TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ"

Transkript

1 TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri I krisetider er der behov for at gå nye veje, udvikle nye arbejdsområder samt skabe muligheder for vækst. Mange små og mellemstore virksomheder ønsker at udvikle nye arbejdsområder, og adskillige har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med en videninstitution. Flere virksomheder har i indeværende år søgt om udviklingsprojekter, herunder Videnkuponer gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK samt center for Fugt og Indeklima forventer, at et større antal virksomheder vil have lyst til at samarbejde med Teknologisk Institut om udviklingsprojekter i det nye år. Byggeriets parter har efterhånden gjort sig klart, at forskning er en nødvendig forudsætning for fornyelse, og virksomhederne vil i fremtiden have øget fokus på såvel kvalitetsforbedring, løsning af tekniske problemer som optimering af arbejdsgange. Markedet har ændret sig der er øget konkurrence samt mindsket efterspørgsel i byggeriet, hvilket har ændret hverdagen for mange mindre og mellemstore virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tænker nyt og har fokus på den faglige udvikling. Hvis din virksomhed går med tanker om et udviklingsprojekt, er du velkommen til at skrive til MBK på eller kontakte Fugt og Indeklima på Vi ser frem til et visionært år 2010 og ønsker alle læsere et godt nytår. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 2 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Lene Dalvang Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Peter F. Collet Frede Fruergaard Møller Berit Lindegaard Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 Fugt - BR 08 Bygningsreglementet fra februar 2008 er ikke helt nyt længere, men de nye tiltag beskrevet i reglementet er langt fra implementeret i byggeriet. Med det nye bygningsreglement kom der mere målrettet fokus på fugt i byggeriet. I kapitel 4.1 stk. 5 samt 6 fremgår det, at der i hele byggeprocessen skal tages foranstaltninger, så våde eller skimmelangrebne materialer ikke indbygges. Endvidere foreskrives der, at konstruktioner og materialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmel. Fugt bør derfor være et nødvendigt indhold i byggeriets kvalitetssikring og løbende kontrolleres og dokumenteres. Fugtniveauer i de enkelte konstruktioner kan dog variere markant undervejs i byggeriet, og skader kan ske, fx når der: Lægges gulv på en kun overfladetør beton Opsættes køkkenelementer på en lettere opfugtet væg Opsættes gips og dampspærre på opfugtede lægter Spartles og males, inden tæt dampspærre mod tagrum er etableret. Herved fremkommer skjulte lokale områder med forhøjede fugtniveauer og dermed risiko for vækst af skimmel, der kan være svær at opdage, før indeklimaet påvirkes, og der fx opleves gener ved ophold i bygningen. Fugt må derfor betragtes som en samlet helhed for hele projektet i hele byggeperioden, og de fugttekniske mekanismer bør forstås og tænkes ind i projektet på et tidligt tidspunkt. Enkeltstående fugtregistreringer er uden formål, såfremt der ikke eksisterer en overordnet fugtplan for de samlede byggeprocesser. Pakke til screening af kommunernes ejendomme Der er stor fokus på den offentlige bygningsmasse, og mange renoveringsprojekter er under udarbejdelse. Der er generelt god styring af almindelig drift og vedligehold i de enkelte kommuner, men såfremt der ønskes en prioritering af de enkelte bygninger ud fra specifikke faktorer som f.eks. PCB, fugt og skimmel, vil en egentlig screening af bygningsmassen være nødvendig. Conny Vies Ansvarshavende: Redaktion: Center for Fugt og Indeklima har udarbejdet Conny en screeningsmodel, Vies hvor en større bygningsmasse screenes for udvalgte parametre, Claus hvorefter Nielsender afrapporteres med specifik Skribenter: fokus på de valgte parametre dette giver Torben et godt Bertrum udgangspunkt for prioritering og målrettet brug af renoveringsmidler. Screeningsmodellen Anne Fries Jensen indbefatter indledende skrivebordsundersøgelser, besigtigelse samt deciderede Jeanette von undersøgelser Mehran for de valgte para- Redaktionssekkretær: Tryk: metre. Kopicenter Tastrup Center for Fugt og Indeklima er i gang med en kortlægning af daginstitutioner og skoler i en større kommune og er i dialog med andre kommuner om samme koncept.

4 Ny fugtanvisning - SBI-anvisning 224 Fugt i bygninger, også kaldet anvisning 224, er en ny fugtanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Anvisningen erstatter Bygningers fugtisolering, anvisning 178 fra Fugttekniske anvisninger er langt fra et nyt fænomen, i og med de har eksisteret mere eller mindre i deres nuværende form siden 1951, hvor SBI udgav den første fugttekniske anvisning Fugt og isolering, anvisning 7. Fugtteknik har altid været en vigtig faktor i byggeriet, såvel for projekterende som udførende parter. I det nye bygningsreglement BR08 sættes yderligere fokus på det fugttekniske, ligesom der er øget fokus på påvirkninger fra mikrobiologisk vækst. Endvidere medvirker den store opmærksomhed på tættere og bedre isolerede konstruktioner til, at en generel forståelse for de fugttekniske egenskaber er en nødvendighed, da nutidens tætte konstruktioner ellers ikke kan fungere. Fugt i bygninger har en længere teoretisk indledning, hvor beregningsmetoder og materialers fugtegenskaber gennemgås. Efterfølgende er der gennemgået en række eksempler opdelt efter konstruktioner. Af nye emner i anvisningen kan nævnes fugtkilder, konstruktiv fugtsikring, kritiske fugtforhold samt fugtundersøgelser. Afsnittene er påkrævet som følge af de nye tiltag i bygningsreglementet. Kritiske fugtforhold samt målemetoder i afsnittet fugtundersøgelser giver et godt redskab til praktisk brug. De nye afsnit er absolut relevante og tiltrængte! Fryser dit hus om vinteren! Nu kommer den kolde tid, hvor temperaturforskellene er ideelle til termografiske undersøgelser af: Isoleringsfejl, kuldebroer, termisk flytning af vand i forbindelse med gulvvarme, varmerør i gulve, opfugtede tagkonstruktioner m.m.

5 Nyt MBK Paradigma Beton Med udgangspunkt i bips A24 om specifikation, krav og kontrol af betonoverflader har Teknologisk Institut nu udarbejdet et nyt paradigma for betonoverflader. Det nye MBK Paradigma viser i naturlig størrelse alle de BO-specifikationer, der er aktuelle for indvendige loft- og vægflader. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere, hvorfor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling. Det nye MBK Paradigma - Beton sælges med rabat til MBK-abonnenter. Priserne er ekskl. moms. Produkt/Ydelse Beton, paradigma Udgivelsesår November 2009 Normalpris DKK 450,00 Abonnementspris DKK 337,50 Bestil MBK Paradigma ved at udfylde blanketten MBK Paradigma på eller skriv til

6 Fugtige kældre og kælderydervægge Fugtige kældre skyldes for 90 % vedkommende 2 principielt forskellige mekanismer: Fugtig brug (vaskekælder m.m.) og/eller en dårlig ventilation af kælderen. Kapillarsugning af grundfugt, dvs. fugt, der kommer op igennem fundamentet, kældergulvet eller kommer ind gennem kælderydervæggen udefra. ventilation og opvarmning kan kun sjældent modvirke opsugningen af fugt fra grunden. At foretage en professionel udvendig fugt- og varmeisolering vil altid være omkostningstung; derfor anbefales en præcis vurdering af skadesårsagen, hvilket normalt er langt mere rentabelt og imødekommer dyre fejlrenoveringer. I langt de fleste tilfælde er årsagen til den fugtige kælder en opsugning af grundfugt, og udbedringen skal derfor normalt foretages ved kilden. Opsugningen af grundfugt skal minimeres ved en effektiv udvendig fugt- og varmeisolering og et omfangsdræn, der normalt bør føres til en pumpebrønd samt eventuelt en supplerende mekanisk ventilation af kælderen. Den maksimale udtørring af kælderydervæggen kan kun ske, hvis man foretager en udvendig varmeisolering, der medfører, at kælderydervæggen får omtrent samme temperatur som kælderen, dvs. den bliver måske op til 10 grader varmere end før, hvorved udtørringen kan øges meget kraftigt. Ønsker man at få en tør og varm kælder, er det nødvendigt at bestemme den præcise kombination af årsager, der medfører, at kælderen er fugtig. Er kælderen fugtig på grund af forkert brug eller en dårlig ventilation, er det relativt enkelt at bringe dette på plads, men en forbedret En indvendig varmeisolering af en kælderydervæg, fx med Microtherm, vil normalt medføre, at den oprindelige kælderydervæg bliver koldere og dermed mere fugtig. Forudsætningen for, at den nu varme kælderydervæg vedvarende kan udtørre, er, at den indvendige overfladebehandling er diffusionsåben, og den udvendige varmeisolering af fundament er diffusionsåben, så der kan ske en fugttransport ud i terrænet.

7 Det er derfor normalt ikke hensigtsmæssigt at benytte en asfaltering som en fugtsikring mod jordfugt, da man i dag som oftest kan sammensætte en udvendig fugt- og varmeisolering, der er væsentligt bedre end en asfaltering. En udvendig diffusionstæt fugtsikring giver derfor næsten altid et ringere resultat end at udelade denne diffusionstætte fugtsikring. Den teknisk set bedste og billigste fugtsikring er en kombineret udvendig fugt- og varmeisolering: Udvendig fugt- og varmeisolering af mm mineraluld, der er meget åben og luftig i strukturen (man kan blæse lige igennem den). Isoleringen skal være godkendt til brugen af fabrikanten. Isoleringen afsluttes foroven med en korrekt inddækning. Isoleringen føres helt ned til fundamentets underkant (jf. nedenfor). fra fundamentets underkant. Drænet bør normalt føres til en pumpebrønd, gerne med alarm i huset. Eksisterende asfaltering og diffusionstætte grundmursplader fjernes. Det er normalt ikke nødvendigt at udbedre fuger og berappe overfladen af fundamentet. Der kan om nødvendigt etableres en vandret fugtspærre i kælderydervæggen (kostbart) i niveau over kældergulvet eller under bjælkelaget. Spares der på rådgivningen og jordbundsundersøgelser eller ved fugtsikringen ved lysskakter, indgangspartier, terrasser, hushjørner m.m., kan besparelsen medføre en mislykket fugtsikring af kælderen. Der etableres et udvendigt omfangsdræn i en dybde, der svarer til 300 mm under det, der skal fugtsikres; normalt kældergulvets overside. Drænet skal altid lægges under hensyntagen til de relevante normer for belastning og dræning, da der kan være områder, hvor fundamentet ikke tåler en udgravning, eller hvor det er umuligt at foretage en dræning. Tåler området en passende udgravning, bør drænet lægges så dybt som muligt, dvs. umiddelbart over linjen, der falder 1:3

8 Skimmelvækst skjult bag tapet og glasvæv Bag vægbeklædninger som glasvæv, vinyltapet og tapeter med flere lag maling kan der gro skimmelsvampe over flere kvadratmeter. Skimmelvæksten er skjult eller kan svagt anes som en grå skygge gennem tapet og maling. Kun når luftfugtigheden bliver meget høj på den indvendige overflade, gror skimmelvæksten også på den indvendige side. Denne artikels ærinde er at gøre opmærksom på risikoen for skimmelvækst skjult bag tapet. Heldigvis er det ikke altid, det går galt, men Udlejere bør altså være opmærksomme på, at man ikke i én uendelighed skal male væghvornår er det så, man skal være på vagt? Teknologisk Institut besigtiger årligt et stort antal boliger, hvor skimmelvækst er et problem, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst grundet helbredsgener, som man kan få ved at opholde sig i boliger med skimmelvækst. I en del af disse sager sidder skimmelvæksten skjult bag tapeter opsat på kolde ydervægge. Vi taler om følgende typer af ydervægge: Massive ydermure af beton eller mursten Dobbelte vægge, hvor der er massive bindere Dobbelte vægge, hvor isoleringen i hulrummet er blevet våd Ydervægge, hvor der er svigt i vedligehold Brystninger under vinduer Vægge med opstigende grundfugt eller indtrængende fugt, fx kældervægge. Desuden indervægge mod badeværelser, hvor der sker opfugtning fra badeværelset eller fra lækage på skjulte rør. Overfladerne er typisk flere lag savsmuldstapet (rutex), vaskbare tapeter eller glasvæv, som er blevet malet flere gange. Rutex og glasvæv er almindeligt brugt især i udlejningsejendomme, fordi det er så nemt bare at male væggene en gang, når der er lejerskifte. Men efterhånden når der er malet og tapetseret mange gange, bliver tapet og malingsfilm næsten som en finer, der står på panelet. Vedhæftningen kan være sluppet mere eller mindre, og det samlede lag tilbageholder udefrakommende fugt, og i visse situationer kan der dannes kondens i mellemlaget. Der er dermed skabt god grobund for skimmelsvampe i mellemlaget mellem puds og tapet. Her er der passende fugt og næring i form af klister, tapet og lidt snavs. Ingen ser det gro, men beboerne får i værste fald helbredsgener. Malere, der bliver bedt om at male sådan et underlag, skal være opmærksomme på, hvad der er under tapetet. For at sikre sig at man ikke maler på skimmel, kan man skære en lille firkant op på tre sider og løfte tapetet. Er pudset bagved rent lysegråt, er der ingen fare. Er pudset og tapetets bagside sort, grønt, turkis eller andre kulører, må man tage tapetet af og udføre en skimmelafrensning. I værste fald skal pudset fjernes, idet det kan være helt umuligt at rense, hvis skimmelvæksten har siddet der længe.

9 beklædninger over. En gang imellem skal man rense det gamle tapet af og bygge bunden op igen. Hvis væggene har tendens til skimmeldannelse på grund af konstruktive forhold, der ikke kan ændres på, så kan det være en bedre ide at undlade vægbeklædningen og i stedet male direkte på den pudsede eller spartlede flade. Det gælder også lysninger, hvor der ofte ses skimmelvækst. I kældre bør man hverken opsætte tapet eller plader på væggene. Vægge, hvor der er fugtproblemer, afskalning, mursalte og misfarvninger skal males med en meget diffussionsåben maling. Er en væg blevet skimmelangrebet, skal skimmelvæksten fjernes helt. Forudsætningerne for malebehandling skal være i orden; der må ikke bare males henover, ligegyldigt hvilket produkt der anvendes. Det er ikke kun gamle huse, der bliver ramt af dette skimmelfænomen. Selv i nybyggeri kan der udvikles skimmel bag tapetet, hvis det sættes op for tidligt i byggefasen, før væggene er blevet helt tørre. En hjælp til at vurdere, om en væg er tør før malerbehandling, er at scanne væggens fugtindhold med en GANNmåler. Vidste du.....at udsatte dele i trækonstruktionen kan undersøges ved at anvende et stumpt instrument (evt. en flad skruetrækker), som presses mod træet? Hvis træet er hårdt, er træets tilstand god. Hvis træet er blødt, er det muligt, at træet er under nedbrydning (vådt træ kan også være blødt). Omfanget af trænedbrydningen kan undersøges på følgende måde: En syl eller spids kniv stikkes skråt ned i overfladen, og fibrene brækkes op. Holder træfibrene, eller brækker de i lange fibre på langs med årene, er overfladen ikke nedbrudt (se foto). Brækker træfibrene med et kort brud (som en gulerod), er overfladen angrebet af svampe (træet skal være tørt, det vil sige under 20 % træfugt). Hvis malingsfilmen perforeres ved denne undersøgelse, skal skaden naturligvis udbedres.

10 MBK Paradigma - Beton Som supplement til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK har Teknologisk Institut udarbejdet et paradigma med mønstergyldige eksempler for betonoverflader. De valgte eksempler refererer til bips A24 Betonoverflader specifikationer, krav og kontrol, juni 2007 og tilsigter: Bedre projekteringsgrundlag til højnelse af kvalitet og forebyggelse af misforståelser Klare angivelser af grænser mellem maleentreprisen og den forudgående entreprise Bedre beregningsgrundlag for maleentreprenøren ved tilbudsgivning Bistand til afvikling af tvister. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere. Dermed bliver nogle betonoverflader vanskeligere og dyrere at malebehandle. Et af de steder, hvor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling, er ændringerne af de lokale planhedsafvigelser. Hvor der tidligere maksimalt måtte forekomme lokale planhedsafvigelser på maks. -1 mm/+0,2 mm, må der nu på de fleste overflader forekomme lokale planhedsafvigelser på -2 mm/+0,3 mm og på enkelte BO-specifikationer helt op til ± 5 mm. Det virker måske som en detalje, men for malearbejdet har det store konsekvenser, da opbygning af bundbehandlinger med en gang spartling på toppe over +0,2 mm ikke giver et acceptabelt udseende. Desuden er kravet til antallet af små porer udgået. Dette er ofte et problem for den efterfølgende malebehandling, da luften komprimeres bag hullernes overfladeåbninger og puster hul i den endnu ikke tørre malebehandling. MBK Paradigma - Beton indeholder foto af de specifikationer, der almindeligvis optræder i forbindelse med malearbejde. Eksempler vises i naturlig størrelse og viser det (værst tænkelige) udsnit med flest mulige porehuller. Desuden vises eksempler på uregelmæssigheder, betonudbedringer mv. samt forskellige typer afvigelser som revner, spor, spring, toppe og grater. Spørgsmål vedrørende de nye anvisninger kan rettes til MBK-sekretariatet på med emnet MBK Paradigma - Beton.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling i træ FAKTA Navn: Elektrisk træfugtighedsmåler - indstiksmåler Formål: Måling af fugt (vand) i træværk i forskellige dybder med henblik på at vurdere, om der fx er risiko for angreb af skimmelsvampe eller trænedbrydende svampe, om træværket kan malerbehandles, eller om det er tørt nok til indbygning. Hvornår: Hvorfor: Hvordan: Når der ønskes viden om træs fugtighed ved fx indbygning, ved renovering efter vandskade, eller hvor træ er blevet opfugtet af indtrængende vand grundet mangelfuldt vedligehold eller ved kondensdannelse grundet uhensigtsmæssige konstruktioner. Elektriske træfugtighedsmålere er let anvendelige, håndholdte instrumenter, der kan give ret præcise målinger, såfremt træværket ikke indeholder andre stoffer end vand, fx imprægneringsmidler. Måler den elektriske modstand mellem to elektroder. Der findes flere forskellige fabrikater, men fælles for dem alle er, at de har to elektroder, som stikkes ind i træet. Måleren måler herefter modstanden mellem de to elektroder, hvilket omsættes til en træfugtighedsprocent, som kan aflæses på en skala eller digitalt. Måleområdet er 7-25 %. Vær opmærksom på, at: Den mest nøjagtige bestemmelse af træs vandindhold fås ved at veje en prøve (t ), våd tørre den i varmeskab v. 103 C til ligevægt og derefter veje prøven igen (t tør ). Vandindholdet kan da beregnes: t våd t tør /t tør x 100 %. Træ opnår ligevægt med omgivelsernes relative luftfugtighed og temperatur. Det kan tage uger eller måneder for massive konstruktioner at opnå denne ligevægt. De fleste målere viser træfugtigheden i % for gran og fyr. Der skal korrigeres for andre træarter. Der korrigeres for temperatur. De fleste målere giver dog et acceptabelt resultat i intervallet C. Mål altid på langs ad træets fibre og undgå måling i knaster og endetræ. Mål ikke nær søm og skruer. Imprægneringsmidler eller andre ledende stoffer i træet kan forstyrre målingen. Korriger ved måling i pladematerialer eller lav en veje-tørre bestemmelse. Mål flere steder. Jo højere relativ luftfugtighed, jo højere træfugtighed. Overfladebehandling vil hæmme udtørring, henholdsvis optagelse af fugt. Ved brug af målere med isolerede elektroder opnås mulighed for at måle både i overfladen og i dybden af træet. Målerne skal kalibreres ved at sammenligne en måling med veje-tørrebestemmelse eller med anden kalibreret måler eller ved at måle over en række faste modstande. Yderligere information: BYG-ERFA-blad nr

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSKALENDER: KURSUSTITEL DATO STED Skimmel i nybyggeri - byggeskadeforsikring, 2/3-10 Taastrup jura og byggeteknik 20/4-10 Århus Grundlæggende betonteknologi 9/3-10 Taastrup Renovering af bygninger med skimmelvækst 11/3-10 Århus Tjen penge på energirenovering 18/3-10 Århus 7/4-10 Taastrup Udtørring og affugtning af vandskadede 23/3-10 Taastrup bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 24/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 25/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (udførende) OBS på skimmelvækst i lejeboliger 25/3-10 Taastrup Skimmelstrategi for boligselskaber - jura 7/4-10 Taastrup og byggeteknik 25/5-10 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 14/4-10 Århus skimmelvækst i boliger - Den kommunale 15/4-10 Århus tilsynspligt 4/5-10 Taastrup Energidesign din bygning med beton- 15/4-10 Århus konstruktioner 4/5-10 Taastrup Trænedbrydende svampe og insekter 19/5-10 Århus

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler Lidt om vækst af skimmel og meget om årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2010.11.16 v/ Peter F. Collet 1 Introduktion til, civ.ing. ing Ansat på Teknologisk Institut i 1972

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224, 2.udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2013 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Format E-bog Udgave 2. udgave

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Besigtiget: 10. november 2015 Rapportdato: 23. november 2015 Konsulent: Morten H. Brandt Mobil: 2680 3445 Mail: mhb@obh-gruppen.dk Sagsnr.: 20151021 EJENDOMMEN:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere