9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige"

Transkript

1 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark. Når man ser på boligejere viser det sig, at 87 pct. af boligejerne, som ikke er medlem af en a-kasse, heller ikke kan få tilkendt kontanthjælp i tilfælde af ledighed. En forklaring på, at især boligejerne risikerer at stå uden offentlig støtte, er, at det typisk er boligejere der har formue og friværdi. I yderste konsekvens kan det betyde, at flere boligejere, ved ledighed, må sælge deres bolig eller i værste fald lade den ryge på tvangsauktion. af stud.polit Andreas Mølgaard, privatøkonom Mie Dalskov Pihl & senioranalytiker Jes Vilhelmsen 25. maj 11 Analysens hovedkonklusioner 297. beskæftigede kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed. Baggrunden er at mange danskere står uden for a-kassesystemet, samtidig med at deres formue eller ægtefællens indkomst er for høj. I alt er omkring 418. beskæftigede uden for dagpengesystemet Den primære årsag til, at så mange beskæftigede ikke kan modtage kontanthjælp, er at familiens formue er for høj. Dette gælder for godt 9 pct. af personerne. Andre årsager er friværdi i boligen og ægtefællens indkomst. 9 ud af boligejere i Danmark, der ikke er medlem af en a-kasse, har ingen mulighed for hverken dagpenge eller kontanthjælp i tilfælde af ledighed. I yderste konsekvens kan det betyde, at flere boligejere, ved ledighed, må sælge deres bolig eller i værste fald lade den ryge på tvangsauktion Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Mange beskæftigede uden økonomisk sikkerhedsnet Det er ikke alle, der har mulighed for at få offentlig støtte, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. Personer som er medlem af en a-kasse kan få dagpenge, mens resten må søge om kontanthjælp ved kommunen. Men her er det langt fra alle, der kan få hjælp. For at få kontanthjælp kræves det, at den ledige ikke kan blive forsørget på anden vis af f.eks. ægtefælle eller af egen formue. Med hensyn til formue, kan enlige ikke modtage kontanthjælp, hvis de har en likvid formue på mere end. kr. For ægtepar gælder en formuegrænse på over. kr. Analysen viser, hvor mange af de beskæftigede, der ikke er medlem af en a-kasse, og heller ikke kan modtage kontanthjælp, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. Dermed ser analysen kun på, om de beskæftigede uden medlemskab af en a-kasse - i tilfælde af arbejdsløshed vil kunne få kontanthjælp ud fra reglerne om formue, friværdi og ægtefælles indkomst. Der ses således ikke på eventuel reduktion i hjælpen, hvorved tallet ville være endnu større. Analysen er lavet på de nyeste registerdata, der dækker befolkningen pr. 1. januar 9. Alle formuer og indtægter er fremskrevet til 11-niveau, og analysen følger således lovgivningen i 11. I betegnelsen beskæftigede er studerende og personer i støttet beskæftigelse fraregnet. Metoden som er brugt i analysen samt reglerne for at få kontanthjælp er yderligere beskrevet i boks 1 sidst i analysen. Hver 7. på arbejdsmarkedet har intet økonomisk sikkerhedsnet I Danmark er der omkring ca. 4. beskæftigede, der står uden for dagpengesystemet. Dermed vil omkring hver femte af de beskæftigede ikke kunne få dagpenge, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. Det fremgår af tabel 1. Blandt de omkring 4. beskæftigede, som ikke kan få dagpenge, vil omkring. heller ikke kunne få tilkendt kontanthjælp, hvilket kan skyldes at familiens formue eller ægtefællens indkomst er for høj. Med andre ord vil 13,6 pct. af alle beskæftigede, ikke kunne få offentlig støtte i tilfælde af arbejdsløshed. Dette svarer til godt hver syvende på arbejdsmarkedet. Tabel 1. Beskæftigede fordelt på muligheden for dagpenge og kontanthjælp Antal pers. pct. Beskæftigede , Ikke-forsikrede, udenfor dagpenge ,1 Ikke mulighed for kontanthjælp ,6 Anm: Tallene omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Tallene er afrundet til nærmeste. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (9). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 11. Figur 1 fordeler de 297. beskæftigede, der hverken kan få dagpenge eller kontanthjælp efter årsag. Af figuren fremgår det, at den primære årsag til, at så mange ikke-forsikrede ikke kan modtage kontanthjælp, er en for høj familie formue. Dette gælder for godt 9 pct. af personerne. For 4 ud af personer skyldes det friværdien i boligen, mens omkring hver femte ikke kan få tildelt kontanthjælp på grund af ægtefællens indkomst. 2

3 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Figur 1. Beskæftigede uden mulighed for kontanthjælp fordelt på årsag 9 Formue Friværdi Ægtefælles indkomst 9 Anm: Figuren omfatter årige i beskæftigelse(ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Bemærk, at der godt kan være mere end én årsag til, at man ikke kan få kontanthjælp. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata(9). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp i tilfælde af arbejdsløshed Når de beskæftigede fordeles på boligform fremgår det, at det især er blandt ikke-boligejere, at mange står uden for a-kassesystemet. Af de omkring 723. beskæftigede som ikke bor i ejerbolig, er 31,5 pct. ikke berettiget til dagpenge på grund af manglende medlemskab af en a-kasse. For boligejerne er det 13 pct. der ikke kan få dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. Dette fremgår af tabel 2. Tabel 2. Beskæftigede fordelt på boligform og muligheden for dagpenge og kontanthjælp Boligejere Andre boligformer Antal pers. Andele, Antal pers. Andele, Ikke-forsikrede, udenfor dagpenge , ,5 Ikke mulighed for kontanthjælp , ,3 Beskæftigede i alt 1.4., 723., Anm: Tabellen om fatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metoden i boks 1. Boligejere er afgrænset ved at se på aktiver i ejendomme. Tallene er afrundet til nærmeste. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata (9). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 11. Ses der på andelen, der hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, så er denne andel langt højere blandt boligejerne, hvor knap 165. danske boligejere står uden mulighed for kontanthjælp eller dagpenge, hvis de bliver ramt af arbejdsløshed. Figur 2 viser at 87 pct. af boligejerne, som ikke er medlem af en a-kasse og dermed ikke kan få dagpenge, heller ikke kan få tilkendt kontanthjælp i tilfælde af ledighed. 3

4 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Figur 2. Andel af beskæftigede uden a-kassemedlemskab, der ikke kan få kontanthjælp 9 Boligejere Ikke-boligejere 9 Anm: Figuren om fatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metoden i boks 1. Boligejere er afgrænset ved at se på aktiver i ejendomme. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens registerdata(9). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 11. Boligejere kan ikke få hjælp En forklaring på, at især boligejerne risikerer at stå uden offentlig støtte, er, at det typisk er boligejere der har store formuer både målt som friværdi og i likvid formue og derfor ikke er berettiget til kontanthjælp. Af figur 3 fremgår det, at for boligejere, som ikke er medlem af en a-kasse, gælder det at 9 ud af ikke kan få kontanthjælp på grund af for stor formue. For omkring 75 pct. af boligejerne skyldes årsagen til manglende mulighed for kontanthjælp en for stor friværdi, mens en tredjedel har en ægtefælle med for stor en indkomst. Figur 3. Boligejere uden mulighed for kontanthjælp fordelt på årsag 9 Formue Friværdi Ægtefælles indkomst 9 Anm.: Figuren omfatter årige i beskæftigelse (ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Se metode i boks 1. Boligejere er afgrænset ved at se på aktiver i ejendomme. Bemærk at der godt kan være mere end én årsag til, at man ikke kan få kontanthjælp. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens registerdata(9). Alle indkomster og formuer er fremskrevet til 11. 4

5 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige I kommunerne betragter man friværdi i helårsboliger og fritidsboliger som aktiver, der kan realiseres, og som familien dermed kan leve af. Enten kan friværdien frigives ved at sælge boligen, eller også beder man familien om at optage lån i boligen. I kommunerne er der dog stor forskel på, hvor stor friværdien må være, før man ikke er berettiget til kontanthjælp. I denne analyse bruges en grænse på 3. kr. (11-priser). En ting er, at man kan blive bedt om belåne friværdien før man får tildelt kontanthjælp. En anden ting er, om det kan lade sig gøre. I tilfælde af at familien ikke har mulighed for at belåne friværdien, kan yderste konsekvens for boligejeren, ved ledighed, være at sælge boligen eller lade den ryge på tvangsauktion. Årsagen til dette er, at boligejeren kan have svært ved at betale de faste omkostninger, herunder afdrag og renter på boligen, i tilfælde af arbejdsløshed. Ledighed kan derfor skabe en ond spiral for mange boligejere, der ikke er medlem af en a-kasse. En god idé at melde sig ind i en a-kasse Det er i sig selv et problem for den enkelte, hvis man bliver ramt af ledighed uden at være medlem af en a-kasse, da kontanthjælp generelt vil være mindre end dagpengene 1. Med en familie, der skal forsørges og faste ydelser, der skal betales, kan det blive fatalt for ikke-forsikrede at miste jobbet. Som analysen viser, vil hver syvende beskæftigede hverken kunne få dagpenge eller kontanthjælp, fordi familien har en formue eller indtægt, således at de ud fra lovgivningens definitioner kan forsørge sig selv. En mulig forklaring på, at hver femte beskæftigede ikke er medlem af en a-kasse, skal givetvis findes i de gode konjunkturer og den høje beskæftigelse, der gjaldt, før finanskrisen satte ind i slutningen af 8. Dette har formentlig fået en hel del almindelige lønmodtagere til ikke at være i a-kassesystemet i troen på, at de ikke blev ledige og hvis de gjorde skulle kontanthjælpssystemet nok gribe dem. Ikke desto mindre er der i dag omkring. danskere, der reelt står uden et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af ledighed. Det er en stor andel og det kan have store personlige konsekvenser at blive ramt af ledighed. 1 Den maksimale dagpengesats udgør kr. på årsbasis (11-niveau). Kontanthjælpsniveauet for personer over 25 år med børn er 1.1 kr. Har man ikke børn, er den årlige kontanthjælp på kr. 5

6 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Boks 1. Ikke alle ledige kan få dagpenge eller kontanthjælp Ved hjælp af kontanthjælpslovgivningen og Danmarks Statistiks registerdata er det undersøgt, hvor mange danskere i beskæftigelse, der ikke er medlem af en a-kasse og ikke kan få kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Undersøgelsen bygger på Lovmodellens registeroplysninger for befolkningen pr Analysen omfatter alle beskæftigede i alderen år (ekskl. studerende og personer i støttet beskæftigelse). Antal beskæftigede er korrigeret med beskæftigelsesudviklingen fra 4.kvartal 8 til 4. kvartal svarende til fald på omkring 5 pct. I forhold til tidligere analyser er der nu korrigeret for beskæftigelsesudviklingen og støttet beskæftigelse er udeladt af opgørelsen. Alle indkomstoplysninger samt oplysninger om likvid formue og friværdi i bolig er fremskrevet til 11-niveau. Boligværdien er fremskrevet med boligprisudviklingen fra Realkreditrådet frem til ultimo på detaljeret niveau. Herefter er boligpriserne lagt fladt. Boliggælden er fremskrevet med den makroøkonomiske udvikling i realkreditudlån fraregnet nye udlån. Lønindkomsten er fremskrevet med lønudviklingen for faglærte i Finansministeriet familietypemodel. Aktiebeholdningen er fremskrevet med kursværdien ultimo, og den resterende formue er fremskrevet med renteudviklingen. Hvis man bliver ledighed uden at være medlem af en a-kasse, kan kontanthjælp være en mulighed. For at få kontanthjælp er det dog et krav, at den ledige ikke kan blive forsørget på anden vis f.eks. af ægtefælle eller af egen formue (Se lov om aktiv socialpolitik, 14, stk. 2). Dette betyder, at ledige, der ikke er medlem af en a-kasse, heller ikke kan få kontanthjælp, hvis følgende gælder for deres eller familiens økonomi: 1. Ægtefællen kan forsørge den ledige. Ifølge reglen om gensidig forsørgelsespligt kan den ledige ikke få kontanthjælp, hvis ægtefællen kan forsørge familien. Dette svarer til, at ægtefællens indkomst er større end den kontanthjælp, de to ægtefæller kunne have fået dvs. to gange kontanthjælpssats. 2. For stor likvid formue. Enlige kan ikke modtage kontanthjælp, hvis den likvide formue er på mere end. kr. For ægtepar gælder en formuegrænse på over. kr. 3. Anden formue. Kommunen medregner også værdier af andre aktiver i formuen. Dette gælder eksempelvis friværdi i helårsbolig, friværdi i sommerhus samt værdi af både, heste, biler o. lign. Det er en vurdering i den enkelte kommune, hvor meget værdierne i sådanne aktiver skal indgå. Ifølge loven må ledige med egen bolig gerne have en formue af en sådan størrelse, der kan sikre en vis vedligeholdelse af boligen og en vis boligstandard. AE har i forbindelse med tidligere analyser været i kontakt med forskellige kommuner. Ydelsescentrene i kommunerne benytter forskellige grænser for, hvor stor friværdien af helårsboliger må være. I denne undersøgelse bruges en grænse på 3. kr. på helårshuse, mens al friværdi i fritidsbolig tæller med. For ægtefæller ses på den samlede friværdi, mens der for samlevende ses på hver enkelt ejerandel. I analysen indgår formueaktiver ud over friværdi i bolig og likvid formue ikke. Dette taler for, at antallet af personer, der hverken kan modtage kontanthjælp eller dagpenge i tilfælde af ledighed, i virkeligheden er langt højere end det tal, der findes her. Generelt afhænger kontanthjælpssatserne af alder, bopæl og forsørgelsespligt. Satserne er højest for personer med forsørgelsespligt eller personer over 25 år. Personer under 25 år, der bor hjemme, får mindste sats. Normalt er aldersgrænsen for kontanthjælp 18 år, da de unge hermed bliver selvstændig hjælpsberettigede. Udbetalingen for de 18-årige følger deres egen økonomi, jf. ovenstående regler. Analysen medtager de tre ovennævnte kriterier i form af likvid formue, anden formue og ægtefællers indkomst. Der ses derfor ikke på biler, heste, både eller andre aktiver, og der tages ikke stilling til, om boligen kan belånes eller sælges. Alle boliger medtages, jf. ovenstående punkt 3. Der ses heller ikke på eventuel reduktion i hjælpen, dvs. f.eks. halvering i kontanthjælpen. 6

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere