DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

2

3 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen Projektmedarbejder: Louise Eriksen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

4 Center for Rusmiddelforskning 2005 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord...7 Indledning...9 Læsevejledning...10 Sammenfatning statistik...13 De enkelte institutioner: Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov...20 Minnesota Center Damgaard...27 Foldbjergcentret, Vrå...34 Helios Centret ApS...41 Majorgården...49 Punktum...57 Ringgården...64 Sydgården...72 Taarup Behandlingscenter...80 Behandlingscenter Tjele...87 Behandlingscenter Bakkedalgård...95 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser

6

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed i forbindelse med implementering af DanRIS. Hvor krævende det kan være at indføre en systematisk registrering skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport og de kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den første årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (Dan- RIS) med titlen DanRIS 2004 ALKOHOL. Også for året 2005 vil der udkomme en årsrapport. Denne forventes publiceret i februar-marts Implementering af DanRIS på alkohol-døgnbehandlingsområdet skal ses i tæt sammenhæng med den effektevaluering af alkohol-døgnbehandling, som CRF iværksatte i 2004, og hvor dataindsamlingen blev afsluttet i oktober Resultaterne fra denne evaluering publiceres i første halvdel af Rapporten vil være bygget op på følgende måde: Efter en kort læsevejledning vil det første afsnit være en samlet gennemgang af 886 alkoholafhængige ud- og/eller indskrevet i døgnbehandling i Her er det bl.a. informationer om klienternes uddannelse, boligforhold, samlivssituation, hvilke rusmidler de har indtaget i måneden op til indskrivningen, hvor de kommer fra, belastninger på syv forskellige områder, hvor lang tid de har været indskrevet, og om de gennemførte behandlingen som planlagt. Herefter beskrives den enkelte institution. Institutionerne er opført alfabetisk, dog er Bakkedalgård, som den sidst ankomne og derfor uden klient- og behandlingsstatistik for 2004, placeret sidst. For hver institution gennemgås tre typer statistikker henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (rusmidler, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist deres klienter. Rapporten afsluttes med et afsnit, hvor de enkelte institutioners ydelser, priser, behandlernes uddannelse mm. stilles op overfor hinanden. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2004, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2004/2005 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporterne kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som er en åben hjemmeside, alle kan besøge. Rapporten kan downloades fra samme hjemmeside. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport. Dette system blev færdigkonstrueret i foråret En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveauet. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om, 9

10 hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og afholdenhed efter behandlingen. Dette undersøges i den evaluering, som udkommer i første halvdel af 2006, og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Det første, der ses, er institutionens stamoplysninger (adresse, telefon- og faxnummer, adresse, evt. hjemmeside og kontaktperson). b) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm). c) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket kan være udtryk for en mangelfuld registrering af afslutning i DanRIS. d) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. e) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne kan ses på nettet. f) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem om et tilbud varetages af en person med diplom eller uddannelse indenfor netop denne ydelse eller varetages af en person uden denne uddannelse. Et diplom betyder, at personen har mindst et års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. Et års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. g) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2004, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når antal dage ind- 10

11 skrevet og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2004, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2004, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i h) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik. Når der ses en * markering, betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses der i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50% behandlingen, mens det var 33%, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant. 11

12

13 Sammenfatning Statistik Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 886 Udskrevet i 2004: 749 Indskrevet i 2004: Køn: K: 33% - Alder: K: 48 M: 45 Nationalitet Dansk Amerikansk Britisk Islandsk Norsk Russisk Srilankansk Tysk n=820 n=1 n=1 n=3 n=1 n=1 n=1 n=2 98,8% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 830 klienter har besvaret spørgsmålet, og næsten alle klienters nationalitet er dansk. Kun 10 klienter angiver en anden nationalitet end dansk. Grunduddannelse 8. kl. eller 9. kl. 10. kl. Uoplyst tidligere n=101 n=228 n=443 n=80 Under 30 år n=38 5,3 50,0* 36,8 7, år n=213 7,5 35,2 53,1 4,1 40+ år n=601 13,8* 22,3 52,6 11,3* Kvinder n=286 8,0 22,0 61,5* 8,3 Mænd n=566 13,8* 29,2* 47,2 9,9 11,9 26,8 52,0 9,4 Mere end halvdelen af klienterne har den højeste afsluttede grunduddannelse 10. klasse. Halvdelen af klienterne under 30 år har afsluttet 9. klassetrin. Kvinder synes generelt at have afsluttet højere klassetrin end mænd. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 13

14 Efteruddannelse Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=213 n=600 n=285 n=567 Efterskole 2,6 3,8 1,7 1,4 2,6 2,2 Student, HF, HH, 7,7 11,3 8,5 12,6 7,4* 9,2 HTX EFG Basisår 5,1 12,2* 3,0 5,6 5,3 5,4 Erhvervsfaglig 23,1 28,6 32,2 22,1* 35,3 30,9 uddannelse Kort videregående 2,6 5,6 5,8 8,4 4,2* 5,6 Mellemlang 0,0* 14,1 21,3 27,0 14,3* 18,5 videregående Lang 5,1 1,9 11,0 6,3 9,5 8,5 videregående Uoplyst 53,9* 22,6 16,5 16,5 21,4 19,8 Knap en tredjedel af klienterne, og især mænd, har en erhvervsfaglig uddannelse, hvorimod en større andel kvinder synes at have en kort videregående uddannelse. Knap en femtedel af klienterne har en mellemlang videregående uddannelse, og især ses aldersgruppen 40+ og kvinder at have de største andele med en sådan uddannelse. Mere end halvdelen af klienterne under 30 år har ikke oplyst en efteruddannelse. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Boligforhold (seneste boligforhold ved indskrivning i behandling) Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=214 n=602 n=286 n=569 Selvstændig bolig 46,2* 67,8 81,1 83,9* 72,2 76,1 Lejet værelse 15,4* 10,1 6,3 5,9 8,6 7,7 Familie/venner 12,8* 7,5 1,5 1,4 4,6* 3,5 Institutionsophold 2,6 1,4 0,7 0,3 1,2 0,9 Støttebolig/ 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2 Bofællesskab Familiepleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herberg/pensionat 2,6 3,7 2,8 1,7 3,7 3,0 Fængsel 10,3* 1,4 0,8 0,3 1,9 1,4 Gaden 0,0 2,8 0,8 1,0 1,4 1,3 Sommerhus 0,0 0,5 0,7 0,0 0,9 0,6 Andet 7,7 3,7 3,7 4,2 3,7 3,9 Uoplyst 2,6 1,0 1,4 1,0 1,4 1,3 Trefjerdedele af klienterne havde en selvstændig bolig ved indskrivning i behandling, og omkring 10,0% boede enten på lejet værelse eller hos familie og venner. En større andel under 30 år og en større andel mænd bor hos familie og venner. Andelen på 10,3% af klienter under 30 år, hvis seneste boligforhold inden indskrivning er fængsel, skyldes institutionen Punktums behandlingsprogram i fængsel. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 14

15 Samlivssituation Enlig Samlevende Uoplyst n=481 n=332 n=42 Under 30 år N=39 61,5 28,2 10, år N=214 66,4 29,9 3,7 40+ år N=602 52,3* 42,7* 5,0 Kvinder N=286 58,4 37,8 3,8 Mænd N=569 55,2 39,4 5,4 56,3 38,8 4,9 Mere end halvdelen af klienterne er enlige, og især aldersgrupperne under 40 år har den største andel af enlige. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 81,3% af 749 (udskrevne 2004) Under 30 år 75,0% af år 77,5% af år 83,0% af 534 Kvinder 80,9% af 246 Mænd 81,5% af 503 Indskrivningslængde: 49 dage (udskrevne 2004) Under 30 år 48 dage af år 56 dage af år 46 dage af 534 Kvinder 51 dage af 246 Mænd 48 dage af 503 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 36,9% af 766 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 35,1% år 30,3% 40+ år 39,3% Kvinder 29,8%* Mænd 40,5% Opiater 4,1% af 724 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 0,0% år 5,5% 40+ år 4,0% Kvinder 4,6% Mænd 3,9% 15

16 Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 17,0% af 748 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,2% år 13,1% 40+ år 18,6% Kvinder 24,6% Mænd 13,2%* Centralstimulerende stoffer 4,1% af 732 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 10,8% år 10,4% 40+ år 1,4%* Kvinder 2,9% Mænd 4,7% Hash mindst 8 dage/sidste md. 7,1% af 734 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,5% år 15,3% 40+ år 3,7%* Kvinder 4,1%* Mænd 8,5% * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 81%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 86%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 83%. Af dem, der havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. 16

17 Kriminalitet: 755 (92,6%) og 768 (94,2%) ud af 815 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 2,0 9,8 Under 30 år N=38 2,6 34,2* år N=184 2,7 12,5 40+ år N=533/546 1,7 7,1 Kvinder N=252/255 1,2 2,4 Mænd N=503/513 2,4 13,5* Gennemført: Læses: 83% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 82% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 86% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de n=16 n=37 43,2 0,5 n=1 Under 30 år N=37/ ,1 0, år N=181/ ,6 0,6-40+ år N=515/552 16* 25 41,4 0,6 1 Kvinder N=244/ * 41,0 0,8 1 Mænd N=489/ ,2 0,4 - Gennemført: * Læses: 84% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. Ingen udskrevne klienter var gravide. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Derudover ses signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kom fra psykiatrisk hospital. 17

18 ambulant afrusning døgnafrusning andetsteds forberedende behandling døgnafrusning Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 7, ,6 30 Hvor mange af de 776/780 Under 30 år n=38/39 7, ,1* år n=186/189 7, , år n=552 8, ,6 23 Kvinder n=257/261 7, ,8 12 Mænd n=519 8, ,5 18 Gennemført: * Læses: 87% af dem, der ikke kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 73% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen er signifikant, samt at der ses en signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kommer fra forberedende behandling. Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af EuropASI svar Andel JA i % 67,1 38,2 47,6 8,3 11,5 21,1 Under 30 år n=39 53,8 41,0 61,5 10,3 15,4 23, år n=185 65,9 44,3 56,8 13,0 21,1 24,9 40+ år n=551/553 68,7 35,9 43,6* 6,9* 7,8* 19,7 Kvinder n=259/260 73,5 44,4 47,7 10,4 10,0 19,2 Mænd n=516/517 64,1* 35,1* 47,6 7,5 12,0 22,1 Gennemført: Læses: 81% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. 18

19 EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,05 0,03 0,54 0,28 0,34 0,28 0,16 Under 30 år 0,07 0,06 0,43 0,28 0,33 0,25 0, år 0,08 0,04 0,52 0,31 0,38 0,29 0, år 0,04 0,02 0,55 0,27 0,33 0,28 0,15 Kvinder 0,05 0,01 0,53 0,26 0,39 0,30 0,15 Mænd 0,05 0,04 0,54 0,29 0,32 0,27 0,17 Gennemført 0,05 0,03 0,55 0,28 0,33 0,29 0,16 Afbrudt 0,05 0,03 0,51 0,25 0,35 0,23 0,17 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=815 Selvbetaler 215 Uoplyst 165 Diverse 94 Fyns Amt 49 Nordjyllands Amt 48 Sønderjyllands Amt 48 Frederiksborg Amt 41 Roskilde Amt 25 Storstrøms Amt 20 Københavns Amt 20 Vejle Amt 15 Vestsjællands Amt 15 Ribe Amt 14 Ringkøbing Amt 13 Københavns Kommune 9 Viborg Amt 8 Århus Amt 8 Bornholms Regionskommune 5 Randers Kommune 2 Frederiksberg Kommune 1 19

20 Blå Kors behandlingshjem, Bjæverskov Adresse: Krogen 15 Postnr./By: 4632 Bjæverskov Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Ulla Andersen Registrering i DanRIS startet: maj 2004 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 96,1% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Louise Eriksen Selskabsform: Forening Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal Målgrupper: Alkoholmisbrugere Kapacitet: 25 Belægningspct pr : 84,0% (21 af 25) Behandlingstilbud og priser Pris Døgnbehandling kr. Kommentar Pr. måned. Dækker over samlet pris på , som er prisen for private. Det dækker fem ugers intensiv behandling, fire måneders gruppeterapi en gang ugentlig, derudover syv måneder i selvhjælpsgruppe Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 3,5 1,0 3,8 9 / 3 36,4 5,5 2,8 5,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning 20

21 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 43 2,6 2, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 41 3,9 10, K 29 1,5 7, M 52 2,6 2, M 51 5,6 11, K 32 3,3 3, K 40 1,3 1, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 45 8,0 8, K 56 6,1 7, M 39 2,0 2, K 59 8,6 8, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiatrisk lægekonsulent 6 - Socialrådgiver 10-21

22 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Benzodiazepin. Obligatorisk for alle Efter behov Obligatorisk for alle Gestaltterapi 6 behandlere med diplom Kognitiv terapi 6 behandlere med diplom Psykodynamisk terapi 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter Gorski-metoden Ja Kommer 5 timer ugentligt Ja 2 psykologer ansat på fuldtid Praktiserende læge opsøges ved behov Ja 1 sygeplejerske ansat 34 timer ugentligt Ja Økonoma ansat på fuldtid Ingen Ja Let rengøring og madservering Ja 7 timer ugentligt samt efter behov Ja Afspændingsterapi Ja Sammen med uddannet instruktør 22

23 Statistik Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3. Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 51 Udskrevet i 2004: 35 Indskrevet i 2004: 51 - Køn: K: 33% - Alder: K: 49 M: 45 Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 51,4% af 35 (udskrevne 2004) Under 30 år år 42,9% af år 55,6% af 27 Kvinder 40,0% af 10 Mænd 56,0% af 25 Indskrivningslængde: 54 dage (udskrevne 2004) Under 30 år år 46 dage af år 57 dage af 27 Kvinder 42 dage af 10 Mænd 60 dage af 25 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 28,6% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1%* 40+ år 30,6% Kvinder 18,8% Mænd 33,3% Opiater 0,0% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 16,3% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 16,7% Kvinder 25,0% Mænd 12,1% 23

24 Centralstimulerende stoffer 2,1% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 3,1% 6,1% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Hash mindst 8 dage/sidste md. Under 30 år år 27,3%* 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 9,1% * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: * Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 55%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 46%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 52%. Ingen klienter havde indtaget opiater 30 dage inden indskrivning. Hvor intet er angivet for få udskrevne klienter til angivelse af procent. * angiver, at forskellen er signifikant. Kriminalitet: 49 ud af 51 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (96,1%) Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 0,0 4,1 Under 30 år n= år n=11/10-0,0 40+ år n=36/37-5,4 Kvinder n=16-12,5 Mænd n=33-0,0* Gennemført: Læses: 51% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens ingen klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. * angiver, at kønsforskellen er signifikant. 24

25 somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de 49 n=1 n=1 53,1 0,0 n=0 Under 30 år n= år n=10/ , år n=37/ ,8 - - Kvinder n= ,0 - - Mænd n= ,5 - - Gennemført: Læses: 39% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 60% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage eller var gravide. ambulant afrusning døgnafrusning forberedende behandling døgnafrusning andetsteds Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 8, ,2 0 Hvor mange af de 49/51 Under 30 år n= år n=10/11 10,0 0-0,0-40+ år n=37/38 8,1 3-16,2 - Kvinder n=16/17 6,3 2-25,0 - Mænd n=33/34 9,1 1-6,1 - Gennemført: Læses: 55% af dem, der ikke kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter kom fra døgnafrusning eller fra forberedende behandling til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i døgnafrusning andetsteds eller i parbehandling. 25

26 Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af 49 EuropASI svar Andel JA i % 59,2 38,8 44,9 10,2 6,1 20,4 Under 30 år n= år n=11 63,6 45,5 81,8 18,2 9,1 36,4 40+ år n=36 55,6 33,3 30,6* 2,8* 2,8* 16,7 Kvinder n=16 43,8 25,0 43,8 6,3 6,3 18,8 Mænd n=33 66,7 45,5 45,5 12,1 6,1 21,2 Gennemført: Læses: 54% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 50% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,02 0,02 0,51 0,32 0,33 0,20 0,15 Under 30 år år 0,05 0,02 0,50 0,33 0,40 0,29 0, år 0,01 0,02 0,50 0,32 0,30 0,18 0,13 Kvinder 0,01 0,01 0,41 0,26 0,32 0,19 0,17 Mænd 0,03 0,02 0,56 0,36 0,33 0,21 0,13 Gennemført 0,02 0,00 0,52 0,44 0,31 0,18 0,17 Afbrudt 0,04 0,06 0,60 0,32 0,41 0,20 0,15 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=51 Uoplyst 23 Roskilde Amt 12 Københavns Kommune 7 Storstrøms Amt 3 Københavns Amt 3 Bornholms Regionskommune 2 Frederiksberg Kommune 1 26

27 Minnesota Center Damgaard Adresse: Mariesmindevej 18 Postnr./By: 9900 Frederikshavn Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Elsebeth Busch Nielsen Registrering i DanRIS startet: december 2002 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 94,3% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 92,5% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Damgaard Selskabsform: Selvejende Institution Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang Målgrupper: Alkoholmisbrugere, Andet (medicinafhængighed) Kapacitet: 10 Belægningspct pr : 30,0% (3 af 10) Behandlingstilbud og priser Intensiv behandling Pris kr. Kommentar Mindste behandlingsforløb fem uger: kr ,- incl. efterbehandling og familiebehandling. Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 2,0 1,0 1,2 2 / 2 47,1 8,0 4,4 7,4 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 43 1,9 8, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. 27

28 Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 50 6,9 7, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 56 5,8 40, M 61 4,3 13, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Familieterapeut Tilknyttet læge 10-28

29 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Klopoxid. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle 12-trins behandling 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi 2 behandlere uden diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter minnesota-metoden Ja Kommer efter behov Ja Kommer efter behov Ja Frivillig sygeplejerske underviser i ernæring Dobbeltdiagnoser Ja alm. husholdning Ja Efter behov Ja Uden uddannet instruktør 29

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne

Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lægelig behandling af stofmisbrugere i kommunerne Lise Skov-Ettrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Janne Schurmann Tolstrup Ulrik Becker Udarbejdet for KABS VIDEN 2013 Lægelig behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH

NOTAT MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE-ARBEJDSMARKEDS- PARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT HENNING BJERREGÅRD BACH 01:2010 NOTAT HENNING BJERREGÅRD BACH MÅLINGER AF INDSATSER MOD IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATES PROBLEMER EN KORTFATTET LITTERATUROVERSIGT FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION NOTAT MÅLINGER

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE

ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE ALKOHOLBEHANDLING I KOMMUNERNE Lægeforeningen september 2012 Rapport udarbejdet for Lægeforeningen af Statens Institut for Folkesundhed ved: Ulrik Becker, Anders Blædel Gottlieb Hansen Stine Kloster, Janne

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Behandlingsmodel Søbysøgård... 7 RAMMERNE FOR MISBRUGSBEHANDLINGEN

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere