Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport"

Transkript

1 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: Fax: August 2013 Rev.: Sag 7990

2 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 1 Tilstandsrapport August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 OMFANG GENERELT... 3 BYGNINGSDELSOVERSIGT... 6 OPRETNINGS- RENOVERINGSBUDGET... 7 ENERGI (ISOLERINGSTYKKELSER / U-VÆRDIER.)... 8 ANBEFALING SUPPLERENDE UNDERSØGELSER... 9

3 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 2 Tilstandsrapport August 2013 INDLEDNING Torkil Laursen A/S har udarbejdet tilstandsrapporten med udgangspunkt i besigtigelse af bygningerne, samtaler med ejendomsmester samt granskning af overordnede bygningstegninger og oplysninger om gennemførte renoveringsarbejder. Tilstandsrapporten omfatter de bygningsdele og installationer som Administrationsselskabet, DAB, har defineret. Dette er følgende: Kældervægge, fundament og terrændæk Yder og indervægge Etageadskillelser Ud- og indvendige trapper Tage og tagkonstruktioner Vinduer og døre Altaner og karnapper Tilstandsrapporten omfatter ikke: Udvendigt terræn og sekundære bygningsanlæg som garager og skure Badeværelser, køkkener og indvendige overflader i de enkelte boliger. Tilstandsrapporten vurderer den nødvendige investering til renovering eller fornyelse af de betragtede bygningsdele og installationer frem til år Tilstandsrapporten indledes med en oversigt over de behandlede bygningsdele inddelt efter nummerkodning i SfB standardsystem. De enkelte bygningsdele behandles på separate bygningsdelskort. Hvert enkelt kort er opdelt i en specifikation af bygningsdelen, en ca. mængdeopgørelse, en eftersynsinstruktion, en anvisning på opretning af bygningsdelen til bebyggelsens generelle niveau samt et kortfattet forslag til vedligeholdelse af bygningsdelen. Bygningsdelskortet afsluttes med en oversigt over hvornår der bør udføres eftersynskontrol og de forventede udgifter til opretning og vedligeholdelse. Der er opstillet et samlet budget for opretning/renovering af de betragtede bygningsdele/installationer. Budget for opretning er opstillet for 3 hovedperioder; nemlig 0-5 år, 5-10 år og år. For den enkelte bygningsdel/installation er budgettet kalkuleret og placeret i nævnte interval. Der er ikke opstillet samlet budget for vedligehold. Under det enkelte bygningsdelskort kan der være anslået en vedligeholdsudgift, hvis den anses som relevant for at sikre bygningsdelen/installationens restlevetid. Budgetter og overslag omfatter ikke eventuelle uforudsigelige udgifter. De opgivne priser omfatter ikke udgifter til projektering og gebyrer for evt. byggesagsbehandling. Tilstandsrapporten er til enhver tid baseret på vort bedste skøn, og virkeligheden vil specielt i den senere del af den omhandlede periode helt sikkert vise, at der kan opstå mere påtrængende vedligeholdelsesbehov end de anførte, ligesom nogle af de nævnte vil vise sig mindre krævende end skønnet. Omvendt kan øget vedligeholdelsesindsats medføre forlængelse af den skønnede restlevetid. Tilstandsrapporten må derfor suppleres af løbende opdatering og rapportering af de eftersyn, opretning og vedligeholdelsesarbejder, der foretages i bebyggelsen.

4 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 3 Tilstandsrapport August 2013 ORGANISATION Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab v/ DAB Finsensvej Frederiksberg Tlf Kontaktperson: Inspektør Jens Christoffersen Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Torkil Laursen A/S Klovtofteparken Taastrup Tlf.: Ansvarlig indehaver: Besigtigelse/ Tilstandsrapport udarbejdet af: Michael Rønne Michael Rønne Niels Jørgen Jensen Andres C. Pedersen OMFANG GENERELT Boligforeningen Grønnehaven består af 2 etagers boligblokke opført i perioden Antal boligenheder: 52 stk. Antal boligtyper: 52 lejligheder af m 2 Bebygget areal: I alt 1618 m 2 heraf nr. 12: 614m 2. nr. 14: 390 m 2.nr. 16: 614m 2. Samlet boligareal: I alt 3236 m 2 heraf nr. 12: 1228 m 2. nr. 14: 780 m 2.nr. 16: 1228 m 2. Kælderareal: I alt 1618 m 2 Arealer fra ois.dk Bebyggelsen er fordelt på 3 blokke/bygninger: Skolevej 12 A E Skolevej 14 A - C Skolevej 16 A - E Matrikel nr. 7 fg. -Taastrup Valby By, Rønnevang. Matrikel nr. 7 fh. -Taastrup Valby By, Rønnevang. Matrikel nr. 7 fg. -Taastrup Valby By, Rønnevang.

5 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 4 Tilstandsrapport August 2013 Oversigtsbillede Oversigtstegning

6 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 5 Tilstandsrapport August 2013 Klassifikation I rapporten er der for bygningskonstruktioner anvendt følgende karaktersystem: Karakter Bedømmelse 0 Bygningsdel er skadesfri 1 God stand - få skader 2 Rimelig stand - mindre skader. Reparation kan vente. 3 Forventelig stand vedligeholdelse skal iværksættes. 4 Dårlig stand skader skal udbedres nu 5 Kassabel bygningsdelen skal udskiftes.

7 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 6 Tilstandsrapport August 2013 BYGNINGSDELSOVERSIGT Sfb nr: Betegnelse Kort nr. Side (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk (21) Ydervægge inkl. sokler (22) Indervægge (23) Etageadskillelser (24)1 Udvendige trapper (24)2 Indvendige trapper (27) Tagkonstruktion/tagrum (31)1 Vinduer/døre (31)2 Altaner/Karnapper (47) Tagdækning inkl. tagrender (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand (52)1 Faldstammer (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg - Varmecentral (56)2 Varmeanlæg- radiatorer (57) Ventilation (63)1 El -Forsyning (63)2 El- tavler fællesinstallationer (63)3 El- installationer, fælles (63)4 El- tavler i boliger (63)5 El- installationer i boliger (63)6 Svagstrømsanlæg

8 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 7 Tilstandsrapport August 2013 OPRETNINGS- RENOVERINGSBUDGET 20-ÅRIGT BUDGET FOR OPRETNING OG RENOVERING (ekskl. vedligehold) Beløb er angivet i kr. inkl. moms Prisniveau: Januar 2013 Periode Sfb nr. Betegnelse 0-5 år 5-10 År år Note (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk (21) Ydervægge inkl. sokler (22) Indervægge (23) Etageadskillelser (24)1 Udvendige trapper (24)2 Indvendige trapper (27) Tagkonstruktion/tagrum (31)1 Vinduer/døre (31)2 Altaner/Karnapper (47) Tagdækning inkl. tagrender Blok 12 (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand (52)1 Faldstammer (53)1 Vandinstallationer (56)1 Varmeanlæg - Varmecentral (56)2 Varmeanlæg- radiatorer (57) Ventilation (63)1 El- forsyning (63)2 El-tavler fællesinstallationer (63)3 El- installationer, fælles (63)4 El-tavler i boliger (63)5 El- installationer i boliger (63)6 Svagstrømsanlæg I ALT

9 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 8 Tilstandsrapport August 2013 Energi (Isoleringstykkelser / U-værdier.) Bygningsdel Eksisterende forhold Eksisterende. BR 10 (1) Bemærkninger (isoleringstykkelse) forhold ca. W/m 2 K W/m 2 K (2) (21) Facader/Gavle mm (stenbindere) ~ 0,7-0,6 0,20 Hulmursisolering - Kuldebroer ved stenbindere og etageadskillelse. Ukendt tilstand (27) Loftisolering 200mm ~0,20 0,15 2 x100 mm efterisolering (31)1 Vinduer og altandøre 2,9 1,1 (31)2 Kældervinduer >4 Krav efter nærmere vurdering (31)4 Opgangsdøre/Hoveddøre >4 1,65 Krav efter nærmere vurdering Anbefaling(Energirenovering) Eksisterende hulmursisolering vurderes til følgende (21) Hulmursisolering af 300 hule mure med min. 70 mm hulrumsfyld og faste bindere giver U- værdi 0,70 W/m 2 K (21) Hulmursisolering af 360 mm hule mure med min. 120 mm hulrumsfyld og faste bindere giver U- værdi 0,60 W/m 2 K Følgende energirenovering anbefales: (21) Ekstraisolere gavle med yderligere 200 mm isolering udvendigt giver U- værdi 0,12 W/m 2 K (27) Oprette eksisterende loftisolering og efterisolere med yderligere 200 mm giver U- værdi 0,10 W/m 2 K (31) At vinduer udskiftes til lavenergivinduer, hvor gældende standard er 1,10 W/m 2 K (skal beregnes jf. BR 10 kap 7.4.2, stk. 4 8) 1) Bygningsreglementet 2010 kap Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning Iht. BR10 kap , stk. 2 Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltningerne vedrører kun den del af klimaskærmen, der er omfattet af ændringen. 2) Minimums isolering krav (u-værdi) i W/m 2 K 3) BR 10 kap 7.4.2, stk. 4 8 Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33 kwh/m² pr. år. Vejledende W/m 2 K for opfyldelse af 7.4.2, stk. 4 8 er 1,1 W/m 2 K for vinduer

10 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 9 Anbefaling Supplerende Undersøgelser Denne tilstandsvurdering er baseret på en orienterende, ikke en destruktiv undersøgelse / besigtigelse. I forbindelse med besigtigelsen har vi konstateret forhold, som betyder, at vi anbefaler supplerende undersøgelser af følgende forhold/ bygningsdele: Bygningsdel Kælder/Fundament Ydervægge Etageadskillelser Tagkonstruktion/tagrum Vinduer/døre Anbefaling supplerende undersøgelser Evt. lokal frigravning af kælderydervæg. Evt. ophugning i terrændæk for kontrol af opbygning. Kontrol af hulmursisolering. Omfang og tilstand Kontrol af vinduesoverliggere i bagmur. Type og tilstand Evt. kontrol af bjælkevederlag i facader. Tagfod/rem over facader bør undersøges nærmere. Afklaring af myndighedskrav til brandsektionering af tagrum Evt. energiberegning.

11 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 10 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (12) Kælder inkl. fundament og terrændæk 1. Specifikation: Dimension : 36 cm beton/massivt murværk Indbygningsår : Ca.1945 Placering : Under blokke Restlevetid : >30år Eftersynsinterval : 5 år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) 1618 m 2 bruttoareal kælder Besigtigelse: Fundamenter: Plads støbte beton stribefundamenter udstøbt i jordrender (jf. tegninger). Kælderydervægge: 36 cm plads støbte betonvægge under terræn og 36 cm massivt murværk over terræn. Terrændæk: Pladsstøbt betondæk (skøn t = 8-10 cm) udstøbt direkte mod råjordsoverflade. Tegning angiver indv. 8 cm lerdræn under betondæk. Indv. Kældervægge: Indvendige vægge er udført i pudset murværk i varierende dimensioner ( cm). Der er enkelte revner i gulv og vægoverflader (støbeskel?) men ingen tegn på sætninger. Fugt: Der er ikke større/gennerelle fugtproblemer i kælderen. Der er i områder forhøjet fugtindhold i kældervægge og terrændæk, specielt i den nordlige ende af blok 16. Lokalt er vægpuds porøs/fugtskadet (pga.diffusionstæt overfladebehandling?) og der er mindre områder med skimmelvækst i hjørner. Tilstandsvurdering: Kælderen er i forventelig stand for en kælder af den aktuelle alder (karakter 2-3). Kælder og fundamenter er konstruktiv og statisk intakt uden større skader. Kælderydervægge og terrændæk er uisoleret og der er ikke angivet kappilarbrydende lag i terrændæk. Anvendelse og overfladebehandling skal derfor tilpasses bygningen alder og materialer. Opretning/forbedring/vedligehold: Det anbefales at lukke/forsegle lokale revner i gulv og vægoverflader. Vægoverflader med fugtskadet puds og diffusionstæt overfladebehandling bør renoveres. Kælderen kan forbedres med udvendig isolering og omfangsdræn. Supplerende undersøgelser: Evt. lokal frigravning af kælderydervæg. Evt. ophugning i terrændæk for kontrol af opbygning. Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: (0-5 år) kr. Revner i kældergulv og vægoverflader Vedligeholdelse: ,- kr./år Pudsreparationer.

12 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 11 Foto Cykelkælder Gangareal kælder Revne væg/dæk Fugtaftegninger

13 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 12 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21) Ydervægge inkl. sokler 2. Specifikation: Dimension : 30/36 cm hulmur el. 36 cm massivmur Indbygningsår : Ca Placering : Facader/gavle Restlevetid : >30 år Eftersynsinterval : 5 år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) : 2857 m 2 brutto facadeareal inkl. åbninger. :~420 lbm. Sokkel. Besigtigelse: Ydervægge: Ydervægge er iflg. tegningsmaterialet 30/36 cm hulmur med faste bindere og massive udmuringer ved lejlighedsskel, etageadskillelser og false. Der er murede stik over vinduer og døre. 36 cm massiv mur i kælder og i facader i stueetagen (jf. tegning). Ydervægge fremstår i røde mursten med stik over vindues og døråbninger samt murede sålbænke under vinduer. Det er oplyst at hule mure tidligere er efterisoleret med isoleringsgranulat (tilstand ikke undersøgt). Fuger: Murværk er udført med let tilbageliggende fuger som er efterfuget med i en mørk fugemørtel. Fuger er nedslidte på de nederste 1-2 m, over belægninger, sandsynligvis pga. salt, snerydning og generelt slid (12 vestfacade + sydgavl, 14 nordfacade, 16 østfacade + sydgavl) samt lokalt langs tag ved gavle. Fuger i sålbænke er meget nedslidte. Nederste del af nordgavl på blok 12 og 16 er begroet med vedbend og overflader/fuger har spor og skader efter tidligere bevoksning. Sokler: Sokler består af pudset beton (kældervæg) i varierende højde. Flere steder er terræn/belægninger trukket helt op til/på de nederste skifter murværk. Der er diverse revner/skader i sokkelpuds. Tilstandsvurdering: Facademurværk generelt er i rimelig stand (karakter 2-3), der er enkelte mindre skader. Fuger på den nederste del af facader og sålbænke er i dårlig stand (karakter 4). Sokkelpuds er i forventelig stand (karakter 3). Opretning/forbedring/vedligehold: Nederste del af facader (0-2 m) bør omfuges indenfor 0-5år Sålbænke skal udskiftes eller omfuges 0-5år. Skader i sokkelpuds skal udbederes 0-10år Ved omfugning skal der sikres korrekt overgang ml. omfugede partier og ikke omfugede arealer, således at der sikres ensartet udseende på facader. Terræn bør reguleres så sokler frilægges alternativt fugtsikres.

14 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 13 Supplerende undersøgelser: Omfang og tilstand af hulmursisolering. Omfang og tilstand af vinduesoverliggere i bagmur. Budget: Opretning: Opretningspriser inkl. moms Facader/gavle (0-5 år) kr. (Omfugning 0-2 m højde) Sålbænke (0-10år) kr.(udskiftning sålbænke) Sokler (0-5år) kr. (Lokal pudsreparation og terrænregulering)

15 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 14 Foto Nedre sokkel defekte fuger Sokkel Fugeaffald pudsskader Sålbænke defekte fuger Nr. 12 og 16 Begroning med Vedbend

16 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 15 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (22) Indervægge 3. Specifikation: Dimension : 12/16 cm murværk (24 i kælder) Indbygningsår : Ca Placering : I blokke (kælder, stue, 1 sal) Restlevetid : >30år Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Besigtigelse: Indvendige vægge i murværk fremstår pudset med varierende overfladebehandling (maling, tapet, væv og vægfliser). I enkelte boliger er vægoverflader beklædt med træpaneler. Tilstandsvurdering: Vægge er konstruktive intakte uden skader (karakter 0-1). Overfladebehandling varierer afhængig af beboer og fraflytninger. Opretning/forbedring/vedligehold: Ikke aktuelt. Supplerende undersøgelser: Ikke aktuelt. Budget: ikke aktuelt.

17 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 16 Foto Beklædt indervæg Indervæg bad m/fliser

18 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 17 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (23) Etageadskillelser 4. Specifikation: Dimension : Træbjælkelag 6 x6 el. 7 x8 Indbygningsår :Ca Placering : Dæk over kælder og stue Restlevetid :> 30 år Eftersynsinterval : Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Etageadskillelse: 3236 m 2 bruttoareal stue og 1sal, inkl. trapperum. Besigtigelse: Etageadskillelser er udført med træbjælkelag 6 x6 el. 7 x8 med lerindskud og afsluttet med forskalling og rørpuds på undersiden (lofter) og trægulv på oversiden. Trægulv er udført som fyrrebrædder i nr. 14 og bøgeparket i nr. 12 og 16. Der er udført varierende overfladebehandlinger og belægninger på etageadskillelser. Lofter er malerbehandlet, der er opsat filt og i enkelte boliger gipsplader og profilbrædde lofter. NB. Eldåser/udtag er i enkelte boliger skjult af påbyggede lofter se El-installationer. Gulve fremstår med varierende overflader: Afhøvlet, lakeret, med tæpper og med diverse påbyggede gulve af træ el. formica. Etageadskillelse i bad og toiletter er udført som betondæk med terrazzooverflade. I enkelte boliger er terrazzo dækket af fliser. Tilstandsvurdering: Etageadskillelse er konstruktiv og statisk intakt uden synlige skader i de besigtigede boliger (karakter 2-3). Der er konstateret revner i overflader på enkelte pudslofter og tilstand af gulvbelægninger varierer afhængig af beboer og fraflytninger. Opretning/forbedring/vedligehold: Renovering af udvalgte pudslofter evt. i forbindelse med fraflytninger. Supplerende undersøgelser: Evt. kontrol af bjælkevederlag i facader. Budget: Vedligeholdelse: Pudslofter ,- kr. pr. år. inkl. moms

19 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 18 Foto Eksisterende fyrretæsgulv Påbygget formica-gulv Eksisterende Terrazzogulv Påbygget flisegulv

20 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 19 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (24)1 Udvendige trapper 5. Specifikation: Dimension : Pladsstøbte betontrapper Indbygningsår :1945 Placering : Adgangstrapper til kælder Restlevetid :0-5 år Antal : Kældertrapper 17 stk. Besigtigelse: Udvendige kældertrapper er fællesadgangsvej fra udvendigt terræn til kældergang. Kældertrapper er udført med pladsstøbte betontrin og vanger. Antallet af trin varierer fra 3-6, typisk 4-5 trin. Trappeværn er udført i smedejern. Der er rampe til transport af cykler m.v. langs den ene side af trappeløbet. Der er afløbsrist i bunden af kældertrappen. Tilstandsvurdering: Kældertrapper har skader i varierende omfang, men er generelt i dårlig stand (karakter 4-5). Trapper har spor efter mange tidligere reparationer på trin, vanger og bund. Trinforkanter er nedbrudte og fremstår med revner og afskalninger i varierende omfang. Trappevanger fremstår med revner og gennemsivninger. Ved flere trapper er der aktuelt fare for faldskader i forbindelse med færdsel. Opretning/forbedring/vedligehold: Kældertrapper i nr. 12 og 16 bør udskiftes straks. Kældertrapper i nr. 14 udskiftes 0-5 år. Budget: Opretning: Opretningspriser inkl. moms 0-1 år: kr. Kældertrapper 14 stk. kr. udskiftning straks 0-5 år: kr. Kældertrapper 3 stk. udskiftes indenfor 0-5 år. Enhedspriser Kældertrappe udskiftning: kr. inkl. moms

21 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 20 Foto Kældertrappe og værn Defekt trin Defekt trin Skader pudslag vange

22 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 21 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (24)2 Indvendige trapper 6. Specifikation: Dimension : Pladsstøbte trappeløb og -repos Indbygningsår :1945 Placering : Adgangstrapper til boliger og kælder Restlevetid :> 30 år : Eftersynsinterval :5 år Total : 13 Trapperum/opgange Besigtigelse: Indvendige trapper er fællesadgangsvej til boliger og kælder. Trappeløb og trapperepos er udført beton med terrasso overflade. Underside af trappeløb og repos fremstår med pudset og malerbehandlet overflade. Vægoverflader (murværk) i trapperum fremstår med pudset og malerbehandlet overflade. Tilstandsvurdering: Trappeløb og trapperepos fremstår med pæne intakte overflader uden væsentlige skader (karakter 1-2). Overflader i trapperum er pæne og intakte. Opretning/forbedring/vedligehold: Ikke aktuelt. Foto Opgangstrappe Opgangsvæg

23 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 22 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27) Tagkonstruktion/tagrum 7. Specifikation: Dimension :Tømmerkonstruktion Indbygningsår : 1945 Placering : Tag Spærfag Restlevetid : >30 år (spærfag) Eftersynsinterval : 3-5 år Antal blokke : 3 blokke (52 boliger) Total : 1624 m 2 bruttoareal tagrum Besigtigelse: Tagkonstruktionen er udført med ca saddeltag opbygget af gitterspærfag i halvtømmer. Adskillelse mod boliger (1sal) er udført med bjælkelag, forskalling og rørpuds (loft). Loft er oprindelig isoleret med 20 mm vingemåtte. Loftet er efterisoleret ( ) med 2x100 mm mineraluld imellem/over bjælkelag (ligger pænt). Der er fælles loft/tagrum over de enkelte blokke (ingen brandmæssig opdeling). Der er kun begrænset ventilation af tagrum, men ikke tegn på at det har givet større fugtproblemer. Det har ikke været muligt at besigtige/undersøge tagfod/rem over facader (anbefales). Tilstandsvurdering: Generelt: Tagkonstruktion (spær) er i forventelig tilstand (karakter 3), statisk og konstruktive intakte. Der er lokale fugtskjolder på spærfag (tidligere utætheder?) men ikke tegn på råd/svamp eller usædvanlig vækst af skimmelsvampe. Opretning/forbedring/vedligehold: Tagkonstruktion. Løbende eftersyn. Opmærksomhed på spærkonstruktion i forbindelse med renovering/udskiftning af tag. Særlig opmærksomhed på spærkonstruktion omkring ventilationsafkast, ved gavlspær og spærfødder, for at sikre levetiden. Supplerende undersøgelser: Tagfod/rem over facader bør undersøges nærmere. Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: Etablering af supplerende ventilation i tagrum blok kr ,- Ventilation i tagrum blok 12 kan etableres i forbindelse med ny tagdækning.

24 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 23 Foto Tagkonstruktion Tagkonstruktion

25 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 24 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31)1 Vinduer/døre 8. Specifikation: Dimension : Træ og Træ/alu vinduer/døre Indbygningsår : Varierende Placering : Facader og gavle Restlevetid : 0-15 år. Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Eftersynsinterval : 2-5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Total (ca. mål og ca. antal): Vinduer 1,45 x 1,34 m : 50 træ 118 træ/alu. 1,45 x 0,66 m : 34 træ. 0,97 x 1,34 m : 33 træ 7 træ/alu. 1,21 x 0,66 m : 36 træ. 0,97 x 0,66 m : 18 træ. 1,21 x 0,55 m : 27 træ. Yderdøre 1,45 x 2,1 m : Trapperum 13 træ, kælder 13 træ 0,97 x 1,95m : Kælder 2 træ. Terrassedøre 1,45 x 2,1m : 64 træ. Tilstandsvurdering: Tilstanden af vindues og dørelementer varierer fra rimelig til dårlig (karakter 2-4). Kældervinduer og trævinduer i trapperum på blok 12 er i dårlig stand (karakter 4-5) og bør udskiftes. Øvrige trævinduer og terrassedøre er i forventelig stand (karakter 3) restlevetid 0-5 år, bør udskiftes a.h.t. besparelse på energi og vedligeholdelse. Vinduer og terrassedøre i lukkede karnapper sidder beskyttet. Yderdøre mod trapperum og kælder er i rimelig til forventelig stand (karakter 2-3) restlevetid år, med vedligeholdelse. Træ/aluvinduer er i rimelig til forventelig stand (karakter 2-3) restlevetid år, med vedligeholdelse. Der vil kunne opnås en væsentlig varmebesparelse og komfortforbedring ved udskiftning af ældre vinduer, Udskiftning af vinduer og døre kan fremskyndes efter en energimæssig vurdering. Fuger Udvendige elastiske fuger er i god/rimelig stand (karakter 1-2).

26 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 25 Opretning/forbedring/vedligehold: Vedligeholdelse: Almindeligt vedligehold af hængsler og greb udføres som løbende vedligeholdelse. Kontrol af elastiske fuger og nødvendig vedligeholdelse hver 5 år. Malerbehandling af trævinduer og -døre som ikke udskiftes udføres hver 5 år. Opretning: Kælder og trapperumsvinduer i blok 12 udskiftes straks dvs. indenfor 0-1 år Øvrige trævinduer og terrassedøre udskiftes 0-5 år Yderdøre og træ/aluvinduer udskiftes år. Supplerende undersøgelser: Evt. energiberegning. Budget: Vedligehold: Alm. Vedligehold kr./årligt. Malerbehandling yderdøre kr. hvert 5 år Opretning: Opretningspriser inkl. moms Vinduer/døre (0-5 år): kr. Udskiftning af trævinduer og terrassedøre. Vinduer/døre (10-15 år): kr. Udskiftning af yderdøre og træ/aluvinduer.

27 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 26 Foto Oprindeligt kældervindue Terrasseparti Trævinduer Hovedddør Træ/alu vinduer Kælderdør Træ

28 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 27 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31)2 Altaner/Karnapper 9. Specifikation : Dimension : Let lukket altan i metal og glas Indbygningsår : Placering : På facader (haveside) Restlevetid : >30 år Eftersynsinterval : 5 år Antal blokke : 3 blokke (52 boliger) Antal altanstuer : 52 stk. sammenbygget (10 stk. med 4 og 6 stk. med 2 altanstuer) Besigtigelse: De oprindelige betonaltaner, på havesiden af blokke, er i erstattet med altanstuer/karnapper. De nye altanstuer er udført som lette altaner i metal med glaslukning/skydeglas i front og sider. Altanstuer er sammenbygget i 2 etager og understøttet af stålsøjler i fronten og på facader. Tagnedløb fra de 3 blokke er ført igennem altanstuer. Dette giver forøget risiko for vandskader i altanstuer ved tilstopning af afløb samt ved taggennemføring. Tilstandsvurdering: Altanstuer fremstår intakte uden tegn på skader. Der har tidligere været enkelte problemer ved sammenbygning med eksisterende bygning: Der har været utætheder mellem facademurværk og altanstuer, som er lukket med fugebånd (Ilmodbånd). Der har været problemer med fugt/utætheder ved inddækning mod facade/tagfod, over altanstuer. Disse problemer er oplyst udbedret. Opretning/forbedring/vedligehold: Smøring af beslag og glideskinner samt jævnlig kontrol af fuger, inddækning ved tag og tagnedløb. Supplerende undersøgelser: Ikke aktuelt Budget: Vedligehold: 5.000,- kr./år

29 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 28 Foto Altanstuer Altanstuer

30 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 29 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (47) Tagdækning inkl. tagrender 10. Specifikation: Dimension : Blok 12: Lertegl med understrygning Indbygningsår : 1945 blok 12 : Blok 14+16: Betontagsten m. fugning :~1985 blok : Plasttagrender og nedløb Placering : Tag Restlevetid tagdækning : 0-5 år blok 12 : 30 år blok Antal boliger : 3 blokke (52 boliger) Eftersynsinterval : 1-2 år Areal tagflade : Blok m 2 : Blok m 2 Besigtigelse: Tagdækningen på blok 12 består af de oprindelige røde lertegl på lægter og understrøget med mørtel. På blok 14 og 16 er tagdækningen udskiftet omkring 1985 til røde betontagsten understrøget med bitumen. Tagrender og nedløb er i grå plast monteret i galvaniserede rendejern. Tilstandsvurdering: Blok 12 Tagdækningen (ler tegl/mørtel understrygning) er dårlig (karakter 4-5). Tagdækningen fremstår med skader i varierende omfang. Tegl ligger flere steder dårligt og har revner, afskalninger m.v. Fra loftrummet ses mange steder lys hvor mørtelunderstrygning er faldet ned. I forbindelse med besigtigelsen foregik der aktuelt reparation af tagdækningen på blok 12, p.g.a. utætheder. Blok Betontagsten og bitumen understrygning er intakt uden synlige skader. Der kan være mindre utætheder ved inddækninger, omkring taggennemføringer. Der mangler ventilation i tagryggen. Opretning/forbedring/vedligehold: Udskiftning af taget på blok 12 inden for 0-5 år. Etablering af ventilation i tagryggen på blok indenfor 0-5 år. Kontrol og udbedring af evt. skader på inddækninger. Jævnlig kontrol af tagdækning samt rensning af tagrender/nedløb. Supplerende undersøgelser: Budget: Vedligehold: Kontrol af tagdækning og udbedring af evt. skader på inddækninger ,- kr./år Opretning: Opretningspriser inkl. moms Blok 12 (0-5 år) kr kr./m 2 inkl. moms Udskiftning af tagdækning og tagrender. Ny tagdækning udføres med betontagsten som blok 12. Blok (0-5år) ,- kr. Etablering af ventilation ved tagryg i blok

31 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 30 Foto Blok 12:Tegldækning Blok 12: Hul i tagflade Blok 12: Knækket tegl Blok 12: Defekte tegl Blok 16: Betontegl Betontegl understrøget med bitumenfuge Blok 12: Nedløb/tagrender/altanstuer Blok 12: Tagrender

32 Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Side 31 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (50)1 Kloakanlæg for spildevand og regnvand 11. Specifikation: Dimension : ø 100 ø150 mm Indbygningsår :1945 Placering : i terræn og underbygninger Restlevetid :0-10 år Eftersynsinterval :x år Vedligeholdelsesinterval :1 år/løbende Total : ca. 700 lbm + 16 nedgangsbrønde + 32 tagvandsbrønde Besigtigelse: Afløbssystem i jord er fælles system for regn- og spildevand. Kloakanlægget er uden for bygningerne udført med betonledninger og brønde, mens kloakledningerne under bygninger er glasserede lerrør. I forbindelse med besigtigelsen er der foretaget stikprøvevis TV-inspektion af kloakledninger ved Skolevej 12: ca. 70m hovedledning, ca. 30m stikledninger under bygning og ca. 25m stikledninger udenfor bygning. På de oprindelige kloaktegninger er der vist indvendigt dræn ø 80mm under kældergulvet. I hver blok er drænet ført til den midterste 1 m brønd på indgangssiden. Drænledningerne er ikke tilgængelige, og er derfor ikke med i undersøgelsen. Tilstandsvurdering: TV-inspektionen viser, at der er mange fejl og skader på kloakledningerne i form af overfladebeskadigelser, forskudte og åbne samlinger samt aflejringer og belægninger m.m. I TV-inspektionsrapporten angives for hver rørstrækning et fysisk indeks som er beregnet på baggrund af skadesprocenten for den pågældende strækning. Det fysiske indeks er et tal mellem 0 og 10. Tilstanden er god for ledninger med små fysiske indeks, mens tilstanden er dårlig for ledninger med stort fysisk indeks. For de undersøgte kloakledninger ligger de fysiske indeks fra 7,3 til 10. Der er 9 strækninger med fysisk indeks 10. For de 13 strækninger er gennemsnittet af de fysiske indeks: 9.5. Tilstanden af kloakledningerne må derfor betegnes som dårlig. Opretning/forbedring/vedligehold: Det anbefales, at der indenfor de næste 10 år foretages renovering af kloakledningerne og de tilhørende nedgangsbrønde og tagvandsbrønde. Renoveringen anbefales udført ved strømpeforing. I nedgangsbrønde renoveres bundløb, banketter og brøndsider. Tagvandsbrønde udskiftes. Opretningen omfatter renovering af kloakledninger og nedgangsbrønde samt montering af nye tagvandsbrønde. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der i forbindelse med meget kraftige regnskyl har været problemer med opstuvning gennem gulvafløb i kælder. Det kan anbefales, at gulafløb i kælder udskiftes til godkendte gulvafløb med højvandslukke. Tagvandsbrønde med sandfang bør oprenses hvert 2 år. De anførte udgifter til vedligehold er for det renoverede kloakanlæg herunder oprensning af sandfang hver 2år Budget: Opretningspriser inkl. moms Opretning: Vedligehold: kr. pr. år

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere