ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE"

Transkript

1 juli ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET SOMMEREN 2010

2 Øget aktivitet på markedet for ejendomsinvestering Markedet for investeringsejendomme har det seneste 1½ år uden tvivl gennemlevet den værste periode i mere end ti år. DTZ Research gør her status over det nuværende marked, som begynder at vise tegn på øget aktivitet. Stigende investeringstendens i Europa Efter tre kvartaler i træk med stigende transaktionsvolumen i 2009, faldt antallet af transaktioner på det europæiske ejendomsmarked en smule i 1. kvartal 2010 (se figur 1). Ifølge de foreløbige statistikker fra DTZ Research, faldt den samlede omsætning for erhvervsejendomme i Europa med næsten 30% til 16,3 milliarder i første kvartal i år sammenlignet med udgangen af sidste år. Dette skal dog ikke betragtes som en ny tendens, men snarere som en naturlig del af et historisk mønster, da der altid foretages flere handler op til et årsskifte. Figur 1: Europæisk investeringsvolumen mia og især på de bedste ejendomme på de bedste beliggenheder. Det danske investeringsmarkedet spirer igen I Danmark har vi ingen tal for investeringsvolumen rent værdimæssigt. Foreløbige indikationer og indberetninger peger dog på en generel stigning i den danske investeringsvolumen og ser vi på antallet af transaktioner, konstaterer DTZ Research, at antallet i Q er steget med 37% i forhold til markedets absolutte bund i Q (se figur 2). Ifølge Oline Lokalebørs så vi i 3. kvartal 2009 det laveste antal handlede investeringsejendomme siden krisens begyndelse i 2008,men antallet af handler er steget stødt siden. Markedet er dog fortsat på et lavt niveau, om end stigningen indikerer en optøning af markedet Figur 2: Antal ejendomsinvesteringer i Danmark K K K K K K K K K K K1 150 Kilde: DTZ Research I forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, da transaktionsvolumen var på det absolutte lavpunkt, er salget steget med hele 65% i begyndelsen af De tre største markeder i Europa, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, står for størstedelen (ca. 2/3) af den samlede omsætning, mens de nordiske lande tegnede sig for den stærkeste regionale udvikling i forhold til sidste kvartal Samlet set steg omsætningen i Danmark, Sverige, Norge og Finland med hele 64% for at lande på omkring 2,6 milliarder i alt. Trods en stigende optimisme blandt de Europæiske investorer spores der fortsat en vis grad af risikouvillighed i Europa, hvor investorerne fortsat fokuserer på hjemmemarkederne K K K K K K K Kilde: Oline og DTZ Research K Ifølge Oline blev der således i 1. kvartal 2010 registreret 84 transaktioner på investeringsejendomme, mod 61 i 3. kvartal I figur 3 finder du en oversigt over de handler fra 2010 som på nuværende tidspunkt er offentliggjorte. K Kontor Lager & produktion Boligudlejning Detail Hotel/Restaurant Andet Total K K K K K K K K

3 Figur 3: Offentlige transaktioner Foreløbige transaktioner 2010 Areal Pris Afkast Havnepladsen 1, Vejle Kongensgade , Esbjerg Sct Leurentiivej 15, Skagen Borgergade, København Ud til vviborgvej, Århus Tidligere Danish Crown slagteri, Vojens Louisenlund, Endelave Søagervej 9, Hobro Ry Park Hote, Søhøjland Danmarksgade 27, B-D, Aalborg Ågade 27, Århus C Stc. Clemes Stræde, Århus 2 Boligejendomme Esbjerg Mou Hotel, Aalborg kvm grundareal 107 Ha grund, ejd Zenit Company House, Århus mio. Borupvang, Ballerup Ørestad syd 75 mio 90 mio. Frederiksberggade mio. 5% Ny Adelgade 3 Ny Adelgade 6 Birkedam 18 Ryvangs Alle 18 Kildehaven 9 Skt. Clemens Torv 17 Kilde: DTZ Research 23 mio. 13 mio. Figur 2 viser tydeligt, at vi i Danmark er noget mere tilbageholdende end resten af Europa. Det er DTZ erfaring, at denne udvikling er helt typisk for det europæiske ejendomsmarked. De store markeder agerer almindeligvis i forhold til markedsindikationer, på samme måde, som når der eksempelvis handles aktier, mens vi i Danmark behøver nogle mere konkrete beviser, før vi beslutter os for at agere. Det betyder, at hvor de større markeder i Storbritannien, Tyskland og Frankrig allerede har reageret på de første positive indikationer, begynder vi i Danmark først nu at reagere på de beviser, vi får igennem disse landes first-mover transaktioner. Gennem den seneste tid har vi på de danske ejendomsmarked set en gradvis indsnævring af købers og sælgers prisforventninger, hvilket betyder, at flere aktører nu begynder aktivt at undersøge markedet for købere, der matcher deres prisforventninger. Meget tyder altså på, at det i Danmark er nu, købsaktiviteterne skal intensiveres. Forventninger til de kommende 12 måneder Den globale finansielle krise har haft en stor indflydelse på erhvervsejendomme, hvilket har ført til den største priskorrektion i mange årtier i de fleste markeder. Men på dette tidspunkt søger mange investorer at udnytte det opsving i værdierne, som ventes at følge i kølvandet på nedgangen, som er uden fortilfælde. Investorernes forventninger har svinget fra negative, næsten dommedagslignende holdninger, til nærmest opportunistiske inden for et enkelt år. DTZ Research vurderer, på baggrund af vores rapport the Great Wall of Money fra december 2009, at beløb i størrelsesordenen DKK 791 mia. vil være disponibel til ejendomsinvesteringer i Europa i Dette er en stigning på 70% i forhold til de DKK 463 mia., der blev handlet for i 2009 (Se figur 4). Det forventes, at den stigende europæiske investeringsvolumen, i takt med at investorerne igen begynder at sprede deres investeringer på tværs af landegrænser, vil sprede sig fra de tre største markeder, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, til de mindre markeder, såsom Danmark og Sverige i løbet af Som vil blive uddybet i artiklen om det globale ejendomsmarked, venter DTZ Research, at den samlede, globale værdi af investeringsejendomme vil stige med 5% i

4 Figur 4: Disponibel investeringskapital DKK mia Europa USA Asien/Oceanien Kilde: DTZ Research af bankfinansiering eller, alternativt, at andre finansieringsudbydere melder sig på banen eller i form af sælgerfinansiering, f.eks. som et pantebrev. Historisk har det ikke været tilfældet, at ejendomsinvestorer selv frembringer 40-50% egenfinansiering. Det skal dog holdes in mente, at visse dele af brugermarkederne stadig oplever svag efterspørgsel og at der fortsat er nogen usikkerhed omkring bæredygtigheden af det økonomiske opsving, hvilket betyder, at en række investorer i øjeblikket ser tiden an i forhold til at træffe beslutninger. Med et voksende gældsniveau, som skal refinansieres i løbet af de næste par år, ser DTZ muligheder for de egenkapitalstærke investorer for at erhverve sig aktiver, som til dato ikke har været tilgængelige på markedet. På grund af det meget lave antal handlede ejendomme i 2009 sammenholdt med det faktum, at økonomierne nu forekommer mere stabile, er det DTZ vurdering, at der er et opsparet behov for velegnede ejendomme. Derfor vurderer DTZ Research, at risikovillig kapital vil efterspørge ejendomme med tomgang i forventning om, at den europæiske økonomi vil bedres i løbet af de næste måneder. Den dermed stigende transaktionsvolumen vurderes desuden at føre til mere korrekt prissætning på ejendomme, men ikke nødvendigvis højere priser på alle typer ejendomme. Desuden forventes det, at komplicerede nødlidende ejendomsporteføljer, som er blevet overtaget af kreditorerne, vil få nye ejere, som er parate til at tage udfordringen op. Børsnoterede ejendomsselskaber, som handles til lav indre værdi, risikerer at blive overtaget eller indgå i en konsolidering, som følge af den stigende kapitalallokering til ejendomsinvesteringer. Indtil nu har spændet mellem købers afkastforventninger og sælgers, afholdt sælgere fra at afhænde ejendomme med et godt cashflow, og med den nuværende lave rente, har der derfor ikke været noget incitament til at af hænde ejendommene. DTZ forventer dog, på baggrund af ovenstående, at dette vil ændre sig i de kommende kvartaler, og specielt indenfor mellemstore ejendomme venter vi en hurtigere optøning. DTZ Research forventer desuden, at belåning til 2. prioritets lån vil vende tilbage, enten i form 4

5 Det globale ejendomsmarked: Nu er tiden inde til at købe Den globale værdi af investeringsejendomme ventes at stige med 5% i 2010 til $US mia., mens den europæiske ejendomsinvestering ventes at stige med 4%, ifølge DTZ hovedrapport, Money into Property. Ifølge rapporten ligger prisniveauet på 85% af de europæiske markeder på eller under fair value 1, mens 90% af de globale ejendomsmarkeder identificeres som investeringsmuligheder. Samtidig viser låne- og investeringsundersøgelser tydelig forbedring i prognosen for DTZ Researchs årlige hovedrapport, Money into Property, forudser, at det værste af ejendomskrisen er ovre og forventer, at den samlede, globale værdi af investeringsejendomme vil stige med 5% i I Europa ventes værdien at stige med 4% i takt med, at kapitalværdierne fortsætter deres fremgang. DTZ varsler, at Kina vil blive det næststørste ejendomsmarked i verden før udgangen af 2011 kun overgået af USA og foran både Japan og Storbritannien. Storbritannien og Frankrig er de eneste europæiske lande, som ventes at figurere på den globale top 5 over ejendomsinvesteringer i Baseret på vore prognoser, anbefaler DTZ, at investorerne antager en proaktiv købestrategi, da flere europæiske markeder tilbyder attraktive investeringsmuligheder for de næste to år. DTZ Research estimerer, at 151 ud af 172 markeder, eller 90%, på verdensplan tilbyder fair value i Dette står i kontrast til sidste år, hvor kun et internationalt marked, London City, havde fair value niveau. I Europa er 87% af markederne på eller under fair value, hvilket er en stigning på 20% i forhold til for et år siden. er en mærkbar forbedring i forhold til stemningen sidste år, hvor halvdelen af långiverne forventede, at de ville reducere deres bruttoudlånsvolumen i DTZ investorundersøgelse signalerer stigende tillid: 76% forventer at øge deres egne nettoinvesteringer i erhvervsejendom i 2010, hvilket igen stiger til 94% i Den forbedrede stemning blandt både investorer og långivere understøttes af DTZ Researchs analyse af finansieringsmiljøet, hvor DTZ vurderer, at der er tilstrækkelig ny egenkapital til rådighed på globalt plan. Især er der specifikke tegn på, at ny egenkapital investeres og DTZ Research forventer, at et øget pres på både obligationer og aktier vil fremme denne proces yderligere. DTZ forventer, at investeringsmuligheder for de bedst beliggende ejendomme globalt vil være begrænset i DTZ anbefaler, at investorer, som ikke er begrænsede til hjemmemarkedet, søger muligheder i det kontinentale Europa og Asien og Stillehavsområdet, hvor der er flere muligheder for at købe de bedst beliggende ejendomme. DTZ positive prognose forstærkes gennemgående af vores låne- og investeringsundersøgelser, som begge afslører en forbedring i tilliden for 2010 og To tredjedele af långiverne forventer at øge deres nye bruttoudlån i 2010 og 2011, og ingen adspurgte forventer at nedbringe udlån til erhvervsejendomssektoren i denne periode. Dette Ovenfor: DTZ Researchs årlige rapport Money into Property fra maj Fair value er den værdi, ved hvilken en investor er indifferent imellem et risikofrit udbytte og udbyttet ved at eje ejendom, idet man tager højde for den ekstra risiko ved at investere i ejendomsaktiver. 5

6 Tendenser på markedet for sale & lease back transaktioner I slutningen af maj måned afholdt DTZ Egeskov & Lindquist A/S sammen med advokatfirmaet Plesner morgenseminar om sale & lease back indenfor industrisegmentet. På seminaret var tendensen klar: Markedet er så småt på vej tilbage, efter at have gennemlevet en turbulent periode med finanskrise og frafald af flere oplagte ejendomsinvestorer. Årsager til nedgang i sale & lease back transaktioner Selvom perioden med finanskrise umiddelbart burde have været en oplagt anledning for virksomheder til at afhænde deres ejendomme i sale & lease back (SLB) transaktioner, har dette ikke været tilfældet. Der har været flere årsager hertil: Mangel på finansieringsmuligheder. Dette kunne FiH Erhvervsbank nikke genkendende til, om end det ikke har været en isoleret årsag. Samtidig med finanskrisen havde flere investorer ekspanderet for hurtigt og havde dermed ikke den finansielle kapacitet til at gå foretage nye ejendomsinvesteringer. Dette reducerede antallet af investorer og mange tilbageværende investorer valgte at være passive og afvente, hvordan markedet reelt udviklede sig. Dette betød, at antallet af handler faldt markant, ikke kun i Danmark, men overalt i Europa. Mange virksomheder oplevede pludselige og markante omsætningsfald, som givet har ført til mange overvejelser om, hvorvidt man skulle forblive i nuværende lokaler, flytte eller bygge nyt. I takt med at den generelle økonomi stabiliserer sig, begynder der igen fra virksomhedernes side at være interesse for SLB, primært ud fra betragtningen om, at man ønsker at koncentrere sine ressourcer på den primære drift og udviklingen af denne. Ny regnskabspraksis ventes Revisionsfirmaet KPMG orienterede om, at der på internationalt plan er arbejdsgrupper i gang med at undersøge sondringen mellem finansiel og operativ leasing. Herfra meldes det, at man fremover sandsynligvis ikke vil kunne slanke balancen med det fulde beløb ved en SLB-transaktion, da man forventeligt skal optage den forventede leasing-/ lejeforpligtigelse i balancen, og afskrive denne over lejers uopsigelighedsperiode. DTZ Egeskov & Lindquist A/S FIH Erhvervsbank A/S Plesner KPMG Talere ved Sale & Lease Back seminar Henrik Lyngskjold, direktør & partner Michael Østrup Lillelund, Senior Relationship Manager, Property Finance Peer Meisner, partner, Commercial Real Estate, Allan Pedersen, partner og leder af Ejendom og Entreprise Behov for stabilitet og sikkerhed Igennem de senere år er virksomhedernes behov for fleksibilitet i en SLB-baseret lejekontrakt blevet mere og mere udtalt. Virksomhederne oplever i endnu højere grad end tidligere, at omverdenen er omskiftelig, og afhængig af hvordan den enkelte virksomhed udvikler sig (tilkøb af virksomheder eller out-/ insourcing eller salg af aktiviteter), har dette medført betydeligt fokus på at sikre, at lejekontrakten giver virksomheden en høj grad af fleksibilitet. Som følge af finanskrisen og en vis begrænsning i adgang til lån, har f.eks. behovet for, at den sælgende virksomhed i en SLB-transaktion deltager i en eller anden form i finansieringen af transaktionen, være stigende. Gives f.eks. kontant depositum ud over 6 måneder, kan dette eksempelvis sikres igennem forskellige sikringsakter. Hvis den sælgende virksomhed fremskaffer en del af finansieringen gennem et sælgerpantebrev, skal sælger ligeledes tilrettelægge dette så hensigtsmæssigt, som muligt - både regnskabs- og skattemæssigt. 6

7 Som følge af, at man i de seneste to år har kunnet konstatere at udlejere kan gå konkurs, er der forskellige forhold virksomheden skal være opmærksom på, når der indgås en SLB-transaktion, således at udlejers forpligtigelser overholdes. Disse forhold kan have stor betydning for ejendommens fortsatte kvalitetsniveau og kan følgelig medtages i en lejekontrakt. Fokus på primær drift Selvom markedet har været ganske tilbageholdende de seneste år, kan det dog konstateres, at også bankerne igen begynder at vise interesse for at finansiere SLB-transkationer. Markedet har givetvis ændret sig betragteligt, men den grundlæggende tankegang om, at virksomhederne bør fokusere deres ressourcer på udviklingen af deres primære drift og overlade ejendomsinvestering til professionelle investorer, er fortsat aktuel og møder forståelse blandt bankerne. 7

8 Udlejningsmarkedet sommeren 2010 Et vigtigt element for investeringsejendomme er hvordan udlejningsmarkedet er og udvikler sig. DTZ opridser her en status over det danske udlejningsmarked for sommeren Todelt udlejningsmarked Igennem de seneste to år, hvor antallet af transaktioner indenfor investeringsejendomme har ligget lavt i forhold til de tidligere år, har udlejningsmarkedet været todelt: Lejemål i erhvervsejendomme med god beliggenhed og i god kvalitet har krisen igennem fortsat kunne lejes ud, og endda i visse tilfælde til mindst den samme husleje, som før krisen, hvorimod lejemål i ejendomme i sekundære områder har haft svært ved at tiltrække lejere. Figur 5: Import, eksport og privat forbrug mio K K K K K K K K K K K K K1 Positiv udvikling Igennem 1. halvår 2010 har de makroøkonomiske nøgletal udviklet sig i en positiv retning. Den danske eksport er ifølge Danmarks Statistiks konjunkturindikator begyndt at stige, i første kvartal med 3,6%, importen lidt mindre med 1,6% og privatforbruget er steget med 1,1% (se figur 5). Arbejdsløsheden har stort set været uændret de senest 6 8 måneder (se figur 6), hvorimod investeringer i nyt produktionsapparat mm. fortsat ligger underdrejet (se figur 7). Disse tal indikerer en stigende om end langsomt tendens mod økonomisk bedring, hvilket er en vital forudsætning for, at interessen for at finde nye lokaler/sætte nye initiativer i gang, hvilket resulterer i en øget efterspørgsel efter erhvervslokaler. Kilde: Danmarks Statistik Eksport Import Privat forbrug Figur 6: Beskæftigelse (1000 personer) K K K K K K K K K K K3 Beskæftigelse (1000 personer) 2009-K4 Dette harmonerer godt med de tilbagemeldinger, som DTZ Egeskov & Lindquist igennem foråret har fået fra flere virksomheder, som oplever, at bunden er nået, og ud fra dette niveau kan begynde at lægge planer for fremtiden. Kilde: Danmarks Statistik Figur 7: Investeringer Mere efterspørgsel ventes i sekundære områder Hvor søgningen i de seneste måneder primært har været mod primære kvalitetsejendomme, er det DTZ Researchs forventning, at man i løbet af de næste 6 12 måneder tillige vil begynde at opleve en større søgning til erhvervslokaler i de mere sekundære områder. En begyndende efterspørgsel i disse områder vil ikke i sig selv medføre højere priser. Det vil dog højst mio K K K K K K2 Kilde: Danmarks Statistik Inv. i bygninger og anlæg 2008-K K K K K K4 Andre faste bruttoinvesteringer 2010-K1 8

9 sandsynligt medføre en større mulighed for at få udlejet tomme arealer ud og dermed skabe bedre økonomi i den enkelte ejendom. Mindre fokus på likviditetsbelastende poster Da finanskrisen var på sit højeste, for ca måneder siden, var der megen fokus fra de potentielle lejeres side på likviditetsbelastende poster, når der skulle indgås en lejekontrakt. Det var bl.a. kontant depositum, egen betaling af hel eller delvis istandsættelse, og lidt senere måske som følge af den generelle usikkerhed lejers uopsigelighed. DTZ Research forventer fortsat, at der vil blive forhandlet om disse forhold, men som følge af, at mange af virksomhederne netop stoppede med at foretage nye investeringer i anlæg og aktiviteter, har der været en markant bedring af virksomhedernes likviditetsforhold, hvorfor fokuseringen på disse elementer langsomt vil aftage over de næste måneder, dog under forudsætning af, at økonomien fortsætter sin successive fremgang. 9

10 DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere, bestående af statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors med speciale i erhvervsejendomme. Vi har gennem mere end 25 års brancheerfaring opbygget en unik platform for formidling og rådgivning vedrørende erhvervs- og investeringsejendomme. Vor store know-how er ikke blot baseret på mangeårige erfaringer fra det daglige arbejde, men bygger også på en uddannelsesmæssig baggrund inden for fast ejendom, jura, økonomi- og regnskabsvæsen, finansiering og bygningskonstruktion, som konstant udvikles og tilpasses tidens øgede krav og den internationale udvikling. EGESKOV & LINDQUIST etableret i København 1991 blev allerede i 2000 udnævnt til at repræsentere DTZ i Danmark, og firmaet etablerede i 2005 kontor i Århus. DTZ står for Debenham (England), Thouard (Frankrig) og Zadelhoff (Holland/Tyskland), og disse 3 firmaer grundlagde i 1992 sammenslutningen DTZ. Siden da er DTZ vokset til en af verdens største ejendomsrådgivere med 200 kontorer globalt i 43 lande og mere end medarbejdere. Rent praktisk betyder medlemskabet af DTZ at vi er en del af et højt specialiseret netværk ikke mindst i Skandinavien, de Baltiske lande, Europa, USA og Fjernøsten af professionelle virksomheder, men i Danmark stadig som selvstændig og uafhængig virksomhed. Få mere information: Money into Property DTZ Researchs årlige, globale rapport, som giver et detaljeret overblik over det forgangne år, prognose for det kommende år samt vurderinger af mulgheder på de globale ejendomsmarkeder. DTZ hsr udgivet rapporten i 36 år. Greater Copenhagen City Profile Engelsksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i København inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Hovedstadsområdet. Udgives i august måned. Århusområdet Byprofil Dansksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i Århus inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Århus og omegn. Udgives i august måned. DTZ s Fair Value Estimates En kort publikation, som beskriver DTZ Fair Value begreb illustreret med eksempler. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farigmagsgade 15 DK-1364 København K Tel Fax DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 20 A DK-8000 Århus C Tel Fax Alle rapporter kan rekvireres via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kontorer i Århus eller København eller PR & marketingkoordinator Mette Meng på tlf.: eller Mette. 10

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering

SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering SALE & LEASE BACK Et moderne værktøj til kapitaloptimering Lokalt kendskab med landsdækkende fordele poulerikbech.dk/erhverv Sale & Lease Back Sale & Lease Back kan være et særligt anvendeligt værktøj

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME? WWW.DTZ.COM/DK handles igen Bunden er nået ifølge seneste

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere