Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse"

Transkript

1 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R juli 2009

2 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik A/S (BMT) foretaget skimmelundersøgelse i boligen på adressen Baunehøjvej 11C, Østby, 4050 Skibby. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med Anders Sparholt fra Frederikssund Kommune. Undersøgelsen blev foretaget, da tidligere lejere havde gener ved ophold i boligen. Undersøgelsen skal opfattes som indledende. Huset var ved besigtigelsen ubeboet. Formålet med undersøgelsen den 30. juni 2009 var at af- eller bekræfte, om der kunne konstateres skimmelsvampeangreb i boligen og i givet fald at anvise muligheder for afhjælpning. 2. Bygningsbeskrivelse Bygningen er en firelænget gammel gård, som består af i alt tre boliger, hvoraf den undersøgte bolig oprindelig har været staldbygning. Det oplyses fra kommunens side, at boligen ikke er godkendt som selvstændig bolig, men som anneks til en af de andre boliger. I boligen, som er i et plan, er der entré, bad/toilet, fordelingsgang, køkken, to soveværelser og en stue. Skitseret plantegning ses i bilag 1. Der er ikke udleveret beskrivelse eller bygningstegninger på boligen, hvorfor beskrivelsen bygger på, hvad der umiddelbart kan konstateres og hvad undersøgelsen viser. Ydervægge er opført som 1 stens muret konstruktion med kalket eller malet facade. Indvendigt er væggene efterisoleret, tapetserede eller med glasvæv og malede. I lofter er bjælkelag synlig og plader opsat imellem disse. Bjælker og loftplader er malede. Bygningen er med terrændæk og gulve belagt med væg-til-væg tæpper og linoleum i entré og køkken. I badeværelse er gulv og vægge beklædt med fliser. Tagkonstruktionen er et saddeltag med hanebåndspær med skønsmæssigt 45 graders hældning. Tagbelægningen er bølgeeternit.

3 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Undersøgelse Side 3 I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget orienterende fugtmålinger på tilgængelige overflader. Fugtmålinger i træ blev udført med indstiksmåler af mærket Timbertest, type FM 510. Fugtmålinger på murværk og beton blev udført med kapacitetsmåler af mærket Tramex. Mætningspunktet for træ ligger ved 28 % træfugt. Skimmelsvampe kan danne vækst fra omkring 15 % træfugt. Trænedbrydende svampe kan danne vækst fra omkring 20 % træfugt. Prøver til analyse for skimmelsvampe blev udført vha. MycoMeter metoden. MycoMeter metoden kvantificerer mængden af et enzym, som findes i alle skimmelsvampe. Prøvenumre benævnes My. x og fremgår af tabel 1 samt af plantegning i bilag 1. Analyseresultater fremgår af bilag 2. Fotos fremgår af bilag Ude Oversigtsbilleder af facader fremgår af foto 1 - foto 4. Facaderne vender henholdsvis mod vej, mod sti m. postkasser og mod gård. Facader og fald på terræn På vejside er der græslignende beplantning mellem vejbane og facade. Vejens profil er udformet således, at vand ledes væk fra vejbanen ved fald til siderne. Vejbanens profil ligger umiddelbart generelt højere end huset terrændæk. Der kan ikke konstateres vejriste til videre bortledning af vejvand i husets udstrækning. Flere steder har det beplantede areal fald mod facade, således at regnvand og vejvand ledes mod denne. Puds og sokkelpuds ses flere steder mod terræn revnet eller delvist afskallet, se foto 5 og foto 11. På gårdside er der et generelt fald fra område ved hoveddør ned langs facade og mod port. Gårdspladsen er belagt med asfalt. I området til højre for hoveddør er der et bed, hvor der flere steder kan konstateres fald mod facade, foto 3 og foto 6. Mod stuens vinduesparti mod gård er der også et bed mod facade. Dette er lukket af med betonopkant, således at vand ikke kan ledes bort, se foto 7. Tagafvanding Der er ikke tagrender mod gårdside og vandet ledes derfor lige ned på terræn, foto 3. Heller ikke ved overdækning ved stuevinduesparti er der udført korrekte afvandingsforhold, foto 8. Udhængsbrædder og lægte over vindue er delvist rådnet op, som tegn på utilstrækkelig vandafledning, foto 9.

4 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Der er opsat tagrende på vejfacade. Ved besigtigelse af denne ses, at afslutningen af tagplader mod tagrende er udført således, at der ved blæst kan ledes vand ind på fodbræt og ind oven i den murede facade som derved opfugtes, foto 10. Tagnedløb ved gavl/vejfacade leder vand direkte ned på græs tæt mod facaden, da der ikke umiddelbart er udført tagbrønd, foto 11. Tagkonstruktion Tagbeklædningen er flere steder udskiftet med nyere plader, specielt i området ved hoveddøren på gårdsiden, foto 3. Tagryg synes ved øjemål at hænge på den sydlige del af bygningen, foto 2. Tagrummet er kun besigtiget fra stige i gavl, da det ikke blev vurderet sikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes på etageadskillelse. Tagkonstruktionen er udført i rundtømmer og der kunne ikke umiddelbart fra stigen konstateres statiske svigt i konstruktionen. For generelle fotos se foto 12 og foto 13. Synlig sænket tagrygning mod syd kunne fra stige ikke undersøges nærmere. Mod kip over stue kunne der konstateres lys, som tegn på utætheder, Foto 14. Der er på etageadskillelse udlagt isolering. Isoleringen er skubbet helt ud mod tagbeklædningen, således at der ikke kan foregå ventilation, Foto 15. Side Inde Vægge og lofter fremstod ved besigtigelsen nymalede. I alle rum er der under både linoleum og væg-til-væg tæpper udlagt cellutex lignende plader på ca. 10 mm s tykkelse. Væg-til-væg tæpper er med gummi underside. Entré Entré og badeværelse er hævet et trin i forhold til resterende rum i boligen, således at der stort set er niveaufri adgang fra gården. Det oplyses, at der i flere omgange, når det har regnet meget, har ligget vand på gulvet foran døren. Der lå ikke blankt vand ved dør ved besigtigelsen. Der var ikke udført fuge under bundkarm, foto 16. Linoleum på gulv blev rullet væk fra område ved hoveddør. På cellutexpladerne kan der konstateres fugtaftegninger både mod gavlydervæg og mod dør, som kan tyde på, at der har været fugt/vand. Se foto 17 og Foto 18. Gulvet er afsluttet med et lag afretningsmasse på en pladeopbygning. Der konstateres revne i denne parallelt på dør, foto 18. Der måles let forhøjet fugt på gulv. Badeværelse Der kunne ikke konstateres unormale fugtforhold på gulv eller på ydervæg.

5 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 5 Gang Gulv i gangen ligger et trin lavere end i entré og badeværelse. På gulvtæppe mod ydervæg ses en noget mørkere farvenuance end øvrige steder væk fra ydervæg. Tæppet fjernes fra ydervæg og på underside er den hvide gummiunderside misfarvet i store plamager mod ydervæg, foto 19. Cellutexplader er nedbrudt i flere områder og smuldrer ved optagning. Synlig skimmelsvamp kan konstateres i store områder, se foto 20 og foto 21. Pladerne er kraftigst angrebet i et område på ca. 1,5 meter langs ydervæg, men fugtaftegninger kan konstateres i varierende grad langs hele ydervæggen, foto 20 til foto 24. Det værste område svarer omtrent til, hvor der udvendigt er bed med fald mod facade (som beskrevet ovenfor). På betongulv måles kraftig forhøjet fugt langs ydervæg med aftagende niveau ind i rummet. På beton ses mørke aftegninger og svampemycelium konstateres i form af brune tråde. Der udtages en Mycometer skimmeprøve på beton, hvor denne er mørk (My. 03), foto 25. Betongulv er spartlet plan langs ydervæg. Ydervæg er indvendigt beklædt med en let pladeopbygning og denne måles indvendigt fra opfugtet med maksimale fugtudslag i en højde op til ca. 30 cm fra gulv. For at undersøge opbygningen af ydervæggen og for at vurdere tilstanden af denne åbnes stikprøvevist ét sted i ca. 20 cm s højde, hvor fugtangreb umiddelbart er størst, foto 19. Opbygningen af væggen er som følger: - Maling på glasvæv - Flere lag træplader i varierende tykkelse med maling mellem lag - ca. 20 mm mineraluld - Dampspærre (Alukraft lignende) - Mursten Ydervæggen er indvendigt efterisoleret med dampspærre på den kolde side af isoleringen. Der konstateres vandret murpap i murværk i en højde ca. 15 cm over gulvniveau, foto 26 og foto 27. På udvendig side af dampspærre ses brunlig misfarvning og den ses påvirket af fugt og på bagside af glasvæv ses brun-grønlig misfarvning, se foto 28. Der udtages Mycometer skimmelprøver på henholdsvis udvendig side dampspærre (My. 01) og på bagside af glasvæv (My.02), foto 29 og foto 30. Stue På brystning under vinduesparti mod gård ses fugtudtræk langs lodrette afslutninger, foto 31. Der måles ved besigtigelsen træfugt op til 18 % i træpladerne. Der måles ikke forhøjet fugt midt på brystningerne. I bundkarm ses også fugtaftegninger, men måles på besigtigelsestidspunktet tørt. Brystningsplader skrues af for besigtigelse. Bag plade er isoleret med dampspærre opsat på den varme (indvendige) side. Der kan ikke konstateres fugt eller synlige tegn på skimmelsvamp bag pladen.

6 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 6 Langs alle vægge i stue fjernes tæppe og der kan konstateres brunlige misfarvninger på gummiunderside og på cellutexplader i varierende omfang langs alle vægge, se foto 31 til foto 35. På vægge måles let forhøjet fugt og betongulv opfugtet. Cirka midt på stuegulv, hvor svag farvenuance kan ses på gulvtæppe fjernes tæppe. På gummiside ses tydelig farveforskel og også på cellutexplader ses misfarvning. Beton måles let opfugtet. Der udtages en Mycometer prøve (My. 06) på underside cellutexplade, foto 36. Lille værelse På det lille værelse (værelset nærmest stue) ses misfarvninger på gulvtæppe mod ydervæg. Gulvtæppe fjernes langs ydervæg og skillevæg til stue, foto 37. Under gulvtæppe er celluxplader delvist nedbrudt og synlig sort skimmel ses på plader. Svampestreng mycelium og skimmelsvamp ses på betongulv, foto 38 foto 39. I bjælker i loft måles høj træfugt mod ydervæg. I bjælke til venstre måles mod ydervæg træfugt > 28 % (51 %) med faldende fugt ind i rummet; midtvejs måles 23 % og mod gang måles 13 %, foto 40. I den anden bjælke måles mod ydervæg 24 % træfugt og faldende mod gang. Af den venstre bjælke skæres en træprøve let ud med kniv, Foto 41. Prøven er mørkebrun og blød og med tegn på angreb af borebiller, foto 42. Stort værelse I det andet værelse (nærmest køkkenet) fjernes tæppe fra ydervæg og mod skillevæg til køkken. Her konstateres forhøjet fugt i betongulvet og cellutexplader er misfarvet og skimmelsvampeangrebet, foto 43. Også mod skillevæg mod køkken måles let forhøjet fugt og skimmellignende vækst kan konstateres, foto 44. Der udtages en Mycometer prøve (My. 04) på overside beton mod skillevæg. I vindueslysning måles for fugt. Der måles let forhøjet fugt i gipsplade. Lysningen åbnes stikprøvevist et sted for at besigtige opbygning og den fugtmæssige tilstand af denne, foto 45 og foto 46. Bag glasvæv kan der ikke ses misfarvninger eller tegn på fugtskade, foto 47. På den udvendige side af dampspærren, som her ligger på den varme side af isoleringen, ses svag misfarvning. Der udtages en Mycometer prøve (My. 05) til vurdering af eventuel skimmelforekomst på denne. I loftsbjælke mod facade måles forhøjet træfugt på 24 %, foto 48. Køkken I køkken er linoleumsbelægning på gulv. Linoleum fjernes langs ydervæg og denne ses kraftigt misfarvet på bagside, foto 49. Cellutexplade smuldrer ved optagning i hjørne mod tilstødende værelse og er misfarvet og skimmelangrebet langs hele ydervæggen og mod køkkenskab, foto 50.

7 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Side 7 4. Prøveresultater Ved hjælp af MycoMeter-metoden kan mængden af svampebiomasse bestemmes på prøvetagningsstedet. Resultatet af de udtagne prøver fremgår af nedenstående tabel 1. Prøve nr. Prøvetagningssted Overflade Analyseresultat [MycoMeter-tal / kategori] My. 01 Gang Ydervæg, udvendig side af 384 / B dampspærre. My. 02 Gang Ydervæg, bagside glasvæv 7254 / C My. 03 Gang Gulv mode ydervæg, overside 565 / C beton. My. 04 Stort værelse Gulv ved indervæg, overside 343 / B beton. My. 05 Stort værelse Vindueslysning, udvendig side 3 / A af dampspærre. My. 06 Stue Gulv midt for, underside 318 / B isoleringsplade. Tabel 1 Microbielle prøver analyseret vha. MycoMeter-metoden. Vurderingsgrundlag for MycoMeter-prøver læses af nedenstående tabel 2. Kategori MycoMeter-tal Beskrivelse A MycoMeter-tal 25 Værdien er under normal baggrundsværdi. Acceptabel. B 25 > MycoMeter-tal 450 Værdien er over normalt baggrundsniveau. Kan skyldes støvophobning. C MycoMeter-tal > 450 Værdien er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Som hovedregel uacceptabelt. Tabel 2 Vurderingsgrundlag for MycoMeter-prøver iht. By og Byg Anvisning 204, 2003 udgave l. Analyseresultater inddeles i ovenstående kategorier. Derudover vurderes analyseresultater ud fra forholdene på prøvetagningsstedet mht. synlige aftegninger, fugtniveauer og udbredelse. Det skal nævnes at prøverne er udtaget stikprøvevist, som dokumentation på skimmelsvamp. Der er derfor konstateret skimmelsvamp flere steder end prøver er udtaget.

8 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Vurdering Side 8 På baggrund af undersøgelsen vurderes, at boligen generelt har store fugt- og skimmelsvampeproblemer. Gang, værelser og stue Langs alle ydervægge i gang, stue og værelser og flere indervægge måles forhøjet fugt i betongulv og cellutex lignende plader er misfarvet og ødelagt af fugt. I store arealer ses synlig skimmel. Jf. analyseresultat kan der måles massiv skimmel på betongulv udtaget langs ydervæg (My. 03) med skimmelværdi på 565. Også langs indervæg og midt på gulv i stue viser analyseresultater moderat vækst med skimmelværdier i den høje ende på henholdsvis 343 (My. 04) og 318 (My. 06). Dette kan tyde på, at der muligvis også er et generelt problem med opstigende grundfugt. Ved at sammenholde registreringer foretaget udendørs med dem der er foretaget indendørs vurderes, at opfugtningerne sandsynligvis skyldes, at der ikke er udført korrekte vandafledningsforhold i terræn og fra tag. Der blev konstateret murpap i ydervæg, men i ca. 15 cm s højde over indvendigt gulvniveau, idet gulv flere steder ligger under udvendigt terrænniveau. Dette medfører, at der trækkes fugt ind i og op i murværk indtil murpap og dermed også terrændæk. Den lette indvendige pladeopbygning bliver dermed opfugtet nedefra og fugten trækkes op i højde forbi murpap. Skimmelprøve (My. 02) udtaget bag glasvæv viser massiv skimmelvækst. Da murpappen er placeret for højt i forhold til gulvhøjden, vil luften mellem dampspærre og murværk være opfugtet, hvilket sandsynligvis er grunden til at der kunne konstateres synlig skimmel på udvendig side af dampspærre. Analyseresultat for prøve (My. 01) udtaget på dampspærre viser moderat skimmelvækst med en værdi på 384, som må vurderes i den høje ende mod massiv. Skimmelprøve udtaget i lysning i det store værelse viser ingen tegn på skimmelvækst. I ydervæg blev det konstateret, at dampspærren var placeret på den kolde side af isoleringen. Dette er byggeteknisk forkert, idet den indvendige brugsfugt dermed vil kondensere på den indvendige side af dampspærren og dermed give store fugt- og skimmelproblemer. Generelt anbefales det ikke at efterisolere indvendigt, da man erfaringsmæssigt ser mange problemer ved denne form, idet det er stort set umuligt at sikre en tæt dampspærre. I stedet anbefales at isolere udvendigt med isoleringsbatts. Hvis indvendig isolering imidlertid er den eneste ønskelige løsning, skal dette udføres med isolerende kalciumsilikatholdige plader i passende tykkelse, som opsættes i fuld kontakt til murværk. Da der kunne måles let forhøjet fugt på betongulv er indvendige vægge sandsynligvis også fugtskadet og angrebet af skimmelsvamp. Dette er dog ikke verificeret.

9 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Bjælker i værelser blev målt kraftigt opfugtet langs facade. Dette skyldes sandsynligvis, at tagrende langs facade ikke leder tagvand korrekt væk og at det kan ledes ind på murværk og opfugte dette. Bjælkerne, som ligger af på murværket, opfugtes derved. Ved udskæring i bjælke vurderes, at denne er rådskadet og kan betyde bæreevnesvigt. Det anbefales, at samtlige bjælker gennemgås for råd langs facade og udskiftes i passende omfang. Lofter er ikke yderligere undersøgt for skimmelsvamp. Men det oplyses fra kommunens side, at der ved en tidligere besigtigelse kunne konstateres plamager i loft i stue, som tegn på vandgennemtrængning fra utæt tag. Tidligere lejer har til oplyst kommunen, at de ved store regnskyl havde spande stående på gulvet for at opsamle vand. Det kan på baggrund af denne oplysning vurderes, at der kan være skimmelskade i loftet. Dette bør undersøges nærmere ved en renovering. Køkken Også i køkkenet under linoleum blev der konstateret samme problem som i den øvrige bolig. Der sås fugt og skimmelsvamp også i område mod køkkenskab, hvorfor der sandsynligvis også er problemer under dette. Entré Opfugtning og skimmelsvamp kunne konstateres i samme omfang som i resterende bolig og skyldes sandsynligvis en kombination af fugt i ydervægge samt utæt samling mellem bundkarm og terrændæk. Revne i gulv kan skyldes, at underliggende træplade arbejder og ændrer dimension under fugtpåvirkning. Det kan ikke afvises, at lukket gulvopbygning kan være fugt- og skimmelskadet. Side 9 6. Konklusion På baggrund af analyseresultater og vurdering konkluderes det, at der er store skimmel- og fugtskader i boligen, både på gulv og i vægge. Skimmelskaderne vurderes i så stort omfang, at de kan påvirke indeklimaet i stor grad og give helbredsmæssige gener. Boligens stand vurderes i en sådan tilstand, at det ikke anbefales at den benyttes til beboelse før en renovering og skimmelafrensning er foretaget.

10 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Handlingsplan Side 10 Det anbefales, at der tages udgangspunkt i følgende handlingsplan ved en renovering af boligen: Tag - Opsætning af tagrender ved samtlige tagflader. Uføres således at det sikres at vand ikke kan ledes bagom - Utætheder i kip lukkes - Etablering af tagventilation ved tagfod langs alle facader - Bærende konstruktion i sydlig ende, hvor kippen hænger, skal undersøges for at vurdere evt. bæreevnesvigt Lofter - Samtlige bjælker langs ydervæg mod vej undersøges for råd og/eller svamp. Skadede bjælker bortskæres og nye opsættes - Lofter undersøges stikprøvevis for skimmelsvamp Terræn - Etablering af terrænfald væk fra facade, evt. bortgravning af terræn for at sænke terræn til under gulvniveau. Bede fjerenes langs facader. - Løsning af afvandingsproblem fra vej - Samtlige tagbrønde gennemgåes og manglende udføres - Udførsel af dræn langs samtlige facader. Terrændæk/gulve - Samtlige gulvbelægninger fjernes inkl. cellutexplader - Terrændæk undersøges for opbygning med kapillarbrydende lag og isolering. Hvis dette ikke er udført opgraves terrændæk og udføres korrekt. - Hvis terrændæk ikke opgraves, idet opbygningen vurderes tilfredsstillende, skal overside beton afrenses for skimmelsvamp med tørdamp jf. Micro clean -metoden. Det anbefales, at der udlægges fliser på alle gulve, således at fugt i betondæk kan diffundere væk gennem fliser. - Der udføres vandtætsikring mellem terrændæk og facader Ydervægge - Indvendig efterisolering fjernes på samtlige ydervægge. - Skimmelsvampeafrensning med tørdamp jf. micro clean -metoden på indvendigt murværk. - Udvendig efterisolering. - Hvis indvendig efterisolering ønskes i stedet for udvendig skal dette udføres med kalciumsilikat plader, som Microtherm plader. Producentens anvisninger følges, se evt.

11 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R Det skal oplyses, at kommunen muligvis vil stille krav om opfyldelse af varmetabsbestemmelser på bygningen, idet facader og terrændæk renoveres. Side 11 Hørsholm, den Nanna Dahl Pedersen Bygge- og Miljøteknik A/S KS: Bjarne Rasmussen

12 Bilag 1 Skitseret plantegning

13 Bilag 2 Analyseresultater - Mycometer

14

15 Bilag 3 Foto

16 Foto 1 Facade mod vej og indgang til tagrum. Foto 2 Facade mod vej.

17 Foto 3 Facade mod gård v. hoveddør (til venstre). Foto 4 Facade mod gård mod vinduesparti i stue. Stue støder op mod garage (til højre).

18 Foto 5 Beplantning langs vejfacade og løsnet og afskallet puds. Foto 6 Bed til højre for hoveddør på gårdside.

19 Foto 7 Bed ved stue på gårdside betonopkant ses nederst i billedet. Foto 8 Manglende tagrender på gårdfacade og ved udhæng ved vinduesparti.

20 Foto 9 Udhængsbrædder under udhæng ved stue er rådnet. Foto 10 Tagrende mod vejfacade. Vand kan ledes ind bag tagrende ved blæst.

21 Foto 11 Tagnedløb føres direkte til terræn uden brønd. Revne i pudset sokkel. Foto 12 Tagkonstruktion over stue.

22 Foto 13 Tagkonstruktion over længe mod vej. Foto 14 Tagkonstruktion over stue utætheder i kip.

23 Foto 15 Isolering er skubbet helt op mod tagplader og stopper for ventilation. Foto 16 Hoveddør mod gård stort set niveaufri adgang til entre. Manglende fuge under bundkarm.

24 Foto 17 Entre. Cellutexplader med fugtskjolder mod gavlfacade og mod dør. Foto 18 Entre. Misfarvninger på underside linoleum (til højre og ved dør). Revne i gulv ved dør.

25 Foto 19 Gang. Misfarvninger på gummi underlagt og cellutexplader. Cirkel viser hvor angreb er værst i gang. Foto 20 Gang. Nedbrydt celleutexplade, hvor angreb er værst.

26 Foto 21 Gang. Nærbillede af foto 20. Synlig skimmelsvamp i form af sorte prikker/plamager. Foto 22 Gang. Fugtskadet cellutexplade.

27 Foto 23 Gang. Fugtskadet cellutexplade optaget længere henne af gang. Foto 24 Gang. Fugtskadet cellutexplade optaget længere henne af gang.

28 Foto 25 Gang. Misfarvning af beton og svampe strengmyceium (brune tråde). My 03 udtaget på betonoverflade. Foto 26 Gang. Opbygning af ydervæg.

29 Foto 27 Gang, ydervæg. Murpap kan ses under mursten (pil). Foto 28 Dampspærre og glasvæv med træklods udboret fra ydervæg i gang.

30 Foto 29 Skimmelprøve My.01 udtaget på udvendige side af dampspærre. Foto 30 Skimmelprøve My.02 udtaget på bagside af glasvæv.

31 Foto 31 Brystning under vindue i stue. Fugtaftegninger ses ved den lodrette afslutning på træplade. Foto 32 Stue mod garage. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet.

32 Foto 33 Stue mod garage. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet. Foto 34 Stue mod sti med postkasser. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet.

33 Foto 35 Stue, hjørne mod værelse. Cellutexplader og underside gulvtæppe misfarvet. Foto 36 Stue. Misfarvninger på underside gulvtæppe tyder på opfugtning. My. 06 udtaget på underside cellutexplade.

34 Foto 37 Lille værelse. Misfarvninger på underside gulvtæppe og nedbrudte cellutexplader. Foto 38 Lille værelse. Misfarvninger og synlig skimmelsvamp på cellutexplader.

35 Foto 39 Lille værelse. Svampemycelium på beton gulv mod stue. Foto 40 Lille værelse. Der måles høj træfugt i bjælker.

36 Foto 41 Lille værelse. Prøve skåret i fugtmættet bjælke med kniv. Foto 42 Lille værelse. Nærbillede af træprøve fra bjælke. Prøve er/har været angrebet af borebiller.

37 Foto 43 Stort værelse. Underside gulvtæppe og cellutexplader misfarvet. Foto 44 Stort værelse. Underside gulvtæppe og cellutexplader misfarvet. Synlig skimmel ses på bagside af cellutexplader.

38 Foto 45 Stort værelse. Åbning i vindueslysning. Foto 46 Stort værelse. Opbygning af vindueslysning. My. 05 udtages på udvendig side dampspærre.

39 Foto 47 Stort værelse. Bagside af glasvæv ser normal ud. Foto 48 Stort værelse. Der måles 24 % træfugt i bjælke i loft.

40 Foto 49 Køkken. Underside linoleum misfarvet og cellutexplade delvist nedbrudt mod ydervæg og værelse. Foto 50 Køkken. Cellutexplade misfarvet og med fugtaftegninger også mod køkkenskab.

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere