et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune"

Transkript

1 et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

2 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger har været på kursus i fx Sprogpakken og kender til dialogisk læsning som sprogpædagogisk redskab. Viljen til at gøre en positiv forskel for børnene er blandt pædagogerne og i kommunerne stor. Trods pædagogernes motivation er vores erfaring, at de mangler konkrete redskaber med dokumenteret effekt. Det kan betyde, at værdifuld teori ikke får liv på stuerne. På den baggrund har vi i Mary Fonden i samarbejde med førende eksperter på området udviklet LæseLeg. LæseLeg er baseret på dialogisk læsning og er pilottestet med følgeforskning på ni udvalgte institutioner fordelt på tre kommuner. Vi ved, at pædagogerne er meget glade for at arbejde med materialet, og følgeforskningen viser, at LæseLeg virker. Børnene får mod på at bruge sproget, får selvtillid og skaber nye legerelationer. praksis og styrker sprogtilegnelsen og inklusionen i børnehaverne. Nogle kommuner har allerede valgt at anvende LæseLeg i alle kommunens børnehaver det giver kommunernes samlede sprogindsats et løft og mulighed for værdifuld faglig sparring og erfaringsudvikling. Måske endnu vigtigere er det signal, der ligger i, at man fra øverste sted bakker op om indsatsen. Det skubber yderligere til motivationen og prioriteringen i institutionerne. Vi håber, at I i denne guide vil få svar på jeres spørgsmål til LæseLeg, og at I også i jeres kommune vil kunne se fordelene ved at arbejde helhedsorienteret med LæseLeg. De venligste hilsner Helle Østergaard Direktør i Mary Fonden LæseLeg er med andre ord et letanvendeligt materiale, der binder eksisterende teori sammen med

3 3 Hvorfor LæseLeg? For mange børn er mangel på ord et stort problem. Børn har behov for at kunne sætte ord på deres tanker og ønsker, og sproget udgør en helt afgørende vej ind i legen og samværet med andre børn. Et lille sprog kan derfor være en hindring for at indgå i fællesskabet. Samtidig er det sådan, at ord avler ord hvilket betyder, at jo flere ord, vi allerede mestrer, jo lettere har vi ved at tilegne os nye ord. Sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder er på den baggrund grundsten i inklusionsarbejdet i danske institutioner. Derfor har der også i en årrække været sat fokus på netop udbredelse af kendskabet til dialogisk læsning blandt pædagoger. Blot har der manglet et konkret og letanvendeligt redskab, som kunne aktivere den viden, som i høj grad allerede findes i institutionerne. Kendskab til dialogisk læsning er dog ingen forudsætning for at arbejde med materialet, der henvender sig til alle børnehaver. Brøndby er en kommune med store udfordringer i forhold til, at der er rigtigt mange børn med det, som LæseLeg benævner som et lille sprog. Vi var en del af pilotprojektet og fik dermed indblik i de positive resultater, der fremkom via LæseLeg. På den baggrund valgte vi at gøre LæseLeg tilgængelig for alle dagtilbud i kommunen. Lone Hyldgaard, ledende talehørekonsulent, Brøndby Kommune LæseLeg er skabt ud fra Mary Fondens grundtanke om, at alle har ret til at høre til. Sproget er en vej ind i fællesskabet og det er baggrunden for vores ambition om at give sproget vokseværk.

4 4 Hvad er LæseLeg? LæseLeg består af en stor tin-bogpakke, der Grundelementerne i dialogisk læsning er...: indeholder forskellige elementer, som gør det let at der læses billedbøger i grupper af maks. fem børn at komme i gang med at arbejde med dialogisk at alle bøger læses tre gange læsning sammen med børnehavebørnene. at oplæseren og børnene taler sammen om det læste Faghæfte og instruktions-dvd - et faghæ fte om dial ogisk læs ning Hæftet og dvd en giver en grundig introduktion til dialogisk læsning og gennemgår i detaljer, hvordan arbejdet med LæseLeg gennemføres. Fire gode billedbøger Sammen med eksperter på området har vi valgt fire bøger ud, som vækker glæde, tale- og legelyst og som derfor egner sig særligt godt til LæseLeg. Bogliste Bøger til de 5-6-åri ge Bøger, der medfølger projektet: Da Lille Mads ens hus Jakob Marti blæste væk (Gyldendal n Strid 2008) Vitello bygger en mons Kim Fupz terfælde Aakeson (Gyldendal 2010) Bøger, der skal lånes Mormor-Mo Lorenz Pauli lly-mor (Turbine 2010) på biblioteket eller købes : Sov godt på hoved Thérèse et & under Bringhom vandet! og Inger (Forlaget Scharis Klematis 2010) Ringen Ida Jessen (Gyldendal 2011) Boglister En oversigt over de bøger, som kan anvendes i LæseLeg. Bøgerne er udvalgt i samarbejde med eksperter på området, og til hver bog er udviklet et boghæfte. Prinsesse Arabella Mylo Freem har fødsel an sdag (Turbine 2009) Lars og Lone alene Jon Ranhe hjemme imsæter (Gyldendal 2011) 28 boghæfter Mimbo Jim bo har det sjo vt Forfatter: Illustrato Jakob Martin Strid r: Jakob Martin Strid Information til forældre om Et projekt om dialogisder handler k læsning 14 boghæfter til henholdsvis de 3-4-årige og de 5-6-årige børn medfølger. Derudover kan købere af LæseLeg downloade nye boghæfter hver tredje måned på læseleg.dk. Hvert boghæfte indeholder ideer til arbejdet med den enkelte bog bl.a. quizzer, lege og ord, der smager særligt godt. Forældrefoldere Information til og opbakning fra forældrene er vigtigt i LæseLeg. Derfor har vi udarbejdet en folder særligt til dem. Folderen findes på dansk og 12 andre sprog (fem sprog er indeholdt i pakken, de resterende kan downloades på læseleg.dk). Info-flyer handler om fællesskabet glæden ved ord og, der udsp ringer af dem Generel information om LæseLeg. Udover indholdet i LæseLeg-pakken findes supplerende materiale på

5 5 Sådan foregår arbejdet med LæseLeg I LæseLeg læses en billedbog op for en mindre børnegruppe tre gange inden for en kort periode, fx en uge. For hver oplæsning øges involveringen af børnene, så de i stigende grad taler med om historien, ordene og illustrationerne. Derpå følger en række kreative aktiviteter bygget op omkring bogen, fx at tegne, male, lege og dramatisere. LæseLeg er baseret på dialogisk læsning, der er en slags interaktiv oplæsning, hvor oplæsningen har til formål at involvere børnene. Bogen bliver et afsæt for leg med ord og leg med hinanden. Den lille børnegruppe betyder, at alle børn kommer til orde, og at alle børn får de succesoplevelser, som er så vigtige for at motivere nysgerrighed og selvtillid i forhold til kommunikation. LæseLeg har været en rigtig god udfordring for mig som fagperson i forhold til det pædagogiske arbejde omkring sprog og højtlæsning. Det har været fantastisk at have et pædagogisk redskab mellem hænderne, som ikke bare styrker inklusionen, fordi der opstår nye relationer i læsegrupperne, men som også udvikler børnenes sprog. Vi har nu fået børn, der smager på ordene, og som har fået mere selvtillid bl.a. til at byde ind, når vi taler om ord og begreber. Maiken Bækgaard, pædagog i Børnehuset Svanen i Brøndby, som har pilottestet LæseLeg Sprog og selvtillid vokser En af oplæserens fornemste opgaver er at skabe en atmosfære af tryghed i dialogen med børnene. Ord skal ikke oversættes. Ingen ord er svære for børn at lære det kræver blot, at de bliver brugt. Børn skal opmuntres til at sprænge grænserne for det, de tror, de kan ofte kan de mere, end de selv tror. LæseLeg er for alle men særligt børn med et lille sprog kan have glæde af metoden. Hendes selvtillid er blevet styrket via LæseLeg, hvilket betyder, at hun nu snakker mere, bruger et større ordforråd og i det hele taget nu tør bruge sit sprog. Dette betyder, at hun leger bedre, har dannet flere legerelationer og selv tager mere initiativ til leg. Pædagog om pige i børnehave

6 6 Virker det? LæseLeg er testet i et pilotprojekt i 2011 i i alt ni børnehaver i hhv. Brøndby, Odense og Aalborg Kommune. Kristine Jensen de López, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, har været ansvarlig for følgeforskningen. 96 tilfældigt udvalgte børn i alderen 3-6 år deltog i følgeforskningen. Halvdelen deltog i LæseLeg, den anden halvdel af børnene (kontrolgruppen) fik læst de bøger, der indgår i LæseLeg, op på traditionel vis. Herudover er forskningen baseret på 36 individuelle interviews med i alt 18 pædagoger, der afprøvede LæseLeg, samt observationer af udvalgte stille børn. Indsatsen giver det hidtil mest indgående kendskab til effekten af dialogisk læsning herhjemme. Resultaterne viser, at de børn, der deltog i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. LæseLeg-børnene havde bedre ordforråd på ukendte ord og kunne bedre forstå og forklare de svære ord, der indgik i LæseLeg-bøgerne. De 3-4-årige LæseLeg-børn var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne nye ord end børn i kontrolgruppen en evne, der hænger sammen med børnenes læsefærdigheder senere. Jo bedre børn er til at forstå og bruge ord i børnehaven, jo bedre vil deres læsefærdigheder højst sandsynligt blive. Virker det? Pædagogerne udtrykte stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende særlige styrker ved projektet: LæseLeg skaber kreative børn og voksne. LæseLeg skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene. LæseLeg forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven. LæseLeg støtter børn med sproglige vanskeligheder. LæseLeg støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget og giver dem selvtillid. LæseLeg får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber. LæseLeg styrker relationen til det enkelte barn. Download hele forskningsrapporten på læseleg.dk. Gode råd fra Brøndby Kommune Bak op om LæseLeg i forvaltningen. Forankr LæseLeg i ledelsen i dagtilbuddene. Udpeg en tovholder i kommunen. Afhold et fælles kursus for alle, der skal arbejde med LæseLeg. LæseLeg kombinerer dialogisk læsning, som er en evidensbaseret metode til at støtte børns sprog, med konkrete aktiviteter og det mener vi er en fordel. Lone Hyldgaard, ledende talehørekonsulent, Brøndby Kommune

7 7 Hvordan kommer I i gang? I er velkomne til at kontakte os i Mary Fonden for at få mere information om LæseLeg. Vi kommer også gerne forbi til et møde om, hvordan jeres kommune bedst får gavn af en samlet indsats. Mary Fonden Amaliegade 8 B 1256 København K Tlf.: Mail: LæseLeg-pakken: kr. (ekskl. forsendelse) Ved køb af LæseLeg-pakken får den enkelte institution adgang til alt indhold på Kurser i LæseLeg kan tilkøbes, men er ikke en forudsætning for at komme i gang. I kan bestille et heldagskursus for jeres kommune afholdt af sprogvejleder Jette Løntoft, som har været med til at udvikle LæseLeg. Kommunalt heldagskursus: kr. inkl. moms (plus transportudgifter) Desuden afholdes kurser i henholdsvis Århus og København cirka en gang hvert halve år. Åbent halvdagskursus: kr. inkl. moms (per. person) Mary Fonden har ingen fortjeneste på LæseLeg. LæseLeg er en del af Mary Fondens arbejde for at bekæmpe social isolation. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner på LæseLeg. Eksperter tilknyttet LæseLeg Professor m.s.o. Stig Broström, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Professor m.s.o. Kristine Jensen de López, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Sprogvejleder Jette Løntoft Professor Anne Holmen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet Professor Dorthe Bleses, leder af Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Fhv. leder Peter Mikkelsen, Professionshøjskolen UCC, København Læs mere om LæseLeg på og følg os på facebook.com/laeseleg.

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Udgivet af Center for Uddannelse og Pædagogik Pædagogisk Udviklingsafdeling Udarbejdet af Tosprogsteamet i Lyngby-Tårbæk Kommune

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog?

Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog. - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om børns sprog - Hvad virker i forhold til at understøtte børns sprog? Tidspunkt 31. oktober og 1. november 2012 Konferencestedet Deltagere Kursusafgift

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere