Er der grænser for frivillighed?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der grænser for frivillighed?"

Transkript

1 Resume fra debatmøde den 5. december 2012 i Toldkammeret. Er der grænser for frivillighed? En hurtig konklusion på debatmødet: Ja, det er der, og det skal der være. Det handler både om individuelle grænser og generelle grænser. Det handler om ordentlige arbejdsforhold for ansatte og frivillige, og det handler om klare aftaler og forventningsafstemning alle tre parter imellem: Frivillig ansat hjælpsmodtager. Frivilligt arbejde skal udvikle velfærdssamfundet i samarbejde med det offentlige og virksomheder. Alle de gode kompetencer skal i sving. Vi skal udnytte, at Danmark er et kompetent folkefærd, at vi er gode til at være sammen om noget uden hierarkier, at vi er gode til at forhandle, til at nå konsensus. Vi skal også nok finde ud af at arbejde sammen, det offentlige og det frivillige. Frivilligcenter Helsingør, Danske Handicaporganisationer Nordsjælland og Frivilligrådet i Helsingør havde indkaldt til debatmøde, og godt 60 personer deltog, dels i panel og dels i salen. Det blev en aften med god debat, markering af holdninger og åbenhed for nye tiltag. Der blev lagt grund til samarbejde mellem frivillige og det offentlige, grund til udvikling og nye tiltag. 1

2 Panel Terkel Andersen, sekretariatsleder Frivilligrådet: Hvad byder fremtiden? Seks ud af ti kommunalpolitikere ser styrket rolle for frivillige i velfærden. Får vi mere og bedre velfærd? Vil offentlige ansatte og frivillige skabe sammen? Vil vi få velfærdsfrivillige og foreningsfrivillige? Status i 2010 (Frivilligrådets undersøgelse) var, at 45% af de adspurgte offentlig ansatte havde kendskab til at inddrage frivillige på deres arbejdsplads. Tendensen har været stigende fra Af de adspurgte inddrog 93% af ældreinstitutionerne frivillige 64% af de kulturelle og 29% af skolerne arbejdede sammen med frivillige. Det er helt klart ældreinstitutionerne, der er længst fremme med at inddrage frivillige, hjemmeplejen og sygehusene kommer derefter. Hvis I arbejder med frivillige i dag, vil I så inddrage flere fremover? Til dette svarede de fleste ja. Af dem der ikke arbejder med frivillige i dag, kunne kun meget få tænke sig at gøre det fremover. Grunde til, at frivillige er velkomne er: Frivillige kan skabe en anden relation til brugerne/beboerne. Frivillige giver mulighed for at skabe nye tilbud. Frivillige øger kvaliteten af det samlede arbejde på stedet. Grunde til ikke at inddrage frivillige: De passer ikke til vores fagområde. Vi har ikke overvejet det. De frivillige laver arbejde, der burde være varetaget af ansatte. Spørgsmålet er ofte, om frivillige skal ses som et supplement eller om de optager pladsen for en ansat. F.eks. mener 25% af FOAs medlemmer, at frivillige påtager sig opgaver, som burde løses af ansatte. Det kræver nytænkning at komme videre. Vi skal overveje de hierarkiske styreformer. Tænke risikovillighed og give afkald på effektivitet i omsætningshastighed. Det er et genstandsfelt for samarbejde (fælles afklaring af behov og muligheder). Vi skal gå fra bestillingsarbejde til udviklingssamarbejde. Der skal være spilleregler for samarbejdet, forskellige samarbejdskonstruktioner og der skal tænkes på bæredygtighed. Benedikte Kiær, MF: Da jeg var minister satsede vi på, at i 2020 ville hver anden dansker have udført frivilligt arbejde i løbet af et år. Dette mål er allerede nået i 2012! Frivilligt arbejde skal ikke bare være et supplement, men være med til at finde løsninger på de nye problemer. F.eks. Røde Kors lektiehjælp. Bedstemorprojekter, og projekter for unge mødre. Jeg ser tre udfordringer: Der skal tales om de myter, der er i og om samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige. Se f.eks. FOAs spilleregler. Kommunerne skal ikke selv rekruttere, men samarbejde med de frivillige organisationer, foreninger m.fl. 2

3 Der skal ses på rammerne for det frivillige arbejde, bureaukratiet sætter regler, f.eks. må arbejdsløse på dagpenge max arbejde frivilligt fire timer om ugen. Og så skal der være gennemsigtighed om fordelingen af 18 midlerne. Alt skal bruges. Henrik Møller, Byrådet: I Danmark er hver borger gennemsnitlig med i 6,4 foreninger. Det er det, der er sammenhængskraften i samfundet. Hos os bruges 18 midlerne godt. Det er værdifulde penge, der gives godt ud. Vi (Byrådet) søger at give gode rammer for frivilligheden lokalpolitisk. Frivilligcentret er skabt. Frivillige skal ikke udføre kommunens kerneopgaver. F.eks. drives Turkontoret nu fremover af frivillige, og der er opstartet en frivillig gældsrådgivning. Det kan ses på Pensionistmessen, at der er god gang i det frivillige område. Det er vigtigt at definere, hvem der har ansvaret for opgaven. Ofte synes nogen, at det her, det er vigtigt for samfundet, og så starter ting op på frivillig basis. Tænk på Natteravnene. De eksisterede ikke, hvis det ikke var frivillige, der påtog sig det ansvar. Selv om der er nedskæringer på ældreområdet, så er der grænser for f.eks. hvad frivillige skal udføre. Marianne Kjær, leder Grønnehaven: Vi har spurgt beboerne hos os, og 35% ønskede, at der kom en frivillig der ville gå tur med dem, læse højt eller spille kort. F.eks. Vi har en venneforening, der igennem år har lavet arrangementer på plejehjemmet. De går ikke ture med beboerne. Beboerne har besøgsvenner. Må lige sige, at det også kan forekomme, at en frivillig ikke kommer til en beboer som aftalt. Det gjorde beboeren meget ked af det. Man skal altså være opmærksom på, hvad man sætter i gang af forventninger. En anden ting: Vi kender jo ikke de frivillige, deres fortid. Hvem er det, vi overdrager beboerne til? Frivilligt arbejde kræver commitment. Linda Jepsen, Tillidsrepræsentant, Birkebo: Hos os har vi 70 beboere. Venneforeningen har ca.100 medlemmer, hvoraf de 25 er vældig aktive. De giver beboerne dejlige friheder, laver markeder, strikkecafe og andre arrangementer. Venneforeningen kommer rundt i alle afdelinger, arrangerer busture, bankoaftener, cafeer osv. Der er ansatte med. De frivillige tager ikke arbejdet fra de ansatte. Det faglige personale udfører alt det faglige arbejde. Ingen blandt personalet har noget imod de frivillige. 3

4 Vibeke Schmidt, LO +kredsformand soc.dem Ja, jeg mener der er grænser for frivillighed, hvad er frivillighed? Vi er så vant til frivillighed, når man taler om spejdere og idrætten. Kan være bekymret nu, hvor der er behov for at finde ud af, hvordan vi tager os af dem, der trænger til at blive taget sig af. Frivilligheden står nu sin prøve. Man skal passe på, at man i sin frivillige iver ikke kommer til at overskride faglige grænser. Skal man made en beboer på plejehjemmet, skifte ble, eller hjælpe med toiletbesøg? Det kunne være et lønnet job, men man er frivillig. Synes man skal være med i en forening og udføre frivilligt arbejde der, eller derigennem. Lene Lindberg, FOA Nordsjælland: Man kan sige, at frivillige er et stort uhyre, der kommer ind og tager vores arbejde. Der er ikke penge til alt i dette samfund. I gamle dage var det en kerneopgave at tage med beboerne til Tivoli osv. Det er meget vigtigt med den gode introduktion. Det frivillige arbejde skal ikke rulles sammen med en besparelse. Turkontoret f.eks. Vågekoner, det er en FOA kerneopgave, ikke for frivillige på plejehjemmet. Salen og svar fra panelet: Hvilke krav kan man stille til frivillige?. F.eks. er der krav i forhold til at få 18. Der skal være et ligeværdigt samarbejde, og man kommitter sig som frivillig og kommer. Hvorfor mangler frivillige i panelet?... Salen er fuld af frivillige, spørge- og debatlystne. Hvem har ansvaret, når en frivillig er i aktion?... Det er vigtigt at lave klare aftaler, spilleregler for samarbejdet. F.eks. ved køre en beboer i kørestol er den frivillige omfattet af plejehjemmets forsikring. Dermed kan man sige, at arbejdet hører ind under den etiske codex, der er på stedet. Der skal være en god introduktion, frivillig og ansat og beboer. Og der skal altid være en ansat med på f.eks. en bustur, så går det godt. Man skal også se på, hvordan de frivillige bliver rekrutteret. Hvordan kommer de ind? Frivilligrådet (det nationale) anbefaler at gøre det sammen med en forening. De har erfaringen, uddannelsen og kan hjælpe med forventningsafstemningen. Der skal være ligeværdigt samarbejde mellem lønnet og frivillig. Der skal være forskellige arbejdsopgaver for lønnet og frivillig. 4

5 Frivillige kontra lønnede. Når der er veldefinerede opgaver til den frivillige kan konflikter undgås. Det går f.eks. godt på sygehusene nu, hvor de ansatte har mindre tid. Men igen: Ufaglærte duer ikke til lønnede faglærte opgaver. Veldefinerede opgaver kræves til de frivillige. Det er svært at forestille sig en lønnet besøgsven. Dilemmaer og løsninger, udsagn fra salen Det frivillige arbejde set i relation til at: Ensomme i eget hjem -- Nabohjælp/komme hinanden ved. Plejeopgaver. Overskride grænser. Den faglige grænse er væsentlig, kompetencen er vigtig. Fagligt uddannede frivillige må gerne udføre opgaven. Fagligheden og ikke jobfrygten skal styre grænse for frivillighed. Den etiske grænse hvilket behov har den, der modtager hjælpen? Tilliden er vigtig. Besøgsven. Tillidsproblemet. En mulighed er at indføre straffeattest som ved ansatte. Vågekoner. Hvem skal være hos os, når vi dør? Ikke alle dør på plejehjem. Vi repræsenterer en interesseorganisation Vi har høringsret og ønsker medindflydelse på de kommunale og regionale indsatser og serviceniveau Vi har viden at bidrage med i f.t. erfaring med at leve med sygdommen, egenomsorgen Vi kunne formidle viden på kommunale kurser eller på sundhedscentret: En oplevet Faglighed De frivilliges skal involveres med deres erfaringer. F.eks. diabetesforeningen skal med i kurser for diabetikere som kommune og region afholder. Problemer i f.t. indhentning af straffeattest, størrelsen af opgaver mv. Tillid mellem medarbejder og frivillig? Hvordan skal tavshedspligten styres? Hvornår skal der vises børne- og/eller straffeattest? Rekruttering af frivillige, den enkeltes motiv 5

6 Dilemma i f.t. mange ensomme ældre og unge. Der er ca 2500 ensomme hjemmeboende i Hgør Km. Ældresagen taler også om dem. Sociale viceværter kunne være en løsning. For megen sagsbehandling tager tid fra fru Hansen. De varme hænder bliver til de kolde. Skidt udvikling. Frivillige har også en og sommetider mange uddannelser Veldefinerede opgaver. Hjælp hvor tiden ikke er tilstrækkelig, gælder i næsten alle sammenhænge Konflikt, hvis arbejdsopgaverne er, eller føles som de samme for lønnede frivillige Lønnede og frivillige kan i stor udstrækning gøre det samme, men her igen, de veldefinerede opgaver er vigtige. Hvad med ansvar, kompetence, stille krav Besparelser = frivillighed Handicappet, som før har fået ledsager/hjælper som har fået færre timer, skal det overtages af hattedamer igen den resterende tid? De røde damer (Røde Kors) på Hillerød Sygehus var de eneste der kerede sig om at jeg fik noget at drikke. Kunne dog ikke tænke mig, at der var frivillige i akutten. Forslag: Alle offentlige institutioner, sociale og kulturelle bør have en frivilligkoordinator, samt nedskrevne regelsæt/codex for samarbejde med frivillige, hvad enten disse er foreningsorganiserede eller individuelt tilknyttede. Kunne det ikke være en opgave for Frivilligcentret at undersøge, hvad der findes af nedskrevne regelsæt og erfaringer med disse rundt omkring, og evt. udarbejde en skabelon til etisk regelsæt og beskrivelse af en frivilligkoordinators opgaver? Det er jo ikke noget, man kan forpligte nogen institutioner på, men det kunne måske være en hjælp til dem, der skal starte med frivilligaktiviteter eller som har brug for at få styr på det frivillige arbejde, de allerede har i gang. Forslag: Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for de faglige og etiske afgrænsninger af de frivilliges aktiviteter og har følgende opgaver: Administrations af ledelsesbeslutninger omkring afgrænsning af frivilligaktiviteterne i f.t. institutionens ansatte fagfolk og fagområder. Generelle etiske regler herunder altid krav om ren straffeattest for den frivilliges omgang med institutionens klienter/brugere. Skærpede regler, når det drejer sog om omgang med udsatte individer og grupper og voksen/børn kontakt. 6

7 Ledelse af frivilligkorpset udtrykke institutionens værdsættelse af de frivillige ved at give dem information og praktisk støtte til udførelsen af deres arbejde, og være opmærksom på de enkelte frivillige får anvendt deres særlige kompetencer. Gerne ved at skabe rammer for socialt samvær mellem ansatte og frivillige med mulighed for information, dialog, debat og rådgivning institution og frivillig imellem. Frivilligkoordinatoren skal også bidrage aktivt til løsning af problemer, som måtte opstå i de frivilliges samarbejde med hinanden, med klienter/brugere og med de ansatte Afsluttende fra panelset: Det har været en givtig og god debat. Vigtigt at have spilleregler i forholdet frivillige og ansatte, FOAs er glimrende. Tilliden skal være i top, det kræver bl.a. en god introduktion. God ide at samarbejde f.eks. med diabetesforeningen Godt med ord på vi skal have en løbende debat.. Kommunen skal ikke rekruttere frivillige, det skal gå gennem en forening. Vi skal i det offentlige samarbejde med foreningerne, f.eks. diabetesforeningen og kurser. Det er et sygt samfund, hvis vi ikke inden for familien kan våge over vores døende. Ansatte gør det godt. Kommunens plejehjem sagde alle nej tak til frivillige vågekoner. Er glad for, at der tales om at det ok med straffeattester fra frivillige. Ikke alle dør på plejehjem pårørende kan godt bruge vågekoner som vikarer/aflastning. Rigtig mange frivillige er veluddannede, der stilles krav om kompetence fra foreningerne i f.t. den frivillige opgave, f.eks. i Livlinjen. Mange uddanner frivillige til opgaverne. God ide at inddrage patientforeningerne i samarbejdet med kommunerne, det gøres f.eks. i andre regioner end Hovedstaden. F.eks. sundhedshuset., her kunne patientforeningerne tænkes ind. Kommunens skal visitere til ydelserne, frivillige organisationer kan godt udføre. Hvordan skaber vi netværk for ensomme ældre i eget hjem? Ja, man risikerer noget ved at inddrage frivillige! Frivillige skal introduceres til opgaverne, have tilgang til vejledning og der skal være ledelse af de frivillige. Det er vigtigt med forventningsafstemning. Se på ressourcerne fremover og den demografiske udvikling. Hvordan kan vi udnytte, at Danmark er et kompetent folkefærd? At vi er gode til at være sammen om noget uden hierarkier. At vi er gode til at forhandle til at nå konsensus. Vi skal nok også finde ud af at arbejde sammen det offentlige og frivillige. 7

8 Der er lys forude, Danmark kan det der! Det er vigtigt, at opgaverne er veldefinerede. Det er OK at veluddannede frivillige gør det de kan. Nedskæringerne på handicap- og psykiatriområdet kunne åbne for frivillige til lettere ukonkrete opgaver. Men pas på hattedamerne. Ensomme måske kunne en kampagne om nabohjælp i denne forbindelse gøre noget. De nuværende frivillige er ikke hattedamer. Husk nu de ensomme. Det har været en spændende aften en øjenåbner. Hvordan komme videre Frivilligcentret vil efter sommerferien afholde et stort møde, hvor frivillige og offentlig ansatte kan få et større kendskab til de muligheder, der er for samarbejde, med input fra kommuner, hvor det faktisk foregår på en god måde allerede i dag. Det handler om at se hinanden, komme til at kende hinanden og få tillid til hinanden. Der skal aftales spilleregler for, hvordan samarbejdet skal foregå. Det handler om at bruge hinandens ressourcer til at dygtiggøre hinanden, og derved få det bedste resultat ud af det for brugere, for modtagere af hjælp. 8

9 Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle: Spillereglerne er den 25. august 2011 aftalt som en rammeaftale, der skal endelig aftales lokalt. Parterne er: FOA, HK Kommunal, LOs faglige seniorer, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Ældremobiliseringen, Frivilligt Forum, Pensionisternes Samvirke, Dansk Sygeplejeråd og Samvirkende Menighedsplejer. Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen (fx serviceloven) og har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes rettigheder. Arbejdet på velfærdsinstitutionerne bygger på en land dansk tradition udviklet gennem lovgivningen i mere end et halvt århundrede. Grundelementerne er faglighed, retssikkerhed og respekt for det enkelte menneske. Øjeblikkelige og fremtidige udfordringer af velfærdssamfundet må ikke krænke disse grundprincipper Frivillige kan ikke overtage ansvar, der er nedfældet i lovgivningen. At civilsamfundet skal mere på banen betyder ikke, at ansvaret for institutionernes lovbundne opgaver kan flyttes fra professionelle til frivillige. Tværtimod er det afgørende at fastholde alle lovbestemte opgaver fra det organisatoriske til det individuelle i relation til den enkelte borger hos professionelt personale, der er ansat til det. Frivillige udfører opgaver, hvor der ikke kræves visitation eller registreringer. Opgaverne som de frivillige påtager sig er opgaver, der ikke konkret er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale. Frivillige udfører opgaver, som altså ikke umiddelbart er ydelser, borgerne har retskrav på. Derfor er der ikke visitation i forbindelse med den frivillige indsats, ligesom der ikke føres journal. Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer. Frivillige kender deres rolle som frivillige og respekterer, at de ansatte har faglige kompetencer, som de ikke skal udfordre, selv om de frivillige eventuelt har egne faglige erfaringer på området. Ansatte er kender, at frivillige får mulighed for at yde en indsats, som ansatte ikke får mulighed for, specielt med hensyn til det omsorgsmæssige. Grænsen mellem den faglige indsats, der er nedfældet i lovene og det omsorgsmæssige, der er en naturlig del af beskæftigelsen på institutionerne, er flydende. Man kan derfor ikke adskille det omsorgsmæssige fra det faglige for det ansatte personale. Derimod er den frivillige indsats kun på det ikke-faglige omsorgsmæssige område, hvilket ansatte erkender, og det betyder, at den del af den omsorgsmæssige indsats som ansatte ikke har mulighed for at inddrage, i nogen grad udføres af frivillige. Frivillige kan ikke pålægges referatpligt i forhold til borgerne. Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes ved at kræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten. Formidling af informationer om borgerne fra de frivillige kan kun ske efter klart udtrykt samtykke fra borgeren. Frivillige har naturligvis pligt til underretning i henhold til lovgivningen fx i forhold til børn. Frivillige bør drøfte særlige problematiske situationer omkring svigt, misrøgt, overgreb eller lignende med ansatte, de er i kontakt med. På institutionerne organiseres frivillige i en forening eller i et netværk i samarbejde med en frivillig organisation. Frivillige på en institution arbejder sammen, udveksler erfaringer om arbejdet og medvirker i fællesskab til at udvikle det frivillige arbejde. Derfor organiseres de frivillige i forening eller netværk, hvilket også giver de frivillige trughed i forhold til og koordinering af indsatsen på institutionen. Organiseringen kan ske efter mange modeller ved hjælp af en eller flere frivillige organisationer, der har erfaring i organisering af frivillige. 9

10 Det frivillige netværk bidrager til kommunikationen på institutionen, bistår ved rekruttering og praktisk tilrettelæggelse af den frivillige indsats. Organiseringen af de frivillige i netværk eller forening har også det praktiske formål at rekruttere frivillige, ligesom planlægningen af den frivillige indsats sker i samarbejde med institutionens ledelse. Yderligere giver organiseringen de frivillige et frirum i forhold til de ansatte, som kan være meget betydningsfuldt i forhold til evaluering og udvikling. Der udarbejdes aftaler for frivillige på hver enkelt institution, der passer til institutionens vilkår. Klare retningslinjer er afgørende for, om den frivillige indsats får den tilsigtede betydning. Derfor skal der ud over en række almindelige retningslinjer udarbejdes konkrete regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på den konkrete institution. Reglerne aftales mellem ledelsen, de ansatte og den frivillige organisering på stedet, der er understøttet af en frivillig organisation. Den frivillige indsats er ulønnet, men styrkes gennem andre former for anerkendelse. Frivilligt arbejde er ulønnet, men direkte omkostninger for den frivillige kan dækkes. Den frivillige indsats anerkendes både i det daglige og ved særlige markeringer i form af fx sammenkomster, udflugter m.v. Anerkendelsen kan også ske i form af deltagelse i uddannelse bl.a. i samarbejde med tilknyttede frivillige organisationer. 10

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! LO Faglige Seniorer mener,

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d. 30.01.2015. Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen?

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Indlæg til konference om frivillighed den 17. januar 2014 Mads Samsing HK Kommunal Før jeg kaster mig over det, jeg egentlig skal sige noget om nemlig

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige v/rie Frilund Skårhøj D. 31. oktober 2012 Frivillighed i dag Der er mange foreninger (ca 100.000) Man er med i en periode Der skal være kort fra idé til handling Frivillighed er populært

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Frivillighedsstrategi: Tilbagemeldinger fra FMU

Frivillighedsstrategi: Tilbagemeldinger fra FMU Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/11531 Dato: 18. august 2014 Udarbejdet af: Trine Malling Lungskov E-mail: Trine.Malling.Lungskov@rsyd.dk Telefon: 76631790 Notat

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune FRIVILLIG-DREJEBOG For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune Indhold 1. Formål...4 2. Implementering på arbejdspladsen...5 3. Tavshedspligt...5

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Indhold Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Forord Du sidder med Kirsebærhavens Plejehjems nyeste værdigrundlag,

Læs mere

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Køkkenchefen Max Lindeskov informerede om vores koncept med mad fra bunden. Et nyt layout til menuen er på trapperne. Der bliver kun brugt friske råvarer og grøntsager

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4 Frivilligpolitik Alle, der arbejder frivilligt i regi af Foreningen Grønlandske Børn, er omfattet af de retningslinjer, rettigheder og pligter, som fremgår af denne politik. Indhold Indledning... 3 Foreningens

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere To frivillige og to medarbejdere tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Kom med på besøg hos det

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Frivillig Drejebog For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Indhold 1. Formål... 2 2. Tavshedspligt... 2 3. Forsikringer... 3 4. Opgavefordeling mellem frivillige

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Hvordan påvirker styring og værktøjer myndighedspersoners udøvelse af skøn

Hvordan påvirker styring og værktøjer myndighedspersoners udøvelse af skøn Hvordan påvirker styring og værktøjer myndighedspersoners udøvelse af skøn Matilde Høybye-Mortensen, forsker, maho@kora.dk Årskurset for myndighedspersoner 2013, Svendborg Skøn er som et hul i en doughnut

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere