Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen"

Transkript

1 Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) REFERAT Dato: Ref.: Karsten Sørensen Formanden Per Offersen bød velkommen til den 41. generalforsamling i Horsens Golfklub og foreslog Advokat Michael Bach Jensen som dirigent af generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Advokat Michael Bach Jensen blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Michael Bach jensen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig (sket 30. januar) og lovlig (3 ugers varsel til afholdelse i februar) indvarslet. Michael gennemgik herefter dagsordenens punkter.100 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 2. Beretning om klubbens virksomhed. (Formand Per Offersen - mundtlig fremlæggelse til GF ) Referat Generalforsamling d

2 Beretning om klubbens virksomhed 2013 (mundtlig fremlæggelse til GF ) Jeg henviser til den skriftlige beretning som blev offentliggjort på vores hjemmeside d.7. februar, samt kopi af beretningen som også er tilgængelig på opslagstavlen her i klubhuset. Jeg håber at I har haft lejlighed til at læse beretningen, da min hensigt i aften blot er at give et resume og fremhæve eventuelle forhold sket efter beretningens offentliggørelse. Vi har afsluttet 2013 og skal gøre status på år nummer 41 i Horsens Golfklub historie. Et år af de bedre i perioden, som Dansk Golf Union benævner som kriseperioden. Krise er efterhånden et ord der bruges i flæng, og specielt når tingene ikke udvikler sig som man gerne vil have det. Dansk Golf Union bruger tit ordet, men vi syntes efterhånden ikke at det passer sig at bruge i Horsens Golfklub. Krise er blevet afløst af markedsvilkår, i erkendelse af at periodens eksplosive vækst før 2007 aldrig kommer tilbage. Alle golfklubber i dag forsøger at tilpasse sig de gældende markedsvilkår der er, lokalt som nationalt. Horsens Golfklub tilpasser sig, og har løbende tilpasset sig siden Horsens Golfklub gør det godt, og klarer sig fint i konkurrencen på alle parametre, som en golfklub måler sig på. Vores medlemmer har god grund til at ranke ryggen, og føle sig stolt af at være medlem i Horsens Golfklub. Bestyrelsen ser positivt på året, der er gået, og ligeså på fremtiden der venter Horsens Golfklub har haft et rigtigt godt år, hvor jeg specielt vil fremhæve: Vi har fået 77 nye medlemmer, hvilket er det højeste siden 2008 Vi har haft den mindste nettotilbagegang i antal siden 2008 (7, -1%) Vi har haft mange prøvemedlemmer, fortsat med et stort frafald når indskuddet skulle betales, men med en bedre fastholdelses procent end 2012 Vi har, igen i år, haft en god fremgang på greenfee besøg. Vi er med i Østjysk Golfring, Danmark hurtigst voksende greenfee ordning Vi har præsteret et overskud, bedre end budget Vi har fortsat en god sund økonomi, med en god likviditet. Bestyrelsen har gennem hele sæsonen haft speciel fokus på følgende områder: Økonomi. At erhverve nye medlemmer Referat Generalforsamling d

3 At sikre fastholdelse af vores nuværende sponsorindtægter. Forskønnelse på banen At skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Medlemmerne Konkurrencen er hård for at tiltrække de betydeligt færre potentielle golfspiller der findes, modsat tidligere. Alligevel havde vi 77 prøvemedlemmer i 2013, på niveau med 2012, men vi formåede at fastholde 60% mod 47 % i Vores ambition er selvfølgelig at fastholde 100 %, som skal ske ved at fortsætte den gode indslusning, samt tilpasning af vores medlemsbetingelser. Til dette kan jeg henvise til bestyrelsens forslag senere i generalforsamlingen. I de sidste 6 år har klubben ikke været i stand til at generere en vækst i antal medlemmer, eller blot kunne præstere en neutral udvikling. I 2013 var vi tæt på at præstere en neutral udvikling, med blot 1% tilbagegang, svarende til 7 medlemmer. Det skal bemærkes og syntes jeg, tankevækkende at vi i de sidste 6 år, netto har mistet 224 senior medlemmer, svarende til en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. Men Horsens Golfklub er fortsat begunstiget af en solid medlemsskare, der har kunnet bidrage til at fastholde indtægterne på et niveau, der kan modsvare de omkostninger, vi har for at kunne drive klubben. Horsens Golfklub har, som mange andre golfklubber, en udfordring i medlemmernes aldersprofilering. 68% af vore medlemmer er over 50 år. Heraf udgør aldersgruppen over 65 år alene 34% af vore medlemmer. Denne aldersgruppe er den hurtigst voksende aldersgruppe i Horsens Golfklub. Kun 6% af medlemmerne er under 35 år. Antallet af medlemmer i denne aldersgruppe er mere end halveret siden Det er således ikke kun ændring i adfærdsmønstre og fritids interesser, der giver Horsens Golfklub udfordringer, men også en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år, og er et udtryk for begyndende alderdoms udfordringer som gør at golfspillet ikke kan udøves. Dette er også en af bevæggrundene for bestyrelsen i at fremsætte forslag om et Par 3 medlemskab, og jeg henviser til punktet senere på generalforsamlingen. Ved udgangen af 2012 var vi 876 seniormedlemmer mod 883 i 2012 Totalt set var vi ved årets udgang i alt 1162 medlemmer inklusiv 161 passive og 16 medlemmer under 10 år. Referat Generalforsamling d

4 Ved udgangen af 2012 var vi 1185 medlemmer inklusiv 175 passive og 21 medlemmer under 10 år. I øvrigt kan jeg henvise til beretningen, hvor der en udførlig statistik oversigt for bevægelserne inden for de enkelte medlemskategorier, samt oversigt over medlemmernes alderssammensætning og handicap udvikling. Greenfee og Østjysk Golfring Igen i år har vi haft rigtigt mange greenfee gæster på vores bane, på trods af en meget sen start på sæsonen. Vi have en fantastisk sommer hvor vi indhentede det tabte i forårsmånederne og mere til. På 18 huls-banen har vi registreret en total fremgang på 3 % i forhold til Vi fortsætter den positive udvikling, og har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster, som har haft en god oplevelse. Gode oplevelser giver genbesøg og generere flere ambassadører for Horsens Golfklub. Vi er kommet ind i den gode cirkel og skal forsøge at blive der. Antal af gæster er et vigtigt element i at generere indtægter for golfklubben, men også for Cafeen og Proshoppen er gæster vigtige. Greenfee indtægten for 18 huls banen er på niveau med 2012 på trods af en mindre besøgsstigning. Det kan skyldes mixet i de mange forskellige rabatordninger der efterhånden findes, herunder brug af billetter der kan varierer fra år til år. Par 3-banen fortsætter sin fremgang, og har præsteret en besøgsstigning på 17 % i forhold til Pay and Play konceptet har vist sin bæredygtighed, og er stille og roligt blevet integreret som en naturlig del af golfklubben. Samtidig er greenfee-indtægten på Par 3-banen forøget med 6 % i forhold til Bestyrelsen har fortsat store forventninger til yderligere vækst for Par 3-banen, og henviser ligeledes til bestyrelsens forslag vedr. et Par 3 medlemskab Attraktive medlemsfordele, konkurrence dygtige medlemsformer og vilkår, gode faciliteter og ikke mindst gode sociale rammer skabt af glade og tilfredse medlemmer, er parametrene for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Horsens Golfklub har det hele og det er et af bestyrelsens vigtigste opgaver, fortsat at kunne udvikle klubben og skabe den nødvendige tilvækst. Et af de mest synlige medlemsfordele er fritspilsordningen i Østjysk Golfring. 435 medlemmer i Horsens Golfklub havde et fritspilskort i 2013 hvilket er tæt på 50 % af vore senior medlemmer. Antallet af fritspilskort er fordoblet siden starten i 2009, og med mere end gæster på de 6 golfbaner i 2013, må ordningen fortsat betragtes som en stor succes. Referat Generalforsamling d

5 I 2013 kom Skanderborg Golfklub med i ordningen, og med stor succes. Skanderborg var den klub med flest besøg, med Horsens lige efter. Vi glæder os over den modtagelse Skanderborg Golfklub er blevet mødt med og glæder os ligeledes over den udvikling vi har gennemført i Østjysk Golfring. BANEN Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. Bestyrelsen har ikke foretaget disponeringer til anlægsinvesteringer på banen, siden 2010, og bestyrelsen mener nu, at tiden igen er kommet til at vi genoptager vores investeringsprogram for banen. Banen er golfklubbens største og vigtigste aktiv, som løbende skal forbedres og udvikles. I budgettet for 2014 har vi stillet forslag til at investere kr i et antal nye og forbedrede teesteder og som beskrevet i banerapporten fra Jeg henviser til fremlæggelse af budget 2014 senere i generalforsamlingen. I den forbindelse vil jeg fremhæve, at investeringen ikke alene, kan finansieres af klubbens løbende drift, men må finansieres af klubbens opsparede midler. Bestyrelsen anser dette for fuldt forsvarligt Vinteren 2013 var hård ved banen, og det blev en historisk sen opstart på banen. Nattefrost til midt i april, svampeangreb, stankelbenslarver og råger, var nogle af de store udfordringer for Hede Danmark, i forårets første måneder. Først omkring midten af juni var banen igen i rigtigt fin stand. Det var den så til gengæld resten af sæsonen, samtidig med en sommer som viste sig fra sin varmeste side. Mange golfbaner rundt i Danmark var brændt af, men i Horsens var der grønne fairways på golfbanen. Der er både fordele og ulemper, ved banens beliggenhed og vækstlag! Det blev en sen åbning af sommergrens d. 26. april, men til gengæld også en sen lukning d. 9. december. Ser vi bort fra larver, råger, frost og svampe var en af de største udfordringer vores driving range på 1. sal. Til stor irritation for mange, har fremføringsmekanisme og automat ikke fungeret optimalt, gennem det meste af sæsonen. Mange ihærdige forsøg fra mange, gennem sæsonen, for at udbedre og finde årsagen er mislykkes. Referat Generalforsamling d

6 Vi har nu konkluderet at vi ikke kan fortsætte med den nuværende model for fremføring, og ser os nødsaget til at investere i en anden model. Investeringen vil andrage ca. kr og er indeholdt i budgettet for 2014 De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer, og vi skal vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og i semirough. Miljøstyrelsen har en skarp opfølgning, og har i 2013 besøgt 29 golfklubber og givet 4 påbud. Fra og med marts 2014, skal alle golfklubber indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen. Horsens Golfklub har ikke haft besøg af Miljøstyrelsen, men byder Miljøstyrelsen velkommen, og Horsens Golfklub benytter ikke sprøjtemidler, der ikke er tilladt. Derimod har Hede Danmark fokus på at minimere brugen mest muligt, år efter år. Vi har haft en 1-årig kontrakt med Hede Danmark, som bestyrelsen har fornyet for Hede Danmark har en professionel indgang til banepleje, og en unik professionel medlemskommunikation vedr. banens pleje og forhold. Bestyrelsen betragter samarbejdet med Hede Danmark som gensidig konstruktivt og som et godt professionelt samarbejde. Vores samarbejde går nu ind i sit 8. år SPORT Sæsonen har givet flere flotte sports resultater og specielt fra nogle af de helt unge spillere. Klubbens højest rangerende hold 2. division Senior Mix, sluttede på en 3. plads efter en tæt slutkamp. 3. divisions herre, sluttede ligeledes på en 3. plads efter at have været i oprykningsposition inden den sidste kamp. Kvalifikationshold herre blev nr. 2 i deres pulje. Kvalifikationsholdet damer, havde en flot sæson, vandt deres indledende pulje og kom i oprykningsspil som endte med oprykning til 2. division Et stort tillykke til pigerne I veteranklassen Mix, havde en uheldig sæson som sluttede med en sidste plads i rækken og dermed nedrykning fra divisionen. Individuelt havde vi et rigtig flot år Stephanie Amalie Astrup blev i slutningen af 2012, optaget i observations truppen til juniorlandsholdet og slog sig fast på A-truppen i løbet af 2013 sæsonen. Stephanie blev herefter Horsens Golfklub første landsholdsspiller efter 41 år. Referat Generalforsamling d

7 Stort tillykke til Stephanie og klubben er stolt på dine vegne Stephanie spillede mange internationale og nationale matcher i 2013 bl.a. kan nævnes turneringer hvor Stephanie blev nr. 1 International turnering i Frankrig - Hammel Junior Open - AON DGU Junior Tour II (med hole in one ) Kamilla Bang Christensen havde også en fantastisk sæson og spillede ligeledes mange turneringer og med førstepladser i: Cobra/Puma, Skanderborg - Girls Only touren, Viborg - Girls Only touren, Roskilde og vinder af en samlede Girls Only tour Alexander Loft gjorde sig også positivt bemærket, ved at vinde de 4 individuelle turneringer i JDT for U16. Klubbens bedste dame og herre spiller blev igen i år Stephanie Amalie Astrup og Jacob Madsen, som dermed fortsat kan disponere over deres private parkeringsplads. Der er afholdt 9 klubturneringer i sæsonen, og en enkelt blev aflyst da der var for få deltagere tilmeldt. Antallet af deltagere til vore turneringer er faldende, og har været det de sidste 5 år. MEDARBEJDERE-SAMARBEJDSPARTNERE-SPONSORER-FRIVILLIGE Et af sekretariatets vigtigste opgaver er medlemspleje, og god kundeservice, over for vore gæster. En opgave som Susanne og Karsten udfører på bedste vis, med mange positive reaktioner og kommentarer fra medlemmer og gæster. Et andet område er at rekruttere nye medlemmer, som sker via åbent-hus-arrangementer, deltagelse i udstillinger, markedsføring eller direkte kontakt med potentielle nye medlemmer. I disse tider, et hårdt og til tider utaknemmeligt job, men hvor Susanne og Karsten løfter niveauet. Bestyrelsen anerkender i stor grad jeres indsats for golfklubben. Karsten afsluttede i januar i år en 3 årig diplomuddannelse i golfmanagement, med en flot bestået eksamen. I Danmark findes der ikke flere end 25 golfmanagers med denne uddannelse, og bestyrelsen syntes det er sejt og rigtigt godt gået af Karsten, at have gennemført uddannelsen. Et stort tillykke, og også et tillykke i næste uge med dine 60 år. En stor tak til Else, Graham og Steffen for et rigtigt godt samarbejde i løbet af året. I er en vigtigt del af Horsens Golfklub, både for medlemmerne men også for alle vore gæster som besøger os i løbet af sæsonen. 34 år i Horsens Golfklub forpligter for både Oakley og Horsens Golfklub Der skal også lyde en stor tak til Jan Rasmussen som gør en stor indsats med at sluse vores yngste medlemmer sikkert ind i golfspillets finesser. Referat Generalforsamling d

8 Vores samarbejde med Henrik og Pernille havde d. 10 februar 10 års jubilæum. Et unikt samarbejde, i en tid hvor flere og flere golfklubber har store udfordringer, i at få deres golfcafe til at fungere optimalt, og deraf et konstant skift af forpagtere. En velfungerende cafe er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende cafe, og vi kender ingen golfklubber som har åben 365 dage om året! En stor tak til Henrik, Pernille og jeres team, for indsatsen. Fra klubbens side kan vi kun opfordre til en fortsat udvikling af jeres koncept, både i cafeen og i jeres cateringvirksomhed. Tak til Hede Danmark for vores samarbejde, og jeres professionelle faglige indgang, som vores medlemmer får indblik i ved jeres måde at kommunikere på. I har jeres daglige udfordringer med en bane, som ikke altid udgør det perfekte grundlag for optimale vækst betingelser, men hvor I alligevel formår at få et godt resultat. En stor tak til alle vore frivillige, som udfører et kæmpearbejde i klubben. Uden jeres hjælp ville vi være ringe stillet, og som klub er vi privilegeret at I har tid og lyst til at gøre en forskel. Vi har igen i 2013 haft et højt bidrag fra vores sponsorer, og der skal ligeledes lyde en stor tak for jeres villighed, og lyst til at hjælpe og støtte Horsens Golfklub. Det er ikke en selvfølge at I er der, og vi har brug for jeres støtte. Vi er klar over de udfordringer erhvervslivet har i disse tider, og vi er taknemmelig for jeres fortsatte støtte. AFSLUTNING-FREMTID Afslutningsvis vil jeg kort resumere bestyrelsens generelle holdning til den nære fremtid. Der er udfordringer, som i enhver anden branche. Udfordringer løses, eller man forsvinder i recession med deraf afledte konsekvenser. Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års formindsket fald i nettoafgang af medlemmer, samt stigning i greenfee aktivitet har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Vi skal gøre os mere konkurrence dygtige, og dermed tiltrække nye golfspillere Vi skal bruge lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro. Vi skal gøre det mere fleksibel for nye medlemmer i at blive medlem af Horsens Golfklub. Vi skal begynde at investere i banen igen, efter en sund pause på 3 år. Bestyrelsen mener at vi har udvist mere end rettidig omhu de sidste 3 år, og det skal vi selvfølgelig fortsat gøre. Men vi kan godt tillade os at smide lidt af vores forsigtighed væk og foretage nogle fornuftige fremadrettet tiltag, der skal flytte os videre frem.. Referat Generalforsamling d

9 Vi er beviste om at vores udfordringer ikke forsvinder, blot fordi vi bruger lidt af vores reserver, men det kan kick starte en ny positiv udvikling for klubben. Mange klubber fjerner indskud, og Horsens Golfklub er faktisk en af færre og færre klubber i Danmark, som fastholder indskud. Det er der gode grunde til, da vi fortsat mener at vi som klub er attraktiv, ligesom vi gennem en årrække har gjort klubben økonomisk attraktiv. Jeg henviser til bestyrelsens forslag vedr. en ny medlemskategori og håber at forsamlingen tager godt imod bestyrelsens forslag. Vi håber at vi med vores tiltag med fjernelse af indskud, men med forhøjet kontingent, kan gøre os endnu mere konkurrence dygtig, og skabe grobund for flere medlemmer. Bestyrelsen vil fortsat følge medlemsudviklingen intensivt, og såfremt tiltagene i 2014 ikke viser sig at være tilstrækkelig, til at opfylde vores ambition, vil bestyrelsen på ny vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor jeg for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og med et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 5 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2014 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år, bortset fra at vi har smidt lidt forsigtighed væk og vil starte på at investere i vores bane. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter Vi glæder os til en ny sæson, 2014, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 30. marts kl Tak for jeres opmærksomhed. Dirigenten efterlyste kommentarer til beretningen. Medlem 494 Kaj Atzen spurgte ind til fritspilsordningen som kun bidrager med kr. 80,- pr. runde, og ligeledes om ordningen bestod af ligeværdige klubber. Kaj Atzen var bekymret for om der var klubber der fik forholdsmæssigt for meget ud af ordningen. Referat Generalforsamling d

10 Formand Per Offersen forklarede fordelene ved fritspilsordningen og Horsens Golfklubs opbakning til denne. Per Offersen redegjorde også for problematik omkring klubber i Østjydsk Golfring, der ikke opkræver indskud. Medlemmer uden indskud skal betale merpris for fritspilskort i 2014 er prisen sat til kr. 1600,-. Medlem 2793 Robert Knudsen udtrykte tilfredshed med at man kunne tage til andre baner, når Horsens Golfklub var optaget af diverse aktiviteter. Medlem 2329 Troels Fynbo opfattede ikke kommunikationen fra Hede Danmark som noget unikt men ganske almindeligt. Formand Per Offersen udtrykte bestyrelsens tilfredshed med kommunikationen fra Hede Danmark. Medlem 2121 Torben Jepsen udtrykte utilfredshed med banens pleje. Formand Per Offersen tog kommentarerne til efterretning. Medlem 1054 Sonja Jensen spurgte ind til vedligeholdelse af banen. Formand Per Offersen henviste til budgettet. Medlem 3256 Christopher Bühl Hansen roste bestyrelsen for styringen af klubben i en vanskelig tid for golfbranchen. Årets Juniorpokal Traditionen tro blev årets juniorpokal uddelt på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Årets junior 2013 Alexander Loft Referat Generalforsamling d

11 Juniorchef Hans Lomholt motiverer og uddeler blomster og plakette: Udnævnes herved til årets junior 2013 Motivation: Med dit store talent for golfen er du nået langt i en ung alder. Du er engageret, stædig, motiveret og flittig på træningsbanen. Du er en god kammerat for dine medspillere, og har et godt humør. Du har opnået flotte resultater i 2013: Nr. 1 på distriktsranglisten, vinder af gennemgående JDT turnering. Træningsflid ud over det sædvanlige lover yderligere fremskridt i årene der kommer. Vi håber, du må bevare din glæde ved golfsporten og ønsker dig mange gode oplevelser samt held og lykke fremover. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Økonomichef Steen Funch fremlagde regnskabet. Da regnskabet var udsendt i forvejen gennemgik Steen ikke hele regnskabet, men knyttede kommentarer til enkelte punkter. Medlem 2329 Troels Fynbo spurgte om momsforhold i forbindelse med Hede Danmark kontrakt. Økonomichef Steen Funch Hansen redegjorde for den delvise momsafløftning. Regnskabet blev godkendt 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. Økonomichef Steen Funch fremlagde budgettet for Budgettet er også for 2014 lagt ud fra et forsigtigt udgangspunkt på grund af markedssituationen og konkurrenceforholdene i øvrigt. Der er afsat 350 tkr. til renovering af teesteder på 18 huls banen. Der budgetteres med et underskud på 286 tkr. Underskuddet finansieres af klubbens opsparede midler. Kontingent Nuværende Pr. rate Forslag Pr. rate Sandkasse Juniorer Ynglinge Yng. Stud.ord Seniorer Senior u/indskud Sen. Stud.ord Par 3 medlemskab Passive Long-distance Fleksmedlemmer Indskud Referat Generalforsamling d

12 Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budget, kontingent og indskud. Medlem Ole Blenstrup argumenterede for at senior kontingent uden indskud burde koste over kr. 7000,-. Økonomichef Steen Funch Hansen argumenterede for niveauet og henviste til markedsforholdene. Medlem Palle Porsgaard kommenterede at kontingentet i konkurrerende klubber kunne forsvares at være dyrere end kontingent i Horsens Golfklub da andre klubber kan have flere huller til rådighed. Hermed er budget, kontingent samt indskud for 2014 vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår at der indføres nye medlemskategorier: - Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år og som ikke ønsker at betale indskud. Vælger man denne løsning skal det til enhver tid vedtagne kontingentet for seniormedlemmer tillægges 800 kr. årligt. - Par 3 bane medlemskab, som er for medlemmer der kun ønsker spil på Par 3 banen. Der udstedes et DGU kort mærket F, som betyder begrænset medlemskab med ret til spil på andre baner mod betaling af greenfee. Der betales ikke indskud for medlemsskabet. Kontingentet er 50 % af det til enhver tid værende kontingent for senior medlemskab med betalt indskud. Formand Per Offersen motiverede forslag 1 med bestyrelsens ønske om mere fleksibilitet og tilpasning til markedssituationen. Forslaget kan være med til at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke at fjerne indskud. Forslag 2 blev motiveret med et håb om at medlemmer kan forlænge deres medlemskab og dermed øge fastholdelsen af vore ældre medlemmer. Tiltaget er ligeledes et element i at forbedre vores konkurrencesituation. Medlem 2616 Søren Loft foreslog at de kr. 800,- ikke skulle være et fast beløb. Det blev vedtaget at beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Indarbejdes i forslag til ekstraordinær generalforsamling. Forslag 1 under punkt 5 blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 blev vedtaget med 98 stemmer for og 2 imod. 6. Forslag fra medlemmerne. Sonja Jensen medl. nr. 254 Vi mangler et klublokale hvor medlemmerne kan være sig selv. Forslaget kunne være at man deler lokalet i to med en foldedør og glas foroven. Eller måske en bedre aftale med cafeen i sommerhalvåret. Sonja Jensen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet, at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Referat Generalforsamling d

13 Formand Per Offersen redegjorde for det faktum at klubhuset er for lille. Der mangler plads til klubaktiviteter, men en opdeling af nuværende lokale vil ikke løse problemet. Skal problemet løses vil det kræve en udvidelse af klubhuset og dermed også yderligere økonomiske bidrag fra medlemmernes side. Med hensyn til cafeen blev der henvist til kontrakt og den kendsgerning at cafeen bidrager positivt til klubbens økonomi. Bestyrelsen lader input fra Sonja Jensen og øvrige indlæg fra generalforsamlingen indgå i det videre arbejde. Troels F. Larsen medl. nr Jeg foreslår, at klubben udpeger et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at mobilisere medlemmer til at udføre konkrete arbejdsopgaver som i det grænseområde hvor man ikke altid prioriterer at få opgaven udført af Hedeselskabet eller andre leverandører. Troels F. Larsen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Troels F. Larsen motiverede sit forslag. Formand Per Offersen fortalte om bestyrelsens organisering med ansvarsområder til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil drøfte hvorledes den frivillige hjælp kan udnyttes bedst muligt. Der var en del kommentarer fra salen vedrørende banepleje Per Offersen foreslog et medlemsmødemed Hede Danmark, så plejeplanen for 2014 bliver fremlagt for medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Offersen, medl. Nr (villig til genvalg) Hans Lomholt, medl. Nr (villig til genvalg) Per Hald, medl. nr. 17 (villig til genvalg) De 3 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Nielsen, medl. nr og Troels Fynbo Larsen, medl. nr valgt som suppleanter (begge er villige til valg) De 2 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af: Per Offersen, Steen Funch Hansen, Per Hald, Jan Rye, Hans Lomholt og Karen Grøn. 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslår valg af Revisor Helle Lorentzen, medl.nr Bestyrelsen foreslår valg af Erling Walther Madsen, medl. nr.764 som revisorsuppleant. Begge ovennævnte blev valgt. Referat Generalforsamling d

14 9. Eventuelt Under eventuelt var der en del input til forbedringer som tages med i det videre bestyrelsesarbejde. Per Offersen takkede for en god generalforsamling. Der var lykønskninger med genvalg til Per Hald, Hans Lomholt og Per Offersen. Derefter tillykke med valget til suppleanter og revisorer. Per takkede bestyrelsen for godt samarbejde igennem året der er gået. Per gjorde opmærksom på Åbent Hus dage 29. marts, 6. april og d. 27. april. Standerhejsning d. 30. marts. Til slut stor tak til dirigent Michael Bach Jensen for suveræn ledelse af generalforsamlingen. Per Offersen takkede yderligere Michael Bach Jensen for hans store velvillighed til at lede Horsens Golfklubs generalforsamling. Michael havde 17 års jubilæum, hvilket jo er værd at fejre. Referent Karsten Sørensen Dirigent Michael Bach Jensen Referat Generalforsamling d

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere