Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1"

Transkript

1 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

2 NRGi s historie Det NRGi, der kendes i dag, er et produkt af flere fusioner gennem tiderne. Det gennemgående selskab er andelsselskabet ARKE, og derfor fokuserer nærværende skrift sig netop om historien om ARKE. Oplysningerne fra 1914 til 1990 er i særdeleshed baseret på et skrift udarbejdet af tidligere direktør i ARKE, Poul Westphals optegnelser (Rids af ARKE*s historie ), men også beretninger og nyhedsbreve. Tiden efter 1990 tager afsæt i beretninger, nyhedsbreve og artikler fra den pågældende tid. Fra ARKE s stiftende generalforsamling den 26. februar 1915 ARKE eller som selskabets oprindelige navn var Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning stiftes ved en generalforsamling med ca deltagere den 26. februar Tanken om at etablere en elektricitetsforsyning er blevet aktuelt i forbindelse med planer, der før 1. Verdenskrig har været om at etablere en eldreven bane mellem Århus og Randers. Det spiller også ind, at det har vist sig muligt at overføre elektriciteten over større afstande ved at anvende vekselstrøm. Randers kommune har allerede på dette tidspunkt etableret en vekselstrømsforsyning, og er interesseret i at knytte så meget af oplandet til sig som muligt. Man kræver fra Randers kommune, at de tilsluttede skal forpligte sig til en 25-årig periode, uden at der bliver givet dem nævneværdig indflydelse på udviklingen. En gruppe af specielt landmænd finder ikke dette attraktivt, og de ønsker i stedet for at danne et andelsselskab, hvor de er sikret indflydelse. Særlig fremtrædende ved de afholdte møder er gårdejer Per Randers, og han bliver i 1914 valgt til formand for den 9 mand store anlægsbestyrelse. Fra 1916 fungerer Per Randers endvidere som driftsleder, da han udpeges til formand for en driftsbestyrelse. Fra 1919 bliver Per Randers direktør for ARKE. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 2

3 Per Randers Formand for Anlægsbestyrelsen Formand for Driftsbestyrelsen Direktør At gruppen nok har set rigtigt understøttes af, at en række husstande i Randers kommunale Oplandsforsyning i 1954 bryder ud og stifter deres eget andelsselskab kaldet ELRO. Selve elforsyningen til ARKE s net sker med et 6 kv kabel fra Århus belysningsvæsen til ARKE s transformerstation på Grenåvej (hvor ARKE senere fik domicil). Overenskomsten med Århus belysningsvæsen tegnes i 1915 og skal gælde til I 1917 leverer ARKE den første elektricitet til 54 transformerstationer (runde betontårne). I 1917 leveres den første elektricitet til ARKE s 54 transformere placeret i runde betontårne tegner selskabet 18% andele i det projekterede vandkraftværk ved Tange (Gudenåcentralen) I 1920 bliver Grenaa og Ebeltoft opland kaldet GEO tilsluttet ARKE s forsyningsnet, men ikke byerne selv. For at installationerne i oplandet kan indgå som andelshavere, bliver de pålagt en såkaldt krigsfordyrelsesafgift. Den bliver fjernet igen i Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 3

4 I 1923 deles ledelsen i ARKE. Som ny formand for bestyrelsen vælges amtsrådsmedlem Konrad Pedersen. P. Randers fortsætter som administrativ leder. Th. Frederiksen (ansat i 1919) bliver teknisk leder. S.W. Nielsen Konrad Pedersen Formand Leder af administrationen Direktør Direktør P. Randers dør i en alder af 65 år. S.W. Nielsen udnævnes til leder af administrationen. ARKE s personale sommeren Iskatastrofen 1940 udløste et meget langt tovtrækkeri med forsikringsselskabet om erstatningerne Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 4

5 1940 kontrakten om elkøbet hos Århus Belysningsvæsen ændres til leverance via Gudenåcentralen. På grund af krigen kniber det med at skaffe kobber og jern. Amtsrådsmedlem Konrad Pedersen fratræder som formand og efterfølges af gårdejer Martin Jørgensen, Vistoft. S.W. Nielsen får titel af direktør. Vinteren er usædvanlig hård med isslag, og betegnes som iskatastrofen Der følger et meget langt tovtrækkeri med forsikringsselskabet om erstatningen for skaderne på elnettet. Martin Jørgensen Formand Det vedtages at bygge en ny hovedstation i Mesballe. Der skal etableres en ny hovedforsyningslinje (60kV), der skal kobles på Gudenåcentralens net og den sydøstjyske Samleskinne Forløberen for ELSAM. Stationen sættes i drift i K. Toft ansættes som leder af regnskabsafdelingen. Der anvendes tørv som brændsel på kraftværkerne. Hos ARKE alene er der registreret mere end 40 tørvebrug En ny isvinter. En dag i marts er samtlige stationer ude af drift. Da man ikke kan komme til rette med forsikringsselskabet om erstatningen for skaderne i 1941, er ARKE selvforsikrende. Ligningsdirektoratet begærer skat af el-andelsselskaberne på lige fod med brugsforeningerne. Kravet ændres til kun at omhandle salg til ikke-andelshavere og dem har man så i løbet af meget kort tid ingen af hos ARKE. De første transformertårne bliver rejst ved hjælp af heste Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 5

6 1943 ARKE indfører andelsbeviser baseret på andelshavernes samlede indbetaling over 25 år. Beviset berettiger til bonus, når regnskabsoverskud skal fordeles Den tyske værnemagt stiller krav om overtagelse af 39 ejendomme ved Stabrand og Tirstrup til etablering af en flyveplads. ARKE kræver kompensation for de tabte afgifter og kræver betaling for flytning af ledningsanlæg. Fremskaffelse af materialer volder stort besvær. I 1948 kommer der afslag på kravene fra det udvalg, der behandler danske tilgodehavender hos den tyske værnemagt Restriktionerne under krigen har vist, at maskineffekten på kraftværkerne ikke er tilstrækkeligt udbygget vest for Storebælt. Det vedtages indenfor den Sydøstjyske Samleskinne at bygge en ny central ved Skærbæk ARKE køber med henblik på udlejning til forbrugerne stk. lavvoltstransformere til elkomfur Til aflastning af direktør S.W. Nielsen, der er ramt af sygdom, ansættes som foreløbig foranstaltning hans søn Poul Westphal som sekretær Direktør S.W. Nielsen dør. Forretningsudvalget overtager selskabets administration med Poul Westphal som sekretær. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 6

7 Poul Westphal Assisterede sin far S.W. Nielsen fra 1946 Sekretær for forretningsudvalget Direktør Bodil Frederiksen, der var konsulent for husholdningsudvalget under Foreningen af Jyske Landboforeningers Husholdningsudvalg ( ) fortæller i bogen Da danske hjem blev elektriske om udstillingen Køkken og Maskiner i 1949 i Horsens. Udstillingen fik besøg af Kong Frederik og Dronning Ingrid. På udstillingen viste man de forskellige elektriske maskiner, som blev testet i demonstrationskøkkenerne. Røremaskiner og kartoffelskræller var sat op, så de kunne demonstreres. Da kongeparret kom, var strømmen slået fra. Kong Frederik spurgte, om apparaterne kunne bruges, og for at bekræfte dette, slog man strømmen til. En række af egnens husholdningskvinder, havde fået lov at overvære kongeparrets besøg. De ville ikke stå med deres tasker på armen, og de havde puttet samtlige tasker ned i kartoffelskrælleren. Da maskinen gik i gang fløj tasker, penge, spejle, kamme og rationeringsmærker rundt Transformereffekten på Mesballe stationen øges fra 1x6 MWA til 2 x 10 MWA. Dette er nødvendiggjort af behovet i Grenaa. Forsyningen omlægges fra 15 kv til 60 kv. Hovedanlæg udflyttes gradvist fra Grenåvej, og det giver plads til ingeniørkontorer, tegnestuer og tekniske kartoteker. Den 1. april oprettes I/S Midtkraft, og ARKE indtræder som interessent med en andel på ca. 10%. Grenaa og Ebeltoft overgår til direkte forsyning fra det nye værk P. Westphal udnævnes til direktør ARKE indleder samarbejde med skolerne i forsyningsområdet om elektricitet på skoleskemaet ARKE tegner abonnement på elnyt til samtlige forbrugere. Vagn Kjeldsen ansættes hos ARKE. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 7

8 1956 Jævnstrømsværkerne i Kolind og Mørke har længe haft reserveforsyning via ARKE s net- I Kolind beslutter man gradvist (10 år) at koble sig på ARKE s vekselstrømsforsyningsnet. Mørke holder fast i jævnstrøms-systemet frem til ELSAM etableres Efter 40 år er ARKE gældfrit I Mesballe bygges nyt lager og garagekompleks. Mandskabsvogn fra 1957 Man går over til nyt tarifsystem baseret på installationernes elektriske ydeevne (bundskruetarif). Frigør sig derved fra faste afgiftsbegreber som: tdr. land under plov, jordværdi og ejendomsskyld ARKE indfører standardleveringsbestemmelser. Voldby EV også kaldet Nørreherreds E/V har planer om at udvide værket. Forstyrres af, at deres største forbruger (Dalstrup plejehjem) overgår til forsyning fra ARKE: Færdigbygget 60 kv station (1958) Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 8

9 1959 Voldbyværket vedtager at forblive selvstændigt ved køb af en vekselstrømsmaskine med fjernvarmeudtag. Mørke Elværk s bestyrelse giver efter for borgernes krav om accept af ARKE s tilbud om overgang fra jævn- til vekselstrøm Ny værkstedshal færdiggøres i Mesballe. ARKE s bygninger i Mesballe efter ombygningen 1961 Ombygning af ARKE s gamle transformerstation på Grenåvej til nyt hovedkontor fuldføres. Ejendommen på Østbanetorvet sælges. Flytning af hovedkontoret Administrationen flytter i 1961 fra Østbanetorvet 9 i Århus til bygningerne ved transformerstationen på Grenåvej 55 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 9

10 Efter aftale med Samsø Kommunalbestyrelse indleder ARKE sammen med I/S Midtkraft en undersøgelse med henblik på at forsyne øen med vekselstrøm via 2 stk. 60 kv søkabler fra Helgenæs. Linieføring ændres i 1962 til at udgå fra Kysing syd for Aarhus. Anlægget skal tjene til erstatning for de 7 jævnstrømsværker, der findes på øen Martin Jørgensen afløses af gdr. Peter Helbo Peter Helbo Formand Efter kommunesammenlægningen kræver Århus Kommune at skulle overtage elforsyningen af et område ved Skejby-Lisbjerg Århus Nord. Ebeltoft kommune afviser tilbud om forsyningsmæssigt samarbejde. Projekt Samsø afsluttes installationer overgår som andelshavere. Repræsentantskabet udvides med 3 mand fra Samsø Udlægning af 60 kv forbindelsen til Samsø. Til udlægningen af 2 stk. 17 km lange søkabler (3x50mm 2 69 kv) blev der anvendt et særligt udlægningsfartøj. Forbindelsen går fra Kysing i Jylland til øens nordspids. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 10

11 1965 ARKE får sin første stigevogn 1966 Konflikten om Århus Nord området tilspidses. Århus kommune påbegynder nedlægning af 10 kv kabler i området, ARKE formenes anlægsbyggeri. ARKE færdiggører sit 15 kv anlæg i området. Århus kommune lægger sag an mod ARKE. ARKE går over til at anvende EDB i afregningen. Håndteres ved hjælp af hulkort. Peter Helbo fratræder bestyrelsen. Ny formand bliver gdr. Aksel Dam, Basballe. Aksel Dam Formand Krav om udvendige målerskabe i alt byggeri. Vestre Landsret giver ARKE medhold i retten til at forsyne Århus Nord Området. Der indføres 10% moms på el. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 11

12 1968 Den første af I/S Midtkraft s 4 sektioner idriftsættes på Studstrupværket. Studstrupværkets Blok MW Århus Kommune indanker landsrettens kendelse vedr. Århus Nord. Overgang til EDB pr ¼ - Går fra opkrævning med måleraflæser til indbetaling med postgiroblanket Efter 7 års forløb og efter prøvelse ved 4 domstolsinstanser slutter Århus Nord sagen. Højesteret stadfæster alle tidligere afgørelser, og forsyningsretten bliver hos ARKE. I Mesballe færdigbygges og idriftsættes et nyt drifts- og anlægskontor samt nyt målerværksted. I tages på forsøgsbasis en helikopter i anvendelse ved det lovpligtige eftersyn af selskabets højspændingsnet 1970 Nyt tilbud til Ebeltoft om øget samarbejde evt. fusion med ARKE afvises i Ebeltoft. Ejendomsretten til målerledninger overdrages til installationens ejer. Der er ikke længere vederlagsfri vedligeholdelse ARKE overtager det sidste af 10 tidligere jævnstrømsværker i sit område, nemlig Nørreherreds elværk i Voldby. Værket stopper produktionen den 1. april. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 12

13 Med Nørredjurs og Århus kommuner oprettes overenskomst, hvor ARKE påtager sig drift og vedligeholdelse af den kommunale gade- og vejbelysning. Snestorme forårsager store ødelæggelser på elnettet. Som følge af isbelægninger og storm knækker den ene storm 791 master, og det giver afbrydelser af elforsyningen af flere dages varighed. ARKE Nyt fra Journalist tilknyttes til at skrive ARKE Nyt, som er selskabets orientering til andelshaverne Forsøg med én årlig aflæsning i stedet for fire. Det sidste af de gamle runde betontransformertårne nedlægges Vognparken udvides med 4 hjulstrukket lastvogn med hydraulisk mandskabslift med en arbejdshøjde på 10 m. Samsø overgår til almindelige tariffer efter 9 år med forhøjet tarif- Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 13

14 I det nedlagte Nørrehedes Elværks bygning i Voldby indrettes en ny distriktsafdeling Der træffes aftale med Odder Kommune om elforsyning af Tunø via. Samsø. For at mindske afstanden til skadesramte områder, besluttes det at opføre to nye distriktsafdelinger med lager- og montør vogne i henholdsvis Elev og Mols. Den 29 årige cand. Oecon Bjørn Jespersen ansættes som ny leder af ARKE s økonomiafdeling. Afløser regnskabschef K.Toft I 1973 kommer den 1. oliekrise som følge af Oktoberkrigen mellem Israel og Egypten/Syrien. Den medfører stærkt stigende oliepriser fra de olieproducerende lande og frygt for oliemangel. Kraftværkerne omstiller en stor del af driften fra olie til kul, og energibevidstheden begynder at vågne Byggeriet i Elev udskydes Aftalen med Odder Kommune om elforsyning af Tunø fuldføres den 7. december, hvor der bliver sat strøm til det 7,7 km lange søkabel fra Samsø til Tunø Hovedkontoret på Grenåvej bliver udvidet med 550 m 2 tilbygning og 400 m 2 kælder. Tages i brug i maj 1973 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 14

15 Fra den 1. april går man over til en årlig aflæsning i stedet for fire (Samsø undtaget) 1974 I stedet for regningskopier udskrevet i listeform, går ARKE over til at anvende mikrofilm, og EDB udskrevne aflæsningslister til måleraflæserne ARKE er det første forsyningsselskab, der indfører nedpløjning af el-kabler. Til at betjene Ebeltoft/Mols området erhverves grund til en ny distriktsafdeling. Nyt fra ARKE udsendes i 1975 til de forbrugere 1976 I 1976 bliver den første elproducerende vindmølle tilsluttet i ARKE s område i Vrinners. Årsproduktionen forventes at være på kwh årligt. Hulkort til EDB anlægget erstattes af disketter og mikrofilm Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 15

16 1977 I 1977 indføres statsafgift på elektriciteten. Afgifterne på el er udover momsen (15 %) på 2 øre pr. kwh. Lov om elforsyning bliver vedtaget i Folketinget. Der er kraftige protester fra elforsyningen idet man konstaterer, at det første skridt til statsstyring af landets elforsyning nu er taget. G. Kirk Thøgersen Formand Som følge af alder fratræder Aksel Dam formandsposten og afløses af borgmester G. Kirk Thøgersen. Ved Ebeltoft Vig idriftsættes ny distriktsafdeling for Mols-området i maj måned. Distriktsafdeling i Tranebjerg på Samsø udvides. Distriktsafdeling for Århus området idriftsættes på Grenåvej i Århus. ARKE har 6 distriktsafdelinger (Mols, Samsø, Mesballe, Voldby, Trustrup og Århus) I 1977 tilbydes samtlige skoler i forsyningsområdet elektriske skoledage, og i 1982 gør samtlige 18 skoler brug af den. Alternativ energi bliver ført stærkere og stærkere frem i energidebatten, og på samme tid drøfter man muligheden for at bygge et landsdækkende forsyningsnet for naturgas fra de danske felter i Nordsøen I 1978 vedtages nye standardvedtægter for andelsselskaber. 1. Der åbnes for, at selskabet kan deltage i anden energiforsyning, f.eks. fjernvarme. 2. Selskabets andelshavere overgår fra solidarisk og ubegrænset hæftelse til pro rata og begrænset hæftelse 3. ARKE s øverste myndighed overgår fra en åben generalforsamling til et forbrugervalgt repræsentantskab 4. Der gives lige ret for alle forbrugere til at være andelshavere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 16

17 1979 I 1979 kommer den 2. oliekrise udløst af urolighederne i Iran, hvor Shahen afsættes. De medfører et kollaps af den iranske olieproduktion, og i 1980 starter krigen mellem Iran og Irak. Dette medfører meget høje oliepriser. Der vedtages lov om varmeplanlægning. Har til formål at sikre den mest optimale anvendelse af energien og nedsætte afhængigheden af olie. Medfører en kraftig debat om atomkraft i Danmark. Kraftværkerne har omlagt produktionen, så 60% af elproduktionen leveres af kul Siden 1954 har ARKE haft et samarbejde med forsyningsområdets skoler om undervisning i korrekt omgang med el. I 1980 tager 49 klasser fordelt på 16 skoler imod tilbuddet om en elektrisk skoledag. I 1982 gør samtlige 18 skoler brug af de elektriske skoledage 1981 I 1981 etablerer ARKE det første sted i landet et anlæg, hvor man benytter tabsvarmen fra de store transformere til opvarmning af kontorer og boliger. Det bliver besluttet at anskaffe eget edb anlæg med dataskærme. Det tages i brug i Henning Hviid Formand Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 17

18 I 1981 falder borgmester G. Kirk Thøgersen for aldersgrænsen, og gårdejer Henning Hviid vælges til formand. Henning Hviid har været forkæmper for ARKE s interesser i striden med Voldby værkets bestyrelse og Grenå kommune om overgangen til ARKE Den nye vogn- og materialehal indvies i Mesballe. Bygningen opvarmes med tabsvarmen fra 150/60 kv transformeren. Temperaturen i garageanlægget kommer aldrig under 8 grader C. Billedet er fra I 1983 tager ARKE sit eget EDB anlæg i brug. Forventeligt en engangsinvestering! I forbrugerafdelingen kan personalet ved hjælp af edb-skærme øjeblikkelig besvare henvendelser om regningsforhold m.m I 1984 fratræder direktør Poul Westphal på grund af alder. Finn Frandsen, der i 23 år har ledet selskabets tekniske afdeling, overtager direktørposten. Stedfortræder for direktøren bliver økonomichef Bjørn Jespersen og stedfortræder på det tekniske område bliver Vagn Kjeldsen. Distriktsafdelingen på Grenåvej flytter til Lystrup, hvor de nye faciliteter tages i brug den 1.. december Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 18

19 Finn Frandsen Direktør Sammen med Foreningen af Jyske Landboforeninger og 4 af forsyningsselskaberne uden for Århus (Brabrand, Galten, Østjysk Elforsyning) træffes der beslutning om oprettelse af et demonstrationslokale for hårde hvidevarer ved Koldkærgård, Skejby. Det bliver taget i anvendelse i ELSAM begynder at afvikle sine kulkøb i Sydafrika. Aftale mellem DONG og ELSAM/ELKRAFT om at aftage naturgas til elværkerne Det gamle værksted i Mesballe ombygges til ny vaske- og smørehal % af 15kV nettet og 47% af 0,4 kv nettet er Kabellagt. Der bygges en ny distriktsafdeling i Fuglsang i nærheden af Grenaa. De gamle afdelinger i Trustrup og Voldby nedlægges Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 19

20 1987 Ud fra ønsket om at flytte noget af elbelastningen hen på tidspunkter, hvor kraftværkerne er mindst belastede, får de større forbrugere i 1987 mulighed for at vælge et nyt tidsdifferentieret tarifsystem - enkelttarif eller dobbelttariffen 1988 Ved udgangen af 1987 forlader direktør Finn Frandsen selskabet på grund af alder. Ny direktør er Gert Braae, tidligere Århus kommunale Værker. Elselskabet ARKE omdannes til Energiselskabet ARKE Gert Braae Direktør I 1989 gennemfører ARKE den første kampagne for elsparepærer, den medfører et salg af stk. til forbrugere. I forbindelse med kampagnen for elsparepærer leverede ARKE selv pærerne til køberne ARKE går over til at udsende Nyt fra ARKE alene. Siden 1954 var bladet elnyt udsendt til alle andelshavere. ARKE har aftale om vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg med Århus Amt og 7 af de 10 kommuner beliggende i forsyningsområdet. Det første decentrale kraftvarmeværk bliver tilsluttet i ARKE s område. Det er et naturgasfyret kraft varmeværk hos gartner John Englyst i Grundfør. Bliver afregnet efter tretidstarif. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 20

21 1990 I 1990 markerer ARKE sit 75 års jubilæum. Med udgangspunkt i Brundtlandrapportens krav om en bæredygtig udvikling kommer regeringens handlingsplan Energi 2000 I 1983 blev den norske læge og politiker Gro Harlem Brundtland udpeget som leder af FN s Miljø- og Udviklingskommission. Det førte i 1987 til udgivelsen af rapporten Vor fælles fremtid også kaldet Brundtlandrapporten ARKE etablerer en egentlig udviklingsafdeling - ARKE Teknik. ARKE opbygger 7 elsparekufferter, som forbrugerne kan låne. Indeholder de gængse typer elsparepærer, og forbrugeren kan låne en kuffert med hjem for at se, hvilke type sparepærer, der passer bedst i egne lamper. Teknisk rådgiver tager på besøg hos virksomheder for at yde energisparerådgivning. På hovedkontoret Grenåvej 55 i Aarhus indrettes ny reception % af kraftværkernes produktion bliver drevet af kul. Halmfyret kraftvarmeværk bliver planlagt til opførelse i Tranebjerg på Samsø. Der bliver med Grenaa og Ebeltoft enighed om at etablere et fælles rådgivningscenter. Man begynder at tale om den frie handel med el, En varmeafdeling oprettes. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 21

22 I samarbejde med 4 andre selskaber omkring Århus indrettes en udstillingsbus. Ved 2 arrangementer formodes personer, at have besøgt udstillingen. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Tekniske højskole og 4 andre elselskaber (HEF, BHHH, KOH og EASV) deltager ARKE i projektet Elbesparelser hos danske forbrugere. Formålet er at finde frem til, hvor meget man kan spare ved blot at følge husholdningskonsulenternes spareråd, og hvor meget der kan spares i praksis, hvis man på samme tid installerer markedets mest energioptimerede apparater. I gennemsnit sparer de to grupper henholdsvis 12% og 47% Virksomheder omlægges til tretidstarif. Den 17. oktober bliver halmvarmeværket i Tranebjerg på Samsø indviet med 213 tilsluttede husstande. Halmlageret i Tranebjerg under opførelse EF kommissionen kommer med forslag til et mere frit energimarked og formand Henning Hviid forudser færre og større energiselskaber. Alle medarbejdere sendes på kursus i kvalitetsbevidsthed, og opbygningen af ARKE s kvalitetsstyringssystem påbegyndes. Da Michael Learns To Rock skulle gøre klar til deres koncert i Ådalshallen i Skørring, viser det sig, at Ådalshallens el-installationer ikke kan levere den fornødne effekt til gruppens udstyr. ARKE s driftsvagt får i en fart transporteret en transportabel nødgenerator til stedet, og koncerten kunne for de 700 gæster afvikles uden problemer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 22

23 Energicentret i Mesballe, som er et fælles projekt med Ebeltoft og Grenaa, bemandes, og går i drift den 1. januar. Omfatter forbrugerrådgivning, der består af: Forbrugeroplysning med hensyn til besparelser i den private husholdning Forbrugeraftener Udstillinger Skoleundervisning Rådgivning til storforbrugere 1993 Af selskabskredsen, der deltog i projektet med elbesparelser og elselskabet EFFO ansættes en person til at sælge selskabernes know how. Dette foregår i et tæt samarbejde med ELSAM Projekt. Den første opgave er i Polen på management-rådgivning. I 1993 omfatter det også rådgivning af en række tidligere østtyske byer om etablering af selvstændige elforsyninger. Polske selskaber har også modtaget rådgivning om, hvorledes vi i Danmark optimerer vor administration og driftsføring. Kursusdeltagere fra Samocs i Polen De samme selskaber arbejder ligeledes på at fremme elbilernes udbredelse i Danmark. ARKE har en målsætning om at arbejde for miljørigtige løsninger og at arbejde for, at elektriciteten anvendes de steder, hvor denne energiform erstatter en miljømæssigt dårligere løsning. ARKE s første elbil var denne Kewett. I en periode blev der hvert år afholdt Solar-Cup, hvor elbiler konkurrerede på hastighed og lavt energiforbrug. ARKE klarede sig alle år godt i dette løb med Leo Kjær som chauffør. (billedet er fra 1996) Det første EDB baserede ledningsregistreringssystem tages i brug hos ARKE. Der bliver etableret elektronisk aflæsning af halvdelen af selskabets storforbrugermålere. Det første spadestik til varmeværkerne i Ørum og Glesborg tages. De tilsluttede får en garanteret max pris i 10 år bestående af at den nye pris ikke vil overstige, hvad det koster at varme den pågældende bolig op med olie, baseret på olieprisen i 1991 reguleret med stigningen i nettoprisindekset. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 23

24 Der bliver udarbejdet oplæg til en fusion mellem Århus kommunale Værker og ARKE. Forslaget bliver forkastet af Århus Byråd i DISAM dannes sammen med BHHH, EASV, EFFO og HEF. Sammen med Elsamprojekt medvirker DISAM i et projekt for Verdensbanken i Belize i Mellemamerika. Projektet omfatter løsningsforslag til elforsyning i et mindre ø-samfund i Belize. Energicentret deltager i en kampagne på Jylland Fyn for udskiftning af gamle frysere. 213 blev udskiftet i forsyningsområdet. Kampagnen bliver markedsført ved hjælp af Sammen vender vi strømmen, som Bamse komponerede til kampagnen. Ved udgangen af 1993 opsiges kontrakten med Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Man ønsker at trække rådgivningen af forbrugerne hjem til selskaberne. Centeret i Skejby skal i stedet for være videncenter for husholdningskonsulenterne med apparatundersøgelser og vedligeholdelse af EDB-systemet ELDA, der er en total fortegnelse over markedets husholdningsapparater I 1994 udvides DISAM- aktiviteterne til kursusvirksomhed i de Baltiske lande, Polen og Albanien. Aftale med DANIDA om udstationering af medarbejder som driftsleder i 1½ år i den afrikanske stat Sierra-Leone Projektet Elbesparelser hos danske forbrugere videreføres for SAVE midler fra EU i Aragon i Spanien (I samarbejde med elselskabet ERZ, Zaragosa) Varmeværkerne i Ørum og Glesborg bliver indviet den 20. august med 310 forbrugere -48 flere end forudsat ved igangsætningen. Tretidstarif bliver indført for alle med et elforbrug over kwh om året. Fjernaflæsning via telefonsystemet. Fælles distributionsorgan vest for Storebælt stiftes I/S Eldistributionssamarbejdet for Jylland og Fyn (Fik senere navnet ELFOR). Arbejder for en sammenlægning af de jysk fynske kraftværker for fremadrettet at give den fornødne robusthed. ELSAM og Sjællandske kraftværker kører to landsdækkende sparekampagner. Sammen bruger vi pæren og spareskabskampagnen.. I spareskabskampagnen udbetales 200 kr. for hver gammel fryser eller køleskab, der skrottes miljørigtigt. 108 stk. skiftes hos ARKE, 6000 på landsplan. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 24

25 Udover de landsdækkende kampagner arrangerer ARKE forbrugeraftener i Mesballe. Ved disse arrangementer giver husholdningskonsulenterne gode råd om eksempelvis energirigtig madlavning 1995 I 1995 er der forhandlinger med Grenaa kommune om en evt. fusion mellem selskaberne. I november 1995 raser en ny snestorm hen over landet forbrugere bliver berørt med strømafbrydelser. 70% af lavspændingsnettet og knap 50% af højspændingsnettet er kabellagt. Vagn Kjeldsen forudser, at alt vil være kabellagt i Når det er muligt at komme frem med det mobile nødstrømsværk, kan kundernes afbrydelsestid reduceres Lov nr 409 bliver vedtaget og dermed bliver rammerne for elselskabernes sideordnede aktiviteter lagt fast. For at give selskaberne mulighed for at kunne klare sig på det frie europæiske elmarked, bliver det nu tilladt selskaberne at opsamle kapital gennem overskud på elvirksomheden. ARKE s ledergruppe Fra venstre informationschef Per Svendsen, økonomichef Bjørn Jespersen, Teknisk chef Vagn Kjeldsen (fratræder 1. januar 1996 efter 41 år), Leder af anlægsafdelingen Esper Tækker Jepsen, leder af driftsafdelingen Jan Nielsen og adm. direktør Gert Braae. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 25

26 ARKE gennemfører med 3 af kollegaselskaberne i DISAM-gruppen den første benchmark. Konsulentfirmaet vurderer, at de målte selskaber ligger ca. 30% bedre end tilsvarende selskaber i Norge og Sverige. På baggrund af undersøgelsens resultater iværksættes en række ændringer. Sammen med 4 af kollegaselskaberne i DISAM gruppen (HEF, BHHH, KOE og EASV) gennemføres den første regelmæssige markedsundersøgelse blandt selskabets kunder. Der bliver hver måned udsendt et nyhedsbrev til alle medarbejdere under navnet ARKE-Internt. Bliver udsendt ca. en gang om måneden frem til fusionen i år Fra 1995 udsendes ca. en gang om måneden et nyhedsbrev til alle medarbejdere ARKE Teknik undersøger flere energirelaterede områder som mulige forretningsområder. Man slår på, at varmepumper og varmepumper kombineret med solvarme vil være et fremtidigt forretningsområde. ARKE deltager i udviklingen af kombisol, hvor man kombinerer varmepumpen og solfangeren. Produktet omdøbes i 1996 til Klimasol Varmeværket i Glesborg En ny aftale mellem Grenaa Elforsyning, Ebeltoft Elforsyning og ARKE bliver truffet om at udvide Energicentrets rådgivningsaktiviteter. Indførelsen af grønne afgifter og en beslutning hos ARKE om at indføre tretidstarif for alle kunder med et årligt forbrug på mere end kwh øger behovet for energirådgivning overfor virksomheder. Ifølge den nye aftale, ansættes flere energirådgivere. En ny aftale mellem Grenaa, Ebeltoft og ARKE udvider rådgivningsaktiviteten. På billedet underskriver for Grenaa formanden for teknisk udvalg Mogens Blach og forsyningschef Jens Bach KOE bliver fuldgyldigt medlem af DISAM. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 26

27 Energinyt udgives som en slags avis og husstandsomdeles. Danske Elværkers Forening kårer ARKE s årsregnskab som et af branchens bedste. Er opbygget, formuleret og disponeret således, at det bedst opfylder kravene om relevant og overskuelig information til elselskabets interessegrupper Den 1. januar 1996 etableres den Nordiske Elbørs, som Danmark også får adgang til. Folketinget godkender den nye ellov (Lov 239), der åbner for et frit elmarked i Danmark. ELSAM får det overordnede systemansvar for elektricitetens frie bevægelighed. Fri adgang til at handle el frit for virksomheder med et forbrug over 100 mio. kwh om året. SKAT forlanger at alle opgaver for ikke kommunale selskaber bliver skattepligtige også elforsyningsopgaver. Kommuner skal hvile i sig selv, derfor vil man ikke beskatte dem. Første nyhedsbrev til repræsentantskabet under navnet ARKE Nyt til repræsentantskabet udsendes. 60 kv nettet overførtes til distributionen. Kraftværkernes 150 kv og ELSAM s 400 kv net ønsker man samlet i et transmissionsselskab ejet af distributionen. Gennem DISAM bliver en af ARKE s medarbejdere udstationeret i Mongoliet for at opbygge et nyt tariferingssystem. ARKE s kvalitetsstyringssystem certificeres efter den internationale standard DS/EN ISO 9002 ARKE s formand får af Dansk Standard overrakt diplomet som et bevis på, at ARKE nu er ISO certificeret efter standarden DS/EN ISO 9002 Fra den 1. januar 1996 overtager ARKE elforsyningen af Tunø Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 27

28 Den gennemførte benchmark fra 1995 viser bla., at ARKE s mange distriktsafdelinger ikke kan regnes som en fordel for selskabet. I 1996 nedlægges distriktsafdelingerne i Lystrup og på Mols. Mandskabet samles i Mesballe. ARKE bistår ved salg af andele i vindmølleparken på Bønnerup Havn. På molerne på Bønnerup havn opsættes 7 stk. Nordtank møller. Beregnes til at kunne producere, hvad der svarer til ca husstandes elforbrug. De første Klimasol anlæg sælges. ARKE Teknik ser pillefyr som et positivt alternativ til både oliefyr og elvarme. ARKE går på internettet og får egne WEB sider. På varmeværkerne arbejdes der på at reducere cadmium-indholdet i spildevandet. I 1996 har årsrapporten et engelsk summary DISAM opretter en elhandelsafdeling og ansætter to personer til at tage sig af elhandlen. DISAM udstationerer i 6 måneder en medarbejder i Palæstina, hvor vedkommende skal bistå med planlægningen af den nye stats egen elforsyning. Vindmøllerne er af Staten sikret en fast pris på strømmen. De er lovet en garantibetaling på 85% af det lokale distributionsselskabs salgspris til husholdningskunder. For at sikre denne betaling udgør en del af elleverancen en såkaldt prioriteret produktion, som kunden skal aftage til en fastsat pris. For 1998 regner man med, at den prioriterede produktion vil udgøre 38% af elleverancen. En solcellestander på Grenåvej sættes i drift den 27. februar. Den bliver sat op for at vise, at solcelleteknologien faktisk findes og for at høste erfaringer med solceller. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 28

29 Solcellestanderen på Grenåvej producerer nok elektricitet til at holde ARKE s elbil kørende hele året. På samme tid samler ARKE erfaringer med brugen af solceller Anlægget består af 20 enheder og standeren er 10 m høj Fra årsskiftet indfører Staten et Elsparebidrag på 0,6 øre/ KWh. Pengene skal gå til Elsparefonden, der har til opgave at få elvarme konverteret til centralvarme i de såkaldte særligt prioriterede områder. De steder, hvor ARKE har varmeværker, er der tale om særligt prioriterede områder. Bl.a. på baggrund af en rapport, som ARKE er med til at udvikle, udpeges Samsø til Vedvarende energi ø. Målet er at gøre Samsø 100% selvforsynende med energi i løbet af 10 år. 55% af ARKE s kunder tilkendegiver i en undersøgelse, at de ville være interesseret i at købe grøn el produceret på vindmøller. Energicentret tilbyder honorarbetalte ydelser til virksomheder (energisyn, grønne regnskaber, energiledelsesordning, etc.) Orienteringen til andelshaverne udvikler sig løbende. 16 siders blad udsendes 3 gange årligt til samtlige andelshavere. Kapitalen opgøres for første gang i en bunden og en fri egenkapital. Den bundne egenkapital skal overføres til kunderne i form af nedsættelse af elprisen. Den fri egenkapital kan ARKE anvende, blot det falder ind under lovens ord og selskabets formålsparagraf. Den fri egenkapital bliver defineret som det beløb, selskabet råder over ved ellovens ikrafttræden den 1. januar 1977 tillagt eventuelle gevinster ved rationaliseringer og sideordnede aktiviteter. ARKE udskifter sin Kewett elbil med en Citroën Saxo. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 29

30 1998 Et nyt transmissionsselskab I/S ELTRA dannes. Får overdraget det overordnede net og udlandsforbindelserne som ELSAM hidtil har stået som ejer af. Midtjyske Net I/S etableres. Skal i Midtkraft-området tage sig af 150 kv og 60 kv systemerne. ELTRA ejes af distributionsselskaberne i Jylland-Fyn og Midtjyske Net ejes af distributionsselskaberne i Midtkraft-området. Der ønskes en tydelig adskillelse af de konkurrenceudsatte kraftværksproducenter og netselskabernes monopolområde. ARKE Elhandel, og ARKE Lokalvarme udskilles i særlige selskaber isoleret fra monopoldelen. ARKE Construction A/S dannes. Skal forestå aktiviteter betegnet som sideordnede. To vinterstorme bevirker at årets afbrydelsestid er større end set de sidste 10 år. DISAM foretager som det første danske selskab elindkøb i Sverige. Lokalvarmeværket i Balle, Hoed, Glatved idriftsættes. Det henter gas fra lossepladsen i Glatved. Lokalvarmeværket i Stenvad baseret på træflis idriftsættes, og det samme sker for værket i Rosmus, der er placeret på Rosmus skole. ARKE idriftsætter i 1998 tre Lokalvarmeværker i små bysamfund. Alle værker er baseret på CO 2 neutrale biobrændsler Billedet er fra indvielsen af værket i Stenvad På baggrund af undersøgelsen gennemført 1997 markedsføres et grønt el produkt. Merprisen på 5 øre pr. kwh forventes investeret i udbygning af den grønne produktion i lokalområdet. Kun 72 melder sig til det nye produkt. Årsberetningen er fra 1998 udstyret med en miljøberetning. Elselskabet EFFO sælges til NESA for 135 mio. kr. Købesummen udbetales til andelshaverne. Udtræder af DISAM. SAEF og Esbjerg kommunale Værker fusionerer til Sydvest Energi. En ny PSO afgift indføres (Public Service Obligations). PSO-midlerne skal dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår. På grund af de meget varierende markedspriser på el, fastsætter Energinet.dk PSO-tarifferne fire gang om året for det kommende kvartal. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 30

31 1999 Den nye Elreform bliver til i et forlig mellem Regeringen, Venstre, Konservative, SF og Kristeligt Folkeparti. Forliget bliver indgået i marts Elreformen skal træde i kraft pr. 1. januar Fra 1996 har virksomheder, med et årligt elforbrug på mindst 100 GWh på en installation kunnet handle frit. Distributionsselskaber med et salg på mindst 100 GWh ( kwh) må også handle frit. Fra den 1. april 2000 må alle med et forbrug på mindst 10 GWh handle frit. Fra den 1 januar 2001 må alle med et forbrug på mindst 1 GWh handle frit Fra den 1. januar 2003 må alle handle frit. Som begrundelser for liberaliseringen bliver angivet : Bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer Konkurrence er sundt og vil oftest medføre lavere priser Der er et rationaliseringspotentiale i branchen På grund af det frie marked er kraftværkerne økonomisk nødlidende, da man fra monopoltiden fortsat har en række udgiftskrævende opgaver som eksempelvis etablering af havvindmøller. Det aftales med Regeringen, at kraftværkerne skal tilføres 8 mia. kr. svarende til 2,3 øre/kwh. I 1999 nytegnes ARKE s logo, og bladet omdøbes til ARKE Forbrugermagasinet. Århundredets orkan rammer specielt Samsø den 3. december, men alle steder med master er mere eller mindre berørt. Der måles vindstyrker på 47m/ sek. (Orkan er over 32 m/sek). Godt husstande berøres med strømafbrydelser. Alle har dog strøm igen indenfor 24 timer, så mandskab kan sendes ud som hjælpetropper til andre hårdere ramte forsyningsselskaber. Forhandlinger om fusion føres mellem ARKE og Grenaa, Ebeltoft samt Elforsyningsdelen af ÅKV. Driften af elforsyningen i Ebeltoft overtages Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 31

32 ARKE bliver opdelt i fire aktieselskaber, der alle ejes af moderselskabet ARKE a.m.b.a.. ARKE Net A/S, ARKE Varme A/S, ARKE Handel A/S og ARKE Construction A/S er første år, hvor der udarbejdes et egentligt koncernregnskab. Afdelingen i Fuglsang nedlægges. Første spadestik til Lokalvarmen i Tirstrup tages den 29. juni, og første spadestik til Lokalvarmen i Mesballe tages den 27. oktober. Repræsentantskabet godkender, at ARKE s forsyningsgrænse fremover flyttes fra sikringerne i kabelskabet til tilgangsforsyningsklemrækken ARKE Handel tager kontakt til de virksomheder, der kan købe el frit. Elleverancer sker gennem DISAM, der foretager de nødvendige indkøb. Fra den 1. maj ansættes Jørgen Holm Vestergaard som direktør for DISAM Fra den 1. april 2000 kan alle elkunder med et forbrug over 10 mio. kwh frit vælge elleverandør. Århus kommunale Værkers elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning, Ebeltoft kommunale Elforsyning og Energiselskabet ARKE fusionerer med virkning fra den 1. januar Aftalen underskrives den 19. juni Rådmand Hans Schiøtt bliver formand, Gert Braae (ARKE) administrerende direktør og Søren Sørensen (ÅKV) teknisk direktør. Netchef bliver Leif Guldberg. Hans Schiøtt Formand Galten Elværk henvender sig for at høre, om man også kunne indgå i fusionen. De fusionerede parter siger ja, men da den endelig afgørelse skal træffes i Galtens repræsentantskab, takker man derfra nej. Den 10. marts indvies det træpillefyrede Lokalvarmeværk i Mesballe Den 8. maj tages første spadestik til Lokalvarmeværket i Gjerrild. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 32

33 Den 7. juni indvies Lokalvarmeværket i Tirstrup. Der træffes beslutning om, at Lokalvarmeværket i Gjerrild skal suppleres med et flisfyr. Fusionsparterne. Forreste række fra venstre: Jens Bach (Grenaa), Poul B. Skou (Århus), Jakob Jakobsen (ARKE), Henning Hviid (ARKE), Knud Thorgaard (Ebeltoft). Bagerste række:fra venstre N.J.Ravn Sørensen (ÅKV) Gert Braae (ARKE) Keld Overgaard Jensen (Grenaa) Aftalen blev underskrevet den 19. juni Frem til den 25. august, som er den officielle navnedag for det nye selskab, går det nye selskab under navnet AAGE (Aarhus, ARKE, Grenaa, Ebeltoft). De to direktører (Søren Sørensen (tv) og Gert Braae (th) præsenterer det nye navn og det nye logo Den 25. august bliver navnet NRGi officielt, og til at markedsføre det, har man allieret sig med Flemming Bamse Jørgensen, der har skrevet en særlig NRGi- sang. Bamses NRGi sang: NRGi står for energi NRGi kan vi fordi NRGi er energi- vi ejer sel Og det er ik så tit at man bli r træt Af sig sel er det vel? Vi ka det hele har alle slags energi er Om det så er solen gør den hvad vi si r Og fryser du om fusserne er det ikke noe d problem Så hiver varme op a jorden for vi har et økosystem NRGi står for energi NRGi kan vi fordi NRGi er energi- vi ejer sel Og det er ik så tit at man bli r træt Af sig sel er det vel? Er din hvidevare ved at være træt og sur Slår du bare på tråden for vi har no ed der du r Som passer på det miljø vi har for hvem gider være en gris Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 33

34 Og vi sætter en ære i at levere til marked s fornuftigste pris. I løbet af meget kort tid resulterer den meget intense markedsføring af det nye navn med en kendskabsprocent i lokalområdet på 89. Kendskabet kommer året efter op på 98%. Flemming Bamse Jørgen har skrevet NRGi sangen og fremfører den ved arrangementet den 25. august. Bamse er den gennemgående figur ved markedsføringen af det nye navn Bamse er så synlig i kampagnen, at en kunde bestemt har den opfattelse, at Bamse er formand for NRGi. Umiddelbart efter at NRGi ved fusionen har overtaget elforsyningen af Anholt, brænder elværket på øen. Anholt er uden el-forbindelse med fastlandet, og elforsyningen klares af 4 stk. Mercedes dieselmotorer.(kun Christiansø og Anholt har ikke en fast el-forbindelse til fastlandet). Man må arrangere en ekstra sejltur for færgen, så tre transportable nødgeneratorer kan komme frem for at klare elforsyningen på øen, indtil elproduktionen på værket kan genoptages. Den 25. juli 2000 brænder elværket på Anholt. Udover den lokale driftsvagt bliver der fløjet to elektrikere til øen, og med ekstra færgeafgange, får man tre mobile generatoranlæg frem til øen. Fem måneder efter branden kan det genopbyggede elværk atter sættes i drift Alle DISAM selskabernes elindkøb, elsalg og markedsføring samles i DISAM A/S: DISAM bliver landets største elsammenslutning da ejerkredsen udvides med Vest Energi og Energi Fyn. Ifølge nogle gamle aftaler fra monopoltiden har ELSAM og Norske Stattkraft råderetten over forbindelserne mellem Norge og Jylland. Dette medfører nogle særdeles underlige prisdannelser i Vestdanmark. Kabelforbindelsen mellem Norge og Danmark på 1000 MW er stort set fyldt op af leverancer fra ELSAM og Stattkraft til det tyske Preussen Electra, og det betyder, at prisen i Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 34

35 Vestdanmark stiger. På baggrund af dette fjerner myndighederne ELSAM s og Stattkrafts råderet over kablet. NRGi Forsyningspligt A/S dannes. ARKE Forbrugermagasinet skifter navn og lay out, og bliver til NRGi Magasinet. Udsendes til alle andelshavere. Forbrugermagasinet omdøbes til NRGi magasinet ARKE Internt omdøbes til Internt meddelelsesblad for medarbejdere i NRGi, men udsendes fortsat ca. en gang om måneden Myndighederne /Energistyrelsen iværksætter benchmark af netselskaberne i Danmark. NRGi er et af de mest effektive. Fusionsgevinst på 30 mio. kr. pr. år fremvises. Installationsforretningen Due El købes, og salg af hårde hvidevarer sættes i system. Ved købet af DUE-EL sættes salget af hårde hvidevarer i system og NRGi træder ind på markedet for elinstallationer Energi Danmark A/S stiftes (med HEF, Energi Horsens, TREFOR, ESS, Sydvest Energi, og Energi Fyn). DISAM skifter navn til Energi Danmark/DISAM A/S. NRGi er det eneste energiselskab i Danmark, der er ISO certificeret på alle kunderelaterede områder. Lokalvarmeværket i Gjerrild indvies den 19. januar. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 35

36 De kommercielle aktiviteter bliver samlet i NRGi Construction. Salg af PH lamper, UPS (nødstrømsanlæg), hårde hvidevarer, termografering, energibevidst projektering og installationsopgaver indgår i porteføljen. Dansk import af Panasonic luft til luft varmepumper giver hele Danmark som arbejdsområde. Tåstrup Brændesalg købes, og NRGi indleder aktiviteterne på markedet for salg af flis, brændselspiller, briketter og brænde. Sponsorat af vejrudsigten på TV2 Østjylland og Skovbakkens damehåndboldhold tages i anvendelse, og kendskabet til navnet NRGi i lokalområdet når 98%. Sammen med Energi Danmark selskaberne (Energi Nord, Energi Horsens, TREFOR, Sydvest Energi, ESS og Energi Fyn) udgives et fælle magasin, i NRGi s område kaldet NRGi Magasinet. Bladet indeholder nogle fællessider men også nogle individuelle sider, der kun udsendes i NRGi s område. Husstandsomdeles i forsyningsområderne. NRGi erklærer at man vil være totalleverandør af energitjenester med en stærk miljømæssig profil. Altid til stede er ledetråden, og man forventer, at Energi Danmark bliver det fremtidige fælles brand. Selskabets navn og logo ændres til Energi Danmark NRGi, ud fra en tro på, at der vil komme en fusion mellem alle selskaberne, der er fælles om Energi Danmark. Der er en forventning om, at alle selskaberne tilknyttet Energi Danmark samarbejdet skal fusionere i nær fremtid. Derfor bliver logoet ændret 2002 Første udgave af Repræsentantskabsnyt fra NRGi bliver udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmer. I forbindelse med det første brevvalg til NRGi s repræsentantskab udstedes et andelshaverbevis, der skal synliggøre andelshavernes ejerskab af selskabet. Beviset er påtrykt en værdi på kr. hvilket svarer til selskabet egenkapital divideret med antallet af andelshavere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 36

37 Udsendelsen af andelshaverbeviset i forbindelse med repræsentantskabsvalget er med til at rette opmærksomheden mod andelsejet. Valgprocenten stiger fra tidligere 1,85% ved fremmødevalg til 20%. Bevidstheden om, at man er medejer af selskabet, stiger fra 30% til 77 %. En kraftig snestorm i februar giver på grund af væltede træer forsyningsproblemer til omkring andelshavere. Selskaberne ESS, Energi Horsens og NRGi danner i fællesskab en række selskaber, der med færre omkostninger kan give kunderne en bedre service. (Forsyning A/S, T3 Afregningsservice A/S (Sønderborg), T3 Administrationsservice (Aarhus) og T3 Netservice (Horsens). Da der samtidigt skal implementeres et nyt EDB system, giver ændringerne stort pres på telefonerne og uacceptable ventetider. Kredsen bag NRGi Magasinet udgiver nu også et nyhedsbrev til erhverv under navnet Energiimpuls. En måling viser, at kendskabsprocenten til navnet Energi Danmark, NRGi er på 69 % (mod 98% til navnet NRGi). Sammen med El:CON køber NRGi Havnens Elinstallationsforretning i Grenaa. Videreføres under navnet Energi Danmark NRGi Installation, og har speciale i industriinstallationer. På Rådhuspladen i Århus køber NRGi Construction Lysmesteren. På Rådhuspladsen i Århus køber NRGi Lysmesteren og ombygger lokalerne til rådgiverfunktionen for husholdningskunder og et udsalg for bl.a. hårde hvidevarer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 37

38 Energicentret i Frederiksgade i Aarhus bliver nedlagt. Var tidligere drevet i et samarbejde mellem ÅKV, Viby Elværk og Brabrand Elværk. Rådgivningsaktiviteterne bliver flyttet til Rådhuspladsen og Due-forretningen på Rolighedsvej. Lokalvarmeværkene i Nordby Mårup på Samsø og i Voldby bliver taget i anvendelse. Det er de sidste værker, der kan opføres med tilskud efter de gamle regler. Værket i Nordby Mårup udstyres med m 2 solfanger, der gør, at værket kan slukkes om sommeren. NRGi s biobrændselsafdeling har udviklet sig til at være en af landets største aktører på biobrændselsområdet. I 2002 er biobrændselspriserne sendt på himmelflugt, og NRGi beslutter at importere tons træflis fra USA. Selv med transportudgifterne har NRGi beregnet, at det sagtens kunne konkurrere med dansk flis både pris- og miljømæssigt. Hele transaktionen bliver foretaget i en løbende dialog med Plantedirektoratet. NRGi modtager i alt 6 skibsladninger med træpiller fra Canada. Hver skibsladning indeholder tons træpiller. Der skal omkring 300 lastvognslæs til at køre træpillerne ud til NRGi s lagre Dansk Skovforening synes ikke om dette initiativ, og man går i medierne med en påstand om, at den importerede flis er en fare for de danske skove. I USA kæmper man med en svampesygdom, den såkaldte egevisnesyge, og påstanden er, at denne sygdom kan brede sig fra flisen til de danske skove. Svampesporerne dræbes ved en temperatur på 38 grader i 48 timer, og i flisen, der bliver oplagret på Grenaa Havn, måles en temperatur på 70 grader en meter inde i flisen. Plantedirektoratet kommer under kraftigt politisk pres, og på trods af, at man tager mere end prøver, så finder man ikke spor af svampen. Men det formår ikke at få blæsten til at lægge sig. Det hele munder ud i, at NRGi får pålæg om at al flisen skal være brændt af senest den 1. april Dette krav efterkommes, men det bevirker, at der ikke fås det forventede afkast. Man taler om muligheden for at lave en fusion mellem Energi Horsens, ESS og NRGi. PA Consulting Group gennemfører en analyse af planen Det frie elmarked er pr 1. januar en realitet for alle kundegrupper. Aktiviteterne med biobrændsel overføres til selskabet NRGi Handel. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 38

39 Elinstallationsfirmaet E. Dybdahl Thomsen i Hinnerup købes. Har særligt fokus på varmepumper. Igennem hele 2003 bliver der arbejdet ihærdigt på at få gennemført en fusion mellem ESS, Energi Horsens og NRGi. Ifølge den udarbejdede rapport vil de årlige omkostninger kunne nedsættes med mindst 28 mio. kr. De besluttende organer hos både Energi Horsens og NRGi siger ja, til fusionen, men da sagen skal behandles hos ESS, falder fusionen med en enkelt stemme. Med virkning fra den 1. januar 2003 går TREFOR ind i forsyningspligtselskabet Forsyning A/S. Forsyning A/S sælger udelukkende el til forsyningspligt-kunder, og kan derfor kun tabe markedsandele. Nye kunder søges opsamlet i regi af Energi Danmark Disam A/S. Der oprettes en særlig hjemmeside for repræsentantskabets medlemmer. Forlig i Folketinget. Indebærer, at den overordnede infrastruktur skal bevares i en form for samfundseje. 400 kv nettet, udlandsforbindelserne og systemansvaret ligger hos ELKRAFT i Østdanmark og Eltra i Vestdanmark For 10,5 mia. kr. køber ELSAM Danmarks største distributionsselskab NESA, der er et aktieselskab, hvor Gentofte Kommune og Københavns Amt har 78,75% af aktierne og DONG 13%. ELSAM får derved 36% af aktierne i energiproducenten E2. NRGi ejer 7,4% af ELSAM, og der er nogen betænkelighed ved, at man således bliver medejer af et konkurrerende distributionsselskab. NRGi s bestyrelse opfordrer til, at ELSAM bliver børsnoteret, så man kan få en reel vurdering af aktiernes værdi. 3 ejere sætter straks deres aktier til salg. På baggrund af de større driftsforstyrrelser bl.a. i 2002 beslutter Repræsentantskabet, at kabellægningen i NRGi s område skal intensiveres, og den økonomiske indsats bliver fordoblet. Lokalvarmeværket i Ørum miljøcertificeres efter DS/EN standarden, og kvalitetsstyringssystemet, der omfatter hele koncernen, omlægges til den nye standard DS/EN ISO 9001:2000. I sidstnævnte er der krav om, at man har kundefokus. NRGi Construction A/S og NRGi Handel A/S kommer for første gang ud af året med et underskud En ny energilov træder i kraft. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 39

40 Begrebet bunden egenkapital fjernes. Betyder ca. 1,3 mia. for NRGi. Som modydelse skal Staten overdrages distributionsselskabernes overordnede forsyningsnet på 150 kv og 400 kv niveau Opgaver som tidligere lå hos ELTRA og ELKRAFT overføres til Statens nye selskab, Energinet dk. Støtten til decentral kraftvarme bliver omlagt. Treledstariffen udfases. En ny prisregulering sikrer, at elpriserne ikke kan stige på grund af kapitalafgivelsen (Energitilsynet etableres) Man fjerner fra den 1. januar 2005 den prioriterede strøm (aftagepligten fra decentral kraftvarme og vindmøller) I stedet indføres PSO betalingen. NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdelse og udbygning af 60 kv nettet. NRGi bliver miljøcertificeret efter DS/EN på samtlige Lokalvarmeværker. NRGi miljøcertificeres på samtlige Lokalvarmeværker. Alle er baseret på CO 2 neutrale biobrændsler NRGi Handel køber VE-Gruppens danske aktiviteter og får derved Danmarks mest moderne opsækningsanlæg til træpiller (Havnen i Grenaa og havnen i Kalundborg) Med købet af VE- Gruppens danske aktiviteter fik NRGi bl.a en stor lagerhal på Grenaa Havn NRGi fik et af Danmarks mest moderne opsækningsanlæg til træpiller Salget af træflis er baseret på leverancer fra Baltikum. Fragtraterne stiger voldsomt i løbet af året, og tilskrives en stor del af grunden til det dårlige økonomiske resultat. Lejemålet hos Århus kommunale Værker på Bautavej opsiges. Medarbejdere flyttes til Grenåvej i midlertidigt opsatte pavilloner. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 40

41 Der bliver på Grenåvej opsat midlertidige pavilloner I strategien for selskabet er det klart formuleret, at elproduktion, ikke er et kerneområde for NRGi. Sydvest Energi og Energi Fyn beslutter at sælge deres DISAM aktier. Ifølge vedtægterne skal disse udbydes til salg blandt de andre ejere. Dette betyder, at NRGi går fra en ejerandel på 16,33% til en andel på 24,09%. TREFOR, Ravdex og Energi Fyn meddeler, at de vil sælge deres ELSAM aktier. Også her skal aktierne først udbydes til salg blandt de andre aktionærer. Repræsentantskabet beslutter, at NRGi kan erhverve ekstra aktier indenfor en økonomisk ramme på 220 mio. kr. Af et konsortium bestående af 19 ELSAM-aktionærer vil DONG erhverve endnu 22,2 % af aktierne i ELSAM. DONG s ejerandel vil derved komme op på knap 40% af aktiekapitalen. Med en ejerandel på 33% vil DONG kunne blokere for vedtægtsændringer. Restgruppen, der ejer 60% af aktierne herunder NRGi ønsker, for at få den korrekte værdiansættelse af aktierne, at fjerne klausulen om, at aktierne først og fremmest skal udbydes til salg blandt de eksisterende aktieejere. Vattenfall har vist interesse for aktierne, og 60% gruppen udnytter den klausul, man er imod, til at købe de 22%, som DONG er interesseret i. Vattenfall garanterer, at man efterfølgende vil købe aktierne til kurs 930, hvilket vil dække de faktiske udgifter i forbindelse med købet. Salget af Elsam aktierne udvikler sig dramatisk. Den 10. december besluttes det at ELSAM og DONG skal fusionere. For at give ELSAM s bestyrelse ro til at sikre, at aktionærernes værdier i ELSAM optimeres, aftaler de resterende aktionærer (60,13% af aktiekapitalen Herunder NRGi med 8,7%) at lave en lock up periode, hvor man forpligter sig til ikke at sælge aktier før efter den 1. februar For at forhindre, at DONG får 33% af aktierne og således bliver i stand til at blokere for vedtægtsændringer, godkender Repræsentantskabet, at NRGi køber ekstra aktier i ELSAM for 590 mio. kr. NRGi s aktieandel i ELSAM er herefter 11,89%. Den 10. december er der generalforsamling i ELSAM, og på dette møde fjerner man klausulen om forkøbsret. På samme møde besluttes det, at ELSAM og DONG skal fusionere. Efter den lagte plan skal Staten have 50% af aktierne i et nyt selskab, og de hidtidige ELSAM ejere mindst 25%. Der er en klausul om, at aktierne ikke må sælges de første 10 år. Kendskabet til Energi Danmark NRGi stiger til 87% i eget forsyningsområde. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 41

42 2005 Hans Schiøtt fratræder som formand pr. 1. januar, da han er udpeget til Energinet dk s bestyrelse. Jørgen Katholm overtager formandsposten. Jørgen Katholm Formand Innovation, dynamik og åbenhed er NRGi s værdier NRGi siger nej til Vattenfalls første tilbud om salg af sine ELSAM aktier til kurs 930. Vattenfall kommer med et nyt tilbud til kurs 940 for de såkaldte forkøbsaktier og kurs for resten. Bestyrelsen accepterer dette tilbud, og NRGi får for aktierne ca. 2,8 mia. kr. Heraf er der lånt ca. 800 mio. kr. til opkøb af ekstra aktier i Andre selskaber gør brug af samme tilbud, og Vattenfall får bl.a. ejerskab af Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket. Energi Horsens vælger at beholde sine ELSAM aktier Grund ud mod Randersvej bliver købt til nyt domicil. Grunden til NRGi s nye domicil købes i Arkitekt Bjarne Hammer får til opgave at tegne et markant domicil, der afspejler værdierne, innovation, dynamik og åbenhed Energi Danmark DISAM A/S ændrer pr. 1. januar navn til Energi Danmark A/S (Fusionerer med Elektra Energihandel A/S). To kraftige snestorme rammer forsyningsområdet den 7. og 8. januar samt den 12. og 13. februar. Specielt det nordlige Djursland rammes. Enkelte var uden strøm i 24 timer husstande vurderes at være berørt af stormen. -Der kommer fornyet fokus på vigtigheden af kabellægningen, og det besluttes at forcere denne. Installationsvirksomheden EL:CON købes. Har 230 medarbejdere i afdelinger i Grenaa, Hadsten, Hornslet, Århus, Fredericia, Middelfart, Kolding, Nr. Åby og Hvidovre. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 42

43 Det besluttes, at EL:CON i første omgang skal beholde sit oprindelige navn og logo med tilføjelsen En del af NRGi. Det bliver besluttet at sælge 150 kv nettet. Repræsentantskabet beslutter, at der til netkunderne skal udbetales en rabat på 150 mio. kr. i Det vil gøre det mere attraktivt at være andelshaver. NRGi Handel opnår en markedsandel på 25% af flismarkedet, men regnskabsmæssigt er der fortsat underskud. NRGi Construction oplever en vækst i salg af hårde hvidevarer på internettet på 700% Repræsentantskabet godkender, at NRGi kan engagere sig i udrulningen af bredbånd indenfor en ramme på 75 mio. kr. om året. Erfaringer samles via et pilotprojekt på Trøjborg i Aarhus. ELSAM s elpriser indklages af Energi Danmark til konkurrencemyndighederne, idet man mener, at ELSAM har udnyttet sin position på markedet. Det drøftes i forbindelse med valget til repræsentantskabet, hvorvidt NRGi bør omdannes til et aktieselskab. Vedtægterne ændres. Aldersgrænsen for valg til bestyrelsen fjernes, storforbrugerrepræsentanter bliver fuldgyldige medlemmer, og bestyrelsen vælges kun for 2 år. Elinstallationsopgaver overføres fra NRGi Construction til EL:CON NRGi indgår navnesponsorataftale med Aarhus Elite om NRGi PARK og NRGi ARENA. Som den første i Danmark indgår NRGi en aftale med et stadion om et navnesponsorat. NRGi PARK og NRGi ARENA Rabat på 150 mio. kr. udbetales i begyndelsen af året. Udbetalingen sker på check. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 43

44 De første fibernet-kunder tilsluttes i forsøgsprojektet på Trøjborg. Hos BHHH starter udrulningen af fibernet ligeledes. Det indses, at fusionen mellem Energi Danmark selskaberne ikke bliver aktuel, som man har forventet. NRGi logoet bliver nytegnet. De grene af virksomhede, der ikke bærer navnet NRGi skal bruge tilføjelsen En del af NRGi. De første spadestik til domicilet på Dusager tages af Hans Schiøtt den 17. marts. Han var formand da planlægningen af byggeriet blev startet. Borgmester Nicolai Wammen og medarbejderen Mia Bech foretager to yderligere spadestik. Formand Jørgen Katholm ser til bag Hans Schiøtt. NRGi Construction opdeles i EL:CON el anlæg A/S og NRGi Rådgivning A/S. NRGi Rådgivning erhverver Energi og Ingeniørgruppen (EIG), Wormslev bygningsdrift og Wormslev Energi- og Miljø. Ved valget til repræsentantskabet nås en gennemsnitlig stemmeprocent på af repræsentantskabets medlemmer besøger Horns Rev Havmøllepark den 19. oktober Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes nyhedsbrev til repræsentantskabet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 44

45 Indenfor den af repræsentantskabet økonomisk fastsatte ramme investeres i Incuba, Electronic Housekeeper, Nianet, Energi- og Ingeniørgruppen, Wormslev og etableringen af Wupti.com. Wupti åbner sin hjemmeside den 13. november. Det ny DONG Energy dannes den 1. juni. Omfatter det tidligere DONG, ELSAM, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning. ESS og Sydvest Energi fusionerer med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Aktiviteterne videreføres under navnet Syd Energi. Ønsker at træde ud af T3 samarbejdet. Økonomidirektør Bjørn Jespersen pensioneres og afløses på økonomi-posten af Jette Abild Jensen Nyt domicil på Dusager 22 tages i anvendelse den 1. maj. Forhandlinger føres med Energi Horsens om fusion. Det nye domicil på Dusager i Aarhus er på ca m2 og koster omkring 60 mio. kr. Byggeriet overtages den 23. april Der bliver holdt officiel indvielse den 1. juni 2007 NRGi Rådgivning stiftes pr. 1. januar. Skal varetage aktiviteterne med energirådgivning og butiksdrift samt fungere som moderselskab for rådgivningsaktiviteterne i NRGi koncernen (Energy Key A/S, Energi og Ingeniørgruppen A/S, Elda A/S, Wormslev Bygningsdrift A/S samt Wormslev Rådgivende Ingeniører A/S). NRGi Rådgivning er landets største energirådgivningsvirksomhed Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 45

46 Svanemærkede brændeovne tages ind i sortimentet. Grenåvej 55 overdrages til ny ejer. Aktierne i T3 afregningsservice afhændes til Syd Energi. Skat giver bindende forhåndstilsagn om rabatudbetalingen. Kræver at rabatten skal oplyses forud for rabatperiodens begyndelse og at beløbet ikke må overstige det, som netkunderne har indbetalt i den pågældende rabatperiode. Repræsentantskabet beslutter, at der skal udbetales 200 mio. kr. Men i perioden fra vedtagelsen frem til udbetalingstidspunktet er der kun indbetalt 120 mio. kr., så det er det maksimale beløb, der må udbetales kontant. Udbetalingen finder sted omkring årsskiftet. De 120 mio. kr. udbetales på en check til alle netkunder. Det resterende beløb op til de 200 mio. udbetales på et såkaldt Green Card. I starten af 2007 ændres ligningsloven, så det bliver muligt for forsyningsselskaber at udbetale beløb til projekter, hvor det kan garanteres, at der er tale om energibesparelser. I Kampagnen Noget for Noget udbetales 120. mio. kr. i en kontant rabat på check. På samme tid udsteder man et Green Card til betaling af lavenergiapparater på Wupti.com. Dette medfører en hård kritik fra omgivelserne For at leve op til dette krav bliver der på WUPTI s hjemmeside oprettet et univers, der udelukkende består af godkendte lavenergiapparater (ca. 600 stk.), der af Energistyrelsen er godkendt til at give energibesparelser. Det udsendte Green Card (der typisk er på 300 kr.) kan anvendes til hel eller delvis betaling for disse apparater. (Green Cardet har en gyldighed på 5 år) Dette initiativ giver mildt sagt en medie-orkan, hvor man tolker det som nepotisme, fordi NRGi er medejer af Wupti. Det viser sig at være umuligt at trænge igennem med det korrekte budskab. Fra at have en ejerandel af Wupti på 51% ejer NRGi fra den 1. oktober 96% NRGi Rådgivning køber selskaberne Ventipart A/S, dele af EMT Nordic A/S samt de energirelaterede aktiviteter fra selskabet Biovarme ApS. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 46

47 Landsdækkende kampagen med ildfluen som tema medvirker til et underskud i enheden Energi Horsens og NRGi fusionerer. Det nye repræsentantskab består af alle repræsentantskabsmedlemmer fra både Horsens og NRGi (171 personer). Det bliver endvidere fastlagt i vedtægterne, at repræsentantskabet i 2010 skal reduceres til 100 medlemmer, og at der fra 2011 skal være valg til repræsentantskabet i en fjerdedel af forsyningsområdet hvert år Ny formand er Ulrik Kragh fra Horsens. Ulrik Kragh Formand Direktionen består af: Gert Braae (adm), Søren Sørensen og Flemming Grønskov. Gert Braae fratræder den 31. oktober. Søren Sørensen bliver administrerende direktør fra den 1. november. I forbindelse med Gert Braae s afsked holdes den 21. oktober et seminar for branchen med titlen Hvor bevæger energisektoren sig hen? Arrangementet bliver holdt i Filmbyen/ Turbinehallen i Aarhus. Global finansiel krise starter. Ejerandel på 50% af Wupti sælges til L easy Lock On etableres og begynder at markedsføre alarm-systemer, der anvender nettet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 47

48 Koncerndivisionerne: Koncern og udvikling, Infrastruktur, Installation, Produktsalg, Rådgivning etableres. Mesballe-bygninger sælges. NRGi køber 93% af aktierne i virksomheden Lampas og Veksø. Har ekspertise indenfor byrumsinventar og belysning. Ved fusionen får NRGi også ejerskab af TTS, der har specialiseret sig i gadebelysning og trafiksignalanlæg. Efter TREFOR har trukket sig fra Forsyning A/S, er NRGi nu eneejer. Det besluttes at udbetale en rabat på 100% på netydelserne for 2008 i alt 297 mio. kr. Kommer til udbetaling i 2009 Værdierne Troværdighed og åbenhed, Ansvarlighed og miljøfokus, Innovation, Dynamik og forretningsorientering er det fælles værdisæt. NRGi Handel lukkes. Der indledes samarbejde med energiselskabet VERDO om leverance af grøn varme i form af biobrændsels-løsninger. Træpiller og træbriketter leveres via en webshop til kunder i hele Danmark under navnet Greenii (45% ejerskab til NRGi -55% til Verdo) Energi Horsens og NRGi har to forskellige filosofier for udrulning af fibernettet. Koncernens fibernet markedsføres fremover under navnet Profiber. Profiber er et samarbejde med TREFOR og Østjysk Energi om indholdsdel og teknisk platform for internet, TV og andre digitale tjenester baseret på fibernet. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 48

49 Det besluttes, at der over de næste to år skal opsættes intelligente elmålere i syd-området Kraftig opbremsning på boligmarkedet giver NRGi Rådgivning store økonomiske udfordringer Klimatopmødet COP 15 afholdes i København i december Finanskrisen sætter sit præg. NRGi udbetaler en rabat på 297 mio. kr. for året Man kan vælge mellem indsættelse på konto eller check. NRGi s ydelser til fibernetaktiviteterne markedsføres under navnet PROFIBER. Projekt Prøv 1 elbil igangsættes I projekt Prøv 1 elbil låner 100 familier over 4 år en elbil i 3 måneder. Formålet er at opsamle praktisek erfaringer med brugen af elbilen og at samle erfaringer med ladeprocessens indvirkning på elnettet Wupti giver positivt afkast. Electronic Housekeeper A/S træder i likvidation. Butikker I Aarhus (på Rådhuspladsen og på Rolighedsvej), Kundecenter i Horsens samt salg af brændeovne og brænde lukkes ned. LED Traffic lukkes. Sidste nummer af bladet Energi udkommer. Andelshavere informeres fremover via hjemmeside og via de såkaldte stakeholder-annoncer. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 49

50 Stakeholderannon cerne i ugeaviserne afløser kundebladet Sidste nummer af kundebladet ENERGI 2010 Værdisættet reduceres til Innovation, Dynamik og Ansvarlighed. Der er for sidste gang valg til NRGi s repræsentantskabet i hele forsyningsområdet. Repræsentantskabsantallet reduceres til 100. Stemmeprocenten i valgområde 1, Aarhus Syd, blev på 18,6, hvilket svarer til, at afgav deres stemme. Søren Egge Rasmussen vælges som formand for NRGi Søren Egge Rasmussen Formand ? Flemming Grønskov udtræder af direktionen den 1. juli. Søren Sørensen fortsætter som administrerende direktør NRGi udbetaler rabat på 315 mio. kr. for året Indsættes på PBS (Nets) eller NEM konto ellers modregnes beløbet i fremadrettede betalinger. Kabellægningen på 10/15 og 0,4 kv tilendebragt. Biovarme lukkes og frasælges. NRGi afhænder sin ejerandel i Greenii. Aktierne i DELPRO afhændes. Veksø og TTS slås sammen til én enhed i produktdivisionen. Fibernettet nedskrives med 250 mio. kr. Højhastighedskomiteens rapport slår fast, at der er et stærkt stigende behov for båndbredder, som kun fibernettet kan levere. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 50

51 Klimakommissionen slår fast at løsningen af klimaudfordringerne skal ske gennem vedvarende energi og et intelligente elnet. NRGi går med Galten Elværk, Viby Elværk, Østjysk Energi, Brabrand elselskab og Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) sammen om at danne Havvind Århus Bugt (HÅB). Mulighederne for opstilling af vindmøller i Århus Bugten skal undersøges. Visualisering af de planlagte vindmøller i Århus Bugten. Vindmøllerne set fra Tunø NRGi tilbyder Klima-el produktet, som er el fra nyopførte vindmøller. Det besluttes, at koncernens nettab skal dækkes af dette Klima el produkt og det samme skal forbruget i koncernens egne bygninger. Det er strøm fra VE anlæg, der højst er 2 år gamle. EL:CON køber elinstallationsvirksomheden Agerkilde med hovedkontor i Viborg og afdelinger i Skive og Holstebro. Elinstallationsvirksomhed i Gentofte opkøbes Anlægsopgaver i forbindelse med de bynære havnearealer i Aarhus og Det Nye Universitetshospital i Skejby påbegyndes. Det Ny Universitetshospital i Skejby vil være fuldt udbygget og klar til ibrugtagning i 2019 Ved udgangen af året er der opsat intelligente elmålere i den sydlige del af området. Indkøb af ca intelligente målere til resten af NRGi s forsyningsområde sendes i EU udbud. 15 energiselskaber går sammen og danner Waoo. Et samarbejde om indholdssiden til fibernettet på privatkundemarkedet. Erstatter Profiber og Smile Content. Deltagerne er Sydfyns Elforsyning, Energi Midt, TRE-FOR, NyFors, SydEnergi, Seas NVE, Østjyske Energi, Energi Randers, NRGi, Energi Fyn, Bredbånd Nord, HEF Bredbånd, Galten Elværk, ENV og ESV. Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 51

52 Rådgivning etablerer samarbejde med BOLIUS om energimærker og tilstandsrapporter. Samarbejdet udføres gennem et nyt selskab Energi- og Bygningsrådgivning (EBAS) Produktsalg køber det svenske Centa Component AB. Leverer byrumsinventar. Syd Energi afhænder sin aktiepost i Energi Danmark A/S. NRGi udnytter sin forkøbsret og går fra en ejerandel på 20,8% til 23,12% NRGi udbetaler 315 mio. kr. for året Indsættes på PBS (Nets) eller NEM konto. Ellers modregnes i fremtidige regninger. For første gang holdes der valg til repræsentantskabet i en fjerdedel af forsyningsområdet. Der vedtages en ny rabatmodel, der tager udgangspunkt i regnskabstallene fra året før, og udbetalingen foretages udelukkende som et fradrag på elregningen. Rabatperioden går fremover fra 1. juli til 30. juni, det efterfølgende år. ESCO partnerskabsmodellen slår igennem. Giver bl.a. kommuner mulighed for at finansiere energibesparelsestiltag via selve besparelsen ELTEL vælges som totalleverandør af de ca intelligente målere, der skal opsættes i nordområdet. Målerne er af typen ECHELON. Måleropsætningen i det sydlige område er tilendebragt. Ved udgangen af 2012 har alle NRGi s andelshavere fået opsat en ny intelligent elmåler. NRGi Rådgivning køber virksomheden Kuben Management Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 52

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie NRGi s rødder Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie Milepæle i historien Kronologisk oversigt Årstal Elsektoren NRGi 1882 Første elektricitetsværk i New York 1891 Første danske offentlige

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer.

Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer. Årstal Tekst Billede 1857 Overkrigskommissær Høegh-Guldberg fremviser den 27. august 1857 en enkelt kulbuelampe på Christiansborg Slots ridebane. Det hvide lys. Energien kom fra et våd-batteri. 1882 Den

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2004 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2005 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el -...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

ETJ/ am. Vi er nu oppe på 128 tilmeldinger svarende til 79,5% af oliefyrsbrugere. Samtidig har 48 elvarmeforbrugere vist interesse for tilslutning.

ETJ/ am. Vi er nu oppe på 128 tilmeldinger svarende til 79,5% af oliefyrsbrugere. Samtidig har 48 elvarmeforbrugere vist interesse for tilslutning. ARKE Søren Hermansen Langgade 24 8305 Samsø ARKE Varme A/S Grenåvej 55-8200 Århus N Tlf. 87 39 04 04 - Fax 87 39 04 05 www.arke.dk - e-mail:arke@arke.dk Deres ref. Vor sagsbehandler Vor ref. ETJ/ am Dato

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Sammen skaber vi energi til fremtiden

Sammen skaber vi energi til fremtiden Sammen skaber vi energi til fremtiden +45 7010 0234 verdo.com/energy 20171018 MockUp Brochure - Verdo Energy.indd 1 18-10-2017 20:15:01 Når to bliver til én Industrivarme og Verdo er gået sammen og blevet

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter For Fonden Langelands Elforsyning 1. Navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. 1.2. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. Formål 2.1. Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere