!! "#$%&'!()*%+!,-#&&!.&&)/%#0%)$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! "#$%&'!()*%+!,-#&&!.&&)/%#0%)$!"

Transkript

1 "#$%&'()*%+,-#&&.&&)/%#0%)$ 1112')*%+/#0234 Referat ordinær generalforsamling i Danish Hobie Class Association. Lørdag den 05. marts, 2011, kl. 17:00 i Horsens Sejlklub 1 Personlig præsentation, og valg af referent. Jacob Dannefer modtager posten. 2 Valg af dirigent. - Nina blev valgt. - Nina startede med at konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og takker for at vi måtte komme til Horsens Sejlklub 3 Formandens beretning. - Se vedhæftede beretning. - Der har været aktiv sejlads i Hornbæk selvom der har været is på vandet. - Messen i Bella var en stor succes, pga. placeringen ved indgangen. Et minde til Thomas Poulsen, som gik bort i år. Han gjorde over en årrække en stor og dedikeret indsats for Hobie klassen både nationalt og internationalt. - Formandens beretning godkendt. 4 Årsregnskab. - Blev fremlagt og så fint ud, resultatet var dog negativt (-)10.727,5 - Der er i år brugt ekstra mange penge på ungdommen, herunder tilskud til stævner. - Annoncesalg er der en fodnote i PDF filen. - Promotion 2 * T-shirt til DM fra 2009 og Derudover har Rasmus og Martin lavet promotion i Norsminde. Tilskud til pølser og tilskud til middag til DM. - Jakkeregnskabet er gået lige op med indtægter og udgifter. - Jakke tilgodehavende skulle snart være inddraget og det vides hvem som mangler at betale. - Der blev stillet spørgsmål til jakkeregnskabet samt enkelte andre posteringer. Det anvendte princip for håndtering af debet/kredit henover skift af regnskabsår gav ikke et retvisende billede. Derimod kunne det konstateres, at resultat og balance var korrektgeneralforsamlingen godkendte regnskabet under forudsætninger af, at ovenævnte posteringsmæssige detaljer bragtes i orden. Se vedhæftede korrigerede regnskab.. 5 Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent. Budgettet er fastsat til at lave et lille overskud. Dvs. det skal løbe rundt Promotion skal drosles ned i forhold til Generalforsamlingen tog budgetorientering til efterretning og godkendte bestyrelsens forslag til kontingent (uændret). 6 Godkendelse af udvalg. Følgende udvalg blev godkendt: 5552(679,.:2"; "#$%

2 - Klasseregels udvalget. PR og Messe udvalget. Ungdoms aktivitets udvalget. 7 Valg af formand. - David Kaarsberg modtog genvalg og blev genvalgt. Valg af udvalgsformænd - Klasseregels udvalget Erik Olsen modtog genvalg. - Ungdoms koordinator Christian Antoft blev valgt. - Økonomi udvalget Erik Christensen modtog genvalg. - PR og Messe udvalget Bo Landry blev valgt, - Ungdoms Aktivitets udvalg - Jacob Dannefer, blev valgt. - Kapsejlads udvalget Michael Norup, blev valgt. 9 Valg af revisor, samt revisor-suppleant. Bestyrelsen forslår: - som revisor Jan Jensen, der accepterer genvalget. - som revisorsuppleant: Tine MørkPedersen der også accepterede genvalg. 10 Vedtægter og klasseregler. - Wildcat er godkendt som ISAF båd. - Nu skal der være 2 personer på double-hand klasserne for at sejle DM, EM og VM, tidligere var kravet blot at minimumsvægten skulle være opfyldt. - Lige nu er vi alene underlagt reglerne i RRS 42 uden reservationer i klassereglerne. IHCA Rules Committee overvejer p.t. at klassereglerne skal udbygges med reservationer og præcisioner til RRS 42 i en mere liberal retning. Det er dog ikke vedtaget endnu. - Den internationale status for klasserne Hobie 14, 17 og 1 må påregnes revurderet på IHCA initiativ efter den forventede opdatering til efteråret af ISAF regulativer for området.. 11 Indkomne forslag. Der er ingen indkommende forslag. 12 Eventuelt. - Christian Antoft mener, vi skal have mere kamera på vores sejlads, så det kan komme på youtube m.m.. o En konkurrence om video klipning med gavekort til vinderen. - Der blev spurgt til SL 16 og svar fra DS. David orienterede om det just modtagne svar fra Dan Ibsen, som umiddelbart forekom imødekommende, men dog ikke gjorde DHCA klogere på DS politik vedr. kriterier for valg af klasser til ISAF U-VM.. - Der blev informeret lidt om en lille justering til kalender omkring et Nationals i Østrig for Tiger og Wildcats forud for MultiEuropeans på Neusiedler See. Mødet sluttede kl. 1: (679,.:2"; %#$%

3 "#$%&'()*%+,-#&&.&&)/%#0%)$ 1112')*%+/#0234 Formands beretning for året side "#$% Solen skinner og kulden bider stadig i kinderne når man går ned langs rækken af både og joller på havnen. Vinteren har haft godt fat i Danmark og der ikke mange som har kunne komme på vandet i løbet af vinteren på grund af det stive vand. Men så er det godt at eje en Hobiecat 16 Flemse fra Hornbæk fortalte mig forleden dag at han havde været på vandet ca. 2 gange om ugen hele vinteren igennem, og det kunne gøre ved at rigge Hobie en til og skubbe den ud på isen til den gik igennem. Herefter kunne man så sejle zigzag i mellem isflagerne. Han nævnte dog at han ikke ville anbefale dette til Hobie s med sværd Året 2010 har været et de år hvor man synes; det er da gået for hurtigt Vi (DHCA og Fleeterne) har i løbet af 2010 afholdt 5 kapsejladser i Danmark. Det er et stævne mindre end sidste år. Dette har ikke været en bevist handling; blot et udtryk for at der er mange andre kapsejladser som skal koordineres med for at få en kapsejlads kalender til at gå op i større enhed. Messen i Bellacentret var en succes med en stor stand lige ved vest indgangen. I løbet af de 2 uger som messen varede havde vi besøg at mange besøgende fra ind og udland. Her kan det nævnes at Michell fra Hobiecat Europe var på besøg og roste vores arbejde og standen. Igen i år havde vi et godt samarbejdet med den Danske forhandler Børresen om messe standen. I løbet af 2010 havde klasseforeningen mere end 60 prøvesejladser arrangeret rundt omkring i landet. Der blev afholdt Prøv noget nyt dage i flere klubber i samarbejde med fleeterne. Dette tiltag har igen givet mere kendskab til hobie klassen men desværre ikke flere medlemmer endnu. Bestyrelsen har forsat dialogen med dansk sejlunion vedr. HC 16 spi kontra SL16 og valg af denne ved ungdoms VM (ISAF YSWC), da det stadig forekommer os svært at se den fortsatte logik og fornuft i, at flerskrogsdisciplinen, som den eneste skal belastes med en valgmulighed (SL 16), så godt som ingen sejler, men som alligevel vælges igen og igen. PR-udvalget har i år haft succes med at få et sponsorat fra Børresen Bådebyggeri til en grill kasse. Kassen er lavet af aluminium og i kassen er der 2 Weber grill med tilbehør. Denne kasse kan lånes af sejlerne til at tage med ud til stævner og hobie events så man kan få pølser m.m. på stranden inden man kravler ud af våddragten. Kassen kan let monteres på en hobie trailer. Regnskab: Vores underskud i år er bevist, da vi i de sidste år på generelforsamlingen har vist overskud uden at 5552(679,.:2";

4 "#$%&'()*%+,-#&&.&&)/%#0%)$ 1112')*%+/#0234 Formands beretning for året side %#$% have brugt nok penge på vores sejlere. I 2010 har så brugt lidt mere end normalt. 100,- i tilskud til de medlemmer som deltog i sejlermiddagen i forbindelse med HC16 DM er blandt andet en af posterne. Vi har igennem de seneste år haft fokus på klassen medlemstal og det er efterhånden tydeligt at størstedelen af DHCAs medlemmer kommer fra HC 16 spi klassen. Vi kan desværre også se at vi har en lille nedgang i de aktive sejlere i Tiger klassen. Men mon ikke at der kommer flere til 1 fods klassen indenfor de næste par år når Wildcat ten bliver mere kendt i Danmark. Nedenfor er et lille skema med medlemstallene fra de seneste 3 år. Med hobie hilsener David Kaarsberg Formand - DHCA DHCAs medlemstal I gennem årene Skipper medlemmer - kategori A Ungdoms skipper medlemmer - kategori AJ (under 21 år) Gaste medlemmer - kategori B 7 Ungdoms gaste medlemmer kategori BJ (under 21 år) Andre medlemmer Total antal af medlemmer (679,.:2";

5 Danish Hobie Class Association 2010 Resultatopgørelse for Indtægter Aktiver Kontingenter (inkl. udeståender) 9.212,50 Jakker - tilgodehavender 130, ,00 Jakker (inkl. udeståender) 9.490,00 Kontingent - tilgodehavender 2.395,00 Afstemning 0,31 Bankkonto ,9 Annoncesalg - I alt 1.702,1 Aktiver ,9 Passiver Udgifter Egenkapital ,56 Kontingenter EHCA (og IHCA) 3.971,26 EHCA-møde 2.04,43 Årets resultat (10.727,5) DHCA Web 225,00 Indkøb - Gebyrer 300,00 Egenkapital ,9 Telefon mm - DM (præmier+gravering) 655,00 Promotion(bådudstilling) 93,95 Generalforsamling 339,00 Støtte til ungdomssejlere 3.543,75 Promotion 7.29,50 Jakker 9.490,00 Fejlpostering ,50 I alt ,39 Passiver i alt ,9 Årets resultat ,5 Regnskabet er gennemgået og revideret. Karlslunde d. 25 / Jan H. Jensen

6 DANISH HOBIE CLASS ASSOCIATION 2011 Budget Forudsætninger: Medlemsantal DHCA Kontingent Indtægter Udgifter Fleet medlemmer: Fleet medlemmer: Kontingent (fleet-medl.) 905,00 Kategori A 36 Kategori A 175,00 Kontingent (individ. medl.) 135,00 Kategori A junior 11 Kategori A junior 100,00 Kontingent EHCA/IHCA 4500,00 Kategori B Kategori B 120,00 Renter 50,00 Kategori B junior 11 Kategori B junior 60,00 Gebyrer 310,00 Kategori C 5 Kategori C 0,00 Kontorhold/fotokopier 50,00 Kategori C junior 0 Kategori C junior 0,00 Porto 25,00 Kategori D 11 Kategori D 0,00 Webhosting 545,00 2 Møder/Rejser 3250,00 Annoncesalg 1000,00 Promotion ( øvrige ) 1400,00 Individuelle medlemmer: Individuelle medlemmer: Støtte til ungdomsformål 1400,00 Kategori A 2 Kategori A 325,00 Ialt 11970, ,00 Kategori A junior 1 Kategori A junior 15,00 Kategori B 3 Kategori B 270,00 Resultat 490,00 Kategori B junior 1 Kategori B junior 140,00 Kategori C 0 Kategori C 160,00 Kategori C junior 0 Kategori C junior 90,00 Kategori D 0 Kategori D 90,00 7 Medlemmer i alt 9 EUR-kurs: 7,50 Heraf kategori A 50 IHCA/EHCA fee (EUR) 12,00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere