LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1"

Transkript

1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1

2 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning og opbevarer den et sikkert sted. Indholdsfortegnelse 1 Indhold 2 Håndsender funktioner. 2.1 Re-synkronisering af håndsendere. 2.2 Programmering af ekstra sendere. 3 SmartKey. 3.1 Indstilling af SmartKey. 4 Til- og frakobling af alarmen. 4.1 Til- og frakobling af alarmen, uden SmartKey. 4.2 Til- og frakobling af alarmen, med SmartKey. 5 Beskyttelsesfunktioner. 6 Midlertidig frakobling af bevægelsessensor. 7 Justering af bevægelsesdetektor. 8 Alarmfase. 8.1 Reduktion at lydniveau ved alarm. 8.2 Kontrol test af alarmzoner. 8.3 Alarm hukommelse. 9 Panik alarm. 10 Hijack funktion. 11 Batteri backup. 12 Service Mode. 13 Blinklys advarsel. 14 Ekstra funktioner. 15 Automatisk sleep funktion. 16 Nødfrakobling via nødkode Aflæsning af nødkode Ændring af nødkode. 17 Fejlsøgnings guide 18 Teknisk data 1. Indhold Sættet indeholder En styreboks To håndsendere En brugsanvisning. 2. Håndsender funktion. Alarmens håndsendere er beskyttet mod "scannere" og "grabbere", som kan optage og genskabe en fjernbetjeningskode. Håndsenderen er drevet af et Litium CR V-batteri. Når batteriet er tæt på at være opbrugt, bliver brugeren advaret af et ekstra blink ved frakobling. Udskift batteriet så hurtigt som muligt, og bortskaf batteriet på rette vis. Især hvis du bruger SmartKey funktionen, fordi systemet aktiveres automatisk, når den ikke modtager nogen signaler fra senderen! 2.1. Re-synkronisering af håndsendere. Dette er nødvendigt, hvis en håndsender, som alarmsystemet tidligere har fået indkodet, er desynkroniseret fra modtageren. Det kan for eksempel ske efter en lang periode uden eller med fladt batteri: Tryk og hold knap 1 nede på håndsenderen i mindst 7 sekunder. En sekvens af blink på blinklysene, indikerer når den er færdig med re-synkronisering. Spyball 6829 Side. 2

3 2.2. Programmering af ekstra sendere. Alarmsystemet leveres med to håndsendere. Hvis man mister en sender, eller den går itu, kan en eller to nye sendere indkodes som følger: Frakobl systemet (alarm og motorspærre) med den evt. tilbageværende håndsender eller ved at indtaste din personlige kode til nødfrakobling. Drej tændingen til ON og vent ca. 20 sekunder lysdioden lyser i ca. 3 sekunder. Mens lysdioden lyser, drejes tændingen til OFF og til ON igen lysdioden slukker, og alarmen bipper een gang Du har nu seks sekunder til at trykke på knap 1 på den første håndsender, derefter knap 1 på den anden håndsender. Lysdioden tænder kortvarigt, for at bekræfte, at indkodningen er gennemført. Drej tændingen til OFF Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige grunde kan systemet maksimalt acceptere to håndsendere. Hver indkodningsprocedure sletter tidligere indkodninger i modtageren. Derfor: Hvis du har mistet en håndsender og ønsker at indkode en ekstra sender, så husk også at indkode den tilbageværende sender (ellers fungerer den ikke). Hvis du ikke vil indkode en ekstra sender, skal du alligevel genkode den tilbageværende sender. Herved deaktiverer du den mistede sender. 3. SmartKey. Ud over at håndsenderen kan bruges som almindelig til-/frakobling af alarmen, via knap 1, kan håndsenderen bruges som SmartKey. Når SmartKey funktionen er aktiveret, sender håndsenderen et kodet signal med regelmæssige interval (1½ sek). Den lille lysdiode på senderen blinker i samme tempo. Denne funktion tilkobler automatisk alarmen, når håndsenderen er uden for driftområdet på ca. 3 meter fra alarmen. Det være sig når brugeren går væk fra den parkerede motorcykel med senderen i lommen. Tilsvarende frakobles alarmen, når brugeren vender tilbage til motorcyklen og håndsenderen er inden for driftområdet på ca. 3 meter af alarmen Indstilling af SmartKey. Denne indstilling foretages på både alarmen og håndsenderen, se diagrammet i punkt 14. Efter programmering af SmartKey, kan funktionen midlertidigt frakobles og tilkobles. Aktiveres ved at trykke og holde begge knapper nede på samme tid, indtil den lille lysdiode på håndsenderen begynder at blinke hurtigt i cirka 2 sekunder. (*). Deaktiveres ved at trykke og holde begge knapper nede på samme tid, indtil du får et langt blink fra lysdioden på håndsenderen.(*) Hvis du forventer at forlade motorcyklen i længere tid, anbefales det at deaktivere den fra håndsenderen, for at reducerer strømforbruget, og forlænge håndsender batteriets levetid. (*): For at undgå utilsigtet tilkobling af alarmen eller aktivering af panik funktion (som kan opstå, hvis de to knapper ikke trykkes nøjagtigt på samme tid), udføres denne indstilling i god afstand fra motorcyklen (uden for modtagerens rækkevidde). 4. Til- og frakobling af alarmen Til- og frakobling af alarmen, uden SmartKey. Systemet tilkobles ved at trykke en gang på knap nr. 1 på håndsenderen. Tilkobling bekræftes ved: Tre korte blink på blinklyset. Tre bip (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt. 14). Lysdioden lyser. Lysdioden lyser vedvarende i ca. 60 sekunder. Dette er alarmens tilkoblingstid. Når tiden er gået, begynder lysdioden at blinke som tegn på, at alarmen nu er tilkoblet. Startspærre funktionen er aktiv allerede under indkoblingstiden. Systemet frakobles ved at trykke en gang på knap nr. 1 på håndsenderen. Frakobling bekræftes ved: Et langt blink på blinklyset. (Et kort ekstra blink angiver, at batteriet er opbrugt og skal udskiftes) En dyb tone (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt 14) Lysdioden slukkes. Spyball 6829 Side. 3

4 4.2. Til- og frakobling af alarmen, med SmartKey. Når tændingen er slået fra, aktiveres alarmen automatisk inden for 6 sekunder efter håndsenderen er ude af driftområdet på ca. 3 meter. Tilkobling bekræftes ved: Tre korte blink på blinklyset. Tre bip (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt. 14). Lysdioden lyser. Lysdioden lyser vedvarende i ca. 20 sekunder. Dette er alarmens korte tilkoblingstid. Når tiden er gået, begynder lysdioden at blinke som tegn på, at alarmen nu er tilkoblet. Startspærre funktionen er aktiv allerede under indkoblingstiden. Systemet frakobles automatisk når håndsenderen er indefor af driftområdet på ca. 3 meter. Frakobling bekræftes ved: Et langt blink på blinklyset. (Et kort ekstra blink angiver, at batteriet er fladt og skal udskiftes) En dyb tone (hvis denne funktion er aktiveret - se punkt 14) Lysdioden slukkes. 5. BESKYTTELSE FUNKTIONER Dobbelt motorspærre: Tilkobling af alarmen aktiverer straks motorspærren (uden 20 eller 60-sekunders tilkoblingstid). Funktionen forhindrer, at motorcyklen kan køres ved egen kraft af en uautoriseret person. To væsentlige dele af motorcyklens elektriske system afbrydes. Ydre beskyttelse: Spyball har en ekstra indgang til beskyttelse af f.eks. sidedæksel, sadeltasker, etc. Hvis der søges adgang til det beskyttede område, går alarmen i gang. Bevægelsesdetektering: En revolutionerende sensor (SPYBALL -patenteret) aktiverer alarmen, når der sker en ændring i motorcyklens parkeringsstilling. Beskyttelse af tændingslås: Et specielt kredsløb opfanger forsøg på at sætte tænding på motorcyklen, mens systemet er tilkoblet. Anti-sabotage: Sikkerhedssystemet er "selvopladeligt", dvs. forsynet med backup-batteri, som oplades, når motorcyklen kører. Hvis den normale strømforsyning til det tilkoblede system afbrydes (fx ved frakobling af motorcyklens batteriklemmer), signaleres sabotagen via backup-batteriet. Når strømforsyningen genetableres, går systemet tilbage til den samme indstilling (til/fra), som det stod til før afbrydelsen. 6. Midlertidig frakobling af bevægelsessensor. Systemet kan tilkobles uden aktivering af bevægelsessensoren. Det kan være praktisk, når der er brug for tyverisikring, samtidig med at motorcyklen bliver udsat for bevægelse (for eksempel på en færge). Procedure: Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen for at tilkoble. Inden 20 sekunder skal du trykke på knap nr. 2. Et bip bekræfter, at bevægelsessensoren er deaktiveret. Frakoblingen er midlertidig og gælder kun i en tilkoblingsperiode. Bevægelsessensoren slås til igen ved næste tilkobling. Spyball 6829 Side. 4

5 7. Justering af bevægelsesdetektor. Bevægelsessensoren kan justeres til 8 forskellige niveauer af følsomhed over for forskydning, plus 8 forskellige niveauer af følsomhed over for stød. Normalt er den justeret til en standard følsomhed. Følsomhed kan ændres af brugeren, hvis det kræves 1. Mens alarmen er frakoblet, drejes tændingsnøglen til ON. Vent ca. 20 sekunder Lysdioden tænder og forbliver tændt i 3 sek. 2. Mens lysdioden er tændt, tryk på knap 1 på håndsenderen En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for justering af følsomhed over for forskydning (f.eks bugsering / løft). 3. Tryk kortvarigt knap 1 på håndsenderen, for at øge følsomheden. Et kort bip fra alarmen bekræfter at følsomheden er øget. Tryk kortvarigt knap 2 på håndsenderen at mindske følsomheden. Et kort bip fra alarmen bekræfter at følsomheden er mindsket. Den mindste og den maksimale følsomhed signaleres med 3 korte bip. 4. Når du har det ønskede følsomhedsniveau. Drej tændingen til OFF, og straks til ON igen. En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for justering af følsomhed over for stød. 5. Justering fungerer som beskrevet i punkt Når du har det ønskede følsomhedsniveau. Drej tændingen til OFF. En lyd fra alarmen, bekræfter at have afsluttet justeringen af bevægelsessensor. For at teste bevægelsessensoren, kan du simulere forskydning / chok før du afslutter proceduren for Justering af bevægelsessensor, hvis følsomheden er tilstrækkelig til at udløse en alarm, får du en skarp lyd (i stedet for en fuld alarmfase). 8. Alarmfase. En uregelmæssighed som opfanges; af den ydre beskyttelsesstrømkreds (fx ved at et sæde, som evt. er beskyttet af en kontaktafbryder, åbnes) af bevægelsessensoren (fx et forsøg på at bugsere motorcyklen væk) af strømkredsen, som sikrer tændingen (fx et forsøg på at bryde låsen op) Systemet starter en alarmfase på 30 sekunder. Alarmfasen signaleres ved en indbygget 114dB piezoelektrisk sirene, samtidig med at blinklysene blinker. Herefter går enheden automatisk tilbage til den oprindelige indstilling. I alarmfasen vil et enkelt tryk på fjernbetjeningen slukke for sirenen og blinklysene, men systemet er stadig er tilkoblet og klar til at opfange yderligere uregelmæssigheder. For at frakoble systemet skal der trykkes to gange på knappen. For at minimere forstyrrelser af omgivelserne mest muligt, begrænses antal alamcykluser i en aktiveret periode til maks. 10 sensorpåvirkninger Reduktion at lydniveau ved alarm Niveauet for en alarm kan reduceres, hvis motorcyklen er parkeret i områder, hvor unødig støj skal undgås. Denne indstilling, som kun er aktiv i tilkoblings perioden, kan indstilles på en, af to måder. Er systemet tilkoblet. Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder, indtil der kommer to dybe bip. Efter tilkobling. Tryk på knap nr. 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder, indtil der kommer to dybe bip test af alarmzoner. Når alle funktioner er indstillet, kan den endelige test udføres. Den ydre sikring, bevægelsesdetektorer og tændingssystemet kan let og hurtigt kontrolleres (uden at alarmen sættes i gang) i den 60 sekunder lange tilkoblingstid. Tilkobl systemet, vent 20 sekunder og simuler derefter et forsøg på at fjerne sæde eller topboks (hvis de er beskyttet af kontaktafbrydere), prøv at starte motoren og ryst motorcyklen flere gange. De tre ting efterfølges af lydsignaler, som bekræfter, at de relevante beskyttelsesfunktioner fungerer korrekt. Hvis det er nødvendigt, justeres bevægelsesdetektoren Alarm hukommelse Hvis alarmen har været i gang mens du har været væk, bliver du ved frakoblingen advaret af forskellige lydsignaler afhængig af årsagen til alarmen. 1 bip (A) = der har været pillet ved tændingen, uautoriseret adgang til beskyttet område, eller afbrudt strøm 2 bip (B) = løft eller bugsering af motorcyklen 3 bip = A + B Alarmsignalet bliver lagret til afslutningen af den efterfølgende tilkoblingsperiode (60 sek.). Spyball 6829 Side. 5

6 9. Panik alarm. En alarm kan udløses bevidst, f.eks med det formål at afskrække en "mistænksom tyv" omkring motorcyklen. For at gøre dette, skal du trykke på knap nr. 2 på håndsenderen. Panik alarmen kan stoppes ved at trykke knap nr. 1 på håndsenderen. Denne funktion er valgbar (se punkt 14). 10. Hijack funktion. Denne funktion kan kun benyttes hvis håndsenderen er indstillet til SmartKey. Systemet skifter til Hijack tilstand, hvis den stjålne motorcykel kører, og offeret for tyveriet, stadig er i besiddelse af håndsenderen med aktiveret SmartKey. Efter det kodede signal fra håndsenderen har været fraværende i mere end 2 minutter, begynder sirenen at hyle - først med reduceret lydeffekt, derefter med fuld lydeffekt - og blinklysene blinker i en uafbrudt alarmfase sekvens. Når motorcyklens tændingen er slukket, tilkobles alamen automatisk inden for 6 sekunder. Frakobling af systemet er kun muligt via håndsenderne eller via nødfrakobling. Bemærkning: Det samme vil ske, hvis din håndsender er ude for driftområdet på ca. 3 meter, og din motorcykel er startet. Opbevar altid din håndsender på dig, og ALDRIG vedhæft den til tændingsnøglen. Funktionen er valgbar (se punkt 14). 11. Batteri backup. Systemet er "selvopladeligt", dvs. forsynet med et internt backup-batteri, som oplades, når motorcyklen kører. Hvis den normale strømforsyning til det tilkoblede system afbrydes (fx ved frakobling af motorcyklens batteriklemmer), signaleres sabotagen via backup-batteriet. Når strømforsyningen genetableres, går systemet tilbage til den samme indstilling (til/fra), som det stod i før afbrydelsen. 12. Service Mode. Hvis du bruger håndsenderen med SmartKey funktion, og du skal have din motorcykel til service, men ikke ønsker at efterlade håndsenderen sammen med motorcyklen, kan denne hurtige procedure give dig mulighed for midlertidigt at deaktivere automatisk tilkobling-/ frakobling og anti-hijack funktion. Drej tændingen til ON og tryk på knap nr. 2 på håndsenderen Systemet sætter sig i Service Mode. Dette bekræftes af et kort bip. I mellemtiden vil du høre fire korte skarpe akustiske påmindelse signaler hver gang tændingen er slukket. Service Mode deaktiveres første gang knap nr. 1 aktiveres. 13. Blinklys advarsel. Denne funktion vedrører ikke Hijack, men det kan gøre kørslen mere sikker. Hvis blinklys advarsel aktiveres, vil systemet minde dig om, at blinklyset blinker i mere end 24 sekunder, ved at afgive korte bip. Funktion er valgbar (se punkt 14). 14. Ekstra funktioner. Nedenstående funktioner er valgbare, og kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Indstillingerne er gemt, indtil en anden konfiguration er valgt. SmartKey. (Se punkt 3). Til-/frakoblings-bip og Panik funktion (Se punkt 9). Blinklys advarsel. (Se punkt 13 ) Hijack funktion. (Se punkt 10). Procedure: 1. Mens alarmen er frakoblet, drejes tændingsnøglen til ON, tryk på knap 1 på håndsenderen i ca. 7 sekunder Lysdioden tænder og forbliver tændt i 3 sek. slip knap 1 på håndsenderen, mens lysdioden er tændt. 2. Mens lysdioden er tændt, tryk på knap 1 på håndsenderen En lyd fra alarmen, bekræfter du har indtastet proceduren for ændring af ekstra funktioner. Lysdioden slukker i kort tid, og vil herefter give 1 blink, for ændring af SmartKey (se skema, hvordan funktionen ændres.). Herefter 2 blink, for ændring af Til-/frakoblings-bip og Panik funktion. O.s.v. Når indstillingerne er afsluttet, vil et langt lav bip bekræfte, at ændringer er godkendt. Spyball 6829 Side. 6

7 Bemærkning: I tilfælde af fejl, slå tændingen fra for at afslutte uden at foretage ændringer. Til-/frakoblings-bip er ikke tilladt i Danmark. Lysdiode indikation Valgbar funktion Slå funktionen til Slå funktionen fra Lyd bekræftelse Lyd bekræftelse 1 blink. SmartKey. Tryk på knap 1 på Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det første håndsenderen efter det første blink. Tre (3) bip følger. blink. Et (1) bip følger. 2 blink. Til-/frakoblings-bip Tryk på knap 1 på Tryk på knap 2 på og Panik funktion. håndsenderen efter det andet håndsenderen efter det andet blink. Tre (3) bip følger. blink. Et (1) bip følger. 3 blink. Blinklys advarsel. Tryk på knap 1 på håndsenderen efter det tredje blink. Tre (3) bip følger. 4 blink. Hijack funktion. Tryk på knap 1 på håndsenderen efter det fjerde blink. Tre (3) bip følger. Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det tredje blink. Et (1) bip følger. Tryk på knap 2 på håndsenderen efter det fjerde blink. Et (1) bip følger. 15. Automatisk sleep funktion. Systemets strømforbrug er meget lavt, men der findes alligevel endnu en specialfunktion, som beskytter motorcyklens batteri. Enheden slukker automatisk, efter at motorcyklen har været ubrugt i 7 dage. Kun motorspærren forbliver aktiv. Strømforbruget falder til tæt på nul. Mens alarmsystemet er i "sleep"-tilstand, reagerer det ikke på håndsenderne, fordi modtageren også er slukket. For at genoprette de normale funktioner på systemet: Hvis systemet er frakoblet, drejes tændingen til ON. Hvis systemet er tilkoblet, drej tændingen til ON og tryk på knap nr. 1 på håndsenderen. Hvis håndsenderen ikke er tilgængelig, skal du indtaste nødfrakoblings koden, som beskrevet i punkt Nødfrakobling via nødkode. I tilfælde af, at håndsenderen bortkommer eller ikke fungerer, kan systemet frakobles ved nedenstående nødprocedure ved hjælp af koden, som er trykt på kortene i pakken, eller selvvalgt kode efter punkt Sæt tænding på motorcyklen Alarmen hyler Vent til alarmen stopper. Lysdioden begynder at blinke. Tæl antallet af blink. Når antallet af blink er det samme som det første ciffer i koden, kobles tændingen fra. (For eksempel, hvis første tal i koden er 3, skal lysdioden blinke 3 gange, før tændingen kobles fra). Lysdioden slukker. Sæt tændingen til igen inden tre sekunder. Tæl antallet af blink. Så snart antallet af blink er det samme som det andet ciffer i koden, kobles tændingen fra (for eksempel hvis det andet ciffer i koden er 10, skal lysdioden blinke 10 gange, før tændingen kobles fra). Angiv de resterende cifre i koden,ved hjælp af samme procedure. Sker der fejl, efterfølges dette af en alarmcyklus på 30 sekunder, hvorefter du kan gentage proceduren. Når alle cifrene er korrekt indtastet, frakobler systemet automatisk. Det bekræftes ved et langt og tre korte bip. Systemet er indstillet til Service Mode. Se punkt Aflæsning af nødkode. Hvis du har mistet nødkoden, men du har en funktionsdygtig håndsender, kan du gendanne nødkoden efter nedstående procedure. Mens systemet er frakoblet, drejes tændingen på ON tryk knap nr. 1 på håndsenderen nede omkring 7 sek. Lysdioden lyser ca. 3 sekunder, så slukker den en kort tid og derefter viser den 4 strenge af blink. Tæl og noter antallet af blink i hver streng. Det er cifrene i nødkoden. Afslutningen af udlæsning bekræftes med et kort bip. Spyball 6829 Side. 7

8 16.2. Ændring af nødkoden. Hvis du ønsker det, kan du erstatte den oprindelige nødkode med en ny. Proceduren er beskrevet nedenfor: Mens systemet er frakoblet, drejes tændingen til ON tryk knap nr. 1 på håndsenderen nede omkring 7 sek. Lysdioden lyser ca. 3 sekunder. Imens lysdioden lyser, tryk på knap nr. 2 på håndsenderen Et kort bip bekræfter du har indtastet proceduren. Tæl antallet af blink. Når du har det første ciffer, som du ønsker i din nødkode, drejes tændingen til OFF. Drej tændingen til ON inden 3 sekunder, og følg samme procedure for de resterende 3 cifre i din nødkode. Et kort bip bekræfter du har indtastet de nye nødkode cifre. Aflæs den nye nødkode, du har indtastet (se punkt 16.1.) For at sikre det er korrekt. Bemærkning: Du kan vælge tal mellem 1 og 18. For at afslutte proceduren uden at foretage nogen ændringer, skal du tage tændingen fra. 17. Fejlsøgnings guide. Problem Anbefalet kontrol/handling Alarmen reagerer ikke på senderen Systemet står måske i sleep mode (se afsnit 15) Flyt senderen tættere på enheden (området kan påvirkes af støj, som forstyrrer radiosignalet). Udskift senderens batteri Re-synkroniser håndsenderne (se afsnit 2.1) Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Spyball-forhandler. Alarmen/motorspærren er frakoblet, Står motorcyklen i frigear? men motorcyklen starter ikke. Står dødmandsknappen i RUN-stilling? Kontroller, at motorcyklens tændingssikring er intakt. Kontroller, at der er strøm på motorcyklens batteri Nogle modeller vil kun starte, når støttefoden er slået op, eller koblingen trukket ind Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Systemet aktiveres ikke, når motorcyklen flyttes eller løftes. Spyball-forhandler. Er tilkoblingstiden udløbet? Er bevægelsessensoren aktiv (ikke frakoblet)? Juster bevægelsesføleren (se afsnit 7) Hvis ingen af disse handlinger afhjælper problemet, kontaktes en Spyball-forhandler. 18. Tekniske data Strømforsyning 12V +/-3V jævnstrøm. Strømforbrug <1mA Frakoblet 1mA Tilkoblet (inkl. lysdioden). Backup batteri Genopladlig 7,2V 170mAh NiMH batteri. Motorspærrerelæ kapacitet Max. 6A. Driftstemperatur -20 C / +85 C. Sirenens lydstyrke 114dB 1m. Styreboksens mål 90x67x30mm. Håndsenderens mål 50x37x12.5mm. Håndsenderens batteri 3V CR2032 (Ca. 1 år med motorcykel genkendelse tilkoblet). ADVARSEL! Selvom det elektroniske udstyr er udviklet til at kunne modstå indtrængen af vand, kan det lide skade ved damprengøring / højtryksspuling. Ret aldrig strålen direkte mod enheden og beskyt den for at undgå indtrængen af vand. Diagrammer, beskrivelser og egenskaber er kun vejledende. Producenten forbeholder sig ret til at ændre dem uden varsel. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for funktionssvigt/skader, som stammer fra, at den medfølgende installationsvejledning og brugsanvisning ikke er fulgt. Spyball 6829 Side. 8

Dansk BRUGSANVISNING. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Håndsendere. Kontrolenhed

Dansk BRUGSANVISNING. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Håndsendere. Kontrolenhed 8520 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring BRUGSANVISNING Dansk 1 2 Kontrolenhed Håndsendere Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby www.lpas.dk Brugsanvisning - SpyBall 8520 - Rev.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

UNGO BRUGSANVISNING 6200/6400 STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO BRUGSANVISNING 6200/6400 STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since

ComboGard Pro. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Focus on security since brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse ComboGard Pro 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere