Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport"

Transkript

1 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: Fax: August 2013 Rev.: Sag 7990

2 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 1 Tilstandsrapport August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 OMFANG GENERELT... 3 BYGNINGSDELSOVERSIGT... 6 OPRETNINGS- RENOVERINGSBUDGET... 7 ENERGI (ISOLERINGSTYKKELSER / U-VÆRDIER.)... 8 ANBEFALING SUPPLERENDE UNDERSØGELSER... 9

3 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 2 Tilstandsrapport August 2013 INDLEDNING Torkil Laursen A/S har udarbejdet tilstandsrapporten med udgangspunkt i besigtigelse af bygningerne, samtaler med ejendomsmester samt granskning af overordnede bygningstegninger og oplysninger om gennemførte renoveringsarbejder. Tilstandsrapporten omfatter de bygningsdele og installationer som Administrationsselskabet, DAB, har defineret. Dette er følgende: Kældervægge, fundament og terrændæk Yder og indervægge Etageadskillelser Ud- og indvendige trapper Tage og tagkonstruktioner Vinduer og døre Altaner og karnapper Tilstandsrapporten omfatter ikke: Udvendigt terræn og sekundære bygningsanlæg som garager og skure Badeværelser, køkkener og indvendige overflader i de enkelte boliger. Tilstandsrapporten vurderer den nødvendige investering til renovering eller fornyelse af de betragtede bygningsdele og installationer frem til år Tilstandsrapporten indledes med en oversigt over de behandlede bygningsdele inddelt efter nummerkodning i SfB standardsystem. De enkelte bygningsdele behandles på separate bygningsdelskort. Hvert enkelt kort er opdelt i en specifikation af bygningsdelen, en ca. mængdeopgørelse, en eftersynsinstruktion, en anvisning på opretning af bygningsdelen til bebyggelsens generelle niveau samt et kortfattet forslag til vedligeholdelse af bygningsdelen. Bygningsdelskortet afsluttes med en oversigt over hvornår der bør udføres eftersynskontrol og de forventede udgifter til opretning og vedligeholdelse. Der er opstillet et samlet budget for opretning/renovering af de betragtede bygningsdele/installationer. Budget for opretning er opstillet for 3 hovedperioder; nemlig 0-5 år, 5-10 år og år. For den enkelte bygningsdel/installation er budgettet kalkuleret og placeret i nævnte interval. Der er ikke opstillet samlet budget for vedligehold. Under det enkelte bygningsdelskort kan der være anslået en vedligeholdsudgift, hvis den anses som relevant for at sikre bygningsdelen/installationens restlevetid. Budgetter og overslag omfatter ikke eventuelle uforudsigelige udgifter. De opgivne priser omfatter ikke udgifter til projektering og gebyrer for evt. byggesagsbehandling. Tilstandsrapporten er til enhver tid baseret på vort bedste skøn, og virkeligheden vil specielt i den senere del af den omhandlede periode helt sikkert vise, at der kan opstå mere påtrængende vedligeholdelsesbehov end de anførte, ligesom nogle af de nævnte vil vise sig mindre krævende end skønnet. Omvendt kan øget vedligeholdelsesindsats medføre forlængelse af den skønnede restlevetid. Tilstandsrapporten må derfor suppleres af løbende opdatering og rapportering af de eftersyn, opretning og vedligeholdelsesarbejder, der foretages i bebyggelsen.

4 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 3 Tilstandsrapport August 2013 ORGANISATION Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab v/ DAB Finsensvej Frederiksberg Tlf Kontaktperson: Inspektør Jens Christoffersen Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Torkil Laursen A/S Klovtofteparken Taastrup Tlf.: Ansvarlig indehaver: Besigtigelse/ Tilstandsrapport udarbejdet af: Michael Rønne Michael Rønne Niels Jørgen Jensen Andres C. Pedersen OMFANG GENERELT Boligforeningen Grønnehaven består af 2 etagers boligblokke opført i perioden Antal boligenheder: 52 stk. Antal boligtyper: 52 lejligheder af m 2 Bebygget areal: I alt 1618 m 2 heraf nr. 12: 614m 2. nr. 14: 390 m 2.nr. 16: 614m 2. Samlet boligareal: I alt 3236 m 2 heraf nr. 12: 1228 m 2. nr. 14: 780 m 2.nr. 16: 1228 m 2. Kælderareal: I alt 1618 m 2 Arealer fra ois.dk Bebyggelsen er fordelt på 3 blokke/bygninger: Skolevej 12 A E Skolevej 14 A - C Skolevej 16 A - E Matrikel nr. 7 fg. -Taastrup Valby By, Rønnevang. Matrikel nr. 7 fh. -Taastrup Valby By, Rønnevang. Matrikel nr. 7 fg. -Taastrup Valby By, Rønnevang.

5 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 4 Tilstandsrapport August 2013 Oversigtsbillede Oversigtstegning

6 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 5 Tilstandsrapport August 2013 Klassifikation I rapporten er der for bygningskonstruktioner anvendt følgende karaktersystem: Karakter Bedømmelse 0 Bygningsdel er skadesfri 1 God stand - få skader 2 Rimelig stand - mindre skader. Reparation kan vente. 3 Forventelig stand vedligeholdelse skal iværksættes. 4 Dårlig stand skader skal udbedres nu 5 Kassabel bygningsdelen skal udskiftes.

7 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 6 Tilstandsrapport August 2013 BYGNINGSDELSOVERSIGT Sfb nr: Betegnelse Kort nr. Side (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk (21) Ydervægge inkl. sokler (22) Indervægge (23) Etageadskillelser (24)1 Udvendige trapper (24)2 Indvendige trapper (27) Tagkonstruktion/tagrum (31)1 Vinduer/døre (31)2 Altaner/Karnapper (47) Tagdækning inkl. tagrender (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand (52)1 Faldstammer (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg - Varmecentral (56)2 Varmeanlæg- radiatorer (57) Ventilation (63)1 El -Forsyning (63)2 El- tavler fællesinstallationer (63)3 El- installationer, fælles (63)4 El- tavler i boliger (63)5 El- installationer i boliger (63)6 Svagstrømsanlæg

8 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 7 Tilstandsrapport August 2013 OPRETNINGS- RENOVERINGSBUDGET 20-ÅRIGT BUDGET FOR OPRETNING OG RENOVERING (ekskl. vedligehold) Beløb er angivet i kr. inkl. moms Prisniveau: Januar 2013 Periode Sfb nr. Betegnelse 0-5 år 5-10 År år Note (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk (21) Ydervægge inkl. sokler (22) Indervægge (23) Etageadskillelser (24)1 Udvendige trapper (24)2 Indvendige trapper (27) Tagkonstruktion/tagrum (31)1 Vinduer/døre (31)2 Altaner/Karnapper (47) Tagdækning inkl. tagrender Blok 12 (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand (52)1 Faldstammer (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg - Varmecentral (56)2 Varmeanlæg- radiatorer (57) Ventilation (63)1 El- forsyning (63)2 El-tavler fællesinstallationer (63)3 El- installationer, fælles (63)4 El-tavler i boliger (63)5 El- installationer i boliger (63)6 Svagstrømsanlæg I ALT

9 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 8 Tilstandsrapport August 2013 Energi (Isoleringstykkelser / U-værdier.) Bygningsdel Eksisterende forhold Eksisterende. BR 10 (1) Bemærkninger (isoleringstykkelse) forhold ca. W/m 2 K W/m 2 K (2) (21) Facader/Gavle mm (stenbindere) ~ 0,7-0,6 0,20 Hulmursisolering - Kuldebroer ved stenbindere og etageadskillelse. Ukendt tilstand (27) Loftisolering 200mm ~0,20 0,15 2 x100 mm efterisolering (31)1 Vinduer og altandøre 2,9 1,1 (31)2 Kældervinduer >4 Krav efter nærmere vurdering (31)4 Opgangsdøre/Hoveddøre >4 1,65 Krav efter nærmere vurdering Anbefaling(Energirenovering) Eksisterende hulmursisolering vurderes til følgende (21) Hulmursisolering af 300 hule mure med min. 70 mm hulrumsfyld og faste bindere giver U- værdi 0,70 W/m 2 K (21) Hulmursisolering af 360 mm hule mure med min. 120 mm hulrumsfyld og faste bindere giver U- værdi 0,60 W/m 2 K Følgende energirenovering anbefales: (21) Ekstraisolere gavle med yderligere 200 mm isolering udvendigt giver U- værdi 0,12 W/m 2 K (27) Oprette eksisterende loftisolering og efterisolere med yderligere 200 mm giver U- værdi 0,10 W/m 2 K (31) At vinduer udskiftes til lavenergivinduer, hvor gældende standard er 1,10 W/m 2 K (skal beregnes jf. BR 10 kap 7.4.2, stk. 4 8) 1) Bygningsreglementet 2010 kap Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Iht. BR10 kap , stk. 2 Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen. 2) Minimums isolering krav (u-værdi) i W/m 2 K 3) BR 10 kap 7.4.2, stk. 4 8 Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kwh/m² pr. år. Vejledende W/m 2 K for opfyldelse af 7.4.2, stk. 4 8 er 1,1 W/m 2 K for vinduer

10 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 9 Anbefaling Supplerende Undersøgelser Denne tilstandsvurdering er baseret på en orienterende, ikke en destruktiv undersøgelse / besigtigelse. I forbindelse med besigtigelsen har vi konstateret forhold, som betyder, at vi anbefaler supplerende undersøgelser af følgende forhold/ bygningsdele: Bygningsdel Kælder/Fundament Ydervægge Etageadskillelser Tagkonstruktion/tagrum Vinduer/døre Anbefaling supplerende undersøgelser Evt. lokal frigravning af kælderydervæg. Evt. ophugning i terrændæk for kontrol af opbygning. Kontrol af hulmursisolering. Omfang og tilstand Kontrol af vinduesoverliggere i bagmur. Type og tilstand Evt. kontrol af bjælkevederlag i facader. Tagfod/rem over facader bør undersøges nærmere. Afklaring af myndighedskrav til brandsektionering af tagrum Evt. energiberegning.

11 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 10 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk 1. Specifikation: Dimension : 36 cm beton/massivt murværk Indbygningsår : Ca.1945 Placering : Under blokke Restlevetid : >30år Eftersynsinterval : 5 år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) 1618 m 2 bruttoareal kælder Besigtigelse: Fundamenter: Plads støbte beton stribefundamenter udstøbt i jordrender (jf. tegninger). Kælderydervægge: 36 cm plads støbte betonvægge under terræn og 36 cm massivt murværk over terræn. Terrændæk: Pladsstøbt betondæk (skøn t = 8-10 cm) udstøbt direkte mod råjordsoverflade. Tegning angiver indv. 8 cm lerdræn under betondæk. Indv. Kældervægge: Indvendige vægge er udført i pudset murværk i varierende dimensioner ( cm). Der er enkelte revner i gulv og vægoverflader (støbeskel?) men ingen tegn på sætninger. Fugt: Der er ikke større/gennerelle fugtproblemer i kælderen. Der er i områder forhøjet fugtindhold i kældervægge og terrændæk, specielt i den nordlige ende af blok 16. Lokalt er vægpuds porøs/fugtskadet (pga.diffusionstæt overfladebehandling?) og der er mindre områder med skimmelvækst i hjørner. Tilstandsvurdering: Kælderen er i forventelig stand for en kælder af den aktuelle alder (karakter 2-3). Kælder og fundamenter er konstruktiv og statisk intakt uden større skader. Kælderydervægge og terrændæk er uisoleret og der er ikke angivet kappilarbrydende lag i terrændæk. Anvendelse og overfladebehandling skal derfor tilpasses bygningen alder og materialer. Opretning/forbedring/vedligehold: Det anbefales at lukke/forsegle lokale revner i gulv og vægoverflader. Vægoverflader med fugtskadet puds og diffusionstæt overfladebehandling bør renoveres. Kælderen kan forbedres med udvendig isolering og omfangsdræn. Supplerende undersøgelser: Evt. lokal frigravning af kælderydervæg. Evt. ophugning i terrændæk for kontrol af opbygning. Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: (0-5 år) kr. Revner i kældergulv og vægoverflader Vedligeholdelse: ,- kr./år Pudsreparationer.

12 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 11 Foto Cykelkælder Gangareal kælder Revne væg/dæk Fugtaftegninger

13 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 12 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21) Ydervægge inkl. sokler 2. Specifikation: Dimension : 30/36 cm hulmur el. 36 cm massivmur Indbygningsår : Ca Placering : Facader/gavle Restlevetid : >30 år Eftersynsinterval : 5 år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) : 2857 m 2 brutto facadeareal inkl. åbninger. :~420 lbm. Sokkel. Besigtigelse: Ydervægge: Ydervægge er iflg. tegningsmaterialet 30/36 cm hulmur med faste bindere og massive udmuringer ved lejlighedsskel, etageadskillelser og false. Der er murede stik over vinduer og døre. 36 cm massiv mur i kælder og i facader i stueetagen (jf. tegning). Ydervægge fremstår i røde mursten med stik over vindues og døråbninger samt murede sålbænke under vinduer. Det er oplyst at hule mure tidligere er efterisoleret med isoleringsgranulat (tilstand ikke undersøgt). Fuger: Murværk er udført med let tilbageliggende fuger som er efterfuget med i en mørk fugemørtel. Fuger er nedslidte på de nederste 1-2 m, over belægninger, sandsynligvis pga. salt, snerydning og generelt slid (12 vestfacade + sydgavl, 14 nordfacade, 16 østfacade + sydgavl) samt lokalt langs tag ved gavle. Fuger i sålbænke er meget nedslidte. Nederste del af nordgavl på blok 12 og 16 er begroet med vedbend og overflader/fuger har spor og skader efter tidligere bevoksning. Sokler: Sokler består af pudset beton (kældervæg) i varierende højde. Flere steder er terræn/belægninger trukket helt op til/på de nederste skifter murværk. Der er diverse revner/skader i sokkelpuds. Tilstandsvurdering: Facademurværk generelt er i rimelig stand (karakter 2-3), der er enkelte mindre skader. Fuger på den nederste del af facader og sålbænke er i dårlig stand (karakter 4). Sokkelpuds er i forventelig stand (karakter 3). Opretning/forbedring/vedligehold: Nederste del af facader (0-2 m) bør omfuges indenfor 0-5år Sålbænke skal udskiftes eller omfuges 0-5år. Skader i sokkelpuds skal udbederes 0-10år Ved omfugning skal der sikres korrekt overgang ml. omfugede partier og ikke omfugede arealer, således at der sikres ensartet udseende på facader. Terræn bør reguleres så sokler frilægges alternativt fugtsikres.

14 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 13 Supplerende undersøgelser: Omfang og tilstand af hulmursisolering. Omfang og tilstand af vinduesoverliggere i bagmur. Budget: Opretning: Opretningspriser inkl. moms Facader/gavle (0-5 år) kr. (Omfugning 0-2 m højde) Sålbænke (0-10år) kr.(udskiftning sålbænke) Sokler (0-5år) kr. (Lokal pudsreparation og terrænregulering)

15 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 14 Foto Nedre sokkel defekte fuger Sokkel Fugeaffald pudsskader Sålbænke defekte fuger Nr. 12 og 16 Begroning med Vedbend

16 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 15 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (22) Indervægge 3. Specifikation: Dimension : 12/16 cm murværk (24 i kælder) Indbygningsår : Ca Placering : I blokke (kælder, stue, 1 sal) Restlevetid : >30år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Besigtigelse: Indvendige vægge i murværk fremstår pudset med varierende overfladebehandling (maling, tapet, væv og vægfliser). I enkelte boliger er vægoverflader beklædt med træpaneler. Tilstandsvurdering: Vægge er konstruktive intakte uden skader (karakter 0-1). Overfladebehandling varierer afhængig af beboer og fraflytninger. Opretning/forbedring/vedligehold: Ikke aktuelt. Supplerende undersøgelser: Ikke aktuelt. Budget: ikke aktuelt.

17 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 16 Foto Beklædt indervæg Indervæg bad m/fliser

18 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 17 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (23) Etageadskillelser 4. Specifikation: Dimension : Træbjælkelag 6 x6 el. 7 x8 Indbygningsår :Ca Placering : Dæk over kælder og stue Restlevetid :> 30 år Eftersynsinterval : Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Etageadskillelse: 3236 m 2 bruttoareal stue og 1sal, inkl. trapperum. Besigtigelse: Etageadskillelser er udført med træbjælkelag 6 x6 el. 7 x8 med lerindskud og afsluttet med forskalling og rørpuds på undersiden (lofter) og trægulv på oversiden. Trægulv er udført som fyrrebrædder i nr. 14 og bøgeparket i nr. 12 og 16. Der er udført varierende overfladebehandlinger og belægninger på etageadskillelser. Lofter er malerbehandlet, der er opsat filt og i enkelte boliger gipsplader og profilbrædde lofter. NB. Eldåser/udtag er i enkelte boliger skjult af påbyggede lofter se El-installationer. Gulve fremstår med varierende overflader: Afhøvlet, lakeret, med tæpper og med diverse påbyggede gulve af træ el. formica. Etageadskillelse i bad og toiletter er udført som betondæk med terrazzooverflade. I enkelte boliger er terrazzo dækket af fliser. Tilstandsvurdering: Etageadskillelse er konstruktiv og statisk intakt uden synlige skader i de besigtigede boliger (karakter 2-3). Der er konstateret revner i overflader på enkelte pudslofter og tilstand af gulvbelægninger varierer afhængig af beboer og fraflytninger. Opretning/forbedring/vedligehold: Renovering af udvalgte pudslofter evt. i forbindelse med fraflytninger. Supplerende undersøgelser: Evt. kontrol af bjælkevederlag i facader. Budget: Vedligeholdelse: Pudslofter ,- kr. pr. år. inkl. moms

19 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 18 Foto Eksisterende fyrretæsgulv Påbygget formica-gulv Eksisterende Terrazzogulv Påbygget flisegulv

20 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 19 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (24)1 Udvendige trapper 5. Specifikation: Dimension : Pladsstøbte betontrapper Indbygningsår :1945 Placering : Adgangstrapper til kælder Restlevetid :0-5 år Antal : Kældertrapper 17 stk. Besigtigelse: Udvendige kældertrapper er fællesadgangsvej fra udvendigt terræn til kældergang. Kældertrapper er udført med pladsstøbte betontrin og vanger. Antallet af trin varierer fra 3-6, typisk 4-5 trin. Trappeværn er udført i smedejern. Der er rampe til transport af cykler m.v. langs den ene side af trappeløbet. Der er afløbsrist i bunden af kældertrappen. Tilstandsvurdering: Kældertrapper har skader i varierende omfang, men er generelt i dårlig stand (karakter 4-5). Trapper har spor efter mange tidligere reparationer på trin, vanger og bund. Trinforkanter er nedbrudte og fremstår med revner og afskalninger i varierende omfang. Trappevanger fremstår med revner og gennemsivninger. Ved flere trapper er der aktuelt fare for faldskader i forbindelse med færdsel. Opretning/forbedring/vedligehold: Kældertrapper i nr. 12 og 16 bør udskiftes straks. Kældertrapper i nr. 14 udskiftes 0-5 år. Budget: Opretning: Opretningspriser inkl. moms 0-1 år: kr. Kældertrapper 14 stk. kr. udskiftning straks 0-5 år: kr. Kældertrapper 3 stk. udskiftes indenfor 0-5 år. Enhedspriser Kældertrappe udskiftning: kr. inkl. moms

21 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 20 Foto Kældertrappe og værn Defekt trin Defekt trin Skader pudslag vange

22 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 21 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (24)2 Indvendige trapper 6. Specifikation: Dimension : Pladsstøbte trappeløb og -repos Indbygningsår :1945 Placering : Adgangstrapper til boliger og kælder Restlevetid :> 30 år : Eftersynsinterval :5 år Total : 13 Trapperum/opgange Besigtigelse: Indvendige trapper er fællesadgangsvej til boliger og kælder. Trappeløb og trapperepos er udført beton med terrasso overflade. Underside af trappeløb og repos fremstår med pudset og malerbehandlet overflade. Vægoverflader (murværk) i trapperum fremstår med pudset og malerbehandlet overflade. Tilstandsvurdering: Trappeløb og trapperepos fremstår med pæne intakte overflader uden væsentlige skader (karakter 1-2). Overflader i trapperum er pæne og intakte. Opretning/forbedring/vedligehold: Ikke aktuelt. Foto Opgangstrappe Opgangsvæg

23 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 22 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27) Tagkonstruktion/tagrum 7. Specifikation: Dimension :Tømmerkonstruktion Indbygningsår : 1945 Placering : Tag Spærfag Restlevetid : >30 år (spærfag) Eftersynsinterval : 3-5 år Antal blokke : 3 blokke (52 boliger) Total : 1624 m 2 bruttoareal tagrum Besigtigelse: Tagkonstruktionen er udført med ca saddeltag opbygget af gitterspærfag i halvtømmer. Adskillelse mod boliger (1sal) er udført med bjælkelag, forskalling og rørpuds (loft). Loft er oprindelig isoleret med 20 mm vingemåtte. Loftet er efterisoleret ( ) med 2x100 mm mineraluld imellem/over bjælkelag (ligger pænt). Der er fælles loft/tagrum over de enkelte blokke (ingen brandmæssig opdeling). Der er kun begrænset ventilation af tagrum, men ikke tegn på at det har givet større fugtproblemer. Det har ikke været muligt at besigtige/undersøge tagfod/rem over facader (anbefales). Tilstandsvurdering: Generelt: Tagkonstruktion (spær) er i forventelig tilstand (karakter 3), statisk og konstruktive intakte. Der er lokale fugtskjolder på spærfag (tidligere utætheder?) men ikke tegn på råd/svamp eller usædvanlig vækst af skimmelsvampe. Opretning/forbedring/vedligehold: Tagkonstruktion. Løbende eftersyn. Opmærksomhed på spærkonstruktion i forbindelse med renovering/udskiftning af tag. Særlig opmærksomhed på spærkonstruktion omkring ventilationsafkast, ved gavlspær og spærfødder, for at sikre levetiden. Supplerende undersøgelser: Tagfod/rem over facader bør undersøges nærmere. Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: Etablering af supplerende ventilation i tagrum blok kr ,- Ventilation i tagrum blok 12 kan etableres i forbindelse med ny tagdækning.

24 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 23 Foto Tagkonstruktion Tagkonstruktion

25 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 24 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31)1 Vinduer/døre 8. Specifikation: Dimension : Træ og Træ/alu vinduer/døre Indbygningsår : Varierende Placering : Facader og gavle Restlevetid : 0-15 år. Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Eftersynsinterval : 2-5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Total (ca. mål og ca. antal): Vinduer 1,45 x 1,34 m : 50 træ 118 træ/alu. 1,45 x 0,66 m : 34 træ. 0,97 x 1,34 m : 33 træ 7 træ/alu. 1,21 x 0,66 m : 36 træ. 0,97 x 0,66 m : 18 træ. 1,21 x 0,55 m : 27 træ. Yderdøre 1,45 x 2,1 m : Trapperum 13 træ, kælder 13 træ 0,97 x 1,95m : Kælder 2 træ. Terrassedøre 1,45 x 2,1m : 64 træ. Tilstandsvurdering: Tilstanden af vindues og dørelementer varierer fra rimelig til dårlig (karakter 2-4). Kældervinduer og trævinduer i trapperum på blok 12 er i dårlig stand (karakter 4-5) og bør udskiftes. Øvrige trævinduer og terrassedøre er i forventelig stand (karakter 3) restlevetid 0-5 år, bør udskiftes a.h.t. besparelse på energi og vedligeholdelse. Vinduer og terrassedøre i lukkede karnapper sidder beskyttet. Yderdøre mod trapperum og kælder er i rimelig til forventelig stand (karakter 2-3) restlevetid år, med vedligeholdelse. Træ/aluvinduer er i rimelig til forventelig stand (karakter 2-3) restlevetid år, med vedligeholdelse. Der vil kunne opnås en væsentlig varmebesparelse og komfortforbedring ved udskiftning af ældre vinduer, Udskiftning af vinduer og døre kan fremskyndes efter en energimæssig vurdering. Fuger Udvendige elastiske fuger er i god/rimelig stand (karakter 1-2).

26 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 25 Opretning/forbedring/vedligehold: Vedligeholdelse: Almindeligt vedligehold af hængsler og greb udføres som løbende vedligeholdelse. Kontrol af elastiske fuger og nødvendig vedligeholdelse hver 5 år. Malerbehandling af trævinduer og -døre som ikke udskiftes udføres hver 5 år. Opretning: Kælder og trapperumsvinduer i blok 12 udskiftes straks dvs. indenfor 0-1 år Øvrige trævinduer og terrassedøre udskiftes 0-5 år Yderdøre og træ/aluvinduer udskiftes år. Supplerende undersøgelser: Evt. energiberegning. Budget: Vedligehold: Alm. Vedligehold kr./årligt. Malerbehandling yderdøre kr. hvert 5 år Opretning: Opretningspriser inkl. moms Vinduer/døre (0-5 år): kr. Udskiftning af trævinduer og terrassedøre. Vinduer/døre (10-15 år): kr. Udskiftning af yderdøre og træ/aluvinduer.

27 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 26 Foto Oprindeligt kældervindue Terrasseparti Trævinduer Hovedddør Træ/alu vinduer Kælderdør Træ

28 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 27 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31)2 Altaner/Karnapper 9. Specifikation : Dimension : Let lukket altan i metal og glas Indbygningsår : Placering : På facader (haveside) Restlevetid : >30 år Eftersynsinterval : 5 år Antal blokke : 3 blokke (52 boliger) Antal altanstuer : 52 stk. sammenbygget (10 stk. med 4 og 6 stk. med 2 altanstuer) Besigtigelse: De oprindelige betonaltaner, på havesiden af blokke, er i erstattet med altanstuer/karnapper. De nye altanstuer er udført som lette altaner i metal med glaslukning/skydeglas i front og sider. Altanstuer er sammenbygget i 2 etager og understøttet af stålsøjler i fronten og på facader. Tagnedløb fra de 3 blokke er ført igennem altanstuer. Dette giver forøget risiko for vandskader i altanstuer ved tilstopning af afløb samt ved taggennemføring. Tilstandsvurdering: Altanstuer fremstår intakte uden tegn på skader. Der har tidligere været enkelte problemer ved sammenbygning med eksisterende bygning: Der har været utætheder mellem facademurværk og altanstuer, som er lukket med fugebånd (Ilmodbånd). Der har været problemer med fugt/utætheder ved inddækning mod facade/tagfod, over altanstuer. Disse problemer er oplyst udbedret. Opretning/forbedring/vedligehold: Smøring af beslag og glideskinner samt jævnlig kontrol af fuger, inddækning ved tag og tagnedløb. Supplerende undersøgelser: Ikke aktuelt Budget: Vedligehold: 5.000,- kr./år

29 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 28 Foto Altanstuer Altanstuer

30 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 29 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (47) Tagdækning inkl. tagrender 10. Specifikation: Dimension : Blok 12: Lertegl med understrygning Indbygningsår : 1945 blok 12 : Blok 14+16: Betontagsten m. fugning :~1985 blok : Plasttagrender og nedløb Placering : Tag Restlevetid tagdækning : 0-5 år blok 12 : 30 år blok Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Eftersynsinterval : 1-2 år Areal tagflade : Blok m 2 : Blok m 2 Besigtigelse: Tagdækningen på blok 12 består af de oprindelige røde lertegl på lægter og understrøget med mørtel. På blok 14 og 16 er tagdækningen udskiftet omkring 1985 til røde betontagsten understrøget med bitumen. Tagrender og nedløb er i grå plast monteret i galvaniserede rendejern. Tilstandsvurdering: Blok 12 Tagdækningen (ler tegl/mørtel understrygning) er dårlig (karakter 4-5). Tagdækningen fremstår med skader i varierende omfang. Tegl ligger flere steder dårligt og har revner, afskalninger m.v. Fra loftrummet ses mange steder lys hvor mørtelunderstrygning er faldet ned. I forbindelse med besigtigelsen foregik der aktuelt reparation af tagdækningen på blok 12, p.g.a. utætheder. Blok Betontagsten og bitumen understrygning er intakt uden synlige skader. Der kan være mindre utætheder ved inddækninger, omkring taggennemføringer. Der mangler ventilation i tagryggen. Opretning/forbedring/vedligehold: Udskiftning af taget på blok 12 inden for 0-5 år. Etablering af ventilation i tagryggen på blok indenfor 0-5 år. Kontrol og udbedring af evt. skader på inddækninger. Jævnlig kontrol af tagdækning samt rensning af tagrender/nedløb. Supplerende undersøgelser: Budget: Vedligehold: Kontrol af tagdækning og udbedring af evt. skader på inddækninger ,- kr./år Opretning: Opretningspriser inkl. moms Blok 12 (0-5 år) kr kr./m 2 inkl. moms Udskiftning af tagdækning og tagrender. Ny tagdækning udføres med betontagsten som blok 12. Blok (0-5år) ,- kr. Etablering af ventilation ved tagryg i blok

31 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 30 Foto Blok 12:Tegldækning Blok 12: Hul i tagflade Blok 12: Knækket tegl Blok 12: Defekte tegl Blok 16: Betontegl Betontegl understrøget med bitumenfuge Blok 12: Nedløb/tagrender/altanstuer Blok 12: Tagrender

32 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 31 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand 11. Specifikation: Dimension : ø 100 ø150 mm Indbygningsår :1945 Placering : i terræn og underbygninger Restlevetid :0-10 år Eftersynsinterval :x år Vedligeholdelsesinterval :1 år/løbende Total : ca. 700 lbm + 16 nedgangsbrønde + 32 tagvandsbrønde Besigtigelse: Afløbssystem i jord er fælles system for regn- og spildevand. Kloakanlægget er uden for bygningerne udført med betonledninger og brønde, mens kloakledningerne under bygninger er glasserede lerrør. I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget stikprøvevis TV-inspektion af kloakledninger ved Skolevej 12: ca. 70m hovedledning, ca. 30m stikledninger under bygning og ca. 25m stikledninger udenfor bygning. På de oprindelige kloaktegninger er der vist indvendigt dræn ø 80mm under kældergulvet. I hver blok er drænet ført til den midterste 1 m brønd på indgangssiden. Drænledningerne er ikke tilgængelige, og er derfor ikke med i undersøgelsen. Tilstandsvurdering: TV-inspektionen viser, at der er mange fejl og skader på kloakledningerne i form af overfladebeskadigelser, forskudte og åbne samlinger samt aflejringer og belægninger m.m. I TV-inspektionsrapporten angives for hver rørstrækning et fysisk indeks som er beregnet på baggrund af skadesprocenten for den pågældende strækning. Det fysiske indeks er et tal mellem 0 og 10. Tilstanden er god for ledninger med små fysiske indeks, mens tilstanden er dårlig for ledninger med stort fysisk indeks. For de undersøgte kloakledninger ligger de fysiske indeks fra 7,3 til 10. Der er 9 strækninger med fysisk indeks 10. For de 13 strækninger er gennemsnittet af de fysiske indeks: 9.5. Tilstanden af kloakledningerne må derfor betegnes som dårlig. Opretning/forbedring/vedligehold: Det anbefales, at der indenfor de næste 10 år foretages renovering af kloakledningerne og de tilhørende nedgangsbrønde og tagvandsbrønde. Renoveringen anbefales udført ved strømpeforing. I nedgangsbrønde renoveres bundløb, banketter og brøndsider. Tagvandsbrønde udskiftes. Opretningen omfatter renovering af kloakledninger og nedgangsbrønde samt montering af nye tagvandsbrønde. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der i forbindelse med meget kraftige regnskyl har været problemer med opstuvning gennem gulvafløb i kælder. Det kan anbefales, at gulafløb i kælder udskiftes til godkendte gulvafløb med højvandslukke. Tagvandsbrønde med sandfang bør oprenses hvert 2 år. De anførte udgifter til vedligehold er for det renoverede kloakanlæg herunder oprensning af sandfang hver 2år Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: Vedligehold: kr. pr. år

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER HELHEDSPLAN AFD. 11 SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER A II A I A I A II A I A II A II A I A II A I A II A II A I A II A I A II A I A I A II A II A I A II A I A II A I A II A I A II A I A II

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere