SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER ELLER LANDESPECIFIKKE INDRØMMELSER ELLER FRAFALDELSER I VISSE LANDE, HVILKET TIL ENHVER TID VIL GÆLDE FOR DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. GÅ TIL WEBSTEDET FOR AT SE, OM DER ER BEGRÆNSNINGER, SOM KAN GÆLDE FOR DET LAND, HVOR DU FORVENTER AT BRUGE SOFTWAREN. Denne slutbrugerlicensaftale er indgået mellem slutbrugeren ("du"/"dig" eller "licenshaver") og Promethean Limited ("Promethean"). Ved at acceptere vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på den nedenfor fremsatte måde har du accepteret at installere og bruge softwaren på de heri anførte vilkår og betingelser. LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. 1. Definitioner. 1.1 "Slutbrugeren" (også kaldet "du/dig") betyder licenshaveren og, hvis det er relevant, eventuelle medarbejdere (herunder, uden begrænsning, administratorer, lærere og undervisere), konsulenter og studerende, som licenshaveren har givet lov til at bruge softwaren på licenshaverens faciliteter. 1.2 "Interaktiv displayenhed" betyder i denne slutbrugerlicensaftale interaktive elektroniske tavler, interaktive projektorer, interaktive paneler eller andre lignende interaktive teknologier, som er beregnet til undervisning af større grupper. 1.3 "Licenshaver" betyder den organisation (eller enkeltperson, hvis købet er foretaget af en enkeltperson,), som købte softwaren på egne vegne og, hvis det er relevant, på vegne af slutbrugerne. 1.4 "Licenshaverens faciliteter" betyder de(t) sted(er), som er angivet på ordredokumentationen, og som er under licenshaverens myndighed eller kontrol, hvor det er hensigten, at softwaren skal bruges sammen med en interaktiv displayenhed. 1.5 "Vedligeholdelsesaftale" betyder en gyldig gældende og betalt aftale for Prometheans levering af vedligeholdelse og support af softwaren. 1.6 "Promethean-certificeret udstyr" betyder de interaktive displayenheder fra tredjepart, som Promethean har godkendt til brug sammen med softwaren. Der er en liste over Promethean-certificeret udstyr under specifikationerne for ActivInspire Professional på 1.7 "Promethean-udstyr" betyder Prometheans ActivBoard, ActivPanel, ActivTable, 25/32 stk.-sæt af ActivExpression, ActiVote-enheder og ActivEngage-software samt andet Promethean-udstyr som fastsat af Promethean fra tid til anden.

2 1.8 "Promethean-partner" betyder en organisation, som er autoriseret til at sælge eller distribuere softwaren på Prometheans vegne. 1.9 "Beslægtet køb" er ethvert køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster køberen ekstra "Området" betyder det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, er "Opdatering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer softwarens versionsnummer og retter fejl, defekter og/eller mangler, eller som indeholder mindre ændringer af softwarens eksisterende funktioner i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer, men som ikke ændrer softwarens grundlæggende funktioner eller struktur markant. Opdateringerne vil være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opdateringer til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Opgradering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer det store eller lille versionsnummer, og som indeholder udvidelser, der forbedrer softwarens funktioner, så softwarens grundlæggende funktioner eller struktur ændres. Opgraderingerne vil kun være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opgraderinger til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Bruge" eller "brugt" betyder direkte eller indirekte at installere, indlæse, afvikle, implementere, bruge, gemme, vise eller at oprette adgang til softwaren. 2. Generelt. 2.1 Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem slutbrugeren (uanset om det er en enkeltperson eller licenshaveren) og Promethean om brug af softwaren. Hvis en licenshavers systemeller tekniske administrator eller en anden repræsentant accepterer disse betingelser på vegne af alle tilsigtede slutbrugere, er det denne licenshavers ansvar at sikre, at betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale forstås og følges af alle slutbrugere. Softwaren er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterielle ejendomsrettigheder. Softwaren leveres på en af følgende måder: Som del af eller installeret på Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, downloadet fra Prometheans websted eller overført fra en cd, dvd eller et andet fysisk medie, som er leveret af Promethean. I hvert tilfælde er softwaren licenseret, ikke solgt, og er underlagt vilkårene og begrænsningerne i denne slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at softwaren leveres af Promethean til en slutbruger på en cd, dvd eller et andet fysisk medie, ejer licenshaveren (eller slutbrugeren hvis det er relevant) det medie, som softwaren er på, men Promethean og/eller Prometheans licensgiver(e) bevarer ejerskabet af selve softwaren. Adkomst og ejerskab til softwaren samt immaterielle ejendomsrettigheder i og til softwaren vil under ingen omstændigheder blive overført til licenshaveren eller en slutbruger.

3 2.2 For hver softwarelicens, der er købt separat eller anskaffet som del af et beslægtet køb, giver den nærværende slutbrugerlicensaftale dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar ret og licens til at bruge softwaren sammen med relaterede materialer eller dokumenter, der udbydes af eller på vegne af Promethean til dig som en del af softwaren i løbet af den aftalte periode og inden for området alene og underlagt vilkårene, betingelserne og begrænsningerne i dette dokument. For tydelighedens skyld omfatter "software" alle sådanne relaterede materialer og dokumenter. Betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale gælder også for evt. softwareopdateringer og - opgraderinger fra Promethean (inklusive dem som fås som del af en vedligeholdelsesaftale), der erstatter og/eller supplerer den originale software, medmindre en sådan opgradering leveres med en separat slutbrugerlicensaftale, hvis betingelser i så fald vil have forrang. 3. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adkomst til, ejerskab til softwaren og evt. patent, copyright, underliggende forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og til softwaren eller dele af den overdrages ikke til dig, men forbliver hos Promethean eller dets tredjepartslicensgivere. Softwaren er fortrolig og ejes af Promethean og/eller dets tredjepartslicensgivere, og du skal holde samme fortroligt. Du må ikke afsløre, levere eller på anden måde stille softwaren eller en del af den til rådighed (herunder databasestrukturer og meddelelsesformater) eller kopier deraf for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Du må ikke fjerne, tilsløre eller ændre evt. meddelelser om patenter, copyright, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret på softwaren. Du skal sørge for at holde softwaren i sikker forvaring og forhindre uautoriseret adgang til den samt kopiering eller brug af den. Du skal omgående underrette Promethean, hvis du får kendskab til, at en person eller enhed bruger eller er i besiddelse af softwaren uden autorisation eller licens. 4. Tilladt brug og begrænsninger. Uanset om du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) hos en Promethean-partner, eller du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) direkte hos Promethean, vil softwaren blive brugt af dig i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale baseret på typen og antallet af licenser, der er angivet i den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Promethean-partner. Hvis der er en konflikt mellem betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og betingelserne i evt. ordredokumentation, vil betingelserne i slutbrugerlicensaftalen have forrang. 4.1 Licens til enkeltbruger: Den licens, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til at installere softwaren til din brug i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på én enkelt computer på licenshaverens faciliteter. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en anden computer, hvis den oprindelige computer ikke fungerer. Det er tilladt at installere softwaren til brug udelukkende i forbindelse med forberedende arbejde på én anden computer uden for licenshaverens faciliteter. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens personlige computer, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere,

4 udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.2 Licens til flere brugere: Med forbehold for begrænsningen om parallel brug, som er angivet i afsnit 4.3 nedenfor, giver den softwarelicens, der er tildelt i nærværende aftale, tilladelse til at installere softwaren på op til fem (5) computere, som alle kan være på licenshaverens faciliteter, eller også kan en eller flere af de fem computere være uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, der udelukkende udføres for licenshaveren. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en erstatningscomputer, hvis en af de fem (5) oprindelige computere ikke fungerer. Hvis der fx købes ti (10) licenser til flere brugere til en licenshavers faciliteter, med forbehold for begrænsningen om parallel brug i afsnit 4.3 nedenfor, må softwaren downloades på op til fem (5) computere pr. licens, hvilket vil sige, at den må downloades på halvtreds (50) computere i alt. De halvtreds (50) computere kan alle findes på licenshaverens faciliteter, eller også kan nogle af de halvtreds (50) computere findes uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, som udelukkende udføres for licenshaveren. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.3 Ingen parallel brug: Selvom hver licens til flere brugere, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til, at softwaren kan downloades på fem (5) computere, giver licensen ikke tilladelse til at køre softwaren samtidig på mere end en interaktiv displayenhed pr. licens ad gangen. Hvis der fx købes ti (10) licenser, må softwaren downloades på op til halvtreds (50) computere, men softwaren må ikke bruges samtidig på mere end ti (10) interaktive displayenheder. 4.4 Beslægtet køb: "Beslægtet køb" betyder i denne slutbrugerlicensaftale et køb af Prometheanudstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster ekstra. Typen af softwarelicens (om det er en licens til en enkeltbruger eller flere brugere), der følger med et beslægtet køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr fremgår af den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Prometheanpartner. Med undtagelse af hvis andet er anført i dette afsnit 4.4, er det kun tilladt at bruge software, der er modtaget som del af et beslægtet køb, sammen med det Promethean-udstyr eller Prometheancertificerede udstyr, den blev købt sammen med. Softwaren må ikke bruges sammen med nogen andre interaktive displayenheder fra tredjepart. Hvis det imidlertid drejer sig om et beslægtet køb af ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVote-sæt, må softwaren med forbehold for de garantiundtagelser, som er angivet i afsnit 9 bruges på enhver interaktiv displayenhed (hvad enten det er en Promethean-enhed, en Promethean-certificeret enhed eller en enhed fra en tredjepart), så længe softwaren bruges i forbindelse med Prometheans ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVotesæt.

5 4.5 Brug sammen med andet udstyr: Med undtagelse af de begrænsninger, som er angivet i afsnit 4.4 (Beslægtet køb), må softwaren vises på enhver ikke-interaktiv eller interaktiv displayenhed fra tredjepart uden forbindelse til Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr. Softwaren er imidlertid specifikt designet til optimal ydelse sammen med Promethean-udstyr eller Prometheancertificeret udstyr, og Promethean giver ingen garanti eller forsikring i forbindelse med softwarens ydeevne sammen med andet udstyr. BEMÆRK, AT DEN I AFSNIT 9 BESKREVNE GARANTI IKKE GÆLDER I TILFÆLDE, HVOR SOFTWAREN BRUGES SAMMEN MED UDSTYR ELLER SOFTWARE, SOM IKKE ER PROMETHEAN-UDSTYR ELLER PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 4.6 Ingen overdragelse eller underlicensering: Når softwaren er blevet downloadet på op til fem (5) computere pr. licens, kan den ikke overføres til en anden computer, medmindre den erstatter en af de computere, hvor softwaren tidligere var installeret. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. 4.7 Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering: Du må ikke kopiere eller tillade tredjepart at kopiere softwaren undtagen for at fremstille et rimeligt antal kopier udelukkende til test-, sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, såfremt alle copyright- og ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. 4.8 Dekompilering: Du må ikke modificere, dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Hvis området er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder i henhold til paragraf 50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 [Storbritanniens copyright-, design- og patentlov af 1988], hvis du først har bedt Promethean fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette. 4.9 Korrekt brug af softwaren: Du anerkender, at fortsat rigtig funktion af softwaren og Prometheans udførelse af sine forpligtelser, som beskrevet i denne licens, er afhængig af, at slutbrugeren anvender og vedligeholder softwaren korrekt. Korrekt brug og vedligeholdelse betyder, at slutbrugeren vil: (i) installere alle opdateringer og opgraderinger, som Promethean stiller til rådighed for slutbrugeren, (ii) bruge softwaren i overensstemmelse med dokumentationen fra Promethean og vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og (iii) følge Prometheans anvisninger til installation af nye opdateringer og til rettelse og omgåelse af fejl samt til rettelser af softwaren Gældende lovgivning: Du accepterer at overholde alle gældende love om brug af softwaren og alle dens komponenter. Al adkomst og intellektuelle ejendomsrettigheder til indhold, som kan være inkorporeret under brugen af softwaren, tilhører den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet under gældende love om ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret. 5. Vedligeholdelse af fortegnelser. Du skal vedligeholde nøjagtige og ajourførte fortegnelser over antallet og placeringen af alle kopier af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, software, som er installeret på computere, der findes uden for licenshaverens faciliteter, som gennemgået i afsnit 4.

6 6. NFR-kopier (Not For Release ikke til frigivelse) og evalueringskopier. Uanset andre afsnit i nærværende licens må software, der er mærket som værende til disse former for brug, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 7. Samtykke til brug af data. Du accepterer, at Promethean og dets associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, system- og programsoftware samt tilbehør, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer og -opgraderinger, produktsupport og andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere opfyldelse af vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine slutbrugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig. 8. Eksport og særlige begrænsninger for den amerikanske regering. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren fra området, hverken direkte eller indirekte, eller på anden måde foretage dig noget, som vil resultere i eksport af softwaren, uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Du er ansvarlig for at overholde evt. lokale love i din jurisdiktion, som kan have betydning for din ret til at importere, eksportere eller bruge softwaren. Hvis du repræsenterer den amerikanske regering eller en af dens kontorer eller slutbrugere, er softwaren en "Commercial Item" (kommerciel vare) således som dette begreb er defineret i 48 C.F.R., afsnit 2.101, og består af "Commercial Computer Software" (kommerciel computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) således som disse begreber er defineret i 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit , alt efter hvad der er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit til , alt efter hvad der er relevant, bliver denne "Commercial Computer Software" (kommercielle computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) udelukkende licenseret til den amerikanske regering, dens kontorer eller dens slutbrugere: (a) som "Commercial Items" (kommercielle varer) og (b) kun med de rettigheder, som gives alle andre slutbrugere i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne heri. Ikke-offentliggjorte rettigheder forbeholdes i henhold til lovene om ophavsret i USA. 9. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelser. 9.1 Begrænset garanti: Promethean garanterer, at softwaren når den udelukkende bruges sammen med Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med Prometheans offentliggjorte specifikationer i en periode på halvfems (90) dage fra og med den dato, du downloader den (garantiperioden). Efter garantiperioden vil evt. vedligeholdelse og support af softwaren være baseret på dine rettigheder i henhold til en gældende vedligeholdelsesaftale. PROMETHEANS ENESTE FORPLIGTELSER OG ANSVAR OG DIT ABSOLUT ENESTE RETSMIDDEL UNDER DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI ER, EFTER PROMETHEANS VALG OG PÅ DERES REGNING ENTEN, (I) AT GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER FOR ENTEN AT AFHJÆLPE IKKE- OPFYLDELSEN ELLER, (II) AT LEVERE EN RETTET VERSION AF SOFTWAREN TIL DIG, NÅR BLOT DU

7 RAPPORTERER ENHVER SÅDAN IKKE-OPFYLDELSE TIL PROMETHEAN, FØR OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE UDLØBER. 9.2 GARANTIUNDTAGELSER: DU ACCEPTERER, AT PROMETHEAN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN PÅSTÅET MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE, HVIS EN SÅDAN MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE SKYLDES: (I) DIN BRUG AF SOFTWAREN PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER (II) MODIFIKATIONER AF SOFTWAREN, FORETAGET AF ANDRE PARTER END PROMETHEAN ELLER (III) SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG, MISBRUG ELLER FORSØMMELSE. PROMETHEAN GARANTERER IKKE, AT (A) SOFTWARENS DRIFT ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, (B) ALLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER (C) AT SOFTWAREN OPFYLDER DINE SPECIFIKKE KRAV ELLER FUNGERER SAMMEN MED HARDWARE, UDSTYR ELLER SOFTWARE ANDET END SOM SPECIFICERET AF PROMETHEAN. DESUDEN GARANTERER PROMETHEAN IKKE YDEEVNE ELLER DRIFT AF SOFTWAREN, ELLER DELE AF DEN, SAMMEN MED DISPLAYENHEDER FRA TREDJEPART, ANDRE TEKNOLOGIER FRA TREDJEPART ELLER SOFTWAREPRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM IKKE ER DEFINERET AF PROMETHEAN SOM PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 9.3 ANSVARSFRASKRIVELSE: HVERKEN PROMETHEAN ELLER NOGEN AF DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER FREMSÆTTER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE- KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG ALLE ANDRE GARANTIER FRASIGES HERVED UDTRYKKELIGT. VISSE RETSSYSTEMER UDEN FOR USA TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. 9.4 Ingen dele af denne slutbrugerlicensaftale forhindrer eller begrænser evt. rettigheder, som du måtte have i forbindelse med vedligeholdelse og support til softwaren, som du er berettiget til ifølge en separat vedligeholdelsesaftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET AF GÆLDENDE LOV TILLADTE OMFANG ER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER PROMETHEAN-PARTNERE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADESERSTATNING FOR NOGEN PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, SKADESERSTATNING FOR TAB AF FORRETNINGSMÆSSIG INDTJENING, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SKADESERSTATNING FOR ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -YDELSER, SKADESERSTATNING FOR TAB AF BRUG, TAB AF DATA, SKADESERSTATNING FOR MANGLENDE OPFYLDELSE AF PLIGTER, HERUNDER PLIGTER FOR GOD TRO ELLER RIMELIG OMHU, FOR FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDEEVNE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER VARSLET. PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER

8 ER BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DEN BERØRTE SOFTWARE. SÅFREMT SOFTWAREN BLEV LEVERET GRATIS TIL DIG, ER PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL: (i) en sum på 10,00 (ti britiske pund), hvis softwaren leveres til dig i Storbritannien, eller (ii) en sum på $ 10,00 (ti amerikanske dollar), hvis softwaren leveres til dig i USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller (iii) en sum, der svarer til $ 10,00 (ti amerikanske dollar) i det land, hvor softwaren blev leveret til dig, for alle andre lande. 11. Licensperiode og ophør Nærværende slutbrugerlicensaftale træder i kraft ved din accept af de heri fremsatte vilkår og ophører sammen med den licens, der er tildelt i nærværende aftale, på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) det tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, eller (ii) datoen for et hvilket som helst brud på vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale af licenshaveren eller en slutbruger, som ikke afhjælpes (hvis det er muligt) inden for tredive (30) dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse fra Promethean om et sådant brud (i hvilket fald licensen, der er tildelt i nærværende aftale, automatisk ophører) Du accepter inden for syv (7) dage fra licensens ophør at holde op med at bruge softwaren, slette alle de kopier af softwaren, du ejer eller kontrollerer, og hvis du bliver bedt om det at tilvejebringe en skriftlig erklæring om slutbrugerens overholdelse af ovenstående. 12 Tredjepartssoftware og open source-software Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public Licence Agreement, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold for de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean kan ikke holdes ansvarlig for din brug af open source-software af en sådan art. Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Trolltech Inc.

9 xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Gilles Vollant-software Vision Objects S.A Alle rettigheder forbeholdes Dele af ActivInspire Copyright Design Science, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret reproduktion er forbudt. Dette produkt indeholder Adobe (R) Shockwave (R) Player- og Adobe (R) Flash (R) Player-software tilhørende Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Shockwave, Player, Adobe og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Inc Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt "tredjepartsmaterialer"), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at betingelserne i sådanne licensaftaler strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende slutbrugerlicensaftale, har betingelserne i tredjepartsmaterialernes licensaftale forrang. Din accept af denne slutbrugerlicensaftale bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 13. Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele nærværende slutbrugerlicensaftale eller din ret til at bruge softwaren uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og ikke være gældende Promethean kan tildele nærværende slutbrugerlicensaftale til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i licensperioden Med forbehold for ovenstående vil nærværende slutbrugerlicensaftale være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere. 14. Komplet aftale. Nærværende slutbrugerlicensaftale udgør hele aftalen mellem parterne, hvad angår brugen af nærværende software, der gives i licens herunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler i denne forbindelse. Ingen ændring eller modifikation af nærværende slutbrugerlicensaftale er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Promethean. Aftaleparterne bekræfter, at de har anmodet om, at nærværende slutbrugerlicensaftale og alle beslægtede dokumenter udarbejdes på engelsk.

10 15. Beståen. Enhver bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale, som udtrykkeligt eller underforstået har til hensigt at træde i kraft eller fortsætte med at gælde ved eller efter denne slutbrugerlicensaftales ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne om garantier og ansvarsbegrænsning, forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 16. Gældende lov Hvis området er USA eller Canada eller noget amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til, nærværende aftale (det være sig i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til den amerikanske stat Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed Hvis området er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk ret, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles domsmyndighed FN's kontraktskonvention vedrørende internationalt salg af varer frasiges specifikt. 17. Vilkårenes uafhængighed. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale anses for at overtræde gældende lovgivning, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i et sådant retssystem, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 18. Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i nærværende slutbrugerlicensaftale er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rækkevidden eller omfanget af et sådant afsnit og påvirker ikke nærværende slutbrugerlicensaftale på nogen måde. 19. Spørgsmål. Hvis du har spørgsmål om betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale eller dine rettigheder i henhold til den, bedes du kontakte den Promethean-partner, du har købt softwaren eller det beslægtede køb af, alt efter hvad der er relevant. 20. Feedback. Hvis en licenshaver eller slutbruger giver Promethean forslag, kommentarer eller feedback (inklusive ændringer eller foreslåede ændringer til en komponent af softwaren eller et andet Promethean-produkt), vil Promethean anse denne feedback som ikke-fortrolig og være fri til at bruge den til et hvilket som helst formål uden kompensation, anerkendelse eller andre forpligtelser af nogen art over for licenshaveren eller slutbrugeren. 21. Meddelelser. En licenshaver eller slutbruger kan sende Promethean meddelelser på den adresse, som er angivet i afsnit 12, eller en anden adresse, som Promethean på et senere tidspunkt har givet slutbrugeren besked om, og meddelelsen skal være markeret "Attention: Legal Department." Meddelelser til slutbrugeren, herunder, uden begrænsning, om opgraderinger eller opdateringer af softwaren eller denne slutbrugerlicensaftale, kan leveres af Promethean ved enten at (a) sende dem til licenshaverens - eller forretningsadresse, som vi har arkiveret, eller som licenshaveren senere har

11 givet Promethean besked om, eller (b) offentliggøre meddelelserne på et eller begge af Prometheans websteder, og Promethean Promethean og Promethean-relaterede mærker er varemærker tilhørende Promethean Limited.

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment

Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Indledning LÆS DISSE TJENESTEVILKÅR, INDEN DU BRUGER VORES TJENESTER. Disse tjenestevilkår ( vilkårene ) regulerer brugen af applikationerne

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere