På vegne af bestyrelsen Mette Moeslund Formand for Tandsundhed Uden Grænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vegne af bestyrelsen Mette Moeslund Formand for Tandsundhed Uden Grænser"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2008 Tekst John Christensen Hernan Menendez Mette Moeslund Signe Fink Redaktion Gunilla Kromann Haarsted Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 Postboks 143 DK 1004 København K Danmark Telefon: CVR-nr.: For TUG har år 2008 budt på nye tiltag samt videreudvikling af eksisterende projekter, der fremmer bærerdygtigheden af TUGs aktiviteter i både Danmark og projektlandene. Fremskridtene i foreningen har kun været mulige pga. den store støtte og velvilje TUG møder fra samarbejdspartnerne, de frivillige udsendte, sponsorer, fonde, frivillige medarbejdere og ikke mindst medlemmerne. På vegne af bestyrelsen Mette Moeslund Formand for Tandsundhed Uden Grænser 2

3 Filippinerne I Filippinerne er tandpine den hyppigste årsag til fravær fra arbej de og skole. Dårlig tandsundhed er et overset problem, som har store samfundsmæssige konsekvenser. I 2008 sendt TUG tre hold til Filippinerne. Et på otte personer i januar og to på samlet femten personer i juli. Holdet, der var af sted i januar, arbejdede tre dage på en skole i en forstad til Cebu, Maghaway. Skolen, der ligger i bjergene, har fået hjælp til bl.a. tandbørste- og bespisningsprogrammer gennem længere tid, hvilket tydeligt ses ved, at antallet af tandudtrækninger generelt er lavt. De sidste to arbejdsdage foregik i den nærliggende landsby, San Fernando Valley. Her var tandsundheden også forholdsvis god, hvilket skyldes den forholdsvis ringe adgang til junk food og sukkerholdige fødevarer. Det andet hold, der var af sted i juli måned, arbejdede på skoler og i lokalområdet i San Fernando, Lapu Lapu, Naga og på lossepladsen Smokey Mountains. Lossepladsen er hjemsted for flere tusinder af mennesker, der bor og arbejder mellem bjergene af skrald. De frivillige var ikke kun overvældet af den dårlige tandsundhed og store fattigdom, men også de lokales venlighed, glæde og imødekommenhed gjorde et stort indtryk på deltagerne. Patienternes behandlingsbehov var også meget anderledes end i Danmark, da behandlingerne primært var smertelindrende. Trods et par dages strømsvigt nåede holdet i samarbejde med lokale tandlæger fra Cebu Dental Society at behandle knap 2000 patienter. Det første udsendte hold i juli måned arbejdede den første uge inde i byen på en af byens mange basketballbaner. De frivillige skulle vænne sig til varmen og de nye arbejdsforhold, men efter en dags tid var det kun mængden af karies der var overvældende. Tandsundheden bar tydeligt præg af byboernes høje sukkerindtag. Ugen efter arbejdede holdet på en skole, hvor de udover den høje forekomst af caries også blev udfordret pædagogisk, idet kommunikationen foregik via en tolk, og behandlingsseancen ofte tog længere tid, end de helt små børn havde tålmodighed til. Behandlingerne forløb hurtigere i de ældre klasser, hvor eleverne beherskede en smule engelsk. 3

4 Tandbørsteprogram Det Danida-støttet projekt Oral healthcare promotion and prevention i Cebu skal give børn i Filippinerne bedre tænder. I 18 måneder har TUG i samarbejde med tandlægeforeningen Cebu Dental Society og det filippinske undervisningsministerium drevet projektet på ni skoler med i alt elever. Projektet har til formål at fremme tandsundheden på de udvalgte skoler efter WHOs forskrifter. Børnene har i projektforløbet børstet tænder hver dag i skoletiden og de to filippinske tandlæger, der har været ansat på projektet, har undervist børn, forældre og lærere i at forebygge tandsygdomme samt foretaget smertelindrende og forebyggende behandlinger. Projektet er gået ind i sin afsluttende fase, og man kan se en markant forbedring i tandsundheden, og antallet af børn med smertegivende tilstande er stærkt reduceret. I en essayopgave til den kvalitative evaluering skriver flere af børnene, at de har fået mere selvtillid af at børste tænder, da de ikke længere lugter ud af munden og nu tør smile. Opbakningen til projektet har været stor, og det har ført til flere møder med lokale politikere og nationale organisationer. En af tandlægerne har sammen med den filippinske afdeling af WHO udformet nationale retningslinjer for Oral Urgent Treatment på baggrund af de erfaringer, der er opnået gennem Tandsundhed Uden Grænsers projekt. 4

5 Peru Nedprioritering af tandsundheden har længe været et problem i Peru. Dette skyldes især den socio-økonomiske ubalance, som hersker i landet. Alt for mange børn og voksne er uvidende om tandsundhedens betydning, og langt størstedelen ved ikke, hvordan en tandbørste skal anvendes. Slik og andre søde sager bliver solgt i skolerne, fordi det er billigt, og det har i mange år været en medvirkende faktor til at kariesforekomsten forbliver ubeskrivelig høj. Fraværsprocenten i skoler som følge af tandsmerter er voksende. De færreste har råd til at tage til tandlægen for at få lavet en undersøgelse eller en fyldning, hvilket resulterer i at mange tænder må trækkes ud. I 2008 udsendte TUG 12 personer fordelt på tre hold bestående af tandlæger, tandplejere og tandlægestuderende til det sydlige (Cusco) og det nordlige Peru (Trujillo, Moyobamba & Tarapoto). To af holdene blev sendt til Cusco, hvor TUG har et tæt samarbejde med den danske hjælpeorganisation AXIS og en række lokale tandlæger. Det sidste hold rejste nordpå til Trujillo, hvor der samarbejdes med Trujillo Dental Society samt den lokale tandlægeskole i regionen. Fra Trujillo rejste holdet til Moyobamba og Tarapoto, hvor de blev modtaget af Luke Society, som også samarbejder med TUG. Arbejdet på de besøgte lokaliteter bestod hovedsageligt af tandudtrækninger, fyldninger, tandrensninger samt forebyggende tandpleje. TUGs tilstedeværelse er således afgørende for forbedringen af tandsundheden i disse områder af Peru. 5

6 Vietnam I Vietnam lever langt størstedelen af befolkningen under FNs fattigdomsgrænse. Der er et kolossalt behov for både smertelindrende behandlinger og viden om tandsundhed, derfor sendte TUG i januar og juli 2008 to hold med hver fem deltagere til Vietnam. Holdene bestod af tandplejere, tandlæger og tandlægestuderende. I januar arbejdede holdet en uge nord for Ho Chi Minh på en internatskole for døvstumme, hvor af størstedelen er forældreløse børn i alderen 6-18 år. Foruden almindelige skolefag lærer børnene tegnsprog, og de ældste klasser får en erhvervsrettet uddannelse, så de efter at have forladt institutionen kan søge arbejde og derved undgå at blive gadebørn. Der blev udført tandudtrækninger, behandling af tandbylder og anden smertelindrende behandling, samt - naturligvis - instruktion i mundhygiejne og uddeling af tandbørster og tandpasta. Holdet blev også her særdeles vel modtaget med anerkendende klap på skulderen eller en omfavnelse, når behandlingen var afsluttet. Så selvom arbejdet foregik under yderst primitive forhold i 40 graders varme, blev der afhjulpet akutte smerter hos de flere hundrede patienter, der nåede at blive behandlet. Børnene er i høj grad plaget af akutte smerter på grund af den dårlige tandsundhed, og derfor fokuserede tandlægerne på at afhjælpe smerterne, hvorefter både lærer og elever fik instruktion i forebyggelse af tandsygdomme. Denne indsats resulterede i, at alle elever nu har tandbørster og børster tænder under instruktion af lærerne. I juli arbejdede det udsendte hold i små landsbyer i Mekongflodens delta. Området er særdeles fattigt, og rent drikkevand er generelt ikke tilgængeligt, men betragtes som en luksus. Mange af landsbyerne har primitive sundhedskliniker, hvor man kan søge hjælp mod akutte sygdomme eller følger efter uheld - men der er intet tilbud om behandling af tandsygdomme. Langt den overvejende del af de flere hundrede personer, som TUG behandlede har aldrig tidligere været til tandlæge. 6

7 Aktiviteter i Danmark Medlemmer Ligesom de foregående år oplevede TUG i 2008 en stigning i medlemsantal. Pr. den 31. december 2008 var der således registreret 553 betalende medlemmer, hvilket er en forøgelse på 13 %, sammenlignet med For at forbedre servicen over for nuværende og kommende medlemmer blev der i 2008 investeret i et betalingsmodul til hjemmesiden. Ligeledes blev det gjort muligt at melde sin kontingentopkrævning til PBS. Bestyrelsen Arbejdet i den ulønnede bestyrelse har i 2008 været fokuseret på projekt- og organisationsudviklingen. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har benyttet sig af kursustilbuddene fra Projektrådgivningen, specielt weekendkurset i Logical Framework Approach har været velbesøgt. Derudover har to af bestyrelsesmedlemmerne deltaget i Udenrigsministeriets NGO-træf, der i januar 2008 omhandlede den nye civilsamfundsstrategi. Sekretariatet Som følge af foreningens vækst i 2008 er sekretariatets samlede antal arbejdstimer blevet forøget med 4 timer. Den daglige drift varetages af to lønnede medarbejdere, hvis hovedopgaver er medlemspleje, projektudvikling, PR, fundraising samt den daglige bogføring. Presse, medie og PR Der har i forbindelse med TUGs arbejde i 2008 været bragt flere artikler om foreningens projekter i såvel fagblade og andre medier. I 2008 har TUG udbredt kendskabet til foreningen ved blandt andet i samarbejde med trykkeriet Rühne at få fremstillet indkaldekort. Kortene har motiver fra TUGs arbejde, og samtidig gør de over for patienterne opmærksom på, at tandlægen støtter TUG. Derudover blev der i samarbejde med V6 fremstillet fire forskellige postkort, der blev delt ud på de to årlige dentalmesser. Messer Tandlægeforeningen havde igen i 2008 stillet en stand til rådighed for TUG på de to årlige dentalmesser, hvor interesserede kunne tegne medlemskaber og stille spørgsmål til foreningens arbejde. Foredrag Rundt om i landet har TUG holdt en række foredrag blandt andet på Århus Tandlægeskole, hvor den lokale kredsforening blev inviteret. TUG deltog også med et oplæg i forbindelse Århus og Københavns Tandlægeskolers arrangementer for nye studerende. 7

8 Økonomi Den vækst som Tandsundhed Uden Grænser oplever i interessen for foreningens aktiviteter afspejler sig i foreningens økonomiske udvikling. Den samlede stigning i foreningens indtægter er dels et udtryk for, at foreningen har oplevet en forøget interesse fra firmaer og fonde, samt foreningens øgede aktivitetsniveau i forhold til projekter. Udover økonomiske bidrag modtager TUG en lang række gratis ydelser, materialer og udstyr fra firmaer og organisationer, som ikke er værdisat i nettoomsætningen. For en detaljeret gennemgang af foreningens økonomi henvises til årsregnskabet for 2008 med tilhørende ledelsesberetning. 8

9 En stor tak! TUG vil gerne takke følgende for deres økonomiske støtte og opbakning: Foreningens medlemmer Organisationer: Tandlægeforeningen Tandlægernes Nye Landsforeningen Praktiserende Tandlægers Organisation Dansk Tandplejerforening Danidas Minipulje Fonde: Det Obelske Familiefond Fabrikant Mads Clausens Fond Frimodt-Heineke Fonden Velux Fonden Firmaer: XO Care Cadbury Stimorol DK CMS Dental Din Tandlæge Elysee Dental Plandent Codan/SEB Brenntag Nordic GC Europe Infomedia Oral-B Rühne A/S Tandlægenet T3CMS Samarbejdspartnere: Axis Cebu Dental Society Channel of Hope Foundation Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Ho Chi Minh. Luke Society Trujillo Dental Society 9

På vegne af bestyrelsen. Caspar Boelsmand. Formand for Tandsundhed Uden Grænser

På vegne af bestyrelsen. Caspar Boelsmand. Formand for Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2009 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2009 Udarbejdet af: Caspar Boelsmand John Christensen Hernan Menendez Janne Petersen Søren Holm Gunilla Kromann Haarsted Tandsundhed Uden Grænser

Læs mere

På vegne af bestyrelsen

På vegne af bestyrelsen Årsberetning 2010 Tandsundhed Uden Grænser Årsberetning 2010 Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Søren Holm Signe Fink Redaktion Søren Holm Tandsundhed Uden Grænser Amaliegade 17 Postboks 143

Læs mere

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011

Vi hjælper smilet på vej. blandt verdens fattigste. Årsberetning 2011 Vi hjælper smilet på vej blandt verdens fattigste Årsberetning Årsberetning Tandsundhed Uden Grænser Udarbejdet af: John Christensen Hernan Menendez Signe Fink Redaktion Signe Fink Magnus Falby Tandsundhed

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk annonce HeLe denne temaavis er en annonce FRa MedIaPLanet annonce MUND, TAND OG KÆBE Juni 2008 Virtual reality Trafikuheld, hestespark, vold eller mode. Der kan være mange grunde til at få implantater,

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?...

Årsberetning 2014/2015 1. Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2. Hvilken forskel gør FNUG?... 4. Hvem betaler for FNUG?... Årsberetning 2014 / 2015 Kan man leve et godt liv som ung med gigt?... 2 Aktiviteter... 2 Facebook... 2 Hjemmeside og medlemsblad... 3 Fordele til medlemmer... 3 Frivillighed... 4 Hvilken forskel gør FNUG?...

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007

Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 Grønlands første Nationale Tandbørstedag 18. april 2007 En kavalkade af kreative indslag fra tandbørstedagen Forord 1 Tandsundheden i Grønland er ringe. Hvis den skal blive bedre, er det en ubetinget nødvendighed,

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere