t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer"

Transkript

1 t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer byanalyser. For mange af de mindre byer, som efter strukturreformen ikke længere er rådhusbyer, er der et stort behov for at få fundet en ny måde at forstå sig selv på en ny rolle eller identitet. Analysen i rapporten indgår i projektet En ny fremtid for, der har til formål at udvikle initativer i, som kan udnytte byens placering midt i Sønderjylland og bidrage til en positiv befolkningsudvikling. Projektet er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Region Syddanmark. Rapporten er desuden del af Regional Udviklingsplans initiativ i Sydvestjylland om Byroller og Byfunktioner. Initiativet er et samarbejde mellem kommunerne i Sydvestjylland og Region Syddanmark. Indhold Udviklingen efterspørgsel efter byen / side 5 Befolkningstal Befolkningsudvikling Ejendomspriser Basen byen indbyggere / side 9 Aldersfordeling Husstandstyper Socioøkonomisk status Uddannelse Indkomst Regional Udvikling / Strategi & Analyse Marts bemærk, at denne udgave, sammenlignet med tidligere rapport fra november 2014, er med opdaterede tal på side Rollen lokal centerfunktion / side 15 Tilgængelighed Arbejdspladser Pendling Til- og fraflytning Udvikling i området Foto: Hyldager Fotografi og Michael Kavin

3 Skarpere profil...enhver by er noget for nogen De store byer lokker og trækker flere og flere til. Samtidig er mange mindre byer og landdistrikter under pres befolkningstallet falder og gennemsnitsalderen stiger. Presset er endnu ikke massivt i, men det kan anes. Det er derfor nu, der stadig er mulighed for at handle ændre kurs og igen få vind i sejlene. Udvikling og beliggenhed I 2013 bor der samlet indbyggere i. Det er 41 færre end i 2008, hvilket svarer til et fald på på 1,2 procent. ligger centralt i Sønderjylland med nogen afstand til de større byer. Derfor har byen også en tydelig rolle at spille som lokalt center med både detailhandel og arbejdspladser. Mindre effekt for befolkningsudviklingen har det tilsyneladende for, at byens beliggenhed centralt i Sønderjylland sikrer let adgang til arbejdspladser både i kommunen og i byerne østpå og Trekantområdet. Tydelig byprofil og ressourcemåling I sammenligning med byerne Tønder, og tegnes der i denne rapport en profil af. Hvor mange bor der i byerne, og bliver der flere eller færre indbyggere? Er der mange børn, unge eller ældre, og er folk i arbejde? Det og mange andre spørgsmål kan der findes svar på i analysen, der kigger på byernes udvikling, byernes ressourcebase og rolle. Indbyggerne i byerne udgør ressourcebasen for byernes primære udviklingspotentialer. Er der noget at komme efter? Målet med analysen er at blive klogere på s udvikling, ressourcebase, udfordringer og potentialer. Analysen giver ikke klare svar på, hvordan udviklingen vendes, men et afsæt til at tegne en klarere profil af, hvem byen kunne være attraktiv for. For hvem er et sted, hvor livet kan leves, så det skaber den prioriterede og bedst mulige ramme om det ønskede familieog hverdagsliv? Byen i tal indbyggere TOFTLUND 783 personer er under 20 år husstande kr. koster en kvadratmeter parcel- eller rækkehus KR kr. tjener borgerne i gennemsnit pr. år arbejdspladser kan nås på 30 min. i bil fra

4 Side 4 Udviklingen efterspørgsel efter byen ud af de 45 mindre byer i Syddanmark har i årene 2008 til 2013 haft negativ befolkningsudvikling

5 regional Udviklingsplan Side 5 Efterspørgslen efter byen Befolkningsudviklingen Region Syddanmark gennemførte i 2010 analysen De mindre byer i Syddanmark.I analysen blev der sat fokus på de 45 byer i Syddanmark, der har mellem og indbyggere. Konklusionen var dengang, at det gik rigtig godt i langt de fleste af regionens mindre byer. 34 ud af de 45 byer havde haft en befolkningsudvikling ( ), der lå over befolkningsudviklingen for Region Syddanmark i samme periode (1,2 %). Under pres I analysen var, Gram og Ølgod de eneste byer med negativ befolkningsudvikling. Blandt andet derfor blev karakteriseret, som en bosætningsby under pres. Befolkningstallet I er stadigt svagt faldende, men det er ikke længere kun nogle få mindre byer, der har negativ befolkningsudvikling. I perioden 2008 til 2013 har 13 af 45 mindre byer i Syddanmark fået færre indbyggere. Med en meget stor spredning fra en vækst på 24,4 procent til et fald på 3,4 procent i de seneste fem år, så voksede de mindre byer samlet set 2,4 procent. Samlet efterspørgsel På de næste sider analyseres efterspørgslen efter by ved at se nærmere på befolkningsudviklingen og ejendomspriserne. De to mål er ikke nødvendigvis sammenfaldende, men supplerer hinanden. 41 I 2013 bor der personer i. Det er 41 færre end i 2008, hvilket svarer til et fald på 1,2 procent. Befolkningsudvikling i de mindre byer til 24,4 % 0 til 5 % -3,4 til 0 % en tidlig formiddag

6 Side 6 Udviklingen efterspørgsel efter byen befolkningstal De mindre byer i Syddanmark Befolkningsudvikling De mindre byer i Syddanmark Figuren viser befolkningstallets relative udvikling i de mindre byer i Tønder Kommune og samlet for de mindre byer i Syddanmark = Indeks Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Sådan har befolkningen udviklet sig i tønder kommune Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra 2008 til 2013 i kommunen fordelt på sogne. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -10 til -5 pct. under -10 pct. Højer # # Bredebro # Tønder # # # Agerskov #

7 regional Udviklingsplan Side 7 Befolkningstal og udvikling i Tønder kommune Befolkning Udvikling Udvikling Tønder Kommune ,2% -1,0% Tønder By ,3% -1,5% De mindre byer i Tønder Kommune: ,7% -1,0% ,2% -0,5% ,4% 0,9% Landsbyer ,6% -0,6% Landdistrikt ,3% -1,6% De mindre byer i Syddanmark 0,4% 2,4% befolkningsfordeling i Tønder Kommune Landdistrikt 29,8% Tønder By 19,4% Landdistrikt 29,2% Tønder By 19,6% Landsbyer 25,6% ,1% 8,3% 7,7% Landsbyer 25,2% ,4% 8,6% 8,1% Figurerne viser Tønder Kommunes befolkning i 2008 og 2013 fordelt på byer, landsbyer og landdistrikt. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Det koster én kvadratmeter bolig Gram 4.759, ,- Tønder 4.980, , ,- jels 7.201,- Gennemsnitlig kvadratmeterpris for handlede parcel- og rækkehuse i byerne i perioden fra 1. juli 2011 til 15. juni Kilde: Region Syddanmark og OIS

8 Side 8 Udviklingen basen byens indbyggere efterspørgsel efter byen 147 mænd mellem 20 og 29 år bor i i Til gengæld bor der kun 115 kvinder i samme aldersgruppe

9 Regional Udviklingsplan Side 9 byens Indbyggere Menneskelige ressourcer Indbyggerne i byerne er ressourcebase for de fleste af de udviklingsmuligheder byerne har. På de næste sider gives en profil af byens indbyggere i forhold til de demografiske og socioøkonomiske parametre alder, indkomst, uddannelse, husstandstype og socioøkonomisk status. Antagelsen er at det alt andet lige er en fordel for en bys udviklingsmuligheder: Jo bedre uddannede borgerne er Jo højere indkomstniveauet er Jo yngre byen er Jo højere andelen af familier er. De umiddelbare forudsætninger for at gribe og realisere udviklingspotentialerne i hver enkelt by, er derfor i udgangspunktet ikke de allerbedste. Andre ressourcer Andre ressourcer som frivillighed, ansvar og lokalt engagement er ikke mindst i denne sammenhæng af afgørende vigtighed for byernes udviklingspotentialer, men er ikke mulige at fange med denne type data. Basen Ressourcebasen i byerne i Tønder Kommune er med få undtagelser forbavsende ens målt på nævnte parametre. På dette grundlag og i sammenligning med gennemsnittet i Region Syddanmark er ressourcebasen i Tønder Kommunes byer mindre stærk. Ressourcebase 2012 Højeste uddannelse Husstande Socioøkonomi Andel med grundskole Andel med videregående Indkomst pr. husstand Andel enlige uden børn Andel årige Andel beskæftigede 48% 12% kr. 39% 48% 73% 46% 16% kr. 42% 48% 70% 48% 11% kr. 43% 46% 71% Tønder by 41% 21% kr. 46% 51% 69% Syddanmark 39% 21% kr. 37% 51% 74% Uddannelse er opgjort for alle over 15 år, som højest fuldførte uddannelse (grundskole er inkl. uopl.) Indkomst er gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand. Andel beskæftigede (erhvervsfrekvens) er opgjort blandt de årige.

10 B01_Befo Side 10 basen byens indbyggere Befolkning 2013 fordelt på alder og køn Alder 80+ år år år år år år år år år _B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller xlsx Tønder Tønder Kommune Alder 80+ år B01_Befo år år år år år år år år _B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller xlsx Hele landet Hele landet B01_Befo 80+ år Alder 80+ år Mænd Kvinder år år år år Figurerne viser befolkningen fordelt på køn og 10 års aldersgrupper i, Tønder Kommune og i hele landet år år år år år år år år år år år år _B01_Befolkningspyramide 10 årsintervaller xlsx

11 Regional Udviklingsplan Side 11 HUsstandsstørrelse % 4% 3% 2% 4% 10% 9% 8% 8% 12% 9% 10% 10% 9% 11% Mere end 5 personer 5 personer 37% 35% 35% 34% 34% 4 personer 3 personer 2 personer 39% 42% 44% 46% 38% 1 person Tønder Syddanmark HusstandstypeR Tønder by Syddanmark Par med børn 20% 19% 18% 15% 22% Enlig med børn 5% 5% 6% 7% 6% Par uden børn 32% 32% 30% 28% 29% Enlig uden børn 39% 42% 43% 46% 37% Tabellen viser husstande i byerne fordelt på forskellige husstandstyper. En mindre gruppe øvrige husstandstyper er udeladt (de udgør samlet 3-4 pct.) 25,7 % I er der børn i hver fjerde husstand, det tilsvarende tal for hele regionen er næsten 30 procent. 856 personer i er over 65 år svarende til knap 26 procent.

12 Side 12 basen byens indbyggere Personindkomst Tønder by Syddanmark KR. Gennemsnitlig årsindkomst pr. indbygger over 15 år kr kr kr kr kr. indkomstfordeling personer Over kr kr. til kr kr. til kr. Under kr. 21% 20% 19% 23% 26% 27% 26% 25% 27% 29% 29% 28% 26% 25% 26% 24% Tønder by Tabel og figur viser hhv. årsindkomst og fordeling af indkomst i indkomstintervaller. Begge er opgjort for indbyggere over 15 år. Husstandsindkomst Tønder by Syddanmark KR. Gennemsnitlig årsindkomst pr. husstand kr kr kr kr kr. indkomstfordeling husstande Over kr kr. til kr kr. til kr. Under kr. 22% 19% 18% 19% 25% 24% 21% 22% 24% 28% 29% 29% 29% 28% 32% 29% Tønder by Tabel og figur viser hhv. årsindkomst og fordeling af indkomst i indkomstintervaller.

13 Regional Udviklingsplan Side 13 Hvad laver de årige? 10% 10% 4% 5% 13% 8% 6% 4% 18% 3% 4% 7% 17% 19% 9% 5% 15% 3% 68% 4% 4% 66% 65% 65% 68% Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Udenfor arbejdsstyrken løgumkloster Figuren viser socioøkonomisk status i 2012 for indbyggere i alderen år. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Tønder by Statistik Syddanmark Uddannelsesniveau Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU 46,0% 2,9% 36,5% 3,0% 7,3% 1,9% 42,5% 3,2% 34,7% 3,5% 10,0% 2,2% 45,0% 3,2% 37,7% 3,0% 6,2% 1,6% Tønder by 36,3% 5,6% 32,5% 3,4% 12,5% 4,8% Syddanmark 39,1% 5,8% 34,1% 3,9% 12,3% 4,8% Tabellen viser indbyggere over 15 år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse).

14 Side 14 rollen Udviklingen lokal centerfunktion efterspørgsel efter byen 19% De seneste fem år har haft 153 tilflyttere fra landdistrikterne i Tønder Kommune. Det svarer til knap 19% af samtlige tilflyttere i perioden

15 Regional Udviklingsplan Side 15 lokal centerfunktion Aktivitetsniveauet i de fleste byer holdes ikke kun oppe af de indbyggere, der bor i byen. Afhængig af antallet af arbejdspladser i byen, detailhandlens styrke og nærheden til andre større eller mindre byer, er de fleste byer af en vis størrelse på forskellig vis lokalt center for et landdistrikt og eventuelt et antal landsbyer. Lokalt center spiller til trods for sin størrelse en betydelig rolle som lokalt center Den rolle er tydeligst i forhold til de omkringliggende landdistrikter i både Tønder og Haderslev Kommuner, men også i forhold til de mindre nabobyer. Udviklingen i de områder har derfor også stor betydning for udviklingen i byen. Bor man i har man adgang til næsten en kvart million danske arbejdspladser i en radius af en times transport Det ses blandt andet på den daglige trafik af ind- og udpendlere i. Samlet pendler 770 -borgere til et job uden for byen, mens næsten ligeså mange med bopæl andre steder, arbejder i by. Beliggenhed På de næste sider analyseres tilgængeligheden til arbejdspladser med udgangspunkt i, ind- og udpendling visualiseres, der sættes tal på antallet af arbejdspladser og omfanget af til- og fraflytning. De fleste indpendlere kommer fra nærområdet og nabobyer, mens udpendlerne i højere grad kører længere væk til eksempelvis Tønder by, Vojens og Kolding. Derudover kigges der på befolkningsudvikling i sognene omkring. Ølgod Hedensted Grindsted Centralt i Sydjylland Så langt kan man komme fra i bil på: Jelling Billund Juelsminde Vejle Børkop Varde Bogense Fredericia Strib Holsted Esbjerg Bramming Brørup Vejen Lunderskov Otterup Middelfart Kolding Søndersø Munkebo Vamdrup 0-30 minutter minutter Aarup Årslev Assens Kilde: Region Syddanmark og CVR Langesko Bellinge Ribe Med bopæl i kan man, inden for: 30 min. nå arbejdspladser 60 min. nå arbejdspladser Vissenbjerg Odense Vojens Glamsbjerg Haderslev Ringe Faaborg Svendb Rødekro Aabenraa Nordborg Augustenborg Tønder Gråsten Broager Padborg Sønderborg

16 Side 16 Rollen lokal centerfunktion Adgang til Arbejdspladser 2012 Antal arbejdspladser indenfor indenfor Tilgængelighed til årsværk en halv times kørsel: 30 min. i bil til to til to til to til to til to til to til to til to Kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor en halv times kørsel i bil. Udenlandske arbejdspladser, eksempelvis tyske, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CVR Arbejdspladser, årsværk, Sårbarhed Tønder by Arbejdspladsbalance (arbejdspladser pr årig) 0,83 0,93 0,85 1,07 Antal årsværk (virksomheder i byen) Sårbarhed (største virksomheds andel af arbejdspladser) 12% 18% 17% 14% Antal udpendlere (bopæl i byen og arbejde andet sted) Antal indpendlere (arbejde i byen og bopæl andet sted) Kilde: Region Syddanmark, CVR og Danmarks Statistik

17 Regional Udviklingsplan Side 17 Indpendling til fordelt på Kommuner Esbjerg 6% Øvrige 11% Aabenraa 10% Tønder 44% Figuren viser fordeling af indpendlere 2012 til fordelt på kommuner. Haderslev 29% Udpendling fra fordelt på Kommuner Vejen 7% Kolding 7% Øvrige 11% Tønder 35% Esbjerg 7% Figuren viser fordeling af udpendlere 2012 fra fordelt på kommuner. Aabenraa 12% Haderslev 21%

18 Side 18 Rollen lokal centerfunktion ind- og udpendling fordelt på byer Figuren viser fordeling af udpendlere 2012 fra fordelt på kommuner Udpendlere Indpendlere 50 0 Figuren viser de byer og landområder, hvor flest pendler til og fra. Udpendling fra Antal, der pendler til et job i en anden by: 1 til 5 personer 6 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i et landdistrikt opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer

19 Regional Udviklingsplan Side 19 Indpendling til Antal, der pendler til et job i fra en anden by: 1 til 5 personer 6 til 20 personer over 20 personer Antal, der pendler til et job i fra et landdistrikt opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 10 personer over 10 personer pendling til og fra Nettoindpendling fordelt på byer: over 10 6 til 10 1 til 5-1 til -5-6 til -10 under -10 Nettoindpendling er opgjort, som antal indpendlere fratrukket antal udpendlere. Grøn farve viser fra hvilke byer, der er nettoindpendling til. Rød farve viser til hvilke, der er nettoudpendling.

20 Side 20 Rollen lokal centerfunktion Assens (2) Flytninger fordelt på alder Antal flytninger år år år år år år år år år 90 + år Til Fra Netto Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder i årene Nettotilflytning er vist som en kurve.. Bemærk, at figuren er opdateret marts 2014 top 10 over Tilflytninger til fordelt på kommuner Tabellen viser de kommuner i landet, som får flest tilflyttere fra. Bemærk, at tabellen er opdateret marts 2014 Kommune Fraflyttere Alle xlsx Andel af samtlige fraflyttere Tønder (øvrig) ,9% Haderslev ,3% Aabenraa 89 6,6% Esbjerg 61 4,5% Kolding 58 4,3% Til udlandet 57 4,2% Vejen 48 3,6% Århus 46 3,4% Sønderborg 37 2,7% Fredericia 21 1,6% Kommune Tilflyttere Andel af samtlige tilflyttere Tønder (øvrig) ,6% Haderslev ,8% Aabenraa 72 5,4% Kolding 51 3,8% Esbjerg 49 3,7% Sønderborg 36 2,7% Vejen 36 2,7% Århus 35 2,6% København 13 1,0% Varde 13 1,0% top 10 over fraflytninger fra fordelt på kommuner Tabellen viser de kommuner i landet, som afgiver flest fraflyttere til. Bemærk, at tabellen er opdateret marts 2014

21 Regional Udviklingsplan Side 21 Top 10 over tilflytninger Fordelt på byer Tilflyttere Andel af samtlige tilflyttere Fra landområde i Tønder Kommune ,8% Agerskov 68 5,1% Haderslev 66 4,9% Tønder 43 3,2% Kolding 40 3,0% Branderup 34 2,5% Arrild 33 2,5% Tabellerne viser de byer, som får flest tilflyttere fra. Bemærk, at tabellen er opdateret marts 2014 Aarhus 29 2,2% Aabenraa 24 1,8% 19 1,4% Top 10 over fraflytninger fordelt på byer Fraflyttere Andel af samtlige fraflyttere Til landområde i Tønder Kommune ,6% Haderslev 90 6,7% Til udlandet 57 4,2% Agerskov 50 3,7% Kolding 48 3,6% Tønder 44 3,3% Aarhus 42 3,1% Tabellerne viser de byer, hvor flest fra flytter til. Bemærk, at tabellen er opdateret marts 2014 Arrild 41 3,0% Vojens 39 2,9% Aabenraa 29 2,2%

22 Side 22 Rollen lokal centerfunktion Tilflytning fra Sydjylland Antal, der flytter til fra en anden by: 1 til 10 personer 11 til 20 personer over 20 personer Antal, der flytter til fra et landdistrikt opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 20 personer over 20 personer Bemærk, at kortet er opdateret marts 2014 Fraflytning til Sydjylland Antal, der flytter fra til en anden by: 1 til 10 personer 11 til 20 personer over 20 personer Antal, der flytter fra til et landdistrikt opgjort pr. kommune: 1 til 5 personer 6 til 20 personer over 20 personer Bemærk, at kortet er opdateret marts 2014

23 BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsudvikling omkring Befolkningsudvikling i sogne omkring Over 0 pct. -4 pct. til 0 pct. -8 pct. til -4 pct. Lavere end -8 pct. Vodder -5,4% Spandet -2,8% Højrup -4,6% Arrild -0,9% Nørre Løgum -6,1% Gram -2,6% -1,2% Branderup -8,6% Tirslund Regional Udviklingsplan Side 23 Nustrup 0,5% -15,5% Agerskov -4,4% Bevtoft -5,4% 12% 8% 4% 0% befolkningsudvikling i området fordelt på alder og køn % -8% -12% Mænd Kvinder Samlet -16% 0-9 år år år år år år år år 80+ år

24 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer byanalyser. For mange af de mindre byer, som efter strukturreformen ikke længere er rådhusbyer, er der et stort behov for at få fundet en ny måde at forstå sig selv på en ny rolle eller identitet. Analysen i rapporten indgår i projektet En ny fremtid for, der har til formål at udvikle initativer i, som kan udnytte byens placering midt i Sønderjylland og bidrage til en positiv befolkningsudvikling. Projektet er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Region Syddanmark. Rapporten er desuden del af Regional Udviklingsplans initiativ i Sydvestjylland om Byroller og Byfunktioner. Initiativet er et samarbejde mellem kommunerne i Sydvestjylland og Region Syddanmark. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

kommune viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer

kommune viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer Regional Udviklingsplan mindre stationsbyer i Esbjerg kommune Befolkningsudvikling Ressourcer Tilgængelighed Lokalt center viden til handling analyse af mindre byer i Syddanmark Introduktion Viden til

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE Esbjerg by befolk fra 20 Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ Befolkning Uddannelse Indkomst 012 mx100m). udviklingen fra centrum. OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE FORORD

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING

BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING BYERNE I VEJLE KOMMUNE EN ANALYSE AF VEJLE, BØRKOP, EGTVED, GIVE OG JELLING RAPPORTENS BUDSKABER Vejle er en by i befolkningsmæssig vækst og der er flere, der flytter til byen end fra byen. Det er især

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE DE MINDRE BYER i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE INTRO Forord Indhold En række af Region Syddanmarks mindre byer står i disse år i en situation, hvor der er behov for

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer

VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET. Byer & bosætning SYDDANMARK. Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer SYDDANMARK Byer & bosætning VI PENDLER LÆNGERE TIL JOBBET Nyt tal punkterer myten om, at borgerne valfarter mod de større byer Syddanskerne vil hellere køre længere i bilen fremfor at flytte 1 intro Tekst:

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - ( &''&! ))! &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

ÆRØ KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad ÆRØ KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber Effektive

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI

VEJLE. tæt på. Område, kvarter og bydel. EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK. Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst COWI VEJLE EN byanalyse FRA REGION SYDDANMARK tæt på Område, kvarter og bydel COWI Bosætning Byudvikling Uddannelse Indkomst forord Indhold Vejle - Tæt på sætter Vejle By under lup. Der er tale om en ny type

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2017 Antallet af iværksættere stiger nu mere end byrådets erhvervspolitiske målsætning frem mod 2020 Læs side 11 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER JUNI 2017 INDLEDNING

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere

TAL NO.14 SYDDANMARK I. Her går det faktisk godt BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.14 SYDDANMARK I. Her går det faktisk godt BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.14 Her går det faktisk godt Meget ser anderledes ud i Syddanmarks mindre byer end for bare få år tilbage. Tabet af centerby-status efter kommunesammenlægningerne

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 92 Offentligt. i syddanmark. BYANALYSE

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 92 Offentligt. i syddanmark. BYANALYSE Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 92 Offentligt DE MINDRE BYER i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE INTRO Forord Indhold En række af Region Syddanmarks

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side X VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER JUNI 2016 2016 INDLEDNING September-udgaven

Læs mere