Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen"

Transkript

1 Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår ( ) REFERAT Dato: Ref.: Karsten Sørensen Formanden Per Offersen bød velkommen til den 41. generalforsamling i Horsens Golfklub og foreslog Advokat Michael Bach Jensen som dirigent af generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Advokat Michael Bach Jensen blev efter bestyrelsens forslag valgt som dirigent. Michael Bach jensen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig (sket 30. januar) og lovlig (3 ugers varsel til afholdelse i februar) indvarslet. Michael gennemgik herefter dagsordenens punkter.100 stemmeberettigede medlemmer var mødt. 2. Beretning om klubbens virksomhed. (Formand Per Offersen - mundtlig fremlæggelse til GF ) Referat Generalforsamling d

2 Beretning om klubbens virksomhed 2013 (mundtlig fremlæggelse til GF ) Jeg henviser til den skriftlige beretning som blev offentliggjort på vores hjemmeside d.7. februar, samt kopi af beretningen som også er tilgængelig på opslagstavlen her i klubhuset. Jeg håber at I har haft lejlighed til at læse beretningen, da min hensigt i aften blot er at give et resume og fremhæve eventuelle forhold sket efter beretningens offentliggørelse. Vi har afsluttet 2013 og skal gøre status på år nummer 41 i Horsens Golfklub historie. Et år af de bedre i perioden, som Dansk Golf Union benævner som kriseperioden. Krise er efterhånden et ord der bruges i flæng, og specielt når tingene ikke udvikler sig som man gerne vil have det. Dansk Golf Union bruger tit ordet, men vi syntes efterhånden ikke at det passer sig at bruge i Horsens Golfklub. Krise er blevet afløst af markedsvilkår, i erkendelse af at periodens eksplosive vækst før 2007 aldrig kommer tilbage. Alle golfklubber i dag forsøger at tilpasse sig de gældende markedsvilkår der er, lokalt som nationalt. Horsens Golfklub tilpasser sig, og har løbende tilpasset sig siden Horsens Golfklub gør det godt, og klarer sig fint i konkurrencen på alle parametre, som en golfklub måler sig på. Vores medlemmer har god grund til at ranke ryggen, og føle sig stolt af at være medlem i Horsens Golfklub. Bestyrelsen ser positivt på året, der er gået, og ligeså på fremtiden der venter Horsens Golfklub har haft et rigtigt godt år, hvor jeg specielt vil fremhæve: Vi har fået 77 nye medlemmer, hvilket er det højeste siden 2008 Vi har haft den mindste nettotilbagegang i antal siden 2008 (7, -1%) Vi har haft mange prøvemedlemmer, fortsat med et stort frafald når indskuddet skulle betales, men med en bedre fastholdelses procent end 2012 Vi har, igen i år, haft en god fremgang på greenfee besøg. Vi er med i Østjysk Golfring, Danmark hurtigst voksende greenfee ordning Vi har præsteret et overskud, bedre end budget Vi har fortsat en god sund økonomi, med en god likviditet. Bestyrelsen har gennem hele sæsonen haft speciel fokus på følgende områder: Økonomi. At erhverve nye medlemmer Referat Generalforsamling d

3 At sikre fastholdelse af vores nuværende sponsorindtægter. Forskønnelse på banen At skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter. Medlemmerne Konkurrencen er hård for at tiltrække de betydeligt færre potentielle golfspiller der findes, modsat tidligere. Alligevel havde vi 77 prøvemedlemmer i 2013, på niveau med 2012, men vi formåede at fastholde 60% mod 47 % i Vores ambition er selvfølgelig at fastholde 100 %, som skal ske ved at fortsætte den gode indslusning, samt tilpasning af vores medlemsbetingelser. Til dette kan jeg henvise til bestyrelsens forslag senere i generalforsamlingen. I de sidste 6 år har klubben ikke været i stand til at generere en vækst i antal medlemmer, eller blot kunne præstere en neutral udvikling. I 2013 var vi tæt på at præstere en neutral udvikling, med blot 1% tilbagegang, svarende til 7 medlemmer. Det skal bemærkes og syntes jeg, tankevækkende at vi i de sidste 6 år, netto har mistet 224 senior medlemmer, svarende til en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. Men Horsens Golfklub er fortsat begunstiget af en solid medlemsskare, der har kunnet bidrage til at fastholde indtægterne på et niveau, der kan modsvare de omkostninger, vi har for at kunne drive klubben. Horsens Golfklub har, som mange andre golfklubber, en udfordring i medlemmernes aldersprofilering. 68% af vore medlemmer er over 50 år. Heraf udgør aldersgruppen over 65 år alene 34% af vore medlemmer. Denne aldersgruppe er den hurtigst voksende aldersgruppe i Horsens Golfklub. Kun 6% af medlemmerne er under 35 år. Antallet af medlemmer i denne aldersgruppe er mere end halveret siden Det er således ikke kun ændring i adfærdsmønstre og fritids interesser, der giver Horsens Golfklub udfordringer, men også en begyndende aldersgenerationsskifte giver udfordringer. Det kan nævnes, at for 40% af vore faktiske udmeldelser, passive som aktive, er medlemmerne ældre end 60 år, og er et udtryk for begyndende alderdoms udfordringer som gør at golfspillet ikke kan udøves. Dette er også en af bevæggrundene for bestyrelsen i at fremsætte forslag om et Par 3 medlemskab, og jeg henviser til punktet senere på generalforsamlingen. Ved udgangen af 2012 var vi 876 seniormedlemmer mod 883 i 2012 Totalt set var vi ved årets udgang i alt 1162 medlemmer inklusiv 161 passive og 16 medlemmer under 10 år. Referat Generalforsamling d

4 Ved udgangen af 2012 var vi 1185 medlemmer inklusiv 175 passive og 21 medlemmer under 10 år. I øvrigt kan jeg henvise til beretningen, hvor der en udførlig statistik oversigt for bevægelserne inden for de enkelte medlemskategorier, samt oversigt over medlemmernes alderssammensætning og handicap udvikling. Greenfee og Østjysk Golfring Igen i år har vi haft rigtigt mange greenfee gæster på vores bane, på trods af en meget sen start på sæsonen. Vi have en fantastisk sommer hvor vi indhentede det tabte i forårsmånederne og mere til. På 18 huls-banen har vi registreret en total fremgang på 3 % i forhold til Vi fortsætter den positive udvikling, og har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster, som har haft en god oplevelse. Gode oplevelser giver genbesøg og generere flere ambassadører for Horsens Golfklub. Vi er kommet ind i den gode cirkel og skal forsøge at blive der. Antal af gæster er et vigtigt element i at generere indtægter for golfklubben, men også for Cafeen og Proshoppen er gæster vigtige. Greenfee indtægten for 18 huls banen er på niveau med 2012 på trods af en mindre besøgsstigning. Det kan skyldes mixet i de mange forskellige rabatordninger der efterhånden findes, herunder brug af billetter der kan varierer fra år til år. Par 3-banen fortsætter sin fremgang, og har præsteret en besøgsstigning på 17 % i forhold til Pay and Play konceptet har vist sin bæredygtighed, og er stille og roligt blevet integreret som en naturlig del af golfklubben. Samtidig er greenfee-indtægten på Par 3-banen forøget med 6 % i forhold til Bestyrelsen har fortsat store forventninger til yderligere vækst for Par 3-banen, og henviser ligeledes til bestyrelsens forslag vedr. et Par 3 medlemskab Attraktive medlemsfordele, konkurrence dygtige medlemsformer og vilkår, gode faciliteter og ikke mindst gode sociale rammer skabt af glade og tilfredse medlemmer, er parametrene for at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Horsens Golfklub har det hele og det er et af bestyrelsens vigtigste opgaver, fortsat at kunne udvikle klubben og skabe den nødvendige tilvækst. Et af de mest synlige medlemsfordele er fritspilsordningen i Østjysk Golfring. 435 medlemmer i Horsens Golfklub havde et fritspilskort i 2013 hvilket er tæt på 50 % af vore senior medlemmer. Antallet af fritspilskort er fordoblet siden starten i 2009, og med mere end gæster på de 6 golfbaner i 2013, må ordningen fortsat betragtes som en stor succes. Referat Generalforsamling d

5 I 2013 kom Skanderborg Golfklub med i ordningen, og med stor succes. Skanderborg var den klub med flest besøg, med Horsens lige efter. Vi glæder os over den modtagelse Skanderborg Golfklub er blevet mødt med og glæder os ligeledes over den udvikling vi har gennemført i Østjysk Golfring. BANEN Banerapporten, som blev udarbejdet i 2003, er fortsat bestyrelsens styringsværktøj til allokering af ressourcer. Bestyrelsen har ikke foretaget disponeringer til anlægsinvesteringer på banen, siden 2010, og bestyrelsen mener nu, at tiden igen er kommet til at vi genoptager vores investeringsprogram for banen. Banen er golfklubbens største og vigtigste aktiv, som løbende skal forbedres og udvikles. I budgettet for 2014 har vi stillet forslag til at investere kr i et antal nye og forbedrede teesteder og som beskrevet i banerapporten fra Jeg henviser til fremlæggelse af budget 2014 senere i generalforsamlingen. I den forbindelse vil jeg fremhæve, at investeringen ikke alene, kan finansieres af klubbens løbende drift, men må finansieres af klubbens opsparede midler. Bestyrelsen anser dette for fuldt forsvarligt Vinteren 2013 var hård ved banen, og det blev en historisk sen opstart på banen. Nattefrost til midt i april, svampeangreb, stankelbenslarver og råger, var nogle af de store udfordringer for Hede Danmark, i forårets første måneder. Først omkring midten af juni var banen igen i rigtigt fin stand. Det var den så til gengæld resten af sæsonen, samtidig med en sommer som viste sig fra sin varmeste side. Mange golfbaner rundt i Danmark var brændt af, men i Horsens var der grønne fairways på golfbanen. Der er både fordele og ulemper, ved banens beliggenhed og vækstlag! Det blev en sen åbning af sommergrens d. 26. april, men til gengæld også en sen lukning d. 9. december. Ser vi bort fra larver, råger, frost og svampe var en af de største udfordringer vores driving range på 1. sal. Til stor irritation for mange, har fremføringsmekanisme og automat ikke fungeret optimalt, gennem det meste af sæsonen. Mange ihærdige forsøg fra mange, gennem sæsonen, for at udbedre og finde årsagen er mislykkes. Referat Generalforsamling d

6 Vi har nu konkluderet at vi ikke kan fortsætte med den nuværende model for fremføring, og ser os nødsaget til at investere i en anden model. Investeringen vil andrage ca. kr og er indeholdt i budgettet for 2014 De nye miljøregler, som trådte i kraft i 2013, medfører skærpede krav til danske golfklubbers brug af pesticider og ukrudtsmidler. Det betyder at der er begrænsninger, i forhold til at bekæmpe ukrudt på spilarealer, og vi skal vænne os til en større tilstedeværelse af ukrudt på fairways og i semirough. Miljøstyrelsen har en skarp opfølgning, og har i 2013 besøgt 29 golfklubber og givet 4 påbud. Fra og med marts 2014, skal alle golfklubber indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen. Horsens Golfklub har ikke haft besøg af Miljøstyrelsen, men byder Miljøstyrelsen velkommen, og Horsens Golfklub benytter ikke sprøjtemidler, der ikke er tilladt. Derimod har Hede Danmark fokus på at minimere brugen mest muligt, år efter år. Vi har haft en 1-årig kontrakt med Hede Danmark, som bestyrelsen har fornyet for Hede Danmark har en professionel indgang til banepleje, og en unik professionel medlemskommunikation vedr. banens pleje og forhold. Bestyrelsen betragter samarbejdet med Hede Danmark som gensidig konstruktivt og som et godt professionelt samarbejde. Vores samarbejde går nu ind i sit 8. år SPORT Sæsonen har givet flere flotte sports resultater og specielt fra nogle af de helt unge spillere. Klubbens højest rangerende hold 2. division Senior Mix, sluttede på en 3. plads efter en tæt slutkamp. 3. divisions herre, sluttede ligeledes på en 3. plads efter at have været i oprykningsposition inden den sidste kamp. Kvalifikationshold herre blev nr. 2 i deres pulje. Kvalifikationsholdet damer, havde en flot sæson, vandt deres indledende pulje og kom i oprykningsspil som endte med oprykning til 2. division Et stort tillykke til pigerne I veteranklassen Mix, havde en uheldig sæson som sluttede med en sidste plads i rækken og dermed nedrykning fra divisionen. Individuelt havde vi et rigtig flot år Stephanie Amalie Astrup blev i slutningen af 2012, optaget i observations truppen til juniorlandsholdet og slog sig fast på A-truppen i løbet af 2013 sæsonen. Stephanie blev herefter Horsens Golfklub første landsholdsspiller efter 41 år. Referat Generalforsamling d

7 Stort tillykke til Stephanie og klubben er stolt på dine vegne Stephanie spillede mange internationale og nationale matcher i 2013 bl.a. kan nævnes turneringer hvor Stephanie blev nr. 1 International turnering i Frankrig - Hammel Junior Open - AON DGU Junior Tour II (med hole in one ) Kamilla Bang Christensen havde også en fantastisk sæson og spillede ligeledes mange turneringer og med førstepladser i: Cobra/Puma, Skanderborg - Girls Only touren, Viborg - Girls Only touren, Roskilde og vinder af en samlede Girls Only tour Alexander Loft gjorde sig også positivt bemærket, ved at vinde de 4 individuelle turneringer i JDT for U16. Klubbens bedste dame og herre spiller blev igen i år Stephanie Amalie Astrup og Jacob Madsen, som dermed fortsat kan disponere over deres private parkeringsplads. Der er afholdt 9 klubturneringer i sæsonen, og en enkelt blev aflyst da der var for få deltagere tilmeldt. Antallet af deltagere til vore turneringer er faldende, og har været det de sidste 5 år. MEDARBEJDERE-SAMARBEJDSPARTNERE-SPONSORER-FRIVILLIGE Et af sekretariatets vigtigste opgaver er medlemspleje, og god kundeservice, over for vore gæster. En opgave som Susanne og Karsten udfører på bedste vis, med mange positive reaktioner og kommentarer fra medlemmer og gæster. Et andet område er at rekruttere nye medlemmer, som sker via åbent-hus-arrangementer, deltagelse i udstillinger, markedsføring eller direkte kontakt med potentielle nye medlemmer. I disse tider, et hårdt og til tider utaknemmeligt job, men hvor Susanne og Karsten løfter niveauet. Bestyrelsen anerkender i stor grad jeres indsats for golfklubben. Karsten afsluttede i januar i år en 3 årig diplomuddannelse i golfmanagement, med en flot bestået eksamen. I Danmark findes der ikke flere end 25 golfmanagers med denne uddannelse, og bestyrelsen syntes det er sejt og rigtigt godt gået af Karsten, at have gennemført uddannelsen. Et stort tillykke, og også et tillykke i næste uge med dine 60 år. En stor tak til Else, Graham og Steffen for et rigtigt godt samarbejde i løbet af året. I er en vigtigt del af Horsens Golfklub, både for medlemmerne men også for alle vore gæster som besøger os i løbet af sæsonen. 34 år i Horsens Golfklub forpligter for både Oakley og Horsens Golfklub Der skal også lyde en stor tak til Jan Rasmussen som gør en stor indsats med at sluse vores yngste medlemmer sikkert ind i golfspillets finesser. Referat Generalforsamling d

8 Vores samarbejde med Henrik og Pernille havde d. 10 februar 10 års jubilæum. Et unikt samarbejde, i en tid hvor flere og flere golfklubber har store udfordringer, i at få deres golfcafe til at fungere optimalt, og deraf et konstant skift af forpagtere. En velfungerende cafe er uundværlig for en golfklub. Heldigvis er Horsens Golfklub begunstiget af en meget velfungerende cafe, og vi kender ingen golfklubber som har åben 365 dage om året! En stor tak til Henrik, Pernille og jeres team, for indsatsen. Fra klubbens side kan vi kun opfordre til en fortsat udvikling af jeres koncept, både i cafeen og i jeres cateringvirksomhed. Tak til Hede Danmark for vores samarbejde, og jeres professionelle faglige indgang, som vores medlemmer får indblik i ved jeres måde at kommunikere på. I har jeres daglige udfordringer med en bane, som ikke altid udgør det perfekte grundlag for optimale vækst betingelser, men hvor I alligevel formår at få et godt resultat. En stor tak til alle vore frivillige, som udfører et kæmpearbejde i klubben. Uden jeres hjælp ville vi være ringe stillet, og som klub er vi privilegeret at I har tid og lyst til at gøre en forskel. Vi har igen i 2013 haft et højt bidrag fra vores sponsorer, og der skal ligeledes lyde en stor tak for jeres villighed, og lyst til at hjælpe og støtte Horsens Golfklub. Det er ikke en selvfølge at I er der, og vi har brug for jeres støtte. Vi er klar over de udfordringer erhvervslivet har i disse tider, og vi er taknemmelig for jeres fortsatte støtte. AFSLUTNING-FREMTID Afslutningsvis vil jeg kort resumere bestyrelsens generelle holdning til den nære fremtid. Der er udfordringer, som i enhver anden branche. Udfordringer løses, eller man forsvinder i recession med deraf afledte konsekvenser. Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, og føler at golfklubben er i en god udvikling. Specielt de sidste par års formindsket fald i nettoafgang af medlemmer, samt stigning i greenfee aktivitet har bestyrket vores tro på at vi kan vende udviklingen. Vi skal gøre os mere konkurrence dygtige, og dermed tiltrække nye golfspillere Vi skal bruge lidt af vores opsparede midler til at holde kontingentet i ro. Vi skal gøre det mere fleksibel for nye medlemmer i at blive medlem af Horsens Golfklub. Vi skal begynde at investere i banen igen, efter en sund pause på 3 år. Bestyrelsen mener at vi har udvist mere end rettidig omhu de sidste 3 år, og det skal vi selvfølgelig fortsat gøre. Men vi kan godt tillade os at smide lidt af vores forsigtighed væk og foretage nogle fornuftige fremadrettet tiltag, der skal flytte os videre frem.. Referat Generalforsamling d

9 Vi er beviste om at vores udfordringer ikke forsvinder, blot fordi vi bruger lidt af vores reserver, men det kan kick starte en ny positiv udvikling for klubben. Mange klubber fjerner indskud, og Horsens Golfklub er faktisk en af færre og færre klubber i Danmark, som fastholder indskud. Det er der gode grunde til, da vi fortsat mener at vi som klub er attraktiv, ligesom vi gennem en årrække har gjort klubben økonomisk attraktiv. Jeg henviser til bestyrelsens forslag vedr. en ny medlemskategori og håber at forsamlingen tager godt imod bestyrelsens forslag. Vi håber at vi med vores tiltag med fjernelse af indskud, men med forhøjet kontingent, kan gøre os endnu mere konkurrence dygtig, og skabe grobund for flere medlemmer. Bestyrelsen vil fortsat følge medlemsudviklingen intensivt, og såfremt tiltagene i 2014 ikke viser sig at være tilstrækkelig, til at opfylde vores ambition, vil bestyrelsen på ny vurdere fremtidig korrektion af medlemsbetingelserne. Horsens Golfklub er en attraktiv golfklub, som har sin berettigelse, og hvor der er plads til alle. En golfklub med mange medlemsfordele, og hvor jeg for god ordens skyld blot vil nævne Vi har en god, udfordrende og afvekslende bane Vi har et spændende og velfungerende golfanlæg med alle nødvendige faciliteter Vi har en P&P bane med høj kvalitet Vi har en god Proshop med et stort udvalg Vi har en god Cafe som altid har åben og med et stort, varieret udvalg. Vi har dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere Vi har en god og robust økonomi Vi har et konkurrence dygtigt kontingent niveau Vi har adgang til tilkøb at et fritspilskort til 5 af vore naboklubber Vi er en forening med et godt socialt fundament og med medlemsdemokrati Bestyrelsen vil i 2014 fokusere og prioritere, i hovedtræk som de foregående år, bortset fra at vi har smidt lidt forsigtighed væk og vil starte på at investere i vores bane. Fokus på økonomi Fokus på at erhverve nye medlemmer Fokus på at sikre og fastholde vores nuværende sponsorindtægter Fokus på forskønnelse og forbedring af banen Fokus på at skabe øget aktivitet, som kan generere flere indtægter Vi glæder os til en ny sæson, 2014, og byder velkommen til standerhejsning søndag d. 30. marts kl Tak for jeres opmærksomhed. Dirigenten efterlyste kommentarer til beretningen. Medlem 494 Kaj Atzen spurgte ind til fritspilsordningen som kun bidrager med kr. 80,- pr. runde, og ligeledes om ordningen bestod af ligeværdige klubber. Kaj Atzen var bekymret for om der var klubber der fik forholdsmæssigt for meget ud af ordningen. Referat Generalforsamling d

10 Formand Per Offersen forklarede fordelene ved fritspilsordningen og Horsens Golfklubs opbakning til denne. Per Offersen redegjorde også for problematik omkring klubber i Østjydsk Golfring, der ikke opkræver indskud. Medlemmer uden indskud skal betale merpris for fritspilskort i 2014 er prisen sat til kr. 1600,-. Medlem 2793 Robert Knudsen udtrykte tilfredshed med at man kunne tage til andre baner, når Horsens Golfklub var optaget af diverse aktiviteter. Medlem 2329 Troels Fynbo opfattede ikke kommunikationen fra Hede Danmark som noget unikt men ganske almindeligt. Formand Per Offersen udtrykte bestyrelsens tilfredshed med kommunikationen fra Hede Danmark. Medlem 2121 Torben Jepsen udtrykte utilfredshed med banens pleje. Formand Per Offersen tog kommentarerne til efterretning. Medlem 1054 Sonja Jensen spurgte ind til vedligeholdelse af banen. Formand Per Offersen henviste til budgettet. Medlem 3256 Christopher Bühl Hansen roste bestyrelsen for styringen af klubben i en vanskelig tid for golfbranchen. Årets Juniorpokal Traditionen tro blev årets juniorpokal uddelt på dette tidspunkt af generalforsamlingen. Årets junior 2013 Alexander Loft Referat Generalforsamling d

11 Juniorchef Hans Lomholt motiverer og uddeler blomster og plakette: Udnævnes herved til årets junior 2013 Motivation: Med dit store talent for golfen er du nået langt i en ung alder. Du er engageret, stædig, motiveret og flittig på træningsbanen. Du er en god kammerat for dine medspillere, og har et godt humør. Du har opnået flotte resultater i 2013: Nr. 1 på distriktsranglisten, vinder af gennemgående JDT turnering. Træningsflid ud over det sædvanlige lover yderligere fremskridt i årene der kommer. Vi håber, du må bevare din glæde ved golfsporten og ønsker dig mange gode oplevelser samt held og lykke fremover. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Økonomichef Steen Funch fremlagde regnskabet. Da regnskabet var udsendt i forvejen gennemgik Steen ikke hele regnskabet, men knyttede kommentarer til enkelte punkter. Medlem 2329 Troels Fynbo spurgte om momsforhold i forbindelse med Hede Danmark kontrakt. Økonomichef Steen Funch Hansen redegjorde for den delvise momsafløftning. Regnskabet blev godkendt 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent. Økonomichef Steen Funch fremlagde budgettet for Budgettet er også for 2014 lagt ud fra et forsigtigt udgangspunkt på grund af markedssituationen og konkurrenceforholdene i øvrigt. Der er afsat 350 tkr. til renovering af teesteder på 18 huls banen. Der budgetteres med et underskud på 286 tkr. Underskuddet finansieres af klubbens opsparede midler. Kontingent Nuværende Pr. rate Forslag Pr. rate Sandkasse Juniorer Ynglinge Yng. Stud.ord Seniorer Senior u/indskud Sen. Stud.ord Par 3 medlemskab Passive Long-distance Fleksmedlemmer Indskud Referat Generalforsamling d

12 Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budget, kontingent og indskud. Medlem Ole Blenstrup argumenterede for at senior kontingent uden indskud burde koste over kr. 7000,-. Økonomichef Steen Funch Hansen argumenterede for niveauet og henviste til markedsforholdene. Medlem Palle Porsgaard kommenterede at kontingentet i konkurrerende klubber kunne forsvares at være dyrere end kontingent i Horsens Golfklub da andre klubber kan have flere huller til rådighed. Hermed er budget, kontingent samt indskud for 2014 vedtaget. 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår at der indføres nye medlemskategorier: - Seniormedlemmer, der er fyldt 25 år og som ikke ønsker at betale indskud. Vælger man denne løsning skal det til enhver tid vedtagne kontingentet for seniormedlemmer tillægges 800 kr. årligt. - Par 3 bane medlemskab, som er for medlemmer der kun ønsker spil på Par 3 banen. Der udstedes et DGU kort mærket F, som betyder begrænset medlemskab med ret til spil på andre baner mod betaling af greenfee. Der betales ikke indskud for medlemsskabet. Kontingentet er 50 % af det til enhver tid værende kontingent for senior medlemskab med betalt indskud. Formand Per Offersen motiverede forslag 1 med bestyrelsens ønske om mere fleksibilitet og tilpasning til markedssituationen. Forslaget kan være med til at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke at fjerne indskud. Forslag 2 blev motiveret med et håb om at medlemmer kan forlænge deres medlemskab og dermed øge fastholdelsen af vore ældre medlemmer. Tiltaget er ligeledes et element i at forbedre vores konkurrencesituation. Medlem 2616 Søren Loft foreslog at de kr. 800,- ikke skulle være et fast beløb. Det blev vedtaget at beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Indarbejdes i forslag til ekstraordinær generalforsamling. Forslag 1 under punkt 5 blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 blev vedtaget med 98 stemmer for og 2 imod. 6. Forslag fra medlemmerne. Sonja Jensen medl. nr. 254 Vi mangler et klublokale hvor medlemmerne kan være sig selv. Forslaget kunne være at man deler lokalet i to med en foldedør og glas foroven. Eller måske en bedre aftale med cafeen i sommerhalvåret. Sonja Jensen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet, at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Referat Generalforsamling d

13 Formand Per Offersen redegjorde for det faktum at klubhuset er for lille. Der mangler plads til klubaktiviteter, men en opdeling af nuværende lokale vil ikke løse problemet. Skal problemet løses vil det kræve en udvidelse af klubhuset og dermed også yderligere økonomiske bidrag fra medlemmernes side. Med hensyn til cafeen blev der henvist til kontrakt og den kendsgerning at cafeen bidrager positivt til klubbens økonomi. Bestyrelsen lader input fra Sonja Jensen og øvrige indlæg fra generalforsamlingen indgå i det videre arbejde. Troels F. Larsen medl. nr Jeg foreslår, at klubben udpeger et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at mobilisere medlemmer til at udføre konkrete arbejdsopgaver som i det grænseområde hvor man ikke altid prioriterer at få opgaven udført af Hedeselskabet eller andre leverandører. Troels F. Larsen havde inden generalforsamlingen tilkendegivet at ovenstående var et ønske til bestyrelsens videre behandling og ikke et decideret forslag. Troels F. Larsen motiverede sit forslag. Formand Per Offersen fortalte om bestyrelsens organisering med ansvarsområder til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil drøfte hvorledes den frivillige hjælp kan udnyttes bedst muligt. Der var en del kommentarer fra salen vedrørende banepleje Per Offersen foreslog et medlemsmødemed Hede Danmark, så plejeplanen for 2014 bliver fremlagt for medlemmerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Per Offersen, medl. Nr (villig til genvalg) Hans Lomholt, medl. Nr (villig til genvalg) Per Hald, medl. nr. 17 (villig til genvalg) De 3 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Nielsen, medl. nr og Troels Fynbo Larsen, medl. nr valgt som suppleanter (begge er villige til valg) De 2 ovenstående blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af: Per Offersen, Steen Funch Hansen, Per Hald, Jan Rye, Hans Lomholt og Karen Grøn. 8. Valg af revisor og revisorsuppleanter Bestyrelsen foreslår valg af Revisor Helle Lorentzen, medl.nr Bestyrelsen foreslår valg af Erling Walther Madsen, medl. nr.764 som revisorsuppleant. Begge ovennævnte blev valgt. Referat Generalforsamling d

14 9. Eventuelt Under eventuelt var der en del input til forbedringer som tages med i det videre bestyrelsesarbejde. Per Offersen takkede for en god generalforsamling. Der var lykønskninger med genvalg til Per Hald, Hans Lomholt og Per Offersen. Derefter tillykke med valget til suppleanter og revisorer. Per takkede bestyrelsen for godt samarbejde igennem året der er gået. Per gjorde opmærksom på Åbent Hus dage 29. marts, 6. april og d. 27. april. Standerhejsning d. 30. marts. Til slut stor tak til dirigent Michael Bach Jensen for suveræn ledelse af generalforsamlingen. Per Offersen takkede yderligere Michael Bach Jensen for hans store velvillighed til at lede Horsens Golfklubs generalforsamling. Michael havde 17 års jubilæum, hvilket jo er værd at fejre. Referent Karsten Sørensen Dirigent Michael Bach Jensen Referat Generalforsamling d

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) 250215 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) 250215 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2015 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 42. driftsår (1971-2014) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår ( ) Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2013 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 40. driftsår (1971-2012) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) 290216 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2016 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 43. driftsår (1971-2015) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec

REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec REFERAT af ekstraordinær generalforsamling i Horsens Golfklub d. 6. dec. 2010. Formand Per Offersen bød velkommen til de 60 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Advokat

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. oktober 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Leth Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Jørgensen Dagsorden:

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent.

Allan Larsen bød velkommen og indledte dagsordenens punkt 1. med at foreslå Bodil Damkjær som dirigent. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2012 Afholdt 27. november 2012 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 91 stemmeberettigede tilstede. Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010

Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Til medlemmerne i Horsens Golfklub! Horsens, den 3. nov. 2010 Herved indkaldes til Horsens Golfklubs ekstraordinære generalforsamling Mandag den 06. december 2010 kl. 19.00 i Cafe Golfert, Silkeborgvej

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere