Byggesagslog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog."

Transkript

1 Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV Byggesagslog. Nedenfor findes en liste over byggesager som er eller har været under behandling i bestyrelsen i de senere år. I den første del af listen findes markeret med L (levende) alle de sager, som aktuelt er under behandling. Efterfølge findes de sager, hvor sagsbehandlingen er afsluttet markeret med D.(døde). Inden for begge kategorier er sagerne sorteret efter adresser i alfabetisk orden. A-jourført til 3. januar L/D Vejnavn Nr. Dato: Aktivitet L Fårefolden Bedt om orientering om byggesagens stade. Meddelt bygherren, at der ikke er indvendinger mod projektet. Modtaget ændret projekt om tilbygning på 4 x 2,40 m Meddelt ansøger, at byggeriet er i strid med deklarationen og opfordret til at ændre projektet. Modtaget ansøgning om opførelse af anneks på 4 x 2,40 m til eksisterende sommerhus. L Handrupgårdsvej 3 L Humlestien Bedt om orientering om byggesagens stade. Meddelt bygherren, at der ikke er indvendinger mod projektet. Ejer ansøger om opførelse af 9 m 2 skur ved sydfacade af eks. Sommerhus i samme materialer som det eks. Hus. Sema giver ikke anledning til bemærkninger. Modtaget anmeldelse om opførelse af nyt sommerhus 175 m2 samt udhus. Modtagelse af sagen bekræftet. L Kløvervej Meddelt bygherren, at dispensation er annulleret p.g.a. urigtige oplysninger. Byggeriet er i strid med deklarationen. Kvittering for modtagne kommentarer til bygherre. Kommentarer modtaget fra bygherre. Resultat af opmåling formelt videregivet til bygherre. Kommentarer til opmålingsresultat og bestyrelsens fortolkning heraf rekvireret. Tilladelse til adgang givet. Anmodning om adgang til ejendom m.h.p. uvildig vurdering af om dispensationens vilkår er overholdt sendt til bygherre. Kvittering sendt til bygherren. Dispensation meddelt. Ny anmeldelse modtaget, projektet ændret.

2 L Pilehegnet Samtykkeerklæringer fra naboer vedlagt. Afslag på ansøgning, ikke vægtige grunde til at overskride deklarationens bestemmelser. Nabohøring indledt. Deltagere i nabohøringen er udvalgt af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer, at dispensation er nødvendig. Yderligere information er rekvireret. Nybyggeri til erstatning for eksisterende byggeri. Duplik modtaget. Skriftveksling afsluttet. Berammet til hovedforhandling i retten den 10. februar 2015 Replik afleveret til retten. Svarskrift modtaget Stævning udtaget ved Retten i Randers. Svarskrift afventes. Besluttet at fastholde kravet om fysisk lovliggørelse ved indgivelse af stævning til retten. Bygherrens advokat meddelt, at bestyrelsens krav afvises, da kommunens dispensation er bindende for grundejerforeningen. Efter afholdt møde meddelt bygherren, at anmodning om dispensation afslås, og at byggeriet enten må lovliggøres, eller deklaration om det ulovlige forhold tinglyses på ejendommen. Aftalt med bygherren at drøfte sagen på et møde.. Meddelt, at kommunen ikke kan dispensere fra deklarationen, og at forholdet skal lovliggøres. Bygherren meddeler, at alt er i orden iflg. Syddjurs Kommune. Bestyrelsen anmoder om berigtigelse af at deklarationens bestemmelser er overholdt. Fra bygherre, kopi af meddelelse til arkitekt. Svar, bestyrelsen anmoder om et revideret projekt. Foreløbigt svar Byggeanmeldelse modtaget Yderligere materiale rekvireret Anmeldelse af tilbygning. Afventer møde m. bygherre L Tjørnevej Bedt om orientering om byggesagens stade. Meddelt bygherren, at der ingen indsigelser er mod projektet. Yderligere tegninger modtaget. Bedt bygherren om dokumentation for, at grænsen på 1,25 over oprindeligt terræn ikke er overskredet. Revideret projekt modtaget. Overdækket terrasse ændret til pergola. Bygherren oplyst, at sagen ikke er opgivet. Spurgt bygherren om sagen er opgivet. Bedt om dokumentation for overholdelse af højdeforhold Byggeanmeldelse modtaget. Nyt sommerhus 147 m2 inkl. terrasse bilagt tegninger og byggetilladelse..

3 D Birkesvinget Carsten Sørensen. Godkendelse af udhus som angivet på tegning. Carsten Sørensen. Modtaget ansøgning om opførelse af udhus ca. 1o m2, samt tegning af placering. Carsten Sørensen. Samtale om opførelse af udhus ca. 10 kvm. Tegninger vil blive tilsendt før endelig behandling. D Birkesvinget Erik Ringsmose. Betinget godkendelse, højde 3,45 m. over naturligt plan, som aftalt på bestyrelsesmødet. Erik Ringsmose. Modtaget brev fra Erik Ringsmose, ny tegning med højde angivet, tegningerne er godkendt af kommunen, samt brev vedrørende beplantning omkring carporten. Erik Ringsmose. Talt med E. Ringsmose om carport. Tegninger kommet retur fra kommunen med rettede afstandsmål Eventuel godkendelse skal drøftes i bestyrelsen, på grund af arealet som ønskes bebygget er hævet ved opfyldning. Erik Ringsmose. Talt med Svend Christensen, Ebeltoft Kommune. Kommune sender besked om ændret afstand til skel 5 m. samt at de ønsker redegørelse for højdeforhold på stedet. Erik Ringsmose. Talt med E. Ringsmose, dels om afstand til skel og dels om højden på carporten. Erik Ringsmose. Modtaget tegninger vedrørende opførelse af carport med redskabsrum. D Birkesvinget Færdigmelding modtaget. Sagen afsluttet. Rykket for færdigmelding og placering af skur Nyt byggeri på 94,6 m 2. Et i 1978 opført et skur, på 2,5x2,2 m, ønskes senere placeret på grunden. Endelig placering er ikke fastlagt. D Birkesvinget Sagen afsluttet på grund af manglende reaktion. Rykket for sagen Rykket for sagen Yderligere information rekvireret. Rekvisition af gentaget og udbygget. Utilstrækkelig supplerende information modtaget. Yderligere information rekvireret. Anmeldelse vedrørende opførelse af redskabsskur på ca. 13 m 2 modtaget. D Enebærstien Færdigmelding checket og noteret. Byggeriet er færdigmeldt. Møde med bygherre. Tilbygning af carport til sommerhus, under 50 m 2.

4 D Enebærstien Bygherren meddeler, at byggeriet er opgivet. Bestyrelsen anmoder om færdigmelding. Anmeldelse modtaget vedr. opførelse af et redskabsskur på højst 10 m 2. Projekt opgivet. D Enebærstien Bådhus på 38,7 m 2. D Enebærstien 12 D Fyrrebakken Færdigmelding modtagetog accepteret. På ny forespurgt til færdigmelding. Bygherre meddelt, at færdigmelding er på vej. Forespurgt til færdigmelding af byggeriet. Meddelt bygherren, at bestyrelsen ikke har bemærkninger. Behørigt udfyldt og underskrevet anmeldelse modtaget. Kvittering af sendt. Anmodet om udfyldt byggeanmeldelse Byggeansøgning fra Sonnehuse af 95 m2 nyt sommerhus.. Planethuse. Godkendelse af ny sommerhus Claus Forsingdal. Modtaget tegninger til nyt sommerhus der ønskes opført på grunden, det gamle hus fjernes. Afventer nivellementsplan. Planethuse. Modtaget nivellementsplan som lovet. D Fyrrebakken Kjell Sølund. Godkendelse af ny carport Kjell Sølund. Modtaget ansøgning om bygning af ny carport til erstatning for eksisterende. D Fyrrebakken Udvidelse af beboelsesareal under eksisterende tag. D Fyrrebakken Eigil Olesen. Godkendelse af tilbygning. Eigil Olesen. Modtaget tegninger vedrørende tilbygning til sommerhus. D Fårefolden Lars Svenningsen, Modtaget tegninger til eksisterende udhus, ønsker godkendelse. Lars Svenningsen, Tlf Samtale og ansøgning og tegninger på det udhus som er opført uden godkendelse.

5 D Fårefolden 3 D Fårefolden Meddelt godkendelse af ombygning. Bekræftet modtagelse af anmeldelse, byggetilladelse, tegninger, Ombygning og udvidelse med 1 m2. Sagen genoptaget efter bygherrens anmodning Optimera oplyst af byggesag er opgivet. Sagen slut. Rekvireret udfyldt skematisk byggeanmeldelse. Byggeansøgning fra Optimera modtaget Poul Erik Kirk. Modtaget tegning og ansøgning om nyt udhus. Poul Erik Kirk. Brev om ikke ansøgt byggeri afsendt.. D Fårefolden Sven Åge Petersen. Modtaget tegning og ansøgning om nyt udhus. D Fårefolden Henning Gudnitz. Byggeriet er stadig ikke godkendt af Ebeltoft Kommune, bygge sagen ikke afsluttet. Henning Gudnitz. Modtaget svar på formandens brev. Det skal undersøges hos kommunen. Henning Gudnitz. Sendt brev til Ebeltoft Kommune vedrørende udnyttelse af 1 sal i huset Henning Gudnitz. Sendt brev vedrørende udnyttelse af 1 sal i huset D Fårefolden Koch. Godkendelse af opførelse udhus/redskabsrum ca. 10 m2. Koch. Modtaget skitse / tegning på opførelse af udhus. D Fårefolden Marianne og Per Fyrenkilde. Sendt godkendelse af ny carport D Fårefolden Benny Fregil. Tilladelse til udvidelse af sommerhus som vis på tegning. B. Fregil. Modtaget tegninger vedr. tilbygning til sommerhus. D Fårefolden Jan Stubberup. Brev med godkendelse af bygning af sommerhus efter godkendte tegninger og med en sokkel kote på 9,70 i forhold til fikspunkt. Jan Stubberup. Været på Teknisk Forvaltning, der er ca. 28 dec givet byggetilladelse, men det har jeg ikke modtaget underretning om. Jan Stubberup. Modtaget brev om start af byggeri Skrevet til Jan Stubberup, om yderligere oplysninger. Jan Stubberup. Modtaget tegninger til godkendelse. Samt godkendelse af bygge niveau. Jan Stubberup. Modtaget kopi af brev fra Aarhus Amt vedrørende dræning m.m. Kopi givet til Per Fyrenkilde Jan Stubberup. Være på Tekniskforvaltning for at høre hvad

6 der sker. Man har bedt dem stoppe arbejdet indtil der foreligger svar fra Aarhus Amt. Jan Stubberup. Grundejerforeningens svar på brev af 26 oktober Jan Stubberup. Modtaget protest over vores henvendelse til Ebeltoft Kommune fra Jan Stubberup Jan Heyn Stubberup, Tlf Brev til Ebeltoft Kommune, om indsigt i sag om opfyldning. D Fårefolden Tilbygning 25,5 m 2. D Fårefolden Tilbygning 16 m 2. D Handrupgårdvej Byggeri aflyst p.g.a. ejers dødsfald. Tilbygning 30 m 2. D Handrupgårdvej Stenhøj-Huse. Godkendelse af nedrivning af eksisterende sommerhus, samt opførelse at nyt hus.. Poul T. Christiansen. Modtaget tegninger på ny sommerhus på grunden, eksisterende fjernes. D Handrupgårdvej Nedrivning / Nybyggeri. D Handrupgårdvej Hans Nielsen. Godkendelse af udbygning på eksisterende hus. D Handrupgårdvej Referat bestyrelsesmøde: byggesagen er løst, idet parterne nu er enige. Referat bestyrelsesmøde: Byggeriet er stoppet på grund af, at NN, har konstateret, at byggeriet ikke opføres som deklarationen foreskriver. Tilbygning 35 m 2. D Handrupgårdvej Hans N. Mikkelsen, Hybenvænget 6, 8362 Hørning. Ansøgning om godkendelse af tilbygning til eksisterende hus.

7 D Handrupgårdvej Yderligere information er rekvireret. Nybyggeri af Carport med udhus. D Handrupgårdvej Ivan Poulsen. Sendt brev vedrørende benyttelse af udhus. Ivan Poulsen. Modtaget svar vedrørende bestyrelsens brev af 10 juni 2003, svaret behandles på bestyrelsesmøde d. 27 oktober D Hasselvej Hanne Tønnesen. Godkendelse af ansøgning om tilbygning til sommerhus. Hanne Tønnesen. Modtaget tegninger om tilbygning til sommerhus Hanne Tønnesen. Møde om tilbygning til huset. Det blev aftalt at der skal fremsendes tegninger. D Humlestien Yderligere tegningsmateriale rekvireret. Skur på 10 m 2. D Kløvervej Referat bestyrelsesmøde:.. orienterede om verserende. Meget højt placeret terrasse. Det søges afklaret om der er regler i Bygningsreglement der siger noget om dette. Der er fuld opbakning til at P W arbejder suverænt med sagen (Forlig fremlagt). Ansøgning modtaget, Terrassebyggeri. Naboklage D Kløvervej Projekt ikke accepteret, opfylder ikke deklarationens bestemmelser. Oplysninger og forespørgsel modtaget Projekt ikke accepteret, opfylder ikke deklarationens bestemmelser. Evt. ændringer til projektet modtages. Erstatning af blik-redskabshus med kombineret redskabsrum og atelier. D Kløvervej J. Strunge. Godkendelse af tilbygning til eksisterende hus. J. Strunge. Modtaget tegninger vedrørende tilbygning til eksisterende hus.

8 D Kløvervej Niels Hougesen. Godkendelse af til / ombygning af sommerhus. D Kløvervej Accept meddelt arkitekt og bygherre. Meddelelse om behandlingstidspunkt til arkitekt. Nedrivning / Nybyggeri. D Kløvervej Anne Marie Gruhn. Møde på grunden med bygherre og bygmester. Vi blev enige om at soklen sænkes således at dispensation ikke er nødvendig. Der fremsendes nye tegninger. Anne Marie Gruhn. Modtaget ansøgning om opførelse at nyt sommerhus på grunden. Der søges om dispensation for gulvhøjden. Der er aftalt møde om sagen. D Kløvervej 12 D Lyngvej Færdigmelding modtaget og godkendt. Sagen sluttet. Rykket for færdigmelding Revideret projekt fremsendt, ny placering og reduceret areal på Skur/Carport, nu 30,12 m2 Byggeanmeldelsesformular modtaget fra bygherre. Anmeldelsesformular rekvireret hos bygherre. Nyt byggeri, bruttoareal; Sommerhus (SH) 140 m2, Overdækket terrasse 40 m2, Skur/Carport 42 m2, Samlet 222 m2. Grundstørrelse (GS) m2. Bebyggelsesprocent SH/GS X 100 = 12,6 %. Knud O. Mandrup. Kopi af byggetilladelse fra Ebeltoft Kommune. Knud O. Mandrup. Talt med Mandrup om tilbygningens afstand til skel, som ikke er 2,5 m. Mandrup undersøger om vender tilbage. Knud O. Mandrup Modtaget tegninger og ansøgning om opførelse af carport og redskabsrum.

9 D Lyngvej Modtaget færdigmelding fra bygherre. Bygesag afsluttet. Bygherren lover, at byggeriet vil være afsluttet senest inden påske Bygherren oplyser, at udvendig lovliggørelse vil være afsluttet i Anmodet om kortere frist og dato for lovliggørelse. Bygherre oplyser, at sammenbygning vil være gennemført i sommeren Meddelt, at enten må det godkendte projekt gennemføres, eller det ulovligt opførte udhus fjernes. Projekt afvist. Frist på 1 md.for fremsendelse af rev. projekt. Yderligere materiale leveret af bygherre Yderligere materiale rekvireret hos bygherre. Accept af projekt, kvittering sendt til bygherre. Nyt projekt anmeldt. Tilbygning på 16 m 2 ønskes opført. Projekt ikke accepteret, det opfylder ikke deklarationens bestemmelser. Byggeanmeldelse-3a modtaget Yderligere materiale (Byggeanmeldelse-3a) rekvireret. Nyt skur op 12 m 2 ønskes opført. D Lyngvej Flemming Christensen. Henvendelse fra Ebeltoft Kommune xx xx vedrørende bebyggelsen på Dunhammervej 6 Der er foretaget besigtigelse, og der vil komme svar fra kommunen. Flemming Christensen. Modtaget svar på brev af 26. juni Flemming Christensen. Sendt brev / rykker for svar på brev af 4. maj 2004, svarfrist 14 dage. Flemming Christensen. Brev vedrørende godkendelse af eksisterende bebyggelse på grunden. Modtaget brev med klager over eksisterende bebyggelse p grunden. D Lyngvej Planethuse. Modtaget attest vedrørende sokkelkote. Planethuse. Dispensationsansøgning vedrørende højde på sokkel behandlet på ekstraordinært bestyrelsesmøde, der var enighed om afslag Modtaget dispensations ansøgning vedrørende sokkelhøjde. Planethuse. Modtaget tegninger fra Planethuse vedr. lyngvej 8, tegningerne er godkendt af kommunen, incl. sokkelhøjde. Planethuse. Sendt brev om møde for fastsættelse af sokkelhøjde. Planethuse. Modtaget ansøgning om nyt byggeri af sommerhus på grunden.

10 D Lyngvej Anmeldelse af afsluttet byggeri modtaget og noteret. Bestyrelsen havde intet at indvende. Tilbygning af værelse + redskabsrum 20,4 m 2. D Pilehegnet 1 D Pilehegnet Færdigmelding modtaget. Sagen afsluttet. Færdigmelding modtaget. Rykket for færdigmelding. Bygherre oplyser, at udvendig færdiggørelse stort set er afsluttet og den indvendige nært forestående. Rykket for færdiggørelse. Tilbygning på 75 m 2. Følgende meddelt bygherren: Byggesagen er henlagt som følge af at bestyrelsen ikke har hørt yderligere fra bygherren. Yderligere information er rekvireret. Møde med bygherre. Tilbygning på 75 m 2. D Pilehegnet Torben Pedersen. Godkendelse af brændely ifølge tegning. Torben Pedersen. Søger om godkendelse af brændeskjul. Talt med Torben om placering, der kommer tegning D Pilehegnet Følgende meddelt ejeren: bestyrelsen har noteret sig, at Syddjurs Kommune har oplyst at deklarationens bestemmelser er overholdt, som følge heraf foretager bestyrelsen sig ikke yderligere men tager dette til efterretning Kvittering afsendt til ejeren. Bestyrelsen har noteret sig, at byggeriet er igangsat. Bestyrelsen ser gerne, at bygherren dokumenterer, at samtlige deklarationens bestemmelser er overholdt. Svar fra Team Byggeri i Syddjurs Kommune på forespørgsel. Meddelelse og tegningsmateriale er modtaget fra ejeren. Til Team Byggeri i Syddjurs Kommune er via sendt en forespørgsel vedr. den aktuelle byggesag. Det er pr. brev meddelt ejeren, at oplysningen om det påbegyndte uansøgte byggeri har nået bestyrelsen, og der er anmodet om en ansøgning og nødvendigt materiale. Information og påbegyndt uansøgt byggeri modtaget. D Pilehegnet Principiel accept meddelt bygherre mundtligt af PWR. Kopi af principiel ansøgning modtaget. Tilbygning 35 m 2.

11 D Poppelvej P Bech. Møde vedrørende tilbygning af eksisterende sommerhus. Nye tegninger samt grundplan tilsendes. P. Bech. Modtaget skitser vedrørende tilbygning af eksisterende sommerhus Niels Hougesen. Modtaget tegninger vedrørende tilbygning på sommerhus. D Poppelvej Færdigmelding noteret og checket. Information modtaget. Yderligere information rekvireret. Opførelse af Carport 19 m 2 og udhus 9,3 m 2 D Rønnehegnet Tilbygning 35 m 2. D Tjørnevej Færdigmelding noteret og checket. Tilbygning til eksisterende sommerhus på 6,72 m 2. D Tjørnevej Lars Pedersen, Tilladelse til opførelse af nyt udhus. Lars Pedersen. Modtaget tegning på nyt udhus 4,25 kvm. D Valmuevej På bestyrelsesmøde konstateres det, at P-pladserne er etablerede. Sagen er hermed afsluttet. Anlæg af P-plads er ikke omfattet af deklarationen, men bestyrelsen har intet at indvende mod projektet. Situationsplan modtaget. Yderligere information rekvireret Anlæg af P-plads.

12 D Valmuevej Referat bestyrelsesmøde: Vi har i bestyrelsen modtaget de efterlyste dokumenter, hvorfor sagen nu er færdigbehandlet og henlagt, men konklusioner mv. vil blive nævnt i formandens beretning på generalforsamlingen. Referat bestyrelsesmøde:.. at KEJ nu med en frist anmoder ejeren af Valmuevej 3 om at besvare vore henvendelser. Referat bestyrelsesmøde: KEJ rykker lodsejeren for svar på bestyrelsens henvendelse Referat bestyrelsesmøde:.. og fik opfattelsen af, at det igangværende byggeri ikke er i overensstemmelse med de tegninger der er forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen anmoder om, at revideret tegningsmateriale fremsendes til godkendelse. Ansøgning modtaget personligt afleveret af bygherre. Nedrivning / Nybyggeri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Byggesagslog.

Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Lars Schrøder Lemming Skolevej 12 8632 Lemming 25. januar 2012 Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Partshøringen vedr. niveauplanerne er afsluttet. Hermed svar på jeres bemærkninger af 18.

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 56-2008 Grundejerforeningen BB v/fmd. PP mod DD v/gg ApS afsagt sålydende Kendelse Med e-mail af 3. september 2008 har Grundejerforeningen BB v/fmd. PP indbragt

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referatet er bygget op som spørgsmål/svar, og der kan være føjet til svaret for at præcisere det. Sp: I beregningen af boligdelen,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Helge Kamp og Jørn Dam Hvidovrevej 104 A 2650 Hvidovre Sagen omhandler spørgsmålet, om de indklagede som følge af de

Læs mere

Begrundelse Plan- og Miljøafdelingen har vurderet at dispensationen ikke er i strid med byplanvedtægtens

Begrundelse Plan- og Miljøafdelingen har vurderet at dispensationen ikke er i strid med byplanvedtægtens Else Marie og Jens Otto Madsen Lars Liensvej 7 9492 Blokhus Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune.

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune. Kapitel 3 Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune 1 Han bekræfter således at husene er 60 m2 2 Han bekræfter også at der bygges 10 m2 Skur Den, 01december 2009 sender formanden

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-55207 Dato: 07-12-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Drachmann Advokater I/S, som advokat for ejeren af Kirsebærbakken 13, over Helsingør

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

%;,st. 6.t*'jotrh RETTEN I RANDERS. Udskrift af dombogen DOM

%;,st. 6.t*'jotrh RETTEN I RANDERS. Udskrift af dombogen DOM RETTEN I RANDERS 6.t*'jotrh & %;,st Udskrift af dombogen DOM Afsagl den 10. marts 2015 i sag nr. BS 3-855/2014: Handrup gaard Grundej erforening v/formand Knud Erik Jensen Korsagervej 3, Haslund 8940 Randers

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

Inger Boelsskifte Dahl Lars Dyrskøts Vej 16 9400 Nørresundby

Inger Boelsskifte Dahl Lars Dyrskøts Vej 16 9400 Nørresundby Inger Boelsskifte Dahl Lars Dyrskøts Vej 16 9400 Nørresundby Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S

330-2016-280650 Lodshusvej 84230 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 29688524 HØJVANG LABORATORIER A/S 330-2016-280359 Kloak-færdigmelding 19-05-2016 Center for Teknik og Miljø 10273498 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2016-280354 Svar fra NAVN - Træffetidspunkter 19-05-2016 Center for Kommunale Ejendomme

Læs mere

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Jens Carsten Kilian Christiansen Jørgensmindevej 1 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19)

Dispensation fra Lokalplan 196 til opførelse af garage på Annelisevej 3, 9480 Løkken (Matr.nr 7æ Klitterne, Ingstrup) (planlovens 19) Annie Spejlborg Valmuemarken 15 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune. Sendt til liste pr. mail Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte mss@jammerbugt.dk 13.01.2011 Sagsnr.: 2010-21036

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE:

----- I Landinspektørnævnets sag nr. 284: A klager over landinspektør L afsagde nævnet den 28. marts 2006 følgende KENDELSE: Om manglende orientering af grundejer efter afmærkning af skel efter matriklens oplysninger om skellets beliggenhed, og om at Landinspektørnævnet ikke har beføjelse til at fastslå om en af flere målinger

Læs mere

Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014

Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014 Kommentarer til Forvaltningens indstilling Holte, 2. december 2014 Baggrund og Indledning Vi (Pernille og Nikolaj Haaning) har i fredags via kommunens hjemmeside fået kendskab til forvaltningens indstilling

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Postliste Hjørring Kommune. den 29. september 2016

Postliste Hjørring Kommune. den 29. september 2016 Postliste Hjørring Kommune den 29. september Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 07.01.16-K08-07.01.16-K08-39 02.00.00-K02-9-16 02.00.00-K02-9-16 23552-15 279-15 22979-15 22979-15

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger under 35 m 2 (20 m 2 for rækkehus) i parcelhusområder, sommerhusområder og tæt/lav bebyggelse TEAM BYGGESAG Hej! I denne

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

1. At foreningerne har drevet skydebane uden for vilkårene i gældende miljøgodkendelser.

1. At foreningerne har drevet skydebane uden for vilkårene i gældende miljøgodkendelser. Notat Til: Karlebo Sogns Jagtforening og Langstrup flugtskydningsbane Fra: Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen Dato: 27. marts 2017 Vedr.: Mulig stævning af Karlebo Sogns Jagtforening og Langstrup flugtskydningsbane

Læs mere

Sag 000958-2014 - Goldbjergvej 19, 3630 Jægerspris

Sag 000958-2014 - Goldbjergvej 19, 3630 Jægerspris Sag 000958-2014 - Goldbjergvej 19, 3630 Jægerspris Der søges om tilladelse til, at hæve husets gulv med ca. 80 cm. hvilket giver et gulv beliggende 110 cm over eksisterende terræn og facaden bliver ca.

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup.

Vi skal i det følgende redegøre for vores synspunkter i dispensationssagen på ejendommen Klitten 9, Lønstrup. Niels-Kristian Balle Fra: Iben Koch Sendt: 20. februar 2014 22:57 Til: Ole Ørnbøl; Andreas Duus; Niels-Kristian Balle Emne: Svar på nabohøring om dispensationssag på ejendommen Klitten

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere