Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere"

Transkript

1 Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1

2 OK13 muligheder og udfordringer 2

3 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg Akkorder Overordnet ramme Merarbejde Enkel tillægsstruktur Tidsregistrering 3

4 Hvad kræver det af lederne? Fra Til Aftaler med TR Dialog med lærerne og samarbejde med TR og SU Fordele kasser af tid Arbejdstidsaftale Fordele opgaver Lede privatpraktiserende Lede med udgangspunkt i arbejdspladsen Respektere frihed til at definere egen faglig-pædagogisk tilgang Nye undervisningsformer på trods af overenskomst Fokus på sparring og samarbejde om opgaverne Nye undervisningsformer understøttet af overenskomst Konkurrence på akkorder Konkurrence på god arbejdsplads 4

5 OK 13 Start på kvalitetsløft Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 5

6 Elementer i udviklingsdagsorden Læreren skal i endnu højere grad tage ansvar for at bringe eleven i mål, ikke bare i sine fag, men i den samlede uddannelse Læreren skal kunne se gevinsten ved fælles forberedelse, fælles gennemførelse og fælles evaluering af undervisning Læreren har behov for nye kompetencer (som underviser) i forhold til praksisrettet og innovativ undervisning, differentieret undervisning, ny lærerrolle som vejleder, coach m.v., relationskompetence, evalueringskompetence Læreren har behov for nye kompetencer (som medarbejder) i teamarbejde, projektledelse m.v. 6

7 OK 13: Veje til målene - eksempler Flere og bedre undervisningstimer (bredt undervisningsbegreb) Mere tid mellem lærer og elev til undervisning og læring Mere lektiehjælp og skriftligt arbejde sammen med en lærer Mere håndholdt, differentieret undervisning, elevtilpasset undervisning, fx ved holddeling, tolærerordning m.v. Mere individuel faglig vejledning løbende evaluering og opfølgning Styrket strategisk skoleledelse, forandringsledelse, pædagogisk ledelse. Styrket og målrettet kompetenceudvikling af ledere og lærere 7

8 Mål for proces Tydelig retning for skolen og det pædagogiske arbejde. (ledelsesrummet) Sammenhæng mellem vision og dagligdag. Mulighed for at prioritere. Balance mellem styring ovenfra og engagement og faglighed nedenfra. Fra enkeltfaglighed til flerfaglighed. Sikre udviklingstakt. Kontinuerlig dialog om undervisningsrummet. Effektivisering som led i dagsorden for offentlig sektor Ingen timetælleri Fleksibilitet. Bevarelse af lærerarbejdets styrker og tiltrækning 8

9 Ny Nordisk Skole Odder Gymnasium. Indsatsområder Overgang fra grundskole Undervisningsdifferentiering Digital dannelse Talentudvikling Sprog 9

10 Planlægning af næste skoleår 15 15

11 Formål Fastholde og udbygge Odder Gymnasium som en udviklingsorienteret skole. Fastholdelse og udbygning af undervisningens kvalitet. Større inddragelse af flere undervisningsformer, herunder IKT Større mulighed for undervisningsdifferentiering. Fastholde evne til at tiltrække elever og dermed bevare arbejdspladser Fastholde og udbygge Odder Gymnasium som en god arbejdsplads Fleksibilitet Delt lederskab Tillid Mulighed for udvikling. Fagligt didaktisk Fastholde tiltrækning af dygtige lærere. 16

12 Opgavefordeling Hver lærer afgiver ønsker til arbejdsopgaver. Diverse kendte hverv og opgaver (pkt. 1) Hold. Undervisningstid, elevtid, SRP, AT mv. (pkt ) Øvrige opgaver efter ønske (pkt ) Ledelsen sammensætter opgavefordeling således at arbejdsopgavernes omfang er svarende til de nuværende kendte størrelser I dette indgår de fælles, skolerelaterede opgaver (se følgebrev) og de, der ønskes / tildeles mere individuelt. Vejledning Ønskeliste Der tages hensyn til individuelle forhold (nedsat tid, erfaring, holdsammensætning, flerfaglige forløb m.m.) Der indledes dialog med de kolleger, som ønsker en uddybning / ændring af opgavefordelingen. Den endelige opgavefordeling betragtes herefter som en oversigt over lærerens samlede opgaveportefølje i den kommende skoleår. Der kan efter dialog med den enkelte tildeles yderligere opgaver. Omfanget af disse afgør om der fjernes andre opgaver, tildeles merarbejde, eller om de kan løses indenfor den eksisterende portefølje. 17

13 Tilstedeværelse Som hovedregel skal man møde på skolen, når det giver mening i forhold til de tildelte opgaver. Undervisning, vejledning, møder m.v. (en kombination af Lectio, arbejdsplan og aftalte møder / fælles forberedelse) Individuel forberedelse og opgaveretning kan foregå på skolen eller hjemme efter lærerens eget ønske. Tilstedeværelse på skolen varsles efter hidtidige regler. 10 arbejdsdage ved planlagte begivenheder og dagligt ved sygdom (jf. den nuværende husaftales formuleringer) De nuværende depoter udstyres med hæve- sænkeborde med tilhørende stole. Der sørges for tilstrækkelige lys- og ventilationsforhold. Der oprettes ikke en fast arbejdsplads til hver enkelt, men der stilles et individuelt skuffemøbel med lås til rådighed ( rullemarie ) Derudover indrettes EDB II til vejlednings- og mødetorv, hvor det i tilknytning til lærerværelset er muligt at vejlede elever, afholde møder, etc. Her kan ikke forventes arbejdsro eller diskretion. 18

14 Tidsregistrering Nødvendigt i en eller anden form. Overenskomstkrav Samtidig vigtigt at fastholde en kvalitet ved gymnasielærerarbejdet nemlig fleksibilitet og selvbestemmelse. Et akademisk arbejde. Ikke et bureaukratisk monster. Automatisk løbende sammentælling. Samtale med leder efter et aftalt tidsinterval (hver måned, hvert kvartal, hver semester?) 19

15 Ledelsesmæssige overvejelser Udmelding af holdning om at resultatet er godt og åbner mange muligheder, samtidig med anerkendelse af voldsom proces. Mind om at ingen har sagt at lærerne ikke arbejder nok. Hvor glade var vi egentlig for det gamle system? Ind på lærernes hjemmebane. Faglighed, pædagogik, professionalisme. Mindre fokus på organisation, struktur og økonomi. Fokus på fælles projekt vedr. udvikling af kerneydelsen. Minde om tidligere aftalte mål. Overenskomst giver faktisk nye muligheder. Insistere på eksistensen af en ny ramme. Ingen skuffe-regneark Timerammer findes ikke. Skab tillid i hverdagen. Sørg for at skræk-scenarierne ikke virkeliggøres 20

16 Vi kan og vil lede for at skabe de bedste vilkår for elever og lærere (det er vel derfor vi blev skoleledere?) 21

17 Punkter til overvejelse Hvorledes passer ministeriets udviklingsdagsorden og målene for OK 13 på jeres skoler? Hvilke procesovervejelser er relevante for jeres skole? I hvor høj grad er processen vedr. planlægningen af næste skoleår mulig og ønskelig hos jer? Hvilke bud har I på hvorledes hverdagen ændres på skolen og for lærerne? 22

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Aske Christensen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Asch@ruc.dk Dagens program (14-18.00) 14-16.00

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere