VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL TEMADAG TRIVSELSUNDERSØGELSER SKAL SKABE VÆRDI Thomas Bonderup Karina Solsø RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING - ATTRACTOR LEDELSESUDVIKLING TEAMSAMARBEJDE KOMMUNIKATION COACHING LEDERSPARRING TRIVSEL PROJEKTLEDELSE PROJEKTSPARRING SUPERVISION PROCESKONSULTATION MUS-KONCEPTER FUSIONSPROCESSER STRATEGIPROCESSER LEDELSESSUPERVISION STRATEGISK HR LEDERUDDANNELSE 1

2 PROGRAM Rundt om trivselsundersøgelser Hvordan bliver TU brugt i danske virksomheder? Hvad er potentialet i TU? Trivselsundersøgelser i praksis Hvilke tanker er vigtige at gøre sig før man går i gang? Hvilken kommunikation er vigtig omkring TU? PAUSE Følg op! Hvordan følger man op på resultaterne på en god måde? Hvordan kan man skabe dialoger i de enkelte afdelinger, så resultatet bliver transformeret til handlinger i hverdagen? De gode råd ØVELSE: SÅDAN SER PROCESSEN OMKRING TRIVSELSSUNDERSØGELSEN UD HJEMME HOS OS Gå sammen med de øvrige deltagere fra din egen organisation, og brug 10 minutter på at lave et visuelt overblik, som beskriver, hvordan trivselsundersøgelser søgelse gennemføres es i jeres es organisation. Herunder - overvej følgende: Hvem tager hvilke initiativer? Hvad har hvilke ansvarsområder? Hvis du sidder i en situation hvor du i din organisation ikke Hvis du sidder i en situation, hvor du i din organisation ikke gennemfører trivselsundersøgelser, så overvej, hvordan processen kunne se ud, ud fra de tanker du allerede har gjort dig. 2

3 RUNDT OM TRIVSELSUNDERSØGELSER Datamateriale: Trivselsundersøgelser foretaget i Rambøll Management Consulting gennem 10 år med over respondenter HVAD MAN SKAL SPØRGE MEDARBEJDERNE OM AFHÆNGER AF, HVAD MAN VIL MED UNDERSØGELSEN 3

4 HVORDAN PÅVIRKER TRIVSEL OG ENGAGEMENT BUNDLINJEN? SÅDAN LIGGER LANDET 4

5 Næsten halvdelen af alle trivselsundersøgelser er i bedste fald uskadelige! En værdiskabende trivsels- undersøgelse er først og fremmest en undersøgelse, der kan handles bliver handlet på 5

6 OVERSIGT OVER SAMLET TILFREDSHED FORDELING AF STRESS, INDEKS OPDELT PÅ ENHEDER Aldrig 6

7 SPØRGSMÅL DER ADSKILLER TOP OG BUND KNYTTER SIG TYPISK TIL OPLEVELSEN AF NÆRMESTE LEDER Hvis det er indlysende for lederne, hvordan trivselsundersøgelsen hjælper dem med at nå deres mål, kræver det langt færre ressourcer at sikre, at der bliver handlet på resultaterne 7

8 DIALOG Kig på din/jeres egen organisation i lyset af pointerne fra oplægget. Hvilke umiddelbare tanker og refleksioner træder frem? ARBEJDET MED STRATEGI OG MÅL ER EN CENTRAL AKTIVITET FOR ALLE VIRKSOMHEDER OG DER BØR OGSÅ VÆRE STRATEGI OG MÅL FOR VIRKSOMHEDENS TU!!! 8

9 VIGTIGE OVERVEJELSER OG BESLUTNINGER FØR TU Sammenhæng med og understøttelse af virksomhedens strategi og mål Sammenhæng med andre HR relaterede aktiviteter Opbygning af motivation og målrettethed omkring TU involvering af organisationen ER DER EN RØD TRÅD I VIRKSOMHEDENS HR AKTIVITETER? 9

10 VIRKSOMHEDENS ÅRSHJUL HR AKTIVITETER APV MUS Processer Kunde- tilfredshed Trivselsunder- søgelse Kompetenceudvikling Ledermåling VERTIKAL OG HORISONTAL INTEGRATION 10

11 VERTIKAL OG HORISONTAL INTEGRATION I RELATION TIL TRIVSELSUNDERSØGELSER De gode spørgsmål: 1. Er der i jeres organisation foretaget kvalificerede overvejelser og dialoger om, hvordan trivselsundersøgelsen kobler sig til organisationens mål og strategi? 2. Er der i jeres organisation foretaget kvalificerede overvejelser og dialoger om, hvordan trivselsundersøgelsen su søge kobler sig og er forbundet med organisationens øvrige HR aktiviteter og processer? SAMMENHÆNG MELLEM FORBUNDENHED OG PERFORMANCE Losada, M & Heaphy, E. (2009). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. American Behavioral Scientist. Vol. 47. (6) 11

12 HELHED OG ENKELTDELE. UNDERSØGELSE AF ORGANISATIONENS ØNSKEDE EFFEKTER Afklaringsspørgsmål/opmærksomheder: Hvilken forskel skal årets TU gøre på et overordnet organisatorisk plan og for hvem? Er der særlige strategiske fokusområder, som er vigtige i år og som TU en kan understøtte? Hvordan kan der skabes sammenhæng mellem organisationens strategi og TU en? Hvordan kan TU en understøtte den organisationskultur, vi ønsker at skabe? 12

13 REFLEKSION INTERNT I VIRKSOMHEDERNE Kig på jeres egen TU i lyset af årshjulet. Hvis I skulle gennemføre en TU nu: Hvilken forskel skal TU gøre på et overordnet organisatorisk plan og for hvem? Er der særlige strategiske fokusområder, som er vigtige i år og som TU en kan understøtte? Hvordan kan der skabes sammenhæng mellem e organisationens o s strategi, mål og TU en? UNDERSØGELSE AF AFDELINGENS/TEAMETS ØNSKEDE EFFEKTER Afklaringsspørgsmål/opmærksomheder: g p Hvilken forskel skal årets TU gøre for vores afdeling/team? Hvilke effekter ønsker vi at skabe på baggrund af TU en? Hvilke temaer/fokusområder kan vi med fordel arbejde videre med fra TU en? For hvert tema/fokusområde: Hvad vil det bidrage til for hvem (leder, medarbejder, andre afdelinger/teams, kunder mv.)? Hvordan kan vi arbejde med de enkelte temaer/fokusområder? Hvordan skal processen foregå så vi får den ønskede effekt? Hvem skal gøre hvad? Er der andre processer, vi kan koble TU en til, som gensidigt vil kunne understøtte hinanden? Hvilke i givet fald og hvordan? 13

14 DEN SAMLEDE PROCES ORGANISATION TEAM INDIVID Undersøgelse af organisationens ønskede effekter Undersøgelse af afdelingens/ teamets ønskede effekter Opfølgnings- g processen forberedes Opfølgningen gennemføres REFLEKSION PÅ TVÆRS Hvad bliver I opmærksomme på er vigtigt ifm. TU? Hvilke gode erfaringer har I med at skabe en rød tråd imellem forskellige organisatoriske aktiviteter? Hvad gør I for at skabe den røde tråd? 14

15 FØLG OP!!! Bagom tallene hvordan? Den anerkendende /styrkebaserede opfølgning DEN SAMLEDE PROCES ORGANISATION TEAM INDIVID Undersøgelse af organisationens ønskede effekter Undersøgelse af afdelingens/ teamets ønskede effekter Opfølgnings- g processen forberedes Opfølgningen gennemføres 15

16 AFDELINGEN/TEAMET SOM VÆSENTLIGSTE ENHED IFT. ANALYSE OG OPFØLGNING Afdelingsniveauet viser sig statistisk at være det mest centrale niveau for analyse og opfølgning. Den røde tråd skabes i afdelingen, hvorfor lederen naturligt spiller en vigtig rolle i samtalerne omkring TU Det er derfor vigtigt at have en opmærksomhed på ledernes parathed og evne til at gennemføre disse samtaler på en produktiv og fremadrettet måde Harter, J.K., Schmidt, F.L. & Hayes, T.L. (2002). Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcome: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology. BAGOM TALLENE HVORDAN? At bevæge sig fra det generelle plan til det specifikke Et røntgenbillede siger ikke noget om, hvordan patienten er blevet syg, og i princippet heller ikke noget om, hvad der skal til for at patienten bliver rask Potentialet i opfølgningsprocessen er at komme tæt på hverdagen. At undersøge, hvilke konkrete og specifikke situationer fra hverdagen, der ligger til grund for et resultat. Jo mere detaljerede beskrivelser des mere specifikke ideer og input til mulige løsninger og fremgangsmåder 16

17 PRÆSTATION HÆNGER SAMMEN MED SPROGET SOM RESSOURCE Højtydende team er kendetegnet ved: 5½ gange så mange positive ytringer som negative udtryk Balance mellem nysgerrige/udforskende og argumenterende tilgang til samtaler og teamets arbejdsprocesser Balance mellem hvor meget, man taler om andre/udad/omverden og om sig selv/indad/organisationen i samtaler Losada, M & Heaphy, E. (2009). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. American Behavioral Scientist. Vol. 47. (6) STYRKEBASERET TILGANG Myte: Vi udvikler os mest, der hvor vi har vores største svagheder 61% mener at dette er tilfældet Buckingham: Vi udvikler os mest der, hvor vi har vores styrker! Conventional wisdom tells us that we learn from our mistakes. The strength mowement says that all we learn from our mistakes are the charactaristics of mistakes. If we want to learn about sucesses, we must study sucesses ature=related Marcus Buckingham Go put your strengths to work,

18 APPRECIATIVE INQUIRY Udvikling og læring sker bedst, når vi lærer af vores positive erfaringer fra fortiden, og med afsæt heri deler vores tanker om, hvordan fremtiden bliver konstruktiv og produktiv LÆRING MED UDGANGSPUNKT I BEST PRACTICE BOWLINGFORSØG Forstærkende læringsoptik Korrigerende læringsoptik Hold 1 viste dem alle deres fejl Hold 2 Viste dem det, de lykkedes med Hold 2 udviklede kompetencer dobbelt så hurtigt som hold 1 Bowlingforsøg, Texas University 18

19 DET HELIOTROPISKE PRINCIP Det heliotropiske princip (Helio: sol. - Trope: dreje, vokse) Sproget skaber den organisatoriske virkelighed, hvad vælger vi at tal om? Organisationer er heliotropiske i den forstand, at medlemmernes handlinger har en automatiske tendens til at bevæge sig i den retning, som deres forestillingerne om fremtiden peger imod. Det at skabe positive forestillinger om fremtiden i organisationen og dermed skabe heliotropiskbevægelse er den enkeltstående mest afgørende handling en organisation kan foretage, hvis målet er at skabe positiv udvikling og en positiv fremtid. (Cooperrider(1997): Positive Image, Positive Action, ) DEN ANERKENDENDE METODE I TRIVSELSUNDERSØGELSER: Tal om, hvad I ønsker at opnå, frem for hvad I ønsker at undgå Resultatet læses ofte med afsæt i de røde tal. Røde tal vidner om, noget I skal lykkes med, frem for noget I skal undgå. Når du kigger på resultatet, så kig efter det, der allerede lykkes Dels: Hvilke afdelinger klarer sig godt, som man kan lære noget af? Dels: De afdelinger, som klarer sig mindre godt hvor har de faktisk nogle succesoplevelser? Eller hvornår går det mindre dårligt? Brug tid på at have samtaler om fremtiden Udforsk hvad afdelingen vil være kendetegnet af, når I laver målingen næste gang, og scoren er forbedret væsentligt? 19

20 5F: GUIDE TIL EN ANERKENDENDE PROCESSER FOKUSER-FASEN Bag ethvert problem gemmer der sig en frustreret drøm I fokuser fasen formulerer man, hvilke mål/temaer, man skal arbejde på. Målene skal formuleres som det man gerne vil hen til frem for det man gerne vil væk fra Eksempel Resultatet af trivselsundersøgelsen peger på en meget dårlig evaluering af nærmeste leder i IT-afdelingen. Fra: Vi skal undgå de dårlige leder-medarbejderrelationer, så vi ikke får en så lav score næste gang. Til: Vi skal skabe bedre leder-medarbejderrelationer, så vi får en flot score næste gang 20

21 FORSTÅ FASEN I forstå fasen udforsker man de gode erfaringer, man (trods alt) har i forhold til det mål, man har stillet op i fokuser fasen. For at denne fase skal lykkes, må man arbejde på et meget konkret og specifikt niveau. Eksempel Mål: Vi skal skabe bedre leder-medarbejderrelationer, så vi får en flot score næste gang Udforsk de positive billeder af fortiden gennem spørgsmål som: Hvornår oplever I, at leder-medarbejderrelationerne faktisk fungerer på en god og produktiv måde? Hvad kendetegner disse situationer? Hvem gør hvad, når problemet ikke er til stede? Hvordan kan nogle af disse erfaringer bringes med ind i fremtiden? FORESTIL FASEN I forestil fasen kigger man i fremtiden og taler om, hvordan afdelingen ser ud i fremtiden, når problemet er løst. Man tillader sig at tale om drømmen eller den ideelle tilstand, selvom trivselsundersøgelsen peger på, at der er nogle problemer, som skal forbedres. Eksempel Mål: Vi skal skabe bedre leder-medarbejderrelationer, så vi får en flot score næste gang Udforsk de positive billeder af fremtiden gennem spørgsmål som: Hvad vil kendetegne jeres afdeling om et år, når ledermedarbejderrelationerne er blevet forbedret? Hvad vil være anderledes? Hvem vil lægge mærke til det, og hvordan kan man se det? På hvilken måde vil de gode relationer mellem ledelse og medarbejdere påvirke afdelingsarbejde? 21

22 FASTSLÅ FASEN I fastslå fasen kigger man tilbage på de ting, som er dukket op i de andre faser og danner på baggrund heraf nogle målsætninger, som bliver vigtige, for at man begynder at ændre adfærd i hverdagen Eksempel Mål: Vi skal skabe bedre leder-medarbejderrelationer, så vi får en flot score næste gang Skab målsætninger ved at arbejde med det overordnede spørgsmål: På baggrund af alt det, vi har talt om, hvilke konkrete målsætninger kan vi stille op for vores afdeling, som vil hjælpe os i retning af bedre leder-medarbejderrelationer? FRIGØR FASEN I frigør fasen bliver man meget konkret i forhold til de handlinger, som skal frigøres for at man kan begynde at bevæge sig i retning af målene Eksempel Mål: Vi skal skabe bedre leder-medarbejderrelationer, så vi får en flot score næste gang Frigør handlinger ved at arbejde med spørgsmål som: Hvad vil være vigtige handlinger, som kan hjælpe os på vej i forhold til de målsætninger, vi formulerede i fastslå fasen? Hvem skal gøre hvad? Hvad kan vi allerede nu begynde at gøre anderledes? Hvad vil være de første vigtige skridt? Hvordan forankres disse nye handlinger i vores organisatoriske hverdag? 22

23 DE GODE RÅD! 1. Vær meget tydelige på, hvad undersøgelsen skal bidrage til og hvordan 2. Lav intern benchmark og brug dermed TU i udviklingsøjemed 3. Skab sammenhæng mellem virksomhedens strategi og mål og TU en 4. Skab sammenhæng mellem TU og andre HR relaterede aktiviteter i virksomheden 5. Skab motivation og målrettethed omkring TU ved at involvere organisationen på afdelings-/teamniveau 6. Tal om, hvad I ønsker at opnå, frem for hvad I ønsker at undgå 7. Når du kigger på resultatet, så kig efter det, der allerede lykkes 8. Brug tid på at have samtaler om fremtiden DE NÆSTE SKRIDT Hvad er de vigtige næste skridt, I kan tage i jeres virksomhed i forhold til at lade trivselsundersøgelsen være med til at understøtte og skabe de strategiske bevægelser, som i stræber imod? 23

24 Hvem arbejder med trivsel - aftaler og regler SAMARBEJDSAFTALEN 24

25 PARTERNES AFTALE "DI og CO-industri har påtaget sig en forpligtelse, der svarer til og erstatter Arbejdstilsynets, til at påse overholdelsen af bestemmelser på det psykosociale område i 9a i Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse." DI og CO-industri s "Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø." 25

26 FORMÅL OG BAGGRUND Formålet med aftalen er at fremme trivsel på arbejdspladsen og et godt psykisk arbejdsmiljø samt at sikre, at problemer inden for psykisk arbejdsmiljø i videst muligt omfang løses af de lokale parter. Omfatter alle ansatte i en virksomhed omfattet af en af industriens s overenskomster e o ste AFTALENS OMFANG "Aftale omfatter håndteringen af problemer i det psykosociale arbejdsmiljø, der skyldes påvirkninger, der opstår som følge af ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden, samspillet mellem ledelsen, de ansatte og deres repræsentanter eller de ansatte indbyrdes." 26

27 AFTALENS OMFANG "Dansk Industri og CO-industri enige om at påtage sig en forpligtelse, der svarer til og erstatter Arbejdstilsynets, til at påse overholdelsen af bestemmelser på det psykosociale område om mobning og seksuel chikane." Man kan kontakte TekSam anonymt med uløste problemer SU'S ANSVAR OG OPGAVER Det er SUs opgave er at drøfte principper og retningslinjer på det det psykosociale område og forebygge mobning. SU behandler ikke spørgsmål om enkelte medarbejderes forhold. SU's opgave er at forebygge, opdage og afhjælpe problemer med trivsel og psykisk arbejdsmiljø DI og CO-industri s "Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø" 27

28 BISTAND FRA TEKSAM TekSam yder bistand til SU, der vil arbejde med trivslen: Kortlægning ved dialogmodellen Kortlægning ved en trivselsundersøgelse Betingelser for bistand: SU skal være enige om kortlægningen SU forpligter sig i et referat at arbejde med indsats- og handleplan Resultater håndteres anonymt og indsatsen foregår i arbejdstiden 28

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere