Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder i forbindelse med denne aftale: Slutbruger betyder den enkeltperson, der anvender Dell-systemet. Selvstændige vedligeholdere betyder Dell-kunder, der har egne it-teknikere til udførelse af vedligeholdelse af kundens systemer med diagnosticering og fejlfinding samt identifikation af de dele eller teknikere, der kræves for at løse tekniske problemer. Tredjeparts vedligeholdere betyder enhver tredjeparts servicevirksomheder med undtagelse af Dell, som udfører enhver form for selvstændige vedligeholdelsesaktiviteter på vegne af en Dellkunde. Tredjeparts vedligeholder skal være udpeget af en Dell-kunde og være godkendt af Dell Fast Track Dispatch Management for at kunne deltage i FTD-programmet. Forhandler betyder en erhvervskunde, som køber varer eller services fra Dell med henblik på videresalg. I. SLUTBRUGERENS FORPLIGTELSER Slutbrugere er ikke berettiget til -programmet, medmindre de betegner sig selv som Selvstændige vedligeholdere eller har en Tredjeparts vedligeholder. Hvis du gerne vil vide, hvordan du bliver en Selvstændig vedligeholder, skal du kontakte din salgsrepræsentant. Uanset bestemmelserne i denne paragraf skal deltagende Slutbrugere udelukkende være kunder hos Dell Corporate eller Dell Public. Programmet er ikke tilgængeligt for individuelle kunder, der er forbrugere, som er associeret med tredjeparts udvidede servicekontrakter eller for kunder, som ikke hører under de ovenfor anførte kundesegmenter hos Dell. II. TREDJEPARTS VEDLIGEHOLDERS (TPM) FORPLIGTELSER En Tredjeparts vedligeholder kan deltage i programmet med det formål at yde support til Dell-kunder på anmodning af Slutbrugeren og efter godkendelse fra Dell. Slutbrugeren kan anmode om udpegelse af en tredjeparts vedligeholder (TPM), der skal levere service til slutbrugeren i henhold til denne aftale. Slutbrugeren og dennes udpegede TPM skal indsende en fælles ansøgning, som kan findes på for at komme i betragtning til -programmet. En godkendt TPM kan kun levere services i henhold til denne aftale til den slutbruger, der er identificeret i den fælles ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes af Dell, er TPM er underlagt alle selvstændige vedligeholders forpligtelser, der er anført i nedenstående Afsnit IV. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne i denne aftale og ansøgningsformularen til Fast-Track Dispatch, der findes på det link, som fremgår af denne paragraf, er betingelserne i disse dokumenter gældende i følgende prioritetsrækkefølge: (1) denne aftale og (2) ansøgningsformularen til Fast-Track Dispatch. v 1.0, Side 1 af 6

2 III. FORHANDLERS FORPLIGTELSER Forhandlere, som deltager i -programmet, er forpligtet til at forsyne Dell med oplysninger via Fast-Track-processen med henblik på at: udpege specifikke Slutbrugere, som har købt Dell-system(er), som er berettiget til ProSupport, fra Forhandleren, som til hvem Forhandleren planlægger at yde service, og identificere Dell-servicekoder, som er tilknyttet Slutbrugerens systemer, som er kvalificeret til -service. Forhandlere, som deltager i, er underlagt alle Selvstændige vedligeholders forpligtelser, der er anført i nedenstående afsnit IV. IV. SELVSTÆNDIGE VEDLIGEHOLDERES FORPLIGTELSER Den Selvstændige vedligeholder accepterer at overholde følgende ansvarsområder og begrænsninger i forbindelse med vedligeholdelse af Dell-systemer eller -produkter ( Produkterne ), som er berettiget til ProSupport i henhold til programmet. 1. Introduktion. Den Selvstændige vedligeholder accepterer, at (a) et minimum på 100 Dellprodukter berettiget til ProSupport, samt at certificere maksimalt en tekniker pr. 100 Dell-produkter, som understøttes af it-medarbejderne. Ansøgninger med færre end 100 Dell-produkter eller mere end en tekniker pr. 100 produkter kan indsendes og vil muligvis blive godkendt. Det kan være nødvendigt at købe yderligere certificeringsundervisning (mere end en tekniker pr. 100 produkter). (b) Udlever de oplysninger til Dell, der kræves i henhold til programmet, rettidigt; (c) Betal alle de obligatoriske programgebyrer; (d) Oprethold den aktuelle status for deltagelse ved fornyelse af certificering og gældende programgebyrer, som krævet af Dell. 2. Certificering af den Selvstændige vedligeholders teknikere. Den Selvstændige vedligeholders teknikere skal være Dell -certificerede til de produkter, som de forventer af servicere ( FTD-certificeret tekniker ). Hvis en tekniker ikke består en FTD-test, skal teknikeren gennemføre testen igen. Den tekniske FTD-certificering må ikke overføres til andre personer. Den Selvstændige vedligeholder skal sikre, at hans FTD-certificerede teknikere holder sig orienteret om opdateringer og nye vedligeholdelsesoplysninger, efterhånden som Dell stiller disse oplysninger til rådighed. Den Selvstændige vedligeholders teknikere må ikke udveksle eller tillade andre at bruge deres tekniske FTD-id og/eller PIN-kode. Dell forbeholder sig ret til at tilbagetrække en anmodende og/eller diagnosticerende teknikers FTD certificering i tilfælde af at vedkommende ikke overholder betingelserne og vilkårene for FTD-programmet. 3. Forlængelse. Hver enkelt FTD-certificerede tekniker er forpligtet til selv af forny sin certificering som krævet af Dell. 4. Onsite-diagnosticering på første niveau. Den Selvstændige vedligeholder skal sikre, at produkterne kun vedligeholdes af FTD-certificerede teknikere, som er certificeret til den produktserie, der serviceres. I tilfælde af defekter i et produkt, der er dækket af en passende servicekontrakt, skal en FTD-certificeret tekniker udføre første diagnosticering, herunder onsite fejlfinding af problemet, og vurdere på forhånd, hvilke dele der kræves for at reparere produktet. Den FTD-certificerede tekniker forventes at finde fejlen på den defekte komponent. Resultaterne af diagnosticeringen med oplysninger om den udførte fejlfinding og bestilling af den nødvendige del meddeles af den FTD-certificerede tekniker på onlinebestillingen. Alternativt kan den FTDcertificerede tekniker kontakte en tekniker fra Dell telefonisk. 5. Dells fejlfinding. Hvis den FTD-certificerede teknikers indledende diagnosticering og udskiftning af en eller flere dele ikke gør det defekte produkt funktionsdygtigt igen, forbeholder Dell sig retten til at kræve, at fejlfindingen udføres med en tekniker fra Dells tekniske support, inden afsendelse af en v 1.0, Side 2 af 6

3 anden del godkendes. 6. Præcis diagnosticering første gang. Den Selvstændige vedligeholders FTD-certificerede teknikere forventes af levere et højt serviceniveau, herunder præcis diagnosticering første gang (målt efter antal gentagne afsendelser, antal dele pr. afsendelse og antal fejlfri enheder fundet ved udskiftning af dele). Dell forbeholder sig retten til at kontakte den Selvstændige vedligeholder, kræve gencertificering og/eller afslutte den selvstændige vedligeholders deltagelse i, hvis den selvstændige vedligeholdelsesservice og korrekte niveauer for diagnosticering ikke opretholdes. 7. Autoriserede anmodninger om udskiftning af dele under garantien. Kun den Selvstændige vedligeholders medarbejdere kan anmode om udsendelse af dele under garantien via Dells FTDprogram. FTD-certificering medfører godkendelse til bestilling af reservedele. Den servicekode, der indsendes ved bestilling af reservedele, skal svare til servicekoden for det Dell-system med den defekte del, der er dækket af ProSupport. 8. Begrænsninger for identifikation af services. Den Selvstændige vedligeholder er berettiget til at reklamere for sine services, men må ikke identificere sig selv som en Dell-serviceudbyder eller som nogen anden form for autoriseret Dell-servicecenter eller autoriseret servicerepræsentant for Dell. Den Selvstændige vedligeholder anerkender og accepterer, at denne aftale ikke overfører nogen rettigheder eller licens til den selvstændige vedligeholder til brug af noget servicemærke, servicenavn, varemærke, varenavn, logo, kendetegn, slogan, emblem, symbol, design eller anden identificerende egenskab tilhørende Dell eller Dell Inc. i forbindelse med de services, der leveres i henhold til denne aftale, til sig selv eller til slutbrugerkunder. FTD-certificerede teknikere er dog berettiget til at identificere deres status som Dell-certificeret tekniker som kvalifikation i forbindelse med ansættelse. 9. Eksportregler. Den Selvstændige vedligeholder anerkender og accepterer, at de produkter, hvortil der gives licens, eller som sælges i forbindelse hermed, kan omfatte service, software eller teknologi, som er underlagt eksportkontrollovgivningen og -reglerne i USA og andre relevante lande. Den Selvstændige vedligeholder forpligter sig til at overholde sådanne love og regler og må ikke, hverken direkte eller indirekte eksportere, videreeksportere eller omskibe produkter i strid med sådanne love og regler, herunder, men ikke begrænset til de amerikanske eksportregler, EPCIregulativerne (Enhanced Proliferation Control Initiative), Foreign Asset Control Regulations og eventuelle økonomiske sanktioner, som den amerikanske stat indfører over for noget andet land. Den Selvstændige vedligeholder erklærer og garanterer yderligere, at produkterne ikke vil blive sendt til (a) forbudte land eller slutbrugere, og (b) til nogen slutbruger, som er involveret i forbudte aktiviteter i forbindelse med udbredelse af masseødelæggelsesvåben. 10. Skadesløsholdelse. Medmindre det er i modstrid med lokal og national lovgivning, accepterer kunden at skadesløsholde Dell i forbindelse med ethvert krav om erstatning, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger i forbindelse med retssag eller forlig), der opstår som følge af eller i forbindelse med ethvert krav fra slutbrugeren eller nogen tredjepart som et resultat af kundens handlinger, udeladelser, urigtige oplysninger eller brud på denne aftale uanset handlingens form. 11. Onsiteservice. Dell udsender ikke en Dell-tekniker for at udskifte Dells designerede CRU'er (Customer Replaceable Units). Dell udsender ikke en tekniker som arbejdskraft, men kun til service. Selvstændige vedligeholdere er berettiget til at udskifte FRU'er (Field Replaceable Units) og CRU'er (Customer Replaceable Units) baseret på FTD-certificeringsundervisningen, men kan anmode om, at der udsendes en tekniker til FRU-hændelser. 12. Reparation ved fejl. Selvstændige vedligeholdere kan kun anmode erstatningsdele til dele, som er defekte. 13. Dells tilbagekaldelse. I tilfælde af at Dell tilbagekalder et produkt, skal delanmodninger om en tilbagekaldelse indsendes via den aktuelle Dell-proces for tilbagekaldelse. FTD behandler ikke disse anmodninger. v 1.0, Side 3 af 6

4 V. DELLS FORPLIGTELSER Dell yder support til den Selvstændige vedligeholders vedligeholdelse af Dell-produkter ved at tilbyde følgende services. 1. Undervisning. Dell stiller onlineundervisning til rådighed for den selvstændige vedligeholder. Dell stiller certificeringsmaterialer til rådighed i elektronisk format. 2. Teknisk dokumentation. Dell stiller tekniske servicemanualer til rådighed online. Den selvstændige vedligeholder accepterer at opdatere alle tekniske servicemanualer, når Dell leverer opdaterede oplysninger. 3. Begrænsninger. Dell, eller den oprindelig producent, bevarer alle rettigheder til de leverede materialer, herunder, men ikke begrænset til ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere, gengive eller distribuere nogen af materialerne på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dell eller den ophavsretlige indehaver. VI. SERVICEDELE (Erstatningsdele under garantien) Erstatningsdele under garantien ( Servicedele ) er reservedele, som leveres i henhold til slutbrugerens onsite servicekontrakt for det Dell-system, der er berettiget til ProSupport. 1. Dell leverer erstatningsdele på udvekslingsbasis og anvender responstider, som overholder servicekontrakten for det Dell-system, der er berettet til ProSupport, med den defekte del. Kunden skal kontakte Dells tekniske support pr. telefon for at modtage 2 timers respons/sla. 2. Servicedelene er nye eller tilpassede, og de er dækket af garantien i den resterende del af garantiperioden eller servicekontraktens levetid for det Dell-system, hvori reservedelene er installeret. Typen af dækning for arbejde (levering af dele, onsite eller retur til Dell) afhænger af typen af dækning for arbejdskraft for det system, hvor det er installeret. Den Selvstændige vedligeholder accepterer at føre fortegnelser over servicering i tilstrækkelige detaljer til at gøre det muligt for Dell at kontrollere, at de udvekslede dele stammer fra produkter, der er dækket af en relevant servicekontrakt. VII. BETALING - Servicedele Den eller de dele, der er udskiftet med servicedelene, skal returneres inden for ti (10) arbejdsdage efter afsendelsesdatoen for servicedele. Hvis delen ikke returneres senest 10 dage efter forsendelse af servicedelene, kan den selvstændige vedligeholder faktureres af Dell og accepterer at betale for alle servicedelene inklusive gældende afgifter og forsendelsesgebyrer. Hvis en udestående betaling fra den Selvstændige vedligeholder er forsinket, og dette ikke skyldes, at betalingen bestrides i god tro, er Dell berettiget til at afvise at sende dele eller besvare tekniske og supportmæssige forespørgsler, indtil betalingen foregår. VIII. LØBETID; OPSIGELSE 1. Løbetid. Denne aftale er gældende i servicekontraktens periode med virkning for de produkter, der er dækket af ProSupport, eller som kræves af Dell regnet fra datoen for gennemført certificering i programmet. Aftalen kan fornyes i efterfølgende perioder herefter, under forudsætning af at den selvstændige vedligeholder fortsætter med betaling af alle nødvendige programgebyrer og bevarer den aktuelle FTD-certificering for teknikere, der udfører service på Dell-produkter, medmindre aftalen opsiges i henhold til nedenstående betingelser. 2. Opsigelse. Begge parter er berettiget til når som helst at opsige aftalen uanset årsagen med tredive (30) dages skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører øjeblikkeligt ved slutbrugerens opsigelse af den Selvstændige vedligeholders services. Jf. afsnittet om den Selvstændige vedligeholder: Dell forbeholder sig retten til at kontakte den Selvstændige vedligeholder, kræve gencertificering og/eller afslutte den Selvstændige vedligeholders deltagelse i, hvis den selvstændige vedligeholdelsesservice og korrekte niveauer for diagnosticering ikke opretholdes. v 1.0, Side 4 af 6

5 3. Overlevelse. Alle bestemmelser, som ifølge deres natur er beregnet til at overleve opsigelsen af denne aftale, overlever. IX. STANDARD I tilfælde af at den anden part undlader at opfylde nogen forpligtelse i henhold til denne aftale, skal den part, der kræver opfyldelse af forpligtelserne, sende den part, som ikke opfylder sine forpligtelser, en skriftlig meddelelse, der detaljeret beskriver den manglende opfyldelse med en frist på tredive (30) dage til at opfylde disse. Hvis den part, som ikke opfylder sine forpligtelser, undlader at opfylde forpligtelserne inden for denne frist, er den part, der kræver opfyldelse af forpligtelserne, ud over ethvert andet lovgivningsmæssigt retsmiddel, som ikke på anden måde begrænses af denne aftale, berettiget til at opsige denne aftale. X. BEGRÆNSET GARANTI; BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER OG ANSVAR 1. DELL GIVER IKKE GARANTIER OG STILLER IKKE BETINGELSER AF NOGEN ART FOR SERVICES I DENNE AFTALE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. DELL AFVISER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, MED UNDTAGELSE AF DE GARANTIER, DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET FOR RESERVEDELE. 2. I HENHOLD TIL DENNE SERVICEAFTALE ER DELL UDELUKKENDE ANSVARLIG, HVAD ENTEN KONTRAKTMÆSSIGT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER ANDET, FOR UDFØRELSEN AF DE SERVICES, DER ER BESKREVET I DENNE AFTALE. HVIS DELL IKKE ER I STAND TIL AT UDFØRE SÅDANNE SERVICES, BEGRÆNSER DEN SELVSTÆNDIGE VEDLIGEHOLDERS SAMLEDE RETSMIDLER OG DELLS SAMLEDE ANSVAR SIG TIL BETALING AF EN ERSTATNING, SOM IKKE KAN OVERSTIGE DET BELØB, DER ER BETALT AF DEN SELVSTÆNDIGE VEDLIGEHOLDER TIL DELL I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I DET FORUDGÅENDE ÅR. 3. Den Selvstændige vedligeholder er ansvarlig for at sikkerhedskopiere data på systemet og gøre systemet tilstrækkeligt sikkert. DEN SELVSTÆNDIGE VEDLIGEHOLDER ERKENDER OG ACCEPTERER, AT DELL IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB, ØDELÆGGELSE ELLER BESKADIGELSE AF SOFTWARE OG DATA ELLER TAB AF BRUG AF NOGEN COMPUTER ELLER NETVÆRKSSYSTEMER, SELV HVIS DETTE SKER SOM FØLGE AF RÅD ELLER FORSLAG, DER GIVES AF DELLS MEDARBEJDERE. 4. MED UNDTAGELSE AF DEN SELVSTÆNDIGE VEDLIGEHOLDERS FORPLIGTELSER, DER ER BESKREVET I AFSNIT II.11, ER INGEN AF PARTERNE FORPLIGTET OVER FOR DEN ANDEN PART, HVAD ANGÅR TABT OMSÆTNING,TABT FORTJENESTE ELLER ANDRE FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, SELV HVIS PÅGÆLDENDE ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER FOR KRAV FREMSAT AF TREDJEPARTER. XI. DIVERSE 1. Ingen af parterne er berettiget til at overdrage denne aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part. Der kræves dog ikke tilladelse for eventuel overdragelse af Dell til Dells associerede selskaber. 2. Dell og den selvstændige vedligeholder er uafhængige leverandører. Det er ikke tilladt for nogen af parterne at oplyse, antyde eller bevidst give nogen indtryk af, at der eksisterer noget andet forhold mellem parterne. 3. Dell forbeholder sig retten til at ændre de betingelser og/eller de forudsætninger for deltagelse, som er gældende for FTD-programmet, når som helst eller midlertidigt, eller når som helst at afslutte FTD-programmet efter eget skøn. v 1.0, Side 5 af 6

6 4. Denne aftale reguleres i henhold til dansk lov. 5. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves eller er ugyldig, accepterer parterne at slette den, og at den resterende del af aftalen fortsat er gældende. 6. Denne aftale udgør den eksklusive ordlyd af den kontrakt, som er gældende mellem Dell og den selvstændige vedligeholder eller forhandler, hvad angår sagens genstand. Intet løfte eller tilføjelse i forbindelse med aftalen har bindende virkning, medmindre den foreligger i skriftlig form og er underskrevet af Dell. 7. Immaterielle rettigheder. De immaterielle rettigheder til eller i forbindelse med produkterne, de returnerede dele og/eller servicerne samt al relateret dokumentation, værktøjer, processer og undervisningsmaterialer tilhører Dell eller Dells associerede selskaber. v 1.0, Side 6 af 6

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse 31. marts 2006 Sidste revision: 9. marts 2006 Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 DEFINITIONER... 3 2.0 DEFINITIONER AF GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere