SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

2 Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt a-kassen på tlf , hvis du er i tvivl, om du kan få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse.

3 Indhold Hvad er selvstændig virksomhed? 4 Hvornår er du selvstændig? 4 Hvem har mulighed for at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse? 4 Hvornår er det en bibeskæftigelse? 4 Er der betingelser for at få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? 4 Hvor lang tid kan du få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? 5 Hvad skal du gøre for at søge om dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? 6 Hvor meget bliver du trukket i dagpenge? 6 Hvad hvis du stopper som selvstændig? 7

4 Hvad er selvstændig virksomhed? Som udgangspunkt er det selvstændig virksomhed, hvis du for egen regning og risiko sælger og køber varer eller ydelser. Hvornår er du selvstændig? Du er for eksempel selvstændig, hvis skattevæsenet har accepteret, at der er tale om en virksomhed. Hobby og hobbylignende virksomhed er altså ikke en selvstændig virksomhed. Derudover skal du selv deltage i driften af virksomheden. Kendetegn for at du er selvstændig Du vil muligvis være momsregistreret. Det med momsen kan dog ikke afgøre alene, om du er selvstændig. Kunstnerisk virksomhed er som regel selvstændig virksomhed, selv om der ikke er momspligt. Er en af følgende forhold tilstede, bliver du altid betragtet som selvstændig. Hvis du : bruger skattereglerne for selvstændige. har ansat arbejdskraft. foretager afskrivninger på varelager. foretager skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler for selvstændige. er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver, eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Der kan også være andre forhold, der taler for, at du er selvstændig som for eksempel, at du : skattemæssigt angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed skriver på din selvangivelse, at du ønsker indkomsten beskattet efter Virksomheds-skatteloven deltager i et interessentskab (I/S). Virksomheden er et selskab Du er som udgangspunkt selvstændig, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle ejer hele eller dele af virksomheden. Ansat ægtefælle Du er også selvstændig, hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, og der er under 20 ansatte i virksomheden. Er der flere end 20 ansatte, er det dine arbejdsfunktioner og din løn, der afgør, om du er selvstændig eller ej. Atypisk lønnet arbejde Som eksempel kan honorarlønnet freelancearbejde være selvstændig virksomhed, hvis du bruger skattereglerne for selvstændige. Hvem har mulighed for at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse? Du har mulighed for at få dagpenge under ledighed, hvis du i forvejen har en virksomhed som bierhverv eller ønsker at starte én op. Hvornår er det en bibeskæftigelse? Det er en bibeskæftigelse, hvis : dit arbejde som selvstændig ikke har været grundlag for en optagelse i en a-kasse. dit arbejde som selvstændig ikke har været grundlag for en overflytning til anden a-kasse. du har ændret dit hovederhverv til et bierhverv efter gældende regler. du kan arbejde som lønmodtager på fuld tid samtidig med, at du er selvstændig. virksomheden er noget du har ved siden af lønarbejdet på fuld tid. Er der betingelser for at få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? Ja, det er der. Du skal sandsynliggøre, at dit arbejde i virksomheden kan udføres ved siden af dit arbejde som lønmodtager. 04

5 Du skal altså fortsat kunne arbejde 37 timer om ugen som lønmodtager (deltidsforsikrede op til 30 timer om ugen). Det betyder, at dine arbejdsopgaver i virksomheden skal være så fleksible, at de til enhver tid kan udføres på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet. Det betyder også, at dine arbejdsopgaver i virksomheden ikke må begrænse din mulighed for at arbejde på fuld tid, uanset hvor få timer du bruger på denne. Du kan altså ikke have en virksomhed, der annoncerer med en fast træffe-/ åbningstid, hvis det også er i det tidsrum, du skal udføre dine opgaver som selvstændig og samtidig arbejde som lønmodtager. Du må godt have ansatte, bare din deltagelse i virksomheden er af begrænset omfang. Ansættelse i ægtefælles virksomhed kan også være en bibeskæftigelse. Hvor lang tid kan du få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? Du kan få dagpenge i højest 78 uger. Hvis du har ret til dagpenge i mindre end 78 uger, så er det de uger, du kan få dagpenge i. Du bruger af de 78 uger hver gang, du får udbetalt penge fra a-kassen. Det gælder også de uger, hvor du deltager i aktiveringstilbud, for eksempel jobtræning. Det er dig, der skal bevise, at virksomheden er af begrænset omfang, og at den til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid. Som ledig, skal du være tilmeldt jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet i fuld normal arbejdstid, også selv om du er selvstændig med bibeskæftigelse. Du må altså ikke afslå arbejde eller andre tilbud fra a-kassen, andre aktører eller jobcentret med den årsag, at du driver en virksomhed. Vær opmærksom på, at en virksomhed du er ved at løbe igang til at du kan leve af den, ikke er en bibeskæftigelse, selvom du i startfasen ikke har arbejde eller indtægt nok til at du kan leve af den. Når hensigten er at du skal leve af den, er det en hovedbeskæftigelse, også i startfasen. De 78 uger starter den første dag, hvor du er ledig og samtidig driver virksomheden. Når de 78 uger er gået, mister du retten til dagpenge, medmindre du i mellemtiden har haft lønarbejde, der sammenlagt svarer til 26 ugers arbejde på fuld tid (962 arbejdstimer). Arbejdstimerne skal ligge inden for de seneste 18 måneder. Opfylder du arbejdskravet på 962 timer, får du en ny dagpengeret på 78 uger. De timer, du bruger på virksomheden kan ikke regnes med til opfyldelse af arbejdskravet. Enkelte virksomheder er friholdt for de 78 uger. 05

6 Enkelte typer af virksomheder er undtaget for begrænsningen på de 78 uger Det drejer sig om biavl, fritidsfiskeri, udlejningsejendomme med under 10 lejemål, vindmøller og ubetydelig deltagelse i ægtefælles virksomhed (eksempelvis tilfældig telefonpasning eller at lave kassekladde). Der hører nærmere krav til hver type virksomhed. Driver du et deltidslandbrug, bliver du også fritaget for de 78 uger, hvis du opfylder en række krav. A-kassen har pligt til at lave en særlig rådighedsvurdering hver 3. måned på deltidslandbruger. Spørg a-kassen om de nærmere regler for fritagelse af de 78 uger. Hvad skal du gøre for at søge om dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse? Bliver du ledig fra dit lønarbejde, og driver du samtidig en selvstændig virksomhed som bibeskæftelse, skal du fortælle om dette på din ledighedserklæring. Du skal herefter udfylde en blanket (AR 259), hvor du fortæller om typen og omfanget af virksomheden. A-kassen træffer herefter afgørelse, om du kan få dagpenge, når du driver selvstændig bibeskæftigelse. Hvis du begynder selvstændig bibeskæftigelse under ledighed, skal du, inden du starter virksomheden, kontakte a-kassen. Du skal udfylde en blanket (AR 259). A-kassen træffer herefter afgørelse, om du kan få supplerende dagpenge. Når a-kassen har godkendt, at du opfylder betingelserne, kan du få dagpenge. 06

7 Hvor meget bliver du trukket i dagpenge? Fradraget i dagpengene sker time for time. Arbejder du 7 timer i virksomheden, modregner a-kassen 7 timer i dine dagpenge. Dagpengene bliver regnet ud fra din normale dagpengesats. Du får suppleret op til 37 timer pr. uge (fuldtidsforsikret). Har du mere end 29,6 arbejdstimer i en uge, mister du de supplerende dagpenge op til 37 timer i denne uge. Det er reglen om en mindste udbetaling, der træder i kraft. Sådan udfylder du dit dagpengekort Det er dig, der skal fortælle om timerne på dagpengekortet. De timer du bruger på virksomheden, skal du skrive på dagpengekortet i rubrikken selvstændig virksomhed. Skriv timerne på ud for den dag, hvor arbejdet er udført. Al den tid, du bruger i virksomheden, skal du skrive på dagpengekortet, også de timer du har brugt på administration, kontorhold, regnskaber og kørsel. Hvad hvis du stopper som selvstændig? Stopper du som selvstændig, bliver din begrænset ret til dagpenge også stoppet. Du fortsætter herefter på de almindelige regler for ret til dagpenge. Dem kan du læse om i HK s pjece Orientering om arbejdsløshedsforsikring. Særlige forhold du skal være opmærksom på, når du stopper som selvstændig Hvis du stopper din virksomhed, skal du skrive under på tro og love over for a-kassen, at virksomheden er lukket eller solgt til andre. Salg / overdragelse må ikke ske til ægtefælle, samlever og umyndige børn. Stopper du på grund af bortforpagtning eller udlejning af virksomheden, skal du være opmærksom på, at det ikke må ske til ægtefælle, samlever og umyndige børn. Du skal vise en kopi af bortforpagtnings- eller udlejningsaftale til a-kassen. Du skal kunne dokumenterer at du er afmeldt momsregistret. Uanset om arbejdet bliver udført på lørdage, søndage/ helligdage eller uden for normal arbejdstid, skal timerne, skrives på dagpengekortet. Hvis din virksomhed har dyrehold, skal du oplyse mindst en ½ time pr. dag på dagpengekortet, medmindre der er ansat anden arbejdskraft til at gøre dette. (Må ikke være ægtefælle eller umyndige børn). Hvis du har drevet virksomheden sammen med din ægtefælle, kan du stoppe, hvis du og din ægtefælle underskriver en erklæring om, at du er udtrådt. Det er et krav, at du ikke tidligere og inden for 2 år har underskrevet en sådan erklæring og at du ikke er, eller har været medejer. Hvis det er tilfældet, skal du have haft mindst lønmodtager timer et andet sted fra, inden for de sidste 15 mdr., før du kan anses for at være ophørt. Du oplyser timerne på dagpengekortet på tro og love. Dagpenge kan først udbetales fra det tidspunkt, vi har modtaget den underskrevne erklæring fra dig. Husk, at kontakte a-kassen, hvis der sker ændringer i de oplysninger, a-kassen har lagt til grund for vurderingen af de supplerende dagpenge. 07

8 HKA.DK HK s a-kasse Weidekampsgade 8 Postboks 106 DK 0900 København C Telefon Juni 2014 / 01 - Lagernummer

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere