rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen"

Transkript

1 rent ud BORGERVASK Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde TEXMATIC Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

2 BORGERVASK ER BLEVET EN KERNEYDELSE Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejderens tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. Flere og flere plejehjem har fået øjnene op for de mange fordele ved at lade DFD s nu hygiejnecertificerede vaskeri i Roskilde varetage vask af borgernes tøj. Tekst: Christina Wex Foto: Nils Holm Christensen I løbet af blot et par år er vask af private borgeres tøj blevet en så stor succes, at man har valgt at flytte opgaven fra Gilleleje til vaskeriet i Roskilde, hvor der er bedre plads. Morten Schou Andersen er fulgt med som afdelingschef: Det er en stor tilfredsstillelse, at det er lykkedes os at løfte et område, som DFD ikke har beskæftiget sig med i en længere årrække. Vi har store forventninger til, at det vil komme til at udvikle sig rigtig meget i de kommende år, og vi er klar til at servicere hele Sjælland fra vaskeriet i Roskilde, som ligger meget centralt placeret. De borgere, der kan benytte sig af borgervask, er blandt andre mennesker, der bor på plejehjem og i handicapboliger, ligesom hjemmeboende ældre, der er visiteret til servicen, kan få afhentet, vasket og leveret deres private tøj af DFD efter nærmere aftale. Resurserne kan bruges bedre Ordningen er helt i tråd med samfundsudviklingen. Hidtil er opgaven med at vaske beboernes kropstøj typisk blevet varetaget lokalt på de enkelte plejehjem, men da man må konstatere, at vi i Danmark får flere og flere ældre medborgere, mens arbejdsstyrken bliver mindre, er der behov for at genoverveje, hvordan resurserne udnyttes optimalt. Mange af de medarbejdere, som i dag varetager vasken på plejehjemmene, er ved at nå pensionsalderen, og det er jobs, der ikke er nemme at genbesætte, for det er, som vi ved, hårdt arbejde at vaske tøj. Vi mærker tydeligt, at lederne i plejehjemssektoren får øjnene op for, at der her er en oplagt mulighed for at gennemføre både en optimering af en vigtig service og samtidig opnå væsentlige besparelser, fortsætter Morten Schou Andersen. Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejdernes tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. Det er en tillidssag Det er i høj grad en tillidssag at lade andre vaske sit tøj og noget, de færreste bryder sig om. Sådan er det naturligvis også, når man kommer på plejehjem. Samtidig er det vigtigt for de ældre at være rene og pæne og på den måde bevare den værdighed, som ethvert menneske har krav på. Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejdernes tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. > På vaskeriet i Roskilde bliver tøjet skånevasket og hængetørret, hvis det er det, vaskeanvisningen dikterer. 2 rent ud

3 Men opgaven kræver ikke kun følelsesmæssige hensyn. Der er mange små detaljer involveret og en større logistik, end de fleste plejehjem er gearet til. Alt tøj skal mærkes omhyggeligt, om end diskret, for ikke at ligne institutionstøj, så man er sikker på, det kommer retur til rette ejermand. Tøjet skal også behandles individuelt og med stor omhu, så det ikke bliver beskadiget i processen. Borgervask er et meget følsomt område. Vi behandler individers personlige ejendele, og ens tøj betyder meget for et menneske. Det har vi stor respekt for. Det kræver, at vi som vaskeri tager stilling til hvert enkelt stykke tøj på en helt anden måde, end når der er tale om fx et lagen, som vi i værste fald har flere af på lager og derfor hurtigt kan erstatte. Her er der kun den ene, som ikke kan erstattes. Vores medarbejdere er derfor nødt til at vise om muligt endnu større opmærksomhed, end de plejer. Også et spørgsmål om hygiejne Mens ordningen sikrer bedre service til borgerne, bedre økonomi for plejehjemmene og mindre belastning for personalet, sætter hygiejnen den sidste og afgørende streg under, hvorfor det giver mening af lade opgaven varetage af professionelle. Det er klart, at vi som fagpersoner har nogle helt andre muligheder for at vaske tøjet korrekt og dermed sikre, at der ikke sker smittespredning via tøjet enten borgerne imellem eller fra borgerne til personalet, som jo hurtigt kommer til at koste arbejdspladsen mange dyre vikartimer, fortsætter Morten Schou Andersen. I og med at der er krav om, at patienter i dag udskrives hurtigere fra hospitalerne, bliver der følgeligt stillet større krav til hygiejnen på plejehjemmene. Det er derfor en stor fordel at have et certificeret vaskeri til at sikre optimal hygiejne på beklædnings- og tekstildelen. Vaskeriet i Roskilde er for nyligt blevet hygiejnecertificeret og bærer ydermere Svanemærket, som er kundens garanti for, at ydelsen er blandt de mindst miljøbelastende inden for sit område. Vi tager med andre ord ansvar for kvaliteten af den ydelse, vi leverer, fra start til slut, understreger Morten Schou Andersen. Ikke blot for den enkelte borger, for institutionens økonomi og for hygiejnen i hele processen, men også for miljøet. I den sammenhæng er også arbejdsmiljøet en vigtig faktor. Det er hårdt at vaske tøj, men hos DFD er vi rigtig dygtige til det, og vi har alle moderne, teknologiske hjælpemidler til rådighed, så vi kan gøre det med mindre belastning for medarbejderne, end det er muligt lokalt på et plejehjem. Den vigtigste resurse er medarbejderne Efter at DFD i højere grad har valgt at lade de enkelte vaskerier varetage forskellige specialer, er der blevet plads til at samle en ydelse som borgervask ét centralt sted. Det giver rigtig god mening. Desværre betød det, at vi måtte lukke vaskeriet i Gilleleje, men til vores store glæde er alle medarbejdere fulgt med til Roskilde, selvom det betyder en væsentlig større afstand til arbejdspladsen. Det gør mig stolt, at DFD tilbyder jobs, der er værd at rejse langt for, og det betyder utroligt meget for den fortsatte kvalitet i arbejdet, at de mennesker, som har været med til at bygge dette forretningsområde op og har ekspertisen, også er involveret i den fortsatte udvikling. Enhver, der beskæftiger sig med drift, ved, at den vigtigste resurse i processen er medarbejderne. Det er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger at tænke i krydssalg og synergi. Fakta om borgervask Alle medarbejderne i Roskilde er samlet for at fejre den netop gennemførte DS hygiejnecertificering. Vaskeriet i Roskilde er hygiejnecertificeret efter DS og bærer Svanemærket. Omfatter vask af beboernes kropstøj og linned. Vaskeriet afhenter, vasker og leverer på ugebasis. Er økonomisk fordelagtigt sammenlignet med eget vaskeri på plejehjem. > Janina Vasilica Sia tjekker uldtøjet på vaskeriets store tørrestativ. Gør omkostningerne transparente og nemme at budgettere. 4 rent ud

4 I samme typiske DFD-ånd er hygiejnecertificeringen gået meget hurtigt igennem, og det vidner om, at alle tager ansvar. Produktionsleder Lene Jørgensen og afdelingschef Morten Schou Andersen stod for gennemførelsen af certificeringen. Tøjet mærkes diskret for ikke at ligne institutionstøj. Det er derfor en stor fordel at have et certificeret vaskeri til at sikre optimal hygiejne på beklædnings- og tekstildelen. Borgervask er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger Roskilde Vaskeri beskæftiger i dag omkring 40 medarbejdere. At Roskilde nu er blevet omdrejningspunktet for borgervasken betyder, at samarbejdet mellem DFD s vaskerier bliver yderligere styrket. Mange af de kunder, der vælger borgervask, er i forvejen DFD-kunder på fx linned og uniformer. De kunder skal gøres opmærksomme på, at vi nu er i stand til at løfte endnu en vigtig opgave for dem, forklarer Morten Schou Andersen. Det er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger at tænke i krydssalg og synergi. Faktisk skal vi ikke længere tænke på en kunde som værende en bestemt afdelings kunde, vi skal tænke alle kunder som DFD s kunder. Hvis Maribo er med til at øge samarbejdet med en plejehjemskunde ved at gøre kunden opmærksom på muligheden for at få vasket beboernes tøj i Roskilde, kan Maribo være sikker på at få en gladere kunde. Og det er jo det, vi hele tiden stræber efter. At opdage vores kunders behov, før de selv gør, og slå ring om dem, så vi gør deres hverdag så let som mulig. Fællesskab øger arbejdsglæden Også internt øger det arbejdsglæden og fællesskabsfølelsen, når flere vaskerier står sammen om at løfte store opgaver. Alt bliver sjovere, når man er fælles om det, og borgervasken er et oplagt område at være fælles om, understreger Morten Schou Andersen, der indledte sin karriere hos DFD som trainee for kun tre år siden og straks fattede interesse for produktionen. Som tidligere elitesvømmer med fokus på præstationer og resultater er han naturligt drevet af udfordringer og vant til at arbejde hårdt for at nå de mål, han og virksomheden sætter sig. Det hænger rigtig fint sammen med jobbet som afdelingschef i Roskilde. Man kan hele tiden udvikle og optimere i en produktionsvirksomhed, og det gør det spændende at gå på arbejde hver dag. Det er dybt tilfredsstillende at mærke, at de tiltag, man er med til at sætte i gang, gør en forskel, der kan mærkes, så menneskers hverdag bliver lettere. Her på vaskeriet har medarbejderne vist en kolossal velvilje i forhold til de mange nye tiltag, som jo på mange måder er et brud med tidligere rutiner. I samme typiske DFD-ånd er hygiejnecertificeringen gået meget hurtigt igennem, og det vidner om, at alle tager ansvar, og det gør mig stolt og bekræfter mig i, at vi har det helt rigtige set up til at møde fremtiden, slutter Morten Schou Andersen. 6 rent ud rent ud 7

5 VIIMA DELTOG VED MILJØMINISTERIETS CHEFKONFERENCE Hvert år afholder Miljøministeriet en konference for ministeriets chefer, og sidste år var temaet Grøn Omstilling. Foruden miljøminister Ida Auken selv deltog alle ministeriets chefer, ca. 130 i alt. Miljøministeriets departementschef kontaktede os for at høre, om vi ville deltage og fortælle om rengøring uden kemikalier, som vi havde vundet EU's miljøpris 2012 for. Konferencen blev holdt på Munkebjerg Hotel ved Vejle, og formålet var at præsentere konferencedeltagerne for nogle eksempler på vellykkede projekter, der bygger på idéen om Grøn Omstilling. Ministeriets chefer skulle have et indtryk af, hvad Grøn Omstilling kan betyde i praksis, og hvilken rolle Miljøministeriet kan spille for at fungere som katalysator for den grønne omstilling. Vi holdt et indlæg om Viima s fordele, når det gælder miljø, arbejdsmiljø, hygiejne og ikke mindst økonomi. Vi kunne blandt andet fortælle, at vi alene i den uge, hvor vi var på konferencen, havde hjulpet vores kunder med at spare miljøet for 150 ton CO liter rent vand flere tusinde liter rengøringskemikalier. Vi oplevede en stor interesse for Viima under vores oplæg, som var meget dialogbaseret. Det virkede, som om mange fik en aha-oplevelse over, at man faktisk kan gøre en masse for miljøet ved at gen-tænke måden, vi gør rent på. Chauffør Benny Lauridsen foran sin nye lastbil. På vanlig vestjysk facon udtaler han: "Jamen, den kører da godt Den giver da i hvert fald en masse opmærksomhed!" HERNINGS NYE LASTBIL Vores nye lastbil kører dagligt til nogle af vores største kunder, herunder Legoland, Lalandia, Hotel Vejle Fjord og Radisson Blu Århus. På hvert læs kan der være 67 containere, så det har givet rigtig meget ekstra kapacitet, som vi specielt har haft brug for i sommersæsonen. Mange fordele Vi har købt to trailere, hvilket har givet stor fleksibilitet på vaskeriet, idet den ene kan være på vej til kunden, mens pakkeriet kan læsse direkte i den anden. Dette giver dels nogle ekstra kvadratmeter i udlæsningen, og dels bliver Benny sparet for en læsning næste dag. Desuden kan den fyldte trailer med snavset tøj sættes på rampen, hvis indsorteringen er presset. Miljøministeriets chefer lyttede interesseret til Axel Bonnevies indlæg om fordelene ved Viima. 8 rent ud rent ud 9

6 SMEDE-TRÆF HOS LAVATEC I TYSKLAND I november var smedene og miljøchefen på besøg hos Lavatec i Heilbronn, Tyskland. Lavatec producerer vaskemaskiner og vaskerør, som en stor del af vores vaskerier er udstyret med. Tekst: Christian Lind-Holm Kuhnt Formålet med turen var at få en større forståelse af, hvordan vores maskiner bliver produceret, stille spørgsmål til konkrete problemer og maskindele samt få et indblik i de nye tiltag, der er på vej fra producenten. Alle deltagerne mødtes i lufthavnen fredag aften, og det var allerede her tydeligt, at deltagerne så frem til besøget hos Lavatec og var velforberedte. Flere havde forberedt spørgsmål og taget billeder af problemer på maskiner. Én havde endda fysiske maskindele med i bagagen, som han ville have en Lavatec-medarbejder til at se på. Lørdag morgen kørte vi til Lavatec, hvor vi blev modtaget af en større delegation bestående af direktøren, key account manageren for DFD, flere ingeniører og repræsentanter fra salgsafdelingen. Indledningsvis gav direktøren en præsentation af virksomheden og dens planer for fremtiden. Efterfølgende fik vi en guidet tur i produktionen, hvor der blandt andet blev udpeget særligt kritiske dele på maskinerne. Under turen havde vi mulighed for at stille en masse spørgsmål, som blev besvaret af forskellige Lavatec-medarbejdere. Efter en gedigen sydtysk frokost gav Lavatec-ingeniørerne en grundlæggende forklaring på principperne i vaskerørsfunktionerne og særlige parametre, man skal være opmærksom på i forhold til drift og vedligehold. Efter gennemgangen delte vi os i to grupper. Deltagerne i den ene gruppe havde fokus på elektronik og software, mens deltagerne i den anden gruppe fik en mere mekanisk orienteret indføring i Lavatecs maskiner. Software-gruppen skulle rykkes 3 gange, før de kom op i mødelokalet til næste programpunkt, hvilket tyder på en stor interesse for emnerne, der blev bearbejdet i gruppen. Om aftenen inviterede Lavatec hele holdet ud at spise. Søndagens program indeholdt holdfotografering uden for Lavatec-fabrikken samt en tur til Porsche-museet i Zuffenhausen med efterfølgende frokost. Turen hjem forløb efter planen, og indtrykket søndag aften i lufthavnen i København var da også, at alle deltagerne havde haft en god tur med positivt udbytte, både fagligt og relationelt. 10 rent ud rent ud 11

7 EN TEXMATIC GJORDE SIT INDTOG PÅ ET NORDJYSK SYGEHUS En del af kravene til automaten blev der således taget højde for allerede i produktionen. Hygiejnesygeplejerske Annette Blok fra Infektionshygiejnen på Sygehus Thy-Mors beskriver her de overvejelser, der gik forud for beslutningen om, at sygehusene i Region Nordjylland skal have installeret beklædningsautomater. Tekst: Annette Blok Foto: JC Photography Da Infektionshygiejnen blev inviteret med til drøftelse af en beklædningsautomat på Sygehus Thy-Mors i Thisted, var det i et bredt forum med repræsentanter fra både ledelsens, rengøringens og medarbejdernes side. Det blev til et meget spændende og udbytterigt forløb. Infektionshygiejniske krav I samarbejdet bød Infektionshygiejnen ind med de infektionshygiejniske krav, der måtte stilles. De overordnede krav kan deles op i to grupper, der dels handler om det rum, hvori automaten placeres, og dels om krav til selve automaten. Krav til rummet Rummet til automaten er sidestillet med et rent depot til opbevaring af tekstiler. Det giver rengøringsafdelingen mulighed for at indplacere rummet på et hygiejneniveau, der angiver kravene til renhedsgraden samt hyppighed og metode for rengøringen. Alt dette betyder, at rummets vægge, loft samt gulv må have en rengøringsvenlig overflade, og at der ikke må være rør eller ledningsføringer, der kan virke som støvfælder. Kravene til rummet iværksatte sygehusets tekniske afdeling, der imødekom samtlige krav. Hygiejnesygeplejerske Annette Blok fra Infektionshygiejnen på Sygehus Thy-Mors. 12 rent ud rent ud 13

8 Det handler jo om at håndtere den rene uniform rent hele vejen, til den sidder på kroppen. Krav til automaten Infektionshygiejnens krav til automaten handler om, at automaten selvfølgelig ikke må kunne forurene tøjet. Også automaten må have rengøringsvenlige overflader, der ikke giver anledning til, at støv/snavs kan samle sig. Desuden må automaten kunne tåle rengøring, idet overfladen netop bliver støvet af de mange tekstiler. Kravene til automaten blev i første omgang bragt videre fra sygehusets ledelse til producenten af beklædningsautomaten. En del af kravene til automaten blev der således taget højde for allerede i produktionen. Imidlertid blev Infektionshygiejnen inviteret til at gennemgå automaten efter indsættelse i rummet, hvor de sidste støvfælder blev detekteret. Det er jo let nok på en tegning at udpege støvfælder som f.eks. uheldige samlinger, men det er ikke altid muligt at tage højde for, hvordan virkeligheden ser ud, når automaten er samlet. Heldigvis havde producenten i samråd med den tekniske afdeling nogle flotte løsninger til de uheldige støvfælder, der havde vist sig, nu da automaten var samlet. Infektionshygiejnen har ligeledes krav til de bøjler, som uniformerne hænger på. Bøjlerne skal naturligvis også kunne tåle rengøring, som må fastsættes med et fornuftigt interval ud fra, hvor hurtigt bøjlerne støves/snavses til. Udvendigt på automaten ved udleverings- og afleveringssted stiller Infektionshygiejnen krav om ophængning af håndsprit, hvor personalet kan udføre hånddesinfektion efter aflevering af en brugt uniform og før udlevering af en ny. Desuden har Infektionshygiejnen stillet som krav, at personalet altid skal have adgang til en ren uniform, også selvom automaten skulle svigte. Dette krav blev imødekommet ved at oprette et nød-depot, hvor uniformer i alle mulige størrelser netop hænger parat i et lukket skab i tilfælde af automatsvigt. Til sidst vil jeg nævne, at samarbejdet omkring beklædningsautomaten bragte diskussionen omkring uniformer og uniformshygiejne vidt omkring. Det har da også været et samtaleemne, hvilke krav der skulle stilles til personalets videre håndtering af den rene uniform, når denne var trukket fra automaten. Her var der bred enighed om, at automaten kan gøre meget godt for at bevare de rene uniformer rene, men hekse kan automaten jo ikke. Derfor er kravene til håndtering af den rene uniform ikke spor anderledes, end hvis man henter sin uniform i et skab eller får den udleveret. Det handler jo om at håndtere den rene uniform rent hele vejen, til den sidder på kroppen. Den 12. august i år blev endnu en TexMatic taget i brug denne gang på Universitetshospital Beklædningsautomaten betjener ca personaler. Der er plads til stk. beklædning i automaten. Automaten indeholder mere end 100 forskellige typer/str. beklædning. Der er opsat 4 udleveringsporte, hvorfra der kan trækkes ren beklædning. Der er pt. opsat 3 afleveringsautomater til snavset beklædning. En fjerde er på vej. Den gennemsnitlige udleveringstid pr. stk. beklædning er 11 sekunder. Automaten fyldes op 3 gange i døgnet også i weekender. rent ud 15

9 INDUSTRIOPERATØR- UDDANNELSE HOS DFD AALBORG To medarbejdere på Regionsvaskeriet, Tina Højby og Hans Schack, har fået nye opgaver og mere ansvar efter at have gennemført industrioperatøruddannelsen. Tekst: Tina Højby og Hans Schack Foto: JC Photography Tina Højby har sin daglige gang på Universitetshospital, hvor hun sørger for, at der til stadighed er tilstrækkeligt med beklædning i beklædningsautomaten. Derudover servicerer hun hospitalets personale, når der er behov for assistance ved automaten. Hans Schack har stået for indkøringen af TexMatic på Sygehus Thy-Mors i Thisted og senest på Universitetshospital. I dag servicerer og vedligeholder han begge automater samt deltager i vagtordning på begge anlæg. Da DFD i besluttede sig for at ville tilbyde et par medarbejdere uddannelsen som industrioperatør, var vi ikke lang tid om at springe til. Første skoleophold varede seks uger, og derefter var vi i den første praktik i vaskeriet. Som afslutning på praktikperioden skulle vi skrive om et projekt, som havde stor betydning for afdelingen. Projektet handlede om et energibesparende anlæg til forvarmning af vaskeriets vand til vaskeprocesserne. Industrioperatøruddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse, som afsluttes med svendebrev. Uddannelsen tager ca. 1½ år, da virksomhedserfaring forkorter uddannelsen. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktikperioder. Skoleopholdene har en varighed af seks uger, og der er fire skoleophold i alt. Hvert skoleophold tager udgangspunkt i noget nyt inden for de forskellige parametre, der er i en produktion. Første skoleophold handlede meget om, hvordan et manuelt anlæg skulle startes op. Hvilke hensyn der skulle tages, og hvilke instruktioner der skulle gives. Anden skoleperiode tog hul på PLC-styring, hvor vi lærte, hvordan et PLC-styret anlæg sættes i gang, og hvordan vi programmerer, så produktionen bliver optimeret så meget som muligt. Uddannelsen går nemlig ud på at give os et indblik samt en vis erfaring i at fejlfinde, vedligeholde og optimere en produktionslinje. På skolen lærer vi at finde løsninger, hvis der er produktionsstop, så vi ikke er så afhængige af vores teknikere. Produktionen kommer hurtigere i gang igen, hvis ikke teknikerne skal kaldes hver gang. Vi lærer, hvilke arbejdsredskaber vi kan bruge i produktionsplanlægningen, og al den viden har vi fået lov til at gøre brug af allerede under vores første praktikophold. Vi er sikre på, at denne uddannelse er en win-win for både afdelingen og os. Vi bliver uddannet i at optimere afdelingen, og det, at vi kommer rundt i alle afdelinger i huset, gør jo os til en resurse, som forhåbentlig vil blive brugt til at forbedre arbejdsgangene og mindske produktionsstop. Vi føler, vi bliver hørt, og at afdelingen her i virkelig tror på, at denne uddannelse kan bidrage med en masse positive ting. Denne følelse af ansvar er en stor tilfredsstillelse for os vi føler os værdsat. Vi er stolte af at være de første industrioperatører, der er blevet uddannet i DFD, og håber, at vi med denne lille beretning kan åbne døren til, at andre får mod på/tilbudt en lignende uddannelse. Vi er glade for at have fået denne mulighed, da det giver os en uddannelse samt medvirker til, at virksomheden får nogle kvalificerede medarbejdere, som kan bruges i mange produktionslinjer. rent ud 17

10 DFD TAGER ANSVAR - et godt bevis er, at DFD's ledelse er blevet CSR-certificeret. Tekst: Christian Lind-Holm Kuhnt Som virksomhed betragter vi det som vores pligt at gøre en samfundsmæssig forskel. Sådan har det altid været i DFD, også længe før begrebet CSR blev opfundet. CSR står for Corporate Social Responsibility og betyder i korte træk, at man som virksomhed har et medansvar for det samfund, man er en del af, både lokalt og globalt. Det har vi altid været bevidste om, men i og med at der i højere og højere grad er en forventning om, at alle virksomheder har en klar CSR-politik, valgte vi for et år siden at lade vores ledelse med tilhørende stabsfunktioner CSR-certificere. Vi kender standarder og certificeringer fra miljø, arbejdsmiljø og for nogles vedkommende også kvalitet og hygiejne. Men CSR-certificeringen af ledelsen var den første af sin slags i DFD og faktisk en af de første i Danmark overhovedet, da standarden for virksomheders samfundsansvar først udkom i Kun små justeringer var nødvendige Vi var naturligvis spændte på, hvor meget vi ville skulle ændre på i forhold til vores daglige rutiner for at kunne blive certificeret. Vi blev dog kun positivt bekræftet i, at det arbejde, vi i mange år har gjort med kerneværdier og forskellige aspekter af CSR, danner så godt et grundlag, at certificeringen ikke krævede mange justeringer for at blive en realitet. Vi kunne fx mere eller mindre bevare vores leverandørstyring, som den altid har været, og vi fik ros for vores indsats for at øge genanvendelsen af kasserede tekstiler. Garanti for kunden DFD er arbejdsplads for mange mennesker hver dag, og vi leverer rent tøj og tekstiler til en lang række virksomheder og institutioner i hele Danmark. Alle er afhængige af, at vi tager vores opgave alvorligt. Dertil kommer et hensyn til miljøet og en ansvarlighed i forhold til kommuner og lokalsamfund. Vores ansvar handler blandt andet om at give vores medarbejdere gode vilkår og skabe mulighed for, at borgere af anden etnisk herkomst kan få plads på det danske arbejdsmarked. Det betyder også, at vi er ærlige og gennemsigtige i den måde, vi kommunikerer på, og at vi lever op til den service, vi har lovet vores kunder. Ansvar betyder også, at vi forpligter os til løbende at kortlægge områder, tiltag og forhold i virksomheden, hvor der er fare for, at vi ikke lever op til vores kerneværdier, således at vi kan rette op på disse, før det bliver til et alvorligt problem. For kunderne er det en ekstern blåstempling af, at vi er ordentlige at arbejde sammen med. Ansvarlige handlinger ses og findes på alle organisatoriske niveauer med udspring i virksomhedens kultur. Vi har altid arbejdet med CSR tidligere hed det bare noget andet. Ofte bliver handlingerne slet ikke opfattet som CSR-handlinger, fordi de for mange af os blot er en naturlig del af hverdagen. Medarbejderne er faktisk de vigtigste og mest troværdige CSR-ambassadører hos DFD, og det er gennem dem, at kommunikationen om CSR kan og skal blomstre. Mariette Thorgaard Miljøchef Christian Lind-Holm Kuhnt var tovholder på CSR-certificeringen.

11 JUBILARER 45-års jubilar 35-års jubilarer 30-års jubilarer 25-års jubilarer Laila Lise Rhymer Olsen Laila er en god og stabil medarbejder, som har med vores denim-tøj at gøre. Hun folder tøjet og pakker det til den enkelte bruger, så det er klar til, at vores chauffør kan køre ud med det. Laila er altid hjælpsom og har en hukommelse, som mange misunder hende. Sin fritid bruger hun på rejser til varmere himmelstrøg og på sin familie. 40-års jubilar Else Marie Jensen Else Marie er vaskeriets alt mulig-dame og utrolig fleksibel og hjælpsom. Hun vurderer, om tøj skal kasseres eller repareres, og sorterer det fra, der skal skæres op til klude. Hun sørger endvidere for, at tøj, som tilhører andre vaskerier eller plejehjemskunder, kommer tilbage til rette ejermænd, og så lægger hun rene uniformer parat til sine kolleger og afløser i vaskeriet ved sygdom og ferie. Fritiden bruger Else Marie i sit kolonihavehus Jannie Brandt Jannie er en glad og stabil medarbejder i vores indsortering. Hun hjælper gerne nye medarbejdere i gang, så de får den rette oplæring. Sin fritid bruger Jannie på kreative sysler såsom mad og juledekorationer til vores kantine, og ellers er hun sammen med sin familie og sin kat Michael Merrild Lyngby Michael blev i sin tid ansat til kundeservice og salg. Han fik hurtigt en god fornemmelse for kundeservice, og det var sjældent, vi mistede en kunde. I dag er Michael Key Account Manager og varetager vores storkundeportefølje med stor passion. Mange af vores store kunder er kommet til virksomheden på grund af hans tillidsvækkende, troværdige og langsigtede salgsarbejde. Michael er et forbillede for andre og et meget stort aktiv for DFD Charlotte Würtz Charlotte er i renrummet i, hvor hun er ansvarlig for produktion og kvalitet. Hun er vellidt som leder og kollega og har gennem årene lært rigtig meget om kvalitet og renrumsteknik. Vi kender Charlotte som en glad pige, der ikke er bange for at sætte gang i festen, når vi holder julefrokost og sommerfest Bodil Marie Christensen Bodil kørte engang med måtter, men nu er hun i pakkeriet, hvor hun omhyggeligt pakker det rene tøj til en stor del af vores kunder i Regionsvaskeriet. Bodil er altid i godt humør og kommer ofte med en frisk bemærkning Jan Lindberg Jan er chauffør og en munter mand, som i høj grad bidrager til den gode stemning. Han er et forbillede for andre med sin 100 % loyale indstilling til arbejdet. Både vi og vores kunder sætter stor pris på samarbejdet med ham Birgitte Meisner Pedersen St. Heddinge Birgitte er en dygtig og engageret medarbejder, der har arbejdet i de fleste afdelinger på vaskeriet. De seneste år har hun arbejdet i beklædningsafdelingen, hvor hun både presser kokkejakker, håndterer steameren og pakker beklædning til kunderne. Birgitte er meget mødestabil, fleksibel og vellidt Maibritt Feder Anette Dehn St. Heddinge Marianne Smed Odder Bitten Hassing Dorthe Bastrup Herning Anita Christensen St. Heddinge Norma Maansson 40 års tro tjeneste, altid med et smil, kendetegner Maibritt. De seneste 5 år har Maibritt haft ansvaret for alt babytøj og gardiner i. Hun har øje for kvalitet og hygiejne, og arbejdet udføres med meget stor ansvarsfølelse og stolthed. Ferierne tilbringes under varme himmelstrøg ofte sammen med barnebarnet, der bor i Tyskland. Anette er en institution på vaskeriet i St. Heddinge, hvor hun været stort set hele sit arbejdsliv. Hun er meget dedikeret og tilbringer mange timer på vaskeriet, hvor hun som vaskemester værner om en høj kvalitet, ikke mindst på duge og servietter. Anette har stor erfaring og finder altid en løsning på selv de mest genstridige pletter, og hun yder et stort bidrag til den daglige drift på vaskeriet. Marianne Smed startede som elev ved SL-Rens og er i dag kontorleder. Hun er meget vellidt blandt vores kunder. Mariannes viden omkring industrisegmentet er meget stor, og hun besidder et kæmpestort servicegen, som er til gavn for alle, såvel eksternt som internt. Bitten er i indsorteringen, hvor hun søger for, at tøjet til vores mindre kunder kommer sikkert igennem vaskeprocesserne og frem til pakkeafdelingen. I sin fritid går Bitten meget højt op i sine heste, som får et føl hvert år. Dorthe er meget alsidig og fleksibel, og hun er vellidt blandt sine kolleger. Hun har varetaget stort set alle funktioner på vaskeriet. De sidste 1½ år har Dorthe været serviceassistent på kontoret, men hun hjælper også gerne til i sekvenspakkeriet. Anita startede som kontorelev i. De sidste 22 år har hun arbejdet i St. Heddinge, hvor hun i dag er logistikchef med ansvar for chauffører, lager og ITsystemer. Anita har et stort ledelsesansvar, som hun mere end lever op til. Hendes evner og store engagement betyder, at hun er en meget vellidt og respekteret leder i DFD. Norma er på systuen og bidrager til, at vi kan servicere vores kunder, som vi ønsker det. Arbejdet på systuen er vigtigt, og det bliver altid udført med et smil til den, som stikker hovedet indenfor med en opgave til Norma. 20 rent ud rent ud 21

12 JUBILARER NYT ANSIGT I DFD S LEDELSE Flemming Søndergaard Nielsen Odder Flemming er en meget serviceminded chauffør, som altid har kunden i fokus. Han har kørt så mange timer på landevejen, at hele 6 biler er kørt færdige! Flemming er meget stabil og afholdt. Han har stor interesse for IT og stod tidligere for at udforme og vedligeholde SL-Rens hjemmeside Tove Riber Jensen Haderslev Tove blev ansat til pakkeriet, var siden servicekonsulent og er nu Inhouse-medarbejder på sygehuset i Aabenraa. Her er hun er meget vellidt, og hendes store hjælpsomhed bliver rost og værdsat. Fritiden bruger Tove bl.a. på foreningsarbejde og sit barnebarn på 2 år. 10-års jubilarer Jette Harbo Nielsen Hadsten Lene Holm St. Heddinge Keld Beltoft Pedersen Vejen Mohamed Hussein Mo'Allin Roskilde Per Hvidtfeldt Odense Leif Willumsen Zekeriya Sahin Akin Eraslan Lelanie Saabye Lyngby Julie Bostrup Lyngby Jesper M. Andresen Layla Chouitat Aradhna Rani Michael Frederiksen Maribo Anette Haug Odense Lars Aasberg Gentofte Jette Kruse Larsen Hacer Bilgic Nina Elise Wolff Vejen Ann-Merete Kaas Odense Merete Bruun Skjellerup Odense Hanne Selsholt Britz Maria Fugl Gentofte Maria Louise Beusen Lyseen Roskilde Rachelle Mallari Gatdula Huyen Thi Hoang Joan Eeg Detlefsen Herning Hue Nquc Tram Marca Patricia Theuvenet Naguleswary Jeysangah Mona Calstrup Susanne Pia Hansen Odense Heidi Ahrenkiel Vangsy Roskilde Suksabai Sindersen Roskilde Grethe Vittrup Sakariassen Maribo Susan Pedersen Roskilde Jørgen Hedemann Hansen Tina Stendorf Amar Kaur Pia Elisabeth Sedeno Cuevas Susanne Helle Andersen Senee Nielsen Carsten Hougaard-Jensen startede hos os den 1. oktober i en nyoprettet stilling som økonomichef. Carsten skal være med til at videreudvikle vores regnskabsafdeling, og foruden at blive en sparringpartner for direktionen bliver Carsten også en resurse, som afdelingerne kommer til at samarbejde og sparre med. Carsten er 50 år og kommer fra en stilling som Nordic CFO hos ACO Nordic Group A/S. Han har tidligere været ansat i bl.a. EvoBus Danmark og Sverige (DaimlerChrysler-koncernen) og H+H-Industri A/S. Carsten startede sin karriere som revisor hos KPMG. Privat bor Carsten i Valby sammen med sin kone, to piger og en hund. Vi glæder os til samarbejdet med Carsten og byder ham velkommen til DFD. UDLÆRT! Vores kontorelev i Hadsten, Jannie Oddershede Christensen, blev udlært den 31. august. Dagen blev markeret med dejlige gaver og mange sjove påfund. For eksempel kom alle, der var på arbejde, mellem kl. 10 og 11 og afleverede en ballon til Jannie. Der var sang og taler samt overrækkelse af DFD-hatten, som er lavet af en medarbejder i vores sy-afdeling. Idéen opstod, da man jo mange steder får hue på efter endt uddannelse, men vi havde ikke nogen. Hatten findes kun i dette ene eksemplar, og vi håber, at den og dagen vil give Jannie gode minder med herfra. Vi ønsker Jannie held og lykke i jagten på job og i livet generelt. 22 rent ud rent ud 23

13 FÆLLESKAB OG INNOVATION KENDETEGNER VORES HVERDAG Noget af det, der gør det sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde hver dag, er følelsen af, at vi er mange, der står sammen om at løse opgaverne. I hverdagen er vi hver især travlt optaget af at yde vores kunder en fagligt kvalificeret og rettidig service. Der er imidlertid en række opgaver, som giver mulighed for et tæt samarbejde afdelingerne imellem, og netop samarbejde øger både fællesskabsfølelsen og den dynamik, der kendetegner vores virksomhed. En sådan opgave er borgervask. Plejehjem skal yde omsorg, vi skal vaske tøj Da vi for et par år siden overtog vaskeriet i Gilleleje, besluttede vi at tilbyde vask af privat tøj for beboere på fx plejehjem. I takt med, at der bliver flere og flere ældre, mens arbejdsstyrken svinder ind, er vi nødt til at tænke i nye løsninger, hvis vi som samfund skal kunne opretholde det serviceniveau, vi har vænnet os til. Timingen har vist sig at være helt rigtig. I løbet af kort tid er denne del af vores forretning vokset så meget, at vi har valgt at flytte den til Roskilde, som nu er centrum for dette nye kerneområde. Potentialet er stort, og kunderne kender os allerede. Det kræver derfor alene en god dialog afdelingerne imellem, en positiv indstilling til at invitere kolleger med på sambesøg hos kunderne og en evne til at tænke i helheder. Dette er et godt eksempel på, at vi står klar med løsninger og nye services, når behovet opstår. Det giver mulighed for et tæt samarbejde afdelingerne imellem og øger fællesskabsfølelsen, som gør det meningsfyldt at møde på arbejde hver dag, og det skaber fremragende oplevelser for vores kunder. Det er præcis sådan, vi ønsker, at det skal være at møde på arbejde i DFD, uanset hvilken afdeling man er tilknyttet. Anders Thorgaard rent ud UDGIVER: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Adm. dir. Anders Thorgaard, KOORDINERING: Else Stemann, TEKST: Christina Wex, M.fl. FOTOGRAFI: Nils Holm Christensen, JC Photography, M.fl. GRAFISK DESIGN: Bilgrav Design ApS, TRYK: Clausen Grafisk ApS REDAKTION SLUT: November 2013

Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug

Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug rent ud Hygiejne-service Personligt design, bedre hygiejne og miljørigtigt genbrug Viima Miljøhensyn og kvalitet afgjorde udbudsrunden Genbrug Kasserede tekstiler, kreativitet og design Hygiejne med et

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund.

RENT UD. TexMatic. Viima. Ansvarlig ledelse. Ansvarlig ledelse. TexMatic. Viima. Fokus på kunder, miljø, medarbejdere og samfund. RENT UD TexMatic Viima Ansvarlig ledelse TexMatic Bedre hygiejne, bedre økonomi og mere fleksibilitet. Viima Hensynet til miljø og arbejdsmiljø blev afgørende. Ansvarlig ledelse Fokus på kunder, miljø,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler

RENT UD. TexMatic. Ambassadørbesøg Operationsartikler RENT UD TexMatic Ambassadørbesøg Operationsartikler TexMatic 4.000 medarbejdere på Herlev Hospital får fremover udleveret uniformer fra Danmarks hurtigste beklædningsautomat. Ambassadørbesøg Den japanske

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse!

RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse! RENT UD Film fra jubilæumsfesten vedlagt - god fornøjelse! RENT UD Udgiver: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf. 45 88 47 11 Fax: 45 88 22 33 www.dfd.dk Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service.

RENT UD. Xxxxx. Loyalitet. Privatvask. Xxxx. Privatvask. Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. RENT UD Xxxxx Service Xxx Loyalitet Privatvask Xxxx Service For vores chauffører er det en naturlig ting at give ekstraordinær service. Loyalitet Hilbert Christiansen Fisk i Odense en trofast kunde i mere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Organisation og optimering af vedligehold Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Agenda Lantmännen Unibake, hvem er vi? Teknisk afdeling den. 1. februar 2011 Rejsen Teknisk afdeling den. 1. maj 2013

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

INDRETNINGSKONSULENT L ISBETH S CHONERT

INDRETNINGSKONSULENT L ISBETH S CHONERT INDRETNINGSKONSULENT L ISBETH S CHONERT PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Elisabeth Schonert Sørensen Født Danmark 19.oktober 1966 Civilstand Gift med 3 voksen børn Helbred Godt Adresse Høgholtsvej 367 7100,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Erhvervskvinder.dk Aalborg

Erhvervskvinder.dk Aalborg Velkommen til december mødet Har du husket at tilmelde dig julefrokosten? Nyt fra bestyrelsen Medlemspleje Vi byder VELKOMMEN til: 01.12.05: Susanne Fogh Bentzen, direktør, Newdan Food Trading 01.11.05:

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 ARBEJDSFORHOLD Karrieremuligheder 2 Elev hos JYSK 3 Oms 3,9b JYSK VALUES 4 Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 JYSK SALG OG SERVICE 8 GO JYSK 9 1 KARRIEREMULIGHEDER

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere