Kompetencer til skolens nye hverdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til skolens nye hverdag"

Transkript

1 Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det klart, at der udestår et stort oversættelsesarbejde, før denne læring kan ske i praksis. Hvordan ser læringsmål ud for hver time til forskellige elevgrupper, til hvert undervisningsforløb og i en årsplan? Hvilke tegn på læring kan spores hos eleverne ud fra målene og hvordan evaluerer underviseren eleverne og giver dem feedback? Skolereformens fokus på den enkelte elevs læring fordrer professionelle undervisere, der kan deres didaktiske håndværk. Det kræver forberedelse, som der er meget lidt tid til, og et velfungerende samarbejde i fagteams. På Center for Undervisningsmidler i UCC vil vi meget gerne hjælpe til i processen ved at skabe overblik gennem faglige netværk og kurser, der også peger på læremidler, der understøtter læring på forskellige niveauer. Gennem videndeling og samarbejde kan der forhåbentlig efterhånden skabes overblik og forløb, der kan tilpasses og genbruges, så forberedelsestiden kan udnyttes optimalt. Inklusion med sigte på at integrere alle elevtyper med forskellig funktionsevne er et stadigt pågående vilkår. Derfor vil der også være flere kurser, der tilbyder mere specialiseret viden og anvisning af handlemuligheder. Endelig vil jeg pege på muligheden for større fordybelse enten igennem Pædagogiske Diplomforløb eller gennem deltagelse i undervisningsfag (linjefag) og pædagogiske grundfag under Læreruddannelsen. Du finder de mange gode kurser og forløb i dette katalog, men vi står også meget gerne til rådighed for at organisere andre kurser og uddannelsesforløb ud fra mulighederne i hele UCC og de virtuelle platforme, vi på Bornholm råder over. Hans Jacob Binzer CFU Leder, UCC Bornholm FORORD CFU kurser & uddannelser på Bornholm

2 INDHOLD SKOLENS fag Dansk 10 Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog 10 Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere 10 styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? 11 Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 11 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering 12 Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med 13 Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med 13 Innovation og entreprenørskab i dansk 14 Netværksmøde for dansklærere i udskolingen 14 Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet 15 Netværksmøde for dansklærere i indskolingen 16 Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler 16 Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen 17 Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i Sprog (engelsk, tysk og fransk) 19 Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk 19 Starting English in the 1st Class, Part 2 19 De nye Forenklede Fælles - Hands-on 20 Schreib mal was! 20 Netværksmøde for fransklærere 21 Engelsk i bevægelse - Eleverne op af stolene 21 Netværksmøde for engelsklærere 22 Netværksmøde for tysklærere 22 Matematik og Naturfag 23 ipads og gadgets i naturfagsundervisningen 23 Netværksmøde for matematikvejledere 24 GeoGebra for begyndere - kom godt i gang 24 GeoGebra for øvede - lær mere GeoGebra 25 rrangementer i samarbejde med Fysiklærerforeningen 25 GeoGebra på ipad klasse 26 GeoGebra på ipad klasse 26 Få mest ud af NaturBornholm med stensavning og dissektion 27 Få mest ud af NaturBornholm med stereolupper og mikroskopering 27 Har du læst med dine elever i dag? 28 Netværksmøde for matematiklærere 28 Flyt matematikken ud af bogen 29 Forenklede Fælles og afgangsprøverne 29 Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen og i den understøttende undervisning 30 Evaluering af FP9 i skriftlig matematik 30

3 Kulturfag og Praktisk musiske fag 31 Madkundskab - nye mål, ny fagidentitet 31 Flygtninge i verden 32 Garageband - ipad i musikundervisningen og i den tværfaglige undervisning 32 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på kulturmødet 33 Historiebrug og historiebrugsdidaktik 33 Udvikling, læring og trivsel TLSS - Stressreduktion for børn og unge med autisme, DHD mv skridt til en bedre undervisning 36 Sårbare børn 37 Pædagogisk Café: Børn og unge i voldsramte familier 37 Netværksmøde for læringsvejledere (tidl. Materialevurdering) 38 Netværksmøder Inklusion og KT 38 Fagprofessionelle fællesskaber - med ressourceteam og læringscenter ved roret 39 Pædagogisk Café: Denne dag, et liv - et foredrag om strid Lindgren 40 Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen 40 Børn og unge med tilknytningsproblemer/tidligt skadede børn 41 Den digitale KT-kasse til ipad og PC (CT-kit app) 41 Formidling med stemme og krop 42 Mindfulness for børn 3-6 år 42 Narrativ praksis i skolen 43 ngst og social isolation hos unge med autismespektrumforstyrrelser 43 Pædagogisk Café: Hjernesmarte børn 44 Mindfulness for børn 7-12 år 44 Få elevernes mål aktive i hverdagen med UgeskemaRevolutionen (opfølgningskursus) 45 ktøren - nyt undervisningsprogram til specialområdet og inklusion 45 Mod et inkluderende læringsmiljø og læringsfællesskaber 46 Pædagogisk Café: Fysisk aktivitet og hjernen 46 PD - Matematik - Undersøgelse af Pædagogisk Praksis 47 PD - Matematik - fgangsprojekt for matematikvejledere 47 PD - Specialpædagogik: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 48 It redskabskurser 49 IPad for begyndere 49 It i børnehøjde - It og udeliv 50 It i børnehøjde - It og sprog 50 SmåP - din genvej til undervisning med digitale medier i LLE skolens fag 51 ipad til produktion og formidling - et redskabskursus 51 CD-ORD i alle fag 52 ipad som inkluderende værktøj - læse/skriveteknologi 52 It-kursus på egen skole 53

4 Undervisningsfag fra læreruddannelsen Bornholm Læs til fransklærer på nettet 54 Engelsk (3 moduler) 55 Historie (3 moduler) 56 Natur/teknik (3 moduler) 56 Kristendom (3 moduler) 57 Pædagogik og lærerens grundfaglighed 57 SKOLETILBUD Oplæg om en kanon-forfatter og en nutidig! 60 Med Skolen i Biografen november Oplæsningskonkurrence for 7. klasserne 61 praktiske oplysninger Praktiske oplysninger 62 Vurdering og valg af læremidler 63 Skræddersyede forløb 63 UCC Bornholm kontakt 64 Åbningstider, kørsel og lukkeperioder 65

5

6 * 8 XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

7 Dansk Sprog Matematik Naturfag Kulturfag Praktisk musiske fag It i fagene Skolens fag XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

8 Dansk Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog Kursusnr Kl timer Pris Gratis for alle Hans Jacob Binzer, leder, Jens Raahauge, forfatter, formand for Dansklærerforeningen Kom og hør et causerende oplæg om udviklingen i brugen af det danske sprog fra en kyndig iagttager af og deltager i den danske uddannelsestænkning og ikke mindst sprogbrugen i de mange reformer. lle med interesse for dansk skole og sprogbrug. Jens Raahauge har lavet research omkring bl.a. undervisning, læring, test, kontrol og inklusion. I forbindelse med reformerne af læreruddannelsen og folkeskolen er der udviklet et nyt sprog, som kalder på et eftersyn. Hvilke begreber og ord kan holde til at komme i floskomaten? Hvilke kan bidrage til at forene det målbare og det frie? Hvilke får inklusion til at harmonere med målinger og konkurrence? Hvilke...? Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere Kursusnr Kl * 2,5 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning. Lærere og pædagoger, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler, forskning og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Netværksmøderne er forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling. På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på læse- og skriveområdet. Deltagerne får kendskab til nye materialer og lovgivning inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Der vil være kortere oplæg fra instruktører og deltagere om relevante temaer. Dagsorden sendes ca. en uge før mødet i Skolekomkonferencen. rbejdsform Oplæg og diskussion. 10 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

9 Dansk styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E Inger-Lise Lund, lærebogsforfatter, danskkonsulent, CFU Maiken delsten, Kravet om målstyret undervisning i dansk kan virke overvældende, for hvordan forstås de enkelte færdigheds- og vidensmål og ikke mindst: Hvordan omsættes de til praksis i en travl hverdag? Bliv guidet gennem målene og få ideer til konkrete forløb til din undervisning. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t lærerne bliver mere fortrolige med FFM i dansk og får konkrete ideer til undervisningen. Kurset er opdelt i tre: Fælles oplæg om Forenklede Fælles : Hvorfor virker målstyret undervisning? Hvordan forstås nye udtryk i målene? Hvordan er målene opbygget? Opdeling i grupper (1.-5. klasse og klasse): Hvordan underviser man målstyret? Her er ideer til konkrete undervisningsforløb. Fælles opsamling og erfaringsudveksling. rbejdsform Vekslen mellem oplæg, diskussion og hands-on. Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, Steffen Larsen, anmelder af børnelitteratur Vil du have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what's hot og what's not? Steffen Larsen fortæller engageret om aktuelle bøger. lle med interesse for børnelitteratur. t inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu. Steffen Larsen, som anmelder børnelitteratur i Politiken, fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer i børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden. rbejdsform Medrivende og humoristisk oplæg. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

10 Dansk Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, Dorthea Funder Kaas, underviser på Læreruddannelsen Bornholm Skoler og daginstitutioner skal i stigende grad forholde sig til sproglig mangfoldighed. Det stiller nye krav om sproglig opmærksomhed hos lærere og pædagoger. Kurset introducerer til tosprogede børns sproglige udvikling og inspirerer til sprogstimulerende praksis. Lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, herunder SFO-pædagoger, samt studerende med interesse for temaet. Deltagerne får kendskab til central viden om tosprogethed og får inspiration til sprogstimulerende aktiviteter og sproglig bevidsthed i arbejdet med tosprogede børn. I Danmark vokser hvert 10. barn op med et andet modersmål end dansk og karakteriseres dermed som tosproget. Det tosprogede barn er ikke automatisk sprogligt udsat, men det kræver en øget opmærksomhed fra lærere og pædagoger at understøtte tosprogede børns sproglige udvikling. På kurset kommer vi ind på: Moderne sprogpædagogik og sprogsyn myter og ny viden. Hvad kendetegner det gode og inspirerende sprogmiljø i undervisning og pædagogiske aktiviteter? Inspiration til arbejdet med sprogstimulering og den sprogligt opmærksomme lærer og pædagog Udfordringer i forældresamarbejdet. Nyttige links og materialer til det videre arbejde. rbejdsform Vekslen mellem korte oplæg fra underviser og gruppearbejde omkring udvikling af deltagernes egen praksis. Mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling. + Tilmelding til kurser senest 29. juni 2015 se side 62 ucc.dk/cfu/kurser/bornholm 12 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

11 Dansk Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med Kursusnr Kl timer Pris 980,00 kr. Maiken delsten, Lena Bülow-Olsen, lærebogsforfatter og pædagogisk konsulent Med udgangspunkt i praktiske danskfaglige undervisningsforløb med litteratur vil vi denne kursuseftermiddag sætte fokus på en differentieret danskundervisning, hvor det er et must, at alle elever oplever succes, og at alle bliver udfordret. Der vil ligeledes være fokus på den målstyrede undervisning og på, hvordan det talte sprog og læsning og skrivning spiller sammen med en engagerende litteraturundervisning. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen. t kursister får faglig opdatering, og at de får redskaber til at planlægge og gennemføre en målstyret og differentieret danskundervisning, hvor litteraturen er afsæt, og hvor de danskfaglige komponenter spiller sammen. Danskfagligheden og faglig fordybelse vil være i højsædet, samtidig med at undervisningen bygger på elevernes og lærerens engagement. Den nyeste forskning er afsæt for en undervisning, der integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen og arbejdet med det talte sprog og kommunikation. Nøgleord for eftermiddagen er også: styret undervisning, læseforståelse og en mangfoldighed af udtryk. rbejdsform Formen vil veksle mellem oplæg med dialog/debat og mindre øvelser. Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med Kursusnr Kl timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Jens Molzen, pædagog og forfatter Børnehaveklasseledere, læsevejledere og andre, der arbejder med at gøre børn klar til at bryde læsekoden eller underviser børn i at bryde læsekoden. t kursisterne får viden om en metode til førlæsningssproglig opmærksomhed, som giver alle børn en reel mulighed for at bryde læsekoden med succes. Foredraget giver mange praktiske vejledninger til, hvordan metoden kan udføres i praksis. Der gennemgås også, hvad der forskningsmæssigt ligger til baggrund for metoden. rbejdsform Et foredrag, hvor teori og praksis bliver gennemgået, og der gives en kort gennemgang af de enkelte forløb. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

12 Dansk Innovation og entreprenørskab i dansk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E nne-gro og Stig Haslund-Jensen, lærere Med de nye Forenklede Fælles bliver innovation og entreprenørskab for alvor en del af fagene i grundskolen. Dette gælder ikke mindst for faget dansk, hvor fokus særligt ligger på elevernes egenproduktioner af æstetiske tekster og andre fremstillingsformer, samt de kompetenceelementer, der hører ind under kommunikation og formidling. Formålet med at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen er, at eleverne udvikler deres kreativitet og handlekompetence det handler altså om, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning med fokus på elevernes mulighed for at skabe, præsentere og lancere produkter, der har en værdi for andre. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t give deltagerne viden om og erfaringer med at arbejde med innovative processer og designe innovative læringsforløb. t tydeliggøre læringsmålene i innovations- og entreprenørskabsundervisning. Del 1: Kort teoretisk indgang til innovations- og entreprenørskabsundervisning: Hvordan forstås innovation, entreprenørskab og kreativitet i faget dansk? Hvordan skal man forstå produkt og værdi? Præsentation af forskellige online platforme samt generelle innovationsdidaktiske modeller, ca. 1 time. Del 2: Hands-on: Få erfaringer med praktisk og målstyret arbejde ved selv at arbejde innovativt og designe forløb målrettet innovativt arbejde i dansk, ca. 3 timer. Her kan man med fordel arbejde sammen med kolleger, der underviser på samme klassetrin. Netværksmøde for dansklærere i udskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i udskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. 14 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

13 Dansk Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk på mellemtrinnet. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

14 Dansk Netværksmøde for dansklærere i indskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen. Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter de nye Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, E Maiken delsten, Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter, FS - folkeskolens afgangsprøve - hedder fra dette skoleår FP9, men navnet er ikke den eneste ændring. Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i forhold til prøverne i dansk efter 9. klasse? Hvilke valg har jeg som lærer i forhold til prøverne? Hvilke hjælpemidler må mine elever bruge? Hvordan forbereder jeg bedst mine elever på prøverne i dansk? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t klæde lærerne i udskolingen på til FP9. Vi kigger på bestemmelserne for FP9s mundtlige og skriftlige del og gennemgår 'Kan' og 'Skal' i prøvebekendtgørelsen. Digitale hjælpemidler vises i praksis, og der gives ideer til, hvordan man kan arbejde frem mod prøven. rbejdsform Oplæg og hands-on. 16 Kompetenceløft i skolens fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

15 Dansk Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Kirsten Lenz, Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler. t deltagerne deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Oplæg om aktuelt tema. Børnehaveklassen og it. Præsentation af nyeste materialer. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i 2016 Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Gratis under abonnemet Maiken delsten, Maiken delsten, statslig beskikket censor i dansk Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor samt en anden censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t give lærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig dansk. Vi gennemgår årets prøver og på baggrund af erfaringer fra disse gives råd og ideer til, hvordan man som lærer kan forberede sine elever til FP9. rbejdsform Oplæg, diskussion og erfaringsudveksling. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

16 > Sprog Engelsk, tysk & fransk 18 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

17 SPROG Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Jane Thisted, Dorte Buhl Sandal, læringskonsulent i Undervisningsministeret Oplæg ved læringskonsulenten om de nye Forenklede Fælles i fremmedsprogene. Lærere, der underviser i engelsk, tysk og fransk. t deltagerne får kendskab til læringsmålstyret undervisning og de nye Forenklede Fælles for fremmedsprogene. Læringskonsulenten vil præsentere deltagerne for de nye Forenklede Fælles. Herunder kultur og samfund, funktionel grammatik og tværgående temaer, vidensportalen og prøverne. rbejdsform Oplæg og dialog. Starting English in the 1st Class, Part 2 Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder Children are exposed to more and more English in their daily lives and the need for English teaching at a younger age is becoming essential. Starting English in the 1st Class part 2, has been designed to help teachers to get the younger students actively involved in English from the first day. English teachers starting at 1st class. ge range from 6-8 years old. This 1-day course, part 2, gives new and experienced teachers practical and fun activities, including games, daily routines, songs and roleplay, so that the students will play their way to learning English. Using the new "Forenklede Fælles teachers will learn how to help students understand how they learn English. ctive games to promote listening and speaking. Creative roleplay and acting. Creating structure in the classroom. Using music, songs and chants. Silly rhymes. Interviews. Useful IT links for beginner English. "Cuisenaire rods" for stimulating listening and speaking. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

18 SPROG De nye Forenklede Fælles - Hands-on Kursusnr Kl timer Pris 800,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder How to understand the goals and use them to write your year and weekly plans. Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og udskolingen. t deltagerne får et godt kendskab til de nye Forenklede Fælles. This course for 5th-9th class teachers will take you through the progression of the new curriculum for English, helping you to plan your teaching, incorporating the new goals. rbejdsform The day will be a combination of theory and hands-on activities. English is spoken throughout the day. Schreib mal was! Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Jacob Ragnvid Chammon, lærer, konsulent og lærebogsforfatter Skriftlig kommunikation; det skal eleverne kunne! Den frie, skriftlige del af prøven er svær for eleverne. Hvad kan vi gøre, så det bliver en opgave, eleverne får mod på og færdigheder i? Kodeordene er bl.a. motivation, kollaborativt samarbejde, funktionel grammatik samt it- og genrekendskab. Lærere, der underviser i tysk i udskolingen. t deltagerne: Lærer nye metoder til at arbejde med den skriftlige dimension i tyskfaget. Får idéer fra og videndeler med kolleger. Bliver bekendt med fasemålene for skriftlig kommunikation i Forenklede Fælles. Den skriftlige dimension i undervisningen. CL og skriftlighed. Kollaborativt arbejde. Motivation. Funktionel grammatik. Genren som afsæt. Skrivelege. Elektroniske værktøjer. Skriftlighed og kommunikation. 20 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

19 SPROG Netværksmøde for fransklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på franskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i fransk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for franskfaget. Forenklede Fælles. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Engelsk i bevægelse Eleverne op af stolene Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Jane Thisted, Rasmus Sune Jørgensen, engelsklærer og EMU redaktør Et centralt begreb i den nye folkeskolereform er bevægelse. Få ny inspiration! Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen. t give inspiration til bevægelse og ideer, fif og forløb til engelsk. Vi ser på hvorfor og hvordan bevægelse kan styrke og berige engelskundervisningen. Efterfølgende sætter vi fokus på engelskfaglige aktiviteter i en fysisk aktiv form. Hovedparten af aktiviteterne vil være understøttet af it. Vi ser på konkrete eksempler. Der relateres også til de nye Forenklede Fælles for faget engelsk. rbejdsform På workshoppen skal vi selv være aktive og afprøve diverse aktiviteter i praksis. Vi skal bl.a. lege, kommunikere og producere. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

20 SPROG Netværksmøde for engelsklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i engelsk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for engelskfaget. Forenklede faglige mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Netværksmøde for tysklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på tyskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for tyskfaget. Forenklede fælles mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. 22 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

21 > Matematik og naturfag ipads og gadgets i naturfagsundervisningen Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Kirsten Lenz, Lasse Remmer, pædagogisk didaktisk it-konsulent, CFU Bliv inspireret til, hvordan du kan bruge ipads og de nyeste gadgets i naturfagsundervisningen. Lærere og pædagoger, der underviser i naturfag. t deltagerne: Stifter bekendtskab med nye muligheder for brug af ipads i naturfagsundervisningen. Får redskaber til at vurdere et udvalg af tilbehør til ipads og andre gadgets samt deres relevans i undervisningen. På kurset vil du få kendskab til, hvad der findes af gadgets og dimser til ipads på markedet og få mulighed for at afprøve en række af dem i praksis. rbejdsform Oplæg og hands-on. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

22 matematik & NTURFG Netværksmøde for matematikvejledere Kursusnr Kl x 2 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Vær med i et netværk omkring matematikvejledning. Matematikvejledere i grundskolen. t deltagerne bliver klædt på til at løfte opgaven som matematikvejleder. et bestemmes af netværksgruppens deltagere. Fx kortere oplæg og præsentationer. rbejdsform Oplæg og diskussion. Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent GeoGebra for begyndere - kom godt i gang Kursusnr Kl Kl x 3 timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Martin Thun Klausen, CFU GeoGebra er et gratis dynamisk geometriprogram, som efterhånden bruges på alle niveauer i grundskolen. Er du ikke rigtig kommet i gang, så kom og få en indføring i GeoGebras muligheder i undervisningen. GeoGebra giver mulighed for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til matematikundervisningen og kan bruges på alle niveauer i grundskolen. Lærere, der underviser i matematik, som ikke har kendskab til GeoGebra. t deltagerne får: Indblik i GeoGebras muligheder. Indsigt i, hvordan GeoGebra kan bruges i undervisningen. Kursets udgangspunkt er, at du kommer til at lære GeoGebra godt at kende. Vi vil bl.a. arbejde med: Geometriske undersøgelser. Flytninger/mønstre. Konstruktion. Sammenhænge, funktioner og koordinatsystemet. 24 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk Odense d. 7.5.2013 Indhold Fælles Mål for 0. klasse Fælles Mål trinmål for 3. klasse Hvad kræves for at kunne læse? Hvordan kan eleverne lære at færdes i bogen? Hvilke læremidler kan supplere? 16. maj

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere