Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen"

Transkript

1 Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1

2 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte blandt undervisere på læreruddannelsen i marts-april Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført parallelt med en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt praktiklærere. Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare ved at sætte en eller flere markeringer. Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergruppe af respondentgruppen. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i undersøgelsesrapporten. 2

3 Indholdsfortegnelse: Baggrundsspørgsmål s. 4 Uddannelsesbaggrund s. 8 Vurdering af 2007-læreruddannelsens opbygning s. 10 Vurdering af 2007-læreruddannelsens praktikelement og pædagogiske element s. 14 Vurdering af 2007-læreruddannelsens pædagogiske element og to linjefag s. 15 Hvilket fag fylder mest i årsnorm s. 17 Vurdering af den nye læreruddannelses betydning for dit primære fag s. 18 Vurdering af adgangskrav m.m. i forhold til det valgte fag s. 20 Vurdering af forskningsbasering, dokumentation og PBA-projektet i forhold til det valgte fag s. 21 Afslutning s. 23 3

4 Baggrundsspørgsmål 1. På hvilket uddannelsessted er du ansat? (n=565) Respondenterne kan sætte flere kryds. Antal besvarelser Procent Esbjerg 18 3,2% Haderslev 40 7,1% Blaagaard/KDAS 79 14,0% Bornholm (Blaagaard) 4,7% Zahles 67 11,9% Odense 53 9,4% Jelling 4,7% Aalborg 44 7,8% Hjørring 24 4,2% Roskilde, Trekroner 13 2,3% Roskilde, Holbæk 23 4,1% Frederiksberg 49 8,7% Nørre Nissum 27 4,8% Silkeborg 32 5,7% Skive 17 3,0% Århus 77 13,6% Vordingborg 25 4,4% ,5% 4

5 2. Hvilket år er du født? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 110 5

6 3. Køn? Mand ,3 Kvinde , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad er din stillingsbetegnelse? (n=567) Respondenterne kan sætte flere kryds. Antal besvarelser Procent Adjunkt ,2% Lektor ,4% Timelærer 13 2,3% Andet, skriv hvad: 17 3,0% ,8% 6

7 5. Hvilke fag har du undervist i indeværende samt forrige semester? (n=) Antal besvarelser Procent KLM 60 10,5% Pædagogik 78 13,7% Almen didaktik 91 15,9% Psykologi 55 9,6% Dansk, fællesforløb 86 15,1% Dansk, begyndertrin 49 8,6% Dansk, sluttrin 54 9,5% Engelsk, 72 ECTS 29 5,1% Historie, 72 ECTS 13 2,3% Idræt, 72 ECTS 26 4,6% Matematik, fællesforløb 58 10,2% Matematik, begyndertrin 30 5,3% Matematik, sluttrin 37 6,5% Billedkunst 14 2,5% Biologi 23 4,0% Dansk som andetsprog 17 3,0% Engelsk, 36 ECTS 5,9% Fransk 1,2% Fysik/kemi 13 2,3% Geografi 11 1,9% Historie, 36 ECTS 13 2,3% Hjemkundskab 8 1,4% Idræt, 36 ECTS 16 2,8% Kristendom/religion 25 4,4% Materiel design 9 1,6% Musik 21 3,7% Natur/teknik 33 5,8% Naturfagligt fællesforløb 11 1,9% Praktik 41 7,2% Samfundsfag 18 3,2% Specialpædagogik 41 7,2% Tysk 9 1,6% Børn og socialt arbejde 1,2% Færdselslære inkl. førstehjælp 3,5% Praktisk-musiske fagområde 32 5,6% Pædagogisk ledelse 6 1,1% Skrivning og retorik 12 2,1% Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 18 3,2% Respondenterne kan sætte flere kryds. Svømmelærer 6 1,1% Uddannelses-, erhvervs, og arbejdsmarkedsorientering 4,7% Voksenpædagogisk kursus 2,4% Andet, skriv hvad: 71 12,4% ,4% 7

8 Uddannelsesbaggrund 6. Hvad er din uddannelsesbaggrund? (n=562) Respondenterne kan sætte flere kryds. Folkeskolelærer, meritlærer eller fra den fri læreruddannelse ,5% En eller flere diplomuddannelser 50 8,9% En eller flere kandidatgrader eller master svarende hertil Antal besvarelser Procent ,3% En forskeruddannelse 39 6,9% ,6% 7. Hvilken type forskeruddannelse har du? (n=38) Respondenterne kan sætte flere kryds. Antal besvarelser Procent Licentiat 3 7,9% Ph.d ,2% Doktorgrad 1 2,6% Andet, skriv hvad: 5 13,2% ,9% 8. Marker venligst din uddannelsestitel (n=494) Respondenterne kan sætte flere kryds. Antal besvarelser Procent Cand.pæd ,1% Cand.scient ,7% Cand.mag ,0% Cand.soc. 1,2% Cand.psych. 11 2,2% Cand.theol. 19 3,8% Cand.polyt. 1,2% Konservatorieuddannet 2,4% MA 32 6,5% Andet, skriv hvad: 59 11,9% ,1% 8

9 9. Har du inden for de seneste 5 år deltaget i forsknings- og/eller udviklingsarbejde? (n=568) Ja, udviklingsarbejde (i samarbejde med videnscentre/professionshøjskoler/erhvervsak ademier) Antal besvarelser Procent ,7% Ja, forskningsarbejde (i samarbejde med universiteter) ,5% Ja, forfatter/medforfatter til lærebøger ,7% Ja, forfatter/medforfatter til artikler i professionsrelevante tidsskrifter ,6% Ja, andet 68 12,0% Nej 58 10,2% Respondenterne kan sætte flere kryds ,7% 10. Er du på nuværende tidspunkt tilknyttet grundskolen? (n=570) Antal besvarelser Procent Ja, som underviser 33 5,8% Ja, som praktikvejleder ,9% Ja, som supervisor, konsulent el. lign. Ja, som lærebogsforfatter/- udvikler 85 14,9% 63 11,1% Ja, som kursusholder ved efteruddannelse ,2% Ja, andet, skriv hvad 82 14,4% Nej ,8% ,9% Respondenterne kan sætte flere kryds. 9

10 Vurdering af 2007-læreruddannelsens opbygning 11. Hvilken betydning vurderer du at omfanget af de pædagogiske fag (i alt 0,55 årsværk) har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,2 Overvejende positiv betydning ,2 Overvejende negativ betydning 62 10,9 Negativ betydning 47 8,2 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor mange årsværk ville være passende for de pædagogiske fag? 0,1 2 2,0 0,2 2 2,0 0,3 2 2,0 0,4 1 1,0 0,5 3 3,0 0,6 1 1,0 0,7 4 4,0 0,8 7 7,0 0,9 3 3,0 1, ,0 1,1 7 7,0 1,2 6 6,0 1,3 1 1,0 1, ,0 2, ,0 2,4 1 1,0 2,5 1 1,0 3,0 1 1,0 4,0 1 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant

11 13. Hvilken betydning vurderer du at omfanget af linjefagene (i alt 2,4 årsværk) har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,3 Overvejende positiv betydning ,6 Overvejende negativ betydning 53 9,3 Negativ betydning 13 2,3 Ved ikke 82 14, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor mange årsværk ville være passende for linjefagene i alt? 0,6 3 5,1 0,8 2 3,4 1,0 1 1,7 1,2 1 1,7 1,5 2 3,4 1,6 1 1,7 1,8 1 1,7 1,9 1 1,7 2,0 9 15,3 2,1 1 1,7 2,2 1 1,7 2,4 5 8,5 2,6 2 3,4 2,9 1 1,7 3, ,3 3,2 1 1,7 3,5 1 1,7 3,6 2 3,4 3,9 1 1,7 4,0 1 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant

12 15. Hvor mange linjefag mener du der bør være på læreruddannelsen? 1 2, , , ,6 5 2, , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du, at du uden aldersspecialisering, men med det samme antal årsværk (1,2) ville kunne nå mål og CKF'er for såvel indskoling, mellemtrin og udskoling? I høj grad 30 16,8 I nogen grad 56 31,3 I mindre grad 55 30,7 Slet ikke 23 12,8 Ved ikke 15 8, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken betydning vurderer du at linjefagsbindingerne, og dermed den studerendes mulighed for linjefagskombinationer, har for den faglige kvalitet af læreruddannelsen? Positiv betydning 14 2,5 Overvejende positiv betydning 91 16,2 Overvejende negativ betydning ,4 Negativ betydning ,6 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 10 12

13 18. I hvilken grad vurderer du at fællesfagene og den frivillige undervisning i læreruddannelsen giver tilstrækkelig indføring i det praktisk-musiske fagområde? I høj grad 18 3,2 I nogen grad 87 15,5 I mindre grad ,2 Slet ikke 83 14,7 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken betydning vurderer du at aldersspecialiseringen i dansk og matematik har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning 97 17,2 Overvejende positiv betydning ,2 Overvejende negativ betydning 63 11,2 Negativ betydning 28 5,0 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvis du sammenligner med 1998-læreruddannelsen vurderer du så, at læreruddannelsen er bedre eller dårligere til at uddanne de studerende til jobbet som folkeskolelærer? 2007-læreruddannelsen er meget bedre 29 6, læreruddannelsen er noget bedre ,6 De to uddannelser er lige gode 57 12,3 Den gamle uddannelse var noget bedre ,0 Den gamle uddannelse var meget bedre 68 14,7 Ved ikke 42 9, ,0 Ubesvaret/ikke relevant

14 21. I hvilken grad vurderer du at der er progression og sammenhæng i læreruddannelsen, set i forhold til 1998-læreruddannelsen I høj grad 43 9,3 I nogen grad ,0 I mindre grad ,5 Slet ikke 18 3,9 Ved ikke 38 8, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 111 Vurdering af 2007-læreruddannelsens praktikelement og pædagogiske element 22. Hvilken betydning vurderer du at årlige bedømmelsespraktikker har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,4 Overvejende positiv betydning ,1 Overvejende negativ betydning 23 4,1 Negativ betydning 7 1,2 Ved ikke 68 12, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at treklangen (sammenhængen mellem linjefagene, de pædagogiske fag og praktikken) har fået den centrale plads som reformen tiltænkte? I høj grad ,6 I nogen grad ,3 I mindre grad ,3 Slet ikke 27 4,8 Ved ikke 28 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 7 14

15 24. I hvilken grad vurderer du at praktikken har fået den centrale plads som reformen tiltænkte? I høj grad ,6 I nogen grad ,3 I mindre grad 79 14,1 Slet ikke 9 1,6 Ved ikke 25 4, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 10 Vurdering af 2007-læreruddannelsens pædagogiske element og to linjefag 25. Har du deltaget i det pædagogiske element? (også kaldet fx 0,1-/0,2-samarbejdet) Ja ,3 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken betydning vurderer du at det pædagogiske element har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,6 Overvejende positiv betydning ,7 Overvejende negativ betydning 33 8,4 Negativ betydning 21 5,4 Ved ikke 27 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant

16 27. Hvilken betydning vurderer du at tilbuddet om linjefaget specialpædagogik har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,4 Overvejende positiv betydning ,0 Overvejende negativ betydning 36 6,4 Negativ betydning 17 3,0 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken betydning vurderer du at tilbuddet om linjefaget dansk som andetsprog har for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,6 Overvejende positiv betydning ,6 Overvejende negativ betydning 13 2,3 Negativ betydning 5,9 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 8 16

17 Hvilket fag fylder mest i årsnorm (følgende spørgsmål besvaret ud fra hvilket fag der fylder mest i årsnorm) 29. Hvilket fag fylder mest i din årsnorm for skoleåret 2010/2011? (sæt kun en markering - Obs: Hvis du har en ligelig årsnormering mellem to fag, vælg da det fag du samlet set har undervist mest i på 2007-læreruddannelsen) KLM 28 5,0 Pædagogik 35 6,2 Almen didaktik 42 7,5 Psykologi 39 6,9 Dansk, fællesforløb 46 8,2 Dansk, begyndertrin 27 4,8 Dansk, sluttrin 32 5,7 Engelsk, 72 ECTS 28 5,0 Historie, 72 ECTS 10 1,8 Idræt, 72 ECTS 19 3,4 Matematik, fællesforløb 34 6,0 Matematik, begyndertrin 9 1,6 Matemateik, sluttrin 19 3,4 Billedkunst 12 2,1 Biologi 13 2,3 Dansk som andetsprog 7 1,2 Engelsk, 36 ECTS 3,5 Fransk 1,2 Fysik/kemi 12 2,1 Geografi 9 1,6 Historie, 36 ECTS 5,9 Hjemkundskab 8 1,4 Idræt, 36 ECTS 11 2,0 Kristendom/religion 8 1,4 Materiel design 11 2,0 Musik 19 3,4 Natur/teknik 16 2,8 Naturfagligt fællesforløb 2,4 Praktik 8 1,4 Samfundsfag 14 2,5 Specialpædagogik 13 2,3 Tysk 8 1,4 Andet, skriv hvad: 14 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 9 17

18 30. Hvor er faget hovedsageligt placeret? (n=555) Respondenterne kan sætte flere kryds. Antal besvarelser Procent 1. år ,6% 2. år ,2% 3. år ,8% 4. år ,9% ,5% Vurdering af den nye læreruddannelses betydning for dit primære fag 31. I hvilken grad vurderer du at omfanget af dit fag (i årsværk) matcher fagets mål og CKF'er? I høj grad 95 16,9 I nogen grad ,2 I mindre grad ,9 Slet ikke 73 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 10 18

19 32. Hvad mener du ville være en passende størrelse (i årsværk) for at kunne nå mål og CKF'er? Mindre end 0,4 årsværk 9 4,5 0, ,6 0,6 4 2,0 0,7 5 2,5 0, ,1 0,9 8 4,0 1, ,1 1,1 2 1,0 1, ,6 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 15 7,5 Mere end 1,5 årsværk 22 11, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor enig eller uenig er du i følgende: Mit fag burde strække sig over flere semestre for at opnå en bedre faglighed? Enig ,1 Overvejende enig ,0 Overvejende uenig 85 15,4 Uenig 69 12, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har du samlæsning i dit fag, dvs. underviser du studerende fra flere forskellige årgange samtidigt? Ja ,1 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 10 19

20 35. Vurderer du at samlæsning har positiv eller negativ betydning for den faglige kvalitet af dit fag? Positiv betydning 22 9,3 Overvejende positiv betydning 83 35,0 Overvejende negativ betydning 73 30,8 Negativ betydning 26 11,0 Ved ikke 33 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 334 Vurdering af adgangskrav m.m. i forhold til det valgte fag 36. Vurderer du at adgangskravene i dit fag har positiv eller negativ betydning for den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen? Positiv betydning ,1 Overvejende positiv betydning ,1 Overvejende negativ betydning 40 7,2 Negativ betydning 24 4,3 Ved ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at det pædagogiske element tager ressourcer fra dit eget fags undervisningstimer? I høj grad 58 15,1 I nogen grad 99 25,8 I mindre grad 86 22,5 Slet ikke 89 23,2 Påvirker ikke mit fag 51 13, ,0 Ubesvaret/ikke relevant

21 Vurdering af forskningsbasering, dokumentation og PBA-projektet i forhold til det valgte fag 38. I hvilken grad vurderer du at der i dit fag findes relevante forsøgs- og udviklingsarbejder, der kan inddrages i undervisningen? I høj grad ,3 I nogen grad ,7 I mindre grad ,1 Slet ikke 10 1,8 Ved ikke 12 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad inddrager du forsøgs- og udviklingsarbejde i din undervisning? I høj grad ,3 I nogen grad ,8 I mindre grad 82 14,6 Slet ikke 7 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at der i dit fag findes relevante forskningsarbejder, der kan inddrages i undervisningen? I høj grad ,6 I nogen grad ,6 I mindre grad 72 12,9 Slet ikke 6 1,1 Ved ikke 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 12 21

22 41. I hvilken grad inddrager du forskningsarbejder i din undervisning? I høj grad ,3 I nogen grad ,3 I mindre grad 67 12,0 Slet ikke 8 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad styrker din undervisning de studerendes kompetencer til at kunne evaluere og dokumentere klassens og elevernes færdigheder? I høj grad ,2 I nogen grad ,0 I mindre grad 44 7,9 Slet ikke 1,2 Ved ikke 10 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad vurderer du at de studerende gennem undervisning i dit fag har opnået faglige kompetencer til at kunne skrive deres professionsbachelorprojekt? I høj grad ,5 I nogen grad ,7 I mindre grad 36 6,4 Ved ikke 8 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 11 22

23 Afslutning 44. Hvis du skulle forbedre 2007-læreruddannelsen, hvilket af disse fem indsatsområder ville da være vigtigst for dig: Linjefagsstrukturer- og bindinger Linjefagenes omfang og indhold Fællesfagenes omfang og indhold , , ,8 Praktikken 17 3,1 Treklangen, dvs. sammenhængen mellem linjefagene, praktikken og de pædagogiske fag , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 20 23

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse

København 4. marts 2008. Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse København 4. marts 2008 Til : Undervisningsministeren Følgegruppen for ny læreruddannelse Af: Jesper Juellund Jensen (ph.d., seminarielektor, formand for Seminariernes Musiklærerforening) Steen Lembcke

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse

Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse Bilag Kriterier for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag og kurser i den nye læreruddannelse 1. Overordnede kriterier for samtlige mål og CKF er Den faglige,

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen

Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks til undersøgelse af meritlæreruddannelsen Spørgeskemaer 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Appendiks

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Læreruddannelsens faglige kvalitet

Læreruddannelsens faglige kvalitet Læreruddannelsens faglige kvalitet Læreruddannelsens faglige kvalitet Læreruddannelsens faglige kvalitet 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Rapport vedr. evaluering af forsøg med læreruddannelsen

Rapport vedr. evaluering af forsøg med læreruddannelsen Rapport vedr. evaluering af forsøg med læreruddannelsen Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse 1. juni 2010 Indledning Denne rapport præsenterer resultatet af en fokuseret evaluering

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161

Kurser og frivillig undervisning... 161 Kursus indenfor folkeskolens timeløsefag... 161 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen... 4 Læreruddannelsens studieordning... 4 Læreruddannelsens formål og mål... 4 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin

Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne. Fróðskaparsetur Føroya/ Námsvísindadeildin Folkeskolelærer- og pædagoguddannelse på Færøerne 1 Færøernes Seminarium (lærerskole) blev fusioneret med Færøernes Universitet i 2008 Er nu en del af fakultetet for humaniora, samfundsvidenskab og pædagogik

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Afrapportering. Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA

Afrapportering. Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA Afrapportering Kortlægning af omfanget af og formen på undervisning uden for klasserummet på læreruddannelserne i VIA Karen Barfod og Søren Witzel Clausen VIAs program for Outdoorpædagogiske perspektiver

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser. Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser Karakteropgørelse vedr. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser Bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=172838 2. En skole eller en uddannelsesinstitution, som giver

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Min læreruddannelse. Indhold:

Min læreruddannelse. Indhold: Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag...... side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering....

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER

BILAG 1 FIGURER OG TABELLER BILAG 1 FIGURER OG TABELLER Projekt Undersøgelse af årsager til lav kompetencedækning i historiefaget Kunde Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Bilag nr. 1 Dato August 215 1. Introduktion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG

VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS MERITLÆRERUDDANNELSEN LÆRERUDDANNELSEN CAMPUS CARLSBERG Program KL. 18.00-18.10: VELKOMST VED STUDIELEDER METTE MARIE GRÄS KOKHOLM KL. 18.10-18.20: OPLÆG VED DANSKUNDERVISER ANETTE

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

studieordning læreruddannelsen i Århus

studieordning læreruddannelsen i Århus studieordning 2010 læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 for læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen i Århus Studieordning 2010 Gælder for studerende, der i august 2010 eller tidligere

Læs mere

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen

Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Hjørring Seminarium, CVU Nordjylland, U.C. Studieordning for læreruddannelsen Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag...5 Læreruddannelsens grundlag...5 Seminariets studieordning...5 Uddannelsens formål

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Naturfag i læreruddannelsen beskrivelse af praksis og visioner for fremtiden

Naturfag i læreruddannelsen beskrivelse af praksis og visioner for fremtiden Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 136 Offentligt Foreningen af Lærere i Naturfag ved Læreruddannelserne samt UCNatNet: Naturfag i læreruddannelsen

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat BILAG Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 - bilagsnotat Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen Dette bilagsnotat indeholder metodebeskrivelse, bilagstabeller og oversigt over indberettede

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen Åben uddannelse 2017 Ansøgningen skal sendes elektronisk til ses@ucsj.dk og være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.april 2017 Dokumentation skal vedhæftes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Deltagere i udarbejdelsen af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag

Deltagere i udarbejdelsen af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag Deltagere i udarbejdelsen af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag Faggrupper Almen didaktik Niels Grønbæk Nielsen CVU Fyn, Odense Kastanievej 8, 5580 Nr. Åby Elsebeth

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Analyseafit-og medieintegrationeni Bekendtgørelseom uddannelsetil professionsbachelorsom lærertil folkeskolen

Analyseafit-og medieintegrationeni Bekendtgørelseom uddannelsetil professionsbachelorsom lærertil folkeskolen Analyseafit-og medieintegrationeni Bekendtgørelseom uddannelsetil professionsbachelorsom lærertil folkeskolen Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mål, indhold og tilrettelæggelse...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny læreruddannelse.

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny læreruddannelse. Forligskredsen bag læreruddannelsen Den 1. juni 2012 AFTALETEKST Reform af læreruddannelsen Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny læreruddannelse. Formålet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4

Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4. Læreruddannelsens studieordning...4. Læreruddannelsens formål og mål...4 Indholdsfortegnelse Retsgrundlaget for læreruddannelsen...4 Læreruddannelsens studieordning...4 Læreruddannelsens formål og mål...4 Læreruddannelsen ved Professionshøjskolen UCN...5 Uddannelsens omfang...6

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Læreruddannelsen i kritisk belysning

Læreruddannelsen i kritisk belysning www.folkeskolen.dk januar 2007 1 / 5 Læreruddannelsen i kritisk belysning Hvad var mon meningen? Hvad kan give mening? Af Kirsten Krogh-Jespersen *) Den læreruddannelse, der var gældende 1 indtil 1. januar

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Læreruddannelsen Studieordning University College Syddanmark

Læreruddannelsen Studieordning University College Syddanmark Læreruddannelsen Studieordning 2012 University College Syddanmark Forord... 8 Indledning... 9 Læreruddannelsens formål... 9 Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt... 10 Kompetenceprofil... 10 Hvad er

Læs mere

Frederiksberg Seminarium. Studieordning 2007

Frederiksberg Seminarium. Studieordning 2007 Frederiksberg Seminarium Studieordning 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...4 1. FORMÅL, VISION, HISTORISK GRUNDLAG & STRATEGI...5 2. UDDANNELSENS VARIGHED OG STRUKTUR...8 FAGENES VÆGT OG OMFANG I UDDANNELSEN...9

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Skive STUDIEORDNING 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Almen del... 4 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens opbygning og fagenes omfang...

Læs mere