Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009"

Transkript

1 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009

2 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag

3 Indhold 1 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens gennemførelse Ikke målbare jobeffekter og konjunkturer Tilfredshed med Jobnet Effekt af at bruge Jobnet Brugen af Jobnet Brugen af jobcentrets hjemmeside Brugernes jobsituation Brugernes jobsøgning Svarprocent og brugerprofil Svarprocent Brugernes profil...12

4 2 Svarprocent og brugerprofil 1 1 Undersøgelsens resultater 1.1 Undersøgelsens gennemførelse UNI C har for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt jobsøgere med en adresse og et aktivt CV på Jobnet. Jobsøgerne har svaret på, hvordan de bruger Jobnet, hvilken effekt det har haft og hvor tilfredse de er. Undersøgelsen startede den 14. august 2009 og blev lukket den 9. oktober Ca brugere svarede på skemaet, svarende til 20 pct. 1.2 Ikke målbare jobeffekter og konjunkturer I rapporten måles effekten af at benytte Jobnet ved andelen af jobsøgere, der har været til samtale andelen af jobsøgere, som har fået tilbudt et job Jobnet har dog også effekter, som ikke måles i rapporten: mange jobsøgere søger job på Jobnet uden at være registreret som brugere. Da undersøgelsen kun omfatter personer, der har oprettet et CV på Jobnet, vil eventuelle jobskabende effekter for disse personer ikke blive medregnet. De økonomiske konjunkturer spiller en stor rolle for undersøgelsens resultater. Årets undersøgelse er gennemført i en periode med lav økonomisk vækst, stigende ledighed og få jobannoncer, mens undersøgelsen i 2007 blev gennemført i en periode med højkonjunktur, lav ledighed og mange annoncer. Forskellen bliver tydelig, når de to år sammenlignes. Konjunkturerne har specielt betydning for de effekter, der måles i rapporten. Andelen af jobsøgere, der tilbydes jobsamtaler og job, vil være større i en periode med lav ledighed og mange jobannoncer end i en periode med stigende ledighed og få annoncer. Konjunkturerne har også betydning for sammensætningen af brugerne i årets undersøgelse: andelen af ledige brugere er større end i undersøgelsen fra 2007, hvor en tredjedel af brugerne var i job. 1.3 Tilfredshed med Jobnet Generel tilfredshed 77 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet 77 pct. af Jobnets brugere er generelt meget eller overvejende tilfredse med Jobnet.

5 2 Svarprocent og brugerprofil 2 Det er næsten uændret i forhold til 2007-undersøgelsen, hvor den tilsvarende andel lå på 79 pct. Der er større tilfredshed med Jobnet blandt de brugere, der har fået tilbudt et job gennem Jobnet, end blandt dem, der ikke har. De kvindelige brugere er markant mere tilfredse med Jobnet end de mandlige brugere. Andelen af meget eller overvejende tilfredse brugere er lavere i Hovedstaden end i de øvrige regioner. Der er også en lavere andel af tilfredse brugere blandt brugere med en lang videregående uddannelse, Ph.d. eller Master end blandt brugere med anden uddannelsesbaggrund. Der er størst tilfredshed hos ledige på dagpenge eller brugere i job med supplerende dagpenge og mindst tilfredshed blandt selvstændige. Tilfredshed med Jobnet Tabel 6: Opsummering af resultater 77 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet. 1.4 Effekt af at bruge Jobnet Jobskabende effekter 43 pct. af Jobnets brugere har været til jobsamtale Et af de effektmål, der undersøges i rapporten er, hvor mange brugere der har været til samtale hos en arbejdsgiver. Samtalen kan komme i stand ved, at virksomheden har henvendt sig på baggrund af brugerens CV, eller ved at brugeren har søgt på en jobannonce fra virksomheden. 43 pct. af brugerne svarer, at de har været til mindst én jobsamtale. I 2007 havde halvdelen af brugerne været til mindst én jobsamtale. Kvinder kommer oftere til samtale end mænd. Brugere på 55 år eller derover og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund kommer mindst hyppigt til samtale. Hver femte bruger tilbydes job Jobsamtalen med arbejdsgiveren resulterer i det andet effektmål for Jobnet, nemlig andelen af brugere, der får tilbudt et job. 20 pct. af brugere svarer, at de har fået tilbudt et job efter at have svaret på en jobannonce eller ved at have et CV liggende på Jobnet. Dette er 8 procentpoint færre end i undersøgelsen i 2007, hvor 28 pct. svarede, at de havde fået tilbudt et job. Kvinder tilbydes oftere job end mænd. Brugere på 55 år eller derover og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund tilbydes i mindre grad job.

6 2 Svarprocent og brugerprofil 3 Ca. halvdelen af brugere mener, at Jobnet øger deres jobmuligheder Brugerne har også vurderet, om de mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder. Hertil svarer ca. halvdelen., at de er meget eller overvejende enige i, at Jobnet forøger deres muligheder for at få et job. Det er 14 procentpoint færre end i 2007-undersøgelsen, hvor 63 pct. af brugerne var meget eller overvejende enige i udsagnet. Jobnets jobskabende effekter Tabel 1: Opsummering af resultater 43 pct. af brugerne har været til jobsamtale. Hver femte bruger har fået tilbudt et job. 49 pct. mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder Virksomhedskontakt Hver tredje bruger har modtaget henvendelser på baggrund af deres CV I årets undersøgelse har hver tredje bruger, eller 33 pct., med et CV fået mindst én henvendelse på deres CV. Det er 5 procentpoint lavere end i 2007-undersøgelsen. Blandt brugere med arbejdsmarkedsuddannelse, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, kort eller mellemlang videregående en større andel oplevet at få henvendelser på baggrund af deres CV end brugere med en anden uddannelsesbaggrund. Ledige dimittender har fået færrest henvendelser fra virksomheder. 85 pct. af brugere besvarer virksomhedernes henvendelser 85 pct. af de jobsøgere, der blev kontaktet, besvarede kontakten ved at henvende sig til virksomheden, heraf 22 pct. dog kun i nogle tilfælde. Andelen af jobsøgere, der besvarer virksomhedernes henvendelser er næsten den samme som i undersøgelsen i De ledige dagpengemodtagere er de bedste til at svare på henvendelser fra virksomhederne. Uinteressant jobindhold hovedbegrundelse for ikke at kontakte virksomheder De brugere, der ikke havde besvaret virksomhedernes henvendelse, blev spurgt om, hvorfor de ikke havde besvaret henvendelsen. Her angav 39 pct. af brugerne, at jobindholdet i det tilbudte job var uinteressant. 30 pct. angav, at de ikke kontaktede virksomheden, fordi henvendelsen blev oplevet som useriøs. 13 pct. angav, at virksomheden lå for langt væk, mens 6 pct. angav for dårlig løn som begrundelse. 35 pct. angav en anden begrundelse.

7 2 Svarprocent og brugerprofil Brugen af Jobnet Brug af Jobnet Virksomhedskontakt Tabel 2: Opsummering af resultater Hver tredje bruger har modtaget en henvendelse fra virksomheder på baggrund af deres CV. 85 pct. af de brugere, der blev kontaktet af virksomhederne, besvarede henvendelsen. Ca. 40 pct. af brugerne angiver et uinteressant jobindhold som hovedbegrundelse for ikke at besvare virksomhedernes henvendelse. 9 ud 10 af Jobnets ledige brugere benytter Jobnet mindst en gang om ugen - ud over at bekræfte aktiv jobsøgning 90 pct. af Jobnets ledige brugere bruger Jobnet mindst en gang om ugen til andet end at bekræfte aktiv jobsøgning, mens 65 pct. af Jobnets ikke-ledige brugere anvender Jobnet mindst én gang om ugen. De ældre brugere og brugere med kortere uddannelser har en højere andel af brugere, der benytter Jobnet mindst en gang om ugen. Mere end 9 ud af 10 brugere søger efter jobannoncer på Jobnet Brugerne har på Jobnet mulighed for at søge efter jobannoncer. Det svarer 94 pct. af brugerne, at de har gjort. Den tilsvarende andel i 2007 var på 91 pct., dvs. andelen af brugere, der søger efter jobannoncer er steget med 3 procentpoint. Ledige jobsøgere og brugere i midlertidige eller opsagte stillinger søger oftere efter jobannoncer end brugere med en anden beskæftigelsesstatus. Jo længere ledig, jo sjældnere brug af Jobnet Der er forskel på, hvor hyppigt ledige med forskellige ledighedslængder anvender Jobnet. De brugere, der har været ledige længst, benytter Jobnet mindre end de brugere, der har den korteste ledighedsperiode. 9 ud af 10 brugere læser jobforslag på deres side 9 ud af 10 brugere - eller 90 pct. - læser de jobforslag, der bliver vist på Min side. Andelen er størst blandt de ældste brugere, brugerne med de korteste uddannelseslængder og de ledige brugere. Flere brugere benytter Jobnets supportmuligheder 35 pct. af Jobnets jobsøgere har brugt Jobnets supportmuligheder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen steget med 7 procentpoint.

8 2 Svarprocent og brugerprofil 5 Andelen af brugere, der henvender sig til supporten, stiger med alderen. Brugere på 55 år eller derover bruger således supporten mest. De ledige brugere benytter også supporten i højere grad end brugere, der er i job. Flere brugere opretter en jobagent Brugerne kan også oprette en jobagent på Jobnet. Det svarer 6 ud af 10 brugere, at de har gjort. I 2007 havde halvdelen af brugerne oprettet en jobagent. Der er således sket en stigning på 10 procentpoint. Brug af Jobnet Tabel 3: Opsummering af resultater 90 pct. af Jobnets ledige jobsøgere benytter Jobnet mindst en gang om ugen (ud over at bekræfte aktiv jobsøgning), mens tallet for de ikke-ledige brugere er 65 pct. 94 pct. af Jobnets brugere søger efter jobannoncer på Jobnet. 9 ud af 10 brugere læser jobforslag på deres side. 35 pct. benytter Jobnets supportmuligheder. 6 ud af 10 brugere har oprettet en jobagent Loyalitet over for Jobnet 44 pct. af brugerne har Jobnet som foretrukken jobbank 44 pct. af brugerne angiver, at de kun eller mest bruger Jobnet sammenlignet med andre jobbanker. Det er 5 procentpoint færre end ved undersøgelsen i Blandt de kvindelige Jobnetbrugere, brugere på under 25 år og brugere med kortere uddannelser er der en større andel, der har Jobnet som deres foretrukne jobbank. Sammenlignet med de øvrige regioner har Hovedstaden en markant lavere andel af brugere, der er loyale over for Jobnet. De mest loyale brugere ses blandt ledige på kontanthjælp, ledige i job med supplerende dagpenge og brugere under uddannelse. Ledige dimittender og selvstændige er mindst loyale over for Jobnet. Loyalitet over for Jobnet Tabel 4: Opsummering af resultater 44 pct. af brugerne har Jobnet som primær jobbank.

9 2 Svarprocent og brugerprofil Brugen af jobcentrets hjemmeside Anvendelse Ca. 2 ud 3 af brugere besøger deres jobcenters hjemmeside ugentligt Ca. 2 ud af 3 eller 66 pct. - af Jobnets brugere besøger deres jobcenters hjemmeside mindst en gang om ugen. 7 pct. besøger siden nogle gange om måneden, 5 pct. en gang om måneden og 23 pct. stort set aldrig. De ældre brugere, brugere med kortere uddannelser og ledige brugere besøger hjemmesiden mest. Når brugerne besøger jobcentrets hjemmesider læser 44 pct. information om regler og muligheder for ledige, 38 pct. læser kontaktoplysninger, mens 27 pct. læser information om møder og kurser. Endelig angiver 43 pct., at de læser andre emner. Brugen af jobcentrets hjemmeside Tabel 5: Opsummering af resultater 2 ud af 3 brugere besøger deres jobcenters hjemmeside mindst en gang om ugen. Brugerne læser oftest information om regler og muligheder for ledige Tilfredshed med hjemmesiden Mere end 9 ud af 10 ledige brugere har let ved at oprette sig som bruger Blandt de ledige brugere angiver 91 pct., at det er let at oprette sig som bruger på Jobnet. Ca. 80 pct. mener det er let at finde hvad de søger på Jobnet 79 pct. af Jobnets brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnet. Andelen er faldet med 3 pointpoint i forhold til 2007-undersøgelsen. Kvinder, ældre brugere og brugere med kortere uddannelseslængder oplever, at det er lettere at finde, hvad de søger på hjemmesiden. Mere end halvdelen af brugerne er tilfredse med brugervenligheden 53 pct. af brugerne synes, at brugervenligheden er meget god eller god, mens 12 pct. synes, at den er dårlig eller meget dårlig. Resten vurderer brugervenligheden til middel. I 2007-undersøgelsen svarede 55 pct., at brugervenligheden var meget god eller god, mens 12 pct. mente, at den var meget dårlig eller dårlig. Tilfredsheden med brugervenligheden har således ikke udviklet sig det store.

10 2 Svarprocent og brugerprofil 7 Størst tilfredshed med brugervenligheden ses der blandt de kvindelige brugere og brugere med en kortere uddannelseslængde. Tilfredshed med hjemmesiden Tabel 7: Opsummering af resultater Godt 90 pct. af brugerne synes, at det er let at oprette sig som bruger på Jobnet. Ca. 80 pct. af brugerne oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside. Godt halvdelen af brugerne mener, at brugervenligheden er meget god eller god. 1.7 Brugernes jobsituation Jobsituation og ledighedslængde Flere ledige brugere og færre i job 57 pct. af brugerne er ledige, heraf er 40 pct. ledige på dagpenge. Resten er i job med supplerende dagpenge, i aktivering, ledige på kontanthjælp eller ledige dimittender. 33 pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet, er i job. Heraf er 29 pct. i almindeligt job, mens de øvrige fordeler sig på brugere i midlertidige eller opsagte stillinger og selvstændige. Endelig er 2 pct. af brugerne på efterløn eller pensionister, 2 pct. er under uddannelse, mens 6 pct. svarer, at de har en anden beskæftigelsesstatus. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen af ledige på dagpenge steget med 13 procentpoint og andelen af brugere i almindeligt job er faldet med 4 procentpoint. Den gennemsnitlige ledighedslængde faldet med over fem måneder Blandt de ledige brugere har godt en tredjedel 36 pct. - været ledige fra 6 til 12 måneder. Den næststørste gruppe (31 pct.) af brugere har været ledige fra 3 til 6 måneder, mens 15 pct. har været ledige i under 3 måneder. 11 pct. har været ledige fra 1 til 2 år, mens 4 pct. har været ledige fra 2 til 4 år. Endelig har 2 pct. været ledige i over 4 år. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er beregnet til 10,1 måneder 1. Andelen af ledige, der har været ledige i mere end 1 år, er faldet markant i forhold til undersøgelsen i Det samme gælder gruppen, der har været ledige i under 3 måneder, mens andelen af ledige, der har været ledige i fra 3 til 12 måneder, er steget. Stigningen i grupperne med kortere ledighed og det store fald i grupperne med en lang ledighed betyder, at den gennemsnitlige ledighedslængde er faldet med 5,1 måned i forhold til undersøgelsen i Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72.

11 2 Svarprocent og brugerprofil 8 Der ses en tendens til, at ledighedsperioden er stigende med alderen. Således ses den korteste ledighed for brugere under 25 år og den længste ledighed for brugere på 55 år eller derover. Brugere fra Hovedstaden og Nordjylland har de længste ledighedsperioder, mens den korteste gennemsnitlige ledighed ses i Midtjylland. Jobsituation og ledighedslængde Tabel 8: Opsummering af resultater 57 pct. af brugerne er ledige og 33 pct. er i job, mens de sidste 10 pct. fordeler sig mellem brugere på efterløn eller pensionister, under uddannelse eller anden beskæftigelse. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for de ledige brugere er 10,1 måneder. 1.8 Brugernes jobsøgning Mobilitet Halvdelen af brugerne vil maks. bruge fra 30 minutter til 1 time på transport Halvdelen af brugerne vil maksimalt bruge fra 30 minutter til 1 time på transport til de job, de søger, 30 pct. vil bruge fra 15 indtil 30 minutter, 14 pct. vil bruge fra 1 time indtil 2 timer, mens 3 pct. vil bruge under 15 minutter og 3 pct. vil bruge over 2 timer. Omregnes svarene til en maksimal gennemsnitlig transporttid 2 vil Jobnets brugere maksimalt bruge 47,1 minut på transport til de job, de søger. De mandlige brugere er mere mobile og vil bruge mere tid på transport end de kvindelige. Regionalt er brugerne fra det øvrige Sjælland mest mobile, mens brugere fra Fyn og Sydjylland og Midtjylland er mindst. Endelig ses der en tendens til, at mobiliteten stiger med uddannelseslængden. Således accepterer brugere med en Ph.d. eller Master den længste transporttid, mens brugere med grundeller folkeskolen som uddannelsesbaggrund accepterer den korteste. Endelig er ledige dimittender den gruppe, der i forhold til beskæftigelsesstatus accepterer den længste transporttid. 2 Den gennemsnitlige transporttid er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 15 minutter"=7,5, minutter =22,5, 30 minutter-1 time =45, 1-2 timer =90, Over 2 timer år =180.

12 2 Svarprocent og brugerprofil 9 Jobsøgernes mobilitet Tabel 10: Opsummering af resultater Halvdelen af brugerne vil maksimalt bruge fra 30 minutter til 1 time på transport til de job, de søger. Den gennemsnitlige maksimale transporttid er for Jobnets brugere er ca. 47 minut Kilder til at finde job Jobbanker foretrukket redskab til at finde information om ledige job 83 pct. af brugere angiver, at de benytter jobbanker på nettet som kilde, når de skal finde information om ledige job. Herefter følger 49 pct., der søger uopfordret, 48 pct. benytter aviser som kilde og 44 pct. benytter venner, familie, bekendte eller kontakter. Endelig svarer 24 pct., at de benytter deres jobcenter til at finde information om nye job, 13 pct. benytter fagblade og 9 pct. benytter andre kilder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er der færre, der benytter aviser som kilde, og flere, der søger uopfordret. Kvinder benytter i højere grad end mænd jobbanker på nettet og aviser til at hente information om ledige job. Til gengæld benytter mændene i højere grad venner, familie, bekendte og kontakter og uopfordret ansøgning, når de skal hente information om nye job. De ældste aldersgrupper benytter i højere grad end de yngste aviser som kilde til at finde information om nye job. Unge under 25 år benytter i højere grad end de øvrige aldersgrupper information fra venner, familie, bekendte og kontakter og i mindre grad fagblade. Brugerne med de korteste uddannelser benytter i højere grad end de øvrige deres jobcenter og aviser som kilde til at finde information om ledige job. Til gengæld benytter brugerne med længere uddannelser i højere grad jobbanker på nettet og fagblade som kilde, når de skal finde information om ledige job. Kilder til at finde job Tabel 11: Opsummering af resultater Jobbanker er brugernes foretrukne redskab til at finde information om ledige job. Herefter følger uopfordrede ansøgninger, aviser, venner, familie, bekendte og kontakter, jobcentre og fagblade Relevans af jobannoncer 6 ud af 10 brugere finder relevante jobannoncer på Jobnet 60 pct. af brugerne oplever, at de ofte eller af og til finder relevante jobannoncer på Jobnet. Det er 9 procentpoint færre end i undersøgelsen i 2007.

13 2 Svarprocent og brugerprofil 10 De kvindelige brugere, brugere med kortere uddannelser og de ledige brugere finder oftest relevante jobannoncer på Jobnet. 44 pct. af brugerne finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end i andre jobbanker 44 pct. af Jobnets brugere svarer, at de er meget eller overvejende enige i, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. Det er 2 procentpoint færre end i 2007-undersøgelsen. Blandt de kvindelige brugere, unge under 25 år og brugere med en kortere uddannelse er der en større andel, der mener, at de kan finde flere relevante job på Jobnet. Til gengæld mener en lavere andel af Hovedstadens brugere i forhold til de øvrige regioner, at det er tilfældet. Relevans af jobannoncer Tabel 12: Opsummering af resultater 60 pct. af brugerne oplever, at de ofte finder relevante jobannoncer på Jobnet. 44 pct. af Jobnets brugere mener, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker Jobsøgning og jobsøgningsmetode Jobnets brugere søger 5,5 job på Jobnet på en typisk måned En relevant jobannonce kan føre til, at brugerne søger det konkrete job, og i gennemsnit søger Jobnets brugere hver måned 5,5 job, de har fundet på Jobnet 3. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2007, hvor brugerne i gennemsnit søgte 3,2 job, de havde fundet på Jobnet. Det samlede antal job fra Jobnet og andre kilder som Jobnets brugere søger på en typisk måned er 11,9. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger 46 pct. af deres job gennem Jobnet. Brugere under 25 år søger flest job på Jobnet sammenlignet med de øvrige aldersgrupper, der ligger nogenlunde på samme niveau. Den samlede jobsøgning falder til gengæld med alderen: brugere under 25 år søger flest job, og brugerne på 55 år eller derover søger færrest. Endelig er der ikke store regionale forskelle på, hvor mange job brugerne søger fra Jobnet, mens brugerne fra Hovedstaden samlet set søger flest job, mens brugerne i Nordjylland samlet set søger færrest. 3 Det gennemsnitlige antal jobsøgninger er beregnet ud fra flg. antagelse om, hvor mange job man har søgt, når man svarer i en given kategori: "ingen"=0 job, "1-5"=2,5 job, "6-10"=8 job, "11-20"=15,5 job, =25,5 job og "Mere end 30" er sat til 35 job.

14 2 Svarprocent og brugerprofil 11 Ledige søger mere end 13 job om måneden I gennemsnit søger de ledige mere end 13 job om måneden fra Jobnet eller fra andre kilder. Den største søgning via Jobnet har ledige på kontanthjælp (7,6 job om måneden), ledige på dagpenge (6,2 job) og brugere i aktivering (6,2 job). Herefter følger de øvrige ledighedsgrupper. Ledige på dagpenge og kontanthjælp ligger også højt, når jobsøgningen samlet analyseres. De to grupper søger i gennemsnit alt i alt hhv. 13,5 job og 14,3 job om måneden. En høj søgningsfrekvens ses dog også samlet for gruppen af ledige dimittender, der i gennemsnit søger 13,6 job om måneden. Der ses - ikke overraskende - en lavere jobsøgningsfrekvens for de brugere, som ikke er ledige. -ansøgninger er brugernes foretrukne ansøgningsform Ansøgning via til virksomheden har overhalet den traditionelle papiransøgning som foretrukken ansøgningsform i årets undersøgelse. Således angiver 74 pct. af brugerne, at de søger via til virksomheden. 53 pct. benytter den traditionelle papiransøgning. Ansøgning pr. telefon, elektronisk via virksomhedens hjemmeside, via Jobnets send ansøgning eller ved personligt fremmøde følger i den nævnte rækkefølge. I forhold til 2007 er metoden med at søge via til virksomheden steget markant med 9 procentpoint, mens søgning med den traditionelle papiransøgning er faldet med 14 procentpoint. Jobsøgning via Jobnets send ansøgning er steget med 19 procentpoint. De øvrige ansøgningsmetoder har småudsving i forhold til undersøgelsen i Jobsøgning og jobsøgningsmetode Tabel 13: Opsummering af resultater Jobnets brugere søger i gennemsnit 5,5 job, de har fundet på Jobnet på en typisk måned. Jobnets brugere søger i gennemsnit ca. 12 job samlet på en typisk måned de ledige brugere over 13 job. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger knap halvdelen af deres job gennem Jobnet. ansøgning til virksomheden er den foretrukne ansøgningsform, og andelen er steget med 9 procentpoint i forhold til 2007-undersøgelsen. Ansøgning via Jobnets send ansøgning er også blevet markant mere udbredt. 19 procentpoint flere benytter denne ansøgningsform. Ledige på dagpenge og ledige på kontanthjælp er de to beskæftigelsesgrupper, der søger flest job fra Jobnet på en typisk måned.

15 2 Svarprocent og brugerprofil 12 2 Svarprocent og brugerprofil 2.1 Svarprocent Alle brugere, som 11. maj 2009 både havde et aktivt CV på Jobnet og en aktiv e- mail-adresse, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der afdækker, hvordan de bruger Jobnet, hvor tilfredse de er og ikke mindst hvilken effekt brugen af Jobnet har haft. Bruttolisten bestod af registrerede brugere af Jobnet. Heraf blev brugere frasorteret, fordi de ikke havde angivet nogen -adresse, mailadresserne på bruttolisten var dubletter, -adresserne var syntaktisk ugyldige eller blev afvist af brugernes modtagerservere. Antallet af anbringelige s blev derved Undersøgelsen blev besvaret af brugere, hvilket gav en besvarelsesprocent på 20 pct. I forhold til 2007-undersøgelsen er svarprocenten faldet en del, idet svarprocenten i 2007 var 32 pct. 2.2 Brugernes profil De deltagende Jobnet brugere er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen af kvinder faldet med 15 procentpoint. Brugerne på år udgør 27 pct. og er dermed den største aldersgruppe i undersøgelsen. Aldersgrupperne år, år og 55 år eller derover har andele på mellem 21 og 25 pct. Brugerne på 25 år eller derunder udgør 5 pct. af brugerne. I forhold til undersøgelsen i 2007 er der lidt flere brugere på år og færre på år. For de øvrige aldersgrupper er der ikke de store forskydninger. Hovedparten af brugerne 27 pct. - har bopæl i Hovedstaden. Herefter følger brugere fra Midtjylland, Fyn og Sydjylland. Her bor hhv. 24 pct. og 22 pct. I det øvrige Sjælland og Nordjylland bor hhv. 14 og 12 pct. af brugerne, mens 1 pct. angiver, at de bor i udlandet. 45 pct. af brugerne angiver, at de som højeste gennemførte uddannelse har en videregående uddannelse, heraf angiver 14 pct. en kort videregående uddannelse, 20 pct. en mellemlang videregående uddannelse, 9 pct. en lang videregående uddannelse, mens 2 pct. har en Ph.d. eller Master. 28 pct. angiver, at de har en erhvervsuddannelse. 16 pct. angiver, at de har grund- eller folkeskolen som højeste gennemførte uddannelse, mens 7 pct. har en gymnasial uddannelse. Endelig angiver 5 pct., at de har en arbejdsmarkedsuddannelse.

16 2 Svarprocent og brugerprofil pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet, har et CV, som er tilgængeligt for de virksomheder, der søger medarbejdere, mens 9 pct. har et CV, der ikke er tilgængeligt. Der er et par generelle tendenser i undersøgelsen og de tidligere gennemførte evalueringer af Jobnet, der relaterer sig til brugernes profil. De mest kritiske Jobnetbrugere er brugere med de længste uddannelser og brugere i de større byer, hvilket kan hænge sammen, da der findes flere studerende på længerevarende uddannelser i storbyerne. I årets undersøgelse slår dette billede hovedsageligt igennem for Hovedstaden. Desuden kan det konstateres, at kvinder, ældre brugere og brugere med en længere uddannelse i højere grad end mænd, yngre brugere og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund besvarer undersøgelserne.

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009

Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere. Brugerundersøgelse 2009 Bilag: Evaluering af Jobnet blandt Jobnets brugere Brugerundersøgelse 2009 Indhold Samtlige spørgsmål opdelt på baggrundsvariable 1 Spørgeskemaet 41 Fordelt efter alder, bopælsregion, uddannelsesniveau,

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? ANALYSE Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Resumé Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Notat 23. august A-dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune - august Udviklingen i tal

Notat 23. august A-dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune - august Udviklingen i tal Notat 23. august 2019 Baggrundsmateriale til sagsfremstilling om 325-praktikpladser A-dagpengemodtagere i Skanderborg Kommune - august 2019 Udviklingen i tal Skanderborg Kommune har de senere år haft relativt

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.3 Oprettet den 6. september 2019 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 12. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013.

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013. 1 Status for fleksjobambassadørindsatsen Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft d. 1. januar 2013. Hensigten med reformen er bl.a., at flest mulige skal beholde kontakten med arbejdsmarkedet

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010 Kås Beskæftigelse og pendling I Kommune pr. 1. januar 21 Dato 4.1.212 I perioden fra 27 til 21 er der sket et markant fald i antallet af beskæftigede personer i Kommune både blandt de, der både har bopæl

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere