Kompetenceprofil It-support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil It-support"

Transkript

1 Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført via kontakt til A-kasser, kommunale sagsbehandlere / faglige ledere i Handicapforvaltninge r og via skolens hjemmeside / Anbefalinger Vigtigt med personlig kontakt. Administration Da vi ikke har gennemført forløb, er der naturligt ikke opnået et erfaringsgrundlag i forbindelse med ovenstående It-support Der er brugt en del timer på drøftelse med skolens IT-support omkring muligheden for blot at køre programmet Second Life. Det har af forskellige tekniske årsager ikke været muligt for Social- og Sundhedsskolen Fyn, at etablere de nødvendige tekniske faciliteter for at kunne gennemføre forløb. Vi valgte så, at planlægge et forløb ved hjælp af lokal projektleder s pc. således de mulige deltagere kunne benytte én pc og gå til og fra i brugen af Second Life. Via dette måtte vi implicit acceptere nedsat kvalitet i forløbet omhandlende Second Life. Så langt så godt blot ingen deltagere. Underviser Ledelse Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger I denne proces har det været vanskeligt at få deltagere til projektet, grundet dels de generelt kommunale besparelser, dels ændret Lovgivning og dels målgruppens manglende interesse. Set i lyset af ovenstående vil anbefalingen gå på en forløbsgennemførelse i en, på skolen, allerede eksisterende grunduddannelse. Da det ikke teknisk er muligt med Second Life, må det nødvendigvis være afprøvning af andre medier. 1

2 Kompetence skema Sosu Fredericia-Horsens og Learnmark Deltagere Sosu Fredericia- Horsens Gennemførte AMU Markedsføring udd. 0 På hjemmesiden, opsøgende indsats, gennem FOA og ved fremstilling på interne og externe møder Anbefalinger Det er vigtigt at være konkret opsøgende og konkret ift begrundelse for metodevalget Learnmark 2 På skolen ved de kursister der var der i forvejen. Administration Ingen. It-support Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Det har været vigtigt med en konkret support forbindelse Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Underviser Underviseren (kursuskonsulenten) skal have IT kompetencer udover IT kørekort og skal være specielt interesseret i at afprøve grænser og muligheder, være ildsjæl ift til at opdyrke og afprøve metoden Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Ledelse Som ledelse er det nødvendigt, at være vedholdende og insisterende på at gennemføre og give den nødvendig tid til udvikling og afprøvning. Medvirke til at fokusere på videndeling i organisationen. Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger Det ovenfor skrevne dækker vore anbefalinger Det er vigtigt at man. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages. 2

3 Kompetence skema UC Syddanmark UC Syddanmark Deltagere Gennemførte AMU udd. 0 Vi havde en forventning om, at kunne gennemføre ét AMU kursus i SL for klubmedarbe jdere. Det lykkedes ikke. Derefter forsøgte vi at gennemføre et Pilotprojekt med undervisning i SL det lykkedes ikke. Slutteligt ville vi forsøge at inddrage SL i et almindeligt AMU kursus. Det var ikke muligt, idet kurset ikke blev gennemført. Markedsføring Det oprindelige kursus blev beskrevet i vores kursuskatalog. På møder med repræsentanter for klub området blev der reklameret for kurset - og det var også i denne gruppe vi forsøgte at gennemføre pilotprojektet. Administration Det er anbefalelsesværdigt, at det administrative personale får en introduktion i det specielle i opgaven (administration af kurser i SL), så de får ejerskab af det, på linje med øvrige AMU uddannelser. Der kunne afholdes en kursusdag for sekretærer, så de ud over den tekniske viden, også får mulighed for at udvikle den bedste praksis sammen. For at kunne administrerer kurser i SL kræves viden og indsigt i de specielle forhold der gør sig gældende. Det kunne tænkes, at kursussekretæren oprettede avatarer til alle kursister, når ansøgningsfristen var udløbet. Så kunne velkomstbrevet også indeholde oplysninger om avataren og kursisterne havde mulighed for at tage på forbesøg i SL inden kursusstart. Sekretæren kunne så afvikle avatarene igen efter end kursus Tilmelding til AMUforløb? Blev ikke aktuelt det kunne forestilles, at tilmeldingen finder sted som øvrige AMU uddannelser. Oprettelse af kursist i Second life, herunder oprettelse af avatarer, administration af avatarer, kommunikation It-support Vi har haft tilknyttet en IT medarbejder som støtte til underviser/- projektmedlem. Det var ham der varetog opgaven med lindendollar og bistod i udfordringerne omkring downloading af power point m.m. Hvis kursussekretæren skulle administrerer avatarene, ville det nok kræve tæt IT support og der er spørgsmålet om det tidsmæssigt ikke er mere økonomisk at lade IT medarbejderen overtage opgaven???? Praktisk var der tale om, at han deltog i møder i projektet og derudover havde vi møder 3 x 2 timer. Med den it viden projektdeltageren har haft, har det været nødvendigt med sidemandsoplæring eller en støttefunktion som var til rådighed det meste af tiden. Det er min opfattelse, at SL kræver meget øvelse, samt at der skal øves meget og meget jævnligt. Underviser Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Teknisk? Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Alene det tidskrævende arbejde med at up- and downloade slides til et power point show, kunne tage modet fra en u- garvet SL bruger. I arbejdet med at udvikle kursusmateriale og finde sig tilrette i SL, var teknikken nærmest et konstant benspænd: så kunne der ikke logges på, så blev man smidt af, så forsvandt lyden, så var rettighederne ikke orden o.s.v. Didaktisk? MEGET mere ressourcekrævende tidskrævende i allerhøjeste grad. Hvordan? Det er voldsomt tidskrævende som utrænet, og som SL nybegynder drukner man i tekniske udfordringer. Det kan være svært at se SL s didaktiske muligheder, for bare udfordringer. Tiden har været den ressource der har været mest knap eller mest Ledelse Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning omkring IT udstyr og de øvrige ekstra ressourcer der kræves ved implementering af nye undervisningsformer. F.eks kræver det, at den underviser der skal gennemføre uddannelsen i SL har erfaring med og interesse i brug af nye medier og undervisningsplatforme eller interesse og TID til at høste erfaringer. Man skal villet det nok til at prioriterer ressourcer og finde rum til udvikling og implementering. Samlede anbefalinger Underviser der ikke blot har stor viden indenfor det konkrete fagområde men i lige så stor grad brænder for IT baseret undervisning Det er vigtigt at man på ud.inst. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i eksempelvis SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages Og ja at der er kursister 3

4 til kursist om log in til avatar og Second Life?i ikke aktuelt opgaven kunne forestilles at ligge hos kursussekretæren, som sender oplysningerne ud sammen med velkomst og informations brevet inden kursusstart. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, velkomstbrev og lign.? Ikke aktuelt. Almindeligvis sender vores sekretærer velkomstbreve ud til kursisterne hvori alt det praktiske beskrives. Det ville også være sket i dette tilfælde. Administration af Lindendollar? Indkøb af indendollar blev foretaget af vores IT support som uddelte til underviser/udvikler af undervisnings materiale. Hvis I anvender kursusavatarer, hvem rydder op i avatarer efter endt kursus?.. Det kunne være kursussekretæren eller underviseren på sidste kursusdag. efterspurgt. Notecards i forløbet? Notecarts var nok det der var det mest tilgængelige og hurtigt anvendelige Der er ikke udviklet noget digitalt kursusmateriale 4

5 Kompetence skema UCC Deltagere UCC Se også..\afslutte nde rapporter\ Afsluttend e rapport UCC\Easy AMU - evaluering ucc p pt Genne Markedsføring mførte AMU udd. 3 Holdt møder med de pædagogiske konsulenter fra en række kommuner samt inddraget disse i planlægningen Udarbejdet pjece om forløbet samt et PowerPoint Anbefalinger En god kombination af lokal lederopbakning - og inddragelse samt skriftligt informationsmateriale. Begge dele er nødvendigt. Administration Tilmelding til AMUforløb AMU-administrationen blev informeret om det særlige forløb, da det ofte er her deltagerne henvender sig ved tvivlsspørgsmål. Oprettelse af kursist i Second life, Avatarerne:Det var let for deltagerne at oprette deres egen avatar. Det foreslåede med at fi fik oprettet avatarer af ø-ejerne og lånte dem, var helt overflødigt og langt mere besværligt end at deltagerne selv står for dette. VI brugte lejede avatarer i første forløb. I 2. og 3. forløb oprettede deltagerne selv uden besvær deres egne avatarer ud fra instruktionsmateriale udleveret før uddannelsens start. Deltagerne blev dig også tilbudt færdig fabrikerede avatarer, Login til de lejede avatarer blev formidlet via en lille seddel til hver med avatarnavn og login. Kommunikation Der blev udformet et særligt velkomstbrev, hvor vi også bad om adresser samt informerede om introduktionen til Second Life Administration af Lindendollar? Vi brugte ikke Lindendollars, havde ikke brug for det. Oprydning i avatarer Kursusavatarerne også i første forløb bliv hurtigt afhændet til fordel for deltagernes egne avatarer Evaluering i VISkvalitet? Efter normal procedure, de særlige spørgsmål på et særskilt ark It-support Instruktion i downloadning af Second Life weiver, afprøvning af udstyr, elementær guidning i Second Life. Underviser Underviseren skal være fortrolig med downloadning af programmer, skal kunne: -forklare, hvordan SL-verdenen er bygget op på en enkel måde -formidle hvad der er af usikkerhedsmomenter ved at arbejde på nettet, servere der kan være nede, overbelastning af netforbindelser mv. -kunne fremstille visuelt orienteret undervisningsmateriale -være kreativ i forhold til de muligheder, der er, og have en plan B og C, hvis noget ikke fungerer. -kunne vurdere sværhedsgraden i forhold til deltagernes IT-forudsætninger -kunne overskue det antal deltagere, som er online ved visuelle møder Inspirationsspørgsmål: Teknisk? Når SL fungerer langsomt, så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Farer en deltager vild på øen, er det en god ting at kunne tilbyde teleport Hvis underviseren skal lægge undervisningsmaterialer ind selv, så tager det lang tid, og det tekniske resultat af indlagte PowerPoints er ikke tilfredsstillinde. Webbrowser på væggen i undervisningsrummet er en god ting, men den er en smule for lille til at kunne læses med mindre man lægger teksten ind i meget stort format. Vi gik over til en anden løsning via en hjemmeside, hvor de visuelle muligheder var til stede. Vi har gode erfaringer med tastemanualer, der skal være illustrationer i sammen med teksten. Didaktisk? Nej ikke mere ressource-krævende, men anderledes. Man skal tænke i nogle andre baner, men det giver nye og anderledes muligheder for en mere bredspektret Ledelse At ledelsen er aktiv i forhold til at skabe rammerne om forløbet : kontakter, sparring omkring udarbejdelse af informationsmateri ale, finde egnede lokaler til ITintroduktion mv samt støtter op, hvor der måtte opstå uforudsete tekniske problemer omkring IT-rammen (platform, udstyr) Samlede anbefalinger Kurset er gratis for de kortuddanned e, der kan evt tilbydes ITundervisning som tilkøbsydelse. Der skal være en god, klar og gerne visuel formidling af, hvad det er for en kursusform. Der skal være mulighed for at kontakte en person, som er godt inde i forløbet mht spørgsmål. 5

6 formidling Forberedelse, gennemførsel og evaluering Vores deltagere klædte selv deres avatarer på. Det fandt de fleste ganske sjovt, men noget fagligt indhold havde det ikke. Venskaberne blev etableret efterhånden som folk kom online de første par gange under guidning af underviseren. Der var også skriftlig instruktion her. Det samme gjaldt home-funktionen 6 Gruppeopkald havde vi ikke behov for kunne se hinanden via venskabslisten. Vi havde fået bygget et godt hus med tilhørende legeplads. Det gav noget, at kunne gå rundt sammen og diskutere de pædagogiske muligheder og udfordringer, når man kiggede på det samme. Havde ikke brug for notecards, brugte andre muligheder via hjemmeside, mere enkelt for deltagerne (og underviseren) Vi brugte ikke postkassen, den var for besværlig for både deltagere og underviser. Lavede en lige så godt fungerende og mere enkel postkasse på vores tilknyttede hjemmeside Digitale muligheder for at formidle indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi anvendt meget, billedserier, musik, filmklip de sidste to ting koblet ind via link til youtube Anvendt de digitale muligheder for at deltagerne kan bearbejde uddannelsens indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi ikke gjort Erfaringer med samarbejde og kommunikation? Der har været en god og hyppig kontakt Udviklet et digitalt kursusmateriale? Har udarbejdet meget materiale, tænker det meste kan bruges af andre: Oplæg, illustrationer, bibliotek, biograf, billedcases mv.

7 Kompetence skema VIAUC Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring VIAUC 1 Markedsføring via institutionsudsendels er og invitation til informationsmøde Anbefalinger Den personlige kontakt med interesserede institutionsledere og forvaltningsrepræsen tanter er afgørende Administration Tilmelding til Der har været tilmeldinger via mails, men i dag ville det være via se.dk Oprettelse af kursist i Second life samt håndtering af lindendollar er håndteret af underviser. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, er sket ved, at Der blev sendt velkomstbreve ud med diverse informationer, nu ville det foregå via mail, hvis der er koder, ville de sende dem med posten af hensyn til sikkerhed. Hvordan håndteres evaluering i VISkvalitet? Der er lavet papirevaluering, som efterfølgende er tastet, i dag ville kursisterne blive bedt om at gøre det elektronisk i viskvalitet. Der har generelt været mange problemer med VEU skemaerne, It-support Det har været fuldstændig afgørende at IT-support har kunnet skifte styresystem i forhold til at kunne køre S.L. og installere S.L. på VIA s Pc er. Ellers ville introduktionen til S.L. ikke have været mulig. Oprettelse af avaterer, administration af lidendollars og brugermanual stod den lokale projektleder for. Løbende problemer hvor deltagerne hjemmefra var i forbindelse med undervisere og andre deltagere blev ikke løst, f.eks. problemer med at kunne kommunikere i tale, når flere var til stede i det virtuelle studiemiljø Underviser Ud over de faglige forudsætninger i forhold til undervisningsindhold, itkundskaber på brugerniveau. Introduktionen til brugen af S.L. blev tilrettelagt som et særligt tilrettelagt introforløb af 4 timer, som lå forud for introduktionen til det faglige indhold. Deltager blev her på kort tid fortrolige med, hvordan man bevæger sig rundt i S.L. og hvordan der kan kommunikeres m.m. Desuden blev deltagerne hjulpet godt på vej i form af en manual i brugen af notecards. Deltagerne fik desuden udleveret en låneavatar, så de umiddelbart kunne gå i gang med at udforske det virtuelle miljø Det har været tidsmæssigt og teknisk krævende at tilrettelægge og gennemføre undervisning i S.L. Undervisning i form at powerpoints m.m. blev ikke benyttet, da hvert enkelt billede skulle oploades særskilt. Det viste sig samtidig meget vanskeligt at kommunikere på anden måde end ved at chatte på skrift. Teknisk fungerede det ikke med at flere kunne kommunikere via tale, og dialogen og kommunikationsprocessen blev langsom, da alt derfor skulle foregå på skrift. Notecards og aflevering af opgaver og meddelelser i postkassen var ligeledes besværligt. For deltagerne blev brugen af avatarerne for kunstig, da man med en avatar ikke kan vise mimik, gestik og betoning. Mødet med deltagerne i S.L. havde form af diskussioner i forbindelse med refleksioner over det faglige indhold sat i relation til den pædagogiske praksis, men dialogen på skrift var så langsommelig og virker dermed ikke inspirerende og inddragende. Ledelse Det er afgørende at ledelsen skaber de rette rammer for forløbet, dvs. at der bliver skabt mulighed for undervisernes oplæring i at kunne begå sig i det virtuelle miljø, at der er egnede itlokaler og den tekniske support står til rådighed. Samtidig er der afgørende at ledelsen er med til at udbrede kendskabet til denne type uddannelser via informationsmøder, informationsmateri ale m.m. Samlede anbefalinger Der er muligheder i it-baseret undervisning, men det gennemførte forløb har vist, at den virtuelle platform Second Life ikke er i stand til at tilgodese de ønsker, der er om en levende, nærværende og fleksibel undervisningsform. I stedet for at åbne muligheder, blev forløbet præget af tekniske forhindringer, hvorfor det bør overvejes, hvordan mulighederne i Second Life kan udbygges eller erstattes af en anden platform, der er lettere at håndtere og som kan tilbyde en større fleksibilitet 7

8 det har været svært for dem der ikke er medlem af en a- kasse at udfylde dem korrekt. Det skyldes formodentlig at de er ret unge og skemaerne har været for komplicerede i og med at de har fast arbejde om dagen og klubarbejde om aftenen. De skulle selv have veu og befordring udbetalt. Det har givet mange frustrationer hos både sekretær og kursister. Der har intet været med dem der var medlem af en a- kasse. Så var der ikke oprettet bevislinjer i EASY og SIS, så det tog jo også tid at få det gjort. 8

9 Data fra afholdte AMU forløb Underviserevaluering fra gennemførte AMU udd. v. UCC og VIAUC Nr. Spørgsmål Svar: UCC.- Sydhavns Plads 4, København AMU uddannelse: Sårbare og udsatte børn og unge Tidspunkt:? Undervisere: Marianne Svanholt og Lisbet Bangsbo Deltagere Svar VIAUC Hvilken AMU uddannelse: Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Tidspunkt: Split om aftenen i perioden fra den Undervisere: Lars Brøgger og Keld Bo Nielsen 9 1 Antal Geografisk spredning Deltagere fra følgende kommuner: Rudersdal, Brøndby, Helsingør, Gribskov, Deltagere fra Ringkøbing-Skjern og Skanderborg kommuner Fredensborg 3 Alder år år 5 ud af de 7 var under 25 år 4 Motivation for udd. I dette virtuelle miljø Blandet. Nogle var tiltrukket af det virtuelle miljø på forhånd, andre ville gerne prøve det, og nogle var ikke så meget for det, men valgte mest forløbet pga uddannelsens indhold Forskelligt. Nogle havde interesse i at udforske det virtuelle miljø, mens andre fandt det virtuelle som spild af tid og hellere ville forholde sig til det faglige og pædagogiske indhold i AMUuddannelsen 5 Hvorfra kendskab til dette forløb? Gennem de pædagogiske konsulenter i kmmunen samt informationspjece udarbejdet af os. Kendskab til/erfaring med AMU Alle havde tidligere deltaget i amu-dannelser og var fortrolige med AMU uddannelser 6 Ved deltagerne hvad AMU udd. Ja det vidste de godt Er? 7 Hvor mange AMU uddannelser har de tidligere deltaget i? Kendskab til virtuelle platforme Vides ikke Fra udsendelser af informationsmateriale og informationsmøde Er informeret via velkomstbrev og information på selve forløbet Ved ikke 8 Kendskab til second-life En enkelt kendte til Second Life på forhånd Begrænset eller ingen 9 Kendskab til pc-spil el.lign virtuelle platforme Introduktion til second-life 10 Hvordan blev introduktionen til brug af second-life gennemført? Ja de fleste kendte til de, især fra deres egne børn Der blev kørt med 3 forskellige modeller: 1. Fælles introduktion for hele holdet over 2 gange af 2 timer 2. Introduktion i mindre geografisk bestemte grupper i deltagernes eget hjem 3. Udlevering af instruktionsmateriale efterfulgt af introduktion til dem, der havde behov for det/ønskede det. Model 2 var den mest succesfulde. Ja Introduktionen til S.L. blev gennemført som et særligt introduktionsforløb, dvs. en undervisningsgang af 4 timer, hvor der blev undervist i brugen af S.L. Hvordan der logges på, brugen af avatarer, præsentation af undervisningsmiljøet i S.L. og kommunikationsmuligheder

10 11 Hvordan og hvor hurtigt blev deltagerne fortrolige med secondlife? Det blev de hurtigt, forudsat at deres udstyr var i orden. Indenfor et par timer var deltagerne fortrolige, især de yngre deltagere kunne meget hurtigt begå sig i S.L. 12 Hvordan vurderer du som underviser, at deltagerne efter introduktionen blev fortrolige med brug af second-life og læringsformerne? 13 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Selve kursusforløbet Hovedparten havde ingen problemer med at bruge Second Life. Problemerne opstod der, hvor f.eks. pc en ikke kunne trække SL uden at det hakkede eller fordi der var opdateringer af SL. Den hjemmeside, der var indlejret i SL-miljøet havde ingen problemer med. Mener hovedparten var tilfredse, men der var problemer, jeg ikke kunne løse omkring software, netkapacitet og grafikkort. Her var der nogen utilfredshed med systemet. Deltagerne kunne alle efter introduktionen begå sig i S.L. Ok. 10 Var det virtuelle miljø motiverende for læring? 14 Hvilke lærings- og undervisningsformer 1 blev anvendt? Undervisningsforløbet var organiseret som blended learning. 50% tilstedeværelsesundervisning og 50% over nettet. På netdelen blev anvendt både skriftlige oplæg, billedcases og filmklip. Den virtuelle platform blev primært anvendt som diskussionsforum, hvor teorien og den pædagogiske praksis blev sat i forbindelse med hinanden 15 Hvordan kommunikerede du som underviser med deltagerne, fx: -Hvad gjorde du? -Hvornår og hvor længe på platformen? -Hvordan vejledning? -Hvordan invitationer til aktiviteter, møder, dialog? Derudover forsøgte vi at anvende miljøet i second life i forbindelse med opgaver knyttet til kurset, f.eks. at vi gik på legepladsen eller ud i naturen (der er stand, bakker og skov på øen) og diskutere, hvilke lege, der kunne stimulere børn med forskellige sanseintegrationsproblemer. Dette blev dog i nogen grad forstyrret af, at stemme og skrivechatten fungerede med en del forsinkelse ved flere af undervisningsmøderne i SL, samt af fejl i teleportsystemet. Men havde teknikken fungeret bedre i SL, var selve ideen god nok. På netdelen kommunikerede jeg via stemme og skrivechat Vi havde på forhånd aftalt nogle tidspunkter, hvor vi alle sammen var online på SL. Vi var på 1 time 1½ i fællesskab Derudover havde deltagerne nogle tilbud om at kunne gå ind, hvor underviseren var tilstede. De fik så en guidet tur gennem SL-miljøet. Vejledningen forgik via spørgsmål og svar. Aftalerne kom i sted, sådan at tidspunkterne for møde i SL var aftalt før kurset startede. Dette gjaldt det sidste kursusforløb, da de to første forløb viste, at det ellers var vanskeligt at alle kunne troppe op derinde med deres avatar. Via vejledning i S.L., hvor der blev drøftet teori i forhold til praksis. Dette var rammesat til forløb af 3 timer, hvilket der dog ikke altid var behov for. Vejledningen blev primært gennemført via skriftlig chat, da der var tekniske problemer med lyden. Desuden var der afsat studietid til arbejde med praksisfortællinger m.m. 16 Hvornår og hvor længe var deltagerne på platformen? Deltagerne tog også selv intitiativer ift. Det virtuelle miljø, men ikke lige i forhold til SL-delen. Men på den tilknyttede hjemmeside kom deltagerne med gode faglige bidrag, f.eks. i form at et link til en relevant artikel eller et filmklip. Se ovenstående Der var afsat tre vejledningsgange i tidsrummet Det var forskelligt hvor lang tid den enkelte deltager var til stede på 1 Med undervisningsformer menes fx gruppearbejde, fælles plenum, deltagelse i aktiviteter, brug af bibliotek, diverse afprøvning

11 platformen og samtidig var det forskelligt hvor mange der var på platformen på samme tid 17 Tog deltagerne selv initiativ til aktiviteter med andre deltagere, med dig som underviser? 18 Hvilke lærings- og undervisningsformer deltog deltagerne i? 19 Var nogle lærings- og undervisningsformer mere populære end andre? Ifald hvilke? 20 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst teknisk set og hvordan? 21 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst pædagogisk/didaktisk set og hvordan? 22 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes brug af læringsmuligheder v. brug af dette virtuelle miljø 2? Ja det gjorde de, det var også ret naturligt, da nogle af dem var i legestuegrupper sammen. I den del af undervisningsforløbet, som var tilstedeværelsesundervisning, var der lagt vægt på at skabe rum for erfaringsudveksling og i den forbindelse blev der truffet nogle aftaler i forhold til deres fælles praksisfelt. Klasserumsundervisning og SL+ tilknyttet hjemmeside. Der var oplæg, cases, fællesdiskussioner, gruppediskussioner og opgaver, som skulle løses i forhold til egen praksis Hjemmesiden og tilstedeværelsesundervisningen var det mest populære og blev vurderet som det mest udbytterige. Deltagerne var meget glade for at få de faglige oplæg skriftligt på nettet. Erfaringsudvekslingen deltagerne imellem (forarbejdet lå i skriftlige hjemmeopgaver) var også højt vurderet. Mellem det første og de to sidste forløb blev dette opprioriteret efter ønske fra deltagerne, mens oplægsdelen blev skåret ned, da det fungerede fint formidlingsmæssigt med det skriftlige på nettet. Det gjorde hjemmesiden uden diskussion. Den var tilgængelig og let at finde rundt i. SL miljøet var ikke lige teknisk velfungerende hver gang vi var derinde. Det gjorde hjemmesiden. Den skriftlige form suppleret med noget visuelt materiale gjorde også, at deltagerne kunne følge deres eget læringstempo dele op i tid, gå tilbage og læse igen eller få stoffet på en anden måde via f.eks. en lille film. Havde desuden mulighed for at skrive til hinanden og der lå ekstra materialer til dem, der havde lyst til at fordybe sig (differentieret undervisning) Generel god brug af de særlige læringsmuligheder i det virtuelle miljø. Det skal også nævnes, at deltagerne anvendte læringsmiljøet til vidensdeling med kolleger, som ikke var på kursus. De henviste f.eks. til arbejdskemaer og artikler. Det er en god ting at kunne give deltagerne inspiration både i form af skift og billeder. Det tilgodeser dem, der ikke er så læsestærke. Nej Se ovenfor Forløbet i S.L. fungerede primært som et vejlednings og diskussionsforum. Det var teknisk svært og tidskrævende at få til at fungere og der blev ikke afprøvet yderligere undervisningsformer Se ovenfor Se ovenfor Der var en meget svingende deltagelse i aktiviteterne i det virtuelle miljø. Dette skyldes bl.a. en række tekniske vanskeligheder og ikke mindst de begrænsede muligheder der ligger i S.L Hvordan vurderer du som underviser hvorvidt deltagerne oplever det virtuelle miljø som motiverende for læring? En enkelt ting, der kunne være udnyttet bedre var muligheden for at deltagerne selv aftalte at mødes med hinanden f.eks. omkring opgaveløsning. Der brugte de telefonen i stedet for nettet. Dette kunne måske være blevet brugt mere, hvis der havde været en lettere tilgængelig chat vi kunne f.eks. have koblet en Skype-chat på - Det var motiverende for hovedparten, men der var også enkelte, som det ikke tiltalte. De kunne bedre lide forløb med 100% konfrontationsundervisning - Der er fra deltagerne kritik af tekniske problemer og de store hardware krav for at kunne køre S.L. Desuden oplever deltagerne det som en hindring at kommunikationen via tale ikke fungerede og at det derfor blev meget langsommeligt at skulle kommunikere via chat på skrift. Der er desuden kritik af at chatfeltet er for lille og at det går ud over kommunikationen, når 2 Ift traditionel undervisning med fysisk tilstedeværelse

12 det ikke er muligt at anvende gestik og mimik. Det er derimod motiverende at deltagerne kan deltage i vejledning og refleksion hjemme fra og undgå transporttid 24 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med brug af dette virtuelle læringsmiljø? 25 Hvordan vurderer du som underviser, deltagernes læringsudbytte set ift den tid, de har brugt Teknisk support De gav alle udtryk for, at de var glade for hjemmesiden og dens muligheder. De syntes ikke, at SL havde noget specielt at byde på derudover, specielt ikke når SL fungerede så tungt rent teknisk. Læringsudbyttet har været højt. Deltagerne oplever at det er for besværligt og at der er for mange begrænsninger Læringsudbytter er ok Hvilken teknisk support blev tilbudt? 27 Hvordan brugte deltagerne den tekniske support 28 Hvordan vurderer du som underviser, hvorvidt deltagerne kunne bruge den tekniske support hjalp det? 29 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Fleksibilitet og tilgængelighed jvnf. forandringsteori 30 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever dette virtuelle miljø som fleksibelt for deres læringsforløb? 31 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til uddannelse ved dette virtuelle miljø? Hjælp til installation af SL-wiewer, tjek af om deres pc-ere kunne køre SL, guidning ved opdateringer af SL De bad om hjælp, når de havde behov de fleste da. Det hjalp der, hvor problemet ikke skyldes net eller pc-kapacitet. OK, men frustration der hvor problemet så i det tekniske udstyr Ja de oplevede fleksibilitet, især blev det fremhævet at man kunne følge sit eget læringstempo. Desuden gav det muligheder for at være på kursus sammen med kolleger, der ikke kunne have været med, hvis det var et traditionelt undervisningsforløb. Jeg mener, at deltagerne oplevede en øget tilgængelighed via fleksibiliteten. Derudover ligger en øget tilgængelighed i, at der på nettet kan formidles på forskellige måder med ord og billeder. Der var dog et lille antal deltagere, som oplevede kravene til skiftlighed (opgaver) som mindre tilgængelighed. Det var i alle tilfælde deltagere, som havde problemer med at formulere sig skriftligt. It afdelingen stod på stand by, hvis der skulle opstå problemer Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Deltagerne kan se at der er muligheder, hvis kommunikationsmulighederne i det virtuelle bliver bedre. Det er desuden udmærket at kunne deltage i undervisningen uden at skulle være fysisk tilstede i et klasselokale Deltagerne på holdet, der geografisk havde stor afstand til uddannelsesstedet, kunne se fordele i en kombination af undervisning i både det virtuelle og i real life 32 Hvordan vurderer du som Hovedparten oplever jeg har oplevet en øget tilgængelighed. Mulighederne i det virtuelle er der, men der er for få muligheder

13 underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til læring ved dette virtuelle miljø? Kursusbeviser 33 Hvor mange deltagere har bestået uddannelsen/fået kursusbevis? 34 ud af 35. De to som ikke har modtaget kursusbevis skyldes fravær- Alle og for mange begrænsninger ved brugen af S.L. 13 Deltagerevaluering gennem viskvalitet og skolespørgsmål Der er data her fra VIAUC og UCC. Data fra referater v. projektgruppe netværk Her opsummeres de væsentlige diskussionspunkter fra forløbet og erfaringer med projektgruppen/netværket

TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU

TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU TUP Delafrapporteringsskema 1.Del rapport for TUP projekt 125167: Easy AMU Nedenstående delrapport er fælles for alle 6 deltagende uddannelsesinstitutioner. Delrapporten følger således aktivitetsplanen

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Supplerende inspirationsmateriale 2 - metoder og værktøjer til digital læring

Supplerende inspirationsmateriale 2 - metoder og værktøjer til digital læring EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL-OG SUNDHEDSOMRÅDET EPOS Supplerende inspirationsmateriale 2 - metoder og værktøjer til digital læring 42665 - Samspil og relationer i pædagogisk

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Øget tilgængelighed og fleksibilitet i AMU uddannelserne EASY AMU. Endelig afrapportering for TUP

Øget tilgængelighed og fleksibilitet i AMU uddannelserne EASY AMU. Endelig afrapportering for TUP Øget tilgængelighed og fleksibilitet i AMU uddannelserne EASY AMU Endelig afrapportering for TUP 125167 Tidsfleksiblitet? Ja, mulighedsfleksiblitet? Nej 1 VIAUC: Aarhus d. 29. juni 2012 Birte Nielsen,

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

- den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse

- den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse SKOLEN UDEN MURSTEN - den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse Forsøgs- og udviklingsprojekt viser vejen til kompetenceudvikling af arbejdspladser. Skræddersyet, individuel undervisning af pædagogmedhjælpere

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN

Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN 2016 Didaktisk metode til virtuel læring GRÆNSELØS LÆRING PROJEKT EDIDAKTIK SOFIE QVORTRUP OG ANETTE DEGN LARSEN Indhold Indledning... 2 Den didaktiske relationsmodel... 2 Læringsforudsætninger... 2 Rammefaktorer...

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig, der drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje eller klub WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering skaber vejen

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007 IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis 1. oktober 2007 Først lidt om UNI C Undervisningsministeriets it-styrelse Statsvirksomhed med mulighed for markedsstyrede

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 Bilag Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 De første spørgsmål handler om Hvor mange års erfaring som underviser har du? Mindre end 1 år 1-5 år 6-10 år Mere end 10 år Har du tidligere udviklet online kurser?

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL Konference om Blended Learning for undervisere og ledere på Aarhus BSS, 26. november 2015, Comwell Aarhus CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING KONFERENCES FORMÅL Velkommen til

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT

Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig. v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 1 Livslang læring fleksibel, praksisnær, bæredygtig v. Marianne Georgsen, specialkonsulent VIA EVU, og centerleder, VIA Læring & IT 2 Livslang læring Læring med livet som indsats? Nye vilkår for kompetenceudvikling

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

InnovationsSkoler Midt

InnovationsSkoler Midt InnovationsSkoler Midt evidencenter Tobias Kidde Skov Pædagogisk konsulent Skov@aabc.dk Program kl. 12.00-16.00 12.00-12.30 Velkomst og sandwich 12.30-13.00 Introduktion til projektet iskolermidt 13.00-14.00

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Håndbog for samarbejdspartnere

Håndbog for samarbejdspartnere Håndbog for samarbejdspartnere Intro Velkommen til Erhvervsakademiet Nordsjælland. Som Erhvervsakademi dækker vi et bredt område af uddannelser og kurser. Vores mål er at være regionens kvalificerede uddannelsespartner

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde

Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde Case (skole): Hindringer for dialog og samarbejde Udarbejdet af Ulla Kofoed, lektor, UCC Nedenstående eksempel viser, hvordan manglende overvejelser over skriftlig kommunikation, indhold og organisering

Læs mere

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider.

Odder er en digital kommune, derfor var den analoge løsning ikke en mulighed. Selv ikke i sparetider. Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første kommune i Europa, som indfører Ipads til både

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013

ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013 Elev- evaluering af elever i Global Classroom Første del af PhD- undersøgelser på VUC- Storstrøm Charlotte Lærke Weitze ELEV EVALUERING GLOBAL CLASSROOM MARTS 2013 Elev- evaluering af elever i Global Classroom,-

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Projektets målgruppe, metode og formål Formålet med projektet har været at afklare og motivere ikke uddannelsesparate ledige i alderen 18 til 40 år, herunder

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere