Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.DTZ.COM/DK. Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU"

Transkript

1 NYHEDSBREV TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU EN FORDOBLING AF DEN GLOBALE INVESTERINGSVOLUMEN VENTES I 2010 VURDERING AF EJENDOMME I ET MARKED UDEN HANDLER UDLEJNINGSMARKEDET I HOVEDSTADSREGIONEN

2 Midsize investeringsejendomme DTZ sætter i dette nyhedsbrev fokus på markedet for midsize investeringsejendomme, hvilket typisk er ejendomme i størrelsesordenen kr mio. Dog undtages boligudlejningsejendomme, som ikke følger helt den samme tendens og som DTZ netop har belyst i et nyhedsbrev for sig. Velkommen til DTZ Egeskov & Lindquist A/S nyhedsbrev for ejendomsinvestorer for ejendomme i midsize segmentet. DTZ vil fremover sætte større fokus på dette segment af investeringsmarkedet, bl.a. ud fra den investor feed-back, som vi oplever i Danmark og flere af vores omkringliggende markeder. Denne type ejendomme er forholdsvist overskuelige - prismæssigt såvel som arealmæssigt - og det forhold, at der findes et bredt spektrum af investorer hertil, gør det relativt nemt at foretage en exit i investeringen. Dette Nyhedsbrev byder på fire artikler, som alle relaterer sig til markedet for investeringsejendomme: Temperaturmåling af markedet netop nu DTZ identificerer og belyser her tre primære tendenser på markedet for midsize investeringsejendomme En fordobling af den globale investeringsvolumen ventes i 2010 DTZ ser i denne artikel nærmere på udviklingen i den europæiske investeringsvolumen og kommer med vores forventning til den fremtidige udvikling Vurderinger i et marked uden handler Denne artikel belyser metoder til værdifastsættelse i det nuværende marked Udlejningsmarkedet efteråret 2009 Artiklen opridser status på markederne for hhv. kontor-, detail- og industriejendomme Denne udgave af nyhedsbrevet udarbejdes både i hard-copy og som et elektronisk nyhedsbrev, men fremover vil det alene blive fremsendt pr. til interesserede investorer. Har vi derfor ikke Deres adresse i dag, er De meget velkommen til 2 at kontakte marketingkoordinator Mette Meng på eller tlf , hvis De fremover ønsker at modtage Nyhedsbrevet. Skulle De tillige ikke allerede have modtaget DTZ Researchs City-profiler for København og Århus, kan disse ligeledes rekvireres ved at kontakte Mette Meng. God læselyst! Med venlig hilsen Henrik Lyngskjold Direktør, Partner Capital Markets DTZ s Fair Value begreb DTZ s lancerede sit Fair Value research program i 2009 og har til dato dækket primære kontormarkeder på globale nøglebeliggenheder, såsom Frankfurt, London, Madrid, New York, Paris, Shanghai, Sydney og Tokyo, samt væsentlige detail- og industrielle markeder. Fair value er den værdi, ved hvilken en investor er indifferent imellem et risikofrit udbytte og udbyttet ved at eje ejendom, idet man tager højde for den ekstra risiko ved at investere i ejendomsaktiver. DTZ s Fair Value begreb anerkender risikopræmien, som er specifik for ejendomsinvestering, såsom: 1. Ekstra præmie, da ejendomme ikke kan straks sælges, som f.eks. aktier eller obligationer. 2. Kompensation for kontinuerlige vedligeholdel sesudgifter (for at holde ejendommen up-todate) 3. Godtgørelse for transaktionsomkostninger Begrebet tillader også en tidsvarierende risikopræmie, som afspejler markedets grad af risikovillighed. Fair Value tilgangen anerkender, at faktiske værdier sjældent er lig med eksakte fair values. Som på andre markeder har ejendomsmarkederne en tendens til at skyde over Fair Value i opgangsperioder og skyde under i nedgangsperioder. Når ejendomsafkastet er over Fair Value afkastet, mere end kompenseres en investor for risikoen ved at investere i ejendom. Når man køber ved eller under Fair Value, køber man ikke nødvendigvis på bunden af markedet. Idet vores analyse viser, at ejendomsmarkederne vil skyde over Fair Value i længere perioder i opgangstider, bør det at købe ved eller under Fair Value dog betyde et udbytte over tid, som er over markedsværdi.

3 Temperaturmåling af markedet netop nu... Siden slutningen af sommerferien 2009 har DTZ kunnet konstatere en konstant stigende interesse fra investorer, der igen synes interesserede i at finde egnede ejendomme at investere i. På grund af det meget lave antal handlede ejendomme i 2009 sammenholdt med det faktum, at økonomierne nu forekommer mere stabile, er det DTZ s vurdering, at der er et opsparet behov for velegnede ejendomme. Dette vurderes at medføre en langsom tilbagevenden til et mere normalt marked. Foreløbige indikationer og indberetninger peger på en stigning i investeringsvolumen fra kr. 300 mio. i 3. kvartal 2009 til ca. kr. 500 mio. i 4. kvartal Markedet dog fortsat på et lavt niveau, omend stigningen indikerer en optøning af markedet. Investorer har kapitalen Fra den løbende kontakt til mange investorer, er det DTZ s vurdering, at investorerne råder over tilstrækkelig kapital og er villige til selv at fremkomme med 25 40% kapital ved en investering, hvilket således fremadrettet vil sikre en solid kapitalstruktur. Dette sammenholdt med, at realkreditinstitutterne/bankerne pt. er villige til at udlåne mellem 50 og 80% til ejendomsinvesteringer (afhængig af ejendomstype), betyder, at der er et fornuftigt grundlag for flere handler i de kommende kvartaler. DTZ ser i øjeblikket et todelt marked: Hovedparten af investorerne udtrykker ønske om ejendomme med sikre cash-flows, hvilket harmonerer med finansieringskildernes nuværende kriterier ved låneudmåling En mindre andel af investorer er mere villige til at erhverve ejendomme med tomgang, men med en relativ stor grad af risikobetaling. Sidstnævnte fordrer stor egenfinansiering, men med større up-side. Startafkastene er steget Selvom der på alle segmenter allerede har været stigende tomgang over de seneste 3 4 kvartaler, forventer DTZ på visse segmenter en fortsat stigende tomgang, indtil den danske økonomi begynder at vokse med mere end 1,0 1,5% årligt. Det drejer sig om sekundært beliggende ejendomme. Lejemarkedet har været præget af stor stabilitet på de bedste beliggenheder, hvilket er med til at understøtte relativt stabile startafkast på denne type ejendomme. Sådanne ejendomme kan i dag handles til afkast der ligger basispunkter højere end for 12 måneder siden. Tilsvarende har DTZ Research registreret, at risikopræmien ved at investere i ejendomme i sekundære områder efterhånden har slået igennem med højere startafkast til følge - typisk op til basispunkter end for et år siden. Det er DTZ s vurdering, at spændet imellem hvad sælger forlanger og køber vil tilbyde langsomt er begyndt at indsnævre sig, og at en større grad af realisme blandt parterne er indtruffet. Investorenes krav til nettostartafkast på investeringsejendomme i midsizesegmentet: Storkbh Århus Odense Trekant Kontor 5,5-7,0 6,0-7,0 7,5-8,5 7,0-8,0 Lager/ prod. 7,5-8,5 7,5-9,0 8,0-9,5 8,0-9,0 Detail 5,0-7,0 5,5-6,5 6,0-7,5 6,0-7,5 Kilde: DTZ Research Udbuddet fortsat begrænset Ses der bort fra ejendomme, der sælges på tvangsauktion, og som oftest er blevet taget hjem af kreditorerne, er udbuddet af ovennævnte type ejendomme fortsat relativt begrænset. Indtil nu har det ovenfor nævnte spænd mellem køber og sælger afholdt sælgere fra at afhænde ejendomme med et godt cash-flow, og med den nuværende lave rente, har der derfor ikke været noget incitament til at afhænde ejendommene. DTZ forventer, at dette vil ændre sig i de kommende kvartaler, og specielt på midsize segmentet venter vi en hurtigere optøning. 3

4 En fordobling af den globale investeringsvolumen ventes i 2010 Ifølge DTZ Research oplevede det europæiske marked for investering i erhvervsejendomme i 3. kvartal 2009 den anden kvartalsmæssige stigning i træk siden markedets lavpunkt i første kvartal. Samtidig vurderer DTZ Research, at 106 mia. kapital vil være disponibel til ejendomsinvesteringer i Europa i 2010, hvilket er en fordobling i forhold til I DTZ s seneste udgave af European Quarterly fremgår det, at den europæiske investeringsvolumen for erhvervsejendomme i tredje kvartal af 2009 fortsatte den opadgående tendens,med en stigning på 13% til 13,5 mia. fra 11,9 mia. i 2. kvartal af Om end det stadig er meget langt fra markedets højdepunkt på 66 mia. i andet kvartal af 2007 og langt under det kvartalsmæssige gennemsnit på 32 mia., er det stadig et skridt i den rigtige retning og vidner om en gradvis bedring af tilstandene på det europæiske ejendomsmarked. Samtidig vurderer DTZ Research i en ny rapport, at 214 mia. vil være til rådighed til investering i ejendom på globalt plan i Dette er en fordobling af de 107 mia. kapital, hvilket er en fordobling i forhold til DTZ Research vurderer, at hvor der for 12 måneder siden blev investeret US$ 1 globalt, investeres der nu US$ 2, hvilket altså er en fordobling i forhold til for et år siden. I Europa er tallet endda steget fra US$ 1 til US$2,2. Milliard 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Kvartalsmæssig europæisk investeringsvolumen 2000 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Kilde: DTZ Research London Kontorejendomme står fortsat for en betydelig del af den europæiske aktivitet (42%), og investeringsvolumen steg her med 13% til 5,7 mia. Både detail og industri lå relativt stabilt på 4 henholdsvis 3 mia. og 1,4 mia. Stigningen markerede den anden kvartalsvise stigning i træk fra markedets lavpunkt i første kvartal 2009, hvor volumen faldt til blot 9,9 mia., ligesom det harmonerer med tendensen i Asien/Oceanien, hvor investeringsvolumen i 3. kvartal 2009 steg for tredje kvartal i træk til 12 mia. Disse tal stemmer godt overens med de tendenser, vi hos DTZ i Danmark oplever i øjeblikket, hvor flere og flere igen begynder at vise interesse for ejendomsinvesteringer. På baggrund af dette tror vi hos DTZ på, at transaktionsvolumen i 2010, efter flere års fald, igen vil stige. Aktiviteten i Europa drives fortsat af de tre store markeder Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som tilsammen stod for 70% af aktiviteten i tredje kvartal Tallene fra DTZ viser, at de, som primært drev væksten i tredje kvartal 2009 var Storbritannien, som steg 37% til 6,5 mia. fra 4,8 mia. og Tyskland, som steg med 15% til 2,2 mia. fra 1.9 mia., hvorimod investeringsvolumen forblev relativt uændret på 1,7 mia. i Frankrig. I Sverige steg investeringsvolumen med 90% til 0,5 mia. fra 0,2 mia. og Spanien rapporterede om en stigning på knap 30% til ca. 1,2 mia. fra 0,9 mia. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vækst i investeringsvolumen K2 - K Storbritannien Tyskland Frankrig Spanien Sverige Kilde: DTZ Research London

5 Markedet stabiliseres Der er flere og flere tegn på, at lånemarkederne løsnes og at appetitten på større handler vokser. Tallene viser, at aktiviteten i Europa fortsat er fokuseret på primære aktiver, da brugermarkeder og økonomi forbliver svage med få investorer, som er villige til at acceptere større risici. Mange markeder er også fortsat domineret af nationale og private investorer, især fokuseret mod mindre ejendomme. Der er dog stigende interesse fra udenlandske investorer, såsom Tyske open ended fonde, mellemøstlige og andre investeringsfonde, som går efter aktiver, i takt med at deres værdier nærmer sig bunden af den nuværende cyklus. Derfor oplever vi en polarisering af aktiviteten, hvor udenlandske investorer fokuserer på større ejendomme, hvorimod indenlandsk efterspørgsel fortsat er fokuseret på lavere vurderede ejendomme. DTZ undersøgelsen viser, at idet markederne når bunden, tøver man med at sælge. Da bankerne er rekapitaliserede og fondene begynder at vise positive kapitalindstrømninger, er der få beviser på tvungne salg, hvilket vil begrænse antallet af ejendomme, som vil komme på markedet i det kommende kvartal og vil kunne begrænse væksten i aktiviteten på kort sigt. DTZ forventer at handler vil trække mere og mere ud, idet sælgere vil forsøge at opnå den bedste pris i det nuværende marked. Magali Marton, chef for Research, Europa og Mellemøsten, siger: De regionale investeringsmønstre ventes at fortsætte i samme tråd som 2009 tendensen, hvor 50% af kapitalen, svarende til 106 mia., er rettet imod investering i Europa. Dog er Europa og Asien/Oceanien begge relative vindere, idet flere penge er rettet mod investering i disse regioner end der rejses og sendes ud til investeing herfra; tilsammen er 77% af den totale investering i 2010 rettet mod disse regioner, hvorimod der dog kun rejses 49% af investeringsvolumen i disse to regioner. DTZ Research vurderer, at 214 mia. vil være til rådighed til investering i ejendom på globalt plan i Også på globalt plan er det således en fordobling af de 107 mia. der blev investeret for i DTZ Research vurderer, at hvor der for 12 måneder siden blev investeret US$ 1 globalt, investeres der nu US$ 2. I Europa er tallet således endda steget fra US$ 1 til US$ 2,2. I Analysen The great wall of money fremhæves to primære investortyper - fonde og institutioner, som er forvaltet af tredjepart. Fonde forvaltet af tredjepart er den største investorkategori med 60% af kapitalen. Yderligere 28% af kapitalen kommer fra institutioner. I Danmark ses lidt flere ufrivillige salg, som dog stadig udgør en meget begrænset del af den samlede ejendomsmasse. Indenfor visse segmenter tyder meget på, at markedet har stabiliseret sig og at antallet af handler i øjeblikket er opadgående. Investeringsvolumen fordobles DTZ Researh bearbejder i øjeblikket tallene for 4. kvartal 2009, men har i mellemtiden udgivet rapporten The great wall of money d. 17 december 2009, hvori det estimeres, at 106 mia. vil være disponibel til ejendomsinvesteringer i Europa i 2010, hvilket er mere end en fordobling i forhold til de 49 mia. der blev investeret for i

6 Vurdering af ejendomme i et marked uden handler Det fri marked for salg af investeringsejendomme har mere eller mindre været sat i stå i Danmark og resten af Europa i det sidste år. Dette giver udfordringer for ejendomsbesiddere og långivere, når man ønsker at kende en aktuel markedsværdi. For hvordan fastsætter man en markedsværdi, når der reelt ikke er et marked? Når transaktionsvolumen i løbet af få kvartaler falder fra mellem kr. 12 mia. og kr. 16 mia. til omkring DKK 2 mia., hvilket svarer til ca. 13% af niveauet, da markedet var på sit højeste, må det naturligt medføre tanker om, hvorledes man kan fastsætte en markedsværdi i det fri marked. Det må erindres, at der i det seneste halve år har været en del tvangsauktioner og andre former for forcerede salg, som ikke udtrykker vilkårene i det fri marked, som derfor har været yderst begrænset. Valuarens metodik Når valuaren skal fastsætte en markedsværdi, er det i sagens natur vigtigt at kende markedet. I et marked med få handler, må valuaren i vid udstrækning benytte sig af sin ekspertise i at foretage sammenligninger og justeringer. Opgaven med at søge oplysninger om sammenlignelige handler besværliggøres i et marked med få handler. Dels bliver det vigtigt at kende til så godt som alle handler, og dels er der en tendens til at parterne i en handel er mindre villige til at afgive oplysninger om handelsvilkårene i et dårligt marked. Endelig er det af stor betydning, at valuaren får kendskab til, hvilke handler der er tvangsrealisationer og lignende, eftersom sådanne handler oftest sker betydeligt under den pris, køberne er villige til at betale i en normalsituation. Sælgers eller købers pris? En markedsprisfastsættelse defineres kort som den pris en villig sælger og en villig køber ville aftale. Derfor skal tvangsrealisationer og lignende frasorteres. Robert Peto, vice chairman for DTZ International og fra 2010 også formand for RICS (den internationale vurderingsorganisation), gav i september 2009 et indlæg på IPDs seminar om Værdifastsættelse af 6 fast ejendom i København, hvor han beskrev, at det er almindeligt anerkendt blandt valuarer at alle værdifastsættelser skal ses igennem købers øjne. Det betyder, at en transaktion og dermed en indikation af markedsværdien kun finder sted, hvis der findes en køber som er villig til at betale prisen. Fingerspitz-gefühl Peto refererede i sit indlæg kravene, der stilles til en vurderingsmand i RICS Valuation Standards (kaldet Red Book ) samt i IVSC International Standards (kaldet White Book ). Intet sted kræves det, at prisen fastsættes alene ud fra sammenlignelige beviser. Det allervigtigste for en valuar er hans fornemmelse for markedet det tyskerne kalder fingerspitz-gefühl og englænderne kalder sentiment. Dette kræver at valuaren ikke sidder i sin egen glasklokke, men hele tiden er i kontakt med det aktuelle marked. Derudover kræves faglig dygtighed og evnen til at omsætte informationer til brugbare værktøjer. Usikkerhedsmargin Når antallet af referencehandler indsnævres og køberne i markedet er ganske få, påvirker det den sikkerhed, med hvilken valuaren kan fastsætte en nøjagtig pris. Det er derfor et krav fra RICS, at valuaren skal sikre opmærksomhed omkring den øgede usikkerhedsmargin, der opstår på værdifastsættelsen i et marked med få transaktioner. I øjeblikket ses derfor i de fleste vurderingsrapporter et afsnit, der beskriver det anormale marked, vi p.t. befinder os i. En følsomhedsanalyse, i form af påvirkningen ved ændring af afkastet eller ændring i kvadratmeterprisen, bør også være en helt naturlig del, eftersom den tilfører læseren en letforståelig fornemmelse af indvirkningen af de væsentligste faktorer på den konkrete ejendom.

7 Udlejningsmarkedet januar 2010 Der tales meget om, hvordan markedet for erhvervsejendomme er påvirket af den nuværende økonomiske situation og sikkert er det, at antallet af transaktioner i 2009 var ganske få, sammenlignet med de foregående år. For virksomheder og professionelle ejendomsinvestorer handler det dog i lige så høj grad om muligheden for at leje tomme arealer ud. Og her er markedet ikke nær så påvirket. DTZ nåede at færdiggøre det største antal udlejninger igennem de seneste ni kvartaler i 2. kvartal I den forbindelse var vi naturligvis spændte på, om det var et begyndende forår der satte ind, da markedet var meget afdæmpet i årets første kvartal. Normalt er juli og første halvdel af august præget af sommerferie og af, at beslutningstagerne er bortrejst, hvorfor aktiviteten i denne periode er ganske beskeden. Imidlertid gennemførte vi flere udlejninger i den periode og i sidste halvår fortsatte trenden, således at vi både i 3. og 4. kvartal 2009 nåede det samme niveau. Dette ser vi som et tegn på, at virksomhedernes efterspørgsel efter lokaler er ganske fornuftig. I 2. kvartal 2009 forespurgte vi de virksomheder, som indgik lejeaftaler, om årsagen hertil, da vi formodede, at årsagen i høj grad skyldtes neddrosling af aktiviteterne. Billedet viste sig imidlertid meget mere nuanceret, og flere virksomheder indgik faktisk aftaler som følge af ny eller større aktivitet. store virksomheder nu vil begynde at reagere på den ændrede markedssituation, som forventes at fortsætte nogle år fremad. Kontormarkedet på de sekundære beliggenheder har oplevet et prispres på lejen/færre henvendelser, hvilket forventes at fortsætte et stykke tid fremad. Butiksmarkedet Der er fortsat fornuftig efterspørgsel efter butikker på op til 250 m 2 på handelsgader i Storkøbenhavn. Der spores et vis prispres på huslejen. Afståelsesbeløb er markant reducerede. Industri-, lager og logistikmarkedet Markedet har i første halvår været præget af en kraftig nedgang i Danmarks eksport og import. Der har derfor overordnet set i Storkøbenhavn været relativ få udlejninger/salg. DTZ forventer, at der vil forekomme en stigende tomgang og et vist prispres, men at efterspørgslen langsomt vil bedres, bl.a. grundet attraktive lejevilkår Udlejninger København Men udlejningsmarkedet er som så meget andet ikke entydigt: Kontor Lager/prod. Detail Kontormarkedet Efterspørgslen efter kontorer i nærområdet omkring København er fortsat god, genudlejning sker til nogenlunde samme priser, i visse tilfælde endog lidt bedre. Efterspørgslen har indtil nu været fokuseret på de mindre og mellemstore lokaler (op til 3000 m 2 ). DTZ vurderer, at dette vil fortsætte og at efterspørgslen efter de store lokaler/ domicillejemål så småt vil stige, som følge af, at de Kilde: K K Udlejninger Århus Kontor Lager/prod. Detail K K

8 DTZ står for Debenham (England), Thouard (Frankrig) og Zadelhoff (Holland/Tyskland), og disse 3 firmaer grundlagde i 1992 sammenslutningen DTZ, som idag er en af verdens førende ejendomsrådgivere. Mere end medarbejdere repræsenterer og rådgiver nogle af de mest ansete multinationale virksomheder, finansielle institutioner, regeringer, entreprenører og investorer i over 40 lande rundt om i verden. Med 200 kontorer i 150 byer, tilbyder DTZ rådgivning inden for salg, investering, vurdering, lejerådgivning (Occupier Services), research og markedsanalyser, projektudvikling og strategi, Corporate Real Estate Services (CRES) samt Corporate Finance. EGESKOV & LINDQUIST etableret i København i 1991 blev allerede i 2000 udnævnt til at repræsentere DTZ i Danmark og firmaet etablerede i 2005 kontor i Århus. Firmaet er statsaut. ejendomsmæglere, valuarer og Chartered Surveyors med speciale i erhvervs- og investeringsejendomme. Få mere information: European Quarterly European Quarterly er en kvartalsmæssig opdatering på det europæiske investeringsmarked, som udgives fra vores kontor i England. Greater Copenhagen City Profile Engelsksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i København inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Hovedstadsområdet. Århusområdet Byprofil Dansksproget publikation, som giver et overblik over udviklingen i Århus inden for en række nøgleområder, som tilsammen giver et øjebliksbillede af ejendomsmarkedet i Århus og omegn. Sweden Market Update Årlig rapport, som kort og præcist dækker alle overordnede aspekter om det svenske ejendomsmarked. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farigmagsgade 15 DK-1364 København K Tel Fax DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 20 A DK-8000 Århus C Tel Fax DTZ s Fair Value Estimates En kort publikation, som beskriver DTZ s Fair Value begreb illustreret med eksempler. Alle rapporter kan rekvireres via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores kontorer i Århus eller København eller PR & marketingkoordinator Mette Meng på tlf.: eller 8

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME? WWW.DTZ.COM/DK handles igen Bunden er nået ifølge seneste

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER

N Y H E D S B R E V  UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER N Y H E D S B R E V Lager-, logistik- og produktionsejendomme APRIL 2010 3 5 UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV 7 UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER 9 OUTLOOK

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten

Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Salg af ejendomme gennem Ejendomsposten Historie Ejendomsposten ApS blev grundlagt i slutningen af 2004 af 2 partnere Peter Steen Madsen og Allan Koch som stadig i dag driver og leder selskabet. Begge

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere