Kompetencer til skolens nye hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til skolens nye hverdag"

Transkript

1 Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det klart, at der udestår et stort oversættelsesarbejde, før denne læring kan ske i praksis. Hvordan ser læringsmål ud for hver time til forskellige elevgrupper, til hvert undervisningsforløb og i en årsplan? Hvilke tegn på læring kan spores hos eleverne ud fra målene og hvordan evaluerer underviseren eleverne og giver dem feedback? Skolereformens fokus på den enkelte elevs læring fordrer professionelle undervisere, der kan deres didaktiske håndværk. Det kræver forberedelse, som der er meget lidt tid til, og et velfungerende samarbejde i fagteams. På Center for Undervisningsmidler i UCC vil vi meget gerne hjælpe til i processen ved at skabe overblik gennem faglige netværk og kurser, der også peger på læremidler, der understøtter læring på forskellige niveauer. Gennem videndeling og samarbejde kan der forhåbentlig efterhånden skabes overblik og forløb, der kan tilpasses og genbruges, så forberedelsestiden kan udnyttes optimalt. Inklusion med sigte på at integrere alle elevtyper med forskellig funktionsevne er et stadigt pågående vilkår. Derfor vil der også være flere kurser, der tilbyder mere specialiseret viden og anvisning af handlemuligheder. Endelig vil jeg pege på muligheden for større fordybelse enten igennem Pædagogiske Diplomforløb eller gennem deltagelse i undervisningsfag (linjefag) og pædagogiske grundfag under Læreruddannelsen. Du finder de mange gode kurser og forløb i dette katalog, men vi står også meget gerne til rådighed for at organisere andre kurser og uddannelsesforløb ud fra mulighederne i hele UCC og de virtuelle platforme, vi på Bornholm råder over. Hans Jacob Binzer CFU Leder, UCC Bornholm FORORD CFU kurser & uddannelser på Bornholm

2 INDHOLD SKOLENS fag Dansk 10 Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog 10 Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere 10 styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? 11 Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 11 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering 12 Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med 13 Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med 13 Innovation og entreprenørskab i dansk 14 Netværksmøde for dansklærere i udskolingen 14 Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet 15 Netværksmøde for dansklærere i indskolingen 16 Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler 16 Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen 17 Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i Sprog (engelsk, tysk og fransk) 19 Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk 19 Starting English in the 1st Class, Part 2 19 De nye Forenklede Fælles - Hands-on 20 Schreib mal was! 20 Netværksmøde for fransklærere 21 Engelsk i bevægelse - Eleverne op af stolene 21 Netværksmøde for engelsklærere 22 Netværksmøde for tysklærere 22 Matematik og Naturfag 23 ipads og gadgets i naturfagsundervisningen 23 Netværksmøde for matematikvejledere 24 GeoGebra for begyndere - kom godt i gang 24 GeoGebra for øvede - lær mere GeoGebra 25 rrangementer i samarbejde med Fysiklærerforeningen 25 GeoGebra på ipad klasse 26 GeoGebra på ipad klasse 26 Få mest ud af NaturBornholm med stensavning og dissektion 27 Få mest ud af NaturBornholm med stereolupper og mikroskopering 27 Har du læst med dine elever i dag? 28 Netværksmøde for matematiklærere 28 Flyt matematikken ud af bogen 29 Forenklede Fælles og afgangsprøverne 29 Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen og i den understøttende undervisning 30 Evaluering af FP9 i skriftlig matematik 30

3 Kulturfag og Praktisk musiske fag 31 Madkundskab - nye mål, ny fagidentitet 31 Flygtninge i verden 32 Garageband - ipad i musikundervisningen og i den tværfaglige undervisning 32 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på kulturmødet 33 Historiebrug og historiebrugsdidaktik 33 Udvikling, læring og trivsel TLSS - Stressreduktion for børn og unge med autisme, DHD mv skridt til en bedre undervisning 36 Sårbare børn 37 Pædagogisk Café: Børn og unge i voldsramte familier 37 Netværksmøde for læringsvejledere (tidl. Materialevurdering) 38 Netværksmøder Inklusion og KT 38 Fagprofessionelle fællesskaber - med ressourceteam og læringscenter ved roret 39 Pædagogisk Café: Denne dag, et liv - et foredrag om strid Lindgren 40 Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen 40 Børn og unge med tilknytningsproblemer/tidligt skadede børn 41 Den digitale KT-kasse til ipad og PC (CT-kit app) 41 Formidling med stemme og krop 42 Mindfulness for børn 3-6 år 42 Narrativ praksis i skolen 43 ngst og social isolation hos unge med autismespektrumforstyrrelser 43 Pædagogisk Café: Hjernesmarte børn 44 Mindfulness for børn 7-12 år 44 Få elevernes mål aktive i hverdagen med UgeskemaRevolutionen (opfølgningskursus) 45 ktøren - nyt undervisningsprogram til specialområdet og inklusion 45 Mod et inkluderende læringsmiljø og læringsfællesskaber 46 Pædagogisk Café: Fysisk aktivitet og hjernen 46 PD - Matematik - Undersøgelse af Pædagogisk Praksis 47 PD - Matematik - fgangsprojekt for matematikvejledere 47 PD - Specialpædagogik: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 48 It redskabskurser 49 IPad for begyndere 49 It i børnehøjde - It og udeliv 50 It i børnehøjde - It og sprog 50 SmåP - din genvej til undervisning med digitale medier i LLE skolens fag 51 ipad til produktion og formidling - et redskabskursus 51 CD-ORD i alle fag 52 ipad som inkluderende værktøj - læse/skriveteknologi 52 It-kursus på egen skole 53

4 Undervisningsfag fra læreruddannelsen Bornholm Læs til fransklærer på nettet 54 Engelsk (3 moduler) 55 Historie (3 moduler) 56 Natur/teknik (3 moduler) 56 Kristendom (3 moduler) 57 Pædagogik og lærerens grundfaglighed 57 SKOLETILBUD Oplæg om en kanon-forfatter og en nutidig! 60 Med Skolen i Biografen november Oplæsningskonkurrence for 7. klasserne 61 praktiske oplysninger Praktiske oplysninger 62 Vurdering og valg af læremidler 63 Skræddersyede forløb 63 UCC Bornholm kontakt 64 Åbningstider, kørsel og lukkeperioder 65

5

6 * 8 XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

7 Dansk Sprog Matematik Naturfag Kulturfag Praktisk musiske fag It i fagene Skolens fag XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

8 Dansk Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog Kursusnr Kl timer Pris Gratis for alle Hans Jacob Binzer, leder, Jens Raahauge, forfatter, formand for Dansklærerforeningen Kom og hør et causerende oplæg om udviklingen i brugen af det danske sprog fra en kyndig iagttager af og deltager i den danske uddannelsestænkning og ikke mindst sprogbrugen i de mange reformer. lle med interesse for dansk skole og sprogbrug. Jens Raahauge har lavet research omkring bl.a. undervisning, læring, test, kontrol og inklusion. I forbindelse med reformerne af læreruddannelsen og folkeskolen er der udviklet et nyt sprog, som kalder på et eftersyn. Hvilke begreber og ord kan holde til at komme i floskomaten? Hvilke kan bidrage til at forene det målbare og det frie? Hvilke får inklusion til at harmonere med målinger og konkurrence? Hvilke...? Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere Kursusnr Kl * 2,5 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning. Lærere og pædagoger, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler, forskning og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Netværksmøderne er forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling. På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på læse- og skriveområdet. Deltagerne får kendskab til nye materialer og lovgivning inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Der vil være kortere oplæg fra instruktører og deltagere om relevante temaer. Dagsorden sendes ca. en uge før mødet i Skolekomkonferencen. rbejdsform Oplæg og diskussion. 10 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

9 Dansk styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E Inger-Lise Lund, lærebogsforfatter, danskkonsulent, CFU Maiken delsten, Kravet om målstyret undervisning i dansk kan virke overvældende, for hvordan forstås de enkelte færdigheds- og vidensmål og ikke mindst: Hvordan omsættes de til praksis i en travl hverdag? Bliv guidet gennem målene og få ideer til konkrete forløb til din undervisning. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t lærerne bliver mere fortrolige med FFM i dansk og får konkrete ideer til undervisningen. Kurset er opdelt i tre: Fælles oplæg om Forenklede Fælles : Hvorfor virker målstyret undervisning? Hvordan forstås nye udtryk i målene? Hvordan er målene opbygget? Opdeling i grupper (1.-5. klasse og klasse): Hvordan underviser man målstyret? Her er ideer til konkrete undervisningsforløb. Fælles opsamling og erfaringsudveksling. rbejdsform Vekslen mellem oplæg, diskussion og hands-on. Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, Steffen Larsen, anmelder af børnelitteratur Vil du have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what's hot og what's not? Steffen Larsen fortæller engageret om aktuelle bøger. lle med interesse for børnelitteratur. t inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu. Steffen Larsen, som anmelder børnelitteratur i Politiken, fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer i børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden. rbejdsform Medrivende og humoristisk oplæg. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

10 Dansk Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, Dorthea Funder Kaas, underviser på Læreruddannelsen Bornholm Skoler og daginstitutioner skal i stigende grad forholde sig til sproglig mangfoldighed. Det stiller nye krav om sproglig opmærksomhed hos lærere og pædagoger. Kurset introducerer til tosprogede børns sproglige udvikling og inspirerer til sprogstimulerende praksis. Lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, herunder SFO-pædagoger, samt studerende med interesse for temaet. Deltagerne får kendskab til central viden om tosprogethed og får inspiration til sprogstimulerende aktiviteter og sproglig bevidsthed i arbejdet med tosprogede børn. I Danmark vokser hvert 10. barn op med et andet modersmål end dansk og karakteriseres dermed som tosproget. Det tosprogede barn er ikke automatisk sprogligt udsat, men det kræver en øget opmærksomhed fra lærere og pædagoger at understøtte tosprogede børns sproglige udvikling. På kurset kommer vi ind på: Moderne sprogpædagogik og sprogsyn myter og ny viden. Hvad kendetegner det gode og inspirerende sprogmiljø i undervisning og pædagogiske aktiviteter? Inspiration til arbejdet med sprogstimulering og den sprogligt opmærksomme lærer og pædagog Udfordringer i forældresamarbejdet. Nyttige links og materialer til det videre arbejde. rbejdsform Vekslen mellem korte oplæg fra underviser og gruppearbejde omkring udvikling af deltagernes egen praksis. Mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling. + Tilmelding til kurser senest 29. juni 2015 se side 62 ucc.dk/cfu/kurser/bornholm 12 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

11 Dansk Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med Kursusnr Kl timer Pris 980,00 kr. Maiken delsten, Lena Bülow-Olsen, lærebogsforfatter og pædagogisk konsulent Med udgangspunkt i praktiske danskfaglige undervisningsforløb med litteratur vil vi denne kursuseftermiddag sætte fokus på en differentieret danskundervisning, hvor det er et must, at alle elever oplever succes, og at alle bliver udfordret. Der vil ligeledes være fokus på den målstyrede undervisning og på, hvordan det talte sprog og læsning og skrivning spiller sammen med en engagerende litteraturundervisning. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen. t kursister får faglig opdatering, og at de får redskaber til at planlægge og gennemføre en målstyret og differentieret danskundervisning, hvor litteraturen er afsæt, og hvor de danskfaglige komponenter spiller sammen. Danskfagligheden og faglig fordybelse vil være i højsædet, samtidig med at undervisningen bygger på elevernes og lærerens engagement. Den nyeste forskning er afsæt for en undervisning, der integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen og arbejdet med det talte sprog og kommunikation. Nøgleord for eftermiddagen er også: styret undervisning, læseforståelse og en mangfoldighed af udtryk. rbejdsform Formen vil veksle mellem oplæg med dialog/debat og mindre øvelser. Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med Kursusnr Kl timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Jens Molzen, pædagog og forfatter Børnehaveklasseledere, læsevejledere og andre, der arbejder med at gøre børn klar til at bryde læsekoden eller underviser børn i at bryde læsekoden. t kursisterne får viden om en metode til førlæsningssproglig opmærksomhed, som giver alle børn en reel mulighed for at bryde læsekoden med succes. Foredraget giver mange praktiske vejledninger til, hvordan metoden kan udføres i praksis. Der gennemgås også, hvad der forskningsmæssigt ligger til baggrund for metoden. rbejdsform Et foredrag, hvor teori og praksis bliver gennemgået, og der gives en kort gennemgang af de enkelte forløb. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

12 Dansk Innovation og entreprenørskab i dansk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E nne-gro og Stig Haslund-Jensen, lærere Med de nye Forenklede Fælles bliver innovation og entreprenørskab for alvor en del af fagene i grundskolen. Dette gælder ikke mindst for faget dansk, hvor fokus særligt ligger på elevernes egenproduktioner af æstetiske tekster og andre fremstillingsformer, samt de kompetenceelementer, der hører ind under kommunikation og formidling. Formålet med at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen er, at eleverne udvikler deres kreativitet og handlekompetence det handler altså om, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning med fokus på elevernes mulighed for at skabe, præsentere og lancere produkter, der har en værdi for andre. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t give deltagerne viden om og erfaringer med at arbejde med innovative processer og designe innovative læringsforløb. t tydeliggøre læringsmålene i innovations- og entreprenørskabsundervisning. Del 1: Kort teoretisk indgang til innovations- og entreprenørskabsundervisning: Hvordan forstås innovation, entreprenørskab og kreativitet i faget dansk? Hvordan skal man forstå produkt og værdi? Præsentation af forskellige online platforme samt generelle innovationsdidaktiske modeller, ca. 1 time. Del 2: Hands-on: Få erfaringer med praktisk og målstyret arbejde ved selv at arbejde innovativt og designe forløb målrettet innovativt arbejde i dansk, ca. 3 timer. Her kan man med fordel arbejde sammen med kolleger, der underviser på samme klassetrin. Netværksmøde for dansklærere i udskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i udskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. 14 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

13 Dansk Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk på mellemtrinnet. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

14 Dansk Netværksmøde for dansklærere i indskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen. Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter de nye Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, E Maiken delsten, Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter, FS - folkeskolens afgangsprøve - hedder fra dette skoleår FP9, men navnet er ikke den eneste ændring. Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i forhold til prøverne i dansk efter 9. klasse? Hvilke valg har jeg som lærer i forhold til prøverne? Hvilke hjælpemidler må mine elever bruge? Hvordan forbereder jeg bedst mine elever på prøverne i dansk? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t klæde lærerne i udskolingen på til FP9. Vi kigger på bestemmelserne for FP9s mundtlige og skriftlige del og gennemgår 'Kan' og 'Skal' i prøvebekendtgørelsen. Digitale hjælpemidler vises i praksis, og der gives ideer til, hvordan man kan arbejde frem mod prøven. rbejdsform Oplæg og hands-on. 16 Kompetenceløft i skolens fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

15 Dansk Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Kirsten Lenz, Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler. t deltagerne deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Oplæg om aktuelt tema. Børnehaveklassen og it. Præsentation af nyeste materialer. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i 2016 Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Gratis under abonnemet Maiken delsten, Maiken delsten, statslig beskikket censor i dansk Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor samt en anden censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t give lærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig dansk. Vi gennemgår årets prøver og på baggrund af erfaringer fra disse gives råd og ideer til, hvordan man som lærer kan forberede sine elever til FP9. rbejdsform Oplæg, diskussion og erfaringsudveksling. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

16 > Sprog Engelsk, tysk & fransk 18 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

17 SPROG Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Jane Thisted, Dorte Buhl Sandal, læringskonsulent i Undervisningsministeret Oplæg ved læringskonsulenten om de nye Forenklede Fælles i fremmedsprogene. Lærere, der underviser i engelsk, tysk og fransk. t deltagerne får kendskab til læringsmålstyret undervisning og de nye Forenklede Fælles for fremmedsprogene. Læringskonsulenten vil præsentere deltagerne for de nye Forenklede Fælles. Herunder kultur og samfund, funktionel grammatik og tværgående temaer, vidensportalen og prøverne. rbejdsform Oplæg og dialog. Starting English in the 1st Class, Part 2 Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder Children are exposed to more and more English in their daily lives and the need for English teaching at a younger age is becoming essential. Starting English in the 1st Class part 2, has been designed to help teachers to get the younger students actively involved in English from the first day. English teachers starting at 1st class. ge range from 6-8 years old. This 1-day course, part 2, gives new and experienced teachers practical and fun activities, including games, daily routines, songs and roleplay, so that the students will play their way to learning English. Using the new "Forenklede Fælles teachers will learn how to help students understand how they learn English. ctive games to promote listening and speaking. Creative roleplay and acting. Creating structure in the classroom. Using music, songs and chants. Silly rhymes. Interviews. Useful IT links for beginner English. "Cuisenaire rods" for stimulating listening and speaking. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

18 SPROG De nye Forenklede Fælles - Hands-on Kursusnr Kl timer Pris 800,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder How to understand the goals and use them to write your year and weekly plans. Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og udskolingen. t deltagerne får et godt kendskab til de nye Forenklede Fælles. This course for 5th-9th class teachers will take you through the progression of the new curriculum for English, helping you to plan your teaching, incorporating the new goals. rbejdsform The day will be a combination of theory and hands-on activities. English is spoken throughout the day. Schreib mal was! Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Jacob Ragnvid Chammon, lærer, konsulent og lærebogsforfatter Skriftlig kommunikation; det skal eleverne kunne! Den frie, skriftlige del af prøven er svær for eleverne. Hvad kan vi gøre, så det bliver en opgave, eleverne får mod på og færdigheder i? Kodeordene er bl.a. motivation, kollaborativt samarbejde, funktionel grammatik samt it- og genrekendskab. Lærere, der underviser i tysk i udskolingen. t deltagerne: Lærer nye metoder til at arbejde med den skriftlige dimension i tyskfaget. Får idéer fra og videndeler med kolleger. Bliver bekendt med fasemålene for skriftlig kommunikation i Forenklede Fælles. Den skriftlige dimension i undervisningen. CL og skriftlighed. Kollaborativt arbejde. Motivation. Funktionel grammatik. Genren som afsæt. Skrivelege. Elektroniske værktøjer. Skriftlighed og kommunikation. 20 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

19 SPROG Netværksmøde for fransklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på franskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i fransk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for franskfaget. Forenklede Fælles. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Engelsk i bevægelse Eleverne op af stolene Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Jane Thisted, Rasmus Sune Jørgensen, engelsklærer og EMU redaktør Et centralt begreb i den nye folkeskolereform er bevægelse. Få ny inspiration! Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen. t give inspiration til bevægelse og ideer, fif og forløb til engelsk. Vi ser på hvorfor og hvordan bevægelse kan styrke og berige engelskundervisningen. Efterfølgende sætter vi fokus på engelskfaglige aktiviteter i en fysisk aktiv form. Hovedparten af aktiviteterne vil være understøttet af it. Vi ser på konkrete eksempler. Der relateres også til de nye Forenklede Fælles for faget engelsk. rbejdsform På workshoppen skal vi selv være aktive og afprøve diverse aktiviteter i praksis. Vi skal bl.a. lege, kommunikere og producere. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

20 SPROG Netværksmøde for engelsklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i engelsk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for engelskfaget. Forenklede faglige mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Netværksmøde for tysklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på tyskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for tyskfaget. Forenklede fælles mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. 22 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

21 > Matematik og naturfag ipads og gadgets i naturfagsundervisningen Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Kirsten Lenz, Lasse Remmer, pædagogisk didaktisk it-konsulent, CFU Bliv inspireret til, hvordan du kan bruge ipads og de nyeste gadgets i naturfagsundervisningen. Lærere og pædagoger, der underviser i naturfag. t deltagerne: Stifter bekendtskab med nye muligheder for brug af ipads i naturfagsundervisningen. Får redskaber til at vurdere et udvalg af tilbehør til ipads og andre gadgets samt deres relevans i undervisningen. På kurset vil du få kendskab til, hvad der findes af gadgets og dimser til ipads på markedet og få mulighed for at afprøve en række af dem i praksis. rbejdsform Oplæg og hands-on. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

22 matematik & NTURFG Netværksmøde for matematikvejledere Kursusnr Kl x 2 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Vær med i et netværk omkring matematikvejledning. Matematikvejledere i grundskolen. t deltagerne bliver klædt på til at løfte opgaven som matematikvejleder. et bestemmes af netværksgruppens deltagere. Fx kortere oplæg og præsentationer. rbejdsform Oplæg og diskussion. Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent GeoGebra for begyndere - kom godt i gang Kursusnr Kl Kl x 3 timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Martin Thun Klausen, CFU GeoGebra er et gratis dynamisk geometriprogram, som efterhånden bruges på alle niveauer i grundskolen. Er du ikke rigtig kommet i gang, så kom og få en indføring i GeoGebras muligheder i undervisningen. GeoGebra giver mulighed for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til matematikundervisningen og kan bruges på alle niveauer i grundskolen. Lærere, der underviser i matematik, som ikke har kendskab til GeoGebra. t deltagerne får: Indblik i GeoGebras muligheder. Indsigt i, hvordan GeoGebra kan bruges i undervisningen. Kursets udgangspunkt er, at du kommer til at lære GeoGebra godt at kende. Vi vil bl.a. arbejde med: Geometriske undersøgelser. Flytninger/mønstre. Konstruktion. Sammenhænge, funktioner og koordinatsystemet. 24 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere