Oktober ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!"

Transkript

1 Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets farvepragt i naturen!

2 Denne udgave har været annonceret til at udkomme i slutningen af august måned, men usikkerhed omkring en del væsentlige ting samt arbejdspres har udskudt udsendelsen, hvilket selvsagt skal beklages. Bedre sent end aldrig! Især arbejdet med implementeringen af Skolereformen har trukket tænder ud. Der har været nedsat 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune til at forberede denne proces. Mødevirksomheden har været intensiv, fordi en del af arbejdsgruppernes forslag skulle danne grundlag for Viborg Kommunes budget for Budgettet skal være helt færdigbehandlet og på plads i allerede i midten af oktober måned. Forældre og andre interesserede kan følge processen på Elevtallet og personalesituationen I skoleåret 2013/2014 har elevtallet hidtil ligget nogenlunde stabilt omkring 375, hvilket er præcist det elevtal, ledelsen sjussede sig frem til i det tidlige forår Det blev grundlaget for planlægningen af indeværende skoleår. I skrivende stund er der 2 elever, som flytter fra vores skoledistrikt og derfor overgår til anden skole. Til sommerferien 2013, altså pr. 31. juli 2013, blev lærergruppen reduceret med, hvad der svarer til 1½ lærerstilling, og med udgangen af april måned 2013 måtte vi sige farvel til en teknisk serviceassistent, svarende til ½ stilling. Der er således samlet set reduceret med 2 hele årsværk og alt sammen i form af naturlig afgang. Lærer Joan Møller Bartholomæussen (JM) har fået 2 års orlov, fordi hun er flyttet med sin familie til Dubai, hvor manden arbejder for et dansk selskab. Lærer og UU-vejleder Anne Monrad Laursen (AM) har forladt sin halve lærerstilling og er blevet fuldtids UU-vejleder fra og med 1. august Endelig er teknisk serviceassistent Børge Dalsgaard Nielsen (BØN) stoppet for at blive næsten fuldtids efterlønner. Børge bliver dog indskrevet på timebasis, når store opgaver i den tekniske afdeling presser sig på, eller der skal afvikles ferie. Der er naturligvis tidligere sagt behørigt farvel og tak til de nævnte medarbejdere for en stor indsats på og for Skals Skole/SFO, men herfra kan 2

3 denne tak ikke siges for tit. For Joans vedkommende er der naturligvis tale om et på gensyn! Der er ikke ansat nye lærere eller ny teknisk serviceassistent, hvilket skal tilskrives, at skolen igen-igen har været presset på den økonomiske tildeling (se afsnittet om økonomi længere nede i dette skrift). Vi har sådan set været heldige, at der netop var en naturlig afgang, svarende til 2 stillinger. Der blev også til sommerferien sagt farvel til pædagog og NLP-coach Jesper Rasmussen (JRA), fordi det landsdækkende forsøg på 6. årgang, som Jesper var en vigtig del af, stoppede ved skoleårets afslutning. Jesper Rasmussen fik også en stor tak og farvel med på vejen, inden både han og vi gik fra, men der skulle også her have været formuleret et på gensyn. Jesper ansættes nemlig i perioden fra efterårsferien til juleferien 2013, hvor han skal være en væsentlig del af en ekstraordinær pædagogisk indsats på 1. årgang. Så velkommen igen til dig, Jesper! Skals Skole/SFO har i lang tid været forskånet for langtidssygdom, men lærer Dorte Lyngsø Nielsen (DL) fik i begyndelsen af september 2013 konstateret brystkræft og blev umiddelbart herefter opereret. Dorte har netop påbegyndt et længere kemo- og strålingsbehandlingsforløb af forebyggende karakter. Som barselsvikar er ansat pædagog Pia Engbjerg Jensen (PEJ), som er en kendt person i indskolingen. Pia har tidligere været barselsvikar for en pædagog og har haft andre timer i SFO. Den seneste og dugfriske nyhed på personalefronten er, at lærer Thorbjørn Stjerne Mogensen (TM) har sidste arbejdsdag fredag før efterårsferien. Thorbjørn skal have adoptionsorlov og drager midt i uge 42 med sin kone, Tove, til den fjerne ø, Madagaskar, for at hente en dejlig datter på 1½ år. Det vordende forældrepar ønskes god rejse samt held og lykke med udflugtens formål. På gensyn efter årsskiftet! Som vikar er ansat journalist Martin Bækhøj (MAB), der er freelancer på TV2-Nord, men lige nu har orlov. Et stort velkommen til dig også, Martin! 3

4 Økonomi budget og regnskab følges pænt ad, men den økonomiske situation for Skals Skole/SFO er ikke prangende strategien er? Skolens økonomi er opdelt i to kasser, fordi der er tale om to politikområder. Skole og SFO er én økonomi, og SFO-klubben har en særskilt økonomi. Sidstnævnte er i smult vande, økonomisk set, og har til daglig hjemsted i Skals Multihus. Skole og Skolefritidsordning lider under, at ressourcetildelingsmodellen i Viborg Kommune simpelthen ikke passer til vores skolestørrelse og fordelingen af elever på årgangene. Der er en del andre skoler i Viborg, der er i samme situation, og det er en myte, at det skulle have noget at gøre med, at Skals Skole/SFO kæmper med gammel gæld! Da vi fik den økonomiske tildeling for 2013, manglede der ca kr., inden vi tænkte på, at vi faktisk var i gæld. Det er på denne baggrund, at ledelsen forsøgte at udvise rettidig omhu og reducere personalet med de førnævnte 2 årsværk. Skoleåret 2013/2014 måtte derfor planlægges med ministeriets minimumstimetal samt et budgetteret underskud på ca kr., svarende til ca. 2,6 % af den samlede økonomiske tildeling til skole og SFO. Det tilladte overtræk er på 3 %. I skrivende stund siger den økonomiske prognose for regnskabsåret 2013, at skole og SFO vil komme ud med et underskud på ca kr., svarende til ca. 2,4 %. Vi får således ikke ørerne i maskinen, men situationen er selvsagt uholdbar og den nuværende tildelingsmodel ubrugelig for os. Det er således en ringe trøst, at skole og SFO kom ind i 2012 med et underskud på ca kr. samt ud af 2013 med et underskud på et godt stykke under halvdelen af dette beløb. Det har været svært at mobilisere en ledelsesmæssig strategi på det økonomiske område, fordi tildelingsmodellen til stadighed ændres. Indtil videre har det hver gang været til ugunst for Skals Skole/SFO, når der er blevet justeret på modellen. Man kan håbe på, at det bliver bedre, når ressourcetildelingsmodellen for 2014 præsenteres, og det mest interessante er dog, hvad modellen kaster af sig! 4

5 Skolereformen og ressourcetildelingen til budget- og regnskabsåret 2014 fremtiden er spændende, udfordrende samt en anelse uvis Skolereformen har baggrund i et politisk forlig lige før sommerferien Dette forlig fik titlen Gør en god skole bedre et fagligt løft af Folkeskolen. Debatten om Skolereformen blev ikke så lidt forkludret af, at der parallelt med drøftelserne i Folketinget kørte en faglig kamp med en lockout af lærerne. Skolereformen har dels nogle målsætninger og dels nogle indsatsområder. Målene er næsten identiske med de mål, der bærer projekt Ny Nordisk Skole og lyder således: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. De overordnede indsatsområder, der skal være med til at sikre målopfyldelse, er: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger. Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. De i indledningen nævnte 13 arbejdsgrupper i Viborg Kommune skal i begyndelsen af november måned aflevere deres mange forslag, spørgsmål og undringer til BU-forvaltningen. Derefter bliver disse input delt op i 3 bunker: En til de politiske beslutninger, en til forvaltningsmæssig igangsætning, og endelig en til udmøntning på den enkelte skole i Viborg Kommune. Intentionen er, at den sidstnævnte bunke bliver langt den største. Det betyder, at den lokale implementeringsproces, f.eks. på Skals Skole/SFO, kan begynde om- 5

6 kring 1. december 2013 og så bliver der for alvor travlt! Der kan stilles mange spørgsmål til Skolereformen (prøv selv), eksempelvis: Hvor lang bliver skoledagen for mit barn, der går i mellemgruppen? Hvordan bliver mit barn, der har særlige behov, udfordret? Hvem og hvordan sikres variationen i undervisning og aktiviteter? Hvorledes bliver mit barn, der har særlige forudsætninger, dygtigere? Hvordan indgår pædagoger og andre faggrupper i skolen? Hvorfor skal..? 6

7 Alle skolens forældre indbydes til oplæg og dialog om Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg 2014 i foråret 2014 skal der vælges én samlet bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg Skolebestyrelsen har halvårlige møder med skolens kontaktforældre. Møderne plejer at være placeret i henholdsvis november og april måned. I efteråret 2013 er det besluttet at indbyde hele forældregruppen på Skals Skole/SFO til møde. Det skyldes et par overordentligt vigtige emner, nemlig Skolereformen og Skolebestyrelsesvalg Forældrene bedes derfor reservere følgende dato i kalenderen: Torsdag 14. november 2013 kl i kantinen. Skolereformen kan på dette tidspunkt begynde at få lokal indflydelse og gode råd til den egentlige udmøntning af loven/reformen på Skals Skole/SFO. Det er derfor vigtigt og påkrævet, at forældregruppen giver sig til kende og byder ind. Ledelsen arbejder lige nu på at finde en spændende oplægsholder, der kan udfordre forældre på den gængse opfattelse af, hvad en skole er og ikke mindst på hvordan der kan holdes skole. Det andet vigtige punkt denne aften er valget af den kommende skolebestyrelse. Valget finder sted i foråret 2014, hvor der holdes opstillingsmøde. Det nye er, at der dels skal vælges én bestyrelse for skolefællesskabet, Skals/Ulbjerg et fællesskab der er en realitet fra og med skoleåret 2014/ 2015 samt at der dels skal findes ud af, hvordan en sådan bestyrelse kan/skal sammensættes. Det er en del af den politiske beslutning vedrørende Skolereformen at beskrive en fremtidig skolebestyrelse, herunder dens størrelse, dens mandat, dens tidsmæssige udstrækning og så videre. 7

8 Fælles ledelse for Skals og Ulbjerg skoler status på fusionsprocessen Det fælles ledelsesteam, Skals/Ulbjerg, blev etableret 1. april 2012, og der er nu brugt ca. 1½ år på i samarbejde med personalet på de to skoler at få etableret et bæredygtigt og udviklende skolefællesskab for vore to skoler. Som nævnt ovenfor vælges der i foråret 2014 én fælles bestyrelse for skolefællesskabet. Fusionsprocessen er forløbet gnidningsfrit og er på en del områder gået hurtigere, end ledelsesteamet på forhånd havde forestillet sig. Begge skoler har meget at byde ind med, og synergien er til at få øje på. I skoleåret 2013/2014, der er det sidste inden Skolereformen, bliver der især arbejdet sammen omkring følgende områder: Implementeringen af TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) vedrørende børn i mistrivsel i aldersgruppen fra 6 10 år, altså i indskolingen. Elevplansarbejdet, herunder eventuel samkøring med TOPI. Faggruppesamarbejdet (MAT, ENG og IDR) og måske nye fagområder. Direkte kommunikation på LærerIntra mellem personalet på vore to skoler. Mødemæssigt samkvem (der er aftalt to fælles pædagogiske rådsmøder for hele personalet på de to skoler, bl.a. med temaet Psykisk arbejdsmiljø ). Materiale- og elevoverlevering mellem skolerne, Skals/Ulbjerg. Fælles emneuger, sociale arrangementer (børn/voksne) og måske fælles motionsdag. Klassebesøg og anden udveksling skolerne imellem. Kompetenceudvikling, Lær i egen praksis, fælles aktionslæringsforløb. Funktionsfællesskaber, f.eks. skolebibliotekarer, AKT-lærere, læsevejledere. Overgangen fra Ulbjerg Skole/SDI til Skals Skole/SFO. Samkvem de to bestyrelser imellem (der er aftalt 3 fællesmøder i 2013/2014). Det bliver spændende at lande processen til sommer, men mindst lige så spændende hvordan skolefællesskabet formelt set falder på plads. Dette bliver enten en politisk eller en forvaltningsmæssig beslutning, som nok først kommer på plads efter nytår, når det nye Byråd tiltræder. Den tid, den glæde så vi følger den proces- og tidsplan, der i sin tid blev lagt af ledelsesteamet og selvsagt i tæt samarbejde med personalet samt vore to bestyrelser. 8

9 Den fælles emneuge med den overordnede arbejdstitel, Innovation, er planlagt fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december 2013 Der har ikke været fælles emneuge på Skals Skole/SFO i ca. 1½ år på grund af den skrantende økonomi, men for et stykke tid siden blev det besluttet at gennemføre en fælles emneuge i efteråret Emneugen tager afsæt i begrebet innovation og gennemføres fra onsdag 27. november til tirsdag 3. december At være innovativ et meget brugt udtryk for tiden i medierne betyder, at man finder på noget nyt, som har merværdi for andre end én selv. Den begrebsmæssige sammenhæng er fra kreativitet over innovation til entreprenørskab eller med andre ord fra NYT over NYTTIGT til NYT- TIGGJORT. Der er nedsat en arbejdsgruppe af lærere og elevrådsrepræsentanter, som skal fastlægge den overordnede ramme for emneugen. Der er kørt en kursuseftermiddag udi innovativ tænkning og konkrete undervisningsforløb med oplæg af vidende folk fra VIA. Eleverne opdeles i emneugen i en yngste gruppe, årgang, samt i en ældste gruppe, årgang. Den yngste gruppe arbejder ud fra et undervisningsmateriale kaldet Opfinderspirerne. Der ledes stadig efter en arbejdstitel til den ældste gruppe, men den skulle være lige op over. Den fælles emneuge fører til et idékatalog samt nogle modeller og opfindelser, som eleverne gerne vil præsentere for forældre og søskende. Dette sker i form af et Åbent Hus på skolen, tirsdag 3. december 2013 i tidsrummet kl Der vil senere komme en egentlig indbydelse til denne del af emneugen. Hvis man skal være rigtig innovativ, så må man ikke på forhånd have specifikt kendskab til, hvad der skal udvikles og nytænkes på. Omvendt skal man have en vis viden, hvis man skal kunne agere kreativt. Det handler derfor om at finde en god balance i tingene og i visse perioder leve med en oplevelse af kaos. Hvis vi ikke ved, hvor vi skal hen, så er det lige meget, hvem der render rundt med facitlisten! 9

10 Trafiksituationen omkring skolen, herunder cykelkulturen og nyt garagebyggeri bag indskolingens bygning, P II Skals Skole/SFO fik for et par år siden en trafikpolitik. Denne politik kan findes på skolens hjemmeside under handleplaner. Selve undervisningen i færdselslære (timeløst emne) finder sted i skolens respektive klasser og varetages af en lærer fra teamet. Skolen har også en færdselskontaktlærer, Kirsten Frederiksen (KF), som vejleder kollegerne i forhold til opgaven. KF og skoleinspektøren fører opsyn med elevernes samt de voksnes færden på og omkring skolen, hvad færdselskultur angår. Opsynet er særligt intensivt i ugerne efter, at eleverne har holdt ferie. I ugerne efter sommerferien viste opsynet, at eleverne stort set overholder de regler, der gælder, når man færdes i trafikken. Eleverne er i denne sammenhæng såkaldt bløde trafikanter. De voksne og især en del af bilisterne ser ud til kun at overholde hastighedsbegrænsning og STOP ved fodgængerfelter, hvis der står en voksen i krydset ved købmand Lund. Hvis den voksne ifører sig selvlysende vest, så har det en ekstra stor effekt på de voksne trafikanters hensynsfuldhed. Det ville være dejligt, hvis alle voksne agerede som rollemodeller i trafikken også uden opsyn! Det ville gavne såvel børnenes som medtrafikanternes sikkerhed. Cykelkulturen synes også at være nogenlunde. Der skal dog henstilles til, at der IKKE cykles på skolens område på skoledage i tidsrummet kl Der opstår mange farlige situationer, når børn i leg blandes med krydsende cyklister. I begyndelsen af uge 45 forventes byggeriet af et nyt garageanlæg bag P II at begynde. Garageanlægget skal bruges til opbevaring af Skolefritidsordningens rullende materiel, herunder mooncars. Det vil lette pædagogernes arbejdsvilkår og børnenes tilgængelighed til legerekvisitterne at få disse placeret i nærområdet. Når skolen kommer til muffen økonomisk forstås vil der i forlængelse af garagen blive bygget et cykelskur, så eleverne, der ankommer til skolen fra Ejstrupvej, undgår at skulle cykle på skolens matrikel. Eleverne må stadig ikke gå ind til og ud fra skolen via P-pladsen foran skolen på Gl. Skolevej, men skal benytte fortovet langs med cykelskuret. Denne regel er til for at undgå påkørsler af elever, når der bakkes på P-pladsen. På forhånd tak! 10

11 Opdaterede retningslinjer for arrangementer med overnatning på Skals Skole/SFO, mens principperne for ekskursioner, hytteture og lejrskoler m.v. er suspenderet Retningslinjerne er udarbejdet for at rammesætte de arrangementer, hvor forældre overtager en klasse / et hold med henblik på aktiviteter og eventuel overnatning efter endt undervisning. Retningslinjerne, der er vedtaget af skolebestyrelsen, er placeret på skolens hjemmeside samt på ForældreIntra. Projekt BYOD eleverne i udskolingen, årgang, opfordres til at medbringe egne digitale medier til brug i undervisningen Skolen har siden begyndelsen af juni måned samarbejdet med IT-afdelingen i Viborg Kommune omkring BYOD. Forkortelsen betyder på jævnt dansk, Bring Your Own Device, og oversættelsen kan ses i overskriften. Der er på nuværende tidspunkt etableret adgang til strøm og opladning af de elektroniske apparater for hver elev, og der er sket en væsentlig udvidelse af kapaciteten på det trådløse netværk. Der mangler blot at blive indkaldt til et fyraftensmøde for forældre og elever på 7. årgang. Denne indbydelse kommer efter efterårsferien, når endelig klarmelding lyder fra IT-folkene i Viborg. Elever, der ikke selv kan medbringe PC, får en computer stillet til rådighed af skolen. 11

12 Projekt TOPI Tidlig OPsporing og Indsats handler om, at børn i mistrivsel opdages tidligt, samt at der hurtigt etableres en tværfaglig og målrettet indsats Pædagoger og lærere i indskolingen på Skals Skole/SFO er netop nu ved at blive introduceret og uddannet i den systematik, som TOPI bygger på. I første omgang omfatter projektet aldersgruppen 0 10 år, men vil senere blive udvidet til også at medtage aldersgruppen år. Vores fokus er derfor indskolingen, årgang, altså aldersgruppen 6 10 år. Interesserede forældre kan læse alt om projekt TOPI på kommunens hjemmeside: Børn, unge og familier Tværgående indsatser TOPI. Sidste skoledag inden efterårsferien, fredag 11. oktober 2013, handler vanen tro om afviklingen af Skolernes Motionsdag. Denne dag møder alle skolens elever, årgang, fra kl t Skolernes Motionsdag må betragtes som en institution i skoleverdenen, og det er flere år siden, at nogen har sat spørgsmålstegn ved dens berettigelse. Med et øget fokus på bevægelse og læring, jf. en væsentlig del af grundlaget for Skolereformen, så er den nok kommet for at blive. Set herfra er det også en god måde at markere overgangen fra udendørs til indendørs idræt og bevægelse på det er jo som bekendt sommer i Skals fra påskeferien til efterårsferien! Der arbejdes i år med et særdeles kendt koncept med nogle få justeringer, og der bliver traditionen tro lagt mange kræfter og god fysik i denne dag fra elevernes side. I år har vi i hele uge 41 haft besøg af 4 udenlandske pædagogstuderende, der i en periode af deres uddannelse har læst på VIA i Viborg. Disse studerende har særligt fokus på pædagogik og bevægelse. Det er derfor en god måde at få dem sendt videre i verden på, at de oplever en motionsdag på Skals Skole/SFO. Det er ikke mange skolesystemer i verden, der har noget, der ligner. De 4 studerende kommer fra henholdsvis Tjekkiet, Rumænien (2 studerende) og Lithauen. Alle elever har fri kl , hvorefter den står på eventuel hjemkørsel og en velfortjent ferie. Der kører ikke senere busafgange på den lukkede rute (Midtbus). 12

Referat. torsdag, den 22. august 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor

Referat. torsdag, den 22. august 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor 1 af 7 Skals Skole Referat torsdag, den 22. august 2013 kl. 19.00 21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Referat. torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor

Referat. torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30. på skolens kontor 1 af 8 Skals Skole Referat torsdag, den 3. oktober 2013 kl. 19.00 21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Referat. torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30. på skolens kontor

Referat. torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30. på skolens kontor 1 af 5 Skals Skole Referat torsdag, den 7. marts 2013 kl. 19.00-21.30 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Referat. torsdag, den 13. juni 2013 kl på skolens kontor

Referat. torsdag, den 13. juni 2013 kl på skolens kontor 1 af 6 Skals Skole Referat torsdag, den 13. juni 2013 kl. 19.00 22.00 på skolens kontor Mødetype: Ordinært skolebestyrelsesmøde Mødeleder: Preben Dalsgaard Pedersen Deltagere: Preben Dalsgaard Pedersen

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 1. Indledning Hermed skolebestyrelsens årsberetning for 2012 2013. I det efterfølgende er udvalgte emner fra bestyrelsens arbejde i det forgangne år omtalt god læselyst!

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Hovslund Børneunivers er en fællesinstitution bestående af en dagplejeafdeling for de 0 3 årige, Børnehuset for de 3 6 årige og en SFO for de 6 10 årige. Udover dette består Hovslund

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale Dagsorden og referat Vedrørende: Skolebestyrelse Mødedato: 08.10.2013 kl. 20.00 Deltagere: Jens, Majken, Søren, Helle, HØ, JEN, ML, Ditte, Ayuub, Andreas, tla Afbud: Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi

Læs mere

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole.

Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Til børn og forældre i Bjerregrav Børnehus/Friskole. Den ene dag tager den anden. Lidt uhyggeligt. Inden vi får os set omkring, er endnu et skoleår gået. Og samtidig er vi dybt inde i planlægningen af

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret

BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret Sidste skoledag FØR ferien Første skoledag EFTER ferien BUSPLAN sidste dag før ferien BUSPLAN skoleåret 2009-10 Med dette lille hæfte med information om sidste skoledag før ferien, første skoledag efter

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013

Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013 Årsberetning for skolebestyrelsen 2012/2013 Et rigt program med stor variation i emnernes indhold har bestyrelsen haft i det forgangne skoleår. Der har været afholdt 10 møder idet mødet i april blev aflyst

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO

ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO December 2012 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR MED NYE FÆLLES OPLEVELSER - en hvid jul synes i skrivende stund

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2014 Siden sidst Kære elever, forældre og andre interesserede. Så nåede vi til dette skoleårs sidste månedsinformation. Når jeg ser tilbage på dette skoleår, har det

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Indhold. Medieret læring Læs om denne dynamiske tilgang til læring s. 1. Skolebestyrelsesvalg s.2 Hvordan kan du deltage i dit barns skole?

Indhold. Medieret læring Læs om denne dynamiske tilgang til læring s. 1. Skolebestyrelsesvalg s.2 Hvordan kan du deltage i dit barns skole? Nyhedsbrev Skoleåret 13-14 Nummer 8 Medieret læring....er læring set ud fra et dynamisk perspektiv, hvor udgangspunktet er en dynamisk forståelse af intelligensbegrebet. Her kigger man på eleven ud fra

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere