Oktober ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!"

Transkript

1 Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets farvepragt i naturen!

2 Denne udgave har været annonceret til at udkomme i slutningen af august måned, men usikkerhed omkring en del væsentlige ting samt arbejdspres har udskudt udsendelsen, hvilket selvsagt skal beklages. Bedre sent end aldrig! Især arbejdet med implementeringen af Skolereformen har trukket tænder ud. Der har været nedsat 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune til at forberede denne proces. Mødevirksomheden har været intensiv, fordi en del af arbejdsgruppernes forslag skulle danne grundlag for Viborg Kommunes budget for Budgettet skal være helt færdigbehandlet og på plads i allerede i midten af oktober måned. Forældre og andre interesserede kan følge processen på Elevtallet og personalesituationen I skoleåret 2013/2014 har elevtallet hidtil ligget nogenlunde stabilt omkring 375, hvilket er præcist det elevtal, ledelsen sjussede sig frem til i det tidlige forår Det blev grundlaget for planlægningen af indeværende skoleår. I skrivende stund er der 2 elever, som flytter fra vores skoledistrikt og derfor overgår til anden skole. Til sommerferien 2013, altså pr. 31. juli 2013, blev lærergruppen reduceret med, hvad der svarer til 1½ lærerstilling, og med udgangen af april måned 2013 måtte vi sige farvel til en teknisk serviceassistent, svarende til ½ stilling. Der er således samlet set reduceret med 2 hele årsværk og alt sammen i form af naturlig afgang. Lærer Joan Møller Bartholomæussen (JM) har fået 2 års orlov, fordi hun er flyttet med sin familie til Dubai, hvor manden arbejder for et dansk selskab. Lærer og UU-vejleder Anne Monrad Laursen (AM) har forladt sin halve lærerstilling og er blevet fuldtids UU-vejleder fra og med 1. august Endelig er teknisk serviceassistent Børge Dalsgaard Nielsen (BØN) stoppet for at blive næsten fuldtids efterlønner. Børge bliver dog indskrevet på timebasis, når store opgaver i den tekniske afdeling presser sig på, eller der skal afvikles ferie. Der er naturligvis tidligere sagt behørigt farvel og tak til de nævnte medarbejdere for en stor indsats på og for Skals Skole/SFO, men herfra kan 2

3 denne tak ikke siges for tit. For Joans vedkommende er der naturligvis tale om et på gensyn! Der er ikke ansat nye lærere eller ny teknisk serviceassistent, hvilket skal tilskrives, at skolen igen-igen har været presset på den økonomiske tildeling (se afsnittet om økonomi længere nede i dette skrift). Vi har sådan set været heldige, at der netop var en naturlig afgang, svarende til 2 stillinger. Der blev også til sommerferien sagt farvel til pædagog og NLP-coach Jesper Rasmussen (JRA), fordi det landsdækkende forsøg på 6. årgang, som Jesper var en vigtig del af, stoppede ved skoleårets afslutning. Jesper Rasmussen fik også en stor tak og farvel med på vejen, inden både han og vi gik fra, men der skulle også her have været formuleret et på gensyn. Jesper ansættes nemlig i perioden fra efterårsferien til juleferien 2013, hvor han skal være en væsentlig del af en ekstraordinær pædagogisk indsats på 1. årgang. Så velkommen igen til dig, Jesper! Skals Skole/SFO har i lang tid været forskånet for langtidssygdom, men lærer Dorte Lyngsø Nielsen (DL) fik i begyndelsen af september 2013 konstateret brystkræft og blev umiddelbart herefter opereret. Dorte har netop påbegyndt et længere kemo- og strålingsbehandlingsforløb af forebyggende karakter. Som barselsvikar er ansat pædagog Pia Engbjerg Jensen (PEJ), som er en kendt person i indskolingen. Pia har tidligere været barselsvikar for en pædagog og har haft andre timer i SFO. Den seneste og dugfriske nyhed på personalefronten er, at lærer Thorbjørn Stjerne Mogensen (TM) har sidste arbejdsdag fredag før efterårsferien. Thorbjørn skal have adoptionsorlov og drager midt i uge 42 med sin kone, Tove, til den fjerne ø, Madagaskar, for at hente en dejlig datter på 1½ år. Det vordende forældrepar ønskes god rejse samt held og lykke med udflugtens formål. På gensyn efter årsskiftet! Som vikar er ansat journalist Martin Bækhøj (MAB), der er freelancer på TV2-Nord, men lige nu har orlov. Et stort velkommen til dig også, Martin! 3

4 Økonomi budget og regnskab følges pænt ad, men den økonomiske situation for Skals Skole/SFO er ikke prangende strategien er? Skolens økonomi er opdelt i to kasser, fordi der er tale om to politikområder. Skole og SFO er én økonomi, og SFO-klubben har en særskilt økonomi. Sidstnævnte er i smult vande, økonomisk set, og har til daglig hjemsted i Skals Multihus. Skole og Skolefritidsordning lider under, at ressourcetildelingsmodellen i Viborg Kommune simpelthen ikke passer til vores skolestørrelse og fordelingen af elever på årgangene. Der er en del andre skoler i Viborg, der er i samme situation, og det er en myte, at det skulle have noget at gøre med, at Skals Skole/SFO kæmper med gammel gæld! Da vi fik den økonomiske tildeling for 2013, manglede der ca kr., inden vi tænkte på, at vi faktisk var i gæld. Det er på denne baggrund, at ledelsen forsøgte at udvise rettidig omhu og reducere personalet med de førnævnte 2 årsværk. Skoleåret 2013/2014 måtte derfor planlægges med ministeriets minimumstimetal samt et budgetteret underskud på ca kr., svarende til ca. 2,6 % af den samlede økonomiske tildeling til skole og SFO. Det tilladte overtræk er på 3 %. I skrivende stund siger den økonomiske prognose for regnskabsåret 2013, at skole og SFO vil komme ud med et underskud på ca kr., svarende til ca. 2,4 %. Vi får således ikke ørerne i maskinen, men situationen er selvsagt uholdbar og den nuværende tildelingsmodel ubrugelig for os. Det er således en ringe trøst, at skole og SFO kom ind i 2012 med et underskud på ca kr. samt ud af 2013 med et underskud på et godt stykke under halvdelen af dette beløb. Det har været svært at mobilisere en ledelsesmæssig strategi på det økonomiske område, fordi tildelingsmodellen til stadighed ændres. Indtil videre har det hver gang været til ugunst for Skals Skole/SFO, når der er blevet justeret på modellen. Man kan håbe på, at det bliver bedre, når ressourcetildelingsmodellen for 2014 præsenteres, og det mest interessante er dog, hvad modellen kaster af sig! 4

5 Skolereformen og ressourcetildelingen til budget- og regnskabsåret 2014 fremtiden er spændende, udfordrende samt en anelse uvis Skolereformen har baggrund i et politisk forlig lige før sommerferien Dette forlig fik titlen Gør en god skole bedre et fagligt løft af Folkeskolen. Debatten om Skolereformen blev ikke så lidt forkludret af, at der parallelt med drøftelserne i Folketinget kørte en faglig kamp med en lockout af lærerne. Skolereformen har dels nogle målsætninger og dels nogle indsatsområder. Målene er næsten identiske med de mål, der bærer projekt Ny Nordisk Skole og lyder således: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De overordnede indsatsområder, der skal være med til at sikre målopfyldelse, er: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. De i indledningen nævnte 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune skal i begyndelsen af november måned aflevere deres mange forslag, spørgsmål og undringer til BU-forvaltningen. Derefter bliver disse input delt op i 3 bunker: En til de politiske beslutninger, en til forvaltningsmæssig igangsætning, og endelig en til udmøntning på den enkelte skole i Viborg Kommune. Intentionen er, at den sidstnævnte bunke bliver langt den største. Det betyder, at den lokale implementeringsproces, f.eks. på Skals Skole/SFO, kan begynde om- 5

6 kring 1. december 2013 og så bliver der for alvor travlt! Der kan stilles mange spørgsmål til Skolereformen (prøv selv), eksempelvis: Hvor lang bliver skoledagen for mit barn, der går i mellemgruppen? Hvordan bliver mit barn, der har særlige behov, udfordret? Hvem og hvordan sikres variationen i undervisning og aktiviteter? Hvorledes bliver mit barn, der har særlige forudsætninger, dygtigere? Hvordan indgår pædagoger og andre faggrupper i skolen? Hvorfor skal..? 6

7 Alle skolens forældre indbydes til oplæg og dialog om Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg 2014 i foråret 2014 skal der vælges én samlet bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg Skolebestyrelsen har halvårlige møder med skolens kontaktforældre. Møderne plejer at være placeret i henholdsvis november og april måned. I efteråret 2013 er det besluttet at indbyde hele forældregruppen på Skals Skole/SFO til møde. Det skyldes et par overordentligt vigtige emner, nemlig Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg Forældrene bedes derfor reservere følgende dato i kalenderen: Torsdag 14. november 2013 kl i kantinen. Skolereformen kan på dette tidspunkt begynde at få lokal indflydelse og gode råd til den egentlige udmøntning af loven/reformen på Skals Skole/SFO. Det er derfor vigtigt og påkrævet, at forældregruppen giver sig til kende og byder ind. Ledelsen arbejder lige nu på at finde en spændende oplægsholder, der kan udfordre forældre på den gængse opfattelse af, hvad en skole er og ikke mindst på hvordan der kan holdes skole. Det andet vigtige punkt denne aften er valget af den kommende skolebestyrelse. Valget finder sted i foråret 2014, hvor der holdes opstillingsmøde. Det nye er, at der dels skal vælges én bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg et fællesskab der er en realitet fra og med skoleåret 2014/ 2015 samt at der dels skal findes ud af, hvordan en sådan bestyrelse kan/skal sammensættes. Det er en del af den politiske beslutning vedrørende Skolereformen at beskrive en fremtidig skolebestyrelse, herunder dens størrelse, dens mandat, dens tidsmæssige udstrækning og så videre. 7

8 Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler status på fusionsprocessen Det fælles ledelsesteam, Skals/Ulbjerg, blev etableret 1. april 2012, og der er nu brugt ca. 1½ år på i samarbejde med personalet på de to skoler at få etableret et bæredygtigt og udviklende skolefællesskab for vore to skoler. Som nævnt ovenfor vælges der i foråret 2014 én fælles bestyrelse for skolefællesskabet. Fusionsprocessen er forløbet gnidningsfrit og er på en del områder gået hurtigere, end ledelsesteamet på forhånd havde forestillet sig. Begge skoler har meget at byde ind med, og synergien er til at få øje på. I skoleåret 2013/2014, der er det sidste inden Skolereformen, bliver der især arbejdet sammen omkring følgende områder: Implementeringen af TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) vedrørende børn i mistrivsel i aldersgruppen fra 6 10 år, altså i indskolingen. Elevplansarbejdet, herunder eventuel samkøring med TOPI. Faggruppesamarbejdet (MAT, ENG og IDR) og måske nye fagområder. Direkte kommunikation på LærerIntra mellem personalet på vore to skoler. Mødemæssigt samkvem (der er aftalt to fælles pædagogiske rådsmøder for hele personalet på de to skoler, bl.a. med temaet Psykisk arbejdsmiljø ). Materiale- og elevoverlevering mellem skolerne, Skals/Ulbjerg. Fælles emneuger, sociale arrangementer (børn/voksne) og måske fælles motionsdag. Klassebesøg og anden udveksling skolerne imellem. Kompetenceudvikling, Lær i egen praksis, fælles aktionslæringsforløb. Funktionsfællesskaber, f.eks. skolebibliotekarer, AKT-lærere, læsevejledere. Overgangen fra Ulbjerg Skole/SDI til Skals Skole/SFO. Samkvem de to bestyrelser imellem (der er aftalt 3 fællesmøder i 2013/2014). Det bliver spændende at lande processen til sommer, men mindst lige så spændende hvordan skolefællesskabet formelt set falder på plads. Dette bliver enten en politisk eller en forvaltningsmæssig beslutning, som nok først kommer på plads efter nytår, når det nye Byråd tiltræder. Den tid, den glæde så vi følger den proces- og tidsplan, der i sin tid blev lagt af ledelsesteamet og selvsagt i tæt samarbejde med personalet samt vore to bestyrelser. 8

9 Den fælles emneuge med den overordnede arbejdstitel, Innovation, er planlagt fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december 2013 Der har ikke været fælles emneuge på Skals Skole/SFO i ca. 1½ år på grund af den skrantende økonomi, men for et stykke tid siden blev det besluttet at gennemføre en fælles emneuge i efteråret Emneugen tager afsæt i begrebet innovation og gennemføres fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december At være innovativ et meget brugt udtryk for tiden i medierne betyder, at man finder på noget nyt, som har merværdi for andre end én selv. Den begrebsmæssige sammenhæng er fra kreativitet over innovation til entreprenørskab eller med andre ord fra NYT over NYTTIGT til NYT- TIGGJORT. Der er nedsat en arbejdsgruppe af lærere og elevrådsrepræsentanter, som skal fastlægge den overordnede ramme for emneugen. Der er kørt en kursuseftermiddag udi innovativ tænkning og konkrete undervisningsforløb med oplæg af vidende folk fra VIA. Eleverne opdeles i emneugen i en yngste gruppe, årgang, samt i en ældste gruppe, årgang. Den yngste gruppe arbejder ud fra et undervisningsmateriale kaldet Opfinderspirerne. Der ledes stadig efter en arbejdstitel til den ældste gruppe, men den skulle være lige op over. Den fælles emneuge fører til et idékatalog samt nogle modeller og opfindelser, som eleverne gerne vil præsentere for forældre og søskende. Dette sker i form af et Åbent Hus på skolen, tirsdag 3. december 2013 i tidsrummet kl Der vil senere komme en egentlig indbydelse til denne del af emneugen. Hvis man skal være rigtig innovativ, så må man ikke på forhånd have specifikt kendskab til, hvad der skal udvikles og nytænkes på. Omvendt skal man have en vis viden, hvis man skal kunne agere kreativt. Det handler derfor om at finde en god balance i tingene og i visse perioder leve med en oplevelse af kaos. Hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, så er det lige meget, hvem der render rundt med facitlisten! 9

10 Trafiksituationen omkring skolen, herunder cykelkulturen og nyt garagebyggeri bag indskolingens bygning, P II Skals Skole/SFO fik for et par år siden en trafikpolitik. Denne politik kan findes på skolens hjemmeside under handleplaner. Selve undervisningen i færdselslære (timeløst emne) finder sted i skolens respektive klasser og varetages af en lærer fra teamet. Skolen har også en færdselskontaktlærer, Kirsten Frederiksen (KF), som vejleder kollegerne i forhold til opgaven. KF og skoleinspektøren fører opsyn med elevernes samt de voksnes færden på og omkring skolen, hvad færdselskultur angår. Opsynet er særligt intensivt i ugerne efter, at eleverne har holdt ferie. I ugerne efter sommerferien viste opsynet, at eleverne stort set overholder de regler, der gælder, når man færdes i trafikken. Eleverne er i denne sammenhæng såkaldt bløde trafikanter. De voksne og især en del af bilisterne ser ud til kun at overholde hastighedsbegrænsning og STOP ved fodgængerfelter, hvis der står en voksen i krydset ved købmand Lund. Hvis den voksne ifører sig selvlysende vest, så har det en ekstra stor effekt på de voksne trafikanters hensynsfuldhed. Det ville være dejligt, hvis alle voksne agerede som rollemodeller i trafikken også uden opsyn! Det ville gavne såvel børnenes som medtrafikanternes sikkerhed. Cykelkulturen synes også at være nogenlunde. Der skal dog henstilles til, at der IKKE cykles på skolens område på skoledage i tidsrummet kl Der opstår mange farlige situationer, når børn i leg blandes med krydsende cyklister. I begyndelsen af uge 45 forventes byggeriet af et nyt garageanlæg bag P II at begynde. Garageanlægget skal bruges til opbevaring af Skolefritidsordningens rullende materiel, herunder mooncars. Det vil lette pædagogernes arbejdsvilkår og børnenes tilgængelighed til legerekvisitterne at få disse placeret i nærområdet. Når skolen kommer til muffen økonomisk forstås vil der i forlængelse af garagen blive bygget et cykelskur, så eleverne, der ankommer til skolen fra Ejstrupvej, undgår at skulle cykle på skolens matrikel. Eleverne må stadig ikke gå ind til og ud fra skolen via P-pladsen foran skolen på Gl. Skolevej, men skal benytte fortovet langs med cykelskuret. Denne regel er til for at undgå påkørsler af elever, når der bakkes på P-pladsen. På forhånd tak! 10

11 Opdaterede retningslinjer for arrangementer med overnatning på Skals Skole/SFO, mens principperne for ekskursioner, hytteture og lejrskoler m.v. er suspenderet Retningslinjerne er udarbejdet for at rammesætte de arrangementer, hvor forældre overtager en klasse / et hold med henblik på aktiviteter og eventuel overnatning efter endt undervisning. Retningslinjerne, der er vedtaget af skolebestyrelsen, er placeret på skolens hjemmeside samt på ForældreIntra. Projekt BYOD eleverne i udskolingen, årgang, opfordres til at medbringe egne digitale medier til brug i undervisningen Skolen har siden begyndelsen af juni måned samarbejdet med IT-afdelingen i Viborg Kommune omkring BYOD. Forkortelsen betyder på jævnt dansk, Bring Your Own Device, og oversættelsen kan ses i overskriften. Der er på nuværende tidspunkt etableret adgang til strøm og opladning af de elektroniske apparater for hver elev, og der er sket en væsentlig udvidelse af kapaciteten på det trådløse netværk. Der mangler blot at blive indkaldt til et fyraftensmøde for forældre og elever på 7. årgang. Denne indbydelse kommer efter efterårsferien, når endelig klarmelding lyder fra IT-folkene i Viborg. Elever, der ikke selv kan medbringe PC, får en computer stillet til rådighed af skolen. 11

12 Projekt TOPI Tidlig OPsporing og Indsats handler om, at børn i mistrivsel opdages tidligt, samt at der hurtigt etableres en tværfaglig og målrettet indsats Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. Sidste skoledag inden efterårsferien, fredag 11. oktober 2013, handler vanen tro om afviklingen af Skolernes Motionsdag. Denne dag møder alle skolens elever, årgang, fra kl t Skolernes Motionsdag må betragtes som en institution i skoleverdenen, og det er flere år siden, at nogen har sat spørgsmålstegn ved dens berettigelse. Med et øget fokus på bevægelse og læring, jf. en væsentlig del af grundlaget for Skolereformen, så er den nok kommet for at blive. Set herfra er det også en god måde at markere overgangen fra udendørs til indendørs idræt og bevægelse på det er jo som bekendt sommer i Skals fra påskeferien til efterårsferien! Der arbejdes i år med et særdeles kendt koncept med nogle få justeringer, og der bliver traditionen tro lagt mange kræfter og god fysik i denne dag fra elevernes side. I år har vi i hele uge 41 haft besøg af 4 udenlandske pædagogstuderende, der i en periode af deres uddannelse har læst på VIA i Viborg. Disse studerende har særligt fokus på pædagogik og bevægelse. Det er derfor en god måde at få dem sendt videre i verden på, at de oplever en motionsdag på Skals Skole/SFO. Det er ikke mange skolesystemer i verden, der har noget, der ligner. De 4 studerende kommer fra henholdsvis Tjekkiet, Rumænien (2 studerende) og Lithauen. Alle elever har fri kl , hvorefter den står på eventuel hjemkørsel og en velfortjent ferie. Der kører ikke senere busafgange på den lukkede rute (Midtbus). 12

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere