Oktober ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!"

Transkript

1 Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets farvepragt i naturen!

2 Denne udgave har været annonceret til at udkomme i slutningen af august måned, men usikkerhed omkring en del væsentlige ting samt arbejdspres har udskudt udsendelsen, hvilket selvsagt skal beklages. Bedre sent end aldrig! Især arbejdet med implementeringen af Skolereformen har trukket tænder ud. Der har været nedsat 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune til at forberede denne proces. Mødevirksomheden har været intensiv, fordi en del af arbejdsgruppernes forslag skulle danne grundlag for Viborg Kommunes budget for Budgettet skal være helt færdigbehandlet og på plads i allerede i midten af oktober måned. Forældre og andre interesserede kan følge processen på Elevtallet og personalesituationen I skoleåret 2013/2014 har elevtallet hidtil ligget nogenlunde stabilt omkring 375, hvilket er præcist det elevtal, ledelsen sjussede sig frem til i det tidlige forår Det blev grundlaget for planlægningen af indeværende skoleår. I skrivende stund er der 2 elever, som flytter fra vores skoledistrikt og derfor overgår til anden skole. Til sommerferien 2013, altså pr. 31. juli 2013, blev lærergruppen reduceret med, hvad der svarer til 1½ lærerstilling, og med udgangen af april måned 2013 måtte vi sige farvel til en teknisk serviceassistent, svarende til ½ stilling. Der er således samlet set reduceret med 2 hele årsværk og alt sammen i form af naturlig afgang. Lærer Joan Møller Bartholomæussen (JM) har fået 2 års orlov, fordi hun er flyttet med sin familie til Dubai, hvor manden arbejder for et dansk selskab. Lærer og UU-vejleder Anne Monrad Laursen (AM) har forladt sin halve lærerstilling og er blevet fuldtids UU-vejleder fra og med 1. august Endelig er teknisk serviceassistent Børge Dalsgaard Nielsen (BØN) stoppet for at blive næsten fuldtids efterlønner. Børge bliver dog indskrevet på timebasis, når store opgaver i den tekniske afdeling presser sig på, eller der skal afvikles ferie. Der er naturligvis tidligere sagt behørigt farvel og tak til de nævnte medarbejdere for en stor indsats på og for Skals Skole/SFO, men herfra kan 2

3 denne tak ikke siges for tit. For Joans vedkommende er der naturligvis tale om et på gensyn! Der er ikke ansat nye lærere eller ny teknisk serviceassistent, hvilket skal tilskrives, at skolen igen-igen har været presset på den økonomiske tildeling (se afsnittet om økonomi længere nede i dette skrift). Vi har sådan set været heldige, at der netop var en naturlig afgang, svarende til 2 stillinger. Der blev også til sommerferien sagt farvel til pædagog og NLP-coach Jesper Rasmussen (JRA), fordi det landsdækkende forsøg på 6. årgang, som Jesper var en vigtig del af, stoppede ved skoleårets afslutning. Jesper Rasmussen fik også en stor tak og farvel med på vejen, inden både han og vi gik fra, men der skulle også her have været formuleret et på gensyn. Jesper ansættes nemlig i perioden fra efterårsferien til juleferien 2013, hvor han skal være en væsentlig del af en ekstraordinær pædagogisk indsats på 1. årgang. Så velkommen igen til dig, Jesper! Skals Skole/SFO har i lang tid været forskånet for langtidssygdom, men lærer Dorte Lyngsø Nielsen (DL) fik i begyndelsen af september 2013 konstateret brystkræft og blev umiddelbart herefter opereret. Dorte har netop påbegyndt et længere kemo- og strålingsbehandlingsforløb af forebyggende karakter. Som barselsvikar er ansat pædagog Pia Engbjerg Jensen (PEJ), som er en kendt person i indskolingen. Pia har tidligere været barselsvikar for en pædagog og har haft andre timer i SFO. Den seneste og dugfriske nyhed på personalefronten er, at lærer Thorbjørn Stjerne Mogensen (TM) har sidste arbejdsdag fredag før efterårsferien. Thorbjørn skal have adoptionsorlov og drager midt i uge 42 med sin kone, Tove, til den fjerne ø, Madagaskar, for at hente en dejlig datter på 1½ år. Det vordende forældrepar ønskes god rejse samt held og lykke med udflugtens formål. På gensyn efter årsskiftet! Som vikar er ansat journalist Martin Bækhøj (MAB), der er freelancer på TV2-Nord, men lige nu har orlov. Et stort velkommen til dig også, Martin! 3

4 Økonomi budget og regnskab følges pænt ad, men den økonomiske situation for Skals Skole/SFO er ikke prangende strategien er? Skolens økonomi er opdelt i to kasser, fordi der er tale om to politikområder. Skole og SFO er én økonomi, og SFO-klubben har en særskilt økonomi. Sidstnævnte er i smult vande, økonomisk set, og har til daglig hjemsted i Skals Multihus. Skole og Skolefritidsordning lider under, at ressourcetildelingsmodellen i Viborg Kommune simpelthen ikke passer til vores skolestørrelse og fordelingen af elever på årgangene. Der er en del andre skoler i Viborg, der er i samme situation, og det er en myte, at det skulle have noget at gøre med, at Skals Skole/SFO kæmper med gammel gæld! Da vi fik den økonomiske tildeling for 2013, manglede der ca kr., inden vi tænkte på, at vi faktisk var i gæld. Det er på denne baggrund, at ledelsen forsøgte at udvise rettidig omhu og reducere personalet med de førnævnte 2 årsværk. Skoleåret 2013/2014 måtte derfor planlægges med ministeriets minimumstimetal samt et budgetteret underskud på ca kr., svarende til ca. 2,6 % af den samlede økonomiske tildeling til skole og SFO. Det tilladte overtræk er på 3 %. I skrivende stund siger den økonomiske prognose for regnskabsåret 2013, at skole og SFO vil komme ud med et underskud på ca kr., svarende til ca. 2,4 %. Vi får således ikke ørerne i maskinen, men situationen er selvsagt uholdbar og den nuværende tildelingsmodel ubrugelig for os. Det er således en ringe trøst, at skole og SFO kom ind i 2012 med et underskud på ca kr. samt ud af 2013 med et underskud på et godt stykke under halvdelen af dette beløb. Det har været svært at mobilisere en ledelsesmæssig strategi på det økonomiske område, fordi tildelingsmodellen til stadighed ændres. Indtil videre har det hver gang været til ugunst for Skals Skole/SFO, når der er blevet justeret på modellen. Man kan håbe på, at det bliver bedre, når ressourcetildelingsmodellen for 2014 præsenteres, og det mest interessante er dog, hvad modellen kaster af sig! 4

5 Skolereformen og ressourcetildelingen til budget- og regnskabsåret 2014 fremtiden er spændende, udfordrende samt en anelse uvis Skolereformen har baggrund i et politisk forlig lige før sommerferien Dette forlig fik titlen Gør en god skole bedre et fagligt løft af Folkeskolen. Debatten om Skolereformen blev ikke så lidt forkludret af, at der parallelt med drøftelserne i Folketinget kørte en faglig kamp med en lockout af lærerne. Skolereformen har dels nogle målsætninger og dels nogle indsatsområder. Målene er næsten identiske med de mål, der bærer projekt Ny Nordisk Skole og lyder således: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De overordnede indsatsområder, der skal være med til at sikre målopfyldelse, er: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. De i indledningen nævnte 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune skal i begyndelsen af november måned aflevere deres mange forslag, spørgsmål og undringer til BU-forvaltningen. Derefter bliver disse input delt op i 3 bunker: En til de politiske beslutninger, en til forvaltningsmæssig igangsætning, og endelig en til udmøntning på den enkelte skole i Viborg Kommune. Intentionen er, at den sidstnævnte bunke bliver langt den største. Det betyder, at den lokale implementeringsproces, f.eks. på Skals Skole/SFO, kan begynde om- 5

6 kring 1. december 2013 og så bliver der for alvor travlt! Der kan stilles mange spørgsmål til Skolereformen (prøv selv), eksempelvis: Hvor lang bliver skoledagen for mit barn, der går i mellemgruppen? Hvordan bliver mit barn, der har særlige behov, udfordret? Hvem og hvordan sikres variationen i undervisning og aktiviteter? Hvorledes bliver mit barn, der har særlige forudsætninger, dygtigere? Hvordan indgår pædagoger og andre faggrupper i skolen? Hvorfor skal..? 6

7 Alle skolens forældre indbydes til oplæg og dialog om Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg 2014 i foråret 2014 skal der vælges én samlet bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg Skolebestyrelsen har halvårlige møder med skolens kontaktforældre. Møderne plejer at være placeret i henholdsvis november og april måned. I efteråret 2013 er det besluttet at indbyde hele forældregruppen på Skals Skole/SFO til møde. Det skyldes et par overordentligt vigtige emner, nemlig Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg Forældrene bedes derfor reservere følgende dato i kalenderen: Torsdag 14. november 2013 kl i kantinen. Skolereformen kan på dette tidspunkt begynde at få lokal indflydelse og gode råd til den egentlige udmøntning af loven/reformen på Skals Skole/SFO. Det er derfor vigtigt og påkrævet, at forældregruppen giver sig til kende og byder ind. Ledelsen arbejder lige nu på at finde en spændende oplægsholder, der kan udfordre forældre på den gængse opfattelse af, hvad en skole er og ikke mindst på hvordan der kan holdes skole. Det andet vigtige punkt denne aften er valget af den kommende skolebestyrelse. Valget finder sted i foråret 2014, hvor der holdes opstillingsmøde. Det nye er, at der dels skal vælges én bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg et fællesskab der er en realitet fra og med skoleåret 2014/ 2015 samt at der dels skal findes ud af, hvordan en sådan bestyrelse kan/skal sammensættes. Det er en del af den politiske beslutning vedrørende Skolereformen at beskrive en fremtidig skolebestyrelse, herunder dens størrelse, dens mandat, dens tidsmæssige udstrækning og så videre. 7

8 Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler status på fusionsprocessen Det fælles ledelsesteam, Skals/Ulbjerg, blev etableret 1. april 2012, og der er nu brugt ca. 1½ år på i samarbejde med personalet på de to skoler at få etableret et bæredygtigt og udviklende skolefællesskab for vore to skoler. Som nævnt ovenfor vælges der i foråret 2014 én fælles bestyrelse for skolefællesskabet. Fusionsprocessen er forløbet gnidningsfrit og er på en del områder gået hurtigere, end ledelsesteamet på forhånd havde forestillet sig. Begge skoler har meget at byde ind med, og synergien er til at få øje på. I skoleåret 2013/2014, der er det sidste inden Skolereformen, bliver der især arbejdet sammen omkring følgende områder: Implementeringen af TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) vedrørende børn i mistrivsel i aldersgruppen fra 6 10 år, altså i indskolingen. Elevplansarbejdet, herunder eventuel samkøring med TOPI. Faggruppesamarbejdet (MAT, ENG og IDR) og måske nye fagområder. Direkte kommunikation på LærerIntra mellem personalet på vore to skoler. Mødemæssigt samkvem (der er aftalt to fælles pædagogiske rådsmøder for hele personalet på de to skoler, bl.a. med temaet Psykisk arbejdsmiljø ). Materiale- og elevoverlevering mellem skolerne, Skals/Ulbjerg. Fælles emneuger, sociale arrangementer (børn/voksne) og måske fælles motionsdag. Klassebesøg og anden udveksling skolerne imellem. Kompetenceudvikling, Lær i egen praksis, fælles aktionslæringsforløb. Funktionsfællesskaber, f.eks. skolebibliotekarer, AKT-lærere, læsevejledere. Overgangen fra Ulbjerg Skole/SDI til Skals Skole/SFO. Samkvem de to bestyrelser imellem (der er aftalt 3 fællesmøder i 2013/2014). Det bliver spændende at lande processen til sommer, men mindst lige så spændende hvordan skolefællesskabet formelt set falder på plads. Dette bliver enten en politisk eller en forvaltningsmæssig beslutning, som nok først kommer på plads efter nytår, når det nye Byråd tiltræder. Den tid, den glæde så vi følger den proces- og tidsplan, der i sin tid blev lagt af ledelsesteamet og selvsagt i tæt samarbejde med personalet samt vore to bestyrelser. 8

9 Den fælles emneuge med den overordnede arbejdstitel, Innovation, er planlagt fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december 2013 Der har ikke været fælles emneuge på Skals Skole/SFO i ca. 1½ år på grund af den skrantende økonomi, men for et stykke tid siden blev det besluttet at gennemføre en fælles emneuge i efteråret Emneugen tager afsæt i begrebet innovation og gennemføres fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december At være innovativ et meget brugt udtryk for tiden i medierne betyder, at man finder på noget nyt, som har merværdi for andre end én selv. Den begrebsmæssige sammenhæng er fra kreativitet over innovation til entreprenørskab eller med andre ord fra NYT over NYTTIGT til NYT- TIGGJORT. Der er nedsat en arbejdsgruppe af lærere og elevrådsrepræsentanter, som skal fastlægge den overordnede ramme for emneugen. Der er kørt en kursuseftermiddag udi innovativ tænkning og konkrete undervisningsforløb med oplæg af vidende folk fra VIA. Eleverne opdeles i emneugen i en yngste gruppe, årgang, samt i en ældste gruppe, årgang. Den yngste gruppe arbejder ud fra et undervisningsmateriale kaldet Opfinderspirerne. Der ledes stadig efter en arbejdstitel til den ældste gruppe, men den skulle være lige op over. Den fælles emneuge fører til et idékatalog samt nogle modeller og opfindelser, som eleverne gerne vil præsentere for forældre og søskende. Dette sker i form af et Åbent Hus på skolen, tirsdag 3. december 2013 i tidsrummet kl Der vil senere komme en egentlig indbydelse til denne del af emneugen. Hvis man skal være rigtig innovativ, så må man ikke på forhånd have specifikt kendskab til, hvad der skal udvikles og nytænkes på. Omvendt skal man have en vis viden, hvis man skal kunne agere kreativt. Det handler derfor om at finde en god balance i tingene og i visse perioder leve med en oplevelse af kaos. Hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, så er det lige meget, hvem der render rundt med facitlisten! 9

10 Trafiksituationen omkring skolen, herunder cykelkulturen og nyt garagebyggeri bag indskolingens bygning, P II Skals Skole/SFO fik for et par år siden en trafikpolitik. Denne politik kan findes på skolens hjemmeside under handleplaner. Selve undervisningen i færdselslære (timeløst emne) finder sted i skolens respektive klasser og varetages af en lærer fra teamet. Skolen har også en færdselskontaktlærer, Kirsten Frederiksen (KF), som vejleder kollegerne i forhold til opgaven. KF og skoleinspektøren fører opsyn med elevernes samt de voksnes færden på og omkring skolen, hvad færdselskultur angår. Opsynet er særligt intensivt i ugerne efter, at eleverne har holdt ferie. I ugerne efter sommerferien viste opsynet, at eleverne stort set overholder de regler, der gælder, når man færdes i trafikken. Eleverne er i denne sammenhæng såkaldt bløde trafikanter. De voksne og især en del af bilisterne ser ud til kun at overholde hastighedsbegrænsning og STOP ved fodgængerfelter, hvis der står en voksen i krydset ved købmand Lund. Hvis den voksne ifører sig selvlysende vest, så har det en ekstra stor effekt på de voksne trafikanters hensynsfuldhed. Det ville være dejligt, hvis alle voksne agerede som rollemodeller i trafikken også uden opsyn! Det ville gavne såvel børnenes som medtrafikanternes sikkerhed. Cykelkulturen synes også at være nogenlunde. Der skal dog henstilles til, at der IKKE cykles på skolens område på skoledage i tidsrummet kl Der opstår mange farlige situationer, når børn i leg blandes med krydsende cyklister. I begyndelsen af uge 45 forventes byggeriet af et nyt garageanlæg bag P II at begynde. Garageanlægget skal bruges til opbevaring af Skolefritidsordningens rullende materiel, herunder mooncars. Det vil lette pædagogernes arbejdsvilkår og børnenes tilgængelighed til legerekvisitterne at få disse placeret i nærområdet. Når skolen kommer til muffen økonomisk forstås vil der i forlængelse af garagen blive bygget et cykelskur, så eleverne, der ankommer til skolen fra Ejstrupvej, undgår at skulle cykle på skolens matrikel. Eleverne må stadig ikke gå ind til og ud fra skolen via P-pladsen foran skolen på Gl. Skolevej, men skal benytte fortovet langs med cykelskuret. Denne regel er til for at undgå påkørsler af elever, når der bakkes på P-pladsen. På forhånd tak! 10

11 Opdaterede retningslinjer for arrangementer med overnatning på Skals Skole/SFO, mens principperne for ekskursioner, hytteture og lejrskoler m.v. er suspenderet Retningslinjerne er udarbejdet for at rammesætte de arrangementer, hvor forældre overtager en klasse / et hold med henblik på aktiviteter og eventuel overnatning efter endt undervisning. Retningslinjerne, der er vedtaget af skolebestyrelsen, er placeret på skolens hjemmeside samt på ForældreIntra. Projekt BYOD eleverne i udskolingen, årgang, opfordres til at medbringe egne digitale medier til brug i undervisningen Skolen har siden begyndelsen af juni måned samarbejdet med IT-afdelingen i Viborg Kommune omkring BYOD. Forkortelsen betyder på jævnt dansk, Bring Your Own Device, og oversættelsen kan ses i overskriften. Der er på nuværende tidspunkt etableret adgang til strøm og opladning af de elektroniske apparater for hver elev, og der er sket en væsentlig udvidelse af kapaciteten på det trådløse netværk. Der mangler blot at blive indkaldt til et fyraftensmøde for forældre og elever på 7. årgang. Denne indbydelse kommer efter efterårsferien, når endelig klarmelding lyder fra IT-folkene i Viborg. Elever, der ikke selv kan medbringe PC, får en computer stillet til rådighed af skolen. 11

12 Projekt TOPI Tidlig OPsporing og Indsats handler om, at børn i mistrivsel opdages tidligt, samt at der hurtigt etableres en tværfaglig og målrettet indsats Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. Sidste skoledag inden efterårsferien, fredag 11. oktober 2013, handler vanen tro om afviklingen af Skolernes Motionsdag. Denne dag møder alle skolens elever, årgang, fra kl t Skolernes Motionsdag må betragtes som en institution i skoleverdenen, og det er flere år siden, at nogen har sat spørgsmålstegn ved dens berettigelse. Med et øget fokus på bevægelse og læring, jf. en væsentlig del af grundlaget for Skolereformen, så er den nok kommet for at blive. Set herfra er det også en god måde at markere overgangen fra udendørs til indendørs idræt og bevægelse på det er jo som bekendt sommer i Skals fra påskeferien til efterårsferien! Der arbejdes i år med et særdeles kendt koncept med nogle få justeringer, og der bliver traditionen tro lagt mange kræfter og god fysik i denne dag fra elevernes side. I år har vi i hele uge 41 haft besøg af 4 udenlandske pædagogstuderende, der i en periode af deres uddannelse har læst på VIA i Viborg. Disse studerende har særligt fokus på pædagogik og bevægelse. Det er derfor en god måde at få dem sendt videre i verden på, at de oplever en motionsdag på Skals Skole/SFO. Det er ikke mange skolesystemer i verden, der har noget, der ligner. De 4 studerende kommer fra henholdsvis Tjekkiet, Rumænien (2 studerende) og Lithauen. Alle elever har fri kl , hvorefter den står på eventuel hjemkørsel og en velfortjent ferie. Der kører ikke senere busafgange på den lukkede rute (Midtbus). 12

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 1. Indledning Hermed skolebestyrelsens årsberetning for 2012 2013. I det efterfølgende er udvalgte emner fra bestyrelsens arbejde i det forgangne år omtalt god læselyst!

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af referaterne fra det ordinære møde 16/1 2012.

Referat. 1. Godkendelse af referaterne fra det ordinære møde 16/1 2012. 1 af 6 Skals Skole Referat mandag, den 6. februar 2012 Kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Mødeleder: Deltagere: Ordinært skolebestyrelsesmøde Charlotte Kuhr Jensen, Charlotte Kuhr Jensen Preben

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015

Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Månedsinformation Karup skole og SFO Februar og marts 2015 Siden sidst Kære forældre, elever og andre interesserede. Vi har igen valgt at slå to månedsinformationer sammen, da der ikke var så meget fyld

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere