Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen"

Transkript

1 Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) REFERAT Dato: Ref.: Karsten Sørensen Formanden Per Offersen bød velkommen til den 41. generalforsamling i Horsens Golfklub og foreslog Advokat Michael Bach Jensen som dirigent af generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Advokat Michael Bach Jensen blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Michael Bach jensen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig (sket 30. januar) og lovlig (3 ugers varsel til afholdelse i februar) indvarslet. Michael gennemgik herefter dagsordenens punkter.100 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 2. Beretning om klubbens virksomhed. (Formand Per Offersen - mundtlig fremlæggelse til GF ) Referat Generalforsamling d

2 Beretning om klubbens virksomhed 2013 (mundtlig fremlæggelse til GF ) Jeg henviser til den skriftlige beretning som blev offentliggjort på vores hjemmeside d.7. februar, samt kopi af beretningen som også er tilgængelig på opslagstavlen her i klubhuset. Jeg håber at I har haft lejlighed til at læse beretningen, da min hensigt i aften blot er at give et resume og fremhæve eventuelle forhold sket efter beretningens offentliggørelse. Vi har afsluttet 2013 og skal gøre status på år nummer 41 i Horsens Golfklub historie. Et år af de bedre i perioden, som Dansk Golf Union benævner som kriseperioden. Krise er efterhånden et ord der bruges i flæng, og specielt når tingene ikke udvikler sig som man gerne vil have det. Dansk Golf Union bruger tit ordet, men vi syntes efterhånden ikke at det passer sig at bruge i Horsens Golfklub. Krise er blevet afløst af markedsvilkår, i erkendelse af at periodens eksplosive vækst før 2007 aldrig kommer tilbage. Alle golfklubber i dag forsøger at tilpasse sig de gældende markedsvilkår der er, lokalt som nationalt. Horsens Golfklub tilpasser sig, og har løbende tilpasset sig siden Horsens Golfklub gør det godt, og klarer sig fint i konkurrencen på alle parametre, som en golfklub måler sig på. Vores medlemmer har god grund til at ranke ryggen, og føle sig stolt af at være medlem i Horsens Golfklub. Bestyrelsen ser positivt på året, der er gået, og ligeså på fremtiden der venter Horsens Golfklub har haft et rigtigt godt år, hvor jeg specielt vil fremhæve: Vi har fået 77 nye medlemmer, hvilket er det højeste siden 2008 Vi har haft den mindste nettotilbagegang i antal siden 2008 (7, -1%) Vi har haft mange prøvemedlemmer, fortsat med et stort frafald når indskuddet skulle betales, men med en bedre fastholdelses procent end 2012 Vi har, igen i år, haft en god fremgang på greenfee besøg. Vi er med i Østjysk Golfring, Danmark hurtigst voksende greenfee ordning Vi har præsteret et overskud, bedre end budget Vi har fortsat en god sund økonomi, med en god likviditet. Bestyrelsen har gennem hele sæsonen haft speciel fokus på følgende områder: Økonomi. At erhverve nye medlemmer Referat Generalforsamling d

3 At sikre fastholdelse af vores nuværende sponsorindtægter. Forskønnelse på banen At skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Medlemmerne Konkurrencen er hård for at tiltrække de betydeligt færre potentielle golfspiller der findes, modsat tidligere. Alligevel havde vi 77 prøvemedlemmer i 2013, på niveau med 2012, men vi formåede at fastholde 60% mod 47 % i Vores ambition er selvfølgelig at fastholde 100 %, som skal ske ved at fortsætte den gode indslusning, samt tilpasning af vores medlemsbetingelser. Til dette kan jeg henvise til bestyrelsens forslag senere i generalforsamlingen. I de sidste 6 år har klubben ikke været i stand til at generere en vækst i antal medlemmer, eller blot kunne præstere en neutral udvikling. I 2013 var vi tæt på at præstere en neutral udvikling, med blot 1% tilbagegang, svarende til 7 medlemmer. Det skal bemærkes og syntes jeg, tankevækkende at vi i de sidste 6 år, netto har mistet 224 senior medlemmer, svarende til en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. Men Horsens Golfklub er fortsat begunstiget af en solid medlemsskare, der har kunnet bidrage til at fastholde indtægterne på et niveau, der kan modsvare de omkostninger, vi har for at kunne drive klubben. Horsens Golfklub har, som mange andre golfklubber, en udfordring i medlemmernes aldersprofilering. 68% af vore medlemmer er over 50 år. Heraf udgør aldersgruppen over 65 år alene 34% af vore medlemmer. Denne aldersgruppe er den hurtigst voksende aldersgruppe i Horsens Golfklub. Kun 6% af medlemmerne er under 35 år. Antallet af medlemmer i denne aldersgruppe er mere end halveret siden Det er således ikke kun ændring i adfærdsmønstre og fritids interesser, der giver Horsens Golfklub udfordringer, men også en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år, og er et udtryk for begyndende alderdoms udfordringer som gør at golfspillet ikke kan udøves. Dette er også en af bevæggrundene for bestyrelsen i at fremsætte forslag om et Par 3 medlemskab, og jeg henviser til punktet senere på generalforsamlingen. Ved udgangen af 2012 var vi 876 seniormedlemmer mod 883 i 2012 Totalt set var vi ved årets udgang i alt 1162 medlemmer inklusiv 161 passive og 16 medlemmer under 10 år. Referat Generalforsamling d

4 Ved udgangen af 2012 var vi 1185 medlemmer inklusiv 175 passive og 21 medlemmer under 10 år. I øvrigt kan jeg henvise til beretningen, hvor der en udførlig statistik oversigt for bevægelserne inden for de enkelte medlemskategorier, samt oversigt over medlemmernes alderssammensætning og handicap udvikling. Greenfee og Østjysk Golfring Igen i år har vi haft rigtigt mange greenfee gæster på vores bane, på trods af en meget sen start på sæsonen. Vi have en fantastisk sommer hvor vi indhentede det tabte i forårsmånederne og mere til. På 18 huls-banen har vi registreret en total fremgang på 3 % i forhold til Vi fortsætter den positive udvikling, og har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster, som har haft en god oplevelse. Gode oplevelser giver genbesøg og generere flere ambassadører for Horsens Golfklub. Vi er kommet ind i den gode cirkel og skal forsøge at blive der. Antal af gæster er et vigtigt element i at generere indtægter for golfklubben, men også for Cafeen og Proshoppen er gæster vigtige. Greenfee indtægten for 18 huls banen er på niveau med 2012 på trods af en mindre besøgsstigning. Det kan skyldes mixet i de mange forskellige rabatordninger der efterhånden findes, herunder brug af billetter der kan varierer fra år til år. Par 3-banen fortsætter sin fremgang, og har præsteret en besøgsstigning på 17 % i forhold til Pay and Play konceptet har vist sin bæredygtighed, og er stille og roligt blevet integreret som en naturlig del af golfklubben. Samtidig er greenfee-indtægten på Par 3-banen forøget med 6 % i forhold til Bestyrelsen har fortsat store forventninger til yderligere vækst for Par 3-banen, og henviser ligeledes til bestyrelsens forslag vedr. et Par 3 medlemskab Attraktive medlemsfordele, konkurrence dygtige medlemsformer og vilkår, gode faciliteter og ikke mindst gode sociale rammer skabt af glade og tilfredse medlemmer, er parametrene for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Horsens Golfklub har det hele og det er et af bestyrelsens vigtigste opgaver, fortsat at kunne udvikle klubben og skabe den nødvendige tilvækst. Et af de mest synlige medlemsfordele er fritspilsordningen i Østjysk Golfring. 435 medlemmer i Horsens Golfklub havde et fritspilskort i 2013 hvilket er tæt på 50 % af vore senior medlemmer. Antallet af fritspilskort er fordoblet siden starten i 2009, og med mere end gæster på de 6 golfbaner i 2013, må ordningen fortsat betragtes som en stor succes. Referat Generalforsamling d

5 I 2013 kom Skanderborg Golfklub med i ordningen, og med stor succes. Skanderborg var den klub med flest besøg, med Horsens lige efter. Vi glæder os over den modtagelse Skanderborg Golfklub er blevet mødt med og glæder os ligeledes over den udvikling vi har gennemført i Østjysk Golfring. BANEN Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. Bestyrelsen har ikke foretaget disponeringer til anlægsinvesteringer på banen, siden 2010, og bestyrelsen mener nu, at tiden igen er kommet til at vi genoptager vores investeringsprogram for banen. Banen er golfklubbens største og vigtigste aktiv, som løbende skal forbedres og udvikles. I budgettet for 2014 har vi stillet forslag til at investere kr i et antal nye og forbedrede teesteder og som beskrevet i banerapporten fra Jeg henviser til fremlæggelse af budget 2014 senere i generalforsamlingen. I den forbindelse vil jeg fremhæve, at investeringen ikke alene, kan finansieres af klubbens løbende drift, men må finansieres af klubbens opsparede midler. Bestyrelsen anser dette for fuldt forsvarligt Vinteren 2013 var hård ved banen, og det blev en historisk sen opstart på banen. Nattefrost til midt i april, svampeangreb, stankelbenslarver og råger, var nogle af de store udfordringer for Hede Danmark, i forårets første måneder. Først omkring midten af juni var banen igen i rigtigt fin stand. Det var den så til gengæld resten af sæsonen, samtidig med en sommer som viste sig fra sin varmeste side. Mange golfbaner rundt i Danmark var brændt af, men i Horsens var der grønne fairways på golfbanen. Der er både fordele og ulemper, ved banens beliggenhed og vækstlag! Det blev en sen åbning af sommergrens d. 26. april, men til gengæld også en sen lukning d. 9. december. Ser vi bort fra larver, råger, frost og svampe var en af de største udfordringer vores driving range på 1. sal. Til stor irritation for mange, har fremføringsmekanisme og automat ikke fungeret optimalt, gennem det meste af sæsonen. Mange ihærdige forsøg fra mange, gennem sæsonen, for at udbedre og finde årsagen er mislykkes. Referat Generalforsamling d

6 Vi har nu konkluderet at vi ikke kan fortsætte med den nuværende model for fremføring, og ser os nødsaget til at investere i en anden model. Investeringen vil andrage ca. kr og er indeholdt i budgettet for 2014 De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer, og vi skal vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og i semirough. Miljøstyrelsen har en skarp opfølgning, og har i 2013 besøgt 29 golfklubber og givet 4 påbud. Fra og med marts 2014, skal alle golfklubber indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen. Horsens Golfklub har ikke haft besøg af Miljøstyrelsen, men byder Miljøstyrelsen velkommen, og Horsens Golfklub benytter ikke sprøjtemidler, der ikke er tilladt. Derimod har Hede Danmark fokus på at minimere brugen mest muligt, år efter år. Vi har haft en 1-årig kontrakt med Hede Danmark, som bestyrelsen har fornyet for Hede Danmark har en professionel indgang til banepleje, og en unik professionel medlemskommunikation vedr. banens pleje og forhold. Bestyrelsen betragter samarbejdet med Hede Danmark som gensidig konstruktivt og som et godt professionelt samarbejde. Vores samarbejde går nu ind i sit 8. år SPORT Sæsonen har givet flere flotte sports resultater og specielt fra nogle af de helt unge spillere. Klubbens højest rangerende hold 2. division Senior Mix, sluttede på en 3. plads efter en tæt slutkamp. 3. divisions herre, sluttede ligeledes på en 3. plads efter at have været i oprykningsposition inden den sidste kamp. Kvalifikationshold herre blev nr. 2 i deres pulje. Kvalifikationsholdet damer, havde en flot sæson, vandt deres indledende pulje og kom i oprykningsspil som endte med oprykning til 2. division Et stort tillykke til pigerne I veteranklassen Mix, havde en uheldig sæson som sluttede med en sidste plads i rækken og dermed nedrykning fra divisionen. Individuelt havde vi et rigtig flot år Stephanie Amalie Astrup blev i slutningen af 2012, optaget i observations truppen til juniorlandsholdet og slog sig fast på A-truppen i løbet af 2013 sæsonen. Stephanie blev herefter Horsens Golfklub første landsholdsspiller efter 41 år. Referat Generalforsamling d

7 Stort tillykke til Stephanie og klubben er stolt på dine vegne Stephanie spillede mange internationale og nationale matcher i 2013 bl.a. kan nævnes turneringer hvor Stephanie blev nr. 1 International turnering i Frankrig - Hammel Junior Open - AON DGU Junior Tour II (med hole in one ) Kamilla Bang Christensen havde også en fantastisk sæson og spillede ligeledes mange turneringer og med førstepladser i: Cobra/Puma, Skanderborg - Girls Only touren, Viborg - Girls Only touren, Roskilde og vinder af en samlede Girls Only tour Alexander Loft gjorde sig også positivt bemærket, ved at vinde de 4 individuelle turneringer i JDT for U16. Klubbens bedste dame og herre spiller blev igen i år Stephanie Amalie Astrup og Jacob Madsen, som dermed fortsat kan disponere over deres private parkeringsplads. Der er afholdt 9 klubturneringer i sæsonen, og en enkelt blev aflyst da der var for få deltagere tilmeldt. Antallet af deltagere til vore turneringer er faldende, og har været det de sidste 5 år. MEDARBEJDERE-SAMARBEJDSPARTNERE-SPONSORER-FRIVILLIGE Et af sekretariatets vigtigste opgaver er medlemspleje, og god kundeservice, over for vore gæster. En opgave som Susanne og Karsten udfører på bedste vis, med mange positive reaktioner og kommentarer fra medlemmer og gæster. Et andet område er at rekruttere nye medlemmer, som sker via åbent-hus-arrangementer, deltagelse i udstillinger, markedsføring eller direkte kontakt med potentielle nye medlemmer. I disse tider, et hårdt og til tider utaknemmeligt job, men hvor Susanne og Karsten løfter niveauet. Bestyrelsen anerkender i stor grad jeres indsats for golfklubben. Karsten afsluttede i januar i år en 3 årig diplomuddannelse i golfmanagement, med en flot bestået eksamen. I Danmark findes der ikke flere end 25 golfmanagers med denne uddannelse, og bestyrelsen syntes det er sejt og rigtigt godt gået af Karsten, at have gennemført uddannelsen. Et stort tillykke, og også et tillykke i næste uge med dine 60 år. En stor tak til Else, Graham og Steffen for et rigtigt godt samarbejde i løbet af året. I er en vigtigt del af Horsens Golfklub, både for medlemmerne men også for alle vore gæster som besøger os i løbet af sæsonen. 34 år i Horsens Golfklub forpligter for både Oakley og Horsens Golfklub Der skal også lyde en stor tak til Jan Rasmussen som gør en stor indsats med at sluse vores yngste medlemmer sikkert ind i golfspillets finesser. Referat Generalforsamling d

8 Vores samarbejde med Henrik og Pernille havde d. 10 februar 10 års jubilæum. Et unikt samarbejde, i en tid hvor flere og flere golfklubber har store udfordringer, i at få deres golfcafe til at fungere optimalt, og deraf et konstant skift af forpagtere. En velfungerende cafe er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende cafe, og vi kender ingen golfklubber som har åben 365 dage om året! En stor tak til Henrik, Pernille og jeres team, for indsatsen. Fra klubbens side kan vi kun opfordre til en fortsat udvikling af jeres koncept, både i cafeen og i jeres cateringvirksomhed. Tak til Hede Danmark for vores samarbejde, og jeres professionelle faglige indgang, som vores medlemmer får indblik i ved jeres måde at kommunikere på. I har jeres daglige udfordringer med en bane, som ikke altid udgør det perfekte grundlag for optimale vækst betingelser, men hvor I alligevel formår at få et godt resultat. En stor tak til alle vore frivillige, som udfører et kæmpearbejde i klubben. Uden jeres hjælp ville vi være ringe stillet, og som klub er vi privilegeret at I har tid og lyst til at gøre en forskel. Vi har igen i 2013 haft et højt bidrag fra vores sponsorer, og der skal ligeledes lyde en stor tak for jeres villighed, og lyst til at hjælpe og støtte Horsens Golfklub. Det er ikke en selvfølge at I er der, og vi har brug for jeres støtte. Vi er klar over de udfordringer erhvervslivet har i disse tider, og vi er taknemmelig for jeres fortsatte støtte. AFSLUTNING-FREMTID Afslutningsvis vil jeg kort resumere bestyrelsens generelle holdning til den nære fremtid. Der er udfordringer, som i enhver anden branche. Udfordringer løses, eller man forsvinder i recession med deraf afledte konsekvenser. Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års formindsket fald i nettoafgang af medlemmer, samt stigning i greenfee aktivitet har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Vi skal gøre os mere konkurrence dygtige, og dermed tiltrække nye golfspillere Vi skal bruge lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro. Vi skal gøre det mere fleksibel for nye medlemmer i at blive medlem af Horsens Golfklub. Vi skal begynde at investere i banen igen, efter en sund pause på 3 år. Bestyrelsen mener at vi har udvist mere end rettidig omhu de sidste 3 år, og det skal vi selvfølgelig fortsat gøre. Men vi kan godt tillade os at smide lidt af vores forsigtighed væk og foretage nogle fornuftige fremadrettet tiltag, der skal flytte os videre frem.. Referat Generalforsamling d

9 Vi er beviste om at vores udfordringer ikke forsvinder, blot fordi vi bruger lidt af vores reserver, men det kan kick starte en ny positiv udvikling for klubben. Mange klubber fjerner indskud, og Horsens Golfklub er faktisk en af færre og færre klubber i Danmark, som fastholder indskud. Det er der gode grunde til, da vi fortsat mener at vi som klub er attraktiv, ligesom vi gennem en årrække har gjort klubben økonomisk attraktiv. Jeg henviser til bestyrelsens forslag vedr. en ny medlemskategori og håber at forsamlingen tager godt imod bestyrelsens forslag. Vi håber at vi med vores tiltag med fjernelse af indskud, men med forhøjet kontingent, kan gøre os endnu mere konkurrence dygtig, og skabe grobund for flere medlemmer. Bestyrelsen vil fortsat følge medlemsudviklingen intensivt, og såfremt tiltagene i 2014 ikke viser sig at være tilstrækkelig, til at opfylde vores ambition, vil bestyrelsen på ny vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor jeg for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og med et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 5 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2014 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år, bortset fra at vi har smidt lidt forsigtighed væk og vil starte på at investere i vores bane. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter Vi glæder os til en ny sæson, 2014, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 30. marts kl Tak for jeres opmærksomhed. Dirigenten efterlyste kommentarer til beretningen. Medlem 494 Kaj Atzen spurgte ind til fritspilsordningen som kun bidrager med kr. 80,- pr. runde, og ligeledes om ordningen bestod af ligeværdige klubber. Kaj Atzen var bekymret for om der var klubber der fik forholdsmæssigt for meget ud af ordningen. Referat Generalforsamling d

10 Formand Per Offersen forklarede fordelene ved fritspilsordningen og Horsens Golfklubs opbakning til denne. Per Offersen redegjorde også for problematik omkring klubber i Østjydsk Golfring, der ikke opkræver indskud. Medlemmer uden indskud skal betale merpris for fritspilskort i 2014 er prisen sat til kr. 1600,-. Medlem 2793 Robert Knudsen udtrykte tilfredshed med at man kunne tage til andre baner, når Horsens Golfklub var optaget af diverse aktiviteter. Medlem 2329 Troels Fynbo opfattede ikke kommunikationen fra Hede Danmark som noget unikt men ganske almindeligt. Formand Per Offersen udtrykte bestyrelsens tilfredshed med kommunikationen fra Hede Danmark. Medlem 2121 Torben Jepsen udtrykte utilfredshed med banens pleje. Formand Per Offersen tog kommentarerne til efterretning. Medlem 1054 Sonja Jensen spurgte ind til vedligeholdelse af banen. Formand Per Offersen henviste til budgettet. Medlem 3256 Christopher Bühl Hansen roste bestyrelsen for styringen af klubben i en vanskelig tid for golfbranchen. Årets Juniorpokal Traditionen tro blev årets juniorpokal uddelt på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Årets junior 2013 Alexander Loft Referat Generalforsamling d

11 Juniorchef Hans Lomholt motiverer og uddeler blomster og plakette: Udnævnes herved til årets junior 2013 Motivation: Med dit store talent for golfen er du nået langt i en ung alder. Du er engageret, stædig, motiveret og flittig på træningsbanen. Du er en god kammerat for dine medspillere, og har et godt humør. Du har opnået flotte resultater i 2013: Nr. 1 på distriktsranglisten, vinder af gennemgående JDT turnering. Træningsflid ud over det sædvanlige lover yderligere fremskridt i årene der kommer. Vi håber, du må bevare din glæde ved golfsporten og ønsker dig mange gode oplevelser samt held og lykke fremover. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Økonomichef Steen Funch fremlagde regnskabet. Da regnskabet var udsendt i forvejen gennemgik Steen ikke hele regnskabet, men knyttede kommentarer til enkelte punkter. Medlem 2329 Troels Fynbo spurgte om momsforhold i forbindelse med Hede Danmark kontrakt. Økonomichef Steen Funch Hansen redegjorde for den delvise momsafløftning. Regnskabet blev godkendt 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. Økonomichef Steen Funch fremlagde budgettet for Budgettet er også for 2014 lagt ud fra et forsigtigt udgangspunkt på grund af markedssituationen og konkurrenceforholdene i øvrigt. Der er afsat 350 tkr. til renovering af teesteder på 18 huls banen. Der budgetteres med et underskud på 286 tkr. Underskuddet finansieres af klubbens opsparede midler. Kontingent Nuværende Pr. rate Forslag Pr. rate Sandkasse Juniorer Ynglinge Yng. Stud.ord Seniorer Senior u/indskud Sen. Stud.ord Par 3 medlemskab Passive Long-distance Fleksmedlemmer Indskud Referat Generalforsamling d

12 Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budget, kontingent og indskud. Medlem Ole Blenstrup argumenterede for at senior kontingent uden indskud burde koste over kr. 7000,-. Økonomichef Steen Funch Hansen argumenterede for niveauet og henviste til markedsforholdene. Medlem Palle Porsgaard kommenterede at kontingentet i konkurrerende klubber kunne forsvares at være dyrere end kontingent i Horsens Golfklub da andre klubber kan have flere huller til rådighed. Hermed er budget, kontingent samt indskud for 2014 vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår at der indføres nye medlemskategorier: - Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år og som ikke ønsker at betale indskud. Vælger man denne løsning skal det til enhver tid vedtagne kontingentet for seniormedlemmer tillægges 800 kr. årligt. - Par 3 bane medlemskab, som er for medlemmer der kun ønsker spil på Par 3 banen. Der udstedes et DGU kort mærket F, som betyder begrænset medlemskab med ret til spil på andre baner mod betaling af greenfee. Der betales ikke indskud for medlemsskabet. Kontingentet er 50 % af det til enhver tid værende kontingent for senior medlemskab med betalt indskud. Formand Per Offersen motiverede forslag 1 med bestyrelsens ønske om mere fleksibilitet og tilpasning til markedssituationen. Forslaget kan være med til at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke at fjerne indskud. Forslag 2 blev motiveret med et håb om at medlemmer kan forlænge deres medlemskab og dermed øge fastholdelsen af vore ældre medlemmer. Tiltaget er ligeledes et element i at forbedre vores konkurrencesituation. Medlem 2616 Søren Loft foreslog at de kr. 800,- ikke skulle være et fast beløb. Det blev vedtaget at beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Indarbejdes i forslag til ekstraordinær generalforsamling. Forslag 1 under punkt 5 blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 blev vedtaget med 98 stemmer for og 2 imod. 6. Forslag fra medlemmerne. Sonja Jensen medl. nr. 254 Vi mangler et klublokale hvor medlemmerne kan være sig selv. Forslaget kunne være at man deler lokalet i to med en foldedør og glas foroven. Eller måske en bedre aftale med cafeen i sommerhalvåret. Sonja Jensen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet, at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Referat Generalforsamling d

13 Formand Per Offersen redegjorde for det faktum at klubhuset er for lille. Der mangler plads til klubaktiviteter, men en opdeling af nuværende lokale vil ikke løse problemet. Skal problemet løses vil det kræve en udvidelse af klubhuset og dermed også yderligere økonomiske bidrag fra medlemmernes side. Med hensyn til cafeen blev der henvist til kontrakt og den kendsgerning at cafeen bidrager positivt til klubbens økonomi. Bestyrelsen lader input fra Sonja Jensen og øvrige indlæg fra generalforsamlingen indgå i det videre arbejde. Troels F. Larsen medl. nr Jeg foreslår, at klubben udpeger et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at mobilisere medlemmer til at udføre konkrete arbejdsopgaver som i det grænseområde hvor man ikke altid prioriterer at få opgaven udført af Hedeselskabet eller andre leverandører. Troels F. Larsen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Troels F. Larsen motiverede sit forslag. Formand Per Offersen fortalte om bestyrelsens organisering med ansvarsområder til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil drøfte hvorledes den frivillige hjælp kan udnyttes bedst muligt. Der var en del kommentarer fra salen vedrørende banepleje Per Offersen foreslog et medlemsmødemed Hede Danmark, så plejeplanen for 2014 bliver fremlagt for medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Offersen, medl. Nr (villig til genvalg) Hans Lomholt, medl. Nr (villig til genvalg) Per Hald, medl. nr. 17 (villig til genvalg) De 3 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Nielsen, medl. nr og Troels Fynbo Larsen, medl. nr valgt som suppleanter (begge er villige til valg) De 2 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af: Per Offersen, Steen Funch Hansen, Per Hald, Jan Rye, Hans Lomholt og Karen Grøn. 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslår valg af Revisor Helle Lorentzen, medl.nr Bestyrelsen foreslår valg af Erling Walther Madsen, medl. nr.764 som revisorsuppleant. Begge ovennævnte blev valgt. Referat Generalforsamling d

14 9. Eventuelt Under eventuelt var der en del input til forbedringer som tages med i det videre bestyrelsesarbejde. Per Offersen takkede for en god generalforsamling. Der var lykønskninger med genvalg til Per Hald, Hans Lomholt og Per Offersen. Derefter tillykke med valget til suppleanter og revisorer. Per takkede bestyrelsen for godt samarbejde igennem året der er gået. Per gjorde opmærksom på Åbent Hus dage 29. marts, 6. april og d. 27. april. Standerhejsning d. 30. marts. Til slut stor tak til dirigent Michael Bach Jensen for suveræn ledelse af generalforsamlingen. Per Offersen takkede yderligere Michael Bach Jensen for hans store velvillighed til at lede Horsens Golfklubs generalforsamling. Michael havde 17 års jubilæum, hvilket jo er værd at fejre. Referent Karsten Sørensen Dirigent Michael Bach Jensen Referat Generalforsamling d

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere