Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller"

Transkript

1 15. april 2010 Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller Kristian Hjort-Madsen Chefarkitekt, Den Digitale Taskforce

2 Arkitekturstyring er en del af dagsordenen Digitaliseringsstrategien fremhæver forretnings- og itarkitektur som en vigtige driver for realiseringen af en borgervendt og effektiv offentlig sektor: En mere effektiv offentlig sektor skal tage udgangspunkt i forretnings- og it-arkitekturen for at tilvejebringe og udvikle et strategisk overblik mellem det offentliges ydelser, processer og it-løsninger. Arkitekturarbejdet skal dels fokusere på sammenhæng mellem enkelte systemer, dels skal det identificere muligheder for fælles løsninger, rammebetingelser og moduler med henblik på bedre digitale tjenester, genbrug af data mellem myndigheder, effektivisering og besparelser. 2

3 Overskrift Tekst 3

4 Digitalisering og effektivisering kontekst Stort antal tværgående digitaliseringsprojekter tilvejebringer fælles infrastruktur frem mod 2012 Fx digital signatur, Nem log-in, borger.dk, virk.dk og fælles dokumentboks Edag 3, november 2010 sætter fokus på udrulning af initiativer og realisering af gevinster Gensidighedsaftalen med kommunerne sætter nye dagsordner omkring digitalisering, effektivisering, automatisering og stordrift Fx afbureaukratiseringsprogrammet, objektiv sagsbehandling, NemSMS og kommunalt indkøb 4

5 Digitalisering og effektivisering kontekst (fortsat) Store områder reformeres og digitaliseres ikke uden udfordringer Fx politi, domstole, sundhed og SKAT Domænebestyrelserne er begyndt af høste erfaringer Konsolidering af kompetencer, implementeringskapacitet og samling af opgaver der giver stordrift Statens It, ØSC, KOMBIT (i kommunerne). Vil også ske i enkelte sektorer 5

6 Digitalisering og effektivisering hvad er på vej Digitalisering: Ny fælles digitaliseringsstrategi bl.a. med fokus på fuld digital kommunikation (e2012) It-udredning vil formentlig pege på behov for yderligere koordinering, konsolidering af kompetencer og implementeringskapacitet Kobling af afbureaukratisering og digitalisering vil skabe nye projekter og muligheder Effektivisering: Hårdere prioriteringer i vente Fortsat fokus på Business Cases Gensidighedsaftalen med kommunerne vil stille skarpt på den kommunale administration, men også stille krav til staten Fortsat stort fokus på samling af opgaver der giver stordrift og kan automatiseres Indkøb i kommuner Sektorer i fokus: Større initiativer omkring sundheds-it (telemedicin), undervisningssektoren og velfærdsteknologier (ABT-fonden) 6

7 Vi skal bygge fundamentet for innovation Nye, innovative services Løsning A Løsning B Standardiserede services

8

9 FORM og STORM en del af løsningen... Skabe et fælles sprog for projekter og myndigheder som arbejder på tværs af den offentlige sektor Identificere overlappende it-investeringer i den offentlige sektor Sikre genbrug af it-systemer på tværs af den offentlige sektor Skabe overblik over de enkelte domænebestyrelsers forretningsområder og større igangværende digitaliseringsprojekter her Muliggøre at den offentlige sektor kan sammenligne og følge bedre op på større offentlige it- og effektiviseringsprojekter 9

10 Baggrund FORM dækker alle offentlige kerneydelser med udgangspunkt i lovgivning en kontoplan for offentlige ydelser FORM vedligeholdes af en fællesoffentlig redaktion med repræsentanter fra KL, Danske Regioner og Staten 2 årsværk, eget budget og to årlige lanceringer FORM er obligatorisk i business case modellen og anvendes af KL (KLA, OIB, KLE), ØSC, Statens It, Borger.dk, Virk.dk, samt i analyser af overhead i staten (ASC), kommunal administration, afbureaukratisering, etc FORM version 2.0 blev lanceret marts 2010 tænkes bla. ind i it-udredningen om statslige it-projekter 10

11 FORM for fagfolk Samlet kan FORM ud fra et metodesynspunkt beskrives som en produktklassifikation, idet det offentliges tjenester kan betragtes som produkter. De øverste 3 niveauer udgør en emneklassifikation, som danner grundlaget for indplaceringen af tjenesterne i emneområder. Herudover kan FORM ud fra et funktionelt synspunkt betragtes som en forenklet model for det offentliges forretning der kan refereres til. 11

12 12

13 Niveauer i FORM 13 Serviceområder 75 Hovedområder 440 Opgaveområder Tjenester Brug værktøjet på 13

14 Illustration af FORM s fire niveauer 14

15 SR: Strategi og retning SK: Styring og kontrol UD: Udførelse UD Kortlægning og geodata - Matrikel og ejendomsdannelse - Geografisk infrastruktur - Referencenet og opmåling - Landkort og topografi - Søkort og navigation Serviceområde Hovedområde Opgaveområde Tjeneste Myndighed Lovgivning Finanslov KLE systematik Domænebestyrelser

16 Bred anvendelse i vigtige projekter Modernisering Digitalisering Service Aktive brugere - Domænebestyrelser (x4) - Statens It -Borger.dk - KLs arbejdsgangsbank (KLA) - SKIs kontraktstrukturen -Virk.dk* -KLsemneplan (KLE) - Digitaliser.dk -Rødovre.dk - Økonomiservicecentret (ØSC) - Økonomistyrelsen* -Vejle.dk* -Analyse af overhead i staten (ASC) - Analyse af kommunal administration - Erhvervs- og Byggestyrelsen - Gribskov Kommune -Afbureaukratiseringsprogrammet Aktive koblinger -Finansloven - Business case modellen - KLs Emnejournalplan (KLE) - Forretningskoordinering- og udviklingsmetoden (FOKUS) - OIB - Den Offentlige Informations Base - OIO Opgaveklassifikation FORMprodukter - OpgaveNøglen - OpgaveNøglen -ItNøglen - Service- og teknologireferencemodellen (STORM) OpgaveNøglen ServiceNøglen for digital selvbetjening 16

17 FORM for modernisering af den offentlige sektor Ressortoverblik: se f.eks. hvilke opgaver Social- og indenrigsministeriet eller Skatteministeriet har ansvar for og hvilken lovgivning opgaverne udspringer fra Ydelsesoverblik: se f.eks. hvad Administration af fiskerierhvervet er, hvem der ansvarlige for det og hvilken lovgivning opgaverne udspringer fra Tværgående serviceydelser: se f.eks. hvor der laves kontrol i hele den offentlige sektor (kontrol med anbringelsessager, arbejdsskader, badevandskvalitet, etc). Hvem har ansvaret for disse opgaver

18 FORM - og andre opgaveoversigter via opgave-broer FORM Økonomi (12.3.xx) ØSC Opgaveoversigter Redskaber: fx KLE, KLA og OIB (Dokumentations-tilgang) 18

19 FORM for sammenhængende borgerservice Fællesoffentlige portaler Fælles taksonomi FOM Fælles digital selvbetjening* Borgere/ virksomheder Fælles tekster og nyheder Fælles links Lokale portaler og hjemmesider * Baseret på den offentlige integrationsmodel (OIM) 19

20 FORM for it-systemmodernisering Kompetenceudvikling Kursusadministration HR-opgaver ifm. Til- og fratrædelser Administrative opgaver ifm. tilog fratrædelser Personaleforhold ifm. løn Personaleforhold ifm. ferie og fravær Personaleforhold ifm. Særlige ansættelsesordninger Tilrettelæggelse af arbejdstid Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata Lønforhold ifm. ferieadministration Lønforhold ifm. fravær og refusion Lønsagsbehandling Lønkørsel og kontrol Lønstyring Rejsebestilling Rejseafregning Transport af offentligt ansatte og folkevalgte Kreditoradministration og -bogføring Debitoradministration Afstemning og omkontering Anlægsadministration Regnskabsgodkendelse Likviditetsstyring Ekstern økonomisk orientering Intern økonomisk orientering Myndighedsbudgettering Finanslovsbudgettering 20 Finansiel controling

21 FM Admin Kompetenceudvikling Kursusadministration HR-opgaver ifm. Til- og fratrædelser Administrative opgaver ifm. tilog fratrædelser Personaleforhold ifm. løn Personaleforhold ifm. ferie og fravær Personaleforhold ifm. særlige ansættelsesordninger Tilrettelæggelse af arbejdstid Oprettelse og vedligeholdelse af stamdata Lønforhold ifm. ferieadministration Lønforhold ifm. fravær og refusion Lønsagsbehandling Lønkørsel og kontrol Lønstyring Rejsebestilling Rejseafregning Transport af offentligt ansatte og folkevalgte Kreditoradministration og -bogføring Debitoradministration Afstemning og omkontering Anlægsadministration Regnskabsgodkendelse Likviditetsstyring Ekstern økonomisk orientering Intern økonomisk orientering Myndighedsbudgettering Finanslovsbudgettering Finansiel controling 21

22 22

23 23

24 Forretningsreferencemodellen Service- og teknologireferencemodellen

25 Service- og teknologireferencemodellen STORM er bindeleddet mellem de forretningsmæssige referencemodeller og de områdespecifikke it-referencemodeller STORM er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens It og Finansministeriet gøres nu fællesoffentlig STORM er baseret på den amerikanske centraladministrations Service Reference Model (SRM) og Technology Reference Model (TRM) STORM er en generisk model og dækker både it-services og teknologier 25

26 It-serviceområder Borger- og virksomhedsservice (Customer Services) Procesautomatisering (Process Automation Services) Forretningsstyring (Business Management Services) Digitale aktiver (Digital Asset Services) Forretningsanalyse (Business Analytical Services) Administration (Back Office Services) Support (Support Services) Relationsstyring (Customer Relationship Management) Workflow (Tracking and Workflow) Styring af processer (Management of Process) Indholdsstyring (Content Management) Analyse og statistik (Analysis and Statistics) Databehandling (Data Management) Sikkerheds-styring (Security Management) Personalisering (Customer Preferences) Digital selvbetjening (Customer Initiated Assistance) Routing and Scheduling (Routing and Scheduling) Organizational management (Organizational Management) Investerings-styring (Investment Management) Supply Chain Management (Supply Chain Management) Dokument håndtering (Document Management) Vidensdeling (Knowledge Management) Arkivering (Records Management) Visualisering (Visualization) Dataanalyse (Knowledge Discovery) Ledelsesinformation (Business Intelligence) Rapportering (Reporting) Human resources (Human Resources) Økonomistyring (Financial Management) Styring af aktiver (Asset / Materials Management) Systemudvikling og integration (Development and Integration) Ressource og personale planlægning (Human Capital / Workforce Management) Samarbejde (Collaboration) Søgning (Search) Kommunikation (Communication) Teknologiadministration (Systems Management) Formularstyring (Forms Management)

27 Eksempel: Digital selvbetjening (703) It-services, der muliggør, at borgere og virksomheder proaktivt kan bede om assistance og service fra den offentlige sektor. I SRM kaldes it-servicetypen Customer Initiated Assistance. Typisk vil en lang række it-services, herunder særligt portaler som minsu, Tast-Selv, sundhed.dk og miljøportalen.dk, danne mulighed for interaktion mellem borger og virksomhed og myndigheden. It-servicefunktionalitet Beregning Betaling Indberetning Indblik Klage Beskrivelse Udbyder beregningsservices for borgere og virksomheder, fx relateret til SKAT. Tilbyder en elektronisk grænseflade til betaling for en given service til borgere og virksomheder Tillader borgere og virksomheder at aflevere information som for eksempel anmeldelse og ansøgning Tillader borgere og virksomheder indblik i et givent område. Tillader borgere og virksomheder at indgive en klage 27

28 Teknologidelen af STORM Teknologi Softwareplatform Softwareservices OS Database Middleware Præsentation Udviklingssuit e Lagring (SAN, NAS) Hardwareplatform Servere Udviklingsspro g Testværktøj Systemovervågning Bruger/rollestyring Lagring Infrastruktur/netværk LAN WAN BI og analyse Sikkerhed Husk at rette Header/Footer 28 28

29 Eksempel: Softwareplatform En beskrivelse af det teknologiske valg, der er foretaget inden for den softwareplatform, der understøtter it-servicen, foretages ved at beskrive: Komponent OS Database Middleware Præsentation Beskrivelse Definerer det eller de operativsystemer, it-servicen samt de understøttende systemer (webserver m.m.) benytter. Eksempler: Windows, Linux, Mac OS. Definerer det eller de databasesystemer, it-servicen benytter. Eksempler: Oracle RDBMS, MS SQLServer, PostgreSQL. Definerer de middlewaresystemer, it-servicen benytter. Eksempler: MS BizTalk-server, IBM DB2 Connect, SAP XI, IBM WebSphere MQ. Definerer det eller de softwareprodukter, der muliggør/ faciliterer præsentation til brugeren. Eksempler: MS SharePoint Portal Server, SAP Portals. 29

30 FORM og STORM i kontekst Fælles taksonomi for forretningsservices Fælles taksonomi for it-services Fælles taksonomi for infrastrukturservices 30

31 Fællesoffentlig forretningsreferencemodel Service- og teknologi referencemodel Offentlige opgaver Myndigheder Bevillinger Lovgivning IT-services Informationer Integration Teknologi Referencemodeller Er grundlag for Referencearkitekturer Sætter rammer for Løsningsarkitekturer

32 Visioner og Pejlemærker Forretnings Arkitektur Informations Arkitektur Løsnings Arkitektur Teknisk Arkitektur Opgaver Organisation Lovgrundlag Processer Handlingsord Begreber Objekter Økonomi Datastruktur Funktion Topologi Information Integration Teknologi

33 GEODATA ESDH FINANS CRM FORM STORM NØGLETEKNOLOGIER

34 Hvad vil vi opnå? Vision og mål Hvor skal arkitekturen gælde? Scope og ambition Referencemodel Er grundlag for Hvordan vil vi nå målet? Strategi Referencearkitektur Hvilke elementer skal alle løsninger indeholde? Komponenter Sætter rammer for Hvad skal alle løsninger kunne? Funktioner Løsningsarkitektur Hvilke tekniske krav og standarder skal alle løsninger overholde? Implementering

35 Mønstre Referencemodel Mønstre ESDH Referencearkitektur GIS Standarder Standarder Løsningsarkitektur Digital Sundhed Principper Principper

36 Tekniske og Forretningsmæssige Trends Visioner og Pejlemærker Forretnings Arkitektur Informations Arkitektur Løsnings Arkitektur Teknisk Arkitektur Principper Standarder Mønstre

37 Announcements! 1. STORM version 1.01 kommer snart Nu med ID-numre som FORM Roadmap for videre udvikling 2. FORM 2.01 kommer snart Bugfix 3. Grønbog om de fællesoffentlige referencemodeller kommer snart Læs mere på: 37

Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)

Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Version 1.1, 10. juni 2010 Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1.

Referencearkitektur. Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune. Løn, personale og økonomi. 20. September 2010. Strand & Donslund A/S. Version 1. Referencearkitektur Kommune og Kommune Løn, personale og økonomi 20. September 2010 Version 1.0 Strand & Donslund A/S Referencearkitektur vedr. løn, personale og økonomi Denne rapport kan frit anvendes

Læs mere

Fælles overblik over it-arkitekturen (UDKAST)

Fælles overblik over it-arkitekturen (UDKAST) Fælles overblik over it-arkitekturen (UDKAST) Digitaliseringsstrategiens initiativ 9.4 - Fælles overblik over it-arkitekturen Formål: At levere rammen og grundlaget for et fælles overblik over it-arkitekturen

Læs mere

Geografisk information i en enterprise arkitektur

Geografisk information i en enterprise arkitektur Geografisk information i en enterprise arkitektur - principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital Forvaltning Informi GIS A/S Titel: Geografisk information i en enterprise arkitektur

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere