Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage"

Transkript

1 Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed i henhold til det territorium, hvor kunden er bosiddende, som anført i vilkårene og betingelserne for brugerlicens til ActivEngage, der findes på (i alle tilfælde Promethean ). Af hensyn til og på grundlag af parternes heri fremsatte erklæringer og løfter og i øvrigt efter modtagelse af en gyldig og tilstrækkelig modydelse, som hermed anerkendes, indgår parterne følgende aftale: 1. Aftale. Nærværende aftale består af denne underskriftsside, vilkårene og -betingelserne for brugerlicens og supportydelse til ActivEngage, der er offentliggjort på Prometheans supportydelsesniveauer til ActivEngage, der findes på ( supportydelserne ) og Prometheanpartneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean sender til kunden efter at have modtaget bestillingen af ActivEngage-softwaren, og som anfører, hvad der er blevet købt, samt licensnøgleoplysningerne. Ved at underskrive denne ActiveEngage-aftale om licens og supportydelser til ActivEngage accepterer kunden, at vilkårene og betingelserne for brugerlicens og supportydelse til ActiveEngage og supportydelsesniveauerne til ActivEngage gælder for og regulerer den pågældende bestilling. Ikrafttrædelsesdatoen for den nærværende aftale defineres som den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle. Kunden er indforstået med og accepterer at modtagelse af supportydelserne i hele supportperioden er betinget af, at denne licens registreres på Nærværende aftale udgør hele aftalen og overenskomsten mellem parterne vedrørende aftalens genstand, og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, erklæringer, løfter og overenskomster, uanset om disse er skriftlige, elektroniske, mundtlige eller andet. Eventuelle yderligere eller modstridende vilkår i ethvert andet dokument, herunder uden begrænsning enhver indkøbsordre fra kunden, er ugyldige og uden virkning for nogen af parterne. Kunde: Autoriseret Promethean-repræsentant Navn på skoledistrikt Trykt navn Telefonnummer/faxnummer Titel -adresse

2 Dato

3 Skal udfyldes af Promethean-partner, hvis relevant: Med henblik på at Promethean fakturerer kunden (hvis Promethean-partneren ikke gør dette) for kommende års supportydelse ved en permanent licens med flerårig supportydelse, der betales årligt, eller en flerårig abonnementsbaseret licens, der betales årligt (indsæt beløb og valutaenhed): PERMANENT LICENS ELLER ÅR FLERÅRIG SUPPORTYDELSE, DER BETALES ÅRLIGT ÅR ABONNEMENTSBASERET LICENS FLERÅRIG, BETALES ÅRLIGT

4 VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUGERLICENS OG SUPPORTYDELSE TIL ACTIVEENGAGE VIGTIGT LÆS GRUNDIGT. ACTIVENGAGE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BILLEDER, FOTOGRAFIER, ANIMATIONER, VIDEO, LYD, MUSIK OG TEKST, DER ER INKORPORERET I SOFTWAREN) ( SOFTWAREN ) ER BESKYTTET AF AMERIKANSKE OG INTERNATIONALE LOVE OM OPHAVSRET, PATENTLOVE OG ANDRE LOVE OG TRAKTATER OM IMMATERIELLE RETTIGHEDER. UAUTORISERET BRUG, DUPLIKERING, PUBLIKATION OG DISTRIBUTION AF HELE ELLER DELE AF DENNE SOFTWARE ER UDTRYKKELIGT FORBUDT OG VIL BLIVE BRAGT FOR DOMSTOLENE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET. DINE RETTIGHEDER TIL DENNE SOFTWARE ER BEGRÆNSET TIL DE LICENSRETTIGHEDER, DER ER TILDELT IFØLGE NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE. ALLE ANDRE RETTIGHEDER, ADKOMSTER OG INTERESSER ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET OG OPRETHOLDT AF PROMETHEAN OG DERES LICENSGIVERE. TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, befinder sig. Disse vilkår og betingelser for brugerlicens og supportydelser til ActivEngage ( vilkårene og betingelserne ) er del af en juridisk kontrakt mellem kunden, der har underskrevet aftalen ( aftalen ) om licens og supportydelse til ActivEngage, og Promethean, Inc., hvis territoriet er USA, Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller Promethean Limited, hvis territoriet er Storbritannien og alle andre territorier (i begge tilfælde heri benævnt Promethean ). BEMÆRK DESUDEN, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER I VISSE LANDE, HVILKET GÆLDER FOR DENNE LICENS FRA TID TIL ANDEN. PROMETHEAN ER VILLIG TIL AT GIVE ACTIVENGAGE-SOFTWAREN ( SOFTWAREN ) I LICENS OG ENHVER TILHØRENDE BRUGERDOKUMENTATION OG OFFENTLIGGJORTE SPECIFIKATIONER TIL SOFTWAREN ( DOKUMENTATION ) (SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN BENÆVNES PRODUKTET ) UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT HERI. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. Hvis du (i) installerer Softwaren eller (ii) får en tredjepart til at installere softwaren på dine vegne, betyder det, at du accepterer nærværende vilkår og betingelser, herunder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningen af ansvar og bestemmelserne for ophør, der er anført herunder. Hvis du indgår nærværende aftale på vegne af en organisation/enhed, er alle henvisninger til dig eller din(e) eller licenshaver eller kunden i nærværende aftale en kollektiv betegnelse for organisationen/enheden og slutbrugeren af softwaren. 1. OVERDRAGELSE AF LICENS. Promethean giver dig hermed en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres eller tildeles andre, til at bruge produktet ifølge nærværende vilkår og betingelser ( licens ). Du har ret til at installere og anvende softwaren baseret på antallet af købte klasseværelseslicenser, der er anført på Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen, som Promethean har sendt til dig. En klasseværelseslicens defineres som licensen, der berettiger kunden til en serverversion af softwaren. Hver klasseværelseslicens giver mulighed for at registrere toogtredive (32) ActivEngage-klientversioner af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Instruktioner til download af klientversionen af softwaren er offentliggjort på Inden du installerer serverversionen

5 af softwaren eller downloader klientversionen af softwaren, skal du sikre, at der er etableret et egnet kundemiljø (som defineret herunder) til brug og betjening af softwaren. Du anerkender, at Promethean ikke er ansvarlig for at indhente, sælge eller give licens til hardware, perifere enheder eller tredjepartssoftware, som er nødvendigt for at oprette eller vedligeholde kundemiljøet. Kundemiljø betyder det computermiljø, der anskaffes, oprettes og vedligeholdes separat af dig til brug og betjening af softwaren, og som opfylder Prometheans eksisterende minimumsystemkrav. 2. BETALING. (a) Licensgebyrer. På grundlag af din betaling af det aftalte beløb pr. klasseværelseslicens ( licensgebyr ) til Promethean eller en Promethean-partner (defineret heri som en forhandler, der har fået tilladelse af Promethean til at sælge softwaren og supportydelsen på vegne af Promethean), giver Promethean dig tilladelse til at bruge softwaren med hver klasseværelseslicens, der er købt, i den licensperiode, som du har fået tildelt ifølge nærværende aftale afhængigt af den type softwarelicens, der er købt (uanset om det er en permanent licens eller en abonnementsbaseret licens), som er anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen og underlagt nærværende vilkår og betingelser. En permanent licens defineres som en licens til at anvende softwaren tidsubegrænset, og den berettiger dig til at modtage supportydelser (som defineret heri) i 1 år efter registrering. En abonnementsbaseret licens defineres som en licens til at anvende softwaren, og den berettiger dig til at modtage supportydelser til softwaren i det antal år, der er omfattet af abonnementet efter registrering. (b) Supportydelsesgebyrer: Hvis du har købt en permanent licens har du ret til at modtage supportydelser til softwaren i 1 år ( indledende supportperiode ). Den indledende supportperiode starter på ikrafttrædelsesdatoen, som defineret i afsnit 14. For at være berettiget til den indledende supportperiode skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du fortsat ønsker at modtage supportydelserne efter den indledende supportperiode, skal du købe supportydelser til flere år ( flerårig supportydelsesperiode eller supportydelsesperiode til årlig fornyelse ). Du er ansvarlig for betaling af eventuelle gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse. Promethean eller en Promethean-partner fakturerer dig for supportydelsesperioder til årlig fornyelse eller flerårige supportydelsesperioder, der ikke er blevet forudbetalt, som anført i Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis betalingen af gebyrer for flerårige supportydelser eller supportydelser til årlig fornyelse ikke modtages rettidigt, har Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe eventuelle yderligere supportydelser til ophør, herunder leveringen af opdateringer eller nye versioner af softwaren. Hvis du har købt en abonnementsbaseret licens, leveres supportydelserne med softwaren i den abonnementsbaserede licensperiode, som anført i Prometheanpartneraftalen/Promethean-aftalen. For at være berettiget til at modtage

6 supportydelserne skal du dog registrere softwarelicensen, som anført i afsnit 4(g). Hvis du ikke registrerer softwarelicensen, modtager du kun supportydelserne i 90 dage fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis du købte en abonnementsbaseret licens, der kræver, at du betaler for licensen årligt, fakturerer Promethean eller en Promethean-partner dig før årsdagen for ikrafttrædelsesdatoen. Du accepterer at betale hver faktura inden for tredive (30) dage efter fakturaudstedelsesdatoen. Hvis der ikke sker rettidig betaling har Promethean ret til øjeblikkeligt at ophæve de(n) licens(er), der er tildelt heri, samt ophæve de supportydelser, der er tilknyttet til den abonnementsbaseret licens. 3. EJERSKAB. Den leverede software er ikke offentligt tilgængelig. Promethean, deres associerede selskaber og/eller deres licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til softwaren, herunder, uden begrænsning, patent-, varemærke- og ophavsrettigheder og rettigheder til forretningshemmeligheder, og de teknikker og ideer, der er indeholdt og udtrykt deri, herunder strukturen, sekvensen og organiseringen af softwaren (samlet benævnt programkoncepterne ), og eventuelle afledninger deraf. Du anerkender, at du ikke har nogen rettigheder i forbindelse med eller til softwaren, programkoncepterne eller eventuelle afledninger deraf med undtagelse af den begrænsede licens, der er tildelt i nærværende aftale. 4. TILLADT BRUG OG RESTRIKTIONER. (a) Brug i prøveperiode. Promethean tildeler en klasseværelseslicens til softwaren på prøve ( prøvelicens ) med supportydelser, der kan findes på i henhold til nærværende vilkår og betingelser til din brug i en periode på 60 dage fra den dato, hvor du downloader softwaren ( prøveperiode ). Med denne prøvelicens leverer Promethean op til tre (3) ActivEngageklientversioner af softwaren, som licenshaverens autoriserede brugere kan anvende på forskellige enheder (dvs. computer, tablet, og/eller mobilenhed). Softwaren må ikke benyttes på eller overføres til nogen anden server med undtagelse af, hvis den server, som softwaren er korrekt installeret på, ophører med at fungere. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Software, der er hentet med henblik på prøvebrug, må ikke bruges uden for prøveperioden og er i øvrigt underlagt alle vilkårene og betingelserne heri. (b) Brug. Hver klasseværelseslicens giver mulighed for at registrere toogtredive (32) ActivEngage-klientversioner af softwaren på en gang på en serverversion af softwaren. Efter køb af en eller flere klasseværelseslicenser tildeles du en licensnøgle som en del af Promethean-partneraftalen/Promethean-aftalen. Den tildelte licensnøgle kan anvendes enten på en enkelt central server og kan distribueres til det antal klasseværelser, som du har købt licens til, eller på individuelle servere, der findes i hvert klasseværelse, som du har købt en licens til. Uanset hvordan du anvender softwaren er du berettiget til 32 ActivEngage-klientversioner af softwaren pr. klasseværelseslicens. Hvis du har behov for mere end 32 ActivEngage-klientversioner, skal du købe mere end én klasseværelseslicens. Når et ansættelsesforhold mellem licenshaveren og en af dennes medarbejdere ophører, skal softwaren fjernes fra medarbejderens personlige computer. (c) Brug af ActivInspire Professional. Ved køb af hver klasseværelseslicens til Softwaren tildeler Promethean dig en softwarelicens til Promethean ActivOffice eller en

7 softwarelicens til Promethean ActivInspire Professional Edition uden vederlag, eller alternativt giver Pomethean dig en opgradering af din eksisterende ActivInspire Personal Edition til softwaren ActivInspire Professional Edition ved brug af opgraderingslicensnøglen, der er anført i Promethean-partner aftalen/prometheanaftalen. Din brug af softwaren ActivOffice eller softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean skal til enhver tid overholde licensbetingelserne for softwaren ActivOffice og softwaren ActivInspire Professional Edition Software fra Promethean. (d) Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering. Du må ikke kopiere softwaren eller indholdet heraf undtagen med henblik på at tage ekstra kopier af softwaren udelukkende til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, forudsat at alle meddelelser om ophavsret og ejendomsret indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. (e) Andre restriktioner. Medmindre gældende lovgivning ikke tillader sådanne restriktioner, må du ikke (i) underlicensere, reproducere, distribuere, markedsføre, sælge, overføre, lease, udleje, udlåne eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for en tredjepart, (ii) oversætte, modificere, dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller udarbejde afledt arbejde baseret på produktet eller dele af softwaren (hvis territoriet er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder ifølge paragraf 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act 1988 (ophavsret-, design- og patentlov af 1988), hvis du først har bedt Promethean om at fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette), (iii) erhverve nogen kildekode eller anden form for teknisk materiale, der vedrører softwaren eller (iv) fjerne, ændre eller tilsløre ophavsretlige meddelelser eller ophavsretlig tekst, der er indeholdt i mediet eller inkluderet i softwaren. (f) Din ret til at anvende softwaren og modtage supportydelserne er betinget af, at du opfylder dine betalingsforpligtelser i forbindelse med licenserne og supportydelserne, og at du fortsat overholder vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. (g) Din ret til at modtage supportydelserne i hele supportperioden er betinget af din registrering af nærværende licens. Du kan registrere denne licens på Alle påkrævede oplysninger i registreringsprocessen skal være nøjagtige og fyldestgørende. Registrering af din licens giver dig også ret til at anvende den gratis telefonsupport i de lande, der er anført i supportydelserne, som er offentliggjort på (der kan ændres til enhver tid uden varsel). 5. NFR-KOPIER (NOT FOR RELEASE IKKE TIL FRIGIVELSE) OG EVALUERINGSKOPIER. Uanset andre afsnit i nærværende licens må softwarevaremærket, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 6. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA. Du accepterer, at Promethean og deres associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, mobilenhed, system- og programsoftware samt perifere

8 enheder, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og eventuelle andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere overholdelse af vilkårene i nærværende licens. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine brugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at yde service eller teknologier til dig. 7. EJENDOMSRETLIGE OG NAVNEBESKYTTEDE OPLYSNINGER. Du anerkender og accepterer, at softwaren og andre oplysninger, der er relateret dertil, eller fremlagt eller leveret til dig i forbindelse med nærværende aftale ( Prometheans oplysninger ), repræsenterer Prometheans og deres licensgiveres fortrolige og navnebeskyttede oplysninger. Du accepterer at holde Prometheans oplysninger fortrolige ved at udvise den rette omhu for at forhindre fremlæggelse af oplysningerne. Uanset ovenstående må du ikke fremlægge, afsløre, distribuere, offentliggøre, publicere, transmittere eller overføre Prometheans oplysninger til nogen tredjepart eller anvende Prometheans oplysninger til noget andet formål end udtrykkeligt tilladt ifølge nærværende aftale. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der betragtes som forretningshemmeligheder (herunder, uden begrænsning, alle oplysninger vedrørende brug og betjening af produktet, og produktkoncepterne) ifølge glædende lovgivning, er forsat gældende, så længe Prometheans oplysninger forbliver en forretningshemmelighed. Dine forpligtelser i forbindelse med Prometheans oplysninger, der ikke betragtes som en forretningshemmelighed, er fortsat gældende i en periode på 3 år, efter du har modtaget Prometheans oplysninger. Dine forpligtelser, der er anført i afsnit 7, er fortsat gældende efter licensens ophør. 8. SUPPORTYDELSER. Support betyder teknisk support til udbedring af fejl i forbindelse med drift, download eller installation af softwaren samt vedligeholdelse, som f.eks. opdateringer og nye versioner af softwaren. Alle sådanne opdateringer og nye versioner bliver del af produktet til alle formål heraf. Hvis en opdatering fuldstændigt erstatter (fuld installation) en tidligere licenseret version, må du ikke bruge begge versioner af en sådan software samtidig, og du må heller ikke overføre dem særskilt. Support er begrænset til serverversionen af softwaren. Der ydes ikke support til mobile ActivEngage-klientversioner af softwaren. Definitionen af support omfatter heller ikke påkrævet support i forbindelse med håndtering af softwaren ud over sikring af kernefunktionen. Supportydelserne leveres eksternt og ikke på stedet og offentliggøres på og kan til enhver tid ændres uden varsel. 9. UNDTAGELSER. Promethean er ikke erstatningsansvarlig eller på anden måde ansvarlig for forhold, der opstår som følge af eller skyldes: (i) misbrug eller misligholdelse af software (ii) forkert installation af softwaren, (iii) utilstrækkelig eller uegnet computermiljø, (iv) modifikationer af softwaren, der ikke sker i overensstemmelse med disse vilkår, (v) modifikationer af softwaren af andre parter end Promethean, (vi) elektriske fejl, problemer med internetforbindelse eller data eller dataindlæsning, udlæsning, integritet, lagring, sikkerhedskopiering og andre eksterne og/eller infrastrukturelle problemer, (vii) drift, funktionalitet, pålidelighed eller kompatibilitet med nogen anden software, (viii) kompatibilitet eller drift i forbindelse med enheder, der ikke opfylder specifikationerne for softwaren, (ix) funktionsfejl eller anden fejl i mobilenhed (x) forkert brug af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med betingelserne i nærværende licens eller specifikationerne eller anden dokumentation relateret til softwaren, som alt sammen anses for at være dit eneansvar og under din eksklusive kontrol.

9 10. ANSVARSFRASKRIVELSE. Promethean garanterer ikke, (a) at softwarens drift er uafbrudt eller fejlfri, (b) at alle fejl vil blive afhjulpet, eller (c) at softwaren opfylder dine specifikke krav eller fungerer sammen med hardware eller software udover det, som er specificeret af Promethean. Din eneret i henhold til nærværende aftale er at modtage supportydelserne i den gældende supportperiode, der er specificeret i din Promethean-partneraftale/Promethean-aftale. MED UNDTAGELSE AF HVOR DETTE UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, FREMSÆTTER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI, DET VÆRE SIG MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, NØJAGTIGHED, IKKE- KRÆNKELSE, SYSTEMINTEGRERING, OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL RELATERET TIL SOFTWAREN, DOKUMENTATIONEN, OPGRADERINGER ELLER OPDATERINGER (OG EVENTUELLE KOPIER HERAF), SUPPORTYDELSER, DER LEVERES I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL NÆRVÆRENDE AFTALE. 11. ANSVARSBEGRÆNSNING OG MAKSIMALT ERSTATNINGSANSVAR. HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER SAMT PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER, UANSET OM DISSE KUNNE ELLER IKKE KUNNE FORUDSES, HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF OPSPARING, SOM KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED AFTALEN, SELVOM DU ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN ELLER SANDSYNLIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER OMKOSTNINGER, OG UANSET OM ET SÅDANT ERSTATNINGSANSVAR ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, PÅ FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANDET. ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETHEAN ELLER DERES ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE GEBYRER, SOM PROMETHEAN HAR MODTAGET FOR DIN GÆLDENDE BESTILLING, UANSET HANDLINGENS FORM, OG UANSET OM DET ER BASERET INDEN FOR KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET. HVIS DU FIK LEVERET SOFTWAREN GRATIS ER ERSTATNINGSANSVARET FOR PROMETEHAN OG DERES FORHANDLERE, ASSOCIEREDE SELSKABER, FUNKTIONÆRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, AKTIONÆRER, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER I FORBINDELSE MED DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL ET BELØB PÅ GBP 10,00 (TI BRITISKE PUND), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I STORBRITANNIEN ELLER ET BELØB PÅ USD 10,00 (TI AMERIKANSKE DOLLARS), HVIS SOFTWAREN LEVERES TIL DIG I ET ANDET TERRITORIUM ELLER EN ANDEN JURISDIKTION. ALLE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER, UNDTAGELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER (INKLUSIVE DETTE AFSNIT OG AFSNIT 9 OG 10) GÆLDER I DET OMFANG, AT LOVGIVNINGEN TILLADER DET, SELVOM EVENTUEL AFHJÆLPNING IKKE HAR NOGEN VIRKNING. 12. EKSPORTKONTROL. Du accepterer, at du ikke må eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren i territoriet uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og - regler. Hvis territoriet er USA eller dets territorier eller besiddelser, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation, der udelukkende leveres med de specificerede rettigheder i nærværende licens, som Promethean sædvanligvis giver offentligheden i overensstemmelse med FAR (a) og (b) (okt. 1995) eller DFARS (a) (jun. 1995) i påkommende tilfælde. Licenshaveren accepterer at overholde

10 alle sådanne love og regler og anerkender, at licenshaveren har ansvaret for at indhente sådanne licenser til at eksportere, geneksportere eller importere produktet, dokumentationen og alle relaterede påkrævede tekniske oplysninger. 13. VERIFIKATION. Du skal på Prometheans anmodning forsyne Promethean med en underskrevet erklæring om, at produktet og programkoncepterne anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. Hvis Promethean har grund til at tro, at produktet eller programkoncepterne ikke anvendes i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i nærværende aftale, skal du give Promethean lov til at gennemgå dine relevante fortegnelser og inspicere dine faciliteter for at verificere din overholdelse af nærværende aftale. Promethean giver dig et forudgående varsel om en inspektion på mindst 3 arbejdsdage og udfører inspektionen i løbet af den normale arbejdstid på en sådan måde, at virksomhedens drift ikke forstyrres urimeligt. I tilfælde af at en inspektion resulterer i, at der skal betales gebyrer til Promethean, skal du øjeblikkeligt betale Promethean disse gebyrer og eventuelle rimelige inspektionsomkostninger. 14. LØBETID OG OPHØR. Aftalen træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen (den dato, hvor kunden modtager sin licensnøgle) og fortsætter i licensperioden, som anført i Prometheanpartneraftalen/Promethean-aftalen, medmindre den er bragt til ophør tidligere. Supportydelser udløber i slutningen af den indledende supportperiode (eller inden for 90 dage, hvis softwaren ikke er registreret), medmindre du har købt en flerårig supportydelsesperiode eller en supportydelsesperiode til årlig fornyelse, i hvilket tilfælde supportydelserne fortsætter (medmindre de er bragt til ophør tidligere), indtil det sidste år i det flerårige abonnement udløber eller en eventuel fornyelse udløber. Licensen og/eller supportydelserne (som relevant), der er tildelt ifølge nærværende aftale ophører på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) et sådant tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, (ii) datoen for et hvilket som helst brud på de gældende vilkår og betingelser begået af dig (i hvilket tilfælde ophører nærværende licens og supportydelser automatisk), eller (iii) manglende betaling eller brud på afsnit 2. Ved nærværende aftales ophør eller udløb af en hvilket som helst årsag skal du destruere alle kopier af softwaren og eventuelt relaterede materialer, der er i din besiddelse eller kontrol. De heri anførte afsnit vedrørende ejendomsretlige og navnebeskyttede oplysninger, ansvar, ansvarsbegrænsning og maksimalt erstatningsansvar er fortsat gældende efter ophør af licensen. 15. SOFTWARE FRA TREDJEPART OG OPEN SOURCE-SOFTWARE. (a) Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open sourcesoftware er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public License, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold af de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean er ikke ansvarlig for din brug af open source-software af denne art. Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House

11 Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Engage til stationær computer/bærbar QT Engage til mobil: Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Alle rettigheder forbeholdes (b) Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt "tredjepartsmaterialer"), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende licens. I tilfælde af at sådanne licenser strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende licens, har betingelserne i nærværende licens forrang. Din accept af denne licens bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 16. FOGEDFORBUD. Du anerkender, at retsmidler muligvis ikke er tilstrækkelige med henblik på at yde Promethean fuld kompensation i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af: (i) en licens, der er tildelt ifølge nærværende aftale, (ii) fortroligheds- og hemmeligholdelsesforpligtelser heri eller (iii) Prometheans immaterielle ejendomsrettigheder, og at Promethean derfor er berettiget til at søge fogedforbud i tilfælde af en sådan eventuel væsentlig misligholdelse. 17. GÆLDENDE LOV; FORUM. Hvis territoriet er USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til nærværende aftale (det være sig inden for kontrakt, uden for kontrakt eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til staten Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed. Hvis territoriet er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk lovgivning, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles jurisdiktion. Nærværende aftale reguleres ikke af FN s konvention om aftaler om internationale køb, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. 18. AFKALD/VILKÅRENES UAFHÆNGELIGHED. Prometheans manglende udførelse eller håndhævelse af rettigheder eller bestemmelser i nærværende aftale, betyder ikke at der gives afkald på en

12 sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale, herunder disse vilkår og bestemmelser, af en hvilken som helst årsag anses for værende uden retskraft eller ugyldige, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i en sådan jurisdiktion, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 19. OVERDRAGELSE. Undtagen i det omfang at sådanne rettigheder ikke kan begrænses af gældende lov, må du ikke overdrage, underlicensere eller overføre nærværende aftale uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at underlicensere, overdrage eller overføre sådanne rettigheder, pligter eller forpligtelser i nærværende aftale er ugyldige og uden virkning og giver Promethean ret til øjeblikkeligt at bringe aftalen til ophør. Promethean kan tildele nærværende licens til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i perioden. Med forbehold for ovenstående vil nærværende licens være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere. 20. OVERSKRIFTER. Afsnitsoverskrifterne i nærværende vilkår og betingelser er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rammerne for eller omfanget af et sådant afsnit, ligesom de heller ikke på nogen måde påvirker den licens, der tildeles heri.

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 (CRYSIS) 1. Aftalens betingelser BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser Denne begrænsede licensaftale for brug af computerspillet CRYSIS (denne "aftale") indgås mellem Crytek GmbH ("CRYTEK")

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2012 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed.

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Vilkår for brug af Behance Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Disse vilkår gælder din brug af Behance-webstederne eller -tjenesterne ( Tjenester ). Ved

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt.

Handheld Produkt betyder (a) et BlackBerry Handheld Produkt eller (b) et Tredjeparts Handheld Produkt. BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALE LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU INSTALLERER ELLER BENYTTER SOFTWAREN. Nærværende Aftale giver brugen af Softwaren i licens til dig, kunden, og indeholder bestemmelser

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Betingelser for brug Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Velkommen til Disney Interactive Media Group internet-websted ( websted ). Denne side omfatter Disney.dk og andre internetsider, hvor disse betingelser

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2011 v.4 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE (

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Western Digital slutbrugerlicensaftale

Western Digital slutbrugerlicensaftale Western Digital slutbrugerlicensaftale VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere