SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8"

Transkript

1 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT BRUGEN KAN VÆRE PÅLAGT LANDESPECIFIKKE BEGRÆNSNINGER ELLER LANDESPECIFIKKE INDRØMMELSER ELLER FRAFALDELSER I VISSE LANDE, HVILKET TIL ENHVER TID VIL GÆLDE FOR DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. GÅ TIL WEBSTEDET FOR AT SE, OM DER ER BEGRÆNSNINGER, SOM KAN GÆLDE FOR DET LAND, HVOR DU FORVENTER AT BRUGE SOFTWAREN. Denne slutbrugerlicensaftale er indgået mellem slutbrugeren ("du"/"dig" eller "licenshaver") og Promethean Limited ("Promethean"). Ved at acceptere vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på den nedenfor fremsatte måde har du accepteret at installere og bruge softwaren på de heri anførte vilkår og betingelser. LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE SOFTWAREN. 1. Definitioner. 1.1 "Slutbrugeren" (også kaldet "du/dig") betyder licenshaveren og, hvis det er relevant, eventuelle medarbejdere (herunder, uden begrænsning, administratorer, lærere og undervisere), konsulenter og studerende, som licenshaveren har givet lov til at bruge softwaren på licenshaverens faciliteter. 1.2 "Interaktiv displayenhed" betyder i denne slutbrugerlicensaftale interaktive elektroniske tavler, interaktive projektorer, interaktive paneler eller andre lignende interaktive teknologier, som er beregnet til undervisning af større grupper. 1.3 "Licenshaver" betyder den organisation (eller enkeltperson, hvis købet er foretaget af en enkeltperson,), som købte softwaren på egne vegne og, hvis det er relevant, på vegne af slutbrugerne. 1.4 "Licenshaverens faciliteter" betyder de(t) sted(er), som er angivet på ordredokumentationen, og som er under licenshaverens myndighed eller kontrol, hvor det er hensigten, at softwaren skal bruges sammen med en interaktiv displayenhed. 1.5 "Vedligeholdelsesaftale" betyder en gyldig gældende og betalt aftale for Prometheans levering af vedligeholdelse og support af softwaren. 1.6 "Promethean-certificeret udstyr" betyder de interaktive displayenheder fra tredjepart, som Promethean har godkendt til brug sammen med softwaren. Der er en liste over Promethean-certificeret udstyr under specifikationerne for ActivInspire Professional på "Promethean-udstyr" betyder Prometheans ActivBoard, ActivPanel, ActivTable, 25/32 stk.-sæt af ActivExpression, ActiVote-enheder og ActivEngage-software samt andet Promethean-udstyr som fastsat af Promethean fra tid til anden.

2 1.8 "Promethean-partner" betyder en organisation, som er autoriseret til at sælge eller distribuere softwaren på Prometheans vegne. 1.9 "Beslægtet køb" er ethvert køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster køberen ekstra "Området" betyder det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners vedkommende) eller dit hovedforretningssted (i alle andre tilfælde), alt efter relevans, er "Opdatering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer softwarens versionsnummer og retter fejl, defekter og/eller mangler, eller som indeholder mindre ændringer af softwarens eksisterende funktioner i overensstemmelse med de offentliggjorte specifikationer, men som ikke ændrer softwarens grundlæggende funktioner eller struktur markant. Opdateringerne vil være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opdateringer til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Opgradering" betyder en softwareudgivelse, som ændrer det store eller lille versionsnummer, og som indeholder udvidelser, der forbedrer softwarens funktioner, så softwarens grundlæggende funktioner eller struktur ændres. Opgraderingerne vil kun være til rådighed for de licenshavere, som har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet. Promethean kan også, efter eget skøn, levere opgraderinger til licenshavere, som ikke har en gældende vedligeholdelsesaftale på tidspunktet "Bruge" eller "brugt" betyder direkte eller indirekte at installere, indlæse, afvikle, implementere, bruge, gemme, vise eller at oprette adgang til softwaren. 2. Generelt. 2.1 Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem slutbrugeren (uanset om det er en enkeltperson eller licenshaveren) og Promethean om brug af softwaren. Hvis en licenshavers systemeller tekniske administrator eller en anden repræsentant accepterer disse betingelser på vegne af alle tilsigtede slutbrugere, er det denne licenshavers ansvar at sikre, at betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale forstås og følges af alle slutbrugere. Softwaren er beskyttet af love om ophavsret og internationale traktater om ophavsret samt andre love og traktater om immaterielle ejendomsrettigheder. Softwaren leveres på en af følgende måder: Som del af eller installeret på Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr, downloadet fra Prometheans websted eller overført fra en cd, dvd eller et andet fysisk medie, som er leveret af Promethean. I hvert tilfælde er softwaren licenseret, ikke solgt, og er underlagt vilkårene og begrænsningerne i denne slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at softwaren leveres af Promethean til en slutbruger på en cd, dvd eller et andet fysisk medie, ejer licenshaveren (eller slutbrugeren hvis det er relevant) det medie, som softwaren er på, men Promethean og/eller Prometheans licensgiver(e) bevarer ejerskabet af selve softwaren. Adkomst og ejerskab til softwaren samt immaterielle ejendomsrettigheder i og til softwaren vil under ingen omstændigheder blive overført til licenshaveren eller en slutbruger.

3 2.2 For hver softwarelicens, der er købt separat eller anskaffet som del af et beslægtet køb, giver den nærværende slutbrugerlicensaftale dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar ret og licens til at bruge softwaren sammen med relaterede materialer eller dokumenter, der udbydes af eller på vegne af Promethean til dig som en del af softwaren i løbet af den aftalte periode og inden for området alene og underlagt vilkårene, betingelserne og begrænsningerne i dette dokument. For tydelighedens skyld omfatter "software" alle sådanne relaterede materialer og dokumenter. Betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale gælder også for evt. softwareopdateringer og - opgraderinger fra Promethean (inklusive dem som fås som del af en vedligeholdelsesaftale), der erstatter og/eller supplerer den originale software, medmindre en sådan opgradering leveres med en separat slutbrugerlicensaftale, hvis betingelser i så fald vil have forrang. 3. Intellektuelle ejendomsrettigheder. Adkomst til, ejerskab til softwaren og evt. patent, copyright, underliggende forretningshemmelighed og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med og til softwaren eller dele af den overdrages ikke til dig, men forbliver hos Promethean eller dets tredjepartslicensgivere. Softwaren er fortrolig og ejes af Promethean og/eller dets tredjepartslicensgivere, og du skal holde samme fortroligt. Du må ikke afsløre, levere eller på anden måde stille softwaren eller en del af den til rådighed (herunder databasestrukturer og meddelelsesformater) eller kopier deraf for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. Du må ikke fjerne, tilsløre eller ændre evt. meddelelser om patenter, copyright, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret på softwaren. Du skal sørge for at holde softwaren i sikker forvaring og forhindre uautoriseret adgang til den samt kopiering eller brug af den. Du skal omgående underrette Promethean, hvis du får kendskab til, at en person eller enhed bruger eller er i besiddelse af softwaren uden autorisation eller licens. 4. Tilladt brug og begrænsninger. Uanset om du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) hos en Promethean-partner, eller du har købt softwaren (eller fået den som del af et beslægtet køb) direkte hos Promethean, vil softwaren blive brugt af dig i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale baseret på typen og antallet af licenser, der er angivet i den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Promethean-partner. Hvis der er en konflikt mellem betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og betingelserne i evt. ordredokumentation, vil betingelserne i slutbrugerlicensaftalen have forrang. 4.1 Licens til enkeltbruger: Den licens, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til at installere softwaren til din brug i overensstemmelse med vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale på én enkelt computer på licenshaverens faciliteter. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en anden computer, hvis den oprindelige computer ikke fungerer. Det er tilladt at installere softwaren til brug udelukkende i forbindelse med forberedende arbejde på én anden computer uden for licenshaverens faciliteter. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens personlige computer, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere,

4 udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.2 Licens til flere brugere: Med forbehold for begrænsningen om parallel brug, som er angivet i afsnit 4.3 nedenfor, giver den softwarelicens, der er tildelt i nærværende aftale, tilladelse til at installere softwaren på op til fem (5) computere, som alle kan være på licenshaverens faciliteter, eller også kan en eller flere af de fem computere være uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, der udelukkende udføres for licenshaveren. Softwaren må ikke anvendes på eller overføres til en anden computer, dog med den undtagelse, at softwaren må overføres til en erstatningscomputer, hvis en af de fem (5) oprindelige computere ikke fungerer. Hvis der fx købes ti (10) licenser til flere brugere til en licenshavers faciliteter, med forbehold for begrænsningen om parallel brug i afsnit 4.3 nedenfor, må softwaren downloades på op til fem (5) computere pr. licens, hvilket vil sige, at den må downloades på halvtreds (50) computere i alt. De halvtreds (50) computere kan alle findes på licenshaverens faciliteter, eller også kan nogle af de halvtreds (50) computere findes uden for licenshaverens faciliteter til brug ved forberedende arbejde, som udelukkende udføres for licenshaveren. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. Du må ikke underlicensere, udlåne, lease, udleje, overdrage eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Promethean. 4.3 Ingen parallel brug: Selvom hver licens til flere brugere, der er tildelt i nærværende aftale, giver tilladelse til, at softwaren kan downloades på fem (5) computere, giver licensen ikke tilladelse til at køre softwaren samtidig på mere end en interaktiv displayenhed pr. licens ad gangen. Hvis der fx købes ti (10) licenser, må softwaren downloades på op til halvtreds (50) computere, men softwaren må ikke bruges samtidig på mere end ti (10) interaktive displayenheder. 4.4 Beslægtet køb: "Beslægtet køb" betyder i denne slutbrugerlicensaftale et køb af Prometheanudstyr eller Promethean-certificeret udstyr, som leveres med en softwarelicens, der ikke koster ekstra. Typen af softwarelicens (om det er en licens til en enkeltbruger eller flere brugere), der følger med et beslægtet køb af Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr fremgår af den ordredokumentation, som enten udgør en aftale mellem dig og Promethean eller dig og en Prometheanpartner. Med undtagelse af hvis andet er anført i dette afsnit 4.4, er det kun tilladt at bruge software, der er modtaget som del af et beslægtet køb, sammen med det Promethean-udstyr eller Prometheancertificerede udstyr, den blev købt sammen med. Softwaren må ikke bruges sammen med nogen andre interaktive displayenheder fra tredjepart. Hvis det imidlertid drejer sig om et beslægtet køb af ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVote-sæt, må softwaren med forbehold for de garantiundtagelser, som er angivet i afsnit 9 bruges på enhver interaktiv displayenhed (hvad enten det er en Promethean-enhed, en Promethean-certificeret enhed eller en enhed fra en tredjepart), så længe softwaren bruges i forbindelse med Prometheans ActivEngage-software, ActivExpression og ActiVotesæt.

5 4.5 Brug sammen med andet udstyr: Med undtagelse af de begrænsninger, som er angivet i afsnit 4.4 (Beslægtet køb), må softwaren vises på enhver ikke-interaktiv eller interaktiv displayenhed fra tredjepart uden forbindelse til Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr. Softwaren er imidlertid specifikt designet til optimal ydelse sammen med Promethean-udstyr eller Prometheancertificeret udstyr, og Promethean giver ingen garanti eller forsikring i forbindelse med softwarens ydeevne sammen med andet udstyr. BEMÆRK, AT DEN I AFSNIT 9 BESKREVNE GARANTI IKKE GÆLDER I TILFÆLDE, HVOR SOFTWAREN BRUGES SAMMEN MED UDSTYR ELLER SOFTWARE, SOM IKKE ER PROMETHEAN-UDSTYR ELLER PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 4.6 Ingen overdragelse eller underlicensering: Når softwaren er blevet downloadet på op til fem (5) computere pr. licens, kan den ikke overføres til en anden computer, medmindre den erstatter en af de computere, hvor softwaren tidligere var installeret. I tilfælde af, at en slutbrugers ansættelse hos licenshaveren ophører, skal softwaren fjernes fra slutbrugerens computer, som findes uden for licenshaverens faciliteter, og alle kopier af softwaren skal enten slettes eller returneres til licenshaveren. 4.7 Restriktioner vedrørende sikkerhedskopiering: Du må ikke kopiere eller tillade tredjepart at kopiere softwaren undtagen for at fremstille et rimeligt antal kopier udelukkende til test-, sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, såfremt alle copyright- og ejendomsrettighedsmeddelelser indeholdt i originalen medtages i de tilladte kopier. 4.8 Dekompilering: Du må ikke modificere, dekompilere, demontere eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren. Hvis området er Storbritannien, må du kun udøve rettigheder i henhold til paragraf 50 i United Kingdom Copyright Designs and Patents Act 1988 [Storbritanniens copyright-, design- og patentlov af 1988], hvis du først har bedt Promethean fremlægge de ønskede oplysninger, og Promethean har nægtet at gøre dette. 4.9 Korrekt brug af softwaren: Du anerkender, at fortsat rigtig funktion af softwaren og Prometheans udførelse af sine forpligtelser, som beskrevet i denne licens, er afhængig af, at slutbrugeren anvender og vedligeholder softwaren korrekt. Korrekt brug og vedligeholdelse betyder, at slutbrugeren vil: (i) installere alle opdateringer og opgraderinger, som Promethean stiller til rådighed for slutbrugeren, (ii) bruge softwaren i overensstemmelse med dokumentationen fra Promethean og vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale og (iii) følge Prometheans anvisninger til installation af nye opdateringer og til rettelse og omgåelse af fejl samt til rettelser af softwaren Gældende lovgivning: Du accepterer at overholde alle gældende love om brug af softwaren og alle dens komponenter. Al adkomst og intellektuelle ejendomsrettigheder til indhold, som kan være inkorporeret under brugen af softwaren, tilhører den respektive ejer af indholdet og kan være beskyttet under gældende love om ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret. 5. Vedligeholdelse af fortegnelser. Du skal vedligeholde nøjagtige og ajourførte fortegnelser over antallet og placeringen af alle kopier af softwaren, herunder, men ikke begrænset til, software, som er installeret på computere, der findes uden for licenshaverens faciliteter, som gennemgået i afsnit 4.

6 6. NFR-kopier (Not For Release ikke til frigivelse) og evalueringskopier. Uanset andre afsnit i nærværende licens må software, der er mærket som værende til disse former for brug, eller software, der på anden måde leveres til dig på salgsfremmende basis, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må ikke videresælges eller overdrages. 7. Samtykke til brug af data. Du accepterer, at Promethean og dets associerede selskaber indsamler og bruger tekniske og beslægtede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, system- og programsoftware samt tilbehør, som indsamles periodisk for at lette leveringen af softwareopdateringer og -opgraderinger, produktsupport og andre tjenester til dig, som vedrører softwaren, og til at verificere opfyldelse af vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale. Promethean kan bruge disse oplysninger, når blot de er i en form, som ikke identificerer dig eller dine slutbrugere personligt, til at forbedre vores produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig. 8. Eksport og særlige begrænsninger for den amerikanske regering. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren eller geneksportere eller videresælge softwaren fra området, hverken direkte eller indirekte, eller på anden måde foretage dig noget, som vil resultere i eksport af softwaren, uden først at have opfyldt alle gældende eksportlove og -regler. Du er ansvarlig for at overholde evt. lokale love i din jurisdiktion, som kan have betydning for din ret til at importere, eksportere eller bruge softwaren. Hvis du repræsenterer den amerikanske regering eller en af dens kontorer eller slutbrugere, er softwaren en "Commercial Item" (kommerciel vare) således som dette begreb er defineret i 48 C.F.R., afsnit 2.101, og består af "Commercial Computer Software" (kommerciel computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) således som disse begreber er defineret i 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit , alt efter hvad der er relevant. I overensstemmelse med 48 C.F.R., afsnit , eller 48 C.F.R., afsnit til , alt efter hvad der er relevant, bliver denne "Commercial Computer Software" (kommercielle computersoftware) og "Computer Software Documentation" (dokumentation til computersoftware) udelukkende licenseret til den amerikanske regering, dens kontorer eller dens slutbrugere: (a) som "Commercial Items" (kommercielle varer) og (b) kun med de rettigheder, som gives alle andre slutbrugere i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne heri. Ikke-offentliggjorte rettigheder forbeholdes i henhold til lovene om ophavsret i USA. 9. Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelser. 9.1 Begrænset garanti: Promethean garanterer, at softwaren når den udelukkende bruges sammen med Promethean-udstyr eller Promethean-certificeret udstyr i al væsentlighed vil fungere i overensstemmelse med Prometheans offentliggjorte specifikationer i en periode på halvfems (90) dage fra og med den dato, du downloader den (garantiperioden). Efter garantiperioden vil evt. vedligeholdelse og support af softwaren være baseret på dine rettigheder i henhold til en gældende vedligeholdelsesaftale. PROMETHEANS ENESTE FORPLIGTELSER OG ANSVAR OG DIT ABSOLUT ENESTE RETSMIDDEL UNDER DENNE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTI ER, EFTER PROMETHEANS VALG OG PÅ DERES REGNING ENTEN, (I) AT GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER FOR ENTEN AT AFHJÆLPE IKKE- OPFYLDELSEN ELLER, (II) AT LEVERE EN RETTET VERSION AF SOFTWAREN TIL DIG, NÅR BLOT DU

7 RAPPORTERER ENHVER SÅDAN IKKE-OPFYLDELSE TIL PROMETHEAN, FØR OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE UDLØBER. 9.2 GARANTIUNDTAGELSER: DU ACCEPTERER, AT PROMETHEAN IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN PÅSTÅET MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE, HVIS EN SÅDAN MANGEL ELLER IKKE-OPFYLDELSE SKYLDES: (I) DIN BRUG AF SOFTWAREN PÅ ANDEN MÅDE END I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRVÆRENDE VILKÅR ELLER (II) MODIFIKATIONER AF SOFTWAREN, FORETAGET AF ANDRE PARTER END PROMETHEAN ELLER (III) SKADER, DER SKYLDES FORKERT BRUG, MISBRUG ELLER FORSØMMELSE. PROMETHEAN GARANTERER IKKE, AT (A) SOFTWARENS DRIFT ER UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, (B) ALLE FEJL VIL BLIVE AFHJULPET, ELLER (C) AT SOFTWAREN OPFYLDER DINE SPECIFIKKE KRAV ELLER FUNGERER SAMMEN MED HARDWARE, UDSTYR ELLER SOFTWARE ANDET END SOM SPECIFICERET AF PROMETHEAN. DESUDEN GARANTERER PROMETHEAN IKKE YDEEVNE ELLER DRIFT AF SOFTWAREN, ELLER DELE AF DEN, SAMMEN MED DISPLAYENHEDER FRA TREDJEPART, ANDRE TEKNOLOGIER FRA TREDJEPART ELLER SOFTWAREPRODUKTER FRA TREDJEPART, SOM IKKE ER DEFINERET AF PROMETHEAN SOM PROMETHEAN-CERTIFICERET UDSTYR. 9.3 ANSVARSFRASKRIVELSE: HVERKEN PROMETHEAN ELLER NOGEN AF DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER FREMSÆTTER NOGEN ANDEN ERKLÆRING ELLER GARANTI VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE- KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, OG ALLE ANDRE GARANTIER FRASIGES HERVED UDTRYKKELIGT. VISSE RETSSYSTEMER UDEN FOR USA TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. 9.4 Ingen dele af denne slutbrugerlicensaftale forhindrer eller begrænser evt. rettigheder, som du måtte have i forbindelse med vedligeholdelse og support til softwaren, som du er berettiget til ifølge en separat vedligeholdelsesaftale. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET AF GÆLDENDE LOV TILLADTE OMFANG ER HVERKEN PROMETHEAN ELLER DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE ELLER PROMETHEAN-PARTNERE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART (INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, SKADESERSTATNING FOR NOGEN PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, SKADESERSTATNING FOR TAB AF FORRETNINGSMÆSSIG INDTJENING, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, TAB AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SKADESERSTATNING FOR ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -YDELSER, SKADESERSTATNING FOR TAB AF BRUG, TAB AF DATA, SKADESERSTATNING FOR MANGLENDE OPFYLDELSE AF PLIGTER, HERUNDER PLIGTER FOR GOD TRO ELLER RIMELIG OMHU, FOR FORSØMMELIGHED ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ELLER BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS YDEEVNE, SELVOM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ER VARSLET. PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER

8 ER BEGRÆNSET TIL DE GEBYRER, DU FAKTISK HAR BETALT FOR DEN BERØRTE SOFTWARE. SÅFREMT SOFTWAREN BLEV LEVERET GRATIS TIL DIG, ER PROMETHEANS OG DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERES OG PROMETHEAN-PARTNERES ANSVAR FOR DIREKTE SKADER DOG BEGRÆNSET TIL: (i) en sum på 10,00 (ti britiske pund), hvis softwaren leveres til dig i Storbritannien, eller (ii) en sum på $ 10,00 (ti amerikanske dollar), hvis softwaren leveres til dig i USA eller Canada eller ethvert amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, eller (iii) en sum, der svarer til $ 10,00 (ti amerikanske dollar) i det land, hvor softwaren blev leveret til dig, for alle andre lande. 11. Licensperiode og ophør Nærværende slutbrugerlicensaftale træder i kraft ved din accept af de heri fremsatte vilkår og ophører sammen med den licens, der er tildelt i nærværende aftale, på det tidspunkt, der indtræffer først af: (i) det tidspunkt, hvor din brug af softwaren ophører permanent, eller (ii) datoen for et hvilket som helst brud på vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale af licenshaveren eller en slutbruger, som ikke afhjælpes (hvis det er muligt) inden for tredive (30) dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse fra Promethean om et sådant brud (i hvilket fald licensen, der er tildelt i nærværende aftale, automatisk ophører) Du accepter inden for syv (7) dage fra licensens ophør at holde op med at bruge softwaren, slette alle de kopier af softwaren, du ejer eller kontrollerer, og hvis du bliver bedt om det at tilvejebringe en skriftlig erklæring om slutbrugerens overholdelse af ovenstående. 12 Tredjepartssoftware og open source-software Softwaren er udarbejdet ved hjælp af kildekode, som er tilgængelig gennem diverse open source-projekter og specifik navnebeskyttet tredjepartssoftware. Open source-software er tilgængelig i henhold til vilkårene i GNU Lesser General Public Licence Agreement, som findes i kopi på Nedenstående parter har bidraget til at skabe dele af softwaren, og i Adobes tilfælde er denne software gjort tilgængelig med forbehold for de aktuelle licensvilkår for den relevante software fra tid til anden. Promethean kan ikke holdes ansvarlig for din brug af open source-software af en sådan art. Hvis du vil have kildekoden til biblioteket, skal du skrive til: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH Storbritannien Promethean Limited har bestræbt sig på at identificere og anerkende alle bidragydere til denne software. Dele af dette program: Trolltech Inc.

9 xlslib-bibliotek under LGPL Beman Dawes, Daniel Frey og David Abrahams (software og boost-biblioteker) Gilles Vollant-software Vision Objects S.A Alle rettigheder forbeholdes Dele af ActivInspire Copyright Design Science, Inc., Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret reproduktion er forbudt. Dette produkt indeholder Adobe (R) Shockwave (R) Player- og Adobe (R) Flash (R) Player-software tilhørende Adobe Systems Inc., (C) Adobe Systems Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe, Shockwave, Player, Adobe og Flash er varemærker tilhørende Adobe Systems Inc Softwaren kan også omfatte og/eller være suppleret af anden tredjepartssoftware og andet tredjepartsindhold (benævnt "tredjepartsmaterialer"), som kræver, at der indgås en særskilt slutbrugerlicensaftale med den pågældende tredjepart. En vis del af tredjepartsmaterialerne stilles til rådighed i henhold til betingelserne i deres respektive licenser, som kan adskille sig fra eller være et supplement til betingelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale. I tilfælde af at betingelserne i sådanne licensaftaler strider mod nogle af dine rettigheder eller forpligtelser, der er nævnt i nærværende slutbrugerlicensaftale, har betingelserne i tredjepartsmaterialernes licensaftale forrang. Din accept af denne slutbrugerlicensaftale bekræfter også din accept af betingelserne i sådanne freeware-licenser. Promethean hverken anbefaler eller promoverer produkter eller tjenester, der leveres af producenter af tredjepartsmaterialer. Du anerkender, at du er ansvarlig for at læse, acceptere og overholde de betingelser og vilkår, der gælder for alle tredjepartsmaterialer af denne art. 13. Overdragelse Du må ikke overføre eller tildele nærværende slutbrugerlicensaftale eller din ret til at bruge softwaren uden Prometheans forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på at gøre dette uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og ikke være gældende Promethean kan tildele nærværende slutbrugerlicensaftale til en af Prometheans associerede selskaber når som helst i licensperioden Med forbehold for ovenstående vil nærværende slutbrugerlicensaftale være bindende og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte rettighedsindehavere. 14. Komplet aftale. Nærværende slutbrugerlicensaftale udgør hele aftalen mellem parterne, hvad angår brugen af nærværende software, der gives i licens herunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler i denne forbindelse. Ingen ændring eller modifikation af nærværende slutbrugerlicensaftale er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af Promethean. Aftaleparterne bekræfter, at de har anmodet om, at nærværende slutbrugerlicensaftale og alle beslægtede dokumenter udarbejdes på engelsk.

10 15. Beståen. Enhver bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale, som udtrykkeligt eller underforstået har til hensigt at træde i kraft eller fortsætte med at gælde ved eller efter denne slutbrugerlicensaftales ophør, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne om garantier og ansvarsbegrænsning, forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 16. Gældende lov Hvis området er USA eller Canada eller noget amerikansk territorium eller et territorium tilhørende USA, skal nærværende aftale, enhver tvist der opstår i henhold til, eller som er relateret til, nærværende aftale (det være sig i henhold til kontrakt, erstatningsretten eller på anden vis) og nærværende aftales gyldighed, opfyldelse og fortolkning reguleres af og fortolkes i alle henseender i henhold til den amerikanske stat Georgias love uden at lade dens principper om lovkonflikter få gyldighed Hvis området er i et hvilket som helst andet land, skal nærværende aftale reguleres af engelsk ret, og alle tvister er udelukkende underlagt de engelske domstoles domsmyndighed FN's kontraktskonvention vedrørende internationalt salg af varer frasiges specifikt. 17. Vilkårenes uafhængighed. Hvis en eller flere af bestemmelserne i nærværende slutbrugerlicensaftale anses for at overtræde gældende lovgivning, gives der herved afkald på sådanne bestemmelser, eller de ændres i det nødvendige omfang for at opnå samme økonomiske virkning for nærværende aftale, så de kan håndhæves i et sådant retssystem, og resten af aftalen forbliver fuldt ud i kraft og virkning. 18. Overskrifter. Afsnitsoverskrifterne i nærværende slutbrugerlicensaftale er kun indsat af bekvemmelighedshensyn og definerer, begrænser, fortolker eller beskriver på ingen måde rækkevidden eller omfanget af et sådant afsnit og påvirker ikke nærværende slutbrugerlicensaftale på nogen måde. 19. Spørgsmål. Hvis du har spørgsmål om betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale eller dine rettigheder i henhold til den, bedes du kontakte den Promethean-partner, du har købt softwaren eller det beslægtede køb af, alt efter hvad der er relevant. 20. Feedback. Hvis en licenshaver eller slutbruger giver Promethean forslag, kommentarer eller feedback (inklusive ændringer eller foreslåede ændringer til en komponent af softwaren eller et andet Promethean-produkt), vil Promethean anse denne feedback som ikke-fortrolig og være fri til at bruge den til et hvilket som helst formål uden kompensation, anerkendelse eller andre forpligtelser af nogen art over for licenshaveren eller slutbrugeren. 21. Meddelelser. En licenshaver eller slutbruger kan sende Promethean meddelelser på den adresse, som er angivet i afsnit 12, eller en anden adresse, som Promethean på et senere tidspunkt har givet slutbrugeren besked om, og meddelelsen skal være markeret "Attention: Legal Department." Meddelelser til slutbrugeren, herunder, uden begrænsning, om opgraderinger eller opdateringer af softwaren eller denne slutbrugerlicensaftale, kan leveres af Promethean ved enten at (a) sende dem til licenshaverens - eller forretningsadresse, som vi har arkiveret, eller som licenshaveren senere har

11 givet Promethean besked om, eller (b) offentliggøre meddelelserne på et eller begge af Prometheans websteder, og Promethean Promethean og Promethean-relaterede mærker er varemærker tilhørende Promethean Limited.

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

DeLaval software og online service Brugsbetingelser

DeLaval software og online service Brugsbetingelser DeLaval software og online service Brugsbetingelser Brugsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for rettigheder til og brug af hver DeLaval-software (herunder, uden begrænsning, mobile applikationer) og

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

Western Digital slutbrugerlicensaftale

Western Digital slutbrugerlicensaftale Western Digital slutbrugerlicensaftale VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Licensaftale for slutbruger

Licensaftale for slutbruger Licensaftale for slutbruger Den software, der er indbygget i dit Garmin-produkt ("Softwaren"), ejes af Garmin Ltd. eller dets datterselskaber ("Garmin"). De kortdata fra tredjepart, der er indbygget i

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af softwareproduktlicenser og tjenester fra det Entco Denmark ApS ("Entco"), af den nedenfor

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 19.5.2017 L 128/59 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/863 af 18. maj 2017 om ajourføring af opensource-softwarelicensen EUPL for yderligere at lette udveksling og genbrug af software udviklet

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2011 v.4 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE (

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

"Slutbruger": En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje.

Slutbruger: En person eller enhed, der køber produkterne uden kommercielt videresalg for øje. Ved at klikke på "Acceptér og godkend" for disse B&O PLAY vilkår og betingelser for videresalg for autoriserede forhandlere, inklusive bilag, bekræfter jeg hermed, (i) at jeg har bemyndigelse til at indgå

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere