Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009"

Transkript

1 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009

2 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag

3 Indhold 1 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens gennemførelse Ikke målbare jobeffekter og konjunkturer Tilfredshed med Jobnet Effekt af at bruge Jobnet Brugen af Jobnet Brugen af jobcentrets hjemmeside Brugernes jobsituation Brugernes jobsøgning Svarprocent og brugerprofil Svarprocent Brugernes profil...12

4 2 Svarprocent og brugerprofil 1 1 Undersøgelsens resultater 1.1 Undersøgelsens gennemførelse UNI C har for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt jobsøgere med en adresse og et aktivt CV på Jobnet. Jobsøgerne har svaret på, hvordan de bruger Jobnet, hvilken effekt det har haft og hvor tilfredse de er. Undersøgelsen startede den 14. august 2009 og blev lukket den 9. oktober Ca brugere svarede på skemaet, svarende til 20 pct. 1.2 Ikke målbare jobeffekter og konjunkturer I rapporten måles effekten af at benytte Jobnet ved andelen af jobsøgere, der har været til samtale andelen af jobsøgere, som har fået tilbudt et job Jobnet har dog også effekter, som ikke måles i rapporten: mange jobsøgere søger job på Jobnet uden at være registreret som brugere. Da undersøgelsen kun omfatter personer, der har oprettet et CV på Jobnet, vil eventuelle jobskabende effekter for disse personer ikke blive medregnet. De økonomiske konjunkturer spiller en stor rolle for undersøgelsens resultater. Årets undersøgelse er gennemført i en periode med lav økonomisk vækst, stigende ledighed og få jobannoncer, mens undersøgelsen i 2007 blev gennemført i en periode med højkonjunktur, lav ledighed og mange annoncer. Forskellen bliver tydelig, når de to år sammenlignes. Konjunkturerne har specielt betydning for de effekter, der måles i rapporten. Andelen af jobsøgere, der tilbydes jobsamtaler og job, vil være større i en periode med lav ledighed og mange jobannoncer end i en periode med stigende ledighed og få annoncer. Konjunkturerne har også betydning for sammensætningen af brugerne i årets undersøgelse: andelen af ledige brugere er større end i undersøgelsen fra 2007, hvor en tredjedel af brugerne var i job. 1.3 Tilfredshed med Jobnet Generel tilfredshed 77 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet 77 pct. af Jobnets brugere er generelt meget eller overvejende tilfredse med Jobnet.

5 2 Svarprocent og brugerprofil 2 Det er næsten uændret i forhold til 2007-undersøgelsen, hvor den tilsvarende andel lå på 79 pct. Der er større tilfredshed med Jobnet blandt de brugere, der har fået tilbudt et job gennem Jobnet, end blandt dem, der ikke har. De kvindelige brugere er markant mere tilfredse med Jobnet end de mandlige brugere. Andelen af meget eller overvejende tilfredse brugere er lavere i Hovedstaden end i de øvrige regioner. Der er også en lavere andel af tilfredse brugere blandt brugere med en lang videregående uddannelse, Ph.d. eller Master end blandt brugere med anden uddannelsesbaggrund. Der er størst tilfredshed hos ledige på dagpenge eller brugere i job med supplerende dagpenge og mindst tilfredshed blandt selvstændige. Tilfredshed med Jobnet Tabel 6: Opsummering af resultater 77 pct. af brugerne er generelt tilfredse med Jobnet. 1.4 Effekt af at bruge Jobnet Jobskabende effekter 43 pct. af Jobnets brugere har været til jobsamtale Et af de effektmål, der undersøges i rapporten er, hvor mange brugere der har været til samtale hos en arbejdsgiver. Samtalen kan komme i stand ved, at virksomheden har henvendt sig på baggrund af brugerens CV, eller ved at brugeren har søgt på en jobannonce fra virksomheden. 43 pct. af brugerne svarer, at de har været til mindst én jobsamtale. I 2007 havde halvdelen af brugerne været til mindst én jobsamtale. Kvinder kommer oftere til samtale end mænd. Brugere på 55 år eller derover og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund kommer mindst hyppigt til samtale. Hver femte bruger tilbydes job Jobsamtalen med arbejdsgiveren resulterer i det andet effektmål for Jobnet, nemlig andelen af brugere, der får tilbudt et job. 20 pct. af brugere svarer, at de har fået tilbudt et job efter at have svaret på en jobannonce eller ved at have et CV liggende på Jobnet. Dette er 8 procentpoint færre end i undersøgelsen i 2007, hvor 28 pct. svarede, at de havde fået tilbudt et job. Kvinder tilbydes oftere job end mænd. Brugere på 55 år eller derover og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund tilbydes i mindre grad job.

6 2 Svarprocent og brugerprofil 3 Ca. halvdelen af brugere mener, at Jobnet øger deres jobmuligheder Brugerne har også vurderet, om de mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder. Hertil svarer ca. halvdelen., at de er meget eller overvejende enige i, at Jobnet forøger deres muligheder for at få et job. Det er 14 procentpoint færre end i 2007-undersøgelsen, hvor 63 pct. af brugerne var meget eller overvejende enige i udsagnet. Jobnets jobskabende effekter Tabel 1: Opsummering af resultater 43 pct. af brugerne har været til jobsamtale. Hver femte bruger har fået tilbudt et job. 49 pct. mener, at Jobnet forøger deres jobmuligheder Virksomhedskontakt Hver tredje bruger har modtaget henvendelser på baggrund af deres CV I årets undersøgelse har hver tredje bruger, eller 33 pct., med et CV fået mindst én henvendelse på deres CV. Det er 5 procentpoint lavere end i 2007-undersøgelsen. Blandt brugere med arbejdsmarkedsuddannelse, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, kort eller mellemlang videregående en større andel oplevet at få henvendelser på baggrund af deres CV end brugere med en anden uddannelsesbaggrund. Ledige dimittender har fået færrest henvendelser fra virksomheder. 85 pct. af brugere besvarer virksomhedernes henvendelser 85 pct. af de jobsøgere, der blev kontaktet, besvarede kontakten ved at henvende sig til virksomheden, heraf 22 pct. dog kun i nogle tilfælde. Andelen af jobsøgere, der besvarer virksomhedernes henvendelser er næsten den samme som i undersøgelsen i De ledige dagpengemodtagere er de bedste til at svare på henvendelser fra virksomhederne. Uinteressant jobindhold hovedbegrundelse for ikke at kontakte virksomheder De brugere, der ikke havde besvaret virksomhedernes henvendelse, blev spurgt om, hvorfor de ikke havde besvaret henvendelsen. Her angav 39 pct. af brugerne, at jobindholdet i det tilbudte job var uinteressant. 30 pct. angav, at de ikke kontaktede virksomheden, fordi henvendelsen blev oplevet som useriøs. 13 pct. angav, at virksomheden lå for langt væk, mens 6 pct. angav for dårlig løn som begrundelse. 35 pct. angav en anden begrundelse.

7 2 Svarprocent og brugerprofil Brugen af Jobnet Brug af Jobnet Virksomhedskontakt Tabel 2: Opsummering af resultater Hver tredje bruger har modtaget en henvendelse fra virksomheder på baggrund af deres CV. 85 pct. af de brugere, der blev kontaktet af virksomhederne, besvarede henvendelsen. Ca. 40 pct. af brugerne angiver et uinteressant jobindhold som hovedbegrundelse for ikke at besvare virksomhedernes henvendelse. 9 ud 10 af Jobnets ledige brugere benytter Jobnet mindst en gang om ugen - ud over at bekræfte aktiv jobsøgning 90 pct. af Jobnets ledige brugere bruger Jobnet mindst en gang om ugen til andet end at bekræfte aktiv jobsøgning, mens 65 pct. af Jobnets ikke-ledige brugere anvender Jobnet mindst én gang om ugen. De ældre brugere og brugere med kortere uddannelser har en højere andel af brugere, der benytter Jobnet mindst en gang om ugen. Mere end 9 ud af 10 brugere søger efter jobannoncer på Jobnet Brugerne har på Jobnet mulighed for at søge efter jobannoncer. Det svarer 94 pct. af brugerne, at de har gjort. Den tilsvarende andel i 2007 var på 91 pct., dvs. andelen af brugere, der søger efter jobannoncer er steget med 3 procentpoint. Ledige jobsøgere og brugere i midlertidige eller opsagte stillinger søger oftere efter jobannoncer end brugere med en anden beskæftigelsesstatus. Jo længere ledig, jo sjældnere brug af Jobnet Der er forskel på, hvor hyppigt ledige med forskellige ledighedslængder anvender Jobnet. De brugere, der har været ledige længst, benytter Jobnet mindre end de brugere, der har den korteste ledighedsperiode. 9 ud af 10 brugere læser jobforslag på deres side 9 ud af 10 brugere - eller 90 pct. - læser de jobforslag, der bliver vist på Min side. Andelen er størst blandt de ældste brugere, brugerne med de korteste uddannelseslængder og de ledige brugere. Flere brugere benytter Jobnets supportmuligheder 35 pct. af Jobnets jobsøgere har brugt Jobnets supportmuligheder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen steget med 7 procentpoint.

8 2 Svarprocent og brugerprofil 5 Andelen af brugere, der henvender sig til supporten, stiger med alderen. Brugere på 55 år eller derover bruger således supporten mest. De ledige brugere benytter også supporten i højere grad end brugere, der er i job. Flere brugere opretter en jobagent Brugerne kan også oprette en jobagent på Jobnet. Det svarer 6 ud af 10 brugere, at de har gjort. I 2007 havde halvdelen af brugerne oprettet en jobagent. Der er således sket en stigning på 10 procentpoint. Brug af Jobnet Tabel 3: Opsummering af resultater 90 pct. af Jobnets ledige jobsøgere benytter Jobnet mindst en gang om ugen (ud over at bekræfte aktiv jobsøgning), mens tallet for de ikke-ledige brugere er 65 pct. 94 pct. af Jobnets brugere søger efter jobannoncer på Jobnet. 9 ud af 10 brugere læser jobforslag på deres side. 35 pct. benytter Jobnets supportmuligheder. 6 ud af 10 brugere har oprettet en jobagent Loyalitet over for Jobnet 44 pct. af brugerne har Jobnet som foretrukken jobbank 44 pct. af brugerne angiver, at de kun eller mest bruger Jobnet sammenlignet med andre jobbanker. Det er 5 procentpoint færre end ved undersøgelsen i Blandt de kvindelige Jobnetbrugere, brugere på under 25 år og brugere med kortere uddannelser er der en større andel, der har Jobnet som deres foretrukne jobbank. Sammenlignet med de øvrige regioner har Hovedstaden en markant lavere andel af brugere, der er loyale over for Jobnet. De mest loyale brugere ses blandt ledige på kontanthjælp, ledige i job med supplerende dagpenge og brugere under uddannelse. Ledige dimittender og selvstændige er mindst loyale over for Jobnet. Loyalitet over for Jobnet Tabel 4: Opsummering af resultater 44 pct. af brugerne har Jobnet som primær jobbank.

9 2 Svarprocent og brugerprofil Brugen af jobcentrets hjemmeside Anvendelse Ca. 2 ud 3 af brugere besøger deres jobcenters hjemmeside ugentligt Ca. 2 ud af 3 eller 66 pct. - af Jobnets brugere besøger deres jobcenters hjemmeside mindst en gang om ugen. 7 pct. besøger siden nogle gange om måneden, 5 pct. en gang om måneden og 23 pct. stort set aldrig. De ældre brugere, brugere med kortere uddannelser og ledige brugere besøger hjemmesiden mest. Når brugerne besøger jobcentrets hjemmesider læser 44 pct. information om regler og muligheder for ledige, 38 pct. læser kontaktoplysninger, mens 27 pct. læser information om møder og kurser. Endelig angiver 43 pct., at de læser andre emner. Brugen af jobcentrets hjemmeside Tabel 5: Opsummering af resultater 2 ud af 3 brugere besøger deres jobcenters hjemmeside mindst en gang om ugen. Brugerne læser oftest information om regler og muligheder for ledige Tilfredshed med hjemmesiden Mere end 9 ud af 10 ledige brugere har let ved at oprette sig som bruger Blandt de ledige brugere angiver 91 pct., at det er let at oprette sig som bruger på Jobnet. Ca. 80 pct. mener det er let at finde hvad de søger på Jobnet 79 pct. af Jobnets brugere oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnet. Andelen er faldet med 3 pointpoint i forhold til 2007-undersøgelsen. Kvinder, ældre brugere og brugere med kortere uddannelseslængder oplever, at det er lettere at finde, hvad de søger på hjemmesiden. Mere end halvdelen af brugerne er tilfredse med brugervenligheden 53 pct. af brugerne synes, at brugervenligheden er meget god eller god, mens 12 pct. synes, at den er dårlig eller meget dårlig. Resten vurderer brugervenligheden til middel. I 2007-undersøgelsen svarede 55 pct., at brugervenligheden var meget god eller god, mens 12 pct. mente, at den var meget dårlig eller dårlig. Tilfredsheden med brugervenligheden har således ikke udviklet sig det store.

10 2 Svarprocent og brugerprofil 7 Størst tilfredshed med brugervenligheden ses der blandt de kvindelige brugere og brugere med en kortere uddannelseslængde. Tilfredshed med hjemmesiden Tabel 7: Opsummering af resultater Godt 90 pct. af brugerne synes, at det er let at oprette sig som bruger på Jobnet. Ca. 80 pct. af brugerne oplever, at det er let at finde, hvad de søger på Jobnets hjemmeside. Godt halvdelen af brugerne mener, at brugervenligheden er meget god eller god. 1.7 Brugernes jobsituation Jobsituation og ledighedslængde Flere ledige brugere og færre i job 57 pct. af brugerne er ledige, heraf er 40 pct. ledige på dagpenge. Resten er i job med supplerende dagpenge, i aktivering, ledige på kontanthjælp eller ledige dimittender. 33 pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet, er i job. Heraf er 29 pct. i almindeligt job, mens de øvrige fordeler sig på brugere i midlertidige eller opsagte stillinger og selvstændige. Endelig er 2 pct. af brugerne på efterløn eller pensionister, 2 pct. er under uddannelse, mens 6 pct. svarer, at de har en anden beskæftigelsesstatus. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen af ledige på dagpenge steget med 13 procentpoint og andelen af brugere i almindeligt job er faldet med 4 procentpoint. Den gennemsnitlige ledighedslængde faldet med over fem måneder Blandt de ledige brugere har godt en tredjedel 36 pct. - været ledige fra 6 til 12 måneder. Den næststørste gruppe (31 pct.) af brugere har været ledige fra 3 til 6 måneder, mens 15 pct. har været ledige i under 3 måneder. 11 pct. har været ledige fra 1 til 2 år, mens 4 pct. har været ledige fra 2 til 4 år. Endelig har 2 pct. været ledige i over 4 år. Den gennemsnitlige ledighedsperiode er beregnet til 10,1 måneder 1. Andelen af ledige, der har været ledige i mere end 1 år, er faldet markant i forhold til undersøgelsen i Det samme gælder gruppen, der har været ledige i under 3 måneder, mens andelen af ledige, der har været ledige i fra 3 til 12 måneder, er steget. Stigningen i grupperne med kortere ledighed og det store fald i grupperne med en lang ledighed betyder, at den gennemsnitlige ledighedslængde er faldet med 5,1 måned i forhold til undersøgelsen i Den gennemsnitlige ledighedslængde er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 3 måneder"=1,5, 3-6 måneder =4,5, 6-12 måneder =9, 1-2 år =18, 2-4 år =36 og "Over 4 år"=72.

11 2 Svarprocent og brugerprofil 8 Der ses en tendens til, at ledighedsperioden er stigende med alderen. Således ses den korteste ledighed for brugere under 25 år og den længste ledighed for brugere på 55 år eller derover. Brugere fra Hovedstaden og Nordjylland har de længste ledighedsperioder, mens den korteste gennemsnitlige ledighed ses i Midtjylland. Jobsituation og ledighedslængde Tabel 8: Opsummering af resultater 57 pct. af brugerne er ledige og 33 pct. er i job, mens de sidste 10 pct. fordeler sig mellem brugere på efterløn eller pensionister, under uddannelse eller anden beskæftigelse. Den gennemsnitlige ledighedsperiode for de ledige brugere er 10,1 måneder. 1.8 Brugernes jobsøgning Mobilitet Halvdelen af brugerne vil maks. bruge fra 30 minutter til 1 time på transport Halvdelen af brugerne vil maksimalt bruge fra 30 minutter til 1 time på transport til de job, de søger, 30 pct. vil bruge fra 15 indtil 30 minutter, 14 pct. vil bruge fra 1 time indtil 2 timer, mens 3 pct. vil bruge under 15 minutter og 3 pct. vil bruge over 2 timer. Omregnes svarene til en maksimal gennemsnitlig transporttid 2 vil Jobnets brugere maksimalt bruge 47,1 minut på transport til de job, de søger. De mandlige brugere er mere mobile og vil bruge mere tid på transport end de kvindelige. Regionalt er brugerne fra det øvrige Sjælland mest mobile, mens brugere fra Fyn og Sydjylland og Midtjylland er mindst. Endelig ses der en tendens til, at mobiliteten stiger med uddannelseslængden. Således accepterer brugere med en Ph.d. eller Master den længste transporttid, mens brugere med grundeller folkeskolen som uddannelsesbaggrund accepterer den korteste. Endelig er ledige dimittender den gruppe, der i forhold til beskæftigelsesstatus accepterer den længste transporttid. 2 Den gennemsnitlige transporttid er beregnet ved flg. kodning af svarkategorierne: "Under 15 minutter"=7,5, minutter =22,5, 30 minutter-1 time =45, 1-2 timer =90, Over 2 timer år =180.

12 2 Svarprocent og brugerprofil 9 Jobsøgernes mobilitet Tabel 10: Opsummering af resultater Halvdelen af brugerne vil maksimalt bruge fra 30 minutter til 1 time på transport til de job, de søger. Den gennemsnitlige maksimale transporttid er for Jobnets brugere er ca. 47 minut Kilder til at finde job Jobbanker foretrukket redskab til at finde information om ledige job 83 pct. af brugere angiver, at de benytter jobbanker på nettet som kilde, når de skal finde information om ledige job. Herefter følger 49 pct., der søger uopfordret, 48 pct. benytter aviser som kilde og 44 pct. benytter venner, familie, bekendte eller kontakter. Endelig svarer 24 pct., at de benytter deres jobcenter til at finde information om nye job, 13 pct. benytter fagblade og 9 pct. benytter andre kilder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er der færre, der benytter aviser som kilde, og flere, der søger uopfordret. Kvinder benytter i højere grad end mænd jobbanker på nettet og aviser til at hente information om ledige job. Til gengæld benytter mændene i højere grad venner, familie, bekendte og kontakter og uopfordret ansøgning, når de skal hente information om nye job. De ældste aldersgrupper benytter i højere grad end de yngste aviser som kilde til at finde information om nye job. Unge under 25 år benytter i højere grad end de øvrige aldersgrupper information fra venner, familie, bekendte og kontakter og i mindre grad fagblade. Brugerne med de korteste uddannelser benytter i højere grad end de øvrige deres jobcenter og aviser som kilde til at finde information om ledige job. Til gengæld benytter brugerne med længere uddannelser i højere grad jobbanker på nettet og fagblade som kilde, når de skal finde information om ledige job. Kilder til at finde job Tabel 11: Opsummering af resultater Jobbanker er brugernes foretrukne redskab til at finde information om ledige job. Herefter følger uopfordrede ansøgninger, aviser, venner, familie, bekendte og kontakter, jobcentre og fagblade Relevans af jobannoncer 6 ud af 10 brugere finder relevante jobannoncer på Jobnet 60 pct. af brugerne oplever, at de ofte eller af og til finder relevante jobannoncer på Jobnet. Det er 9 procentpoint færre end i undersøgelsen i 2007.

13 2 Svarprocent og brugerprofil 10 De kvindelige brugere, brugere med kortere uddannelser og de ledige brugere finder oftest relevante jobannoncer på Jobnet. 44 pct. af brugerne finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end i andre jobbanker 44 pct. af Jobnets brugere svarer, at de er meget eller overvejende enige i, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker. Det er 2 procentpoint færre end i 2007-undersøgelsen. Blandt de kvindelige brugere, unge under 25 år og brugere med en kortere uddannelse er der en større andel, der mener, at de kan finde flere relevante job på Jobnet. Til gengæld mener en lavere andel af Hovedstadens brugere i forhold til de øvrige regioner, at det er tilfældet. Relevans af jobannoncer Tabel 12: Opsummering af resultater 60 pct. af brugerne oplever, at de ofte finder relevante jobannoncer på Jobnet. 44 pct. af Jobnets brugere mener, at de finder flere relevante jobannoncer på Jobnet end på andre jobbanker Jobsøgning og jobsøgningsmetode Jobnets brugere søger 5,5 job på Jobnet på en typisk måned En relevant jobannonce kan føre til, at brugerne søger det konkrete job, og i gennemsnit søger Jobnets brugere hver måned 5,5 job, de har fundet på Jobnet 3. Dette er en væsentlig stigning i forhold til 2007, hvor brugerne i gennemsnit søgte 3,2 job, de havde fundet på Jobnet. Det samlede antal job fra Jobnet og andre kilder som Jobnets brugere søger på en typisk måned er 11,9. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger 46 pct. af deres job gennem Jobnet. Brugere under 25 år søger flest job på Jobnet sammenlignet med de øvrige aldersgrupper, der ligger nogenlunde på samme niveau. Den samlede jobsøgning falder til gengæld med alderen: brugere under 25 år søger flest job, og brugerne på 55 år eller derover søger færrest. Endelig er der ikke store regionale forskelle på, hvor mange job brugerne søger fra Jobnet, mens brugerne fra Hovedstaden samlet set søger flest job, mens brugerne i Nordjylland samlet set søger færrest. 3 Det gennemsnitlige antal jobsøgninger er beregnet ud fra flg. antagelse om, hvor mange job man har søgt, når man svarer i en given kategori: "ingen"=0 job, "1-5"=2,5 job, "6-10"=8 job, "11-20"=15,5 job, =25,5 job og "Mere end 30" er sat til 35 job.

14 2 Svarprocent og brugerprofil 11 Ledige søger mere end 13 job om måneden I gennemsnit søger de ledige mere end 13 job om måneden fra Jobnet eller fra andre kilder. Den største søgning via Jobnet har ledige på kontanthjælp (7,6 job om måneden), ledige på dagpenge (6,2 job) og brugere i aktivering (6,2 job). Herefter følger de øvrige ledighedsgrupper. Ledige på dagpenge og kontanthjælp ligger også højt, når jobsøgningen samlet analyseres. De to grupper søger i gennemsnit alt i alt hhv. 13,5 job og 14,3 job om måneden. En høj søgningsfrekvens ses dog også samlet for gruppen af ledige dimittender, der i gennemsnit søger 13,6 job om måneden. Der ses - ikke overraskende - en lavere jobsøgningsfrekvens for de brugere, som ikke er ledige. -ansøgninger er brugernes foretrukne ansøgningsform Ansøgning via til virksomheden har overhalet den traditionelle papiransøgning som foretrukken ansøgningsform i årets undersøgelse. Således angiver 74 pct. af brugerne, at de søger via til virksomheden. 53 pct. benytter den traditionelle papiransøgning. Ansøgning pr. telefon, elektronisk via virksomhedens hjemmeside, via Jobnets send ansøgning eller ved personligt fremmøde følger i den nævnte rækkefølge. I forhold til 2007 er metoden med at søge via til virksomheden steget markant med 9 procentpoint, mens søgning med den traditionelle papiransøgning er faldet med 14 procentpoint. Jobsøgning via Jobnets send ansøgning er steget med 19 procentpoint. De øvrige ansøgningsmetoder har småudsving i forhold til undersøgelsen i Jobsøgning og jobsøgningsmetode Tabel 13: Opsummering af resultater Jobnets brugere søger i gennemsnit 5,5 job, de har fundet på Jobnet på en typisk måned. Jobnets brugere søger i gennemsnit ca. 12 job samlet på en typisk måned de ledige brugere over 13 job. I gennemsnit betyder det, at Jobnets brugere søger knap halvdelen af deres job gennem Jobnet. ansøgning til virksomheden er den foretrukne ansøgningsform, og andelen er steget med 9 procentpoint i forhold til 2007-undersøgelsen. Ansøgning via Jobnets send ansøgning er også blevet markant mere udbredt. 19 procentpoint flere benytter denne ansøgningsform. Ledige på dagpenge og ledige på kontanthjælp er de to beskæftigelsesgrupper, der søger flest job fra Jobnet på en typisk måned.

15 2 Svarprocent og brugerprofil 12 2 Svarprocent og brugerprofil 2.1 Svarprocent Alle brugere, som 11. maj 2009 både havde et aktivt CV på Jobnet og en aktiv e- mail-adresse, blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der afdækker, hvordan de bruger Jobnet, hvor tilfredse de er og ikke mindst hvilken effekt brugen af Jobnet har haft. Bruttolisten bestod af registrerede brugere af Jobnet. Heraf blev brugere frasorteret, fordi de ikke havde angivet nogen -adresse, mailadresserne på bruttolisten var dubletter, -adresserne var syntaktisk ugyldige eller blev afvist af brugernes modtagerservere. Antallet af anbringelige s blev derved Undersøgelsen blev besvaret af brugere, hvilket gav en besvarelsesprocent på 20 pct. I forhold til 2007-undersøgelsen er svarprocenten faldet en del, idet svarprocenten i 2007 var 32 pct. 2.2 Brugernes profil De deltagende Jobnet brugere er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. I forhold til undersøgelsen i 2007 er andelen af kvinder faldet med 15 procentpoint. Brugerne på år udgør 27 pct. og er dermed den største aldersgruppe i undersøgelsen. Aldersgrupperne år, år og 55 år eller derover har andele på mellem 21 og 25 pct. Brugerne på 25 år eller derunder udgør 5 pct. af brugerne. I forhold til undersøgelsen i 2007 er der lidt flere brugere på år og færre på år. For de øvrige aldersgrupper er der ikke de store forskydninger. Hovedparten af brugerne 27 pct. - har bopæl i Hovedstaden. Herefter følger brugere fra Midtjylland, Fyn og Sydjylland. Her bor hhv. 24 pct. og 22 pct. I det øvrige Sjælland og Nordjylland bor hhv. 14 og 12 pct. af brugerne, mens 1 pct. angiver, at de bor i udlandet. 45 pct. af brugerne angiver, at de som højeste gennemførte uddannelse har en videregående uddannelse, heraf angiver 14 pct. en kort videregående uddannelse, 20 pct. en mellemlang videregående uddannelse, 9 pct. en lang videregående uddannelse, mens 2 pct. har en Ph.d. eller Master. 28 pct. angiver, at de har en erhvervsuddannelse. 16 pct. angiver, at de har grund- eller folkeskolen som højeste gennemførte uddannelse, mens 7 pct. har en gymnasial uddannelse. Endelig angiver 5 pct., at de har en arbejdsmarkedsuddannelse.

16 2 Svarprocent og brugerprofil pct. af de brugere, der besvarede spørgeskemaet, har et CV, som er tilgængeligt for de virksomheder, der søger medarbejdere, mens 9 pct. har et CV, der ikke er tilgængeligt. Der er et par generelle tendenser i undersøgelsen og de tidligere gennemførte evalueringer af Jobnet, der relaterer sig til brugernes profil. De mest kritiske Jobnetbrugere er brugere med de længste uddannelser og brugere i de større byer, hvilket kan hænge sammen, da der findes flere studerende på længerevarende uddannelser i storbyerne. I årets undersøgelse slår dette billede hovedsageligt igennem for Hovedstaden. Desuden kan det konstateres, at kvinder, ældre brugere og brugere med en længere uddannelse i højere grad end mænd, yngre brugere og brugere med grund- eller folkeskolen som uddannelsesbaggrund besvarer undersøgelserne.

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere og virksomheder - måling af brug, tilfredshed og effekt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer:

Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 37 Offentligt Åbne besvarelser på Q20: Har du evt. yderligere kommentarer: Større brugervenlighed på hjemmesiden. Det er vanvid - det virker altså

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere