SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER ELLER LANDESPECIFIKKE INDRØMMELSER ELLER FRAFALDELSER I VISSE LANDE, HVILKET TIL ENHVER TID VIL GÆLDE FOR DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. GÅ TIL WEBSTEDET FOR AT SE, OM DER ER BEGRÆNSNINGER, SOM KAN GÆLDE FOR DET LAND, HVOR DU FORVENTER AT BRUGE SOFTWAREN. Denne slutbrugerlicensaftale er indgået mellem slutbrugeren ("du"/"dig" eller "licenshaver") og Promethean Limited ("Promethean"). Ved at acceptere vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på den nedenfor fremsatte måde har du accepteret at installere og bruge softwaren på de heri anførte vilkår og betingelser. LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. 1. Definitioner. 1.1 "Slutbrugeren" (også kaldet "du/dig") betyder licenshaveren og, hvis det er relevant, eventuelle medarbejdere (herunder, uden begrænsning, administratorer, lærere og undervisere), konsulenter og studerende, som licenshaveren har givet lov til at bruge softwaren på licenshaverens faciliteter. 1.2 "Interaktiv displayenhed" betyder i denne slutbrugerlicensaftale interaktive elektroniske tavler, interaktive projektorer, interaktive paneler eller andre lignende interaktive teknologier, som er beregnet til undervisning af større grupper. 1.3 "Licenshaver" betyder den organisation (eller enkeltperson, hvis købet er foretaget af en enkeltperson,), som købte softwaren på egne vegne og, hvis det er relevant, på vegne af slutbrugerne. 1.4 "Licenshaverens faciliteter" betyder de(t) sted(er), som er angivet på ordredokumentationen, og som er under licenshaverens myndighed eller kontrol, hvor det er hensigten, at softwaren skal bruges sammen med en interaktiv displayenhed. 1.5 "Vedligeholdelsesaftale" betyder en gyldig gældende og betalt aftale for Prometheans levering af vedligeholdelse og support af softwaren. 1.6 "Promethean-certificeret udstyr" betyder de interaktive displayenheder fra tredjepart, som Promethean har godkendt til brug sammen med softwaren. Der er en liste over Promethean-certificeret udstyr under specifikationerne for ActivInspire Professional på 1.7 "Promethean-udstyr" betyder Prometheans ActivBoard, ActivPanel, ActivTable, 25/32 stk.-sæt af ActivExpression, ActiVote-enheder og ActivEngage-software samt andet Promethean-udstyr som fastsat af Promethean fra tid til anden.

2 1.8 "Promethean-partner" betyder en organisation, som er autoriseret til at sælge eller distribuere softwaren på Prometheans vegne. 1.9 "Beslægtet køb" er ethvert køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster køberen ekstra "Området" betyder det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, er "Opdatering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer softwarens versionsnummer og retter fejl, defekter og/eller mangler, eller som indeholder mindre ændringer af softwarens eksisterende funktioner i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer, men som ikke ændrer softwarens grundlæggende funktioner eller struktur markant. Opdateringerne vil være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opdateringer til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Opgradering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer det store eller lille versionsnummer, og som indeholder udvidelser, der forbedrer softwarens funktioner, så softwarens grundlæggende funktioner eller struktur ændres. Opgraderingerne vil kun være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opgraderinger til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Bruge" eller "brugt" betyder direkte eller indirekte at installere, indlæse, afvikle, implementere, bruge, gemme, vise eller at oprette adgang til softwaren. 2. Generelt. 2.1 Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem slutbrugeren (uanset om det er en enkeltperson eller licenshaveren) og Promethean om brug af softwaren. Hvis en licenshavers systemeller tekniske administrator eller en anden repræsentant accepterer disse betingelser på vegne af alle tilsigtede slutbrugere, er det denne licenshavers ansvar at sikre, at betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale forstås og følges af alle slutbrugere. Softwaren er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterielle ejendomsrettigheder. Softwaren leveres på en af følgende måder: Som del af eller installeret på Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, downloadet fra Prometheans websted eller overført fra en cd, dvd eller et andet fysisk medie, som er leveret af Promethean. I hvert tilfælde er softwaren licenseret, ikke solgt, og er underlagt vilkårene og begrænsningerne i denne slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at softwaren leveres af Promethean til en slutbruger på en cd, dvd eller et andet fysisk medie, ejer licenshaveren (eller slutbrugeren hvis det er relevant) det medie, som softwaren er på, men Promethean og/eller Prometheans licensgiver(e) bevarer ejerskabet af selve softwaren. Adkomst og ejerskab til softwaren samt immaterielle ejendomsrettigheder i og til softwaren vil under ingen omstændigheder blive overført til licenshaveren eller en slutbruger.

3 2.2 For hver softwarelicens, der er købt separat eller anskaffet som del af et beslægtet køb, giver den nærværende slutbrugerlicensaftale dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar ret og licens til at bruge softwaren sammen med relaterede materialer eller dokumenter, der udbydes af eller på vegne af Promethean til dig som en del af softwaren i løbet af den aftalte periode og inden for området alene og underlagt vilkårene, betingelserne og begrænsningerne i dette dokument. For tydelighedens skyld omfatter "software" alle sådanne relaterede materialer og dokumenter. Betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale gælder også for evt. softwareopdateringer og - opgraderinger fra Promethean (inklusive dem som fås som del af en vedligeholdelsesaftale), der erstatter og/eller supplerer den originale software, medmindre en sådan opgradering leveres med en separat slutbrugerlicensaftale, hvis betingelser i så fald vil have forrang. 3. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adkomst til, ejerskab til softwaren og evt. patent, copyright, underliggende forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og til softwaren eller dele af den overdrages ikke til dig, men forbliver hos Promethean eller dets tredjepartslicensgivere. Softwaren er fortrolig og ejes af Promethean og/eller dets tredjepartslicensgivere, og du skal holde samme fortroligt. Du må ikke afsløre, levere eller på anden måde stille softwaren eller en del af den til rådighed (herunder databasestrukturer og meddelelsesformater) eller kopier deraf for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Du må ikke fjerne, tilsløre eller ændre evt. meddelelser om patenter, copyright, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret på softwaren. Du skal sørge for at holde softwaren i sikker forvaring og forhindre uautoriseret adgang til den samt kopiering eller brug af den. Du skal omgående underrette Promethean, hvis du får kendskab til, at en person eller enhed bruger eller er i besiddelse af softwaren uden autorisation eller licens. 4. Tilladt brug og begrænsninger. Uanset om du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) hos en Promethean-partner, eller du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) direkte hos Promethean, vil softwaren blive brugt af dig i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale baseret på typen og antallet af licenser, der er angivet i den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Promethean-partner. Hvis der er en konflikt mellem betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og betingelserne i evt. ordredokumentation, vil betingelserne i slutbrugerlicensaftalen have forrang. 4.1 Licens til enkeltbruger: Den licens, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til at installere softwaren til din brug i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på én enkelt computer på licenshaverens faciliteter. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en anden computer, hvis den oprindelige computer ikke fungerer. Det er tilladt at installere softwaren til brug udelukkende i forbindelse med forberedende arbejde på én anden computer uden for licenshaverens faciliteter. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens personlige computer, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere,

4 udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.2 Licens til flere brugere: Med forbehold for begrænsningen om parallel brug, som er angivet i afsnit 4.3 nedenfor, giver den softwarelicens, der er tildelt i nærværende aftale, tilladelse til at installere softwaren på op til fem (5) computere, som alle kan være på licenshaverens faciliteter, eller også kan en eller flere af de fem computere være uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, der udelukkende udføres for licenshaveren. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en erstatningscomputer, hvis en af de fem (5) oprindelige computere ikke fungerer. Hvis der fx købes ti (10) licenser til flere brugere til en licenshavers faciliteter, med forbehold for begrænsningen om parallel brug i afsnit 4.3 nedenfor, må softwaren downloades på op til fem (5) computere pr. licens, hvilket vil sige, at den må downloades på halvtreds (50) computere i alt. De halvtreds (50) computere kan alle findes på licenshaverens faciliteter, eller også kan nogle af de halvtreds (50) computere findes uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, som udelukkende udføres for licenshaveren. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.3 Ingen parallel brug: Selvom hver licens til flere brugere, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til, at softwaren kan downloades på fem (5) computere, giver licensen ikke tilladelse til at køre softwaren samtidig på mere end en interaktiv displayenhed pr. licens ad gangen. Hvis der fx købes ti (10) licenser, må softwaren downloades på op til halvtreds (50) computere, men softwaren må ikke bruges samtidig på mere end ti (10) interaktive displayenheder. 4.4 Beslægtet køb: "Beslægtet køb" betyder i denne slutbrugerlicensaftale et køb af Prometheanudstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster ekstra. Typen af softwarelicens (om det er en licens til en enkeltbruger eller flere brugere), der følger med et beslægtet køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr fremgår af den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Prometheanpartner. Med undtagelse af hvis andet er anført i dette afsnit 4.4, er det kun tilladt at bruge software, der er modtaget som del af et beslægtet køb, sammen med det Promethean-udstyr eller Prometheancertificerede udstyr, den blev købt sammen med. Softwaren må ikke bruges sammen med nogen andre interaktive displayenheder fra tredjepart. Hvis det imidlertid drejer sig om et beslægtet køb af ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVote-sæt, må softwaren med forbehold for de garantiundtagelser, som er angivet i afsnit 9 bruges på enhver interaktiv displayenhed (hvad enten det er en Promethean-enhed, en Promethean-certificeret enhed eller en enhed fra en tredjepart), så længe softwaren bruges i forbindelse med Prometheans ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVotesæt.

5 4.5 Brug sammen med andet udstyr: Med undtagelse af de begrænsninger, som er angivet i afsnit 4.4 (Beslægtet køb), må softwaren vises på enhver ikke-interaktiv eller interaktiv displayenhed fra tredjepart uden forbindelse til Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr. Softwaren er imidlertid specifikt designet til optimal ydelse sammen med Promethean-udstyr eller Prometheancertificeret udstyr, og Promethean giver ingen garanti eller forsikring i forbindelse med softwarens ydeevne sammen med andet udstyr. BEMÆRK, AT DEN I AFSNIT 9 BESKREVNE GARANTI IKKE GÆLDER I TILFÆLDE, HVOR SOFTWAREN BRUGES SAMMEN MED UDSTYR ELLER SOFTWARE, SOM IKKE ER PROMETHEAN-UDSTYR ELLER PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 4.6 Ingen overdragelse eller underlicensering: Når softwaren er blevet downloadet på op til fem (5) computere pr. licens, kan den ikke overføres til en anden computer, medmindre den erstatter en af de computere, hvor softwaren tidligere var installeret. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. 4.7 Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering: Du må ikke kopiere eller tillade tredjepart at kopiere softwaren undtagen for at fremstille et rimeligt antal kopier udelukkende til test-, sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, såfremt alle copyright- og ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. 4.8 Dekompilering: Du må ikke modificere, dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Hvis området er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder i henhold til paragraf 50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 [Storbritanniens copyright-, design- og patentlov af 1988], hvis du først har bedt Promethean fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette. 4.9 Korrekt brug af softwaren: Du anerkender, at fortsat rigtig funktion af softwaren og Prometheans udførelse af sine forpligtelser, som beskrevet i denne licens, er afhængig af, at slutbrugeren anvender og vedligeholder softwaren korrekt. Korrekt brug og vedligeholdelse betyder, at slutbrugeren vil: (i) installere alle opdateringer og opgraderinger, som Promethean stiller til rådighed for slutbrugeren, (ii) bruge softwaren i overensstemmelse med dokumentationen fra Promethean og vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og (iii) følge Prometheans anvisninger til installation af nye opdateringer og til rettelse og omgåelse af fejl samt til rettelser af softwaren Gældende lovgivning: Du accepterer at overholde alle gældende love om brug af softwaren og alle dens komponenter. Al adkomst og intellektuelle ejendomsrettigheder til indhold, som kan være inkorporeret under brugen af softwaren, tilhører den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet under gældende love om ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret. 5. Vedligeholdelse af fortegnelser. Du skal vedligeholde nøjagtige og ajourførte fortegnelser over antallet og placeringen af alle kopier af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, software, som er installeret på computere, der findes uden for licenshaverens faciliteter, som gennemgået i afsnit 4.

6 6. NFR-kopier (Not For Release ikke til frigivelse) og evalueringskopier. Uanset andre afsnit i nærværende licens må software, der er mærket som værende til disse former for brug, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 7. Samtykke til brug af data. Du accepterer, at Promethean og dets associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, system- og programsoftware samt tilbehør, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer og -opgraderinger, produktsupport og andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere opfyldelse af vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine slutbrugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig. 8. Eksport og særlige begrænsninger for den amerikanske regering. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren fra området, hverken direkte eller indirekte, eller på anden måde foretage dig noget, som vil resultere i eksport af softwaren, uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Du er ansvarlig for at overholde evt. lokale love i din jurisdiktion, som kan have betydning for din ret til at importere, eksportere eller bruge softwaren. Hvis du repræsenterer den amerikanske regering eller en af dens kontorer eller slutbrugere, er softwaren en "Commercial Item" (kommerciel vare) således som dette begreb er defineret i 48 C.F.R., afsnit 2.101, og består af "Commercial Computer Software" (kommerciel computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) således som disse begreber er defineret i 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit , alt efter hvad der er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit til , alt efter hvad der er relevant, bliver denne "Commercial Computer Software" (kommercielle computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) udelukkende licenseret til den amerikanske regering, dens kontorer eller dens slutbrugere: (a) som "Commercial Items" (kommercielle varer) og (b) kun med de rettigheder, som gives alle andre slutbrugere i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne heri. Ikke-offentliggjorte rettigheder forbeholdes i henhold til lovene om ophavsret i USA. 9. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelser. 9.1 Begrænset garanti: Promethean garanterer, at softwaren når den udelukkende bruges sammen med Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med Prometheans offentliggjorte specifikationer i en periode på halvfems (90) dage fra og med den dato, du downloader den (garantiperioden). Efter garantiperioden vil evt. vedligeholdelse og support af softwaren være baseret på dine rettigheder i henhold til en gældende vedligeholdelsesaftale. PROMETHEANS ENESTE FORPLIGTELSER OG ANSVAR OG DIT ABSOLUT ENESTE RETSMIDDEL UNDER DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI ER, EFTER PROMETHEANS VALG OG PÅ DERES REGNING ENTEN, (I) AT GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER FOR ENTEN AT AFHJÆLPE IKKE- OPFYLDELSEN ELLER, (II) AT LEVERE EN RETTET VERSION AF SOFTWAREN TIL DIG, NÅR BLOT DU

7 RAPPORTERER ENHVER SÅDAN IKKE-OPFYLDELSE TIL PROMETHEAN, FØR OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE UDLØBER. 9.2 GARANTIUNDTAGELSER: DU ACCEPTERER, AT PROMETHEAN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN PÅSTÅET MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE, HVIS EN SÅDAN MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE SKYLDES: (I) DIN BRUG AF SOFTWAREN PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER (II) MODIFIKATIONER AF SOFTWAREN, FORETAGET AF ANDRE PARTER END PROMETHEAN ELLER (III) SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG, MISBRUG ELLER FORSØMMELSE. PROMETHEAN GARANTERER IKKE, AT (A) SOFTWARENS DRIFT ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, (B) ALLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER (C) AT SOFTWAREN OPFYLDER DINE SPECIFIKKE KRAV ELLER FUNGERER SAMMEN MED HARDWARE, UDSTYR ELLER SOFTWARE ANDET END SOM SPECIFICERET AF PROMETHEAN. DESUDEN GARANTERER PROMETHEAN IKKE YDEEVNE ELLER DRIFT AF SOFTWAREN, ELLER DELE AF DEN, SAMMEN MED DISPLAYENHEDER FRA TREDJEPART, ANDRE TEKNOLOGIER FRA TREDJEPART ELLER SOFTWAREPRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM IKKE ER DEFINERET AF PROMETHEAN SOM PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 9.3 ANSVARSFRASKRIVELSE: HVERKEN PROMETHEAN ELLER NOGEN AF DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER FREMSÆTTER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE- KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG ALLE ANDRE GARANTIER FRASIGES HERVED UDTRYKKELIGT. VISSE RETSSYSTEMER UDEN FOR USA TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. 9.4 Ingen dele af denne slutbrugerlicensaftale forhindrer eller begrænser evt. rettigheder, som du måtte have i forbindelse med vedligeholdelse og support til softwaren, som du er berettiget til ifølge en separat vedligeholdelsesaftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET AF GÆLDENDE LOV TILLADTE OMFANG ER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER PROMETHEAN-PARTNERE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADESERSTATNING FOR NOGEN PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, SKADESERSTATNING FOR TAB AF FORRETNINGSMÆSSIG INDTJENING, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SKADESERSTATNING FOR ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -YDELSER, SKADESERSTATNING FOR TAB AF BRUG, TAB AF DATA, SKADESERSTATNING FOR MANGLENDE OPFYLDELSE AF PLIGTER, HERUNDER PLIGTER FOR GOD TRO ELLER RIMELIG OMHU, FOR FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDEEVNE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER VARSLET. PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER

8 ER BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DEN BERØRTE SOFTWARE. SÅFREMT SOFTWAREN BLEV LEVERET GRATIS TIL DIG, ER PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL: (i) en sum på 10,00 (ti britiske pund), hvis softwaren leveres til dig i Storbritannien, eller (ii) en sum på $ 10,00 (ti amerikanske dollar), hvis softwaren leveres til dig i USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller (iii) en sum, der svarer til $ 10,00 (ti amerikanske dollar) i det land, hvor softwaren blev leveret til dig, for alle andre lande. 11. Licensperiode og ophør Nærværende slutbrugerlicensaftale træder i kraft ved din accept af de heri fremsatte vilkår og ophører sammen med den licens, der er tildelt i nærværende aftale, på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) det tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, eller (ii) datoen for et hvilket som helst brud på vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale af licenshaveren eller en slutbruger, som ikke afhjælpes (hvis det er muligt) inden for tredive (30) dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse fra Promethean om et sådant brud (i hvilket fald licensen, der er tildelt i nærværende aftale, automatisk ophører) Du accepter inden for syv (7) dage fra licensens ophør at holde op med at bruge softwaren, slette alle de kopier af softwaren, du ejer eller kontrollerer, og hvis du bliver bedt om det at tilvejebringe en skriftlig erklæring om slutbrugerens overholdelse af ovenstående. 12 Tredjepartssoftware og open source-software Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public Licence Agreement, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold for de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean kan ikke holdes ansvarlig for din brug af open source-software af en sådan art. Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Trolltech Inc.

9 xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Gilles Vollant-software Vision Objects S.A Alle rettigheder forbeholdes Dele af ActivInspire Copyright Design Science, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret reproduktion er forbudt. Dette produkt indeholder Adobe (R) Shockwave (R) Player- og Adobe (R) Flash (R) Player-software tilhørende Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Shockwave, Player, Adobe og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Inc Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt "tredjepartsmaterialer"), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at betingelserne i sådanne licensaftaler strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende slutbrugerlicensaftale, har betingelserne i tredjepartsmaterialernes licensaftale forrang. Din accept af denne slutbrugerlicensaftale bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 13. Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele nærværende slutbrugerlicensaftale eller din ret til at bruge softwaren uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og ikke være gældende Promethean kan tildele nærværende slutbrugerlicensaftale til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i licensperioden Med forbehold for ovenstående vil nærværende slutbrugerlicensaftale være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere. 14. Komplet aftale. Nærværende slutbrugerlicensaftale udgør hele aftalen mellem parterne, hvad angår brugen af nærværende software, der gives i licens herunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler i denne forbindelse. Ingen ændring eller modifikation af nærværende slutbrugerlicensaftale er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Promethean. Aftaleparterne bekræfter, at de har anmodet om, at nærværende slutbrugerlicensaftale og alle beslægtede dokumenter udarbejdes på engelsk.

10 15. Beståen. Enhver bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale, som udtrykkeligt eller underforstået har til hensigt at træde i kraft eller fortsætte med at gælde ved eller efter denne slutbrugerlicensaftales ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne om garantier og ansvarsbegrænsning, forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 16. Gældende lov Hvis området er USA eller Canada eller noget amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til, nærværende aftale (det være sig i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til den amerikanske stat Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed Hvis området er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk ret, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles domsmyndighed FN's kontraktskonvention vedrørende internationalt salg af varer frasiges specifikt. 17. Vilkårenes uafhængighed. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale anses for at overtræde gældende lovgivning, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i et sådant retssystem, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 18. Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i nærværende slutbrugerlicensaftale er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rækkevidden eller omfanget af et sådant afsnit og påvirker ikke nærværende slutbrugerlicensaftale på nogen måde. 19. Spørgsmål. Hvis du har spørgsmål om betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale eller dine rettigheder i henhold til den, bedes du kontakte den Promethean-partner, du har købt softwaren eller det beslægtede køb af, alt efter hvad der er relevant. 20. Feedback. Hvis en licenshaver eller slutbruger giver Promethean forslag, kommentarer eller feedback (inklusive ændringer eller foreslåede ændringer til en komponent af softwaren eller et andet Promethean-produkt), vil Promethean anse denne feedback som ikke-fortrolig og være fri til at bruge den til et hvilket som helst formål uden kompensation, anerkendelse eller andre forpligtelser af nogen art over for licenshaveren eller slutbrugeren. 21. Meddelelser. En licenshaver eller slutbruger kan sende Promethean meddelelser på den adresse, som er angivet i afsnit 12, eller en anden adresse, som Promethean på et senere tidspunkt har givet slutbrugeren besked om, og meddelelsen skal være markeret "Attention: Legal Department." Meddelelser til slutbrugeren, herunder, uden begrænsning, om opgraderinger eller opdateringer af softwaren eller denne slutbrugerlicensaftale, kan leveres af Promethean ved enten at (a) sende dem til licenshaverens - eller forretningsadresse, som vi har arkiveret, eller som licenshaveren senere har

11 givet Promethean besked om, eller (b) offentliggøre meddelelserne på et eller begge af Prometheans websteder, og Promethean Promethean og Promethean-relaterede mærker er varemærker tilhørende Promethean Limited.

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Generelle aftalevilkår

Generelle aftalevilkår Generelle aftalevilkår 1. Definitioner EDImatic I det følgende er EDImatic A/S, og leverandører af produkter, som EDImatic distribuerer, kaldet EDImatic. EDImatic bekræfter, at sådanne leverandører vedstår

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Tak, fordi du har valgt en TOSHIBA-computer. I følgende aftaler beskrives dine rettigheder for brugen af den valgte software, der er forudinstalleret på computeren. Når du accepterer denne aftale eller

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere