DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

2

3 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen Projektmedarbejder: Louise Eriksen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005

4 Center for Rusmiddelforskning 2005 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord...7 Indledning...9 Læsevejledning...10 Sammenfatning statistik...13 De enkelte institutioner: Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov...20 Minnesota Center Damgaard...27 Foldbjergcentret, Vrå...34 Helios Centret ApS...41 Majorgården...49 Punktum...57 Ringgården...64 Sydgården...72 Taarup Behandlingscenter...80 Behandlingscenter Tjele...87 Behandlingscenter Bakkedalgård...95 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser

6

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed i forbindelse med implementering af DanRIS. Hvor krævende det kan være at indføre en systematisk registrering skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport og de kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den første årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (Dan- RIS) med titlen DanRIS 2004 ALKOHOL. Også for året 2005 vil der udkomme en årsrapport. Denne forventes publiceret i februar-marts Implementering af DanRIS på alkohol-døgnbehandlingsområdet skal ses i tæt sammenhæng med den effektevaluering af alkohol-døgnbehandling, som CRF iværksatte i 2004, og hvor dataindsamlingen blev afsluttet i oktober Resultaterne fra denne evaluering publiceres i første halvdel af Rapporten vil være bygget op på følgende måde: Efter en kort læsevejledning vil det første afsnit være en samlet gennemgang af 886 alkoholafhængige ud- og/eller indskrevet i døgnbehandling i Her er det bl.a. informationer om klienternes uddannelse, boligforhold, samlivssituation, hvilke rusmidler de har indtaget i måneden op til indskrivningen, hvor de kommer fra, belastninger på syv forskellige områder, hvor lang tid de har været indskrevet, og om de gennemførte behandlingen som planlagt. Herefter beskrives den enkelte institution. Institutionerne er opført alfabetisk, dog er Bakkedalgård, som den sidst ankomne og derfor uden klient- og behandlingsstatistik for 2004, placeret sidst. For hver institution gennemgås tre typer statistikker henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (rusmidler, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist deres klienter. Rapporten afsluttes med et afsnit, hvor de enkelte institutioners ydelser, priser, behandlernes uddannelse mm. stilles op overfor hinanden. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2004, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2004/2005 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporterne kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden ( som er en åben hjemmeside, alle kan besøge. Rapporten kan downloades fra samme hjemmeside. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport. Dette system blev færdigkonstrueret i foråret En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveauet. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om, 9

10 hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og afholdenhed efter behandlingen. Dette undersøges i den evaluering, som udkommer i første halvdel af 2006, og vil derfor ikke fremgå af denne rapport. Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Det første, der ses, er institutionens stamoplysninger (adresse, telefon- og faxnummer, adresse, evt. hjemmeside og kontaktperson). b) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm). c) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket kan være udtryk for en mangelfuld registrering af afslutning i DanRIS. d) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. e) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne kan ses på nettet. f) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem om et tilbud varetages af en person med diplom eller uddannelse indenfor netop denne ydelse eller varetages af en person uden denne uddannelse. Et diplom betyder, at personen har mindst et års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. Et års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. g) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2004, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når antal dage ind- 10

11 skrevet og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2004, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2004, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i h) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik. Når der ses en * markering, betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses der i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50% behandlingen, mens det var 33%, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant. 11

12

13 Sammenfatning Statistik Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 886 Udskrevet i 2004: 749 Indskrevet i 2004: Køn: K: 33% - Alder: K: 48 M: 45 Nationalitet Dansk Amerikansk Britisk Islandsk Norsk Russisk Srilankansk Tysk n=820 n=1 n=1 n=3 n=1 n=1 n=1 n=2 98,8% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 830 klienter har besvaret spørgsmålet, og næsten alle klienters nationalitet er dansk. Kun 10 klienter angiver en anden nationalitet end dansk. Grunduddannelse 8. kl. eller 9. kl. 10. kl. Uoplyst tidligere n=101 n=228 n=443 n=80 Under 30 år n=38 5,3 50,0* 36,8 7, år n=213 7,5 35,2 53,1 4,1 40+ år n=601 13,8* 22,3 52,6 11,3* Kvinder n=286 8,0 22,0 61,5* 8,3 Mænd n=566 13,8* 29,2* 47,2 9,9 11,9 26,8 52,0 9,4 Mere end halvdelen af klienterne har den højeste afsluttede grunduddannelse 10. klasse. Halvdelen af klienterne under 30 år har afsluttet 9. klassetrin. Kvinder synes generelt at have afsluttet højere klassetrin end mænd. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 13

14 Efteruddannelse Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=213 n=600 n=285 n=567 Efterskole 2,6 3,8 1,7 1,4 2,6 2,2 Student, HF, HH, 7,7 11,3 8,5 12,6 7,4* 9,2 HTX EFG Basisår 5,1 12,2* 3,0 5,6 5,3 5,4 Erhvervsfaglig 23,1 28,6 32,2 22,1* 35,3 30,9 uddannelse Kort videregående 2,6 5,6 5,8 8,4 4,2* 5,6 Mellemlang 0,0* 14,1 21,3 27,0 14,3* 18,5 videregående Lang 5,1 1,9 11,0 6,3 9,5 8,5 videregående Uoplyst 53,9* 22,6 16,5 16,5 21,4 19,8 Knap en tredjedel af klienterne, og især mænd, har en erhvervsfaglig uddannelse, hvorimod en større andel kvinder synes at have en kort videregående uddannelse. Knap en femtedel af klienterne har en mellemlang videregående uddannelse, og især ses aldersgruppen 40+ og kvinder at have de største andele med en sådan uddannelse. Mere end halvdelen af klienterne under 30 år har ikke oplyst en efteruddannelse. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Boligforhold (seneste boligforhold ved indskrivning i behandling) Under 30 år år 40+ år Kvinder Mænd Total n=39 n=214 n=602 n=286 n=569 Selvstændig bolig 46,2* 67,8 81,1 83,9* 72,2 76,1 Lejet værelse 15,4* 10,1 6,3 5,9 8,6 7,7 Familie/venner 12,8* 7,5 1,5 1,4 4,6* 3,5 Institutionsophold 2,6 1,4 0,7 0,3 1,2 0,9 Støttebolig/ 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,2 Bofællesskab Familiepleje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herberg/pensionat 2,6 3,7 2,8 1,7 3,7 3,0 Fængsel 10,3* 1,4 0,8 0,3 1,9 1,4 Gaden 0,0 2,8 0,8 1,0 1,4 1,3 Sommerhus 0,0 0,5 0,7 0,0 0,9 0,6 Andet 7,7 3,7 3,7 4,2 3,7 3,9 Uoplyst 2,6 1,0 1,4 1,0 1,4 1,3 Trefjerdedele af klienterne havde en selvstændig bolig ved indskrivning i behandling, og omkring 10,0% boede enten på lejet værelse eller hos familie og venner. En større andel under 30 år og en større andel mænd bor hos familie og venner. Andelen på 10,3% af klienter under 30 år, hvis seneste boligforhold inden indskrivning er fængsel, skyldes institutionen Punktums behandlingsprogram i fængsel. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. 14

15 Samlivssituation Enlig Samlevende Uoplyst n=481 n=332 n=42 Under 30 år N=39 61,5 28,2 10, år N=214 66,4 29,9 3,7 40+ år N=602 52,3* 42,7* 5,0 Kvinder N=286 58,4 37,8 3,8 Mænd N=569 55,2 39,4 5,4 56,3 38,8 4,9 Mere end halvdelen af klienterne er enlige, og især aldersgrupperne under 40 år har den største andel af enlige. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 81,3% af 749 (udskrevne 2004) Under 30 år 75,0% af år 77,5% af år 83,0% af 534 Kvinder 80,9% af 246 Mænd 81,5% af 503 Indskrivningslængde: 49 dage (udskrevne 2004) Under 30 år 48 dage af år 56 dage af år 46 dage af 534 Kvinder 51 dage af 246 Mænd 48 dage af 503 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 36,9% af 766 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 35,1% år 30,3% 40+ år 39,3% Kvinder 29,8%* Mænd 40,5% Opiater 4,1% af 724 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 0,0% år 5,5% 40+ år 4,0% Kvinder 4,6% Mænd 3,9% 15

16 Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 17,0% af 748 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,2% år 13,1% 40+ år 18,6% Kvinder 24,6% Mænd 13,2%* Centralstimulerende stoffer 4,1% af 732 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 10,8% år 10,4% 40+ år 1,4%* Kvinder 2,9% Mænd 4,7% Hash mindst 8 dage/sidste md. 7,1% af 734 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år 13,5% år 15,3% 40+ år 3,7%* Kvinder 4,1%* Mænd 8,5% * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 81%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 86%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 83%. Af dem, der havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. 16

17 Kriminalitet: 755 (92,6%) og 768 (94,2%) ud af 815 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 2,0 9,8 Under 30 år N=38 2,6 34,2* år N=184 2,7 12,5 40+ år N=533/546 1,7 7,1 Kvinder N=252/255 1,2 2,4 Mænd N=503/513 2,4 13,5* Gennemført: Læses: 83% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 82% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 86% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de n=16 n=37 43,2 0,5 n=1 Under 30 år N=37/ ,1 0, år N=181/ ,6 0,6-40+ år N=515/552 16* 25 41,4 0,6 1 Kvinder N=244/ * 41,0 0,8 1 Mænd N=489/ ,2 0,4 - Gennemført: * Læses: 84% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. Ingen udskrevne klienter var gravide. * angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Derudover ses signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kom fra psykiatrisk hospital. 17

18 ambulant afrusning døgnafrusning andetsteds forberedende behandling døgnafrusning Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 7, ,6 30 Hvor mange af de 776/780 Under 30 år n=38/39 7, ,1* år n=186/189 7, , år n=552 8, ,6 23 Kvinder n=257/261 7, ,8 12 Mænd n=519 8, ,5 18 Gennemført: * Læses: 87% af dem, der ikke kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 73% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen er signifikant, samt at der ses en signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kommer fra forberedende behandling. Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af EuropASI svar Andel JA i % 67,1 38,2 47,6 8,3 11,5 21,1 Under 30 år n=39 53,8 41,0 61,5 10,3 15,4 23, år n=185 65,9 44,3 56,8 13,0 21,1 24,9 40+ år n=551/553 68,7 35,9 43,6* 6,9* 7,8* 19,7 Kvinder n=259/260 73,5 44,4 47,7 10,4 10,0 19,2 Mænd n=516/517 64,1* 35,1* 47,6 7,5 12,0 22,1 Gennemført: Læses: 81% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. * angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant. 18

19 EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,05 0,03 0,54 0,28 0,34 0,28 0,16 Under 30 år 0,07 0,06 0,43 0,28 0,33 0,25 0, år 0,08 0,04 0,52 0,31 0,38 0,29 0, år 0,04 0,02 0,55 0,27 0,33 0,28 0,15 Kvinder 0,05 0,01 0,53 0,26 0,39 0,30 0,15 Mænd 0,05 0,04 0,54 0,29 0,32 0,27 0,17 Gennemført 0,05 0,03 0,55 0,28 0,33 0,29 0,16 Afbrudt 0,05 0,03 0,51 0,25 0,35 0,23 0,17 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=815 Selvbetaler 215 Uoplyst 165 Diverse 94 Fyns Amt 49 Nordjyllands Amt 48 Sønderjyllands Amt 48 Frederiksborg Amt 41 Roskilde Amt 25 Storstrøms Amt 20 Københavns Amt 20 Vejle Amt 15 Vestsjællands Amt 15 Ribe Amt 14 Ringkøbing Amt 13 Københavns Kommune 9 Viborg Amt 8 Århus Amt 8 Bornholms Regionskommune 5 Randers Kommune 2 Frederiksberg Kommune 1 19

20 Blå Kors behandlingshjem, Bjæverskov Adresse: Krogen 15 Postnr./By: 4632 Bjæverskov Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Ulla Andersen Registrering i DanRIS startet: maj 2004 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 96,1% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 51 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Louise Eriksen Selskabsform: Forening Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal Målgrupper: Alkoholmisbrugere Kapacitet: 25 Belægningspct pr : 84,0% (21 af 25) Behandlingstilbud og priser Pris Døgnbehandling kr. Kommentar Pr. måned. Dækker over samlet pris på , som er prisen for private. Det dækker fem ugers intensiv behandling, fire måneders gruppeterapi en gang ugentlig, derudover syv måneder i selvhjælpsgruppe Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 3,5 1,0 3,8 9 / 3 36,4 5,5 2,8 5,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning 20

21 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 43 2,6 2, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 41 3,9 10, K 29 1,5 7, M 52 2,6 2, M 51 5,6 11, K 32 3,3 3, K 40 1,3 1, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 45 8,0 8, K 56 6,1 7, M 39 2,0 2, K 59 8,6 8, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiatrisk lægekonsulent 6 - Socialrådgiver 10-21

22 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Benzodiazepin. Obligatorisk for alle Efter behov Obligatorisk for alle Gestaltterapi 6 behandlere med diplom Kognitiv terapi 6 behandlere med diplom Psykodynamisk terapi 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja 6 behandlere med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter Gorski-metoden Ja Kommer 5 timer ugentligt Ja 2 psykologer ansat på fuldtid Praktiserende læge opsøges ved behov Ja 1 sygeplejerske ansat 34 timer ugentligt Ja Økonoma ansat på fuldtid Ingen Ja Let rengøring og madservering Ja 7 timer ugentligt samt efter behov Ja Afspændingsterapi Ja Sammen med uddannet instruktør 22

23 Statistik Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3. Udskrevet og/eller indskrevet 2004: 51 Udskrevet i 2004: 35 Indskrevet i 2004: 51 - Køn: K: 33% - Alder: K: 49 M: 45 Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 51,4% af 35 (udskrevne 2004) Under 30 år år 42,9% af år 55,6% af 27 Kvinder 40,0% af 10 Mænd 56,0% af 25 Indskrivningslængde: 54 dage (udskrevne 2004) Under 30 år år 46 dage af år 57 dage af 27 Kvinder 42 dage af 10 Mænd 60 dage af 25 Rusmidler: Alkoholmisbrug 20 dage/sidste md. 28,6% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1%* 40+ år 30,6% Kvinder 18,8% Mænd 33,3% Opiater 0,0% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 16,3% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 16,7% Kvinder 25,0% Mænd 12,1% 23

24 Centralstimulerende stoffer 2,1% af 48 (ny-indskrevne i 2004) Under 30 år år 9,1% 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 3,1% 6,1% af 49 (ny-indskrevne i 2004) Hash mindst 8 dage/sidste md. Under 30 år år 27,3%* 40+ år 0,0% Kvinder 0,0% Mænd 9,1% * angiver, at aldersforskellen er signifikant. Rusmidler og gennemførelse Alkoholmisbrug Opiater Nerve-sove Central- Hash <20 dage <20 dage stimulerende <8 dage Procent Procent Procent Procent Procent Gennemført: * Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 55%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 46%. Af dem, der ikke havde indtaget opiater den sidste måned før indskrivning, gennemførte 52%. Ingen klienter havde indtaget opiater 30 dage inden indskrivning. Hvor intet er angivet for få udskrevne klienter til angivelse af procent. * angiver, at forskellen er signifikant. Kriminalitet: 49 ud af 51 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (96,1%) Illegale aktiviteter sidste 30 dage Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent Procent Sidste 30 dage inden indskrivning 0,0 4,1 Under 30 år n= år n=11/10-0,0 40+ år n=36/37-5,4 Kvinder n=16-12,5 Mænd n=33-0,0* Gennemført: Læses: 51% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens ingen klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. * angiver, at kønsforskellen er signifikant. 24

25 somatisk hospital psykiatrisk hospital Fysiske problemer over 0 dage Injiceret over 0 dage Gravid Antal Antal Procent Procent Antal Hvor mange af de 49 n=1 n=1 53,1 0,0 n=0 Under 30 år n= år n=10/ , år n=37/ ,8 - - Kvinder n= ,0 - - Mænd n= ,5 - - Gennemført: Læses: 39% af dem, der ikke havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 60% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage eller var gravide. ambulant afrusning døgnafrusning forberedende behandling døgnafrusning andetsteds Parbehandling Procent Antal Antal Procent Antal 8, ,2 0 Hvor mange af de 49/51 Under 30 år n= år n=10/11 10,0 0-0,0-40+ år n=37/38 8,1 3-16,2 - Kvinder n=16/17 6,3 2-25,0 - Mænd n=33/34 9,1 1-6,1 - Gennemført: Læses: 55% af dem, der ikke kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter kom fra døgnafrusning eller fra forberedende behandling til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i døgnafrusning andetsteds eller i parbehandling. 25

26 Depression Angst Koncentrationsbesvær Hallucinationer Voldelig adfærd Selvmordstanker Af 49 EuropASI svar Andel JA i % 59,2 38,8 44,9 10,2 6,1 20,4 Under 30 år n= år n=11 63,6 45,5 81,8 18,2 9,1 36,4 40+ år n=36 55,6 33,3 30,6* 2,8* 2,8* 16,7 Kvinder n=16 43,8 25,0 43,8 6,3 6,3 18,8 Mænd n=33 66,7 45,5 45,5 12,1 6,1 21,2 Gennemført: Læses: 54% af dem, der ikke oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 50% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde med ikke foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent. * angiver, at aldersforskellen er signifikant. EuropASI score (se forklaring nedenunder) STOF KRIM ALKO FYSISK PSYKISK FAMILIE NETVÆRK Score 0,02 0,02 0,51 0,32 0,33 0,20 0,15 Under 30 år år 0,05 0,02 0,50 0,33 0,40 0,29 0, år 0,01 0,02 0,50 0,32 0,30 0,18 0,13 Kvinder 0,01 0,01 0,41 0,26 0,32 0,19 0,17 Mænd 0,03 0,02 0,56 0,36 0,33 0,21 0,13 Gennemført 0,02 0,00 0,52 0,44 0,31 0,18 0,17 Afbrudt 0,04 0,06 0,60 0,32 0,41 0,20 0,15 En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås. Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor: STOF 0,05 KRIM 0,03 ALKO 0,54 FYSISK 0,28 PSYKISK 0,34 FAMILIE 0,28 NETVÆRK 0,16 Hvor kommer klienterne fra Antal indskrevet i n=51 Uoplyst 23 Roskilde Amt 12 Københavns Kommune 7 Storstrøms Amt 3 Københavns Amt 3 Bornholms Regionskommune 2 Frederiksberg Kommune 1 26

27 Minnesota Center Damgaard Adresse: Mariesmindevej 18 Postnr./By: 9900 Frederikshavn Telefon: Telefax: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Elsebeth Busch Nielsen Registrering i DanRIS startet: december 2002 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 94,3% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Procent cpr. numre: 92,5% (alle 53 ind og/eller ud 2004) Seneste opdatering af grundoplysninger: af Damgaard Selskabsform: Selvejende Institution Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang Målgrupper: Alkoholmisbrugere, Andet (medicinafhængighed) Kapacitet: 10 Belægningspct pr : 30,0% (3 af 10) Behandlingstilbud og priser Intensiv behandling Pris kr. Kommentar Mindste behandlingsforløb fem uger: kr ,- incl. efterbehandling og familiebehandling. Personalesammendrag Behandl. i alt * Ledelse * Adm. * /service Kvinder /mænd Gnsn. alder Anciennitet I alt Anciennitet lokalt Behandl. klient ratio ** 2,0 1,0 1,2 2 / 2 47,1 8,0 4,4 7,4 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 43 1,9 8, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. 27

28 Behandlere/rådgivere År År Ansat Uddannelse Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet K 50 6,9 7, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver K 56 5,8 40, M 61 4,3 13, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Familieterapeut Tilknyttet læge 10-28

29 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Klopoxid. Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle Obligatorisk for alle 12-trins behandling 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi 2 behandlere uden diplom Ja 1 behandler med diplom Ja 1 behandler med diplom Ja Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter minnesota-metoden Ja Kommer efter behov Ja Kommer efter behov Ja Frivillig sygeplejerske underviser i ernæring Dobbeltdiagnoser Ja alm. husholdning Ja Efter behov Ja Uden uddannet instruktør 29

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2009 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2010 DanRIS 2009 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2014 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2015 DanRIS 2014 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn

Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Døgnbehandling af alkoholafhængige Forløb, tilbagefald og køn Mads Uffe Pedersen & Dorte Hecksher Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt

Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 64 Offentligt Christiansborg 1240 København K Stausø d. 14.1 2011 Forsvarsudvalgets medlemmer Kære politikere Herved en ansøgning om at få støtte til at oprette

Læs mere

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem?

Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Hvilke unge får særlige problemer med alkohol og hvordan hjælper vi dem? Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet UngMap stikprøveundersøgelse 2014 3.064 besvarede UngMap spørgmålene

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

1. Dokumentation af brugerforløb

1. Dokumentation af brugerforløb 1. Dokumentation af brugerforløb Der udfyldes et skema for hver bruger i Forandringsgruppen. Der foretages registrering i skemaet i forbindelse med forsamtalen samt ved hver statussamtale (ca. hver 3.

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet

Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet September 2007 Vejledning i udfyldning af EuropASI skemaet Center for Rusmiddelforskning 1. Stofferne 1. Alkohol-forbrug Forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden indskrivning på institution. Alkoholforbrug

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Status og udfordringer. sociale stofmisbrugsbehandling. Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Status og udfordringer for den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen Aarhus Universitet BM 16.000 stofmisbrug BM 18.000 Alkoholmisbrug 16.000 stofmisbrug Ca. 8.000 opioid/injektion Ca. 16-20.000

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere

Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Evidensbaseret behandling i den virkelige verden. Om kvalitet i indsatsen overfor stofmisbrugere Social Højskole Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner

NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul 2 NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner NATIONALT ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB), modul NB! frivilligt og kun for døgninstitutioner Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med. januar 006 skal indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2015 2015 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Statens Serum Institut, Sundhedsdokumentation Statens Serum

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel -

Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel - Sociale netværk hos behandlingssøgende unge - en forståelsesmodel - Onsdag den 18/6 2008 De unge i det sociale landskab Samfundsbærende Løst koblede Hjælpe Adfærd Psykiske konstitution en biologisk og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsstatistik Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark

Årsrapport 2005. Dansk Hjertestopregister. Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark Årsrapport 2005 Dansk Hjertestopregister Hjertestopbehandling udenfor hospital i Danmark 1 FORORD... 4 2 GENERELT OM DANSK HJERTESTOPREGISTER... 6 3 BAGGRUND... 8 4 DATAINDSAMLING OG METODE... 10 5 DEMOGRAFI...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ansøgningsskema til alkoholbehandling

Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskema til alkoholbehandling Ansøgningsskemaet udfyldes så vidt muligt i samarbejde med en kontaktperson. Udfyldes af kontaktperson på nuværende institution Dato for udfyldelse: Kontaktperson:

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Mål- og Strategiproces

Mål- og Strategiproces Misbrugets udvikling Mål- og Strategiproces Storforbrug Kvinder over 14 genstande Mænd over 21 genstande Misbrug/skadeligt brug (jf. ICD-10) Fysisk og psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd)

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere