GREENSTAR HARVEST DOC System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREENSTAR HARVEST DOC System"

Transkript

1 RNSTR HRVST O System INSTRUKTIONSO reenstar Harvest oc system OMP Udgave K (NISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US

2 Indledning orord Velkommen til reenstar Harvest oc systemet fra John eere ette system er en pakke beregnet til integreret præcisionslandbrug en er designet til at samle information om udbytte og relaterede data LÆS NN INSTRUKTIONSO omhyggeligt og lær hvordan systemet betjenes og vedligeholdes på rette vis Hvis dette udelades, kan det resultere i person- eller materielskade enne instruktionsbog og sikkerhedsskiltene på maskinen kan foreligge på andre sprog (estilling kan foretages gennem John eere forhandleren) NN INSTRUKTIONSO SKL TRTS som en fast del af eres system og skal følge med systemet ved videresalg MÅL i denne instruktionsbog gives i både metriske og de sædvanlige amerikanske måleenheder nvend kun de korrekte reservedele og fastgøringsanordninger Metriske og tomme-fastgøringsanordninger kan eventuelt kræve anvendelse af specifik metrisk eller tomme-skruenøgle HØJR O VNSTR SI er som set i kørselsretningen fremad SKRIV PROUKTTS INTIIKTIONSNUMR (PIN) i afsnittet Specifikations- eller identifikationsnumre Nedskriv alle numre præcist således, at de kan anvendes i tilfælde af at komponenterne bliver stjålet eres forhandler har ligeledes brug for disse numre ved bestilling af reservedele em identifikationsnumrene på et sikkert sted væk fra maskinen RNTI ydes som en del af John eeres supportprogram til kunder, der betjener og vedligeholder deres udstyr som beskrevet i denne instruktionsbog arantien er forklaret på garanticertifikatet, hvilket e bør have modtaget fra forhandleren enne garanti giver sikkerhed for, at John eere vil stå bag deres produkter, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden Under visse omstændigheder vil John eere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet r udstyret misbrugt eller ændret således, at dets ydelse går ud over de oprindelige fabriksspecifikationer, annulleres garantien og forbedringer i marken kan blive afslået OUO, OT / PN=

3 Indledning ørleverings-inspektion e følgende eftersyn, justeringer og servicearbejder blev udført inden levering af maskinen Ved installation af et Harvest oc system, kan Monitorens funktioner ( [opsætning]) er efterset processoren have software indlæst for udbyttekortlægning og fundet OK Se afsnittet Opsætning og programmering af Harvest oc for at omprogrammere Harvest oc systemet er fra fabrikken indstillet til Starire positionsmodtageren skal aktiveres inden brug engelsk Omprogrammér først hver komponent til det for at kunne arbejde med Harvest oc systemet Se ønskede sprog Se Opsætning og indlæsning af sprog instruktionerne om installation, der følger med Starire positionsmodtageren Når det ønskede sprog er indlæst for hver komponent, øreren har fået forklaring på alle Harvest oc skal systemets sprog ændres Se systemets funktioner og sikkerhedsregler systemindstillinger orhandlers/serviceteknikers underskrift: ato: OUO, NOV / PN=

4 Indledning PN=

5 Indholdsfortegnelse Side Side Sikkerheden - Komponenter isplay - Processor - Modtager - P-datalagerkort og Keyard - ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - esktop software - Harvest Monitor Start - efinition af skærebord - Kalibrering - Lavt flow kompensationsprocedure Valgfri - Manuel justering af kalibreringsfaktor - Indstilling af fugtighedskorrektion - Indstilling af fugtighedsalarm - Valg af registrering - Indstilling af udbytte-/arealenheder - Harvest oc, enerelle oplysninger - HRVST O - P - unktionsteori - Start - skærm - efinition af kundedefinerede navne - skærm - ustom Names (kundedefinerede navne) skærm - Standard/udvidet tegnsæt - efinition af funktioner - Vedligeholdelse og service efinition af skærebordsbredde og Masse-flow-sensor - skærebordsforskydning - ugtighedssensor - Oprettelse af ny grænse - - HRVST O - P - Start - isplay og tastatur efinition af vejrforhold - enerelle oplysninger - efinition af markforhold - Kontrasttast - Visning af definitioner - Inden e begynder - efinition af ladninger - - P - efinition af ikke-viste emner - Indstilling af baggrundslys - Ændring af displayadresse - Harvest oc, Indstilling af Page Layout - low chart - Systemindstillinger - Optioner - Indstilling af landskode - Indstilling af sprog - Harvest oc, low chart - Harvest oc, opsætning og programmering etjening af Harvest oc Omprogrammering fra udbyttekortlægning - mejetærskersystem Omprogrammering fra ield oc/parallel Harvest oc skærm - Tracking - utomatisk indlæsning af software - Høstmonitor, ejlfinding - Tjekliste ved sæsonstart Tjekliste ved sæsonstart - ortsættes på næste side lle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne instruktionsbog er baseret på de nyeste tilgængelige informationer ved udgivelsen Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Indholdsfortegnelse Side ugtighedssensor Side - Side - Page - Masse-flow-sensor - Mejetærskers netværk - ejlfinding dvarselsskærme - Liste over Harvest oc fejlfindingskoder (T) - Mejetærskers fugtighedssensor - Liste over displayets fejlfindingskoder - isplay - Processor - Modtager - Illustrationer af fejlfinding på displayskærmen - isplayskærme - Modtager Modtager - - PS - P - - PS - P - - PS - P - - PS - P - - PS - P Satellitsporing - dvarselsskærme - Indlæsning af sprog Landskode - Sprog - Opsætning og indlæsning af sprog - Høstmonitor specifikationer Skema over standard fugtighed og tæthed - Standardvægt - Specifikationer Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer - Tilspændingsmomenter for unified inch bolte og skruer - em bevis for ejerskab - Opbevar maskinerne på sikker vis - Overensstemmelseserklæring - Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - ii PN=

7 Sikkerheden Kendetegn for sikkerhedsoplysninger ette er et sikkerhedsadvarselssymbol Vær opmærksom på eventuel fare for personskade, når dette symbol ses på eres maskine eller i denne instruktionsbog ølg de givne sikkerhedsforanstaltninger og vejledningen om sikker brug T UN OUO, MY / orstå signalord er vises et signalord R, VRSL, eller PS PÅ sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet R identificerer de mest alvorlige risici Sikkerhedsskiltene R eller VRSL findes nær specifikke risici enerelle sikkerhedsforanstaltninger vises på sikkerhedsskiltene PS PÅ PS PÅ henleder også opmærksomheden på sikkerhedsmeddelelser i denne instruktionsbog TS SP OUO, MY / Overhold sikkerhedsinstruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerhedsmeddelelserne i denne instruktionsbog og på maskinens sikkerhedsskilte Hold sikkerhedsskiltene i god stand Udskift manglende eller defekte sikkerhedsskilte Sørg for at nye udstyrskomponenter og reservedele har aktuelle sikkerhedsskilte Nye sikkerhedsskilte kan anskaffes gennem John eere forhandleren Lær hvordan maskinen skal betjenes og hvordan kontrolanordningerne skal bruges Ingen person må anvende udstyret uden forudgående instruktion TS UN U Hold maskinen i korrekt driftstilstand Uautoriserede ændringer på maskinen kan forringe funktionen og/eller sikkerheden og påvirke maskinens holdbarhed Ret henvendelse til John eere forhandleren hvis der er steder i denne instruktionsbog, e ikke forstår OUO, MY / - PN=

8 Sikkerheden Hav altid nødhjælpsudstyret klar Vær forberedt i tilfælde af brand Hav altid en førstehjælpskasse og ildslukker klar Sæt telefonnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen op ved siden af telefonen TS UN U OUO, MR / ør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med serviceproceduren inden arbejdet påbegyndes Hold området rent og tørt orsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen mens den er i bevægelse Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra arbejdende dele fbryd al strøm og aflast alle tryk med kontrolanordningerne Sænk udstyret til jorden Stop motoren, tag nøglen ud og aktivér parkeringsbremsen Lad maskinen køle af astgør alle de maskinelementer på sikker vis, der skal hæves for at få at få servicearbejdet udført Hold alle dele i god stand og korrekt installeret Skader skal repareres omgående Udskift slidte eller defekte dele jern alle sammenpakninger af fedt, olie eller affald fmontér batteriets stelkabel (-) inden der arbejdes på el-anlæg, eller inden der svejses på maskinen TS UN U OUO, MY / - PN=

9 Komponenter isplay isplayet sidder i førerkabinen, på den forreste, højre hjørnestolpe isplayet giver føreren mulighed for at se den øjeblikkelige systeminformation fra sin siddeplads, mens han betjener maskinen H UN OUO, OT / Processor Processoren er monteret på bagsiden af displayet, der sidder i førerkabinen på den forreste, højre hjørnestolpe Processoren lagrer udbyttedata og skriver høstdata til P-datalagerkortet for anvendelse med desktop softwaren H UN OUO, OT / - PN=

10 Komponenter Modtager Modtageren sidder foran på førerkabinen Modtageren modtager global positionering og differential korrektionssignal gennem en enkelt modtager, og integrerer signalet til brug med udbyttekortlægningssystemet P UN OT OUO, OT / - PN=

11 Komponenter P-datalagerkort og Keyard VITIT: Opdatér Keyard softwaren via wwwstellarsupportcom inden begyndelsen af hver sæson Omlad og backup forrige års data fra P-datakortet og brug desktop softwaren til oprydning på kortet og opnå mere datalagerplads Opsætningsdataene fra desktop softwaren skal lagres på et P-kort og installeres i processoren for at Harvest oc kan fungere korrekt (Se desktop softwarens instruktionsbog vedrørende hele proceduren for opsætning af data) Keyard P-datalagerkort P UN JUL MÆRK: P-datakortet og Keyard et kan stikkes ind i processorens kortspalte enten foran eller bagtil Keyard () sidder i processoren under høsten et lagrer programsoftware og produktkoder, som låser op for programsoftware Keyard et vil ikke lagre markdata, der registreres, såsom udbytte, fugtighed, landbrug og mark P-datalagerkort () sidder i processoren under høsten et fungerer som et lagermedium for alle udbyttedata, der kommer fra udbyttekortlægningssystemet t M P-datalagerkort kan opbevare data for høsttimer og kan nemt tages til hjemmekontoret, hvor de nye data kan downloades et anbefales, at data downloades hver aften OUO, NOV / - PN=

12 Komponenter ugtighedssensor ugtighedssensoren sidder øverst på kornelevatoren Sensoren måler konstant fugtigheden i en lille prøve af kornet, mens det sendes gennem kornelevatoren til kornsystemet P UN NOV OUO, OT / Masse-flow-sensor Masse-flow-sensoren sidder øverst i kornelevatorhuset i korntanken et høstede korn udtømt fra kornelevatoren afledes dernæst til prelpladen Masse-flow-sensoren konverterer kornets slagkraft til en elektronisk impuls, der svarer til våd-udbytte P UN NOV OUO, NOV / - PN=

13 Komponenter esktop software esktop softwaren sælges og leveres af John eeres udvalgte partnere esktop softwaren er et MIROSOT Windows,,, M og XP baseret softwareprogram, hvormed føreren kan opsætte information om landbrug, mark, sort og markering Med desktop softwaren kan e omlade de data, der er opsamlet gennem arbejdet, og overføre disse data til eres egen computer via P-kortet Når disse oplysninger er indlæst på eres egen computer, kan de blive gennemset, redigeret og analyseret Med desktop softwaren kan der ligeledes udskrives kort og rapporter i farver Se desktop softwarens brugervejledning for detaljeret information MIROSOT Windows er et varemærke tilhørende MIROSOT ompany OUO, OT / - PN=

14 enerelle oplysninger unktionsteori VITIT: Når modtageren tændes er den i enkeltfrekvens differential-modus et tager ca - minutter før modtageren skifter til dobbeltfrekvens-modus er kan forekomme et let positionsskift mellem de to modi Hvis maskinen modtog dobbeltfrekvens, da den blev afbrudt, vil den - minutters forsinkelse ikke forekomme, medmindre den har været afbrudt længere end det antal timer, der blev indstillet i TIMR TIL TR RYLS VITIT: Opsætningsdataene fra desktop softwaren skal lagres på et P-kort og installeres i processoren for at Harvest oc kan fungere korrekt (Se desktop softwarens instruktionsbog vedrørende hele proceduren for opsætning af data) JOHN R Ing PS data P Udbytte, tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks ugtighed (%) Min MRKNMSNIT Maks Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Markeringer pa: earbejder korn med registrering fra + P Harvest oc systemet giver føreren letanvendelige menustyrede ordrer Med disse ordrer kan føreren indstille systemet til sine egne specifikationer Harvest oc systemet i samarbejde med desktop softwaren lader føreren indsamle og analysere landbrugsog markdata e indsamlede data støtter landbrugets styring af områder såsom afgrøderegistrering, rapportering og regnskab øreren kan med systemet indsamle data om høstfunktioner LR P PR Harvest oc er organiseret med kunden i øverste felt or hver kunde kan der være flere landbrug, marker, job og funktioner Hvert job kan have op til seks funktioner OUO, NOV / - PN=

15 enerelle oplysninger skærm Skærm: - P JOHN R P Tryk på: Sporing MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme Starire Receiver Harvest oc Keyard På disse skærme kan føreren ændre information om betjening Når der er trykket på tasten, vises skærmen Ved at vælge et felt kan føreren ændre eller vælge oplysninger om funktionen På denne skærm kan føreren se og ændre følgende emner: SPORIN, hvis Keyard et er programmeret (købt) med sporing UYTTKORTLÆNIN, KYR, indlæser ny software (Se afsnittet Indlæsning af software) Starire (Se afsnittet Modtager angående opsætningsprocedurer) SYSTMINSTILLIN, valg af landskode, sprog, måleenhed (engelsk eller metrisk), dato samt det tidsog talformat, som føreren foretrækker Hver af disse indstillinger kan sættes som en gruppe ved hjælp af landskode eller individuelt Præstationsmonitor Systemindstillinger Tryk til brug af display LR P P PR OUO, OT / - PN=

16 enerelle oplysninger skærm JOHN R Ing PS data P JOHN R Ing PS data P Udbytte, tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks ugtighed (%) Min MRKNMSNIT Maks Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Kunde: Landbrug: Mark: Job: fgrøde: Sort: Produktivitet - Mark (ac/hr) (bu/hr) Tankladning L: Property of JOffice Sample West ield ORN HRVST Ikke defineret Ikke defineret, % M (kg) Markeringer pa: + Intet PS Intet diff Registrering er TIL earbejder korn med registrering fra Stempel initialiserer P P LR P PR LR P MY Skærm: - P Skærm: - P Tryk på: MÆRK: - P skærmen kan se anderledes ud alt afhængig af de programmer, der er indlæst på Keyard et, og om Sporing er aktiveret - P skærmen vist her har Sporing aktiveret Tryk på tasten P for at få adgang til flere Run-emner isse skærme er de grundliggende betjeningsskærme Tryk på tasten for at få adgang til disse skærme Tasten P skifter displayet mellem to tilgængelige skærme Harvest oc information vises på - P og - P skærmene - P skærmene kan sættes op af føreren til at vise forskellige job og funktioner OUO, NOV / - PN=

17 enerelle oplysninger skærm Skærm: - P JOHN R Tryk på: MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme ra denne skærm kan føreren se skærme med generelle oplysninger Når der er trykket på tasten, vises en menu er fås adgang til skærmene ved at trykke på bogstavtasten ved siden af HRVST O Sporing Starire modtager Harvest oc Keyard Præstationsmonitor reenstar display Tryk til brug af display P LR P JUL OUO, NOV / - PN=

18 Vedligeholdelse og service Masse-flow-sensor HVR TIMR: fterse masse-flow-sensoren for sammenpakning af materiale samt slitage ftag fløjmøtrikkerne () og efterse sensoren for sammenpakning af mudder eller afgrøde løjmøtrikker P UN NOV OUO, OT / Sænk korntankens påfyldningssnegl jern det øverste elevatorskjold fterse sensorcellen for sammenpakning af affald og slitage Pladerne kan rengøres med en fugtig klud P UN NOV OUO, OT / ugtighedssensor HVR TIMR: fterse fugtighedssensoren () for sammenpakning af affald og for slitage, og rengør med en fugtig klud ugtighedssensor P UN JUL OUO, OT / - PN=

19 isplay og tastatur enerelle oplysninger VITIT: isplayskærmene illustreret på de følgende sider er kun vist som reference e egentlige skærme kan være anderledes afhængig af tilslutning af ekstraudstyr og/eller den anvendte softwares version isplayet er et universaldisplay med letanvendelige menustyrede ordrer et har et displayområde med flere felter til information, syv alfabetiske taster (-) der sidder til højre for displayfelterne, et numerisk tastatur, en P tast og tre taster til valg af modus (, og ) K Min JOHN R Ing PS data P Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Udbytte,tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks MRKNMSNIT ugtighed (%) Maks + - : Lader føreren se og ændre systemets konfiguration : Lader føreren se totaler og fejlfinding : Lader føreren se og ændre information om betjening mens han er i marken I Markeringer pa: earbejder korn med registrering fra + P er vises et eksempel af hver ISPLY skærm på de følgende sider Hver skærm indeholder mange felter, og hvert felt viser en specifik information Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information, der kan ændres, og de fremhæves med en sort pil Inaktive felter viser kun information, der ikke kan ændres J LR H H Ved at trykke på de alfabetiske taster til højre for de aktive felter sker et af følgende: ata i feltet kan ændres ved at bruge det numeriske tastatur n ny menu kommer frem Processen påbegyndes er bliver vist en ny side et valgte emne bliver ændret Modus, eller Side Kontrasttast lfabetisk tastatur Skift skærmside Tasten Tasten H Tasten I Numerisk tastatur J Sort pil K isplayområde ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

20 isplay og tastatur er vises forskellige symboler i felterne ved betjening af displayet Hvert symbol indikerer en funktionstype, der kan udføres i det pågældende felt INTIIKTION SYMOL Å TIL-symbol Tryk på tasten for at aktivere valget MR-symbol Tryk på tasten for at skifte TIL/R Setup RTURNR-symbol Tryk på bogstavtasten for at returnere til forrige skærm en sorte pil indikerer at bogstavtasten er aktiv unktionsnummer P OT OUO, OT / Kontrasttast n kontrasttast () bruges til at justere displayets lysstyrke for tydelighedens skyld Justér kontrasten ved at trykke på kontrasttasten og holde den inde indtil det ønskede kontrastniveau er opnået aggrundslysets styrke kan også ændres for at øge skærmens tydelighed (Se OPSÆTNIN senere i dette afsnit) Kontrasttast Min JOHN R Ing PS data Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Udbytte,tørt (bu/ac) P MRKNMSNIT Maks MRKNMSNIT ugtighed (%) Maks + - Markeringer pa: + earbejder korn med registrering fra P LR H OUO, OT / - PN=

21 isplay og tastatur Inden e begynder MÆRK: isplayet har ingen TIL/R strømkontakt Strømmen tilsluttes, når maskinen startes Ved den indledende start viser displayet - P skærmen Tryk på tasten P for at se flere af skærmens sider Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information, der kan ændres, og de fremhæves med en sort pil Inaktive felter viser information, der ikke kan ændres rop Yield ry -ield (bu/ac) Yield Wet -ield (bu/ac) Moisture -ield (%) JOHN R Yield Mon P orn (ry) Ved at trykke på en alfabetisk tast til højre for et aktivt felt sker et af følgende: No Recording PS is: O Start ata i feltet kan ændres ved at bruge det numeriske tastatur n ny menu kommer frem Processen påbegyndes P LR H OUO, OT / - PN=

22 isplay og tastatur - P Skærm: - P JOHN R P Tryk på: Sporing Inden den første betjening skal udbyttekortlægningssystemet sættes op til førerens specifikationer Starire Receiver Harvest oc n del af den information, der bruges af udbyttekortlægningssystemet, er sat op i desktop softwaren og overføres til udbyttekortlægningssystemet via P-kort e følgende procedurer vil tage føreren gennem hele opsætningsprocessen Visse oplysninger vil eller vil ikke blive vist på displayet alt afhængig af funktionens type øreren kan sætte -siderne op til at vise nødvendige oplysninger for det arbejde, der udføres Keyard Præstationsmonitor Systemindstillinger Tryk til brug af display P MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme (fx vises Sporing måske ikke på eres - P skærm e skal have anskaffet Sporing for at den kan blive vist i et felt) LR P PR øreren kan få adgang til UYTTKORTLÆNIN, Starire RIVR (modtager) (se afsnittet Modtager), KYR, PRÆSTTIONSMONITOR, reenstar ISPLY og - P LYOUT skærmene fra - P (Se de følgende sider angående opsætning af hver af disse skærme) OUO, NOV / - PN=

23 isplay og tastatur Indstilling af baggrundslys Skærm: - ISPLY - P Tryk på: >> reenstar ISPLY Valg af baggrundslys enne skærm bruges til at vælge baggrundslysets niveau og displayadresse Tryk på tasten for at vælge baggrundslys NT eller Valget bliver vist med store bogstaver i en ramme JOHN R isplay Valg af baggrundslys: nat aggrundslys, dag (Indtast til ) aggrundslys, nat (Indtast til ) isplayadresse: PRIMÆR aggrundslys, dag Tryk på tasten SLYS, for at ændre baggrundslysets styrke for Indlæs et tal mellem og for lysstyrken på det numeriske tastatur Jo højere tal, des tydeligere skærm P aggrundslys, nat Tryk på tasten SLYS, NT for at ændre baggrundslysets styrke for NT Indlæs et tal mellem og for lysstyrken på det numeriske tastatur Jo højere tal, des tydeligere skærm isplayadresse LR P U VITIT: Når der anvendes reenstar display, kan kun Parallel Tracking og utotrac køres på hjælpedisplayet lle andre produkter skal bruge det primære display Når Parallel Tracking anvendes med enten SPRYSTR eller SSTR systemer og et display mere, skal SPRYSTR og SSTR systemerne sættes til det primære display, og Parallel Tracking skal sættes til hjælp ette felt viser displayets aktuelle adresse (Se hvordan displayadressen ændres under Ændring af displayadresse senere i dette afsnit) SPRYSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany SSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany OUO, OT / - PN=

24 isplay og tastatur Ændring af displayadresse JOHN R Sporing P PRIMÆR JOHN R reenstar display I Ændring af displayadresse hjælp Ændre adresse hjælp hjælp e er ved at ændre reenstar displayets adresse Valg af forkert adresse vil medføre tab af kommunikation med redskaber isplay nnuller ændring P P LR P SP LR P NOV Skærm: >> SPORIN >> P Tryk på: >> reenstar ISPLY >> ISPLYRSS et er muligt at betjene systemet med mere end et reenstar display or at kunne anvende flere display, skal hvert display have sit eget navn Systemets hoveddisplay kaldes det primære display et sekundære display (Parallel Tracking) sættes som hjælpedisplay MÆRK: Systemet kræver reenstar display, når der arbejdes med flere display Systemet tillader ikke, at et reenstar display betjenes på samme tid som et UPTH display Parallel Tracking displayet skal skiftes tilbage til det primære, når det betjenes som et enkeltstående display Tryk på bogstavtasten ved siden af HJÆLP Tryk på bogstavtasten ved siden af ÆNRIN RSS for at ændre adressen eller bogstavtasten ved siden af NNULLR for at annullere ændringen ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

25 isplay og tastatur Tryk på bogstavtasten ved siden af OPSÆTNIN ISPLY for at afslutte og returnere til skærmen, eller på tasten for at returnere til - P skærmen JOHN R Sporing P PRIMÆR hjælp hjælp hjælp isplay P LR P JUN OUO, OT / - PN=

26 isplay og tastatur Indstilling af Page Layout JOHN R reenstar display P JOHN R Standard layout Page layout Page layout Tryk til brug af display LR P P MY LR P H MR MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på - P skærmen alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til mere information om opsætning - P LYOUT skærmen gør det muligt at dele ISPLY skærmens plads op for både processor og redskabskontrolenheder Når redskaberne tilsluttes eller frakobles kan det blive nødvendigt at gentage - P LYOUT procedurerne Tryk på bogstavtasten ved siden af P LYOUT på skærmen - P LYOUT skærmen vil blive vist Tryk på bogstavtasten ved siden af STNR LYOUT på - P LYOUT skærmen Tryk på tasten for at få vende tilbage til skærmen - P LYOUT skærmen vil indikere, at standard layout er fuldført OUO, OT / - PN=

27 isplay og tastatur Systemindstillinger Skærm: - SYSTM Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR Skærmen SYSTMINSTILLINR bruges til valg af landskode, sprog, måleenhed (engelsk eller metrisk), dato, samt det tids- og talformat som føreren foretrækker Hver af disse indstillinger kan sættes som en gruppe ved hjælp af landskode, eller individuelt Landskode: Sprog: nheder: JOHN R System NLSK Metrisk US nglish atoformat: MM//ÅÅ ddmmåå Tidsformat: M/PM timer Talformat:,, P LR H NOV OUO, OT / - PN=

28 isplay og tastatur Indstilling af landskode Skærm: - LNSKOR - P Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR >> LNSKO US Storbritannien JOHN R Landskoder P e følgende lande er for tiden tilgængelige og er listet med deres standardindstillinger Hvis det ønskede land ikke vises, så tryk på tasten P for at se flere lande rankrig Spanien US Sprog - ngelsk nheder - ngelske atoformat - MM//ÅÅ Tidsformat - M/PM Talformat -, UK Sprog - ngelsk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - M/PM Talformat -, rankrig Sprog - ransk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Spanien Sprog - Spansk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat - Tyskland Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Schweiz Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Østrig Tyskland Schweiz System LR P H NOV ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

29 isplay og tastatur Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Tryk på bogstavtasten ved siden af det ØNSK LN - SYSTM-siden vil vise standardindstillinger i hvert felt alt afhængig af hvilket land der er valgt OUO, OT / Indstilling af sprog Skærm: - SPRO Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR >> SPRO NLSK ransk JOHN R Sprog På nuværende tidspunkt er kun sprogene engelsk, fransk, spansk og tysk tilgængelige Tryk på bogstavtasten ved siden af det ønskede sprog Spansk Tysk System P LR H NOV OUO, OT / - PN=

30 Harvest oc, opsætning og programmering Omprogrammering fra udbyttekortlægning Når systemet er programmeret for udbyttekortlægning og flyttes til en anden maskine for at køre med Harvest oc, skal systemet omprogrammeres e følgende procedurer viser de grundforbindelser og programmeringstrin der er behov for, for at forberede systemet til at køre i Harvest oc-modus Processoren skal omprogrammeres til at arbejde i Harvest oc-modus Når Harvest oc er indlæst på processoren, kan e eventuelt se en advarsel om automatisk indlæsning af den seneste version af softwaren til display, modtager og Harvest Monitor Se afsnittet utomatisk indlæsning af software for mere information om denne advarsel MÆRK: Hvis der er komponenter installeret i køretøjet beregnet til anvendelse med Harvest oc, gå til trin fbryd hovedledningsbundtets konnektor fra modtagerens konnektor og fjern modtageren fra maskinen fbryd den grå () og den sorte () ledningsbundtkonnektor ftag monteringsskruerne () og displaysamlingen Montér modtageren på maskinen og tilslut maskinens ledningsbundt til modtageren astgør displayet til beslaget med det medfølgende isenkram Monteringsskrue rå konnektor til processor Sort konnektor til display H UN JUL Tilslut den grå konnektor til processors konnektor og den sorte konnektor til displayets konnektor ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

31 Harvest oc, opsætning og programmering Sæt Keyard et () i kortspalten øverst på processoren rej tændingsnøglen til MÆRK: Hvis disse advarsler ikke annulleres, kan de forhindre em i at omprogrammere Sker det, så sluk og tænd igen og annullér alle advarsler indtil omprogrammeringen kan fuldføres Tryk på bogstavtasten ved siden af ORTSÆT for at annullere de følgende advarselsmeddelelser Run Page Layout advarsel (annullér denne advarsel) atakort mangler Opsætningsdata mangler Intet PS Keyard advarsel ata-netværksfejl Keyard P UN U Vent indtil - P skærmen vises Tryk på: >> OMPRORMMR >> PRORMMÅL >> KORTLÆNINSPROSSOR MÆRK: Sluk og tænd for at annullere programmeringen Nogle display vil vise den følgende meddelelse: isplaykommunikation overbelastet-nulstil display eller sluk og tænd for strømmen Hvis denne meddelelse vises, så sluk og tænd for strømmen, gentag det foregående trin og lige efter et tryk på tasten ved siden af PRORMMÅL, tryk på bogstavtasten ved siden af KORTLÆNINSPROSSOR entag trinene indtil softwarens version vises Tryk på bogstavtasten ved siden af HOXXXXPRP på VÆL PRORM skærmen ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

32 Harvest oc, opsætning og programmering Vent indtil VRSL PRORMMRIN skærmen vises og følg vejledningen på skærmen MÅ IKK JRNS P-KORT! MÅ IKK JRNS STRØM! VRSL JOHN R PRORMMRIN MÅ IKK JRNS P-KORT! MÅ IKK JRNS STRØM!! P LR H MR ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

33 Harvest oc, opsætning og programmering JOHN R JOHN R Produkter P uto Trac Harvest oc ombine rain tank moisture sensor PRORMMIN OMPLT Harvest oc otton otton Mass low Sensor Yield Mapping levator moisture sensor ield oc asic ield oc ir art J SeedStar ir arts OK Opsætning P P LR P SP LR P SP Hvis skærmen PRORMMIN OMPLT (programmeringen er fuldført) vises, ses der et OK i nedre højre hjørne Tryk på bogstavtasten ved siden af OK ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

34 Harvest oc, opsætning og programmering dvarselsskærmen for Ser efter produktkoder og opdatering af programmer vises kort efter strømtilslutningen Tryk på bogstavtasten ved siden af ORTSÆT for at fortsætte med Ny software fundet for: skærmen, hvis e bliver bedt derom (se afsnittet utomatisk indlæsning af software angående hele proceduren) Sluk og tænd for strømmen når programmeringen er fuldført WRNIN JOHN R PLS WIT hecking for product keys and program updates O NOT RMOV P R! P LR P JUN OUO, OT / - PN=

GREENSTAR Udbyttemonitorog

GREENSTAR Udbyttemonitorog RNSTR Udbyttemonitorog udbyttekortlægningssystemer INSTRUKTIONSO RNSTR Udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystemer OMH Udgave I (NISH) John eere Harvester Works uropæisk udgave LITHO IN US Indledning

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere