Kompetencer til skolens nye hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencer til skolens nye hverdag"

Transkript

1 Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det klart, at der udestår et stort oversættelsesarbejde, før denne læring kan ske i praksis. Hvordan ser læringsmål ud for hver time til forskellige elevgrupper, til hvert undervisningsforløb og i en årsplan? Hvilke tegn på læring kan spores hos eleverne ud fra målene og hvordan evaluerer underviseren eleverne og giver dem feedback? Skolereformens fokus på den enkelte elevs læring fordrer professionelle undervisere, der kan deres didaktiske håndværk. Det kræver forberedelse, som der er meget lidt tid til, og et velfungerende samarbejde i fagteams. På Center for Undervisningsmidler i UCC vil vi meget gerne hjælpe til i processen ved at skabe overblik gennem faglige netværk og kurser, der også peger på læremidler, der understøtter læring på forskellige niveauer. Gennem videndeling og samarbejde kan der forhåbentlig efterhånden skabes overblik og forløb, der kan tilpasses og genbruges, så forberedelsestiden kan udnyttes optimalt. Inklusion med sigte på at integrere alle elevtyper med forskellig funktionsevne er et stadigt pågående vilkår. Derfor vil der også være flere kurser, der tilbyder mere specialiseret viden og anvisning af handlemuligheder. Endelig vil jeg pege på muligheden for større fordybelse enten igennem Pædagogiske Diplomforløb eller gennem deltagelse i undervisningsfag (linjefag) og pædagogiske grundfag under Læreruddannelsen. Du finder de mange gode kurser og forløb i dette katalog, men vi står også meget gerne til rådighed for at organisere andre kurser og uddannelsesforløb ud fra mulighederne i hele UCC og de virtuelle platforme, vi på Bornholm råder over. Hans Jacob Binzer CFU Leder, UCC Bornholm FORORD CFU kurser & uddannelser på Bornholm

2 INDHOLD SKOLENS fag Dansk 10 Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog 10 Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere 10 styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? 11 Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen 11 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering 12 Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med 13 Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med 13 Innovation og entreprenørskab i dansk 14 Netværksmøde for dansklærere i udskolingen 14 Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet 15 Netværksmøde for dansklærere i indskolingen 16 Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler 16 Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen 17 Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i Sprog (engelsk, tysk og fransk) 19 Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk 19 Starting English in the 1st Class, Part 2 19 De nye Forenklede Fælles - Hands-on 20 Schreib mal was! 20 Netværksmøde for fransklærere 21 Engelsk i bevægelse - Eleverne op af stolene 21 Netværksmøde for engelsklærere 22 Netværksmøde for tysklærere 22 Matematik og Naturfag 23 ipads og gadgets i naturfagsundervisningen 23 Netværksmøde for matematikvejledere 24 GeoGebra for begyndere - kom godt i gang 24 GeoGebra for øvede - lær mere GeoGebra 25 rrangementer i samarbejde med Fysiklærerforeningen 25 GeoGebra på ipad klasse 26 GeoGebra på ipad klasse 26 Få mest ud af NaturBornholm med stensavning og dissektion 27 Få mest ud af NaturBornholm med stereolupper og mikroskopering 27 Har du læst med dine elever i dag? 28 Netværksmøde for matematiklærere 28 Flyt matematikken ud af bogen 29 Forenklede Fælles og afgangsprøverne 29 Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen og i den understøttende undervisning 30 Evaluering af FP9 i skriftlig matematik 30

3 Kulturfag og Praktisk musiske fag 31 Madkundskab - nye mål, ny fagidentitet 31 Flygtninge i verden 32 Garageband - ipad i musikundervisningen og i den tværfaglige undervisning 32 Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på kulturmødet 33 Historiebrug og historiebrugsdidaktik 33 Udvikling, læring og trivsel TLSS - Stressreduktion for børn og unge med autisme, DHD mv skridt til en bedre undervisning 36 Sårbare børn 37 Pædagogisk Café: Børn og unge i voldsramte familier 37 Netværksmøde for læringsvejledere (tidl. Materialevurdering) 38 Netværksmøder Inklusion og KT 38 Fagprofessionelle fællesskaber - med ressourceteam og læringscenter ved roret 39 Pædagogisk Café: Denne dag, et liv - et foredrag om strid Lindgren 40 Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen 40 Børn og unge med tilknytningsproblemer/tidligt skadede børn 41 Den digitale KT-kasse til ipad og PC (CT-kit app) 41 Formidling med stemme og krop 42 Mindfulness for børn 3-6 år 42 Narrativ praksis i skolen 43 ngst og social isolation hos unge med autismespektrumforstyrrelser 43 Pædagogisk Café: Hjernesmarte børn 44 Mindfulness for børn 7-12 år 44 Få elevernes mål aktive i hverdagen med UgeskemaRevolutionen (opfølgningskursus) 45 ktøren - nyt undervisningsprogram til specialområdet og inklusion 45 Mod et inkluderende læringsmiljø og læringsfællesskaber 46 Pædagogisk Café: Fysisk aktivitet og hjernen 46 PD - Matematik - Undersøgelse af Pædagogisk Praksis 47 PD - Matematik - fgangsprojekt for matematikvejledere 47 PD - Specialpædagogik: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 48 It redskabskurser 49 IPad for begyndere 49 It i børnehøjde - It og udeliv 50 It i børnehøjde - It og sprog 50 SmåP - din genvej til undervisning med digitale medier i LLE skolens fag 51 ipad til produktion og formidling - et redskabskursus 51 CD-ORD i alle fag 52 ipad som inkluderende værktøj - læse/skriveteknologi 52 It-kursus på egen skole 53

4 Undervisningsfag fra læreruddannelsen Bornholm Læs til fransklærer på nettet 54 Engelsk (3 moduler) 55 Historie (3 moduler) 56 Natur/teknik (3 moduler) 56 Kristendom (3 moduler) 57 Pædagogik og lærerens grundfaglighed 57 SKOLETILBUD Oplæg om en kanon-forfatter og en nutidig! 60 Med Skolen i Biografen november Oplæsningskonkurrence for 7. klasserne 61 praktiske oplysninger Praktiske oplysninger 62 Vurdering og valg af læremidler 63 Skræddersyede forløb 63 UCC Bornholm kontakt 64 Åbningstider, kørsel og lukkeperioder 65

5

6 * 8 XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

7 Dansk Sprog Matematik Naturfag Kulturfag Praktisk musiske fag It i fagene Skolens fag XXXXXXXXXX CFU kurser & uddannelser på Bornholm

8 Dansk Halvdansk, halfdansk, heldansk - tanker om uddannelsernes reformsprog Kursusnr Kl timer Pris Gratis for alle Hans Jacob Binzer, leder, Jens Raahauge, forfatter, formand for Dansklærerforeningen Kom og hør et causerende oplæg om udviklingen i brugen af det danske sprog fra en kyndig iagttager af og deltager i den danske uddannelsestænkning og ikke mindst sprogbrugen i de mange reformer. lle med interesse for dansk skole og sprogbrug. Jens Raahauge har lavet research omkring bl.a. undervisning, læring, test, kontrol og inklusion. I forbindelse med reformerne af læreruddannelsen og folkeskolen er der udviklet et nyt sprog, som kalder på et eftersyn. Hvilke begreber og ord kan holde til at komme i floskomaten? Hvilke kan bidrage til at forene det målbare og det frie? Hvilke får inklusion til at harmonere med målinger og konkurrence? Hvilke...? Netværksmøde for læsevejledere og specialundervisningslærere Kursusnr Kl * 2,5 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning. Lærere og pædagoger, som arbejder med specialundervisning og læsevejledning. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler, forskning og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Netværksmøderne er forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling. På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på læse- og skriveområdet. Deltagerne får kendskab til nye materialer og lovgivning inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Der vil være kortere oplæg fra instruktører og deltagere om relevante temaer. Dagsorden sendes ca. en uge før mødet i Skolekomkonferencen. rbejdsform Oplæg og diskussion. 10 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

9 Dansk styret undervisning i dansk - hvorfor og hvordan? Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E Inger-Lise Lund, lærebogsforfatter, danskkonsulent, CFU Maiken delsten, Kravet om målstyret undervisning i dansk kan virke overvældende, for hvordan forstås de enkelte færdigheds- og vidensmål og ikke mindst: Hvordan omsættes de til praksis i en travl hverdag? Bliv guidet gennem målene og få ideer til konkrete forløb til din undervisning. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t lærerne bliver mere fortrolige med FFM i dansk og får konkrete ideer til undervisningen. Kurset er opdelt i tre: Fælles oplæg om Forenklede Fælles : Hvorfor virker målstyret undervisning? Hvordan forstås nye udtryk i målene? Hvordan er målene opbygget? Opdeling i grupper (1.-5. klasse og klasse): Hvordan underviser man målstyret? Her er ideer til konkrete undervisningsforløb. Fælles opsamling og erfaringsudveksling. rbejdsform Vekslen mellem oplæg, diskussion og hands-on. Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, Steffen Larsen, anmelder af børnelitteratur Vil du have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what's hot og what's not? Steffen Larsen fortæller engageret om aktuelle bøger. lle med interesse for børnelitteratur. t inspirere og opdatere undervisere i børnelitteraturen netop nu. Steffen Larsen, som anmelder børnelitteratur i Politiken, fortæller engageret om nogle af den senere tids bedste (og værste) bøger. Han kommer rundt om alle genrer i børne- og ungdomsbøger og fænger tilhøreren med sin humor og store viden. rbejdsform Medrivende og humoristisk oplæg. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

10 Dansk Tosprogede børn i dagpasning og skole - fokus på sprogstimulering Kursusnr Kl ,5 timer Pris 475,00 kr. Hans Jacob Binzer, leder, Dorthea Funder Kaas, underviser på Læreruddannelsen Bornholm Skoler og daginstitutioner skal i stigende grad forholde sig til sproglig mangfoldighed. Det stiller nye krav om sproglig opmærksomhed hos lærere og pædagoger. Kurset introducerer til tosprogede børns sproglige udvikling og inspirerer til sprogstimulerende praksis. Lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, herunder SFO-pædagoger, samt studerende med interesse for temaet. Deltagerne får kendskab til central viden om tosprogethed og får inspiration til sprogstimulerende aktiviteter og sproglig bevidsthed i arbejdet med tosprogede børn. I Danmark vokser hvert 10. barn op med et andet modersmål end dansk og karakteriseres dermed som tosproget. Det tosprogede barn er ikke automatisk sprogligt udsat, men det kræver en øget opmærksomhed fra lærere og pædagoger at understøtte tosprogede børns sproglige udvikling. På kurset kommer vi ind på: Moderne sprogpædagogik og sprogsyn myter og ny viden. Hvad kendetegner det gode og inspirerende sprogmiljø i undervisning og pædagogiske aktiviteter? Inspiration til arbejdet med sprogstimulering og den sprogligt opmærksomme lærer og pædagog Udfordringer i forældresamarbejdet. Nyttige links og materialer til det videre arbejde. rbejdsform Vekslen mellem korte oplæg fra underviser og gruppearbejde omkring udvikling af deltagernes egen praksis. Mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling. + Tilmelding til kurser senest 29. juni 2015 se side 62 ucc.dk/cfu/kurser/bornholm 12 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

11 Dansk Den engagerende danskundervisning, hvor teori og praksis hænger sammen - og alle kan være med Kursusnr Kl timer Pris 980,00 kr. Maiken delsten, Lena Bülow-Olsen, lærebogsforfatter og pædagogisk konsulent Med udgangspunkt i praktiske danskfaglige undervisningsforløb med litteratur vil vi denne kursuseftermiddag sætte fokus på en differentieret danskundervisning, hvor det er et must, at alle elever oplever succes, og at alle bliver udfordret. Der vil ligeledes være fokus på den målstyrede undervisning og på, hvordan det talte sprog og læsning og skrivning spiller sammen med en engagerende litteraturundervisning. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen. t kursister får faglig opdatering, og at de får redskaber til at planlægge og gennemføre en målstyret og differentieret danskundervisning, hvor litteraturen er afsæt, og hvor de danskfaglige komponenter spiller sammen. Danskfagligheden og faglig fordybelse vil være i højsædet, samtidig med at undervisningen bygger på elevernes og lærerens engagement. Den nyeste forskning er afsæt for en undervisning, der integrerer og kvalificerer læse-, skrive- og litteraturundervisningen og arbejdet med det talte sprog og kommunikation. Nøgleord for eftermiddagen er også: styret undervisning, læseforståelse og en mangfoldighed af udtryk. rbejdsform Formen vil veksle mellem oplæg med dialog/debat og mindre øvelser. Klar til at knække læsekoden - 10 faglige forløb, der får alle med Kursusnr Kl timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Jens Molzen, pædagog og forfatter Børnehaveklasseledere, læsevejledere og andre, der arbejder med at gøre børn klar til at bryde læsekoden eller underviser børn i at bryde læsekoden. t kursisterne får viden om en metode til førlæsningssproglig opmærksomhed, som giver alle børn en reel mulighed for at bryde læsekoden med succes. Foredraget giver mange praktiske vejledninger til, hvordan metoden kan udføres i praksis. Der gennemgås også, hvad der forskningsmæssigt ligger til baggrund for metoden. rbejdsform Et foredrag, hvor teori og praksis bliver gennemgået, og der gives en kort gennemgang af de enkelte forløb. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

12 Dansk Innovation og entreprenørskab i dansk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Maiken delsten, E nne-gro og Stig Haslund-Jensen, lærere Med de nye Forenklede Fælles bliver innovation og entreprenørskab for alvor en del af fagene i grundskolen. Dette gælder ikke mindst for faget dansk, hvor fokus særligt ligger på elevernes egenproduktioner af æstetiske tekster og andre fremstillingsformer, samt de kompetenceelementer, der hører ind under kommunikation og formidling. Formålet med at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen er, at eleverne udvikler deres kreativitet og handlekompetence det handler altså om, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning med fokus på elevernes mulighed for at skabe, præsentere og lancere produkter, der har en værdi for andre. Lærere, der underviser i dansk i hele forløbet. t give deltagerne viden om og erfaringer med at arbejde med innovative processer og designe innovative læringsforløb. t tydeliggøre læringsmålene i innovations- og entreprenørskabsundervisning. Del 1: Kort teoretisk indgang til innovations- og entreprenørskabsundervisning: Hvordan forstås innovation, entreprenørskab og kreativitet i faget dansk? Hvordan skal man forstå produkt og værdi? Præsentation af forskellige online platforme samt generelle innovationsdidaktiske modeller, ca. 1 time. Del 2: Hands-on: Få erfaringer med praktisk og målstyret arbejde ved selv at arbejde innovativt og designe forløb målrettet innovativt arbejde i dansk, ca. 3 timer. Her kan man med fordel arbejde sammen med kolleger, der underviser på samme klassetrin. Netværksmøde for dansklærere i udskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i udskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. 14 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

13 Dansk Netværksmøde for dansklærere på mellemtrinnet Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk på mellemtrinnet. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen: Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

14 Dansk Netværksmøde for dansklærere i indskolingen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, Maiken delsten, Kom til en eftermiddag med fokus på danskfaget set i lyset af det videre arbejde med skolereformen. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler og deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Danskfaget og det videre arbejde med skolereformen. Fra skoleåret 2015/16 er det obligatorisk at arbejde efter de nye Forenklede Fælles : Hvad betyder de nye faglige mål i dagligdagen? Hvordan planlægger vi forløb ift. understøttende undervisning? It og danskfaget. Præsentation af nyeste læremidler. Erfaringsudveksling og videndeling: Små oplæg ved adspurgte lærere. rbejdsform Vekslen mellem oplæg og diskussion. Fokus på FP9: Nye tiltag og hjælpemidler Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Maiken delsten, E Maiken delsten, Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter, FS - folkeskolens afgangsprøve - hedder fra dette skoleår FP9, men navnet er ikke den eneste ændring. Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i forhold til prøverne i dansk efter 9. klasse? Hvilke valg har jeg som lærer i forhold til prøverne? Hvilke hjælpemidler må mine elever bruge? Hvordan forbereder jeg bedst mine elever på prøverne i dansk? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t klæde lærerne i udskolingen på til FP9. Vi kigger på bestemmelserne for FP9s mundtlige og skriftlige del og gennemgår 'Kan' og 'Skal' i prøvebekendtgørelsen. Digitale hjælpemidler vises i praksis, og der gives ideer til, hvordan man kan arbejde frem mod prøven. rbejdsform Oplæg og hands-on. 16 Kompetenceløft i skolens fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

15 Dansk Netværksmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Kirsten Lenz, Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen. t deltagerne bliver fagligt opdateret og får inspiration til forskellige tilgange til læring. t deltagerne får kendskab til de nyeste læremidler. t deltagerne deler viden og erfaringer med kolleger i et fagligt forum. Oplæg om aktuelt tema. Børnehaveklassen og it. Præsentation af nyeste materialer. Erfaringsudveksling og videndeling. rbejdsform Oplæg og diskussion. Evaluering af FP9 i skriftlig dansk i 2016 Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Gratis under abonnemet Maiken delsten, Maiken delsten, statslig beskikket censor i dansk Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor samt en anden censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning? Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. t give lærerne i udskolingen feedforward til deres videre undervisning i skriftlig dansk. Vi gennemgår årets prøver og på baggrund af erfaringer fra disse gives råd og ideer til, hvordan man som lærer kan forberede sine elever til FP9. rbejdsform Oplæg, diskussion og erfaringsudveksling. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

16 > Sprog Engelsk, tysk & fransk 18 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

17 SPROG Læringsmålstyret undervisning i engelsk, tysk og fransk Kursusnr Kl timer Pris 475,00 kr. Jane Thisted, Dorte Buhl Sandal, læringskonsulent i Undervisningsministeret Oplæg ved læringskonsulenten om de nye Forenklede Fælles i fremmedsprogene. Lærere, der underviser i engelsk, tysk og fransk. t deltagerne får kendskab til læringsmålstyret undervisning og de nye Forenklede Fælles for fremmedsprogene. Læringskonsulenten vil præsentere deltagerne for de nye Forenklede Fælles. Herunder kultur og samfund, funktionel grammatik og tværgående temaer, vidensportalen og prøverne. rbejdsform Oplæg og dialog. Starting English in the 1st Class, Part 2 Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder Children are exposed to more and more English in their daily lives and the need for English teaching at a younger age is becoming essential. Starting English in the 1st Class part 2, has been designed to help teachers to get the younger students actively involved in English from the first day. English teachers starting at 1st class. ge range from 6-8 years old. This 1-day course, part 2, gives new and experienced teachers practical and fun activities, including games, daily routines, songs and roleplay, so that the students will play their way to learning English. Using the new "Forenklede Fælles teachers will learn how to help students understand how they learn English. ctive games to promote listening and speaking. Creative roleplay and acting. Creating structure in the classroom. Using music, songs and chants. Silly rhymes. Interviews. Useful IT links for beginner English. "Cuisenaire rods" for stimulating listening and speaking. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

18 SPROG De nye Forenklede Fælles - Hands-on Kursusnr Kl timer Pris 800,00 kr. Jane Thisted, Sarah Nakel, lærer, engelskvejleder How to understand the goals and use them to write your year and weekly plans. Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og udskolingen. t deltagerne får et godt kendskab til de nye Forenklede Fælles. This course for 5th-9th class teachers will take you through the progression of the new curriculum for English, helping you to plan your teaching, incorporating the new goals. rbejdsform The day will be a combination of theory and hands-on activities. English is spoken throughout the day. Schreib mal was! Kursusnr Kl timer Pris 900,00 kr. Jane Thisted, Jacob Ragnvid Chammon, lærer, konsulent og lærebogsforfatter Skriftlig kommunikation; det skal eleverne kunne! Den frie, skriftlige del af prøven er svær for eleverne. Hvad kan vi gøre, så det bliver en opgave, eleverne får mod på og færdigheder i? Kodeordene er bl.a. motivation, kollaborativt samarbejde, funktionel grammatik samt it- og genrekendskab. Lærere, der underviser i tysk i udskolingen. t deltagerne: Lærer nye metoder til at arbejde med den skriftlige dimension i tyskfaget. Får idéer fra og videndeler med kolleger. Bliver bekendt med fasemålene for skriftlig kommunikation i Forenklede Fælles. Den skriftlige dimension i undervisningen. CL og skriftlighed. Kollaborativt arbejde. Motivation. Funktionel grammatik. Genren som afsæt. Skrivelege. Elektroniske værktøjer. Skriftlighed og kommunikation. 20 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

19 SPROG Netværksmøde for fransklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på franskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i fransk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for franskfaget. Forenklede Fælles. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Engelsk i bevægelse Eleverne op af stolene Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Jane Thisted, Rasmus Sune Jørgensen, engelsklærer og EMU redaktør Et centralt begreb i den nye folkeskolereform er bevægelse. Få ny inspiration! Lærere, der underviser i engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen. t give inspiration til bevægelse og ideer, fif og forløb til engelsk. Vi ser på hvorfor og hvordan bevægelse kan styrke og berige engelskundervisningen. Efterfølgende sætter vi fokus på engelskfaglige aktiviteter i en fysisk aktiv form. Hovedparten af aktiviteterne vil være understøttet af it. Vi ser på konkrete eksempler. Der relateres også til de nye Forenklede Fælles for faget engelsk. rbejdsform På workshoppen skal vi selv være aktive og afprøve diverse aktiviteter i praksis. Vi skal bl.a. lege, kommunikere og producere. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

20 SPROG Netværksmøde for engelsklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på engelskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i engelsk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for engelskfaget. Forenklede faglige mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. Netværksmøde for tysklærere Kursusnr Kl timer Pris 275,00 kr. Jane Thisted, Jane Thisted, Kom til en eftermiddag med fokus på tyskfaget. Du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger. Lærere, der underviser i tysk. t deltagerne får viden om den nyeste udvikling inden for tyskfaget. Forenklede fælles mål. Nye læremidler. It, f.eks. portaler. ndre inspirationskilder til faget. 22 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

21 > Matematik og naturfag ipads og gadgets i naturfagsundervisningen Kursusnr Kl timer Pris 400,00 kr. Kirsten Lenz, Lasse Remmer, pædagogisk didaktisk it-konsulent, CFU Bliv inspireret til, hvordan du kan bruge ipads og de nyeste gadgets i naturfagsundervisningen. Lærere og pædagoger, der underviser i naturfag. t deltagerne: Stifter bekendtskab med nye muligheder for brug af ipads i naturfagsundervisningen. Får redskaber til at vurdere et udvalg af tilbehør til ipads og andre gadgets samt deres relevans i undervisningen. På kurset vil du få kendskab til, hvad der findes af gadgets og dimser til ipads på markedet og få mulighed for at afprøve en række af dem i praksis. rbejdsform Oplæg og hands-on. SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

22 matematik & NTURFG Netværksmøde for matematikvejledere Kursusnr Kl x 2 timer Pris 275,00 kr. Kirsten Lenz, Vær med i et netværk omkring matematikvejledning. Matematikvejledere i grundskolen. t deltagerne bliver klædt på til at løfte opgaven som matematikvejleder. et bestemmes af netværksgruppens deltagere. Fx kortere oplæg og præsentationer. rbejdsform Oplæg og diskussion. Helle Vaabengaard, læse-skrivekonsulent GeoGebra for begyndere - kom godt i gang Kursusnr Kl Kl x 3 timer Pris 575,00 kr. Maiken delsten, Martin Thun Klausen, CFU GeoGebra er et gratis dynamisk geometriprogram, som efterhånden bruges på alle niveauer i grundskolen. Er du ikke rigtig kommet i gang, så kom og få en indføring i GeoGebras muligheder i undervisningen. GeoGebra giver mulighed for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til matematikundervisningen og kan bruges på alle niveauer i grundskolen. Lærere, der underviser i matematik, som ikke har kendskab til GeoGebra. t deltagerne får: Indblik i GeoGebras muligheder. Indsigt i, hvordan GeoGebra kan bruges i undervisningen. Kursets udgangspunkt er, at du kommer til at lære GeoGebra godt at kende. Vi vil bl.a. arbejde med: Geometriske undersøgelser. Flytninger/mønstre. Konstruktion. Sammenhænge, funktioner og koordinatsystemet. 24 SKOLENS fag CFU kurser & uddannelser på Bornholm

Indsigt og inspiration til inklusion, innovation og meget mere

Indsigt og inspiration til inklusion, innovation og meget mere Indsigt og inspiration til inklusion, innovation og meget mere Gennem det sidste år har lærerne taget læringsmålstyret undervisning til sig trods flere undervisningstimer og mindre tid til forberedelse,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Sidste nyt fra ministeriet. Matematiklærerens dag 28. april 2015

Sidste nyt fra ministeriet. Matematiklærerens dag 28. april 2015 Sidste nyt fra ministeriet Matematiklærerens dag 28. april 2015 Hvem er han?? Martin Villumsen Kongevejens Skole Fagkonsulent i LTK Læringskonsulent i UVM Beskikket censor skriftlig og mundtlig PD som

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Forenklede Fælles Mål tysk

Forenklede Fælles Mål tysk Forenklede Fælles Mål tysk CFU, UCC Onsdag den 6. maj 2015 kl. 13.00-16.00 Mål Deltagerne har: Kendskab til forenklede Fælles Måls opbygning Kendskab til tankegangen bag den målstyrede undervisning i forenklede

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Kalø Økologiske Landbrugsskole den

Kalø Økologiske Landbrugsskole den Kalø Økologiske Landbrugsskole den 23 9 2013 12.00 Velkomst ved skole og dagtilbudschef Finn Mikkelsen, Norddjurs Kommune og Jørgen Brøgger, formand for udvalget for familie og institutioner, Syddjurs

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen

Nye fælles mål. Temamøde om folkeskolereformen. IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Nye fælles mål Temamøde om folkeskolereformen IDA-mødecenter, København 13. januar 2014 Jens Rasmussen Læreruddannelse Kompetencer Efteruddannelse Kompetencer Læreplan Mål, vejledning, materialer etc.

Læs mere

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft

Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Hvordan kan børn i Roskilde lære mere og trives bedre? Klare mål, evidensinformerede indsatser og kompetenceløft Lars Qvortrup LSP, AAU/UCN Roskilde Kommune 10. februar 2014 FOLKESKOLEREFORMEN Kompetenceløft

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Skolen s fag Pædagogik Didaktik Vejledning Samarbejde KURSER & UDDANNELSER for lærere, pædagoger og ledere PÅ BORNHOLM

Skolen s fag Pædagogik Didaktik Vejledning Samarbejde KURSER & UDDANNELSER for lærere, pædagoger og ledere PÅ BORNHOLM Skolen s fag Pædagogik Didaktik Vejledning Samarbejde & UDDNNELSER 2017-2018 for lærere, pædagoger og ledere PÅ BORNHOLM Forord I kølvandet på skolereform og ny minister har debatten om skolens indhold

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt

Fordybelsesmoduler 2015. Læreruddannelsen University College Lillebælt Fordybelsesmoduler 2015 Læreruddannelsen University College Lillebælt 1 2 Indholdsfortegnelse Social inklusion at arbejde med udvikling af elevers sociale trivsel og kompetencer i folkeskolen... 4 Musical

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis.

Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis. Workshop om forenklede fælles mål fra teori til praksis. Forenklede Fælles Mål og den understøttende undervisning i Onsdag d. 17. september, 13.30-16.30 Thy Uddannelsescenter. 1 Dagens program Introduktion

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Preview af formularskabelon

Preview af formularskabelon Preview af formularskabelon Vælg tema: Blåt tema Det valgte tema gemmes automatisk i skabelonen Import Elevplan 6.klasse KK Elevplan 6 klasse Dansk Status Progression i forhold til seneste læringsmål for

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere