Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet"

Transkript

1 Jens Aage Bjørkøe - født i 1946, præst, cand. teol. ved Københavns Universitet (1973), doktorgrad (dr. phil.) fra Warszawas Universitet (1997). I sognepræst ved Mariakirken i den københavnske bydel Vesterbro, der er svært belastet med bl.a. prostitution, kriminalitet, narkomani og hjemløshed. Stiftede og ledede Mariatjenesten, en opsøgende rådgivnings- og hjælpetjeneste for de mange sociale tabere, der boede eller opholdt sig i dette område. Oprettede i 1976 Suppedasen, et suppekøkken med rådgivningstjeneste i fristaden Christiania. Assistent i faget socialetik ved lærestolen i etik og religionsfilosofi, Institut for Systematisk Teologi, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet Fra 1979 forstander for Kofoeds Skole i København en social institution, som er kendt viden om både inden og uden for Danmarks grænser på grund af skolens grundidé: Hjælp til selvhjælp - en original arbejdsmetode. J. Aa. Bjørkøe er forfatter til mange artikler og bøger om samfundets problemer bl.a. En plads til os alle (1991), Sat udenfor - Nej tak! Aktivering og livskvalitet (1996) og Livredder eller svømmelærer (2004). Den menneskelige faktor. Hvad der er kernen og hemmeligheden i godt socialt arbejde, er der mange meninger om. Forfatteren til denne bog har deltaget i socialt arbejde i mere end 40 år og er ikke i tvivl: Det er i sidste ende den menneskelige faktor. Alle har ressourcer, og vejen går fra hjertet. Man kan ikke hjælpe mennesker i vanskeligheder, som man reparerer en gammel bil. Vi er ikke maskiner eller instrumenter, som eksperterne bare skal skifte noget ud på. Vi er helheder, og vi skal se hinanden som hele mennesker, der ikke kan behandles instrumentelt. Bliver vi ikke set sådan - eller nogle gange slet ikke set - går noget afgørende i stykker. Håbet og kraften til et nyt liv er bundet til livsflammen, det er den, livsenergien, som det er vores fornemmeste opgave at vække. Derfor er livsflammen centrum i Kofoeds Skoles bomærke. Det er energien i motoren, og uden den er alt andet forgæves. Godt socialt arbejde er i sit væsen ikke social teknologi og videnskabeligt baseret metodik. Socialt arbejde er noget andet og mere: En kunstart - som at spille musik sammen. Alle har ressourcer. Det er en optimistisk melding, og den bygger på konkrete erfaringer. Forsiden: Drømmefanger Den vej ender blindt, som ikke starter i hjertet, hedder en gammel talemåde. Drømmefangeren er en indiansk opfindelse. Den skal hænge over din seng, og i nattens løb sørger den for at opsamle de gode drømme. Gennem drømmetragten ledes de ind i dit sind. De onde drømme derimod standses af nettet i fangeren og filtreres fra - før de kan skade dig. Jens Aage Bjørkøe Jens Aage Bjørkøe Store grupper af befolkningen er udstødte eller udstødningstruede. Men hvordan løses problemerne for dem, der har mistet modet, identitet og en plads i samfundet? Kofoeds Skole i København har gennem mange årtier vist nye veje på dette felt. Metoden kaldes Hjælp til selvhjælp og bygger først og fremmest på troen og viden om, at alle mennesker har ressourcer. At det altid er muligt at finde vækstpunkter hos dem, som er kommet i vanskeligheder. Man skal blot ikke sætte fokus på deres nederlag og svagheder, men på deres drømme og håb. Så blomstrer også de op og genfinder deres selvrespekt og troen på livet. Vejen til et bedre liv er ikke afskåret for nogen. Da kordegn H.C. Kofoed i sin tid udviklede og realiserede sin idé om, hvordan man gennem Hjælp til selvhjælp hjælper de arbejdsløse og samfundets dårligst stillede, vakte det skepsis og forbavselse. Men hans tanker viste hurtigt deres levedygtighed, og de blev lidt efter lidt anerkendt og forstået i deres psykologiske selvfølgelighed og dybe kærlighed til medmennesket. En succesfyldt metode til genintegration i samfundet af dem, som står på dets margin de socialt ekskluderede. Forfatteren til denne bog i mere end 25 år forstander for Kofoeds Skole - prøver at give læseren et indtryk af denne originale metode, som med stor effekt har været anvendt igennem 80 år.

2 Jens Aage Bjørkøe Vejen fra hjertet Kofoeds Skoles Forlag vejen fra hjertet.indb 1 02/06/08 13:54:36

3 Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf: Fax: Hjemmeside: Forfatter : Jens Aage Bjørkøe Redaktion: Kommunikationskonsulent Helle Jørler Grafisk Produktion: Grafisk Workshop, Kofoeds Skole, Shila Heiberg og Annika Dahl Tryk: Kailow Graphic A/S Kofoeds Skoles Forlag, København juni oplag ISBN vejen fra hjertet.indb 2 02/06/08 13:54:37

4 Livsflammen. Den er som retfærdigheden: Den fortærer alt det uægte, som klæber ved menneskelivet! Den er som solen: Den varmer, giver liv og styrke! Den er som faklen: Den viser vej gennem menneskelivets mørke og ubegribeligheder. Biskop Chr. Ludvigs siger om den: Skærm den med begge hænder, hvor du i verden går. Alle hvis lys bliver slukket, så fattig en lykke får. Skærm den med begge hænder alt som din dyreste skat, så lyser den dig gennem verden og gennem den sidste nat! (Af digtsamlingen: Sang i lænker) Hans Christian Kofoed: Slået ud - Nej vejen fra hjertet.indb 3 02/06/08 13:54:37

5 vejen fra hjertet.indb 4 02/06/08 13:54:38

6 Indholdsfortegnelse Indledning Metode...25 Det teoretiske grundlag og empirisk viden...25 En levende organisme...27 En kombination af en række metoder...27 Samtidig observation og metodetriangulering...27 Helhedsforståelse...28 Undersøgelsens form og tilrettelæggelse...28 Modelforsøg...28 Kilder...29 Strukturen i bogen Menneskesyn, identitet og eksistens Respekten for mennesket...31 Hvem er jeg?...31 Social identitet...32 Identitetskrise Gendannelse af identitet...33 Kend dig selv...34 Selvbevidstheden...34 Realitet eller illusion...34 At vælge...35 Fremmedgørelse...36 Friheden og angsten...36 At blive virkelighed...37 Sandheden og subjektiviteten...37 Lidenskaben og intensiteten...38 Fællesskabet og skyldigheden...38 Glæden i den realiserede eksistens Identitet gennem aktivitet og arbejde...41 Jobløs...41 Arbejdets nødvendighed...41 Det udvidede arbejdsbegreb...42 Borgerløn...43 Hvorfor skal man arbejde?...43 Paradisforestillingen...44 Biologisk drift vejen fra hjertet.indb 5 02/06/08 13:54:39

7 4. Behov og motivation...47 De grundlæggende behov...47 De organiske eller fysiologiske behov...47 Sikkerhedsbehov...47 Sociale behov...47 Præstationsbehov...48 Selvrealiseringsbehov...48 Motivationsfaktorer...48 Vækstbehov...49 Basale behov svækkes som motivationsfaktorer...49 Motivation og arbejde...50 Aktivitetsmotiverne...51 Interesse som drivkraft Aktivering socialpædagogisk belyst...53 Socialpædagogikkens mål...53 Omsorgsdimensionen...53 Procesorientering...53 Integrationsbestræbelse...53 Dobbeltheden af hjælp og Hjælp til selvhjælp...54 Det pædagogiske paradoks...54 Hjælp til selvhjælp...55 Det fælles tredje...55 Usynlige formål...56 Det ægte fællesskab...56 Det saglige engagement...57 Produktive aktiviteter Erfaring og viden...59 Proces eller produkt...59 Ressourceudvikling...59 Integration og autonomi H. C. Kofoeds etik og livsfilosofi...61 Skolens grundlag...62 Et værdimæssigt enzym Inspirationskilder til Kofoeds pædagogik...65 Grundtvig-inspireret...65 Byens højskole...65 N.F.S. Grundtvig: Skolen for livet...65 Ja til demokrati...66 Skoletanker...66 Livsoplysning...67 Det levende ord...67 Menneske først, kristen så...67 vejen fra hjertet.indb 6 02/06/08 13:54:40

8 Folkehøjskolen...68 Folkelighed...68 Andelsbevægelsen...68 Den grundtvigske bevægelse...69 Christen Kold...70 Reformpædagogikken...70 John Dewey: Learning by doing...70 Skolen som samfund...71 Værkstedsmetoden...71 At fejle er at lære...72 Den elevcentrerede skole...72 Problemorientering...73 Viden hentet af erfaringen...73 Projektmetoden og kontraktarbejde...73 Georg Kerschensteiner...74 Faglærte som lærere...74 Arbejdsskolen...74 Kofoeds Skole og folkehøjskolen...75 Indflydelsen fra John Dewey på Kofoeds pædagogik...75 En hybrid...75 Den socialpolitiske parallel i nutiden...76 Stadig noget særligt Danskere i krise - Den ny fattigdom...77 Nye sociale problemer...77 Den ny fattigdom...78 Tre slags nød...79 Mangel på indre velfærd...80 Arbejdsløshed...80 Civilsamfundets svækkelse...81 Ensomhed og isolation...81 Traditions- og værditabet...82 Alkoholmisbrug og psykiske problemer...83 Hvorfor drikker Jeppe?...83 Årsag og virkning...84 Det offentlige velfærdssystem - livredder eller svømmelærer?..84 Fisken og fiskestangen...85 Et formynderisk hjælpesystem...85 Aktivering - alle i arbejde?...85 Øget livskvalitet...86 Klientgørelse...86 Lejlighed med bad og farvefjernsyn...86 Tvang og frihed...87 Hils mine venner...88 Mennesket i centrum - 10 bud på virkningsfuld aktivering...88 vejen fra hjertet.indb 7 02/06/08 13:54:41

9 9. Velfærdsparadokset...89 Fattigdomsgyset...89 På et sidespor...89 Frasortering og sårbarhed...89 Samfundskvalitet...90 Social eksklusion...90 Inklusion?...91 No man is an island...91 Skru op for humanismen Det danske velfærdssystem...95 Tradition...95 Lovgivning...96 Velfærdssamfundets fødsel...96 Forebyggelse...96 Omfordeling af indtægter...97 Alt under én hat...97 Det enstrengede system...97 Decentralisering...98 Afinstitutionalisering...98 Den aktive socialpolitik...99 Kritik af aktivlinien Aktivloven Flexicurity Nogle centrale velfærdsydelser Oversigt Frivillige hjælpeorganisationer Det etiske grundlag NGO og NPO Samarbejde De sociale problemfelter Amøben De sorte pletter Kasserne Cirklerne Hattedamer Planlægnings- og formyndersamfundet Den ny fattigdom Fra bagsmæk til fortrop Det responsive eller civile samfund Kikkerten vendt Konkurrence og leverandørrollen Tre faser i synsvinklen på det frivillige Frivillige organisationer som barometer vejen fra hjertet.indb 8 02/06/08 13:54:42

10 12. Kofoeds Skoles organisation og økonomi På finansloven Særstatus Økonomi De frie midler Vores interne valuta Hybrid Repræsentantskabet Bestyrelsen Organisation Seminar i Sorø MUSK samtaler på Kofoeds Skole New Public Management og laboratorium Den lærende Organisation Den femte provins Åben adgang til data og information Teambuilding Det kreative spændingsfelt Den fælles vision - det nødvendige grundlag Informationstjenesten Medarbejderne Ånden blandt medarbejderne Professionalismen i 70 erne Paradigmeskiftet Decentralisering Bredere personalesammensætning Medarbejdernes profil Tilfredshed med jobbet Kompetence og motivation Samarbejde Indholdsrigt arbejde Tæt på livets kilder Medarbejdere, som søger meningsfuldt arbejde Den holdnings- og kulturstyrede organisation Værdibaseret ledelse i en lærende organisation Lederevaluering Etiske ledelsesprincipper Træk af Kofoeds Skoles historie Christians Sogns Arbejdsstuer Hans Christian Kofoed - et liv i tjeneste Skolen for livet En højskole på stenbroen Eleverne vejen fra hjertet.indb 9 02/06/08 13:54:43

11 10 Skolen i Dronningensgade Kofoedsystemet Hjælp til selvhjælp: Mål og middel Lære at leve livet Finansiering Skolen efter Kofoeds død ernes nye tider Louisestiftelsen Udfoldelsesfremmende pædagogik Træningsskolen og konsekvenspædagogik De første år på den nye skole i Nyrnberggade Konflikterne på Kofoeds Skole Konflikternes årsag Republikken Sofiegården Kofoedbacillen Kampen om flaget Konflikternes afslutning Vores model i lovgivning Pædagogisk reform Hjælp til selvhjælp i centrum - den pædagogiske reform Skolen for eleverne Åbne tilbud og resocialisering Kaos i hverdagen Dæmonernes port Voldsproblemet Fest i gaden Bermudatrekanten Større variation og målrettethed Kofoeddollars Oprettelse af produktionsværkstedet Succes og udfordringsniveau Volden forsvandt Kofoeds Skole i dag Kofoeds Skoles pædagogiske metode Fuld resocialisering og alternativ resocialisering To hovedspor Håndens og åndens arbejde Resocialisering Det ligner et liv Den tredje vej Det fælles tredje - et samfund i produktivt fællesskab Graduering og niveaudeling Frivillighed vejen fra hjertet.indb 10 02/06/08 13:54:44

12 Hjælpens tre bud Kofoeds Skoles 10 pædagogiske bud At blive set Kærlighed, krav og konsekvens Motivation, mening og mål Hoved, Hånd og Hjerte Friheden, valget og ansvaret Kompetenceudvikling At noget lykkes Elever - målgrupper Hjælp til selvhjælp og de svageste Respekten for eleverne Målgruppen Bredde og variation Problembarometeret Et multietnisk hus Forskellige elevprofiler Integration af elevgrupperne Ingen typisk elev Elevens valg Ændringer i elevgruppen Pendulsvingninger i elevgruppens sammensætning Både - og Nye problemstillinger Overlevelsessituation Låget på kødgryden Medynk er en farlig partner Et optimistisk menneskesyn Dramatisk stigning i elevernes problemer Langtidsledighed Alder Årligt elevtal Dagligt elevtal Psykiske problemer Ensomhed og isolation Kvindelige elever Fremmedsprogede elever Grønlændere Posedamer Tiggerne Ære og skam Skal man give eller ikke? Det lette offer Nød eller plattenslageri? vejen fra hjertet.indb 11 02/06/08 13:54:45

13 Nej til tiggeriet - ja til tiggeren Viden er nødvendig Modtagelse af nye elever, rådgivning - vejledning Modtagelse af nye elever Vejledning og rådgivning Studievejledningen Elevkortet Et typisk skema Fleksibilitet Sårbarhed Orange elevkort Ikke kun bag skrivebordet Tværfagligt samarbejde - dør om dør Semestre og holdstart Prioritering og diplomer Kofoeds Skole og empowerment Fødselshjælpere Empowerment og livskompetence Lyset i øjnene Den systemiske metode - Trekanten Brugerundersøgelse og elevtilfredshed En solstrålehistorie Socialrådgivning Kontaktetablering og henvisning Det offentlige system Vejledningsamtaler Det første møde Eleven vælger selv aktiviteterne Nærhedsprincippet Problemformulering Aftaleklarhed Udeblivelser Statussamtaler Den tredje vej Materiel og økonomisk hjælp Handleplansarbejde og optræningsværkstederne Resultater K en elevhistorie Jobkonsulenter Afklaringskurser Praktik i virksomheder Lidt om eleverne Samarbejde med kolleger I job igen vejen fra hjertet.indb 12 02/06/08 13:54:46

14 På vej som frisør Drømmen om et job I praktik Vurderingsnøgle Andre muligheder Dialogværktøjer og progressionsrapporter De fire faser i elevforløbet og ressourceprofil Akuthjælp og værested Åbenhed og målrettethed Skolen som et hjem Reception Betydningen af arkitektur og æstetik Skolen som et minisamfund - Jeg arbejder på Kofoeds Skole Skolen som dagcenter Bad og Vaskeri Tøjdepotet Møbeldepotet Optræningssted Mænd er velkomne Konflikter skal løses De praktisk-pædagogiske værksteder Det Åbne Værksted Det gode liv At få hverdagen til at hænge sammen Gør-det-selv værkstedet Nulsituationen Drømmefangeren Natur og Miljø Hverdage og særdage Juleaften på Kofoeds Skole Juleaften blev en virkelig fin oplevelse Opsøgende arbejde i gademiljøet Et svært job Hjemløshed Hjem- eller boligløs Antal Kofoeds Kælder Dagligdagen i Kofoeds kælder Roen er vigtig Fælles aktiviteter Ud med ladcyklen Den første kontakt Metodebeskrivelse vejen fra hjertet.indb 13 02/06/08 13:54:46

15 De helt unge Vejen videre Eneboeren Nytårskur Tiggerne - Støt en hjemløs Dagbog fra Kofoeds Skole på gaden Den daglige rute Lys i mørket Skolen som et lærested Mål og metode Eleven i centrum Undervisningens betydning Undervisning og personlig udvikling I skole igen Et kulturtræf - afstanden er ikke så stor, som man tror Faggrupperne Jeg vil gerne videre i mit liv Syværkstedet Hos frisøren De kreative fag Social træning Hudløshed er en kunstners adelsmærke og forbandelse Jordforbindelse og energi Ekskursioner og udstillinger Om kærlighed og mangel på samme Den kreative proces De otte intelligenser Sport og sundhed Det holder mig i live Forældre og børn Madværkstedet Lær dansk i køkkenet Computerværkstederne Resultater og nøgleerfaringer Biblioteket Jobprojekterne Praktikophold Evalueringskultur og bureaukrati Tilbage til arbejdsmarkedet UNO Fasedeling Basale metodeovervejelser Helheden vejen fra hjertet.indb 14 02/06/08 13:54:47

16 Motivation Tillid til sig selv Lysten driver værket Ansigt til ansigt Omsorg og tillid Ressourcer - ikke barrierer En samtale er mange ting Netværk til virksomhederne Plan A og Plan B Kommunikation og selvudvikling Job og integration Resultater - Projekt UNO Dobbeltfusionsmodellen Proceskonsulenter på værkstederne Mere opfølgning Skepsis Læringspotentialer fra EU-projekterne Ligheder læringspotentialer Kofoeds Skole som arbejdsplads - optræning Arbejdets fællesskab Optræningsværkstederne Hverdagens metode Målgruppe Håndværkerhuset Woody At tro på menneskers muligheder - og blive ved Malerværkstedet Ejendomsservice Miljø og Udendørs Maritimt værksted Autoværksted Som en rigtig arbejdsplads Kørselsafdelingen Grafisk Værksted - Trykkeriet Faser i forløbet Karrierehjørnet Team rent og pænt Reception Vaskeri Rengøring Tilbud til indvandrerkvinder Cafeteriakøkkenet Tøj- og møbeldepoter Frisørværkstedet vejen fra hjertet.indb 15 02/06/08 13:54:48

17 Resultater Rådgivning og vejledning Vurderingsnøglen Sommerlejr Produktionsværksted og Kofoeddollars Opfindelsen af Kofoeddollars Arbejde med værdi En indgangsdør Produktionen Arbejde og pædagogik Yde før nyde Optræning Fra klippekort til dollars Nogen at snakke med Mest for det sociale De specialiserede tilbud Psykolog Opvækst og familie Angst Brudte familierelationer Negativt selvbillede Behovet for regelmæssighed og forankring Krav fra samfundet Restgruppen Tværfagligt samarbejde Statistik Familierådgivningen Hvad kan vi gøre i familierådgivningen Generelle forhold Resultater Retshjælpen Rådgivningens art Typiske sager Statistik Alkoholisme Mådeholdsbevægelse Alkoholpolitik på Kofoeds Skole Elever med alkoholproblemer Indsatser Fire indsatsniveauer Enkel, men krævende Samarbejdet med hospital Anonyme Alkoholikere på Kofoeds skole vejen fra hjertet.indb 16 02/06/08 13:54:49

18 Stofmisbrug - Projekt Forward Metode Ærlighed, villighed og åbenhed Et liv uden misbrug Ugens program Målgruppen Delmål To skridt frem og Fasedeling Resultater En tidligere elev Døgnophold - Bofællesskaber Afinstitutionalisering Ungdomsafdelingen I lære som voksne Valget og dannelse af identitet Målgruppen Som et ganske almindeligt hjem Hverdagen i bofællesskaberne Vejlederen fanger de små signaler Regler og krav Helhedsorienteret indsats Mental hjemløshed Uden fremtidsdrøm Relation og selvværd Tre værdibegreber At livet er værd at leve Mentalt hjemløse At bevare roen og troen Holger Nielsens Ungdomsbolig Målgruppe Sådan går det de unge Fodbold Haugegaard Målgruppe Hverdagen Botræningen Madlavning Broen til familien Arbejde og uddannelse Broen til systemet uden for Haugegaard At komme videre - efterværn Louisestiftelsen vejen fra hjertet.indb 17 02/06/08 13:54:50

19 Et gammelt hus med sjæl En enestående beliggenhed Ny energi på Louisestiftelsen Sommerlejr Familelejr Terapeutiske aktiviteter Kursuscenter Grønlændere Kultur og identitet som socialpædagogisk redskab Grønlænderafdelingen Hvorfor særskilte aktiviteter for grønlændere Kulturelle barrierer Skjulte problemer Teamarbejde Opsøgende arbejde Værestedsfunktionen Sprog og kultur Misbrugsbehandling Ture til Sorø Konfliktløsning Aktivering Grønlænderhuset Qassi Værestedet Naapiffik i København Aktivitetsstedet Neriusaaq i Aalborg Erfaringerne i Neriusaaq Aktivitetsstedet Oqqumut i Esbjerg Formål Målgruppen Miteq - botilbud og bostøtte Formål Fremtidig bolig Kofoeds Skole i lokalsamfundet De Hvide Ryddere Madudbringning til ældre Skurvognsprojekt Grafittidrengene Kvartersløft - områderenovering Åbent hus Cirkus Hjemløs Ophævelse af stigmatisering Hjemløseavisen Hus Forbi vejen fra hjertet.indb 18 02/06/08 13:54:51

20 28. Kofoeds Skole i Århus Undervisning Værkstedsprojekter Andre aktiviteter Vejledning - Stifinder Kontaktpersoner Mangfoldighed Resultater Kofoeds Skoles internationale arbejde Sådan begyndte det Nye skoler opstår Lokale ildsjæle Forskellige skoler Samme metode Organisering Finansiering Ikke bare lige Indflydelse på ny lovgivning Hjælp til selvhjælp Effektiviteten af arbejdet Succeskriterier og måling Vanskeligt at måle Fingerpeg Virkningsfaktorer Hvad er svært belastet? Skolens grundmetode Dagligdagens resultater De bløde resultater De hårde data Tilfredshed Her er plads til alle Sammenfatning At læse ansigter Diskussionsmuligheder Skolens størrelse Lukket eller åben institution Åben Specialiseret eller alsidig institution Systemintegreret eller selvstændig institution? Kravet om aktivitet og princippet om Hjælp til selvhjælp Den tredje vej Sammenfatning vejen fra hjertet.indb 19 02/06/08 13:54:52

21 Særkender ved Kofoeds Skole med særlig relation til elevarbejdet Afslutning Tre ministre Om at hjælpe Litteraturfortegnelse Historiske oversigter Kofoeds Skole Kofoeds Skole i 30 erne Kofoeds Skole i 40`erne Kofoeds Skole i 50 erne Kofoeds Skole i 60 erne Kofoeds Skole i 70`erne Kofoeds Skole punkts reformprogrammet Skolens værksteder Kofoeds Skoles vedtægt Værdigrundlag Deklaration Stikordsfortegnelse Tabeller og figurer: Tabel 1. Velfærdssektoren i Tabel 2. System - civilsamfund Tabel 3. Vold og beruselse Tabel 4. Elevers ledighedslængde Tabel 5. Aldersfordeling Tabel 6 Årligt antal registrerede elever Tabel 7 Forsørgelsesgrundlag for elever Tabel 8 Jobkonsulenternes brug af redskaber Tabel 9 Anvendelsen af Louisestiftelsen Fig. 1. Behovspyramide...47 Fig. 2. Stigningen i bruttonationalproduktet Fig. 3. Udviklingen i den sociale sektors størrelse i Danmark Fig. 4. Antal personer år forsørget af det offentlige Fig. 5. Arbejdsløsheden i Danmark Fig. 6. Antal skilsmisser pr gifte mænd...82 Fig. 7. Husstande bestående af enlige Fig. 8. Alkoholforbrug i Danmark Fig. 9 Samfundet - den grønne amøbe vejen fra hjertet.indb 20 02/06/08 13:54:53

22 Fig. 10 Samfundets sorte pletter Fig. 11 Amøben + pletterne + kasserne Fig. 12 Amøben + pletterne + kasserne + de røde cirkler Fig. 13 Kofoeds Skoles økonomiske kilder Fig. 14 Udgiftsfordelingen Fig. 15 Organisation de omvendte pyramider Fig. 16 Organisationsdiagram Fig. 17 Udfordringsniveauet Fig. 18 Fordelingen mellem aktiv og passiv brug af Kofoeds Skole Fig. 19 Antal voldsepisoder og trusler om vold Fig. 20 Den tredje vej Fig. 21 Det fælles tredje Fig. 22 Kærlighed, krav og konsekvens Fig. 23 Hoved, hånd og hjerte Fig. 24 Kompetenceægget Fig. 25 Funktionsdiagram Fig. 26 Problembarometer Fig. 27 Elevers ankomstår - alle elever ved udgangen af Fig. 28 Elever med 10 års ledighed eller mere Fig. 29 Dagligt elevtal Fig. 30 Kønsfordeling Fig. 31 Nationalitets fordeling Fig. 32 De nye immigranter Fig. 33 Andel som kommer i beskæftigelse Fig. 34 Elevernes ledighedslængde ved start Fig. 35 Længde af forløb i UNO Fig. 36 Udslusningsresultater Illustration af Drømmefangeren Illustration af Logo for Kofoeds Kælder Illustration af De otte intelligenser Illustration af Kofoed dollar Illustration af Logo for Forward Illustration af Logo for Kofoeds Skole iaalborg Illustration af Logo for Kofoeds Skoler i Tjekkiet Illustration af Undervisningen vejen fra hjertet.indb 21 02/06/08 13:54:54

23 vejen fra hjertet.indb 22 02/06/08 13:54:58

24 indledning Denne bog er oprindelig udgivet i 1997 som en disputats, der blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad ved Warszawas Universitet i Polen. Baggrunden var den store interesse, som Kofoeds Skole og dens metoder og ideer havde vakt i Polen i en årrække. I flere byer blev der arbejdet intensivt på at oprette Kofoeds Skoler, og behovet for litteratur om skolens teori, metoder og praktik var stort. Derfor blev bogen omfattende og bred. Den universitære sammenhæng kom også til at medføre en vis tyngde i fremstillingen. Den polske bog er kommet i to oplag. Så den har uden tvivl tjent sit formål og gør det stadig. Disputatsen er nu 10 år gammel, og en 2. udgave med opdatering er påkrævet. I øvrigt er der siden oprettet Kofoeds Skoler eller Kofoeds Skole inspirerede projekter i syv lande ud over Danmark: Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Ukraine og Armenien. Egentlige Kofoeds Skoler er der p.t. ca af i udlandet. Jeg siger ca., fordi der hele tiden åbnes nye, og andre er under forberedelse. Dertil kommer de såkaldte anden generationsskoler. Det er projekter og institutioner, som oprettes uden vores direkte medvirken, men med udtrykkelig inspiration fra vores ideer. I Polen er der ligefrem gennemført en særlig lovgivning til formålet og oprettet omkring 60 af slagsen under betegnelsen: Centre for Social Integration. En helt central målgruppe for bogen er derfor ledere og medarbejderne ved disse nye skoler. Denne gruppe udgør - med en stadig udskiftning og fornyelse - skønsmæssigt omkring 800 personer. Dertil kommer et stort antal frivillige samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer ved skolerne. Jeg synes, at det efterhånden er naturligt at udgive bogen både på dansk og engelsk, da interessen for vore ideer breder sig. Danske læsere vil derfor her og der finde afsnit, hvor der først og fremmest har været tænkt på de udenlandske læsere og deres behov. Det håber jeg, man vil bære over med. Den nye udgave er både en opdatering og en omfattende bearbejdning. Nogle problemstillinger, som var aktuelle for ti år siden, føles ikke mere så aktuelle. Nye er kommet til. Det gælder også i skolens faktiske arbejdsformer. Jeg har imidlertid beholdt nogle af de afsnit, som måske nok er fortidige i relation til skolens aktuelle situation, men som indeholder principielle problemstillinger og belyser, hvad der rækker ud over øjeblikket og skolens konkrete hverdag. Den, som søger et nøjagtigt og korrekt øjebliksbillede af skolen på et eller andet given tidspunkt, vil ikke finde dette. Skolen er og har altid været under stadig forandring, og det gør det umuligt og uvæsentligt at give et objektivt og statisk billede. Ud over en beskrivelse og analyse af Kofoeds Skoles fakticitet: Hjælp til selvhjælp i teori og virkelighed er bogens hovedtema forholdet mellem passiv og aktiv hjælp set både i en socialpædagogisk og socialpolitisk synsvinkel. Også derfor er nogle problemstillinger taget med, som ikke længere er tidsaktuelle anno 2008 i Danmark, men fortsat er det i en bredere, international kontekst. De er fortsat velegnede til at belyse emnet Metode i socialt arbejde ud fra Kofoeds Skoles principper i en mere overordnet vinkel. Det tjener til at dokumentere, at Kofoeds Skoles metode for det første virker og for det andet har en universalitet, 23 vejen fra hjertet.indb 23 02/06/08 13:54:59

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole

Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Af Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole Et læsted for livsflammen fylder 85 år! Den 28. marts fejrer Kofoeds Skole sin 85 års fødselsdag. Skolens tilgang til socialt arbejde og mennesker med sociale

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD

Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Botilbud for unge med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD problematik og psykosociale problemer. HAUGE GAARD Velkommen til Haugegaard! Eleverne Vi er et botilbud for unge mellem 18-35 år med lettere

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.

Lektion 5: Professionsetik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20. Lektion 5: Professionsetik Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 13:30-15:00 Litteratur og tematikker Emne: Professionsetik Litteratur Husted, Etik

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Grundlovstale 5. juni 2010.

Grundlovstale 5. juni 2010. Grundlovstale 5. juni 2010. Når vi i dag fejrer grundlovsdag, hylder vi ikke blot demokratiet og den demokratiske styreform. Vi minder også os selv og hinanden om de frihedsrettigheder og grundlæggende

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING

SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING 22-05-2014 Karen Wistoft maj 2014 1 SUNDHEDSPÆDAGOGISK TEORI OG METODEUDVIKLING På Ubberup højskole Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) AU Professor (mso), Institut for Læring,

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Uffe Juul Jensen Professor i filosofi Center for Sundhed, Menneske og Kultur Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Et nutidsbillede:

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Session C: Borgeren som samarbejdspartner

Session C: Borgeren som samarbejdspartner Session C: Borgeren som samarbejdspartner Først vil vi aktivere Jer! 2 Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? (Danske

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere