Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE"

Transkript

1 Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

2 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den mærkespænding, der er angivet på maskinen. Generelle kommentarer vedrørende sikkerhed Denne symaskine må ikke anvendes er personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i at anvende symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, og før du skal gøre den ren. Sluk for symaskinen ( 0 ), når du foretager justeringer i området omkring nålen, f.eks. ved trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af undertråd, udskiftning af trykfod osv. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hold ngrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug sikkerhedsbriller. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Træk altid stikket ud, før du udskifter elpæren. Udskift elpæren med en af samme type (dvs. samme spænding og watt). Bemærk venligst, at ved bortskaffelse skal dette produkt genbruges i henhold til relevante nationale regler vedr. elektriske/elektroniske produkter. Ved tvivl, kontakt venligst din forhandler for retningslinier.

3 140 år med magiske nyskabelser Der var engang en kongelig våbenfabrik, som blev grundlagt i 1689 ved vandfaldet i den lille by Huskvarna i Sverige. Her fremstillede man de bedste musketter og ri er, som blev brugt af kongens hær, da de forsøgte at erobre Europa. Med tiden blev der færre og færre krige, og virksomheden gik over til at fremstille andre varer. I 1872 besluttede Husqvarnas bestyrelse at begynde at fremstille symaskiner med navnet NORDSTJERNAN (NORDSTJERNEN)! Ti år senere blev FREJA -symaskinen en stor succes. Den kunne sy stingene i en pæn, lige linje, hvilket ikke havde været muligt med de tidligere modeller. Som årene gik k HUSQVARNA VIKING -symaskinerne ry for at være de mest innovative maskiner med tidsbesparende funktioner, så syentusiaster kunne fokusere på glæden ved at sy. Dette gælder stadig i dag, og brandet har fået mange teknologiske patenter på innovative fremskridt inden for syindustrien. For tre hundrede år siden forsøgte Sverige at erobre Europa, men i stedet erobrede HUSQVARNA VIKING sy- og broderimaskiner hele verden! Tillykke med din nye HUSQVARNA VIKING TRIBUTE Limited Edition symaskine, som er designet for at fejre vores 140 års jubilæum! Tak......fordi du sprederglæden ved at sy!

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Maskinoversigt... 5 Medfølgende tilbehør... 6 Introduktion til syning Udpakning... 7 Sammenpakning efter syning... 7 Tilbehørsæske... 7 Større arbejds ade... 7 Brug af friarmen... 7 Tilslutning af ledningen til fodregulatoren... 8 Tilslut netledningen og fodregulatoren... 8 Sænkning af transportøren... 8 Udskiftning af trykfoden... 9 Udskiftning af nålen... 9 Nåle... 9 Trådrulleholdere og trådrulleplader...10 Trådning af overtråden...11 Nåletråder...12 Klipning af tråden...12 Trådning af dobbeltnål...13 Spoling af undertråden, Isætning af spolen...15 Trådspænding...15 EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM (ESS)...16 Sådan begynder du at sy...16 Betjening af maskinen Funktionsknapper...17 Nålestop oppe/nede...17 Sensorfod op/ekstra løft...17 Sensorfod ned/drejeløft...17 Stop...17 Hastighed...17 FIX...17 Tilbagesyning...17 Funktionsknapper på frontpanelet...18 Alternativ visning...18 Stinglængde/stingtæthed...18 Stingbredde/nåleposition...18 Slet...18 Sømvalg...18 Brugervenlige pileknapper...18 Sømmenu...18 Skrifttypemenu...18 Skift til store eller småbogstaver eller tal...18 Gem i Mine sømme...18 Programmeringsfunktion...18 Menuen Indstillinger...19 Vandret spejlvending...19 Eksklusive SEWING ADVISOR...19 Syfunktionen...20 Valg af søm...21 Valg af skrifttype...21 Programmering Menuen INDSTILLINGER...25 Trykfodstryk...25 Pivothøjde...25 Sensorfod auto...25 Automatisk FIX...25 Dobbeltnål...25 Sikker stingbredde...25 Frihånd ydende...26 Frihånd fjeder...26 Knaphulsbalance...26 Lydalarm...26 Kontrast...26 Sprog...26 Softwareversion...26 Pop op-meddelelser...27 Grundlæggende teknikker Eksklusiv SEWING ADVISOR...30 Søm...31 Overkastning...31 Overlocksøm...32 Rining...33 Stopning og reparation...33 Usynlig oplægning...34 Oplægning...35 Isyning af knaphuller...36 Isyning af knapper...38 Isyning af lynlåse...39 Frihåndsquiltning...40 Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af elpærer...41 Rengøring af maskinen...41 Rengøring af området omkring undertrådsspolen...41 Rengøring af området under undertrådsspolen...41 Montering af stingpladen...41 Fejl nding...42 Sømtabel - menu 1. Nyttesømme...44 Sømoversigt...46 Alfabeter...46

5 MASKINOVERSIGT 1. Låg 2. Forspændingstrådfører 3. Trådspændingsskiver 4. Trådgiver 5. Trådspændingsvælger 6. Trådspænding til undertrådsspoling 7. Panel med funktionsknapper 8. Trådkniv 9. Elpærer 10. Stik til automatisk knaphulsmåler 11. Nåletråder 12. Trykfod 13. Stingplade 14. Undertrådsdæksel 15. Friarm 16. Knap til sænkning af transportør 17. Nålestang med skrue 18. Trykfodsstang 19. Trykfodsfæste 20. Sømoversigt 21. Trådrulleholder 22. Trådrulleplader 23. Hjælpetrådrulleholder 24. Spolespindel, spolestop 25. Trådkniv til undertråd 26. Håndhjul 27. Gra sk display 28. Frontpanel med funktionsknapper 29. Tænd/sluk-knap, stik til netledning og fodregulator 5

6 MEDFØLGENDE TILBEHØR Trykfødder Nyttefod A Er monteret på maskinen ved levering. Denne trykfod er primært beregnet til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0. Nyttefod B Denne trykfod er beregnet til syning af dekorative sømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på mindre end 1,0. Kanalen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så trykfoden fremføres ubesværet over sømmene. Knaphulsfod C Denne trykfod bruges til trinvis syning af knaphuller. Placer stofkanten efter styrelinjerne på trykfodståen. De to kanaler på undersiden af foden sikrer jævn fremføring over knaphulsstolperne. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærket knaphul. Fod til usynlig oplægning D Denne trykfod bruges til usynlig oplægning. Inderkanten på trykfoden styrer stoffet. Den højre tå på trykfoden er konstrueret til at glide langs oplægningskanten. Lynlåsfod E Denne trykfod kan klikkes på både til højre og til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på lynlåsens sider. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder eller for at dække en bred indlægstråd. Trykfod H med glidesål Denne trykfod med belægning på undersiden bruges til syning i skumplast, vinyl, plastik eller læder og nedsætter risikoen for, at disse materialer klæber til trykfoden. Kantsyningsfod J Denne trykfod bruges til overkastning og overlock. Stingene dannes over stiften, hvilket forhindrer rynkning ved stoffets kant. Brodér-/stoppefod R Denne trykfod bruges til frihåndsstopning, quiltning og broderi. Et-trins knaphulssensorfod Når denne trykfod er sluttet til maskinen, sys knaphullet i en passende længde i forhold til den knapstørrelse, du har indstillet på maskinen Glideplader (2) 2. Elpæreskifter 3. Sømopsprætter 4. Børste 5. Skruetrækker 6. Filtskive (2) 7. Ekstra trådrulleplader, én stor, én lille. 8. Undertrådsspoler (5) 9. Afstandsholder/knapplade 10. Trådnet. Sæt nettet på trådrullen, når du bruger syntetisk tråd, der nemt rulles ud (2). Nåle ikke på billedet 6

7 UDPAKNING 1. Placer maskinen på en stabil, plan ade. Fjern emballagen, og løft beskyttelseslåget af. 2. Fjern emballagen og fodregulatoren. 3. Maskinen leveres med en tilbehørspose, en netledning og en ledning til fodregulatoren. 4. Aftør maskinen, specielt rundt om nålen og stingpladen, for at fjerne eventuelt snavs før syning. SAMMENPAKNING EFTER SYNING 1. Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 2. Træk ledningen ud af vægstikket og derefter ud af maskinen. 3. Træk ledningen til fodregulatoren ud af maskinen. Rul ledningen til fodregulatoren op i rummet på undersiden af fodregulatoren. 4. Kontrollér, at alle tilbehørsdele er i tilbehørsæsken. Sæt æsken på maskinen bag ved friarmen. 5. Placer fodregulatoren i rummet over friarmen. 6. Sæt beskyttelseslåget på igen. TILBEHØRSÆSKE I tilbehørsæsken ndes der særlige rum til trykfødder og undertrådsspoler samt plads til nåle og andet tilbehør. Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt. STØRRE ARBEJDSFLADE Pladsen på højre side af nålen, mellem nålen og friarmen, giver dig betydelig ekstra plads. Dette gør det meget nemmere at sy store projekter og quilte end på andre symaskiner. Lad tilbehørsæsken blive siddende på maskinen for at få en stor, ad arbejds ade. BRUG AF FRIARMEN Træk tilbehørsæsken mod venstre, når du vil fjerne den for a bruge friarmen. Brug friarmen til at gøre det nemmere at sy bukseben og ærmeoplægning. Når du vil sætte tilbehørsæsken tilbage igen, skal du skubbe den på maskinen, indtil den er på plads. Introduktion til syning 7

8 TILSLUTNING AF LEDNINGEN TIL FODREGULATOREN Blandt tilbehøret nder du fodregulatoren med tilhørende ledning. Det er kun nødvendigt at slutte fodregulatorledningen til fodregulatoren den første gang, du skal bruge maskinen. 1. Tag ledningen til fodregulatoren ud. Ved fodregulatoren om. Slut ledningen til stikket i rummet til fodregulatoren. 2. Skub ledningen godt i for at sikre, at den er korrekt tilsluttet. 3. Læg ledningen i åbningen på undersiden af fodregulatoren. TILSLUT NETLEDNINGEN OG FODREGULATOREN På undersiden af maskinen nder du oplysninger om netspænding (V) og frekvens (Hz). Før du sætter fodregulatoren til, skal du kontrollere, at den er af typen FR5 (se undersiden af fodregulatoren). 1. Sæt fodregulatorledningen i det forreste stik nederst i højre side på maskinen. 2. Sæt netledningen i det bageste stik nederst i højre side på maskinen. 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for strømmen og lyset. SÆNKNING AF TRANSPORTØREN Transportøren sænkes, når du skubber knappen på forsiden af friarmen til højre. Skub knappen til venstre, hvis du vil hæve transportøren. Transportøren hæves, når du begynder at sy. Transportøren skal sænkes ved isyning af knapper og ved frihåndssyning Introduktion til syning

9 UDSKIFTNING AF TRYKFODEN Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 1. Sørg for, at nålen er hævet til højeste position, og at også trykfoden er hævet. Træk trykfoden imod dig selv. 2. Ret tværstiften på trykfoden ind efter åbningen i trykfodsfæstet. Skub tilbage, indtil trykfoden klikker på plads. UDSKIFTNING AF NÅLEN Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 1. Brug hullet i afstandsholderen til at holde nålen med. 2. Løsn skruen i nålestangen med skruetrækkeren. 3. Fjern nålen. 4. Isæt den nye nål ved hjælp af afstandsholderen. Skub den nye nål opad, så den ade side vender væk fra dig, indtil den ikke kan komme længere. 5. Stram skruen med skruetrækkeren. NÅLE Symaskinenålen spiller en vigtig rolle for at opnå gode syresultater. For at sikre, at du syr med en kvalitetsnål, anbefaler vi nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med din maskine, indeholder nåle i de størrelser, der oftest bruges til syning i vævet stof og elastisk stof. A B C D Universalnål (A) Universalnåle har en let afrundet spids og fås i mange forskellige størrelser. Nålene kan bruges til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -kvaliteter. Stræknål (B) Stræknåle har et specielt skaft, der skal forhindre overspringning af sting ved ujævnheder i stoffet. Til strikstof, badetøj, eece, syntetisk ruskind og læder. Mærket med et gult bånd. Denimnål (C) Denimnåle har en skarp spids, der kan gennemtrænge tætvævede stoffer, uden at nålen bøjes. Til kanvas, denim, mikro ber. Mærket med et blåt bånd. Wingnåle (D) Wingnålene har brede vinger på begge sider af nålen, der danner huller i stoffet ved syning af entredeux-sømme og andre hulsømme i stoffer af natur bre. De bedste resultater fås, hvis sømbredden mindskes. 1 2 BEMÆRK! Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med en skarp spids (1). En beskadiget nål (2) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. En beskadiget nål kan også beskadige stingpladen. Introduktion til syning 9

10 TRÅDRULLEHOLDERE OG TRÅDRULLEPLADER Din symaskine har to trådrulleholdere, en hovedtrådrulleholder og en hjælpetrådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle typer tråd. Hovedtrådrulleholderen kan justeres og kan bruges i vandret stilling (tråden trækkes ud af den stationære trådrulle) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette stilling til alle standardtrådruller og den lodrette stilling til store trådruller eller specialtråd. Vandret stilling Vip trådrulleholderen en anelse op fra den vandrette stilling for at gøre det nemmere at sætte trådrullen på holderen. Tråden skal løbe over toppen mod urets retning som vist på billedet. Sæt en trådrulleplade på (se nedenfor), og vip derefter trådrulleholderen tilbage i vandret stilling. Der sidder to trådrulleplader på trådrulleholderen ved levering. Ved mellemstore trådruller placeres den mellemstore trådrulleplade (A) foran trådrullen. Ved store trådruller placeres den store trådrulleplade (B) foran trådrullen. Den ade side af trådrullepladen skal presses fast ind mod trådrullen. Der må ikke være mellemrum mellem trådrullepladen og trådrullen. Der medfølger to ekstra trådrulleplader, en lille og en stor, som tilbehør til maskinen. Den lille trådrulleplade kan bruges til små trådruller. Den anden store trådrulleplade kan bruges, når du spoler undertråd fra en ekstra trådrulle, eller når du syr med dobbeltnål. Lodret stilling Løft trådrulleholderen op, og vip den helt mod højre. Lås trådrulleholderen fast i lodret stilling ved at trykke den let ned. Sæt den store trådrulleplade på. Ved brug af trådruller, der er mindre end den mellemstore trådrulleplade, eller ved brug af specialtråd, skal du sætte en ltskive under trådrulle for at undgå, at tråden trækkes for hurtigt af. Ved brug af større trådruller er det ikke nødvendigt at bruge en ltskive. BEMÆRK! Du skal ikke sætte en trådrulleplade oven på trådrullen, da dette vil forhindre trådrullen i at rotere. Hjælpetrådrulleholder Hjælpetrådrulleholderen bruges, når du skal spole undertråd fra en ekstra trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle, fordi du skal sy med dobbeltnål. Vip hjælpetrådrulleholderen op mod dig selv og mod venstre. Sæt den store trådrulleplade på. Ved trådruller, som er mindre end den mellemstore trådrulleplade, skal du anbringe en ltskive under trådrullen for at forhindre, at tråden ruller for hurtigt af. Filtskiven skal ikke bruges til større trådruller. B A 10 Introduktion til syning

11 A B D C E TRÅDNING AF OVERTRÅDEN Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er oppe. Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 1. Sæt trådrulle og trådrulleplade på trådrulleholderen som beskrevet. 2. Trådrulleholder i vandret stilling: Før tråden hen over og bag ved forspændingstrådføreren (A) og under trådføreren (B). Trådrulleholder i lodret stilling: I stedet for at føre tråden ind i forspændingstrådføreren (A), skal du føre den direkte under trådføreren (B). 3. Før tråden ned mellem trådspændingsskiverne (C). 4. Fortsæt med at tråde i den retning, pilene viser. Før tråden fra højre og ind i udskæringen på trådgiveren (D). 5. Før tråden ned og om bag den sidste trådfører lige over nålen (E). Introduktion til syning 11

12 NÅLETRÅDER Nålen skal være oppe for at bruge den indbyggede nåletråder. Vi anbefaler også, at du sænker trykfoden. 1. Brug grebet til at trække nåletråderen hele vejen ned, så tråden fanges under trådføreren (A). 2. Skub grebet bagud for at føre nåletråderen fremad, indtil metal angerne dækker nålen. En lille krog går nu igennem nåleøjet (B). 3. Placer tråden under angerne foran nålen, så tråden fanges ind i den lille krog (C). 4. Lad nåletråderen svinge forsigtigt tilbage. Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen. 5. Placer tråden under trykfoden. A 1 2 C B BEMÆRK! Nåletråderen kan bruges til nålestørrelse Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller mindre, til vingnåle, dobbeltnåle, trippelnåle eller når knaphulssensorfoden er slået til. Der er ndes også andet ekstraudstyr, der kræver manuel trådning af nålen. 3 Når du tråder nålen manuelt, skal du kontrollere, at nålen trådes forfra og bagud. Det hvide trykfodsfæste gør det let at se nåleøjet. Undertrådsdækslet kan bruges som forstørrelsesglas. 4 KLIPNING AF TRÅDEN Når du er færdig med at sy, skal du klippe trådene over ved at hæve trykfoden og trække tråde fra bagsiden om til forsiden og ind i trådkniven på venstre side af maskinen. 12 Introduktion til syning

13 TRÅDNING AF DOBBELTNÅL Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 1. Indsæt en dobbeltnål. 2. Brug en ekstra trådrulle, eller spol en undertrådsspole med den tråd, du vil bruge som den anden overtråd. 3. Løft trådrulleholderen op, og vip den helt mod højre. Lås trådrulleholderen fast i lodret stilling ved at trykke den let ned. Sæt den store trådrulleplade på. Ved trådruller, som er mindre end den mellemstore trådrulleplade, skal du anbringe en ltskive under trådrullen. 4. Anbring den første trådrulle på trådrulleholderen. Trådrullen skal dreje med uret, når tråden trækkes ud af trådrullen. 5. VENSTRE NÅL: Tråd maskinen som beskrevet på side 12, og kontrollér, at tråden ligger mellem de venstre trådspændingsskiver (A). Tråd venstre nål manuelt. 6. Træk hjælpetrådrulleholderen ud, og sæt den store trådrulleplade på. Ved trådruller, som er mindre end den mellemstore trådrulleplade, skal du anbringe en ltskive under trådrullen. 7. Anbring den anden trådrulle på trådrulleholderen. Trådrullen skal dreje mod uret, når tråden trækkes ud af trådrullen. 8. HØJRE NÅL: Tråd maskinen som før, men denne tråd skal ligge mellem de højre trådspændingsskiver (A) og uden for trådføreren (B). Tråd højre nål manuelt. BEMÆRK! Brug kun symmetriske dobbeltnåle. (C). Denne type dobbeltnål må ikke bruges (D), da den kan beskadige symaskinen. C D A B SPOLING AF UNDERTRÅDEN, NÅR MASKINEN ER TRÅDET Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålene er i højeste position. BEMÆRK! Ved spoling af undertråd må du ikke bruge en trykfod af plastik. 1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen øverst på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender opad. Brug altid kun originale undertrådsspoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Træk tråden fra nålen ind under trykfoden og til højre for trådføreren (C). 3. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud. BEMÆRK! Hvis du bruger en ældre undertrådsspole fra HUSQVARNA VIKING, der ikke er forsynet med et hul, skal du vikle tråden ere gange rundt om spolen, før du begynder at spole. 4. Skub spolespindlen mod højre. En pop op-meddelelse vises på det gra ske display. Træd på fodregulatoren for at starte spolingen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du klippe trådenden af. Når spolen er fyldt, standser spolingen automatisk. Skub spolespindlen tilbage til venstre, fjern undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven. D C Introduktion til syning 13

14 SPOLING AF UNDERTRÅD VED HJÆLP AF DEN LODRETTE TRÅDRULLEHOLDER 1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen øverst på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender opad. Brug altid kun originale undertrådsspoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Sæt den store trådrulleplade og en ltskive under trådrullen på hovedtrådrulleholderen i lodret stilling. 3. Før tråden over og bag ved forspændingstrådføreren (A) og ned og rundt om trådspændingsskiven (B) og derefter gennem trådføreren (C) som vist på billedet. 4. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud. 5. Skub spolespindlen mod højre. En pop op-meddelelse vises på det gra ske display. Træd på fodregulatoren for at starte spolingen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du klippe trådenden af. Når spolen er fyldt, standser spolingen automatisk. Skub spolespindlen tilbage til venstre, fjern undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven. B A BEMÆRK! Hvis du bruger en ældre undertrådsspole fra HUSQVARNA VIKING, der ikke er forsynet med et hul, skal du vikle tråden ere gange rundt om spolen, før du begynder at spole. D C SPOLING AF UNDERTRÅD MED HJÆLPETRÅDRULLEHOLDEREN 1. Sæt en tom undertrådsspole på spolespindlen øverst på maskinen. Undertrådsspolen passer kun, når logoet vender opad. Brug altid kun originale undertrådsspoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Træk hjælpetrådrulleholderen ud, og placer en stor trådrulleplade og en ltskive under trådrullen. 3. Før tråden over og bag ved forspændingstrådføreren (A) og ned og rundt om trådspændingsskiven (B) og derefter gennem trådføreren (C) som vist på billedet. 4. Før tråden gennem hullet i undertrådsspolen (D) indefra og ud. 5. Skub spolespindlen mod højre. En pop op-meddelelse vises på det gra ske display. Træd på fodregulatoren for at starte spolingen. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når undertrådsspolingen starter, kan du klippe trådenden af. Når spolen er fyldt, standser spolingen automatisk. Skub spolespindlen tilbage til venstre, fjern undertrådsspolen, og klip tråden over på trådkniven. B A BEMÆRK! Afhængigt af trådtypen skal du sno tråden en eller to gange omkring undertrådsspændingsskiven (B) for at stramme tråden yderligere. C 14 Introduktion til syning

15 ISÆTNING AF SPOLEN Sæt tænd/sluk-knappen på OFF (slukket). 1. Fjern undertrådsdækslet ved at skubbe det i retningen mod dig selv. 2. Sæt undertrådsspolen ned i spolekapslen. Den kan kun sættes i på én måde med logoet opad. Tråden løber af fra venstre side af spolen. Spolen vil derefter dreje mod uret, når du trækker i tråden. 3. Sæt en nger på undertrådsspolen for at forhindre den i at dreje, mens du trækker tråden fast til højre og derefter til venstre ind i trådspændingsfjederen (E), indtil den klikker på plads. 4. Fortsæt trådningen rundt om (F) og til højre for trådkniven (G). Skub undertrådsdækslet på igen (H). Træk tråden til venstre for at klikke den af (I). 1 2 F I E G 3 4 H TRÅDSPÆNDING Brug den anbefalede indstilling for overtrådsspænding, der vises på det gra ske display. Det kan være nødvendigt at justere overtrådens spænding ved syning med specialtråd, i specialstof eller med en speciel teknik. For at indstille spændingen skal du dreje på trådsspændingsvælgeren og indstille det ønskede tal. Jo højere tallet er, desto højere bliver spændingen. Normalt skal overtrådsspændningen indstilles til ca. 4. Ved syning af knaphuller og dekorative sømme skal trådspændingen indstilles til ca. 3. Ved syning af pyntestikninger med en grov tråd i kraftigt stof skal spændingen øges til 7-9. Sy nogle prøver på en stofrest, før du begynder at sy, og kontrollér spændingen. Rigtig og forkert trådspænding For at forstå, hvad der menes med rigtig trådspænding, skal du sy prøve at sy nogle få ligesting med forskelligt indstillet trådspænding. 1. Begynd med en spænding, der er for løs, dvs. indstillingen på det laveste tal. Undertråden vil ligge lige, og overtråden vil blive trukket ned på stoffets underside. 2. Hvis du indstiller spændingen til det højeste tal, vil undertråden være synlig på stoffets overside. Sømmen vil muligvis rynke, og overtråden kan knække. 3. Trådspændingen er indstillet korrekt, når trådene griber ind i hinanden midt mellem de to sto ag eller, hvis der er tale om dekorative sømme, på undersiden af stoffet Introduktion til syning 15

16 EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM (ESS) Sensorfodstryk Takket være det sensorstyrede trykfodstryk registrerer trykfoden tykkelsen på stoffet, broderiet eller sømmen, så trykfoden syr let og jævnt hen over over aden med perfekt transport af stoffet. Hvis du vil se den anvendte indstilling for trykfodstryk til det valgte stof og justere trykket manuelt, skal du gå til menuen INDSTILLINGER (se side 25). Sensorfodsløft Trykfoden på din symaskine hæves og sænkes i re trin ved hjælp af knapperne til hævning og sænkning af sensorfod (se næste side). Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy. Hvis du stopper, mens nålen er nede i stoffet, registrerer trykfoden automatisk stoffets tykkelse og hæves til en højde, hvor trykfoden lige akkurat er så meget over niveau, at stoffet kan drejes. Gå til menuen INDSTILLINGER for at deaktivere denne funktion (se side 25). SÅDAN BEGYNDER DU AT SY Knapperne nederst på frontpanelet er knapperne til den eksklusive SEWING ADVISOR -funktion, som kan hjælpe dig med at nde den bedste søm og de bedste indstillinger, mens du syr. Tryk på knappen for den stoftype og -tykkelse, du bruger, og tryk på knappen for den relevante syteknik, eller vælg en søm i en af menuerne (se side 34). Læg over- og undertråden under trykfoden, og træk trådene bagud. Du opnår de bedste resultater ved at sætte en nger på trådene og holde dem på plads, når du begynder at sy i stofkanten. Læg stoffet korrekt under trykfoden. Træd på fodregulatoren for at begynde at sy. Trykfoden sænkes automatisk. Før forsigtigt stoffet frem med hænderne, i takt med at det transporteres gennem maskinen. 16 Introduktion til syning

17 5 FUNKTIONSKNAPPER Nålestop oppe/nede Tryk på denne knap for at ytte nålen op eller ned. Indstillingen for nålestoppets position ændres samtidig. Den øverste indikator ved siden af knappen lyser, når nålestop oppe er aktiveret, og den nederste indikator lyser, når nålestop nede er aktiveret. Du kan også træde let på fodregulatoren for at hæve eller sænke nålen. Hvis både nålen og trykfoden er oppe, er det kun trykfoden der sænkes, når du træder på fodregulatoren første gang. Træd igen let på fodregulatoren for også at sænke nålen. 2. Sensorfod op/ekstra løft Når du trykker på denne knap, løftes trykfoden. Hvis du trykker på knappen igen, løftes trykfoden til en ekstra høj position for at gøre det nemt at placere og fjerne kraftigt eller frynset stof og pladevat under trykfoden. 3. Sensorfod ned/drejeløft Tryk på Sensorfod ned og drej. Trykfoden sænkes nu helt, og maskinen holder stoffet med et fast greb. Tryk igen på Sensorfod ned for at hæve trykfoden til drejeposition eller en ydende position over stoffet, så det bliver nemmere at placere stoffet. Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy. Du kan også træde let på fodregulatoren for at sænke trykfoden. Når du stopper, mens nålen er nede, løftes trykfoden automatisk til drejeposition. Denne funktion kan deaktiveres i indstillingsmenuen, se side Stop STOP bruges til afslutning af en søm eller til syning af en enkelt sektion af sømmen. Symaskinen hæfter tråden og stopper automatisk, når en sømsektion eller et sømprogram er afsluttet. Indikatoren ved siden af knappen lyser, når STOP er aktiveret. STOP annulleres, når du har brugt funktionen. Tryk på knappen igen, hvis du vil aktivere den en gang til. STOP bruges også til at gentage en stoppesøm, trense eller automatisk tapering i samme størrelse. TIP! Hvis du vil gentage STOP-funktionen for en sømsektion ere gange i træk, kan du gemme sømmen med et STOP til sidst i et program, se programmering, side Hastighed Alle sømme i din symaskine har en forudindstillet, anbefalet syhastighed. Tryk på knappen SPEED for at øge eller mindske syhastigheden. Der er tre hastighedsniveauer. Hastighedsniveauet vises på det gra ske display. Du kan ikke vælge en højere hastighed end den standardindstillede maksimumhastighed for den valgte søm. 6. FIX Med knappen FIX kan du hæfte sømmen i starten og/eller i slutningen. Indikatoren ved siden af knappen lyser, når FIX er aktiveret. Tryk på knappen FIX for at deaktivere funktionen. FIX-funktionen aktiveres automatisk, når du vælger en søm, eller når du har trykket på STOP. Du kan deaktivere den automatiske FIX-funktion i indstillingsmenuen, se side 25. FIX-funktionen kan programmeres (se side 23). 7. Tilbagesyning Hvis du trykker på knappen, mens du syr, vil maskinen sy baglæns, indtil du slipper knappen. Derefter syr maskinen fremad igen. Indikatoren i knappen lyser, når tilbagesyningsfunktionen er aktiveret. For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på knappen én gang, før du begynder at sy. Symaskinen bliver ved med at sy baglæns, indtil du trykker på knappen igen. Tilbagesyning bruges også ved syning af knaphuller, trenser og stoppesømme, når du skal gå frem og tilbage mellem de forskellige dele af sømmen. Betjening afmaskinen 17

18 11. Slet Tryk på denne knap for at slette et enkelt sting eller alle stingene i et sømprogram. Eller brug funktionen, hvis du vil slette gemte sting og sømprogrammer i menuen Mine sømme. Denne knap bruges også til at aktivere tapering for dekorative taperingssømme FUNKTIONSKNAPPER PÅ FRONTPANELET 8. Alternativ visning Når du vælger en satinsøm, vises indstillingerne for stinglængde og stingbredde på det gra ske display. Når du trykker på knappen for alternativ visning, vises indstillingen for tæthed i stedet for indstillingen for længde. 9. Stinglængde/stingtæthed Når du vælger en søm, indstiller maskinen automatisk den bedste stinglængde. Stinglængden vises på det gra ske display. Du kan ændre stinglængden ved at trykke på knappen + eller -. Hvis du har valgt et knaphul, viser det gra ske display indstillingen for tæthed i stedet for indstillingen for stinglængde. Du kan nu ændre indstillingen for tæthed ved at trykke på knapperne + og -. Hvis du trykker på knappen for alternativ visning, viser det grafiske display indstillingen for tæthed for satinsømme. Tryk på knapperne + og -, hvis du vil ændre indstillingen. 10. Stingbredde/nåleposition Stingbredden indstilles på samme måde som stinglængden. Den forudindstillede bredde vises på det gra ske display. Bredden kan indstilles til mellem 0 og 7 mm. Visse sømme har en begrænset stingbredde. Hvis du har valgt en ligesøm, kan du ved at trykke på knapperne + og - ytte nålen til venstre eller højre i 29 forskellige positioner Sømvalg Når du trykker på en af knapperne fra 0 til 9, vælger du med det samme den søm, der er vist på den pågældende knap. Ved at trykke på to tal hurtigt efter hinanden kan du vælge en søm fra 10 og opefter i den valgte sømmenu. Hvis sømnummeret ikke ndes i den valgte sømmenu, hører du et bip, og det først angivne tal vælges som søm. 13. Brugervenlige pileknapper Du kan foretage dine valg ved at trykke på pileknapperne og bekræfte dine valg eller ændringer ved at trykke på OKknappen. Med venstre/højre pileknap kan du trin for trin vælge sømme i numerisk rækkefølge i den sømmenu, du har valgt. Du kan også bruge pileknapperne til at programmere maskinen, så den vælger sømme i et bestemt sømprogram eller bogstaver til indsætning i programmet. Med op- og nedpilen kan du også indstille knaphulsstørrelse og antal sting ved isyning af knapper. 14. Sømmenu Tryk på denne knap for at vælge en søm fra en af sømmenuerne, der vises på det gra ske display. 15. Skrifttypemenu Tryk på denne knap for at åbne skrifttypemenuen på det gra ske display og vælge en skrifttype. 16. Skift til store eller småbogstaver eller tal Tryk på denne knap for at skifte til store eller små bogstaver eller tal, når du programmerer bogstaver. 17. Gem i Mine sømme Når du trykker på denne knap, åbnes en menu, hvor du kan gemme dine egne, personlige sømme eller sømprogrammer. Når du trykker på knappen igen, forlader du funktionen Mine sømme. 18. Programmeringsfunktion Tryk på denne knap for at åbne programmeringsfunktionen. Tryk på knappen igen for at forlade programfunktionen. 18 Betjening afmaskinen

19 19. Menuen Indstillinger Tryk på denne knap for at åbne menuen for maskinindstillinger. Foretag ændringer og valg ved hjælp af pileknapperne (13). Tryk på knappen igen for at forlade indstillingsmenuen. 20. Vandret spejlvending Når du trykker på denne knap, spejlvendes den valgte søm vandret. Hvis du trykker på knappen, mens du har valgt ligesøm med venstre nåleposition, skifter nålens position fra venstre til højre. Hvis du trykker på knappen, mens maskinen er indstillet til syning af sømprogrammer, spejlvendes hele sømprogrammet. Ændringen kan ses på det gra ske display. 21. Eksklusive SEWING ADVISOR Den eksklusive SEWING ADVISOR -funktion indstiller den bedste søm, stinglængde, stingbredde, syhastighed og trykfodstryk til det valgte stof og den valgte syteknik. Sømmen vises på det gra ske display med anbefalet trykfod, trådspænding og nål. Tryk på knapperne for det stof, du syr i, og den syteknik, du vil benytte. Betjening afmaskinen 19

20 SYFUNKTIONEN Syfunktionen er den funktion, der vises først på det gra ske display, når du har tændt maskinen. Her nder du alle de grundlæggende informationer, du har brug for, når du skal begynde at sy. Det er også i denne menu, du kan justere indstillingerne for den søm, du har valgt. Maskinen er standardindstillet til ligesøm Anbefalet nål til den valgte stoftype Anbefalet trykfod til den valgte søm. 3. Syhastigheden er angivet med tre niveauer der vises på det gra ske display. Du kan sænke eller øge hastigheden ved at trykke på knappen SPEED. 3 Normal syfunktion, ligesøm Stoftype og syteknik vælges i den eksklusive SEWING ADVISOR -funktion. 5. Anbefalet trådspænding til den valgte stoftype og søm. 6. Den valgte søm, både vist gra sk og med nummer. 7. Stinglængde: Du kan mindske eller øge stinglængden ved at trykke på knapperne - og + nedenfor. 8. Nålepositionen vises i stedet for stingbredden, når du har valgt ligesøm. Du kan ændre nålepositionen ved at trykke på knapperne - og + nedenfor. Normal syfunktion, dekorativ søm 9 9. Angiver, at funktionen vandret spejlvending er aktiveret. 10. Når du syr et manuelt knaphul eller bruger stoppeprogrammet, vises ikonet for tilbagesyning for at angive, at du skal trykke på tilbagesyningsknappen, når knaphulsstolperne eller stoppesømmen er syet i den ønskede længde Stingtætheden vises i stedet for stinglængden ved valg af knaphuls-, trense- eller stoppesøm, eller når en satinsøm vælges, og der trykkes på knappen for alternativ visning. Du kan mindske eller øge stingtætheden ved at trykke på knapperne - og + nedenfor. Manuelt knaphul Stingbredde. Du kan mindske eller øge stingbredden ved at trykke på knapperne - og + nedenfor. 13. Angiver anbefalet knaphulsstørrelse ved brug af knaphulssensorfoden. Indstil størrelsen på knaphullet ved at trykke på op- og nedpilene Angiver, at det anbefales at bruge stabiliseringsmateriale under stoffet. 15. Ikonet for sænkning af transportøren vises, når frihåndsfunktionen aktiveres, eller når knapisyningsprogrammet vælges. Knaphulssensor 16. Indstil det antal sting, der skal bruges til isyning af knappen, ved at trykke på op- og nedpilene. 17. Det anbefales at bruge afstandsholderen/knappladen, når du skal sy knapper i. Placer den tynde ende af afstandsholderen/ knappladen under knappen ved syning i tyndt stof. Brug den tykke ende til kraftigere stof Isyning af knap 20 Betjening afmaskinen

21 Valg af søm Tryk på knappen for sømmenu for at vælge en sømmenu. Ved at trykke på pileknapperne kan du vælge mellem følgende menuer: 1. Nyttesømme 2. Quilt 3. Dekorative sømme 4. Dekorative sømme U. Mine sømme Navnet og nummeret på den valgte menu vises nederst på displayet. Sømmene er vist på indersiden af symaskinelåget med menunumrene til venstre og sømnumrene i midten af menuerne. Når du har valgt menuen, skal du angive nummeret på den søm, du vil bruge, ved at trykke på taltasterne. Du kan også trykke på OK for at vælge den første søm i den valgte menu (søm nr. 10). Tryk på sømmenuknappen igen for at lukke valgmenuen uden at foretage valg. Sømmene 0-9 er ens i alle sømmenuer. Hvis du trykker på en af taltasterne én gang, vælges den søm, der vises på knappen, med det samme, uanset hvilken sømmenu der er valgt. Ved at trykke to tal hurtigt efter hinanden kan du vælge en søm mellem 10 og opefter i den valgte sømmenu. Hvis sømnummeret ikke ndes i menuen, lyder der et bip, og det først indtastede tal vælges som søm. Den valgte sømmenu og sømnummeret vises på det gra ske display, når syfunktionen er aktiveret. For at vælge en anden søm i samme menu skal du blot trykke nummeret på sømmen eller bruge venstre- og højrepilen til trin for trin at gå frem i nummerisk rækkefølge. For at vælge en søm i en anden menu skal du først skifte sømmenu og derefter vælge sømmen U Valg af skrifttype Tryk på knappen for valg af skrifttype for at åbne skrifttype menuen. Vælg mellem skrifttyperne ved hjælp af pileknapperne: Block, Brush Line, Cyrillic alfabet, Hiragana alfabet Tryk på OK-knappen. Dette åbner automatisk funktionen for programmering af bogstaver, se side22. Skrifttypemenu Betjening afmaskinen 21

22 PROGRAMMERING Programmeringsfunktionen på din maskine gør det muligt at oprette sømme med dine egne personlige indstillinger og kombinere sømme og bogstaver til sømprogrammer. Du kan tilføje op til 40 sømme og bogstaver i samme program. Gem dine egne sømme og programmer i Mine sømme, og hent dem frem, når du skal bruge dem. Alle sømme i din symaskine kan programmeres med undtagelse af knaphuls- samt knapisynings- og trenseprogrammerne. Oprettelse af et sømprogram 1. Tryk på knappen PROG for at åbne programmeringsfunktionen. 2. Den sømmenu, du valgte tidligere, forbliver valgt, når du åbner programmeringsfunktionen. For at ændre sømmenuen skal du trykke på knappen for sømmenuen og vælge en anden sømmenu ved hjælp af pileknapperne. 3. Tryk på nummeret for den søm, du vil bruge. Sømmen vises i programmeringsfunktionen. 4. Tryk på nummeret for den næste søm. Denne vises nu til højre for den sidst indtastede søm. BEMÆRK! Over sømprogrammet på venstre side af det gra ske display vises to tal. Det første tal angiver det valgte sømmønsters placering i programmet. Det andet tal, der er angivet i parentes, er det samlede antal sømmønstre i programmet. Tallet over sømprogrammet på højre side af det gra ske display viser nummeret på den valgte søm. Tilføjelse af bogstaver 5. Tryk på knappen for skrifttypemenuen. Vælg en skrifttype ved hjælp af pileknapperne, og tryk på OK. Maskinen viser nu alfabetet med store bogstaver i programmeringsfunktion. 6. Vælg et bogstav ved hjælp af pileknapperne, og tryk på OK for at føje bogstavet til programmet. 7. Tryk på Skift-knappen for at skifte til et alfabet med små bogstaver eller tal. Om programmering af bogstaver Både store og små bogstaver sys med en stingbredde på 7 mm. Hvis nogle af bogstaverne går under grundlinjen i programmet (f.eks. j, p eller y), afkortes højden på de store bogstaver. Al tekst, der skal sys på samme projekt, skal programmeres i samme program for at sikre, at bogstaverne sys med samme højde. For eksempel bør et navn og en adresse oprettes i samme program med et STOP efter navnet. Programmeringstilstand Husqvarna og VIKING er programmeret i forskellige programmer. Husqvarna og VIKING er programmeret i samme program. 22 Betjening afmaskinen

23 Tilføjelse af sømmønstre eller bogstaver andre steder Hvis du gerne vil tilføje et sømmønster eller et bogstav et andet sted i programmet, skal du ytte markøren ved at trykke på pileknapperne. Sømmønsteret eller bogstavet indsættes til højre for markøren. BEMÆRK! Når du programmerer bogstaver, skal du trykke på nedpilen for at aktivere markøren i sømprogrammet i stedet for alfabetet. Tilføjelse af samme sømmønster ere gange Hvis du gerne vil tilføje samme sømmønster ere gange på række, skal du blot trykke på OK-knappen umiddelbart efter, at du har indsat det første sømmønster. Hver gang du trykker på OK, indsættes samme sømmønster en gang til. Du kan også ytte markøren og vælge et andet sømmønster og derefter trykke på OK-knappen. Det valgte sømmønster indsættes en gang til højre for markøren. Sletning af sømmønstre eller bogstaver For at slette et sømmønster i programmet skal du vælge sømmønsteret med markøren ved at trykke på pileknapperne og trykke på sletknappen CLR. For at slette hele programmet skal du ytte markøren til venstre for den først position og derefter trykke på sletknappen CLR. Der vises en pop op-meddelelse, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Vælg Ja eller Nej med pileknapperne, og tryk på OK. Tilføjelse af kommandoer Kommandoerne FIX og STOP kan føjes til programmet. Hver kommando optager én hukommelsesplads i programmet. BEMÆRK! Hvis automatisk FIX er aktiveret på din maskine, behøver du ikke at tilføje en FIX-kommando i starten af programmet. Kæd to sømprogrammer sammen til et program Du kan føje et tidligere gemt program til et nyt program, når programmeringsfunktionen er aktiveret. Tryk på knappen for sømmenu, vælg Mine sømme og det program, du vil tilføje. Tryk på OK. Programmet indsættes i programmeringsfunktionen til højre for markøren. Tilføjelse af kommandoer Justering af et enkelt sømmønster eller et bogstav For at justere indstillingerne for et enkelt sømmønster i et program skal du vælge sømmønsteret i programmeringsfunktionen. Du kan justere stingbredden, stinglængden, tætheden, nålpositionen eller spejlvende sømmønsteret. Indstillingerne for den valgte søm vises på det gra ske display. Tryk på knappen for alternativ visning for at skifte mellem de forskellige indstillinger. Justering af hele sømprogrammet Justeringer, der påvirker hele programmet og ikke kun enkelte sømmønstre, udføres i syfunktionen. Tryk på knappen PROG for at afslutte programmeringsfunktionen og skifte til syfunktionen. I syfunktionen kan du justere programmets bredde og længde eller spejlvende det. Du skal være opmærksom på visse ting, når du justerer sømprogrammet i syfunktionen: De justeringer, du har lavet i programmet i syfunktionen, kan gemmes i Mine sømme. Disse justeringer kan dog ikke hentes tilbage i programmeringsfunktionen. Hvis du har foretaget justeringer i syfunktionen og trykker på knappen PROG for at gå tilbage til programmeringsfunktionen, vil disse justeringer blive annulleret. Dette sker også, hvis du indlæser et gemt program fra Mine sømme til programmeringsfunktionen. Justering af et enkelt sømmønster eller et bogstav Betjening afmaskinen 23

24 Syning af sømprogrammet Når du er færdig med din programmering, skal du trykke på knappen for Mine sømme for at gemme programmeringen (se næste side) eller hvis du stadig er i programmeringsfunktionen trykke på knappen PROG eller træde på fodregulatoren for at skifte til syfunktionen. Når du er i syfunktionen og træder på fodregulatoren, syr maskinen dit sømprogram. Programmet sys kontinuerligt, hvis du ikke har programmeret en STOP-kommando. Tryk på STOP-knappen for kun at sy programmet én gang. Det er muligt at begynde at sy fra et hvilket som helst mønster i sømprogrammet. Brug venstre/højre pileknap til at gå igennem programmet i syfunktionen. Syfunktion Menuen Mine sømme Mine sømme er din egen personlige menu, hvor du kan gemme og hente dine programmer eller yndlingssømme med personlige indstillinger. Der er 15 hukommelser, hver hukommelse har en maksimal kapacitet på 40 sømme. Lagring af en søm eller et program Tryk på knappen for Mine sømme i programmerings- eller syfunktionen. Dette åbner menuen Mine sømme. Vælg en tom hukommelse ved at trykke på op- eller nedpilene. Bekræft dine valg ved at trykke på OK-knappen. Hvis den valgte hukommelse ikke er tom, vises en pop op-meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil overskrive den tidligere gemte søm eller det tidligere gemte sømprogram. Vælg Ja eller Nej med pileknapperne, og tryk på OK-knappen. Tryk på knappen for Mine sømme igen for at vende til bage til syfunktionen eller programmeringsfunktionen. Indlæsning af en gemt søm eller et program For at indlæse en gemt søm eller et program fra Mine sømme skal du trykke på knappen for sømvalg og åbne menuen Mine sømme. Vælg sømmen eller programmet ved hjælp af pileknapperne, og tryk på OK. Sømmen/programmet vises i syfunktionen klar til syning! Sletning af gemte sømme eller programmer For at slette en søm eller et program fra Mine sømme skal du trykke på sletknappen CLR, når sømmen/programmet er valgt. En pop opmeddelelse vises, hvor du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Vælg Ja eller Nej med pileknapperne, og tryk på OK. Tryk på knappen for Mine sømme igen for at vende tilbage til den forrige menu. 24 Betjening afmaskinen

25 MENUEN INDSTILLINGER I menuen for maskinindstillinger kan du ændre maskinens forudindstillede værdier og justere de automatiske funktioner manuelt. Åbn menuen ved at trykke på knappen for indstillingsmenuen og vælge den indstilling, du vil justere, ved at trykke på op-/nedpilen. For at aktivere funktionen skal du indsætte et X i boksen ved hjælp af venstre/højre pileknap. For at annullere funktionen skal trykke på OK-knappen igen for at fjerne markeringen af boksen. Du kan ændre talindstillingerne ved hjælp af højre/venstre pileknap. Tryk på knappen for SET Menu igen for at lukke indstillingsmenuen. BEMÆRK! Når et tal er indstillet til standardværdien, er det sort. Hvis du ændrer tallet, vises tallene på sort baggrund. Trykfodstryk Den automatiske indstilling af trykfodstrykket beregnes i den eksklusive SEWING ADVISOR -funktion ud fra det valgte stof. Tryk på venstre/ højre pileknap, hvis du vil justere trykfodstrykket for den valgte søm. Værdien kan indstilles til mellem 0 og 8.5 i trin af 0.5. Din manuelle indstilling annulleres, når du vælger en anden søm eller slukker maskinen. BEMÆRK! Når du gemmer en søm eller et program i Mine sømme, gemmes indstillingen af trykfodstrykket også. Pivothøjde Hvis frihånd er aktiveret, kan du indstille højden på trykfodens drejeposition. Drejepositionen kan hæves eller sænkes i 15 trin ved at trykke på venstre/højre pileknap. menu med maskinindstillinger Sensorfod auto Ved at trykke på OK-knappen kan du aktivere eller deaktivere den automatiske drejefunktion for at løfte trykfoden, f.eks. når du standser med nålen nede. Denne indstilling vender tilbage til standardindstillingen, når maskinen slukkes. Automatisk FIX Ved at trykke på OK-knappen kan du aktivere eller deaktivere den automatiske hæftefunktion (FIX) i begyndelsen af hver søm. Denne indstilling vender tilbage til standardindstillingen, når maskinen slukkes. Dobbeltnål Hvis du bruger en dobbeltnål, skal du indstille nålestørrelsen for at begrænse stingbredden og forhindre, at nålen knækker. Du kan aktivere eller deaktivere dobbeltnålen ved at trykke på OK-knappen, og du kan indstille dobbeltnålens størrelse ved at trykke på højre/venstre pileknap. Indstillingen gemmes, selv om du slukker for maskinen. En pop opmeddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen ved at trykke på OK. BEMÆRK! Du kan ikke indstille dobbeltnålens størrelse, hvis funktionen Sikker stingbredde er aktiveret. Hvis maskinen er indstillet til dobbeltnål, kan du ikke aktivere Sikker stingbredde. menu med maskinindstillinger Sikker stingbredde Tryk på OK-knappen for at aktivere funktionen Sikker stingbredde, når du bruger en stingplade til ligesøm eller en trykfod til ligesøm. Stingbredden begrænses til nul for alle sømme for at forhindre beskadigelse af nålen, trykfoden og stingpladen. Indstillingen gemmes, selv om maskinen slukkes. En pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen ved at trykke på OK. Betjening afmaskinen 25

26 Frihånd ydende* For at kunne sy i frihånd med den medfølgende brodér-/stoppefod R eller med en anden ydende trykfod til frihåndssyning, skal du indstille symaskinen til funktionen Frihånd ydende. Indstillingen for sænkning af transportør aktiveres. Denne indstilling bliver ved med at være aktiveret, selv om maskinen slukkes. En pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen ved at trykke på OK. Bemærk! Du kan ikke indstille maskinen til Frihånd ydende, hvis Frihånd fjeder er aktiveret, eller omvendt. Frihånd fjeder** Hvis du bruger en af de valgfri fjedertrykfødder til frihåndssyning, skal du indstille maskinen til funktionen Frihånd fjeder. Indstillingen for sænkning af transportør aktiveres. Denne indstilling bliver ved med at være aktiveret, selv om maskinen slukkes. En pop op-meddelelse minder dig om indstillingen, når du slukker maskinen. Luk pop op-meddelelsen ved at trykke på OK. Knaphulsbalance Hvis knaphulsmåleren ikke er tilsluttet, eller hvis du vælger søm nr. 1:25, vil siderne i knaphulssømmen blive syet i forskellige retninger. I visse stoffer kan dette medføre, at knaphulssiderne vises med forskellig stingtæthed. Ved hjælp af venstre/højre pileknap kan du justere balancen til en tæthed på mellem -7 og 7. Ændringerne gælder kun for den valgte søm. Hvis du vælger en anden søm, eller samme søm vælges igen, nulstilles værdien til standardværdien. Lydalarm Denne funktion aktiverer eller deaktiverer alle maskinens lydalarmer. Symaskinen er standardindstillet med aktiveret lydalarm. Denne indstilling gemmes, selv om maskinen slukkes. Kontrast Du kan justere kontrasten i det gra ske display ved at trykke på venstre/ højre pileknapper. Værdien kan indstilles fra -20 til 20 i intervaller på 1 trin. Indstillingen gemmes, selv om maskinen slukkes. Menu med maskinindstillinger *Frihånd ydende Når du syr i frihånd med lav hastighed, hæves og sænkes trykfoden ved hvert sting for at holde stoffet på stingpladen, mens sømmen sys. Når du syr med høj hastighed, yder trykfoden over stoffet, mens du syr. Transportøren skal sænkes, og stoffet skal yttes manuelt. Alle sømme kan sys med frihåndsfunktionen. **Frihånd fjeder Fjedertrykfødderne til frihåndssyning følger nålens op- og nedbevægelse ved hjælp af trykfodens fjeder og arm. Transportøren skal sænkes, og stoffet skal yttes manuelt. Det anbefales at aktivere funktionen Sikker stingbredde ved brug af de trykfødder, der kun er beregnet til syning af ligesøm. Sprog Du kan ændre sproget på al tekst i maskinen ved at trykke på venstre/ højre pileknap. Sprogindstillingen gemmes, selv om maskinen slukkes. Softwareversion Den aktuelt indlæste softwareversion i symaskinen vises. 26 Betjening afmaskinen

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

creative performance Techniques book

creative performance Techniques book creative performance Techniques book 1 Indstillingsmenu 1.1 Ejers navn 1.2 Dobbeltnål 2 Quiltning 2.1 Frihåndsquiltning 2.2 Quiltning i sytilstand 3 4 Indholdsfortegnelse Syning af kombinationer Stitch

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Per fection starts here ṬM. Udfordr din fantasi! creative 3.0

Per fection starts here ṬM. Udfordr din fantasi! creative 3.0 Per fection starts here ṬM Udfordr din fantasi! creative 3.0 "Jeg søger altid efter inspiration, nye færdigheder, som jeg skal lære, og muligheder for at udtrykke min egen personlige stil. Jeg har brug

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Brugervejledning K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

Genial innovation. Funklende resultater.

Genial innovation. Funklende resultater. Genial innovation. Funklende resultater. Vi introducerer DELUXE STITCH SYSTEM En skjult skattekiste Den største innovation på markedet! Vores evne til at lytte til ideer fra symaskineejere, undervisere

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. www.pfaff.com

Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. www.pfaff.com Gør indtryk! 1 Gør indtryk! Lad det ene føre det andet med sig. Det ideelle tidspunkt er inde til at forvandle det ordinære til noget helt ekstraordinært. PFAFF syog broderimaskinen byder på en række imponerende

Læs mere

"Jeg garanterer. fuld. tilfredshed"

Jeg garanterer. fuld. tilfredshed "Jeg garanterer fuld tilfredshed" Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

1 familietradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensartede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsætte for evigt.

1 familietradition. 389 præcise sømme. 64,478 ensartede BSR-sting. 1 forlovelsesgave min datter vil værdsætte for evigt. BERNINA 550 QE I 50 1 familietradition 5 aftener i quilte-klubben 89 præcise sømme 64,478 ensartede BSR-sting 6 tallerkener med pasta 7 glas æblejuice 1 forlovelsesgave min datter vil værdsætte for evigt

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 710 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Med dit personlige præg. Syet med EMERALD. Husqvarna Viking EMERALD er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning, fra

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

De vigtigste funktioner

De vigtigste funktioner De vigtigste funktioner FUNKTIONEN JoyOS ADVISOR Dette er en udvidet SEWING ADVISOR -funktion med selvstudier, syprojekter, trinvise vejledninger og syteknikker på skærmen. Når du vælger stoftype, får

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 780 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Sy med select! Brugsanvisning

Sy med select! Brugsanvisning TM Sy med select! TM Brugsanvisning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshenvisninger Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1 B 770 QE med BERNINA-stingregulator

1 B 770 QE med BERNINA-stingregulator BERNINA 770 QE 790 1 ny stofkollektion 4 meter delikat silke 1 overtransport til styring af fint stof 1 integreret overtransport til quiltning 1 B 770 QE med BERNINA-stingregulator 6 uger til quiltshowet

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere