Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn"

Transkript

1 Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

2 Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur og siden lav vækst rammes og flere nabokommuner af globaliseringen i form af lukning af arbejdspladser. Nye job kræver omstilling hos virksomheder og medarbejdere. Men hvilke erhvervsområder skaber nye job nu og i fremtiden, og hvordan matcher arbejdsstyrkens og de lediges kompetencer disse? Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på at skabe nye job og ny beskæftigelse for der rammes af virksomhedslukninger i Faaborg har Region Syddanmark udarbejdet nærværende analyse af de aktuelle erhvervsforhold, det lokale arbejdsmarked, arbejdsstyrkens kompetencer og områdets attraktivitet i forhold til bosætning. Indhold Erhvervsforhold / side 5 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Erhvervsspecialisering Udvikling i erhvervsstruktur Ivæksætteri - overlevelse og jobvækst Nye virksomheders jobandel Vækst i antal nye virksomheder Arbejdsmarked / side 11 Andel i beskæftigelse Ledige i pct. af arbejdsstyrken Ledighed i forskellige a-kasser Uddannelsesniveauer Udvikling i antal arbejdspladser Uddannelse i private erhverv De lediges uddannelse Forsørgerbrøk Udvikling i antal beskæftigede Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 214 Foto: Hyldager Fotografi, Danish Crown og Colourbox Bosætning / side 19 Lokalområdets attraktivitet Befolkningsudvikling - aldersopdelt Udvikling i antal årige Nettotilflytning Pendling over kommunegrænsen Pendlingsrater Pendling - hvorfra og hvorhen? Så langt kan man komme Hvem flytter til og fra kommunen? Andel med MVU og LVU 15 år efter grundskolen Tilfredshed med levestandarten Borgernes relationer

3 globalisering udfordrer Globaliseringen og den finansielle krise stiller store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Mange virksomheder har derfor måttet reducere produktionen og dermed beskæftigelsen. Ekstra pres på det fynske jobmarked Senest har Danish Crown måttet afskedige medarbejdere i Faaborg. Lukningen får betydning for borgerne kommune, samt nabokommuner. Bosætning Med faldet i antallet af arbejdspladser i, bliver kommunen relativt set styrket som en bosætningskommune. Forudsætningerne for at være bosætningskommune er der i kraft af nærheden til, som er indpendlingskommune for stort set hele Fyn. Derudover indeholder den nordligste del af Kommune allerede nogle forstæder til, og der er nærhed til motorvej E2. Generelt er ledigheden i de fynske kommuner steget siden 29. og dens nabokommuner har hver især omkring arbejdspladser, udgør centret for arbejdsmarkedet på Fyn, med knap 1. arbejdspladser. Fyn er den landsdel, hvor andelen af de årige i beskæftigelse, er lavest. Der har været et relativt stort tab af arbejdspladser i de seneste år. De eneste andre syddanske kommuner, hvor tilbagegangen har været kraftigere er Kerteminde og Langeland, hvor lukningerne af Lindø værftet og en Vestas afdeling slår igennem i netop denne periode. Ramt på erhvervsspecialisering spiller en stor rolle i erhvervsstrukturen på Fyn. er reelt kun specialiseret inden for fødevarer. 28 pct. af den private beskæftigelse i kommunen er i denne branche. Derudover har Kommune de sidste par år næsten uden undtagelse tabt job i alle brancher. Eneste undtagelse er en fremgang inden for energi/miljø, men selv med en fremgang udgør branchen kun 3 pct. af de private job i kommunen. Færre job til ufaglærte og færre til at forsørge flere En fremskrivning af beskæftigelsen på Fyn frem til 221, viser at antallet af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse falder drastisk med over 1. arbejdspladser. Den generelle tilbagegang i antallet af job, der nu accelereres yderligere med lukningen af slagteriet gør, at udfordringen med balancen mellem beskæftigede og forsørgede bliver endnu stærkere. Ubalancen i kommunen allerede nu er tydelig og den kun bliver større i årene fremover. Sjælland Jobmuligheder Det er ikke alene i Kommune der kan findes beskæftigelse til dem som mister job. Hele Fyn byder på et arbejdsmarked med muligheder for jobsøgende. Udover at har en høj specialisering indenfor fødevarer, har nabokommunerne specialisering indenfor møbler og beklædning og turisme. Nordjylland Hovedstaden Fuldtidsbeskæftigede i fødevarebranchen i regionerne 212 Syddanmark Midtjylland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Sjælland Nordjylland

4 Side 4 globaliseringsudfordringer 28% af de private arbejdspladser i Kommune er inden for fødevarer

5 Erhvervsforhold Side 5 Erhvervsforhold Udvikling i beskæftigelsen Med undtagelse af Kommune, oplevede alle kommuner en nedgang i den private beskæftigelse fra Det gik værst ud over Faaborg- Midtfyn Kommune, der oplevede en tilbagegang på 7 %. Kommune havde som den eneste kommune en mindre vækst i antal arbejdspladser på 1 % Fødevareområdet fylder meget i beskæftigelsen i de fem kommuner, og i perioden blev der tabt arbejdspladser inden for området i alle fem kommuner. og Kommuner tabte over 1%, mens havde en lille tilbagegang på,1 %. Men der blev også skabt nye arbejdspladser i kommunerne. En overordnet tendens i flere kommuner var, at man så en høj vækst i nye arbejdspladser inden for et eller flere af de ressourceområder, der efterspørger højtuddannet arbejdskraft, som, Medico/ sundhed og. Erhvervsspecialisering I,, og kommuner er erhvervsstrukturen præget af et eller to ressourceområder, mens der i Kommune ikke er en stærk erhvervsspecialisering. Fælles for de fire mindre kommuner er en høj specialisering inden for fødevarer. Iværksætteri En måde at forny og udvikle erhvervsstrukturen er gennem nye virksomheder, og i alle fem kommuner har der været en vækst i antal nye virksomheder fra Væksten var lavest i med 4,6%, mens væksten i antal nye virksomheder nåede helt op på 42% i Faaborg Midtfyn kommune. Arbejdspladser og arbejdstyrke 212 Arbejdspladser Arbejdsstyrke I alt Heraf private I alt Heraf beskæftigede Heraf ledige Offshore vind- og bølgeenergi Offshore Syddanmark olie og gas Hele landet Tabellen viser arbejdspladser i og omkring Kommune, i Syddanmark og hele landet.

6 Side 6 globaliseringsudfordringer Andel af samlede besæftigelse Erhvervsspecialisering 212 Andel af samlede besæftigelse ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx Andel af samlede besæftigelse,72,,5 1, 1,5 ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx Andel af samlede besæftigelse,6,,2,4,6,8 1, ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx,38 3,27 Andel af samlede besæftigelse,,2,4,6,8 1,, 1, 2, 3, 4, ERH4_ Erhvervsspecialisering 212 Faaborg.xlsx,78 Figuren viser forskellige branchers andel af beskæftigelsen i de private erhverv i kommunerne. Den stiplede linje viser kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet.,,2,4,6,8 1, 1,2

7 Erhvervsforhold Side 7 Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg-MIdtfyn Offentlige sektor Alle erhverv Procent Offentlige sektor Alle erhverv Hele landet Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx Offentlige sektor Alle erhverv Offentlige sektor Alle erhverv Hele landet Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx Offentlige sektor Alle erhverv Figurerne viser udviklingen i antal arbejdspldser i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. Hele landet ERH3_Udvikling i erhvervsstrukturen Faaborg.xlsx

8 Side 8 globaliseringsudfordringer iværksætteri - overlevelse og jobvækst 4, Langeland 3, Fredericia Ærø Jobskabelse 2, Haderslev Sønderborg Esbjerg Varde Billund Aabenraa Vejen Middelfart Kolding Vejle Tønder Kerteminde Nordfyns 1, Fanø, 45% 5% 55% 6% 65% Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 26 og 27, der stadig eksisterer efter fem år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 211 og 212, dvs. 5 år efter at virksomheden blev etablerert. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet., bearbejdet af e-statistik.dk nye virksomheders jobandel 212 5,% 5,4% 5,8% 6,% 6,1% 6,1% 6,7% 7,1% 7,5% 8,% 8,1% 8,1% 8,1% 9,2% 9,3% 9,4% 9,5% 9,6% 1,2% 11,% 12,4% 13,2% 7,5% 8,2% Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 212., bearbejdet af e-statistik.dk IV4_De nye virksomheders jobandel xlsx

9 Erhvervsforhold Side 9 Vækst i antal nye virksomheder Alle brancher Alle brancher -1% -75% -5% -25% % 25% 5% 75% 1% 125% 15% 175% -1% -75% -5% -25% % 25% 5% Alle brancher Alle brancher -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1% -6% -3% % 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% Alle brancher Figuren viser væksten i antal virksomheder etableret mellem 29 og 211. Væksten i antal nye virksomheder, kan indenfor de enkelte ressourceområder i de enkelte kommuner, være baseret på at der er et lille antal nye virksomheder. Derfor kan der ligge få virksomheder bag store vækstrater. -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% 1%

10 Side 1 globaliseringsudfordringer 73,8% af de årige i Faaborg- Midtfyns Kommune var i beskæfigelse i 212.

11 Arbejdsmarked Side 11 Arbejdsmarked Ledighed og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Ledighedsudvikling Antal fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken steg markant fra 29 til 21. Men udviklingen har fra juli 21 til juli 213 stabiliseret sig og følger nogenlunde samme niveau i hele perioden dog med et lille fald i beskæftigelsen inden for det sidste år. Ledighedsprocenten har gennem størstedelen af perioden været højest i og lavest i Kommune, der ligger på samme niveau som udviklingen på landsplan. Ufaglærte Uddannelsesniveauet blandt de ledige afspejler det generelle uddannelsesniveau i kommunerne. Der er flest med en erhvervsfaglig uddannelse og kort videregående uddannelse. De ufaglærte udgør også en stor andel af de ledige mens de højtuddannede (MVU og LVU udgør ca. 1 pct. af de ledige i kommunerne og Kommuner. Inden for ressourceområdet er der skabt flere arbejdspladser og virksomheder i og Kommuner. Uddannelsesniveauet blandt de ansatte på Fyn inden for er højere end inden for bl.a.. Udfordringen er, at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger faglært og højtuddannet arbejdskraft. Dette sker på bekostning af ufaglærte arbejdspladser og er en del af globaliseringen. Uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede inden for fødevarebranchen er præget af mange ufaglærte. Kun turismebranchen har en større andel ufaglærte. Der er mange ansatte med en erhvervsfaglig udd. og KVU inden for, Bygge, bolig, og.

12 Side 12 globaliseringsudfordringer Andel af årige i beskæftigelse ,4% 69,6% 7,1% 71,% 71,6% 71,9% 71,2% 73,8% 74,% 74,5% 76,1% 75,4% 76,5% 75,6% 74,9% Figuren viser andel årige i beskæftigelse i de fynske kommuner, på Fyn, i Hovedstaden, i Trekantområdet, i det østjyske bybånd og i hele landet i 212. Ledighedsprocent, Procent Landsdel Fyn Hele landet Hele Landet Landsdel Fyn 2 1 Figuren viser andel fultidsledige i pct. af alle forsikrede.

13 Arbejdsmarked Side 13 Udvikling i Ledighed På Fyn fordelt på a-kasser, Fyn HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF 15 Procent 1 5 Faglig Fælles a-kasse (3F Fødevareforbundet (NNF Handels- og Kontorfunktionærer (HK Kristelig a-kasse Metalarbejdere Figuren viser andel fultidsledige på Fyn i pct. af alle forsikrede fordelt på udvalgte A-kasser. HK: Organiserer ansatte inden for Handel og kontor Kristelig A-kasse: Tværfaglig a-kasse 3F: Industri,, Det offentlige, Byggebranchen, Det Grønne område og Privat Service, Hotel & Restauration Metalarbejdere: IT, teknik og metal NNF, Fødevareforbundet: Bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Kommunal ledighed fordelt på a-kasser, HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF Figurene viser andel fultidsledige i kommunerne og fordelt på udvalgte A-kasser Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 5

14 Side 14 globaliseringsudfordringer Kommunal ledighed fordelt på a-kasser, HK Kristelig a-kasse 3F Metalarbejdere NNF 1 5 Figurene viser andel fultidsledige i kommunerne, og fordelt på udvalgte A-kasser.

15 Arbejdsmarked Side 15 uddannelsesniveau 212 Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU 25,9% 3,3% 45,2% 5,4% 14,9% 5,3% 23,9% 4,% 45,6% 5,7% 15,8% 5,% 25,6% 4,2% 43,6% 5,5% 15,6% 5,6% 21,4% 7,% 34,6% 5,7% 18,5% 12,7% 2,6% 5,1% 41,6% 5,1% 21,9% 5,8% Fyn 23,1% 5,2% 4,7% 5,4% 17,4% 8,2% Hele landet 21,7% 6,2% 38,4% 5,5% 16,3% 11,9% Tabellen viser andel indbyggere (25-64 år fordelt på højest fuldførte uddannelse. Uddannelserne er grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse samt kort, mellemlang og lang videregående uddannelse (forkortet hhv. KVU, MVU og LVU. Udvikling i ANTAL arbejdspladser ,4% -1,2% -,1% -,4% -1,5% -1,8% -2,% -2,2% -2,4% -2,5% -2,8% -3,% -3,2% -3,4% -3,5% -4,1% -6,3% -6,6% -2,3% -1,%,3%,% 3,9% 2,8% Billund Fanø Esbjerg Kolding Vejen Middelfart Nordfyns Aabenraa Ærø Sønderborg Tønder Vejle Varde Fredericia Haderslev Langeland Kerteminde Syddanmark Hele landet Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landeti perioden Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. bearbejdet af e-statistik.dk

16 Side 16 globaliseringsudfordringer De beskæftigedes Uddannelsesniveau Private erhverv, FYN, 212 Møbler beklædning Bygge bolig 7% 8% 5% 1% 45% 48% 5% 42% 29% 66% 6% 3% Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og Ikke LVU erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Erhv. fagl. udd. og KVU Ikke erhv. komp. udd. MVU og LVU Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Sundhed IT Energi 22% 28% 5% 39% 12% 41% 41% 23% 5% 56% 47% 36% Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVUIkke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Sundhed/medico Ikke erhv. komp. udd. Erhv. fagl. udd. og KVU MVU og LVU Ufaglært Erhvervsfaglig uddannelse og KVU MVU og LVU Figurerne viser beskæftigede i private brancher på Fyn fordelt på uddannelsesniveau. De lediges uddannelsesniveau 212 Ufaglært Erhv. udd. og KVU MVU og LVU Antal ledige % 49% 1% % 54% 1% % 54% 12% 8 34% 47% 19% % 53% 16% Fyn 34% 5% 15% Hele landet 38% 43% 18% Tabellen viser antal ledige og ledige fordelt på højest fuldførte uddannelse.

17 Arbejdsmarked Side 17 forsørgerbrøk ,3 Antal borgere at forsørge pr årig 1,2 1,1 1,,9 Syddanmark Hele landet, Syddanmark Hele landet Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (-24 og 65+ årige og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige. Udvikling i antal beskæftigede , Fyn Fyn NY -1.9 Uden kompetencegivende udd Erhvervsfaglig udd. 1.8 KVU 4.85 MVU 3.95 LVU 3.65 Alle uddannelser Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 212 til 221. Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet Fyn (,, Kerteminde, Nordfyns,, Middelfart,,, Langeland og Ærø Kommuner. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE

18 Side 18 globaliseringsudfordringer -9 % Nettotilflytning til Kommune fra

19 Bosætning Side 19 Bosætning Befolkning, tilgængelighed og attraktivitet Befolkningsudvikling er den eneste af de fem fynske kommuner, der har haft en positiv nettotilflytning i 212. Det er specielt unge, der flytter til for at tage en uddannelse. Flytteopgørelsen viser, at flere af de kommuner, der har mange unge fraflyttere formår at tiltrække borgere, der er mellem 25 og 35 år. Dette er blandt andet tilfældet i Kommune. Behovet for uddannet arbejdskraft stiger, men uddannelsesopgørelser peger på, at det er vanskeligt at tiltrække unge med en MVU eller LVU i,, og Kommuner. Uddannelsesniveaet blandt tilflytterne og unge der bliver tilbage i kommunen, er lavere end niveauet hos fraflytterne. Denne tendens til brain-drain er problematisk for udviklingen i disse kommuner. Pendling Pendlingsmønstret for de fynske kommuner viser, at der er stor gensidig afhængighed pga. udvekslingen af beskæftigede borgere. Det betyder også, at ændringer i én kommune ikke blot har betydning for borgerne i netop den kommune, men det vil også få konsekvenser for borgerne i andre kommuner. Denne afhængighed er blevet større over de seneste 1 år, idet både indpendling i procent af antal arbejdspladser og udpendling i procent af antal beskæftigede borgere er steget. Inden for 6 minutter fra Faaborg kan man nå 152. arbejdspladser, hvilket er relativt få sammenlignet med byer som, og og lidt færre sammenlignet med. Inden for 3 minutter kan man nå 34.7 arbejdspladser. Det er over dobbelt så mange arbejdspladser som det er muligt at nå inden for 3 minutter fra by. Relationer og attraktivitet Borgerne i og Kommuner vurderer ikke selv deres lokalområde som attraktivt, men det gør til gengæld borgerne i og specielt i, hvor 81 pct. svarer, at der er attraktivt hvor de bor. Relationerne til de nærmeste og i nærområdet vurderes relativt lavt i, og i Kommuner, mens relationerne er lidt stærkere i og. Er lokalområdet attraktivt? 91% Figuren viser andelen af borgere, der mener deres lokalområde er attraktivt. 5% 5% 52% 52% 54% 57% 57% 59% 61% 65% 66% 68% 68% 73% 73% 73% 73% 73% 81% 73% 76% 67% Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213

20 Side 2 Globaliseringsudfordringer Befolkningsudvikling ,4% -6,4% -4,2% -4,2% -2,8% 3,7% 2,% 3,4% 2,% 1,8% 1,8% 1,4% 1,4%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,7%,6% -,3%,6% -,3% -,6% -,6% -,8% -,8% -,8% -,8% -1,% -1,% -1,3% -1,3% -1,5% -1,5% -1,6% -1,6% -1,7% -1,7% -2,8%,6%,6% 2,3% 2,3% 3,7% 3,4% Vejle Kolding Fredericia Fanø Esbjerg Billund Vejen Varde Ærø Tønder Vejle Kolding Fredericia Fanø Esbjerg Billund Middelfart MiddelfartKerteminde Kerteminde Vejen Varde Haderslev Haderslev Nordfyns Nordfyns Sønderborg Sønderborg Aabenraa Aabenraa Ærø Tønder Langeland LangelandSyddanmark Syddanmark Hele landet Hele landet Figuren viser befolkningsudviklingen (i pct. i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i perioden andel årige 213 Ærø Sønderborg Fanø Langeland Kerteminde Tønder Vejen Varde Haderslev Billund Aabenraa Fredericia Middelfart Vejle Kolding Esbjerg Nordfyns Syddanmark Hele landet 46,8% 49,4% 5,% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 5,8% 51,% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,3% 51,6% 51,7% 52,1% 5,9% 51,9% Figuren viser, hvor stor en andel af befolkningen, der er mellem 25 og 64 år i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet i 213. BEF4_Andel af årige ift. hele befolkningen xlsx

21 Bosætning Side 21 befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper og år år 65+ år Antal indb % -15% -6% -14% 17% 43% % -9% -6% -11% 16% 34% % -12% -6% -12% 17% 38% % 2% -2% % 14% 4% % -11% -6% -16% 17% 45% 58.2 Fyn 1% -6% -4% -7% 16% 41% 59.2 Hele landet 3% -1% -2% -1% 17% 43% Tabellen viser antal indbyggere samt befolkningsudvikling fra 28 til 213 og forventet befolkningsudvikling fra 213 til 233 i tre alderskategorier (i pct.. Kommunernes nettotilflytning og derover 1 til 5 til 1-1 til -1 og derunder Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

22 Side 22 Globaliseringsudfordringer pendling i alt Hvor mange pendler over kommunegrænserne i 212? Indpendling Udpendling Figuren viser antal ind- og udpendlere i kommunerne i 212. Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K Indp i alt pendling hvorfra hvorhen.xlsx Pendlingsmønstre på fyn 22 og 212 Indpendling i procent af antal arbejdspladser Udpendling i procent af antal beskæftigede borgere ,3% 31,1% 39,% 46,2% 27,9% 32,1% 36,3% 44,9% 26,5% 31,3% 37,8% 44,1% 27,% 3,5% 19,8% 23,2% 15,4% 22,1% 26,1% 29,2% Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K

23 Bosætning Side 23 Pendling Hvorfra og hvorhen? Kerteminde Middelfart Nordfyns 3. Ind Udp 6. Ind Udp 2.52 pendling hvorfra hvorhen.xlsx pendling hvorfra hvorhen.xlsx Kerteminde Nordfyns Kerteminde Ind Udp pendling hvorfra hvorhen.xlsx Ind Udp pendling hvorfra hvorhen.xlsx Indpendling Udpendling Langeland Ind Figuren viser, hvor de fleste indpendlere bor, og hvor de fleste udpendlere arbejder. pendling hvorfra hvorhen.xlsx Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K Udp

24 Side 24 Globaliseringsudfordringer Så langt kan man komme 213 Børkop Horsens Give Fredericia Bogense Taulov Strib Middelfart Kolding Vejle Kerteminde Munkebo Jelling Billund Søndersø Grindsted Otterup Kalundbor Slagelse Børkop Vissenbjerg Aarup Langeskov Korsør Bellinge Årslev Glamsbjerg Haderslev Brørup Ringe Fredericia Strib Bogense Otterup Middelfart Kolding Vejen Lunderskov Søndersø Munkebo Kerteminde Vamdrup Aarup Vissenbjerg Langeskov Bellinge Faaborg # Nordborg Aabenraa Haderslev Vojens Thurø By Glamsbjerg Ko Årslev ekro # Ringe Toftlund Augustenborg Rudkøbing Gråsten Sønderborg Faaborg Broager Nakskov borg Rødekro Løgumkloster Nordborg Aabenraa Thurø By Augustenborg Rudkøbing Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min. Tønder Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Faab.-Midtf. Antal årsværk inden for 6 min Kommune Viborg Holstebro Silkeborg Aarhus Herning Silkeborg Aarhus Herning Horsens Horsens Jyllinge Billund Grindsted Vejle Holbæk Roskilde Kalundborg Kolding Aarup Vamdrup Haderslev Esbjerg Vejen Bramming Haslev Middelfart Haslev Korsør Næstved Ringe Slagelse # Vojens Haderslev Køge Ringsted Munkebo Kerteminde Aarup Kolding København Greve Strand Otterup Vamdrup Ribe Vojens Næstved Ringe Toftlund Solrød Strand Bogense Fredericia Taastrup Roskilde Korsør Kalundborg Varde # Jyllinge Holbæk Vejle Slagelse Kerteminde Billund Køge Ringsted Munkebo Ribe Otterup Grindsted Greve Strand Solrød Strand Middelfart Vejen Bramming Fredericia Bogense København Taastrup Varde Toftlund Faaborg Rødekro Nordborg Vordingborg Tønder Sønderborg Nakskov Vordingborg Aabenraa Rudkøbing Sønderborg Nordborg Aabenraa Tønder Rødekro Faaborg Rudkøbing Nakskov Nykøbing F Nykøbing F Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min Kommune Antal årsværk inden for 3 min Antal årsværk inden for 6 min nd Juelsminde Vejle Kalundborg Jyderup Tøllø Børkop Bogense Fredericia Kolding jen Lunderskov Taulov Strib Søndersø Middelfart Høng Otterup Dianalund Munkebo Sorø Kerteminde Vamdrup Slagelse Aarup Vissenbjerg Langeskov Bellinge Frederiksb Korsør Årslev Fra hovedbyen i bil på: -3 min. 3-6 min. Vojens Haderslev Glamsbjerg Skælskør Næ Ringe Faaborg Rødekro Aabenraa # Gråsten Broager Nordborg Thurø By Augustenborg Rudkøbing Sønderborg Nakskov Padborg Sak Maribo Kommune Antal årsværk inden for 3 min. Antal årsværk inden for 6 min Kortene forudsætter at farten i byzoner er 4 km/t, på motortrafikveje 8 km/t, på motorveje 1 km/t og på andre veje er 7 km/t. Kilde: Region Syddanmark, KMS, Rejseplanen.dk, CVR og COWI

25 Bosætning Side 25 Flytninger fordelt på alder år -5 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto 1. Til Fra Netto 5 FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx 2-2 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto Vejen Til Fra Netto 1 FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år Til Fra Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Nettotilflytning er vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere i årene Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Til Fra Netto FLY3_Hvem flytter til og fra kommunen xlsx

26 Side 26 Globaliseringsudfordringer globaliseringsudfordringer andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen unge fortsat i kommunen og hjemvendte Fortsat i kommunen (pct. Hjemvendte (pct. Tabellen viser andelen (i pct. med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i Fortsat i kommunen: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune og forsat var bosiddende i kommunen 15 år senere. Hjemvendte: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune og flyttede væk, men igen var bosiddende i kommunen 15 år senere. Drenge Piger Drenge Piger Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø andel med MVU og LVu 15 år efter grundskolen fraflyttere og tilflyttere Fraflyttere (pct. Tilflyttere (pct. Tabellen viser andelen (i pct. med en mellemlang eller lang videregående uddannelse 15 år efter at de unge forlod grundskolen i Fraflyttere: Unge, der forlod grundskolen i fx Kommune, og ikke var bosat i kommunen 15 år senere. Tilflyttere: Unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end fx, men var bosat i fx Kommune 15 år senere. Drenge Piger Drenge Piger Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Ærø

27 Bosætning Side 27 tilfreds med levestandarden? 83% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 9% 9% 9% 91% 91% 91% 91% 91% 94% 1% 89% Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med deres levestandard. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213 bruger man sine evner og talenter? I høj grad I nogen grad I mindre grad/ slet ikke 42% 44% 14% Figurerne viser i hvor høj grad borgerne får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår % 47% 9% 41% 43% 16% 42% 45% 14% 42% 41% 17% Syddanmark 43% 44% 13% Har borgerne gode relationer til de nærmeste? i nærområdet? Fanø 1% Varde 86% Haderslev 97% Vejen 84% Ærø 96% Langeland 84% Tønder 94% Tønder 84% Middelfart 94% 84% Aabenraa 94% Fanø 83% Langeland 94% Ærø 83% Vejle 93% Middelfart 82% Vejen 92% Vejle 82% Varde 92% Billund 81% 92% Kerteminde 8% 92% Fredericia 8% Kolding 92% 8% Sønderborg 92% 8% Kerteminde 92% Sønderborg 78% Esbjerg 92% Haderslev 78% 91% Kolding 77% Fredericia 9% Aabenraa 76% 9% Esbjerg 76% Billund 89% Nordfyns 75% 89% 73% Nordfyns 88% 71% Figurerne viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med henholdsvis relationerne til de nærmeste og relationerne i nærområdet. Den orange stiplede linje er regionsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel (forår 213

28 Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur og siden lav vækst rammes og flere nabokommuner af globaliseringen i form af lukning af arbejdspladser. Nye job kræver omstilling hos virksomheder og medarbejdere. Men hvilke erhvervsområder skaber nye job nu og i fremtiden, og hvordan matcher arbejdsstyrkens og de lediges kompetencer disse? Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske satsning på at skabe nye job og ny beskæftigelse for de der rammes af virksomhedslukninger i Faaborg har Region Syddanmark udarbejdet nærværende analyse af de aktuelle erhvervsforhold, det lokale arbejdsmarked, arbejdsstyrkens kompetencer og områdets attraktivitet i forhold til bosætning. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

for Esbjerg Kommune Faktahæfte

for Esbjerg Kommune Faktahæfte for Kommune Faktahæfte Erhvervsstruktur Kommune er mest specialiseret inden for energi/miljø. Derudover er det de traditionelle erhvervsområder, der dominerer billedet. Der er flest beskæftigede inden

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 En regional vision Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 Vi skal til det område, som kaldes Syddanmark Sofie Lauridsen, vært ved MGP

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.10 SYDDANMARK I. State of the region BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.10 State of the region Der er bedring at spore, når man ser på, hvordan det går i regionen. Det viser det overvågningsnotat, som Region Syddanmark

Læs mere