SØTORVET HVALSØ MARTS REVIDERET OKTOBER Mangor & Nagel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel"

Transkript

1 SØTORVET HVALSØ MARTS REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND DETAILHANDELSSTRUKTUREN I HVALSØ OVERSIGTSPLAN AREALOVERSIGT BUTIKSOVERSIGT TEGNINGSMATERIALE Visualisering Situationsplan Visualisering Visualisering Planudsnit Blok 01 Blok 02 Blok 03S Blok 03N Blok 04 Blok 05 Blok 06 Visualisering SKILTNING side 03 side 04 side 05 side 06 side 07 side 08 side 09 side 10 side 11 side 12 side 14 side 18 side 24 side 26 side 30 side 32 side 36 side 37 side 38 SuperBrugsen Skolevej Hvalsø Becker & Nielsen Torvebyen 2, Køge Tegningsmaterialet illustrerer principper for bebyggelsens udformning. Ved uoverensstemmelse mellem tegninger er bygningsplaner retvisende. Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Mangor & Nagel Arkitektfirma København Struenseegade 9, 3.sal th København N 2 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

3 BAGGRUND OG INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette betyder, at handlende fra byens opland i høj grad søger mod andre byer for byliv og handel. Samtidig forventes det, at indbyggertallet i byen fortsat vil stige i de kommende år. Der ligger således et stort uudnyttet potentiale i at videreudvikle det succesfulde handelsliv omkring SuperBrugsen, samt at skabe en øget fornemmelse for bymidten i Hvalsø. Ambitionen bag projektet Søtorvet er at skabe et nyt attraktivt bycentrum, der fungerer som byens handels-og bylivsmæssige hjerte. By-strukturen tænkes fortættet med et nyt byggeri indeholdende butikker, boliger samt liberalt erhverv. Denne intensivering af by, og blanding af funktioner, giver mulighed for at sikre liv henover døgnet. Den nye bymidte vil fungere som et multifunktionelt torv, der vil kunne huse alt fra markedsdage til musik- og foreningsarrangementer. Herudover integreres en række solrige pladser og strøg, der indbyder til længerevarende ophold, og som vil medvirke til at fastholde livet i byen. HELHEDSPLAN Helhedsplanen fokusere på at skabe en række pladser, samt en central visuel akse igennem byggeriet. Området forbindes til Hvalsø Hovedgade samt Søvej via en række passager. Byggeriet tænkes udført i en skala og med materialer, der passer til den eksisterende by. Parkering placeres i byggeriets ydrekant, i forbindelse med de to store daglivareforretninger. Byggeriet udformning består af 3 grundlæggende elementer. 1: Base som rummer detailhandel. 2: På 1. sal/2. sal boliger eller liberalt erhverv. 3: Taghaver der både vil give rekreative rum for boliger og liberalt erhverv samt sikre et grønt udtryk i byggeriet. HVALSØ KIRKE Hvalsø Kirke er byens historiske og naturlige centrum. Kirken ligger hævet over byen, og er belyst om aftenen. BAGGRUND INTENTIONER Det er projektets ambition, at den nye bebyggelse ikke skærmer unødigt for udsigten til kirken; derfor er bebyggelsen tænkt og skitseret med opmærksomhed på kirkens synlighed og betydning. BYRUM OG PLADSDANNELSER Den nye bymidte har et fodaftryk på ca m 2 og et samlet etageareal på ca m 2. Bebyggelsen er kendetegnet ved en serie af pladser, der forbindes af et butiksstrøg, der fungerer som en klar visuel akse igennem hele byggeriet. Handelspladsen er placeret i forbindelse med SuperBrugsen, og opnår sin pladskarakter via lukningen af Skolevej for biltrafik samt placeringen af en skråtstillet huskrop, der i form og karakter skiller sig ud fra den øvrige bystruktur (blok 04). Fra Handelspladsen kan man fortsætte igennem Handelsstrøget, hvor husene står tættere, og således skaber et intimt byrum. Handelstrøget leder til det centrale bytorv, der ligesom Handelspladsen markeres med et skråtstillet hus, men har en mere fortættet skala og karakter. Fra Bytorvet er der et kig til grønningen og søen. I områdets nordlige del ved Fakta placeres Strøgpladsen, der via bygningernes forskudte former åbner sig imod Hovedgaden. Man kan sive igennem hele bebyggelsen via den centrale gågade og ligeledes via en række passager til Hovedgaden. NYFORTOLKNING AF LANDSBYKARAKTEREN Bygningernes skala og materialitet lægger sig i forlængelse af den eksisterende arkitektur i Hvalsø, både hvad angår skala og form. Det er projektets vision at skabe en sammenhæng imellem den eksisterende bystruktur og den nye bebyggelse. Den nye arkitektur skal være levende og tryg at færdes i, så bymidten også vil fremstå attraktiv udenfor butikkernes åbningstid. Ved at lave forskydninger og materialeskift i de enkelte bygninger, vil arkitekturen ikke fremstå monumental, men derimod som en bystruktur, der er vokset frem med tiden, og passer ind på stedet - på en nutidig og nyfortolket måde. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Facaderne vil fremstå forskelligartede med vandskurede teglfacader i forskellige farver og nuancer afbrudt af partier i lette materialer som træ eller glas. SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

4 DETAILHANDELSSTRUKTUREN I HVALSØ HVALSØ OG LEJRE KOMMUNE Stationen i Hvalsø er den sidste i HT-området, og i rush hour er der forbindelse til København med tog hvert tyvende minut; turen til København tager godt en halv time. Der er store parkeringsområder tæt på stationen for pendlere. Hvalsø, med ca indbyggere, er hovedbyen i Lejre kommune, der har ca indbyggere. Hvalsø er af Lejre kommune udpeget som den by i kommunen, hvor den væsentligste udvikling af bymiljøet med udbygning af indkøbsmuligheder m.m. skal ske. Lejre kommune og Hvalsø er karakteriseret ved, at der bor mange mennesker i området, som arbejder udenfor kommunen. Befolkningssammensætningen er kendetegnet ved et, i forhold til landsgennemsnittet, højt uddannelsesniveau, en høj indkomst og et højt personligt rådighedsbeløb. Der er en konstant indflytning til Hvalsø af nye beboere, både på grund af de attraktive boligmuligheder men også på grund af de attraktive omgivelser og den nemme transport til København. Hvalsø by har endvidere meget gode skole- og fritidsmuligheder for børn og unge, og Hvalsø har et meget stærkt handelsmiljø for dagligvarer, bl.a. med SuperBrugsen, Fakta og Netto. Der forventes en stigning i befolkningstallet i Hvalsø på 6 % frem til er der en faktisk omsætning af udvalgsvarer i Hvalsø by på godt mdkk I figuren til højre (gengivet fra ICP s rapport fra februar 2012) kan det ses, at der indenfor en køre-afstand på 10 minutter er ca personer og ca husstande. Dette svarer til et samlet detailhandelsforbrug på ca. mdkk 615, opdelt på et forbrug af dagligvarer på mdkk 293 og et forbrug af udvalgsvarer på mdkk 322. Frem til 2021 forventes disse to områder forbrugsmæssigt at stige med henholdsvis ca. 22 % og ca. 14 %. Det er denne store købekraft, som i dag flyttes ud af kommunen og ud af området til primært Roskilde, Holbæk og Ringsted, som det nye projekt Søtorvet søger at udnytte rent kommercielt. Det er således planlagt, at der skal bygges en samlet ny bymæssig bebyggelse imellem den nuværende Fakta og SuperBrugsen i Hvalsø på ca m 2, med en kombination af butikker, boliger og liberalt erhverv. Det store uudnyttede potentiale for specielt udvalgsvarehandel skal tilgodeses med udbygningen af attraktive udvalgsvarebutikker til supplement af Hvalsøs i forvejen gode forsyning med dagligvarebutikker. HVALSØ ROSKILDE 5 min 10 min KØBENHAVN UDVIKLINGEN I HANDELSMILJØET I HVALSØ, BYGGERI AF SØTORVET Som led i Lejre Kommunes udviklingsstrategi for Hvalsø lod kommunen i februar 2012 Institut for Centerplanlægning A/S (ICP A/S) lave en analyse af de nuværende og potentielle fremtidige detailhandelsmæssige muligheder i Hvalsø. Hovedpunkterne fra denne analyse er: - Der er et stort uudnyttet forbrugspotentiale indenfor detailhandelsvarer, specielt udvalgsvarer, idet en stor del af denne handel i dag sker i Roskilde, Holbæk og Ringsted. - Gennemsnitlig årlig hustandsindkomst i Lejre kommune er på DKK mod et landsgennemsnit på DKK Forventet stigning i udvalgsvareforbrug i selve Hvalsø by fra mdkk 149 til mdkk 181 i perioden frem til I dag Køreafstand Antal personer Antal husstande 5 min min Opland til Hvalsø bymidte ved 5 og 10 minutters kørsel. Gengivet efter rapporten Udviklingsmuligheder for detailhandelen i Hvalsø, dateret 24. februar 2012 og udarbejdet af ICP A/S. 4 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

5 OVERSIGTSPLAN Hvalsø st. 1:2000 (A3) Parkering Hovedgaden Skolevej Hvalsø Kirke Parkering Parkering SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

6 AREALOVERSIGT BLOK/ETAGE m 2 (brutto) BLOK 01 Stuen 1. sal m m 2 BLOK 02 Stuen 1. sal 916 m m 2 04 BLOK 02 FAKTA NY BEBYGGELSE BLOK 03S Stuen 1. sal 2. sal BLOK 03N Stuen 1. sal 2. sal BLOK 04 Stuen BLOK 05 Stuen 1. Sal m m m m m m m m m 2 SUPER BRUGSEN SUPER BRUGSEN 04 BLOK 01 BLOK 02 BLOK BLOK BLOK 06 FAKTA BLOK 03S 03N VAREINDLEVERING AFFALD NY BEBYGGELSE GÅGADE VAREINDLEVERING FARTDÆMPNING AFFALD BLOK 06 Stuen 1. Sal 2. Sal 355 m m m 2 03N GÅGADE TOTAL m 2 FARTDÆMPNING I alt stuen, butikker og adgangsareal til 1. og 2. sal m 2 BLOK 03S I alt 1. sal og 2. sal, boliger og liberalt erhverv m 2 6 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

7 BUTIKSOVERSIGT - STUEPLAN Butik m 2 (brutto) BLOK 01 01A 01B 01C 01D 01E BLOK 02 02A 02B 02C 02D 200 m m m m m m m m m 2 SUPER BRUGSEN 04 02A 02B 02C 02D 05 FAKTA BLOK 03S Samlet butiksareal 1.157m 2 01A 01B 01C 01D 01E 6A 6B Mulighed for varierende inddeling iht. plantegning s. 24 BLOK 03N Samlet butiksareal 688 m 2 BLOK 03N Mulighed for varierende inddeling iht. plantegning s. 26 BLOK 03S BLOK BLOK BLOK 06 6A 6B 215 m m m m 2 REVIDERET OKTOBER SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

8 VISUALISERING PERSPEKTIV AF SØTORVET SET MOD SYD 8 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

9 SITUATIONSPLAN 1:600 (A3) KT Handelspladsen Bytorvet Strøgpladsen KT KT Bed/beplantning Gågade/pladser Fartdæmpning KT KT Afvanding Belysning i belægning Lysmast SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

10 VISUALISERING PERSPEKTIV MOD ØST SET FRA SØEN 10 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

11 VISUALISERING PERSPEKTIV AF SØTORVET SET MOD NORD SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

12 PLANUDSNIT SNIT 1:100 (A3) Lysmast Spots i belægning Belysning på facader Øst Bolig Lysmast Ung.bolig Butik Butik Siddemøbel 12 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

13 PLANUDSNIT PLAN 1:100 (A3) Udeservering ering Afvanding Pullerter langs adgangsstier til boliger Afvanding Siddemøbel Beplantning Beplantning Spot i belægning Siddemøbel Siddemøbel Afvanding Afvanding Nord Tøjstativer Tøjstativer SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

14 BLOK 01 STUEPLAN - 1:200 (A3) 1B 1A 1C 1D 1E AREALER: Butik 1A Butik 1B Butik 1C Butik 1D Butik 1E Samlet 200 m m m m m m 2 14 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

15 BLOK SAL - 1:200 (A3) Boliger Ungeboliger 1H 1I 1F 1G 1L 1M 1J 1K AREALER: BOLIGER Bolig 1F Bolig 1G Bolig 1H Bolig 1I 114 m m m m 2 UNGEBOLIGER Administration 1J Fællesarealer 1K Bolig 1L / 1V (4 stk.) Bolig 1M / 3V (4 stk.) 82 m 2 37 m 2 41 m 2 95 m 2 Samlet 443 m 2 Samlet 663 m 2 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

16 BLOK 01 TVÆRSNIT OG FACADE MOD SYD - 1:200 (A3) KT KT Blok SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

17 BLOK 01 FACADE MOD VEST - 1:200 (A3) Mulige facadefarver og nuancer. Udføres i vandskurede overflader. Blok 01 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

18 BLOK 02 STUE - 1:200 (A3) 2C 2B 2A 2D AREALER: Butik 2A Butik 2B Butik 2C Butik 2D Samlet 360 m2 245 m2 145 m2 160 m2 910 m2 18 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

19 BLOK SAL - 1:200 (A3) 2E 2F 2F 2G 2H 2E AREALER: Bolig type 2E (2 stk.) Bolig type 2F (2 stk.) Bolig type 2G Bolig type 2H Samlet 130 m2 114 m2 99 m2 109 m2 696 m2 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

20 BLOK 02 LÆNGDESNIT - 1:200 (A3) KT KT KT SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

21 BLOK 02 TVÆRSNIT OG FACADE MOD SYD - 1:200 (A3) KT KT KT KT KT Blok 02 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

22 BLOK 02 FACADE MOD ØST - 1:200 (A3) KT. 55,00 0 KT SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

23 BLOK 02 FACADE MOD VEST - 1:200 (A3) KT KT. 55,00 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

24 BLOK 03S STUEN - 1:200 (A3) NIVEAUSPRING I LOFT NIVEAUSPRING I LOFT 3S.B 3S.C 3S.D 3S.E 3S.F 3S.G 3S.H 3S.K 3S.L 3S.M 3S.N AREALER: Butik 3S.A Butik 3S.B+C+D Butik 3S.E Butik 3S.F Butik 3S.G 57 m m m m m 2 Butik 3S.H Butik 3S.K Butik 3S.L Butik 3S.M+N Samlet 99 m m m m m 2 24 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

25 BLOK 03S 1. SAL/2. SAL - 1:200 (A3) AREALER: Trappe og elevator i stueetagen 1. Sal 2. Sal Samlet Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 26 m m m m 2 96 m 2 REVIDERET OKTOBER SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

26 BLOK 03N STUEN - 1:200 (A3) NIVEAUSPRING I LOFT NIVEAUSPRING I LOFT AREALER: Butik 3N.A Butik 3N.B Butik 3N.C Butik 3N.D Butik 3N.E Butik 3N.F Samlet 118 m m m m m m m 2 26 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

27 BLOK 03N 1. SAL - 1:200 (A3) AREALER: Trappe og elevator i stueetagen 1. Sal 2. Sal Samlet Gennemsnitlig lejlighedsstørrelse 69 m m m m 2 89 m 2 REVIDERET OKTOBER SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

28 BLOK 03N 2. SAL - 1:200 (A3) 28 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

29 BLOK 03N FACADE MOD SYD - 1:200 (A3) Mulige facadefarver og nuancer. Udføres i vandskurede overflader. REVIDERET OKTOBER SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

30 BLOK 04 STUEPLAN OG SNIT - 1:200 (A3) AREALER: Farmers Market 215 m 2 30 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

31 BLOK 04 FACADE MOD ØST - 1:200 (A3),00 KT KT ,00 KT Blok 04 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

32 BLOK 05 STUEN OG 1. SAL - 1:200 (A3) AREALER: Butik, stuen Erhverv, 1. sal Samlet 275 m m m 2 32 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

33 BLOK 05 SNIT OG FACADE MOD ØST - 1:100 (A3) KT KT Blok 05 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

34 BLOK 06 STUEPLAN OG 1. SAL/2. SAL - 1:200 (A3) AREALER: Butik 6.A Butik 6.B Trappe og elevator i stueetagen Boliger Samlet 167 m² 163 m 2 25 m m m 2 34 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

35 BLOK 06 TVÆRSNIT - 1:200 (A3) HOVEDGADEN KT SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

36 BLOK 06 FACADE MOD VEST - 1:200 (A3) Mulige facadefarver og nuancer. Udføres i vandskurede overflader. KT. 54,50 Blok 03S Blok 06 Blok SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts REVIDERET OKTOBER 2014

37 VISUALISERING PERSPEKTIV AF SØTORVET SET MOD SYD SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

38 SKILTNING REKLAMER MV. SKILTNING OG REKLAMER Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal i princippet følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte. Størrelse og placering af skilte på samme facade fra forskellige firmaer skal så vidt muligt tilpasses hinanden. Effektfarver, fluoriserende eller selvlysende farver tillades ikke. Skilte til den enkelte butik må have en maksimal højde på 0,5 m. Facadeskilte skal udformes med enkeltbogstaver og opsættes direkte på facaden, så facaden kan ses gennem bogstaverne. Udhængsskilte skal hænge vinkelret på facaden. De må ikke have en sidelængde over 0,8 m, må ikke være større end 0,5 m 2, og skal placeres mindst 2,3 m over terræn. Udover ovenstående gælder følgende for dagligvare- og udvalgsvarebutikker: Dagligvarebutikker: Navn, logo, åbningstider og mindre reklamer kan tillades opsat på max. 1/3 af det enkelte vindue/dør. Enkelte vinduer kan dog blændes helt eller delvist med ensfarvet folie i hvide, grå, brune eller sorte nuancer. Udvalgsvarebutikker: Der må ikke opsættes klæbefilm, reklamer, males eller lignende på vinduer og døre. Navn, logo og åbningstider kan dog tillades. Henvisningsskilte: Henvisningsskilte skal opsættes ved virksomhedens adgangsveje og i tilknytning til virksomheden. Skilte på skiltestandere: Skiltning med skilte på skiltestandere må kun ske efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Skilte/skiltestandere må maksimalt have en højde på 2,0 m og en bredde på 1,2 m. Facade og snit - 1:100 (A3) 38 SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014

39 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere