Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC."

Transkript

1 Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl slut søndag ca. kl (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referent og ordstyrer 3. Sidste bestyrelsesmøde. Opsamling 4. Økonomi, kontingent, KODA afgift, Ingeborg 5. Convention 2010 / 2011 / 2012: Afslutning 2010, rabat 2010 pga. underskud, indgang til 2011, registreringsprogram, ansøger til 2012? 10 års jubilarer, Tilretning af kontrakt, optælling af ting, badges m.m. Bjørn Andersson regnskab/budget styring.. 6. Fordeling af Bestyrelses opgaver. Hvem tager sig af hvad? Struktur /Forretningsorden 7. PR gruppe: Blå foldere, Bannere, kontakt til Peter Lund Madsen Hjernemadsen, Jerk Langer, Chris MacDonald, Marianne Florman, Udarbejdelse af diverse materiale til PR, Klubber, Firmaer. Præsentation Videospot. Lotte/Per 8. PR gratis gruppe: Bjarne Kristen hvad har I fundet ud af? 9. Convention gruppe: kontrakt til retning, HL 3 numre, budget/regnskabs ark skal benyttes, Registreringsprogram, badges, røde squaredance, 10 års jubilæum. M.m. Claus 10 Highlights/ webgruppe: Per, Mads, Poul Erik, Jan, Lars, Anette, Struktur Ruth redaktør, HL struktur. Annoncer? Priser. Udseende, 11 Vedtægter, kontrakter, aftaler tilrettes Britta 12. Samarbejde Mads CSD, Lotte DAASDC, nye dansere i klubber, callere til nye dansere. Ingeborg EAASDC møde? 13. DGI, DIF kan vi have glæde/gavn af medlemskab 14. Gaveregulativ 15. Eventuelt Referat Ad.1. Dagsorden blev godkendt Ad.2. Referent Britta og ordstyrer Claus Ad.3. Sidste bestyrelsesmøde. Opsamling Arrangement listen Claus kontakter web master. Der skal tages hånd om, at ikke afholdte danse fjernes fra listen. Målet er at artikelberedskabet laves inden årsskiftet. De røde uroer (3 paller) er opmagasineret ved Eigil Hangaard Claus og Jens Ole sorterer og lader dem blive hos Eigil. kan rekvireres via Claus. Bannere var for dyre, Lotte har en anden kontakt Journalist vil gerne hjælpe os med presseskrivelse. Ad.4. Økonomi, kontingent, KODA afgift, V/Ingeborg - Omdeler opdateret økonomirapport - Koda er orienteret om ny kasserer. Senest 15 november skal antal medlemmer indberettes til KODA. Vores vedtægter skal foreslås ændret til opkrævning fra klubberne harmonerer med 1

2 betaling af koda afgift. Vi vil foreslå, at datoerne for betaling af kontingent til DAASDC fremover bliver 15.3 og Ingeborg vil skrive til klubberne og anmode dem om at betale inden den 15/10, da antal medlemmer senest den 15. november skal indberettes til koda. Ad.5. Convention 2010 / 2011 / 2012: 2010 Forløb stille og roligt med 347 dansere. Afslutning DAASDC afventer revideret regnskab. Kassereren, Ingeborg kontakter Ruth. Indgang til Sydjysk Klubben afholder convention 2011, og har bedt om et registreringsprogram dette har vi ikke pt. Der er igangværende undersøgelser, om det er muligt at anskaffe et registreringsprogram. Lotte kontakter Sydjysk om deadline for programmet. Lotte vil også tilbyde, at DAASDC deltager i et antal møder med planlægning af convention. Lotte vil opfordre Sydjysk til at bruge nedenstående regneark Bjørn Anderssons regnskab/budget styring. Bjørn har lavet et regneark, som kan hjælpe klubberne til at holde styr på regnskabet og budget til convention Dette vil blive tilføjet i de fremtidige convention kontrakter. Ansøger til 2012: Der er pt. ingen, der har budt ind Claus skriver et indlæg i Highlight med en opfordring til klubberne, om at byde ind på convention års jubilarer til Danish convention: Jubilarerne for 2010 har modtaget 10 års bjælken de billeder Per har taget sættes på hjemmesiden (de har givet tilladelse) Navnene på jubilarerne kommer i Highlight - Kristen sætter dem ind. Tilretning af kontrakt: Henvises til punkt 9. Optælling af ting: Kristen har udleveret en oversigt til bestyrelsen. Bjarne laver en oversigt over resten af aktiverne alle der har noget liggende, melder til Bjarne (inklusiv materiale til udsmykning). Badges m.m. Der er 86 badges tilbage (+4 defekte) Lageret nedskrives til det eksakte antal. Navne badges til bestyrelsesmedlemmerne er bestilt, men producent har ikke meldt tilbage (Lotte følger op efter sommeren) Ad.6. Fordeling af Bestyrelses opgaver: Hvem tager sig af hvad? Struktur /Forretningsorden Organisationsplan se bilag 1 Lotte Formand er ansvarlig for: Kontakt til klubber Kontakt til webmaster Kontakt til highlight redaktør PR koordinator Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2

3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder EAASDC forbunds kontakt. De orienteres om, at det er Lotte der er formand Kontakt til andre forbund herunder CSD, Beretning Forbundsvedtægter Claus næstformand er ansvarlig for: Koordinatorernes kontaktperson (regionerne er selvstyrende) Bestyrelsen har fælles ansvar om at deltage i regionsmøder behjælpelig med nyvalg etc. indsamler referater fra koordinationsmøder. Sparringspartner for Klubvedtægter optagelse af klubber m.m. Convention DK og EC Ingeborg, kasserer, er ansvarlig for - Økonomi Udsender opkrævning til klubber Analyseskemaer. Per laver nye analyseskemaer og et program til analyserne. Dette vil blive et online registreringsprogram - er klar inden den 15/ ). Vi vil gerne vide, hvor mange medlemmer der er totalt, antal square dansere, der er på hvert program, samt antal passive medlemmer. Det skal opgøres regionvis. DGI Der er medlemmer der er kendt med DGI og deres procedurer. Disse kontaktes for at høre om de kan være os behjælpelig med at undersøge om evt medlemskab for DAASDC. KODA skal det ikke slettet eller? Bjarne bestyrelsesmedlem Materiel forvalter, er ansvarlig for Aktiver / materiale forvaltninger, Kristen bestyrelsesmedlem er ansvarlig for: Idebank. Samler alle ideer vedr. GRATIS PR, opdaterer, og laver oplæg til hjemmesiden. Britta Forbundssekretær er ansvarlig for: Referat udsendelse Presse/artikelberedskab Maillister opdateringer (Jan kontaktes for at få listerne) + fysiske adresser på formænd. forretningsorden Per Hertz suppleant er ansvarlig for: IT Registreringsprogram Program analyseskemaer samme grundlag for Web og HL Skal have adgang til rettelser af hjemmeside. Ad.7. PR gruppe: Blå foldere Claus lægger foldere ind på nettet, Lotte skriver rundt til klubberne at de kan bruge folderne nu for nye medlemmer. Indstik der er rundt om i klubberne sendes til forbundssekretær som formidler videre til hjemmeside for at klubberne kan hente ideer og skabelon her Bannere: 3 meter x 70 cm høj Teksten er Vi danser modern square dance Claus rekvirerer logo, så den kan bruges på bannerne. 3

4 Vi vil undersøge hvad det koster at lave en til hver klub Lotte undersøger pris på 50 og 100 stk. Personer der kan bruges til promotion: Lotte har Kontaktet Peter Lund Madsen Hjernemadsen Han har desværre ikke mulighed for at tage mere arbejde ind pt. Lotte har foreslået forår 2011 Jerk Langer (TV doktor) ønsker ikke at deltage, Chris MacDonald kontaktes evt. senere, Marianne Florman er kontaktet og vi afventer svar fra hende. Udarbejdelse af diverse materiale til PR Vi arbejder på, at lave landsdækkende promotion for squaredance. Vi vil kontakte store landsdækkende firmaer, og foreslå at lave en opvisningsdag, som dækker hele landet. ALLE klubber og Callere skal arbejde sammen om det. Der kan samtidig inviteres til en promote ABC dans rundt om i landet. Caller beredskab laves sammen med CSD Lotte arbejder videre med dette. Præsentation Videospot. Lotte/Per Dette er sat på standby pt. Per undersøger klip fra Buffalo. Lægges spot på YOU TUBE efter x sekunder køres der over på DAASDC webside. Per Ad.8. PR gratis gruppe: V/ Bjarne Kristen Har i Sydjysk brugt biblioteker til at uddele blå flyers Ved arrangementer kan der på nettet findes en liste og ved at bruge den, kan man annoncere gratis i ugeaviserne i det område arrangementet afholdes. Der kan sendes en mail til de lokale nyhedsformidlere: radio, tv, lokal avis for at få arrangementet omtalt. Deltage i byfester. Bjarne og Kresten vil lave et indlæg med gode ideer til Highlight. Der vil blive lavet prototyper af pressemeddelelser som kan hentes fra hjemmesiden. Der kan laves sidegevinster til bankospil, hvor vinderen kan vinde X antal dansedage. Der kan gives gavekort til eks. tombola gevinsten kan være 1 års undervisning. Bjarne og Kristen vil lave en idebank til hjemmesiden. De vil undersøge om der kan laves gratis annoncer på prøvekanaler? Ad.9. Convention gruppen: Kontrakt/Samarbejdsaftalen tilrettes - Det skal rettes at Highlight kun udkommer 3 gange om året og ikke 4 numre som skrevet. Der skal tilføjes at DAASDCs budget/regnskabs program skal benyttes. Registreringsprogram, badges, røde squaredance merchandise, 10 års jubilæum. Der vil blive opsat en ikke bemandet stand ved fremtidige convention og her vil der blive tilbudt plads til CSD o.a. Ad.10 Highlight Struktur: Annoncer Udseende, m.m. Ruth Nielsen er ansvarshavende redaktør Lotte vil kontakte Ruth, for at snakke om, hvordan vi ønsker Highlight skal være fremadrettet. Pris for tryk og distribution af Highlight er ca kr. (for blade). 4

5 Hvad bruger vi bladet til / hvem skriver / hvad ønsker vi at få i bladet Vi ønsker, at danserne kan hente relevante oplysninger Vi kan finde interessante udenlandske artikler, der kan oversættes Faste gode indlæg et emne for nye dansere i hvert blad en gæsteskribent som inviteres til at skrive. Format A5 bibeholdes Farver arrangementslisten ikke farver Papir Forside bagside i glitter papir Antal sider 24 sider er det vi stræber mod. Med fortløbende artikler, ikke spalteopdelt Annoncer Priser for annoncører bibeholdes, men priserne med HL + hjemmeside slettes Regler for annoncering bibeholdes Ingeborg kontakter Ruth for tilretninger. Annoncetegnere i redaktionsgruppen - de skal arbejde for nye annoncører. Arrangementslisten Fylder pt. 6 sider Per vil lave et forslag på, max. 4 sider Ønsker private arrangører at komme på arrangementslisten, skal de købe en annonce til bladet (eller betale en annonces pris). DAASDC er åben for at indkøbe et nyt redaktionsprogram, hvis dette er påkrævet. Der vil blive arbejdet på, at der på sigt vil blive det samme datagrundlag/layout som hjemmesiden eventkalender etc. deadline Webgruppe: Forside design: arbejdsgruppen anmodes om at udarbejde et forslag til hvordan forsiden kan se ud. Lotte: Forside på HL og WEB siden, skal være ens + -, så vidt muligt, spille sammen, så man kan se det er et og samme Forbund. Gruppen har anmodet om et kommissorium med Tid?, Hvad? Hvem skal gøre det? Hvad skal den kunne? Struktur? Lotte har taget aktion på dette. Gruppen får FRIE hænder, skal komme med et oplæg. Der tilknyttes evt. en grafisk designer vedr. forsiden. Per vil lave et oplæg til gruppen og sender rundt til bestyrelsen. De nye medlemmer i DAASDCs bestyrelse sender en præsentation af dem selv til Highlight (til Ruth) Ad.11 Vedtægter, kontrakter, aftaler tilrettes Britta - Kommissorium: Skal ses efter om kontrakter er forældede og evt. tilføjelser. Overholder vi dem? er vedtægterne tydelige nok? Eks. Restance Ad.12. Samarbejde Mads Nielsen, CSD EAASDC Vi vil høre om CSD vil være med til at købe bannere. Lotte vil kontakte Mads Lotte DAASDC, nye dansere i klubber, callere til nye dansere Forslag til Klubber/Callere skal udarbejdes fælles med CSD. Ingeborg deltog i et kort EAASDC møde på Europæisk Convention (EC) i Karlstad. Der var kun deltagere fra Sverige, England, Tjekkiet og Danmark. Der er ikke fundet en vært til afholdes af EC i Næste møde er i forbindelsen med IPAC i juli

6 Ad.13.- DGI Gruppen vil arbejde på at vi kan blive medlem af DGI kan bruge DGI til at promovere SQ Vi Afventer, dette før vi overvejer, om vi skal blive medlem af DIF. Ad.14. Gaveregulativ: Britta laver et forslag på et nyt regulativet. Ad.15. Eventuelt Dresscode V/Bjarne skal der anbefales at der er en dresscode eller er det frit slag. Der blev givet udtryk for mange forskellige holdninger til dette spørgsmål, og der var en livlig debat. Bør vi undersøge om vi kan komme til at undervise på Højskoler dette spørgsmål vil blive givet videre til PR gruppen / samarbejdsgruppen og CSD, der skal callere til. Bør vi lave et større PR for at vi kan blive mere synlig for klubberne - det kan tages op i gratis PR gruppen. Tager alt slags musik overhånd i stedet for country? Dette blev debatteret livligt Vi har meget forskellige holdninger til den musik der bliver spillet. Callere er individuelle, og ikke alle KAN variere. God ide at danserne tager en snak med egen caller. Alle undersøger evt. emner til PR. Kom med forslag ud over: Annoncer på Facebook, Twitter, Blogs, singleklubber? Dette arbejde overlades til Gratis/PR grupperne Næste møde d. 22. januar (eller evt. d. 23. januar hvis Lotte er på arbejde) 2011 På Sjælland evt. i Roskilde. Hvis der bliver behov for at tale sammen inden januar oprettes der et Skype møde. 6

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere