Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher"

Transkript

1 Indhold Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher Overblik: De fem hoveddele Definition af en forretningsmodel Canvas: De ni hovedpunkter Canvas: Indhold af de enkelte hovedpunkter Patterns: 1)Unbundling Business Models, 2) The Long-Tail, 3)Multisided platforms, 4)FREE as a Business Model, 5) Open Business Model Design Strategi Process The Personal Business model canvassen på ens person

2 Forskellige forretningsmodeller i forskellige brancher

3

4 Overblik De fem hoveddele Canvas: værktøjer til at beskrive, analysere og designe forretningsmodeller Patterns: et indblik i anderledes forretningsmodeller brugt af ledende virksomheder Design: flere teknikker til at designe den helt rigtige model til din virksomhed Strategi: genfortolkning af strategien ift. forretningsmodellen Proces: hjælp til at kombinere og implementere alle teknikker og værktøjer i bogen

5 Definitioner Hvad er en forretningsmodel En forretningsmodel beskriver rationalet for, hvordan en organisation skaber, leverer, fastholder og opfanger værdi Hvad er en canvas? Et fælles sprog til at beskrive, visualisere, vurdere og ændre forretningsmodeller

6 Forretningsmodeller en organisations eller en virksomheds forretningsmodel er i princippet en redegørelse for dens eksistensberettigelse og en præsentation af dens værdi-strukturelle opbygning forretningsmodellering, altså en designbaseret modellering af forretningsmodeller, skal betragtes som en kreativ medspiller i strategiudviklingsprocessen, hvor produktet/virksomhedens potentiale kan udforskes

7 CANVAS CANVAS De ni hovedpunkter

8 De ni byggesten i en canvas 1: Customer segments: Hvilke kundesegmenter betjener virksomheden? 2: Value Propositions: Hvilke kundeproblemer søger virksomheden at løse og hvordan tilfredsstiller virksomheden sine kunders behov. 3: Channels: Hvordan leveres værdierne til kunden: virksomhedens brug af kommunikation, distribution og salgskanaler

9 De ni byggesten i en canvas 4: Customer relationsships: Hvordan er kunderelationerne til hvert segment etableret og hvordan udbygges de? 5: Revenue Streams: Hvordan opstår indtægterne? De opstår fra den værdi vi tilfører kunderne (value propositions) 6: Key resources: hvilke aktiver har vi, og hvilke aktiver er nødvendige, for at levere de tidligere beskrevne byggesten?

10 De ni byggesten i en canvas 7: Key Activities: hvilke nøgleaktiviteter er nødvendige at udføre (internt)? 8: Key partnerships: hvilke aktiviteter er outsourced og hvilke finder bedst sin løsning i samarbejde med andre partnere? 9: Cost Structure: hvilke omkostninger følger med forretningsmodellen?

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 CANVAS CANVAS Indhold af de enkelte hovedpunkter

23 1: Kunderne Customer segments Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? Hvad er vores kundesegmenter? Eksempler: Massemarked Niche Markedet Kundesegmenter Kundepersona (Aktiv beskrivelse af kunde) Multi-sided kunderelationer

24 Mere om 1: kundesegmenter Et segment er karakteriseret af 1: deres behov nødvendiggører og retfærdiggører et specielt tilbud 2: de forskellige segmenter nås gennem forskellige distributionskanaler 3: de kræver brug af forskellige relationer til key partnere 4: de har substantielt meget forskellige lønsomheder (profitablities) 5: de er villige til at betale for forskellige dele af vores tilbud

25 2: Værdifaktorer Value propositions Hvilken værdi skaber vi for kunderne? Hvilke af kundernes problemer løser vi? Hvilke af vores kunders behov opfylder vi? Hvilke bundles af produkter og services tilbyder vi hvert segment

26 Mere om- 2: værdifaktorerne Værdifaktorerne skaber værdi for kundesegmenterne gennem et distinkt mix bemærk om værdifaktorerne er kvalitative eller kvantitative Nyheder Udførsel Customization Getting-the-job-done Design Brand/status Pris Cost reduction Risk reduction Tilgængelighed Convenience

27 3: Kunderelationer - Channels Hvad er relationen mellem kunderne og os? Hvilke relationer foretrækker vores kunder? Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst? Hvad koster de? Hvordan skaber vi og vedligeholder vi relationer? Hvordan påvirker kunderelationer værdifaktorer?

28 Mere om 3: kanalerne Typer af kanaler: 1: egne kanaler direkte: salgsstyrke eller web-salg 2: egne kanaler indirekte: egne butikker 3: gennem partnere indirekte: partner forretninger eller grossist

29 Mere om 3: kanalerne De fem stadier: 1: Awareness: hvordan øger vi kendskabet til virksomhedens produkter og services 2: Evaluation: Hvordan hjælper vi kunderne med at evaluere vores værdifaktorer 3:Purchase: Hvordan hjælper vi kunderne til at købe specifikke produkter og services 4: Delivery: Hvordan leverer vi værdifaktorerne til kunderne 5. After sales: hvordan sørger vi for og udfører aftersales service

30

31 4: Vejen til kunderne Customer relations Via hvilke kanaler foretrækker vores kundesegmenter at vi når dem? Hvordan når vi kunderne i dag? Hvordan hænger de forskellige kanaler sammen? Hvilke veje fungerer bedst? Hvilke veje er de mest cost-effektive? Hvordan integrerer vi dem med vores kunderutiner?

32 Mere om 4: kunderelationer Opkøb af kunder Kunde fastholdelse + større fortjeneste pr. kunde Boosting sales (upselling) Eksempler: Personlig betjening; face2face Webbaseret, e-handel Webbaseret, socialt netværk Automatiseret service Community af brugere/kunder

33 5: Indtægter Revenue streams Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig gerne betale for? Hvor meget er kunderne villige til at betale? Hvilke forskellige indtægtskilder er der? Hvordan foretrækker kunderne at betale? Hvor meget bidrager hver indtægtskilde til den totale omsætning?

34 5: Indtægter Revenue streams Eksempler: Produkt salg, Betaling for brug, Abonnement, Leje / leasing, Licens, Provision / royalties, Annoncering, Serviceaftale, Freemium Faste priser: Produkt egenskab afhængig, Kunde segment afhængig, Volumen afhængig Ikke faste priser: Forhandling, Udbud

35 Mere om 5: Indtægterne Basalt set er det Indtægter Omkostninger Der findes to forskellige revenue streams: 1: revenues som et resultat af en gangs transaktion 2: revenues som et resultat af flere forskellige transaktioner enten som 1) led i at sælge værdifaktorerne (primær ydelse) eller 2) aftersale (kan være service)

36 6: Ressourcer - Key Resources Hvilke ressourcer kræves der af 1: værdifaktorer? 2: kunderelationer? 3: vej til kunderne? 4:indtægtskilder? Eksempler Fysiske (bygninger, butikker, biler, maskiner) Intellektuelle (brands, rettigheder, data) Menneskelige Finansielle

37 Mere om 6: Ressourcerne Key resources skaber værdifaktorerne De er afgørende for at nå markedet og kundesegmenterne Hvilke værdifaktorer fysiske, intellektuelle, menneskelige eller finansielle er nødvendige givet forretningsmodellen Key-resources kan ejes eller leases eller opnås gennem key-partners

38 7: Aktiviteter Key Activities Hvilke aktiviteter kræves af vores: - værdifaktorer? - kunderelationer? - vej til kunderne? - indtægtskilder? Eksempler: Produktion; design, fremstilling Problemløsning; konsulentydelser, service Platform/netværk; fx ebay eller Apple App Store

39 Det er der ikke mere om.. Mere om 7: Aktiviteterne

40 8: Partnere Key Partnerships Partnere Hvem er vores vigtigste partnere? Hvem er vores vigtigste leverandører? Hvilke Ressourcer køber vi ind hos vores partnere? Hvilke aktiviteter udfører vores partnere? Gode grunde til partnerskaber: Optimering og økonomi, Begrænse risiko og usikkerhed, Indkøb af specifikke ressourcer og aktiviteter

41 Mere om 8: Partnerne Alliancer kan optimere forretningsmodellen Reducere risiko eller tilføre ressourcer Forstå at kampen er mellem strategiske alliancer og forsyningskæder. 1: Strategiske alliancer med ikke-konkurrenter 2: Co-ope-tition: strategic partnerships between competitors 3: Joint-venture to develop new business 4. buyer-seller partnerskaber til sikring af leverancer

42 9: Omkostninger - Cost structure Hvor er de vigtigste omkostninger i forretningsmodellen? Hvilke ressourcer er mest omkostningstunge? Hvilke aktiviteter er mest omkostningstunge? Er forretningsmodellen mest afhængig af: Lave omkostninger (stram omkostningsstruktur, lav salgspris som væsentlig værdifaktor, automatisering, outsourcing) Værdiskabelse ( skabe værdi for kunderne, unikke værdifaktorer) Faste omkostninger Variable omkostninger

43 Mere om 9: Omkostningerne Vær opmærksom på A) omkostninger skal altid reduceres B) i nogle forretningsmodeller er omkostninger vigtigere end i andre C) der findes to ekstremer: cost-driven vs. Value- driven (mange forretningsmodeller falder i området mellem dem) Innovate in lower-costs

44

45 PATTERNS

46 De 5 business modeller 1: Unbundling Business Models 2: The Long-Tail 3: Multi-sided platforms 4: FREE as a Business Model 5: Open Business Model

47 1. UNBUNDLING MODEL

48 Concept of the Unbundled corporation. 1: der er tre typer af forretninger A) kunderelationer B) Produktinnovationer C) infrastruktur 2:som påvirker A) økonomisk & B) konkurrencemæssigt & C) kulturalt Ideelt er det forskellige forretninger som er unbundled i seperate enheder for at undgå konflikter eller uheldige trade-offs Eksempler: mobiltelefoner og private banking

49 Product innovation Customer relation Management Infrastructure management Economics Tidlig indtrængning = høj pris + stor markedsandel vigtigt at være hurtig Economics of scope: kundetilpasning kan være dyrt, men givtigt Economics of scale: low-cost + scale er vigtigt Competition Battle for talent, hvad er indtrængningsbarrier ne, mange små niche players Battle for scope, hurtigt konsolidering + få spillere som vil dominere Battle for scale. Hurtigt konsolidering + få spillere som vil dominere Culture Hvor er de kreative stars + medarbejder orienteret Servicekoncept + kunde først mentalitet Efficiens og standardisation + omkostningsfikseret

50 LONG TAIL

51 Long-tail Princippet er at sælge mindre af mere Virksomheden tilbyder en lang række af niche produkter, som hver især relativt lidt Finten er, at det aggregrede salg er meget lukrativt Forudsætningen er, ingen lagre, stærke platfporme (IT) Eksempler: Netflix, E-bay, YouTube, Facebook

52 MILTI-SIDED PLATFORM

53 Multi-sided platforms Multi-sided Platforms sætter to uafhængige kundegrupper sammen. De to kundegrupper er totalt afhængige af hinanden Platformen skaber value gennem facilitating interactions mellem de to grupper Jo større grupperne er des mere værdi skabes der. Eksempler: Visa, Google, ebay, Microsoft Windows, Financial times

54 FREE AS A BUSINESS MODEL

55 FREE Siger sig selv: kunderne får det hele gratis. Revenue streams kommer fra andre / en anden part eller et andet customer segment Eksempler: skype, Google, Open source

56 OPEN BUSINESS MODEL

57 OPEN BUSINESS MODEL Bruges af virksomheder til skabe og opretholde værdi gennem systematisk samarbejde med udefra kommende partnere Outside-in perspektiv: exploiting eksterne ideer inden i firmaet Inside-out perspektiv: Give eksterne partnere ideer eller aktiver som er i firmaet Eksempler. P&G, GlaxoSmithKline, Innocentivese Se næste slide for nogle innovationsprincipper

58 Closed Open De smarte folk i branchen arbejder for os vi arbejder med smarte folk både indenfor og udenfor virksomheden For at tjene penge, skal vi være i stand til opdage, udvikle og sprede innovation rundt i virksomheden Ekstern R&D skal skabe en signifikant værditilvækst: intern R&D skal tilegne sig noget af den værditilvækst Hvis vi håndterer det meste af den bedste forskning i branchen vinder vi Hvis vi skaber det meste eller de bedste ideer i branchen vinder vi Hvis skal holde styr på vores innovations process, så konkurrenterne ikke profitterer fra dem Vi behøves ikke selv komme på de bedste ideer for at vinde Hvis vi gør god brug af både interne og eksterne ideer vinder vi Vi skal profittere fra andre andres brug af vores ideer og vi skal købe andre intellektuelle når det er i vores egen interesse

59 DESIGN Customer insights Ideation Visual thinking Prototyping Storytelling scenarios

60 Customer insights Se side 130: Empathy map som bruges på følgende måde 1: brainstorming på alle kundesegmenter, som virksomheden ønsker at betjene 2: udvælg tre lovende kundesegmenter 3: udvælg en af disse som First Choice 4: giv kunden et navn og beskriv nogle demografiske faktorer (indkomst, civilstand osv) 5: svar på de 6 spørgsmål i Empathy map og side 131 (se næste slide). Se også mit alternativ udleveres som hand-out

61 The Empathy map 4: Hvad tænker kunden og hvordan føler kunden: hvad tæller meget og hvad bekymrer meget 2: Hvad hører kunden fra venner og andre der påvirker 1: Hvad ser kunden i markedet og hvad kan markedet tilbyde 3: Hvad siger kunden og hvad gør kunden samt adfærden FRUSTRATIONER & FORHINDRINGER OPLEVELSEN OG SUCCESKRITERIER

62 ideations 1. Sammensæt et team (key-question: er vores team tilstrækkeligt forskelligt til at generere nye forretningsmodel ideer?) 2: Fordybelse (key-question: Hvilke elementer skal undersøges intensivt før udvikling af forretnings ideer?) 3: Udvidelse: (key-question: hvilke innovationer kan vi forestille os relateret til hver byggesten).

63 Ideations 4: Udvælgelseskriterier: (Key-question: Hvad er de mest vigtige kriterier for prioritering mellem vores forretningsmodel ideer) 5: Prototyping: (hvordan ser den komplette forretningsmodel for hver idé ud?)

64 Visual Thinking Visualizing Post-it notes Visualizing drawings Understand the essence visual grammar, capturing the big picture, seeing relationsship Enhance dialogue collective reference point, shared language, joint understanding Explore Ideas Improve communication

65 Prototyping At lade det abstrakte blive eksakt En prototype beskriver sjældent alle elementer af en rigtig forretningsmodel Prøv f.eks at tænke på følgende forretningsmodeller for publiseringen af en bog 1)udgiver (den velkendte måde), 2) free, 3)book online, 4) sponsored book, 5) co-created book, 6) published on demand, 7) do-it-yourself, 8) customized book

66 Storytelling & Scenarios Storytelling er en effektiv måde at kommunikere forretningsmodellen på Scenario: se side 183

67 STRATEGY

68 Strategy Velkendt område Et spørgsmål om virksomhedens context og hvordan virksomhedens strategi binder den interne organisation sammen med omgivelserne Se forretningsmodellens højre og venstre side Se side 201.

69 PROCESS

70 Process fem faser Mobilize: Forberedelse til succesfuldt business model design setting the stage/awareness/ motivation gennem canvas en Understand: undersøg og analysere elementerne fordybelse/skaf viden/spørg eksperter/identificere behov og problemer Design: genere og teste forskellige levedygtige forretningsmodeller udvælg den bedste forretningsmodel Implement: implementer den bedste af de levedygtige forretningsmodeller - execution Manage: adaptere og modificere forretningsmodellen ud fra markedets reaktion udvikle og transformere

71 The Personal Business Model Canvas PARTNERE: HVEM KAN DU FÅ HJÆLP AF AKTIVITETER: HVAD ER DET DU SELV UDFØRER/GØR RESSOURCER: HVEM ER DU OG HVAD HAR DU AF RESSOURCER TIL AT GØRE GODT MED VÆRDI DU GIVER: HVORDAN HJÆLPER DU/HVAD BIDRAGER DU MED RELATIONER: HVORDAN INTERAGERER DU KANALER: HVORDAN KENDER DE DIG/FÅR KENDSKAB TIL DIG OG HVORDAN LEVERER DI DIN VÆRDI KUNDERNE: HVEM HJÆLPER DU OMKOSTNINGER: HVAD GIVER DU OG HVAD KOSTER DET DIG BENEFITS: HVAD FÅR DU UD AF DET

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Innovative Socialøkonomiske Forretningsmodeller. Hvordan kan de skabes, udvikles og styrkes?

Innovative Socialøkonomiske Forretningsmodeller. Hvordan kan de skabes, udvikles og styrkes? Innovative Socialøkonomiske Forretningsmodeller Hvordan kan de skabes, udvikles og styrkes? 1 Titel Innovative Socialøkonomiske Forretningsmodeller - Hvordan kan de skabes, udvikles og styrkes? Forfattere

Læs mere

Holdning til piratkopiering

Holdning til piratkopiering 1 Forbrugernes værdiopfattelser - Hvilke tiltag kan udledes til en ny forretningsmodel der både øger folks Jeg har ingen holdning til emnet 7% Okay -Har selv gjort det 10% Forkert -Har aldrig rørt det

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation...

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation... 1 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Metode... 3 Arbejdsmetode... 3 Analysemetoder... 4 Kritik af metode... 4 Strategisk Analyse... 5 Præsentation af Bang

Læs mere

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN

KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KRISTIAN PHILIPSEN PIA PETERSEN CLAUS HOLST CHRISTENSEN KAPITEL 1 Introduktion til innovationsbogen 2 opgaver kapitel 1 Innovationsbegrebet 1. Forklar med dine egne ord, hvorfor innovation er vigtig for

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Business Value Management a way to plan, create and realize value

Business Value Management a way to plan, create and realize value Business Value Management a way to plan, create and realize value Mark von Rosing mark@vonrosing.dk 1 Indhold 1.0 Indledning - Hvordan en værdiledelses model kunne opbygges... 3 2.0 Forståelse får det

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere