LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1"

Transkript

1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1

2 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning og opbevarer den et sikkert sted. Indholdsfortegnelse 1 Indhold 2 Håndsender funktioner. 2.1 Re-synkronisering af håndsendere. 2.2 Programmering af ekstra sendere. 3 SmartKey. 3.1 Indstilling af SmartKey. 4 Til- og frakobling af alarmen. 4.1 Til- og frakobling af alarmen, uden SmartKey. 4.2 Til- og frakobling af alarmen, med SmartKey. 5 Beskyttelsesfunktioner. 6 Midlertidig frakobling af bevægelsessensor. 7 Justering af bevægelsesdetektor. 8 Alarmfase. 8.1 Reduktion at lydniveau ved alarm. 8.2 Kontrol test af alarmzoner. 8.3 Alarm hukommelse. 9 Panik alarm. 10 Hijack funktion. 11 Batteri backup. 12 Service Mode. 13 Blinklys advarsel. 14 Ekstra funktioner. 15 Automatisk sleep funktion. 16 Nødfrakobling via nødkode Aflæsning af nødkode Ændring af nødkode. 17 Fejlsøgnings guide 18 Teknisk data 1. Indhold Sættet indeholder En styreboks To håndsendere En brugsanvisning. 2. Håndsender funktion. Alarmens håndsendere er beskyttet mod "scannere" og "grabbere", som kan optage og genskabe en fjernbetjeningskode. Håndsenderen er drevet af et Litium CR V-batteri. Når batteriet er tæt på at være opbrugt, bliver brugeren advaret af et ekstra blink ved frakobling. Udskift batteriet så hurtigt som muligt, og bortskaf batteriet på rette vis. Især hvis du bruger SmartKey funktionen, fordi systemet aktiveres automatisk, når den ikke modtager nogen signaler fra senderen! 2.1. Re-synkronisering af håndsendere. Dette er nødvendigt, hvis en håndsender, som alarmsystemet tidligere har fået indkodet, er desynkroniseret fra modtageren. Det kan for eksempel ske efter en lang periode uden eller med fladt batteri: Tryk og hold knap 1 nede på håndsenderen i mindst 7 sekunder. En sekvens af blink på blinklysene, indikerer når den er færdig med re-synkronisering. Spyball 6829 Side. 2

3 2.2. Programmering af ekstra sendere. Alarmsystemet leveres med to håndsendere. Hvis man mister en sender, eller den går itu, kan en eller to nye sendere indkodes som følger: Frakobl systemet (alarm og motorspærre) med den evt. tilbageværende håndsender eller ved at indtaste din personlige kode til nødfrakobling. Drej tændingen til ON og vent ca. 20 sekunder lysdioden lyser i ca. 3 sekunder. Mens lysdioden lyser, drejes tændingen til OFF og til ON igen lysdioden slukker, og alarmen bipper een gang Du har nu seks sekunder til at trykke på knap 1 på den første håndsender, derefter knap 1 på den anden håndsender. Lysdioden tænder kortvarigt, for at bekræfte, at indkodningen er gennemført. Drej tændingen til OFF Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige grunde kan systemet maksimalt acceptere to håndsendere. Hver indkodningsprocedure sletter tidligere indkodninger i modtageren. Derfor: Hvis du har mistet en håndsender og ønsker at indkode en ekstra sender, så husk også at indkode den tilbageværende sender (ellers fungerer den ikke). Hvis du ikke vil indkode en ekstra sender, skal du alligevel genkode den tilbageværende sender. Herved deaktiverer du den mistede sender. 3. SmartKey. Ud over at håndsenderen kan bruges som almindelig til-/frakobling af alarmen, via knap 1, kan håndsenderen bruges som SmartKey. Når SmartKey funktionen er aktiveret, sender håndsenderen et kodet signal med regelmæssige interval (1½ sek). Den lille lysdiode på senderen blinker i samme tempo. Denne funktion tilkobler automatisk alarmen, når håndsenderen er uden for driftområdet på ca. 3 meter fra alarmen. Det være sig når brugeren går væk fra den parkerede motorcykel med senderen i lommen. Tilsvarende frakobles alarmen, når brugeren vender tilbage til motorcyklen og håndsenderen er inden for driftområdet på ca. 3 meter af alarmen Indstilling af SmartKey. Denne indstilling foretages på både alarmen og håndsenderen, se diagrammet i punkt 14. Efter programmering af SmartKey, kan funktionen midlertidigt frakobles og tilkobles. Aktiveres ved at trykke og holde begge knapper nede på samme tid, indtil den lille lysdiode på håndsenderen begynder at blinke hurtigt i cirka 2 sekunder. (*). Deaktiveres ved at trykke og holde begge knapper nede på samme tid, indtil du får et langt blink fra lysdioden på håndsenderen.(*) Hvis du forventer at forlade motorcyklen i længere tid, anbefales det at deaktivere den fra håndsenderen, for at reducerer strømforbruget, og forlænge håndsender batteriets levetid. (*): For at undgå utilsigtet tilkobling af alarmen eller aktivering af panik funktion (som kan opstå, hvis de to knapper ikke trykkes nøjagtigt på samme tid), udføres denne indstilling i god afstand fra motorcyklen (uden for modtagerens rækkevidde). 4. Til- og frakobling af alarmen Til- og frakobling af alarmen, uden SmartKey. Systemet tilkobles ved at trykke en gang på knap nr. 1 på håndsenderen. Tilkobling bekræftes ved: Tre korte blink på blinklyset. Tre bip (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt. 14). Lysdioden lyser. Lysdioden lyser vedvarende i ca. 60 sekunder. Dette er alarmens tilkoblingstid. Når tiden er gået, begynder lysdioden at blinke som tegn på, at alarmen nu er tilkoblet. Startspærre funktionen er aktiv allerede under indkoblingstiden. Systemet frakobles ved at trykke en gang på knap nr. 1 på håndsenderen. Frakobling bekræftes ved: Et langt blink på blinklyset. (Et kort ekstra blink angiver, at batteriet er opbrugt og skal udskiftes) En dyb tone (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt 14) Lysdioden slukkes. Spyball 6829 Side. 3

4 4.2. Til- og frakobling af alarmen, med SmartKey. Når tændingen er slået fra, aktiveres alarmen automatisk inden for 6 sekunder efter håndsenderen er ude af driftområdet på ca. 3 meter. Tilkobling bekræftes ved: Tre korte blink på blinklyset. Tre bip (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt. 14). Lysdioden lyser. Lysdioden lyser vedvarende i ca. 20 sekunder. Dette er alarmens korte tilkoblingstid. Når tiden er gået, begynder lysdioden at blinke som tegn på, at alarmen nu er tilkoblet. Startspærre funktionen er aktiv allerede under indkoblingstiden. Systemet frakobles automatisk når håndsenderen er indefor af driftområdet på ca. 3 meter. Frakobling bekræftes ved: Et langt blink på blinklyset. (Et kort ekstra blink angiver, at batteriet er fladt og skal udskiftes) En dyb tone (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt 14) Lysdioden slukkes. 5. BESKYTTELSE FUNKTIONER Dobbelt motorspærre: Tilkobling af alarmen aktiverer straks motorspærren (uden 20 eller 60-sekunders tilkoblingstid). Funktionen forhindrer, at motorcyklen kan køres ved egen kraft af en uautoriseret person. To væsentlige dele af motorcyklens elektriske system afbrydes. Ydre beskyttelse: Spyball har en ekstra indgang til beskyttelse af f.eks. sidedæksel, sadeltasker, etc. Hvis der søges adgang til det beskyttede område, går alarmen i gang. Bevægelsesdetektering: En revolutionerende sensor (SPYBALL -patenteret) aktiverer alarmen, når der sker en ændring i motorcyklens parkeringsstilling. Beskyttelse af tændingslås: Et specielt kredsløb opfanger forsøg på at sætte tænding på motorcyklen, mens systemet er tilkoblet. Anti-sabotage: Sikkerhedssystemet er "selvopladeligt", dvs. forsynet med backup-batteri, som oplades, når motorcyklen kører. Hvis den normale strømforsyning til det tilkoblede system afbrydes (fx ved frakobling af motorcyklens batteriklemmer), signaleres sabotagen via backup-batteriet. Når strømforsyningen genetableres, går systemet tilbage til den samme indstilling (til/fra), som det stod til før afbrydelsen. 6. Midlertidig frakobling af bevægelsessensor. Systemet kan tilkobles uden aktivering af bevægelsessensoren. Det kan være praktisk, når der er brug for tyverisikring, samtidig med at motorcyklen bliver udsat for bevægelse (for eksempel på en færge). Procedure: Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen for at tilkoble. Inden 20 sekunder skal du trykke på knap nr. 2. Et bip bekræfter, at bevægelsessensoren er deaktiveret. Frakoblingen er midlertidig og gælder kun i en tilkoblingsperiode. Bevægelsessensoren slås til igen ved næste tilkobling. Spyball 6829 Side. 4

5 7. Justering af bevægelsesdetektor. Bevægelsessensoren kan justeres til 8 forskellige niveauer af følsomhed over for forskydning, plus 8 forskellige niveauer af følsomhed over for stød. Normalt er den justeret til en standard følsomhed. Følsomhed kan ændres af brugeren, hvis det kræves 1. Mens alarmen er frakoblet, drejes tændingsnøglen til ON. Vent ca. 20 sekunder Lysdioden tænder og forbliver tændt i 3 sek. 2. Mens lysdioden er tændt, tryk på knap 1 på håndsenderen En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for justering af følsomhed over for forskydning (f.eks bugsering / løft). 3. Tryk kortvarigt knap 1 på håndsenderen, for at øge følsomheden. Et kort bip fra alarmen bekræfter at følsomheden er øget. Tryk kortvarigt knap 2 på håndsenderen at mindske følsomheden. Et kort bip fra alarmen bekræfter at følsomheden er mindsket. Den mindste og den maksimale følsomhed signaleres med 3 korte bip. 4. Når du har det ønskede følsomhedsniveau. Drej tændingen til OFF, og straks til ON igen. En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for justering af følsomhed over for stød. 5. Justering fungerer som beskrevet i punkt Når du har det ønskede følsomhedsniveau. Drej tændingen til OFF. En lyd fra alarmen, bekræfter at have afsluttet justeringen af bevægelsessensor. For at teste bevægelsessensoren, kan du simulere forskydning / chok før du afslutter proceduren for Justering af bevægelsessensor, hvis følsomheden er tilstrækkelig til at udløse en alarm, får du en skarp lyd (i stedet for en fuld alarmfase). 8. Alarmfase. En uregelmæssighed som opfanges; af den ydre beskyttelsesstrømkreds (fx ved at et sæde, som evt. er beskyttet af en kontaktafbryder, åbnes) af bevægelsessensoren (fx et forsøg på at bugsere motorcyklen væk) af strømkredsen, som sikrer tændingen (fx et forsøg på at bryde låsen op) Systemet starter en alarmfase på 30 sekunder. Alarmfasen signaleres ved en indbygget 114dB piezoelektrisk sirene, samtidig med at blinklysene blinker. Herefter går enheden automatisk tilbage til den oprindelige indstilling. I alarmfasen vil et enkelt tryk på fjernbetjeningen slukke for sirenen og blinklysene, men systemet er stadig er tilkoblet og klar til at opfange yderligere uregelmæssigheder. For at frakoble systemet skal der trykkes to gange på knappen. For at minimere forstyrrelser af omgivelserne mest muligt, begrænses antal alamcykluser i en aktiveret periode til maks. 10 sensorpåvirkninger Reduktion at lydniveau ved alarm Niveauet for en alarm kan reduceres, hvis motorcyklen er parkeret i områder, hvor unødig støj skal undgås. Denne indstilling, som kun er aktiv i tilkoblings perioden, kan indstilles på en, af to måder. Er systemet tilkoblet. Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder, indtil der kommer to dybe bip. Efter tilkobling. Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder, indtil der kommer to dybe bip test af alarmzoner. Når alle funktioner er indstillet, kan den endelige test udføres. Den ydre sikring, bevægelsesdetektorer og tændingssystemet kan let og hurtigt kontrolleres (uden at alarmen sættes i gang) i den 60 sekunder lange tilkoblingstid. Tilkobl systemet, vent 20 sekunder og simuler derefter et forsøg på at fjerne sæde eller topboks (hvis de er beskyttet af kontaktafbrydere), prøv at starte motoren og ryst motorcyklen flere gange. De tre ting efterfølges af lydsignaler, som bekræfter, at de relevante beskyttelsesfunktioner fungerer korrekt. Hvis det er nødvendigt, justeres bevægelsesdetektoren Alarm hukommelse Hvis alarmen har været i gang mens du har været væk, bliver du ved frakoblingen advaret af forskellige lydsignaler afhængig af årsagen til alarmen. 1 bip (A) = der har været pillet ved tændingen, uautoriseret adgang til beskyttet område, eller afbrudt strøm 2 bip (B) = løft eller bugsering af motorcyklen 3 bip = A + B Alarmsignalet bliver lagret til afslutningen af den efterfølgende tilkoblingsperiode (60 sek.). Spyball 6829 Side. 5

6 9. Panik alarm. En alarm kan udløses bevidst, f.eks med det formål at afskrække en "mistænksom tyv" omkring motorcyklen. For at gøre dette, skal du trykke på knap nr. 2 på håndsenderen. Panik alarmen kan stoppes ved at trykke knap nr. 1 på håndsenderen. Denne funktion er valgbar (se punkt 14). 10. Hijack funktion. Denne funktion kan kun benyttes hvis håndsenderen er indstillet til SmartKey. Systemet skifter til Hijack tilstand, hvis den stjålne motorcykel kører, og offeret for tyveriet, stadig er i besiddelse af håndsenderen med aktiveret SmartKey. Efter det kodede signal fra håndsenderen har været fraværende i mere end 2 minutter, begynder sirenen at hyle - først med reduceret lydeffekt, derefter med fuld lydeffekt - og blinklysene blinker i en uafbrudt alarmfase sekvens. Når motorcyklens tændingen er slukket, tilkobles alamen automatisk inden for 6 sekunder. Frakobling af systemet er kun muligt via håndsenderne eller via nødfrakobling. Bemærkning: Det samme vil ske, hvis din håndsender er ude for driftområdet på ca. 3 meter, og din motorcykel er startet. Opbevar altid din håndsender på dig, og ALDRIG vedhæft den til tændingsnøglen. Funktionen er valgbar (se punkt 14). 11. Batteri backup. Systemet er "selvopladeligt", dvs. forsynet med et internt backup-batteri, som oplades, når motorcyklen kører. Hvis den normale strømforsyning til det tilkoblede system afbrydes (fx ved frakobling af motorcyklens batteriklemmer), signaleres sabotagen via backup-batteriet. Når strømforsyningen genetableres, går systemet tilbage til den samme indstilling (til/fra), som det stod i før afbrydelsen. 12. Service Mode. Hvis du bruger håndsenderen med SmartKey funktion, og du skal have din motorcykel til service, men ikke ønsker at efterlade håndsenderen sammen med motorcyklen, kan denne hurtige procedure give dig mulighed for midlertidigt at deaktivere automatisk tilkobling-/ frakobling og anti-hijack funktion. Drej tændingen til ON og tryk på knap nr. 2 på håndsenderen Systemet sætter sig i Service Mode. Dette bekræftes af et kort bip. I mellemtiden vil du høre fire korte skarpe akustiske påmindelse signaler hver gang tændingen er slukket. Service Mode deaktiveres første gang knap nr. 1 aktiveres. 13. Blinklys advarsel. Denne funktion vedrører ikke Hijack, men det kan gøre kørslen mere sikker. Hvis blinklys advarsel aktiveres, vil systemet minde dig om, at blinklyset blinker i mere end 24 sekunder, ved at afgive korte bip. Funktion er valgbar (se punkt 14). 14. Ekstra funktioner. Nedenstående funktioner er valgbare, og kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Indstillingerne er gemt, indtil en anden konfiguration er valgt. SmartKey. (Se punkt 3). Til-/frakoblings-bip og Panik funktion (Se punkt 9). Blinklys advarsel. (Se punkt 13 ) Hijack funktion. (Se punkt 10). Procedure: 1. Mens alarmen er frakoblet, drejes tændingsnøglen til ON, tryk på knap 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder Lysdioden tænder og forbliver tændt i 3 sek. slip knap 1 på håndsenderen, mens lysdioden er tændt. 2. Mens lysdioden er tændt, tryk på knap 1 på håndsenderen En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for ændring af ekstra funktioner. Lysdioden slukker i kort tid, og vil herefter give 1 blink, for ændring af SmartKey (se skema, hvordan funktionen ændres.). Herefter 2 blink, for ændring af Til-/frakoblings-bip og Panik funktion. O.s.v. Når indstillingerne er afsluttet, vil et langt lav bip bekræfte, at ændringer er godkendt. Spyball 6829 Side. 6

7 Bemærkning: I tilfælde af fejl, slå tændingen fra for at afslutte uden at foretage ændringer. Til-/frakoblings-bip er ikke tilladt i Danmark. Lysdiode indikation Valgbar funktion Slå funktionen til Slå funktionen fra Lyd bekræftelse Lyd bekræftelse 1 blink. SmartKey. Tryk på knap 1 på Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det første håndsenderen efter det første blink. Tre (3) bip følger. blink. Et (1) bip følger. 2 blink. Til-/frakoblings-bip Tryk på knap 1 på Tryk på knap 2 på og Panik funktion. håndsenderen efter det andet håndsenderen efter det andet blink. Tre (3) bip følger. blink. Et (1) bip følger. 3 blink. Blinklys advarsel. Tryk på knap 1 på håndsenderen efter det tredje blink. Tre (3) bip følger. 4 blink. Hijack funktion. Tryk på knap 1 på håndsenderen efter det fjerde blink. Tre (3) bip følger. Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det tredje blink. Et (1) bip følger. Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det fjerde blink. Et (1) bip følger. 15. Automatisk sleep funktion. Systemets strømforbrug er meget lavt, men der findes alligevel endnu en specialfunktion, som beskytter motorcyklens batteri. Enheden slukker automatisk, efter at motorcyklen har været ubrugt i 7 dage. Kun motorspærren forbliver aktiv. Strømforbruget falder til tæt på nul. Mens alarmsystemet er i "sleep"-tilstand, reagerer det ikke på håndsenderne, fordi modtageren også er slukket. For at genoprette de normale funktioner på systemet: Hvis systemet er frakoblet, drejes tændingen til ON. Hvis systemet er tilkoblet, drej tændingen til ON og tryk på knap nr. 1 på håndsenderen. Hvis håndsenderen ikke er tilgængelig, skal du indtaste nødfrakoblings koden, som beskrevet i punkt Nødfrakobling via nødkode. I tilfælde af, at håndsenderen bortkommer eller ikke fungerer, kan systemet frakobles ved nedenstående nødprocedure ved hjælp af koden, som er trykt på kortene i pakken, eller selvvalgt kode efter punkt Sæt tænding på motorcyklen Alarmen hyler Vent til alarmen stopper. Lysdioden begynder at blinke. Tæl antallet af blink. Når antallet af blink er det samme som det første ciffer i koden, kobles tændingen fra. (For eksempel, hvis første tal i koden er 3, skal lysdioden blinke 3 gange, før tændingen kobles fra). Lysdioden slukker. Sæt tændingen til igen inden tre sekunder. Tæl antallet af blink. Så snart antallet af blink er det samme som det andet ciffer i koden, kobles tændingen fra (for eksempel hvis det andet ciffer i koden er 10, skal lysdioden blinke 10 gange, før tændingen kobles fra). Angiv de resterende cifre i koden,ved hjælp af samme procedure. Sker der fejl, efterfølges dette af en alarmcyklus på 30 sekunder, hvorefter du kan gentage proceduren. Når alle cifrene er korrekt indtastet, frakobler systemet automatisk. Det bekræftes ved et langt og tre korte bip. Systemet er indstillet til Service Mode. Se punkt Aflæsning af nødkode. Hvis du har mistet nødkoden, men du har en funktionsdygtig håndsender, kan du gendanne nødkoden efter nedstående procedure. Mens systemet er frakoblet, drejes tændingen på ON tryk knap nr. 1 på håndsenderen nede omkring 7 sek. Lysdioden lyser ca. 3 sekunder, så slukker den en kort tid og derefter viser den 4 strenge af blink. Tæl og noter antallet af blink i hver streng. Det er cifrene i nødkoden. Afslutningen af udlæsning bekræftes med et kort bip. Spyball 6829 Side. 7

8 16.2. Ændring af nødkoden. Hvis du ønsker det, kan du erstatte den oprindelige nødkode med en ny. Proceduren er beskrevet nedenfor: Mens systemet er frakoblet, drejes tændingen til ON tryk knap nr. 1 på håndsenderen nede omkring 7 sek. Lysdioden lyser ca. 3 sekunder. Imens lysdioden lyser, tryk på knap nr. 2 på håndsenderen Et kort bip bekræfter du har indtastet proceduren. Tæl antallet af blink. Når du har det første ciffer, som du ønsker i din nødkode, drejes tændingen til OFF. Drej tændingen til ON inden 3 sekunder, og følg samme procedure for de resterende 3 cifre i din nødkode. Et kort bip bekræfter du har indtastet de nye nødkode cifre. Aflæs den nye nødkode, du har indtastet (se punkt 16.1.) For at sikre det er korrekt. Bemærkning: Du kan vælge tal mellem 1 og 18. For at afslutte proceduren uden at foretage nogen ændringer, skal du tage tændingen fra. 17. Fejlsøgnings guide. Problem Anbefalet kontrol/handling Alarmen reagerer ikke på senderen Systemet står måske i sleep mode (se afsnit 15) Flyt senderen tættere på enheden (området kan påvirkes af støj, som forstyrrer radiosignalet). Udskift senderens batteri Re-synkroniser håndsenderne (se afsnit 2.1) Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Spyball-forhandler. Alarmen/motorspærren er frakoblet, Står motorcyklen i frigear? men motorcyklen starter ikke. Står dødmandsknappen i RUN-stilling? Kontroller, at motorcyklens tændingssikring er intakt. Kontroller, at der er strøm på motorcyklens batteri Nogle modeller vil kun starte, når støttefoden er slået op, eller koblingen trukket ind Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Systemet aktiveres ikke, når motorcyklen flyttes eller løftes. Spyball-forhandler. Er tilkoblingstiden udløbet? Er bevægelsessensoren aktiv (ikke frakoblet)? Juster bevægelsesføleren (se afsnit 7) Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Spyball-forhandler. 18. Tekniske data Strømforsyning 12V +/-3V jævnstrøm. Strømforbrug <1mA Frakoblet 1mA Tilkoblet (inkl. lysdioden). Backup batteri Genopladlig 7,2V 170mAh NiMH batteri. Motorspærrerelæ kapacitet Max. 6A. Driftstemperatur -20 C / +85 C. Sirenens lydstyrke 114dB 1m. Styreboksens mål 90x67x30mm. Håndsenderens mål 50x37x12.5mm. Håndsenderens batteri 3V CR2032 (Ca. 1 år med motorcykel genkendelse tilkoblet). ADVARSEL! Selvom det elektroniske udstyr er udviklet til at kunne modstå indtrængen af vand, kan det lide skade ved damprengøring / højtryksspuling. Ret aldrig strålen direkte mod enheden og beskyt den for at undgå indtrængen af vand. Diagrammer, beskrivelser og egenskaber er kun vejledende. Producenten forbeholder sig ret til at ændre dem uden varsel. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for funktionssvigt/skader, som stammer fra, at den medfølgende installationsvejledning og brugsanvisning ikke er fulgt. Spyball 6829 Side. 8

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere