Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat"

Transkript

1 Regional Udvikling Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat - Nyt billetsystem ligner en skandale (JP ) - Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene (JP ) - Korrektion om forsinkelse (Rejsekortet ) - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort (Altinget ) Panel for kollektiv trafik Møde den 9. december 2009 Bilag pkt. 4

2 jp.dk - Print-version: Nyt billetsystem ligner en skandale Side 1 af 1 Nyt billetsystem ligner en skandale Et rejsekort, som skulle afløse billetter, bus- og togkort, er tre år forsinket og udløser nu en ekstraregning på en kvart milliard. Politikerne er rystede. Trods 14 års arbejde og en investering på langt over en halv mia. kr. er det nye, elektroniske rejsekort stadig så langt væk, at flere politikere truer med at afbryde milliardprojektet. Om godt to måneder skulle rejsekortet ellers have afløst papirbilletter, klippekort og månedskort i alle busser, tog, S-tog og Metro i hele Danmark. Men det eneste selskabet Rejsekort A/S, der står for indføringen af rejsekortet i Danmark, kan prale med, er testpersoner, der hver har brugt rejsekortet ca. 10 gange. Udskudt igen Mandag i denne uge blev projektet så udskudt endnu en gang - denne gang med et år - så det nu formentlig vil være landsdækkende ved udgangen af I samme forbindelse fik medlemmerne af Folketingets trafikudvalg at vide, at der er behov for yderligere lån på en kvart mia. kr., for at få kortet til at fungere. Minder om IC4-skandalen Én af de skarpeste kritikere er transportminister Lars Barfoed (K), der ikke tøver med at sammenligne problemerne med rejsekortet med IC4-skandalen om DSB's køb af 83 italienske tog, der indtil videre er forsinket i ca. seks år.»jeg går hele tiden og taler om, at sagen om rejsekortet ligner sagen om IC4-toget. Jeg synes bestemt godt, at processen kan minde om IC4, og jeg kan ikke acceptere, at man bliver ved med at udskyde tingene,«siger Lars Barfoed. Han har fulgt sagen tæt, siden han for godt et år siden blev transportminister. Han truer direkte med, at projektet bliver stoppet, hvis forsinkelserne og rækken af brudte aftaler fortsætter.»på et tidspunkt skal vi trække i snoren, hvis de bliver ved med at udsætte projektet. Et eller andet sted skal vi trække en streg i sandet. Men hvor er endnu ikke defineret.«en mulighed kunne være, når Folketingets finansudvalg skal godkende det nye lån, der skal igennem udvalget, da DSB ejer over 50 pct. af aktierne i Rejsekort A/S, hvilket gør hele projektet til et statsligt anliggende. Burde have grebet ind SF's trafikordfører, Pia Olsen Dyhr, er også godt træt af rejsekortet, der ellers har som hovedformål at gøre det lettere at rejse med den kollektive trafik, hvilket er et klart mål for SF.»Det er en skandale. Rejsekortet skulle have været færdigt i Men det er som om, at når det handler om statslige selskaber, kan man godt tillade sig at sove i timen,«siger Pia Olsen Dyhr. Hun mener, at man burde have grebet ind og eventuelt stoppet projektet for længe siden. Bekymrende Også Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, er bekymret.»på et tidspunkt har vi fået forklaringer nok. Og de mange forsinkelser er bekymrende. Men lige nu har vi ikke så mange andre valgmuligheder end at tro på de nye løfter, fordi der allerede er puttet så mange penge i projektet. Vi kan dog ikke blive ved med at vente,«advarer Kim Christiansen. Af LARS FROM MICHAEL BÆKGAARD Offentliggjort kl. 22:36

3 2 Indblik Søndag den 25. oktober 2009»Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene.«lars Barfoed (K), transportminister, om forsinkelsen af det elektroniske rejsekort Rejsekortet Et rejsekort er et plastickort ligesom et dankort med en indbygget chip. Kortet skal føres hen over en sensor, inden man står på toget eller bussen, og igen når man er stået af. Rejsekortet registrerer herefter automatisk, hvor langt man har rejst, og hvad det koster. Samtidig sørger kortet for, at man får den rigtige rabat så de, der rejser meget, betaler mindre pr. rejse og omvendt. Pengene trækkes så automatisk på den enkeltes egen rejsekort-konto. Storbyer med elektroniske rejsekort: Hongkong, Singapore, Paris og London. LARS FROM MICHAEL BÆKGAARD I1995 fik medarbejderne hos det daværende Hovedstadens Trafikselskab, HT, en god idé: Hvorfor ikke smide alle papirbilletter, månedskort, klippekort og billetautomater væk og lave et helt nyt elektronisk rejsekort, der selv sørger for betalingen og samtidig giver kunderne den rigtige pris. God idé, lød det fra alle sider. Derfor gik de idérige medarbejdere i gang med at strikke kravene til sådan et kort sammen. I 2005 blev der skrevet kontrakt med det fransk-danske konsortium, East-West, om projektet til ca. 1,6 mia. kr. plus det løse. Allerede i 2009 ville hele Danmark til gengæld være dækket af et nyt, moderne rejsekort. Men nogle gange er der langt fra drøm til virkelighed: Mens millionerne er rullet ud af trafikselskabernes kasser, er rejsekortet gang på gang blevet forsinket. Og gang på gang har de involverede trafikselskaber og politikere måttet rive sig i håret og spørge sig selv om, hvor længe man skal vente, og hvornår det er tid at trække stikket ud? Den seneste udsættelse kom i mandags, hvor fristen blev skubbet endnu et år ud i fremtiden og politikerne fra Folketingets Trafikudvalg fik at vide, at der er brug for yderligere en kvart milliard kroner i lån. Nu vil rejsekortet formentlig være landsdækkende ved udgangen af Så sent som i august lød det ultimative krav fra bl.a. Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at kortet skulle være indført i hele Danmark senest i DSB slog bremserne i For halvandet år siden havde bestyrelsen i HT, der nu hedder Movia, fået nok og var klar til at droppe rejsekortet for i stedet at lave et langt mindre ambitiøst rejsekort i hovedstaden. Men det ville de andre aktionærer i Rejsekort A/S, der står for indføringen af kortet, ikke være med til. Først og fremmest DSB, der sidder på godt 50 pct. af aktierne i Rejsekort A/S. Selv om vurderingen hos Movia var, at dette var sidste chance for at slå bremserne i, hvis man skulle bevare I forbindelse med et renoveringsarbejde på Vesterport Station i København er der sat scannere op til det elektroniske rejsekort. Men indtil videre er de pakket ind i grå plastic. Foto: Stine Larsen skindet på næsen. Fire gange har man indtil videre lavet tillægsaftaler med leverandøren på grund af forsinkelser. Og en femte er nu på vej. Samtidig bliver det for hver nyopsat scanner og for hvert nyt edb-program, der bliver proppet ind i systemet, sværere og sværere at stå af og smide konsortiet på porten på grund af de massive forsinkelser og de mange brudte løfter. En tidligere topembedsmand i et af de involverede trafikselskaber siger det på denne måde:»det er som at ride på ryggen af en tiger. Hvornår skal man springe af, og hvad sker der ved det? Det er jo ikke ufarligt.«det er imidlertid ikke kun hos trafikselskaberne, at bekymringen og irritationen breder sig. En række trafikpolitikere med transportminister Lars Barfoed (K) i spidsen sammenligner nu direkte rejsekortet med IC4-skandalen, hvor de dyrt indkøbte tog gang på gang blev forsinkede.»jeg synes bestemt, at processen godt kan minde om den med IC4-toget. Derfor har jeg da også fulgt rejsekortet tæt, lige siden jeg blev minister for godt et år siden. Jeg kan ikke acceptere, at de bliver ved med at udskyde tingene,«lyder den kontante besked fra Lars Barfoed. Der er dog også forskelle i forhold til IC4:»Den væsentligste er, at kunderne her ikke lider et afsavn ved forsinkelsen, sådan som det har været tilfældet med IC4-togene, der ikke er kommet, og man derfor har manglet materiel,«siger ministeren.»men det er klart, at vi på et tidspunkt skal trække i snoren, hvis de bliver ved med at udsætte projektet. Et eller andet sted skal vi trække en streg i sandet,«konkluderer transportministeren.»det ligner en skandale«i 2000 indgik DSB aftale med den italienske togfabrik Ansaldobreda om køb af 83 togsæt for ca. fem mia. kr. de første til levering i Men DSB fik ingen tog i I maj 2008 havde DSB endnu ikke modtaget et eneste køreklart togsæt. Derfor kom et ultimatum: Hvis ikke DSB havde fået 14 køreklare togsæt inden udgangen af maj 2009, ville man ophæve kontrakten. I forsommeren 2009 indgik man et forlig, hvorefter DSB fik en milliardrabat og lov til selv at gøre togene færdige. Tidligere topchefer i DSB erkender, at DSB skulle have stillet krav langt tidligere. Trods problemerne med rejsekortet er der enighed om, at det grundlæggende er en god idé. Således vil SF s trafikordfører, Pia Olsen Dyhr, rigtig gerne have rejsekortet.»men det er simpelt hen en skandale, at det er så forsinket. Det minder lidt for meget om IC4-skandalen. Spørgsmålet er, hvornår vi skal trække i snoren og starte helt forfra?«lyder det fra SF eren.»hvis det havde været en ren privat virksomhed, der havde haft de problemer, havde man så ikke droppet systemet for længe siden? Det er, som om man godt kan tillade sig at sove i timen, når det handler om statslige selskaber.«pia Olsen Dyhr er samtidig bekymret for, at hele systemet når at blive forældet, inden det bliver taget i brug. Samme melding kommer fra den radikale trafikordfører, Johs. Poulsen.»Rejsekortet skulle gøre det meget nemmere at rejse. Derfor ligner det en skandale, at vi nu endnu engang konstaterer forsinkelser, der lægger endnu et år til, inden kortet kommer til at virke,«mener Johs. Poulsen.»Transportministeren bør snart stille med garantier for, hvornår rejsekortet kan føres ud i livet. Konsekvenserne bliver meget store, hvis systemet ikke snart kommer til at virke. Bl.a. fordi billetteringsmaskinerne mange steder er så nedslidte, at de bliver holdt sammen med snor, tape og elastik.nu skal Rejsekort A/S have endnu et lån for at finansiere de nye forsinkelser. Det er endnu et eksempel på, at det, man sagde sidste gang, heller ikke holdt. Hvorfor skal vi tro på dem denne gang?«spørger Johs. Poulsen. Tvunget til yderligere lån Også i Venstre er tålmodigheden ved at være brugt op.»vi forventer resultater nu. Jeg havde håbet, at rejsekortet kunne være klar i 2011, men må erkende, at det nu ikke kan blive før i Men det er jo ikke atomfysik, de skal opfinde. Og hvis forsinkelserne fortsætter, begynder det at ligne IC4-skandalen,«lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen. I kontrakten mellem Rejsekort A/S og East-West forpligtede leverandøren sig til både at udvikle og opsætte systemet samt stå for drift og service i 15 år. Indtil videre har ejerne bag Rejsekort A/S hovedparten af de regionale trafikselskaber plus DSB skudt omkring en halv mia. kr. ind i projektet. Men da pengene stor set kun er løbet én vej nemlig ud af kassen er Rejsekort A/S tvunget til at hente yderligere lån. Og da DSB er storaktionær, er det et statsligt projekt, der skal godkendes i Folketingets Finansudvalg. Dermed kan finansudvalget i realiteten slå benene væk under Rejsekort A/S, hvis man ikke længere tror på garantierne. Trafikforskere ryster også mere og mere på hovedet.»det er i princippet en god idé, men mange ting er gået galt. Et af problemerne var, at DSB gik ind, hvorefter man skulle lave et system, der var både lokalt og nationalt,«me-

4 Søndag den 25. oktober 2009 Indblik 3 Nemt, fleksibelt, billigere Otte ud af 10 rejser i London sker med elektronisk rejsekort. En fordel for både passagerer og trafikselskaber, siger trafikforskere. HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands-Postens korrespondent Mens millionerne er rullet ud af trafikselskabernes kasser, er rejsekortet gang på gang blevet forsinket. Derfor kan det endnu ikke benyttes i bus, tog og metro. Foto: Stine Larsen ner trafikforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet, RUC, med henvisning til de store problemer med at blive enige om, hvordan billetindtægterne skal fordeles når eller hvis rejsekortet bliver en realitet. Han mener, at hovedforklaringen på, at man endnu ikke har droppet det dyre milliardprojekt, er, at DSB på grund af IC4-skandalen ikke kunne klare endnu en skandale. Simple løsninger fungerer bedst Homann Jespersen er samtidig bekymret over, om systemet er ved at blive forældet, inden det kommer i drift. Det er en bekymring, som lektor i trafikplanlægning Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet, deler.»jeg har netop været i Tyskland, hvor de nu kører forsøg, hvor man bruger mobiltelefonen til at betale for at rejse med den kollektive trafik. Da man indledte projektet med rejsekortet i 1995, var det ikke en mulighed i dag har alle en mobiltelefon. Derfor er spørgsmålet, om det overhovedet er det rigtige system, man har valgt?«lyder det fra Niels Melchior Jensen, der også peger på de mange beslutningstagere i de enkelte trafikselskaber, der skal blive enige, som et stort problem med et centralt rejsekort. Én af de aktører, der i sin tid bød på opgaven med at udvikle et rejsekort, Henning N. Jensen, er i dag glad for, at opgaven i stedet gik til konsortiet East-West. Henning N. Jensen, der driver selskabet PlusCON, mener, at valget af et landsdækkende system er et af de helt centrale problemer. Han mener, man i stedet burde have valgt en hovedstadsløsning.»der er så mange komplicerede forhold og så mange interessenter omkring den kollektive trafik i Danmark, at teknologien bag rejsekortet bliver enorm,«siger Henning N. Jensen og peger på, at det sider store udbudsmateriale indeholdt så mange krav, at det næsten var umuligt at honorere. Selv om lignende systemer fungerer i bl.a. London og Singapore, er der afgørende forskelle, mener Henning N. Jensen.»De steder, hvor rejsekortet faktisk fungerer, er det simple løsninger med få takstzoner, hvilket er det modsatte af det danske, hvor mange takstzoner gør systemet kompliceret.«misundelse i nabolande Med de massive forsinkelser og leverandørens brud på kontrakten frygter Henning N. Jensen, at mange penge kan være tabt.»teknologien er næppe tidssvarende i dag. Derfor kan de høje udviklingsomkostninger være tabt.«hos Rejsekort A/S erkender administrerende direktør Bjørn Wahlsten, at projektet har været større og mere kompliceret end forudset. Han er dog optimist.»vi kører lige nu en test med kunder og har gode erfaringer. Men det har vist sig, at både vi og leverandøren har været for naive og har undervurderet opgaven,«lyder det fra Bjørn Wahlsten. Han tør dog ikke give nogen klokkeklar garanti for, at rejsekortet nu også er landsdækkende inden udgangen af 2012.»Det er klart vores forventning. Men det kræver bl.a., at Midttrafik og Fyn Bus kommer med. Og kan du garantere det?«bjørn Wahlsten bekræfter, at Rejsekort A/S snart ikke har flere penge i kassen og derfor har brug for nye lån på 250 mio. kr.»men projektet er ikke blevet dyrere. Det tager imidlertid længere tid at rulle systemet ud, og så tager det også længere tid, før indtægter kommer ind. Vi skal blot have tilført penge for at styrke vores likviditet. Det er, som når man bygger et hus, og først får lejeindtægterne ind lidt langsommere.«ifølge Bjørn Wahlsten er trafikselskaberne i lande som Norge, Sverige og Holland misundelige, fordi deres rejsekort-projekter ikke er landsdækkende. Til gengæld er der flere af stederne, hvor rejsekortet faktisk virker. Rejsekort A/S Blev stiftet i 2003 af HUR (Hovedstadens Udviklingsselskab), DSB, Metroselskabet (tidl. Ørestadsselskabet), Storstrøms Trafikselskab, Vestsjællands Trafikselskab, Vejle Amts Trafikselskab og Nordjyllands Trafikselskab. Hovedaktionærer i dag: DSB, Metroselskabet, Movia (tidl. HUR), Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik*, og Midttrafik*. Antal passagerer i selskaberne i 2008: 556,5 mio. Omsætning i selskaberne i 2008: 7,173 mia. kr. Ejernes indskud i form af aktiekapital i Rejsekort A/S: 195,8 mio. kr. Ejernes lån til Rejsekort A/S: 314 mio. kr. Rejsekortet har i sine regnskaber opført værdien af udviklingen af et rejsekortsystem til i alt: 428,1 mio. kr. som såkaldt immaterielle anlægsaktiver. Rejsekort A/S indgik i 2005 aftale med East- West konsortiet om leveringen af et rejsekortsystem. Dette konsortium består af Thales e-transactions CGA (80 pct.), et fransk selskab, som den franske stat ejer 27 pct. af og af Accenture I/S Danmark (20 pct.). *Begge selskaber har efter kommunalreformen overtaget en del af det tidligere Vejle Amts Trafikselskabs forpligtelser. En stor del af Midttrafiks rejser er dog ikke med i rejsekortet endnu. Det samme gælder Fyn Bus. Kilde: Rejsekort A/S regnskaber samt de forskellige trafikselskaber LONDON Det er blåt, ligner et kreditkort og er fast tilbehør i tasken hos enhver, som ofte rejser i London. Det elektroniske rejsekort, Oyster, er seks år efter sin indførelse en kæmpe succes, som få ville være foruden. Er man i tvivl, behøver man blot se på statistikkerne. Ud af tre milliarder årlige rejser på Londons røde busser og omfattende netværk af undergrundstog bliver 8 ud af 10 rejser betalt med Oyster. Kun tre pct. af samtlige rejser sker med kontantbilletter. Oyster er ganske enkelt nemmere og billigere. Spørg enhver fastboende i London, og de vil sige det samme, og trafikforskere er enige:»oyster er fleksibelt og sikrer altid passagererne den billigste pris; ofte halv pris sammenlignet med en kontantbillet, hvilket naturligvis er et stort incitament for at bruge Oyster,«siger Peter White, professor i offentlige transportsystemer, University of Westminster.»Det har samtidig gjort det væsentligt hurtigere at stige om bord på en bus eller tjekke ind og ud fra undergrundsbanen. Det har givet Transport for London (TlF Londons offentlige trafikselskab) store lønbesparelser, hvilket er selskabets dyreste post. Det er også det, som passagererne nyder godt af,«fortsætter han. For eksempel kan en billetlåge til undergrundsbanerne tage 40 personer med Oyster-kort i minuttet mod kun 15 personer i minuttet, hvis de har papirbilletter. Udviklingen betød, at TlF i 2007 kunne lukke en række billetluger. Tilsvarende har det givet besparelser på sikkerhedsomkostninger til håndtering af kontanter samt chaufførlønninger, fordi busser holder ved stoppestederne i kortere tid. Kort over rejsevaner Kortet fungerer ved, at passagerer scanner kortet ind ved rejsens begyndelse. På busserne betaler alle en enhedspris uanset turens længde. På undergrunden scanner passagerer ud igen ved rejsens afslutning og betaler efter, hvor turen gik hen. Passagerer kan dertil selv bestemme, om de vil betale pr. tur eller en fast månedspris, ligesom de kan betale penge ind på kortet over nettet, ved automater på togstationer, månedligt via PBS eller indstille det til at blive tanket op automatisk, når pengene på kortet er ved at være brugt op. Scanningerne giver TlF et ganske præcist billede af rejsemønstre og myldretid, men systemet har sine svagheder. Nogle passagerer finder det ubehageligt, at kortet efterlader et elektronisk kort over deres rejsevaner. Hvis en passager glemmer at scanne sit kort ud, trækker TlF automatisk den dyreste pris for en rejse i London, hvilket vil sige 33 kr. I enkelte tilfælde er systemet brudt ned, og i andre tilfælde har passagerer betalt overpris pga. en fejl i systemet. Mange pendlere kan stadig ikke bruge kortet på regionale tog ind til London, men ifølge White ventes det problem at være løst i løbet af et eller to år.

5 Rejsekort - Korrektion om forsinkelse Side 1 af 2!! " #! $% &'( ) *+ " '!,%! * %* * % *+!%-+''.! $! % &!!! *+! # % +!!%%* /% + %!!! * + #%!*+!!* % # 0!.1!!2!3/.43 *.5 3*! **+!! *+ + $6!% $ / 7 # % #* 8 * *+ "!!! #!! * %!!%!! "* %% 9% % :: + $%!.

6 Altinget Transport - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort Side 1 af 2 6$7.879&' % %!!!%!%% 0 " '! "# $ % & ' ()*!%!%#% %%!++! # % %!, - %!. % - / #% #, ' &' # / 0 ",1! # #%% - 2 # "0 1! # #%%- 2 # "0!%" # % %" &. /!!.!!%" # %#, &' '! # ##3/ # 3#! % % % 4 -!! & ' # % -, %#!! %!#,!"# " $, #% # #, & ' $ % # % 5 % % %! &' % #!!

7 Altinget Transport - Barfoed: Ultimatum kan sikre rejsekort Side 2 af 2, /%!! #! #- #, &' $ % &' - % # 1 # %,1 # # # %% % #- / %%#, %. % 1 %% -%% - /%% %%4 % &' #% /,0! % # - # % 1! # %!!3 /! %% # / #%! #, &' 6/ %) : % )%%! % " % 6// % 6/ % &' + % ' ; + % 7 % 4 6/ <;

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune

Velkommen i trafikken. Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Velkommen i trafikken Per Als, Center for Byudvikling, Københavns Kommune Københavns Kommunen vil gerne have mange investeringer, jvf KIK, Havnetunnel mv. Den Kollektive Trafikverdenens 3 Kategoriske Imperativer:

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Gratis offentlig transport

Gratis offentlig transport Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget MPU alm. del - Bilag 110,TRU alm. del - Bilag 126 Offentligt Nr. 232 november 2006 Gratis offentlig transport Københavns trængselsproblemer udfordres af forslag

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 3 2 011 S I D E 1. Velkommen. Indhold: DSBFirst undgår konkurs side 2

K O L L E K T I V T R A F I K 3 2 011 S I D E 1. Velkommen. Indhold: DSBFirst undgår konkurs side 2 K O L L E K T I V T R A F I K 3 2 011 S I D E 1 Nr. 3-2011 01.07.2011 Deadline for indlæg til næste nummer 01.08.2011 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende)

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 DSBB Rejsekort Sølvgade 40 1349 København K CVR-nr.

til Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 DSBB Rejsekort Sølvgade 40 1349 København K CVR-nr. Udkast af 20. marts A L L O N G E X til A K T I O N Æ R O V E R E N S K O M S T (i det følgende benævnt Allonge X ) ) vedrørende Rejsekort A/ /S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg CVR-nr.: 27 33 20 72 (i det

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere