DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

2

3 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen Projektmedarbejder: Louise Eriksen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

4 Center for Rusmiddelforskning 2005 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord...7 Indledning...9 Læsevejledning...10 Sammenfatning statistik...13 De enkelte institutioner: Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov...20 Minnesota Center Damgaard...27 Foldbjergcentret, Vrå...34 Helios Centret ApS...41 Majorgården...49 Punktum...57 Ringgården...64 Sydgården...72 Taarup Behandlingscenter...80 Behandlingscenter Tjele...87 Behandlingscenter Bakkedalgård...95 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser

6

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed i forbindelse med implementering af DanRIS. Hvor krævende det kan være at indføre en systematisk registrering skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport og de kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den første årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (Dan- RIS) med titlen DanRIS 2004 ALKOHOL. Også for året 2005 vil der udkomme en årsrapport. Denne forventes publiceret i februar-marts Implementering af DanRIS på alkohol-døgnbehandlingsområdet skal ses i tæt sammenhæng med den effektevaluering af alkohol-døgnbehandling, som CRF iværksatte i 2004, og hvor dataindsamlingen blev afsluttet i oktober Resultaterne fra denne evaluering publiceres i første halvdel af Rapporten vil være bygget op på følgende måde: Efter en kort læsevejledning vil det første afsnit være en samlet gennemgang af 886 alkoholafhængige ud- og/eller indskrevet i døgnbehandling i Her er det bl.a. informationer om klienternes uddannelse, boligforhold, samlivssituation, hvilke rusmidler de har indtaget i måneden op til indskrivningen, hvor de kommer fra, belastninger på syv forskellige områder, hvor lang tid de har været indskrevet, og om de gennemførte behandlingen som planlagt. Herefter beskrives den enkelte institution. Institutionerne er opført alfabetisk, dog er Bakkedalgård, som den sidst ankomne og derfor uden klient- og behandlingsstatistik for 2004, placeret sidst. For hver institution gennemgås tre typer statistikker henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (rusmidler, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist deres klienter. Rapporten afsluttes med et afsnit, hvor de enkelte institutioners ydelser, priser, behandlernes uddannelse mm. stilles op overfor hinanden. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2004, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2004/2005 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporterne kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som er en åben hjemmeside, alle kan besøge. Rapporten kan downloades fra samme hjemmeside. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport. Dette system blev færdigkonstrueret i foråret En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveauet. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om, 9

10 hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og afholdenhed efter behandlingen. Dette undersøges i den evaluering, som udkommer i første halvdel af 2006, og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Det første, der ses, er institutionens stamoplysninger (adresse, telefon- og faxnummer, adresse, evt. hjemmeside og kontaktperson). b) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm). c) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket kan være udtryk for en mangelfuld registrering af afslutning i DanRIS. d) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. e) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne kan ses på nettet. f) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem om et tilbud varetages af en person med diplom eller uddannelse indenfor netop denne ydelse eller varetages af en person uden denne uddannelse. Et diplom betyder, at personen har mindst et års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. Et års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. g) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2004, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når antal dage ind- 10

11 skrevet og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2004, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2004, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i h) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik. Når der ses en * markering, betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses der i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50% behandlingen, mens det var 33%, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant. 11

12

13 Sammenfatning Statistik Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 886 Udskrevet i 2004: 749 Indskrevet i 2004: Køn: K: 33% - Alder: K: 48 M: 45 Nationalitet Dansk Amerikansk Britisk Islandsk Norsk Russisk Srilankansk Tysk n=820 n=1 n=1 n=3 n=1 n=1 n=1 n=2 98,8% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 830 klienter har besvaret spørgsmålet, og næsten alle klienters nationalitet er dansk. Kun 10 klienter angiver en anden nationalitet end dansk. Grunduddannelse 8. kl. eller 9. kl. 10. kl. Uoplyst tidligere n=101 n=228 n=443 n=80 Under 30 år n=38 5,3 50,0* 36,8 7, år n=213 7,5 35,2 53,1 4,1 40+ år n=601 13,8* 22,3 52,6 11,3* Kvinder n=286 8,0 22,0 61,5* 8,3 Mænd n=566 13,8* 29,2* 47,2 9,9 11,9 26,8 52,0 9,4 Mere end halvdelen af klienterne har den højeste afsluttede grunduddannelse 10. klasse. Halvdelen af klienterne under 30 år har afsluttet 9. klassetrin. Kvinder synes generelt at have afsluttet højere klassetrin end mænd. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 13

14 Efteruddannelse Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=213 n=600 n=285 n=567 Efterskole 2,6 3,8 1,7 1,4 2,6 2,2 Student, HF, HH, 7,7 11,3 8,5 12,6 7,4* 9,2 HTX EFG Basisår 5,1 12,2* 3,0 5,6 5,3 5,4 Erhvervsfaglig 23,1 28,6 32,2 22,1* 35,3 30,9 uddannelse Kort videregående 2,6 5,6 5,8 8,4 4,2* 5,6 Mellemlang 0,0* 14,1 21,3 27,0 14,3* 18,5 videregående Lang 5,1 1,9 11,0 6,3 9,5 8,5 videregående Uoplyst 53,9* 22,6 16,5 16,5 21,4 19,8 Knap en tredjedel af klienterne, og især mænd, har en erhvervsfaglig uddannelse, hvorimod en større andel kvinder synes at have en kort videregående uddannelse. Knap en femtedel af klienterne har en mellemlang videregående uddannelse, og især ses aldersgruppen 40+ og kvinder at have de største andele med en sådan uddannelse. Mere end halvdelen af klienterne under 30 år har ikke oplyst en efteruddannelse. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Boligforhold (seneste boligforhold ved indskrivning i behandling) Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=214 n=602 n=286 n=569 Selvstændig bolig 46,2* 67,8 81,1 83,9* 72,2 76,1 Lejet værelse 15,4* 10,1 6,3 5,9 8,6 7,7 Familie/venner 12,8* 7,5 1,5 1,4 4,6* 3,5 Institutionsophold 2,6 1,4 0,7 0,3 1,2 0,9 Støttebolig/ 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2 Bofællesskab Familiepleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herberg/pensionat 2,6 3,7 2,8 1,7 3,7 3,0 Fængsel 10,3* 1,4 0,8 0,3 1,9 1,4 Gaden 0,0 2,8 0,8 1,0 1,4 1,3 Sommerhus 0,0 0,5 0,7 0,0 0,9 0,6 Andet 7,7 3,7 3,7 4,2 3,7 3,9 Uoplyst 2,6 1,0 1,4 1,0 1,4 1,3 Trefjerdedele af klienterne havde en selvstændig bolig ved indskrivning i behandling, og omkring 10,0% boede enten på lejet værelse eller hos familie og venner. En større andel under 30 år og en større andel mænd bor hos familie og venner. Andelen på 10,3% af klienter under 30 år, hvis seneste boligforhold inden indskrivning er fængsel, skyldes institutionen Punktums behandlingsprogram i fængsel. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 14

15 Samlivssituation Enlig Samlevende Uoplyst n=481 n=332 n=42 Under 30 år N=39 61,5 28,2 10, år N=214 66,4 29,9 3,7 40+ år N=602 52,3* 42,7* 5,0 Kvinder N=286 58,4 37,8 3,8 Mænd N=569 55,2 39,4 5,4 56,3 38,8 4,9 Mere end halvdelen af klienterne er enlige, og især aldersgrupperne under 40 år har den største andel af enlige. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 81,3% af 749 (udskrevne 2004) Under 30 år 75,0% af år 77,5% af år 83,0% af 534 Kvinder 80,9% af 246 Mænd 81,5% af 503 Indskrivningslængde: 49 dage (udskrevne 2004) Under 30 år 48 dage af år 56 dage af år 46 dage af 534 Kvinder 51 dage af 246 Mænd 48 dage af 503 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 36,9% af 766 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 35,1% år 30,3% 40+ år 39,3% Kvinder 29,8%* Mænd 40,5% Opiater 4,1% af 724 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 0,0% år 5,5% 40+ år 4,0% Kvinder 4,6% Mænd 3,9% 15

16 Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 17,0% af 748 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,2% år 13,1% 40+ år 18,6% Kvinder 24,6% Mænd 13,2%* Centralstimulerende stoffer 4,1% af 732 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 10,8% år 10,4% 40+ år 1,4%* Kvinder 2,9% Mænd 4,7% Hash mindst 8 dage/sidste md. 7,1% af 734 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,5% år 15,3% 40+ år 3,7%* Kvinder 4,1%* Mænd 8,5% * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 81%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 86%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 83%. Af dem, der havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. 16

17 Kriminalitet: 755 (92,6%) og 768 (94,2%) ud af 815 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 2,0 9,8 Under 30 år N=38 2,6 34,2* år N=184 2,7 12,5 40+ år N=533/546 1,7 7,1 Kvinder N=252/255 1,2 2,4 Mænd N=503/513 2,4 13,5* Gennemført: Læses: 83% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 82% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 86% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de n=16 n=37 43,2 0,5 n=1 Under 30 år N=37/ ,1 0, år N=181/ ,6 0,6-40+ år N=515/552 16* 25 41,4 0,6 1 Kvinder N=244/ * 41,0 0,8 1 Mænd N=489/ ,2 0,4 - Gennemført: * Læses: 84% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. Ingen udskrevne klienter var gravide. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Derudover ses signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kom fra psykiatrisk hospital. 17

18 ambulant afrusning døgnafrusning andetsteds forberedende behandling døgnafrusning Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 7, ,6 30 Hvor mange af de 776/780 Under 30 år n=38/39 7, ,1* år n=186/189 7, , år n=552 8, ,6 23 Kvinder n=257/261 7, ,8 12 Mænd n=519 8, ,5 18 Gennemført: * Læses: 87% af dem, der ikke kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 73% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen er signifikant, samt at der ses en signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kommer fra forberedende behandling. Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af EuropASI svar Andel JA i % 67,1 38,2 47,6 8,3 11,5 21,1 Under 30 år n=39 53,8 41,0 61,5 10,3 15,4 23, år n=185 65,9 44,3 56,8 13,0 21,1 24,9 40+ år n=551/553 68,7 35,9 43,6* 6,9* 7,8* 19,7 Kvinder n=259/260 73,5 44,4 47,7 10,4 10,0 19,2 Mænd n=516/517 64,1* 35,1* 47,6 7,5 12,0 22,1 Gennemført: Læses: 81% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. 18

19 EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,05 0,03 0,54 0,28 0,34 0,28 0,16 Under 30 år 0,07 0,06 0,43 0,28 0,33 0,25 0, år 0,08 0,04 0,52 0,31 0,38 0,29 0, år 0,04 0,02 0,55 0,27 0,33 0,28 0,15 Kvinder 0,05 0,01 0,53 0,26 0,39 0,30 0,15 Mænd 0,05 0,04 0,54 0,29 0,32 0,27 0,17 Gennemført 0,05 0,03 0,55 0,28 0,33 0,29 0,16 Afbrudt 0,05 0,03 0,51 0,25 0,35 0,23 0,17 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=815 Selvbetaler 215 Uoplyst 165 Diverse 94 Fyns Amt 49 Nordjyllands Amt 48 Sønderjyllands Amt 48 Frederiksborg Amt 41 Roskilde Amt 25 Storstrøms Amt 20 Københavns Amt 20 Vejle Amt 15 Vestsjællands Amt 15 Ribe Amt 14 Ringkøbing Amt 13 Københavns Kommune 9 Viborg Amt 8 Århus Amt 8 Bornholms Regionskommune 5 Randers Kommune 2 Frederiksberg Kommune 1 19

20 Blå Kors behandlingshjem, Bjæverskov Adresse: Krogen 15 Postnr./By: 4632 Bjæverskov Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Ulla Andersen Registrering i DanRIS startet: maj 2004 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 96,1% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Louise Eriksen Selskabsform: Forening Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal Målgrupper: Alkoholmisbrugere Kapacitet: 25 Belægningspct pr : 84,0% (21 af 25) Behandlingstilbud og priser Pris Døgnbehandling kr. Kommentar Pr. måned. Dækker over samlet pris på , som er prisen for private. Det dækker fem ugers intensiv behandling, fire måneders gruppeterapi en gang ugentlig, derudover syv måneder i selvhjælpsgruppe Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 3,5 1,0 3,8 9 / 3 36,4 5,5 2,8 5,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning 20

21 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 43 2,6 2, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 41 3,9 10, K 29 1,5 7, M 52 2,6 2, M 51 5,6 11, K 32 3,3 3, K 40 1,3 1, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 45 8,0 8, K 56 6,1 7, M 39 2,0 2, K 59 8,6 8, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiatrisk lægekonsulent 6 - Socialrådgiver 10-21

22 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Benzodiazepin. Obligatorisk for alle Efter behov Obligatorisk for alle Gestaltterapi 6 behandlere med diplom Kognitiv terapi 6 behandlere med diplom Psykodynamisk terapi 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter Gorski-metoden Ja Kommer 5 timer ugentligt Ja 2 psykologer ansat på fuldtid Praktiserende læge opsøges ved behov Ja 1 sygeplejerske ansat 34 timer ugentligt Ja Økonoma ansat på fuldtid Ingen Ja Let rengøring og madservering Ja 7 timer ugentligt samt efter behov Ja Afspændingsterapi Ja Sammen med uddannet instruktør 22

23 Statistik Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3. Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 51 Udskrevet i 2004: 35 Indskrevet i 2004: 51 - Køn: K: 33% - Alder: K: 49 M: 45 Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 51,4% af 35 (udskrevne 2004) Under 30 år år 42,9% af år 55,6% af 27 Kvinder 40,0% af 10 Mænd 56,0% af 25 Indskrivningslængde: 54 dage (udskrevne 2004) Under 30 år år 46 dage af år 57 dage af 27 Kvinder 42 dage af 10 Mænd 60 dage af 25 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 28,6% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1%* 40+ år 30,6% Kvinder 18,8% Mænd 33,3% Opiater 0,0% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 16,3% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 16,7% Kvinder 25,0% Mænd 12,1% 23

24 Centralstimulerende stoffer 2,1% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 3,1% 6,1% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Hash mindst 8 dage/sidste md. Under 30 år år 27,3%* 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 9,1% * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: * Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 55%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 46%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 52%. Ingen klienter havde indtaget opiater 30 dage inden indskrivning. Hvor intet er angivet for få udskrevne klienter til angivelse af procent. * angiver, at forskellen er signifikant. Kriminalitet: 49 ud af 51 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (96,1%) Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 0,0 4,1 Under 30 år n= år n=11/10-0,0 40+ år n=36/37-5,4 Kvinder n=16-12,5 Mænd n=33-0,0* Gennemført: Læses: 51% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens ingen klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. * angiver, at kønsforskellen er signifikant. 24

25 somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de 49 n=1 n=1 53,1 0,0 n=0 Under 30 år n= år n=10/ , år n=37/ ,8 - - Kvinder n= ,0 - - Mænd n= ,5 - - Gennemført: Læses: 39% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 60% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage eller var gravide. ambulant afrusning døgnafrusning forberedende behandling døgnafrusning andetsteds Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 8, ,2 0 Hvor mange af de 49/51 Under 30 år n= år n=10/11 10,0 0-0,0-40+ år n=37/38 8,1 3-16,2 - Kvinder n=16/17 6,3 2-25,0 - Mænd n=33/34 9,1 1-6,1 - Gennemført: Læses: 55% af dem, der ikke kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter kom fra døgnafrusning eller fra forberedende behandling til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i døgnafrusning andetsteds eller i parbehandling. 25

26 Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af 49 EuropASI svar Andel JA i % 59,2 38,8 44,9 10,2 6,1 20,4 Under 30 år n= år n=11 63,6 45,5 81,8 18,2 9,1 36,4 40+ år n=36 55,6 33,3 30,6* 2,8* 2,8* 16,7 Kvinder n=16 43,8 25,0 43,8 6,3 6,3 18,8 Mænd n=33 66,7 45,5 45,5 12,1 6,1 21,2 Gennemført: Læses: 54% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 50% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,02 0,02 0,51 0,32 0,33 0,20 0,15 Under 30 år år 0,05 0,02 0,50 0,33 0,40 0,29 0, år 0,01 0,02 0,50 0,32 0,30 0,18 0,13 Kvinder 0,01 0,01 0,41 0,26 0,32 0,19 0,17 Mænd 0,03 0,02 0,56 0,36 0,33 0,21 0,13 Gennemført 0,02 0,00 0,52 0,44 0,31 0,18 0,17 Afbrudt 0,04 0,06 0,60 0,32 0,41 0,20 0,15 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=51 Uoplyst 23 Roskilde Amt 12 Københavns Kommune 7 Storstrøms Amt 3 Københavns Amt 3 Bornholms Regionskommune 2 Frederiksberg Kommune 1 26

27 Minnesota Center Damgaard Adresse: Mariesmindevej 18 Postnr./By: 9900 Frederikshavn Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Elsebeth Busch Nielsen Registrering i DanRIS startet: december 2002 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 94,3% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 92,5% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Damgaard Selskabsform: Selvejende Institution Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang Målgrupper: Alkoholmisbrugere, Andet (medicinafhængighed) Kapacitet: 10 Belægningspct pr : 30,0% (3 af 10) Behandlingstilbud og priser Intensiv behandling Pris kr. Kommentar Mindste behandlingsforløb fem uger: kr ,- incl. efterbehandling og familiebehandling. Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 2,0 1,0 1,2 2 / 2 47,1 8,0 4,4 7,4 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 43 1,9 8, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. 27

28 Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 50 6,9 7, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 56 5,8 40, M 61 4,3 13, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Familieterapeut Tilknyttet læge 10-28

29 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Klopoxid. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle 12-trins behandling 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi 2 behandlere uden diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter minnesota-metoden Ja Kommer efter behov Ja Kommer efter behov Ja Frivillig sygeplejerske underviser i ernæring Dobbeltdiagnoser Ja alm. husholdning Ja Efter behov Ja Uden uddannet instruktør 29

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Mads Uffe Pedersen & Dorte Hecksher Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Heroin-afhængige i metadonbehandling

Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Heroin-afhængige i metadonbehandling Den medicinske og psykosociale indsats Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 forfatteren og

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysninger Instruktion. Udfyld alle felter - om nødvendigt brug følgende koder: X = spørgsmålet ikke besvaret N = spørgsmålet irrelevant Brug kun ét tegn pr. spørgsmål. Efter nogle af hovedområderne er der afsat

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet?

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? STOF nr. 2, 2003 Tema: Behandlerne Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? Hvor svært kan det være at finde ud af hvem behandlerne er? Forskellige tilløb viste, at det faktisk er rigtig svært! Af Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007

Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007 Stofrådgivningens nyhedsbrev, april 2007 Et tidligt forår, men et lidt forsinket nyhedsbrev. Det er april, og dette nyhedsbrev skulle have været sendt ud i marts, men nu kommer det - lettere forsinket

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere