Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat"

Transkript

1 Regional Udvikling Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat - Nyt billetsystem ligner en skandale (JP ) - Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene (JP ) - Korrektion om forsinkelse (Rejsekortet ) - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort (Altinget ) Panel for kollektiv trafik Møde den 9. december 2009 Bilag pkt. 4

2 jp.dk - Print-version: Nyt billetsystem ligner en skandale Side 1 af 1 Nyt billetsystem ligner en skandale Et rejsekort, som skulle afløse billetter, bus- og togkort, er tre år forsinket og udløser nu en ekstraregning på en kvart milliard. Politikerne er rystede. Trods 14 års arbejde og en investering på langt over en halv mia. kr. er det nye, elektroniske rejsekort stadig så langt væk, at flere politikere truer med at afbryde milliardprojektet. Om godt to måneder skulle rejsekortet ellers have afløst papirbilletter, klippekort og månedskort i alle busser, tog, S-tog og Metro i hele Danmark. Men det eneste selskabet Rejsekort A/S, der står for indføringen af rejsekortet i Danmark, kan prale med, er testpersoner, der hver har brugt rejsekortet ca. 10 gange. Udskudt igen Mandag i denne uge blev projektet så udskudt endnu en gang - denne gang med et år - så det nu formentlig vil være landsdækkende ved udgangen af I samme forbindelse fik medlemmerne af Folketingets trafikudvalg at vide, at der er behov for yderligere lån på en kvart mia. kr., for at få kortet til at fungere. Minder om IC4-skandalen Én af de skarpeste kritikere er transportminister Lars Barfoed (K), der ikke tøver med at sammenligne problemerne med rejsekortet med IC4-skandalen om DSB's køb af 83 italienske tog, der indtil videre er forsinket i ca. seks år.»jeg går hele tiden og taler om, at sagen om rejsekortet ligner sagen om IC4-toget. Jeg synes bestemt godt, at processen kan minde om IC4, og jeg kan ikke acceptere, at man bliver ved med at udskyde tingene,«siger Lars Barfoed. Han har fulgt sagen tæt, siden han for godt et år siden blev transportminister. Han truer direkte med, at projektet bliver stoppet, hvis forsinkelserne og rækken af brudte aftaler fortsætter.»på et tidspunkt skal vi trække i snoren, hvis de bliver ved med at udsætte projektet. Et eller andet sted skal vi trække en streg i sandet. Men hvor er endnu ikke defineret.«en mulighed kunne være, når Folketingets finansudvalg skal godkende det nye lån, der skal igennem udvalget, da DSB ejer over 50 pct. af aktierne i Rejsekort A/S, hvilket gør hele projektet til et statsligt anliggende. Burde have grebet ind SF's trafikordfører, Pia Olsen Dyhr, er også godt træt af rejsekortet, der ellers har som hovedformål at gøre det lettere at rejse med den kollektive trafik, hvilket er et klart mål for SF.»Det er en skandale. Rejsekortet skulle have været færdigt i Men det er som om, at når det handler om statslige selskaber, kan man godt tillade sig at sove i timen,«siger Pia Olsen Dyhr. Hun mener, at man burde have grebet ind og eventuelt stoppet projektet for længe siden. Bekymrende Også Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, er bekymret.»på et tidspunkt har vi fået forklaringer nok. Og de mange forsinkelser er bekymrende. Men lige nu har vi ikke så mange andre valgmuligheder end at tro på de nye løfter, fordi der allerede er puttet så mange penge i projektet. Vi kan dog ikke blive ved med at vente,«advarer Kim Christiansen. Af LARS FROM MICHAEL BÆKGAARD Offentliggjort kl. 22:36

3 2 Indblik Søndag den 25. oktober 2009»Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene.«lars Barfoed (K), transportminister, om forsinkelsen af det elektroniske rejsekort Rejsekortet Et rejsekort er et plastickort ligesom et dankort med en indbygget chip. Kortet skal føres hen over en sensor, inden man står på toget eller bussen, og igen når man er stået af. Rejsekortet registrerer herefter automatisk, hvor langt man har rejst, og hvad det koster. Samtidig sørger kortet for, at man får den rigtige rabat så de, der rejser meget, betaler mindre pr. rejse og omvendt. Pengene trækkes så automatisk på den enkeltes egen rejsekort-konto. Storbyer med elektroniske rejsekort: Hongkong, Singapore, Paris og London. LARS FROM MICHAEL BÆKGAARD I1995 fik medarbejderne hos det daværende Hovedstadens Trafikselskab, HT, en god idé: Hvorfor ikke smide alle papirbilletter, månedskort, klippekort og billetautomater væk og lave et helt nyt elektronisk rejsekort, der selv sørger for betalingen og samtidig giver kunderne den rigtige pris. God idé, lød det fra alle sider. Derfor gik de idérige medarbejdere i gang med at strikke kravene til sådan et kort sammen. I 2005 blev der skrevet kontrakt med det fransk-danske konsortium, East-West, om projektet til ca. 1,6 mia. kr. plus det løse. Allerede i 2009 ville hele Danmark til gengæld være dækket af et nyt, moderne rejsekort. Men nogle gange er der langt fra drøm til virkelighed: Mens millionerne er rullet ud af trafikselskabernes kasser, er rejsekortet gang på gang blevet forsinket. Og gang på gang har de involverede trafikselskaber og politikere måttet rive sig i håret og spørge sig selv om, hvor længe man skal vente, og hvornår det er tid at trække stikket ud? Den seneste udsættelse kom i mandags, hvor fristen blev skubbet endnu et år ud i fremtiden og politikerne fra Folketingets Trafikudvalg fik at vide, at der er brug for yderligere en kvart milliard kroner i lån. Nu vil rejsekortet formentlig være landsdækkende ved udgangen af Så sent som i august lød det ultimative krav fra bl.a. Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at kortet skulle være indført i hele Danmark senest i DSB slog bremserne i For halvandet år siden havde bestyrelsen i HT, der nu hedder Movia, fået nok og var klar til at droppe rejsekortet for i stedet at lave et langt mindre ambitiøst rejsekort i hovedstaden. Men det ville de andre aktionærer i Rejsekort A/S, der står for indføringen af kortet, ikke være med til. Først og fremmest DSB, der sidder på godt 50 pct. af aktierne i Rejsekort A/S. Selv om vurderingen hos Movia var, at dette var sidste chance for at slå bremserne i, hvis man skulle bevare I forbindelse med et renoveringsarbejde på Vesterport Station i København er der sat scannere op til det elektroniske rejsekort. Men indtil videre er de pakket ind i grå plastic. Foto: Stine Larsen skindet på næsen. Fire gange har man indtil videre lavet tillægsaftaler med leverandøren på grund af forsinkelser. Og en femte er nu på vej. Samtidig bliver det for hver nyopsat scanner og for hvert nyt edb-program, der bliver proppet ind i systemet, sværere og sværere at stå af og smide konsortiet på porten på grund af de massive forsinkelser og de mange brudte løfter. En tidligere topembedsmand i et af de involverede trafikselskaber siger det på denne måde:»det er som at ride på ryggen af en tiger. Hvornår skal man springe af, og hvad sker der ved det? Det er jo ikke ufarligt.«det er imidlertid ikke kun hos trafikselskaberne, at bekymringen og irritationen breder sig. En række trafikpolitikere med transportminister Lars Barfoed (K) i spidsen sammenligner nu direkte rejsekortet med IC4-skandalen, hvor de dyrt indkøbte tog gang på gang blev forsinkede.»jeg synes bestemt, at processen godt kan minde om den med IC4-toget. Derfor har jeg da også fulgt rejsekortet tæt, lige siden jeg blev minister for godt et år siden. Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene,«lyder den kontante besked fra Lars Barfoed. Der er dog også forskelle i forhold til IC4:»Den væsentligste er, at kunderne her ikke lider et afsavn ved forsinkelsen, sådan som det har været tilfældet med IC4-togene, der ikke er kommet, og man derfor har manglet materiel,«siger ministeren.»men det er klart, at vi på et tidspunkt skal trække i snoren, hvis de bliver ved med at udsætte projektet. Et eller andet sted skal vi trække en streg i sandet,«konkluderer transportministeren.»det ligner en skandale«i 2000 indgik DSB aftale med den italienske togfabrik Ansaldobreda om køb af 83 togsæt for ca. fem mia. kr. de første til levering i Men DSB fik ingen tog i I maj 2008 havde DSB endnu ikke modtaget et eneste køreklart togsæt. Derfor kom et ultimatum: Hvis ikke DSB havde fået 14 køreklare togsæt inden udgangen af maj 2009, ville man ophæve kontrakten. I forsommeren 2009 indgik man et forlig, hvorefter DSB fik en milliardrabat og lov til selv at gøre togene færdige. Tidligere topchefer i DSB erkender, at DSB skulle have stillet krav langt tidligere. Trods problemerne med rejsekortet er der enighed om, at det grundlæggende er en god idé. Således vil SF s trafikordfører, Pia Olsen Dyhr, rigtig gerne have rejsekortet.»men det er simpelt hen en skandale, at det er så forsinket. Det minder lidt for meget om IC4-skandalen. Spørgsmålet er, hvornår vi skal trække i snoren og starte helt forfra?«lyder det fra SF eren.»hvis det havde været en ren privat virksomhed, der havde haft de problemer, havde man så ikke droppet systemet for længe siden? Det er, som om man godt kan tillade sig at sove i timen, når det handler om statslige selskaber.«pia Olsen Dyhr er samtidig bekymret for, at hele systemet når at blive forældet, inden det bliver taget i brug. Samme melding kommer fra den radikale trafikordfører, Johs. Poulsen.»Rejsekortet skulle gøre det meget nemmere at rejse. Derfor ligner det en skandale, at vi nu endnu engang konstaterer forsinkelser, der lægger endnu et år til, inden kortet kommer til at virke,«mener Johs. Poulsen.»Transportministeren bør snart stille med garantier for, hvornår rejsekortet kan føres ud i livet. Konsekvenserne bliver meget store, hvis systemet ikke snart kommer til at virke. Bl.a. fordi billetteringsmaskinerne mange steder er så nedslidte, at de bliver holdt sammen med snor, tape og elastik.nu skal Rejsekort A/S have endnu et lån for at finansiere de nye forsinkelser. Det er endnu et eksempel på, at det, man sagde sidste gang, heller ikke holdt. Hvorfor skal vi tro på dem denne gang?«spørger Johs. Poulsen. Tvunget til yderligere lån Også i Venstre er tålmodigheden ved at være brugt op.»vi forventer resultater nu. Jeg havde håbet, at rejsekortet kunne være klar i 2011, men må erkende, at det nu ikke kan blive før i Men det er jo ikke atomfysik, de skal opfinde. Og hvis forsinkelserne fortsætter, begynder det at ligne IC4-skandalen,«lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen. I kontrakten mellem Rejsekort A/S og East-West forpligtede leverandøren sig til både at udvikle og opsætte systemet samt stå for drift og service i 15 år. Indtil videre har ejerne bag Rejsekort A/S hovedparten af de regionale trafikselskaber plus DSB skudt omkring en halv mia. kr. ind i projektet. Men da pengene stor set kun er løbet én vej nemlig ud af kassen er Rejsekort A/S tvunget til at hente yderligere lån. Og da DSB er storaktionær, er det et statsligt projekt, der skal godkendes i Folketingets Finansudvalg. Dermed kan finansudvalget i realiteten slå benene væk under Rejsekort A/S, hvis man ikke længere tror på garantierne. Trafikforskere ryster også mere og mere på hovedet.»det er i princippet en god idé, men mange ting er gået galt. Et af problemerne var, at DSB gik ind, hvorefter man skulle lave et system, der var både lokalt og nationalt,«me-

4 Søndag den 25. oktober 2009 Indblik 3 Nemt, fleksibelt, billigere Otte ud af 10 rejser i London sker med elektronisk rejsekort. En fordel for både passagerer og trafikselskaber, siger trafikforskere. HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands-Postens korrespondent Mens millionerne er rullet ud af trafikselskabernes kasser, er rejsekortet gang på gang blevet forsinket. Derfor kan det endnu ikke benyttes i bus, tog og metro. Foto: Stine Larsen ner trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet, RUC, med henvisning til de store problemer med at blive enige om, hvordan billetindtægterne skal fordeles når eller hvis rejsekortet bliver en realitet. Han mener, at hovedforklaringen på, at man endnu ikke har droppet det dyre milliardprojekt, er, at DSB på grund af IC4-skandalen ikke kunne klare endnu en skandale. Simple løsninger fungerer bedst Homann Jespersen er samtidig bekymret over, om systemet er ved at blive forældet, inden det kommer i drift. Det er en bekymring, som lektor i trafikplanlægning Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet, deler.»jeg har netop været i Tyskland, hvor de nu kører forsøg, hvor man bruger mobiltelefonen til at betale for at rejse med den kollektive trafik. Da man indledte projektet med rejsekortet i 1995, var det ikke en mulighed i dag har alle en mobiltelefon. Derfor er spørgsmålet, om det overhovedet er det rigtige system, man har valgt?«lyder det fra Niels Melchior Jensen, der også peger på de mange beslutningstagere i de enkelte trafikselskaber, der skal blive enige, som et stort problem med et centralt rejsekort. Én af de aktører, der i sin tid bød på opgaven med at udvikle et rejsekort, Henning N. Jensen, er i dag glad for, at opgaven i stedet gik til konsortiet East-West. Henning N. Jensen, der driver selskabet PlusCON, mener, at valget af et landsdækkende system er et af de helt centrale problemer. Han mener, man i stedet burde have valgt en hovedstadsløsning.»der er så mange komplicerede forhold og så mange interessenter omkring den kollektive trafik i Danmark, at teknologien bag rejsekortet bliver enorm,«siger Henning N. Jensen og peger på, at det sider store udbudsmateriale indeholdt så mange krav, at det næsten var umuligt at honorere. Selv om lignende systemer fungerer i bl.a. London og Singapore, er der afgørende forskelle, mener Henning N. Jensen.»De steder, hvor rejsekortet faktisk fungerer, er det simple løsninger med få takstzoner, hvilket er det modsatte af det danske, hvor mange takstzoner gør systemet kompliceret.«misundelse i nabolande Med de massive forsinkelser og leverandørens brud på kontrakten frygter Henning N. Jensen, at mange penge kan være tabt.»teknologien er næppe tidssvarende i dag. Derfor kan de høje udviklingsomkostninger være tabt.«hos Rejsekort A/S erkender administrerende direktør Bjørn Wahlsten, at projektet har været større og mere kompliceret end forudset. Han er dog optimist.»vi kører lige nu en test med kunder og har gode erfaringer. Men det har vist sig, at både vi og leverandøren har været for naive og har undervurderet opgaven,«lyder det fra Bjørn Wahlsten. Han tør dog ikke give nogen klokkeklar garanti for, at rejsekortet nu også er landsdækkende inden udgangen af 2012.»Det er klart vores forventning. Men det kræver bl.a., at Midttrafik og Fyn Bus kommer med. Og kan du garantere det?«bjørn Wahlsten bekræfter, at Rejsekort A/S snart ikke har flere penge i kassen og derfor har brug for nye lån på 250 mio. kr.»men projektet er ikke blevet dyrere. Det tager imidlertid længere tid at rulle systemet ud, og så tager det også længere tid, før indtægter kommer ind. Vi skal blot have tilført penge for at styrke vores likviditet. Det er, som når man bygger et hus, og først får lejeindtægterne ind lidt langsommere.«ifølge Bjørn Wahlsten er trafikselskaberne i lande som Norge, Sverige og Holland misundelige, fordi deres rejsekort-projekter ikke er landsdækkende. Til gengæld er der flere af stederne, hvor rejsekortet faktisk virker. Rejsekort A/S Blev stiftet i 2003 af HUR (Hovedstadens Udviklingsselskab), DSB, Metroselskabet (tidl. Ørestadsselskabet), Storstrøms Trafikselskab, Vestsjællands Trafikselskab, Vejle Amts Trafikselskab og Nordjyllands Trafikselskab. Hovedaktionærer i dag: DSB, Metroselskabet, Movia (tidl. HUR), Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik*, og Midttrafik*. Antal passagerer i selskaberne i 2008: 556,5 mio. Omsætning i selskaberne i 2008: 7,173 mia. kr. Ejernes indskud i form af aktiekapital i Rejsekort A/S: 195,8 mio. kr. Ejernes lån til Rejsekort A/S: 314 mio. kr. Rejsekortet har i sine regnskaber opført værdien af udviklingen af et rejsekortsystem til i alt: 428,1 mio. kr. som såkaldt immaterielle anlægsaktiver. Rejsekort A/S indgik i 2005 aftale med East- West konsortiet om leveringen af et rejsekortsystem. Dette konsortium består af Thales e-transactions CGA (80 pct.), et fransk selskab, som den franske stat ejer 27 pct. af og af Accenture I/S Danmark (20 pct.). *Begge selskaber har efter kommunalreformen overtaget en del af det tidligere Vejle Amts Trafikselskabs forpligtelser. En stor del af Midttrafiks rejser er dog ikke med i rejsekortet endnu. Det samme gælder Fyn Bus. Kilde: Rejsekort A/S regnskaber samt de forskellige trafikselskaber LONDON Det er blåt, ligner et kreditkort og er fast tilbehør i tasken hos enhver, som ofte rejser i London. Det elektroniske rejsekort, Oyster, er seks år efter sin indførelse en kæmpe succes, som få ville være foruden. Er man i tvivl, behøver man blot se på statistikkerne. Ud af tre milliarder årlige rejser på Londons røde busser og omfattende netværk af undergrundstog bliver 8 ud af 10 rejser betalt med Oyster. Kun tre pct. af samtlige rejser sker med kontantbilletter. Oyster er ganske enkelt nemmere og billigere. Spørg enhver fastboende i London, og de vil sige det samme, og trafikforskere er enige:»oyster er fleksibelt og sikrer altid passagererne den billigste pris; ofte halv pris sammenlignet med en kontantbillet, hvilket naturligvis er et stort incitament for at bruge Oyster,«siger Peter White, professor i offentlige transportsystemer, University of Westminster.»Det har samtidig gjort det væsentligt hurtigere at stige om bord på en bus eller tjekke ind og ud fra undergrundsbanen. Det har givet Transport for London (TlF Londons offentlige trafikselskab) store lønbesparelser, hvilket er selskabets dyreste post. Det er også det, som passagererne nyder godt af,«fortsætter han. For eksempel kan en billetlåge til undergrundsbanerne tage 40 personer med Oyster-kort i minuttet mod kun 15 personer i minuttet, hvis de har papirbilletter. Udviklingen betød, at TlF i 2007 kunne lukke en række billetluger. Tilsvarende har det givet besparelser på sikkerhedsomkostninger til håndtering af kontanter samt chaufførlønninger, fordi busser holder ved stoppestederne i kortere tid. Kort over rejsevaner Kortet fungerer ved, at passagerer scanner kortet ind ved rejsens begyndelse. På busserne betaler alle en enhedspris uanset turens længde. På undergrunden scanner passagerer ud igen ved rejsens afslutning og betaler efter, hvor turen gik hen. Passagerer kan dertil selv bestemme, om de vil betale pr. tur eller en fast månedspris, ligesom de kan betale penge ind på kortet over nettet, ved automater på togstationer, månedligt via PBS eller indstille det til at blive tanket op automatisk, når pengene på kortet er ved at være brugt op. Scanningerne giver TlF et ganske præcist billede af rejsemønstre og myldretid, men systemet har sine svagheder. Nogle passagerer finder det ubehageligt, at kortet efterlader et elektronisk kort over deres rejsevaner. Hvis en passager glemmer at scanne sit kort ud, trækker TlF automatisk den dyreste pris for en rejse i London, hvilket vil sige 33 kr. I enkelte tilfælde er systemet brudt ned, og i andre tilfælde har passagerer betalt overpris pga. en fejl i systemet. Mange pendlere kan stadig ikke bruge kortet på regionale tog ind til London, men ifølge White ventes det problem at være løst i løbet af et eller to år.

5 Rejsekort - Korrektion om forsinkelse Side 1 af 2!! " #! $% &'( ) *+ " '!,%! * %* * % *+!%-+''.! $! % &!!! *+! # % +!!%%* /% + %!!! * + #%!*+!!* % # 0!.1!!2!3/.43 *.5 3*! **+!! *+ + $6!% $ / 7 # % #* 8 * *+ "!!! #!! * %!!%!! "* %% 9% % :: + $%!.

6 Altinget Transport - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort Side 1 af 2 6$7.879&' % %!!!%!%% 0 " '! "# $ % & ' ()*!%!%#% %%!++! # % %!, - %!. % - / #% #, ' &' # / 0 ",1! # #%% - 2 # "0 1! # #%%- 2 # "0!%" # % %" &. /!!.!!%" # %#, &' '! # ##3/ # 3#! % % % 4 -!! & ' # % -, %#!! %!#,!"# " $, #% # #, & ' $ % # % 5 % % %! &' % #!!

7 Altinget Transport - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort Side 2 af 2, /%!! #! #- #, &' $ % &' - % # 1 # %,1 # # # %% % #- / %%#, %. % 1 %% -%% - /%% %%4 % &' #% /,0! % # - # % 1! # %!!3 /! %% # / #%! #, &' 6/ %) : % )%%! % " % 6// % 6/ % &' + % ' ; + % 7 % 4 6/ <;

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1

Temadrøftelse om Rejsekortet. Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Temadrøftelse om Rejsekortet Bestyrelsesmødet 12. marts 2010 / side 1 Hvad er rejsekortet? Betalingskort og elektronisk billet, som kan bruges i alle kollektive trafikmidler i hele landet Hver rejse har

Læs mere

1. Hvad er rejsekortet?

1. Hvad er rejsekortet? Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 137 Offentlig Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. november 2004 Rejsekortet i den kollektive trafik I nedenstående notat redegøres der for planerne for udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport

Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Passagerpulsen er din stemme i den kollektive transport Vi er en del af Forbrugerrådet Tænk og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog og metro. Forord Velkommen til denne lille

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Udvidet resumé Takst Sjælland 2016 Et enkelt takstsystem øst for Storebælt Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Abstrakt 10 år efter kommunalreformen

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) I. Indledning 1. I mit

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter

Rejsekort. DSB/Rejsekort A/S. Internetundersøgelse foretaget december respondenter Rejsekort DSB/Rejsekort A/S Internetundersøgelse foretaget 14. 29. december 2011 1801 respondenter 1 01. Hvor ofte rejser du med kollektiv trafik? 1801 respondenter, samtlige besvarelser 11% 7% 9% 18%

Læs mere

til Stk. 2. Hovedstadsområdet er fastlagt i 4, stk. 2, og udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjælland.

til Stk. 2. Hovedstadsområdet er fastlagt i 4, stk. 2, og udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjælland. Udkast af 11. januar 2008 til Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane (Takstkompetence og regler om kundgørelse m.v.) 1 I lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber,

Læs mere

Betænkning og indstilling

Betænkning og indstilling 2007/2 BSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Finansudvalget den 4. juni 2008 Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2009-10 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2010 og var til 1. behandling den 15. marts 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

132 svar. Til rejsekortsbrugere. Hvilken transporttyper bruger du oftest i forbindelse med rejsekortet? (132 svar)

132 svar. Til rejsekortsbrugere. Hvilken transporttyper bruger du oftest i forbindelse med rejsekortet? (132 svar) Til rejsekortsbrugere SPØRGSMÅL SVAR 132 svar Accepterer ikke svar Besked til respondenterne Formularen "Til rejsekortsbrugere" accepterer ikke længere svar. Prøv at kontakte formularens ejer, hvis du

Læs mere

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER 29 09 2008 VISIONER FOR BUS&TOG - Bus & Tog - Mission, visioner og strategier - Handlingsplan 2009 Fremtidens rejser/ 2 Fælleskontoret For Kollektiv Trafik Rejseplanen

Læs mere

Rejsekort og Sydtrafik Indførelse af Rejsekort til den kollektive trafik i Sydtrafiks område Reinvesteringsprojekt. Den 12.

Rejsekort og Sydtrafik Indførelse af Rejsekort til den kollektive trafik i Sydtrafiks område Reinvesteringsprojekt. Den 12. Rejsekort og Sydtrafik Indførelse af Rejsekort til den kollektive trafik i Sydtrafiks område Reinvesteringsprojekt Den 12. november 2008 Rejsekortet set i historisk lys 1999 Projektet startes af HT, ØSS

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

11/2014. Beretning om driften af rejsekortet

11/2014. Beretning om driften af rejsekortet 11/2014 Beretning om driften af rejsekortet 11/2014 Beretning om driften af rejsekortet Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet. April 2015

Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet. April 2015 Beretning til Statsrevisorerne om driften af rejsekortet April 2015 BERETNING OM DRIFTEN AF REJSEKORTET Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Off-Peak klippekort // Aarhus Nærbane // SMS- og mobilbilletter // Ændring på Scanpoint maskiner i SYD // Nye priser i januar // Nyt extranet for chauffører og konkurrence! Klippekort med

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0041 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billetsystemet ude af drift? Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0289 Klageren: XX 2200 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg ( 2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0253 Klageren: Indklagede: XX 8270 Højbjerg Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. manglende

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB Ung-billet uden WildCard i S-tog. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB Ung-billet uden WildCard i S-tog. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0181 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 København K. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSB

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Personer med handicap skal kunne rejse selvstændigt og spontant med den kollektive transport på samme vilkår som alle andre.

Personer med handicap skal kunne rejse selvstændigt og spontant med den kollektive transport på samme vilkår som alle andre. ! Personer med handicap skal kunne rejse selvstændigt og spontant med den kollektive transport på samme vilkår som alle andre. I praksis er tilgængeligheden til offentlig transport fortsat ikke optimal

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0111 Klageren: XX på egne vegne og ægtefællens vegne 4900 Nakskov Indklagede: DSB Fjern-og Regionaltog CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører:

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel.

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0295 Klageren: XX 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere