Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet"

Transkript

1 Jens Aage Bjørkøe - født i 1946, præst, cand. teol. ved Københavns Universitet (1973), doktorgrad (dr. phil.) fra Warszawas Universitet (1997). I sognepræst ved Mariakirken i den københavnske bydel Vesterbro, der er svært belastet med bl.a. prostitution, kriminalitet, narkomani og hjemløshed. Stiftede og ledede Mariatjenesten, en opsøgende rådgivnings- og hjælpetjeneste for de mange sociale tabere, der boede eller opholdt sig i dette område. Oprettede i 1976 Suppedasen, et suppekøkken med rådgivningstjeneste i fristaden Christiania. Assistent i faget socialetik ved lærestolen i etik og religionsfilosofi, Institut for Systematisk Teologi, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet Fra 1979 forstander for Kofoeds Skole i København en social institution, som er kendt viden om både inden og uden for Danmarks grænser på grund af skolens grundidé: Hjælp til selvhjælp - en original arbejdsmetode. J. Aa. Bjørkøe er forfatter til mange artikler og bøger om samfundets problemer bl.a. En plads til os alle (1991), Sat udenfor - Nej tak! Aktivering og livskvalitet (1996) og Livredder eller svømmelærer (2004). Den menneskelige faktor. Hvad der er kernen og hemmeligheden i godt socialt arbejde, er der mange meninger om. Forfatteren til denne bog har deltaget i socialt arbejde i mere end 40 år og er ikke i tvivl: Det er i sidste ende den menneskelige faktor. Alle har ressourcer, og vejen går fra hjertet. Man kan ikke hjælpe mennesker i vanskeligheder, som man reparerer en gammel bil. Vi er ikke maskiner eller instrumenter, som eksperterne bare skal skifte noget ud på. Vi er helheder, og vi skal se hinanden som hele mennesker, der ikke kan behandles instrumentelt. Bliver vi ikke set sådan - eller nogle gange slet ikke set - går noget afgørende i stykker. Håbet og kraften til et nyt liv er bundet til livsflammen, det er den, livsenergien, som det er vores fornemmeste opgave at vække. Derfor er livsflammen centrum i Kofoeds Skoles bomærke. Det er energien i motoren, og uden den er alt andet forgæves. Godt socialt arbejde er i sit væsen ikke social teknologi og videnskabeligt baseret metodik. Socialt arbejde er noget andet og mere: En kunstart - som at spille musik sammen. Alle har ressourcer. Det er en optimistisk melding, og den bygger på konkrete erfaringer. Forsiden: Drømmefanger Den vej ender blindt, som ikke starter i hjertet, hedder en gammel talemåde. Drømmefangeren er en indiansk opfindelse. Den skal hænge over din seng, og i nattens løb sørger den for at opsamle de gode drømme. Gennem drømmetragten ledes de ind i dit sind. De onde drømme derimod standses af nettet i fangeren og filtreres fra - før de kan skade dig. Jens Aage Bjørkøe Jens Aage Bjørkøe Store grupper af befolkningen er udstødte eller udstødningstruede. Men hvordan løses problemerne for dem, der har mistet modet, identitet og en plads i samfundet? Kofoeds Skole i København har gennem mange årtier vist nye veje på dette felt. Metoden kaldes Hjælp til selvhjælp og bygger først og fremmest på troen og viden om, at alle mennesker har ressourcer. At det altid er muligt at finde vækstpunkter hos dem, som er kommet i vanskeligheder. Man skal blot ikke sætte fokus på deres nederlag og svagheder, men på deres drømme og håb. Så blomstrer også de op og genfinder deres selvrespekt og troen på livet. Vejen til et bedre liv er ikke afskåret for nogen. Da kordegn H.C. Kofoed i sin tid udviklede og realiserede sin idé om, hvordan man gennem Hjælp til selvhjælp hjælper de arbejdsløse og samfundets dårligst stillede, vakte det skepsis og forbavselse. Men hans tanker viste hurtigt deres levedygtighed, og de blev lidt efter lidt anerkendt og forstået i deres psykologiske selvfølgelighed og dybe kærlighed til medmennesket. En succesfyldt metode til genintegration i samfundet af dem, som står på dets margin de socialt ekskluderede. Forfatteren til denne bog i mere end 25 år forstander for Kofoeds Skole - prøver at give læseren et indtryk af denne originale metode, som med stor effekt har været anvendt igennem 80 år.

2 Jens Aage Bjørkøe Vejen fra hjertet Kofoeds Skoles Forlag vejen fra hjertet.indb 1 02/06/08 13:54:36

3 Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf: Fax: Hjemmeside: Forfatter : Jens Aage Bjørkøe Redaktion: Kommunikationskonsulent Helle Jørler Grafisk Produktion: Grafisk Workshop, Kofoeds Skole, Shila Heiberg og Annika Dahl Tryk: Kailow Graphic A/S Kofoeds Skoles Forlag, København juni oplag ISBN vejen fra hjertet.indb 2 02/06/08 13:54:37

4 Livsflammen. Den er som retfærdigheden: Den fortærer alt det uægte, som klæber ved menneskelivet! Den er som solen: Den varmer, giver liv og styrke! Den er som faklen: Den viser vej gennem menneskelivets mørke og ubegribeligheder. Biskop Chr. Ludvigs siger om den: Skærm den med begge hænder, hvor du i verden går. Alle hvis lys bliver slukket, så fattig en lykke får. Skærm den med begge hænder alt som din dyreste skat, så lyser den dig gennem verden og gennem den sidste nat! (Af digtsamlingen: Sang i lænker) Hans Christian Kofoed: Slået ud - Nej vejen fra hjertet.indb 3 02/06/08 13:54:37

5 vejen fra hjertet.indb 4 02/06/08 13:54:38

6 Indholdsfortegnelse Indledning Metode...25 Det teoretiske grundlag og empirisk viden...25 En levende organisme...27 En kombination af en række metoder...27 Samtidig observation og metodetriangulering...27 Helhedsforståelse...28 Undersøgelsens form og tilrettelæggelse...28 Modelforsøg...28 Kilder...29 Strukturen i bogen Menneskesyn, identitet og eksistens Respekten for mennesket...31 Hvem er jeg?...31 Social identitet...32 Identitetskrise Gendannelse af identitet...33 Kend dig selv...34 Selvbevidstheden...34 Realitet eller illusion...34 At vælge...35 Fremmedgørelse...36 Friheden og angsten...36 At blive virkelighed...37 Sandheden og subjektiviteten...37 Lidenskaben og intensiteten...38 Fællesskabet og skyldigheden...38 Glæden i den realiserede eksistens Identitet gennem aktivitet og arbejde...41 Jobløs...41 Arbejdets nødvendighed...41 Det udvidede arbejdsbegreb...42 Borgerløn...43 Hvorfor skal man arbejde?...43 Paradisforestillingen...44 Biologisk drift vejen fra hjertet.indb 5 02/06/08 13:54:39

7 4. Behov og motivation...47 De grundlæggende behov...47 De organiske eller fysiologiske behov...47 Sikkerhedsbehov...47 Sociale behov...47 Præstationsbehov...48 Selvrealiseringsbehov...48 Motivationsfaktorer...48 Vækstbehov...49 Basale behov svækkes som motivationsfaktorer...49 Motivation og arbejde...50 Aktivitetsmotiverne...51 Interesse som drivkraft Aktivering socialpædagogisk belyst...53 Socialpædagogikkens mål...53 Omsorgsdimensionen...53 Procesorientering...53 Integrationsbestræbelse...53 Dobbeltheden af hjælp og Hjælp til selvhjælp...54 Det pædagogiske paradoks...54 Hjælp til selvhjælp...55 Det fælles tredje...55 Usynlige formål...56 Det ægte fællesskab...56 Det saglige engagement...57 Produktive aktiviteter Erfaring og viden...59 Proces eller produkt...59 Ressourceudvikling...59 Integration og autonomi H. C. Kofoeds etik og livsfilosofi...61 Skolens grundlag...62 Et værdimæssigt enzym Inspirationskilder til Kofoeds pædagogik...65 Grundtvig-inspireret...65 Byens højskole...65 N.F.S. Grundtvig: Skolen for livet...65 Ja til demokrati...66 Skoletanker...66 Livsoplysning...67 Det levende ord...67 Menneske først, kristen så...67 vejen fra hjertet.indb 6 02/06/08 13:54:40

8 Folkehøjskolen...68 Folkelighed...68 Andelsbevægelsen...68 Den grundtvigske bevægelse...69 Christen Kold...70 Reformpædagogikken...70 John Dewey: Learning by doing...70 Skolen som samfund...71 Værkstedsmetoden...71 At fejle er at lære...72 Den elevcentrerede skole...72 Problemorientering...73 Viden hentet af erfaringen...73 Projektmetoden og kontraktarbejde...73 Georg Kerschensteiner...74 Faglærte som lærere...74 Arbejdsskolen...74 Kofoeds Skole og folkehøjskolen...75 Indflydelsen fra John Dewey på Kofoeds pædagogik...75 En hybrid...75 Den socialpolitiske parallel i nutiden...76 Stadig noget særligt Danskere i krise - Den ny fattigdom...77 Nye sociale problemer...77 Den ny fattigdom...78 Tre slags nød...79 Mangel på indre velfærd...80 Arbejdsløshed...80 Civilsamfundets svækkelse...81 Ensomhed og isolation...81 Traditions- og værditabet...82 Alkoholmisbrug og psykiske problemer...83 Hvorfor drikker Jeppe?...83 Årsag og virkning...84 Det offentlige velfærdssystem - livredder eller svømmelærer?..84 Fisken og fiskestangen...85 Et formynderisk hjælpesystem...85 Aktivering - alle i arbejde?...85 Øget livskvalitet...86 Klientgørelse...86 Lejlighed med bad og farvefjernsyn...86 Tvang og frihed...87 Hils mine venner...88 Mennesket i centrum - 10 bud på virkningsfuld aktivering...88 vejen fra hjertet.indb 7 02/06/08 13:54:41

9 9. Velfærdsparadokset...89 Fattigdomsgyset...89 På et sidespor...89 Frasortering og sårbarhed...89 Samfundskvalitet...90 Social eksklusion...90 Inklusion?...91 No man is an island...91 Skru op for humanismen Det danske velfærdssystem...95 Tradition...95 Lovgivning...96 Velfærdssamfundets fødsel...96 Forebyggelse...96 Omfordeling af indtægter...97 Alt under én hat...97 Det enstrengede system...97 Decentralisering...98 Afinstitutionalisering...98 Den aktive socialpolitik...99 Kritik af aktivlinien Aktivloven Flexicurity Nogle centrale velfærdsydelser Oversigt Frivillige hjælpeorganisationer Det etiske grundlag NGO og NPO Samarbejde De sociale problemfelter Amøben De sorte pletter Kasserne Cirklerne Hattedamer Planlægnings- og formyndersamfundet Den ny fattigdom Fra bagsmæk til fortrop Det responsive eller civile samfund Kikkerten vendt Konkurrence og leverandørrollen Tre faser i synsvinklen på det frivillige Frivillige organisationer som barometer vejen fra hjertet.indb 8 02/06/08 13:54:42

10 12. Kofoeds Skoles organisation og økonomi På finansloven Særstatus Økonomi De frie midler Vores interne valuta Hybrid Repræsentantskabet Bestyrelsen Organisation Seminar i Sorø MUSK samtaler på Kofoeds Skole New Public Management og laboratorium Den lærende Organisation Den femte provins Åben adgang til data og information Teambuilding Det kreative spændingsfelt Den fælles vision - det nødvendige grundlag Informationstjenesten Medarbejderne Ånden blandt medarbejderne Professionalismen i 70 erne Paradigmeskiftet Decentralisering Bredere personalesammensætning Medarbejdernes profil Tilfredshed med jobbet Kompetence og motivation Samarbejde Indholdsrigt arbejde Tæt på livets kilder Medarbejdere, som søger meningsfuldt arbejde Den holdnings- og kulturstyrede organisation Værdibaseret ledelse i en lærende organisation Lederevaluering Etiske ledelsesprincipper Træk af Kofoeds Skoles historie Christians Sogns Arbejdsstuer Hans Christian Kofoed - et liv i tjeneste Skolen for livet En højskole på stenbroen Eleverne vejen fra hjertet.indb 9 02/06/08 13:54:43

11 10 Skolen i Dronningensgade Kofoedsystemet Hjælp til selvhjælp: Mål og middel Lære at leve livet Finansiering Skolen efter Kofoeds død ernes nye tider Louisestiftelsen Udfoldelsesfremmende pædagogik Træningsskolen og konsekvenspædagogik De første år på den nye skole i Nyrnberggade Konflikterne på Kofoeds Skole Konflikternes årsag Republikken Sofiegården Kofoedbacillen Kampen om flaget Konflikternes afslutning Vores model i lovgivning Pædagogisk reform Hjælp til selvhjælp i centrum - den pædagogiske reform Skolen for eleverne Åbne tilbud og resocialisering Kaos i hverdagen Dæmonernes port Voldsproblemet Fest i gaden Bermudatrekanten Større variation og målrettethed Kofoeddollars Oprettelse af produktionsværkstedet Succes og udfordringsniveau Volden forsvandt Kofoeds Skole i dag Kofoeds Skoles pædagogiske metode Fuld resocialisering og alternativ resocialisering To hovedspor Håndens og åndens arbejde Resocialisering Det ligner et liv Den tredje vej Det fælles tredje - et samfund i produktivt fællesskab Graduering og niveaudeling Frivillighed vejen fra hjertet.indb 10 02/06/08 13:54:44

12 Hjælpens tre bud Kofoeds Skoles 10 pædagogiske bud At blive set Kærlighed, krav og konsekvens Motivation, mening og mål Hoved, Hånd og Hjerte Friheden, valget og ansvaret Kompetenceudvikling At noget lykkes Elever - målgrupper Hjælp til selvhjælp og de svageste Respekten for eleverne Målgruppen Bredde og variation Problembarometeret Et multietnisk hus Forskellige elevprofiler Integration af elevgrupperne Ingen typisk elev Elevens valg Ændringer i elevgruppen Pendulsvingninger i elevgruppens sammensætning Både - og Nye problemstillinger Overlevelsessituation Låget på kødgryden Medynk er en farlig partner Et optimistisk menneskesyn Dramatisk stigning i elevernes problemer Langtidsledighed Alder Årligt elevtal Dagligt elevtal Psykiske problemer Ensomhed og isolation Kvindelige elever Fremmedsprogede elever Grønlændere Posedamer Tiggerne Ære og skam Skal man give eller ikke? Det lette offer Nød eller plattenslageri? vejen fra hjertet.indb 11 02/06/08 13:54:45

13 Nej til tiggeriet - ja til tiggeren Viden er nødvendig Modtagelse af nye elever, rådgivning - vejledning Modtagelse af nye elever Vejledning og rådgivning Studievejledningen Elevkortet Et typisk skema Fleksibilitet Sårbarhed Orange elevkort Ikke kun bag skrivebordet Tværfagligt samarbejde - dør om dør Semestre og holdstart Prioritering og diplomer Kofoeds Skole og empowerment Fødselshjælpere Empowerment og livskompetence Lyset i øjnene Den systemiske metode - Trekanten Brugerundersøgelse og elevtilfredshed En solstrålehistorie Socialrådgivning Kontaktetablering og henvisning Det offentlige system Vejledningsamtaler Det første møde Eleven vælger selv aktiviteterne Nærhedsprincippet Problemformulering Aftaleklarhed Udeblivelser Statussamtaler Den tredje vej Materiel og økonomisk hjælp Handleplansarbejde og optræningsværkstederne Resultater K en elevhistorie Jobkonsulenter Afklaringskurser Praktik i virksomheder Lidt om eleverne Samarbejde med kolleger I job igen vejen fra hjertet.indb 12 02/06/08 13:54:46

14 På vej som frisør Drømmen om et job I praktik Vurderingsnøgle Andre muligheder Dialogværktøjer og progressionsrapporter De fire faser i elevforløbet og ressourceprofil Akuthjælp og værested Åbenhed og målrettethed Skolen som et hjem Reception Betydningen af arkitektur og æstetik Skolen som et minisamfund - Jeg arbejder på Kofoeds Skole Skolen som dagcenter Bad og Vaskeri Tøjdepotet Møbeldepotet Optræningssted Mænd er velkomne Konflikter skal løses De praktisk-pædagogiske værksteder Det Åbne Værksted Det gode liv At få hverdagen til at hænge sammen Gør-det-selv værkstedet Nulsituationen Drømmefangeren Natur og Miljø Hverdage og særdage Juleaften på Kofoeds Skole Juleaften blev en virkelig fin oplevelse Opsøgende arbejde i gademiljøet Et svært job Hjemløshed Hjem- eller boligløs Antal Kofoeds Kælder Dagligdagen i Kofoeds kælder Roen er vigtig Fælles aktiviteter Ud med ladcyklen Den første kontakt Metodebeskrivelse vejen fra hjertet.indb 13 02/06/08 13:54:46

15 De helt unge Vejen videre Eneboeren Nytårskur Tiggerne - Støt en hjemløs Dagbog fra Kofoeds Skole på gaden Den daglige rute Lys i mørket Skolen som et lærested Mål og metode Eleven i centrum Undervisningens betydning Undervisning og personlig udvikling I skole igen Et kulturtræf - afstanden er ikke så stor, som man tror Faggrupperne Jeg vil gerne videre i mit liv Syværkstedet Hos frisøren De kreative fag Social træning Hudløshed er en kunstners adelsmærke og forbandelse Jordforbindelse og energi Ekskursioner og udstillinger Om kærlighed og mangel på samme Den kreative proces De otte intelligenser Sport og sundhed Det holder mig i live Forældre og børn Madværkstedet Lær dansk i køkkenet Computerværkstederne Resultater og nøgleerfaringer Biblioteket Jobprojekterne Praktikophold Evalueringskultur og bureaukrati Tilbage til arbejdsmarkedet UNO Fasedeling Basale metodeovervejelser Helheden vejen fra hjertet.indb 14 02/06/08 13:54:47

16 Motivation Tillid til sig selv Lysten driver værket Ansigt til ansigt Omsorg og tillid Ressourcer - ikke barrierer En samtale er mange ting Netværk til virksomhederne Plan A og Plan B Kommunikation og selvudvikling Job og integration Resultater - Projekt UNO Dobbeltfusionsmodellen Proceskonsulenter på værkstederne Mere opfølgning Skepsis Læringspotentialer fra EU-projekterne Ligheder læringspotentialer Kofoeds Skole som arbejdsplads - optræning Arbejdets fællesskab Optræningsværkstederne Hverdagens metode Målgruppe Håndværkerhuset Woody At tro på menneskers muligheder - og blive ved Malerværkstedet Ejendomsservice Miljø og Udendørs Maritimt værksted Autoværksted Som en rigtig arbejdsplads Kørselsafdelingen Grafisk Værksted - Trykkeriet Faser i forløbet Karrierehjørnet Team rent og pænt Reception Vaskeri Rengøring Tilbud til indvandrerkvinder Cafeteriakøkkenet Tøj- og møbeldepoter Frisørværkstedet vejen fra hjertet.indb 15 02/06/08 13:54:48

17 Resultater Rådgivning og vejledning Vurderingsnøglen Sommerlejr Produktionsværksted og Kofoeddollars Opfindelsen af Kofoeddollars Arbejde med værdi En indgangsdør Produktionen Arbejde og pædagogik Yde før nyde Optræning Fra klippekort til dollars Nogen at snakke med Mest for det sociale De specialiserede tilbud Psykolog Opvækst og familie Angst Brudte familierelationer Negativt selvbillede Behovet for regelmæssighed og forankring Krav fra samfundet Restgruppen Tværfagligt samarbejde Statistik Familierådgivningen Hvad kan vi gøre i familierådgivningen Generelle forhold Resultater Retshjælpen Rådgivningens art Typiske sager Statistik Alkoholisme Mådeholdsbevægelse Alkoholpolitik på Kofoeds Skole Elever med alkoholproblemer Indsatser Fire indsatsniveauer Enkel, men krævende Samarbejdet med hospital Anonyme Alkoholikere på Kofoeds skole vejen fra hjertet.indb 16 02/06/08 13:54:49

18 Stofmisbrug - Projekt Forward Metode Ærlighed, villighed og åbenhed Et liv uden misbrug Ugens program Målgruppen Delmål To skridt frem og Fasedeling Resultater En tidligere elev Døgnophold - Bofællesskaber Afinstitutionalisering Ungdomsafdelingen I lære som voksne Valget og dannelse af identitet Målgruppen Som et ganske almindeligt hjem Hverdagen i bofællesskaberne Vejlederen fanger de små signaler Regler og krav Helhedsorienteret indsats Mental hjemløshed Uden fremtidsdrøm Relation og selvværd Tre værdibegreber At livet er værd at leve Mentalt hjemløse At bevare roen og troen Holger Nielsens Ungdomsbolig Målgruppe Sådan går det de unge Fodbold Haugegaard Målgruppe Hverdagen Botræningen Madlavning Broen til familien Arbejde og uddannelse Broen til systemet uden for Haugegaard At komme videre - efterværn Louisestiftelsen vejen fra hjertet.indb 17 02/06/08 13:54:50

19 Et gammelt hus med sjæl En enestående beliggenhed Ny energi på Louisestiftelsen Sommerlejr Familelejr Terapeutiske aktiviteter Kursuscenter Grønlændere Kultur og identitet som socialpædagogisk redskab Grønlænderafdelingen Hvorfor særskilte aktiviteter for grønlændere Kulturelle barrierer Skjulte problemer Teamarbejde Opsøgende arbejde Værestedsfunktionen Sprog og kultur Misbrugsbehandling Ture til Sorø Konfliktløsning Aktivering Grønlænderhuset Qassi Værestedet Naapiffik i København Aktivitetsstedet Neriusaaq i Aalborg Erfaringerne i Neriusaaq Aktivitetsstedet Oqqumut i Esbjerg Formål Målgruppen Miteq - botilbud og bostøtte Formål Fremtidig bolig Kofoeds Skole i lokalsamfundet De Hvide Ryddere Madudbringning til ældre Skurvognsprojekt Grafittidrengene Kvartersløft - områderenovering Åbent hus Cirkus Hjemløs Ophævelse af stigmatisering Hjemløseavisen Hus Forbi vejen fra hjertet.indb 18 02/06/08 13:54:51

20 28. Kofoeds Skole i Århus Undervisning Værkstedsprojekter Andre aktiviteter Vejledning - Stifinder Kontaktpersoner Mangfoldighed Resultater Kofoeds Skoles internationale arbejde Sådan begyndte det Nye skoler opstår Lokale ildsjæle Forskellige skoler Samme metode Organisering Finansiering Ikke bare lige Indflydelse på ny lovgivning Hjælp til selvhjælp Effektiviteten af arbejdet Succeskriterier og måling Vanskeligt at måle Fingerpeg Virkningsfaktorer Hvad er svært belastet? Skolens grundmetode Dagligdagens resultater De bløde resultater De hårde data Tilfredshed Her er plads til alle Sammenfatning At læse ansigter Diskussionsmuligheder Skolens størrelse Lukket eller åben institution Åben Specialiseret eller alsidig institution Systemintegreret eller selvstændig institution? Kravet om aktivitet og princippet om Hjælp til selvhjælp Den tredje vej Sammenfatning vejen fra hjertet.indb 19 02/06/08 13:54:52

21 Særkender ved Kofoeds Skole med særlig relation til elevarbejdet Afslutning Tre ministre Om at hjælpe Litteraturfortegnelse Historiske oversigter Kofoeds Skole Kofoeds Skole i 30 erne Kofoeds Skole i 40`erne Kofoeds Skole i 50 erne Kofoeds Skole i 60 erne Kofoeds Skole i 70`erne Kofoeds Skole punkts reformprogrammet Skolens værksteder Kofoeds Skoles vedtægt Værdigrundlag Deklaration Stikordsfortegnelse Tabeller og figurer: Tabel 1. Velfærdssektoren i Tabel 2. System - civilsamfund Tabel 3. Vold og beruselse Tabel 4. Elevers ledighedslængde Tabel 5. Aldersfordeling Tabel 6 Årligt antal registrerede elever Tabel 7 Forsørgelsesgrundlag for elever Tabel 8 Jobkonsulenternes brug af redskaber Tabel 9 Anvendelsen af Louisestiftelsen Fig. 1. Behovspyramide...47 Fig. 2. Stigningen i bruttonationalproduktet Fig. 3. Udviklingen i den sociale sektors størrelse i Danmark Fig. 4. Antal personer år forsørget af det offentlige Fig. 5. Arbejdsløsheden i Danmark Fig. 6. Antal skilsmisser pr gifte mænd...82 Fig. 7. Husstande bestående af enlige Fig. 8. Alkoholforbrug i Danmark Fig. 9 Samfundet - den grønne amøbe vejen fra hjertet.indb 20 02/06/08 13:54:53

22 Fig. 10 Samfundets sorte pletter Fig. 11 Amøben + pletterne + kasserne Fig. 12 Amøben + pletterne + kasserne + de røde cirkler Fig. 13 Kofoeds Skoles økonomiske kilder Fig. 14 Udgiftsfordelingen Fig. 15 Organisation de omvendte pyramider Fig. 16 Organisationsdiagram Fig. 17 Udfordringsniveauet Fig. 18 Fordelingen mellem aktiv og passiv brug af Kofoeds Skole Fig. 19 Antal voldsepisoder og trusler om vold Fig. 20 Den tredje vej Fig. 21 Det fælles tredje Fig. 22 Kærlighed, krav og konsekvens Fig. 23 Hoved, hånd og hjerte Fig. 24 Kompetenceægget Fig. 25 Funktionsdiagram Fig. 26 Problembarometer Fig. 27 Elevers ankomstår - alle elever ved udgangen af Fig. 28 Elever med 10 års ledighed eller mere Fig. 29 Dagligt elevtal Fig. 30 Kønsfordeling Fig. 31 Nationalitets fordeling Fig. 32 De nye immigranter Fig. 33 Andel som kommer i beskæftigelse Fig. 34 Elevernes ledighedslængde ved start Fig. 35 Længde af forløb i UNO Fig. 36 Udslusningsresultater Illustration af Drømmefangeren Illustration af Logo for Kofoeds Kælder Illustration af De otte intelligenser Illustration af Kofoed dollar Illustration af Logo for Forward Illustration af Logo for Kofoeds Skole iaalborg Illustration af Logo for Kofoeds Skoler i Tjekkiet Illustration af Undervisningen vejen fra hjertet.indb 21 02/06/08 13:54:54

23 vejen fra hjertet.indb 22 02/06/08 13:54:58

24 indledning Denne bog er oprindelig udgivet i 1997 som en disputats, der blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad ved Warszawas Universitet i Polen. Baggrunden var den store interesse, som Kofoeds Skole og dens metoder og ideer havde vakt i Polen i en årrække. I flere byer blev der arbejdet intensivt på at oprette Kofoeds Skoler, og behovet for litteratur om skolens teori, metoder og praktik var stort. Derfor blev bogen omfattende og bred. Den universitære sammenhæng kom også til at medføre en vis tyngde i fremstillingen. Den polske bog er kommet i to oplag. Så den har uden tvivl tjent sit formål og gør det stadig. Disputatsen er nu 10 år gammel, og en 2. udgave med opdatering er påkrævet. I øvrigt er der siden oprettet Kofoeds Skoler eller Kofoeds Skole inspirerede projekter i syv lande ud over Danmark: Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Ukraine og Armenien. Egentlige Kofoeds Skoler er der p.t. ca af i udlandet. Jeg siger ca., fordi der hele tiden åbnes nye, og andre er under forberedelse. Dertil kommer de såkaldte anden generationsskoler. Det er projekter og institutioner, som oprettes uden vores direkte medvirken, men med udtrykkelig inspiration fra vores ideer. I Polen er der ligefrem gennemført en særlig lovgivning til formålet og oprettet omkring 60 af slagsen under betegnelsen: Centre for Social Integration. En helt central målgruppe for bogen er derfor ledere og medarbejderne ved disse nye skoler. Denne gruppe udgør - med en stadig udskiftning og fornyelse - skønsmæssigt omkring 800 personer. Dertil kommer et stort antal frivillige samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer ved skolerne. Jeg synes, at det efterhånden er naturligt at udgive bogen både på dansk og engelsk, da interessen for vore ideer breder sig. Danske læsere vil derfor her og der finde afsnit, hvor der først og fremmest har været tænkt på de udenlandske læsere og deres behov. Det håber jeg, man vil bære over med. Den nye udgave er både en opdatering og en omfattende bearbejdning. Nogle problemstillinger, som var aktuelle for ti år siden, føles ikke mere så aktuelle. Nye er kommet til. Det gælder også i skolens faktiske arbejdsformer. Jeg har imidlertid beholdt nogle af de afsnit, som måske nok er fortidige i relation til skolens aktuelle situation, men som indeholder principielle problemstillinger og belyser, hvad der rækker ud over øjeblikket og skolens konkrete hverdag. Den, som søger et nøjagtigt og korrekt øjebliksbillede af skolen på et eller andet given tidspunkt, vil ikke finde dette. Skolen er og har altid været under stadig forandring, og det gør det umuligt og uvæsentligt at give et objektivt og statisk billede. Ud over en beskrivelse og analyse af Kofoeds Skoles fakticitet: Hjælp til selvhjælp i teori og virkelighed er bogens hovedtema forholdet mellem passiv og aktiv hjælp set både i en socialpædagogisk og socialpolitisk synsvinkel. Også derfor er nogle problemstillinger taget med, som ikke længere er tidsaktuelle anno 2008 i Danmark, men fortsat er det i en bredere, international kontekst. De er fortsat velegnede til at belyse emnet Metode i socialt arbejde ud fra Kofoeds Skoles principper i en mere overordnet vinkel. Det tjener til at dokumentere, at Kofoeds Skoles metode for det første virker og for det andet har en universalitet, 23 vejen fra hjertet.indb 23 02/06/08 13:54:59

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen.

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen. 100510 JAB Hjælp til selvhjælp Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen Kofoeds Skoles: Værdigrundlag Mission og vision Mål og målgrupper

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK

Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Årsskrift 2003 Kofoeds Skole TILBAGEBLIK Kofoeds Skole Administration Forstander Sekretariat, HR konsulent, Kommunikationsafd., Organisations/chefkonsulent, Økonomi- & personaleafd., IT afdeling Værksteder

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse

Oktober 2008 > 45. årg > nr. 5. Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse DIAKON bladet > 45. årg > nr. 5 Tema: Diakoni Uddannelse Ledelse 2 DiakonBladet Eksamensfoto Filadelfia 1965 For en generation siden betragtede mange diakonuddannelsen som en lederuddannelse. Mange af

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug

Rum til at være. Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Rum til at være Dilemmaer ved omsorg for værestedsbrugere med alkoholmisbrug Copyright: VFC Socialt Udsatte 2005 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Ditte Ehrenreich Rum til at være dilemmaer

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd

Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd Lilian Zøllner, Grethe Dyekjær, Paul Dyekjær, Agnieszka Konieczna Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd 2 Beskyttende og belastende forhold

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed!

Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed! Udsatte unge i fritidsjob: Drømmen som en mulighed! VIA University College Bachelor projekt, januar 2013, Hold RA09IIint Denne rapport er udarbejdet af studerende på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system

Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system Den Sociale vicevært i Sædding og Ådalen Brobygger mellem borger og system Sociologi og kulturanalyse, 5. semester Udarbejdet af: Fag: Projektorienteret praktik forløb hos Sundhedsfremme og Forebyggelse

Læs mere

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785

Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Stop misbrug! Hvordan kan jeg som pædagog støtte misbrugeren i at stoppe misbruget? Henrik Madsen, Hold pf M09, pn000785 Dato for eksamen 17. januar 2012 University College Sjælland Bachelorprojekt oktober

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune.

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Masterprojekt i sundhedsantropologi af cand. pæd. psych. Henning Frederiksen

Læs mere

Odense Rapporten 0 Det knuste spejl

Odense Rapporten 0 Det knuste spejl Odense Rapporten 0 Det knuste spejl Dominique Bouchet DET KNUSTE SPEJL Livskræfter et metodeudviklingsprojekt i forhold til de socialt og personligt mest udsatte større børn og unge. ODENSE RAPPORTEN 1999

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere