Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: Web: CVR-nummer: Version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1."

Transkript

1 Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: Web: CVR-nummer: Version 1.3

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2 Funktionsliste...2 Knapperne på fjernbetjening og hands-free...3 Brug af fjernbetjeningen...4 Opsætning før brug...6 Nyttig viden...7 Flowchart over opkald til / fra alarmen...8 Flowchart over voice-menuer...9 Beskrivelse af voice-menuens funktioner...10 Daglig brug af bilalarmen...11 Tekniske informationer...13 Tilkoblingsdiagram (Alarmenhed)...13 Tilkoblingsdiagram (Centrallås)...14 Tilkoblingsdiagram (Fjernstart)...15 Brug af fjernstart...16 Side 1

3 Kort om bilalarmen Denne bilalarm er CE godkendt og produceret af en ISO 9001:2000. Bilalarmen er et avanceret sikkerhedsprodukt udviklet til at drage nytte af mobilteknologien, for at alarmere bilejer og for at sørge for at bilejeren altid har kontakt med bilalarmen. Derved kan du altid holde øje med din bil, selv hvis du befinder dig mange kilometer fra bilen. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før installation af bilalarmen. Du vil kunne finde en generel beskrivelse af den daglige brug samt installation og kabel-montering. Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysningerne i denne brugsanvisning. BEMÆRK: Det anbefales at bilalarmen installeres af en professionel mekaniker. Funktionsliste - Automatisk alarmering via telefon ved indbrud/rystelser - Alarmering med sirene - Døråbnings alarmering - Nødhjælps alarmering (f.eks Ambulance/politi/brandvæsen) - Fjernstart af motor via fjernbetjening og mobil - Stop bilen via telefon - Hands-free: Tal i mobiltelefon uden at bruge hænderne - Aktivering/deaktivering via telefon - Aktivering/deaktivering via fjernbetjening - Automatisk gen-aktivering af alarm - Lydløs aktivering - Bil-finde funktion - Bruger mobilnettet til alarmering = ingen afstandsbegrænsning - Kræver ingen yderligere komponenter - Nem at bruge: Voice menu guider dig gennem systemet - Lyt til hvad der foregår i bilen gennem mikrofon - Tal gennem alarmens højttaler via mobiltelefonen - Lås/åben bilens døre - 2 Fjernbetjeninger med codehopping teknologi - Justerbar 8-trins vibrationssensor - Aktiver/deaktiver vibrationsssensor via telefon - Mulighed for ændring af adgangskode - Mulighed for ændring af opkaldsnumre - Fungerer på alle GSM netværk (900MHz/1800MHz/1900MHz) Side 2

4 Knapperne på fjernbetjening og hands-free Armeringsknappen I uarmeret status: Tryk for at armere alarmen, og låse bilens døre. Under kørsel: Tryk for at låse bilens døre. Disarmeringsknappen Mens alarmering lyder: Tryk for at afbryde alarmeringen samt ulåse bilens døre. Under kørsel: Tryk for at ulåse bilens døre. Parkeret bil: Tryk for at stoppe bil-finde funktionen. (Bemærk: Hvis alarmen er armeret via telefon SKAL den disarmeres via telefon) Lydløs armeringsknappen I uarmeret status: Tryk for at lydløst armere alarmen, og låse bilens døre. Mens alarmering lyder: Tryk for at afbryde sirenen. I armeret status: - Hold nede i 3 sekunder og slip for at aktivere fjernstart af bilens motor. - Tryk derefter kort på én gang for at starte bilens motor. Klokkeknappen I armeret eller uarmeret status: Tryk for at bruge bil-finde funktionen. Under kørsel: Hold nede i 2 sekunder for at aktivere nødhjælps alarmering. Hands-free Ved at bruge bilalarmens indbyggede hands-free funktion, kan du ringe gennem bilalarmens SIM-kort, og derved kommunikere trådløst. I uarmeret status: Indtast telefonnummeret du ønsker at ringe til og tryk foretage opkaldet. I uarmeret status: Tryk for at afslutte opkaldet. for at Side 3

5 Brug af fjernbetjeningen Normal armering Tryk for at lydløst armere bilalarmen. Sirenen vil ikke lyde, bilens lygter blinker en gang, og bilalarmen går i armeret status. Ved forsøg på indbrud i bilen eller rystelse af bilen vil sirenen lyde i 30 sekunder hver gang en alarmerings-hændelse forekommer, og bilalarmen vil foretage opkald til det indtastede telefonnummer. En stemme informerer gennem telefonen om hvilken type alarmerings-hændelse der er forekommet. Lydløs armering Tryk for at armere bilalarmen. Sirenen vil lyde kort en gang, bilens lygter blinker en gang, og bilalarmen går i armeret status. Ved forsøg på indbrud i bilen eller rystelse af bilen vil sirenen ikke lyde, og bilalarmen vil foretage opkald til det indtastede telefonnummer. En stemme informerer gennem telefonen om hvilken type alarmerings-hændelse der er forekommet. Disarmering Tryk for at disarmere bilalarmen. Sirenen vil lyde kort to gange, bilens lygter blinker to gange, og bilalarmen er herefter disarmeret og bilen er klar til kørsel. Bemærk: Hvis alarmen er armeret via telefon SKAL den disarmeres via telefon Automatisk gen-armering Hvis bilejeren ubevist trykker på vil bilalarmen naturligvis blive disarmeret. For at undgå at bilen står parkeret disarmeret (og derved ubeskyttet) vil alarmen automatisk gen-armere sig selv, hvis ikke bilens døre åbnes indenfor 30 sekunder. Anti-hopping teknologi De medfølgende fjernbetjeninger er sikret med anti-hopping teknologi, hvilket gør det umuligt for professionelle biltyve at opsnappe og kopiere fjernbetjeningens frekvens. Anti-kapring og børnesikring funktionen Første gang bilens bremse benyttes, ved kørsel længere end 15 sekunder, vil bilens døre automatisk låses. Bilens fører er herved sikret mod kapring af bilen, og børn kan ikke ved en fejl åbne bilens døre og falde ud under kørslen. Når motoren standses vil bilens døre automatisk blive ulåste, og føreren og passagerer kan stige ud. For at ulåse dørene under kørsel, tryk. Bil-finde funktionen Find bilen hvis du har glemt hvor på parkeringspladsen du har parkeret den. Tryk sirenen lyder kort, samtidig med at bilens lygter blinker i to sekunder. og Nødhjælps alarmering Under kørsel: Hold nede i 2 sekunder. Bilens lygter vil blinke en gang, for at indikere at funktionen er aktiveret. Bilalarmen vil herefter ringe til det valgte nødhjælpsnummer. Føreren kan til enhver tid trykke på den eksterne nødhjælpsknap, og hermed aktivere nødhjælps alarmeringen. Bilens lygter vil ved brug af nødhjælpsknappen ikke blinke. Side 4

6 Kort-stop sikkerhedsfunktionen Når bilens døre åbnes, mens bilens motor er i gang, vil bilens gule lygter blinke for at gøre forbikørende opmærksomme på at der stiger personer ind eller ud af bilen. Fjernstart af motoren Hvis fjernstarts-betingelserne er opfyldt (se brugsanvisningen for fjernstart), kan bilejeren fjernstarte bilens motor. Via fjernbetjening: - Hold nede i 3 sekunder og slip for at aktivere fjernstart af bilens motor. - Tryk derefter kort på én gang for at starte bilens motor. Via telefon: - Vælg punkt 6 i voice-menuen. Justering af vibrationssensoren Vibrationssensoren kan justeres. Der er 8 følsomhedsniveauer hvor 8 er den mest følsomme, og 1 betyder at vibrationssensoren er slået fra. - I armeret status: Hold samtidig og nede i 3 sekunder. Sirenen lyder et antal gange, for at indikere det nuværende følsomhedsniveau. Tryk for at forøge følsomhedsniveauet og for at formindske følsomhedsniveauet. Når følsomhedsniveauet er som ønsket, tryk samtidig og for at stoppe justeringen af vibrationssensoren. Tilføjelse af flere fjernbetjeninger I uarmeret status: Åbn bildøren og indsæt bilnøglen i tændingen. Drej nøglen mellem ON og OFF position mindst 5 gange. Når alarmens LED status lampe lyser konstant, betyder det at alarmsystemet er klar til tilføjelse af en eller flere ny(e) fjernbetjeninger. Tryk en knap på den nye fjernbetjening to gange, og fjernbetjeningen er klar til brug. Skal der tilføjes flere fjernbetjeninger gentages processen. Sluk ikke bilens motor før alle nye fjernbetjeninger er tilføjet. Side 5

7 Opsætning før brug Når montering af alarm og ledningsnet er fuldført, skal der indsættes et SIM kort (f.eks. et taletidskort) i alarmenheden. Telefonnummeret som er tilknyttet dette SIM kort er herefter alarmens telefonnummer, og er det telefonnummer man skal ringe til, når man vil i kontakt med bilalarmen over lange (eller korte) afstande. Bemærk: SIM kortets PIN kode skal være fjernet, før SIM kortet indsættes i alarmenheden, ellers vil alarmenheden ikke kunne bruge SIM kortet. (dette kan gøres ved at indsætte SIM kortet i en mobiltelefon, og fjerne PIN koden) Tænd herefter alarmen, ved at bruge knappen på alarmenheden, vent nogle minutter, og foretag et opkald til alarmen. Du bliver nu præsenteret for en voice-menu, som beder dig indtaste password. (fabriksindstillet password er ). Efter indtastning af korrekt kode, fortsætter voicemenuen, og præsenterer hvilke muligheder man har. Det anbefales at indtaste alarmeringstelefonnummer før ændring af password. Opsætning af alarmeringstelefonnummer I voice-menuen kan der indtastes op til fire forskellige alarmeringsnumre (to numre som kaldes ved alarm, og to numre som kaldes ved aktivering af nødhjælps alarmering). De to alarmeringsnumre bliver kaldt i rækkefølge. Dvs. nummer nr. 1 vil blive kaldt først, og opnås forbindelse ikke, vil alarmen ringe til nummer nr. 2. Hvis det kald heller ikke besvares vil alarmen igen kalde nummer nr. 1 og blive ved på den måde indtil hvert nummer er kaldt 4 gange. Nødhjælpsalarmering, under kørsel: Hold nede i 2 sekunder. Bilens lygter vil blinke en gang, for at indikere at funktionen er aktiveret. Bilalarmen vil herefter ringe til det valgte nødhjælpsnummer. Hvis forbindelse ikke opnås, kalder alarmen nødhjælpsnummer nr. 2, osv. præcis samme procedure som ved alarmering. Føreren kan til enhver tid trykke på den eksterne nødhjælpsknap, og hermed aktivere nødhjælps alarmeringen. Bilens lygter vil ved brug af nødhjælpsknappen ikke blinke. Password Voice menuen er beskyttet med et password. Dette skal indtastes korrekt før at brugeren kan få adgang til selve voice-menuen. Dette for at forhindre uønsket adgang til systemet. Det anbefales kraftigt at ændre password kort tid efter installation, (fabriksindstillet password er ). Det anbefales at indtaste alarmeringstelefonnummer før ændring af password. Side 6

8 Nyttig viden - Fabriksindstillet password er: Længen på passwordet kan være fra 1 til 6 cifre - Det anbefales at indtaste alarmeringstelefonnummer før ændring af password. - Når bilalarmen ringer til brugeren skal der ikke indtastes password, tryk blot # eller en numerisk knap på telefonen. Herefter har brugeren adgang til voice-menuen. - Voice-menuen til oplæse en række muligheder som aktiveres ved tryk på en numerisk knap. Når en knap trykkes afbrydes den aktuelle oplæsning, og oplæsning af mulighederne i den aktuelle undermenu oplæses. Brugeren behøver ikke vente til oplæsningen er fuldført, men kan til enhver tid trykke på en knap, og derved komme hurtigt gennem menuen, og bruge den ønskede funktion. Ved forkert indtastning vil voice-menuen oplæse mulighederne forfra. - Det anbefales at holde telefonnummeret til alarmen hemmeligt, da ondsindede personer ellers har mulighed for at ringe til nummeret konstant, og derved blokere bilejerens adgang til voice-menuen. (f.eks. et anonymt taletidskort som man ikke fortæller andre telefonnummeret på) - SIM kortets PIN kode skal være fjernet, før SIM kortet indsættes i alarmenheden, ellers vil alarmenheden ikke kunne bruge SIM kortet. (dette kan gøres ved at indsætte SIM kortet i en mobiltelefon, og fjerne PIN koden) - Det anbefales ikke at indtaste telefonnummeret til politi/redningstjeneste/brandvæsen som nødhjælpsalarmering, da utrænede brugere ved et tilfælde kan komme til at aktivere nødhjælpsalarmering, og derved ringe til nødtjenesten uden at have behov for assistance. Side 7

9 Flowchart over opkald til / fra alarmen Side 8

10 Flowchart over voice-menuer Side 9

11 Beskrivelse af voice-menuens funktioner 1. Disarmer / 2. Armer Hvis man vil armere eller disarmere alarmen udenfor rækkevidde af fjernbetjeningen er det muligt at gøre det via telefon. Bemærk: Hvis alarmen er armeret via telefon SKAL den disarmeres via telefon 3. Overvåg bilen I tilfælde af tyveri af bilen kan bilejeren med denne funktion høre hvad der sker i bilen, og tale til personen i bilen. Skift mellem at lytte / tale ved at trykke * på telefonen. Dette foregår som envejskommunikation. Tryk # for at returnere til voice-menuen. 4. Opsætningsmenu Denne funktion tillader bilejeren at ændre telefonnumre, password og vibrationssensoren. 1. Skift alarmeringstelefonnummer: Tryk 1 for at ændre det primære telefonnummer. Tryk 2 for at ændre det sekundære telefonnummer. Tryk # for at afslutte. Herefter gentages processen, for at sikre at der blev indtastet det ønskede telefonnummer. Hvis de to indtastede numre var ens vil systemet gå til voice-menuen. Hvis ikke vil systemet bede om at telefonnumrene bliver indtastet igen. Bemærk: telefonforbindelse må ikke afbrydes mens denne funktion benyttes. 2. Skift password: Indtast det nye password og afslut med #. Herefter gentages processen, for at sikre at der blev indtastet det ønskede password. Hvis de to indtastede passwords var ens vil systemet gå til voice-menuen. Hvis ikke vil systemet bede om at passwordet bliver indtastet igen. Bemærk: telefonforbindelse må ikke afbrydes mens denne funktion benyttes. 3. Skift nødhjælpstelefonnummer: Tryk 1 for at ændre det primære telefonnummer. Tryk 2 for at ændre det sekundære telefonnummer. Tryk # for at afslutte. Herefter gentages processen, for at sikre at der blev indtastet det ønskede telefonnummer. Hvis de to indtastede numre var ens vil systemet gå til voice-menuen. Hvis ikke vil systemet bede om at telefonnumrene bliver indtastet igen. Bemærk: telefonforbindelse må ikke afbrydes mens denne funktion benyttes. 4. Hvis man ved at bilen er parkeret et sted hvor det er sansynligt at den vil blive rystet (tæt trafik el. Lign.), hvor der er kraftigt regnvejr/tordenvejr osv. kan brugeren frakoble vibrationssensoren. Bilalarmen vil da ikke alarmere hvis der sker en vibrationshændelse. Frakoblingen gælder kun indtil bilalarmen bliver disarmeret. Bemærk: Ved at bruge denne funktion er det kun vibrationssensoren som bliver frakoblet. Alarmen vil fortsat alarmere ved andre alarm-hændelser. (indbrud osv.) 5. Stop bilen I tilfælde af tyveri/kapring af bilen har bilejeren mulighed for at slukke for bilen/afbryde brændstoftilførslen. Bilen kan naturligvis ikke køre videre herefter. Handlingen kan udføres både mens alarmen er armeret eller disarmeret. Side 10

12 For at kunne benytte bilen igen skal alarmen disarmeres via voice-menuen. BEMÆRK: Denne funktion kan være YDERST FARLIG og forårsage både materiel skade og personskade / død. Det anbefales ikke at bruge denne funktion medmindre det er et spørgsmål om liv eller død. Personen som aktiverer denne funktion bærer det fulde ansvar for konsekvenserne af handlingen. Hvis der ikke er andre muligheder end at benytte funktionen, anbefales det kraftigt at advare føreren af bilen før funktionen aktiveres. Dette kan gøres via overvågningsmenuen. 6. Fjernstart Denne funktion starter bilens motor. Tryk 1 for at starte motoren. Tryk 0 for at annullere, og gå retur til voice-menuen. 0. Læg på Denne funktion beder systemet om at afbryde opkaldet, og returnere til stand-by status. Alternativt kan brugeren selv lægge på. Systemet returnerer herefter til stand-by status. Daglig brug af bilalarmen Alarmeringshændelser Der er fire typer af hændelser: 1. Vibrationsalarmering (Vibration alarming) Hvis der forekommer rystelser af bilen (mens alarmen er armeret), som er kraftigere end det valgte følsomhedsniveau vil alarmen sende denne alarmeringshændelse. 2. Døråbningsalarmering (Door open alarming) Hvis bilens døre åbnes eller dørlåsene åbnes (mens alarmen er armeret) vil alarmen sende denne alarmeringshændelse. 3. Strømafbrydelsesalarmering (Power-off alarming) Hvis bilens/alarmens strømtilførsel afbrydes (mens alarmen er armeret) vil alarmen øjeblikkelig skifte til det interne backup-batteri, og sende denne alarmeringshændelse. 4. Nødalarmering (Emergency alarming) Hvis holdes nede i 2 sekunder, under kørsel, vil alarmen sende denne alarmeringshændelse. Hvis panikknappen trykkes vil alarmen også sende denne alarmeringshændelse. Side 11

13 Status på armering/disarmering Ved at trykke henholdsvis eller vil alarmen automatisk armere eller disarmere. Hvis brugeren ikke kan huske om alarmen er blevet armeret/disarmeret kan det desuden gøres via voice-menuen. Ved alarmering Hvis en alarmeringshændelse forekommer, vil brugeren via telefon blive opringet og få oplæst hvilken type alarmeringshændelse der er forekommet. Herefter kan brugeren tage de nødvendige foranstaltninger, og har desuden, via voicemenuen, mulighed for at høre hvad der foregår I bilen og tale til personen I bilen. Falsk alarm Hvis vibrationssensorens følsomhedsniveauer er sat for højt kan alarmen alarmere uden grund. Brugeren kan afstille alarmen, og ændre følsomhedsniveauet til et mere passende niveau. (se hvordan under punktet "Justering af vibrationssensoren" tidligere I denne brugsanvisning) Hvis brugeren forårsager en alarm er der to metoder til at afstille alarmen: (a) Disarmer alarmen med fjernbetjeningen (indenfor 6 sekunder) (b) Afvis opkaldet fra alarmen, ring den op og disarmer alarmen viavoice-menuen. Glemt password Det er meget vigtigt at huske passwordet til voice-menuen. Fabriksindstillet password er , og bør ændres. Længen på passwordet kan være fra 1 til 6 cifre. Hvis passwordet glemmes, kan et nyt password oprettes ved at gøre følgende: (a) Fremprovoker en alarmeringshændelse. Alarmen foretager nu et opkald til det indtastede alarmeringstelefonnummer. Besvar opkaldet, og skift passwordet via voicemenuen. (b) Foretag et opkald til alarmen. Når ringetonen lyder trækker man stikket til GSM enheden ud, og trykker #. Skift herefter passwordet via voice-menuen. Gode råd - Brug aldrig nemme paswords såsom eller osv. - Det anbefales at indtaste alarmeringstelefonnummer før ændring af password. - Parker bilen et sted med GSM signal. Ellers kan alarmen ikke foretage opkald. - Ved utilstækkeligt GSM signal kan alarmen sommetider alligevel foretage opkald, men uden at brugeren kan høre voice-menuen. Dette betragtes som en alarmering. - Husk at sørge for at der er taletid på alarmens SIM kort. Alarmeringshændelser Disse hændelser får alarmen til at foretage et opkald. 1. I armeret status: Bilen rystes. 2. I armeret status: Bilens døre åbnes. 3. I armeret status: Bilens strømtilførsel afbrydes. 4. I armeret status: Motoren startes. 5. Under kørsel: Hold nede i 2 sekunder eller tryk på panikknappen. Side 12

14 Tekniske informationer - Under 13 sekunders lag-time (tiden fra alarm til opkaldet modtages) - Antal alarmerings/nødhjælpstelefonnumre: 4 (2 alarmerings / 2 nødhjælps) - Følsomhedsniveauer for vibrationssensoren: 8 (hvor 8 er den følsomme) - Understøttede GSM frekvenser: 900 MHz / 1800 MHz - Gennemsnitlig strømforbrug under normal brug: < 50mA - Fjernbetjeningernes frekvens: 433 MHz - Kan benyttes ved en temperatur mellem -40 celsius og 70 celsius. - Gennemsnitlig voltage: 9~14V Tilkoblingsdiagram (Alarmenhed) Side 13

15 Tilkoblingsdiagram (Centrallås) Side 14

16 Tilkoblingsdiagram (Fjernstart) Side 15

17 Brug af fjernstart Fjernstarts-betingelser - Håndbremsen skal være trukket. - For biler med manuelt gear skal bilen være i frigear. - Bilen skal være parkeret et sted uden hæld (hvis hældnings-sensor er installeret) Fjernstart bilen via fjernbetjening - Hold nede i 3 sekunder og slip for at aktivere fjernstart af bilens motor. - Tryk derefter kort på én gang for at starte bilens motor. Hvis fjernstarts-betingelserne er opfyldt vil bilens blinklys blinke tre gange og sirenen vil lyde tre gange. Herefter forsøges bilens motor startet. Startes bilens motor vil bilens blinklys blinke en gang og sirenen vil lyde en gang. Hvis bilens døre ikke bliver åbnet indenfor 8 minutter vil motoren blive slukket, og alarmen vil returnere til armeret status. Hvis bilens døre i 8 minutter-perioden brydes op, vil motoren blive slukket, og alarmen vil lyde. Hvis der i 8 minutter-perioden trykkes vil bilens motor blive slukket, og alarmen vil returnere til armeret status. Når bilen skal benyttes trykker brugeren på for at ulåse bilens døre. Herefter skal brugeren indenfor 45 sekunder dreje bilnøglen til ON position. Ellers vil motoren blive slukket og alarmen vil lyde. Fjernstart bilen via voice-menu - Vælg punkt 6 i hoved-menuen. - Tryk 1 for at starte motoren. - Tryk 0 for at annullere, og gå retur til voice-menuen. Der gælder de samme fjernstarts-betingelser og indikator lyde/lys som ved fjernstart via fjernbetjening. Side 16

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere