Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktkatalog DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug"

Transkript

1 Produktkatalog 2018 DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug

2 2 Mere Mælk med DLF DLF Grovfoder Produktkatalog 2018 INDHOLD MERE MÆLK MED DLF 3 NYHEDER 9 SLÆT 13 AFGRÆSNING 16 ØKOLOGI 18 KØDKVÆG/GRIS 22 HEST/FÅR 24 EFTERAFGRØDER 26 ROER 29 ANDRE VARER 31 Kun det bedste er godt nok Til grovfoderproduktion er kun det bedste godt nok til den professionelle landmand i Danmark. Derfor består frøblandinger fra DLF af flere topsorter i hver blanding. Topsorter der er velafprøvet og anbefalet i Danmark i dansk kvalitet. Topsorter der både giver et højere udbytte og en mere sikker foderforsyning fra kløvergræsmarken end andre blandinger. Den højere foderværdi fra sorter med meget høj fiberfordøjelighed sikrer en billigere fodring og dermed en bedre økonomi i stalden. Kig efter skiltet Mere Mælk med DLF og vælg frøblandinger med sorter, der har høj fiberfordøjelighed de er i kataloget mærket med et mælkeglas. Høj renhed og spireevne fra dedikerede frøavlere For at imødekomme forventningerne bliver DLF s sorter afprøvet i et verdensomspændende netværk. Når de bedste sorter er kommet igennem nåleøjet, sætter DLF frøet i produktion hos dedikerede, danske frøavlere. De sikrer dig frø med høj renhed og spireevne. Derfor taler vi i DLF om dansk kvalitet det er kvalitetsnormer, der ligger over EU s fastsatte regler.

3 Mere Mælk med DLF 3 Danmarks bedste frøblandinger Større merudbytte: Højere foderværdi: Høj teknisk frøkvalitet: Op til enheder pr. ha med DLF s topsorter kr. mere pr. ko med letfordøjeligt græs Op til 10 % højere spireevne og renhed Med ForageMax får du frøblandinger, der indeholder ikke blot én men flere topsorter. Højt udbytte er nødvendigt, hvis du skal opnå et større restbeløb pr. ko. Når du vælger sorter af græs med den højeste fiberfordøjelighed (FK NDF), får du en højere foderoptagelse og ydelse. Der er op til 8-10 %-enheder i forskel mellem FK NDF i sorter af rajgræs. Frøblandinger fra DLF garanterer dig frø med op til 10 % højere spireevne og renhed. Det giver dig en tæt bestand af kulturgræs, som sikrer dit udbyttet i græsmarken. Se hvordan du får højere udbytte pr. ha på side 4. Se hvordan du kan opnå højere restbeløb pr. ko på side 5. Læs mere om frøkvalitet på side 4.

4 4 Mere Mælk med DLF Større merudbytte med DLF s topsorter Op til kr. mere pr. ha Med ForageMax får du frøblandinger, der indeholder ikke blot én men flere topsorter. I 2018 er det almindelig rajgræs: ABOSAN 1 OVAMBO 1 HUMBI 1 BOVINI DIWAN 1 - alle med højere udbytte, bedre fordøjelighed og øget holdbarhed. Figuren viser resultatet af sortsafprøvningen for de fem sorter. Der er høstet merudbytter på FEN/ha i løbet af 3 brugsår sammenlignet med en måleblanding med 40 % diploid og 60 % tetraploid almindelig rajgræs. Det svarer til mellem 500 kr. og kr. mere pr. ha pr. år. MERUDBYTTE, FODERENHEDER PR. HA Samlet merudbytte brugsår OVAMBO 1 ABOSAN 1 BOVINI HUMBI 1 DIWAN 1 Kilde: Landsforsøg og Høj teknisk frøkvalitet Bedre etablering og mindre ukrudt Der er forskel på kvaliten af græsfrø. I EU er der fastsat regler for kvalitet af frø, men hos DLF stiller vi meget skrappere krav til frøet. Derfor har frø fra DLF: Op til 5-10 % højere spireevne è flere spiredygtige græs- og kløverfrø 2-10 % større renhed è flere græsfrø mindre ukrudt De skrappere krav betyder også 0,0 % kvik i blandt andet alm. rajgræs, hundegræs og rødsvingel. GÆLDER OGSÅ GRÆS TIL EFTER- AFGRØDER KVALITETER PÅ KLØVER- OG GRÆSFRØ RENHED % UKRUDT % SPIRING % KVIK % ART DLF EU DLF EU DLF EU DLF EU Rødkløver, hvidkløver ,0 1, Lucerne, sneglebælg ,2 1, Alm. rajgræs ,1 1, ,0 0,5 Ital. / hybrid rajgræs ,1 1, ,1 0,5 Timoté ,3 1, ,1 0,3 Hundegræs ,1 1, ,0 0,3 Engsvingel ,5 1, ,0 0,5 Rødsvingel ,2 1, ,0 0,5 Strandsvingel, rajsvingel ,3 1, ,1 0,5 Engrapgræs, alm. rapgræs , ,0 0,3 Kvaliteter: normerne er baseret på standardprøver. Gælder for konventionelt frø.

5 Mere Mælk med DLF 5 Højere foderværdi kr. mere i restbeløb pr. årsko med letfordøjeligt foder De tre parametre, der betyder mest for fordøjeligheden af det organiske stof, er protein, sukker og fiberfordøjelighed (FK NDF). Fordøjeligheden af protein og sukker er høj og konstant det er altså ikke her, vi finder den store variation. Derimod kan fiberfordøjelighed variere meget mellem sorterne. Hvis fiberfordøjeligheden i græs øges, giver det mere mælk pr. ko pr. dag på grund af en højere foderoptagelse i græsset. Samtidig opnås en billigere fodring, fordi der fodres med hjemmeavlet foder. PR. KO PR. DAG Merværdi af høj fordøjelighed GRÆS MED LAV FORDØJELIGHED GRÆS MED HØJ FORDØJELIGHED FK organisk stof i græsensilagen Foderniveau (økonomisk), kg tørstof 20,8 21,5 Græsensilage, FEN* 5,0 6,6 Majsensilage, FEN* 5,5 5,5 Kraftfoder, kg tørstof 13,5 11,5 Foderudgift i alt, kr. 38,7 37,0 Forventet mælkeydelse, kg EKM 39,2 40,0 Restbeløb, kr. 35,80 39,00 Kilde: Niels Martin Nielsen - kvægrådgiver ved Landbolimfjord. * Foderenheder, Norfor I skemaet sammenligner vi to konkrete foderplaner. Den eneste forskel er FK af organisk stof i græsensilagen, hvor der er 8 %-enheder mellem de to. Derved øges restbeløbet pr. ko med lidt over 3 kr. pr. dag. Mælkeydelsen topper ved % FK organisk stof Nye danske fodringsforsøg med græsrige rationer viser, at maksimal mælkeydelse opnås ved en højere fordøjelighed af organisk stof (FK org.) end tidligere antaget. Optimum ligger helt oppe på % i FK organisk stof. Derfor er det meget vigtigt, at du vælger en kløvergræsblanding, der kan producere letfordøjeligt græsensilage og samtidig opnå et sikkert udbytte. Vælger du blandinger med en stor andel rajsvingel, hybridrajgræs eller strandsvingel, skal der tages slæt hver uge for at opnå tilstrækkelig høj fordøjelighed, især hvis der også er rødkløver i blandingen. DLF sorter med høj FK NDF får et mælkeglas Sorter med høj FK NDF fra DLF bliver fundet gennem en toårig afprøvning af alle vores nye kandidater, hvor fire slæt fra hvert år bliver analyseret for foderværdi. Vi måler blandt andet indhold af sukker, protein og cellevægge (NDF) og beregner fordøjeligheden af NDF og organisk stof. Kun sorter, der har en markant højere fordøjelighed af NDF end gennemsnittet, bliver mærket med et mælkeglas med logoet: Mere Mælk med DLF. FORDØJELIGHED AF FIBRE (FK NDF) Eksempel: FK NDF for 18 nye sorter af middeltidlig, diploid almindelig rajgræs. Fire sorter med meget højt FK-NDF får et mælkeglas med logoet Mere Mælk med DLF. Forsøg , DLF.

6 6 Mere Mælk med DLF Høj fiberfordøjelighed (FK NDF) Topsorter fra DLF har høj fiberfordøjelighed (FK NDF) og giver en høj foderoptagelse og udnyttelse. Det giver dig mere mælk og færre omkostninger til indkøbt foder*. Vi markerer topsorter med høj fiberfordøjelighed (FK NDF) med et mælkeglas, så du nemt kan finde dem i blandingsoversigten: *Undersøgelser viser, at 1% højere FK NDF giver 0,25 l mere mælk pr. ko pr. dag. TOPSORTER MED HØJ FIBERFORDØJELIGHED 2018 ART SORT ABOSAN 1 Alm. rajgræs Middeltidlig 2n CALVANO 1 OPTION Alm. rajgræs Middeltidlig 4 n DIWAN NOVELLO Alm. rajgræs Alm. rajgræs Hybridrajgræs Rajsvingel Sildig 2 n Sildig 4n Strandsvingeltype BOVINI HUMBI 1 PASTOUR MASAI MAURICE POLIM STORM HIPAST FOJTAN

7 Mere Mælk med DLF 7 Mere Mælk med DLF Med Mere Mælk med DLF sætter vi fokus på vores omfattende forædling og udvikling af nye græsog kløversorter. Vi følger de nye sorter helt ude i græsmarken og rådgiver dig om, hvordan du bedst muligt kan anvende dem i græsmarken. På kortet ser du placeringen af vores fire DLF grovfodercentre. Her afholdes der i samarbejde med lokale rådgivningscentre og forhandlere arrangementer, hvor du har mulighed for at se og høre om de mest anvendte blandinger og nye sorter af kløver og græs. Til arrangementerne bliver du også opdateret på den nyeste viden inden for dyrkning af græs en viden du kan bruge til at øge dit udbytte i græsmarken og producere mere mælk. Vodskov Karup Haunstrup Toftlund På kan du se, hvor der er et arrangement i dit område. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsmail om aktuelle græsemner. Græsland 18 DLF afholder i samarbejde med Elmegården, Maskinbladet og DM&E Agro Græsland '18 på DLF Grovfodercenter Midt ved Frederiks d. 6. juni Her får du mulighed for at opleve det nyeste grej til dyrkning af fodergræs og samtidig se og høre om de mest anvendte kløvergræsblandinger og de nyeste sorter. INVITATION

8 8 Seeds and Science Vores forskning og forædling øger din bundlinje Hos DLF giver vi et løfte til alle danske landmænd: vi vil gøre en forskel for din produktion. En forskel der starter med forskning og forædling og fortsætter med konstant produktudvikling og formidling af den nyeste viden om græs og kløver. Når du sår græsfrø fra DLF, sår du derfor meget mere end den bedste kvalitet frø. Du udnytter nemlig samtidig banebrydende videnskab, der bruges til udvikling af nye topsorter med højt udbytte og høj fordøjelighed. RadiMax græsrøddernes hemmelige verden Som én af de første undersøger vi den hemmelige verden omkring græsrødders vækst ved at bruge RadiMax faciliteten på Københavns Universitet. RadiMax-projektet hjælper os til at forstå, hvordan græsrødder udvikler sig og reagere på stress. Genomisk selektion For at vælge den bedste genetik bruger vi genomisk selektion. Det giver os mulighed for at forudsige værdien af nye græssorter baseret på en DNAanalyse. Ved screening af vores avlsmateriale med genomisk selektion kan vi tidligt i processen udvælge kandidater. Det hjælper os med hurtigere at udvikle nye topsorter. Omkring hver 10. medarbejder i DLF arbejder med forskning og forædling. Gennem en verdensomspændende forskning og avl udvikler vi nye og bedre topsorter til en bred vifte af formål og klimatiske forhold. I øjeblikket fokuserer vi særligt på at udvikle sorter med høj fiberfordøjelighed (FK NDF) sammen med vores specialitet: rajsvingel.

9 Nyheder ProNitro bedre etablering, øget holdbarhed ProNitro er en kombination af hurtigt og langsomt virkende kvælstof, som græsfrøet coates med. Den ekstra næring hjælper frøet godt på vej. ProNitro lægges uden på frøet som en ekstra tynd film. Det beskytter frøet og sørger samtidig for at frigive kvælstoffet, efterhånden som planten etableres og udvikles. Den rette kombination af kvælstof og beskyttende film er vigtig for at fremme plantens vækst. Kvælstoffet placeres i rodzonen, hvor det er let tilgængeligt for planten og ikke ukrudtet. ProNitro giver stærke, veletablerede planter med øget stresstolerance, som hurtigt dækker marken. Det er ligeledes muligt at se effekten af ProNitro i det følgende år, hvor græsmarken opleves mere ensartet og frodig. Stadig flere anvender ProNitro, når græsmarken skal etableres. I Danmark har vi valgt at coate strandsvingelfrø for at øge strandsvingels konkurrenceevne i blandinger med hurtigt etablerende rajgræs og kløver. Til kommende sæson er det strandsvingel i ForageMax 36, ForageMax 49 og HorseMax 60S, der er coatet med ProNitro. Hvad er ProNitro? Frø beklædt med hurtigt og langsomt virkende kvælstof Coatning indeholder urea-n og ammonium nitrat (NO2 + NH4) Hvorfor vælge ProNitro? Stærkere etablering Kvælstof direkte på frøet Forbedret rodstyrke og tæthed Forbedret stresstolerance Kontrol Med ProNitro coatede græsfrø optages kvælstoffet af græsset og ikke af ukrudtet. Nyheder 9

10 10 Nyheder DLF Alfalfa produktive lucernesorter DLF Alfalfa giver bedre bundlinje De nye lucernesorter fra DLF har et højt udbytte og proteinindhold på %, hvilket gør det muligt at producere op til kg protein pr. ha. Nem og stabil proteinkilde Lucerne leverer et højt og stabilt proteinrigt udbytte ved 3-4 slæt. Forbedret foderværdi Lucernens unikke cellevægge gør den særdeles velegnet til grovfoder og styrker vomfunktionen. En blanding af proteinrigt lucerne og energirigt græs sikrer optimal balance mellem protein og energi i foderrationen. Nitrogen-fiksering Lucerne har i symbiose med kvælstoffikserende bakterier etableret et exceptionelt og produktivt fællesskab, hvor kvælstof fikseres i jorden. Kvælstoffet kan anvendes enten af græsset i blandingen eller af den efterfølgende afgrøde. Det reducerer behovet for indkøb af handelsgødning og forbedrer bedriftens bundlinje. Forbedret jordstruktur Lucernes dybe rodnet gør den egnet til tørre egne og sikrer stabil produktion selv i tørkeperioder. Det dybe rodnet forbedrer jordstrukturen og giver en porøs jord med et højt indhold af humus og mikrobiel aktivitet. DLF Alfalfa nu og I fremtiden Lucerne er en af verdens vigtigste foderafgrøder. Derfor arbejder forædlere i DLF også konstant på at: ge udbyttet Ø Udvikle bedre sygdomsresistens Udvikle sorter til alle jordtyper og varierende klima Øge standfastheden Øge proteinindholdet Gøre planten mere vintertolerant Det sidste og måske største forædlingsmål i DLF Alfalfa programmet er vores igangværende bestræbelse på at øge plantens fordøjelighed et mål som også kendes fra vores højtydende græsser. Vores forædling giver et udbud af højtydende lucernesorter under navnet DLF Alfalfa. Med DLF Alfalfa får du: 3-5 års produktionsstabilitet S tabilt udbytte i tørre perioder N emt, højt og stabilt proteinudbytte O p til 250 kg N/ha til efterfølgende afgrøde R educerede produktionsomkostninger og forbedret bundlinje. DLF Alfalfa i Danmark DLF kan lige nu tilbyde CRENO, som ligger over gennemsnittet i danske landsforsøg. CRENO leverer et højt udbytte også efter 3. brugsår.

11 Nyheder kg EKM med stor andel kløvergræs Høst op til kg råprotein fra egne marker Nyheder Kløvergræs er en vigtig og billig proteinkilde, der trives på de fleste jordtyper i Danmark. Kløvergræs producerer op til kg råprotein pr. ha. Det kan indgå som en stor del af den samlede foderration som en non GMO proteinkilde - også når du producerer kg EKM*. * Se aktuel foderplan til højre. Alle kløvergræsblandinger indeholder en vis andel af hvidkløver, som er med til at danne bund i marken. Samtidig kan hvidkløver lukke opståede huller i græstæppet. Rødkløver findes i ForageMax 40, 42, og 49, hvor den med sin dybtgående pælerod sikrer udbytte af både foderenheder og protein også i en tør sommer. I DLF har vi konstant fokus på at forædle nye rødkløversorter, som har større holdbarhed, og som starter væksten tidligere i foråret. Herved kan rødkløver bidrage med mere protein i 1. slæt. Forædling af nye hvidkløversorter bevæger sig ligeledes mod nye sorter med en tidlig forårsvækst. Til slæt arbejdes der med sorter med større blade, som bidrager mere til udbyttet. Til afgræsning skal hvidkløver være god til at sætte udløbere og have en lang vækstsæson. FODERRATION AKTUEL FODERRATION KG TS/KO/DAG 1. slæt * slæt* 7,3 Ribbehøstet korn 4,3 Naturko, korn + mineraler 9,9 Toastede hestebønner 0,8 Kg ts i alt 27,3 Kløvergræs ialt 12,3 Kilde. Anders Bisgaard Møller - kvægrådgiver ved LMO. * Se foderanalyse i tabellen nedenfor. FODERANALYSE KLØVERGRÆS 1. SLÆT 3. OG 5. SLÆT FK. Organisk stof 81,1 77,7 NEL20 MJ/kg 6,78 6,27 Protein g/kg NDF g/kg FK NDF 76,5 73,3

12 12 Nyheder Rajsvingel to typer Rajsvingel er krydsninger mellem rajgræs og svingel, som har arvet egenskaber fra begge forældre. Egenskaber, der giver afkommet bedre egenskaber end forældrene hver for sig. I DLF har vi mange års erfaring med udvikling af nye rajsvingelsorter som gør, at vi i dag har en bred vifte af højtydende og robuste sorter. Sorterne inddeles typisk i to typer afhængig af hvilke arter, der er krydset og hvilke gener, der kommer til udtryk - se nedenfor. Rajsvingel rajgræstype Bedre end rajgræs og hybridrajgræs: 5-20 % højere udbytte Bedre holdbarhed Større roddybde og hurtigere rodvækst Sikker grovfoderforsyning Det høje udbytte og den høje fordøjelighed samt det dybtgående rodnet kommer fra ital. rajgræs, mens den bedre holdbarhed kommer fra engsvingel. Erstatter du en del af enten alm. rajgræs eller hybridrajgræs i din blanding, får du et højere udbytte og en bedre holdbarhed af din græsmark. I blandinger med % rajsvingel af rajgræstypen høster du op til 60 % af årets udbytte i 1. og 2. slæt, fordi de starter væksten tidligt og udnytter den naturlige jordfugt i foråret Kilde: Landsforsøg Alm. rajgræs UDBYTTE INDEX (A.E/HA) Rajsvingel rajgræstype 1. år 2. år 3. år Vi har følgende sorter af rajsvingel af rajgræstypen: HOSTYN PERUN PERSEUS LOFA Rajsvingel strandsvingeltype Bedre end strandsvingel: Markant bedre fordøjelighed Hurtigere etablering og vækst Samme høje udbytte og holdbarhed Her udnytter man strandsvingels dybtgående rodnet og tolerance over for tørke og fugtige forhold, sammen med ital. rajgræs høje fordøjelighed og udbytte. Resultatet er krydsninger med stor robusthed under udfordrende forhold og en væsentlig bedre fordøjelighed end strandsvingel. Erstatter du strandsvingel i din frøblanding med rajsvingel - strandsvingeltypen får du en væsentlig højere fordøjelighed ved samme udbytte. Det giver en større foderoptagelse- og udnyttelse samt mere mælk, og du sparer indkøb af dyrt tilskudsfoder Kilde: Landsforsøg Strandsvingel FORDØJELIGHED INDEX (MJ/KG TS) Rajsvingel-strandsvingeltype Vi har følgende sorter af rajsvingel af strandsvingeltypen: HIPAST FOJTAN

13 Slæt 13 HIPAST sætter ny standard for foderkvalitet HIPAST sætter med sin høje fordøjelighed ny standard for foderkvalitet inden for arter med høj persistens, tørketolerance og dybt rodnet. HIPAST er vores nye sort af rajsvingel af strandsvingeltypen. HIPAST er sammen med FOJTAN strandsvingeltyper med højere fordøjelighed end almindelig strandsvingel. HIPAST giver merværdi og er en perfekt erstatning for strandsvingel i blandinger hos landmænd, der har fokus på høj foderværdi men samtidig ønsker de robuste egenskaber fra strandsvingel. NEL20 (MJ PR. KG TØRSTOF) HIPAST er sund og holdbar Forholdstal 216 for udbytte i 3. brugsår HIPAST har samme høje sygdomsresistens som FOJTAN. I den danske sortsafprøvning 2013 kom HIPAST efter en hård vinter med barfrost ud med et fht. på 216 i udbytte i 3. brugsår. Det viser HIPASTs høje holdbarhed under danske forhold. I samme forsøgsserie lå strandsvingel på fht. 217 i udbytte. ForageMax 40 og 41 nu med HIPAST Sammen med holdbare rajgræsser, som du finder i ForageMax 40 og 41, sætter HIPAST ny standard for fordøjelighed i robuste blandinger. Slæt 6,30 6,20 6,10 6,00 5,90 5,80 5,70 5,60 Alm. rajgræs HIPAST Strandsvingel Fordøjeligheden af HIPAST ligger under alm. rajgræs men væsentlig bedre end strandsvingel. Landsforsøg ForageMax 40 Robust Rød 30 % HIPAST 30 % Alm. rajgræs, mt., 2n ABOSAN 1 22 % Alm. rajgræs, mt., 4n MASAI 9 % Rødkløver CALLISTO 9 % Hvidkløver SILVESTER NYHED ForageMax 41 Robust Hvid 30 % HIPAST 20 % Alm. rajgræs, mt., 2n ABOSAN 1 20 % Alm. rajgræs, mt., 4n OVAMBO 1 17 % Alm. rajgræs, sildig, 2n HUMBI 1 13 % Hvidkløver SILVESTER NYHED Strandsvingel Alm. rajgræs HIPAST Sortsafprøvning ved Tystofte, d. 5. maj 2013.

14 14 Slæt ForageMax -blandinger til slæt 2018 Leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. De øvrige er specialblandinger fra DLF. LUCERNE RØDKLØVER DIPLOID FORAGEMAX -BLANDING BENYTTELSE TIL AREALER JORDBUNDSFORHOLD TIDLIGHED CRENO SUEZ CALLISTO 32 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Tidlig 33 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 35 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 37 Slæt og afgræsning Permanente Meget fugtig Middeltidlig 40 ROBUST RØD Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 9 41 ROBUST HVID Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 42 Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 8 43 Slæt I omdrift Alm. god Tidlig 45 Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 6 46 Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 47 Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig Slæt I omdrift Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig 9 49 Slæt I omdrift Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig 9 50 Robust Strandsvingel Slæt I omdrift Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig SPECIALBLANDINGER ForageMax 33 Storm Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig Sydvestjyden Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig Sydvestjyden Struktur Slæt I omdrift Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig Sydvestjyden Rød Slæt I omdrift Alm. god Middeltidlig 6 Morsø 2 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen. *Blandinger med under 25 % bælgplanter (frøandel). ** Strandsvingel TOWER er coated med ProNitro. 10 kg ForgaMax 36 med ProNitro indeholder derfor 8 kg frø + 2 kg gødning mv. 10 kg ForageMax 49 indeholder 8,6 kg frø + 1,4 kg gødning mv. Høj FK NDF sort fra DLF.

15 Slæt 15 FORAGEMAX -BLANDINGER TIL SLÆT 2018 (% INDHOLD) AMOS TETRAPLOID SILVESTER STORBLADET HOSTYN RAJGRÆSTYPE HIPAST FOJTAN STRANDSVINGEL- TYPE TOWER SILDIG STORM LAMPARD TETRAPLOID KIMBER DIPLOID MATHILDE TETRAPLOID CALVANO 1 ABOSAN 1 DIPLOID OVAMBO 1 DIWAN 1 TETRAPLOID BOVINI HUMBI 1 DIPLOID MASAI TETRAPLOID DOLINA WINNETOU LAURA GONDOLIN ETABLERING MED DÆKSÆD OM FORÅRET ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SENSOMMER Slæt HVIDKLØVER RAJSVINGEL STRANDSVINGEL HYBRID RAJGRÆS ALM. RAJGRÆS, TIDLIG ALM. RAJGRÆS MIDDELTIDLIG ALM. RAJGRÆS SILDIG TIMOTÉ ENGSVINGEL RØDSVINGEL UDSÆDSMÆNGDE KG/HA NYHED ** **

16 16 Afgræsning ForageMax -blandinger til afgræsning 2018 Leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. De øvrige er specialblandinger fra DLF. STORBLADET FORAGEMAX -BLANDING BENYTTELSE TIL AREALER JORDBUNDSFORHOLD TIDLIGHED SILVESTER 21 Afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig Afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 11 24* Afgræsning Permanente Alm./ varierende Sildig 12 25* Afgræsning Permanente Tør Middeltidlig 12 26* Afgræsning Permanente Fugtig Sildig Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Tidlig 33 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 35 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 13 36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 14 36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig Slæt og afgræsning Permanente Meget fugtig Middeltidlig SPECIALBLANDINGER ForageMax 33 Storm Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig Sydvestjyden Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 10 Morsø 2 Slæt og afgræsning I omdrift Alm. god Middeltidlig 15 * Blandinger med under 25 pct. bælgplanter (frøandel). ** Strandsvingel TOWER er coated med ProNitro. 10 kg ForgaMax 36 med ProNitro indeholder derfor 8 kg frø + 2 kg gødning mv. Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen. Høj FK NDF sort fra DLF.

17 Afgræsning 17 FORAGEMAX-BLANDINGER TIL AFGRÆSNING 2018 (% INDHOLD) HVIDKLØVER SMÅBLADET RIVENDEL RAJGRÆSTYPE HOSTYN SILDIG TOWER LAMPARD TETRAPLOID STORM DIPLOID KIMBER TETRAPLOID MATHILDE ABOSAN 1 DIPLOID CALVANO 1 OVAMBO 1 TETRAPLOID DIWAN BOVINI DIPLOID HUMBI 1 TETRAPLOID MASAI DOLINA RAJSVINGEL STRANDSVINGEL HYBRID RAJGRÆS ALM. RAJGRÆS, TIDLIG ALM. RAJGRÆS MIDDELTIDLIG ALM. RAJGRÆS SILDIG WINNETOU LAURA GONDOLIN BALIN ETABLERING MED DÆKSÆD OM FORÅRET ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SENSOMMER TIMOTÉ ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRAPGRÆS UDSÆDSMÆNGDE KG/HA Afgræsning **

18 18 Økologi Hvilke sorter foretrækker køer? DLF starter screening af græssorter Som billedet tydeligt viser, er der forskel på dyrs ædelyst ved afgræsning. Køerne foretrækker rajgræs og timoté, mens strandsvingel er en art de æder, hvis der ikke er andet. Der er også forskel på sorter, så DLF screener nu kommende og eksisterende sorter under afgræsning for at se, hvilke sorter køerne foretrækker. Hos økolog Gert Lassen ved Silkeborg, er der i efteråret 2016 sået 57 parceller med eksisterende sorter inden for de gængse arter, sammen med mere end 144 potentielle græssorter. Formålet med denne screening er at målrette forædlingen mod sorter, der egner sig godt til afgræsning. Timoté Strandsvingel Alm. rajgræs Højere udbytte og større holdbarhed ABOSAN 1 og OVAMBO 1 øger udbyttet og holdbarhed af de økologiske ForageMax blandinger til kommende sæson. MERUDBYTTE, FODERENHEDER PR. HA ABOSAN 1 højtydende med høj fiber fordøjelighed ABOSAN 1 er en middeltidlig, diploid sort af alm. rajgræs, som har vist stor holdbarhed under danske forhold. Det afspejler sig i et højt merudbytte på ca foderenheder pr. ha. i brugsår. NYHED OVAMBO 1 meget holdbar og højt ydende OVAMBO 1 er en middeltidlig tetraploid sort af alm. rajgræs, som har vist ekstrem holdbarhed efter en dansk vinter med barfrost samt gennem to tørre somre. Et merudbytte på ca foderenheder pr. ha i brugsår gør OVAMBO 1 til noget helt specielt. NYHED Samlet merudbytte brugsår OVAMBO 1 ABOSAN 1 Kilde: Landsforsøg og HUMBI 1

19 Økologi 19 FOJTAN robust krydsning med høj fordøjelighed FOJTAN er i en klasse for sig. FOJTAN har strand svingels dybe rodnet, som gør den robust både under tørre forhold såvel som fugtige forhold, kombineret med italiensk rajgræs høje fordøjelighed. UDBYTTE, FOJTAN ForageMax Robust Rød ændret sammensætning 35 % Fojtan 15 % Alm. rajgræs, mt., 2n ABOSAN 1 15 % Alm. rajgræs, mt., 4n OVAMBO 1 15 % Alm. rajgræs, sildig, 2n - PASTOUR 9 % Rødkløver CALLISTO 6 % Hvidkløver KLONDIKE 5 % Timoté - SUMMERGRAZE 1. BRUGSÅR 2008 FHT. FOR A.E. PR. HA 2. BRUGSÅR 2009 FHT. FOR NEL20 A.E. PR. HA 3. BRUGSÅR 2010 Måleblanding, a.e. pr. ha 112,1 112,0 67,1 Alm. rajgræs - Måleblanding 1) FOJTAN Landsforsøg ) Calibra, Aubisque, Mikado og Stefani. FOJTAN findes i de økologiske blandinger ForageMax Robust Rød og ForageMax Robust Hvid ForageMax Robust Hvid ændret sammensætning 35 % Fojtan 15 % Alm. rajgræs, mt., 2n ABOSAN 1 15 % Alm. rajgræs, mt., 4n OVAMBO 1 15 % Alm. rajgræs, sildig, 2n - PASTOUR 15 % Hvidkløver KLONDIKE 5 % Timoté - SUMMERGRAZE ForageMax Økogris Slidstærk blanding til grise Sammensat af de sildstærke græsser rødsvingel og strandsvingel sammen med gode sorter af rajgræs. MAURICE er en meget tæt, sildig sort med lille tendens til stængelsætning. Økologi 30 % Alm. rajgræs, mt., 2n - PREMIUM 30 % Alm. rajgræs, sildig, 4n - MAURICE 15 % Strandsvingel - TOWER 15 % Rødsvingel - GONDOLIN 10 % Hvidkløver - RIVENDEL ØkoMax til såning i rækkeafgrøder hos økologer DLF introducerer i år en lav efterafgrødeblanding, som kan producere store mængder kvælstof og dække jorden af for ukrudt. Desuden vokser den ikke i højden, så hovedafgrøden bliver generet i høst. FRIVILLIGE EFTERAFGRØDER/ GRØNGØDNING ØKOLOGISKE 2018 BLANDING SORT/INDHOLD KG UDSÆD PR. HA PAKNINGS- STØRRELSE, KG MultiMax øko 10 % Olieræddike, 9 % Structurator, 30 % Fodervikke, 6 % Alexandrinerkløver, 3 % Honningurt, 20 % Boghvede, 17 % Purhavre. og 5 % Solsikke ØkoMax 12 % Humlesneglebælg, 7 % Hvidkløver, småbladet, 39 % Jordkløver, 42 % Alm. rajgræs, sildig tetraploid

20 20 Økologi ForageMax -blandinger til økologi 2018 Leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. De øvrige er specialblandinger fra DLF. DIPLOID LUCERNE RØDKLØVER K FORAGEMAX -BLANDING BENYTTELSE TIL AREALER JORDBUNDSFORHOLD TIDLIGHED CRENO CALLISTO 20A Afgræsning/slæt I omdrift Alm./god Tidlig 6 21A Afgræsning I omdrift Alm./god Middeltidlig 22A Afgræsning I omdrift Alm./god Middeltidlig 24A* Afgræsning Permanente Alm./varierende Sildig 26A* Afgræsning Permanente Fugtige Sildig 31A Slæt/afgræsning I omdrift Alm./god Tidlig 10 35A Slæt/afgræsning I omdrift Alm./god Middeltidlig 36A* Slæt/afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 42A Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 9 44A Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 9 45A Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 9 46A** Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 47A Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 25 58A Afgræsning geder I omdrift Alm./god Middeltidlig A Slæt geder I omdrift Alm./god Tidlig 28 4 SPECIALBLANDINGER Øko Robust Rød Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 9 Øko Robust Hvid Slæt/afgræsning I omdrift Alm./god Middeltidlig 60S Afgræsning, heste struktur Permanente Alm./tør/fugtig Middeltidlig Aulum afgræsning 1) Afgræsning I omdrift Alm./god Middeltidlig Aulum slæt 2) Slæt I omdrift Alm./god Middeltidlig 10 Øko Gris Afgræsning I omdrift Alm./varierende Sildig * Blandinger med under 25 pct. bælgplanter (frøandel). **Blandingen udgår, sælges så længe lager haves. = konventionelt avlet, ubejdset frø. 1) Aulum afgræsning indeholder desuden 0,4 % kommen og 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø. 2) Aulum slæt indeholder desuden 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø. Høj FK NDF sort fra DLF. K

21 Økologi 21 FORAGEMAX -BLANDINGER TIL ØKOLOGISK LANDBRUG 2018 (% INDHOLD) KLONDIKE STORBLADET RIVENDEL SMÅBLADET LAMPARD TETRAPLOID PERUN PERSEUS RAJGRÆSTYPE FOJTAN STRANDSVINGEL- TYPE TOWER SILDIG KIMBER DIPLOID OPTION ABOSAN 1 DIPLOID PREMIUM OVAMBO 1 TETRAPLOID PASTOUR HUMBI 1 DIPLOID MAURICE POLIM TETRAPLOID DOLINA SUMMERGRAZE WINNETOU LAURA GONDOLIN BALIN ETABLERING MED DÆKSÆD OM FORÅRET ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SENSOMMER HVIDKLØVER HYBRID RAJGRÆS RAJSVINGEL STRANDSVINGEL ALMINDELIG RAJGRÆS TIDLIG ALMINDELIG RAJGRÆS MIDDELTIDLIG ALMINDELIG RAJGRÆS SILDIG TIMOTÉ ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRAPGRÆS UDSÆDSMÆNGDE KG/HA K Økologi , landbrugsinfo.dk under Økologi/Planteavl/Økologisk udsæd.

22 22 Kødkvæg Protein, energi og struktur til dit kødkvæg Græs til kødkvæg skal bidrage med protein, energi og struktur, der giver tilvækst og mælk til kalvene. Græsblandinger til kødkvæg skal samtidig være slidstærke og bredt sammensat, så de kan bruges både til afgræsning og slæt. Til kødkvæg anbefaler DLF at bruge de bredt sammensatte blandinger ForageMax 24 og ForageMax 36. Begge blandinger egner sig både til afgræsning og slæt på agerjord, tør og fugtig jord. Hvilken du skal vælge afhænger af forholdene: Blanding 24 er hurtig i etableringen og bidrager hurtigt til udbyttet. ForageMax 24 holder typisk 3-4 brugsår afhængig af forholdene. ForageMax 36, som indeholder 50 % strandsvingel, er typisk lidt langsommere i sin udvikling og holder så typisk 4-5 brugsår. Udover ForageMax 24 og 36 kan følgende ForageMax blandinger anvendes afhængig af formålet. ForageMax 22- intensiv afgræsning Intensiv blanding til agerjord Primært til afgræsning ForageMax 37 meget fugtige arealer Til slæt og afgræsning Meget robust blanding uden kløver ForageMax 49 slæt med rødkløver Til agerjord, tør og fugtig jordbund Med rødkløver og stor andel strandsvingel ForageMax 50 slæt med hvidkløver Til agerjord, tør og fugtig jordbund Med hvidkløver og stor andel strandsvingel ForageMax blandinger til kødkvæg og grise 2018 Leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. Øko gris er en speciel blanding fra DLF FORAGEMAX BLANDING BENYTTELSE TIL AREALE ** Strandsvingel Tower er coated med ProNitro. 10 kg Foragemx 36 med ProNitro indeholder derfor 8 kg fr Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremg 22 (Fås også som økologi) Afgræsning I omdrift 24* (Fås også som økologi) Afgræsning Permanen 36* (Fås også som økologi) Slæt og afgræsning Permanen 36* Slæt og afgræsning Permanen 37 Slæt og afgræsning Permanen 49 Slæt I omdrift 49 Slæt I omdrift 50 Robust Strandsvingel Slæt I omdrift 55* Afgræsning drægtige søer I omdrift 56* Afgræsning farefolde I omdrift Øko Gris Afgræsning I omdrift * Bælgplanter med under 25 % bælgplanter (frøandel). 22,24 og 36 fås også økologisk, se side Høj FK NDF sort fra DLF.

23 Gris 23 Slidstærkt græs til dine grise Græsblandinger til grise skal indeholde slidstærke græsser. Samtidig er det også vigtigt, at græsmarken er godt etableret inden grisene kommer på marken. Der findes to ForageMax blandinger specielt sammensat, så de egner sig til grise på friland. ForageMax 55 til drægtige søer Stor andel af rajgræs rig på energi Rødsvingel der giver bund i græsmarken og gør den slidstærk Til agerjord ForageMax 56 til farefolde Stor andel af rødsvingel der giver bund i græsmarken og gør den slidstærk Meget slidstærk Til agerjord FORAGEMAX BLANDINGER TIL KØDKVÆG OG GRISE 2018 (% INDHOLD) RØDKLØVER HVIDKLØVER RAJSVINGEL STRANDSVINGEL ALM. RAJGRÆS MIDDELTIDLIG ALM. RAJGRÆS SILDIG TIMOTÉ ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRAPGRÆS UDSÆDS- MÆNGDE KG/HA Kødkvæg/gris R JORDBUNDS FORHOLD TIDLIGHED DIPLOID CALLISTO STORBLADET SILVESTER SMÅBLADET RIVENDEL STRAND- SVINGELTYPE FOJTAN SILDIG TOWER ABOSAN 1 DIPLOID PREMIUM TETRAPLOID OVAMBO 1 BOVINI DIPLOID HUMBI 1 MAURICE TETRAPLOID MASAI DOLINA WINNETOU LAURA GONDOLIN BALIN ETABLERING MED DÆKSÆD OM FORÅRET ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SENSOMMER Alm. god Middeltidlig te Alm./ varierende Sildig te Alm./tør/fugtig Sildig te Alm./tør/fugtig Sildig 14 50** te Meget fugtig Middeltidlig Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig ** Alm./tør/fugtig Middeltidlig/sildig Alm./ varierende Sildig Alm./ varierende Sildig Alm./varierende Sildig ø + 2 kg gødning mv. 10 kg Foragemax 49 indeholder 8,6 kg frø og 1,4 kg gødning mv. å af emballagen.

24 24 Hest HorseMax kvalitetsgræs til heste Heste stiller særlige krav til græsmarken. Det er meget vigtigt, at græsset har den rigtige kvalitet, samtidig med at det tåler tæt nedbidning. I HorseMax-blandingerne er der taget højde for det. DLF har specialblandinger til heste med hver sit formål: HorseMax 60S til slæt og afgræsning En fantastisk blanding som egner sig både til afgræsning og slæt. Den er sammensat af forholdsvis langsomt voksende græsser med lavt sukkerindhold. Det er en all round blanding, som kan bruges både til afgræsning og slæt. HorseMax Lucerne primært til slæt En udbytterig blanding med lucerne, primært til slæt. HorseMax Lucerne har højt indhold af struktur og et lavt sukkerindhold. Lucerne er en bælgplante med et dybtgående rodnet, der klarer sig godt under tørre forhold. HorseMax Solfaxi med urter - primært til afgræsning En spændende blanding der er meget bredt sammensat med både lucerne, urter og græs. HorseMax Solfaxi egner sig bedst til afgræsning. Den brede sammensætning giver et højt indhold af mineralstoffer og lavt sukkerindhold. HorseMax 61 med hvidkløver Primært en afgræsningsblanding med hvidkløver til de heste, der tåler og har brug for mere energirigt græs. Horsemax 61 er bladrig og kræve en del fortørring til slæt. ForageMax -/HorseMax -blandinger får og heste 2018 Leveres i standardpakninger à 10 kg. Frøblanding er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget. 60S, Lucerne og Solfaxi er specialblandinger fra DLF. FORAGEMAX -/ HORSEMAX -BLANDING BENYTTELSE/NAVN ** Strandsvingel Tower er coated med ProNitro. 10 kg Horsemax 60S med Pronitro, indeholder derfor 9,2 Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremg 52 Afgræsning får 53 Afgræsning får - tidlig 60 Afgræsning heste 60S (Fås også som økologi) Afgræsning heste struktur 60S Afgræsning heste struktur SOLFAXI Afgræsning heste, SOLFAXI m. urte LUCERNE Slæt 61* Afgræsning heste 62 Afgræsning heste struktur * Bælgplanter med under 25 % bælgplanter (frøandel). 60S fås også økologisk, se side Høj FK NDF sort fra DLF.

25 Får 25 Energirigt og slidstærkt græs til får Får er helt unikke i deres evne til at vælge det græs, de godt kan lide - så græsset skal falde i deres smag. Græsblandinger til får er sammensat, så de bidrager med energi til fårenes vækst og er samtidig slidstærke, så de tåler fårenes afgræsning. ForageMax 52 afgræsning En sildig blanding til afgræsning Til afgræsning Til agerjord, tør og fugtig jordbund ForageMax 53 - slæt og afgræsning En tidlig blanding Perfekt til 1. slæt og efterfølgende afgræsning Til agerjord, tør og fugtig jordbund FORAGEMAX -/HORSEMAX -BLANDINGER TIL FÅR OG HESTE 2018 (% INDHOLD) LUCERNE HVIDKLØVER SNEGLEBÆLG STORBLADET SMÅBLADET RAJGRÆSTYPE STRAND- SVINGELTYPE SILDIG DIPLOID TETRAPLOID DIPLOID TETRAPLOID SILDIG BLADTYPE ETABLERING MED DÆKSÆD OM FORÅRET ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SENSOMMER KÆLLINGE- TAND RAJSVINGEL STRANDSVINGEL ALM. RAJGRÆS MIDDELTIDLIG ALM. RAJGRÆS SILDIG TIMOTÉ HUNDEGRÆS ENGSVINGEL RØDSVINGEL ENGRAPGRÆS ALM. RAPGRÆS CIKORIE UDSÆDS- MÆNGDE KG/HA TIL AREALER JORDBUNDS FORHOLD TIDLIGHED CRENO SILVESTER RIVENDEL VIRGO LOTANOVA PERUN HYKOR TOWER CALVANO 1 OVAMBO 1 HUMBI 1 MASAI DOLINA WINNETOU DONATA LAURA GONDOLIN BALIN DASAS SPADONA Hest/får I omdrift Alm./ varierende Sildig I omdrift Alm. god Tidlig Permanente Alm./ varierende Sildig Permanente Alm./ varierende Middeltidlig/sildig Permanente Alm./ varierende Middeltidlig/sildig 25** r Permanente Alm./ varierende Tidlig/middeltidlig Permanente Alm./ varierende Tidlig/middeltidlig Permanente Alm./ varierende Sildig Permanente Alm./ varierende Sildig kg frø og 0,8 kg gødning mv. å af emballagen.

26 26 Efterafgrøder Efterafgrøder Det bevæger sig under dine fødder... Et godt sædskifte, tilførsel af husdyrgødning og brug af de rigtige efterafgrøder, bidrager til at opretholde eller forbedre jordens dyrkningsegenskaber. I en håndfuld god muldjord lever millioner af mikroorganismer, regnorme og andre dyr af at omsætte planterester i form af rødder, stub- og stængelrester, blade mv. Resultatet af deres arbejde er blandt andet et øget indhold af organisk stof (humus, næringsstoffer mv.) i jorden og samtidig en forbedring af jordens vandholdende evne, krummestruktur og frugtbarhed. Græs - det sikre valg af efterafgrøde Græs kan anvendes i alle tre kategorier af efterafgrøder: De lovpligtige MFO efterafgrøder De frivillige, målrettede Græs som efterafgrøde er enkelt, billigt og effektivt. Det kan udsås som udlæg i korn om foråret eller i majs om sommeren. Dermed slipper man for den usikkerhed, der er, ved at etablere efterafgrøder før eller efter høst af korn. Græs som efterafgrøde er godt for sædskiftet. Det er en miljørigtig afgrøde, der dækker jorden om efteråret og vinteren, når den er veletableret. Samtidig forbedrer den jordstrukturen og opsamler kvælstof uden at opformere rapssygdomme som for eksempel kålbrok. Ved at anvende efterafgrøder kan du være med til at holde jorden levende. Efterafgrødeblandinger til majs og korn Med efterafgrøde-blandinger har du bedre chancer for en vellykket efterafgrøde: Alm. rajgræs + hundegræs Alm. rajgræs + cikorie 2-3 sorter af alm. rajgræs EFTERAFGRØDE EFTERAFGRØDER I MAJS 2018 SORT/INDHOLD KG UDSÆD PR. HA PAKNINGS- STØRRELSE, KG Græsser Alm. rajgræs, fodertype JUMBO Alm. rajgræs, plænetype TROYA Hundegræs AMBA Strandsvingel KORA Blandinger Efterafgrøde i majs Efterafgrøde i majs (<1,7 DE/HA) Græsblanding til efterafgrøde 90 % Alm. rajgræs 10 % Hundegræs % Alm. rajgræs, 9 % Cikorie % Alm.rajgræs (2-3 sildige sorter) Efterafgrøde-blanding i majs.

27 Efterafgrøder 27 EFTERAFGRØDE Græsser EFTERAFGRØDER I KORNRIGE SÆDSKIFTER 2018 SORT/INDHOLD KG UDSÆD PR. HA PAKNINGS- STØRRELSE, KG Alm. rajgræs, fodertype JUMBO Alm. rajgræs, plænetype TROYA Rødsvingel MAXIMA Græsblanding til efterafgrøde Korsblomstrede Gul sennep, nematoderesistent 100 % Alm. rajgræs (2-3 sildige sorter) BRACO Gul sennep VALIANT Olieræddike, nematoderesistent ARENA Foderradis STRUCTURATOR Honningurt BALO & 10 MFO blandinger MFO 90/10 MFO 75/25 MFO Radis 90 % Olieræddike 10 % Honningurt 75 % Olieræddike 25 % Gul sennep 80 % Olieræddike, 10 % Honningurt, 10 % STRUCTURATOR Få en levende jord DLF har sammensat flere blandinger, der er specielt egnet til frivillige efterafgrøder/grøngødning. De er sammensat på baggrund af forsøgsresultater og praktiske erfaringer fra marken, så du får en levende jord med øget indhold af organisk stof. Se sammensætningerne i skemaet nedenfor. BLANDING MultiMax MultiMax øko* OptiMax FRIVILLIGE EFTERAFGRØDER/GRØNGØDNING 2018 SORT/INDHOLD 10 % Olieræddike, 9 % Structurator, 30 % Fodervikke, 6 % Alexandrinerkløver, 3 % Honningurt, 20 % Boghvede, 17 % Purhavre, 5 % Solsikke 10 % Olieræddike, 9 % Structurator, 30 % Fodervikke, 6 % Alexandrinerkløver, 3 % Honningurt, 20 % Boghvede, 17 % Purhavre, 5 % Solsikke 39 % Ærter, 30 % Fodervikke, 4 % Alexandrinerkløver, 2 % Honningurt, 20 % Boghvede, 5 % Solsikke KG UDSÆD PR. HA N-Max 20 % Olieræddike, 80 % Fodervikke ØkoMax* 12 % Humlesneglebælg, 7 % Hvidkløver, småbladet, 39 % Jordkløver, 42 % Alm. rajgræs, sildig tetraploid * I Multimax og ØkoMax til økologer anvendes økologisk avlet frø, hvis det er tilgængeligt. ØkoMax til såning i rækkeafgrøder hos økologer DLF introducerer i 2018 en lav efterafgrødeblanding, som kan producere store mængder kvælstof. ØkoMax indeholder alm. rajgræs og hvidkløver, som er flerårige samt jordkløver og humlesneglbælg, som er enårige men tåler en del frost. Sammensætningen giver hurtig dækning af jorden og stor konkurrence til ukrudt uden at genere hovedafgrøden i høst. Blandingen indholder i %: 12 % Humlesneglebælg 7 % Hvidkløver, småbladet 39 %Jordkløver 42 % Alm. rajgræs, sildig tetraploid Efterafgrøder For en optimal dækning af jord anbefales kg udsæd pr. ha. Efterafgrødegræs i korn.

28 28 Efterafgrøder

29 Roer 29 Roer vejen til et højt udbytte En moderne sort af roer til foder og energi har en god kombination af højt udbytte af tørstof eller afgrødeenheder samt et højt tørstofindhold i roden. Samtidig skal roden sidde ensartet og være let at gøre ren. Rene roer er målet For både roer til foder og energi er forædlingsmålet en glat rod med få sidegrene og mindst mulig jordvedhæng. BANGOR, ENERMAX, BERGMAN og BARDOT har vist lavt jordvedhæng, der ligger under målesorten GRAM VEDHÆNGENDE JORD PR. KG RODTØRSTOF BERGMAN Højt stabilt udbytte i fem års landsforsøg BERGMAN har en hvid rod med et tørstofindhold på %. Roden er ensartet og topskiven sidder ca. 5 cm over jordoverfladen. Karakter for rodfure og vaskbarhed er på niveau med foderroe-typerne Fe pr. ha i landsforsøg % tørstof Tolerance over for Rhizomania BARDOT hurtig fremspiring Sorten er af samme type som BERGMAN med hvid rodfarve med et tørstofindhold på godt 22 %, et højt udbytte og ensartede roer, der sidder middelhøjt i jorden. BARDOT kommer hurtigt fra start i foråret, og bladene dækker tidligt jorden, så ukrudtet får mest mulig konkurrence. Højt udbytte i landsforsøg Meget hurtig fremspiring dækker jorden tidligt Tolerance over for Rhizomania Gerty Bangor Enermax Bardot Gram vedhængende jord pr. kg rodtørstof. Landsforsøg Bergmann ENERMAX en produktiv foderroe ENERMAX har hvid rodfarve og et lille jordvedhæng. Med en tørstof procent der ligger mellem 19 % og 20 % er ENERMAX et oplagt valg til både friskfodring og vinterfodring. God kombi-sort Hvid rodfarve % tørstof Tolerance over for Rhizomania BANGOR hvis koen kunne vælge Det lave tørstofindhold og meget lave jordvedhæng gør BANGOR perfekt til frisk fodring. Som vi ser i de New Zealandske afgræsningsforsøg med roer, så foretrækker køerne BANGOR, når de selv får lov at vælge. BANGOR sidder højt i jorden Gul rodfarve % tørstof Meget lavt jordvedhæng Roer

30 30 Foto: Simon Bjorholm Andre Roer varer

31 Andre varer 31 Vildtafgrøder DLF har et stort udvalg af arter og færdige frøblandinger, der tilgodeser hele den danske natur fra de mindste insekter til klovbærende vildt. Er du landmand, jæger, biavler eller bare naturelsker, så har DLF blandingen, der passer dig. Bivenlig blomsterbrak I år tilbyder DLF en ny Bivenlig blomsterblanding tilpasset de større brakmarker. Her er fokus rettet mod arter, der blomstrer hele sommeren, så der er en konstant pollenog nektarproduktion samt en flot mark at kigge på. Som en ekstra sidegevinst er der også arter, der tilgodeser vildtet. Nye vildtager-blandinger I år er der to nye blandinger specielt til fuglevildt: Partridge mixture til agerhøns, og WBS2 som i 2016 vandt en pris i England, og som DLF har testet i Danmark med et meget postitivt resultat. Bliv inspireret af skemaet her på siden eller se mere på under vildtafgrøder. VILDTBLANDINGER 2018 BLANDING KG UDSÆD PR M 2 SAMMENSÆTNING PAKNINGS- STØRRELSE, KG Danske vildtblandinger, flerårige Kyllingemix til forårssåning 4,0 Vårhvede, boghvede, timoté, hvidkløver, cikorie 10 Insektvold/redeskjul, fuglevildt 1,6 Hundegræs, engsvingel, rødsvingel, strandsvingel, timoté 2 Helårsmix til hjortevildt 3,5 Skoveng og vildtager. Hjortevildt og hare 3,5 Boghvede, gul lupin, fodervikke, timoté, alm rajgræs, vinter-foderraps, fodermarvkål, stubturnips, hvidkløver, kommen, cikorie Havre, boghvede, alm.rajgræs, timoté, rødsvingel, hvidkløver småbl, serradel, rødkløver, engrapgræs, kællingetand, lucerne, cikorie, kommen Markvildt, dækning og føde 3,6 Triticale, fodermarvkål, oliehør, boghvede, honningurt, hvidkløver, lucerne, stenkløver gul 10 Pollen og nektarblanding 1,5 Blomsterblanding - 17 forskellige énårige arter 2 Fodermarvkål, oliehør, stenkløver gul, boghvede, honningurt, alsikekløver, esparsette, kællingetand, rødkløver, hvidkløver Nirkelrod evighedsbl., ridder i det grønne, nellike, guldvalmue, morgenfrue, kornblomst, snerle jomfruskørt, mølleblomst, hundetunge, okseøje, brudeslør, sløjfeblomst, skærmsløjfeblomst, jomfru i det grønne, nikkeknop, silkeskørt atlaskblomst, valmue 2 1 NYHED Bivenlig blomsterbrak 0,6-0,8 Oliehør, hvidkløver, rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke 10 Vildengblanding - 33 forskellige vilde urter 1,5 Alm. røllike, klinte, farvet-gåseurt, gulaks, hjertegræs, smalbl. klokke, blåklokke, nældebladet klokke, kornblomst, alm. knopurt, cikorie, alm. kamgræs, slangehoved, knoldet mjødurt, fåresvingel, gul snerre, prikbl. perikon, blåhat, hvid okseøje, kællingetand, tjærenellike, trævlekrone, skovforglemmigej, merian, kornvalmue, knoldrottehale, dunet vejbred, hulkravet kodriver, alm. brunelle, nikkende limurt, dagpragtstjerne, blæresmælde, harekløver (1 pk = 160 m 2 ) 0,25 NYHED NYHED Engelske vildtblandinger - Your Countryside, enårige arter Traditional Game Cover Mixture. Fuglevildt 2,5 Vildtmajs, hvidhirse, rødhirse, boghvede, kål, solsikker, hvid sennep, foderraps 10 Decoy Game Mixture. Fuglevildt 2,0 Hørfrø, boghvede, rødhirse, hvidhirse, olieræddike, sennep 10 Late Cover Mixture. Fuglevildt 1,25 Foderraps, stubturnips, hvidsennep, olieræddike 5 Boost Mixture. Fuglevildt. Op til 2 m i højde 0,6 Brassica carinata, brassica hybrid, olieræddike, brun sennep 5 Millet Mix Millgame. Fuglevildt 1,25 Rødhirse, hvidhirse 10 WBS2. Fuglevildt 4 Triticale, vårbyg, fodermarvkål, olieræddike, quinoa, hvid og rød hirse 20 Partridge mixture. Fuglevildt 6,2 Triticale, vårbyg, oliehør, dodder, fodermarvkål 25 Andre varer

32 32 Andre varer

33 Andre varer 33 SORTER AF KLØVER OG FODERGRÆSSER 2018 GRUPPE/ART SORT TYPE KONVENTIONELT FRØ ØKOLOGISK FRØ* AFGRÆSNING SLÆT UDSÆDS- MÆNGDE KG/HA PAKNINGS- STØRRELSE Alm. rajgræs Tidlig KIMBER Diploid Tidlig MATHILDE Tetraploid Middeltidlig CALVANO 1 Diploid Middeltidlig OPTION Diploid Middeltidlig DIWAN 1 Tetraploid Middeltidlig NOVELLO Tetraploid Sildig FOXTROT Diploid Sildig HUMBI 1 Diploid Sildig POLIM Tetraploid Italiensk, westerwoldisk og hybrid rajgræs Ital. rajgræs SIKEM Diploid Ital. rajgræs EF 486 DASAS Diploid Ital. rajgræs DANERGO Tetraploid Hybrid rajgræs STORM Alm. rajgræs Hybrid rajgræs LAMPARD Alm. rajgræs Westerw. rajgræs ARAMO Tetraploid Øvrige græsser Rajsvingel PERUN Rajgræs Rajsvingel HYKOR Strandsvingel, tidlig Rajsvingel FOJTAN Strandsvingel, middeltidlig Strandsvingel TOWER Sildig Strandsvingel TOWER Sildig Timoté WINNETOU Afgræsning & 10 Timoté DOLINA Slæt Hundegræs DONATA Sildig Engsvingel LAURA Foder Rødsvingel GONDOLIN Foder Engrapgræs BALIN Foder Alm. rapgræs DASAS Foder Kløver og lucerne Rødkløver SUEZ Diploid &10 Rødkløver CALLISTO Diploid &10 Rødkløver AMOS Tetraploid & 10 Hvidkløver SILVESTER Storbladet & 10 Hvidkløver KLONDIKE Storbladet & 10 Hvidkløver RIVENDEL Småbladet & 10 Alsike kløver ERMO Lucerne CRENO podet med Nitragin gold Slæt & 10 * Den aktuelle forsyning med økologisk frø findes i hele sæsonen på frødatabasen = meget velegnet = egnet = kan bruges under Økologi/Planteavl/Økologisk udsæd. Høj FK NDF sort fra DLF. Andre varer

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug

Produktkatalog 2015. DLF Grovfoder. Konventionelt og økologisk landbrug Produktkatalog DLF Grovfoder Konventionelt og økologisk landbrug 2 DLF Grovfoder Produktkatalog Indhold foragemax -blandinger TIL SLÆT 4 foragemax -blandinger TIL AFGRÆSNING 8 foragemax -blandinger TIL

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen

Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen Vildtafgrøder Mangfoldighed i naturen NYHEDER 3 FUGLEVILDT 4 FUGLEVILDT OG BIER 5 MARK- OG HJORTEVILDT 6 OVERSIGT OVER RENE ARTER 7 Udarbejdet i samarbejde med Danmarks

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

DLF Grovfoder Produktprogram 2013

DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 DLF Grovfoder Produktprogram 2013 Indhold NYHEDER 2013 3 FRØ OG VIDENSKAB 5 GODT GROVFODER GIVER SUNDE KØER 6 FORAGEMAX BLANDINGER 2013 9 Roer er godt til køer og biogas

Læs mere

Økologiske Markfrø Efterår 2017

Økologiske Markfrø Efterår 2017 Økologiske Markfrø Efterår 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF GRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen. Græsblandingens

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet.

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Forår Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. ØKOFRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø Forår 2019 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER

GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER GRÆS STÆRKT SORTIMENT AF KLØVERGRÆS OG EFTERAFGRØDER 2019 AGROWGRASS AGROWGRASS 220 Græsblandingen, AgrowGrass 220 LowMaize, er velegnet i foderrationer, hvor græs udgør hovedparten af grovfoderrationen.

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele

Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele GRÆS 2018 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele AGROWGRASS AGROWGRASS - FOKUS PÅ KVALITET Som grovfoderproducent er

Læs mere

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. Innovation og vækst

Økologisk Frø Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m.   Innovation og vækst Økologisk Frø 2019 Frøblandinger, græs, kløver, efterafgrøder m.m. www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Sæson 2019 Efter en meget våd sæson i 2017 og en ekstrem tør sæson i 2018 er det spændende, hvad 2019

Læs mere

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs

ØKOFRO. Økologiske Markfrø Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn Majs ØKOFRØ ØKO FRØ ØKOFRO Økologiske Markfrø 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde

Læs mere

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

(Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation (Hvad) kan vi lære af dansk grovfoderproduktion? Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Emner Typisk dansk gård med mælkeproduktion 2... Udbytte og kvalitet af forskellige græsarter Alm. rajgræs

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Grovfoder Produktprogram

Grovfoder Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Grovfoder 2009 Produktprogram Indhold ØKONOMISK FODRING STARTER MED GODT GROVFODER 4 iseed BEDRE ETABLERING AF GRÆSMARKEn 6 mere MÆLK MED RAJSVINGEL OG HYBRIDRAJGRÆS 7 foderroerne

Læs mere

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2017 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS AGROWGRASS

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs

Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Kritiske punkter til dyrkning af grovfoder med særlig fokus på majs og græs Tema 11 Fra såning til foderbord - der er mange penge at hente i foderkæden Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Landscentret,

Læs mere

LandboThy Kongres 2018

LandboThy Kongres 2018 LandboThy Kongres 2018 Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden 07-02-2018 1 Grovfoder v/ Erik Fjendbo Jørgensen & Anders Andersen 07-02-2018 2 Kan vi stole på udbyttemåling fra finsnitteren?

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Vi ønsker dig en god græssæson 2018!

Vi ønsker dig en god græssæson 2018! Græsguide 2018 Kære mælkeproducent, Det er med stor glæde og stolthed, vi kan præsentere den nye GreenSpirit græsguide 2018. I denne udgave får du information om GreenSpirit-blandinger, som er vigtige

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed

Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Teknisk frøkvalitet - skrappe krav til spireevne og renhed Side 1 Græs- og kløverfrø, der handles i Danmark, skal overholde EU-normer m.h.t. spireevne, renhed og indhold af ukrudt. DSV Frø har gennem mange

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 212 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING

Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 1 EFTERAFGRØDER GRØNGØDNING Efterafgroeder.qxd 28/06/04 9:49 Side 2 Efterafgrøder Hvorfor? Fordi veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger

Protein i fokus. To nye proteinfrøblandinger Frøbladet 2011 Indhold 2 Protein i fokus 3 Nyheder 4 Valg af frøblanding 4 Slættidspunkt og ensilagekvalitet 5 Lucerne 6 AberDart - sukkergræs 7 Økologisk frø Protein i fokus På kvægbedrifterne er der

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære grovfoderproducent I 2018 brochuren indledte jeg med ordene 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874.

Læs mere

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst.

Frøbladet Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst. Frøbladet 2017 kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst 1 Indhold Høj selvforsyning er vigtig 2 Høj spireevne og renhed 2 Nyt om frøblandinger 3 Økologisk frø 3 OptiMælk frøblandinger

Læs mere

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs Karen Søegaard og Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvorfor mange arter? Biodiversitet Bæredygtighed Natur Urter Dyresundhed

Læs mere

Screening af græssorters tørketolerance

Screening af græssorters tørketolerance Screening af græssorters tørketolerance Plantekongres 2019 Christian Sig Jensen DLF i et globalt setup Coop 1906 3000 frøavlere 1200 ansatte i 21 lande 4 hovedagfgrøder F&U afd. Selskaber Tørke et tilbagevendende

Læs mere

Bivenlige planter til randzonerne her

Bivenlige planter til randzonerne her Bivenlige planter til randzonerne Ifølge bekendtgørelse om randzoner er det tilladt at udså frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af randzonerne ind mod marken. Det er dog et

Læs mere

Jagt, vildt og natur FRØ 2016

Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Jagt, vildt og natur FRØ 2016 Indholdsfortegnelse: SKOVDYRKERNES Favorit Indholdsfortegnelse & Handelsbetingelser Side 2 Skovdyrkernes favorit Side 3 Skovdyrkernes forrygende frøblandinger Side 4 Engblanding

Læs mere

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Højere selvforsyning med protein. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Højere selvforsyning med protein Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Udbyttepotentiale af råprotein kg pr. ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 kg råprotein / ha - BUDSKABET ER! - bevar andelen

Læs mere

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder. Innovation og vækst

Frøbladet kvalitetsfrø med stærke rødder.   Innovation og vækst kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst Indhold Kløvergræs er vigtigt 2 Sæt mål for græsmarken 2 Sæson 2019 3 Køb spiredygtigt og rent frø 3 AberDart & AberChoice rajgræs 4 Swaj

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

HiBird Vildtafgrøder

HiBird Vildtafgrøder HiBird Vildtafgrøder 2 LG HiBird Vildtafgrøder LG HiBird Vildtafgrøder - for en øget biodiversitet i det åbne land Vildtafgrøder er en oplagt mulighed for at forbedre levevilkårene for vildtet i det åbne

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Kløvergræsmarken i centrum

Kløvergræsmarken i centrum Kløvergræsmarken i centrum 131 økologiske mælkeproducenters svar om deres kløvergræsmarker Økologiske Landsforsøg om artsvalg i kløvergræsmarken Forskningsresultater om urter Anbefalinger til drivveje

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion

Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion Dyrkningsvejledning Udlæg af græs og kløvergræs til grovfoderproduktion 02 Produktionsmål Ved udlæg af græs og kløvergræs er målet at etablere en ensartet og tæt bestand af kulturgræsser, som kan bidrage

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation

Gødskning efter bælgplanteandel. Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Gødskning efter bælgplanteandel Torben Spanggaard Frandsen SEGES PlanteInnovation Indhold Hvordan påvirkes kløveren af gødskning gennem sæsonen Bælgplanteandel og N-respons Ny N-model for kløvergræs Hvad

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Flere kommuner er allerede blevet bivenlige, og vi har vedlagt et eksempel fra Gribskov Kommune til inspiration.

Flere kommuner er allerede blevet bivenlige, og vi har vedlagt et eksempel fra Gribskov Kommune til inspiration. Til: Langeland Kommune Att. Astrid Ejlersen Teknik og Miljøudvalget Fredensvej 2 5900 Rudkøbing Langelands Biavlerforening Maria Lantz Hennetvedvej 21 5900 Rudkøbing Mobil 41596844 Email: marialantz@mail.dk

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark

Mere kvælstof til kvægbrugeren. af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof til kvægbrugeren af Planteavlskonsulent Erik H. Bjergmark Mere kvælstof I dag 20,34 % undergødskning 2/3 i 2016 svarer til 13,56 ca. 17 % mere i 2016 Hvorfor 17 % 17 % af 80 er 93,6 Hvor

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Efterafgrøder (økologi)

Efterafgrøder (økologi) Side 1 af 6 Efterafgrøder (økologi) Efterafgrøder er en fællesbetegnelse for afgrøder, som dyrkes efter en hovedafgrøde. Efterafgrøder kan sås som udlæg i hovedafgrøden eller efter høst. Efterafgrøder

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst

Forsøgsserie og Nyt efterafgrødekoncept. økonomisk gevinst Forsøgsserie 220021616 og 220021617 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Titel: Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst Forsøg 220021616 og 220021617 Udarbejdet for: Økologisk Landsforening

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl

Aktuelt om græs. Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl Aktuelt om græs Karsten A. Nielsen, Landscentret, Planteavl - 15 - Udlægsmetoder Efter ændringen af EU-reformen, så der kan modtages ha-støtte til græs, vil der antagelig komme flere nye udlægsformer til

Læs mere

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier

Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier Hvordan græs gror Græs ikke for tidligt Eller for kort Tilpas belægningsgraden Under 1 kg ts. 1,1 kg ts. Over 1,2 Intet er så forskelligt som forholdene:

Læs mere

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Set fra koen Set med klimabriller Set udefra (politikere, forbrugere) Hvorfor er vi egentlig så optaget af græs? Økologisk græsmark 6500

Læs mere

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN

ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF KLØVERGRÆSENSILAGEN ØG KVALITETEN AF KLØVERGRÆSENSILAGEN STRATEGIPLAN OG KONKRETE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Græsmarker i sædskiftet

Græsmarker i sædskiftet Græsmarker i sædskiftet Dyrkningsvejledning Jordbund arter Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige - jorder er rajgræsserne de foretrukne,

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger af komponenter i efterafgrødeblandinger Alexandrinerkløver Boghvede Fodervikke Foderært Gul sennep Honningurt Lupin Olieræddike Radise - DeepTill Sandhavre NB. Plantearternes beskrivelser er set ud fra

Læs mere

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi

Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder ven eller fjende? Martin Søndergaard Kudsk Planteavlskonsulent Agrovi Efterafgrøder er fremtiden! Men i hvilken form? Hvordan skal snitfladen være mellem de to hovedgrupper? De helt frivillige

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere