joboverenskomst vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "joboverenskomst vilkår"

Transkript

1 joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte fysioterapeuter 7 Arbejdstidsbestemmelser mv. for regionalt ansatte fysioterapeuter 10 Barsel og omsorgsfravær 17 Ferie 19 OK13 ændringer 20 Din løn afhænger (også) af dig 21 Løn i staten pr Løn som privatansat uden overenskomst pr Løn som privatansat med overenskomst 29 Fleksjob 30 Ansat med løntilskud eller i virksomhedspraktik 31 Opsigelsesvarsler 31 Lønanciennitet 32 Lønindplacering BASIS Lønplaceringer i kommuner 33 Lønindplacering BASIS Lønplaceringer i regioner 34 Lønindplacering Ledere 35 Løngrupper 36 Kommunale lønsatser pr ikke-ledende stillinger 37 Kommunale lønsatser pr ledende stillinger 38 Kommunale lønsatser pr ikke-ledende stillinger 39 Kommunale lønsatser pr ledende stillinger 40 Kommunale lønsatser pr ikke-ledende stillinger 41 Kommunale lønsatser pr ledende stillinger 42 Tillæg pr kommuner 43 Beklædningsgodtgørelse pr Regionale lønsatser pr ikke ledende stillinger 45 Regionale lønsatser pr ledende stillinger 46 Regionale lønsatser pr ikke ledende stillinger 47 Regionale lønsatser pr ledende stillinger 48 Regionale lønsatser pr ikke ledende stillinger 49 Regionale lønsatser pr ledende stillinger 50 Tillæg pr regioner 51 Honorarer og satser pr Kørselsgodtgørelse

2 Husk, hvad du er værd Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter Kære medlemmer Et godt job er meget andet end løn, men det er stadig vigtigt at huske på, hvad man er værd. Selvom Danmarks økonomi stadig halter, så har fysioterapeuter gode kort på hånden i lokale lønforhandlinger. Vi er stadig en efterspurgt faggruppe også i den offentlige sektor, der ellers har mere travlt med at fyre end med at ansætte. Alligevel har mange af jer nok hørt lederen sige, at I bestemt fortjener en lønforhøjelse, men det er der ikke penge til. Det betyder ikke, at der ikke er noget at forhandle om, og du skal hverken som tillidsrepræsentant eller på egne vegne lade dig affeje af dette svar. Du skal sammen med dine kolleger stadig pege på jeres dygtige indsats, og at lønforhandlingen netop er rammen til at forbinde løn med resultater, opgaver og kompetencer. Hvis du ikke kan opnå lønforhøjelse, kan du prøve at forhandle ekstra frihed, kurser, særlige opgaver eller noget helt andet, der er vigtigt for jer. Husk, vi gør et godt og vigtigt stykke arbejde, og vi fortjener at blive lønnet for det. Det gælder såvel for dig, der som tillidsrepræsentant varetager forhandlinger for dine kolleger på offentlige arbejdspladser, og for dig, der selv varetager din egen lønforhandling fordi du er ansat på individuel kontrakt i det private. Samtidig er det vigtigt at huske på, at det ikke er spildt arbejde at snakke løn med lederen - også selvom man ikke får en lønforhøjelse i denne omgang. Lederen bliver gjort opmærksom på, at vi kender vores værd. Det kan være med til at give lønforhøjelse til næste år. I dette lønmagasin kan du se, hvad du har krav på, hvis du arbejder under overenskomst. Du kan også se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er ansat på en individuel kontrakt. Det er vigtigt at huske, at dette lønmagasin kun giver de store linjer. Brug din tillidsrepræsentant og konsulenterne hos Danske Fysioterapeuter til at få sparring på netop din løn, og på dine øvrige arbejdsvilkår. Du kan også med fordel gå ind på vores lønberegner, der kan give dig et præcist billede af, hvad andre i din situation får af løn og goder. fysio.dk/lønberegner Held og lykke med forhandlingerne. Tina Lambrecht 2

3 job & vilkår 3

4 Lokal løndannelse Der er ved OK13 ikke afsat midler fra centralt hold til lokale forhandlinger, og finansiering af lokale aftaler skal som i OK11 perioden ske indenfor det lokale økonomiske råderum/de aktuelle budgetter. Der er gennem årene tilført mange midler til det lokale økonomiske råderum til lokal løndannelse, og disse penge anvendes til nye aftaler. Det kan fx være tilbageløbsmidler fra uforbrugte tillæg efter fratrådte kolleger, penge fra vakante stillinger, eller ophørte aftaler i øvrigt. Tillæg for basisstillinger skal være på minimum kroner ( niveau), og lønforbedringer kan som tidligere aftales i form af et kronebeløb, som et løntrin ovenpå grundløntrinnet, eller som indplacering på højere løntrin/i en atypisk stilling. Hvem forhandler Det er Danske Fysioterapeuters holdning, at lokale lønforhandling i videst muligt omfang er et arbejdspladsanliggende, og at tillidsrepræsentanten er omdrejningspunktet og den centrale aktør i arbejdet med lokal løndannelse. Tillidsrepræsentant har forhandlingsretten i forhold til de lokale tillæg. grundkurser samt forhandlingskursus, har han/hun også aftaleretten, og aftalen skal så ikke sendes til godkendelse i Danske Fysioterapeuter. Er tillidsrepræsentanten fra en anden faggruppen (typisk en ergoterapeut) har han/hun forhandlingsretten i forhold til lokale tillæg til fysioterapeuterne. Men Danske Fysioterapeuters forhandlingsafdeling skal i de tilfælde godkende aftalen. Er du på en arbejdsplads, hvor du ikke har en tillids- repræsentant, må du selv være opsøgende i forhold til at få forhandlet din løn. Det kan du gøre ved at bede om en lønsamtale med din leder eller ved at kontakte Danske Fysioterapeuter, og gennem os få taget initiativ til en lønforhandling. Med OK13 er det på det kommunale område aftalt, at ledere selv forhandler egne lønforhold. Aftalen skal stadig i sidste ende underskrives af Danske Fysioterapeuter. Uanset om du har en tillidsrepræsentant eller ej, eller om du er leder, kan du altid få råd og vejledning og bistand i Danske Fysioterapeuter. Kontakt i første omgang din tillidsrepræsentant eller kontakt Servicelinjen på tlf eller Det betyder, at tillidsrepræsentanten kan forhandle, men at selve aftalen om tillæg efterfølgende skal godkendes af Danske Fysioterapeuter. Har tillidsrepræsentanten været på Danske Fysioterapeuters 4

5 job&vilkår Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte fysioterapeuter Du kan som kommunalt ansat fysioterapeut være ansat som selvtilrettelæggende eller arbejde efter tjenestetidsplaner (ikke selvtilrettelæggende). Er du selvtilrettelæggende skal du læse videre i afsnit A, og er du ikke selvtilrettelæggende skal du læse videre i afsnit B, da du så følger de almindelige arbejdstidsbestemmelser i den kommunale arbejdstidsaftale. Som udgangspunkt tilrettelægger kommunalt ansatte fysioterapeuter selv deres egen arbejdstid, og det vil udtrykkeligt fremgå af dit ansættelsesbrev, at du er selvtilrettelæggende. Hvis det ikke fremgår af dit ansættelsesbrev, at du er ansat som selvtilrettelægger af din arbejdstid, så vil du altså være omfattet af bestemmelserne i den kommunale arbejdstidsaftale. Afsnit A Kommunal fysioterapeut ansat som selv - tilrettelæggende: Som selvtilrettelæggende bestemmer din leder, hvilke arbejdsopgaver du skal varetage, mens du selv planlægger arbejdstiden med udgangspunkt i de arbejdsopgaver, du er ansat til at varetage. I visse situationer vil det være påkrævet, at du er til stede på bestemte tidspunkter, f.eks. hvis bestemte opgaver kun kan udføres på et bestemt tidspunkt, hvis der er møder som du skal deltage i mv. Bestemmelserne om selvtilrettelæggelse tager udgangspunkt i, at arbejdstiden kan placeres i dagtimerne mandag til fredag, og at du selv planlægger arbejdstiden så den svarer til dit gennemsnit lige ugentlige timetal. Du må selv kompensere med færre timer i én uge, hvis du i en anden uge har arbejdet flere timer, end du er ansat til. Hvis der undtagelsesvist forekommer opgaver, der skal løses udenfor dagtimerne mandag til fredag, skal der indgås en lokal aftale herom, samt en aftale om hvilken betaling du får. Kan man ikke blive enige om andet gælder de takster, der fremgår af den kommunale arbejdstidsaftale (se afsnit B). Som selvtilrettelæggende får du ikke overarbejdsbetaling, men viser det sig over en 3 måneders periode, at du arbejder mere end du er ansat til, skal du og din leder aftale en tilpasning af arbejdsopgaverne eller hvordan den ekstra tid honoreres. Søgnehelligdage og særlige fridage Du har fri på søgnehelligdage og særlige fridage jf. skemaet nedenfor. Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis en søgnehelligdag eller særlig fridag falder på en dag, hvor du i forvejen har fri. Særlige fridage: 24. og 31. december: Hele dagen. 1. maj og Grundlovsdag: Fra kl

6 Afsnit B Ulempeydelser pr. 1. januar 2014 Kommunal ansat fysioterapeut, der arbejder i vagtplan (ikke selvtilrettelæggende): Din leder tilrettelægger din arbejdstid. Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og frida- ge) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan planlægges til at udgøre mellem 5 og 10 timer for ansatte, hvis du er ansat med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. For ansatte med færre end 30 timer pr. uge gælder der ikke nogen nedre grænse. Arbejdstidsbestemte ydelser Tillæg for arbejde på bestemte tidspunkter kan ydes som betaling eller som tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Tillæg pr. gang for delt tjeneste Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 4 døgn Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn 50 % tillæg 35,67 kr. 43,19 kr. 39,42 kr. 578,21 kr. Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer. Det forhandles og aftales lokalt, hvordan og med hvilken sats/beløb arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform (betaling eller afspadsering), der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde. Aftales ikke andet gælder følgende takster: Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltids- ansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer. Timerne præsteret under tilkald er pensionsgivende med 2 %. Særlige fridage Disse fremgår af skemaet på side 9. Tillæg for tjeneste mellem kl og 23.00, alle dage Tillæg for tjeneste mellem kl og 06.00, alle dage Tillæg for tjeneste lørdage mellem og Tillæg for tjeneste søn- og søgnehelligdage, samt på særlige fridage 27 % tillæg 32,5 % tillæg 28 % tillæg 50 % tillæg Aften- og nattillæggene, samt lørdag og søn- og hel- ligdagstillæggene er pensionsgivende med 2 %. 6

7 job & vilkår Arbejdstidsbestemmelser mv. for regionalt ansatte fysioterapeuter Som regionalt ansat fysioterapeut er det din leder, der planlægger og tilrettelægger din arbejdstid. Du skal kende din tjenesteplan (mødetider og frida- ge) med 4 ugers varsel, og den daglige arbejdstid kan udgøre mellem 5 og 12 timer for ansatte med et ugentligt timetal på 30 timer eller mere. For ansatte med færre end 30 timer pr. uge gælder der ikke nogen nedre grænse. Arbejdstiden opgøres over en normperiode på 14 uger, hvis ikke andet er aftalt mellem Danske Fysioterapeuter og arbejdsgiveren. Aftales ikke andet gælder følgende takster: Tillæg for tjeneste mellem kl og alle dage 27 % tillæg Tillæg for tjeneste mellem kl og alle dage 32,5 % tillæg Tillæg for tjeneste mellem lørdage og søndage % tillæg samt på særlige fridage (1. maj hele dagen, og fra kl ) Tillæg for tjeneste søgnehelligdage 50 % tillæg Aften- og nattillæggene, samt lørdag og søn-og hel- ligdagstillæggene er pensionsgivende med 2 %. Ulempeydelser pr. 1. januar 2014 Der kan ikke planlægges med delt tjeneste, og ændringer af arbejdstiden skal varsles i arbejdstiden. Arbejdstidsbestemte ydelser Tillæg for arbejde på bestemte tidspunkter kan ydes som betaling eller som tilsvarende afspadsering. Tillæg beregnes pr. påbegyndte halve time. Det forhandles og aftales lokalt, hvordan og med hvilken sats/beløb arbejde på særlige tidspunkter honoreres. Såfremt der ikke aftales andet udbetales aften- og nattillæg, mens arbejdsgiveren beslutter hvilken honoreringsform (betaling eller afspadsering) der anvendes for arbejde på lørdage, søndage og Søgnehelligdage, samt ved mer- og overarbejde. Overarbejde Tillæg pr. gang for mer- og overarbejde udover 1 time, der ikke er varslet dagen forud Godtgørelse pr. time, der omlægges med kortere varsel end 1 døgn Tillæg for inddraget fridøgn med kortere varsel end 14 døgn 50 % tillæg 34,11 kr. 37,71 kr. 499,07 kr. Tilkald Ved tilkald på fridøgn (alle), Søgnehelligdag (alle) og frihedsperioder på 24 timer eller mere (kun fuldtidsansatte) honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 6 timer. 7

8 Ved tilkald mellem to døgns tjenester, samt deltidsansattes tilkald bortset fra tilkald på fridøgn eller Søgnehelligdage, honoreres tjenesten med overarbejdsbetaling for min. 3 timer. Timer præsteret under tilkald er pensionsgivende med 2 %. 8

9 job&vilkår Særlige fridage for fysioterapeuter, der arbejder i vagtplaner (Både regionalt og kommunalt ansatte) På særlige fridage har alle i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges. Der ydes ikke erstatningsfrihed til de der må arbejde, eller hvis en særlig fridag falder på en dag, hvor man i forvejen har fri. Særlige fridage for fysioterapeuter der arbejder i vagtplaner: Alle områder 24. december Juleaftensdag sidestilles med en søgnehelligdag Det regionale område 1. maj hele dagen og 31. december fra kl Særlige fridage København og Frederiksberg Kommuner, samt kommuner i det tidligere Københavns Amt 1. maj Sidestillet med en søgnehelligdag 5. juni Sidestillet med en søgnehelligdag fra kl december Normal arbejdsdag efter ydes aftentillæg Det øvrige KL-område 1. maj, 5. juni og 31. december Særlige fridage fra kl På søgnehelligdage (en helligdag, der falder på en anden dag end søndag) er udgangspunktet, at alle har fri. De, der skal arbejde får erstatningsfrihed. Når der forekommer en søgnehelligdag skal der placeres en ekstra frihedsperiode på 35 timer i normperioden for hver søgnehelligdag. Der skal samtidig ske en nedskrivning af normtimetallet svarende til den gennemsnitlige daglige arbejdstid. Læs nærmere på fysio.dk/lon-og-ansattelse/ansattelsesvilkar/arbejdstid/arbejdstid-for-kommunalt-og-regionaltansatte/sarlige-fridage-/ 9

10 Barsel og omsorgsfravær Lovgivning og aftaler om barsel giver en række fleksible muligheder for at tilrettelægge barselsorlov. Som forældre skal I tage stilling til, hvordan I ønsker at bruge denne fleksibilitet til at tilrettelægge jeres barselsorlov. Du finder uddybende information om barsel og omsorg på fysio.dk/lon-og-ansattelse/barsel/ som supplerer denne kortfattede oversigt. Barselsfravær med løn for ansatte i stat, regioner og kommuner Barselsaftaler indenfor de offentlige ansættelsesområder forbedrer vilkårene for den almindelige barselsorlov, i det der ydes sædvanlig løn under en del af fraværet. Løn under barselsfravær forudsætter, at din arbejdsgiver modtager de dagpenge du eller din partner ellers ville være berettiget til. Det vil med andre ord sige, at du forbruger af din egen eller jeres fælles dagpengeret, når du modtager løn under barsel. På borger.dk/sider/barsel-kommendeforaeldre.aspx kan du lave beregning af dagpenge, længde af orlov mv. Lovgivningen giver et forældrepar ret til dagpenge i tilsammen 52 uger fordelt således: Moren Moren Faren Forældrenes fælles dagpengeret Ret til dagpenge i 4 uger før fødslen Ret til dagpenge i 14 uger efter fødslen. Ret til dagpenge i 2 uger indenfor 14 uger efter fødslen - fædreorlov Ret til dagpenge i 32 uger efter 14. uge efter fødslen 10

11 job&vilkår 11

12 Samlet oversigt over barsel med løn og dagpenge (bogstaverne refererer til beskrivelsen i skemaet på side 13) Moren A B D F H 8 (6) ugers fravær med løn 14 ugers fravær med løn Op til 6 ugers fravær med løn X ugers fravær med løn X ugers fravær med dagpenge Fælles 4 ugers dagpenge 14 ugers dagpenge 2 ugers dagpenge 6 uger 6 uger 6 uger 32 uger minus det antal uger, forældrene har brugt efter 14. Uge til lønnede fraværs uger Faren 2 ugers fravær med løn Op til 6 ugers fravær med løn X ugers fravær med løn X ugers fravær med dagpenge C E G I Fødslen 14 dage 46 uger 32 ugers fælles dagpengeret, hvoraf uger kan konverteres til løn. Udnytter forælderen ikke fraværsretten kan lønretten ikke overføres til den anden forælder. Til fleksibel fordeling forældrene i mellem. Du skal rette alle spørgsmål om barselsdagpenge til din hjemkommunes sygedagpengekontor. 12

13 job&vilkår Oversigt over ret til fravær med løn for ansatte i stat, region eller kommune (bogstaverne refererer til den samlede oversigt over barsel med løn og dagpenge se denne på side 12) Hvornår Hvem Bemærkninger Før fødslen Moren ret til lønnet Dagen for fødslen afslutter fraværsperioden før A fravær i 6 uger (stats- nedkomsten. ansatte) eller i 8 uger Nedkomsttidspunktet har alene betydning for (regionalt og kommunalt varigheden af fraværet før fødslen, og ansatte) uudnyttet fravær med løn kan ikke overføres til tiden efter nedkomsten. Efter fødslen frem Moren ret til lønnet Pligt til fravær i 2 uger B til og med 14. uge fravær i 14 uger C Faren ret til lønnet Afholdes som 2 sammenhængende uger fravær i 2 uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale indenfor 14 uger. Efter 14. uge efter Moren ret til lønnet Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. D fødslen fravær i 6 uger Dette fravær med løn sker med træk på (6+6+6 fravær) forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode E Faren ret til lønnet Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. fravær i 6 uger Faren kan evt. dele denne del af sit fravær, og evt. placere noget eller det hele tidligere end 14. uge. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. F Faren og moren tilsammen Lønnet fravær skal afholdes før ulønnet orlov. ret til lønnet fravær i Er begge forældre omfattet af den samme aftale G 6 uger kan retten til dette fravær med løn ( F + G ) højst udgøre 6 uger for forældrene til sammen. Den samme aftale skal forstås som Sundhedskartellets barselsaftale indenfor fx det kommunale område. Er forældrene omfattet af forskellige aftaler, fx fordi moren er ansat i en kommune, og faren i en region, eller fordi kun den ene forælder er omfattet af Sundhedskartellets aftale, kan hver forælder afholde 6 ugers fravær med løn. Dette fravær med løn sker med træk på forældrenes fælles 32 ugers dagpengeperiode. 13

14 Yderligere Barselsfravær med dagpenge: Når jeres barselsfravær med løn udløber kan I afholde yderligere orlov ( H + I ) med dagpenge. Du oppebærer sædvanlig pensionsindbetaling, mens du modtager dagpenge. B) Du kan med din arbejdsgiver aftale udskydelse af op til 32 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Afholdelsen af den udskudte orlov sker efter aftale og ikke nødvendigvis i sammenhæng. En aftale om udskudt orlov skal fornys med en ny arbejdsgiver. Hvor mange ugers orlov med dagpenge I til sammen har tilbage, når orlov med løn udløber, afhænger af, hvor mange uger I tilsammen har afholdt barselsorlov med løn efter 14. uge: I begge tilfælde er der tale om udskydelse af en del af fraværsretten, som ligger indenfor 46 uger efter nedkomsten. Det betyder, at barnet vil være yngre end 46 uger når barselsorloven ophører. Eksempel: Har moren efter 14. uge afholdt 12 uger og faren 6 ugers fravær med løn har de forbrugt 18 af de 32 ugers fælles dagpengeret, og der resterer 14 ugers dagpengeret. Fleksibel tilrettelæggelse af barselsorlov: I kan vælge enten at 1) udskyde en del af orloven, eller 2) forlænge orloven. Desuden kan arbejdet 3) genoptages delvist under en del af barselsorloven. Du kan altså ikke både udskyde og forlænge din orlov. 1. Udskydelse af orlov kan være A) retsbaseret eller B) aftalebaseret, eller en kombination: A) En af forældrene kan udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 ugers orlov til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år. Den udskudte orlov skal afholdes i sammenhæng, og retten til orlov bevares i et evt. nyt ansættelsesforhold. 2. Forlængelse af orlovsperioden Forældrene kan forlænge den samlede orlov ud over 46 uger med enten 8 uger (gælder alle) eller 14 uger (gælder ikke ledige). Forlænges orloven fordeles den samlede dagpengeret over en længere periode, hvorved indtægten pr. uge bliver mindre. Forældrene kan fordele den forlængede orlov i mellem sig som de vil. 3. Delvis genoptagelse af arbejdet Delvis genoptagelse af arbejdet kan ske efter aftale med arbejdsgiveren, og med eller uden forlængelse af den samlede barselsorlov. Du vil få løn for de timer du arbejder og dagpenge for den tid du afholder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget, kan ske i perioder, hvor orloven på aftalebasis er udskudt til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at afbryde orloven for at afvikle ferie undervejs i et orlovsforløb. Delvis genoptagelse af arbejdet efter fx 26 ugers orlov med løn, hvor orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget, udelukker ikke, at du også udskyder en del af den resterende orlov til senere afholdelse. Dette giver mulighed for at arbejde på nedsat tid og samtidigt gemme noget orlov til senere. 14

15 job&vilkår Hvis du har forlænget orloven med 8 eller 14 uger (jf. pkt. 2 ovenfor) kan du genoptage arbejdet delvist, men uden at orloven udstrækkes med den tid arbejdet er genoptaget delvist. Varslingsbestemmelser Du skal varsle din arbejdsgiver om orlov på bestemte tidspunkter. Du kan ændre varslet, hvis det nye varsel overholder fristerne. Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende varslingsfrister: Hvem Hvad Hvornår Moren At du er gravid, og hvornår du forventer 3 md. før forventet nedkomst at påbegynde orlov Faren Placering af 2 ugers fædreorlov indenfor 4 uger før afholdelse de første 14 uger Faren Evt. placering af op til 12 ugers lønnet fravær 4 uger før afholdelse (egne 6 uger og fælles 6 ugers orlov med løn) indenfor de første 14 uger Moren og faren Placering af orlov, tidspunktet for genoptagelse Senest 8 uger efter fødslen af arbejdet, samt evt. udnyttelse af ret til udskydelse af orlov. Moren og faren Tidspunkt for afholdelse af retmæssig udskudt 16 uger før afholdelse orlov Moren og faren Tidspunkt for afholdelse af aftalebaseret 8 uger, hvis ikke andet er aftalt udskudt orlov Barselsorlov og ferie Du optjener ferie med løn for hele perioden, hvor du afholder barselsorlov med løn eller dagpenge. Du skal dog være opmærksom på, at fratræder du din stilling beregnes den optjente feriegodtgørelse på baggrund af den udbetalte løn i optjeningsåret, men ikke for perioden, hvor du har afholdt barselsorlov med dagpenge. Du skal også være opmærksom på, at hvis du holder ferie afbryder du samtidig din barselsorlov. Resten af orloven (altså orloven efter ferien) udskydes så og det betyder, at du ikke samtidigt kan forlænge orloven. Omsorgsfravær Som ansat i stat, region eller kommune har du ret til at afholde omsorgsfravær/omsorgsdage med sædvanlig løn. Du kan afholde omsorgsfravær i halve eller hele dage, og fraværet skal varsles tidligst muligt. Ønsker du at afholde en omsorgsdag i forlængelse af barns 1. og 2. sygedag vil tidligst muligt kunne være opfyldt med varsling på barnets 2. sygedag. fysio.dk/lon-og-ansattelse/barsel/ 15

16 Forældre ansat i regioner og kommuner, samt forældre ansat i staten efter , og statsligt ansatte forældre til børn født eller senere: Hver forælder har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn fra barnets første (kalenderår 0) til det syvende år (kalenderår 7), og er ikke betinget af ansættelse på fødselstidspunktet. Retten til omsorgsdage er uafhængig af ansættelsestidspunktet på året. Var du ansat i staten på det tidspunkt barnet er født har du ret til i alt 10 omsorgsdage som kan afholdes inden barnet fylder 18 år. Bortfald/overførelse af omsorgsdage Omsorgsdage bortfalder ved årets udgang såfremt de ikke er afholdt. Dog gælder, at ikke afholdte omsorgsdage for den nyfødte fra kalenderåret, hvor barnet er født/modtaget kan overføres til det følgende kalenderår. Dette gælder uanset hvornår på året barnet er født/modtaget. Endvidere kan ikke afholdte omsorgsdage overføres til det følgende kalenderår, hvis du pga. barsels- eller adoptionsorlov i hele kalenderåret er forhindret i at afvikle omsorgsdagene. Overførselsmuligheden omfatter omsorgsdage for såvel den nyfødte som evt. søskende. Barns 1. og 2. sygedag Du har adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn på den første og anden arbejdsdag, hvor det pga. barnets sygdom er nødvendigt at du selv passer barnet. Retten til fravær omfatter ansatte med børn under 18 år som har ophold hos den ansatte. Barnet skal opholde sig hos dig, men det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig. I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på tjenestestedet. Der kan være helt særlige og tungvejende grunde til at du skal være til stede på arbejdspladsen, og behov for frihed til pasning af barnet derfor ikke kan imødekommes. Barnets 1. sygedag er i udgangspunktet den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på. Bliver barnet sygt meget sent på en arbejdsfri dag fx søndag er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng først mandag. Barnets 2. sygedag vil være den kalenderdag der følger efter barnets 1. sygedag. Er begge forældre omfattet af bestemmelsen om barns 1. og 2. sygedag kan den ene forælder afholde 1. sygedag, mens den anden afholder 2. sygedag. 16

17 job&vilkår Ferie På såvel det kommunale, det regionale som det statslige område er der indgået særlige ferieaftaler, som på flere punkter adskiller sig fra Ferielovens bestemmelser. Du skal altså kende "din ferieaftale" og ikke tænke i Ferieloven. Ferieaftalerne er langt hen ad vejen identiske. Og hvor ikke andet er oplyst, gælder det følgende for ansatte på hele det offentlige område. Ferieår og ferieperioden Ferieåret går fra 1. maj til 30. april med optjening året før (kalenderåret), og ferieperioden, hvor hovedferien placeres, er fra 1. maj til 30. september. Optjening og afvikling af ferie Optjening Har du arbejdet hele året (2012) som fuldtidsbeskæftiget (37 t/ugl), har du optjent 222 ferietimer, svarende til 6 ugers ferie (18,5 time pr. måned). Er din beskæftigelsesgrad mindre end 37 t/ugl, reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid svare til afholdelse af 6 fulde uger. Afvikling Som hovedferie har du ret til 3 uger i sammenhæng. Der kan dog indgås anden aftale med arbejdsgiveren, men ikke så der afholdes mindre end 2 uger i sammenhæng. Arbejdsgiver skal varsle hovedferien med minimum 3 måneder. Skulle du ønske at afholde yderligere ferie (mere end 3 uger) i ferieperioden, må du indgå særlig aftale med din arbejdsgiver. Øvrig ferie (også kaldet restferie) skal som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 1 uges varighed. Arbejdsgiver skal varsle denne med minimum 1 måned. Den 6. ferieuge har en særlig status, idet det er dig, som vælger placeringen for afvikling. Ved en ferieuge forstås 7 løbende kalenderdage. Arbejder du fast fra mandag til fredag er weekenden således omfattet af ferieugen. Som udgangspunkt optjener du ikke ferie med løn i fraværssituationer, hvor du ikke modtager løn fra din arbejdsgiver. Undtaget herfra er den ulønnede del af barselsorlov. Her skal du dog være opmærksom på det særlige forhold, at fratræder du din stilling inden du har afviklet den optjente ferie, anvises et feriekort beregnet med 12,5 % af lønindtægten, men ikke dagpengeindtægten i optjeningsåret. 17

18 Ændring af beskæftigelsesgrad Er du regionalt eller kommunalt ansat og ændrer arbejdstid såvel opadgående som nedadgående i forhold til optjeningsåret gælder beskæftigelsesgraden på det tidspunkt, hvor du holder ferie. Det er altså den aktuelle ugentlige beskæftigelsesgrad, der afgør ferietimetallet, og der sker ingen beregning af løndifference (din løn vil altså være den samme). Er du derimod statsansat, ydes lønnen med samme brøkdel (beskæftigelsesgrad) som tjenesten gennemsnitligt har udgjort i optjeningsåret. Dette uanset du på ferietidspunktet har en lavere eller højere beskæftigelsesgrad. Overførsel af ferie Ønsker du at overføre ferie fra et ferieår til det næste, er det muligt for ferie ud over 4 uger. Det kræver imidlertid, at du indgår skriftlig aftale med din arbejdsgiver, herunder en aftale for den senere afvikling. Aftalen kan strække sig ud over ét år. Det er endvidere muligt at overføre ferie eller få den til udbetaling når du er forhindret i at holde ferie af forskellige årsager som blandt andet længerevarende sygdom, barsels- og adoptionsorlov, ophold i udlandet mv.. Sygdom i forbindelse med ferie Er du fratrådt til ferie, men bliver syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Det kræver, at du kontakter din arbejdsgiver inden arbejdstidens begyndelse. Er du sygemeldt inden dagen for fratrædelse til ferie og fortsat er syg ved feriens påbegyndelse er du berettiget til at få ferien suspenderet og aftale den afholdt på et senere tidspunkt. Reglen omkring erstatningsferie gælder ikke for 6. ferieuge. Det er vigtigt at du melder dig syg overfor arbejdsgiver så snart du bliver syg under din ferie og også sikrer dig dokumentation i form af en lægeerklæring. Hvis man melder sig syg under ferie, skal man selv betale for dokumentationen. Sygdom i flere forskellige ferieperioder tælles sammen. Har du f.eks. været syg 4 dage i en 3 ugers lang sommerferie og så bliver syg igen i juleferien, har du ret til erstatningsferie fra 2. sygedag i juleferien. Har du optjent mindre end fem ugers ferie beregnes perioderne forholdsmæssigt. Udbetaling af ferie Ønsker du ikke at afholde den optjente ferie, som ligger ud over 5 ugers ferie (altså 6. ferieuge) har du ret til at få timerne udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Udbetaling af ferie i øvrigt kræver dokumentation for reel feriehindring ( længerevarende sygdom, barsels- og adoptionsorlov + flere andre gode grunde ). Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn Er du ansat i en kommune eller i en region, kan du for ferieåret kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Det kræver imidlertid, at du skriftligt meddeler det til din arbejdsgiver før optjeningsårets begyndelse. Det betyder, at det konkret skal ske inden udgangen af december måned. Bliver du syg under ferie har du også mulighed for at få erstatningsferie. Retten til ferie gælder først når du har været syg i mere end 5 feriedage af 25 optjente. Du kan altså ikke få erstatningsferie for de første 5 sygedage. 18

19 job&vilkår OK13 ændringer Regioner og kommuner Lønstigninger Pr. 1. april 2013 stiger lønnen med 0,50 % - denne lønstigning er indregnet i lønningerne i øvrigt i Job & Vilkår. Herudover er der aftalt lønstigninger på 0,61 % i regionerne og 0,60 % i kommunerne pr. 1. oktober 2013, 0,50 % på begge områder pr. 1. januar 2014 og 0,36 % i regionerne og 0,37 % i kommunerne pr. 1. oktober Den såkaldte reguleringsordning er også aftalt videreført. Det betyder, at lønningerne den 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 reguleres i opadgående eller nedadgående retning alt efter lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Pension Pensionen for alle basisstillinger i regionerne forhøjes den 1. januar 2014 med 0,24 % til 16,27 %. I kommunerne forhøjes pensionen på samme tidspunkt med 0,23 % til 16,48 %. Kandidater i kommunerne Kandidater med følgende kandidatgrader er fremover omfattet af overenskomsten, såfremt de er ansat i en stilling, hvor den oprindelige uddannelse som fysioterapeut har betydning for beskæftigelsen: Cand.cur. Cand.scient.san. Cand.scient.fys. Cand.scient i klinisk ernæring Cand.scient.tech i integrerede fødevarestudier Der er samtidig aftalt en ny A-skala for disse kandidater. Se A-skalaen på side 36. Kandidater i regionerne Alle kandidater, som er optaget på en kandidatuddannelse på baggrund af deres oprindelige uddannelse som fysioterapeut, og som er ansat i en stilling hvor den oprindelige uddannelse som fysioterapeut har betydning for beskæftigelsen er omfattet af fysioterapeuternes overenskomst. De indplaceres fortsat på den almindelige lønskala for basisstillinger og kandidatuddannelsen skal derfor indgå i vurderingen af denne indplacering eller i de aftalte tillæg. For lederstillinger i regionerne er forhøjelse 0,26 % til 16,29 % og i kommunerne 0,25 % til 17,23 %. Samtidig forhøjes arbejdsgivers indbetaling til ATP fra fra årligt kr til kr (fra C-sats til E- sats). 19

20 Din løn afhænger (også) af dig Når du er ansat i det private, er din løn et spørgsmål om forhandling. Din løn afhænger af, hvad du og din arbejdsgiver kan finde ud af sammen. I det offentlige ligger forhandlingen af tillægsdelen af din løn hos din tillidsrepræsentant. Men du bør alligevel selv gøre et forarbejde og lægge nogle spor hos din egen leder. Det giver din tillidsrepræsentant det bedst grundlag for at tale netop din sag. Du kan altid ringe til Danske Fysioterapeuters servicelinje på og få sparring på både det rigtige niveau for din løn og på hvordan du kan påvirke ledelsen. Her følger nogle gode råd, som måske allerede nu kan bringe dig videre. Forbered dig tidligt Jo før du begynder at forberede din kommende lønforhandling, jo bedre grundlag har du i forhandlingen. Overvej hvad dit lønudspil skal være og om der er andre ting, som der skal forhandles om. Og tænk over hvilke resultater, funktioner eller kompetencer du vil fremhæve som fundamentet for at du skal have en højere løn. Begynd tidligst muligt inden forhandlingen at indsamle fakta fx vores lønstatistik, dine resultater, dine opgaver, dine kollegaers lønniveau samt oplysninger om virksomhedens økonomi m.v. Vær ambitiøs og realistisk i dit udspil Der skal være plads til bevægelse i dit lønudspil! Du kan ikke regne med, at du lander på det resultat, du spiller ud med til din forhandling. Du skal derfor spille ambitiøst ud, så der er plads til forhandling. Brug vores lønberegner som pejlemærke til at blive skarpere på dit lønudspil. Nogle af de faktorer, der er afgørende for lønnens størrelse er erfaring, opgaver, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed og størrelse. Tænk i mere end én løsning Uanset om du kun kan forhandle løn eller der også er mulighed for andre ting som frihed, personalegoder, titler, opgaver eller andet, så gælder det om at tænke åbent og kreativt. Sammensæt et udspil, som giver dig så mange forskellige strenge at spille på som muligt. Det giver dig et bedre grundlag for at få i hvert fald et ja til et af de krav, som du har rejst, og det giver din leder flere muligheder for at komme dig i møde i forhandlingen. Din forhandling sker hver dag Din løn bliver ikke fastlagt den dag, I forhandler løn. Den bliver fastlagt løbende på baggrund af dine resultater og din leders vurdering af det du bidrager til på arbejdspladsen. Derfor er det rigtig vigtigt, at du løbende gør din leder opmærksom på dine resultater. Det gælder specielt, hvis det ikke er din direkte leder, du skal forhandle med. Påvirk din leder i god tid inden selve forhandlingen. Du kan tidligt signalere dine forventninger til den kommende forhandling og hvilke muligheder du ser. Og du kan inden selve forhandlingen dele fakta, statistik, og andet materiale med din leder, sådan at han/hun kender det, allerede inden hans/hendes eget spillerum i forhandlingen ligger fast. Kom godt ud igen Afslutningen af enhver forhandling er samtidig starten på den næste. Sørg derfor for at komme godt ud af din forhandling. Selv om du måske ikke har fået det resultat, som du gerne ville have, så tænk på det som en mulighed for at bygge bro til den næste lønforhandling. 20

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere