Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere"

Transkript

1 Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Målgrupper i projektet 3. Status og statistik 4. Metodeafsnit 5. Intern organisering og samarbejde/eksterne samarbejdspartnere 6. Perspektivering 1

2 1. Indledning. Husets værksteder, som i knap 40 år har været et åbent tilbud for en mangfoldighed af brugere (kunstnere, studerende, børn, unge, iværksættere og pensionister) i de forskellige værkstedsfunktioner træ, metal, grafisk værksted, kopi og storformatprint, serigrafi, tekstil, syning, keramik og formgivning, har også været rammen om dette 2-årige vejledningsprojekt med tilskud fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus. Projektet har tiltrukket 30 deltagere, som fordeler sig indenfor de overordnede målgrupper: unge uden uddannelse med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Voksne med behov for videreuddannelse og kompetenceafklaring. Sygedagpengemodtagere. Unge med behov for efterværn/mentorordning og netværk. For alle deltagere gælder det, at det rummelige og socialt inkluderende arbejdsmiljø på HUSET s værksteder, har været en løftestang for den enkeltes udviklingsmuligheder i fht. uddannelse og arbejde. Kombinationen af sparring med de tilknyttede værkstedsledere omkring faglighed, service og struktur og med vejlederne om job-og uddannelsesmuligheder, har fungeret godt og er en naturlig forlængelse af den måde hverdagen fungerer på værkstederne, hvor brugerne lærer efter hjælp til selvhjælp princippet. Huset s værksteder der for nylig er blevet virksomhedsoverdraget til driftsorganisationen for Godsbanen, Aarhus Kommune - et nyt kulturproduktionscenter, der åbner dørene for offentligheden den 30. marts i år i Skovgårdsgade, 8000 C, vil der fortsat være muligheder for projekter af lignende karakter. (mere herom i perspektiveringen sidst i evalueringen). Denne evaluering er et appendix til midtvejsevalueringen som beskrev baggrunden for projektet, de ressourcer der var til rådighed, de konkrete aktiviteter samt udvikling, faktorer og resultater beskrevet i en række case-stories. I denne evaluering lægges vægt på metoder, den interne organisering, roller og status samt perspektivering dvs. erfaringer fra projektet, der kan bruges i et fremtidigt projekt på Godsbanen. 2

3 2. Målgrupper: I Århus Kommunes beskæftigelsesplan for 2012, står der, at Jobcenteret står overfor en udfordring med at understøtte en udvikling, hvor arbejdsstyrken skal øges, hvor arbejdskraften skal opkvalificeres og hvor uddannelsesniveauet skal højnes yderligere i de kommende år. Strategien for at imødekomme udfordringerne vil derfor også i 2012 omfatte fire overordnede fokusområder: - ledige skal hurtigere tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes. - styrke hjælpen til ledige på kanten af arbejdsmarkedet dvs. færre borgere på permanent offentlig forsørgelse. - unge skal i uddannelse eller job. - flere indvandrere og efterkommere skal i job. Samtidig er der iværksat nye initiativer for at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, og i Aarhus Kommune er der en hensigt om at opfylde målsætningen i I den forbindelse har vi deltaget i en arbejdsgruppe i sommeren 2011, der omhandlede hvordan man kan styrke vejledningsindsatsen gennem et tættere samarbejde og en styrket indsats for de unge, der har behov for mere støtte, mentor og kontaktperson for at træffe de rigtige valg via et forslag om et vejledningshus, som måske mere er et netværk end et fysisk hus. Projektet Huset s værksteder har haft 30 deltagere tilknyttet i kortere eller længere forløb: Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år har udgjort ca. 55 %. Flere af dem har afbrudte uddannelsesforløb og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet bag sig grundet fysiske, psykiske og familiemæssige problematikker. Nogle af forløbene har generelt været af længere varighed, idet afklaring af psykiske problemer og ventetid på behandling hos ex. psykolog og psykiater, har fyldt meget. Valg og fravalg af uddannelse har været en løbende proces og været et match i fht. adgangskrav, ressourcer og begrænsninger. Ligesom RKV(realkompetencevurdering) spiller en væsentlig rolle for voksne med delvise uddannelser og arbejdserfaring i fht. Videre -og efteruddannelse, burde en lignende ordning etableres for unge. OCN Open College Network er et nyere arbejdsredskab til synliggørelse af unges uformelle kompetencer, som vil kunne bruges i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse og på arbejdsmarkedet. En metode der bruges i eks. England og giver unge papir på det de lærer udenfor skolen, og måske især er nyttige for unge, der ikke går gymnasievejen og er mere indstillet på håndværksfag og servicefag. Gruppen af dagpengemodtagere i projektet udgjorde ca. 40 %, hvor job -og uddannelsesafklaring var målsætningen for en vejledningsindsats. Arbejdsløshed og ønsket om at få en kompetencegivende uddannelse/efteruddannelse er de væsentligste faktorer for at bruge RKV i afklarings- 3

4 processen. Flere har fået merit og dispensation i optagelse på ex. uddannelser som mediegrafiker og pædagog, fordi de havde relevant arbejdserfaring og grundlæggende kurser/enkeltfag. Ligeledes har rådgivning om iværksætteri, gjort det muligt for flere at få en levevej med en kombination af selvstændig virksomhed, undervisning eller salg af produkter. Den tredje gruppe i projektet er sygdagpengemodtagere ca., 5 % med forskellige behov, men først og fremmest muligheden for nedsat arbejdstid i perioder, og god tid til at afprøve sig selv efter oftest langvarig sygdom med stress og depression. Arbejdsmiljøet på Husets værksteder har kunnet give disse muligheder, idet arbejdstiden har kunnet deles mellem dage/aftener med både lukkede og åbne værksteder. Det kan godt være stressende at skulle være servicefunktion for mange brugere i åbningstiden, og det har været muligt at tilbyde mere stille stunder udenfor åbningstiden, hvor der samtidig også har været tilbud om vejledning og de gode snakke om hvordan det går. Den sidste gruppe som er unge, der har behov for mentor/efterværn rummes i de tre andre grupper, og har fordelt sig fra 1-6 måneder efter det egentlige forløb er afsluttet. 8 deltagere fortsætter i en forlængelse gennem anden aktør, hvor Huset s værksteder er underleverandør til FO s daghøjskole Gimle. Behov for et øget netværk opfyldes herigennem samt via det mere uformelle netværk, de selv har dannet på kryds og tværs med hinanden og med brugere af værkstederne. 4

5 3. Status og statistik. NAVN Forsørgelse Mål med afklaring Resultat A Sygedagpenge/ forrevalidering VP i 52 uger B Løntilskud i 13 uger C Løntilskud i 13 uger D Løntilskud i 12 mdr. E VP i 26 uger F VP i 26 uger. G VP i 13 uger. H Løntilskud i 5 mdr. på deltid Sygedagpenge Uddannelse og kreative kompetencer. Helbred: depression og stofskiftesygdom Jobsøgning samt afklaring om selvstændig virksomhed Har en uddannelse som grafisk trykker. Jobsøgning og uddannelsesafklaring. Har en uddannelse som smed. Omskoling til IT-support området, har en grunduddannelse, men mangler praktikplads Arbejdsevneafklaring, fleksjobafklaring. Afklaring om uddannelse. Komme sig efter depression. Uddannelsesafklaring. Har en udd. som webintegrator. Uddannelse som mediegrafiker. Jobsøgning. Studiestart på designteknologudd. Ålborg Universitet. SU. Ordinær ansættelse i butik samt selvstændig indenfor salg. Fået uddannelsesplads på SOSU-uddannelsen som sosu-assistent. Certificeringskurser der kan erstatte dele af ITsupportuddannelsen. Søger stadig praktikplads Ansat i fleksjob. Overgået til mentorordning. Søgt flg. uddannelser: Filmskolen - instruktør Medieskolen fotograf Teknisk Skole: tv-og medie-tilrettelægger. Optaget på Medieskolen som fotograf. Søger ind på Erhvervsakademiet på uddannelse som serviceøkonom. Optagelse efter 30 t. kursus i virksomhedsøkonomi. PT barsel. 2x 4 ugers VP i Arkitektfirma og web-firma. 6 ugers kursus i webdesign. Jobsøgende samt freelanceopgaver. 5

6 I Løntilskud i 10 mdr. J Løntilskud 13 uger K VP i 6 uger L Løntilskud i 4 mdr. M VP i 52 uger N VP i 13 uger R Søger lære-praktikplads som kontorassistent. Har HF og HGV. Jobsøgende. Opstart af selvstændig virksomhed Jobsøgende og udannelsesafklaring/rkv og efteruddannelse. Uddannelsesafklaring samt afklaring vedr. helbred henvisning til psykiater, hvor der var 6 mdr. ventetid. Uddannelsesafklaring samt afklaring vedr. helbred Fik en læreplads efter intensiv søgning i 1 år på et kontor i en Folkeskole. Ordinær ansættelse på selvejende institution samt kunstproduktion. Ophør pga. manglende fremmøde. Ordinær ansættelse i privat virksomhed. Afprøvning af jobmuligheder som teaterteknisk asssistent mhb. at søge uddannelsen i Bevilget revalidering til udd. Eksterne praktikforløb i Den Gamle By s værksteder samt et teater. Optaget på Aarhus Businessschool mhp færdiggørelse af butiksudd. VP i 52 uger O VP i 13 uger Uddannelsesafklaring Behandling P VP i 13 uger uddannelsesafklaring Startet på HF Q kontanthjælp Uddannelsesafklaring ordblindeafklaring Løntilskud 6 mdr. S VP i 8 uger T VP i 2 uger U VP i 2 uger Uddannelsesafklaring. Realkompetencevurdering ifht. mediegrafikerudd. Optaget på Peter Sabroes seminarium pr. 2/1-12. Praktik indtil da. Bevilget GVU 14 uger på mediegrafiker udd på Aarhus Tech. Vurderet til at tage uddannelsen på 14 uger. Samtidig etablering som selvstændig grafiker. Afprøvning på Opgang 2 s kontanthjælp Uddannelsesafklaring. Arbejdsprøvning. kreative værksteder. Uddannelsesafklaring I behandling for depression. Langtidssygemeldt. Arbejdsevneafklaring, uddannesesafklaring. Ophørt pga. sygdom. 6

7 V VP 36 uger W Løntilskud i 6 mdr. X VP i 13 uger Y 3 uger Z VP i 13 uger Æ VP i 13 uger Ø VP i 13 uger Å 5 uger AA VP i 13 uger AAA VP i 3 uger Uddannelsesafklaring herunder adgang til LVU. Helbred: depression. Behandling hos psykolog. Jobsøgning og uddannelsesafklaring. Starter i praktik som miljø- og landskabsingeniør mhp optagelse på udd. Overvejer realkompetencevurdering med henblik på uddannelse som receptionist. Uddannelsesafklaring Revalideringsberettiget visiteret til yderligere uddannelsesafklaring via FO- Gimle. Genganger, uddannelsesafklaring Sygemeldt. I behandling for depression. Uddannelsesafklaring Søger optagelse på Aarhus Tech som sceneteknikker med start 1/8-12. Hørehæmmet og med personlighedsforstyrrelse. Uddannelsesafklaring. Uddannelsesafklaring, motivation, fremmøde og stabilitet styrkes Praktik som SOSUhjælper mhb. på udd. Undersøger udd. indefor gartneri. Dygtig kunsthåndværker. Barsel Ledighedsydelse Fleksjobsøgning/mentor Ansat i fleksjob pr. ¼-12. Uddannelsesafklaring Dispensation og merit til pædagoguddannelsen på revalidering 2/1-12. Uddannelsesafklaring. Depression. Behandling for depression. Aftalen om fordeling af deltagere i projektet var efter aftale med Jobcenter Århus var 50/50. Fordelingen af deltagere på hhv. dagpenge (herunder sygedagpenge) og kontanthjælp har fordelt sig med ca. 45 % på dagpenge og 55 % på kontanthjælp. 30 personer deltog i et kortere eller længevarende forløb, hvor 1 person er repræsenteret i 2 forløb, det ene forløb med afklaring på sygedagpenge og det næste med tilknyttet mentor i fleksjobafklaring og jobsøgning. Resultaterne som kan læses i statistikken er: 4 deltagere er i ordinært job/selvstændig. 9 deltagere er påbegyndt almene uddannelsesforløb. 7

8 8 deltagere er på vej i uddannelse i løbet af forår og sommer (2012), og er stadig tilknyttet de to anker-kvinder i projektet gennem FO-Århus s forløb En indgang. 4 deltagere er enten jobsøgende eller på barsel. 5 deltagere er sygemeldte eller ophørte efter kort tid i projektet. (Resultaterne ligger tæt op af de forventede resultater i ansøgningen) 4. Metodeafsnit. Projektets metoder: I projektet har der været forskel på vejledning og afklaring af de deltagere, der har brug for faglig og individuel sparring ifht. kompetencer og uddannelsesmuligheder og den gruppe, der har brug for vejledning med fokus på helheden herunder helbred og netværk. Projektets overordnede metode ift. arbejdet med deltagerne tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang - Appreciative Inquiry anerkendende og værdsættende udforskning. En teori og metode udviklet af David Cooperrider og Suresh Srivasta i 1980 erne. I projektsammenhæng betyder det bl.a., at deltagerne mødes af medarbejderne med respekt for, at de gør det bedste de er i stand til i en given situation med de udfordringer, de hver især har. Men det betyder også, at medarbejderne med deres tilgang ser sig i stand til at inspirere og påvirke deltagernes afklaring og valg i retning af uddannelse og arbejde. Vejlederne har således fokus på samtaler om muligheder, at tale om, hvad der virker, skabe nye udsigter i et helhedsperspektiv, finde ressourcer, støtte og påvirke gennem spørgsmål og samtale og tale om drømme, ambitioner og lyster. Tilgangen er præget af ressourcesprog. Deltagerens problematikker kan være mangfoldige og dække over et stort spekter af det hele menneske. Det kan være helbredsproblemer somatiske såvel som psykiske. Det kan være bolig, netværk, økonomi, job, uddannelse, socialt, læsevanskeligheder, praktiske dagligdags problemer og meget andet. Relationsopbygning: For at arbejde med de deltagere, der har psykiske vanskeligheder er det afgørende, at der først og fremmest opbygges en tillidsfuld relation. Psykiske vanskeligheder overskygger oftest deltagerens øvrige problematikker som arbejdsløshed og uafklarethed. Nøgleordene i relationsopbygningen er: Klare rammer for de forskellige typer af vejledning. I relationsopbygningen lægges først og fremmest vægt på at skitsere rammerne for vejledningen meget tydeligt. Der sættes f.eks. ord på, at vejlederen har tavshedspligt, hvilke oplysninger, der vil fremgå og ikke fremgå af pågældendes journal - at oplysningerne skal være relevante for beskæftigelsessagen og ellers ikke må journaliseres. Det er først og fremmest vigtigt, for at deltageren kan føle sig tryg ved præcis hvem og hvad, der deles oplysninger med og om. Alle fortrolige samtaler afholdes i samtalerummet, så der er en tydelig forskel imellem at tale sammen i afdelingen om feks. praktiske oplysninger eller lignende og samtaler hvor deltageren har 8

9 behov for fortrolighed. Det er vejlederen, der sørger for at skelne imellem de 2 typer samtaler, så deltageren ikke oplever selv at skulle sætte grænsen. Dette for at vise deltageren respekt og omsorg for, at det kan være svært for deltageren selv at sætte grænsen. Gentagelser: Rammerne for vejledningen og de aftaler der er indgået gentages ofte med forskellige formuleringer. Dels for at vise deltageren, at vejlederen ikke har glemt, at der er oplysninger der er private og fortrolige, og dels fordi mange deltagere har haft depression og/eller stress hvilket påvirker hukommelsen. At blive mindet om rammerne kan derfor være tryghedsskabende. Synlighed og tilgængelighed: Vejlederen gør sig synlig i den afdeling, hvor deltageren er tilknyttet og viser derigennem tilgængelighed i forhold til spontane behov for samtaler. Samtidig stimulerer det relationen at se vejlederen ofte, og det giver vejlederen mulighed for at se forandringer i relationen. Eksempel: En yngre mand med ubehandlet depression. Han oplever sin situation som skamfuld, og har ikke fortalt andre end sagsbehandler, egen læge og vejleder om depressionen. Pågældende oplever den åbne tone på Huset omkring psykiske problemer som skræmmende og tryg på samme tid. Deltageren har svært ved at se vejlederen i øjnene pga. skamfølelsen: hun ved hvad jeg fejler!. Vejlederen oplever i løbet af de første 2-3 uger, at deltageren med sit kropssprog begynder at vise sig mere afslappet når hun dukker op i afdelingen, og hun kan efterhånden samtale med ham, uden at han kigger ned i gulvet. Det at vejleder og deltager konkret befinder sig på samme arbejdsplads giver vejlederen mulighed for at opleve deltageren I relation og samarbejde med kolleger og brugere hvilket giver et tydeligt og nuanceret billede af deltagerens I vejledningen sortereres deltagerens problematikker: - først efter art - siden inddeles problematikkerne efter i hvor høj grad de haster - hvilke der kræver overvejelse og research - og hvilke der er til at gå til. Vejlederens afsæt er deltagerens oplevelse af egne problematikker. Disse kortlægges systematisk under overskrifter som f. eks: Bolig Økonomi Helbred Uddannelse/erhverv Netværk Osv. 9

10 Deltageren beskriver sine problematikker indenfor overskrifterne, hvor meget det fylder, hvor meget det haster at arbejde med den pågældende problematik, deltagerens egen mulighed for at påvirke problematikken, andres mulighed for at påvirke problematikken osv. Der laves en handlerækkefølge. Rækkefølgen tager højde for, hvad der haster, og hvilke problematikker der er lige til at gå til - så de hurtigt kan fjernes fra den (lange) liste. Nogle af problematikkerne har en given deadline (typisk ventetid på behandling). Rækkefølgen danner grundlag for handleplanen: - Her og nu (til at gå til). - kræver research/overvejelse. - Det, der kan eller skal vente (der sættes tidsperspektiv på). Der kan sorteres fra og sættes nye på løbende. Nogle får et flueben, når de er løst. Problematikkerne og handleplanen skrives op enten på en liste eller på kort, 1 kort til hver problematik. Denne metode giver deltageren og vejlederen et overblik, og deltageren oplever sig taget alvorligt. Samtidig skabes der en eksternalisering af deltagerens problematikker, som er vigtig for at kunne agere - i modsætning til oplevelsen af, at problematikkerne fylder i en grad der gør deltageren handlingslammet. Idéen i eksternalisering er, at der sker en adskillelse af problemet fra personen: Problemet er problemet og personen er personen. Denne eksternaliseringsteknik kan i sig selv være utroligt frigørende, fordi problematikkerne ikke længere er identitetsskabende (jeg er (f.eks.) angst»), men i det eksternaliserende sprogbrug forstås angsten som noget magtfuldt udefrakommende, der angriber personen, og som det derfor er muligt at foretage handlinger imod. Personen er mere end problemet. Personen kommer derigennem til at opleve sig som agent i sit eget liv, som en aktør, der kan foretage anti-angsthandlinger (Narrativ metode bl.a. Michael White, Kort over narrative landskaber, 2008). Problematikkerne kan således virke mindre skræmmende eller uoverskuelige i det øjeblik, de tages ud af hovedet og kommer på papir. Nogle deltagere oplever på den måde, at de er i stand til at slippe bekymringen over en problematik, de ikke selv er herre over, i det øjeblik den er skrevet ned og klart defineret - praktisk og følelsesmæssigt. Det kan f. eks. være ventetid på behandling som kan ligge flere måneder fremme, og som kan overskygge alt, hvad deltageren ellers har af problematikker og ressourcer. Metoden er således velegnet, når der skal arbejdes med deltagerens ressourcer og kompetencer i et fremadrettet sigte. I vejledningssamtalerne benyttes (med inspiration fra Karl Tomm): Cirkulære spørgsmål, der stilles ud fra en sammenhæng. Simple spørgsmål lineære og strategiske. Komplekse spørgsmål cirkulærer og refleksive. Der er mulighed for at fordybe sig uden samtidig at skulle handle. Tid til at komme sig. 10

11 Vejlederne har ikke patent på sandheden. Samtidig forstyrres deltagerne med spørgsmål eller betragtninger fra nye vinkler eller undren og snakke om drømmescenarier (Udvikling er at blive forstyrret i sin dagligdag). Vejlederne tager hånd om den proces deltageren går igennem i forløbet. Andre kodeord i vejledningen: Læring: Voksnes behov for læring udspringer ofte af et opstået behov, en opgave eller en livssituation, hvor der er sket en begivenhed enten på grund af sygdom eller andre personlige problematikker. Der kan også være tale om generhvervelse af færdigheder efter sygdom. Selvrealisering er en mere målrettet motivationsfaktor for voksne i en lærings-og afklaringsproces, end det er for unge og børn. De sociale faktorer og behovet for anerkendelse er et væsentligt element i processen. Det at vi kan noget, ved noget og lærer noget nyt og dermed får mulighed for at realisere nogle af de drømme vi har hver især, kan være den motivationsfaktor der skal til for forandringer i livet. Voksne er ligeledes orienteret mod udviklingen af kompetencer, både sociale kompetencer og faglige færdigheder. Noget der kan omsættes til handling umiddelbart og bane vej til uddannelse, omskoling og arbejde. Læringsmiljøet er trygt og rummeligt. Den medlæring (Voksnes læreprocesser s. 144) der sker, er en læring der ligger udover den faglige og den planlagte. Det er den emotionelle læring der foregår i et positivt miljø, vor respekt og anerkendelse for den enkeltes indsats er den væsentligste faktor og en del af den uformelle kontrakt mellem den enkelte deltager og arbejdspladsen. Deltageren støttes i nyorientering, generhvervelse af færdigheder og erkendelse feks efter længere tids sygdom (i tråd med Recovery). Arbejdsfællesskaber og sociale netværk: Der pejles i vejledningen på: Refleksioner på opførsel, evne til at samarbejde, servicere, komme til tiden, tage ansvar, undersøge muligheder, ressourcer og begrænsninger. Enhver får lov at tænke, prøve af og handle ud fra egne præmisser og ressourcer. Udvikling og ændringer i arbejdsperspektivet sker i samarbejde med værkstedslederen og vejlederen. Værkstedslederne er gode til at inkludere deltagerne i planlægningen af arbejdet, oplæring i faglighed og god service til brugerne. Desuden mulighed for selv at dygtiggøre sig indenfor et eller flere fagområder. Deltagerne er en del af teamet, og føler sig respekteret som mennesker. Værkstedslederne har mange års erfaring med, at læring etableres ud fra den enkeltes ønsker, ressourcer og relevans i fht. hvor de står og hvad de skal bruge det til. Realkompetencevurdering: 11

12 Målgruppen af dagpengemodtagere der har brug for en afklaring af job-og især uddannelsesmuligheder grundet længerevarende ledighed, begrænset periode med dagpenge og manglende overblik over muligheder for uddannelse og efteruddannelse. Her spiller muligheden for at få lavet en RKV (realkompetencevurdering) en væsentlig rolle. Eks. en unge kvinde i starten af 30érne og mor til 3 børn, som har arbejdet som grafisk designer og underviser i fag som anvendelse af de digitale medier, udtrykte ved optagelsessamtalen bekymring for, at det var svært at få et arbejde som ufaglært. Derfor bestod hendes forløb i vejledningsprojektet af en kortlægning af de mange kompetencer hun havde fra arbejdsmarkedet og en masse grafiske kurser. Via vejledningssamtaler og afklaring i de planlagte gruppeforløb om uddannelsesvejledning, ansøgte hun om optagelse på mediegrafikeruddannelsen på Århus Tech. 3 ugers prøver og testning mundede ud i en RKV og en ansøgning til Jobcenter Århus om bevilling af en GVU, da det var muligt at tage uddannelsen på 14 uger i stedet for de normerede 4 år, da hun fik merit for resten. Ved afslutning af vejledningsforløbet besluttede hun desuden at starte op som selvstændig grafiker, da hun har et godt fagligt netværk og har deltaget i kurser på Start og Vækst i fht. forretningsplan, regnskaber og jura. 5. Intern organisering og samarbejde. Interviewguide med værkstedslederne: Bjørn, Karen, Eivind 1. Hvordan oplever du vejledningen i forhold til din dagligdag på værkstedet? 2. Ser du en forskel for de korttidsansatte? Hvilke? 3. Fordele og ulemper ved at have en vejleder tilknyttet? 4. Har vejledningsindsatsen levet op til dine forventninger; hvorfor/hvorfor ikke? Samarbejde mellem værkstedsleder og vejleder: 1. Hvordan synes du samarbejdet overordnet har fungeret? 2. Har samarbejdet levet op til forventningerne? 3. Har samarbejdet levet op til behovet? 4. Har du forslag til hvordan samarbejdet fremadrettet kunne foregå? Karen: Karen er ansat i 14 timer om ugen som leder af Husets information. Hun synes overordnet det har været godt og positivt med projektet. Deltagerne har ikke bare flanderet rundt, men har haft faste personer at gå til. Det har været trygt at kunne sende 12

13 deltagerne videre til vejlederen med spørgsmål og vide, at vejlederen har forudsætningerne for at hjælpe. Projektet har været helt nødvendigt for at deltagerne har kunnet gennemføre at møde op og komme videre i deres liv. Sparring med vejlederne har været godt. Karen har kunnet stille spørgsmål eller bekymringer om deltagerne, og så har vejlederne kunnet hjælpe. Det har været fint at være fysik placeret tæt på vejledernes kontor (dør om dør). Nogen gange har vejlederne ikke tid, men så er det nemt at komme igen. For de korttidsansatte har projektet betydet meget mindre panik og en lettelse, at vejlederne har taget sig f.eks. af sagsbehandlere og breve, der er svære at forstå og regler og det er så svært at komme igennem på telefonen. Det brugte de masser af tid på før i de enkelte værksteder. Meget beroligende. Meget personlig vejledning. Karen håber projektet kommer med på Godsbanen hurtigt. Det er jo en fordel som arbejdsplads. Deltagerne kan jo yde en stor indsats, fordi vejlederen tager sig af alt det svære. Og det giver også plads til forskellighed og rummelighed som også er rigtig vigtigt også for brugerne Karen havde ingen forventninger til projektet. Ruth var jo i gang med at vejlede, så hun havde ikke tænkt over hvilken forskel det betød, men blev positiv overrasket. Det har været godt med flydende rammer, for der har været nem tilgængelighed til vejlederne. Vejlederne er også selv meget opsøgende i forhold til deltagerne, og det er rigtig godt. Det er vigtigt, at vejlederne er mennesker, og ikke superduper totalt overskudsagtige heltinder med evigt overskud der altid har tid og svar på rede hånd. Det er godt for deltagerne at de også kan spejle sig i vejlederne. At se de kan have travlt. Eller være forkølede. Eller sige det ved jeg ikke, det skal jeg lige undersøge. Fremadrettet vil det være godt hvis det ikke er et projekt, men noget som er fast. Det vil give tryghed både for hende og for de korttidsansatte. Bjørn: Værkstedsleder på atelieret. 15 timer pr. uge. Det har været rart og trygt at Gitte og Ruth har været der. Det har gjort, at de korttidsansatte har kunnet møde op og yde en god indsats på værkstedet. Fordi de har følt sig trygge og har haft nogen at gå til. Jeg har jo ikke så mange timer, så de kan godt føle sig lidt alene ellers. Eller at det er et stort ansvar. Jeg synes det har været en aflastning for mig som værkstedsleder, for der er nok at se til bare med det. Og vejledning og afklaring tager jo tid. Og så alt det der med det offentlige. Det har Ruth og Gitte jo klaret. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været faste møder med os der har deltagere på værkstederne. Ligesom medarbejdermøderne. Jeg har været meget tilfreds med indsatsen fra Ruth og Gitte og samarbejdet. Jeg synes det er vigtigt at projektet flytter med på Godsbanen. Vigtigt for de korttidsansatte, så de kan klare sig. Ejvind: leder af træværkstedet igennem 32 år. 30 timer om ugen. 3 af deltagerne har været tilknyttet træværkstedet og Ejvind, og 2 af dem i en længere periode. 13

14 Formålet har været at oplære dem i brugen af maskiner og værktøj, hjælpe dem med at tegne og lave eks. et møbel/et projekt, oplæring i servicering af de mange brugere der benytter værkstedet samt naturligvis tage del i udviklingssnakkene vedr. deltagernes muligheder indenfor faget og de personlige/psykiske barrierer der også har været. Ejvind synes der har været en god sparring i fht. den kontrakt og plan der var lagt for forløbet, og også i samtaler både med deltagere og vejledere. Ejvind er vant til at have praktikanter og korttidsansatte på værkstedet. Han er også vant til at stå til rådighed med råd og vejledning, og har god sans for at opmuntre og bakke op, så der både er plads til personlig som faglig udvikling. Han er god til at give plads og også fastholde de unge i de aftaler de laver mht. opgaver, ansvar og mødetider. I starten af et forløb har der både været mulighed for nedsat tid på værkstedet i åbningstiden, og for at lave egne projekter sammen med Ejvind på andre tidspunkter end i åbningstiden, og selv de vildeste og mest kreative projekter er blevet omsat fra idé til produkt. Ejvind har også sørget for at der ikke har været for mange idéer og projekter i gang ad gangen, samt hjulpet dem med engang imellem at sige fra overfor andres projekter. For der har ikke manglet henvendelser fra både kollegaer og venner, om ting de gerne vil have lavet eller repareret. Ejvind har været glad for sparring med vejlederne og kunne godt have ønsket sig bedre muligheder for 3-partssamtaler (deltager, vejleder og værkstedsleder) end der har været plads og tid til. Det gør virkelig en forskel i samarbejdet med den unge, når barrierer og udviklingsmuligheder bliver drøftet, og er med til at løse op for evt. konflikter. Træværkstedet er et sted med mange brugere, for lidt plads og et vist støjniveau. Det kan godt opleves som vældig hektisk især hen under aftenstid og når der er projektuger for Arkitektskolens elever, og det har derfor været vigtigt at sørge for både tid med og uden brugere. Ejvind kunne i situationer godt ønske, at der var mere tid til at gå ind i konkrete situationer, i det øjeblik et problem eller en situation opstod, hvor der var brug for en god snak, men i perioder har der været meget travlt og for få medarbejderressourcer til rådighed. Det er vigtigt at tage snakken med det samme og ikke vente til næste dag, og i det hele taget have lidt mere tid til udviklingssnakke og møder om den enkeltes muligheder for projekter og uddannelse slutter Ejvind af. I fremtiden vil Ejvind rigtig gerne være med til at løfte opgaven med flere unge tilknyttet værkstedet i form af virksomheds- og uddannelsespraktikker. Både unge der har sociale og psykiske problemer samt de kreative unge der ikke vælger en ordinær uddannelse, ville være oplagte målgrupper for det nye værksted på Godsbanen. Eksterne samarbejdspartnere: Projektets følgegruppe og det gode samarbejde med denne er beskrevet i midtvejsevalueringen. Der har ikke været væsentlige ændringer siden. Samarbejdet mellem vejlederne og deltagernes sagsbehandlere har været positivt og udbytterigt. Sagsbehandlerne har ydet god sparring i forhold til deltagernes muligheder og begrænsninger. Flere deltagere har haft mulighed for at få lovgrundlaget for feks revalidering eller førtidspension 14

15 gennemgået af deres sagsbehandler her på Huset i trygge rammer sammen med vejlederen. Dette har sikret optimal forståelse af egen situation og muligheder og mulighed for at diskutere oplysningerne igennem med vejlederen efterfølgende. Sagsbehandlerne er blevet inviteret til møder med deltagerne og vejlederen her på stedet, og har på den måde fået god indsigt i deltagerens hverdag og udvikling. Deltageren har oplevet møderne som tryggere end på forvaltningens kontorer og har bedre kunnet formidle sin situation og planer fordi de har følt sig på hjemmebane. Projektet har benyttet en række eksterne praktiksteder, og har haft et godt samarbejde med kontaktpersoner derfra. Praktikstederne har ydet en god og stabil indsats for deltagerne, og har med interesse og energi indgået i det overordnede mål: at hjælpe deltagerne videre i deres liv mod selvforsørgelse. Praktikstederne har udvist stor ansvarlighed i forhold til deltagerne og deltagerne har haft stort udbytte af ordningen både fagligt og personligt. 6. Perspektivering. Nu hvor projekt Husets værksteder er afsluttet - med tak for et godt samarbejde til kollegaer, deltagere, sparringspartnere, Århus Jobcenter og til Det Lokale Beskæftigelsesråd, ønsker vi at videreudvikle den indsats og de muligheder projektet har givet for en række deltagere. I den nærmeste fremtid hvor værkstederne flytter sammen med en del af det øvrige kulturliv på Godsbanen i Skovgårdsgade 8000 C, er vi i færd med at planlægge og indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Århus om at etablere et virksomhedscenter for et antal unge, der i kortere eller længere perioder kan blive tilknyttet et værksted, caféen, bookingen, bygningstilsynet eller en åben scene, og sideløbende hermed blive afklaret om mulighederne for job eller uddannelse. Kulturelle kompetencer. Visionen med produktionscentret Godsbanen er at skabe et sted, hvor produktionen af kunst står øverst på dagsordenen. Det skal være et sted, hvor alle aktører inden for og i spændingsfeltet mellem kunstarterne scenekunst, billedkunst og litteratur får de bedst tænkelige vilkår for at skabe og videreudvikle deres kunst. Produktionscentret skal med andre ord være med til at stimulere og udvikle de kunstneriske arbejdsprocesser og tværkunstneriske produktioner, ligesom det også skal styrke den kulturelle grundforskning. Derudover er det også et vigtigt mål, at produktionscentret skal underbygge de kulturelle fødekæder og danne ramme for læringsmiljøer og talentudvikling, så både etablerede kunstnere og vækstlaget kan drage nytte af det nye center. (fra visioner for Godsbanen Der er lagt op til samarbejde på tværs af fag, professionel/vækstlag og i fht. erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. Muligheder for praktikpladser, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik og forsøg med nye uddannelsesinitiativer. Projektet har i sin helhed fungeret rigtig godt både for deltagere og medarbejdere, og vil ligeledes være et oplagt projekt som en del og et appendix til Godsbanen s mange arbejdsområder og udviklingsmuligheder. 15

16 Vi oplever at mange unge, der enten har afbrudte uddannelsesforløb eller ikke er kommet i gang med en uddannelse, har behov for at blive afklaret i et anderledes og mere rummeligt miljø, hvor der er bedre muligheder for at udvikle sig kreativt, indenfor håndværk, digitale medier, iværksætteri eller service, før de kan beslutte sig for job og uddannelse. Samtidig kan det også være unge med sprogproblemer, med sociale, psykiske og fysiske problematikker, der har brug for en længere periode, hvor anerkendelse og respekt fra en fast kontaktperson/vejleder spiller en rolle i et mere fleksibelt forløb med afsæt i ønsker, ressourcer og faglighed. Vi følger nøje med i tankerne fra både Undervisningsminister Christine Antorini om en flexuddannelse for unge i tråd med nogle af erfaringerne fra den for længst nedlagte Fri Ungdomsudannelse, og i mere lokalt forankrede initiativer med Århus Kommunes handlingsplan om 95 %-målsætningen (95 % skal have en ungdomsuddannelse i 2013). I flexuddannelsen er der måske mere fokus på de unge, der har svært ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse, end de unge der enten er kreative eller er iværksættere. For alle tre grupper gælder det, at der mangler muligheder for udvikling af kompetencer og færdigheder, for at kunne tilfredsstille deres behov og ønske om at tage del i arbejds-og uddannelseslivet, på lige fod med andre unge. Man kan ikke kun tale om ressourcestærke eller ressourcesvage unge, men om unge der har brug for noget andet: Anerkendelse, noget der kan erstatte dårlige skoleoplevelser, noget der kan stimulere lysten til eksperimenter, mulighed for iværksætteri og for at træffe valg og fravalg vedr. uddannelse gennem sparring med en fagperson, en vejleder og prøve sit eget projekt af. Det vi ikke har nået i projektet. Fyraftensmøde om læringsstile, men vi anvender det i praksis og har valgt at prioritere, så tid og økonomi er blevet brugt til den mere interne udvikling medarbejderne imellem til møder, udvikling af metoder. 16

17 Tak til: HUSET s medarbejdere Deltagerne Helle Keblovszki, afdelingsleder for virksomhedskonsulenterne Ellen Pedersen, sekretariatsleder 17

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere