Ankestatistik 2015 og 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestatistik 2015 og 2016"

Transkript

1 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i Generelt set er antallet af klagesager faldet igennem de sidste 5 år. (Figur 1) Figur 1: Antal ankesager fra 2007 til 2016 Udviklingen i antal ankesager fra 2007 til Det samlede antal af ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, har fra 2007 og til 2016 varieret fra det laveste antal på 461 i 2016 til det højeste antal på 869 i Der kan således konstateres en pæn nedgang i antallet af klagesager. Figur 2: Afgørelser fra Ankestyrelsen fordelt på afgørelsesresultat. Antal af Afgørelser Afgørelsesresultat Afvist* Bortfald af klage* Henlagt* 1 * * Ændret* Hovedtotal * se definitioner på side 12 1

2 Figur 3: Afgørelser fra Ankestyrelsen, fordelt på afgørelsesresultat i procent. Fordelingen af ankeafgørelser på resultat 100% 90% 6% 7% 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 73% 78% 11% 13% 9% 1% 0% 1% 11 % 5% 8% Afvist Bortfald af klage Henlagt Ændret 1.1 Typer af afgørelser Ankestyrelsens afgørelser kan resultere i afvisning, stadfæstelse, hjemvisning eller ændring (se definitioner på side 9). Fordelingen af de forskellige afgørelsestyper kan ses som udtryk for kvaliteten af den sagsbehandling, der finder sted i forvaltningen. Det gælder både forvaltningens overholdelse af de formelle som de mere faglige love, som for eksempel aktivloven og sygedagpengeloven. 1. Afviste afgørelser: Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2016 afvist 41 afgørelser og 54 afgørelser i I 2014 var antallet af afviste afgørelser e afgørelser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2016 hjemvist 58 afgørelser og i afgørelser. I 2014 var tallet 67. Antallet af hjemviste afgørelser skal ses i forhold til det totale antal af klager, og således er andelen af hjemvisninger steget fra 9 % til 13 %. 3. Omgjorte eller ændrede afgørelser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2016 omgjort eller ændret 24 afgørelser, og i afgørelser. I 2014 var antallet 46. Andelen af de samlede afgørelser var således henholdsvis på 6 %, 7 % og 5 %, og tallet har ligget rimeligt stabilt i flere år, dog med det bedste resultat i Stadfæstede afgørelser Beskæftigelses- og Socialforvaltningen fik i 2016 stadfæstet 336 afgørelser, og i afgørelser. I 2014 var antallet af stadfæstelser 551. Det høje antal af afgørelser i 2014 (708 i alt) skyldtes blandt andet, at Ankestyrelsen i 2013 overtog behandlingen af ankesager fra Beskæftigelsesankenævnene, og der opstod derfor en forsinkelse på behandlingen af sagerne på 6-9 måneder, således at mange ankesager først blev behandlet og afgjort i styrelsen i Andelen af stadfæstelser er steget fra 70 % i 2015 til 73 % i 2016, hvilket er positivt. Der er dog fortsat plads til forbedring i sammenligning med 2014, hvor andelen af stadfæstelser var på hele 78%. 2

3 Figur 4: Fordelingen af ankeafgørelser på afgørelsestyper fra 2007 til 2016 Kommentarer til udviklingen i 2016 og 2015 set i forhold til tidligere Der er en tydelig nedgang i antallet af afgørelser, der er anket og oversendt til ankestyrelsen fra 2011, men især fra 2013 og frem til nu, er der sket et markant fald. 3

4 Områdernes ankestatistik i 2016 Der må tages forbehold for statistikkens validitet, idet der ikke er anført område på en stor del af afgørelserne i ankestatistikdatabasen i 2016, hvilket skyldes den store omstrukturering, hvor flere afsnit skiftede navn og område. Det er ikke muligt at sammenligne med resultater i 2015, da forvaltningen ændrede struktur fra at være opdelt i centre til ny opdeling i områder. Der kan derfor kun sammenlignes i forhold til de overordnede tal som er oplyst i foregående afsnit. Jobområdet Der blev i 2016 afgjort i alt 125 ankesager på jobområdet. Jobområdets andel af alle ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udgør således 27 %. Lovområder Afvist Bortfald Ændret Hovedtotal (ingen) Aktivloven Integrationsloven 1 1 Beskæftigelsesindsatslov Retssikkerhedsloven Sygedagpengeloven Hovedtotal Lovområder Afvist Bortfald Ændret Hovedtotal (ingen) 50 % 25 % 0 % 25 % 0 % 100 % Aktivloven 0 % 0 % 33 % 67 % 0 % 100 % Integrationsloven 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % Beskæftigelsesindsatslov 0 % 0 % 6 % 94 % 0 % 100 % Retssikkerhedsloven 64 % 0 % 9 % 18 % 9 % 100 % Sygedagpengeloven 3 % 0 % 2 % 89 % 6 % 100 % Hovedtotal 10% 0,8% 4 % 80 % 6 % 100 % Af jobområdets sager blev 4 % hjemvist, og det skal ses i sammenligning med gennemsnittet på hjemvisninger i BSF (12,6%). Jobområdet fik i 2016 omgjort eller ændret 7 afgørelser, og det udgør 6 % af alle ankesager. Dette svarer til gennemsnittet på omgjorte eller ændrede afgørelser i BSF (6%) Jobområdet fik stadfæstet 100 ankesager og det udgør 82 % af alle ankesager på Jobområdet. Til sammenligning, lå gennemsnittet i BSF på 73,5 %. Bemærkninger til udviklingen fra Jobområdet, samt områdets tiltag: De fleste afgørelser, 89 %, der træffes på sygedagpengeområdet stadfæstes af Ankestyrelsen. 6 % ændres. Ud fra det kendskab, vi har til disse sager, skyldes ændringen eller hjemvisningen, at vi har truffet en afgørelse på enten manglende eller ukorrekt grundlag. Disse sager, samt årsagen til ændring eller hjemvisning har været drøftet og taget ad notam for den videre faglige udvikling i sygedagpengegrupperne. Generelt må 89 % stadfæstelser betragtes som værende fint, set ud fra de mange nye ansættelser, vi har fået i alle grupper hen over 2016, ansættelser, som har krævet megen oplæring. På baggrund af de omlægninger, der har været i Sygedagpenge, job og ledige i 2016 er det pt. ikke muligt at lave en samlet opgørelse over fordelingen af afgørelser de 2 afsnit imellem. 4

5 Det samme er gældende for en eventuel skelen mellem sygedagpengelovgivningen, som jo også lapper ind over afgørelser på Sygedagpengeområdet. Jobrehabiliteringsområdet Der blev i 2016 afgjort 80 ankesager på rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsområdets andel af de registrerede ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udgør 17 %. Lovområder Afvist Ændret Hovedtotal Aktivloven Beskæftigelsesindsatslov Pensionsloven Retssikkerhedsloven Serviceloven Hovedtotal Lovområder Afvist Ændret Hovedtotal Aktivloven 0% 19 % 81 % 0 % 100 % Lov om 0% 11 % 89 % 0 % 100 % beskæftigelsesindsatser Pensionsloven 0 % 0 % 93 % 7 % 100 % Retssikkerhedsloven 80 % 20 % 0 % 0 % 100 % Serviceloven 0 % 27 % 60 % 13 % 100 % Hovedtotal 5 % 18 % 71 % 6 % 100 % Af jobrehabiliteringsområdets sager blev 18 % hjemvist mod 13 % i det samlede BSF. Jobrehabiliteringsområdet fik omgjort eller ændret 6 % ankesager, hvilket svarer til gennemsnittet i det samlede BSF. 57 ankesager blev stadfæstet, og det udgør 71% af alle ankeafgørelser på Jobrehabiliteringsområdet set i forhold til gennemsnittet på 72 % i det samlede BSF. Bemærkninger til udviklingen fra Jobrehabiliteringsområdet, samt områdets tiltag: Samlet set er statistikken for beskæftigelsesområdet i Jobrehabiliteringen tilfredsstillende, idet der er meget få sager, som ændres eller hjemvises. Særligt på pensionsområdet er det yderst tilfredsstillende, idet der i langt hovedparten af sagerne er truffet den rigtige afgørelse i kommunen. På servicelovsområdet er det ikke helt tilfredsstillende, at kun 60 % af sagerne stadfæstes i ankestyrelsen. Grunden til at 27 % af sagerne hjemvises skal findes i meget kompliceret lovgivning på 100 området, hvor der ud over kompleksiteten i lovgivningen anvendes en stor grad af skøn i vurderingen af sagerne. Fremadrettet vil det er der behov for stor ledelsesmæssig opmærksomhed at nedbringe antallet af hjemviste sager. Uddannelsesområdet Der blev i 2016 afgjort i alt 13 ankesager på Uddannelsesområdet. Jobområdets andel af alle ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udgør således 3 %. Lovområder Afvist Ændret Hovedtotal Aktivloven 1 1 5

6 Retssikkerhedsloven Serviceloven Hovedtotal Lovområder Afvist Ændret Hovedtotal Aktivloven 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Retssikkerhedsloven 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % Serviceloven 22,2 % 33,3 % 44,4 % 0,0 % 100,0 % Hovedtotal 23,1 % 23,1 % 38,5 % 15,4 % 100,0 % Af Uddannelsesområdets 13 sager blev 23,1 % hjemvist, (3 sager) mod 13 % i det samlede BSF. Uddannelsesområdet fik omgjort eller ændret 15,4 % (2 sager) ankesager mod gennemsnittet på 6 % i det samlede BSF. blev 38,5 % af ankesagerne (5 sager) mod 72 % i det samlede BSF. Bemærkninger til udviklingen fra Uddannelsesområdet, samt områdets tiltag: Uddannelsesområdets kommentarer til ankestatistikken bygger på relativt meget få afgørelser (13), og derfor vil en enkelt afgørelse fylde uforholdsmæssigt meget i statistikken. Med hensyn til uddannelsesområdets ungerådgivning, så opleves det, at der er en del klager, og at der hjemvises flere sager til fornyet afgørelse. Ankestyrelsen går nu i højere grad ind i kommunens skøn. Der er i Ungerådgivningen og i Familie & Udvikling et tæt samarbejde med juristen, og derfor opleves det, at der er bevidsthed om, hvilke afgørelser området kan få medhold i. Afviste afgørelser: Ankestyrelsen har afvist at behandle 3 afgørelser, hvilket skyldes at borger ikke har klaget indenfor fristen, og der er derfor ikke bemærkninger hertil. e og ændrede afgørelser: Ankestyrelsen har hjemvist 3 afgørelser indenfor servicelovens bestemmelser, og ændret 2 afgørelser indenfor retssikkerhedslovens bestemmelser. Dette udgør halvdelen af de afgørelser, som for uddannelsesområdets vedkommende blev behandlet i Ankestyrelsen, hvilket umiddelbart er en høj ændrings- og hjemvisningsprocent. I forhold til Serviceloven, så er der tale om at der har været behov for at ankestyrelsen tog stilling til kommunens serviceniveau, med henblik på tilretning af dette. Med hensyn til de 3 hjemviste afgørelser, så vil uddannelsesområdet fremadrettet bestræbe sig på at belyse sagerne bedre, således at de ikke bliver hjemvist. Stadfæstede afgørelser Uddannelsesområdet har modtaget 5 afgørelser, som er stadfæstet af ankestyrelsen og heraf er de 4 afgørelser truffet efter bestemmelser i Serviceloven og en enkelt er truffet efter Retssikkerhedsloven. Virksomheds- og Borgerservice Der blev i 2016 afgjort i alt 214 ankesager i Virksomheds- og Borgerservice. Virksomhed- og Borgerservices andel af alle ankesager i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udgør således 46 %. Lovområde Afvist Bortfald Ændret Hovedtota l (ingen)

7 Aktivloven Boligstøtteloven Integrationsloven Beskæftigelsesindsatslov 3 3 Pensionsloven 6 6 Pers. tillæg/helbredstillæg Retssikkerhedsloven Sygedagpengeloven Hovedtotal Lovområde Afvist Bortfald Ændret Hovedtota l (ingen) 0 % 0 % 25 % 50 % 25 % 100 % Aktivloven 5 % 1 % 17 % 72 % 5 % 100 % Boligstøtteloven 0 % 0 % 25 % 75 % 0 % 100 % Integrationsloven 0 % 0 % 0 % 80 % 20 % 100 % Beskæftigelsesindsatlov 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % Pensionsloven 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % Pers. tillæg/helbredstillæg 0 % 0 % 12 % 88 % 0 % 100 % Retssikkerhedsloven 86 % 0 % 14 % 0 % 0 % 100 % Sygedagpengeloven 0 % 0 % 0 % 83 % 17 % 100 % Hovedtotal 9 % 0 % 15 % 70 % 5 % 100 % I Virksomheds- og Borgerservice blev 15 % af ankesagerne hjemvist mod 13 % i det samlede BSF. Virksomheds- og Borgerservice fik omgjort eller ændret 5 % af ankesagerne mod 6 % i det samlede BSF. blev 70 % af alle ankesagerne mod 73 % i det samlede BSF. Bemærkninger til udviklingen fra Virksomhed- og Borgerservice samt områdets tiltag: Borgerservice oplyser, at situationen ikke har ændret sig væsentligt i forhold til året før. Der er stadig et antal hjemviste klager som bunder i at Ankestyrelsen ændrer praksis, og dermed hjemvises de klager der er nået at blive indgivet i deres sagsbehandlingsperiode (ofte ca. 6 måneder) indtil vi får den første retur og kan ændre praksis. Virksomhed oplyser, at der kun er modtaget en enkelt afgørelse fra ankestyrelsen i Det er derfor ikke muligt at give et bud på fremtidige tendenser. Det konstateres med tilfredshed, at Virksomhed ikke har givet anledning til klager over afgørelser i

8 Ankestatistik på landsplan Kilde: Notat fra Ankestyrelsen af Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 2016 LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I alt Odense Stadfæstelse Ændring/ophævelse Hjemvisning Afvisning I alt Omgørelsesprocent Landstotal Stadfæstelse Ændring/ophævelse Hjemvisning Afvisning I alt Omgørelsesprocent

9 Centrenes ankestatistik i 2015 Andel af Afgørelser 2015 Kolonnenavne Center Afvist Bortfald af klage Henlagt Ændret Hovedtotal (ingen) 7 % 1 % 0 % 11 % 71 % 10 % 100 % Beskæftigelsescenter 9 % 0 % 0 % 14 % 69 % 8 % 100 % Borgerservicecenter 13 % 1 % 0 % 10 % 71 % 5 % 100 % Socialcenter 0 % 0 % 0 % 38 % 13 % 50 % 100 % Hovedtotal 10,8 % 0,6 % 0,2 % 11,4 % 69,9 % 7,0 % 100 % Antal af Afgørelser 2015 Kolonnenavne Center Afvist Bortfald af klage Henlagt Ændret Hovedtotal (ingen) Beskæftigelsescenter Borgerservicecenter Socialcenter Hovedtotal Det er ikke muligt at sammenligne udviklingen på ankestatistikken fra 2015 til 2016 på de specifikke centre og områder, da de forskellige afsnit blev flyttet til nye områder. Forvaltningen var tidligere inddelt i Borgerservicecenter, Beskæftigelsescenter, Jobrehabiliteringscenter, Socialcenter og Ydelsescenter. Flytningerne og navneforandringerne gav i 2015 udfordringer i forhold til indtastninger i ankestatistikdatabasen, således at der ikke blev anført center ved indtastning af afgørelser. Da også opgaverne med indtastninger i databasen blev flyttet, kan det ikke med sikkerhed siges, at alle afgørelser er registreret, eller registreret korrekt. En stor del af afgørelserne er derfor registreret uden tilhørsforhold til et af de tidligere centre. Det betyder endvidere, at såfremt man i et af de andre centre har indtastet afgørelser og ved en fejl ikke anført center, så er afgørelsen talt med der. (Intet center angivet) 2015 Der blev i 2015 afgjort i alt 82 ankesager uden anførsel af center. Afgørelser uden centerangivelse udgør 16 % af alle ankesager i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Af afgørelser uden centerangivelse blev 11% hjemvist, hvilket svarer til gennemsnittet i forvaltningen. Af afgørelser uden centerangivelse blev 8 afgørelser ændret, og det udgør 10 % af alle ankesager. Dette er lidt over gennemsnittet på omgjorte eller ændrede afgørelser i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (7 %). Af afgørelser uden centerangivelse blev 58 ankesager stadfæstet og det udgør 71 % af alle ankesager i centeret. Til sammenligning lå gennemsnittet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 70 %. Beskæftigelsescenter Beskæftigelsescenteret fik i 2015 behandlet 91 ankesager i Ankestyrelsen, og det udgør 18 % af alle ankesagerne i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Af Beskæftigelsescenterets ankesager blev 14 % (13 sager) hjemvist, hvilket er lidt mere end gennemsnittet i forvaltningen (11 %). 9

10 Beskæftigelsescenteret fik i 2015 omgjort eller ændret 7 afgørelser, og det udgør 8 % af alle ankesager. Dette er lidt over gennemsnittet på omgjorte eller ændrede afgørelser i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. (7 %) Beskæftigelsescenteret fik stadfæstet 63 ankesager og det udgør 69 % af alle ankesager i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Til sammenligning, så lå gennemsnittet i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen på 70 %. Borgerservicecenter Borgerservicecenteret fik i 2015 behandlet 318 klagesager i Ankestyrelsen, og det udgør 63 % af alle klagesagerne i den daværende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Af Borgerservicecenterets ankesager blev 10 % (32 sager) hjemvist, hvilket er lidt mere end gennemsnittet i forvaltningen (11 %). Borgerservicecenteret fik i 2015 omgjort eller ændret 16 afgørelser, og det udgør 5 % af alle ankesager. Dette er fin set i forhold til gennemsnittet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (7 %). Borgerservicecenteret fik stadfæstet 227 ankesager og det udgør 71 % af alle ankesager i Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Til sammenligning lå gennemsnittet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 70 %. Afvist Det bemærkes, at Borgerservicecenteret i 2015 havde mange ankesager, der blev afvist i Ankestyrelsen. Afvisning af en klagesag betyder oftest, at borgeren har indsendt klagen for sent, eller at det ikke er en afgørelse, som Ankestyrelsen kan behandle. Det siger derfor ikke så meget om kvaliteten af afgørelserne. Hvis der sammenlignes med statistikken på lovområde, ses det at Ankestyrelsens afvisningerne i 79% af tilfældene sker med henvisning til retssikkerhedsloven, hvilket kunne underbygge at klagen ikke er indkommet rettidigt til kommunen. Socialcenter Socialcenteret fik i 2015 behandlet i alt 8 ankesager i Ankestyrelsen. Det er et meget lavt antal klagesager, og til sammenligning blev der i 2014 afgjort 10 sager på henholdsvis retssikkerhedslovens og servicelovens område. Af alle Socialcenterets 8 ankesager blev 3 hjemvist, hvilket udgør 38 %. Dette er alt for meget. Socialcenteret fik i 2015 omgjort eller ændret 4 afgørelser, hvilket udgør 50 % af Socialcenterets afgørelser. Set i lyset af gennemsnittet på 11 % i hele forvaltningen var andelen af hjemviste afgørelser alt for høj. Socialcenteret fik stadfæstet 1 ud af 8 ankesager, hvilket ikke er tilfredsstillende, selv om der er tale om et meget lavt antal. Det bemærkes at der i 2015 blev stadfæstet 1 ud af 8 afgørelser og de øvrige blev enten ændret eller hjemvist. Af Ankestatistikken for 2013 og 2014 fremgår, at hhv. 56 % og 54 % af afgørelserne blev stadfæstet. Hhv. 39 % og 46 % blev hjemvist eller omgjort. Udviklingen gav anledning til bekymring. 10

11 Kommentarer til ankestatistikken i 2015 På grund af omstruktureringen var det ikke muligt at bede om kommentarer på udviklingen i ankestatistikken fra de respektive områder i 2015, og derfor bør der være ekstra fokus på statistikken fra

12 Definitioner på afgørelsestyper Afviste afgørelser: Afvisning af en afgørelse anvendes i de tilfælde, hvor forudsætningerne for at sagen kan behandles i Ankestyrelsen ikke er til stede. Når en ankesag afvises, betyder det at Ankestyrelsen ikke tager sagen op til behandling. En typisk årsag til afvisning er at klageren ikke er berettiget til at klage, eller at klagefristen er overskredet uden at der er anført en fyldestgørende årsag. Antallet eller andelen af afviste afgørelser siger ikke ret meget om kvaliteten af sagsbehandlingen, ud over at det er udtryk for at en borger er utilfreds med en afgørelse. e afgørelser: En hjemvisning anvendes primært i tilfælde, hvor sagsbehandlingen har været mangelfuld på grund af manglende overholdelse af formelle sagsbehandlingsregler. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, hvis der ikke er partshørt tilstrækkeligt, eller hvis afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. En afgørelse kan også hjemvises til kommunen, når sagen har ændret sig væsentligt på grund af nye oplysninger, der er kommet efter at forvaltningen har truffet sin afgørelse. I tilfælde af ændret praksis, som for eksempel efter en højesteretsdom, vil Ankestyrelsen i nogle tilfælde genoptage egne afgjorte sager, og hjemvise tidligere stadfæstede afgørelser til forvaltningen med anvisning om at kommunen skal behandle sagen igen. Andelen af hjemviste sager siger meget om Beskæftigelses- og Socialforvaltningens overholdelse af de formelle sagsbehandlingsregler. De ankesager, der hjemvises på grund af ændret praksis, er ikke nødvendigvis sagsbehandlet mangelfuldt, men skal alligevel genvurderes ud fra den nye praksis, og eventuelle nye oplysninger. Omgjorte eller ændrede afgørelser: Ankestyrelsen omgør eller ændrer kommunens afgørelse, når der er tale om indholdsmæssige mangler. En ændring af en afgørelse kan skyldes 2 forhold. a. Der kan være tale om en fejlagtig afgørelse, hvor der er tolket forkert. b. Der kan være tale om en afgørelse, hvor forvaltningen har søgt at få afklaret retstilstanden på et lovområde, fordi der har været tvivl om fortolkningen, eller hvor der er tale om en gråzone i lovgivningen. Andelen af ændrede afgørelser kan således både sige noget om, i hvilket omfang forvaltningen søger at afklare fortolkningstvivl, og bevæger sig rundt i lovgivningens gråzoner, samt om det faglige niveau i forvaltningen. Meget få omgjorte sager, kan indikere, at forvaltningen ikke er kritisk nok i tildeling af ydelser, som der ikke er fuld hjemmel til i lovgivningen. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejder løbende på at sikre, at så få afgørelser som muligt bliver ændret på grund af indholdsmæssige fejl. Stadfæstede afgørelser: Stadfæstelse bruges i tilfælde hvor Ankestyrelsen er enig eller ikke finder grundlag for at gribe ind overfor forvaltningens afgørelse. Den samlede forvaltnings stadfæstelsesprocent kan ligesom omgørelsesprocenten sige noget om i hvilket omfang forvaltningen søger at afklare fortolkningstvivl i lovgivningen og manøvrerer i lovgivningens gråzoner, ligesom den kan sige noget om det faglige niveau i forvaltningen. 12

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet

Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Statusnotat ankesager på beskæftigelsesområdet Sagsnr. 15.00.00-G01-409-18 Notatet gennemgår reglerne vedr. borgerens mulighed for at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet og belyser status

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 Punkt 11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 2018-021868 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s og Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der orienteres om Ankestyrelsens

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 11-04-2018 19:00 Side 1 BU - Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over s afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 15/4894 Resumé: Sagen præsenterer en oversigt over

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune

Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Familier, Børn og Unge Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen (EL) vedr. kommunens hjælp til familier til børn med handicap Side 1 af 7 Byrådsmedlem Jette Jensen har rejst en række spørgsmål vedr. kommunens hjælp til

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018 1 Maj 2019 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018 2 1. Indledning I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2018. I afsnit 2 belyses antallet af afgjorte sager

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl

Referat. Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2. Dato: 5. oktober 2017 kl Referat Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 Dato: 5. oktober 2017 kl. 16.00-18.00 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Sekretariat horsholm.dk Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det... Page 1 of 3 St1 Of 500411111INIS-TERIET e Lovstof English Cookies Regeringen.dk in ARBEJDSOMRÅDER N. MINISTERIET v

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 2: Analyse af kommunernes anvendelse af forlængelsesreglerne ved revurderingstidspunktet 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Indhold

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn

Årsstatistik for Beskæftigelsesankenævnet. og Det Sociale Nævn Årsstatistik for 2011 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Skema 1... 2 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet i 2011, opgjort efter afgørelsestyper... 2 Skema 2... 3 Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1 509 på Smørum Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 3. Kvalitetsstandarder visitation indenfor Sundhed og omsorgsområdet 4. Handicappolitik,

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 06-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent afgørelser fra Ankestyrelsen i procent 3 1 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist 16 17 Der er sket en positiv udvikling i de sager fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 17

Læs mere

Referat. Mødedato: 15. april Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 15. april Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 15. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 15. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Ntat Mdtager(e): Velfærdsudvalget cc: [Navn(e)] Statistik ver klager til Ankestyrelsen i frhld til Albertslund Kmmunes r på det specialiserede vksenmråde Ankestyrelsens ankestatistik fr Scial- & Beskæftigelsesmrådet

Læs mere

Sager bag Ankestyrelsens omgørelser v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne

Sager bag Ankestyrelsens omgørelser v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne Tema: Sager bag Ankestyrelsens omgørelser 2018 v. Randi Westergaard, leder af myndighedsområdet Socialenheden for Voksne Social- & Sundhedsudvalget den 26. august 2019 Begrebsafklaring Ankestyrelsen kan

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 Indkomne sager 5 2.1 Sagsbehandlings- og liggetider 7 2.2 Omgørelsesprocenter

Læs mere

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2010 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet 1 Det Sociale Nævn 7 Skemaoversigt Skema 1. Skema 2. Skema 3. Skema 4. Skema 5. Skema 6. Afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2005

Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 Maj 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 14 Svar på 10-dages forespørgsel fra Keld Hvalsø (Enhedslisten) vedr. økonomi, ansøgningssager, målgruppeafklaring og klagesager på Handicapcentret for Børn Byrådsmedlem Keld Hvalsø (Enhedslisten)

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 Maj 2018 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD.... 3 2. SAMMENFATNING... 4 NØGLETAL I 2017... 5 TAL OG TENDENSER PÅ DE ENKELTE OMRÅDER... 6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge)

Oversigtsskema 1. kvartal Lovgivning Antal sager Afviste Hjemvisning Ændring Ophævelse Stadfæstelse DPL (sygedagpenge) Bilag : Opgørelse over klager fra Beskæftigelsesankenævnet 1. halvår 2009 Hermed fremlægges Jobcentrets egen statistik over sager afgjort i Beskæftigelsesankenævnet. Oversigtsskemaerne er en summering

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Enhedslisten i Århus byråd

Enhedslisten i Århus byråd Enhedslisten i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 Kære borgmester Jacob Bundsgaard Vil du sikre, at nedenstående forespørgsel til rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse besvares.

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Forord 1 1 Sammenfatning 3 2 Ankestyrelsens sager på Udbetaling Danmarks områder i tal 4 2.1 Tilgang af sager i 2015 4 2.2 Afsluttede

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Modtagne klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Fald

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2011 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 2 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 3 2.1 Faldende antal afsluttede sager

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Svar på 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om sagsbehandlingstider i Sociale Forhold og Beskæftigelse Side 1 af 6 Dansk Folkeparti har sendt nedenstående forespørgsel til svar i Sociale Forhold

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 22.06.2018 kl. 10.30-15.00 Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Revisionsberetning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik. Årsstatistik 2010 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Sammenfatning 1 2 Afsluttede sager i de to nævn og andel af nævnsafgørelser 2 2.1 Fortsat flere afsluttede sager 2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 08-02-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Niels

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater.

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om stop for udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 7 NOTAT Dato: 8.

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomst Målgruppe

Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomst Målgruppe Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomst 2013 2014 Målgruppe jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 A-dagpenge 2.436 2.375 2.305

Læs mere

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001

August Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 August 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocenter i 2001 Arbejdsdirektoratet august 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Borgerrådgiverens beretning 2017 Indholdsfortegnelse Forord...3 Organisering...3 Hvad kan borgerrådgiveren...3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke...3 Hvem kan klage...4 Ressourceforbrug...4 Hvordan behandles

Læs mere

Juni Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2018

Juni Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2018 Juni 2019 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2018 ANKESTYRELSEN Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15 Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 statsservice Mailadresse:

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002

Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Benchmarking af antallet af a-kassernes klagesager, sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent i 2002 Arbejdsdirektoratet Marts 2004 Revideret september 2004 I forbindelse med Arbejdsdirektoratets benchmarking

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. Ankestyrelsen

Læs mere

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse

DUKH-nyt. Merudgifter efter servicelovens 100. DUKH Nyt: Nr. 10 Januar Kort lovgivningsmæssig introduktion om merudgiftsydelse DUKH-nyt DUKH Nyt: Nr. 10 Januar 2019 Merudgifter efter servicelovens 100 af DUKH-konsulent Inga Petersen Om DUKH-nyt: DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at formidle vores erfaringer om udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat åben Mødedato 20. august 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn 2007 4 ANKESTATISTIK FOR BESKÆFTIGELSESANKENÆVNENE OG DE SOCIALE NÆVN 2007 Forord Ankestyrelsen udgav tidligere

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali Qais,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling Punkt 2. Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling 2019-008844 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2018

Læs mere