AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport"

Transkript

1 AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej sal. Postadr.: Postboks Valby Telefon.: Cvr nr.: Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport På vegne af.: AB Enghaven 1750 København V 1760 København V 1761 København V 1758 København V Matrikel Ejendomsnummer

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger side Tagværk side Kælder/fundering side Facader/sokkel side Vinduer side Døre side Trapper side Porter/gennemgange side Etageadskillelser side Toilet/badeværelser side Køkken side Varmeanlæg side Afløb side Kloak side Vandinstallation side Gasinstallation side Ventilation side El/svagstrøm side Øvrige bygningsdele/energi side Private friarealer side Byggeplads og uforudsete udgifter side Kildedokumentation side 72 Svampeskader i bygninger side Bilag.: 10 års vedligeholdsplan for AB Enghaven.

3 Indledning Formål Vurderingen foretages ved en visuel gennemgang af ejendommen. Bygningsgennemgangen har til formål at afdække synlige skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi. Nævneværdigt er f. eks brud, lækage, revnedannelse eller ødelæggelser. Endvidere afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en egentlig skade. Den bygningssagkyndige kan bruge enkelte tekniske hjælpemidler ved gennemgangen, men foretager ikke destruktive indgreb i bygningen, uden at der foreligger en særlig aftale med bestyrelsen. Derfor vil nogle skader være skjulte for den bygningssagkyndige og således ikke fremgå af rapporten. Vedligeholdelsesrapporten er udført efter bedste skøn og overbevisning. Skjulte installationer og bygningsdele er ikke besigtiget. Ansvar for defekter m.v. påhviler foreningen alene. Formålet er at afdække ejendommens forhold jf. ovennævnte. Ud fra ejendommens nuværende tilstand, vil den bygningssagkyndige foretage en analyse af ejendommens nuværende og fremtidige forhold, som vil blive baseret på et 10-års bygge og renoveringsprogram. Foreningen er på ingen måde forpligtet rent juridisk og er ikke bundet af almindelige betingelser for rådgivning 1989 (ABR 89)til at følge op på denne rapport. Rapporten er en vejledning til, hvad der kunne være nødvendigt for at opnå en god og funktionel bygning. ARI Byggerådgivning tager altid udgangspunkt i hver enkelt forenings ønsker og behov. Vi har naturligvis holdninger til, hvad kvalitet i byggeteknik og boligindretning er, men vores opgave er, med baggrund i hver enkelt kundes udgangspunkt, at levere en personlig og individuel rådgivning. Vedligeholdelse af boligen Vejr og vind og almindelig brug slider hårdt på huset i løbet af året. For sikre dig et sundt og problemfrit hus, er det vigtigt, at du løbende kontrollere husets forskellige dele. Hvad er vigtigst at kontrollere? Det er især husets ydre dele i form af tag, facade, døre og vinduer samt vand- varme- og afløbsinstallationer, som man skal være opmærksom på. Sker der skader her på grund af manglende vedligeholdelse, uheld eller almindeligt slid, kan det hurtigt skabe alvorlige problemer for huset og være meget dyrt at udbedre. Nogle opgaver er vigtige at udføre på bestemte tider af året. Det gælder f.eks. klargøring af huset til vinteren, herunder rensning af tagrender og eftersyn af varmeanlægget. Andre opgaver, især de indvendige, kan i princippet udføres hele året. Klausul Vedligeholdelsesrapporten er udført efter bedste skøn og overbevisning. Denne rapport må ikke, uden skriftlig tilladelse fra ARI Byggerådgivning, benyttes af andre end rekvirenten med det formål at vedligeholde bygningen. 3

4 Konklusion af rapporten Ejendommen er i en God - Middel stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, ydervægge, hovedskillevægge, etageadskillelser, trapper mm. Ejendommen har gennem årene gennemført renovering af tag, udskiftning af køkken og toilet vinduer, diverse vand- og varmeinstallation, delvis udskiftning af afløbsinstallationer mm. På trods af ovennævnte, må foreningen forvente at skulle udføre vedligeholdelsesarbejder i det kommende år på de eksisterende vinduer samt nogle facadearbejder. Tagbelægning er tegl og ca. for 10 år siden blevet understrøget, hvor der også er blevet indført granulat ved 5. sals lejlighederne. Selve tagbeklædningen er intakt og forventes at have en levetid på ca år endnu. Dog kræver det almindelig løbende vedligeholdelse. Fundamenter og kælderydervægge svinger i stand, da der er en del udposninger og små sætningsrevner. Der tages forbehold for aflåste pulterrum. Der er blevet foretaget fugtsikring ved halvdelen af AB Enghaven, Vesterfælledvej og halvdelen af Ny Carlsberg Vej samt Lyrskovgade, hvilket er yderst positivt. Facaderne ved gadesiden er røde teglstensfacader og gule ved gårdsiden. Udover små reparerede sætningsskader mm, fremstår facaderne i en god stand. Ejendommen omkring Ny Carlsberg Vej har sat sig, hvilket har foranledet diverse sætningsskader i selve trappetårnene samt i lejlighederne. Eksisterende vinduer som er enkeltglas trærammer med forsatsrammer fremstår meget slidte og bør/skal udskiftes. En renovering af eksisterende vinduer vil være forbundet med en stor omkostning og kan økonomisk ikke betale sig på sigt, da de kræver løbende vedligeholdelse. Der anbefales en udskiftning af vinduer til Træ/Aluminium som er vedligeholdelsesfrit i min. 30 år, samt energi glas, jf. bygningsreglementet 2010 og energiplan Hoveddøre samt kælderdøre er i gang med at blive renoveret da de generelt er meget slidte. Eksisterende hovedtrapper: Gulvflader, lofter, vægge og træoverflader er i dårlig stand og renoveres løbende. Køkkentrapperne fremstår i dårlig stand med masser af sætningsskader. Ejendommens porte er af nyere dato og fremstår i en god stand. Etageadskillelser fremstår generelt i en middel stand dog med diverse revner. De tekniske installationer er i god - middel stand og udskiftes efter behov. Køkken og toiletfaldstammer er ligeledes udskiftet løbende til enten støbejern eller rustfri stål. De private friarealer er fra byfornyelsen og fremstår i en god stand. 4 Afslutningsvis har vi givet et forslag om solceller på taget, mod Ejderstedgade fra gårdsiden. Placeringen er syd vest og er ideelt for at ejendommen kan sparer på elektricitet. Generelt er opfattelsen, at ejendommen styres og vedligeholdes i en god stil via viceværten og bestyrelsen. I betragtning af hvor stor ejendommen er og hvor mange udfordringer der er, fremstår ejendommen pænt.

5 Karakter Tilstanden vurderes ud fra følgende karakterskala: Karakter 1 Tilgives til de bygningsdele, som er i almindelig god stand, så der ikke kræves egentlige vedligeholdelseseller istandsættelsesarbejder. Karakter 2 Tilgives til de bygningsdele, hvor det er nødvendigt med mindre vedligeholdelse eller istandsættelse for at standse yderligere forfald. Karakter 3 Tilgives til de bygningsdele som er så nedbrudte og ødelagte, at udskiftninger eller gennemgribende istandsættelsesarbejder er nødvendige. NB Overnævnt karakter er alene vejledende, og er et skøn fra ARI Byggerådgivnings side tilstanden af det enkelte punkt. 5

6 Ejendoms oplysninger Kilde.: Fakta Adresse: Ejderstedgade 2 16, 1761 København V Lyrskovgade 19 21, 1758 København V Ny Carlsberg Vej 36 38, 1760 København V Vesterfælledvej 33 59, 1750 København V Udenbys Vester Kvarter, København. Matrikelnummer: Registrering: Besigtiget af: ARI (Administrations Husets Rådgivende Ingeniør.) Bestyrelses repræsentant: Bo Hansen, Vicevært. Udleveret materiale: Stammappe. Energi mærkning: af NRGI A/S. Mærkenummer: Bygning 3 Bygning 4 Bygning 5 Bygning 6 Bygning 1 Bygning 3 Bygning 2 Bygning 2 Bygning 1 Areal Etage boligbebyggelse (flerfamiliehus) i Københavns Kommune. Ejendomsnummer: Antal etager: 5 (Inkl. Tagetage, eksklusiv kælder.) Bygningsareal areal: Bygning 1.: 4980 m2 Bygning 2.: 4500 m2 Bygning 3.: 4975 m2 Bygning 4.: 2765 m2 Bygning 5.: 2835 m2 Bygning 6.: 2770 m2 Samlet bygningsareal.: I alt.: m2 Bebygget areal: Bygning 1.: 996 m2 Bygning 2.: 900 m2 Bygning 3.: 995 m2 Bygning 4.: 553 m2 Bygning 5.: 567 m2 Bygning 6.: 554 m2 6 Samlet bebygget areal.: I alt.: 4565 m2

7 Bolig areal: Bygning 1.: 5251 m2 Bygning 2.: 4781 m2 Bygning 3.: 4826 m2 Bygning 4.: 2959 m2 Bygning 5.: 3006 m2 Bygning 6.: 2973 m2 Samlet bebygget areal.: I alt.: m2 Kælder areal: Bygning 1.: 996 m2 Bygning 2.: 900 m2 Bygning 3.: 995 m2 Bygning 4.: 553 m2 Bygning 5.: 567 m2 Bygning 6.: 554 m2 Samlet kælder areal.: I alt.: 4565 m2 Lejligheder: Bygning 1.: 53 stk. Bygning 2.: 44 stk. Bygning 3.: 48 stk. Bygning 4.: 42 stk. Bygning 5.: 42 stk. Bygning 6.: 42 stk. Samlet antal lejligheder.: I alt.: 271 stk. Erhverv: Bygning 1.: 53 m2 Bygning 2.: 44 m2 Bygning 3.: 48 m2 Bygning 4.: 42 m2 Bygning 5.: 42 m2 Bygning 6.: 42 m2 Samlet erhverv.: I alt.: 271 m2 7

8 Ejendom Facadeudsmykning: Ydervægge: Vinduer: Vinduer: Sålbænk: Tagdækning: Regnvands afledning: Hoved og køkkendør: Kælder: Skorstene: Varmeinstallationer: Afløbsinstallationer: Ingen hovedgesimser. Fuldbrændt rød og gult murværk. Toilet og køkken vinduer mod gården. Trærammer med termoruder. Lejlighedsvinduer, kælder og opgangsvinduer. Enkelt glas vinduer/trærammer. Skifer sålbænke uden vandrende. 45 grader sadeltag med rød tegltagsten. Plastik render og afløb Fyldningsdøre med glasparti udført i træ. Granit og helstensvægge. ¾ stens vange med afdækning. Fjernvarme/blokvarme (radiator systemer) Nyere støbejernsrør/rustfri stålrør og eksisterende slidte støbejernsrør Andet Ejendommens ibrugtagnings år: Ejendommene er opført i 1928 jf. BBR. Har ejendommen været udsat for skybrud.? Ja, skybrud den 02. juli 2011, samtlige kældre var oversvømmet. Er der tidligere udarbejdet en vedligeholdsrapport for ejendommen? Nej. Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger? Nej. Er bygningen eller dele af bygningen udført som selvbyg eller medbyg? Ikke jf. Københavns Tekniske Forvaltning AB Enghaven har fået foretaget seneste energimærkning den (Nedennævnte er de nye energi-mærknings symboler jf. energistyrelsen.) D Oplyst 8 varmeforbrug. Udgift inkl. moms og afgifter kr./år. Forbrug ,96 MWh fjernvarme. Oplyst for perioden

9 01. Tagværk Tag beskrivelse generelt Taget udsættes i løbet af året for hårde og skiftende påvirkninger af vind og vejr, og det skal derfor jævnligt tjekkes for utætheder og skader. Et dårligt tag udgør en risiko for hele huset og kan nemt føre til angreb af råd og svamp. Husets tag er i løbet af året udsat for hårde belastninger i form af store mængder regn og sne, skarp sol, frostvejr og storme. Hvis taget ikke er helt tæt og korrekt opbygget, kan det føre til alvorlige råd og svampeskader i både tagkonstruktionen og resten af taget. Med et årligt tjek kan man komme skader i forkøbet, inden de udvikler sig til at kræve omfattende og kostbare reparationer. Hvis taget er meget gammelt og nedslidt, kan der i nogle tilfælde være bedre økonomi i et helt nyt tag frem for at fortsætte med lappeløsninger. Ud over tætheden af selve tagbeklædningen skal tagets detaljer og sammenføjninger også tjekkes. Jo mere kompliceret et tag er i form af kviste, ovenlysvinduer og sammenskæringer, desto større risiko er der for, at der opstår utætheder. Utætte eller tilstoppede tagrender kan give alvorlige vand- og fugtskader på huset, og de skal derfor renses og efterses mindst en gang om året. Det bedste tidspunkt til eftersynet er sent på efteråret, når alle træernes blade er faldet. Vand fra tilstoppede eller utætte tagrender og nedløbsrør er en af de mest almindelige årsager til skader på huset. Taget modtager årligt store mængder nedbør i form af regn og sne, som skal ledes sikkert væk via tagrender og nedløbsrør og videre ned i afløbssystemet. Fungerer tagrenderne ikke, vil vandet løbe ud over kanten af tagrenden eller ud af utætheder og fosse ned ad facaden, når det regner. Det vil ret hurtigt forårsage direkte skader på både malede, pudsede og murede facader, på træværk og på døre og vinduer. Længere tids påvirkning af vand vil forårsage indirekte fugtskader i form af bl.a. råd og svamp på konstruktionerne længere inde i huset. Får regnvandet lov at løbe ned ad facaden og samle sig på jorden, vil det også kunne give indtrængende fugt i kælderen. Hanebåndskonstruktion (AB Enghaven.) Hanebåndsspærfagskonstruktionen er et tagværk, der består af spær, hanebånd (1 eller 2 lag) og et tagbjælkelag (bindbjælkerne). Spær- og tagbjælker har typisk samme inddeling, og spæret tappes med et skråt bryst ned i tagbjælken. Hvor spærene ikke placeres i samme takt som tagbjælkelaget, lægges en rem på tværs af bjælkelaget over ydermuren. Spærene sadles over remmen, så de lodrette og vandrette belastninger kan fordeles gennem remmen til tagbjælkelaget. Den lodrette belastning giver en lodret påvirkning på muren og en bøjnings- og trykpåvirkning af spærene. Hanebåndet trykpåvirkes, mens tagbjælkerne trækpåvirkes. Samlinger mellem spær og bjælke skal således kunne tage trækbelastninger. Vindpåvirkning (den vandrette belastning) medfører en bøjnings- og træk belastning i spærene i den ene side og bøjning kombineret med tryk i spærene på den anden side. Hanebåndspærfag. 9

10 Beskrivelse af taget udvendigt mv. AB Enghavens tag er et sadeltag som er udviklet gennem århundreder til kunne modstå vind og regn og sne i store mængder. Derfor er tagrejsningen høj, grader, da sne ikke bliver liggende på den skrå flade, og regnen løber hurtigt af. Tømmerkonstruktionen er de såkaldte hanebåndsspær i gedigne dimensioner Taget er dækket med røde teglsten. Jf. beretning fra viceværten, Bo Hansen, var taget udsat for en del skader ved stormen i Efter orkanen den december 1999, fik ejendommen tag gennemgået en gennemgribende renovering, hvor alt tegl blev understrøget med nye bindere samt diverse reparationer af taget. Siden da har der været løbende vedligeholdelse i mindre og større omfang. Billeddokumentation. Generelt. Inddækninger samt belægningen på et tag er yderst vigtige. Deres opgave er at værne om den indvendige tagkonstruktion imod vand, fugt og råd. Er disse elementer i orden, kan det medføre store økonomiske plager for ejendommen. Nuværende tagbeklædning fremstår i en god byggeteknisk stand. Der var ingen synlige tegn på defekte tagsten dog en håndfuld tegl forrykninger. Inddækningerne i og omkring ovenlysvinduerne var ligeledes i en god stand såsom ved kvist partierne. Isolering. Skråvægge i selve tagetagen er isoleret med ca. 125 mm mineraluld jf. besigtigelsen. Etageadskillesen mellem taglejligheder og uopvarmet tag rum (spidsloft) er isoleret med granulat med ca. 400 mm. Etageadskillesen mellem 4. sal og uopvarmet loftsrum er efterisoleret med ca. 100 mm granulat som er indblæst. 10

11 Billeddokumentation Ved selve taget forefindes faldstamme udluftningerne samt de eksisterende jernvinduer. Nogen af de eksisterende jernrammer er blevet løbende udskiftet til nye plastvinduer. Selve skorstenene samt brandkarmene fremstår i en god byggeteknisk stand. Der var ikke tegn på frostsprængninger, løse fuger mm. Ligeledes fremstår selve skorstenene i en god stand. Det anbefales at taget gennemgås hvert andet år, så små og store fejl kan opdages og udbedres i tide, fremfor man i fremtiden står overfor en stor økonomisk belastning grundet manglende vedligeholdelse. Ved overnævnte, kan der bl.a. være tale om defekte tagsten grundet storm mm, som ikke er observeret på nuværende tidspunkt. Såfremt vedligeholdelsen opretholdes, bør taget endnu have en levetid på ca år. Et enkelt sted ved Bygning 2, observererede man en uensartede farve ved taget. Jf. beretning fra viceværten, skyldes dette et problem med en tidligere entreprenør som havde glemt at afsyre den del af taget. 11

12 Beskrivelse af taget indvendigt Taget er både et koldt og varmt tag, hvilket vil sige at det er isoleret og uisoleret. Ved 5 sals lejlighederne har man påført 400 mm granulat. Indvendig konstruktion består af spærfag, hanebånd. Indvendig tilstand Billeddokumentation. Ved indvendig gennemgang blev der konstateret små revner i understrygningen, hvilket er meget normalt efter 10 år med slid/vind mm. Selve granulatet ligger overvejende fint, dog med små variationer hvor et åbent vindue har blæst noget af granulatet væk. Der blev ikke konstateret gul tømrersvamp eller anden form for svampeangreb. Diverse steder blev der konstatereret gammel fugt og råd, dog var målingerne lave, så det har ingen byggeteknisk problemer. Selve tag renderne, bestående af plastik, gennemgås løbende af viceværten og udskiftes efter behov. 12

13 Ved gennemgangen, blev der foretaget fugtmålinger af træværk ved tagetagen, med en ECOM Hydrocheck som fungerer som følgende: ECOM Hydrocheck, er en fugtmåler til beskadigelsesfri opsporing af fugtighed i byggematerialer, samt til konstatering af fugtighedsfordeling i trækonstruktioner. CM-målinger. RH måleinterval: 0 % til 100 % Tør 0% -50 % Normal 60 % - 70 % Fugtigt 80 % % Meget Fugtigt 110 % % Følgende nedenstående tegninger indikerer hvor der er blevet foretaget fugtmålinger på træværk. Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Måling 5 Måling 6 Måling 7 Måling 8 Måling 9 Måling 10 Måling 11 Måling 12 Måling 13 Måling 28 Måling 30 Måling 32 Måling 34 Måling 36 Måling 38 Måling 40 Måling 29 Måling 31 Måling 33 Måling 34 Måling 37 Måling 39 Måling 14 Måling 16 Måling 18 Måling 20 Måling 22 Måling 24 Måling 26 Måling 15 Måling 17 Måling 19 Måling 21 Måling 23 Måling 25 Måling 27 Måling 54 Måling 41 Måling 43 Måling 45 Måling 47 Måling 49 Måling 51 Måling 53 Måling 42 Måling 44 Måling 46 Måling 48 Måling 0 Måling 52 13

14 Målinger.: Procent.: Bemærkninger.: Måling 1.: 8,7 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 2.: 12,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 3.: 25,0 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 4.: 22,6 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 5.: 15,6 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 6.: 9.2 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 7.: 26,8 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 8.: 15,6 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 9.: 10,5 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 10.: 14,6 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 11.: 14,9 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 12.: 15,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 13.: 16,2 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 14.: 28,8 % Observeret mindre råd/fugt. Jernramme delvist utæt. Måling 15.: 26,5 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 16.: 24,3 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 17.: 22,3 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 18.: 19,8 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 19.: 12,1 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 20.: 9,6 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 21.: 18,6 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 22.: 17,9 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 23.: 22,2 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 24.: 15,9 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 25.: 8,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 26.: 10,0 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 27.: 13,1 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 28.: 26,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 29.: 28,7 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 30.: 18,7 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 31.: 32,1 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 32.: 29,3 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 33.: 28,6 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 34.: 27,5 % Observeret gammel rådskade dog ingen tegn på svampeskader. Måling 35.: 26,8 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 36.: 19,8 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 37.: 17,2 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 38.: 18,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 39.: 13,3 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 40.: 16,8 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 41.: 7,9 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 42.: 12,9 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 44.: 26,7 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 45.: 22,7 % Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Måling 46.: 32,7 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 47.: 28,8 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 48.: 27,6 % Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Måling 43.: 25,5 % 14

15 Målinger.: Procent.: Måling 49.: 25,7 % Måling 50.: 16,8 % Måling 51.: 18,7 % Måling 52.: 13,6 % Måling 53.: 28,0 % Måling 54.: 22,5 % Bemærkninger.: Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Ingen rådskader eller tegn på svampeskader. Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Observeret mindre råd/fugt. Understrygning delvist utæt. Alle de 54 målinger ligger på nogenlunde sammen på niveau Tør hvilket er yderst positivt. Konklusion og forbedringsmuligheder Fremtidige konstruktioner skal overholdes I medfør af 3, 5, 16, stk. 8 og 9, 16A, 16B, stk. 1, 18, stk. 5, 21 stk. 1 og 2, 22, stk. 5, 28, stk. 1 og 3, 30, stk. 2 og 31D, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001 og lov nr. 514 af 17. juni 2008 fastsættes efter bemyndigelse: 1. Tagene ved bygning 1 6, fremstår i en god stand. På trods af små observationer, så som små huller i understrygningen samt små tegn på råd i træværket, er dette rent byggeteknisk småting, taget i betragtning af tagets store omfang. 2. Der anbefales en løbende vedligeholdelse af taget, hvor der foretaget små reparationer af taget, såsom understrygning samt diverse arbejde for at opretholde tagets vedligeholdelse. Priser for udbedringer/forbedringer.: 01. Tagværk VEDLIGEHOLD.: Budget priser, inklusiv moms, eksklusiv byggerådgivning byggeplads m.v.: Gennemgang af Byg 1-6. Besigtigelse/Observation/Rapport Rådighesbeløb til understrygning, fejl og mangler mm FORNYELSER Karakter Interval Pris i kr Interval er definitionen på hyppigheden af tiltag. (Se 10 års Vedligeholdsplan for ejendommen) 15

16 2. Kælder/fundering Beskrivelse af tilstand Kældrene består primært af forskallingslofter, rå pudsede (afskallet) vægge samt overvejende betongulv med slidslagsgulve. Kældervæggene er ca. 60 cm tykke. Kælderen fremstår i en middel stand. Kælderen var, jf. beretning fra viceværten, den 2. juli 2011 oversvømmet totalt. Dette er tydeligt observeret ved mange af kælderrummene. Bestyrelsen har iværksat forløbende foranstaltninger mod kommende skybrud, såsom højtvands lukkere. Bygning 4, 5,6 og halvdelen af bygning 1 er blevet fugtsikret. Generelt om kældrene ved AB Enghaven. I ejendommens kældre ser man delvis små både ud blomstringer og forvitringer, som er fremkaldt af salt. Saltene kan være indeholdt i den grundfugt som kan blive transporteret op i væggene, men kan også være tilført murværket af tø salte sammen med nedsivning fra gaden om vinteren. Salt udblomstringer har som oftest kun betydning for udseendet, men hvis fuger eller mursten er forvitrede er det nødvendigt at udskifte de skadede sten eller fuge om. Kældrene er opvarmede lokaler som er delvist tørre, dog har det også sin ulempe da det kolde underlag altid vil prøve at udligne sig selv med den varme luft. Dette bevirker at fugten stiger op konstant for at nå denne udligning. Dog er det positivt for træværket som lever godt med et delvist tørt klima, men til gengæld er det en ulempe hvis dette bevirker at fugten stiger op konstant for at nå denne udligning. Træværket har derimod godt af den tørre varme, dog ikke hvis det er inficeret med svamp eller råd, da varme er grobund for svampeudvikling. Ejendomme som AB Enghaven, kan tit have problemer med indtrængende vand, hvilket AB Enghaven var udsat for ved skybruddet den 2. juli Ejendommen er oprindeligt bygget uden fugtsikring, hvilket er normalt for opførelsestidspunktet. Observationerne er derfor meget normale, men ikke ensbetydende med at problemet ikke skal løses med eventuelt fugtsikring, hvilket er foretaget ved halvdelen af ejendommen. Fugtopstigningen kan beskadige ejendommens murværk i form af frostsprængninger på udvendige overflader eller forvitringer som følge af saltophobninger og -udfældninger i overfladen. Det værste der kan ske er at fugten rammer de bærende bjælkelag, som derefter mister deres statiske evne til at bære stueetagen, eller at der forekommer flere sætningsrevner, som påvirker ejendommen generelt, hvilket er økonomisk dyrt. Det påpeges at det kun sjældent sker. Ved gennemgangen, blev der foretaget fugtmålinger af soklen samt indvendige vægge i kældrene, med en ECOM Hydro check-b som fungerer som følgende. ECOM Hydro check-b, er en fugtmåler til beskadigelsesfri opsporing af fugtighed i byggematerialer, samt til konstatering af fugtighedsfordeling i vægge, lofter og gulve, indvendigt som udvendigt. CM-målinger. 16 RH måleinterval: 0 % til 120 %

17 Tør 0% -50 % Normal 60 % - 70 % Fugtigt 80 % % Meget Fugtigt 110 % % Følgende nedenstående tegninger indikerer hvor der er blevet foretaget fugtmålinger på indvendigt murværk og dens måling. 89 % 86 % 89 % 88 % 85 % 83 % 81 % 86 % 82 % 71 % 75 % 53 % 56 % 71 % 57 % 58 % 55 % 49 % 53 % 54 % 55 % 76 % 49 % 52 % 51 % 52 % 48 % 36 % 41 % 46 % 52 % 56 % 42 % 49 % 83 % 81 % 56 % 42 % 48 % 63 % 67 % 38 % 42 % 33 % 42 % 44 % 38 % 52 % 44 % 48 % 88 % 96 % 76 % 70 % 81 % 88 % 85 % 83 % 75 % 81 % 86 % 82 % 81 % 74 % 87 % 66 % 61 % 41 % 33 % 42 % 46 % 48 % 70 % 43 % 33 % 34 % 61 % 44 % 82 % 68 % 48 % 67 % 37 % 56 % 39 % 52 % 58 % 39 % 56 % 39 % 79 % 78 % 53 % Ikke tilgængeligt 84 % 88 % 56 % 70 % 65 % 68 % 71 % 89 % 102 % 99 % 46 % 51 % 71 % 97 % 17

18 Billeddokumentation Jf. målingerne fra plantegningen er der følgende beskrivelse. Gadesiden Vesterfælledvej (Halvdelen af bygning 3, bygning 4 6 samt halvdelen af bygning 1.) Målingerne antyder en høj fugtighed. Med viden om, at der er etableret fugtsikring, samt at det ikke er mere end 1 år siden at kælderen var oversvømmet, og at ejendommen er i fuld gang med etablering af højtvands lukkere, er der ingen større byggetekniske risici. Når områder som overnævnte tidligere har været ramt af skybrud samt tidligere indtrængende vand, tager det tid for murværket at få afgivet den fugt der er i murværket. Denne proces kan tage omkring 1 2 år, før det kommer ned på et stabilt niveau såsom en fugtprocent på ca %. Gårdsiden Vesterfælledvej (Halvdelen af bygning 3, bygning 4 6 samt halvdelen af bygning 1.) Generelt lå målingerne i den grønne zone, med en enkelt måling på 71 %. Det antages rent byggeteknisk at overnævnte måling er et lokalt problem, såsom let indtrængende vand fra soklen. En fugtsikring af gadesiden ved overnævnte bygninger er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt, grundet målingerne. 18 Ved overnævnte bygninger ved gadesiden samt gårdsiden, observeres mindre sætningsskader, udposninger mm. Taget ejendommens historie i betragtning, er disse forhold meget normale.

19 Billeddokumentation Jf. målingerne fra plantegningen er der følgende beskrivelse. Gadesiden Ejderstedgade (Halvdelen af bygning 3, bygning 2 samt halvdelen af bygning 1.) Målingerne antydet en meget varierende fugtprocent. Generelt var målingerne idet grønne felt, indtil man nåede kælderrummene mod selve porten ved Ejderstedgade. Efter porten mod Lyrskovgade, springer målingerne fra tør til meget fugtigt. Denne del af bygningen er ikke fugtsikret, men har været vandskadet under skybruddet, hvilket tydeligt ses ved selve det indvendige murværk. Gårdsiden Ejderstedgade (Halvdelen af bygning 3, bygning 2 samt halvdelen af bygning 1.) Målingerne antydede generelt tørre og stabile vægge. Der var dog få undtagelser hvor fugtmålingen var høj. Disse områder lå primært i og omkring kældernedgangene, hvor det er yderest normalt at der er mere fugtigt i selve murværket. Da kældernedgangene ifm. den igangværende proces ved at blive renoveret, og hvor faldene mod ejendommen tilrettes, er der ikke de store bekymringer rent byggeteknik. 19 Ved overnævnte bygninger observerede man de samme opfugtninger samt skader som på de tidligere bygninger. Gadesiden Ejderstedgade bør/skal have fugtsikring. Dog bør man via fugtmåling hvert år undersøge, om fugten aftager. Såfremt det er tilfældet, kan man se bort fra fugtsikringen, da målingerne primært skyldes skybruddet.

20 Billeddokumentation Gennemgang af de indvendige forhold i kældrene. Jf. observation, bestod de fleste kælderrum af oprindelig stand fra ejendommens ibrugtagningstilladelse. Der var tydelige tegn på let fugt samt råd i selve depots rummenes træværk, hvilket skyldes skybruddet. Selve gulvene fremstår generelt i den stand man kan forvente af et gulv fra den tid og som har været belastet af store mængder vand. Dog er der på nuværende tidspunkt ikke nogen byggeteknisk anledning til at renoverer disse. Få steder har man fået fornyet selve depotsrummene, og jf. viceværtens beretning, er dette en proces som udføres når økonomien er til. Få steder, primært ved gadesiden Ejderstedgade, blev der observeret rustent jern i selve det indvendige murværk ved soklen. 20

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 89 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere