Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse"

Transkript

1 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R juli 2009

2 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik A/S (BMT) foretaget skimmelundersøgelse i boligen på adressen Baunehøjvej 11C, Østby, 4050 Skibby. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med Anders Sparholt fra Frederikssund Kommune. Undersøgelsen blev foretaget, da tidligere lejere havde gener ved ophold i boligen. Undersøgelsen skal opfattes som indledende. Huset var ved besigtigelsen ubeboet. Formålet med undersøgelsen den 30. juni 2009 var at af- eller bekræfte, om der kunne konstateres skimmelsvampeangreb i boligen og i givet fald at anvise muligheder for afhjælpning. 2. Bygningsbeskrivelse Bygningen er en firelænget gammel gård, som består af i alt tre boliger, hvoraf den undersøgte bolig oprindelig har været staldbygning. Det oplyses fra kommunens side, at boligen ikke er godkendt som selvstændig bolig, men som anneks til en af de andre boliger. I boligen, som er i et plan, er der entré, bad/toilet, fordelingsgang, køkken, to soveværelser og en stue. Skitseret plantegning ses i bilag 1. Der er ikke udleveret beskrivelse eller bygningstegninger på boligen, hvorfor beskrivelsen bygger på, hvad der umiddelbart kan konstateres og hvad undersøgelsen viser. Ydervægge er opført som 1 stens muret konstruktion med kalket eller malet facade. Indvendigt er væggene efterisoleret, tapetserede eller med glasvæv og malede. I lofter er bjælkelag synlig og plader opsat imellem disse. Bjælker og loftplader er malede. Bygningen er med terrændæk og gulve belagt med væg-til-væg tæpper og linoleum i entré og køkken. I badeværelse er gulv og vægge beklædt med fliser. Tagkonstruktionen er et saddeltag med hanebåndspær med skønsmæssigt 45 graders hældning. Tagbelægningen er bølgeeternit.

3 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Undersøgelse Side 3 I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget orienterende fugtmålinger på tilgængelige overflader. Fugtmålinger i træ blev udført med indstiksmåler af mærket Timbertest, type FM 510. Fugtmålinger på murværk og beton blev udført med kapacitetsmåler af mærket Tramex. Mætningspunktet for træ ligger ved 28 % træfugt. Skimmelsvampe kan danne vækst fra omkring 15 % træfugt. Trænedbrydende svampe kan danne vækst fra omkring 20 % træfugt. Prøver til analyse for skimmelsvampe blev udført vha. MycoMeter metoden. MycoMeter metoden kvantificerer mængden af et enzym, som findes i alle skimmelsvampe. Prøvenumre benævnes My. x og fremgår af tabel 1 samt af plantegning i bilag 1. Analyseresultater fremgår af bilag 2. Fotos fremgår af bilag Ude Oversigtsbilleder af facader fremgår af foto 1 - foto 4. Facaderne vender henholdsvis mod vej, mod sti m. postkasser og mod gård. Facader og fald på terræn På vejside er der græslignende beplantning mellem vejbane og facade. Vejens profil er udformet således, at vand ledes væk fra vejbanen ved fald til siderne. Vejbanens profil ligger umiddelbart generelt højere end huset terrændæk. Der kan ikke konstateres vejriste til videre bortledning af vejvand i husets udstrækning. Flere steder har det beplantede areal fald mod facade, således at regnvand og vejvand ledes mod denne. Puds og sokkelpuds ses flere steder mod terræn revnet eller delvist afskallet, se foto 5 og foto 11. På gårdside er der et generelt fald fra område ved hoveddør ned langs facade og mod port. Gårdspladsen er belagt med asfalt. I området til højre for hoveddør er der et bed, hvor der flere steder kan konstateres fald mod facade, foto 3 og foto 6. Mod stuens vinduesparti mod gård er der også et bed mod facade. Dette er lukket af med betonopkant, således at vand ikke kan ledes bort, se foto 7. Tagafvanding Der er ikke tagrender mod gårdside og vandet ledes derfor lige ned på terræn, foto 3. Heller ikke ved overdækning ved stuevinduesparti er der udført korrekte afvandingsforhold, foto 8. Udhængsbrædder og lægte over vindue er delvist rådnet op, som tegn på utilstrækkelig vandafledning, foto 9.

4 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Der er opsat tagrende på vejfacade. Ved besigtigelse af denne ses, at afslutningen af tagplader mod tagrende er udført således, at der ved blæst kan ledes vand ind på fodbræt og ind oven i den murede facade som derved opfugtes, foto 10. Tagnedløb ved gavl/vejfacade leder vand direkte ned på græs tæt mod facaden, da der ikke umiddelbart er udført tagbrønd, foto 11. Tagkonstruktion Tagbeklædningen er flere steder udskiftet med nyere plader, specielt i området ved hoveddøren på gårdsiden, foto 3. Tagryg synes ved øjemål at hænge på den sydlige del af bygningen, foto 2. Tagrummet er kun besigtiget fra stige i gavl, da det ikke blev vurderet sikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes på etageadskillelse. Tagkonstruktionen er udført i rundtømmer og der kunne ikke umiddelbart fra stigen konstateres statiske svigt i konstruktionen. For generelle fotos se foto 12 og foto 13. Synlig sænket tagrygning mod syd kunne fra stige ikke undersøges nærmere. Mod kip over stue kunne der konstateres lys, som tegn på utætheder, Foto 14. Der er på etageadskillelse udlagt isolering. Isoleringen er skubbet helt ud mod tagbeklædningen, således at der ikke kan foregå ventilation, Foto 15. Side Inde Vægge og lofter fremstod ved besigtigelsen nymalede. I alle rum er der under både linoleum og væg-til-væg tæpper udlagt cellutex lignende plader på ca. 10 mm s tykkelse. Væg-til-væg tæpper er med gummi underside. Entré Entré og badeværelse er hævet et trin i forhold til resterende rum i boligen, således at der stort set er niveaufri adgang fra gården. Det oplyses, at der i flere omgange, når det har regnet meget, har ligget vand på gulvet foran døren. Der lå ikke blankt vand ved dør ved besigtigelsen. Der var ikke udført fuge under bundkarm, foto 16. Linoleum på gulv blev rullet væk fra område ved hoveddør. På cellutexpladerne kan der konstateres fugtaftegninger både mod gavlydervæg og mod dør, som kan tyde på, at der har været fugt/vand. Se foto 17 og Foto 18. Gulvet er afsluttet med et lag afretningsmasse på en pladeopbygning. Der konstateres revne i denne parallelt på dør, foto 18. Der måles let forhøjet fugt på gulv. Badeværelse Der kunne ikke konstateres unormale fugtforhold på gulv eller på ydervæg.

5 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 5 Gang Gulv i gangen ligger et trin lavere end i entré og badeværelse. På gulvtæppe mod ydervæg ses en noget mørkere farvenuance end øvrige steder væk fra ydervæg. Tæppet fjernes fra ydervæg og på underside er den hvide gummiunderside misfarvet i store plamager mod ydervæg, foto 19. Cellutexplader er nedbrudt i flere områder og smuldrer ved optagning. Synlig skimmelsvamp kan konstateres i store områder, se foto 20 og foto 21. Pladerne er kraftigst angrebet i et område på ca. 1,5 meter langs ydervæg, men fugtaftegninger kan konstateres i varierende grad langs hele ydervæggen, foto 20 til foto 24. Det værste område svarer omtrent til, hvor der udvendigt er bed med fald mod facade (som beskrevet ovenfor). På betongulv måles kraftig forhøjet fugt langs ydervæg med aftagende niveau ind i rummet. På beton ses mørke aftegninger og svampemycelium konstateres i form af brune tråde. Der udtages en Mycometer skimmeprøve på beton, hvor denne er mørk (My. 03), foto 25. Betongulv er spartlet plan langs ydervæg. Ydervæg er indvendigt beklædt med en let pladeopbygning og denne måles indvendigt fra opfugtet med maksimale fugtudslag i en højde op til ca. 30 cm fra gulv. For at undersøge opbygningen af ydervæggen og for at vurdere tilstanden af denne åbnes stikprøvevist ét sted i ca. 20 cm s højde, hvor fugtangreb umiddelbart er størst, foto 19. Opbygningen af væggen er som følger: - Maling på glasvæv - Flere lag træplader i varierende tykkelse med maling mellem lag - ca. 20 mm mineraluld - Dampspærre (Alukraft lignende) - Mursten Ydervæggen er indvendigt efterisoleret med dampspærre på den kolde side af isoleringen. Der konstateres vandret murpap i murværk i en højde ca. 15 cm over gulvniveau, foto 26 og foto 27. På udvendig side af dampspærre ses brunlig misfarvning og den ses påvirket af fugt og på bagside af glasvæv ses brun-grønlig misfarvning, se foto 28. Der udtages Mycometer skimmelprøver på henholdsvis udvendig side dampspærre (My. 01) og på bagside af glasvæv (My.02), foto 29 og foto 30. Stue På brystning under vinduesparti mod gård ses fugtudtræk langs lodrette afslutninger, foto 31. Der måles ved besigtigelsen træfugt op til 18 % i træpladerne. Der måles ikke forhøjet fugt midt på brystningerne. I bundkarm ses også fugtaftegninger, men måles på besigtigelsestidspunktet tørt. Brystningsplader skrues af for besigtigelse. Bag plade er isoleret med dampspærre opsat på den varme (indvendige) side. Der kan ikke konstateres fugt eller synlige tegn på skimmelsvamp bag pladen.

6 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 6 Langs alle vægge i stue fjernes tæppe og der kan konstateres brunlige misfarvninger på gummiunderside og på cellutexplader i varierende omfang langs alle vægge, se foto 31 til foto 35. På vægge måles let forhøjet fugt og betongulv opfugtet. Cirka midt på stuegulv, hvor svag farvenuance kan ses på gulvtæppe fjernes tæppe. På gummiside ses tydelig farveforskel og også på cellutexplader ses misfarvning. Beton måles let opfugtet. Der udtages en Mycometer prøve (My. 06) på underside cellutexplade, foto 36. Lille værelse På det lille værelse (værelset nærmest stue) ses misfarvninger på gulvtæppe mod ydervæg. Gulvtæppe fjernes langs ydervæg og skillevæg til stue, foto 37. Under gulvtæppe er celluxplader delvist nedbrudt og synlig sort skimmel ses på plader. Svampestreng mycelium og skimmelsvamp ses på betongulv, foto 38 foto 39. I bjælker i loft måles høj træfugt mod ydervæg. I bjælke til venstre måles mod ydervæg træfugt > 28 % (51 %) med faldende fugt ind i rummet; midtvejs måles 23 % og mod gang måles 13 %, foto 40. I den anden bjælke måles mod ydervæg 24 % træfugt og faldende mod gang. Af den venstre bjælke skæres en træprøve let ud med kniv, Foto 41. Prøven er mørkebrun og blød og med tegn på angreb af borebiller, foto 42. Stort værelse I det andet værelse (nærmest køkkenet) fjernes tæppe fra ydervæg og mod skillevæg til køkken. Her konstateres forhøjet fugt i betongulvet og cellutexplader er misfarvet og skimmelsvampeangrebet, foto 43. Også mod skillevæg mod køkken måles let forhøjet fugt og skimmellignende vækst kan konstateres, foto 44. Der udtages en Mycometer prøve (My. 04) på overside beton mod skillevæg. I vindueslysning måles for fugt. Der måles let forhøjet fugt i gipsplade. Lysningen åbnes stikprøvevist et sted for at besigtige opbygning og den fugtmæssige tilstand af denne, foto 45 og foto 46. Bag glasvæv kan der ikke ses misfarvninger eller tegn på fugtskade, foto 47. På den udvendige side af dampspærren, som her ligger på den varme side af isoleringen, ses svag misfarvning. Der udtages en Mycometer prøve (My. 05) til vurdering af eventuel skimmelforekomst på denne. I loftsbjælke mod facade måles forhøjet træfugt på 24 %, foto 48. Køkken I køkken er linoleumsbelægning på gulv. Linoleum fjernes langs ydervæg og denne ses kraftigt misfarvet på bagside, foto 49. Cellutexplade smuldrer ved optagning i hjørne mod tilstødende værelse og er misfarvet og skimmelangrebet langs hele ydervæggen og mod køkkenskab, foto 50.

7 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 7 4. Prøveresultater Ved hjælp af MycoMeter-metoden kan mængden af svampebiomasse bestemmes på prøvetagningsstedet. Resultatet af de udtagne prøver fremgår af nedenstående tabel 1. Prøve nr. Prøvetagningssted Overflade Analyseresultat [MycoMeter-tal / kategori] My. 01 Gang Ydervæg, udvendig side af 384 / B dampspærre. My. 02 Gang Ydervæg, bagside glasvæv 7254 / C My. 03 Gang Gulv mode ydervæg, overside 565 / C beton. My. 04 Stort værelse Gulv ved indervæg, overside 343 / B beton. My. 05 Stort værelse Vindueslysning, udvendig side 3 / A af dampspærre. My. 06 Stue Gulv midt for, underside 318 / B isoleringsplade. Tabel 1 Microbielle prøver analyseret vha. MycoMeter-metoden. Vurderingsgrundlag for MycoMeter-prøver læses af nedenstående tabel 2. Kategori MycoMeter-tal Beskrivelse A MycoMeter-tal 25 Værdien er under normal baggrundsværdi. Acceptabel. B 25 > MycoMeter-tal 450 Værdien er over normalt baggrundsniveau. Kan skyldes støvophobning. C MycoMeter-tal > 450 Værdien er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Som hovedregel uacceptabelt. Tabel 2 Vurderingsgrundlag for MycoMeter-prøver iht. By og Byg Anvisning 204, 2003 udgave l. Analyseresultater inddeles i ovenstående kategorier. Derudover vurderes analyseresultater ud fra forholdene på prøvetagningsstedet mht. synlige aftegninger, fugtniveauer og udbredelse. Det skal nævnes at prøverne er udtaget stikprøvevist, som dokumentation på skimmelsvamp. Der er derfor konstateret skimmelsvamp flere steder end prøver er udtaget.

8 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Vurdering Side 8 På baggrund af undersøgelsen vurderes, at boligen generelt har store fugt- og skimmelsvampeproblemer. Gang, værelser og stue Langs alle ydervægge i gang, stue og værelser og flere indervægge måles forhøjet fugt i betongulv og cellutex lignende plader er misfarvet og ødelagt af fugt. I store arealer ses synlig skimmel. Jf. analyseresultat kan der måles massiv skimmel på betongulv udtaget langs ydervæg (My. 03) med skimmelværdi på 565. Også langs indervæg og midt på gulv i stue viser analyseresultater moderat vækst med skimmelværdier i den høje ende på henholdsvis 343 (My. 04) og 318 (My. 06). Dette kan tyde på, at der muligvis også er et generelt problem med opstigende grundfugt. Ved at sammenholde registreringer foretaget udendørs med dem der er foretaget indendørs vurderes, at opfugtningerne sandsynligvis skyldes, at der ikke er udført korrekte vandafledningsforhold i terræn og fra tag. Der blev konstateret murpap i ydervæg, men i ca. 15 cm s højde over indvendigt gulvniveau, idet gulv flere steder ligger under udvendigt terrænniveau. Dette medfører, at der trækkes fugt ind i og op i murværk indtil murpap og dermed også terrændæk. Den lette indvendige pladeopbygning bliver dermed opfugtet nedefra og fugten trækkes op i højde forbi murpap. Skimmelprøve (My. 02) udtaget bag glasvæv viser massiv skimmelvækst. Da murpappen er placeret for højt i forhold til gulvhøjden, vil luften mellem dampspærre og murværk være opfugtet, hvilket sandsynligvis er grunden til at der kunne konstateres synlig skimmel på udvendig side af dampspærre. Analyseresultat for prøve (My. 01) udtaget på dampspærre viser moderat skimmelvækst med en værdi på 384, som må vurderes i den høje ende mod massiv. Skimmelprøve udtaget i lysning i det store værelse viser ingen tegn på skimmelvækst. I ydervæg blev det konstateret, at dampspærren var placeret på den kolde side af isoleringen. Dette er byggeteknisk forkert, idet den indvendige brugsfugt dermed vil kondensere på den indvendige side af dampspærren og dermed give store fugt- og skimmelproblemer. Generelt anbefales det ikke at efterisolere indvendigt, da man erfaringsmæssigt ser mange problemer ved denne form, idet det er stort set umuligt at sikre en tæt dampspærre. I stedet anbefales at isolere udvendigt med isoleringsbatts. Hvis indvendig isolering imidlertid er den eneste ønskelige løsning, skal dette udføres med isolerende kalciumsilikatholdige plader i passende tykkelse, som opsættes i fuld kontakt til murværk. Da der kunne måles let forhøjet fugt på betongulv er indvendige vægge sandsynligvis også fugtskadet og angrebet af skimmelsvamp. Dette er dog ikke verificeret.

9 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Bjælker i værelser blev målt kraftigt opfugtet langs facade. Dette skyldes sandsynligvis, at tagrende langs facade ikke leder tagvand korrekt væk og at det kan ledes ind på murværk og opfugte dette. Bjælkerne, som ligger af på murværket, opfugtes derved. Ved udskæring i bjælke vurderes, at denne er rådskadet og kan betyde bæreevnesvigt. Det anbefales, at samtlige bjælker gennemgås for råd langs facade og udskiftes i passende omfang. Lofter er ikke yderligere undersøgt for skimmelsvamp. Men det oplyses fra kommunens side, at der ved en tidligere besigtigelse kunne konstateres plamager i loft i stue, som tegn på vandgennemtrængning fra utæt tag. Tidligere lejer har til oplyst kommunen, at de ved store regnskyl havde spande stående på gulvet for at opsamle vand. Det kan på baggrund af denne oplysning vurderes, at der kan være skimmelskade i loftet. Dette bør undersøges nærmere ved en renovering. Køkken Også i køkkenet under linoleum blev der konstateret samme problem som i den øvrige bolig. Der sås fugt og skimmelsvamp også i område mod køkkenskab, hvorfor der sandsynligvis også er problemer under dette. Entré Opfugtning og skimmelsvamp kunne konstateres i samme omfang som i resterende bolig og skyldes sandsynligvis en kombination af fugt i ydervægge samt utæt samling mellem bundkarm og terrændæk. Revne i gulv kan skyldes, at underliggende træplade arbejder og ændrer dimension under fugtpåvirkning. Det kan ikke afvises, at lukket gulvopbygning kan være fugt- og skimmelskadet. Side 9 6. Konklusion På baggrund af analyseresultater og vurdering konkluderes det, at der er store skimmel- og fugtskader i boligen, både på gulv og i vægge. Skimmelskaderne vurderes i så stort omfang, at de kan påvirke indeklimaet i stor grad og give helbredsmæssige gener. Boligens stand vurderes i en sådan tilstand, at det ikke anbefales at den benyttes til beboelse før en renovering og skimmelafrensning er foretaget.

10 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Handlingsplan Side 10 Det anbefales, at der tages udgangspunkt i følgende handlingsplan ved en renovering af boligen: Tag - Opsætning af tagrender ved samtlige tagflader. Uføres således at det sikres at vand ikke kan ledes bagom - Utætheder i kip lukkes - Etablering af tagventilation ved tagfod langs alle facader - Bærende konstruktion i sydlig ende, hvor kippen hænger, skal undersøges for at vurdere evt. bæreevnesvigt Lofter - Samtlige bjælker langs ydervæg mod vej undersøges for råd og/eller svamp. Skadede bjælker bortskæres og nye opsættes - Lofter undersøges stikprøvevis for skimmelsvamp Terræn - Etablering af terrænfald væk fra facade, evt. bortgravning af terræn for at sænke terræn til under gulvniveau. Bede fjerenes langs facader. - Løsning af afvandingsproblem fra vej - Samtlige tagbrønde gennemgåes og manglende udføres - Udførsel af dræn langs samtlige facader. Terrændæk/gulve - Samtlige gulvbelægninger fjernes inkl. cellutexplader - Terrændæk undersøges for opbygning med kapillarbrydende lag og isolering. Hvis dette ikke er udført opgraves terrændæk og udføres korrekt. - Hvis terrændæk ikke opgraves, idet opbygningen vurderes tilfredsstillende, skal overside beton afrenses for skimmelsvamp med tørdamp jf. Micro clean -metoden. Det anbefales, at der udlægges fliser på alle gulve, således at fugt i betondæk kan diffundere væk gennem fliser. - Der udføres vandtætsikring mellem terrændæk og facader Ydervægge - Indvendig efterisolering fjernes på samtlige ydervægge. - Skimmelsvampeafrensning med tørdamp jf. micro clean -metoden på indvendigt murværk. - Udvendig efterisolering. - Hvis indvendig efterisolering ønskes i stedet for udvendig skal dette udføres med kalciumsilikat plader, som Microtherm plader. Producentens anvisninger følges, se evt.

11 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Det skal oplyses, at kommunen muligvis vil stille krav om opfyldelse af varmetabsbestemmelser på bygningen, idet facader og terrændæk renoveres. Side 11 Hørsholm, den Nanna Dahl Pedersen Bygge- og Miljøteknik A/S KS: Bjarne Rasmussen

12 Bilag 1 Skitseret plantegning

13 Bilag 2 Analyseresultater - Mycometer

14

15 Bilag 3 Foto

16 Foto 1 Facade mod vej og indgang til tagrum. Foto 2 Facade mod vej.

17 Foto 3 Facade mod gård v. hoveddør (til venstre). Foto 4 Facade mod gård mod vinduesparti i stue. Stue støder op mod garage (til højre).

18 Foto 5 Beplantning langs vejfacade og løsnet og afskallet puds. Foto 6 Bed til højre for hoveddør på gårdside.

19 Foto 7 Bed ved stue på gårdside betonopkant ses nederst i billedet. Foto 8 Manglende tagrender på gårdfacade og ved udhæng ved vinduesparti.

20 Foto 9 Udhængsbrædder under udhæng ved stue er rådnet. Foto 10 Tagrende mod vejfacade. Vand kan ledes ind bag tagrende ved blæst.

21 Foto 11 Tagnedløb føres direkte til terræn uden brønd. Revne i pudset sokkel. Foto 12 Tagkonstruktion over stue.

22 Foto 13 Tagkonstruktion over længe mod vej. Foto 14 Tagkonstruktion over stue utætheder i kip.

23 Foto 15 Isolering er skubbet helt op mod tagplader og stopper for ventilation. Foto 16 Hoveddør mod gård stort set niveaufri adgang til entre. Manglende fuge under bundkarm.

24 Foto 17 Entre. Cellutexplader med fugtskjolder mod gavlfacade og mod dør. Foto 18 Entre. Misfarvninger på underside linoleum (til højre og ved dør). Revne i gulv ved dør.

25 Foto 19 Gang. Misfarvninger på gummi underlagt og cellutexplader. Cirkel viser hvor angreb er værst i gang. Foto 20 Gang. Nedbrydt celleutexplade, hvor angreb er værst.

26 Foto 21 Gang. Nærbillede af foto 20. Synlig skimmelsvamp i form af sorte prikker/plamager. Foto 22 Gang. Fugtskadet cellutexplade.

27 Foto 23 Gang. Fugtskadet cellutexplade optaget længere henne af gang. Foto 24 Gang. Fugtskadet cellutexplade optaget længere henne af gang.

28 Foto 25 Gang. Misfarvning af beton og svampe strengmyceium (brune tråde). My 03 udtaget på betonoverflade. Foto 26 Gang. Opbygning af ydervæg.

29 Foto 27 Gang, ydervæg. Murpap kan ses under mursten (pil). Foto 28 Dampspærre og glasvæv med træklods udboret fra ydervæg i gang.

30 Foto 29 Skimmelprøve My.01 udtaget på udvendige side af dampspærre. Foto 30 Skimmelprøve My.02 udtaget på bagside af glasvæv.

31 Foto 31 Brystning under vindue i stue. Fugtaftegninger ses ved den lodrette afslutning på træplade. Foto 32 Stue mod garage. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet.

32 Foto 33 Stue mod garage. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet. Foto 34 Stue mod sti med postkasser. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet.

33 Foto 35 Stue, hjørne mod værelse. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet. Foto 36 Stue. Misfarvninger på underside gulvtæppe tyder på opfugtning. My. 06 udtaget på underside cellutexplade.

34 Foto 37 Lille værelse. Misfarvninger på underside gulvtæppe og nedbrudte cellutexplader. Foto 38 Lille værelse. Misfarvninger og synlig skimmelsvamp på cellutexplader.

35 Foto 39 Lille værelse. Svampemycelium på beton gulv mod stue. Foto 40 Lille værelse. Der måles høj træfugt i bjælker.

36 Foto 41 Lille værelse. Prøve skåret i fugtmættet bjælke med kniv. Foto 42 Lille værelse. Nærbillede af træprøve fra bjælke. Prøve er/har været angrebet af borebiller.

37 Foto 43 Stort værelse. Underside gulvtæppe og cellutexplader misfarvet. Foto 44 Stort værelse. Underside gulvtæppe og cellutexplader misfarvet. Synlig skimmel ses på bagside af cellutexplader.

38 Foto 45 Stort værelse. Åbning i vindueslysning. Foto 46 Stort værelse. Opbygning af vindueslysning. My. 05 udtages på udvendig side dampspærre.

39 Foto 47 Stort værelse. Bagside af glasvæv ser normal ud. Foto 48 Stort værelse. Der måles 24 % træfugt i bjælke i loft.

40 Foto 49 Køkken. Underside linoleum misfarvet og cellutexplade delvist nedbrudt mod ydervæg og værelse. Foto 50 Køkken. Cellutexplade misfarvet og med fugtaftegninger også mod køkkenskab.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG.

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG. Side 1 BMT-Notat Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001 Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG Svampeundersøgelse Baggrund Den 19. maj 2009 har Morten Seierøe Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198

Page 1 of 2. Revneregistrering Cityringen Side 1 af 198 Page 1 of 2 Cityringen Side 1 af 198 Matr. nr.: Adresse: Opført: 11le, Frederiksberg Aksel Møllers Have 6-18 Opført 1944 år: Denne rapport omhandler: - Udvendig revneregistrering - Indvendig revneregistrering

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Opgave: gennemgang af ejendom

Opgave: gennemgang af ejendom Bygherre: Carl Jensen Adresse: Stationsvej 82 8700 Horsens Telefon: 2421 2161 E-mail: crl@nst.dk Dato: 15/01-2014 Inspektionsdato 18/12-2013 Opgave: gennemgang af ejendom byggesagkyndig.nu har gennemgået

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8002

Skønsmandens erklæring J. nr. 8002 J. nr. 8002 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtskader og skimmelsvamp i tilbygning fra 1974 2. Fugtskade på sokkel på tilbygning fra 1974 3. Overgang fra murpuds til soklens overkant i tilbygningen fra

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR:

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR: INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 6681 9116 MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk SAGS NR: 0101809

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 16. december Stokbrovej 6, 9381 Sulsted. Matr. nr. 3b, Kirkegårde, Ajstrup

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 16. december Stokbrovej 6, 9381 Sulsted. Matr. nr. 3b, Kirkegårde, Ajstrup Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 16. december 2015 Stokbrovej 6, 9381 Sulsted Matr. nr. 3b, Kirkegårde, Ajstrup Udført for Aalborg Kommune 11. januar 2016 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Kontrol af skimmelsanering

Kontrol af skimmelsanering Kontrol af skimmelsanering 26237-4 Møllevej 9A 2791 Dragør HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk www.hussvamp.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7067 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagepunkterne er i samarbejde med klager opstillet efter følgende fremgangsmåde Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Revnedannelse

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere