Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Aage Bjørkøe. Jens Aage Bjørkøe Vejen fra Hjertet"

Transkript

1 Jens Aage Bjørkøe - født i 1946, præst, cand. teol. ved Københavns Universitet (1973), doktorgrad (dr. phil.) fra Warszawas Universitet (1997). I sognepræst ved Mariakirken i den københavnske bydel Vesterbro, der er svært belastet med bl.a. prostitution, kriminalitet, narkomani og hjemløshed. Stiftede og ledede Mariatjenesten, en opsøgende rådgivnings- og hjælpetjeneste for de mange sociale tabere, der boede eller opholdt sig i dette område. Oprettede i 1976 Suppedasen, et suppekøkken med rådgivningstjeneste i fristaden Christiania. Assistent i faget socialetik ved lærestolen i etik og religionsfilosofi, Institut for Systematisk Teologi, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet Fra 1979 forstander for Kofoeds Skole i København en social institution, som er kendt viden om både inden og uden for Danmarks grænser på grund af skolens grundidé: Hjælp til selvhjælp - en original arbejdsmetode. J. Aa. Bjørkøe er forfatter til mange artikler og bøger om samfundets problemer bl.a. En plads til os alle (1991), Sat udenfor - Nej tak! Aktivering og livskvalitet (1996) og Livredder eller svømmelærer (2004). Den menneskelige faktor. Hvad der er kernen og hemmeligheden i godt socialt arbejde, er der mange meninger om. Forfatteren til denne bog har deltaget i socialt arbejde i mere end 40 år og er ikke i tvivl: Det er i sidste ende den menneskelige faktor. Alle har ressourcer, og vejen går fra hjertet. Man kan ikke hjælpe mennesker i vanskeligheder, som man reparerer en gammel bil. Vi er ikke maskiner eller instrumenter, som eksperterne bare skal skifte noget ud på. Vi er helheder, og vi skal se hinanden som hele mennesker, der ikke kan behandles instrumentelt. Bliver vi ikke set sådan - eller nogle gange slet ikke set - går noget afgørende i stykker. Håbet og kraften til et nyt liv er bundet til livsflammen, det er den, livsenergien, som det er vores fornemmeste opgave at vække. Derfor er livsflammen centrum i Kofoeds Skoles bomærke. Det er energien i motoren, og uden den er alt andet forgæves. Godt socialt arbejde er i sit væsen ikke social teknologi og videnskabeligt baseret metodik. Socialt arbejde er noget andet og mere: En kunstart - som at spille musik sammen. Alle har ressourcer. Det er en optimistisk melding, og den bygger på konkrete erfaringer. Forsiden: Drømmefanger Den vej ender blindt, som ikke starter i hjertet, hedder en gammel talemåde. Drømmefangeren er en indiansk opfindelse. Den skal hænge over din seng, og i nattens løb sørger den for at opsamle de gode drømme. Gennem drømmetragten ledes de ind i dit sind. De onde drømme derimod standses af nettet i fangeren og filtreres fra - før de kan skade dig. Jens Aage Bjørkøe Jens Aage Bjørkøe Store grupper af befolkningen er udstødte eller udstødningstruede. Men hvordan løses problemerne for dem, der har mistet modet, identitet og en plads i samfundet? Kofoeds Skole i København har gennem mange årtier vist nye veje på dette felt. Metoden kaldes Hjælp til selvhjælp og bygger først og fremmest på troen og viden om, at alle mennesker har ressourcer. At det altid er muligt at finde vækstpunkter hos dem, som er kommet i vanskeligheder. Man skal blot ikke sætte fokus på deres nederlag og svagheder, men på deres drømme og håb. Så blomstrer også de op og genfinder deres selvrespekt og troen på livet. Vejen til et bedre liv er ikke afskåret for nogen. Da kordegn H.C. Kofoed i sin tid udviklede og realiserede sin idé om, hvordan man gennem Hjælp til selvhjælp hjælper de arbejdsløse og samfundets dårligst stillede, vakte det skepsis og forbavselse. Men hans tanker viste hurtigt deres levedygtighed, og de blev lidt efter lidt anerkendt og forstået i deres psykologiske selvfølgelighed og dybe kærlighed til medmennesket. En succesfyldt metode til genintegration i samfundet af dem, som står på dets margin de socialt ekskluderede. Forfatteren til denne bog i mere end 25 år forstander for Kofoeds Skole - prøver at give læseren et indtryk af denne originale metode, som med stor effekt har været anvendt igennem 80 år.

2 Jens Aage Bjørkøe Vejen fra hjertet Kofoeds Skoles Forlag vejen fra hjertet.indb 1 02/06/08 13:54:36

3 Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf: Fax: Hjemmeside: Forfatter : Jens Aage Bjørkøe Redaktion: Kommunikationskonsulent Helle Jørler Grafisk Produktion: Grafisk Workshop, Kofoeds Skole, Shila Heiberg og Annika Dahl Tryk: Kailow Graphic A/S Kofoeds Skoles Forlag, København juni oplag ISBN vejen fra hjertet.indb 2 02/06/08 13:54:37

4 Livsflammen. Den er som retfærdigheden: Den fortærer alt det uægte, som klæber ved menneskelivet! Den er som solen: Den varmer, giver liv og styrke! Den er som faklen: Den viser vej gennem menneskelivets mørke og ubegribeligheder. Biskop Chr. Ludvigs siger om den: Skærm den med begge hænder, hvor du i verden går. Alle hvis lys bliver slukket, så fattig en lykke får. Skærm den med begge hænder alt som din dyreste skat, så lyser den dig gennem verden og gennem den sidste nat! (Af digtsamlingen: Sang i lænker) Hans Christian Kofoed: Slået ud - Nej vejen fra hjertet.indb 3 02/06/08 13:54:37

5 vejen fra hjertet.indb 4 02/06/08 13:54:38

6 Indholdsfortegnelse Indledning Metode...25 Det teoretiske grundlag og empirisk viden...25 En levende organisme...27 En kombination af en række metoder...27 Samtidig observation og metodetriangulering...27 Helhedsforståelse...28 Undersøgelsens form og tilrettelæggelse...28 Modelforsøg...28 Kilder...29 Strukturen i bogen Menneskesyn, identitet og eksistens Respekten for mennesket...31 Hvem er jeg?...31 Social identitet...32 Identitetskrise Gendannelse af identitet...33 Kend dig selv...34 Selvbevidstheden...34 Realitet eller illusion...34 At vælge...35 Fremmedgørelse...36 Friheden og angsten...36 At blive virkelighed...37 Sandheden og subjektiviteten...37 Lidenskaben og intensiteten...38 Fællesskabet og skyldigheden...38 Glæden i den realiserede eksistens Identitet gennem aktivitet og arbejde...41 Jobløs...41 Arbejdets nødvendighed...41 Det udvidede arbejdsbegreb...42 Borgerløn...43 Hvorfor skal man arbejde?...43 Paradisforestillingen...44 Biologisk drift vejen fra hjertet.indb 5 02/06/08 13:54:39

7 4. Behov og motivation...47 De grundlæggende behov...47 De organiske eller fysiologiske behov...47 Sikkerhedsbehov...47 Sociale behov...47 Præstationsbehov...48 Selvrealiseringsbehov...48 Motivationsfaktorer...48 Vækstbehov...49 Basale behov svækkes som motivationsfaktorer...49 Motivation og arbejde...50 Aktivitetsmotiverne...51 Interesse som drivkraft Aktivering socialpædagogisk belyst...53 Socialpædagogikkens mål...53 Omsorgsdimensionen...53 Procesorientering...53 Integrationsbestræbelse...53 Dobbeltheden af hjælp og Hjælp til selvhjælp...54 Det pædagogiske paradoks...54 Hjælp til selvhjælp...55 Det fælles tredje...55 Usynlige formål...56 Det ægte fællesskab...56 Det saglige engagement...57 Produktive aktiviteter Erfaring og viden...59 Proces eller produkt...59 Ressourceudvikling...59 Integration og autonomi H. C. Kofoeds etik og livsfilosofi...61 Skolens grundlag...62 Et værdimæssigt enzym Inspirationskilder til Kofoeds pædagogik...65 Grundtvig-inspireret...65 Byens højskole...65 N.F.S. Grundtvig: Skolen for livet...65 Ja til demokrati...66 Skoletanker...66 Livsoplysning...67 Det levende ord...67 Menneske først, kristen så...67 vejen fra hjertet.indb 6 02/06/08 13:54:40

8 Folkehøjskolen...68 Folkelighed...68 Andelsbevægelsen...68 Den grundtvigske bevægelse...69 Christen Kold...70 Reformpædagogikken...70 John Dewey: Learning by doing...70 Skolen som samfund...71 Værkstedsmetoden...71 At fejle er at lære...72 Den elevcentrerede skole...72 Problemorientering...73 Viden hentet af erfaringen...73 Projektmetoden og kontraktarbejde...73 Georg Kerschensteiner...74 Faglærte som lærere...74 Arbejdsskolen...74 Kofoeds Skole og folkehøjskolen...75 Indflydelsen fra John Dewey på Kofoeds pædagogik...75 En hybrid...75 Den socialpolitiske parallel i nutiden...76 Stadig noget særligt Danskere i krise - Den ny fattigdom...77 Nye sociale problemer...77 Den ny fattigdom...78 Tre slags nød...79 Mangel på indre velfærd...80 Arbejdsløshed...80 Civilsamfundets svækkelse...81 Ensomhed og isolation...81 Traditions- og værditabet...82 Alkoholmisbrug og psykiske problemer...83 Hvorfor drikker Jeppe?...83 Årsag og virkning...84 Det offentlige velfærdssystem - livredder eller svømmelærer?..84 Fisken og fiskestangen...85 Et formynderisk hjælpesystem...85 Aktivering - alle i arbejde?...85 Øget livskvalitet...86 Klientgørelse...86 Lejlighed med bad og farvefjernsyn...86 Tvang og frihed...87 Hils mine venner...88 Mennesket i centrum - 10 bud på virkningsfuld aktivering...88 vejen fra hjertet.indb 7 02/06/08 13:54:41

9 9. Velfærdsparadokset...89 Fattigdomsgyset...89 På et sidespor...89 Frasortering og sårbarhed...89 Samfundskvalitet...90 Social eksklusion...90 Inklusion?...91 No man is an island...91 Skru op for humanismen Det danske velfærdssystem...95 Tradition...95 Lovgivning...96 Velfærdssamfundets fødsel...96 Forebyggelse...96 Omfordeling af indtægter...97 Alt under én hat...97 Det enstrengede system...97 Decentralisering...98 Afinstitutionalisering...98 Den aktive socialpolitik...99 Kritik af aktivlinien Aktivloven Flexicurity Nogle centrale velfærdsydelser Oversigt Frivillige hjælpeorganisationer Det etiske grundlag NGO og NPO Samarbejde De sociale problemfelter Amøben De sorte pletter Kasserne Cirklerne Hattedamer Planlægnings- og formyndersamfundet Den ny fattigdom Fra bagsmæk til fortrop Det responsive eller civile samfund Kikkerten vendt Konkurrence og leverandørrollen Tre faser i synsvinklen på det frivillige Frivillige organisationer som barometer vejen fra hjertet.indb 8 02/06/08 13:54:42

10 12. Kofoeds Skoles organisation og økonomi På finansloven Særstatus Økonomi De frie midler Vores interne valuta Hybrid Repræsentantskabet Bestyrelsen Organisation Seminar i Sorø MUSK samtaler på Kofoeds Skole New Public Management og laboratorium Den lærende Organisation Den femte provins Åben adgang til data og information Teambuilding Det kreative spændingsfelt Den fælles vision - det nødvendige grundlag Informationstjenesten Medarbejderne Ånden blandt medarbejderne Professionalismen i 70 erne Paradigmeskiftet Decentralisering Bredere personalesammensætning Medarbejdernes profil Tilfredshed med jobbet Kompetence og motivation Samarbejde Indholdsrigt arbejde Tæt på livets kilder Medarbejdere, som søger meningsfuldt arbejde Den holdnings- og kulturstyrede organisation Værdibaseret ledelse i en lærende organisation Lederevaluering Etiske ledelsesprincipper Træk af Kofoeds Skoles historie Christians Sogns Arbejdsstuer Hans Christian Kofoed - et liv i tjeneste Skolen for livet En højskole på stenbroen Eleverne vejen fra hjertet.indb 9 02/06/08 13:54:43

11 10 Skolen i Dronningensgade Kofoedsystemet Hjælp til selvhjælp: Mål og middel Lære at leve livet Finansiering Skolen efter Kofoeds død ernes nye tider Louisestiftelsen Udfoldelsesfremmende pædagogik Træningsskolen og konsekvenspædagogik De første år på den nye skole i Nyrnberggade Konflikterne på Kofoeds Skole Konflikternes årsag Republikken Sofiegården Kofoedbacillen Kampen om flaget Konflikternes afslutning Vores model i lovgivning Pædagogisk reform Hjælp til selvhjælp i centrum - den pædagogiske reform Skolen for eleverne Åbne tilbud og resocialisering Kaos i hverdagen Dæmonernes port Voldsproblemet Fest i gaden Bermudatrekanten Større variation og målrettethed Kofoeddollars Oprettelse af produktionsværkstedet Succes og udfordringsniveau Volden forsvandt Kofoeds Skole i dag Kofoeds Skoles pædagogiske metode Fuld resocialisering og alternativ resocialisering To hovedspor Håndens og åndens arbejde Resocialisering Det ligner et liv Den tredje vej Det fælles tredje - et samfund i produktivt fællesskab Graduering og niveaudeling Frivillighed vejen fra hjertet.indb 10 02/06/08 13:54:44

12 Hjælpens tre bud Kofoeds Skoles 10 pædagogiske bud At blive set Kærlighed, krav og konsekvens Motivation, mening og mål Hoved, Hånd og Hjerte Friheden, valget og ansvaret Kompetenceudvikling At noget lykkes Elever - målgrupper Hjælp til selvhjælp og de svageste Respekten for eleverne Målgruppen Bredde og variation Problembarometeret Et multietnisk hus Forskellige elevprofiler Integration af elevgrupperne Ingen typisk elev Elevens valg Ændringer i elevgruppen Pendulsvingninger i elevgruppens sammensætning Både - og Nye problemstillinger Overlevelsessituation Låget på kødgryden Medynk er en farlig partner Et optimistisk menneskesyn Dramatisk stigning i elevernes problemer Langtidsledighed Alder Årligt elevtal Dagligt elevtal Psykiske problemer Ensomhed og isolation Kvindelige elever Fremmedsprogede elever Grønlændere Posedamer Tiggerne Ære og skam Skal man give eller ikke? Det lette offer Nød eller plattenslageri? vejen fra hjertet.indb 11 02/06/08 13:54:45

13 Nej til tiggeriet - ja til tiggeren Viden er nødvendig Modtagelse af nye elever, rådgivning - vejledning Modtagelse af nye elever Vejledning og rådgivning Studievejledningen Elevkortet Et typisk skema Fleksibilitet Sårbarhed Orange elevkort Ikke kun bag skrivebordet Tværfagligt samarbejde - dør om dør Semestre og holdstart Prioritering og diplomer Kofoeds Skole og empowerment Fødselshjælpere Empowerment og livskompetence Lyset i øjnene Den systemiske metode - Trekanten Brugerundersøgelse og elevtilfredshed En solstrålehistorie Socialrådgivning Kontaktetablering og henvisning Det offentlige system Vejledningsamtaler Det første møde Eleven vælger selv aktiviteterne Nærhedsprincippet Problemformulering Aftaleklarhed Udeblivelser Statussamtaler Den tredje vej Materiel og økonomisk hjælp Handleplansarbejde og optræningsværkstederne Resultater K en elevhistorie Jobkonsulenter Afklaringskurser Praktik i virksomheder Lidt om eleverne Samarbejde med kolleger I job igen vejen fra hjertet.indb 12 02/06/08 13:54:46

14 På vej som frisør Drømmen om et job I praktik Vurderingsnøgle Andre muligheder Dialogværktøjer og progressionsrapporter De fire faser i elevforløbet og ressourceprofil Akuthjælp og værested Åbenhed og målrettethed Skolen som et hjem Reception Betydningen af arkitektur og æstetik Skolen som et minisamfund - Jeg arbejder på Kofoeds Skole Skolen som dagcenter Bad og Vaskeri Tøjdepotet Møbeldepotet Optræningssted Mænd er velkomne Konflikter skal løses De praktisk-pædagogiske værksteder Det Åbne Værksted Det gode liv At få hverdagen til at hænge sammen Gør-det-selv værkstedet Nulsituationen Drømmefangeren Natur og Miljø Hverdage og særdage Juleaften på Kofoeds Skole Juleaften blev en virkelig fin oplevelse Opsøgende arbejde i gademiljøet Et svært job Hjemløshed Hjem- eller boligløs Antal Kofoeds Kælder Dagligdagen i Kofoeds kælder Roen er vigtig Fælles aktiviteter Ud med ladcyklen Den første kontakt Metodebeskrivelse vejen fra hjertet.indb 13 02/06/08 13:54:46

15 De helt unge Vejen videre Eneboeren Nytårskur Tiggerne - Støt en hjemløs Dagbog fra Kofoeds Skole på gaden Den daglige rute Lys i mørket Skolen som et lærested Mål og metode Eleven i centrum Undervisningens betydning Undervisning og personlig udvikling I skole igen Et kulturtræf - afstanden er ikke så stor, som man tror Faggrupperne Jeg vil gerne videre i mit liv Syværkstedet Hos frisøren De kreative fag Social træning Hudløshed er en kunstners adelsmærke og forbandelse Jordforbindelse og energi Ekskursioner og udstillinger Om kærlighed og mangel på samme Den kreative proces De otte intelligenser Sport og sundhed Det holder mig i live Forældre og børn Madværkstedet Lær dansk i køkkenet Computerværkstederne Resultater og nøgleerfaringer Biblioteket Jobprojekterne Praktikophold Evalueringskultur og bureaukrati Tilbage til arbejdsmarkedet UNO Fasedeling Basale metodeovervejelser Helheden vejen fra hjertet.indb 14 02/06/08 13:54:47

16 Motivation Tillid til sig selv Lysten driver værket Ansigt til ansigt Omsorg og tillid Ressourcer - ikke barrierer En samtale er mange ting Netværk til virksomhederne Plan A og Plan B Kommunikation og selvudvikling Job og integration Resultater - Projekt UNO Dobbeltfusionsmodellen Proceskonsulenter på værkstederne Mere opfølgning Skepsis Læringspotentialer fra EU-projekterne Ligheder læringspotentialer Kofoeds Skole som arbejdsplads - optræning Arbejdets fællesskab Optræningsværkstederne Hverdagens metode Målgruppe Håndværkerhuset Woody At tro på menneskers muligheder - og blive ved Malerværkstedet Ejendomsservice Miljø og Udendørs Maritimt værksted Autoværksted Som en rigtig arbejdsplads Kørselsafdelingen Grafisk Værksted - Trykkeriet Faser i forløbet Karrierehjørnet Team rent og pænt Reception Vaskeri Rengøring Tilbud til indvandrerkvinder Cafeteriakøkkenet Tøj- og møbeldepoter Frisørværkstedet vejen fra hjertet.indb 15 02/06/08 13:54:48

17 Resultater Rådgivning og vejledning Vurderingsnøglen Sommerlejr Produktionsværksted og Kofoeddollars Opfindelsen af Kofoeddollars Arbejde med værdi En indgangsdør Produktionen Arbejde og pædagogik Yde før nyde Optræning Fra klippekort til dollars Nogen at snakke med Mest for det sociale De specialiserede tilbud Psykolog Opvækst og familie Angst Brudte familierelationer Negativt selvbillede Behovet for regelmæssighed og forankring Krav fra samfundet Restgruppen Tværfagligt samarbejde Statistik Familierådgivningen Hvad kan vi gøre i familierådgivningen Generelle forhold Resultater Retshjælpen Rådgivningens art Typiske sager Statistik Alkoholisme Mådeholdsbevægelse Alkoholpolitik på Kofoeds Skole Elever med alkoholproblemer Indsatser Fire indsatsniveauer Enkel, men krævende Samarbejdet med hospital Anonyme Alkoholikere på Kofoeds skole vejen fra hjertet.indb 16 02/06/08 13:54:49

18 Stofmisbrug - Projekt Forward Metode Ærlighed, villighed og åbenhed Et liv uden misbrug Ugens program Målgruppen Delmål To skridt frem og Fasedeling Resultater En tidligere elev Døgnophold - Bofællesskaber Afinstitutionalisering Ungdomsafdelingen I lære som voksne Valget og dannelse af identitet Målgruppen Som et ganske almindeligt hjem Hverdagen i bofællesskaberne Vejlederen fanger de små signaler Regler og krav Helhedsorienteret indsats Mental hjemløshed Uden fremtidsdrøm Relation og selvværd Tre værdibegreber At livet er værd at leve Mentalt hjemløse At bevare roen og troen Holger Nielsens Ungdomsbolig Målgruppe Sådan går det de unge Fodbold Haugegaard Målgruppe Hverdagen Botræningen Madlavning Broen til familien Arbejde og uddannelse Broen til systemet uden for Haugegaard At komme videre - efterværn Louisestiftelsen vejen fra hjertet.indb 17 02/06/08 13:54:50

19 Et gammelt hus med sjæl En enestående beliggenhed Ny energi på Louisestiftelsen Sommerlejr Familelejr Terapeutiske aktiviteter Kursuscenter Grønlændere Kultur og identitet som socialpædagogisk redskab Grønlænderafdelingen Hvorfor særskilte aktiviteter for grønlændere Kulturelle barrierer Skjulte problemer Teamarbejde Opsøgende arbejde Værestedsfunktionen Sprog og kultur Misbrugsbehandling Ture til Sorø Konfliktløsning Aktivering Grønlænderhuset Qassi Værestedet Naapiffik i København Aktivitetsstedet Neriusaaq i Aalborg Erfaringerne i Neriusaaq Aktivitetsstedet Oqqumut i Esbjerg Formål Målgruppen Miteq - botilbud og bostøtte Formål Fremtidig bolig Kofoeds Skole i lokalsamfundet De Hvide Ryddere Madudbringning til ældre Skurvognsprojekt Grafittidrengene Kvartersløft - områderenovering Åbent hus Cirkus Hjemløs Ophævelse af stigmatisering Hjemløseavisen Hus Forbi vejen fra hjertet.indb 18 02/06/08 13:54:51

20 28. Kofoeds Skole i Århus Undervisning Værkstedsprojekter Andre aktiviteter Vejledning - Stifinder Kontaktpersoner Mangfoldighed Resultater Kofoeds Skoles internationale arbejde Sådan begyndte det Nye skoler opstår Lokale ildsjæle Forskellige skoler Samme metode Organisering Finansiering Ikke bare lige Indflydelse på ny lovgivning Hjælp til selvhjælp Effektiviteten af arbejdet Succeskriterier og måling Vanskeligt at måle Fingerpeg Virkningsfaktorer Hvad er svært belastet? Skolens grundmetode Dagligdagens resultater De bløde resultater De hårde data Tilfredshed Her er plads til alle Sammenfatning At læse ansigter Diskussionsmuligheder Skolens størrelse Lukket eller åben institution Åben Specialiseret eller alsidig institution Systemintegreret eller selvstændig institution? Kravet om aktivitet og princippet om Hjælp til selvhjælp Den tredje vej Sammenfatning vejen fra hjertet.indb 19 02/06/08 13:54:52

21 Særkender ved Kofoeds Skole med særlig relation til elevarbejdet Afslutning Tre ministre Om at hjælpe Litteraturfortegnelse Historiske oversigter Kofoeds Skole Kofoeds Skole i 30 erne Kofoeds Skole i 40`erne Kofoeds Skole i 50 erne Kofoeds Skole i 60 erne Kofoeds Skole i 70`erne Kofoeds Skole punkts reformprogrammet Skolens værksteder Kofoeds Skoles vedtægt Værdigrundlag Deklaration Stikordsfortegnelse Tabeller og figurer: Tabel 1. Velfærdssektoren i Tabel 2. System - civilsamfund Tabel 3. Vold og beruselse Tabel 4. Elevers ledighedslængde Tabel 5. Aldersfordeling Tabel 6 Årligt antal registrerede elever Tabel 7 Forsørgelsesgrundlag for elever Tabel 8 Jobkonsulenternes brug af redskaber Tabel 9 Anvendelsen af Louisestiftelsen Fig. 1. Behovspyramide...47 Fig. 2. Stigningen i bruttonationalproduktet Fig. 3. Udviklingen i den sociale sektors størrelse i Danmark Fig. 4. Antal personer år forsørget af det offentlige Fig. 5. Arbejdsløsheden i Danmark Fig. 6. Antal skilsmisser pr gifte mænd...82 Fig. 7. Husstande bestående af enlige Fig. 8. Alkoholforbrug i Danmark Fig. 9 Samfundet - den grønne amøbe vejen fra hjertet.indb 20 02/06/08 13:54:53

22 Fig. 10 Samfundets sorte pletter Fig. 11 Amøben + pletterne + kasserne Fig. 12 Amøben + pletterne + kasserne + de røde cirkler Fig. 13 Kofoeds Skoles økonomiske kilder Fig. 14 Udgiftsfordelingen Fig. 15 Organisation de omvendte pyramider Fig. 16 Organisationsdiagram Fig. 17 Udfordringsniveauet Fig. 18 Fordelingen mellem aktiv og passiv brug af Kofoeds Skole Fig. 19 Antal voldsepisoder og trusler om vold Fig. 20 Den tredje vej Fig. 21 Det fælles tredje Fig. 22 Kærlighed, krav og konsekvens Fig. 23 Hoved, hånd og hjerte Fig. 24 Kompetenceægget Fig. 25 Funktionsdiagram Fig. 26 Problembarometer Fig. 27 Elevers ankomstår - alle elever ved udgangen af Fig. 28 Elever med 10 års ledighed eller mere Fig. 29 Dagligt elevtal Fig. 30 Kønsfordeling Fig. 31 Nationalitets fordeling Fig. 32 De nye immigranter Fig. 33 Andel som kommer i beskæftigelse Fig. 34 Elevernes ledighedslængde ved start Fig. 35 Længde af forløb i UNO Fig. 36 Udslusningsresultater Illustration af Drømmefangeren Illustration af Logo for Kofoeds Kælder Illustration af De otte intelligenser Illustration af Kofoed dollar Illustration af Logo for Forward Illustration af Logo for Kofoeds Skole iaalborg Illustration af Logo for Kofoeds Skoler i Tjekkiet Illustration af Undervisningen vejen fra hjertet.indb 21 02/06/08 13:54:54

23 vejen fra hjertet.indb 22 02/06/08 13:54:58

24 indledning Denne bog er oprindelig udgivet i 1997 som en disputats, der blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad ved Warszawas Universitet i Polen. Baggrunden var den store interesse, som Kofoeds Skole og dens metoder og ideer havde vakt i Polen i en årrække. I flere byer blev der arbejdet intensivt på at oprette Kofoeds Skoler, og behovet for litteratur om skolens teori, metoder og praktik var stort. Derfor blev bogen omfattende og bred. Den universitære sammenhæng kom også til at medføre en vis tyngde i fremstillingen. Den polske bog er kommet i to oplag. Så den har uden tvivl tjent sit formål og gør det stadig. Disputatsen er nu 10 år gammel, og en 2. udgave med opdatering er påkrævet. I øvrigt er der siden oprettet Kofoeds Skoler eller Kofoeds Skole inspirerede projekter i syv lande ud over Danmark: Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Rumænien, Ukraine og Armenien. Egentlige Kofoeds Skoler er der p.t. ca af i udlandet. Jeg siger ca., fordi der hele tiden åbnes nye, og andre er under forberedelse. Dertil kommer de såkaldte anden generationsskoler. Det er projekter og institutioner, som oprettes uden vores direkte medvirken, men med udtrykkelig inspiration fra vores ideer. I Polen er der ligefrem gennemført en særlig lovgivning til formålet og oprettet omkring 60 af slagsen under betegnelsen: Centre for Social Integration. En helt central målgruppe for bogen er derfor ledere og medarbejderne ved disse nye skoler. Denne gruppe udgør - med en stadig udskiftning og fornyelse - skønsmæssigt omkring 800 personer. Dertil kommer et stort antal frivillige samt bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer ved skolerne. Jeg synes, at det efterhånden er naturligt at udgive bogen både på dansk og engelsk, da interessen for vore ideer breder sig. Danske læsere vil derfor her og der finde afsnit, hvor der først og fremmest har været tænkt på de udenlandske læsere og deres behov. Det håber jeg, man vil bære over med. Den nye udgave er både en opdatering og en omfattende bearbejdning. Nogle problemstillinger, som var aktuelle for ti år siden, føles ikke mere så aktuelle. Nye er kommet til. Det gælder også i skolens faktiske arbejdsformer. Jeg har imidlertid beholdt nogle af de afsnit, som måske nok er fortidige i relation til skolens aktuelle situation, men som indeholder principielle problemstillinger og belyser, hvad der rækker ud over øjeblikket og skolens konkrete hverdag. Den, som søger et nøjagtigt og korrekt øjebliksbillede af skolen på et eller andet given tidspunkt, vil ikke finde dette. Skolen er og har altid været under stadig forandring, og det gør det umuligt og uvæsentligt at give et objektivt og statisk billede. Ud over en beskrivelse og analyse af Kofoeds Skoles fakticitet: Hjælp til selvhjælp i teori og virkelighed er bogens hovedtema forholdet mellem passiv og aktiv hjælp set både i en socialpædagogisk og socialpolitisk synsvinkel. Også derfor er nogle problemstillinger taget med, som ikke længere er tidsaktuelle anno 2008 i Danmark, men fortsat er det i en bredere, international kontekst. De er fortsat velegnede til at belyse emnet Metode i socialt arbejde ud fra Kofoeds Skoles principper i en mere overordnet vinkel. Det tjener til at dokumentere, at Kofoeds Skoles metode for det første virker og for det andet har en universalitet, 23 vejen fra hjertet.indb 23 02/06/08 13:54:59

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13

Indhold. Forord 9. 1 At frembringe viden om praksis 13 Indhold Forord 9 1 At frembringe viden om praksis 13 Forholdet mellem teori og praksis 14 Viden som konstruktion 15 Teori om det sociale som analyseredskab 17 Forholdet mellem intention og handling 19

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Evidens i socialpædagogisk arbejde

Evidens i socialpædagogisk arbejde Evidens i socialpædagogisk arbejde Om virkningen af den pædagogiske indsats Om Evidens og socialpædagogik Evidens på feltets præmisser en dugfrisk illustration fra forskning i det socialpædagogiske felt

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION?

SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? SOCIALPÆDAGOGIK PERFEKTION ELLER RELATION? Socialpædagogik & tidens trend Tidens politisk pædagogik = Tidens pædagogiske politik = Tidens politiske blokpædagogik = Perfektionens pædagogik eller "out-put"

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere