Pædagogisk Ledelse p.t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Ledelse p.t."

Transkript

1 Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk grundlag under koordinering af NCE - NCE har p.t. ca. 10 DEP-hold i gang i Pædagogisk Ledelse med ca. 200 deltagende 15. september 2014 ledere

2 Pædagogiske Ledelse i praksis Hvad ser vi derude hos jer? Lederinterviews Reflekterende samtaler Konsulentmøder Øvrige iagttagelser på skolerne

3 Pædagogiske Ledelse i praksis Rapport fra NCE på vej - december 2014 Generaliserbar viden værktøjer til Pædagogisk Ledelse UVM-konference medio forår 2015

4 Reform/OK13 Lederkompetencer Didaktisk, pædagogisk grundlag Skolekultur Pædagogisk Ledelse Evaluering Lærerne Side 4 Eleverne Organisation

5 Hvad er det det der med pædagogisk ledelse? Eleverne opfattede undervisningen som kedelig og uden relevant til virkeligheden og skolerne blev betragtet som et sted man kunne slappe af eller ligefrem sove lidt. 1889, fra livlige diskussioner på generalforsamlingerne i Håndværker- og Industriforeningerne og i Håndværkerbladet

6 Hvad er det det der med pædagogisk ledelse? Hvad hører vi anno 2014: - Behov for og efterspørgsel efter mere pædagogisk ledelse både hos ledere og lærere - Behov for mere fokus på kerneopgave at levere god undervisning og at være en uddannelsesinstitution - OK13 sætter nogle nye forhold i spil i fht. forberedelse forholdet mellem ledere og lærere. - Krav fra UVM om mere fokus igennem både Fælles didaktisk, pædagogisk grundlag og krav om lederuddannelse i pædagogisk ledelse (2012)

7 Hvad er det det der med pædagogisk ledelse? I FL13 hedder det bl.a.:...at de relevante medarbejdergrupper løbende deltager aktivt i den didaktiske og pædagogiske udvikling på skolen.at denne udvikling sker systematisk blandt andet gennem løbende inddragelse af nyeste viden om, hvilken didaktik/pædagogik der virker for hvilke elevtyper. Endvidere at udviklingen understøttes praktisk fx ved at etablere fora og skabe tidsmæssigt rum for, at de relevante medarbejdergrupper reflektere over skolens didaktiske og pædagogiske praksis og på denne baggrund videreudvikler denne praksis.

8 Hvad er det det der med pædagogisk ledelse? I FL13 hedder det videre:. At ledelsens engagement i og prioritering af didaktisk og pædagogisk udvikling mærkes tydeligt af såvel skolens ansatte som eleverne, fx ved at ledelsen indimellem deltager i undervisningen og/ eller indgår synligt i det daglige læremiljø på skolerne At skolen er en lærende organisation, hvor medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver i hverdagen indgår som en mulighed for at lære og udvikle sine kompetencer, og hvor medarbejderens kompetenceudvikling fx i form af kurser eller virksomhedspraktik overføres og anvendes i udvikling af skolens faglige, didaktiske og pædagogiske praksis

9 Hvad er det det der med pædagogisk ledelse? I reformaftalen fra 2014 hedder det bl.a.: Der er behov for en stærk pædagogisk ledelse på skolerne, som sammen med lærerne kan skabe erhvervsuddannelser med højere kvalitet. Det sker bl.a. ved, at ledere og lærere implementerer et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag for skolens undervisning og sikrer implementeringen af kvalitetsløftet i undervisningen

10 Ledelsesudfordringer 11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering og vidensindsamling af NCE

11 Dagsorden - Nedslag i det der rører sig - Hvilke ledelsesudfordringer giver det? - Hvad gør skolerne? * Overordnet * Konkrete eksempler

12 Nedslag at fokusere den pædagogiske ledelse f.eks. igennem Det fælles didaktisk, pædagogisk grundlag (leder)

13 Nedslag Hvordan kan lærere med diplomuddannelse fungere som forandringsagenter? (leder)

14 Niveau - Strategisk udvikling og kompetenceløft Niveau - Diplomuddannelsen bidrager til teamudvikling Niveau - Organiseret støtte til den enkelte Niveau - Individuelle forløb

15 Nedslag DEPen er begyndt at slå igennem rundt omkring. En begyndende kritisk masse af lærere der sætter en formuleret dagsorden omkring didatik og pædagogik

16 Nedslag Hvad god undervisning er? Tja. Jeg gør det, der virker Teknisk skole-lærer

17 Nedslag vi skal gå fra bygninger og regneark til fokus på undervisningens indhold og gennemførsel (leder)

18 Nedslag Vi ser et paradigmeskift i fht. i højere og højere grad at bruge evidensbaseret viden, evalueringsmetoder, rapporter, undersøgelser m.m. i skolens daglige pædagogiske praksis stadig med respekt for de erfaringer der er og der hele tiden gøres

19 Pædagogisk ledelse på erhvervsskoler Før OK13 Den professionelle lærer: Klasseværelset/værkstedet Teoretiske baggrund Praktiske baggrund Kendskab til eleverne Den professionelle leder: Sætter rammerne Ser på kapacitet og kompetencer Styrer økonomien Her regerer læreren - Hvad der skal undervises i - Hvordan det skal gøres - Hvordan eleverne skal behandles Hvordan forberedelsen skal foregå

20 Pædagogisk ledelse på erhvervsskoler Efter OK13 Den professionelle lærer: Klasseværelset/værkstedet Teoretiske baggrund Praktiske baggrund Kendskab til eleverne Her regerer læreren - Hvad der skal undervises i - Hvordan det skal gøres - Hvordan eleverne skal behandles Hvordan den individuelle og teambaserede forberedelse skal foregå Den professionelle leder: Sætter rammerne Ser på kapacitet og kompetencer Styrer økonomien.og er medspiller og medregent på

21 Ledelsesudfordringer behov for at skabe legitimitet i organisationen og på lærerværelserne omkring diskussion af pædagogik og pædagogisk udvikling af undervisningen (leder)

22 Ledelsesudfordringer det handler ikke mere kun om røde og sorte tal på bundlinjen økonomisk, men også om røde og sorte tal i fht. læring og god undervisning (leder)

23 Organisationskultur Vil der være accept af at lederen træder ind på lærerens scene? (leder) - Ja, nødvendigt i fht. OK13, reform m.m. - Ja, i fht. kompetenceudvikling, teamudvikling m.m. - Ja, mange lærere har ventet på kompetent dialog om hvordan de leverer den bedste kerneydelse

24 Ledelsesudfordringer Organisationskultur Hvilken grad af frivillighed skal der være i forandringsprocesser? Ledelsesdilemmaer vi ser: Hvor meget skal jeg blande mig? Hvor meget skal jeg sætte mål for? Hvor meget skal være fælles på skolen?

25 Eksempel God Organisationskultur kodex for undervisning 1) Meldes ud til eleverne 2) Dialog med lærerne hver afdeling hvad prioriteter vi? 3) Understøttes med kompetenceudvikling

26 Ledelsesudfordringer hvordan sikrer vi at det kommer ud og implementeres i yderste led? (leder) MÅSKE SENERE

27 Ledelsesudfordringer at kunne deltage i diskussionen når lærerne spørger: har lederen en pædagogisk holdning til det her? (leder)

28 Ledelsesudfordringer vi skal skabe pædagogiske- og læringsmæssige, højtydende lærerteams (leder) EVA-rapporten om lærerteam

29 Lederkompetencer ophæve underviserens rum som privatkonsulterende underviser (leder)

30 Lederkompetencer at lederen kan bidrage til at underviserne får smag for hinandens fælles dynamik (leder)

31 Lederkompetencer at lederne kommer så tæt på lærerne og undervisningen, at de kan stille krav til den pædagogiske praksis (leder)

32 Lederkompetencer.at skabe et samarbejdsklima, hvor lærerne er medproducerende omkring kvalitet og effektivitet

33 Mere pædagogisk samarbejde med administration, IT, m.m. 1) IT-pædagogisk strategi 2) Pædagogisk bygningsindretning m.m. 3) Administrationen besidder meget viden som kan bruges i til pædagogisk ledelse

34 Ledelsesudfordringer Hvis lærerne skal lærer af hinanden igennem teams, så skal lederne så ikke også lærer af hinanden i teams?

35 Tredelt Ledelsesdiskurs 1) Økonomi rammerne 2) Fagligheden håndværket 3) Pædagogisk ledelse

36 Ledelsesudfordringer vores bidrag som ledere til udvikling af den daglige drift på erhvervsskolen bliver også udfordret det er ikke kun lærerne der skal noget nyt og andet, vi skal som ledere også noget nyt!!

37 Pædagogisk Ledelses-faglighed man kan træde ind i et rum, hvor man er sårbar og det er vigtigt at man gør det, hvis man forventer at lærerne skal gøre det

38 Behov for ledelsesprofessionalisering 1) Pædagogisk og didaktisk viden 2) Forhandlingskompetencer 3) Ledelse af processer - personlig udvikling 4) Ledelse af lærerprocesser Videnledelse (uddybes)

39 Behov for ledelsesprofessionalisering 1) Pædagogisk og didaktisk viden de forstår ikke helt hvad vi siger Venskabelige tone fra lærere til direktør om uddannelseslederne

40 Behov for ledelsesprofessionalisering 1) Pædagogisk og didaktisk viden - Læsning af rapporter, analyser, nye pædagogiske metoder m.m. - Sparring af og med DEPér m.m. - Deltagelse i diskussioner på teammøder m.m.

41 Behov for ledelsesprofessionalisering 2) Forhandlingskompetencer - OK13 - Nyt rum for ledelse nyt rum for undervisere - Decentralisering af forhandlingsfeltet øje til øje - Den svære samtale - Teamudfordringer

42 Behov for ledelsesprofessionalisering 3) Ledelse af processer - Personlig udvikling - Samarbejde med eksterne parter - Teamudvikling - Nye ledelsesroller turde træde ind i rummet

43 Behov for ledelsesprofessionalisering 4) Ledelse af lærerprocesser Videnledelse - Team der taler og arbejder med læring og didaktik - Videndeling er mere end opgavebytning - Udfordre lærersamarbejdet (EUX) - Kompetenceudvikling af lærerne - Organisering af supervision m.m.

44 Behov for ledelsesprofessionalisering Vi tager den lige igen: vores bidrag som ledere til udvikling af den daglige drift på erhvervsskolen bliver også udfordret det er ikke kun lærerne der skal noget nyt og andet, vi skal som ledere også noget nyt!!

45 Behov for ledelsesprofessionalisering Ledelsesteam for pædagogisk ledelse 1) Team der taler og arbejder med læring og didaktik 2) Videndeling er mere end erfaringsudveksling af administrative ledelsesopgaver 3) Udfordre ledersamarbejdet 4) Kompetenceudvikling af ledere 5) Organisering af supervision m.m.

46 Ledelsesudvikling Mindre management mere leadership F.eks. (gen)etablering af jobfunktioner der kan understøtte de mere administrative opgaver hos uddannelseslederen

47 Lærerarbejdet er blevet mere komplekst og uforudsigeligt fordi eleverne er meget forskellige Lærerarbejdet er blevet mere mangefacetteret. Udover selve undervisningen skal lærerne også kunne være kontaktlærere, uddannelsesudviklere, projektledere med mere Relationskompetencer og evnen til samarbejde med både elever og kolleger er centralt. Lærerne har sig selv som personer på spil i arbejdet fra rapporten: Anerkendelse, dialog og feedback. Pædagogisk ledelse på uddannelsesinstitutioner med eksempler fra erhvervsskolerne

48 Lærerudvikling Forventninger til generelle lærerkompetencer i fremtiden 1) Tager initiativ og udvikler undervisningen 2) Innovative 3) Fagligt dygtige 4) God til klasseledelse 5) God til relationer med elever

49 Lærerudvikling Behov for mere dialog med eleverne om læring eleverne skal lære at være bevidste om egen læring det er en vigtig opgave for lærerne at sikre det

50 Lærerudvikling Behov for mere ledelse af lærerudvikling Vil vi have et læringsmiljø med innovative og talent-elever, så må vi også skabe innovative og talentmiljøer for lærerne

51 Lærerudvikling Ledernes forventninger til lærerudvikling De skal have lyst til at gå på besøg hos hinanden (leder) Det er afgørende at lærerne bruger hinanden (leder)

52 Eksempler på pædagogisk Ledelsesværktøjer Tre gode og en kradser Etablering af dagligt evalueringsmetode i klassen sammen med eleverne om dagen undervisning den blev videreført til teammøder m.m.

53 Eksempler på pædagogisk Ledelsesværktøjer Undervisningsevaluering ETU-skema kun om undervisningen for hver enkelt lærer. a) Benyttes i fbm. MUS til individuel kompetenceudvikling b) Benyttes som en del af den strategiske kompetenceudvikling

54 Eksempler på pædagogisk Ledelsesværktøjer Undervisningsevaluering Evalueringsskema kun om undervisningen for hver enkelt lærer. a) Benyttes i fbm. MUS til individuel kompetenceudvikling b) Benyttes som en del af den strategiske kompetenceudvikling

55 Eksempler på pædagogisk Ledelsesværktøjer Undervisningsobservation og MUS Lederen overværer en lektion og afholder MUS samme dag. Erfaringerne fra observationen danner grundlag for den pædagogiske del af MUSen

56 Hvordan kan ETUerne bruges som værktøj ift. pædagogisk ledelse? Hvordan anvendes elevernes kommentarer/ evalueringer i praksis?

57 Eksempler på pædagogisk Ledelsesværktøjer ETU som pædagogisk dialogværktøj og strategisk værktøj Lærerne tager dialog med eleverne om ETUen Lederne tage dialog med lærerne om ETUen Resultaterne indgår i den pædagogiske strategi og den pædagogiske kompetenceudvikling

58 Det er sjovere at være uddannelseschef når medarbejderne kender forskel på pædagogik og didaktik selv som personer på spil i arbejdet

59 Tak for ordet - vi fortsætter med emnet senere selv som personer på spil i arbejdet

60 Ledelsesudfordringer Hvordan kan ETUerne kvalificeres til brug i fht. Det fælles didaktiske, pædagogiske grundlag? (leder)

61 Ledelsesudfordringer Gør vi det, der virker? (Leder)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere