Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere"

Transkript

1 Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Målgrupper i projektet 3. Status og statistik 4. Metodeafsnit 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere 6. Perspektivering 1

2 1. Indledning. Husets værksteder, som i knap 40 år har været et åbent tilbud for en mangfoldighed af brugere (kunstnere, studerende, børn, unge, iværksættere og pensionister) i de forskellige værkstedsfunktioner træ, metal, grafisk værksted, kopi og storformatprint, serigrafi, tekstil, syning, keramik og formgivning, har også været rammen om dette 2-årige vejledningsprojekt med tilskud fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus. Projektet har tiltrukket 30 deltagere, som fordeler sig indenfor de overordnede målgrupper: unge uden uddannelse med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Voksne med behov for videreuddannelse og kompetenceafklaring. Sygedagpengemodtagere. Unge med behov for efterværn/mentorordning og netværk. For alle deltagere gælder det, at det rummelige og socialt inkluderende arbejdsmiljø på HUSET s værksteder, har været en løftestang for den enkeltes udviklingsmuligheder i fht. uddannelse og arbejde. Kombinationen af sparring med de tilknyttede værkstedsledere omkring faglighed, service og struktur og med vejlederne om job-og uddannelsesmuligheder, har fungeret godt og er en naturlig forlængelse af den måde hverdagen fungerer på værkstederne, hvor brugerne lærer efter hjælp til selvhjælp princippet. Huset s værksteder der for nylig er blevet virksomhedsoverdraget til driftsorganisationen for Godsbanen, Aarhus Kommune - et nyt kulturproduktionscenter, der åbner dørene for offentligheden den 30. marts i år i Skovgårdsgade, 8000 C, vil der fortsat være muligheder for projekter af lignende karakter. (mere herom i perspektiveringen sidst i evalueringen). Denne evaluering er et appendix til midtvejsevalueringen som beskrev baggrunden for projektet, de ressourcer der var til rådighed, de konkrete aktiviteter samt udvikling, faktorer og resultater beskrevet i en række case-stories. I denne evaluering lægges vægt på metoder, den interne organisering, roller og status samt perspektivering dvs. erfaringer fra projektet, der kan bruges i et fremtidigt projekt på Godsbanen. 2

3 2. Målgrupper: I Århus Kommunes beskæftigelsesplan for 2012, står der, at Jobcenteret står overfor en udfordring med at understøtte en udvikling, hvor arbejdsstyrken skal øges, hvor arbejdskraften skal opkvalificeres og hvor uddannelsesniveauet skal højnes yderligere i de kommende år. Strategien for at imødekomme udfordringerne vil derfor også i 2012 omfatte fire overordnede fokusområder: - ledige skal hurtigere tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes. - styrke hjælpen til ledige på kanten af arbejdsmarkedet dvs. færre borgere på permanent offentlig forsørgelse. - unge skal i uddannelse eller job. - flere indvandrere og efterkommere skal i job. Samtidig er der iværksat nye initiativer for at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, og i Aarhus Kommune er der en hensigt om at opfylde målsætningen i I den forbindelse har vi deltaget i en arbejdsgruppe i sommeren 2011, der omhandlede hvordan man kan styrke vejledningsindsatsen gennem et tættere samarbejde og en styrket indsats for de unge, der har behov for mere støtte, mentor og kontaktperson for at træffe de rigtige valg via et forslag om et vejledningshus, som måske mere er et netværk end et fysisk hus. Projektet Huset s værksteder har haft 30 deltagere tilknyttet i kortere eller længere forløb: Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år har udgjort ca. 55 %. Flere af dem har afbrudte uddannelsesforløb og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet bag sig grundet fysiske, psykiske og familiemæssige problematikker. Nogle af forløbene har generelt været af længere varighed, idet afklaring af psykiske problemer og ventetid på behandling hos ex. psykolog og psykiater, har fyldt meget. Valg og fravalg af uddannelse har været en løbende proces og været et match i fht. adgangskrav, ressourcer og begrænsninger. Ligesom RKV(realkompetencevurdering) spiller en væsentlig rolle for voksne med delvise uddannelser og arbejdserfaring i fht. Videre -og efteruddannelse, burde en lignende ordning etableres for unge. OCN Open College Network er et nyere arbejdsredskab til synliggørelse af unges uformelle kompetencer, som vil kunne bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse og på arbejdsmarkedet. En metode der bruges i eks. England og giver unge papir på det de lærer udenfor skolen, og måske især er nyttige for unge, der ikke går gymnasievejen og er mere indstillet på håndværksfag og servicefag. Gruppen af dagpengemodtagere i projektet udgjorde ca. 40 %, hvor job -og uddannelsesafklaring var målsætningen for en vejledningsindsats. Arbejdsløshed og ønsket om at få en kompetencegivende uddannelse/efteruddannelse er de væsentligste faktorer for at bruge RKV i afklarings- 3

4 processen. Flere har fået merit og dispensation i optagelse på ex. uddannelser som mediegrafiker og pædagog, fordi de havde relevant arbejdserfaring og grundlæggende kurser/enkeltfag. Ligeledes har rådgivning om iværksætteri, gjort det muligt for flere at få en levevej med en kombination af selvstændig virksomhed, undervisning eller salg af produkter. Den tredje gruppe i projektet er sygdagpengemodtagere ca., 5 % med forskellige behov, men først og fremmest muligheden for nedsat arbejdstid i perioder, og god tid til at afprøve sig selv efter oftest langvarig sygdom med stress og depression. Arbejdsmiljøet på Husets værksteder har kunnet give disse muligheder, idet arbejdstiden har kunnet deles mellem dage/aftener med både lukkede og åbne værksteder. Det kan godt være stressende at skulle være servicefunktion for mange brugere i åbningstiden, og det har været muligt at tilbyde mere stille stunder udenfor åbningstiden, hvor der samtidig også har været tilbud om vejledning og de gode snakke om hvordan det går. Den sidste gruppe som er unge, der har behov for mentor/efterværn rummes i de tre andre grupper, og har fordelt sig fra 1-6 måneder efter det egentlige forløb er afsluttet. 8 deltagere fortsætter i en forlængelse gennem anden aktør, hvor Huset s værksteder er underleverandør til FO s daghøjskole Gimle. Behov for et øget netværk opfyldes herigennem samt via det mere uformelle netværk, de selv har dannet på kryds og tværs med hinanden og med brugere af værkstederne. 4

5 3. Status og statistik. NAVN Forsørgelse Mål med afklaring Resultat A Sygedagpenge/ forrevalidering VP i 52 uger B Løntilskud i 13 uger C Løntilskud i 13 uger D Løntilskud i 12 mdr. E VP i 26 uger F VP i 26 uger. G VP i 13 uger. H Løntilskud i 5 mdr. på deltid Sygedagpenge Uddannelse og kreative kompetencer. Helbred: depression og stofskiftesygdom Jobsøgning samt afklaring om selvstændig virksomhed Har en uddannelse som grafisk trykker. Jobsøgning og uddannelsesafklaring. Har en uddannelse som smed. Omskoling til IT-support området, har en grunduddannelse, men mangler praktikplads Arbejdsevneafklaring, fleksjobafklaring. Afklaring om uddannelse. Komme sig efter depression. Uddannelsesafklaring. Har en udd. som webintegrator. Uddannelse som mediegrafiker. Jobsøgning. Studiestart på designteknologudd. Ålborg Universitet. SU. Ordinær ansættelse i butik samt selvstændig indenfor salg. Fået uddannelsesplads på SOSU-uddannelsen som sosu-assistent. Certificeringskurser der kan erstatte dele af ITsupportuddannelsen. Søger stadig praktikplads Ansat i fleksjob. Overgået til mentorordning. Søgt flg. uddannelser: Filmskolen - instruktør Medieskolen fotograf Teknisk Skole: tv-og medie-tilrettelægger. Optaget på Medieskolen som fotograf. Søger ind på Erhvervsakademiet på uddannelse som serviceøkonom. Optagelse efter 30 t. kursus i virksomhedsøkonomi. PT barsel. 2x 4 ugers VP i Arkitektfirma og web-firma. 6 ugers kursus i webdesign. Jobsøgende samt freelanceopgaver. 5

6 I Løntilskud i 10 mdr. J Løntilskud 13 uger K VP i 6 uger L Løntilskud i 4 mdr. M VP i 52 uger N VP i 13 uger R Søger lære-praktikplads som kontorassistent. Har HF og HGV. Jobsøgende. Opstart af selvstændig virksomhed Jobsøgende og udannelsesafklaring/rkv og efteruddannelse. Uddannelsesafklaring samt afklaring vedr. helbred henvisning til psykiater, hvor der var 6 mdr. ventetid. Uddannelsesafklaring samt afklaring vedr. helbred Fik en læreplads efter intensiv søgning i 1 år på et kontor i en Folkeskole. Ordinær ansættelse på selvejende institution samt kunstproduktion. Ophør pga. manglende fremmøde. Ordinær ansættelse i privat virksomhed. Afprøvning af jobmuligheder som teaterteknisk asssistent mhb. at søge uddannelsen i Bevilget revalidering til udd. Eksterne praktikforløb i Den Gamle By s værksteder samt et teater. Optaget på Aarhus Businessschool mhp færdiggørelse af butiksudd. VP i 52 uger O VP i 13 uger Uddannelsesafklaring Behandling P VP i 13 uger uddannelsesafklaring Startet på HF Q kontanthjælp Uddannelsesafklaring ordblindeafklaring Løntilskud 6 mdr. S VP i 8 uger T VP i 2 uger U VP i 2 uger Uddannelsesafklaring. Realkompetencevurdering ifht. mediegrafikerudd. Optaget på Peter Sabroes seminarium pr. 2/1-12. Praktik indtil da. Bevilget GVU 14 uger på mediegrafiker udd på Aarhus Tech. Vurderet til at tage uddannelsen på 14 uger. Samtidig etablering som selvstændig grafiker. Afprøvning på Opgang 2 s kontanthjælp Uddannelsesafklaring. Arbejdsprøvning. kreative værksteder. Uddannelsesafklaring I behandling for depression. Langtidssygemeldt. Arbejdsevneafklaring, uddannesesafklaring. Ophørt pga. sygdom. 6

7 V VP 36 uger W Løntilskud i 6 mdr. X VP i 13 uger Y 3 uger Z VP i 13 uger Æ VP i 13 uger Ø VP i 13 uger Å 5 uger AA VP i 13 uger AAA VP i 3 uger Uddannelsesafklaring herunder adgang til LVU. Helbred: depression. Behandling hos psykolog. Jobsøgning og uddannelsesafklaring. Starter i praktik som miljø- og landskabsingeniør mhp optagelse på udd. Overvejer realkompetencevurdering med henblik på uddannelse som receptionist. Uddannelsesafklaring Revalideringsberettiget visiteret til yderligere uddannelsesafklaring via FO- Gimle. Genganger, uddannelsesafklaring Sygemeldt. I behandling for depression. Uddannelsesafklaring Søger optagelse på Aarhus Tech som sceneteknikker med start 1/8-12. Hørehæmmet og med personlighedsforstyrrelse. Uddannelsesafklaring. Uddannelsesafklaring, motivation, fremmøde og stabilitet styrkes Praktik som SOSUhjælper mhb. på udd. Undersøger udd. indefor gartneri. Dygtig kunsthåndværker. Barsel Ledighedsydelse Fleksjobsøgning/mentor Ansat i fleksjob pr. ¼-12. Uddannelsesafklaring Dispensation og merit til pædagoguddannelsen på revalidering 2/1-12. Uddannelsesafklaring. Depression. Behandling for depression. Aftalen om fordeling af deltagere i projektet var efter aftale med Jobcenter Århus var 50/50. Fordelingen af deltagere på hhv. dagpenge (herunder sygedagpenge) og kontanthjælp har fordelt sig med ca. 45 % på dagpenge og 55 % på kontanthjælp. 30 personer deltog i et kortere eller længevarende forløb, hvor 1 person er repræsenteret i 2 forløb, det ene forløb med afklaring på sygedagpenge og det næste med tilknyttet mentor i fleksjobafklaring og jobsøgning. Resultaterne som kan læses i statistikken er: 4 deltagere er i ordinært job/selvstændig. 9 deltagere er påbegyndt almene uddannelsesforløb. 7

8 8 deltagere er på vej i uddannelse i løbet af forår og sommer (2012), og er stadig tilknyttet de to anker-kvinder i projektet gennem FO-Århus s forløb En indgang. 4 deltagere er enten jobsøgende eller på barsel. 5 deltagere er sygemeldte eller ophørte efter kort tid i projektet. (Resultaterne ligger tæt op af de forventede resultater i ansøgningen) 4. Metodeafsnit. Projektets metoder: I projektet har der været forskel på vejledning og afklaring af de deltagere, der har brug for faglig og individuel sparring ifht. kompetencer og uddannelsesmuligheder og den gruppe, der har brug for vejledning med fokus på helheden herunder helbred og netværk. Projektets overordnede metode ift. arbejdet med deltagerne tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang - Appreciative Inquiry anerkendende og værdsættende udforskning. En teori og metode udviklet af David Cooperrider og Suresh Srivasta i 1980 erne. I projektsammenhæng betyder det bl.a., at deltagerne mødes af medarbejderne med respekt for, at de gør det bedste de er i stand til i en given situation med de udfordringer, de hver især har. Men det betyder også, at medarbejderne med deres tilgang ser sig i stand til at inspirere og påvirke deltagernes afklaring og valg i retning af uddannelse og arbejde. Vejlederne har således fokus på samtaler om muligheder, at tale om, hvad der virker, skabe nye udsigter i et helhedsperspektiv, finde ressourcer, støtte og påvirke gennem spørgsmål og samtale og tale om drømme, ambitioner og lyster. Tilgangen er præget af ressourcesprog. Deltagerens problematikker kan være mangfoldige og dække over et stort spekter af det hele menneske. Det kan være helbredsproblemer somatiske såvel som psykiske. Det kan være bolig, netværk, økonomi, job, uddannelse, socialt, læsevanskeligheder, praktiske dagligdags problemer og meget andet. Relationsopbygning: For at arbejde med de deltagere, der har psykiske vanskeligheder er det afgørende, at der først og fremmest opbygges en tillidsfuld relation. Psykiske vanskeligheder overskygger oftest deltagerens øvrige problematikker som arbejdsløshed og uafklarethed. Nøgleordene i relationsopbygningen er: Klare rammer for de forskellige typer af vejledning. I relationsopbygningen lægges først og fremmest vægt på at skitsere rammerne for vejledningen meget tydeligt. Der sættes f.eks. ord på, at vejlederen har tavshedspligt, hvilke oplysninger, der vil fremgå og ikke fremgå af pågældendes journal - at oplysningerne skal være relevante for beskæftigelsessagen og ellers ikke må journaliseres. Det er først og fremmest vigtigt, for at deltageren kan føle sig tryg ved præcis hvem og hvad, der deles oplysninger med og om. Alle fortrolige samtaler afholdes i samtalerummet, så der er en tydelig forskel imellem at tale sammen i afdelingen om feks. praktiske oplysninger eller lignende og samtaler hvor deltageren har 8

9 behov for fortrolighed. Det er vejlederen, der sørger for at skelne imellem de 2 typer samtaler, så deltageren ikke oplever selv at skulle sætte grænsen. Dette for at vise deltageren respekt og omsorg for, at det kan være svært for deltageren selv at sætte grænsen. Gentagelser: Rammerne for vejledningen og de aftaler der er indgået gentages ofte med forskellige formuleringer. Dels for at vise deltageren, at vejlederen ikke har glemt, at der er oplysninger der er private og fortrolige, og dels fordi mange deltagere har haft depression og/eller stress hvilket påvirker hukommelsen. At blive mindet om rammerne kan derfor være tryghedsskabende. Synlighed og tilgængelighed: Vejlederen gør sig synlig i den afdeling, hvor deltageren er tilknyttet og viser derigennem tilgængelighed i forhold til spontane behov for samtaler. Samtidig stimulerer det relationen at se vejlederen ofte, og det giver vejlederen mulighed for at se forandringer i relationen. Eksempel: En yngre mand med ubehandlet depression. Han oplever sin situation som skamfuld, og har ikke fortalt andre end sagsbehandler, egen læge og vejleder om depressionen. Pågældende oplever den åbne tone på Huset omkring psykiske problemer som skræmmende og tryg på samme tid. Deltageren har svært ved at se vejlederen i øjnene pga. skamfølelsen: hun ved hvad jeg fejler!. Vejlederen oplever i løbet af de første 2-3 uger, at deltageren med sit kropssprog begynder at vise sig mere afslappet når hun dukker op i afdelingen, og hun kan efterhånden samtale med ham, uden at han kigger ned i gulvet. Det at vejleder og deltager konkret befinder sig på samme arbejdsplads giver vejlederen mulighed for at opleve deltageren I relation og samarbejde med kolleger og brugere hvilket giver et tydeligt og nuanceret billede af deltagerens I vejledningen sortereres deltagerens problematikker: - først efter art - siden inddeles problematikkerne efter i hvor høj grad de haster - hvilke der kræver overvejelse og research - og hvilke der er til at gå til. Vejlederens afsæt er deltagerens oplevelse af egne problematikker. Disse kortlægges systematisk under overskrifter som f. eks: Bolig Økonomi Helbred Uddannelse/erhverv Netværk Osv. 9

10 Deltageren beskriver sine problematikker indenfor overskrifterne, hvor meget det fylder, hvor meget det haster at arbejde med den pågældende problematik, deltagerens egen mulighed for at påvirke problematikken, andres mulighed for at påvirke problematikken osv. Der laves en handlerækkefølge. Rækkefølgen tager højde for, hvad der haster, og hvilke problematikker der er lige til at gå til - så de hurtigt kan fjernes fra den (lange) liste. Nogle af problematikkerne har en given deadline (typisk ventetid på behandling). Rækkefølgen danner grundlag for handleplanen: - Her og nu (til at gå til). - kræver research/overvejelse. - Det, der kan eller skal vente (der sættes tidsperspektiv på). Der kan sorteres fra og sættes nye på løbende. Nogle får et flueben, når de er løst. Problematikkerne og handleplanen skrives op enten på en liste eller på kort, 1 kort til hver problematik. Denne metode giver deltageren og vejlederen et overblik, og deltageren oplever sig taget alvorligt. Samtidig skabes der en eksternalisering af deltagerens problematikker, som er vigtig for at kunne agere - i modsætning til oplevelsen af, at problematikkerne fylder i en grad der gør deltageren handlingslammet. Idéen i eksternalisering er, at der sker en adskillelse af problemet fra personen: Problemet er problemet og personen er personen. Denne eksternaliseringsteknik kan i sig selv være utroligt frigørende, fordi problematikkerne ikke længere er identitetsskabende (jeg er (f.eks.) angst»), men i det eksternaliserende sprogbrug forstås angsten som noget magtfuldt udefrakommende, der angriber personen, og som det derfor er muligt at foretage handlinger imod. Personen er mere end problemet. Personen kommer derigennem til at opleve sig som agent i sit eget liv, som en aktør, der kan foretage anti-angsthandlinger (Narrativ metode bl.a. Michael White, Kort over narrative landskaber, 2008). Problematikkerne kan således virke mindre skræmmende eller uoverskuelige i det øjeblik, de tages ud af hovedet og kommer på papir. Nogle deltagere oplever på den måde, at de er i stand til at slippe bekymringen over en problematik, de ikke selv er herre over, i det øjeblik den er skrevet ned og klart defineret - praktisk og følelsesmæssigt. Det kan f. eks. være ventetid på behandling som kan ligge flere måneder fremme, og som kan overskygge alt, hvad deltageren ellers har af problematikker og ressourcer. Metoden er således velegnet, når der skal arbejdes med deltagerens ressourcer og kompetencer i et fremadrettet sigte. I vejledningssamtalerne benyttes (med inspiration fra Karl Tomm): Cirkulære spørgsmål, der stilles ud fra en sammenhæng. Simple spørgsmål lineære og strategiske. Komplekse spørgsmål cirkulærer og refleksive. Der er mulighed for at fordybe sig uden samtidig at skulle handle. Tid til at komme sig. 10

11 Vejlederne har ikke patent på sandheden. Samtidig forstyrres deltagerne med spørgsmål eller betragtninger fra nye vinkler eller undren og snakke om drømmescenarier (Udvikling er at blive forstyrret i sin dagligdag). Vejlederne tager hånd om den proces deltageren går igennem i forløbet. Andre kodeord i vejledningen: Læring: Voksnes behov for læring udspringer ofte af et opstået behov, en opgave eller en livssituation, hvor der er sket en begivenhed enten på grund af sygdom eller andre personlige problematikker. Der kan også være tale om generhvervelse af færdigheder efter sygdom. Selvrealisering er en mere målrettet motivationsfaktor for voksne i en lærings-og afklaringsproces, end det er for unge og børn. De sociale faktorer og behovet for anerkendelse er et væsentligt element i processen. Det at vi kan noget, ved noget og lærer noget nyt og dermed får mulighed for at realisere nogle af de drømme vi har hver især, kan være den motivationsfaktor der skal til for forandringer i livet. Voksne er ligeledes orienteret mod udviklingen af kompetencer, både sociale kompetencer og faglige færdigheder. Noget der kan omsættes til handling umiddelbart og bane vej til uddannelse, omskoling og arbejde. Læringsmiljøet er trygt og rummeligt. Den medlæring (Voksnes læreprocesser s. 144) der sker, er en læring der ligger udover den faglige og den planlagte. Det er den emotionelle læring der foregår i et positivt miljø, vor respekt og anerkendelse for den enkeltes indsats er den væsentligste faktor og en del af den uformelle kontrakt mellem den enkelte deltager og arbejdspladsen. Deltageren støttes i nyorientering, generhvervelse af færdigheder og erkendelse feks efter længere tids sygdom (i tråd med Recovery). Arbejdsfællesskaber og sociale netværk: Der pejles i vejledningen på: Refleksioner på opførsel, evne til at samarbejde, servicere, komme til tiden, tage ansvar, undersøge muligheder, ressourcer og begrænsninger. Enhver får lov at tænke, prøve af og handle ud fra egne præmisser og ressourcer. Udvikling og ændringer i arbejdsperspektivet sker i samarbejde med værkstedslederen og vejlederen. Værkstedslederne er gode til at inkludere deltagerne i planlægningen af arbejdet, oplæring i faglighed og god service til brugerne. Desuden mulighed for selv at dygtiggøre sig indenfor et eller flere fagområder. Deltagerne er en del af teamet, og føler sig respekteret som mennesker. Værkstedslederne har mange års erfaring med, at læring etableres ud fra den enkeltes ønsker, ressourcer og relevans i fht. hvor de står og hvad de skal bruge det til. Realkompetencevurdering: 11

12 Målgruppen af dagpengemodtagere der har brug for en afklaring af job-og især uddannelsesmuligheder grundet længerevarende ledighed, begrænset periode med dagpenge og manglende overblik over muligheder for uddannelse og efteruddannelse. Her spiller muligheden for at få lavet en RKV (realkompetencevurdering) en væsentlig rolle. Eks. en unge kvinde i starten af 30érne og mor til 3 børn, som har arbejdet som grafisk designer og underviser i fag som anvendelse af de digitale medier, udtrykte ved optagelsessamtalen bekymring for, at det var svært at få et arbejde som ufaglært. Derfor bestod hendes forløb i vejledningsprojektet af en kortlægning af de mange kompetencer hun havde fra arbejdsmarkedet og en masse grafiske kurser. Via vejledningssamtaler og afklaring i de planlagte gruppeforløb om uddannelsesvejledning, ansøgte hun om optagelse på mediegrafikeruddannelsen på Århus Tech. 3 ugers prøver og testning mundede ud i en RKV og en ansøgning til Jobcenter Århus om bevilling af en GVU, da det var muligt at tage uddannelsen på 14 uger i stedet for de normerede 4 år, da hun fik merit for resten. Ved afslutning af vejledningsforløbet besluttede hun desuden at starte op som selvstændig grafiker, da hun har et godt fagligt netværk og har deltaget i kurser på Start og Vækst i fht. forretningsplan, regnskaber og jura. 5. Intern organisering og samarbejde. Interviewguide med værkstedslederne: Bjørn, Karen, Eivind 1. Hvordan oplever du vejledningen i forhold til din dagligdag på værkstedet? 2. Ser du en forskel for de korttidsansatte? Hvilke? 3. Fordele og ulemper ved at have en vejleder tilknyttet? 4. Har vejledningsindsatsen levet op til dine forventninger; hvorfor/hvorfor ikke? Samarbejde mellem værkstedsleder og vejleder: 1. Hvordan synes du samarbejdet overordnet har fungeret? 2. Har samarbejdet levet op til forventningerne? 3. Har samarbejdet levet op til behovet? 4. Har du forslag til hvordan samarbejdet fremadrettet kunne foregå? Karen: Karen er ansat i 14 timer om ugen som leder af Husets information. Hun synes overordnet det har været godt og positivt med projektet. Deltagerne har ikke bare flanderet rundt, men har haft faste personer at gå til. Det har været trygt at kunne sende 12

13 deltagerne videre til vejlederen med spørgsmål og vide, at vejlederen har forudsætningerne for at hjælpe. Projektet har været helt nødvendigt for at deltagerne har kunnet gennemføre at møde op og komme videre i deres liv. Sparring med vejlederne har været godt. Karen har kunnet stille spørgsmål eller bekymringer om deltagerne, og så har vejlederne kunnet hjælpe. Det har været fint at være fysik placeret tæt på vejledernes kontor (dør om dør). Nogen gange har vejlederne ikke tid, men så er det nemt at komme igen. For de korttidsansatte har projektet betydet meget mindre panik og en lettelse, at vejlederne har taget sig f.eks. af sagsbehandlere og breve, der er svære at forstå og regler og det er så svært at komme igennem på telefonen. Det brugte de masser af tid på før i de enkelte værksteder. Meget beroligende. Meget personlig vejledning. Karen håber projektet kommer med på Godsbanen hurtigt. Det er jo en fordel som arbejdsplads. Deltagerne kan jo yde en stor indsats, fordi vejlederen tager sig af alt det svære. Og det giver også plads til forskellighed og rummelighed som også er rigtig vigtigt også for brugerne Karen havde ingen forventninger til projektet. Ruth var jo i gang med at vejlede, så hun havde ikke tænkt over hvilken forskel det betød, men blev positiv overrasket. Det har været godt med flydende rammer, for der har været nem tilgængelighed til vejlederne. Vejlederne er også selv meget opsøgende i forhold til deltagerne, og det er rigtig godt. Det er vigtigt, at vejlederne er mennesker, og ikke superduper totalt overskudsagtige heltinder med evigt overskud der altid har tid og svar på rede hånd. Det er godt for deltagerne at de også kan spejle sig i vejlederne. At se de kan have travlt. Eller være forkølede. Eller sige det ved jeg ikke, det skal jeg lige undersøge. Fremadrettet vil det være godt hvis det ikke er et projekt, men noget som er fast. Det vil give tryghed både for hende og for de korttidsansatte. Bjørn: Værkstedsleder på atelieret. 15 timer pr. uge. Det har været rart og trygt at Gitte og Ruth har været der. Det har gjort, at de korttidsansatte har kunnet møde op og yde en god indsats på værkstedet. Fordi de har følt sig trygge og har haft nogen at gå til. Jeg har jo ikke så mange timer, så de kan godt føle sig lidt alene ellers. Eller at det er et stort ansvar. Jeg synes det har været en aflastning for mig som værkstedsleder, for der er nok at se til bare med det. Og vejledning og afklaring tager jo tid. Og så alt det der med det offentlige. Det har Ruth og Gitte jo klaret. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været faste møder med os der har deltagere på værkstederne. Ligesom medarbejdermøderne. Jeg har været meget tilfreds med indsatsen fra Ruth og Gitte og samarbejdet. Jeg synes det er vigtigt at projektet flytter med på Godsbanen. Vigtigt for de korttidsansatte, så de kan klare sig. Ejvind: leder af træværkstedet igennem 32 år. 30 timer om ugen. 3 af deltagerne har været tilknyttet træværkstedet og Ejvind, og 2 af dem i en længere periode. 13

14 Formålet har været at oplære dem i brugen af maskiner og værktøj, hjælpe dem med at tegne og lave eks. et møbel/et projekt, oplæring i servicering af de mange brugere der benytter værkstedet samt naturligvis tage del i udviklingssnakkene vedr. deltagernes muligheder indenfor faget og de personlige/psykiske barrierer der også har været. Ejvind synes der har været en god sparring i fht. den kontrakt og plan der var lagt for forløbet, og også i samtaler både med deltagere og vejledere. Ejvind er vant til at have praktikanter og korttidsansatte på værkstedet. Han er også vant til at stå til rådighed med råd og vejledning, og har god sans for at opmuntre og bakke op, så der både er plads til personlig som faglig udvikling. Han er god til at give plads og også fastholde de unge i de aftaler de laver mht. opgaver, ansvar og mødetider. I starten af et forløb har der både været mulighed for nedsat tid på værkstedet i åbningstiden, og for at lave egne projekter sammen med Ejvind på andre tidspunkter end i åbningstiden, og selv de vildeste og mest kreative projekter er blevet omsat fra idé til produkt. Ejvind har også sørget for at der ikke har været for mange idéer og projekter i gang ad gangen, samt hjulpet dem med engang imellem at sige fra overfor andres projekter. For der har ikke manglet henvendelser fra både kollegaer og venner, om ting de gerne vil have lavet eller repareret. Ejvind har været glad for sparring med vejlederne og kunne godt have ønsket sig bedre muligheder for 3-partssamtaler (deltager, vejleder og værkstedsleder) end der har været plads og tid til. Det gør virkelig en forskel i samarbejdet med den unge, når barrierer og udviklingsmuligheder bliver drøftet, og er med til at løse op for evt. konflikter. Træværkstedet er et sted med mange brugere, for lidt plads og et vist støjniveau. Det kan godt opleves som vældig hektisk især hen under aftenstid og når der er projektuger for Arkitektskolens elever, og det har derfor været vigtigt at sørge for både tid med og uden brugere. Ejvind kunne i situationer godt ønske, at der var mere tid til at gå ind i konkrete situationer, i det øjeblik et problem eller en situation opstod, hvor der var brug for en god snak, men i perioder har der været meget travlt og for få medarbejderressourcer til rådighed. Det er vigtigt at tage snakken med det samme og ikke vente til næste dag, og i det hele taget have lidt mere tid til udviklingssnakke og møder om den enkeltes muligheder for projekter og uddannelse slutter Ejvind af. I fremtiden vil Ejvind rigtig gerne være med til at løfte opgaven med flere unge tilknyttet værkstedet i form af virksomheds- og uddannelsespraktikker. Både unge der har sociale og psykiske problemer samt de kreative unge der ikke vælger en ordinær uddannelse, ville være oplagte målgrupper for det nye værksted på Godsbanen. Eksterne samarbejdspartnere: Projektets følgegruppe og det gode samarbejde med denne er beskrevet i midtvejsevalueringen. Der har ikke været væsentlige ændringer siden. Samarbejdet mellem vejlederne og deltagernes sagsbehandlere har været positivt og udbytterigt. Sagsbehandlerne har ydet god sparring i forhold til deltagernes muligheder og begrænsninger. Flere deltagere har haft mulighed for at få lovgrundlaget for feks revalidering eller førtidspension 14

15 gennemgået af deres sagsbehandler her på Huset i trygge rammer sammen med vejlederen. Dette har sikret optimal forståelse af egen situation og muligheder og mulighed for at diskutere oplysningerne igennem med vejlederen efterfølgende. Sagsbehandlerne er blevet inviteret til møder med deltagerne og vejlederen her på stedet, og har på den måde fået god indsigt i deltagerens hverdag og udvikling. Deltageren har oplevet møderne som tryggere end på forvaltningens kontorer og har bedre kunnet formidle sin situation og planer fordi de har følt sig på hjemmebane. Projektet har benyttet en række eksterne praktiksteder, og har haft et godt samarbejde med kontaktpersoner derfra. Praktikstederne har ydet en god og stabil indsats for deltagerne, og har med interesse og energi indgået i det overordnede mål: at hjælpe deltagerne videre i deres liv mod selvforsørgelse. Praktikstederne har udvist stor ansvarlighed i forhold til deltagerne og deltagerne har haft stort udbytte af ordningen både fagligt og personligt. 6. Perspektivering. Nu hvor projekt Husets værksteder er afsluttet - med tak for et godt samarbejde til kollegaer, deltagere, sparringspartnere, Århus Jobcenter og til Det Lokale Beskæftigelsesråd, ønsker vi at videreudvikle den indsats og de muligheder projektet har givet for en række deltagere. I den nærmeste fremtid hvor værkstederne flytter sammen med en del af det øvrige kulturliv på Godsbanen i Skovgårdsgade 8000 C, er vi i færd med at planlægge og indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Århus om at etablere et virksomhedscenter for et antal unge, der i kortere eller længere perioder kan blive tilknyttet et værksted, caféen, bookingen, bygningstilsynet eller en åben scene, og sideløbende hermed blive afklaret om mulighederne for job eller uddannelse. Kulturelle kompetencer. Visionen med produktionscentret Godsbanen er at skabe et sted, hvor produktionen af kunst står øverst på dagsordenen. Det skal være et sted, hvor alle aktører inden for og i spændingsfeltet mellem kunstarterne scenekunst, billedkunst og litteratur får de bedst tænkelige vilkår for at skabe og videreudvikle deres kunst. Produktionscentret skal med andre ord være med til at stimulere og udvikle de kunstneriske arbejdsprocesser og tværkunstneriske produktioner, ligesom det også skal styrke den kulturelle grundforskning. Derudover er det også et vigtigt mål, at produktionscentret skal underbygge de kulturelle fødekæder og danne ramme for læringsmiljøer og talentudvikling, så både etablerede kunstnere og vækstlaget kan drage nytte af det nye center. (fra visioner for Godsbanen Der er lagt op til samarbejde på tværs af fag, professionel/vækstlag og i fht. erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. Muligheder for praktikpladser, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og forsøg med nye uddannelsesinitiativer. Projektet har i sin helhed fungeret rigtig godt både for deltagere og medarbejdere, og vil ligeledes være et oplagt projekt som en del og et appendix til Godsbanen s mange arbejdsområder og udviklingsmuligheder. 15

16 Vi oplever at mange unge, der enten har afbrudte uddannelsesforløb eller ikke er kommet i gang med en uddannelse, har behov for at blive afklaret i et anderledes og mere rummeligt miljø, hvor der er bedre muligheder for at udvikle sig kreativt, indenfor håndværk, digitale medier, iværksætteri eller service, før de kan beslutte sig for job og uddannelse. Samtidig kan det også være unge med sprogproblemer, med sociale, psykiske og fysiske problematikker, der har brug for en længere periode, hvor anerkendelse og respekt fra en fast kontaktperson/vejleder spiller en rolle i et mere fleksibelt forløb med afsæt i ønsker, ressourcer og faglighed. Vi følger nøje med i tankerne fra både Undervisningsminister Christine Antorini om en flexuddannelse for unge i tråd med nogle af erfaringerne fra den for længst nedlagte Fri Ungdomsudannelse, og i mere lokalt forankrede initiativer med Århus Kommunes handlingsplan om 95 %-målsætningen (95 % skal have en ungdomsuddannelse i 2013). I flexuddannelsen er der måske mere fokus på de unge, der har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse, end de unge der enten er kreative eller er iværksættere. For alle tre grupper gælder det, at der mangler muligheder for udvikling af kompetencer og færdigheder, for at kunne tilfredsstille deres behov og ønske om at tage del i arbejds-og uddannelseslivet, på lige fod med andre unge. Man kan ikke kun tale om ressourcestærke eller ressourcesvage unge, men om unge der har brug for noget andet: Anerkendelse, noget der kan erstatte dårlige skoleoplevelser, noget der kan stimulere lysten til eksperimenter, mulighed for iværksætteri og for at træffe valg og fravalg vedr. uddannelse gennem sparring med en fagperson, en vejleder og prøve sit eget projekt af. Det vi ikke har nået i projektet. Fyraftensmøde om læringsstile, men vi anvender det i praksis og har valgt at prioritere, så tid og økonomi er blevet brugt til den mere interne udvikling medarbejderne imellem til møder, udvikling af metoder. 16

17 Tak til: HUSET s medarbejdere Deltagerne Helle Keblovszki, afdelingsleder for virksomhedskonsulenterne Ellen Pedersen, sekretariatsleder 17

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed

Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Indsatser på tværs af beskæftigelse og sundhed Job- og borgerservicechef Michael Maaløe Silkeborg Kommune 1 Krav til alle niveauer Niveau Politisk Organisation Ledelse Faglig Drift vilje og investering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel

Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel Alle har ret til et arbejdsliv Sammen kan vi gøre en forskel MØD HKI Alle har ret til et arbejdsliv, også dig Hos HKI hjælper vi mennesker, der har brug for en håndsrækning for at komme i arbejde. Nogle

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere