PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING"

Transkript

1 VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), hvad der end er relevant, befinder sig. Nærværende licens er indgået mellem slutbrugeren ( dig eller licenshaver ) og Promethean, Inc., hvis territoriet er USA, Canada eller territorier eller besiddelser tilhørende USA, eller Promethean Limited ("Promethean"), hvis territoriet er Storbritannien og alle andre territorier. Ved at acceptere vilkårene i nærværende licens på den nedenfor fremsatte måde har du accepteret at installere og bruge softwaren på de heri anførte vilkår og betingelser. LÆS NÆRVÆRENDE LICENS OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. BEMÆRK DESUDEN, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER I VISSE LANDE, HVILKET TIL ENHVER TID VIL GÆLDE FOR DENNE LICENS. GÅ TIL WEBSTEDET FOR AT SE, OM DER ER BEGRÆNSNINGER, SOM KAN GÆLDE FOR DET LAND, HVOR DU FORVENTER AT BRUGE SOFTWAREN. 1. Generelt. Nærværende licens giver dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri ret til at bruge softwaren sammen med alle relaterede materialer eller dokumenter leveret af eller på vegne af Promethean til dig som en del af softwaren kun i løbet af den aftalte periode og i territoriet. For tydelighedens skyld omfatter software alle sådanne relaterede materialer og dokumenter samt eventuelle efterfølgende revisioner af softwaren eller sådanne relaterede materialer, som du har fået af eller på vegne af Promethean. Nærværende software må hverken sælges i en softwarepakke med noget andet tredjepartsprodukt eller sælges alene eller i kombination med nogen produkter, der sælges af en tredjepart. 2. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adkomst til, ejerskab til softwaren og evt. patent, copyright, underliggende forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og til softwaren eller dele af den overdrages ikke til dig, men forbliver hos Promethean eller dets tredjepartslicensgivere. Softwaren er fortrolig og ejes af Promethean og/eller dets tredjepartslicensgivere, og du skal holde samme fortroligt. Du må ikke afsløre, levere eller på anden måde stille softwaren eller en del af den til rådighed (herunder databasestrukturer og meddelelsesformater) eller kopier deraf for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Du skal sørge for at holde softwaren i sikker forvaring og forhindre uautoriseret adgang til den samt kopiering eller brug af den. Du skal omgående underrette Promethean, hvis du får kendskab til, at en person eller enhed bruger eller er i besiddelse af softwaren uden autorisation eller licens. 3. Tilladt brug og begrænsninger. 3.1 Enkeltbruger: Promethean leverer én kopi af softwaren til din brug i overensstemmelse med vilkårene i nærværende licens på én enkelt computer. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en anden computer, hvis den oprindelige computer ikke fungerer. Installation af softwaren til brug udelukkende i forberedende arbejde er tilladt på én anden computer. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 3.2 Flerbruger: Når du har købt softwaren hos en Promethean-partner, eller når du har købt softwaren direkte hos Promethean (og du ikke er en enkeltperson), vil Promethean levere én kopi af softwaren til brug for det antal brugere, der er specificeret i din aftale med Promethean ( Promethean-aftalen ) eller din aftale med din Promethean-partner ( Promethean-partneraftalen ) (alt efter hvad der er relevant). Softwaren skal bruges af dig i overensstemmelse med vilkårene i nærværende licens på computere på det i Promethean-partneraftalen eller Promethean-aftalen specificerede sted ( stedet ), alt efter hvad der er relevant. Med en licens til flere brugere kan softwaren installeres på op til fem (5x) gange så mange computere på stedet, som er angivet i enten Promethean-partneraftalen eller Promethean-aftalen (alt efter hvad der er relevant), eller på brugerens personlige computer, uanset om denne er placeret på stedet eller ej, dog således, at softwaren ikke må hentes på flere enheder, end der er licenseret. Hvis en skole fx har en flerbrugerlicens til 10 enheder, kan softwaren hentes på op til 50 af skolens computere. 3.3 Parallel brug: Softwaren må bruges parallelt på stedet, såfremt softwaren ikke bruges på flere enheder, end du har licens til i henhold til enten Promethean-aftalen eller Promethean-partneraftalen. Hvis licensen fx gælder for 10 enheder, må softwaren hentes til 50 enheder, men må kun bruges på 10 enheder samtidigt.

2 3.4 Ingen overdragelse eller underlicensering: Softwaren må ikke bruges på eller overføres til en computer, som ikke almindeligvis er placeret på stedet, med den undtagelse at softwaren må overføres til andre computere på et midlertidigt sted, hvis stedet ikke er tilgængeligt af en eller anden grund, herunder force majeure eller som følge af en computerfejlfunktion. I tilfælde af, at en brugers ansættelse hos licenshaver ophører, skal softwaren fjernes fra brugerens personlige computer, og alle kopier af softwaren skal returneres til licenshaver. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 3.5 Beslægtet køb: I tilfælde af, at du har købt softwaren sammen med en af Prometheans ActivBoard-, ActivPanel- eller 25/32 stk.-sæt af ActivExpression- og ActiVote-enheder ( Promethean-enhed ) ( beslægtet køb ), skal du ikke betale yderligere gebyr for softwaren, og din betaling for licensen vil være den pris, der er betalt for Prometheanenheden. Hvad angår de i paragraf 5 i nærværende licens nævnte formål, vil de relevante gebyrer være de samlede gebyrer, du har betalt for den Promethean-enhed, som er solgt til dig sammen med softwaren. Når det drejer sig om et beslægtet køb af ethvert ActivBoard eller ActivPanel, bliver kun du licenseret som enkeltbruger, således at softwaren kun må bruges i forbindelse med det Promethean ActivBoard eller Promethean ActivPanel, der er købt som et beslægtet køb. Denne begrænsning gælder ikke for noget beslægtet køb af ActivExpression- og ActiVotesæt, hvis softwaren kun benyttes i forbindelse med Prometheans ActivExpression- og ActiVote-sæt. 3.6 Reproduktion af andre materialer: Softwaren må kun bruges til at reproducere og modificere materialer i overensstemmelse med gældende lov. Alle andre reproduktioner og modifikationer er forbudt. Hvis du er usikker på din ret til at kopiere eller modificere materiale, bør du kontakte din juridiske rådgiver. 3.7 Brug sammen med hardware: Præsentation af softwaren udelukkende på en projektor eller brug sammen med en anden producents tegneplade eller interaktive tavle eller software uden forbindelse til en interaktiv Prometheanenhed (dvs. ActivBoard, ActivPanel, ActivHub) er tilladt. Softwaren er imidlertid specifikt designet til optimal ydelse sammen med interaktive Promethean-enheder, og Promethean giver ingen garanti eller forsikring i forbindelse med softwarens ydeevne sammen med andre producenters produkter. BEMÆRK, AT DEN I 8.2 BESKREVNE GARANTI IKKE ER GÆLDENDE, HVOR SOFTWAREN BRUGES SAMMEN MED ANDRE PRODUCENTERS PRODUKTER ELLER SOFTWARE. 3.8 Begrænsninger af sikkerhedskopiering: Du må ikke kopiere eller tillade tredjepart at kopiere softwaren undtagen for at fremstille et rimeligt antal kopier udelukkende til test-, sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, såfremt alle copyright- og ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. 3.9 Dekompilering: Du må ikke modificere, dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Hvis territoriet er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder i henhold til 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act [copyright, design- og patentlov] af 1988, hvis du først har bedt Promethean afsløre de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette. 4. Opdateringer. Hvis en softwareopdatering fuldstændigt erstatter (fuld installation) en tidligere licenseret version af softwaren, må du ikke bruge begge versioner af en sådan software samtidig, og du må heller ikke overføre dem særskilt. Nye versioner af softwaren licenseres særskilt. 5. NFR-kopier (Not For Release ikke til frigivelse) og evalueringskopier. Uanset andre afsnit i nærværende licens må software mærket eller på anden måde leveret til dig på salgsfremmende basis kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 6. Samtykke til brug af data. Du accepterer, at Promethean og dets associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, systemog programsoftware samt tilbehør, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere opfyldelse af vilkårene i nærværende licens. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine brugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig. 7. Eksport. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren eller reeksportere eller videresælge softwaren fra territoriet uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Hvis territoriet er USA eller dets territorier eller besiddelser, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation, der udelukkende leveres med de specificerede rettigheder i nærværende licens, som Promethean sædvanligvis giver offentligheden i overensstemmelse med FAR (a) og (b) (OKT 1995) eller DFARS (a) (JUN 1995) i påkommende tilfælde. 8. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelser. 8.1 Software: Promethean garanterer, at softwaren vil fungere i overensstemmelse med Prometheans offentliggjorte specifikationer for softwaren i en periode på halvfems (90) dage fra og med den dato, du downloader den. PROMETHEANS ENESTE ANSVAR OG DIT ABSOLUT ENESTE RETSMIDDEL ER, AT PROMETHEAN KAN GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER FOR ENTEN AT AFHJÆLPE IKKE-OPFYLDELSEN ELLER, UDEN

3 OMKOSTNINGER FOR DIG, AT LEVERE EN RETTET VERSION AF SOFTWAREN TIL DIG, NÅR BLOT DU RAPPORTERER ENHVER SÅDAN IKKE-OPFYLDELSE TIL PROMETHEAN, FØR OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE UDLØBER. DU ACCEPTERER, AT PROMETHEAN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN PÅSTÅET MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE, HVIS EN SÅDAN MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE SKYLDES: (I) DIN BRUG AF SOFTWAREN PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER (II) MODIFIKATIONER AF SOFTWAREN FORETAGET AF ANDRE PARTER END PROMETHEAN ELLER (III) SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG ELLER FORSØMMELSE. PROMETHEAN GARANTERER IKKE, AT (A) SOFTWARENS DRIFT ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, (B) ALLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER (C) SOFTWAREN OPFYLDER DINE SPECIFIKKE KRAV ELLER FUNGERER SAMMEN MED HARDWARE ELLER SOFTWARE ANDET END SOM SPECIFICERET AF PROMETHEAN ELLER DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERER IKKE FOR SOFTWARENS YDEEVNE, HVIS DEN BRUGES SAMMEN MED TREDJEPARTSPRODUKTER. 8.3 HVERKEN PROMETHEAN ELLER NOGEN AF DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER FREMSÆTTER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER, OG ALLE ANDRE GARANTIER FRASIGES HERVED UDTRYKKELIGT. VISSE RETSSYSTEMER UDEN FOR USA TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. 9. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, ER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE LICENS ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDEEVNE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER VARSLET. PROMETHEANS OG DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR FOR DIREKTE SKADER ER BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DEN BERØRTE SOFTWARE. SÅFREMT SOFTWAREN BLEV LEVERET GRATIS TIL DIG, ER PROMETHEANS OG DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR FOR DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL: 9.1 et beløb på 10,00 (ti GBP), hvis softwaren blev leveret til dig i Storbritannien, eller 9.2 et beløb på $10,00 (ti USD), hvis softwaren blev leveret til dig i USA eller Canada eller et territorium eller en besiddelse tilhørende USA, eller 9.3 et beløb, der svarer til $10,00 (ti USD) i det land, hvor softwaren blev leveret til dig, hvis det drejer sig om et andet land. 10. Licensperiode og ophør Nærværende licens træder i kraft ved din accept i overensstemmelse med de heri fremsatte vilkår og ophører på det tidspunkt, der indtræffer først af: et sådant tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, eller datoen for et hvilket som helst brud på vilkårene i nærværende licens begået af dig (i hvilket tilfælde nærværende licens automatisk ophører) Du accepterer ved ophør at ødelægge alle kopier af softwaren, der er i din besiddelse eller under din kontrol. De heri anførte afsnit om fortrolighed, begrænsninger af garantier og ansvarsbegrænsning skal fortsat være gældende efter ethvert ophør af nærværende licens. 11. Tredjepartssoftware og open source-software Softwaren er skabt ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public Licence, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold af de aktuelle licensvilkår for den relevante software til enhver tid. Promethean er ikke ansvarlig for din brug af open source-software af nogen art Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited

4 Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Trolltech Inc xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Gilles Vollant-software Vision Objects S.A Alle rettigheder forbeholdes Dette produkt indeholder Adobe (R) Shockwave (R) Player- og Adobe (R) Flash (R) Player-software tilhørende Adobe Systems Inc, (C) Adobe Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Shockwave og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems, Inc 11.2 Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt tredjepartsmaterialer ), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelser i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende licens. I tilfælde af, at sådanne licenser strider mod nogen af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende licens, har tredjepartsmaterialernes licensbetingelser forrang. Din accept af denne licens bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freewarelicenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 12. Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele nærværende licens eller din ret til at bruge softwaren uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og ikke være gældende Promethean kan tildele nærværende licens til et af Prometheans associerede selskaber når som helst i licensperioden Med forbehold af ovenstående vil nærværende licens være bindende for og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragelseserhververe. 13. Komplet aftale. Nærværende licens udgør hele aftalen mellem parterne, hvad angår brugen af nærværende software, der gives i licens herunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler i denne forbindelse. Ingen ændring eller modifikation af nærværende licens er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Promethean. Aftaleparterne bekræfter, at de har anmodet om, at nærværende licens og alle beslægtede dokumenter udarbejdes på engelsk. 14. Gældende lov Hvis territoriet er USA eller Canada eller territorier eller besiddelser tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist, der opstår i henhold til eller er relateret til nærværende aftale (det være sig i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller på anden vis), og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til staten Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed Hvis territoriet er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk ret, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles domsmyndighed FN s kontraktskonvention vedrørende internationalt salg af varer frasiges specifikt. 15. Individualitet. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende licens anses for at overtræde gældende lovgivning, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i et sådant retssystem, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning.

5 16. Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i nærværende licens er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rækkevidden eller omfanget af et sådant afsnit, ligesom de heller ikke påvirker nærværende licens på nogen måde. 17. Hjælp. Hvis du har spørgsmål om betingelserne i denne licens og/eller brugen af softwaren, bedes du kontakte det firma, du har købt softwaren eller det beslægtede køb af, alt efter hvad der er relevant.

6 VERSION 2 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) til enkelte lande, som anført på TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), hvad der end er relevant, befinder sig. Nærværende licens er indgået mellem slutbrugeren ( dig eller licenshaver ) og Promethean, Inc., hvis territoriet er USA, Canada eller territorier eller besiddelser tilhørende USA, eller Promethean Limited ("Promethean"), hvis territoriet er Storbritannien og alle andre territorier. Ved at acceptere vilkårene i nærværende licens på den nedenfor fremsatte måde har du accepteret at installere og bruge softwaren på de heri anførte vilkår og betingelser. LÆS NÆRVÆRENDE LICENS OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. BEMÆRK DESUDEN, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER I VISSE LANDE, HVILKET TIL ENHVER TID VIL GÆLDE FOR DENNE LICENS. GÅ TIL WEBSTEDET FOR AT SE, OM DER ER BEGRÆNSNINGER, SOM KAN GÆLDE FOR DET LAND, HVOR DU FORVENTER AT BRUGE SOFTWAREN. 1. Generelt. Nærværende licens giver dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri ret til at bruge softwaren sammen med eventuelle relaterede materialer eller dokumenter leveret af eller på vegne af Promethean til dig som en del af softwaren kun i løbet af den aftalte periode og på territoriet. For tydelighedens skyld omfatter software alle sådanne relaterede materialer og dokumenter samt eventuelle efterfølgende revisioner af softwaren eller sådanne relaterede materialer, som du har fået af eller på vegne af Promethean. Nærværende software må hverken sælges i en softwarepakke med noget andet tredjepartsprodukt eller sælges alene eller i kombination med nogen produkter, der sælges af en tredjepart. 2. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adkomst til, ejerskab til softwaren og evt. patent, copyright, underliggende forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og til softwaren eller dele af den overdrages ikke til dig, men forbliver hos Promethean eller dets tredjepartslicensgivere. Softwaren er fortrolig og ejes af Promethean og/eller dets tredjepartslicensgivere, og du skal holde samme fortroligt. Du må ikke afsløre, levere eller på anden måde stille softwaren eller en del af den til rådighed (herunder databasestrukturer og meddelelsesformater) eller kopier deraf for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Du skal sørge for at holde softwaren i sikker forvaring og forhindre uautoriseret adgang til den samt kopiering eller brug af den. Du skal omgående underrette Promethean, hvis du får kendskab til, at en person eller enhed bruger eller er i besiddelse af softwaren uden autorisation eller licens. 3. Tilladt brug og begrænsninger. 3.1 Enkeltbruger: Promethean leverer én kopi af softwaren til din brug i overensstemmelse med vilkårene i nærværende licens på én enkelt computer. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en anden computer, hvis den oprindelige computer ikke fungerer. Installation af softwaren til brug udelukkende i forberedende arbejde er tilladt på én anden computer. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 3.2 Flerbruger: Når du har købt softwaren hos en Promethean-partner, eller når du har købt softwaren direkte hos Promethean (og du ikke er en enkeltperson), vil Promethean levere én kopi af softwaren til brug for det antal brugere, der er specificeret i din aftale med Promethean ( Promethean-aftalen ) eller din aftale med din Promethean-partner ( Promethean-partneraftalen ) (alt efter hvad der er relevant). Softwaren skal bruges af dig i overensstemmelse med vilkårene i nærværende licens på computere på det i Promethean-partneraftalen eller Promethean-aftalen specificerede sted ( stedet ), alt efter hvad der er relevant. Med en licens til flere brugere kan softwaren installeres på det antal computere på stedet, som er angivet i enten din Promethean-partneraftale eller Promethean-aftalen (alt efter hvad der er relevant), dog således, at softwaren ikke må hentes på flere enheder, end der er licenseret. Hvis en skole fx har en flerbrugerlicens til 10 enheder, kan softwaren hentes på op til 10 af skolens computere. 3.3 Ingen overdragelse eller underlicensering: Softwaren må ikke bruges på eller overføres til en computer, som ikke almindeligvis er placeret på stedet, med den undtagelse, at softwaren må overføres til andre computere på et midlertidigt sted, hvis stedet ikke er tilgængeligt af en eller anden grund, herunder force majeure eller som følge af en computerfejlfunktion. I tilfælde af, at en brugers ansættelse hos licenshaver ophører, skal softwaren fjernes fra brugerens personlige computer, og alle kopier af softwaren skal returneres til licenshaver. Du må ikke underlicensere,

7 udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 3.4 Beslægtet køb: I tilfælde af, at du har købt softwaren sammen med en af Prometheans ActivBoard-, ActivPanel- eller 25/32 stk.-sæt af ActivExpression- og ActiVote-enheder ( Promethean-enhed ) ( beslægtet køb ), skal du ikke betale yderligere gebyr for softwaren, og din betaling for licensen vil være den pris, der er betalt for Prometheanenheden. Hvad angår de i paragraf 5 i nærværende licens nævnte formål, vil de relevante gebyrer være de samlede gebyrer, du har betalt for den Promethean-enhed, som er solgt til dig sammen med softwaren. Når det drejer sig om et beslægtet køb af ethvert ActivBoard eller ActivPanel, bliver kun du licenseret som enkeltbruger, således at softwaren kun må bruges i forbindelse med det Promethean ActivBoard eller Promethean ActivPanel, der er købt som et beslægtet køb. Denne begrænsning gælder ikke for noget beslægtet køb af ActivExpression- og ActiVotesæt, hvis softwaren kun benyttes i forbindelse med Prometheans ActivExpression- og ActiVote-sæt. 3.5 Reproduktion af andre materialer: Softwaren må kun bruges til at reproducere og modificere materialer i overensstemmelse med gældende lov. Alle andre reproduktioner og modifikationer er forbudt. Hvis du er usikker på din ret til at kopiere eller modificere materiale, bør du kontakte din juridiske rådgiver. 3.6 Brug sammen med hardware: Præsentation af softwaren udelukkende på en projektor eller brug sammen med en anden producents tegneplade eller interaktive tavle eller software uden forbindelse til en interaktiv Prometheanenhed (dvs. ActivBoard, ActivPanel, ActivHub) er tilladt. Softwaren er imidlertid specifikt designet til optimal ydelse sammen med interaktive Promethean-enheder, og Promethean giver ingen garanti eller forsikring i forbindelse med softwarens ydeevne sammen med andre producenters produkter. BEMÆRK, AT DEN I 8.2 BESKREVNE GARANTI IKKE ER GÆLDENDE, HVOR SOFTWAREN BRUGES SAMMEN MED ANDRE PRODUCENTERS PRODUKTER ELLER SOFTWARE. 3.7 Begrænsninger af sikkerhedskopiering: Du må ikke kopiere eller tillade tredjepart at kopiere softwaren undtagen for at fremstille et rimeligt antal kopier udelukkende til test-, sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, såfremt alle copyright- og ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. 3.8 Dekompilering: Du må ikke modificere, dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Hvis territoriet er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder i henhold til 50 i Storbritanniens Copyright Designs and Patents Act [copyright, design- og patentlov] af 1988, hvis du først har bedt Promethean afsløre de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette. 4. Opdateringer. Hvis en softwareopdatering fuldstændigt erstatter (fuld installation) en tidligere licenseret version af softwaren, må du ikke bruge begge versioner af en sådan software samtidig, og du må heller ikke overføre dem særskilt. Nye versioner af softwaren licenseres særskilt. 5. NFR-kopier (Not For Release ikke til frigivelse) og evalueringskopier. Uanset andre afsnit i nærværende licens må software mærket eller på anden måde leveret til dig på salgsfremmende basis kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 6. Samtykke til brug af data. Du accepterer, at Promethean og dets associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, systemog programsoftware samt tilbehør, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere opfyldelse af vilkårene i nærværende licens. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine brugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig. 7. Eksport. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren eller reeksportere eller videresælge softwaren fra territoriet uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Hvis territoriet er USA eller dets territorier eller besiddelser, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware og kommerciel computersoftwaredokumentation, der udelukkende leveres med de specificerede rettigheder i nærværende licens, som Promethean sædvanligvis giver offentligheden i overensstemmelse med FAR (a) og (b) (OKT 1995) eller DFARS (a) (JUN 1995) i påkommende tilfælde. 8. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelser. 8.1 Software: Promethean garanterer, at softwaren vil fungere i overensstemmelse med Prometheans offentliggjorte specifikationer for softwaren i en periode på halvfems (90) dage fra og med den dato, du downloader den. PROMETHEANS ENESTE ANSVAR OG DIT ABSOLUT ENESTE RETSMIDDEL ER, AT PROMETHEAN KAN GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER FOR ENTEN AT AFHJÆLPE IKKE-OPFYLDELSEN ELLER, UDEN OMKOSTNINGER FOR DIG, AT LEVERE EN RETTET VERSION AF SOFTWAREN TIL DIG, NÅR BLOT DU RAPPORTERER ENHVER SÅDAN IKKE-OPFYLDELSE TIL PROMETHEAN, FØR OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE UDLØBER. DU ACCEPTERER, AT PROMETHEAN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN PÅSTÅET MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE, HVIS EN SÅDAN MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE SKYLDES: (I) DIN BRUG AF SOFTWAREN PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER (II) MODIFIKATIONER AF SOFTWAREN FORETAGET AF ANDRE PARTER END PROMETHEAN ELLER (III)

8 SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG ELLER FORSØMMELSE. PROMETHEAN GARANTERER IKKE, AT (A) SOFTWARENS DRIFT ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, (B) ALLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER (C) SOFTWAREN OPFYLDER DINE SPECIFIKKE KRAV ELLER FUNGERER SAMMEN MED HARDWARE ELLER SOFTWARE ANDET END SOM SPECIFICERET AF PROMETHEAN ELLER DETS AUTORISEREDE FORHANDLERE. 8.2 PROMETHEAN GARANTERER IKKE FOR SOFTWARENS YDEEVNE, HVIS DEN BRUGES SAMMEN MED TREDJEPARTSPRODUKTER. 8.3 HVERKEN PROMETHEAN ELLER NOGEN AF DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER FREMSÆTTER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER, OG ALLE ANDRE GARANTIER FRASIGES HERVED UDTRYKKELIGT. VISSE RETSSYSTEMER UDEN FOR USA TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. 9. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG, DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING, ER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE LICENS ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDEEVNE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER VARSLET. PROMETHEANS OG DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR FOR DIREKTE SKADER ER BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DEN BERØRTE SOFTWARE. SÅFREMT SOFTWAREN BLEV LEVERET GRATIS TIL DIG, ER PROMETHEANS OG DETS TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG LEVERANDØRERS ANSVAR FOR DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL: 9.1 et beløb på 10,00 (ti GBP), hvis softwaren blev leveret til dig i Storbritannien, eller 9.2 et beløb på $10,00 (ti USD), hvis softwaren blev leveret til dig i USA eller Canada eller et territorium eller en besiddelse tilhørende USA, eller 9.3 et beløb, der svarer til $10,00 (ti USD) i det land, hvor softwaren blev leveret til dig, hvis det drejer sig om et andet land. 10. Licensperiode og ophør Nærværende licens træder i kraft ved din accept i overensstemmelse med de heri fremsatte vilkår og ophører på det tidspunkt, der indtræffer først af: et sådant tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, eller datoen for et hvilket som helst brud på vilkårene i nærværende licens begået af dig (i hvilket tilfælde nærværende licens automatisk ophører) Du accepterer ved ophør at ødelægge alle kopier af softwaren, der er i din besiddelse eller under din kontrol. De heri anførte afsnit om fortrolighed, begrænsninger af garantier og ansvarsbegrænsning skal fortsat være gældende efter ethvert ophør af nærværende licens. 11. Tredjepartssoftware og open source-software Softwaren er skabt ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public Licence, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold af de aktuelle licensvilkår for den relevante software til enhver tid. Promethean er ikke ansvarlig for din brug af open source-software af nogen art Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software.

9 Dele af dette program: Trolltech Inc xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Gilles Vollant-software Vision Objects S.A Alle rettigheder forbeholdes Dette produkt indeholder Adobe (R) Shockwave (R) Player- og Adobe (R) Flash (R) Player-software tilhørende Adobe Systems Inc, (C) Adobe Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Shockwave og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems, Inc 11.2 Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt tredjepartsmaterialer ), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelser i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende licens. I tilfælde af, at sådanne licenser strider mod nogen af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende licens, har tredjepartsmaterialernes licensbetingelser forrang. Din accept af denne licens bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freewarelicenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 12. Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele nærværende licens eller din ret til at bruge softwaren uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og ikke være gældende Promethean kan tildele nærværende licens til et af Prometheans associerede selskaber når som helst i licensperioden Med forbehold af ovenstående vil nærværende licens være bindende for og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragelseserhververe. 13. Komplet aftale. Nærværende licens udgør hele aftalen mellem parterne, hvad angår brugen af nærværende software, der gives i licens herunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler i denne forbindelse. Ingen ændring eller modifikation af nærværende licens er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Promethean. Aftaleparterne bekræfter, at de har anmodet om, at nærværende licens og alle beslægtede dokumenter udarbejdes på engelsk. 14. Gældende lov Hvis territoriet er USA eller Canada eller territorier eller besiddelser tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist, der opstår i henhold til eller er relateret til nærværende aftale (det være sig i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller på anden vis), og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til staten Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed Hvis territoriet er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk ret, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles domsmyndighed FN s kontraktskonvention vedrørende internationalt salg af varer frasiges specifikt. 15. Individualitet. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende licens anses for at overtræde gældende lovgivning, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i et sådant retssystem, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 16. Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i nærværende licens er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rækkevidden eller omfanget af et sådant afsnit, ligesom de heller ikke påvirker nærværende licens på nogen måde. 17. Hjælp. Hvis du har spørgsmål om betingelserne i denne licens og/eller brugen af softwaren, bedes du kontakte det firma, du har købt softwaren eller det beslægtede køb af, alt efter hvad der er relevant.

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af softwareproduktlicenser og tjenester fra det Entco Denmark ApS ("Entco"), af den nedenfor

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Licensaftale for slutbruger

Licensaftale for slutbruger Licensaftale for slutbruger Den software, der er indbygget i dit Garmin-produkt ("Softwaren"), ejes af Garmin Ltd. eller dets datterselskaber ("Garmin"). De kortdata fra tredjepart, der er indbygget i

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

DeLaval software og online service Brugsbetingelser

DeLaval software og online service Brugsbetingelser DeLaval software og online service Brugsbetingelser Brugsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for rettigheder til og brug af hver DeLaval-software (herunder, uden begrænsning, mobile applikationer) og

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Western Digital slutbrugerlicensaftale

Western Digital slutbrugerlicensaftale Western Digital slutbrugerlicensaftale VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere