GREENSTAR HARVEST DOC System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREENSTAR HARVEST DOC System"

Transkript

1 RNSTR HRVST O System INSTRUKTIONSO reenstar Harvest oc system OMP Udgave K (NISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US

2 Indledning orord Velkommen til reenstar Harvest oc systemet fra John eere ette system er en pakke beregnet til integreret præcisionslandbrug en er designet til at samle information om udbytte og relaterede data LÆS NN INSTRUKTIONSO omhyggeligt og lær hvordan systemet betjenes og vedligeholdes på rette vis Hvis dette udelades, kan det resultere i person- eller materielskade enne instruktionsbog og sikkerhedsskiltene på maskinen kan foreligge på andre sprog (estilling kan foretages gennem John eere forhandleren) NN INSTRUKTIONSO SKL TRTS som en fast del af eres system og skal følge med systemet ved videresalg MÅL i denne instruktionsbog gives i både metriske og de sædvanlige amerikanske måleenheder nvend kun de korrekte reservedele og fastgøringsanordninger Metriske og tomme-fastgøringsanordninger kan eventuelt kræve anvendelse af specifik metrisk eller tomme-skruenøgle HØJR O VNSTR SI er som set i kørselsretningen fremad SKRIV PROUKTTS INTIIKTIONSNUMR (PIN) i afsnittet Specifikations- eller identifikationsnumre Nedskriv alle numre præcist således, at de kan anvendes i tilfælde af at komponenterne bliver stjålet eres forhandler har ligeledes brug for disse numre ved bestilling af reservedele em identifikationsnumrene på et sikkert sted væk fra maskinen RNTI ydes som en del af John eeres supportprogram til kunder, der betjener og vedligeholder deres udstyr som beskrevet i denne instruktionsbog arantien er forklaret på garanticertifikatet, hvilket e bør have modtaget fra forhandleren enne garanti giver sikkerhed for, at John eere vil stå bag deres produkter, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden Under visse omstændigheder vil John eere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet r udstyret misbrugt eller ændret således, at dets ydelse går ud over de oprindelige fabriksspecifikationer, annulleres garantien og forbedringer i marken kan blive afslået OUO, OT / PN=

3 Indledning ørleverings-inspektion e følgende eftersyn, justeringer og servicearbejder blev udført inden levering af maskinen Ved installation af et Harvest oc system, kan Monitorens funktioner ( [opsætning]) er efterset processoren have software indlæst for udbyttekortlægning og fundet OK Se afsnittet Opsætning og programmering af Harvest oc for at omprogrammere Harvest oc systemet er fra fabrikken indstillet til Starire positionsmodtageren skal aktiveres inden brug engelsk Omprogrammér først hver komponent til det for at kunne arbejde med Harvest oc systemet Se ønskede sprog Se Opsætning og indlæsning af sprog instruktionerne om installation, der følger med Starire positionsmodtageren Når det ønskede sprog er indlæst for hver komponent, øreren har fået forklaring på alle Harvest oc skal systemets sprog ændres Se systemets funktioner og sikkerhedsregler systemindstillinger orhandlers/serviceteknikers underskrift: ato: OUO, NOV / PN=

4 Indledning PN=

5 Indholdsfortegnelse Side Side Sikkerheden - Komponenter isplay - Processor - Modtager - P-datalagerkort og Keyard - ugtighedssensor - Masse-flow-sensor - esktop software - Harvest Monitor Start - efinition af skærebord - Kalibrering - Lavt flow kompensationsprocedure Valgfri - Manuel justering af kalibreringsfaktor - Indstilling af fugtighedskorrektion - Indstilling af fugtighedsalarm - Valg af registrering - Indstilling af udbytte-/arealenheder - Harvest oc, enerelle oplysninger - HRVST O - P - unktionsteori - Start - skærm - efinition af kundedefinerede navne - skærm - ustom Names (kundedefinerede navne) skærm - Standard/udvidet tegnsæt - efinition af funktioner - Vedligeholdelse og service efinition af skærebordsbredde og Masse-flow-sensor - skærebordsforskydning - ugtighedssensor - Oprettelse af ny grænse - - HRVST O - P - Start - isplay og tastatur efinition af vejrforhold - enerelle oplysninger - efinition af markforhold - Kontrasttast - Visning af definitioner - Inden e begynder - efinition af ladninger - - P - efinition af ikke-viste emner - Indstilling af baggrundslys - Ændring af displayadresse - Harvest oc, Indstilling af Page Layout - low chart - Systemindstillinger - Optioner - Indstilling af landskode - Indstilling af sprog - Harvest oc, low chart - Harvest oc, opsætning og programmering etjening af Harvest oc Omprogrammering fra udbyttekortlægning - mejetærskersystem Omprogrammering fra ield oc/parallel Harvest oc skærm - Tracking - utomatisk indlæsning af software - Høstmonitor, ejlfinding - Tjekliste ved sæsonstart Tjekliste ved sæsonstart - ortsættes på næste side lle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne instruktionsbog er baseret på de nyeste tilgængelige informationer ved udgivelsen Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer til enhver tid uden varsel OPYRIHT R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=

6 Indholdsfortegnelse Side ugtighedssensor Side - Side - Page - Masse-flow-sensor - Mejetærskers netværk - ejlfinding dvarselsskærme - Liste over Harvest oc fejlfindingskoder (T) - Mejetærskers fugtighedssensor - Liste over displayets fejlfindingskoder - isplay - Processor - Modtager - Illustrationer af fejlfinding på displayskærmen - isplayskærme - Modtager Modtager - - PS - P - - PS - P - - PS - P - - PS - P - - PS - P Satellitsporing - dvarselsskærme - Indlæsning af sprog Landskode - Sprog - Opsætning og indlæsning af sprog - Høstmonitor specifikationer Skema over standard fugtighed og tæthed - Standardvægt - Specifikationer Tilspændingsmomenter for metriske bolte og skruer - Tilspændingsmomenter for unified inch bolte og skruer - em bevis for ejerskab - Opbevar maskinerne på sikker vis - Overensstemmelseserklæring - Sikkerhedsbemærkninger angående senere installation af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter - ii PN=

7 Sikkerheden Kendetegn for sikkerhedsoplysninger ette er et sikkerhedsadvarselssymbol Vær opmærksom på eventuel fare for personskade, når dette symbol ses på eres maskine eller i denne instruktionsbog ølg de givne sikkerhedsforanstaltninger og vejledningen om sikker brug T UN OUO, MY / orstå signalord er vises et signalord R, VRSL, eller PS PÅ sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet R identificerer de mest alvorlige risici Sikkerhedsskiltene R eller VRSL findes nær specifikke risici enerelle sikkerhedsforanstaltninger vises på sikkerhedsskiltene PS PÅ PS PÅ henleder også opmærksomheden på sikkerhedsmeddelelser i denne instruktionsbog TS SP OUO, MY / Overhold sikkerhedsinstruktionerne Læs omhyggeligt alle sikkerhedsmeddelelserne i denne instruktionsbog og på maskinens sikkerhedsskilte Hold sikkerhedsskiltene i god stand Udskift manglende eller defekte sikkerhedsskilte Sørg for at nye udstyrskomponenter og reservedele har aktuelle sikkerhedsskilte Nye sikkerhedsskilte kan anskaffes gennem John eere forhandleren Lær hvordan maskinen skal betjenes og hvordan kontrolanordningerne skal bruges Ingen person må anvende udstyret uden forudgående instruktion TS UN U Hold maskinen i korrekt driftstilstand Uautoriserede ændringer på maskinen kan forringe funktionen og/eller sikkerheden og påvirke maskinens holdbarhed Ret henvendelse til John eere forhandleren hvis der er steder i denne instruktionsbog, e ikke forstår OUO, MY / - PN=

8 Sikkerheden Hav altid nødhjælpsudstyret klar Vær forberedt i tilfælde af brand Hav altid en førstehjælpskasse og ildslukker klar Sæt telefonnumre til læge, ambulance, hospital og brandvæsen op ved siden af telefonen TS UN U OUO, MR / ør vedligeholdelsen sikker Vær fortrolig med serviceproceduren inden arbejdet påbegyndes Hold området rent og tørt orsøg aldrig at smøre, vedligeholde eller justere maskinen mens den er i bevægelse Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra arbejdende dele fbryd al strøm og aflast alle tryk med kontrolanordningerne Sænk udstyret til jorden Stop motoren, tag nøglen ud og aktivér parkeringsbremsen Lad maskinen køle af astgør alle de maskinelementer på sikker vis, der skal hæves for at få at få servicearbejdet udført Hold alle dele i god stand og korrekt installeret Skader skal repareres omgående Udskift slidte eller defekte dele jern alle sammenpakninger af fedt, olie eller affald fmontér batteriets stelkabel (-) inden der arbejdes på el-anlæg, eller inden der svejses på maskinen TS UN U OUO, MY / - PN=

9 Komponenter isplay isplayet sidder i førerkabinen, på den forreste, højre hjørnestolpe isplayet giver føreren mulighed for at se den øjeblikkelige systeminformation fra sin siddeplads, mens han betjener maskinen H UN OUO, OT / Processor Processoren er monteret på bagsiden af displayet, der sidder i førerkabinen på den forreste, højre hjørnestolpe Processoren lagrer udbyttedata og skriver høstdata til P-datalagerkortet for anvendelse med desktop softwaren H UN OUO, OT / - PN=

10 Komponenter Modtager Modtageren sidder foran på førerkabinen Modtageren modtager global positionering og differential korrektionssignal gennem en enkelt modtager, og integrerer signalet til brug med udbyttekortlægningssystemet P UN OT OUO, OT / - PN=

11 Komponenter P-datalagerkort og Keyard VITIT: Opdatér Keyard softwaren via wwwstellarsupportcom inden begyndelsen af hver sæson Omlad og backup forrige års data fra P-datakortet og brug desktop softwaren til oprydning på kortet og opnå mere datalagerplads Opsætningsdataene fra desktop softwaren skal lagres på et P-kort og installeres i processoren for at Harvest oc kan fungere korrekt (Se desktop softwarens instruktionsbog vedrørende hele proceduren for opsætning af data) Keyard P-datalagerkort P UN JUL MÆRK: P-datakortet og Keyard et kan stikkes ind i processorens kortspalte enten foran eller bagtil Keyard () sidder i processoren under høsten et lagrer programsoftware og produktkoder, som låser op for programsoftware Keyard et vil ikke lagre markdata, der registreres, såsom udbytte, fugtighed, landbrug og mark P-datalagerkort () sidder i processoren under høsten et fungerer som et lagermedium for alle udbyttedata, der kommer fra udbyttekortlægningssystemet t M P-datalagerkort kan opbevare data for høsttimer og kan nemt tages til hjemmekontoret, hvor de nye data kan downloades et anbefales, at data downloades hver aften OUO, NOV / - PN=

12 Komponenter ugtighedssensor ugtighedssensoren sidder øverst på kornelevatoren Sensoren måler konstant fugtigheden i en lille prøve af kornet, mens det sendes gennem kornelevatoren til kornsystemet P UN NOV OUO, OT / Masse-flow-sensor Masse-flow-sensoren sidder øverst i kornelevatorhuset i korntanken et høstede korn udtømt fra kornelevatoren afledes dernæst til prelpladen Masse-flow-sensoren konverterer kornets slagkraft til en elektronisk impuls, der svarer til våd-udbytte P UN NOV OUO, NOV / - PN=

13 Komponenter esktop software esktop softwaren sælges og leveres af John eeres udvalgte partnere esktop softwaren er et MIROSOT Windows,,, M og XP baseret softwareprogram, hvormed føreren kan opsætte information om landbrug, mark, sort og markering Med desktop softwaren kan e omlade de data, der er opsamlet gennem arbejdet, og overføre disse data til eres egen computer via P-kortet Når disse oplysninger er indlæst på eres egen computer, kan de blive gennemset, redigeret og analyseret Med desktop softwaren kan der ligeledes udskrives kort og rapporter i farver Se desktop softwarens brugervejledning for detaljeret information MIROSOT Windows er et varemærke tilhørende MIROSOT ompany OUO, OT / - PN=

14 enerelle oplysninger unktionsteori VITIT: Når modtageren tændes er den i enkeltfrekvens differential-modus et tager ca - minutter før modtageren skifter til dobbeltfrekvens-modus er kan forekomme et let positionsskift mellem de to modi Hvis maskinen modtog dobbeltfrekvens, da den blev afbrudt, vil den - minutters forsinkelse ikke forekomme, medmindre den har været afbrudt længere end det antal timer, der blev indstillet i TIMR TIL TR RYLS VITIT: Opsætningsdataene fra desktop softwaren skal lagres på et P-kort og installeres i processoren for at Harvest oc kan fungere korrekt (Se desktop softwarens instruktionsbog vedrørende hele proceduren for opsætning af data) JOHN R Ing PS data P Udbytte, tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks ugtighed (%) Min MRKNMSNIT Maks Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Markeringer pa: earbejder korn med registrering fra + P Harvest oc systemet giver føreren letanvendelige menustyrede ordrer Med disse ordrer kan føreren indstille systemet til sine egne specifikationer Harvest oc systemet i samarbejde med desktop softwaren lader føreren indsamle og analysere landbrugsog markdata e indsamlede data støtter landbrugets styring af områder såsom afgrøderegistrering, rapportering og regnskab øreren kan med systemet indsamle data om høstfunktioner LR P PR Harvest oc er organiseret med kunden i øverste felt or hver kunde kan der være flere landbrug, marker, job og funktioner Hvert job kan have op til seks funktioner OUO, NOV / - PN=

15 enerelle oplysninger skærm Skærm: - P JOHN R P Tryk på: Sporing MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme Starire Receiver Harvest oc Keyard På disse skærme kan føreren ændre information om betjening Når der er trykket på tasten, vises skærmen Ved at vælge et felt kan føreren ændre eller vælge oplysninger om funktionen På denne skærm kan føreren se og ændre følgende emner: SPORIN, hvis Keyard et er programmeret (købt) med sporing UYTTKORTLÆNIN, KYR, indlæser ny software (Se afsnittet Indlæsning af software) Starire (Se afsnittet Modtager angående opsætningsprocedurer) SYSTMINSTILLIN, valg af landskode, sprog, måleenhed (engelsk eller metrisk), dato samt det tidsog talformat, som føreren foretrækker Hver af disse indstillinger kan sættes som en gruppe ved hjælp af landskode eller individuelt Præstationsmonitor Systemindstillinger Tryk til brug af display LR P P PR OUO, OT / - PN=

16 enerelle oplysninger skærm JOHN R Ing PS data P JOHN R Ing PS data P Udbytte, tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks ugtighed (%) Min MRKNMSNIT Maks Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Kunde: Landbrug: Mark: Job: fgrøde: Sort: Produktivitet - Mark (ac/hr) (bu/hr) Tankladning L: Property of JOffice Sample West ield ORN HRVST Ikke defineret Ikke defineret, % M (kg) Markeringer pa: + Intet PS Intet diff Registrering er TIL earbejder korn med registrering fra Stempel initialiserer P P LR P PR LR P MY Skærm: - P Skærm: - P Tryk på: MÆRK: - P skærmen kan se anderledes ud alt afhængig af de programmer, der er indlæst på Keyard et, og om Sporing er aktiveret - P skærmen vist her har Sporing aktiveret Tryk på tasten P for at få adgang til flere Run-emner isse skærme er de grundliggende betjeningsskærme Tryk på tasten for at få adgang til disse skærme Tasten P skifter displayet mellem to tilgængelige skærme Harvest oc information vises på - P og - P skærmene - P skærmene kan sættes op af føreren til at vise forskellige job og funktioner OUO, NOV / - PN=

17 enerelle oplysninger skærm Skærm: - P JOHN R Tryk på: MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme ra denne skærm kan føreren se skærme med generelle oplysninger Når der er trykket på tasten, vises en menu er fås adgang til skærmene ved at trykke på bogstavtasten ved siden af HRVST O Sporing Starire modtager Harvest oc Keyard Præstationsmonitor reenstar display Tryk til brug af display P LR P JUL OUO, NOV / - PN=

18 Vedligeholdelse og service Masse-flow-sensor HVR TIMR: fterse masse-flow-sensoren for sammenpakning af materiale samt slitage ftag fløjmøtrikkerne () og efterse sensoren for sammenpakning af mudder eller afgrøde løjmøtrikker P UN NOV OUO, OT / Sænk korntankens påfyldningssnegl jern det øverste elevatorskjold fterse sensorcellen for sammenpakning af affald og slitage Pladerne kan rengøres med en fugtig klud P UN NOV OUO, OT / ugtighedssensor HVR TIMR: fterse fugtighedssensoren () for sammenpakning af affald og for slitage, og rengør med en fugtig klud ugtighedssensor P UN JUL OUO, OT / - PN=

19 isplay og tastatur enerelle oplysninger VITIT: isplayskærmene illustreret på de følgende sider er kun vist som reference e egentlige skærme kan være anderledes afhængig af tilslutning af ekstraudstyr og/eller den anvendte softwares version isplayet er et universaldisplay med letanvendelige menustyrede ordrer et har et displayområde med flere felter til information, syv alfabetiske taster (-) der sidder til højre for displayfelterne, et numerisk tastatur, en P tast og tre taster til valg af modus (, og ) K Min JOHN R Ing PS data P Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Udbytte,tørt (bu/ac) MRKNMSNIT Maks MRKNMSNIT ugtighed (%) Maks + - : Lader føreren se og ændre systemets konfiguration : Lader føreren se totaler og fejlfinding : Lader føreren se og ændre information om betjening mens han er i marken I Markeringer pa: earbejder korn med registrering fra + P er vises et eksempel af hver ISPLY skærm på de følgende sider Hver skærm indeholder mange felter, og hvert felt viser en specifik information Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information, der kan ændres, og de fremhæves med en sort pil Inaktive felter viser kun information, der ikke kan ændres J LR H H Ved at trykke på de alfabetiske taster til højre for de aktive felter sker et af følgende: ata i feltet kan ændres ved at bruge det numeriske tastatur n ny menu kommer frem Processen påbegyndes er bliver vist en ny side et valgte emne bliver ændret Modus, eller Side Kontrasttast lfabetisk tastatur Skift skærmside Tasten Tasten H Tasten I Numerisk tastatur J Sort pil K isplayområde ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

20 isplay og tastatur er vises forskellige symboler i felterne ved betjening af displayet Hvert symbol indikerer en funktionstype, der kan udføres i det pågældende felt INTIIKTION SYMOL Å TIL-symbol Tryk på tasten for at aktivere valget MR-symbol Tryk på tasten for at skifte TIL/R Setup RTURNR-symbol Tryk på bogstavtasten for at returnere til forrige skærm en sorte pil indikerer at bogstavtasten er aktiv unktionsnummer P OT OUO, OT / Kontrasttast n kontrasttast () bruges til at justere displayets lysstyrke for tydelighedens skyld Justér kontrasten ved at trykke på kontrasttasten og holde den inde indtil det ønskede kontrastniveau er opnået aggrundslysets styrke kan også ændres for at øge skærmens tydelighed (Se OPSÆTNIN senere i dette afsnit) Kontrasttast Min JOHN R Ing PS data Skærebredde (Rows) reddeskift (Rows) Udbytte,tørt (bu/ac) P MRKNMSNIT Maks MRKNMSNIT ugtighed (%) Maks + - Markeringer pa: + earbejder korn med registrering fra P LR H OUO, OT / - PN=

21 isplay og tastatur Inden e begynder MÆRK: isplayet har ingen TIL/R strømkontakt Strømmen tilsluttes, når maskinen startes Ved den indledende start viser displayet - P skærmen Tryk på tasten P for at se flere af skærmens sider Hvert displayfelt er enten aktivt eller inaktivt ktive felter viser information, der kan ændres, og de fremhæves med en sort pil Inaktive felter viser information, der ikke kan ændres rop Yield ry -ield (bu/ac) Yield Wet -ield (bu/ac) Moisture -ield (%) JOHN R Yield Mon P orn (ry) Ved at trykke på en alfabetisk tast til højre for et aktivt felt sker et af følgende: No Recording PS is: O Start ata i feltet kan ændres ved at bruge det numeriske tastatur n ny menu kommer frem Processen påbegyndes P LR H OUO, OT / - PN=

22 isplay og tastatur - P Skærm: - P JOHN R P Tryk på: Sporing Inden den første betjening skal udbyttekortlægningssystemet sættes op til førerens specifikationer Starire Receiver Harvest oc n del af den information, der bruges af udbyttekortlægningssystemet, er sat op i desktop softwaren og overføres til udbyttekortlægningssystemet via P-kort e følgende procedurer vil tage føreren gennem hele opsætningsprocessen Visse oplysninger vil eller vil ikke blive vist på displayet alt afhængig af funktionens type øreren kan sætte -siderne op til at vise nødvendige oplysninger for det arbejde, der udføres Keyard Præstationsmonitor Systemindstillinger Tryk til brug af display P MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på den aktuelle side alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til flere skærme (fx vises Sporing måske ikke på eres - P skærm e skal have anskaffet Sporing for at den kan blive vist i et felt) LR P PR øreren kan få adgang til UYTTKORTLÆNIN, Starire RIVR (modtager) (se afsnittet Modtager), KYR, PRÆSTTIONSMONITOR, reenstar ISPLY og - P LYOUT skærmene fra - P (Se de følgende sider angående opsætning af hver af disse skærme) OUO, NOV / - PN=

23 isplay og tastatur Indstilling af baggrundslys Skærm: - ISPLY - P Tryk på: >> reenstar ISPLY Valg af baggrundslys enne skærm bruges til at vælge baggrundslysets niveau og displayadresse Tryk på tasten for at vælge baggrundslys NT eller Valget bliver vist med store bogstaver i en ramme JOHN R isplay Valg af baggrundslys: nat aggrundslys, dag (Indtast til ) aggrundslys, nat (Indtast til ) isplayadresse: PRIMÆR aggrundslys, dag Tryk på tasten SLYS, for at ændre baggrundslysets styrke for Indlæs et tal mellem og for lysstyrken på det numeriske tastatur Jo højere tal, des tydeligere skærm P aggrundslys, nat Tryk på tasten SLYS, NT for at ændre baggrundslysets styrke for NT Indlæs et tal mellem og for lysstyrken på det numeriske tastatur Jo højere tal, des tydeligere skærm isplayadresse LR P U VITIT: Når der anvendes reenstar display, kan kun Parallel Tracking og utotrac køres på hjælpedisplayet lle andre produkter skal bruge det primære display Når Parallel Tracking anvendes med enten SPRYSTR eller SSTR systemer og et display mere, skal SPRYSTR og SSTR systemerne sættes til det primære display, og Parallel Tracking skal sættes til hjælp ette felt viser displayets aktuelle adresse (Se hvordan displayadressen ændres under Ændring af displayadresse senere i dette afsnit) SPRYSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany SSTR er et varemærke tilhørende eere & ompany OUO, OT / - PN=

24 isplay og tastatur Ændring af displayadresse JOHN R Sporing P PRIMÆR JOHN R reenstar display I Ændring af displayadresse hjælp Ændre adresse hjælp hjælp e er ved at ændre reenstar displayets adresse Valg af forkert adresse vil medføre tab af kommunikation med redskaber isplay nnuller ændring P P LR P SP LR P NOV Skærm: >> SPORIN >> P Tryk på: >> reenstar ISPLY >> ISPLYRSS et er muligt at betjene systemet med mere end et reenstar display or at kunne anvende flere display, skal hvert display have sit eget navn Systemets hoveddisplay kaldes det primære display et sekundære display (Parallel Tracking) sættes som hjælpedisplay MÆRK: Systemet kræver reenstar display, når der arbejdes med flere display Systemet tillader ikke, at et reenstar display betjenes på samme tid som et UPTH display Parallel Tracking displayet skal skiftes tilbage til det primære, når det betjenes som et enkeltstående display Tryk på bogstavtasten ved siden af HJÆLP Tryk på bogstavtasten ved siden af ÆNRIN RSS for at ændre adressen eller bogstavtasten ved siden af NNULLR for at annullere ændringen ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

25 isplay og tastatur Tryk på bogstavtasten ved siden af OPSÆTNIN ISPLY for at afslutte og returnere til skærmen, eller på tasten for at returnere til - P skærmen JOHN R Sporing P PRIMÆR hjælp hjælp hjælp isplay P LR P JUN OUO, OT / - PN=

26 isplay og tastatur Indstilling af Page Layout JOHN R reenstar display P JOHN R Standard layout Page layout Page layout Tryk til brug af display LR P P MY LR P H MR MÆRK: Nogle valgmuligheder vises eventuelt ikke på - P skærmen alt afhængig af det antal programmer, der er indlæst på Keyard et Tryk på tasten P for at få adgang til mere information om opsætning - P LYOUT skærmen gør det muligt at dele ISPLY skærmens plads op for både processor og redskabskontrolenheder Når redskaberne tilsluttes eller frakobles kan det blive nødvendigt at gentage - P LYOUT procedurerne Tryk på bogstavtasten ved siden af P LYOUT på skærmen - P LYOUT skærmen vil blive vist Tryk på bogstavtasten ved siden af STNR LYOUT på - P LYOUT skærmen Tryk på tasten for at få vende tilbage til skærmen - P LYOUT skærmen vil indikere, at standard layout er fuldført OUO, OT / - PN=

27 isplay og tastatur Systemindstillinger Skærm: - SYSTM Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR Skærmen SYSTMINSTILLINR bruges til valg af landskode, sprog, måleenhed (engelsk eller metrisk), dato, samt det tids- og talformat som føreren foretrækker Hver af disse indstillinger kan sættes som en gruppe ved hjælp af landskode, eller individuelt Landskode: Sprog: nheder: JOHN R System NLSK Metrisk US nglish atoformat: MM//ÅÅ ddmmåå Tidsformat: M/PM timer Talformat:,, P LR H NOV OUO, OT / - PN=

28 isplay og tastatur Indstilling af landskode Skærm: - LNSKOR - P Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR >> LNSKO US Storbritannien JOHN R Landskoder P e følgende lande er for tiden tilgængelige og er listet med deres standardindstillinger Hvis det ønskede land ikke vises, så tryk på tasten P for at se flere lande rankrig Spanien US Sprog - ngelsk nheder - ngelske atoformat - MM//ÅÅ Tidsformat - M/PM Talformat -, UK Sprog - ngelsk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - M/PM Talformat -, rankrig Sprog - ransk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Spanien Sprog - Spansk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat - Tyskland Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Schweiz Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Østrig Tyskland Schweiz System LR P H NOV ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

29 isplay og tastatur Sprog - Tysk nheder - Metriske atoformat - MMÅÅ Tidsformat - timer Talformat -, Tryk på bogstavtasten ved siden af det ØNSK LN - SYSTM-siden vil vise standardindstillinger i hvert felt alt afhængig af hvilket land der er valgt OUO, OT / Indstilling af sprog Skærm: - SPRO Tryk på: >> SYSTMINSTILLINR >> SPRO NLSK ransk JOHN R Sprog På nuværende tidspunkt er kun sprogene engelsk, fransk, spansk og tysk tilgængelige Tryk på bogstavtasten ved siden af det ønskede sprog Spansk Tysk System P LR H NOV OUO, OT / - PN=

30 Harvest oc, opsætning og programmering Omprogrammering fra udbyttekortlægning Når systemet er programmeret for udbyttekortlægning og flyttes til en anden maskine for at køre med Harvest oc, skal systemet omprogrammeres e følgende procedurer viser de grundforbindelser og programmeringstrin der er behov for, for at forberede systemet til at køre i Harvest oc-modus Processoren skal omprogrammeres til at arbejde i Harvest oc-modus Når Harvest oc er indlæst på processoren, kan e eventuelt se en advarsel om automatisk indlæsning af den seneste version af softwaren til display, modtager og Harvest Monitor Se afsnittet utomatisk indlæsning af software for mere information om denne advarsel MÆRK: Hvis der er komponenter installeret i køretøjet beregnet til anvendelse med Harvest oc, gå til trin fbryd hovedledningsbundtets konnektor fra modtagerens konnektor og fjern modtageren fra maskinen fbryd den grå () og den sorte () ledningsbundtkonnektor ftag monteringsskruerne () og displaysamlingen Montér modtageren på maskinen og tilslut maskinens ledningsbundt til modtageren astgør displayet til beslaget med det medfølgende isenkram Monteringsskrue rå konnektor til processor Sort konnektor til display H UN JUL Tilslut den grå konnektor til processors konnektor og den sorte konnektor til displayets konnektor ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

31 Harvest oc, opsætning og programmering Sæt Keyard et () i kortspalten øverst på processoren rej tændingsnøglen til MÆRK: Hvis disse advarsler ikke annulleres, kan de forhindre em i at omprogrammere Sker det, så sluk og tænd igen og annullér alle advarsler indtil omprogrammeringen kan fuldføres Tryk på bogstavtasten ved siden af ORTSÆT for at annullere de følgende advarselsmeddelelser Run Page Layout advarsel (annullér denne advarsel) atakort mangler Opsætningsdata mangler Intet PS Keyard advarsel ata-netværksfejl Keyard P UN U Vent indtil - P skærmen vises Tryk på: >> OMPRORMMR >> PRORMMÅL >> KORTLÆNINSPROSSOR MÆRK: Sluk og tænd for at annullere programmeringen Nogle display vil vise den følgende meddelelse: isplaykommunikation overbelastet-nulstil display eller sluk og tænd for strømmen Hvis denne meddelelse vises, så sluk og tænd for strømmen, gentag det foregående trin og lige efter et tryk på tasten ved siden af PRORMMÅL, tryk på bogstavtasten ved siden af KORTLÆNINSPROSSOR entag trinene indtil softwarens version vises Tryk på bogstavtasten ved siden af HOXXXXPRP på VÆL PRORM skærmen ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

32 Harvest oc, opsætning og programmering Vent indtil VRSL PRORMMRIN skærmen vises og følg vejledningen på skærmen MÅ IKK JRNS P-KORT! MÅ IKK JRNS STRØM! VRSL JOHN R PRORMMRIN MÅ IKK JRNS P-KORT! MÅ IKK JRNS STRØM!! P LR H MR ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

33 Harvest oc, opsætning og programmering JOHN R JOHN R Produkter P uto Trac Harvest oc ombine rain tank moisture sensor PRORMMIN OMPLT Harvest oc otton otton Mass low Sensor Yield Mapping levator moisture sensor ield oc asic ield oc ir art J SeedStar ir arts OK Opsætning P P LR P SP LR P SP Hvis skærmen PRORMMIN OMPLT (programmeringen er fuldført) vises, ses der et OK i nedre højre hjørne Tryk på bogstavtasten ved siden af OK ortsættes på næste side OUO, OT / - PN=

34 Harvest oc, opsætning og programmering dvarselsskærmen for Ser efter produktkoder og opdatering af programmer vises kort efter strømtilslutningen Tryk på bogstavtasten ved siden af ORTSÆT for at fortsætte med Ny software fundet for: skærmen, hvis e bliver bedt derom (se afsnittet utomatisk indlæsning af software angående hele proceduren) Sluk og tænd for strømmen når programmeringen er fuldført WRNIN JOHN R PLS WIT hecking for product keys and program updates O NOT RMOV P R! P LR P JUN OUO, OT / - PN=

GREENSTAR Udbyttemonitorog

GREENSTAR Udbyttemonitorog RNSTR Udbyttemonitorog udbyttekortlægningssystemer INSTRUKTIONSO RNSTR Udbyttemonitor- og udbyttekortlægningssystemer OMH Udgave I (NISH) John eere Harvester Works uropæisk udgave LITHO IN US Indledning

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere