Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du"

Transkript

1 Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1

2 Udgivet af Center for Uddannelse og Pædagogik Pædagogisk Udviklingsafdeling Udarbejdet af Tosprogsteamet i Lyngby-Tårbæk Kommune ved Beata Engels Andersson, august 2014 Fotos: Susie Bremer Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service

3 Dialogisk læsning med tosprogede børn Lyngby-Taarbæk Kommunes Tosprogsteam har samlet en række råd og anbefalinger, som vi håber vil inspirere dig i arbejdet med dialogisk læsning i dit dagtilbud. Metoden retter sig mod 0-6 årige børn, men kan også bruges som inspiration i indskolingen. Dialogisk læsning som metode er allerede velbeskrevet i frit tilgængeligt materiale såsom: Sprogpakken, hvor du bl.a. finder en planche med illustrationer lige til at hænge op samt en kort, brugervenlig demonstrationsvideo. LæseLeg, et pædagogisk redskab til dialogisk læsning udviklet af Mary Fonden. Materialet Sprog er en gave, som er udviklet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Alle dagtilbud i kommunen har en kassette med de tre mapper. Denne tekst skal ses som et supplement til ovennævnte materiale med den hensigt, at de tosprogede børn får størst muligt udbytte af den dialogiske læsning. Hvad er dialogisk læsning? Den dialogiske læsemetode er udviklet af den amerikanske forsker G. J. Whitehurst i 1980 erne. Grundlæggende handler det om at læse en bog med en mindre gruppe børn og indgå i dialog med børnene om læseoplevelsen. Bogen læses højt mindst tre gange inden for tre uger. Bogen læses på forskellig måde hver gang, idet der sker en stigende involvering af børnene. Denne metode sikrer, at læsningen får en positiv effekt på børnenes sprogtilegnelse. 1. gang sidder børnene og lytter, måske afbrudt af et enkelt spørgsmål til handlingen. 2. gang tager pædagogen fat i bestemte ord og billeder, som børnene skal forholde sig til og tale om. 3. gang intensiveres dialogen. Bogens handling bruges bagefter som inspiration til lege og aktiviteter, f. eks. en lille quiz, rolleleg eller lignende. Derved øges effekten af den dialogiske læsning. 3

4 Sådan gør du Du vælger en billedbog, der er tilpasset børnegruppens alder, sproglige forudsætninger samt interessefelt. Gruppen bør bestå af børn med nogenlunde ens sproglige forudsætninger og max. bestå af 5-6 deltagere. Du læser selv bogen, lærer gerne handlingen udenad. Du udvælger, hvilke ord du vil have særligt fokus på, de såkaldte fokusord eller gode ord. Dvs. ord, som er vigtige at arbejde med, med henblik på børnenes sproglige udvikling. Lav gerne - afhængigt af målgruppens alder - kort med ordene på dansk og evt. på barnets /børnenes modersmål, samt billeder af ordet. Det vil stimulere interessen for skriftsproget. Brug kortene aktivt før, under og efter læsningen. De vil også kunne fungere som en støtte for dig selv. Hæng dem efterfølgende op i børnehøjde på jeres særlige bog-opslagstavle. 4

5 Find konkreter, dvs. objekter, som optræder i din historie. Det kan være dukker, der forestiller hovedpersonerne som f.eks. Rødhætte og ulven samt bedstemor, et hus, en seng, en kurv med frugt, en gruppe træer og nogle små blomster. Konkreter er særligt vigtige i den dialogiske læsning med tosprogede børn, hvor det i nogle tilfælde ikke vil være nok at forsøge at forklare et nyt ord ved hjælp af andre ord. At sidde med en konkret genstand i hænderne vil stimulere flere af barnets sanser og derved styrke indlæringen og hukommelsen. Nu er du klar til at byde velkommen til din gruppe af aktive lyttere. Ideelt set består den af de samme børn hver gang og foregår i rolige, uforstyrrede omgivelser. Hav på forhånd aftalt tid, sted og børnegruppe for hele forløbet med dine kolleger og leder. Informer gerne om det et synligt sted Børneintra, opslagstavle eller lignende - hvor også de deltagende børn og deres forældre kan se det. Før du begynder at læse, taler I om bogens for- og bagside og for at styrke børnenes forforståelse, og du præsenterer fokusord, f. eks.: I dag skal vi tale om at være sulten, at være mæt og at spise middag. Læs historien op helst uden afbrydelser. I den første læsning handler det om, at barnet får præsenteret hele fortællingen og dermed konceptet med en start, en handling, en afslutning og en rød tråd. Derved lærer barnet fortællingens kunst. Bagefter kan I tale om illustrationerne, indholdet og børnenes oplevelse, måske mens I bladrer. Din rolle er nu at være lyttende og samtale-åbnende. I forlængelse af den næste oplæsning lader du børnene være medfortællere. Inddrag både konkreter og illustrationer, når I taler om handlingen, og når barnet genfortæller historien eller dele af den. Understøt med åbne spørgsmål, når barnet har behov for det. Dramatisér gerne historien lad børnene spille de forskellige roller. Arbejd med bogen minimum tre gange for at få det fulde udbytte af processen. Jo flere gange børnene får mulighed for at møde et ord og gerne i flere sammenhænge, jo bedre husker de det. 5

6 Lav dit eget sproghæfte Sprogpædagogisk konsulent Jette Løntoft (se litteraturlisten) anbefaler, at du samler din skriftlige forberedelse i et lille boghæfte, der kan ligge indeni den konkrete oplæsningsbog. Hæftet - et foldet A4-ark - indeholder udvalgte, struktureraede læringsmuligheder, du som oplæser kan bruge som skelet i bogsamtalerne. Derved får du mere overskud til at koncentrere dig om børnenes reaktioner. Hæftet kan f.eks. rumme en liste med 10 gode ord, spørgsmål til samtale om bogen og dens illustrationer og en liste over kreative aktiviteter inspireret af historien. Du kan også finde tre sætninger til eftersigen (som f.eks. Åh nej, jeg bli r ædt! ) og endelig quiz-spørgsmål. Gennem disse aktiviteter vil ordene blive lagret i børnenes langtidshukommelse. Dine sproghæfter kan genbruges år efter år, også af dine kolleger. Det er muligt at købe sig til færdige hæfter knyttet til udvalgte bøger via Tips til forældresamarbejde i den dialogiske læsning Inddrag forældrene! En af de store fordele ved dialogisk læsning er, at metoden også kan anvendes af barnets forældre. Derved opnås endnu større sprogligt udbytte. Undersøgelser viser, at forældre relativt let kan tilegne sig metoden. Læsning på forskellige sprog: Læsningen kan foregå såvel på dansk som på barnets modersmål. Undersøg derfor gerne, om den bog, I læser i dit dagtilbud, findes på børnenes modersmål. Biblioteket vil kunne hjælpe med at bestille børnebøger på forskellige sprog, både oversatte bøger og bøger på barnets modersmål. Forældremøde: Introducér dialogisk læsning og højtlæsning på et forældremøde, eksempelvis ved brug af en videosekvens. For nogle familier vil højtlæsning, f. eks. godnathistorier, være en uvant aktivitet. Bogmappe: Det er en god idé, at barnet får en bogmappe, der indeholder alt, hvad der arbejdes med i forbindelse med den aktuelle bog. Mappen eller en lille kuffert - vil fungere som et bindeled mellem dagtilbuddet og hjemmet. Det forudsætter, at forældrene taler med børnene om indholdet, eventuelt på barnets modersmål. Vis dem, hvordan de kan gøre det. 6

7 Mappen/kufferten kan indeholde: - kopi af bogens forside og evt. flere af illustrationerne - fotos fra læsningen og de affødte aktiviteter, f.eks. barnets tegninger - kort med fokusord/ gode ord på såvel dansk som modersmål. Inddrag forældrenes viden. - en hjælp til dramatisering af fortællingen kan være et lille bordteater : du laminerer fritklippede fotokopier af bogens centrale aktører og locations, limer en ispind bag på hver og forestillingen kan gå i gang hjemme på stuebordet. Barnets kuffert kan også rumme et vendespil (huskespil) eller puslespil, fremstillet med udgangspunkt i bogens illustrationer. Bog-opslagstavle: Synliggør jeres læsning ved at oprette en bog-opslagstavle i børnehøjde på stuen. Her kan hænge kopi af forsiden på den aktuelle bog, I læser, kopier af illustrationer og eventuelt jeres ordkort. Præsentér jeres kreative aktiviteter lavet i tilknytning til en bogoplevelse et par gange om året. Det kan være i form af f.eks. drama, tegning, maleri, lerskulpturer og fotodokumentation af processerne. Bonusinfo: Materiale til forældre fås nu på en lang række sprog. Se under Links til dialogisk læsning. 7

8 Sådan støtter du bedst International forskning peger på, hvordan vi bedst og mest effektivt udvikler og understøtter børns ordforråd, herunder også børn, der skal tilegne sig flere sprog. Tre nøgleindsatser spiller her en rolle: dialogisk læsning, understøttende sprogstrategier og tematisk sprogarbejde. Dialogisk læsning er en metode til læsning, hvor pædagogen inviterer barnet til at byde ind sprogligt, mens der læses eller umiddelbart efter. Pædagogen anvender understøttende sprogstrategier både før, under og efter læsningen. Understøttende sprogstrategier er en betegnelse for samtaleteknikker, som det anbefales voksne at bruge i samtaler med børn. De 10 understøttende sprogstrategier er: 1. Følg barnets interesse 2. Brug åbnende spørgsmål 3. Vent på barnets svar 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger 5. Hjælp barnet med at sætte ord på 6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen 7. Relater til noget, barnet kender 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen 9. Ret ikke barnets fejl direkte 10. Leg med sproget, når det er muligt (fra Hold fokus på, at dialogen sker i en udvekslingstone. Det handler om at lære sproget ved at bruge det i meningsfulde sammenhænge, så samtalen ikke bærer præg af indlæring, dvs. en undervisningstone. Forskning viser, at tosprogede børn oftere bliver mødt med spørgsmål, hvor pædagogen kender svaret på forhånd, som f.eks.: Hvor mange hjul har bilen?. Prøv i stedet at stille opdagende spørgsmål. Ønsker du yderligere vejledning eller inspiration til et forløb med dialogisk læsning med tosprogede børn, er du meget velkommen til at kontakte Lyngby- Taarbæk Kommunes Tosprogsteam på tlf eller

9 Links til dialogisk læsning Sprog er en gave : 1. Sprogstimulering i dagtilbud 2. Forældresamarbejde 3. Mappen til forældre på flere sprog Versioner til forældrene på flere sprog (Mary Fonden). LæseLeg er et konkret pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Sitet rummer bl.a. en liste med anbefalinger til gode billedbøger. (Danmarks læringsportal). Lån af børnebøger på forskellige sprog BiblioteksCenter for Integration: Her kan du også bestille pjecen Læs med dit barn, der giver voksne herunder forældre og pædagoger - inspiration til højtlæsningsbøger for børn. Den udgives på arabisk, engelsk, persisk, somalisk og tyrkisk. Pjecen indeholder en litteraturliste med anbefalinger af gode, nye børnebøger, der kan lånes på biblioteket via eller på Børnebiblioteket i Lyngby-Taarbæk (tlf , ltk.dk). Via biblioteket kan du også låne dvd en: Dialogisk oplæsning: inspiration til vuggestuer og børnehaver (Aarhus Kommune, Børn og Unge, 2011) 9

10 Litteratur Broström, de Lopez og Løntoft: Dialogisk læsning i teori og praksis (Dafolo, 2012) Jensen Nygaard, Mette: At læse med børn dialogisk oplæsning i dagtilbud (Klim, 2009) Salling, Lotte: Dialogisk læsning hvordan? (Dafolo, 2009) Skyum Kjøge, Gitte: Kom godt i gang med dialogisk læsning (Special-pædagogisk Forlag, 2013) Dialogisk læsning har vist sig meget effektiv i forhold til at styrke barnets talesproglige kompetencer. Læseformen styrker koncentrationsevnen og hukommelsen, udvider barnets ordforråd, aktiverer passivt sprog, træner evnen til at fortælle og styrker børnenes kommunikative kompetencer. 10

11

12 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 12

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere