På vegne af bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vegne af bestyrelsen"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2010 Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Søren Holm Signe Fink Redaktion Søren Holm Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 Postboks 143 DK 1004 København K Danmark Telefon: CVR-nr.: har været et godt år for TUG. Vi har igen kunnet gennemføre projekter i Peru, Vietnam og Cambodja samt på Filippinerne. Herudover er det lykkedes at få en aftale på plads med SOS Børnebyerne, så TUG i januar 2011 for første gang sender en gruppe til Rwanda. I slutningen af året fik vi en ny bevilling fra DANIDA, så vores langsigtede projekt på Filippinerne (Oral Healthcare Promotion and Prevention) kan fortsætte de næste par år. De mange gode resultater skyldes en uvurderlig indsats fra vores frivillige udsendte og lokale samarbejdspartnere samt støtte fra vores sponsorer, fonde og ikke mindst medlemmerne. Derfor: En stor TAK til alle parter. Med jeres hjælp vil TUG fortsætte med at vokse og nå ud til flere mennesker i den tredje verden. På vegne af bestyrelsen John Christensen Formand for Tandsundhed Uden Grænser 2

3 Filippinerne Igennem dentalmissioner har TUG igen i år ydet en stor indsats i Cebu. Tandpine er den hyppigste årsag til fravær fra arbejde og fra skolerne, så behovet for at forbedre tandsundheden blandt den filippinske befolkning er stort. TUGs DANIDA-støttede projekt Oral Healthcare Promotion and Prevention har medført, at elever i Cebu børster tænder en gang dagligt i skoletiden. Betydningen af dette kan ses i en markant reduktion i børnenes skolefravær. TUGs to lokalt ansatte tandlæger underviser derudover børn, forældre og lærere i at forebygge tandsygdomme. I juli blev et hold på syv deltagere sendt af sted. På holdet var en tandlæge, seks tandlægestuderende og en tandplejerstuderende. Arbejdet foregik dels på skoler og i små landsbyer i Banaue og på øen Mactan og dels i ekstremt socialt belastede områder i og omkring Cebu City. Gennem hele forløbet blev holdet assisteret af to lokalt ansatte tandlæger med tilknytning til TUGs filippinske samarbejdspartner CDU (Cebu Doctors University). De filippinske tandlæger var en god støtte for de danske udsendte, som dagligt behandlede mellem 100 og 150 patienter. Sommerens projekt har både været en positiv og berigende oplevelse for deltagerne, og de har udtrykt, at det føltes trygt at arbejde med en velorganiseret samarbejdspartner som CDU især i de forskellige barangays (kvarterer) omkring Cebu City. TUG ønsker derfor at fortsætte det velfungerende samarbejde med CDU i

4 Peru Som noget nyt i år valgte TUG at samarbejde med Asociación San Lucas i Trujillo frem for CODELL (Colegio Odontologico de la Libertad). TUG har dermed skabt et bedre internt netværk i Peru samt forstærket samarbejdet med Asociación San Lucas, som TUG med stor glæde har samarbejdet med i Moyobamba flere år i træk. I år udsendte TUG to hold af hhv. seks og fem personer til Trujillo og Moyobamba. Begge hold blev assisteret af den lokale tandlæge fra Cusco, Milton Mariscal. Milton bistod TUGs udsendte både fagligt og som tolk for den indianske befolkning, som kun taler den lokale dialekt quechua. I Trujillo var arbejdspladsen San Lucas klinikken med beliggenhed i Alto Trujillo, et særdeles socialt belastet område i byen. Antallet af patienter var i år ikke så højt som håbet, hvilket skal forbedres markant, såfremt TUG skal fortsætte med dentalmissioner i Trujillo. I Moyobamba var antallet af patienter meget højere. Her blev der behandlet 800 patienter i alt over to missioner. Begge steder blev der ydet nødbehandling i form af ekstraktioner samt enkelte fyldninger. Tandbørsteinstruktion og tandrensninger udgjorde en stor del af opgaverne under missionerne, da mangelen på viden omkring vigtigheden af regelmæssig tandbørstning er stor. Den peruvianske befolkning i både Trujillo og Moyobamba har udvist stor taknemmelighed for de udsendtes indsats i 2010, og begge hold har ydet en fantastisk indsats. TUG satser i 2011 på at sætte mere fokus på dentalmissioner i Moyobamba, da det er tydeligt, at behovet her er markant større. 4

5 Vietnam & Cambodja I januar 2010 sendte TUG fire tandlæger samt en tandplejer af sted på en to uger lang dentalmission til Vietnam og Cambodja. Holdet arbejdede en uge i hvert land. I Vietnam foregik arbejdet i små landsbyer omkring byen Cantho i Mekong-deltaet samt på et handikapcenter for børn i Cantho. Holdet behandlede ca. 300 patienter på en uge og fik derudover instrueret flere hundrede børn i forebyggende tandpleje. I Cambodja arbejdede deltagerne i en lille by beliggende mellem Siem Riep og Phnom Penh. Indsatsen var fokuseret på at hjælpe fattige beboere fra oplandet samt fanger i et lokalt fængsel. I alt blev ca. 500 patienter behandlet. I sommeren 2010 udsendte TUG et hold bestående af tre tandlæger, tre tandlægestuderende og en tandplejer til Sisophon i det nordvestlige Cambodja. Under det 14 dage lange ophold blev TUGs udsendte assisteret af personer fra samarbejdsorganisationen One-2-One og af en større gruppe cambodjanske tandlægestuderende. I den første uge arbejdede gruppen i et fængsel med ca. 800 indsatte. Fængslet virkede både åbent og velfungerende, og holdet følte, at der blev passet godt på dem. Behandlingsbehovet var enormt, hvilket gjorde, at kun symptomgivende tænder blev prioriteret. De indsatte viste sig at være meget tålmodige og glade for den udførte behandling. De blev ligeledes undervist i korrekt mundhygiejne, og de var særlige taknemmelige for udlevering af en tandbørste og en tube tandpasta. Holdet nåede at behandle ca. 400 ud af de i alt 800 indsatte. I den anden uge foregik arbejdet i en kirke, som var blev ryddet til formålet. fire irske tandlægestuderende tilsluttede sig gruppen, der på fire dage fik behandlet 450 patienter, hvoraf hovedparten var børn. På grund af en generel dårlig almentilstand kombineret med dårlig mundhygiejne viste der sig at være et stort behov for udlevering af antibiotikum. Patienterne blev alle undervist i god mundhygiejne og fik alle udleveret en tandbørste og en tube tandpasta. 5

6 Aktiviteter i Danmark Medlemmer TUG oplever forsat en god forøgelse i antallet af medlemmer. Pr. 31. december 2010 var der således registreret 830 medlemmer, hvilket er en forøgelse på ca. 10 %. I 2011 vil TUG have øget fokus på at skaffe flere medlemmer til organisationen. TUG vil især gøre brug af frivillignetværket til at trække bl.a. studerende og klinikejere til organisationen. Det er også TUGs mål at hverve nye medlemmer ved at nå ud til en bredere del af befolkningen gennem eksponering i medier og gennem sponsorer. Bestyrelsen TUGs formand i 2010 har været John Christensen, som har taget over efter Caspar Boelsmand. I bestyrelsen har der primært været fokus på projekt- og organisationsudvikling. Bestyrelsen har herunder arbejdet med at implementere og forbedre projekterne bl.a. ved at skaffe nye samarbejdspartnere i Cambodja, Peru og etablere et projekt i Rwanda. I 2011 vil der blive arbejdet med at finde nye lokaliteter til dentalmissioner samt med forarbejde til nye, forebyggende og bæredygtige projekter. Sekretariatet Sekretariatets daglige drift varetages af en lønnet studentermedarbejder, Søren Holm, samt sekretariatsleder Gunilla Kromann Haarsted. Hovedopgaverne er medlemspleje, projektudvikling, PR, fundraising samt den daglige bogføring og administration. Presse, medier og PR Der har i forbindelse med TUGs arbejde i 2010 været bragt flere artikler om foreningens projekter i såvel fagblade som andre medier. Messer Tandlægeforeningen havde igen i 2010 stillet en stand til rådighed for TUG på de to årlige dentalmesser, hvor interesserede kunne tegne medlemskaber og stille spørgsmål til foreningens arbejde. Foredrag Flere af TUGs bestyrelsesmedlemmer har afholdt foredrag om TUGs arbejde i Danmark. I 2010 har vi bl.a. afholdt foredrag på tandlægeskolerne i København og Århus samt hos flere forskellige Rotary klubber og senior klubber. Frivilligt netværk Frivillignetværket har i 2010 spredt sig til Århus. På initiativ af to studerende har frivillignetværket nu fået et fast holdepunkt i Danmarks næststørste by. Mod slutningen af 2010 blev frivillignetværket relanceret i København. Det er TUGs intention at gøre frivillignetværket til en selvkørende afdeling af TUG, hvor opgaver vedrørende anskaffelse af nye medlemmer, kreative projekter samt idéudvikling skal finde sted. 6

7 Økonomi Private midler I 2010 er indsatsen med hensyn til at søge private fonde aktiveret markant. Den økonomiske krise har stadig sit tag i organisationer og virksomheder, men på trods af det, er det lykkedes TUG at forøge sin indtægt med kr TUG har blandt andet modtaget til et BPOC projekt i Peru fra Erik Thunes legat. Offentlige midler I 2010 fik TUG midler fra DANIDA i størrelsesordenen kr. til forlængelse af BPOC projekt i Filippinerne. Ligeledes blev der bevilliget driftsstøtte fra Tipsmidlerne. Sponsorater af arbejdskraft, materialer og udstyr Ligesom tidligere år fik TUG i 2010 sponsoreret en stor mængde udstyr, som ikke er værdisat og derfor ikke indgår i foreningens omsætning. Derudover er det ikke muligt at værdisætte det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende bruger i forbindelse med TUGs projektarbejde. De indgår derfor heller ikke i TUGs omsætning. Lønudgifter I sommeren 2010 besluttede TUGs bestyrelse at ansætte sekretariatslederen 30 timer ugentlig. Derudover arbejder der fast en studentermedhjælper omkring 50 timer om måneden. Udgifterne til løn er af den grund steget i 2010, men det har ganske givet været en gevinst for TUG med flere timer til sekretariatsdrift, hvilket kan ses på aktiviteterne generelt. Projektudgifter I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at fokusere på projektudvikling er der sket en forøgelse af udgifterne til projekttilsyn, som skal være med til at sikre, at der fortsat vil være en høj faglig kvalitet forbundet med TUGs projekter. Læs mere om TUGs økonomi i vores årsregnskab. 7

8 En stor tak! TUG vil gerne takke følgende for deres økonomiske støtte og opbakning: Foreningens medlemmer Organisationer: Dansk Tandplejerforening HK Privat Praktiserende Tandlægers Organisation Tandlægeforeningen Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Tryghedsordninger Puljer: DANIDA Danske Spil, tips og lottomidler Kulturministeriets Koncerncenter Projektrådgivningen Fonde: Den Obelske Familiefond Erik Thunes Legat 1954 Fabrikant Mads Clausens Fond Frimodt-Heineke Fonden Lauritzen Fonden Velux fonden Firmaer: Blumøller/Unilever (Zendium) Cadbury Stimorol DK (V6) CMS Dental Deloitte din TANDLÆGE Easy Dent Plandent Rühne A/S Tandlægepriser T3CMS Samarbejdspartnere: Asociación San Lucas Cebu Dental Society De studerendes forening ved de odontologiske fakulteter i København og Århus One-2-One SOS-børnebyerne 8

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011 Vi hjælper smilet på vej blandt verdens fattigste Årsberetning Årsberetning Tandsundhed Uden Grænser Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Signe Fink Redaktion Signe Fink Magnus Falby Tandsundhed

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3

STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE. Læs mere side 3 STAIRWAY NEWS MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN STAIRWAY DANMARK DECEMBER 2013 FOR BØRNS RETTIGHEDER, MOD SEXMISBRUG AF BØRN - I FILIPPINERNE OG RESTEN AF VERDEN STAIRWAY HJÆLPER ORKANENS OFRE Læs mere side 3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere