Workshop 1: Kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 1: Kompetencer"

Transkript

1 Workshop 1: Kompetencer Om læreruddannelsen, konservatoriernes rolle, samspil med professionshøjskolerne mv. Paneldeltagere: Professor Frede V. Nielsen (DPU) Direktør Søren Bojer Nielsen (Tænketank for Musikundervisning) Lektor Signe Adrian (Professionshøjskolen Metropol) Rektor Bertel Krarup (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium). Workshopleder: fagkonsulent Søren Bechmann, Ministeriet for Børn og Undervisning Frede V. Nielsen Frede V. Nielsen er Cand.mag. (1970, Kbh Uni.)med hovedfag musik, bifag dansk. Pædagogikum 1971, Kildegård Gymnasium. Dr.pæd. 1983, Danmarks Lærerhøjskole. Frede V. Nielsen har været ansat ved Danmarks Lærerhøjskole (DLH) siden 1970, fra 1971 som amanuensis, siden som seniorstipendiat, lektor, docent, professor. Som professor i musikpædagogik 1997, DLH, Institut for Æstetiske Fag og Mediepædagogik. Professor i musikpædagogik fra 2000 ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Institut for Curriculumforskning. Professor II i musikpædagogik ved Høgskolen i Bergen. Derudover er Frede V. Nielsen bl.a. formand for og medlem af en række bedømmelsesudvalg samt opponent vedr. doktorafhandlinger ved universiteter og musikhøjskoler/musikkonservatorier i Danmark, Norge, Sverige. Søren Bojer Nielsen Søren Bojer Nielsen er i dag del af Tænketanken for Musikundervisning. Derudover er Søren Bojer Nielsen ansat som direktør for Det Obelske Familiefond. Han kommer fra en stilling som musikchef hos Sjællands Symfoniorkester og har i de seneste 20 år arbejdet med administration og ledelse inden for symfonisk musik og symfoniorkestre. Først hos Odense Symfoniorkester, derefter hos DR og hos Sjællands Symfoniorkester. Søren Bojer Nielsen har desuden haft en lang række tillidshverv i musiklivet i Danmark. Bl.a. som formand for Kunstrådets Musikudvalg. Søren Bojer Nielsen er født (1960) og opvokset i Thisted og uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Dok. nr

2 Side 2 Signe Adrian Signe Adrian er lektor, Cand.mag i musik og praktisk formidling (Kbh. Universitet 1991), organist og korleder. Hun har siden 1995 været ansat som lektor på Professionshøjskolen Metropol Læreruddannelserne. De primære arbejdsområder er undervisning i linjefaget musik på læreruddannelsen, vejledning i professionsprojekt Kor på læreruddannelsen. Derudover er Signe Adrian formand for Seminariernes Musiklærerforening. Endelig er Signe Adrian uddannet billedkunstner ved Åbent universitet (Kbh. Universitet & Kunstskolen Spektrum, 2002). Bertel Krarup Bertel Krarup, rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fra Forinden tilknyttet Det Det Fynske Musikkonservatorium , docent 1980, prorektor 1984, rektor Bertel Krarup har besiddet en række formandsposter, bl.a. ; formand for Fyns Unge Tonekunstnerselskab ; formand og medlem af programudvalget for ny musik festivalen Musikhøst ; formand for udgiverforeningen for Dansk Musik Tidsskrift Derudover en del af Kulturministeriets taskforce vedr. fødekædeproblemerne i den klassiske musik 2002, medlem af Kulturministeriets musikskoleudvalg , medlem af Kunstrådet og formand for KUR (Kulturministeriets Rektorer) fra Bertel Krarup er uddannet ved Musikstudier ved Københavns Universitet og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (1973) og musikpædagogisk eksamen (1975).

3 Side 3 Workshop 2: Samarbejde Om samarbejde mellem bl.a. musik/kulturskoler og grundskoler og mellem musiklivet og grundskolerne. Perspektiver og barrierer. Paneldeltagere: Phd-stipendiat Finn Holst (DPU) Kulturskoleleder Jan Jacobsen Koncertdirektør Ebbe Høyrup (Levende Musik i skolen) Ole Faurschou (Holstebro Musikklasser) Mads Bille (Den Jyske Sangskole) Workshopleder: Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Kulturstyrelsen Finn Holst Finn Holst har baggrund i musikskolen som musikskolelærer og musikskoleleder samt i folkeskolen som lærer og skolekonsulent, senere som fagkonsulent musik og billedkunst i Undervisningsministeriet. Finn Holst har en cand.pæd. i musik og cand.pæd. i pædagogik og har herefter undervist som seminarielærer. I 2008 påbegyndte han et phd. studium i musikpædagogik på DPU og underviser parallelt hertil på kandidatuddannelserne i musikdidaktik og generel pædagogik. Danmark udmærker sig ved en helt særlig institutionel opsplitning mellem musikundervisningen og uddannelserne hertil - en særlig situation, som vi ikke finder i vores nabolande eller andre lande vi normalt sammenligner os med. Der optræder to modsat rettede tendenser: en polariseringstendens og en integrationstendens. Mads Bille Mads Bille har siden 1984 været dirigent for Herning Kirkes Drengekor, som i dag er et af Danmarks anerkendte og både nationalt og internationalt mest berejste kor. I 1999 stiftede han Den Jyske Sangskole med visionen om at fremme sangen i Danmark. Han er i dag kunstnerisk leder af Sangskolen, som igennem årene har taget en række nationale initiativer til at fremme både skolesangen og fødekæden til de professionelle sanguddannelser. Find din stemme Hvordan stopper man 15 års negativ udvikling indenfor dansk sang?

4 Side 4 Ole Faurskou Ole Faurschou er uddannet dirigent fra konservatorierne i København og Wien. Han har været ensemblechef for Landsdelsensemble MidtVest, samt undervist i musik på læreruddannelsen i VIA UC. Han er koordinator for Musikklasserne i Holstebro, og arbejder desuden som freelance dirigent. Holstebro Musikklasser - historien om en musikprofilskole. Vejen har været lang og snørklet, og vi er endnu ikke i mål. Men Danmarks første musikprofilskole siden Sct. Annæ er en realitet. Vi vil se på hvad der skulle til for at komme så langt, og om andre kan have glæde af erfaringerne. Ebbe Høyrup Ebbe Høyrup er leder af Levende Musik i Skolen gennem 19 år og har deltaget i skolekoncertområdets udvikling og professionalisering fra slutningen af 80 erne. Gennem årene har han været drivkraft og initiativtager til en lang række af initiativer bl.a. projekter, konferencer, netværk, tænketanke, m.m. for LMS og miljøet generelt. Han har arbejdet tæt med arrangører i Norden og resten af verden om udvikling, udveksling og professionalisering af formidlerrollen for institutioner. Den professionelle musik i skolen. Unesco fokuserer på arts education, og der er ingen tvivl om at et godt samspil mellem skolen og det professionelle musikliv kan have stor glæde af hinanden. Jan Jacobsen Jan Jacobsen er Kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole. Cand. Mag (musikvidenskab), musiker. Tidligere musikskoleleder på Frederikshavn og Ringe Musikskoler, musikskolelærer på bl.a. Århus Musikskole, udøvende rytmisk musiker med omfattende virke som især teatermusiker (reeds). Der fokuseres i oplægget på kombinationsansættelser, styrker og perspektiver både for grundskolens musikundervisning og for musik/kulturskolens musikundervisning, fødekæde, rekruttering til musikundervisningen samt de fagligheder som lærere med henholdsvis folkeskoleprofil og musikfaglig profil repræsenterer.

5 Side 5 Workshop 3: Musik i andre fag Hvordan kan man bruge musik i andre fag? Erfaringer og forskningsresultater mv. samt og argumenter om effekten af musikundervisning på børns udvikling og dermed kompetencer i andre fag. Paneldeltagere: Lektor ph.d. Sven-Erik Holgersen (Aarhus Universitet) Hjerneforsker Keld Fredens Lektor i musik og pædagogik Inger Ubbesen (Læreruddannelsen i Århus) Kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen (Esbjerg Kulturskole) Workshopleder: Pædagogisk konsulent Jan Liin Jessen, Ministeriet for Børn og Undervisning Sven-Erik Holgersen Sven-Erik Holgersen er cand.mag. i musik og pædagogik samt PhD i musikpædagogik (DPU 2002). Sven-Erik Holgersen er p.t. uddannelsesleder for kandidatuddannelser i didaktik ved DPU/AU og har tidligere bl.a. været musikskolelærer og -leder. Sven-Erik Holgersen har forsket i småbørns deltagelse i musikundervisning, musiklæreruddannelse og musiklærerkompetencer. Musikundervisning bliver ofte forbundet med forestillinger om, hvordan den kan understøtte læring i andre fag. Denne opfattelse er der kun begrænset videnskabeligt belæg for, men det udelukker ikke, at musikundervisning kan have betydning, der peger ud over musikfaget selv. Oplægget giver nogle eksempler på dette. Kjeld Fredens Kjeld Fredens er innovator, læge, har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Kjeld Fredens har brugt de sidste 35 år på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og samarbejde. Præsentation af den nyeste forskning om musikkens betydning for menneskets læring og samfundets udvikling. Formålet er at fremhæve musikkens store potentiale i nutiden og betydning for fremtiden.

6 Side 6 Inger Ubbesen Inger Ubbesen er læreruddannet i 1977 på Århus Seminarium. Herefter ansat som folkeskolelærer på Lystrup Skolen, Pindstrup Skole og Lisbjerg Skole Inger Ubbesen har arbejdet som kursusgiver, konsulent og skribent i mange sammenhænge siden Inger Ubbesen er ansat som lektor VIAUC, Læreruddannelsen (Århus 2003). Cand. pæd. i musik 2004 og Cand. pæd. pæd Inger Ubbesen har bl.a. udgivet Rakethelikopteren, Lær med Leonardo og Musik i luften. Jan Rohde Pedersen Jan Rohde Pedersen er konservatorieuddannet (klassisk guitarist). Derudover har han været ansat som leder af Holsted Musikskole ( ) og fungerer i dag som kulturskoleleder for Esbjerg Kulturskole ( ) med undervisningstilbud til ca børn og unge inden for alle kunstarter. Jan Rohde Pedersen har gennem banebrydende og nytænkende tiltag været med i den absolutte front, hvad angår arbejdet med talentudvikling.

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008

Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008 Frikvartersfag og PISA-fag www.viauc.dk VIA UNIVERSITY COLLEGE hvorfor denne konference De æstetisk-kreative og innovative kompetencer har

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

CV for Annelise Dahlbæk

CV for Annelise Dahlbæk CV for Annelise Dahlbæk tlf. + 45 61 33 83 09 annelise@dahlbaek.dk www.dahlbaek.dk Uddannelsesbaggrund 2013 Certificeret tilsynsførende de frie grundskoler med engelsk som undervisningssprog 2013 Certificeret

Læs mere

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Vingstedkurset 2012 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik I praksis-fællesskaber! Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

Dansk traditionel folkemusik i grundskolen

Dansk traditionel folkemusik i grundskolen Eksamensopgave PD i musik - Modul 1 Musikpædagogik. Dansk traditionel folkemusik i grundskolen JCVU Februar 2006 Udarbejdet af Ole Jensen Vejleder: René Christoffersen Indhold 1 Indledning og problemformulering

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM Teach First Graduate program i samarbejde med Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. Teach First er et toårigt graduate program, hvor du underviser

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C

Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C Novemberkonferencen 2008 Kys sproget 4.-7. november 2008 University College Lillebælt Asylgade 7-9, 5000 Odense C Novemberkonferencen er et tværfagligt forum, som på 26. år henvender sig til praktikere

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere