NYHEDSBLAD FRA GI. Nr Direktør for Bygherreforeningen. skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2011. Direktør for Bygherreforeningen. skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering"

Transkript

1 NYHEDSBLAD FRA GI Nr Direktør for Bygherreforeningen skyder fra hoften: Vi skal satse på renovering

2 Foto: Emil Lyders Bygherrernes direktør Henrik Lindved Bang fyrer løs med synspunkter om renovering Af kommunikationsmedarbejder Bo Bjerre Hansen Renovering har kæmpe potentiale 2 BEDRE BOLIGER nr

3 Otte værktøjer er afleveret til branchen, og det markerer en milepæl i det årelange samarbejde mellem GI og Realdania under navnet Renovering Læsere af dette blad har for længst stiftet bekendtskab med de fleste af værktøjerne, som beskrives nøjere på side 6 og 7. Den mangeårige indsats med at skabe ny viden og samle eksisterende viden i anvendelige værktøjer viser sig at passe overordentlig godt med konjukturerne. Nybyggeriet er gået i stå, og derfor vil der naturligt blive lagt flere kræfter i renovering af bygningsmassen. Direktøren for Bygherreforeningen, Henrik Lindved Bang har ikke tidligere haft meget fokus på renovering. Men det har ændret sig. Det forklarer han i et interview her. Jeg vil slå et slag for renovering Henrik Lindved Bang repræsenterer de professionelle bygherrer, og det er dem der træffer mange af de afgørende beslutninger for Danmarks bygninger. Danmark har som marked en høj grad af modenhed med rigtig mange m 2 pr. person. På den måde, er stagnationen i nybyggeriet ikke så alvorlig. Det giver til gengæld plads til at renoveringsområdet kan udfolde sig., fortæller han Henrik Lindved Bang har været med til mange initiativer i nybyggeriet, og kæmper i øjeblikket for projektet Værdiskabende Byggeproces, som skal tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriets kvalitet og organisering. Formålet er at udvikle en ny fælles praksis for BEDRE BOLIGER nr

4 God renovering sætter en positiv udvikling i gang i nærområdet, og gør det lettere at tiltrække og fastholde ressourcestærke lejere. Det medfører en stor værditilvækst for ejeren, og det er en gevinst for det omgivende samfund. Øjenåbner Tidligere tænkte jeg ikke så meget på udviklingsprojekter inden for området renovering. Men jeg har fået åbnet øjnene bl.a. takket være kampagnen Renover. Henrik Lindved Bang opfordrer derfor kraftigt GI til at fortsætte kampagnen for renovering, så den kan blive bredt mest muligt ud. Det er nødvendigt, for der bliver altså lavet mange forfærdelige løsninger derude. En dårlig udført renovering kan jo give negativ værditilvækst, og det er der ingen der har glæde af tværtimod, siger Henrik Lindved Bang, som nævner et eksempel på en vellykket renovering. Urbanplanen, som er et boligbyggeri på Amager. Her har en større renovering i tæt dialog med beboerne blandt andet givet bygningerne nye facader med bedre isolering, men også nyanlagte arealer mellem bygningerne, mener han. Henrik Lindved Bang Civilingeniør, Ph.D. Direktør for Bygherreforeningen 43 år byggeprocessen på tværs blandt byggeriets aktører, og projektet har deltagelse af byggeriets toneangivende organisationer. Se mere på Renovering er den stille pige, som nu skal udfolde sig, og jeg kan se for mig, at vi inviterer GI til at udvikle et renoveringsspor i Værdibyg sammen med os, lyder det fra Henrik Lindved Bang. Udvikling og uddannelse Bygherrernes repræsentant mener også, at der bliver satset for lidt på udvikling på renoveringsområdet. Både hvad angår processerne i arbejdet (effektivisering), men også på uddannelserne hvor interessen hos de dygtigste traditionelt samles om nybyggeri. Nye imposante bygninger tiltrækker mest opmærksomhed, og de fleste kan også huske stribevis af spektakulære nybyggerier, men hvem husker spektakulære renoveringer?, spørger han retorisk. Koncepter Jeg savner opmærksomhed på koncepter, som er rettet særligt mod renovering, som fx præfabrikerede vådrum. Mange markedsaktører ser ud til at give renovering for lidt opmærksomhed, siger Henrik Lindved Bang, som også mener, at det dækker over et uudnyttet potentiale. For øget opmærksomhed kan give bedre produkter, koncepter og kvalitet, som vil øge indtjeningen hos ejeren og give større komfort for beboeren. Henrik Lindved Bang om værktøjer fra Renoverprojektet Jeg synes, at det er glimrende med denne stribe værktøjer til branchen, og jeg håber de vil blive brugt. Selv har jeg hæftet mig særligt ved RISK, som handler om optimering af processer. Det emne optager mig meget, og her trænger vi i udpræget grad til forbedringer. Desuden er energikoncept.dk interessant. Klima er jo i den grad på dagsordenen, og selve hjemmesiden har en fin googleagtig tilgang. Den er ikke så abstrakt og giver resultater med et minimum af input. 4 BEDRE BOLIGER nr

5 Renoveringsbranchen får nyttige gaver 8 redskaber til fri anvendelse af ejere, rådgivere og udførende håndværksvirksomheder er overgivet til branchen. Giverne er GI og Realdania, som har finansieret vidensarbejdet under navnet Renovering Af kommunikationsmedarbejder Bo Bjerre Hansen Redskabsoversigt Renovering 2010 begyndte i 2006 med igangsættelsen af en række udviklingsprojekter, der alle havde som formål at fremme renovering i Danmark. Udviklingsprojekterne har resulteret i redskaber, som gavner renoveringsprocessen enten ud fra et uddannelsesmæssigt aspekt eller som et konkret værktøj rettet mod professionelle i branchen. Kampagnen Renover De nye værktøjer overdrages til branchen med kampagnen Renover. På hjemmesiden renover.dk finder du overblikket over de 8 redskaber, som hjælper dig til en bedre renovering. Nogle er rettet mod bygningsejeren eller rådgiverne, andre er rettet mod håndværkeren og andre igen fokuserer på de unge, som er under uddannelse. Benspænd Med Læringsspillet Benspænd kan du se en byggeproces fra både dit eget og de andre fagfolks sted. Benspænd er et digitalt læringsprogram, hvor du kommer til at kende de problemer og udfordringer, som du og din kolleger typisk vil komme til at stå over for i et renoveringsprojekt. Dermed er du bedre rustet, når et renoveringsprojekt støder på problemer. Projektet afsluttes i løbet af Dansk Byggeskik Med hjemmesiden danskbyggeskik.dk har du direkte adgang til et digitalt bibliotek, om byggeteknikker og materialer anvendt ved opførelsen af etageboligbyggeriet i Danmark fra 1850 til Hjemmesiden gør det muligt at finde oplysninger om bygninger hurtigt, og hjælper dig dermed med at kortlægge forudsætninger for din renoveringsopgave. Danske Bygningsmodeller Med Danske Bygningsmodeller kan du nærstudere de skjulte detaljer i gamle etageboliger gennem 3D-tegninger. Modellerne gør det muligt at researche en bygnings konstruktioner hjemme fra pc en. De viste detaljer er valgt ud fra, at konstruktionerne er særligt sammensatte og derfor ofte består af komplicerede samlinger og materialesammensætninger. BEDRE BOLIGER nr

6 Branchen fik redskaberne officielt Ved en begivenhed den 25. januar 2011, fik 300 repræsentanter fra renoveringsbranchen redskaberne overdraget ved et officielt arrangement, hvor hvert redskab blev præsenteret på en stand. Repræsentanter for Bygherreforeningen, Arkitekterne, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører kvitterede for de nye redskaber med en spændende paneldebat. Redskabsoversigt Den Gode Håndværker Den Gode Håndværker er eftertragtet og nødvendig for at føre fortidens værdier ind i fremtiden. Uddannelsesprogrammet styrker håndværkeren ved oplæring i de byggeteknikker og metoder, som ældre bygninger er bygget efter. Desuden får deltagerne en bred indsigt i, hvad der kræves af andre faggrupper. Energikoncept Med Energikoncept får du et hurtigt overblik over, hvor din bygning bruger mest energi, og hvordan din energirenovering bliver en god investering i fremtiden. Ved at indtaste stamdata på din bygning, prøver du dig frem i vores renoveringssimulator. Undervejs får du overslagsberegninger på energiforbruget og gode råd til, hvordan du renoverer mest energirigtigt. Klik Et Håndværk Med Klik et Håndværk kan du se, hvordan historiske byggeteknikker udføres korrekt. Hjemmesiden indeholder videoer, der illustrerer, hvordan de typiske renoveringsopgaver udføres mest respektfuldt og effektivt. Videoerne på Klik et Håndværk hjælper dig til at tage vare på den danske bygningskultur på en kvalificeret måde. RISK Risk er et erfaringsforum, hvor en række faglige aktører i renoveringsbranchen har gennemgået et workshopforløb med fokus på risikohåndtering i renoveringsprocessen. Resultatet er samlet i en formidlingspakke, som giver dig inspiration til at reducere risikoen i renoveringsprojekter. Se rapport på BIPS beskrivelsesværktøjer Beskrivelsesværktøjerne fra BIPS omfatter nu også renoveringsarbejder og giver dig en mere effektiv renoveringsproces og en mere klar kommunikation mellem parterne. Med beskrivelsesværktøjerne får kunder, rådgivere og leverandører et fælles sprog i renoveringsprocessen. Projektet afsluttes i løbet af BEDRE BOLIGER nr

7 Når det går galt Rådskade i bærende bjælke efter utætheder under køkkenbord Det stille dryp Af arkitekt MAA Peter Jakobsen Uskadt bjælke Trænedbrydende svampe i en bygning er ødelæggende og kan medføre en stor og kostbar genopretning til stor gene for beboerne. Svampe har meget forskellige egenskaber og forekommer under forskellige betingelser, men de har en ting til fælles. De skal have adgang til vand. Udvendigt træværk som vinduer, døre beklædninger etc. er stærkt udsat for vand, men også tagværk og bjælkelag over fugtige kældre ses ofte udsat for vand, som har ført til svampeangreb. Uønsket vand Mere overset er, at det vand vi selv lukker ind i vores bygninger, kan være årsag til skader. Vi har varmt og koldt brugsvand, vand i opvarmningsanlæg samt spildevand. Derfor skal vandførende konstruktioner holdes i forsvarlig stand og jævnligt inspiceres ligesom bygningens udvendige dele. Sprængte rør, som mange har oplevet i denne vinter, giver tydeligt signal om behov for en omgående indsats. Det samme gør oversvømmelser i kældre, forårsaget af udefra kommende vand eller oversvømmelser pga. stoppede afløb. Råd og svamp Råd og svamp kan imidlertid også opstå på grund af små mængder vand, som langsomt siver, eller drypper fra kondens på uisolerede koldtvandsrør, defekte køkkenafløb eller defekte indmurede/skjulte faldstammer. Når bygningstræ bliver opfugtet, starter der en biologisk nedbrydning. Et ofte overset risikoområde er køkkenskabe, hvor installationerne er helt eller delvist skjult. Det er almindeligt, at man efter nedbrydning af et køkken i forbindelse med køkkenudskiftning støder på råd eller svamp i etageadskillelsen. Ægte hussvamp Det behøver ikke nødvendigvis at betyde de store udgifter til reparation for at retablere bjælkelagets bæreevne, men hvis det er ægte hussvamp, er det en helt anden sag. Det der gør ægte hussvamp særlig farlig er, at den er hurtigtvoksende, kan transportere vand og næringsstoffer over store afstande og derfor opfugte træ langt fra fugtkilden. Den trives i lukkede fugtige rum og gror bedst ved ca. 20 grader. Man bør derfor altid få analyseret en prøve for at sikre sig, hvilken type svamp der er tale om. Udbedringer af hussvampeskader er specialistarbejde og bør kun foregå under kyndig vejledning. Særlig vigtigt er at få vurderet omfanget, få udarbejdet en grundig beskrivelse og finde samvittighedsfulde håndværkere der følger den. Bjælke angrebet af ægte hussvamp Bjælke totalt ødelagt af ægte hussvamp. BEDRE BOLIGER nr

8 Mange bruger gratis værktøj GI Planlagt Vedligehold, som er et gratis værktøj til anvendelse i administration af ejendomme, bliver flittigt brugt. Værktøjet giver dig mulighed for, at få rapporter med vedligeholdelsesplaner med budgetter. Rapporten dannes på grundlag af en række indtastede oplysninger om ejendommen. 315 kontaktpersoner har valgt at åbne en profil, og der er oprettet 277 ejendomme med i alt 310 tilstandsregistreringer og rapporter. Du finder værktøjet GI Planlagt Vedligehold på under menupunktet Vedligehold. Mere selvbetjening på gi.dk Nu kan ejere med lån i GI hente årsopgørelsen for 2010 på Det er også muligt samme sted at hente en indfrielsesopgørelse for lån. Desuden kan du fortsat indberette udgifter for dine konti, hvis du ejer eller administrerer en bindingspligtig ejendom. GI sætter renten ned Pr. 8. december 2010 er renten på GI lån sat ned fra 4 % til 3,5 % p.a. Rentenedsættelsen gælder nye lånetilbud fra 8. december For allerede afgivne lånetilbud samt allerede udbetalte lån er renten uændret. GI yder lån til finansiering af konkrete arbejder på en bindingspligtig ejendom inden for disse 6 områder: 1. Klimaskærm og fællesarealer på ejendommen 2. Energioptimering 3. Toilet og bad i boliger uden disse installationer 4. Nye tagboliger 5. Udearealer 6. Adgangsforhold Udgiver: Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon: Telefax: Ansvarshavende redaktør: Lars Axelsen Redaktion: Bo Bjerre Hansen, Design og produktion: Datagraf Oplag: Forsidefoto: Emil Lyders GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Vi admini strerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter.

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 / 2014 Nye lejemål giver ejendommen et løft Livet under taget med lys, udsyn og luft Fotos udlånt af projektets rådgiver rønby.dk De lyse penthouselejligheder har

Læs mere

NYHedSBlad Fra gi. Nr. 1 2013. Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere

NYHedSBlad Fra gi. Nr. 1 2013. Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere NYHedSBlad Fra gi Nr. 1 2013 Papirblanketter er til dem, der elsker papirnusseri GI s nye online selvbetjeningssystem gør indberetninger nemmere Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Ny forbedret

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 4 2013. Alt om altanen. tips og inspiration NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2013 Alt om altanen tips og inspiration Investering i fremtiden Altaner giver nye muligheder for beboeren og gør lejemålene mere attraktive Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014

BEDRE BOLIGER. Aftalt grøn byfornyelse. Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 3 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 3 / 2014 Aftalt grøn byfornyelse Ny ordning åbner for energirenovering af ejendomme Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen, Aftalt Grøn Byfornyelse En aftale giver

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014

BEDRE BOLIGER. Lift fungerer som elevator. Koster fart men sparer penge NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 2 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 2 / 2014 Lift fungerer som elevator Koster fart men sparer penge AF KOMMUNIKATIONSKONSULENT BO BJERRE HANSEN Elevator eller lift Skal du investere i elevator, er der

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere