Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn"

Transkript

1 Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

2 Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur og siden lav vækst rammes og flere nabokommuner af globaliseringen i form af lukning af arbejdspladser. Nye job kræver omstilling hos virksomheder og medarbejdere. Men hvilke erhvervsområder skaber nye job nu og i fremtiden, og hvordan matcher arbejdsstyrkens og de lediges kompetencer disse? Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på at skabe nye job og ny beskæftigelse for der rammes af virksomhedslukninger i Faaborg har Region Syddanmark udarbejdet nærværende analyse af de aktuelle erhvervsforhold, det lokale arbejdsmarked, arbejdsstyrkens kompetencer og områdets attraktivitet i forhold til bosætning. Indhold Erhvervsforhold / side 5 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Erhvervsspecialisering Udvikling i erhvervsstruktur Ivæksætteri - overlevelse og jobvækst Nye virksomheders jobandel Vækst i antal nye virksomheder Arbejdsmarked / side 11 Andel i beskæftigelse Ledige i pct. af arbejdsstyrken Ledighed i forskellige a-kasser Uddannelsesniveauer Udvikling i antal arbejdspladser Uddannelse i private erhverv De lediges uddannelse Forsørgerbrøk Udvikling i antal beskæftigede Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 214 Foto: Hyldager Fotografi, Danish Crown og Colourbox Bosætning / side 19 Lokalområdets attraktivitet Befolkningsudvikling - aldersopdelt Udvikling i antal årige Nettotilflytning Pendling over kommunegrænsen Pendlingsrater Pendling - hvorfra og hvorhen? Så langt kan man komme Hvem flytter til og fra kommunen? Andel med MVU og LVU 15 år efter grundskolen Tilfredshed med levestandarten Borgernes relationer

3 globalisering udfordrer Globaliseringen og den finansielle krise stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Mange virksomheder har derfor måttet reducere produktionen og dermed beskæftigelsen. Ekstra pres på det fynske jobmarked Senest har Danish Crown måttet afskedige medarbejdere i Faaborg. Lukningen får betydning for borgerne kommune, samt nabokommuner. Bosætning Med faldet i antallet af arbejdspladser i, bliver kommunen relativt set styrket som en bosætningskommune. Forudsætningerne for at være bosætningskommune er der i kraft af nærheden til, som er indpendlingskommune for stort set hele Fyn. Derudover indeholder den nordligste del af Kommune allerede nogle forstæder til, og der er nærhed til motorvej E2. Generelt er ledigheden i de fynske kommuner steget siden 29. og dens nabokommuner har hver især omkring arbejdspladser, udgør centret for arbejdsmarkedet på Fyn, med knap 1. arbejdspladser. Fyn er den landsdel, hvor andelen af de årige i beskæftigelse, er lavest. Der har været et relativt stort tab af arbejdspladser i de seneste år. De eneste andre syddanske kommuner, hvor tilbagegangen har været kraftigere er Kerteminde og Langeland, hvor lukningerne af Lindø værftet og en Vestas afdeling slår igennem i netop denne periode. Ramt på erhvervsspecialisering spiller en stor rolle i erhvervsstrukturen på Fyn. er reelt kun specialiseret inden for fødevarer. 28 pct. af den private beskæftigelse i kommunen er i denne branche. Derudover har Kommune de sidste par år næsten uden undtagelse tabt job i alle brancher. Eneste undtagelse er en fremgang inden for energi/miljø, men selv med en fremgang udgør branchen kun 3 pct. af de private job i kommunen. Færre job til ufaglærte og færre til at forsørge flere En fremskrivning af beskæftigelsen på Fyn frem til 221, viser at antallet af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse falder drastisk med over 1. arbejdspladser. Den generelle tilbagegang i antallet af job, der nu accelereres yderligere med lukningen af slagteriet gør, at udfordringen med balancen mellem beskæftigede og forsørgede bliver endnu stærkere. Ubalancen i kommunen allerede nu er tydelig og den kun bliver større i årene fremover. Sjælland Jobmuligheder Det er ikke alene i Kommune der kan findes beskæftigelse til dem som mister job. Hele Fyn byder på et arbejdsmarked med muligheder for jobsøgende. Udover at har en høj specialisering indenfor fødevarer, har nabokommunerne specialisering indenfor møbler og beklædning og turisme. Nordjylland Hovedstaden Fuldtidsbeskæftigede i fødevarebranchen i regionerne 212 Syddanmark Midtjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Sjælland Nordjylland

4 Side 4 globaliseringsudfordringer 28% af de private arbejdspladser i Kommune er inden for fødevarer

5 Erhvervsforhold Side 5 Erhvervsforhold Udvikling i beskæftigelsen Med undtagelse af Kommune, oplevede alle kommuner en nedgang i den private beskæftigelse fra Det gik værst ud over Faaborg- Midtfyn Kommune, der oplevede en tilbagegang på 7 %. Kommune havde som den eneste kommune en mindre vækst i antal arbejdspladser på 1 % Fødevareområdet fylder meget i beskæftigelsen i de fem kommuner, og i perioden blev der tabt arbejdspladser inden for området i alle fem kommuner. og Kommuner tabte over 1%, mens havde en lille tilbagegang på,1 %. Men der blev også skabt nye arbejdspladser i kommunerne. En overordnet tendens i flere kommuner var, at man så en høj vækst i nye arbejdspladser inden for et eller flere af de ressourceområder, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft, som, Medico/ sundhed og. Erhvervsspecialisering I,, og kommuner er erhvervsstrukturen præget af et eller to ressourceområder, mens der i Kommune ikke er en stærk erhvervsspecialisering. Fælles for de fire mindre kommuner er en høj specialisering inden for fødevarer. Iværksætteri En måde at forny og udvikle erhvervsstrukturen er gennem nye virksomheder, og i alle fem kommuner har der været en vækst i antal nye virksomheder fra Væksten var lavest i med 4,6%, mens væksten i antal nye virksomheder nåede helt op på 42% i Faaborg Midtfyn kommune. Arbejdspladser og arbejdstyrke 212 Arbejdspladser Arbejdsstyrke I alt Heraf private I alt Heraf beskæftigede Heraf ledige Offshore vind- og bølgeenergi Offshore Syddanmark olie og gas Hele landet Tabellen viser arbejdspladser i og omkring Kommune, i Syddanmark og hele landet.

6 Side 6 globaliseringsudfordringer Andel af samlede besæftigelse Erhvervsspecialisering 212 Andel af samlede besæftigelse ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx Andel af samlede besæftigelse,72,,5 1, 1,5 ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx Andel af samlede besæftigelse,6,,2,4,6,8 1, ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx,38 3,27 Andel af samlede besæftigelse,,2,4,6,8 1,, 1, 2, 3, 4, ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx,78 Figuren viser forskellige branchers andel af beskæftigelsen i de private erhverv i kommunerne. Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.,,2,4,6,8 1, 1,2

7 Erhvervsforhold Side 7 Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg-MIdtfyn Offentlige sektor Alle erhverv Procent Offentlige sektor Alle erhverv Hele landet Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx Offentlige sektor Alle erhverv Offentlige sektor Alle erhverv Hele landet Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx Offentlige sektor Alle erhverv Figurerne viser udviklingen i antal arbejdspldser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx

8 Side 8 globaliseringsudfordringer iværksætteri - overlevelse og jobvækst 4, Langeland 3, Fredericia Ærø Jobskabelse 2, Haderslev Sønderborg Esbjerg Varde Billund Aabenraa Vejen Middelfart Kolding Vejle Tønder Kerteminde Nordfyns 1, Fanø, 45% 5% 55% 6% 65% Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 26 og 27, der stadig eksisterer efter fem år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 211 og 212, dvs. 5 år efter at virksomheden blev etablerert. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet., bearbejdet af e-statistik.dk nye virksomheders jobandel 212 5,% 5,4% 5,8% 6,% 6,1% 6,1% 6,7% 7,1% 7,5% 8,% 8,1% 8,1% 8,1% 9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 9,6% 1,2% 11,% 12,4% 13,2% 7,5% 8,2% Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 212., bearbejdet af e-statistik.dk IV4_De nye virksomheders jobandel xlsx

9 Erhvervsforhold Side 9 Vækst i antal nye virksomheder Alle brancher Alle brancher -1% -75% -5% -25% % 25% 5% 75% 1% 125% 15% 175% -1% -75% -5% -25% % 25% 5% Alle brancher Alle brancher -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1% -6% -3% % 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% Alle brancher Figuren viser væksten i antal virksomheder etableret mellem 29 og 211. Væksten i antal nye virksomheder, kan indenfor de enkelte ressourceområder i de enkelte kommuner, være baseret på at der er et lille antal nye virksomheder. Derfor kan der ligge få virksomheder bag store vækstrater. -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1%

10 Side 1 globaliseringsudfordringer 73,8% af de årige i Faaborg- Midtfyns Kommune var i beskæfigelse i 212.

11 Arbejdsmarked Side 11 Arbejdsmarked Ledighed og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Ledighedsudvikling Antal fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken steg markant fra 29 til 21. Men udviklingen har fra juli 21 til juli 213 stabiliseret sig og følger nogenlunde samme niveau i hele perioden dog med et lille fald i beskæftigelsen inden for det sidste år. Ledighedsprocenten har gennem størstedelen af perioden været højest i og lavest i Kommune, der ligger på samme niveau som udviklingen på landsplan. Ufaglærte Uddannelsesniveauet blandt de ledige afspejler det generelle uddannelsesniveau i kommunerne. Der er flest med en erhvervsfaglig uddannelse og kort videregående uddannelse. De ufaglærte udgør også en stor andel af de ledige mens de højtuddannede (MVU og LVU udgør ca. 1 pct. af de ledige i kommunerne og Kommuner. Inden for ressourceområdet er der skabt flere arbejdspladser og virksomheder i og Kommuner. Uddannelsesniveauet blandt de ansatte på Fyn inden for er højere end inden for bl.a.. Udfordringen er, at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger faglært og højtuddannet arbejdskraft. Dette sker på bekostning af ufaglærte arbejdspladser og er en del af globaliseringen. Uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede inden for fødevarebranchen er præget af mange ufaglærte. Kun turismebranchen har en større andel ufaglærte. Der er mange ansatte med en erhvervsfaglig udd. og KVU inden for, Bygge, bolig, og.

12 Side 12 globaliseringsudfordringer Andel af årige i beskæftigelse ,4% 69,6% 7,1% 71,% 71,6% 71,9% 71,2% 73,8% 74,% 74,5% 76,1% 75,4% 76,5% 75,6% 74,9% Figuren viser andel årige i beskæftigelse i de fynske kommuner, på Fyn, i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 212. Ledighedsprocent, Procent Landsdel Fyn Hele landet Hele Landet Landsdel Fyn 2 1 Figuren viser andel fultidsledige i pct. af alle forsikrede.

13 Arbejdsmarked Side 13 Udvikling i Ledighed På Fyn fordelt på a-kasser, Fyn HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF 15 Procent 1 5 Faglig Fælles a-kasse (3F Fødevareforbundet (NNF Handels- og Kontorfunktionærer (HK Kristelig a-kasse Metalarbejdere Figuren viser andel fultidsledige på Fyn i pct. af alle forsikrede fordelt på udvalgte A-kasser. HK: Organiserer ansatte inden for Handel og kontor Kristelig A-kasse: Tværfaglig a-kasse 3F: Industri,, Det offentlige, Byggebranchen, Det Grønne område og Privat Service, Hotel & Restauration Metalarbejdere: IT, teknik og metal NNF, Fødevareforbundet: Bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Kommunal ledighed fordelt på a-kasser, HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF Figurene viser andel fultidsledige i kommunerne og fordelt på udvalgte A-kasser Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 5

14 Side 14 globaliseringsudfordringer Kommunal ledighed fordelt på a-kasser, HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF 1 5 Figurene viser andel fultidsledige i kommunerne, og fordelt på udvalgte A-kasser.

15 Arbejdsmarked Side 15 uddannelsesniveau 212 Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU 25,9% 3,3% 45,2% 5,4% 14,9% 5,3% 23,9% 4,% 45,6% 5,7% 15,8% 5,% 25,6% 4,2% 43,6% 5,5% 15,6% 5,6% 21,4% 7,% 34,6% 5,7% 18,5% 12,7% 2,6% 5,1% 41,6% 5,1% 21,9% 5,8% Fyn 23,1% 5,2% 4,7% 5,4% 17,4% 8,2% Hele landet 21,7% 6,2% 38,4% 5,5% 16,3% 11,9% Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år fordelt på højest fuldførte uddannelse. Uddannelserne er grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse samt kort, mellemlang og lang videregående uddannelse (forkortet hhv. KVU, MVU og LVU. Udvikling i ANTAL arbejdspladser ,4% -1,2% -,1% -,4% -1,5% -1,8% -2,% -2,2% -2,4% -2,5% -2,8% -3,% -3,2% -3,4% -3,5% -4,1% -6,3% -6,6% -2,3% -1,%,3%,% 3,9% 2,8% Billund Fanø Esbjerg Kolding Vejen Middelfart Nordfyns Aabenraa Ærø Sønderborg Tønder Vejle Varde Fredericia Haderslev Langeland Kerteminde Syddanmark Hele landet Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landeti perioden Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. bearbejdet af e-statistik.dk

16 Side 16 globaliseringsudfordringer De beskæftigedes Uddannelsesniveau Private erhverv, FYN, 212 Møbler beklædning Bygge bolig 7% 8% 5% 1% 45% 48% 5% 42% 29% 66% 6% 3% Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og Ikke LVU erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Erhv. fagl. udd. og KVU Ikke erhv. komp. udd. MVU og LVU Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Sundhed IT Energi 22% 28% 5% 39% 12% 41% 41% 23% 5% 56% 47% 36% Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVUIkke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Sundhed/medico Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Ufaglært Erhvervsfaglig uddannelse og KVU MVU og LVU Figurerne viser beskæftigede i private brancher på Fyn fordelt på uddannelsesniveau. De lediges uddannelsesniveau 212 Ufaglært Erhv. udd. og KVU MVU og LVU Antal ledige % 49% 1% % 54% 1% % 54% 12% 8 34% 47% 19% % 53% 16% Fyn 34% 5% 15% Hele landet 38% 43% 18% Tabellen viser antal ledige og ledige fordelt på højest fuldførte uddannelse.

17 Arbejdsmarked Side 17 forsørgerbrøk ,3 Antal borgere at forsørge pr årig 1,2 1,1 1,,9 Syddanmark Hele landet, Syddanmark Hele landet Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (-24 og 65+ årige og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige. Udvikling i antal beskæftigede , Fyn Fyn NY -1.9 Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd. 1.8 KVU 4.85 MVU 3.95 LVU 3.65 Alle uddannelser Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 212 til 221. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet Fyn (,, Kerteminde, Nordfyns,, Middelfart,,, Langeland og Ærø Kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE

18 Side 18 globaliseringsudfordringer -9 % Nettotilflytning til Kommune fra

19 Bosætning Side 19 Bosætning Befolkning, tilgængelighed og attraktivitet Befolkningsudvikling er den eneste af de fem fynske kommuner, der har haft en positiv nettotilflytning i 212. Det er specielt unge, der flytter til for at tage en uddannelse. Flytteopgørelsen viser, at flere af de kommuner, der har mange unge fraflyttere formår at tiltrække borgere, der er mellem 25 og 35 år. Dette er blandt andet tilfældet i Kommune. Behovet for uddannet arbejdskraft stiger, men uddannelsesopgørelser peger på, at det er vanskeligt at tiltrække unge med en MVU eller LVU i,, og Kommuner. Uddannelsesniveaet blandt tilflytterne og unge der bliver tilbage i kommunen, er lavere end niveauet hos fraflytterne. Denne tendens til brain-drain er problematisk for udviklingen i disse kommuner. Pendling Pendlingsmønstret for de fynske kommuner viser, at der er stor gensidig afhængighed pga. udvekslingen af beskæftigede borgere. Det betyder også, at ændringer i én kommune ikke blot har betydning for borgerne i netop den kommune, men det vil også få konsekvenser for borgerne i andre kommuner. Denne afhængighed er blevet større over de seneste 1 år, idet både indpendling i procent af antal arbejdspladser og udpendling i procent af antal beskæftigede borgere er steget. Inden for 6 minutter fra Faaborg kan man nå 152. arbejdspladser, hvilket er relativt få sammenlignet med byer som, og og lidt færre sammenlignet med. Inden for 3 minutter kan man nå 34.7 arbejdspladser. Det er over dobbelt så mange arbejdspladser som det er muligt at nå inden for 3 minutter fra by. Relationer og attraktivitet Borgerne i og Kommuner vurderer ikke selv deres lokalområde som attraktivt, men det gør til gengæld borgerne i og specielt i, hvor 81 pct. svarer, at der er attraktivt hvor de bor. Relationerne til de nærmeste og i nærområdet vurderes relativt lavt i, og i Kommuner, mens relationerne er lidt stærkere i og. Er lokalområdet attraktivt? 91% Figuren viser andelen af borgere, der mener deres lokalområde er attraktivt. 5% 5% 52% 52% 54% 57% 57% 59% 61% 65% 66% 68% 68% 73% 73% 73% 73% 73% 81% 73% 76% 67% Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213

20 Side 2 Globaliseringsudfordringer Befolkningsudvikling ,4% -6,4% -4,2% -4,2% -2,8% 3,7% 2,% 3,4% 2,% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,6% -,3%,6% -,3% -,6% -,6% -,8% -,8% -,8% -,8% -1,% -1,% -1,3% -1,3% -1,5% -1,5% -1,6% -1,6% -1,7% -1,7% -2,8%,6%,6% 2,3% 2,3% 3,7% 3,4% Vejle Kolding Fredericia Fanø Esbjerg Billund Vejen Varde Ærø Tønder Vejle Kolding Fredericia Fanø Esbjerg Billund Middelfart MiddelfartKerteminde Kerteminde Vejen Varde Haderslev Haderslev Nordfyns Nordfyns Sønderborg Sønderborg Aabenraa Aabenraa Ærø Tønder Langeland LangelandSyddanmark Syddanmark Hele landet Hele landet Figuren viser befolkningsudviklingen (i pct. i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden andel årige 213 Ærø Sønderborg Fanø Langeland Kerteminde Tønder Vejen Varde Haderslev Billund Aabenraa Fredericia Middelfart Vejle Kolding Esbjerg Nordfyns Syddanmark Hele landet 46,8% 49,4% 5,% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,8% 51,% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,3% 51,6% 51,7% 52,1% 5,9% 51,9% Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 213. BEF4_Andel af årige ift. hele befolkningen xlsx

21 Bosætning Side 21 befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og år år 65+ år Antal indb % -15% -6% -14% 17% 43% % -9% -6% -11% 16% 34% % -12% -6% -12% 17% 38% % 2% -2% % 14% 4% % -11% -6% -16% 17% 45% 58.2 Fyn 1% -6% -4% -7% 16% 41% 59.2 Hele landet 3% -1% -2% -1% 17% 43% Tabellen viser antal indbyggere samt befolkningsudvikling fra 28 til 213 og forventet befolkningsudvikling fra 213 til 233 i tre alderskategorier (i pct.. Kommunernes nettotilflytning og derover 1 til 5 til 1-1 til -1 og derunder Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

22 Side 22 Globaliseringsudfordringer pendling i alt Hvor mange pendler over kommunegrænserne i 212? Indpendling Udpendling Figuren viser antal ind- og udpendlere i kommunerne i 212. Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K Indp i alt pendling hvorfra hvorhen.xlsx Pendlingsmønstre på fyn 22 og 212 Indpendling i procent af antal arbejdspladser Udpendling i procent af antal beskæftigede borgere ,3% 31,1% 39,% 46,2% 27,9% 32,1% 36,3% 44,9% 26,5% 31,3% 37,8% 44,1% 27,% 3,5% 19,8% 23,2% 15,4% 22,1% 26,1% 29,2% Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K

23 Bosætning Side 23 Pendling Hvorfra og hvorhen? Kerteminde Middelfart Nordfyns 3. Ind Udp 6. Ind Udp 2.52 pendling hvorfra hvorhen.xlsx pendling hvorfra hvorhen.xlsx Kerteminde Nordfyns Kerteminde Ind Udp pendling hvorfra hvorhen.xlsx Ind Udp pendling hvorfra hvorhen.xlsx Indpendling Udpendling Langeland Ind Figuren viser, hvor de fleste indpendlere bor, og hvor de fleste udpendlere arbejder. pendling hvorfra hvorhen.xlsx Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K Udp

24 Side 24 Globaliseringsudfordringer Så langt kan man komme 213 Børkop Horsens Give Fredericia Bogense Taulov Strib Middelfart Kolding Vejle Kerteminde Munkebo Jelling Billund Søndersø Grindsted Otterup Kalundbor Slagelse Børkop Vissenbjerg Aarup Langeskov Korsør Bellinge Årslev Glamsbjerg Haderslev Brørup Ringe Fredericia Strib Bogense Otterup Middelfart Kolding Vejen Lunderskov Søndersø Munkebo Kerteminde Vamdrup Aarup Vissenbjerg Langeskov Bellinge Faaborg # Nordborg Aabenraa Haderslev Vojens Thurø By Glamsbjerg Ko Årslev ekro # Ringe Toftlund Augustenborg Rudkøbing Gråsten Sønderborg Faaborg Broager Nakskov borg Rødekro Løgumkloster Nordborg Aabenraa Thurø By Augustenborg Rudkøbing Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min. Tønder Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Faab.-Midtf. Antal årsværk inden for 6 min Kommune Viborg Holstebro Silkeborg Aarhus Herning Silkeborg Aarhus Herning Horsens Horsens Jyllinge Billund Grindsted Vejle Holbæk Roskilde Kalundborg Kolding Aarup Vamdrup Haderslev Esbjerg Vejen Bramming Haslev Middelfart Haslev Korsør Næstved Ringe Slagelse # Vojens Haderslev Køge Ringsted Munkebo Kerteminde Aarup Kolding København Greve Strand Otterup Vamdrup Ribe Vojens Næstved Ringe Toftlund Solrød Strand Bogense Fredericia Taastrup Roskilde Korsør Kalundborg Varde # Jyllinge Holbæk Vejle Slagelse Kerteminde Billund Køge Ringsted Munkebo Ribe Otterup Grindsted Greve Strand Solrød Strand Middelfart Vejen Bramming Fredericia Bogense København Taastrup Varde Toftlund Faaborg Rødekro Nordborg Vordingborg Tønder Sønderborg Nakskov Vordingborg Aabenraa Rudkøbing Sønderborg Nordborg Aabenraa Tønder Rødekro Faaborg Rudkøbing Nakskov Nykøbing F Nykøbing F Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min Kommune Antal årsværk inden for 3 min Antal årsværk inden for 6 min nd Juelsminde Vejle Kalundborg Jyderup Tøllø Børkop Bogense Fredericia Kolding jen Lunderskov Taulov Strib Søndersø Middelfart Høng Otterup Dianalund Munkebo Sorø Kerteminde Vamdrup Slagelse Aarup Vissenbjerg Langeskov Bellinge Frederiksb Korsør Årslev Fra hovedbyen i bil på: -3 min. 3-6 min. Vojens Haderslev Glamsbjerg Skælskør Næ Ringe Faaborg Rødekro Aabenraa # Gråsten Broager Nordborg Thurø By Augustenborg Rudkøbing Sønderborg Nakskov Padborg Sak Maribo Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min Kortene forudsætter at farten i byzoner er 4 km/t, på motortrafikveje 8 km/t, på motorveje 1 km/t og på andre veje er 7 km/t. Kilde: Region Syddanmark, KMS, Rejseplanen.dk, CVR og COWI

25 Bosætning Side 25 Flytninger fordelt på alder år -5 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto 1. Til Fra Netto 5 FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx 2-2 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto Vejen Til Fra Netto 1 FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Til Fra Netto FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx

26 Side 26 Globaliseringsudfordringer globaliseringsudfordringer andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen unge fortsat i kommunen og hjemvendte Fortsat i kommunen (pct. Hjemvendte (pct. Tabellen viser andelen (i pct. med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune og forsat var bosiddende i kommunen 15 år senere. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Drenge Piger Drenge Piger Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen fraflyttere og tilflyttere Fraflyttere (pct. Tilflyttere (pct. Tabellen viser andelen (i pct. med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end fx, men var bosat i fx Kommune 15 år senere. Drenge Piger Drenge Piger Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø

27 Bosætning Side 27 tilfreds med levestandarden? 83% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 9% 9% 9% 91% 91% 91% 91% 91% 94% 1% 89% Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med deres levestandard. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213 bruger man sine evner og talenter? I høj grad I nogen grad I mindre grad/ slet ikke 42% 44% 14% Figurerne viser i hvor høj grad borgerne får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår % 47% 9% 41% 43% 16% 42% 45% 14% 42% 41% 17% Syddanmark 43% 44% 13% Har borgerne gode relationer til de nærmeste? i nærområdet? Fanø 1% Varde 86% Haderslev 97% Vejen 84% Ærø 96% Langeland 84% Tønder 94% Tønder 84% Middelfart 94% 84% Aabenraa 94% Fanø 83% Langeland 94% Ærø 83% Vejle 93% Middelfart 82% Vejen 92% Vejle 82% Varde 92% Billund 81% 92% Kerteminde 8% 92% Fredericia 8% Kolding 92% 8% Sønderborg 92% 8% Kerteminde 92% Sønderborg 78% Esbjerg 92% Haderslev 78% 91% Kolding 77% Fredericia 9% Aabenraa 76% 9% Esbjerg 76% Billund 89% Nordfyns 75% 89% 73% Nordfyns 88% 71% Figurerne viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med henholdsvis relationerne til de nærmeste og relationerne i nærområdet. Den orange stiplede linje er regionsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213

28 Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur og siden lav vækst rammes og flere nabokommuner af globaliseringen i form af lukning af arbejdspladser. Nye job kræver omstilling hos virksomheder og medarbejdere. Men hvilke erhvervsområder skaber nye job nu og i fremtiden, og hvordan matcher arbejdsstyrkens og de lediges kompetencer disse? Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på at skabe nye job og ny beskæftigelse for de der rammes af virksomhedslukninger i Faaborg har Region Syddanmark udarbejdet nærværende analyse af de aktuelle erhvervsforhold, det lokale arbejdsmarked, arbejdsstyrkens kompetencer og områdets attraktivitet i forhold til bosætning. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere