rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rent ud BORGERVASK TEXMATIC Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde Sygehusene stiller store krav til hygiejnen"

Transkript

1 rent ud BORGERVASK Ny, certificeret kerneydelse på vores vaskeri i Roskilde TEXMATIC Sygehusene stiller store krav til hygiejnen

2 BORGERVASK ER BLEVET EN KERNEYDELSE Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejderens tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. Flere og flere plejehjem har fået øjnene op for de mange fordele ved at lade DFD s nu hygiejnecertificerede vaskeri i Roskilde varetage vask af borgernes tøj. Tekst: Christina Wex Foto: Nils Holm Christensen I løbet af blot et par år er vask af private borgeres tøj blevet en så stor succes, at man har valgt at flytte opgaven fra Gilleleje til vaskeriet i Roskilde, hvor der er bedre plads. Morten Schou Andersen er fulgt med som afdelingschef: Det er en stor tilfredsstillelse, at det er lykkedes os at løfte et område, som DFD ikke har beskæftiget sig med i en længere årrække. Vi har store forventninger til, at det vil komme til at udvikle sig rigtig meget i de kommende år, og vi er klar til at servicere hele Sjælland fra vaskeriet i Roskilde, som ligger meget centralt placeret. De borgere, der kan benytte sig af borgervask, er blandt andre mennesker, der bor på plejehjem og i handicapboliger, ligesom hjemmeboende ældre, der er visiteret til servicen, kan få afhentet, vasket og leveret deres private tøj af DFD efter nærmere aftale. Resurserne kan bruges bedre Ordningen er helt i tråd med samfundsudviklingen. Hidtil er opgaven med at vaske beboernes kropstøj typisk blevet varetaget lokalt på de enkelte plejehjem, men da man må konstatere, at vi i Danmark får flere og flere ældre medborgere, mens arbejdsstyrken bliver mindre, er der behov for at genoverveje, hvordan resurserne udnyttes optimalt. Mange af de medarbejdere, som i dag varetager vasken på plejehjemmene, er ved at nå pensionsalderen, og det er jobs, der ikke er nemme at genbesætte, for det er, som vi ved, hårdt arbejde at vaske tøj. Vi mærker tydeligt, at lederne i plejehjemssektoren får øjnene op for, at der her er en oplagt mulighed for at gennemføre både en optimering af en vigtig service og samtidig opnå væsentlige besparelser, fortsætter Morten Schou Andersen. Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejdernes tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. Det er en tillidssag Det er i høj grad en tillidssag at lade andre vaske sit tøj og noget, de færreste bryder sig om. Sådan er det naturligvis også, når man kommer på plejehjem. Samtidig er det vigtigt for de ældre at være rene og pæne og på den måde bevare den værdighed, som ethvert menneske har krav på. Ved at outsource ydelsen sparer man udgifter til driftsanlæg, mens medarbejdernes tid kan bruges på det vigtigste: Pleje og omsorg af beboerne. > På vaskeriet i Roskilde bliver tøjet skånevasket og hængetørret, hvis det er det, vaskeanvisningen dikterer. 2 rent ud

3 Men opgaven kræver ikke kun følelsesmæssige hensyn. Der er mange små detaljer involveret og en større logistik, end de fleste plejehjem er gearet til. Alt tøj skal mærkes omhyggeligt, om end diskret, for ikke at ligne institutionstøj, så man er sikker på, det kommer retur til rette ejermand. Tøjet skal også behandles individuelt og med stor omhu, så det ikke bliver beskadiget i processen. Borgervask er et meget følsomt område. Vi behandler individers personlige ejendele, og ens tøj betyder meget for et menneske. Det har vi stor respekt for. Det kræver, at vi som vaskeri tager stilling til hvert enkelt stykke tøj på en helt anden måde, end når der er tale om fx et lagen, som vi i værste fald har flere af på lager og derfor hurtigt kan erstatte. Her er der kun den ene, som ikke kan erstattes. Vores medarbejdere er derfor nødt til at vise om muligt endnu større opmærksomhed, end de plejer. Også et spørgsmål om hygiejne Mens ordningen sikrer bedre service til borgerne, bedre økonomi for plejehjemmene og mindre belastning for personalet, sætter hygiejnen den sidste og afgørende streg under, hvorfor det giver mening af lade opgaven varetage af professionelle. Det er klart, at vi som fagpersoner har nogle helt andre muligheder for at vaske tøjet korrekt og dermed sikre, at der ikke sker smittespredning via tøjet enten borgerne imellem eller fra borgerne til personalet, som jo hurtigt kommer til at koste arbejdspladsen mange dyre vikartimer, fortsætter Morten Schou Andersen. I og med at der er krav om, at patienter i dag udskrives hurtigere fra hospitalerne, bliver der følgeligt stillet større krav til hygiejnen på plejehjemmene. Det er derfor en stor fordel at have et certificeret vaskeri til at sikre optimal hygiejne på beklædnings- og tekstildelen. Vaskeriet i Roskilde er for nyligt blevet hygiejnecertificeret og bærer ydermere Svanemærket, som er kundens garanti for, at ydelsen er blandt de mindst miljøbelastende inden for sit område. Vi tager med andre ord ansvar for kvaliteten af den ydelse, vi leverer, fra start til slut, understreger Morten Schou Andersen. Ikke blot for den enkelte borger, for institutionens økonomi og for hygiejnen i hele processen, men også for miljøet. I den sammenhæng er også arbejdsmiljøet en vigtig faktor. Det er hårdt at vaske tøj, men hos DFD er vi rigtig dygtige til det, og vi har alle moderne, teknologiske hjælpemidler til rådighed, så vi kan gøre det med mindre belastning for medarbejderne, end det er muligt lokalt på et plejehjem. Den vigtigste resurse er medarbejderne Efter at DFD i højere grad har valgt at lade de enkelte vaskerier varetage forskellige specialer, er der blevet plads til at samle en ydelse som borgervask ét centralt sted. Det giver rigtig god mening. Desværre betød det, at vi måtte lukke vaskeriet i Gilleleje, men til vores store glæde er alle medarbejdere fulgt med til Roskilde, selvom det betyder en væsentlig større afstand til arbejdspladsen. Det gør mig stolt, at DFD tilbyder jobs, der er værd at rejse langt for, og det betyder utroligt meget for den fortsatte kvalitet i arbejdet, at de mennesker, som har været med til at bygge dette forretningsområde op og har ekspertisen, også er involveret i den fortsatte udvikling. Enhver, der beskæftiger sig med drift, ved, at den vigtigste resurse i processen er medarbejderne. Det er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger at tænke i krydssalg og synergi. Fakta om borgervask Alle medarbejderne i Roskilde er samlet for at fejre den netop gennemførte DS hygiejnecertificering. Vaskeriet i Roskilde er hygiejnecertificeret efter DS og bærer Svanemærket. Omfatter vask af beboernes kropstøj og linned. Vaskeriet afhenter, vasker og leverer på ugebasis. Er økonomisk fordelagtigt sammenlignet med eget vaskeri på plejehjem. > Janina Vasilica Sia tjekker uldtøjet på vaskeriets store tørrestativ. Gør omkostningerne transparente og nemme at budgettere. 4 rent ud

4 I samme typiske DFD-ånd er hygiejnecertificeringen gået meget hurtigt igennem, og det vidner om, at alle tager ansvar. Produktionsleder Lene Jørgensen og afdelingschef Morten Schou Andersen stod for gennemførelsen af certificeringen. Tøjet mærkes diskret for ikke at ligne institutionstøj. Det er derfor en stor fordel at have et certificeret vaskeri til at sikre optimal hygiejne på beklædnings- og tekstildelen. Borgervask er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger Roskilde Vaskeri beskæftiger i dag omkring 40 medarbejdere. At Roskilde nu er blevet omdrejningspunktet for borgervasken betyder, at samarbejdet mellem DFD s vaskerier bliver yderligere styrket. Mange af de kunder, der vælger borgervask, er i forvejen DFD-kunder på fx linned og uniformer. De kunder skal gøres opmærksomme på, at vi nu er i stand til at løfte endnu en vigtig opgave for dem, forklarer Morten Schou Andersen. Det er en fælles opgave for alle DFD s afdelinger at tænke i krydssalg og synergi. Faktisk skal vi ikke længere tænke på en kunde som værende en bestemt afdelings kunde, vi skal tænke alle kunder som DFD s kunder. Hvis Maribo er med til at øge samarbejdet med en plejehjemskunde ved at gøre kunden opmærksom på muligheden for at få vasket beboernes tøj i Roskilde, kan Maribo være sikker på at få en gladere kunde. Og det er jo det, vi hele tiden stræber efter. At opdage vores kunders behov, før de selv gør, og slå ring om dem, så vi gør deres hverdag så let som mulig. Fællesskab øger arbejdsglæden Også internt øger det arbejdsglæden og fællesskabsfølelsen, når flere vaskerier står sammen om at løfte store opgaver. Alt bliver sjovere, når man er fælles om det, og borgervasken er et oplagt område at være fælles om, understreger Morten Schou Andersen, der indledte sin karriere hos DFD som trainee for kun tre år siden og straks fattede interesse for produktionen. Som tidligere elitesvømmer med fokus på præstationer og resultater er han naturligt drevet af udfordringer og vant til at arbejde hårdt for at nå de mål, han og virksomheden sætter sig. Det hænger rigtig fint sammen med jobbet som afdelingschef i Roskilde. Man kan hele tiden udvikle og optimere i en produktionsvirksomhed, og det gør det spændende at gå på arbejde hver dag. Det er dybt tilfredsstillende at mærke, at de tiltag, man er med til at sætte i gang, gør en forskel, der kan mærkes, så menneskers hverdag bliver lettere. Her på vaskeriet har medarbejderne vist en kolossal velvilje i forhold til de mange nye tiltag, som jo på mange måder er et brud med tidligere rutiner. I samme typiske DFD-ånd er hygiejnecertificeringen gået meget hurtigt igennem, og det vidner om, at alle tager ansvar, og det gør mig stolt og bekræfter mig i, at vi har det helt rigtige set up til at møde fremtiden, slutter Morten Schou Andersen. 6 rent ud rent ud 7

5 VIIMA DELTOG VED MILJØMINISTERIETS CHEFKONFERENCE Hvert år afholder Miljøministeriet en konference for ministeriets chefer, og sidste år var temaet Grøn Omstilling. Foruden miljøminister Ida Auken selv deltog alle ministeriets chefer, ca. 130 i alt. Miljøministeriets departementschef kontaktede os for at høre, om vi ville deltage og fortælle om rengøring uden kemikalier, som vi havde vundet EU's miljøpris 2012 for. Konferencen blev holdt på Munkebjerg Hotel ved Vejle, og formålet var at præsentere konferencedeltagerne for nogle eksempler på vellykkede projekter, der bygger på idéen om Grøn Omstilling. Ministeriets chefer skulle have et indtryk af, hvad Grøn Omstilling kan betyde i praksis, og hvilken rolle Miljøministeriet kan spille for at fungere som katalysator for den grønne omstilling. Vi holdt et indlæg om Viima s fordele, når det gælder miljø, arbejdsmiljø, hygiejne og ikke mindst økonomi. Vi kunne blandt andet fortælle, at vi alene i den uge, hvor vi var på konferencen, havde hjulpet vores kunder med at spare miljøet for 150 ton CO liter rent vand flere tusinde liter rengøringskemikalier. Vi oplevede en stor interesse for Viima under vores oplæg, som var meget dialogbaseret. Det virkede, som om mange fik en aha-oplevelse over, at man faktisk kan gøre en masse for miljøet ved at gen-tænke måden, vi gør rent på. Chauffør Benny Lauridsen foran sin nye lastbil. På vanlig vestjysk facon udtaler han: "Jamen, den kører da godt Den giver da i hvert fald en masse opmærksomhed!" HERNINGS NYE LASTBIL Vores nye lastbil kører dagligt til nogle af vores største kunder, herunder Legoland, Lalandia, Hotel Vejle Fjord og Radisson Blu Århus. På hvert læs kan der være 67 containere, så det har givet rigtig meget ekstra kapacitet, som vi specielt har haft brug for i sommersæsonen. Mange fordele Vi har købt to trailere, hvilket har givet stor fleksibilitet på vaskeriet, idet den ene kan være på vej til kunden, mens pakkeriet kan læsse direkte i den anden. Dette giver dels nogle ekstra kvadratmeter i udlæsningen, og dels bliver Benny sparet for en læsning næste dag. Desuden kan den fyldte trailer med snavset tøj sættes på rampen, hvis indsorteringen er presset. Miljøministeriets chefer lyttede interesseret til Axel Bonnevies indlæg om fordelene ved Viima. 8 rent ud rent ud 9

6 SMEDE-TRÆF HOS LAVATEC I TYSKLAND I november var smedene og miljøchefen på besøg hos Lavatec i Heilbronn, Tyskland. Lavatec producerer vaskemaskiner og vaskerør, som en stor del af vores vaskerier er udstyret med. Tekst: Christian Lind-Holm Kuhnt Formålet med turen var at få en større forståelse af, hvordan vores maskiner bliver produceret, stille spørgsmål til konkrete problemer og maskindele samt få et indblik i de nye tiltag, der er på vej fra producenten. Alle deltagerne mødtes i lufthavnen fredag aften, og det var allerede her tydeligt, at deltagerne så frem til besøget hos Lavatec og var velforberedte. Flere havde forberedt spørgsmål og taget billeder af problemer på maskiner. Én havde endda fysiske maskindele med i bagagen, som han ville have en Lavatec-medarbejder til at se på. Lørdag morgen kørte vi til Lavatec, hvor vi blev modtaget af en større delegation bestående af direktøren, key account manageren for DFD, flere ingeniører og repræsentanter fra salgsafdelingen. Indledningsvis gav direktøren en præsentation af virksomheden og dens planer for fremtiden. Efterfølgende fik vi en guidet tur i produktionen, hvor der blandt andet blev udpeget særligt kritiske dele på maskinerne. Under turen havde vi mulighed for at stille en masse spørgsmål, som blev besvaret af forskellige Lavatec-medarbejdere. Efter en gedigen sydtysk frokost gav Lavatec-ingeniørerne en grundlæggende forklaring på principperne i vaskerørsfunktionerne og særlige parametre, man skal være opmærksom på i forhold til drift og vedligehold. Efter gennemgangen delte vi os i to grupper. Deltagerne i den ene gruppe havde fokus på elektronik og software, mens deltagerne i den anden gruppe fik en mere mekanisk orienteret indføring i Lavatecs maskiner. Software-gruppen skulle rykkes 3 gange, før de kom op i mødelokalet til næste programpunkt, hvilket tyder på en stor interesse for emnerne, der blev bearbejdet i gruppen. Om aftenen inviterede Lavatec hele holdet ud at spise. Søndagens program indeholdt holdfotografering uden for Lavatec-fabrikken samt en tur til Porsche-museet i Zuffenhausen med efterfølgende frokost. Turen hjem forløb efter planen, og indtrykket søndag aften i lufthavnen i København var da også, at alle deltagerne havde haft en god tur med positivt udbytte, både fagligt og relationelt. 10 rent ud rent ud 11

7 EN TEXMATIC GJORDE SIT INDTOG PÅ ET NORDJYSK SYGEHUS En del af kravene til automaten blev der således taget højde for allerede i produktionen. Hygiejnesygeplejerske Annette Blok fra Infektionshygiejnen på Sygehus Thy-Mors beskriver her de overvejelser, der gik forud for beslutningen om, at sygehusene i Region Nordjylland skal have installeret beklædningsautomater. Tekst: Annette Blok Foto: JC Photography Da Infektionshygiejnen blev inviteret med til drøftelse af en beklædningsautomat på Sygehus Thy-Mors i Thisted, var det i et bredt forum med repræsentanter fra både ledelsens, rengøringens og medarbejdernes side. Det blev til et meget spændende og udbytterigt forløb. Infektionshygiejniske krav I samarbejdet bød Infektionshygiejnen ind med de infektionshygiejniske krav, der måtte stilles. De overordnede krav kan deles op i to grupper, der dels handler om det rum, hvori automaten placeres, og dels om krav til selve automaten. Krav til rummet Rummet til automaten er sidestillet med et rent depot til opbevaring af tekstiler. Det giver rengøringsafdelingen mulighed for at indplacere rummet på et hygiejneniveau, der angiver kravene til renhedsgraden samt hyppighed og metode for rengøringen. Alt dette betyder, at rummets vægge, loft samt gulv må have en rengøringsvenlig overflade, og at der ikke må være rør eller ledningsføringer, der kan virke som støvfælder. Kravene til rummet iværksatte sygehusets tekniske afdeling, der imødekom samtlige krav. Hygiejnesygeplejerske Annette Blok fra Infektionshygiejnen på Sygehus Thy-Mors. 12 rent ud rent ud 13

8 Det handler jo om at håndtere den rene uniform rent hele vejen, til den sidder på kroppen. Krav til automaten Infektionshygiejnens krav til automaten handler om, at automaten selvfølgelig ikke må kunne forurene tøjet. Også automaten må have rengøringsvenlige overflader, der ikke giver anledning til, at støv/snavs kan samle sig. Desuden må automaten kunne tåle rengøring, idet overfladen netop bliver støvet af de mange tekstiler. Kravene til automaten blev i første omgang bragt videre fra sygehusets ledelse til producenten af beklædningsautomaten. En del af kravene til automaten blev der således taget højde for allerede i produktionen. Imidlertid blev Infektionshygiejnen inviteret til at gennemgå automaten efter indsættelse i rummet, hvor de sidste støvfælder blev detekteret. Det er jo let nok på en tegning at udpege støvfælder som f.eks. uheldige samlinger, men det er ikke altid muligt at tage højde for, hvordan virkeligheden ser ud, når automaten er samlet. Heldigvis havde producenten i samråd med den tekniske afdeling nogle flotte løsninger til de uheldige støvfælder, der havde vist sig, nu da automaten var samlet. Infektionshygiejnen har ligeledes krav til de bøjler, som uniformerne hænger på. Bøjlerne skal naturligvis også kunne tåle rengøring, som må fastsættes med et fornuftigt interval ud fra, hvor hurtigt bøjlerne støves/snavses til. Udvendigt på automaten ved udleverings- og afleveringssted stiller Infektionshygiejnen krav om ophængning af håndsprit, hvor personalet kan udføre hånddesinfektion efter aflevering af en brugt uniform og før udlevering af en ny. Desuden har Infektionshygiejnen stillet som krav, at personalet altid skal have adgang til en ren uniform, også selvom automaten skulle svigte. Dette krav blev imødekommet ved at oprette et nød-depot, hvor uniformer i alle mulige størrelser netop hænger parat i et lukket skab i tilfælde af automatsvigt. Til sidst vil jeg nævne, at samarbejdet omkring beklædningsautomaten bragte diskussionen omkring uniformer og uniformshygiejne vidt omkring. Det har da også været et samtaleemne, hvilke krav der skulle stilles til personalets videre håndtering af den rene uniform, når denne var trukket fra automaten. Her var der bred enighed om, at automaten kan gøre meget godt for at bevare de rene uniformer rene, men hekse kan automaten jo ikke. Derfor er kravene til håndtering af den rene uniform ikke spor anderledes, end hvis man henter sin uniform i et skab eller får den udleveret. Det handler jo om at håndtere den rene uniform rent hele vejen, til den sidder på kroppen. Den 12. august i år blev endnu en TexMatic taget i brug denne gang på Universitetshospital Beklædningsautomaten betjener ca personaler. Der er plads til stk. beklædning i automaten. Automaten indeholder mere end 100 forskellige typer/str. beklædning. Der er opsat 4 udleveringsporte, hvorfra der kan trækkes ren beklædning. Der er pt. opsat 3 afleveringsautomater til snavset beklædning. En fjerde er på vej. Den gennemsnitlige udleveringstid pr. stk. beklædning er 11 sekunder. Automaten fyldes op 3 gange i døgnet også i weekender. rent ud 15

9 INDUSTRIOPERATØR- UDDANNELSE HOS DFD AALBORG To medarbejdere på Regionsvaskeriet, Tina Højby og Hans Schack, har fået nye opgaver og mere ansvar efter at have gennemført industrioperatøruddannelsen. Tekst: Tina Højby og Hans Schack Foto: JC Photography Tina Højby har sin daglige gang på Universitetshospital, hvor hun sørger for, at der til stadighed er tilstrækkeligt med beklædning i beklædningsautomaten. Derudover servicerer hun hospitalets personale, når der er behov for assistance ved automaten. Hans Schack har stået for indkøringen af TexMatic på Sygehus Thy-Mors i Thisted og senest på Universitetshospital. I dag servicerer og vedligeholder han begge automater samt deltager i vagtordning på begge anlæg. Da DFD i besluttede sig for at ville tilbyde et par medarbejdere uddannelsen som industrioperatør, var vi ikke lang tid om at springe til. Første skoleophold varede seks uger, og derefter var vi i den første praktik i vaskeriet. Som afslutning på praktikperioden skulle vi skrive om et projekt, som havde stor betydning for afdelingen. Projektet handlede om et energibesparende anlæg til forvarmning af vaskeriets vand til vaskeprocesserne. Industrioperatøruddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse, som afsluttes med svendebrev. Uddannelsen tager ca. 1½ år, da virksomhedserfaring forkorter uddannelsen. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktikperioder. Skoleopholdene har en varighed af seks uger, og der er fire skoleophold i alt. Hvert skoleophold tager udgangspunkt i noget nyt inden for de forskellige parametre, der er i en produktion. Første skoleophold handlede meget om, hvordan et manuelt anlæg skulle startes op. Hvilke hensyn der skulle tages, og hvilke instruktioner der skulle gives. Anden skoleperiode tog hul på PLC-styring, hvor vi lærte, hvordan et PLC-styret anlæg sættes i gang, og hvordan vi programmerer, så produktionen bliver optimeret så meget som muligt. Uddannelsen går nemlig ud på at give os et indblik samt en vis erfaring i at fejlfinde, vedligeholde og optimere en produktionslinje. På skolen lærer vi at finde løsninger, hvis der er produktionsstop, så vi ikke er så afhængige af vores teknikere. Produktionen kommer hurtigere i gang igen, hvis ikke teknikerne skal kaldes hver gang. Vi lærer, hvilke arbejdsredskaber vi kan bruge i produktionsplanlægningen, og al den viden har vi fået lov til at gøre brug af allerede under vores første praktikophold. Vi er sikre på, at denne uddannelse er en win-win for både afdelingen og os. Vi bliver uddannet i at optimere afdelingen, og det, at vi kommer rundt i alle afdelinger i huset, gør jo os til en resurse, som forhåbentlig vil blive brugt til at forbedre arbejdsgangene og mindske produktionsstop. Vi føler, vi bliver hørt, og at afdelingen her i virkelig tror på, at denne uddannelse kan bidrage med en masse positive ting. Denne følelse af ansvar er en stor tilfredsstillelse for os vi føler os værdsat. Vi er stolte af at være de første industrioperatører, der er blevet uddannet i DFD, og håber, at vi med denne lille beretning kan åbne døren til, at andre får mod på/tilbudt en lignende uddannelse. Vi er glade for at have fået denne mulighed, da det giver os en uddannelse samt medvirker til, at virksomheden får nogle kvalificerede medarbejdere, som kan bruges i mange produktionslinjer. rent ud 17

10 DFD TAGER ANSVAR - et godt bevis er, at DFD's ledelse er blevet CSR-certificeret. Tekst: Christian Lind-Holm Kuhnt Som virksomhed betragter vi det som vores pligt at gøre en samfundsmæssig forskel. Sådan har det altid været i DFD, også længe før begrebet CSR blev opfundet. CSR står for Corporate Social Responsibility og betyder i korte træk, at man som virksomhed har et medansvar for det samfund, man er en del af, både lokalt og globalt. Det har vi altid været bevidste om, men i og med at der i højere og højere grad er en forventning om, at alle virksomheder har en klar CSR-politik, valgte vi for et år siden at lade vores ledelse med tilhørende stabsfunktioner CSR-certificere. Vi kender standarder og certificeringer fra miljø, arbejdsmiljø og for nogles vedkommende også kvalitet og hygiejne. Men CSR-certificeringen af ledelsen var den første af sin slags i DFD og faktisk en af de første i Danmark overhovedet, da standarden for virksomheders samfundsansvar først udkom i Kun små justeringer var nødvendige Vi var naturligvis spændte på, hvor meget vi ville skulle ændre på i forhold til vores daglige rutiner for at kunne blive certificeret. Vi blev dog kun positivt bekræftet i, at det arbejde, vi i mange år har gjort med kerneværdier og forskellige aspekter af CSR, danner så godt et grundlag, at certificeringen ikke krævede mange justeringer for at blive en realitet. Vi kunne fx mere eller mindre bevare vores leverandørstyring, som den altid har været, og vi fik ros for vores indsats for at øge genanvendelsen af kasserede tekstiler. Garanti for kunden DFD er arbejdsplads for mange mennesker hver dag, og vi leverer rent tøj og tekstiler til en lang række virksomheder og institutioner i hele Danmark. Alle er afhængige af, at vi tager vores opgave alvorligt. Dertil kommer et hensyn til miljøet og en ansvarlighed i forhold til kommuner og lokalsamfund. Vores ansvar handler blandt andet om at give vores medarbejdere gode vilkår og skabe mulighed for, at borgere af anden etnisk herkomst kan få plads på det danske arbejdsmarked. Det betyder også, at vi er ærlige og gennemsigtige i den måde, vi kommunikerer på, og at vi lever op til den service, vi har lovet vores kunder. Ansvar betyder også, at vi forpligter os til løbende at kortlægge områder, tiltag og forhold i virksomheden, hvor der er fare for, at vi ikke lever op til vores kerneværdier, således at vi kan rette op på disse, før det bliver til et alvorligt problem. For kunderne er det en ekstern blåstempling af, at vi er ordentlige at arbejde sammen med. Ansvarlige handlinger ses og findes på alle organisatoriske niveauer med udspring i virksomhedens kultur. Vi har altid arbejdet med CSR tidligere hed det bare noget andet. Ofte bliver handlingerne slet ikke opfattet som CSR-handlinger, fordi de for mange af os blot er en naturlig del af hverdagen. Medarbejderne er faktisk de vigtigste og mest troværdige CSR-ambassadører hos DFD, og det er gennem dem, at kommunikationen om CSR kan og skal blomstre. Mariette Thorgaard Miljøchef Christian Lind-Holm Kuhnt var tovholder på CSR-certificeringen.

11 JUBILARER 45-års jubilar 35-års jubilarer 30-års jubilarer 25-års jubilarer Laila Lise Rhymer Olsen Laila er en god og stabil medarbejder, som har med vores denim-tøj at gøre. Hun folder tøjet og pakker det til den enkelte bruger, så det er klar til, at vores chauffør kan køre ud med det. Laila er altid hjælpsom og har en hukommelse, som mange misunder hende. Sin fritid bruger hun på rejser til varmere himmelstrøg og på sin familie. 40-års jubilar Else Marie Jensen Else Marie er vaskeriets alt mulig-dame og utrolig fleksibel og hjælpsom. Hun vurderer, om tøj skal kasseres eller repareres, og sorterer det fra, der skal skæres op til klude. Hun sørger endvidere for, at tøj, som tilhører andre vaskerier eller plejehjemskunder, kommer tilbage til rette ejermænd, og så lægger hun rene uniformer parat til sine kolleger og afløser i vaskeriet ved sygdom og ferie. Fritiden bruger Else Marie i sit kolonihavehus Jannie Brandt Jannie er en glad og stabil medarbejder i vores indsortering. Hun hjælper gerne nye medarbejdere i gang, så de får den rette oplæring. Sin fritid bruger Jannie på kreative sysler såsom mad og juledekorationer til vores kantine, og ellers er hun sammen med sin familie og sin kat Michael Merrild Lyngby Michael blev i sin tid ansat til kundeservice og salg. Han fik hurtigt en god fornemmelse for kundeservice, og det var sjældent, vi mistede en kunde. I dag er Michael Key Account Manager og varetager vores storkundeportefølje med stor passion. Mange af vores store kunder er kommet til virksomheden på grund af hans tillidsvækkende, troværdige og langsigtede salgsarbejde. Michael er et forbillede for andre og et meget stort aktiv for DFD Charlotte Würtz Charlotte er i renrummet i, hvor hun er ansvarlig for produktion og kvalitet. Hun er vellidt som leder og kollega og har gennem årene lært rigtig meget om kvalitet og renrumsteknik. Vi kender Charlotte som en glad pige, der ikke er bange for at sætte gang i festen, når vi holder julefrokost og sommerfest Bodil Marie Christensen Bodil kørte engang med måtter, men nu er hun i pakkeriet, hvor hun omhyggeligt pakker det rene tøj til en stor del af vores kunder i Regionsvaskeriet. Bodil er altid i godt humør og kommer ofte med en frisk bemærkning Jan Lindberg Jan er chauffør og en munter mand, som i høj grad bidrager til den gode stemning. Han er et forbillede for andre med sin 100 % loyale indstilling til arbejdet. Både vi og vores kunder sætter stor pris på samarbejdet med ham Birgitte Meisner Pedersen St. Heddinge Birgitte er en dygtig og engageret medarbejder, der har arbejdet i de fleste afdelinger på vaskeriet. De seneste år har hun arbejdet i beklædningsafdelingen, hvor hun både presser kokkejakker, håndterer steameren og pakker beklædning til kunderne. Birgitte er meget mødestabil, fleksibel og vellidt Maibritt Feder Anette Dehn St. Heddinge Marianne Smed Odder Bitten Hassing Dorthe Bastrup Herning Anita Christensen St. Heddinge Norma Maansson 40 års tro tjeneste, altid med et smil, kendetegner Maibritt. De seneste 5 år har Maibritt haft ansvaret for alt babytøj og gardiner i. Hun har øje for kvalitet og hygiejne, og arbejdet udføres med meget stor ansvarsfølelse og stolthed. Ferierne tilbringes under varme himmelstrøg ofte sammen med barnebarnet, der bor i Tyskland. Anette er en institution på vaskeriet i St. Heddinge, hvor hun været stort set hele sit arbejdsliv. Hun er meget dedikeret og tilbringer mange timer på vaskeriet, hvor hun som vaskemester værner om en høj kvalitet, ikke mindst på duge og servietter. Anette har stor erfaring og finder altid en løsning på selv de mest genstridige pletter, og hun yder et stort bidrag til den daglige drift på vaskeriet. Marianne Smed startede som elev ved SL-Rens og er i dag kontorleder. Hun er meget vellidt blandt vores kunder. Mariannes viden omkring industrisegmentet er meget stor, og hun besidder et kæmpestort servicegen, som er til gavn for alle, såvel eksternt som internt. Bitten er i indsorteringen, hvor hun søger for, at tøjet til vores mindre kunder kommer sikkert igennem vaskeprocesserne og frem til pakkeafdelingen. I sin fritid går Bitten meget højt op i sine heste, som får et føl hvert år. Dorthe er meget alsidig og fleksibel, og hun er vellidt blandt sine kolleger. Hun har varetaget stort set alle funktioner på vaskeriet. De sidste 1½ år har Dorthe været serviceassistent på kontoret, men hun hjælper også gerne til i sekvenspakkeriet. Anita startede som kontorelev i. De sidste 22 år har hun arbejdet i St. Heddinge, hvor hun i dag er logistikchef med ansvar for chauffører, lager og ITsystemer. Anita har et stort ledelsesansvar, som hun mere end lever op til. Hendes evner og store engagement betyder, at hun er en meget vellidt og respekteret leder i DFD. Norma er på systuen og bidrager til, at vi kan servicere vores kunder, som vi ønsker det. Arbejdet på systuen er vigtigt, og det bliver altid udført med et smil til den, som stikker hovedet indenfor med en opgave til Norma. 20 rent ud rent ud 21

12 JUBILARER NYT ANSIGT I DFD S LEDELSE Flemming Søndergaard Nielsen Odder Flemming er en meget serviceminded chauffør, som altid har kunden i fokus. Han har kørt så mange timer på landevejen, at hele 6 biler er kørt færdige! Flemming er meget stabil og afholdt. Han har stor interesse for IT og stod tidligere for at udforme og vedligeholde SL-Rens hjemmeside Tove Riber Jensen Haderslev Tove blev ansat til pakkeriet, var siden servicekonsulent og er nu Inhouse-medarbejder på sygehuset i Aabenraa. Her er hun er meget vellidt, og hendes store hjælpsomhed bliver rost og værdsat. Fritiden bruger Tove bl.a. på foreningsarbejde og sit barnebarn på 2 år. 10-års jubilarer Jette Harbo Nielsen Hadsten Lene Holm St. Heddinge Keld Beltoft Pedersen Vejen Mohamed Hussein Mo'Allin Roskilde Per Hvidtfeldt Odense Leif Willumsen Zekeriya Sahin Akin Eraslan Lelanie Saabye Lyngby Julie Bostrup Lyngby Jesper M. Andresen Layla Chouitat Aradhna Rani Michael Frederiksen Maribo Anette Haug Odense Lars Aasberg Gentofte Jette Kruse Larsen Hacer Bilgic Nina Elise Wolff Vejen Ann-Merete Kaas Odense Merete Bruun Skjellerup Odense Hanne Selsholt Britz Maria Fugl Gentofte Maria Louise Beusen Lyseen Roskilde Rachelle Mallari Gatdula Huyen Thi Hoang Joan Eeg Detlefsen Herning Hue Nquc Tram Marca Patricia Theuvenet Naguleswary Jeysangah Mona Calstrup Susanne Pia Hansen Odense Heidi Ahrenkiel Vangsy Roskilde Suksabai Sindersen Roskilde Grethe Vittrup Sakariassen Maribo Susan Pedersen Roskilde Jørgen Hedemann Hansen Tina Stendorf Amar Kaur Pia Elisabeth Sedeno Cuevas Susanne Helle Andersen Senee Nielsen Carsten Hougaard-Jensen startede hos os den 1. oktober i en nyoprettet stilling som økonomichef. Carsten skal være med til at videreudvikle vores regnskabsafdeling, og foruden at blive en sparringpartner for direktionen bliver Carsten også en resurse, som afdelingerne kommer til at samarbejde og sparre med. Carsten er 50 år og kommer fra en stilling som Nordic CFO hos ACO Nordic Group A/S. Han har tidligere været ansat i bl.a. EvoBus Danmark og Sverige (DaimlerChrysler-koncernen) og H+H-Industri A/S. Carsten startede sin karriere som revisor hos KPMG. Privat bor Carsten i Valby sammen med sin kone, to piger og en hund. Vi glæder os til samarbejdet med Carsten og byder ham velkommen til DFD. UDLÆRT! Vores kontorelev i Hadsten, Jannie Oddershede Christensen, blev udlært den 31. august. Dagen blev markeret med dejlige gaver og mange sjove påfund. For eksempel kom alle, der var på arbejde, mellem kl. 10 og 11 og afleverede en ballon til Jannie. Der var sang og taler samt overrækkelse af DFD-hatten, som er lavet af en medarbejder i vores sy-afdeling. Idéen opstod, da man jo mange steder får hue på efter endt uddannelse, men vi havde ikke nogen. Hatten findes kun i dette ene eksemplar, og vi håber, at den og dagen vil give Jannie gode minder med herfra. Vi ønsker Jannie held og lykke i jagten på job og i livet generelt. 22 rent ud rent ud 23

13 FÆLLESKAB OG INNOVATION KENDETEGNER VORES HVERDAG Noget af det, der gør det sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde hver dag, er følelsen af, at vi er mange, der står sammen om at løse opgaverne. I hverdagen er vi hver især travlt optaget af at yde vores kunder en fagligt kvalificeret og rettidig service. Der er imidlertid en række opgaver, som giver mulighed for et tæt samarbejde afdelingerne imellem, og netop samarbejde øger både fællesskabsfølelsen og den dynamik, der kendetegner vores virksomhed. En sådan opgave er borgervask. Plejehjem skal yde omsorg, vi skal vaske tøj Da vi for et par år siden overtog vaskeriet i Gilleleje, besluttede vi at tilbyde vask af privat tøj for beboere på fx plejehjem. I takt med, at der bliver flere og flere ældre, mens arbejdsstyrken svinder ind, er vi nødt til at tænke i nye løsninger, hvis vi som samfund skal kunne opretholde det serviceniveau, vi har vænnet os til. Timingen har vist sig at være helt rigtig. I løbet af kort tid er denne del af vores forretning vokset så meget, at vi har valgt at flytte den til Roskilde, som nu er centrum for dette nye kerneområde. Potentialet er stort, og kunderne kender os allerede. Det kræver derfor alene en god dialog afdelingerne imellem, en positiv indstilling til at invitere kolleger med på sambesøg hos kunderne og en evne til at tænke i helheder. Dette er et godt eksempel på, at vi står klar med løsninger og nye services, når behovet opstår. Det giver mulighed for et tæt samarbejde afdelingerne imellem og øger fællesskabsfølelsen, som gør det meningsfyldt at møde på arbejde hver dag, og det skaber fremragende oplevelser for vores kunder. Det er præcis sådan, vi ønsker, at det skal være at møde på arbejde i DFD, uanset hvilken afdeling man er tilknyttet. Anders Thorgaard rent ud UDGIVER: De Forenede Dampvaskerier A/S Nørgaardsvej 24, 2800 Lyngby Tlf ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Adm. dir. Anders Thorgaard, KOORDINERING: Else Stemann, TEKST: Christina Wex, M.fl. FOTOGRAFI: Nils Holm Christensen, JC Photography, M.fl. GRAFISK DESIGN: Bilgrav Design ApS, TRYK: Clausen Grafisk ApS REDAKTION SLUT: November 2013

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

EVALUERING FRA KUNDERNE

EVALUERING FRA KUNDERNE EVALUERING FRA KUNDERNE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER KARRIEREDAGENE 2015 = 149 BESVARELSER = 73 SVARPROCENT = 49% EVALUERING FRA KUNDER Profil af udstillere: 149 virksomheder/organisationer Store/små, lokale/nationale/internationale,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bedst at forebygge et dårligt helbred

Bedst at forebygge et dårligt helbred 3F Aalborg afdeling Telefon 7030 0858 Når du kontakter 3F Aalborg Du er altid velkommen til at henvende dig i 3F Aalborg, men for at gøre det lettere for dig selv, så henvend dig direkte i din egen gruppe.

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

INDHOLD: Så er vi i gang efter sommerferien

INDHOLD: Så er vi i gang efter sommerferien Informationsavis for Århus Amts Vaskeri Nr. 7. 6. 7. 8. 9. 6. årgang vaskerichef og for gaven jeg fik af personaleforeningen. Jeg fik som alle så, et flot maleri, malet af Sahn, af nogle legende delfiner,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Legater 2016 til Handelsgymnasielever

Legater 2016 til Handelsgymnasielever Legater 2016 til Handelsgymnasielever Gustave Klitgaard Dahl Dine lærere har indstillet dig til et legat fra Erhverv Silkeborg med følgende Kære Gustav, Gustav er en afholdt elev, der ud over at være et

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Værdierne i Nomeco udtrykker vores holdninger og adfærd, og

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Bibi Schou Madsen konferencekoordinator Kære samarbejdspartner Vi sender jer her en folder indeholdende navne og kompetencer på fem af vores medarbejdere i Odense Sport & Event. Det er alle dygtige og

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 ARBEJDSFORHOLD Karrieremuligheder 2 Elev hos JYSK 3 Oms 3,9b JYSK VALUES 4 Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 JYSK SALG OG SERVICE 8 GO JYSK 9 1 KARRIEREMULIGHEDER

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere