ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE"

Transkript

1 juli ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET SOMMEREN

2 Øget aktivitet på markedet for ejendomsinvestering Markedet for investeringsejendomme har det seneste 1½ år uden tvivl gennemlevet den værste periode i mere end ti år. DTZ Research gør her status over det nuværende marked, som begynder at vise tegn på øget aktivitet. Stigende investeringstendens i Europa Efter tre kvartaler i træk med stigende transaktionsvolumen i 2009, faldt antallet af transaktioner på det europæiske ejendomsmarked en smule i 1. kvartal 2010 (se figur 1). Ifølge de foreløbige statistikker fra DTZ Research, faldt den samlede omsætning for erhvervsejendomme i Europa med næsten 30% til 16,3 milliarder i første kvartal i år sammenlignet med udgangen af sidste år. Dette skal dog ikke betragtes som en ny tendens, men snarere som en naturlig del af et historisk mønster, da der altid foretages flere handler op til et årsskifte. Figur 1: Europæisk investeringsvolumen mia og især på de bedste ejendomme på de bedste beliggenheder. Det danske investeringsmarkedet spirer igen I Danmark har vi ingen tal for investeringsvolumen rent værdimæssigt. Foreløbige indikationer og indberetninger peger dog på en generel stigning i den danske investeringsvolumen og ser vi på antallet af transaktioner, konstaterer DTZ Research, at antallet i Q er steget med 37% i forhold til markedets absolutte bund i Q (se figur 2). Ifølge Oline Lokalebørs så vi i 3. kvartal 2009 det laveste antal handlede investeringsejendomme siden krisens begyndelse i 2008,men antallet af handler er steget stødt siden. Markedet er dog fortsat på et lavt niveau, om end stigningen indikerer en optøning af markedet Figur 2: Antal ejendomsinvesteringer i Danmark K K K K K K K K K K K1 150 Kilde: DTZ Research I forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, da transaktionsvolumen var på det absolutte lavpunkt, er salget steget med hele 65% i begyndelsen af De tre største markeder i Europa, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, står for størstedelen (ca. 2/3) af den samlede omsætning, mens de nordiske lande tegnede sig for den stærkeste regionale udvikling i forhold til sidste kvartal Samlet set steg omsætningen i Danmark, Sverige, Norge og Finland med hele 64% for at lande på omkring 2,6 milliarder i alt. Trods en stigende optimisme blandt de Europæiske investorer spores der fortsat en vis grad af risikouvillighed i Europa, hvor investorerne fortsat fokuserer på hjemmemarkederne K K K K K K K Kilde: Oline og DTZ Research K Ifølge Oline blev der således i 1. kvartal 2010 registreret 84 transaktioner på investeringsejendomme, mod 61 i 3. kvartal I figur 3 finder du en oversigt over de handler fra 2010 som på nuværende tidspunkt er offentliggjorte. K Kontor Lager & produktion Boligudlejning Detail Hotel/Restaurant Andet Total K K K K K K K K

3 Figur 3: Offentlige transaktioner Foreløbige transaktioner 2010 Areal Pris Afkast Havnepladsen 1, Vejle Kongensgade , Esbjerg Sct Leurentiivej 15, Skagen Borgergade, København Ud til vviborgvej, Århus Tidligere Danish Crown slagteri, Vojens Louisenlund, Endelave Søagervej 9, Hobro Ry Park Hote, Søhøjland Danmarksgade 27, B-D, Aalborg Ågade 27, Århus C Stc. Clemes Stræde, Århus 2 Boligejendomme Esbjerg Mou Hotel, Aalborg kvm grundareal 107 Ha grund, ejd Zenit Company House, Århus mio. Borupvang, Ballerup Ørestad syd 75 mio 90 mio. Frederiksberggade mio. 5% Ny Adelgade 3 Ny Adelgade 6 Birkedam 18 Ryvangs Alle 18 Kildehaven 9 Skt. Clemens Torv 17 Kilde: DTZ Research 23 mio. 13 mio. Figur 2 viser tydeligt, at vi i Danmark er noget mere tilbageholdende end resten af Europa. Det er DTZ erfaring, at denne udvikling er helt typisk for det europæiske ejendomsmarked. De store markeder agerer almindeligvis i forhold til markedsindikationer, på samme måde, som når der eksempelvis handles aktier, mens vi i Danmark behøver nogle mere konkrete beviser, før vi beslutter os for at agere. Det betyder, at hvor de større markeder i Storbritannien, Tyskland og Frankrig allerede har reageret på de første positive indikationer, begynder vi i Danmark først nu at reagere på de beviser, vi får igennem disse landes first-mover transaktioner. Gennem den seneste tid har vi på de danske ejendomsmarked set en gradvis indsnævring af købers og sælgers prisforventninger, hvilket betyder, at flere aktører nu begynder aktivt at undersøge markedet for købere, der matcher deres prisforventninger. Meget tyder altså på, at det i Danmark er nu, købsaktiviteterne skal intensiveres. Forventninger til de kommende 12 måneder Den globale finansielle krise har haft en stor indflydelse på erhvervsejendomme, hvilket har ført til den største priskorrektion i mange årtier i de fleste markeder. Men på dette tidspunkt søger mange investorer at udnytte det opsving i værdierne, som ventes at følge i kølvandet på nedgangen, som er uden fortilfælde. Investorernes forventninger har svinget fra negative, næsten dommedagslignende holdninger, til nærmest opportunistiske inden for et enkelt år. DTZ Research vurderer, på baggrund af vores rapport the Great Wall of Money fra december 2009, at beløb i størrelsesordenen DKK 791 mia. vil være disponibel til ejendomsinvesteringer i Europa i Dette er en stigning på 70% i forhold til de DKK 463 mia., der blev handlet for i 2009 (Se figur 4). Det forventes, at den stigende europæiske investeringsvolumen, i takt med at investorerne igen begynder at sprede deres investeringer på tværs af landegrænser, vil sprede sig fra de tre største markeder, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, til de mindre markeder, såsom Danmark og Sverige i løbet af Som vil blive uddybet i artiklen om det globale ejendomsmarked, venter DTZ Research, at den samlede, globale værdi af investeringsejendomme vil stige med 5% i

4 Figur 4: Disponibel investeringskapital DKK mia Europa USA Asien/Oceanien Kilde: DTZ Research af bankfinansiering eller, alternativt, at andre finansieringsudbydere melder sig på banen eller i form af sælgerfinansiering, f.eks. som et pantebrev. Historisk har det ikke været tilfældet, at ejendomsinvestorer selv frembringer 40-50% egenfinansiering. Det skal dog holdes in mente, at visse dele af brugermarkederne stadig oplever svag efterspørgsel og at der fortsat er nogen usikkerhed omkring bæredygtigheden af det økonomiske opsving, hvilket betyder, at en række investorer i øjeblikket ser tiden an i forhold til at træffe beslutninger. Med et voksende gældsniveau, som skal refinansieres i løbet af de næste par år, ser DTZ muligheder for de egenkapitalstærke investorer for at erhverve sig aktiver, som til dato ikke har været tilgængelige på markedet. På grund af det meget lave antal handlede ejendomme i 2009 sammenholdt med det faktum, at økonomierne nu forekommer mere stabile, er det DTZ vurdering, at der er et opsparet behov for velegnede ejendomme. Derfor vurderer DTZ Research, at risikovillig kapital vil efterspørge ejendomme med tomgang i forventning om, at den europæiske økonomi vil bedres i løbet af de næste måneder. Den dermed stigende transaktionsvolumen vurderes desuden at føre til mere korrekt prissætning på ejendomme, men ikke nødvendigvis højere priser på alle typer ejendomme. Desuden forventes det, at komplicerede nødlidende ejendomsporteføljer, som er blevet overtaget af kreditorerne, vil få nye ejere, som er parate til at tage udfordringen op. Børsnoterede ejendomsselskaber, som handles til lav indre værdi, risikerer at blive overtaget eller indgå i en konsolidering, som følge af den stigende kapitalallokering til ejendomsinvesteringer. Indtil nu har spændet mellem købers afkastforventninger og sælgers, afholdt sælgere fra at afhænde ejendomme med et godt cashflow, og med den nuværende lave rente, har der derfor ikke været noget incitament til at af hænde ejendommene. DTZ forventer dog, på baggrund af ovenstående, at dette vil ændre sig i de kommende kvartaler, og specielt indenfor mellemstore ejendomme venter vi en hurtigere optøning. DTZ Research forventer desuden, at belåning til 2. prioritets lån vil vende tilbage, enten i form 4

5 Det globale ejendomsmarked: Nu er tiden inde til at købe Den globale værdi af investeringsejendomme ventes at stige med 5% i 2010 til $US mia., mens den europæiske ejendomsinvestering ventes at stige med 4%, ifølge DTZ hovedrapport, Money into Property. Ifølge rapporten ligger prisniveauet på 85% af de europæiske markeder på eller under fair value 1, mens 90% af de globale ejendomsmarkeder identificeres som investeringsmuligheder. Samtidig viser låne- og investeringsundersøgelser tydelig forbedring i prognosen for DTZ Researchs årlige hovedrapport, Money into Property, forudser, at det værste af ejendomskrisen er ovre og forventer, at den samlede, globale værdi af investeringsejendomme vil stige med 5% i I Europa ventes værdien at stige med 4% i takt med, at kapitalværdierne fortsætter deres fremgang. DTZ varsler, at Kina vil blive det næststørste ejendomsmarked i verden før udgangen af 2011 kun overgået af USA og foran både Japan og Storbritannien. Storbritannien og Frankrig er de eneste europæiske lande, som ventes at figurere på den globale top 5 over ejendomsinvesteringer i Baseret på vore prognoser, anbefaler DTZ, at investorerne antager en proaktiv købestrategi, da flere europæiske markeder tilbyder attraktive investeringsmuligheder for de næste to år. DTZ Research estimerer, at 151 ud af 172 markeder, eller 90%, på verdensplan tilbyder fair value i Dette står i kontrast til sidste år, hvor kun et internationalt marked, London City, havde fair value niveau. I Europa er 87% af markederne på eller under fair value, hvilket er en stigning på 20% i forhold til for et år siden. er en mærkbar forbedring i forhold til stemningen sidste år, hvor halvdelen af långiverne forventede, at de ville reducere deres bruttoudlånsvolumen i DTZ investorundersøgelse signalerer stigende tillid: 76% forventer at øge deres egne nettoinvesteringer i erhvervsejendom i 2010, hvilket igen stiger til 94% i Den forbedrede stemning blandt både investorer og långivere understøttes af DTZ Researchs analyse af finansieringsmiljøet, hvor DTZ vurderer, at der er tilstrækkelig ny egenkapital til rådighed på globalt plan. Især er der specifikke tegn på, at ny egenkapital investeres og DTZ Research forventer, at et øget pres på både obligationer og aktier vil fremme denne proces yderligere. DTZ forventer, at investeringsmuligheder for de bedst beliggende ejendomme globalt vil være begrænset i DTZ anbefaler, at investorer, som ikke er begrænsede til hjemmemarkedet, søger muligheder i det kontinentale Europa og Asien og Stillehavsområdet, hvor der er flere muligheder for at købe de bedst beliggende ejendomme. DTZ positive prognose forstærkes gennemgående af vores låne- og investeringsundersøgelser, som begge afslører en forbedring i tilliden for 2010 og To tredjedele af långiverne forventer at øge deres nye bruttoudlån i 2010 og 2011, og ingen adspurgte forventer at nedbringe udlån til erhvervsejendomssektoren i denne periode. Dette Ovenfor: DTZ Researchs årlige rapport Money into Property fra maj Fair value er den værdi, ved hvilken en investor er indifferent imellem et risikofrit udbytte og udbyttet ved at eje ejendom, idet man tager højde for den ekstra risiko ved at investere i ejendomsaktiver. 5

6 Tendenser på markedet for sale & lease back transaktioner I slutningen af maj måned afholdt DTZ Egeskov & Lindquist A/S sammen med advokatfirmaet Plesner morgenseminar om sale & lease back indenfor industrisegmentet. På seminaret var tendensen klar: Markedet er så småt på vej tilbage, efter at have gennemlevet en turbulent periode med finanskrise og frafald af flere oplagte ejendomsinvestorer. Årsager til nedgang i sale & lease back transaktioner Selvom perioden med finanskrise umiddelbart burde have været en oplagt anledning for virksomheder til at afhænde deres ejendomme i sale & lease back (SLB) transaktioner, har dette ikke været tilfældet. Der har været flere årsager hertil: Mangel på finansieringsmuligheder. Dette kunne FiH Erhvervsbank nikke genkendende til, om end det ikke har været en isoleret årsag. Samtidig med finanskrisen havde flere investorer ekspanderet for hurtigt og havde dermed ikke den finansielle kapacitet til at gå foretage nye ejendomsinvesteringer. Dette reducerede antallet af investorer og mange tilbageværende investorer valgte at være passive og afvente, hvordan markedet reelt udviklede sig. Dette betød, at antallet af handler faldt markant, ikke kun i Danmark, men overalt i Europa. Mange virksomheder oplevede pludselige og markante omsætningsfald, som givet har ført til mange overvejelser om, hvorvidt man skulle forblive i nuværende lokaler, flytte eller bygge nyt. I takt med at den generelle økonomi stabiliserer sig, begynder der igen fra virksomhedernes side at være interesse for SLB, primært ud fra betragtningen om, at man ønsker at koncentrere sine ressourcer på den primære drift og udviklingen af denne. Ny regnskabspraksis ventes Revisionsfirmaet KPMG orienterede om, at der på internationalt plan er arbejdsgrupper i gang med at undersøge sondringen mellem finansiel og operativ leasing. Herfra meldes det, at man fremover sandsynligvis ikke vil kunne slanke balancen med det fulde beløb ved en SLB-transaktion, da man forventeligt skal optage den forventede leasing-/ lejeforpligtigelse i balancen, og afskrive denne over lejers uopsigelighedsperiode. DTZ Egeskov & Lindquist A/S FIH Erhvervsbank A/S Plesner KPMG Talere ved Sale & Lease Back seminar Henrik Lyngskjold, direktør & partner Michael Østrup Lillelund, Senior Relationship Manager, Property Finance Peer Meisner, partner, Commercial Real Estate, Allan Pedersen, partner og leder af Ejendom og Entreprise Behov for stabilitet og sikkerhed Igennem de senere år er virksomhedernes behov for fleksibilitet i en SLB-baseret lejekontrakt blevet mere og mere udtalt. Virksomhederne oplever i endnu højere grad end tidligere, at omverdenen er omskiftelig, og afhængig af hvordan den enkelte virksomhed udvikler sig (tilkøb af virksomheder eller out-/ insourcing eller salg af aktiviteter), har dette medført betydeligt fokus på at sikre, at lejekontrakten giver virksomheden en høj grad af fleksibilitet. Som følge af finanskrisen og en vis begrænsning i adgang til lån, har f.eks. behovet for, at den sælgende virksomhed i en SLB-transaktion deltager i en eller anden form i finansieringen af transaktionen, være stigende. Gives f.eks. kontant depositum ud over 6 måneder, kan dette eksempelvis sikres igennem forskellige sikringsakter. Hvis den sælgende virksomhed fremskaffer en del af finansieringen gennem et sælgerpantebrev, skal sælger ligeledes tilrettelægge dette så hensigtsmæssigt, som muligt - både regnskabs- og skattemæssigt. 6

7 Som følge af, at man i de seneste to år har kunnet konstatere at udlejere kan gå konkurs, er der forskellige forhold virksomheden skal være opmærksom på, når der indgås en SLB-transaktion, således at udlejers forpligtigelser overholdes. Disse forhold kan have stor betydning for ejendommens fortsatte kvalitetsniveau og kan følgelig medtages i en lejekontrakt. Fokus på primær drift Selvom markedet har været ganske tilbageholdende de seneste år, kan det dog konstateres, at også bankerne igen begynder at vise interesse for at finansiere SLB-transkationer. Markedet har givetvis ændret sig betragteligt, men den grundlæggende tankegang om, at virksomhederne bør fokusere deres ressourcer på udviklingen af deres primære drift og overlade ejendomsinvestering til professionelle investorer, er fortsat aktuel og møder forståelse blandt bankerne. 7

8 Udlejningsmarkedet sommeren 2010 Et vigtigt element for investeringsejendomme er hvordan udlejningsmarkedet er og udvikler sig. DTZ opridser her en status over det danske udlejningsmarked for sommeren Todelt udlejningsmarked Igennem de seneste to år, hvor antallet af transaktioner indenfor investeringsejendomme har ligget lavt i forhold til de tidligere år, har udlejningsmarkedet været todelt: Lejemål i erhvervsejendomme med god beliggenhed og i god kvalitet har krisen igennem fortsat kunne lejes ud, og endda i visse tilfælde til mindst den samme husleje, som før krisen, hvorimod lejemål i ejendomme i sekundære områder har haft svært ved at tiltrække lejere. Figur 5: Import, eksport og privat forbrug mio K K K K K K K K K K K K K1 Positiv udvikling Igennem 1. halvår 2010 har de makroøkonomiske nøgletal udviklet sig i en positiv retning. Den danske eksport er ifølge Danmarks Statistiks konjunkturindikator begyndt at stige, i første kvartal med 3,6%, importen lidt mindre med 1,6% og privatforbruget er steget med 1,1% (se figur 5). Arbejdsløsheden har stort set været uændret de senest 6 8 måneder (se figur 6), hvorimod investeringer i nyt produktionsapparat mm. fortsat ligger underdrejet (se figur 7). Disse tal indikerer en stigende om end langsomt tendens mod økonomisk bedring, hvilket er en vital forudsætning for, at interessen for at finde nye lokaler/sætte nye initiativer i gang, hvilket resulterer i en øget efterspørgsel efter erhvervslokaler. Kilde: Danmarks Statistik Eksport Import Privat forbrug Figur 6: Beskæftigelse (1000 personer) K K K K K K K K K K K3 Beskæftigelse (1000 personer) 2009-K4 Dette harmonerer godt med de tilbagemeldinger, som DTZ Egeskov & Lindquist igennem foråret har fået fra flere virksomheder, som oplever, at bunden er nået, og ud fra dette niveau kan begynde at lægge planer for fremtiden. Kilde: Danmarks Statistik Figur 7: Investeringer Mere efterspørgsel ventes i sekundære områder Hvor søgningen i de seneste måneder primært har været mod primære kvalitetsejendomme, er det DTZ Researchs forventning, at man i løbet af de næste 6 12 måneder tillige vil begynde at opleve en større søgning til erhvervslokaler i de mere sekundære områder. En begyndende efterspørgsel i disse områder vil ikke i sig selv medføre højere priser. Det vil dog højst mio K K K K K K2 Kilde: Danmarks Statistik Inv. i bygninger og anlæg 2008-K K K K K K4 Andre faste bruttoinvesteringer 2010-K1 8

9 sandsynligt medføre en større mulighed for at få udlejet tomme arealer ud og dermed skabe bedre økonomi i den enkelte ejendom. Mindre fokus på likviditetsbelastende poster Da finanskrisen var på sit højeste, for ca måneder siden, var der megen fokus fra de potentielle lejeres side på likviditetsbelastende poster, når der skulle indgås en lejekontrakt. Det var bl.a. kontant depositum, egen betaling af hel eller delvis istandsættelse, og lidt senere måske som følge af den generelle usikkerhed lejers uopsigelighed. DTZ Research forventer fortsat, at der vil blive forhandlet om disse forhold, men som følge af, at mange af virksomhederne netop stoppede med at foretage nye investeringer i anlæg og aktiviteter, har der været en markant bedring af virksomhedernes likviditetsforhold, hvorfor fokuseringen på disse elementer langsomt vil aftage over de næste måneder, dog under forudsætning af, at økonomien fortsætter sin successive fremgang. 9

10 DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere, bestående af statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors med speciale i erhvervsejendomme. Vi har gennem mere end 25 års brancheerfaring opbygget en unik platform for formidling og rådgivning vedrørende erhvervs- og investeringsejendomme. Vor store know-how er ikke blot baseret på mangeårige erfaringer fra det daglige arbejde, men bygger også på en uddannelsesmæssig baggrund inden for fast ejendom, jura, økonomi- og regnskabsvæsen, finansiering og bygningskonstruktion, som konstant udvikles og tilpasses tidens øgede krav og den internationale udvikling. EGESKOV & LINDQUIST etableret i København 1991 blev allerede i 2000 udnævnt til at repræsentere DTZ i Danmark, og firmaet etablerede i 2005 kontor i Århus. DTZ står for Debenham (England), Thouard (Frankrig) og Zadelhoff (Holland/Tyskland), og disse 3 firmaer grundlagde i 1992 sammenslutningen DTZ. Siden da er DTZ vokset til en af verdens største ejendomsrådgivere med 200 kontorer globalt i 43 lande og mere end medarbejdere. Rent praktisk betyder medlemskabet af DTZ at vi er en del af et højt specialiseret netværk ikke mindst i Skandinavien, de Baltiske lande, Europa, USA og Fjernøsten af professionelle virksomheder, men i Danmark stadig som selvstændig og uafhængig virksomhed. Få mere information: Money into Property DTZ Researchs årlige, globale rapport, som giver et detaljeret overblik over det forgangne år, prognose for det kommende år samt vurderinger af mulgheder på de globale ejendomsmarkeder. DTZ hsr udgivet rapporten i 36 år. Greater Copenhagen City Profile Engelsksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i København inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Hovedstadsområdet. Udgives i august måned. Århusområdet Byprofil Dansksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i Århus inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Århus og omegn. Udgives i august måned. DTZ s Fair Value Estimates En kort publikation, som beskriver DTZ Fair Value begreb illustreret med eksempler. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farigmagsgade 15 DK-1364 København K Tel Fax DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 20 A DK-8000 Århus C Tel Fax Alle rapporter kan rekvireres via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kontorer i Århus eller København eller PR & marketingkoordinator Mette Meng på tlf.: eller Mette. 10

WWW.DTZ.COM/DK. Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU

WWW.DTZ.COM/DK. Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU NYHEDSBREV 3 4 6 7 TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU EN FORDOBLING AF DEN GLOBALE INVESTERINGSVOLUMEN VENTES I 2010 VURDERING AF EJENDOMME I ET MARKED UDEN HANDLER UDLEJNINGSMARKEDET I

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME? WWW.DTZ.COM/DK handles igen Bunden er nået ifølge seneste

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER

N Y H E D S B R E V  UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER N Y H E D S B R E V Lager-, logistik- og produktionsejendomme APRIL 2010 3 5 UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV 7 UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER 9 OUTLOOK

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere