NPP er løftet til verdens 2. største

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NPP er løftet til verdens 2. største"

Transkript

1 sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand Side 3 NORDEN i Singapore får Finance Director Side 9 Store udsving i skibspriser Side 10 og 11 NORDEN går hånd i hånd med kinesisk universitet Side 12, 13 og 14

2 2 NORDEN news sommer 2012 NORDEN kalender 28. juni 2012 Dimission af 10 elever: Xin Yu, Shanghai Carrie Chen, Shanghai Bing Zong Aw, Singapore Muhammad Khairiel, Singapore Kristofer Bisci, Annapolis Anne-Sophie Tinsfeldt, Hellerup Mads Louring, Hellerup Jesper Rahlf Rasmussen, Hellerup Patrycia Zaporowski, Hellerup Helge Petersen, Hellerup Alle fortsætter deres karriere i NORDEN 17. juli 2012 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd., Vietnam 24. juli august 2012 Silent period frem til offentliggørelsen af delårsrapporten 1. halvår juli 2012 Navngivning af tdw. Handysize tørlastskib Imabari Shipbuilding Co., Ltd., Japan 15. august 2012 Delårsrapport 1. halvår august august 2012 Roadshows i forbindelse med delårsrapport 28. august 2012 Navngivning af tdw. Handymax tørlastskib Oshima Shipbuilding Co., Ltd., Japan 5. september september 2012 Deltagelse i Jefferies 2012 Global Shipping Conference, New York Forsidefoto Mange hænder har været med til at gøre Norient Product Pool til verdens 2. største produkttankpool. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Ansvarshavende redaktør: Carsten Mortensen Artikler: Nicolai Bro Jöhncke, com og Jens Peter Skaarup, Corporate Communications Billeder: Karina Skydt, Corporate Communications Layout og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Et udfordrende 2012 NORDEN er kommet fornuftigt i gang med et udfordrende år. Første kvartal er vel overstået med et driftsresultat, der flugtede med vores forventninger og udgjorde USD 50 mio. før nedskrivninger. Resultatet blev opnået i et udfordrende marked, hvor markedsraterne for både Tørlast og Tank kom under betydeligt pres, og det er en tendens, der er blevet forstærket efter kvartalets udløb. Og når markedsraterne er under pres, kommer skibspriserne også under pres. Samtidig er shippingbranchen også mærket af finanskrisen. Det er ganske enkelt blevet væsentligt sværere at opnå bankfinansiering til køb af skibe, hvilket lægger en dæmper på antallet af købs- og salgstransaktioner. Der er slet og ret blevet færre købere. De faldende skibspriser rammer også NORDEN. Derfor nedskrev vi i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal værdien af NORDENs flåde med USD 300 mio., så den regnskabsmæssige værdi bedre flugter med den skønnede værdi. Jeg havde selvfølgelig helst været nedskrivningen foruden, men det er vigtigt at påpege, at den hverken påvirker vores driftsresultat før nedskrivninger eller vores likviditet. NORDEN er nemlig også efter nedskrivningen finansielt stærk og havde ved udgangen af 1. kvartal USD 450 mio. i likvider og værdipapirer og USD 150 mio. i uudnyttede lånefaciliteter. Det betyder, at NORDEN har styrken til at udnytte de fordele, de store udsving giver. Derfor fastholder vi også forventningerne til året, selvom 2012 viser sig at være lige så udfordrende, som vi forudså allerede ved årsskiftet. Ud over artiklen om den regnskabsmæssige nedskrivning indeholder dette nummer af NORDEN News også historier om blandt andet vores produkttankpool Norient Product Pool (NPP), som vi siden 2005 har drevet sammen med vores cypriotiske partner Interorient Navigation Company. NPP er nu verdens 2. største produkttankpool og har levet op til forventningerne. NOR- DEN News fortæller også, hvordan vi fra Rederiets side gennem langsigtet samarbejde med Shanghai Maritime University og ansættelsen af en Finance Director i NORDENs selskab i Singapore opsøger og aktivt dyrker de muligheder, der på lang sigt giver vækst og fremgang for NORDEN. Samtidig gør vi hver dag en indsats for at skrue på alle de håndtag, vi kan, for at drive NORDEN så effektivt som muligt og for i størst muligt omfang at imødegå de daglige, alvorlige udfordringer i markedet og vende dem til en fordel for NORDEN. God fornøjelse med læsningen og rigtig god sommer. Carsten Mortensen, adm. direktør

3 NORDEN news sommer NORDEN forbereder rensning af ballastvand Når skibe sejler uden last i ballast, er det nødvendigt at pumpe vand om bord for at give en sikker sejlads. Problemet er, at ballastvandet indeholder tusindvis af levende organismer, som kan tage magten i de farvande, hvor ballastvandet lukkes ud igen. Derfor vedtog FNs maritime organisation IMO i 2004 en konvention, der betyder, at rederierne skal dræbe alt levende i ballastvandet. Konventionen er dog endnu ikke trådt i kraft, og den teknologiske løsning lader også vente på sig. En konvention fra FNs maritime organisation IMO om rensning af ballastvand giver hovedbrud overalt i rederibranchen. I 2004 blev man enige om at kræve rensning af ballastvand ud fra en forventning om, at der med tiden ville blive udviklet en teknisk løsning, der kunne sikre målet. Det er dog endnu ikke sket, og det stiller verdens rederier i et dilemma for hvilken løsning skal man satse på, og findes der overhovedet en teknologi, der er god nok til at blive godkendt i alle flagstater? Hos NORDEN vil man være forberedt, og derfor er Teknisk Afdeling i gang med at undersøge, hvilken af de nuværende kendte teknologier, der bedst og billigst renser ballastvandet på de 29 tørlastskibe og de 17 tankskibe, som Rederiet selv ejer. Ballastvand skiftes på hver rejse Første del af konventionen er trådt i kraft, og den kræver, at ballastvandet fra verdens handelsflåde skal skiftes én gang under rejsen. Det er den anden del af konventionen, som er den største udfordring. For den del af konventionen betyder, at vi skal foretage en kemisk og/eller mekanisk rensning af ballastvandet, så alle levende organismer dræbes. Derfor er vi i fuld gang med at undersøge, hvilken teknisk løsning, der på kort og langt sigt er den bedste for NORDEN og havmiljøet og den billigste. Men i den forbindelse er ikke kun tidsfristen et stort problem. Det er et endnu større problem, at der endnu ikke findes rensningsanlæg på markedet, der fungerer under alle klimaforhold, siger NORDENs tekniske direktør Lars Lundegaard. Tusindvis af organismer Handelsskibe verden over har siden introduktionen af stålskrog for 120 år siden brugt at pumpe vand ind til at stabilisere skibene, når de sejler i ballast. Ballastvandet indeholder tusindvis af levende organismer som små hvirvelløse dyr (f.eks. gobler), cyster, larver, bakterier, vira etc. Problemet er, at disse mikroorganismer på grund af deres styrke og aggressivitet og eventuel mangel på naturlige fjender kan fortrænge de eksisterende organismer i de farvande, hvor ballastvandet lukkes ud. Den globale flåde af handelsskibe, der tilsammen står for transporten af cirka 90% af verdenshandelen, flytter hvert eneste år omkring 10 mia. tons ballastvand det svarer til at fylde Wembley Stadium i London med vand cirka gange! Efter mere end 14 års komplekse forhandlinger lavede IMOs medlemslande i 2004 en konvention, der betyder, at ballastvandet skal Tankskibet NORD SNOW QUEEN her fotograferet i Amsterdam er et af de NORDEN-skibe, som skal forsynes med et anlæg til rensning af ballastvand, når en FN-konvention er ratificeret af mindst 30 lande, der repræsenterer mindst 35% af verdens handelsflåde. renses for alt liv, inden det lukkes ud igen. Konventionen træder dog først i kraft 12 måneder efter, at den er ratificeret af 30 lande, der repræsenterer mindst 35% af verdens handelsflåde. Foreløbig har 33 lande med 26,46% af handelsflåden bag sig ratificeret konventionen. Lande som Panama og Bahamas, der repræsenterer henholdsvis 21,5% og 4,9% af handelsflåden på verdensplan, tøver fortsat med at ratificere konventionen. Som en række andre lande har de et problem med, at der heller ikke er udviklet et ensartet og transparent prøveudtagningssystem, som sikrer valide målinger af det rensede ballastvand uanset hvor i verden prøverne udtages. Når konventionen en dag bliver ratificeret, gælder det om at være klar, og det vil NORDEN være. Vi forbereder os på, at konventionen en dag træder i kraft, og at det derefter kan gå hurtigt. Vi kan glæde os over, at rensningsanlæggene kan installeres under planlagte dokninger af skibene, så vi ikke mister tid, og at rundt regnet 1/3 del af skibene allerede under bygningen blev forberedt til installationen af rensningsanlæg, så vi sparer penge til ombygning, siger NORDENs tekniske direktør Lars Lundegaard.

4 4 NORDEN news sommer 2012 Norient Product Pool, der har sit hovedkontor sammen med NORDEN i Hellerup, er klatret et trin op og er nu verdens 2. største produkttankpool. Øverst til højre poolens administrerende direktør siden stiftelsen, Søren Huscher. NPP er nu verdens 2. største produkttankpool

5 NORDEN news sommer Da NORDEN og det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company 1. januar 2005 på 50/50 basis søsatte produkttankpoolen Norient Product Pool (NPP), var målet klart: Indtjeningen skulle op, og det skulle ske ved opnåelse af kritisk masse, en bedre risikoafdækning (dvs. forholdet mellem korte spot-kontrakter og længerevarende kontrakter) og en større geografisk spredning. Alle mål er for længst opfyldt, og NPP er nu verdens 2. største produkttankpool. NORDEN og det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company (INC) så rigtigt, da de i november 2004 besluttede med virkning fra 1. januar 2005 at lægge deres respektive produkttankskibe ind i et 50/50 ejet selskab, Norient Product Pool (NPP), som fik ansvaret for den kommercielle og operationelle drift af skibene. Hvad de ikke kunne klare hver for sig, kan de klare sammen. Det blev i begyndelsen til kun 16 skibe alle Handysize og MR. Men med pool-samarbejdet som løftestang har de to rederier fået løftet indtjeningen relativt, fordi deres produkttankflåde nu har fået kritisk masse i markedet, fordi de har fået en bedre risikoafdækning (dvs. forholdet mellem korte spot-kontrakter og længerevarende kontrakter), og fordi de har fået en større geografisk spredning. Med udgangen af 2011 bestod NPPs flåde af 75 skibe, og i 2012 er der kommet yderligere 7 til, så den er oppe på Handysize, 27 MR og 4 LR1. Dermed er NPP verdens 2. største produkttankpool, og yderligere 7 MR-skibe er i ordre. Kritisk masse er en forudsætning for at komme i kontakt med de såkaldte oil majors som BP, Shell, Total, Petrobras, ExxonMobil etc. og de store såkaldte oil traders som Vitol, Glencore etc. Sikkerhed og sikkerhed og Og sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed igen i alle operationer er en forudsætning for at få en kontrakt med oil majors og oil traders. Når NPP på vegne af sine 2 ejere, INC og NORDEN, sejler med deres produkter, er deres omdømme også betroet NPP og de 2 ejere. Derfor må intet gå galt. Derfor gennemgår NORDEN og INCs flåde af produkttankskibe løbende såkaldte vettings, hvilket vil sige, at oil majors og oil traders foretager kompromisløse tekniske gennemgange af skibene. Og derfor har sikkerhed i alle operationer højeste prioritet hos INC og NORDEN ligesom sikkerhed har højeste prioritet hos NPP som operationelt og kommercielt ansvarlig for den store flåde af moderne produkttankskibe. Tre fjerdedele af NPPs flåde sejler spot dvs. på korte kontrakter, mens den resterende fjerdedel af flåden er udbefragtet på længerevarerende kontrakter. Fordelingen er udtryk for et bevidst valg, idet NPP p.t. anser upsiden på spotmarkedet for at være større end upsiden ved at indgå langvarige kontrakter. Fortsættes på næste side > Hvor stor skal NPP være? Gradvist bedre marked Administrerende direktør Themis Papadopoulos, Interorient Navigation Company Administrerende direktør Themis Papadopoulos, Interorient Navigation Company siger, at NPPs succes ikke har noget at gøre med, om poolen er næststørst inden for sit segment. Poolens størrelse er kun nyttig i den forstand, at den giver de to ejer-rederier en ægte global dækning inden for de produkttyper, man sejler med. Med en mindre flåde kunne NPP ikke yde samme service verden over. NPPs fremtid handler om at konsolidere poolens allerede stærke position på markedet og at fortsætte med at arbejde tæt sammen med kunderne for at møde de krav, der er et resultat af de hele tiden skiftende handelsmønstre. Vi forudser en vis flådevækst, men formentlig i et lavere tempo, end vi har set de foregående år, siger Themis Papadopoulos. Senior Vice President og chef for NORDENs tankafdeling, Lars Bagge Christensen Vi ser et gradvist bedrende marked i de kommende år. Årsagen er en blanding af makroøkonomisk bedring, lavere tonnageleverancer og en strukturel udvikling i raffinaderisektoren, der gradvist flyttes mod Mellemøsten og Indien, hvor det er billigere at producere tankprodukter. Det vil øge efterspørgslen efter produkttankskibe af den simple grund, at de længere rejser øger sejltiden for det enkelte skib, siger Senior Vice President og chef for NORDENs tankafdeling, Lars Bagge Christensen og tilføjer, at NPP er vel positioneret, når markederne bedres.

6 6 NORDEN news sommer 2012 Mere om NPP NPPs befragtere og operatører har i gennemsnit 15 års erfaring På grund af right steaming er NPP-flådens gennemsnitsfart faldet fra 14,2 knob (sømil i timen) i 2008 til 12,6 knob i 2011 NPPs lastsammensætning 8% 10% 11% 42% I 2008 sejlede NPP-flåden 9,8 sømil pr. ton olie i 2011 sejlede flåden på grund af right steaming 11,5 sømil pr. ton olie 14% 15% NPP flåden har en udnyttelsesgrad på 82% kun 18% af skibsdagene er uden last Fuelolie Gasolie Benzin Nafta Flybrændstof Andet NPP det totale antal skibe i npp antal kontrakter Fragtede mængder i tons Antal havnekald lastning/ År (ved årets udgang) på spot-markedet (spot-skibene) losning (spot-skibene) Fortsat fra forrige side Samme mentalitet hos ejerne Administrerende direktør Themis Papadopoulos, INC: Poolens succes skyldes primært, at den har etableret sig på markedet som en driftssikker, troværdig og fleksibel partner for kunderne. Det bliver bakket op af begge ejere, som har den samme mentalitet med hensyn til at operere deres skibe, og det ses tydeligt i den høje vedligeholdelsesstandard uanset markedsvilkårene. Chefen for Tank i NORDEN, Senior Vice President Lars Bagge Christensen: Poolens reelle styrke er, at den ikke bare er en pool, men et joint venture mellem 2 meget homogene rederier med ens tilgang til kvalitetsparametre og forretningsetik og ens tilgang til en gensidig pragmatisk løsning for begge parter. Det er også karakteristisk, at begge parter går efter langsigtede mål en kæmpe styrke og ikke efter de kortsigtede optimeringer, som kan forekomme mellem parter, der er usikre på hinanden. Og da begge parter i poolen har haft et ønske om at vokse, er der også en størrelsesmæssig god balance mellem de 2 parter. Væksten har betydet, at poolen i dag har den størrelse, som er nødvendig for at opnå den geografiske dækning og det serviceniveau, som vi ønsker, og som er nødvendig. NPP er et dansk indregistreret selskab, hvis hovedkontor deler adresse med NORDENs hovedkontor i Hellerup uden for København. I spidsen for NPP har gennem alle årene stået administrerende direktør Søren Huscher, der disponerer over cirka 55 medarbejdere, hvoraf den ene halvdel arbejder på hovedkontoret, mens den anden halvdel fordeler sig på kontorerne i Cypern, Singapore, USA og Brasilien, hvor der åbnes kontor denne sommer. Parate til nye produkter Det altdominerende forretningsområde er klassiske, raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, nafta, flybrændstof etc. Men til produkttankpoolens styrker hører, at man ikke er bange for at sejle med laster, som andre tankrederier måske ikke har opmærksomheden rettet mod. Det kan være kaustisk soda, som på grund af sin vægtfylde er vanskeligt at håndtere. Det kan være molasse, som

7 NORDEN news sommer NPPs transportmønstre Gasolie/diesel fra Baltikum til Europa Benzin fra Europa til USA Gasolie/diesel fra Sortehavet til Europa Gasolie/diesel fra USA til Europa Flybrændstof fra Den Arabiske Golf til Europa Nafta fra Den Arabiske Golf og Indien til Japan Benzin/gasolie fra USA til Latinamerika og Mexico Benzin fra Europa til Vestafrika Benzin fra Indien og Den Arabiske Golf til Østafrika Palmeolie fra Indonesien til Europa Soyabønne-olie fra den sydamerikanske østkyst til Indien og Fjernøsten Benzin fra Singapore til Australien Sådan ser Norient Product Pools transportmønstre ud. En væsentlig trafik foregår mellem USA og Europa. I USA kører 80% af bilerne på benzin, derfor er der i USA et overskud af dieselolie. Omvendt I Europa kører 80% af bilerne på diesel det giver et overskud af benzin. Derfor sejles store mængder diesel fra USA til Europa og store mængder benzin den anden vej. Sydamerika er også en betydelig benzin-leverandør til USA. Nafta, der er en hovedbestanddel ved fremstillingen af plastprodukter, sejles i stor stil fra Arabiske Golf og Indien til Japan, mens mange laster sojabønne-olie går fra den sydamerikanske østkyst til Indien og Fjernøsten. skal holdes varmt for at flyde, men ikke for varmt, for så bliver det til noget, man bruner kartofler i. Det kan også være noget så simpelt som urea (urin fra køer), og det kan være ethanol-produkter, der er et marked i voldsom vækst, fordi prisen på råolie stiger, og fordi der verden over sker et skift mod alternative brændstoffer. NPPs tilgang til markedet og størrelse har historisk lønnet sig. Dagsindsejlingen har ligget stabilt pænt over de 1-årige T/C-rater. I første kvartal i år indsejlede MR-flåden 9% højere rater end det 1-årige T/C-marked, mens de indsejlede rater i Handysize-flåden var hele 21% højere end spotmarkedet. Raterne blev hjulpet af kraftig vækst i eksporten af russisk fyringsolie, der skulle afskibes inden eksportafgiften fra april blev hævet med 19%. Administrerende direktør Søren Huscher påpeger, at NPP fokuserer meget på såkaldt performance management. med nogle dygtige medarbejdere, der kan deres håndværk, går tingene op i en højere enhed, siger han. Og med hensyn til at forsøge noget nyt det kan være at sejle med nye produkter, men det kan også være at åbne et nyt kontor, som det vil være tilfældet med kontoret i Brasilien denne sommer siger Søren Huscher: Vi er ikke bange for at forsøge noget nyt, og med vores størrelse er der råd til at tage velovervejede risici. Fokus på kunderne Senior Vice President Lars Bagge Christensen fremhæver NPPs evne til at holde fokus på kunderne og deres behov for sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed en gang til og fleksible og pragmatiske løsninger. Vi skal altid have vore kerneværdier og de langsigtede kundeforhold for øje, siger Lars Bagge Christensen. Det vil sige, at vi er meget bevidste om, hvor og hvad der kan og skal måles for at motivere til kontinuerlig forbedring. Når det kobles

8 8 NORDEN news sommer 2012 Ejner Bonderup, 46 år, er en erfaren mand, som skal styrke udviklingen af NORDENs Tørlastafdeling Ny chef for NORDENs Tørlastafdeling Ejner Bonderup afløser Peter Norborg, som er blevet ansat i et engelsk rederi. Samtidig styrkes NORDENs koncernledelse, Executive Management, med forfremmelsen af 2 Senior Vice Presidents til Executive Vice Presidents. NORDEN har ansat en ny chef for Tørlastafdelingen og dermed en ny Executive Vice President (koncerndirektør) som afløser for Peter Norborg, der er blevet ansat som COO for Gearbulk i Storbritannien. Samtidig styrkes Executive Management med forfremmelsen af 2 Senior Vice Presidents til Executive Vice Presidents. Ejner Bonderup er 46 år, har 24 års erfaring fra tørlastshipping og har siden 2009 været chef for tørlastforretningen i rederiet J. Lauritzen A/S, hvor han sammenlagt har arbejdet 24 år både i Danmark, Japan, Australien og USA. Ejner Bonderup er shippinguddannet, Akademiøkonom fra Niels Brock Handelsakademi i København og har desuden gennemgået lederuddannelser på såvel IESE Business School og IMD. Kravene til den ny chef for Tørlastafdelingen har været mange og høje, men Ejner Bonderup har blandt andet med sine mange års erfaring i branchen vist, at han er manden, der kan løfte opgaven. Jeg er derfor glad for, at vi får ham ombord og er sikker på, at hans tiltrædelse vil være en styrkelse af både Tørlastafdelingen og NORDEN som sådan, siger administrerende direktør Carsten Mortensen, NORDEN. Ejner Bonderup tiltræder, når det er muligt i henhold til forpligtelserne i hans nuværende ansættelse. Indtil da er der etableret en midlertidig ledelse af Tørlastafdelingen med Carsten Mortensen for bordenden. Samtidig med ansættelsen af Ejner Bonderup som chef for Tørlastafdelingen har bestyrelsen besluttet at styrke NORDENs Executive Management med yderligere to medlemmer: Lars Bagge Christensen udnævnes til Executive Vice President (koncerndirektør) med ansvar for Rederiets tankaktivitet med en flåde på 45 skibe, hvoraf 21 er ejede af NORDEN. Lars Bagge Christensen er 49 år og kom til NORDEN i Siden 1999 har han været Senior Vice President med ansvar for Tankafdelingen. Martin Badsted udnævnes ligeledes til Executive Vice President (koncerndirektør) med ansvar for Corporate Secretariat, der står for markedsanalyse, investor relations, risikostyring, strategi- og forretningsudvikling samt andre tværgående processer. Martin Badsted er 39 år, kom til NORDEN i 2005 og har siden 2008 været Senior Vice President med ansvar for Corporate Secretariat. Med styrkelsen af Executive Management har NORDEN det helt rigtige hold til at gennemføre vores vækststrategi og udbygge NORDENs position som kundernes foretrukne partner i tørlast- og tankmarkedet, siger bestyrelsesformand Mogens Hugo. Executive Management består herefter af administrerende direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen, Executive Vice President Lars Bagge Christensen og Executive Vice President Martin Badsted. Ejner Bonderup indtræder i Executive Management, når han tiltræder stillingen som chef for Tørlastafdelingen med titel af Executive Vice President.

9 NORDEN news sommer NORDEN i Singapore får sin første Finance Director NORDENs selskab i Singapore - NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. - har vokset sig så stort, at tiden nu er inde til, at selskabet får sin egen Finance Director. Til posten er valgt Jakob Bergholdt, som sammen med Managing Director Peter Borup vil udgøre ledelsen af Singapore-selskabet også kaldet NORDENs andet hjem. Asien buldrer. Anført af verdens næststørste økonomi Kina - NOR- DENs ubestridt største tørlastmarked - importerer de asiatiske vækstøkonomier omkring 80% af alle de råvarer, som sælges på verdensplan. Det er kul, jernmalm, cement, korn, det er alt, hvad der skal bruges for at opbygge stærke, betydningsfulde økonomier. I første kvartal i år steg alene Kinas import af 11 søtransporterede råvarer med cirka 17% i forhold til samme kvartal i Samtidig ser vi et stadigt stigende olieforbrug i Asien, og dette understøtter også udviklingen af NORDENs tankforretning. Lige midt i denne region ligger det internationalt anerkendte og attraktive shipping hub Singapore, og her har NORDEN haft sit asiatiske hovedkontor siden I kraft af den store vækst er der behov for at styrke finansfunktionen i Singapore. Vi ønsker også at sikre, at vi har den rigtige administrative platform for videre vækst i Asien. Derfor har vi nu ansat en Finance Director i Singapore, fortæller finansdirektør for NORDEN Michael Tønnes Jørgensen. Stor Asien-erfaring Til posten som Finance Director har NORDEN valgt Jakob Bergholdt, der i mange år har arbejdet for andre rederier og logistikselskaber i Asien f.eks. i Thailand, Kina og senest i netop Singapore, hvor han har haft et regionalt finansansvar for hele Sydøstasien. Sammen med Managing Director Peter Borup vil Jakob Bergholdt udgøre ledelsen af NORDENs selskab i Singapore, som under navnet NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. er en selvstændig juridisk enhed. Jakob Bergholdt kender således kulturen godt, og han kan også begå sig lidt på mandarin. Jeg kender Jakob fra tidligere ansættelse i Mærsk, og hans faglige og uddannelsesmæssige kompetencer favner bredt. Derudover har han de rigtige værdier og er meget selvstændig, arbejdsom og grundig med sine opgaver. Så vi var ikke i tvivl, da vi havde muligheden for at ansætte Jakob, siger Michael Tønnes Jørgensen. Om sine bevæggrunde til at lade sig ansætte i NORDEN siger den nye Finance Director Jakob Bergholdt: NORDEN har en virksomhedskultur og nogle værdier, som jeg i den grad kan tage til mig. Mange virksomheder har værdier og visioner, som står på nogle plakater på væggen, og det er så det. Jeg kan tydeligt føle og se værdierne realiseret i alt det, vi gør. Det er en fornøjelse at se, at NORDEN på trods af sin kraftige vækst fortsat har en enkel og direkte forbindelse og beslutningsprocedure i forhold til sine interessenter der er ikke plads til politik og bureaukrati. Jeg tror, at det vil være en nøglefaktor, når vi skal sikre os, at vi kan vinde i de udfordrende år, vi står foran. Blå bog 2012-: NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd., Finance Director : Cognita Asia Pacific, Chief Financial Officer : maersk Logistics Asia Pacific Region, Regional Chief Financial Officer : maersk China Ltd., Corporate Finance, Director : maersk France S.A., Chief Financial Officer : maersk Group Thailand, Finance Manager : A.P. Moller-Maersk, Controller, Business Audit : maersk (China) Shipping Co. Ltd., Finance Manager East & Central China : A.P. Moller-Maersk, Finance Trainee 41 år, gift med thailandsk fødte Warisara - Senior Consumer Insight Manager i L Oreal Asia Pacific, ingen børn. Jakob Bergholdt, nytiltrådt Finance Director i NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. i Singapore: Min opgave er sammen med mit team yderligere at udvikle de allerede høje finansielle standarder og processer, som findes i NORDEN.

10 10 NORDEN news sommer 2012 Shipping er en cyklisk branche. Det går op, det går ned, og det gælder både for fragtraterne og skibspriserne. I forbindelse med regnskabet for 1. kvartal 2012 nedskrev NORDEN den regnskabsmæssige værdi af flåden med USD 300 mio. for at sikre et retvisende billede af aktiverne. Et initiativ, der blev godt modtaget af analytikere og af markedet. Store udsving i skibspriser USD mio Handymax tdw., 5 år, brugtpriser Som bølger på havet går priser og rater op og ned. Grafen viser udviklingen i prisen for brugte Handymax-tørlastskibe de seneste år og illustrerer, at især udviklingen omkring årene var ekstrem. Det har NORDEN taget højde for i sin værdiansættelse af flåden ved at fjerne netop de ekstreme yderpunkter i vurderingen.

11 NORDEN news sommer Det kan være vanskeligt at fastsætte den langsigtede værdi af et rederis flåde. En stor del af værdien afhænger nemlig ikke blot af de nuværende priser på skibe og fragtrater, men er i høj grad også afhængig af et skøn over fremtidens udvikling. Men med en såkaldt impairmenttest, hvor man ser både på salgsværdien af Rederiets skibe og nybygninger og skibenes fremtidige indtjeningspotentiale, kan man dog komme med et kvalificeret bud på en langsigtet værdi. Hvert kvartal de seneste 3 år har NORDEN derfor gennemført en impairmenttest for at sikre, at de værdier, der bliver opgjort i regnskabet, er retvisende. Udgangspunktet for impairmenttesten er gennemsnittet af 3 mæglervurderinger af salgsværdien af Rederiets skibe og nybygninger. Hvis mæglervurderingerne er lavere end de regnskabsmæssige værdier og købspriser på nybygninger, skal man gennemføre en analyse af, hvad man kan forvente, at skibene kan generere af fremtidig indtjening i den tid, man regner med at have dem til rådighed det man kalder Value in use. Et kig i krystalkuglen Da der er tale om et skøn, der til tider kan række ganske mange år ud i fremtiden, medfører det, at resultatet alt andet lige er forbundet med en vis usikkerhed. Uanset hvor grundigt man går til værks, vil en opgørelse af fremtidig indtjeningspotentiale indeholde lidt krystalkugle. På baggrund af erfaring og gennemgang af op til 20 års rater går vi ind og giver vores bud på fremtidens markeder, men det er først i bakspejlet om mange år, man kan konstatere, om man ramte rigtigt, forklarer NORDENs finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen. Fjerner ekstremer I forbindelse med kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2012 gennemførte NORDEN endnu en impairmenttest. Det skete i et marked, hvor skibspriserne, spotraterne og forwardfragtraterne gennem længere tid havde været under pres. På den baggrund gik Rederiet ind og justerede i testen, så man fjernede de største ekstremer i de seneste 20 års udvikling på rater og skibspriser. For selv om branchen generelt netop er kendetegnet af cykliske op- og nedture, var situationen omkring årene ganske usædvanlig med meget høje fragtrater og meget høje skibs - priser. Det er for så vidt ikke noget problem, hvis man vil basere sin NORDEN står stærkt til at udnytte de nuværende lave skibspriser, siger finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen med henvisning til Rederiets finansielle styrke i form af likvider og værdipapirer. regnskabsmæssige værdi på håbet om, at disse tider vender tilbage, men hvis man som NORDEN tager udgangspunkt i et mere forsigtigt skøn over fremtiden, er det en god ide at justere beregningsgrundlaget. Begrænsede konsekvenser Ved at fjerne de ekstreme år både positive og negative går man fra en gennemsnitsbetragtning til noget, der ligner en median-betragtning, og det giver et andet resultat, når værdierne gøres op. Det var det, der førte til, at NORDEN gennemførte den regnskabsmæssige nedskrivning af flådens værdier med USD 300 mio. Det er en nedskrivning, der ikke har nogen konsekvenser på driftsindtjeningen før afskrivninger, pengestrømme eller låneaftaler, og nyheden blev da også modtaget positivt af analytikere, der følger udviklingen inden for shipping, og bestemt også af markedet. Med denne nedskrivning har vi fået de regnskabsmæssige værdier af vores skibe til at flugte bedre med de skønsmæssige langsigtede værdier. Det er for så vidt en naturlig konsekvens af, at også NORDEN var ude og handle skibe på et tidspunkt, hvor priserne var høje, siger Michael Tønnes Jørgensen, og tilføjer, at NORDEN på den anden side også nød godt af de høje priser i de salg, Rederiet gennemførte i perioden, som gav en samlet avance på skønsmæssigt USD 600 mio. i årene Lave priser giver muligheder Samtidig gør finansdirektøren opmærksom på, at de nuværende lave skibspriser ikke kun er til ugunst: Hvis man har kapital og ønsket om at købe flere skibe, er det jo en klar fordel, at skibspriserne er lave. NORDEN havde ved udgangen af 1. kvartal i år over USD 450 mio. i banken og derudover uudnyttede lånefaciliteter på USD 150 mio., så vi står stærkt til at udnytte prisniveauet og det vil vi gøre med omtanke, slutter Michael Tønnes Jørgensen. Hvis man skal omsætte den tekniske nedskrivning til noget mere dagligdags, svarer det til, at man for år tilbage har købt et hus kontant, men at huspriserne siden er faldet. Hvis man ikke længere mener, at man kan få købsprisen igen, vil det være mest reelt at opgøre værdien af ens hus til den nye forventede lavere salgspris, men den teoretiske værdiansættelse ændrer hverken på husstandens indkomst eller forbrug.

12 12 NORDEN news sommer 2012 NORDEN går hånd i hånd med kinesisk universitet Siden 2005 har NORDEN haft et partnerskab med Shanghai Maritime University (SMU). Partnerskabet omfatter uddelingen af legater til 5 særligt dygtige studerende og 2 fremragende undervisere, ligesom NORDEN hvert år holder workshops for de studerende, mens unge, lovende professorer tilbydes praktikophold på NORDENs kontorer. Dette partnerskab er med til at forme de studerende, siger præsidenten for SMU, professor YU Shicheng, i et interview med NORDEN News.

13 NORDEN news sommer NORDENs skibe er bygget af stål, men det er mennesker, der gør forskellen og skaber forretningen. Derfor er NORDEN konstant på udkig efter de bedste talenter inden for shipping, og som et vigtigt led i de bestræbelser har NORDEN siden 2005 haft et tæt partnerskab med Shanghai Maritime University (SMU). SMU har over studerende og over lærere 135 er professorer, og 45% af dem har en doktorgrad. Samtidig ligger universitet i inspirerende omgivelser, nemlig i verdens største havneby. Udover at bringe nye, talentfulde medarbejdere til NORDEN og ikke bare til repræsentationskontoret i Shanghai, men til NORDEN i det hele taget er partnerskabet også med til at give NORDEN et godt indblik i, hvordan de kommende ledere i Kina tænker og handler, fortæller Managing Director Peter Borup, som med basis i Singapore er chef for NORDENs aktiviteter i Asien, og som er i tæt kontakt med SMU. Universitetet underviser i talrige fag: Ingeniørvidenskab, ledelse, økonomi, sprog etc. alt med relation til shipping og den maritime verden i øvrigt. Målet er, at SMU ikke bare skal leve op til de krav, som shipping industrien stiller i dag, men at universitetet også kan spille en ledende rolle med hensyn til at få shipping industrien til at vokse har taget eksamen I løbet af de seneste tre årtier har over unge taget en eksamen fra SMU, og de arbejder nu i rederier, hos havnemyndigheder og på regeringskontorer. Universitetet har partnerskaber og udvekslingsaftaler med omkring 50 andre universiteter, internationale organisationer, rederier og havnemyndigheder, og universitet arbejder hele tiden på at optage flere udenlandske studerende. De seneste år har SMU haft fornøjelsen af at have en tæt forbindelse til NORDEN. Universitetet og NORDEN har arbejdet sammen på mange måder, og NORDEN har i den grad støttet udviklingen af vores universitet med hensyn til både undervisning og forskning, siger præsidenten for SMU, professor YU Shicheng til NORDEN News. Fortsættes på næste side > Professor YU Shicheng, præsident for Shanghai Maritime University, som har globale partnerskaber: Jeg er helt sikker på, at studerende fra SMU er i stand til at klare fremtidens forandringer og kompleksiteter.

14 14 NORDEN news sommer 2012 Fortsat fra forrige side Han fortæller, at den årlige NORDEN workshop har fået et godt omdømme blandt de studerende, fordi den giver dem en gylden chance for at møde industrien direkte. Og ifølge universitetets formand er NORDENs legater meget konkurrencedygtige blandt de studerende, der ser dem som udtryk for en æresbevisning fra industrien, mens praktikopholdene hos NORDEN for unge lærere bidrager til deres globale udsyn og deres mulighed for at få indblik i den nyeste viden og de nyeste erfaringer i industrien. NORDEN en vigtig partner NORDEN har tilført SMU nogle vigtige værdier og en vigtig indflydelse, som er med til at forme de studerende. SMU sætter derfor stor pris på partnerskabet, som vi håber på kan blive dybere og stærkere, siger professor YU Shicheng. Hvis et universitet som SMU skal leve op til industriens krav med hensyn til medarbejdere, kan det ikke arbejde alene. Det er nødvendigt, at rederier og de maritime uddannelser tager hinanden i hænderne, påpeger han. Forskellige former for partnerskaber har mindsket distancen mellem universiteterne og industrien, og partnernes gensidige forståelse er blevet større. Der er tale om en win-win-situation for både universiteterne og rederierne. Rederierne har ydet et stort bidrag til udviklingen af vore praktiske færdigheder og vores evne til at løse problemer fra den virkelige verden. De studerende kan lære en masse gennem den direkte kommunikation med repræsentanter fra virksomhederne. De lærer noget om industrien fra nogle perspektiver, som de ikke kan finde i lærebøger eller i et klasseværelse. Det betyder, at de får et bredere syn på tingene, ligesom de får flere erfaringer. Samtidig får rederierne gavn af den rådgivning og forskning, som vore professorer kan levere. Det skulle gerne betyde, at de klarer sig bedre og vokser hurtigere og på en sundere måde, siger præsidenten for Shanghai Maritime University. Avancerede talenter Professor YU Shicheng fortæller, at SMU har udviklet et stort antal avancerede talenter til shipping industrien, og at mange af dem spiller væsentlige roller i den maritime industri og maritimt relaterede industrier både i og uden for Kina. Til de studerende, der tager eksamen nu her i 2012, vil jeg sige, at jeg håber, at de har en dyb kærlighed til deres land såvel som til verdenshavene. Jeg håber, at de bliver kreative og ansvarlige med en sund professionel viden, en tro på livet, et globalt udsyn og den ånd, der kræves for at holde ud og for at arbejde hårdt. Hvor velforberedte er de SMU-studerende, der tager eksamen i disse år, på at blive en del af den globale shipping industri? Da shipping-industrien af natur er global, bør også den maritime uddannelse i høj grad være international med hensyn til både indhold og mål. SMU giver de studerende mange muligheder for at få et globalt udsyn. Vores Study Abroad Program opfordrer de studerende til også at læse på et udenlandsk universitet eller til at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed. Vore studerende er ikke kun gode til engelsk. Udover praktiske færdigheder har de en dyb forståelse for multinationale kulturer, fortæller præsidenten for SMU. Chartering Manager Jay Chen, tidligere SMU-studerende, nu NORDENs repræsentationskontor, Shanghai Assistant Operations Manager Elaine Yu, tidligere SMU-studerende, nu NORDEN Shipping (Singapore) Pte. Ltd. Det var nyttigt for mig at deltage i NORDENs workshop på SMU. Jeg fandt ud af, hvordan NORDEN laver forretning, og hvor stor forretningen er, ligesom jeg hørte om NORDENs vision, mission og værdier. Det gjorde mig i stand til at være mere skarp, da jeg skulle formulere mine mål i forbindelse med min jobsøgning efter eksamen. Nu er jeg ansat i NORDEN og deltager i den årlige NORDEN workshop på SMU. Det giver mig mulighed for at møde nogle studerende, der stiller nogle ret så kreative spørgsmål. Det er godt, for det udfordrer min måde at tænke på. NORDEN er milevidt foran sine konkurrenter ved at tilbyde studerende så mange muligheder, som man gør på SMU, og ved at bevise, at et rederi kan få stor succes uden at være hierarkisk opbygget man kommer også langt med empati som en del af virksomhedskulturen. I mit job i NORDEN har jeg stadig glæde af partnerskabet mellem NORDEN og SMU. Mange trainees på Singapore-kontoret er mine gamle medstuderende fra SMU. Vi har tætte bånd til hinanden, og det hjælper meget på den interne kommunikation og på vores team spirit.

15 NORDEN news sommer Som ny chef for operationsafdelingen i Tørlast skal Jens Christensen fortsætte arbejdet med at gennemføre tørlastskibenes flere tusinde rejser så effektivt som muligt. Eliteroer til tops Operationsafdelingen i Tørlast får ny chef, når Dorte Nielsen forlader NORDEN og afløses af Jens Christensen, som i dag er souschef i Teknisk Afdeling. Vice President Jens Christensen er pr. 1. juli udnævnt til chef for NORDENs operationsafdeling i Tørlast. Her skal han sammen med resten af operationsteamet sikre, at de flere tusinde rejser, Rederiets skibe hvert år udfører, sker på den bedst tænkelige måde hvad angår både tid, brændstofforbrug og effektivitet i det hele taget. En god operationsafdeling kan gøre en stor forskel i indtjeningen, for mens befragternes opgave er at skaffe så gunstige aftaler som muligt, er operationsafdelingens mål at nedbringe udgifterne på den indgåede kontrakt så meget som muligt. Det sker via omhyggelig planlægning af indkøb af bunkerolie, timing i anløb af havne og ikke mindst optimering af sejlruter og fart. Så lige så snart befragteren har skaffet en last, begynder arbejdet i operationsafdelingen med at få den godt, sikkert og omkostningseffektivt frem. NORDENs tørlast-operatører opererer lige nu cirka 200 skibe, men da nogle skibe kun indbefragtes for en kort periode nogle endda kun for en enkelt rejse når operatørerne på årsbasis op på at operere i alt cirka 600 skibe. Det seneste år har der været 4125 havnekald i 529 havne i 86 lande. Jeg ser frem til at blive en del af det team, der med stor ekspertise er med til at sikre, at rejserne bliver en succes for både kunden og NORDEN, siger Jens Christensen, hvis karriere og en stor del af fritiden har været forbundet med havet. Ud med Skoleskibet Danmark I 1988 var han i fem måneder til søs med Skoleskibet Danmark, og var han styrmandsaspirant i NORDEN. Tre års ophold på navigationsskolen på Fanø endte i 1994 med en skibsførereksamen. Sideløbende med at Jens Christensen gennemgik en reserveofficersuddannelse i Søværnet, gik fritiden med intensiv rotræning. Det gav ham en plads på landsholdet og i 1996 en sølvmedalje i herre letvægtsotter ved VM i Skotland. Inden han i 2000 begyndte sin landkarriere hos NORDEN, sejlede han i fire år for Rederiet, først som 2. styrmand og senere som overstyrmand. På hovedkontoret i Hellerup blev Jens Christensen ansat i Teknisk Afdeling, hvor han siden 2003 har været souschef, fra 2008 med titel af Vice President. I 2003 blev det til en Executive MBA i shipping på CBS. Jens Christensen efterfølger Dorte Nielsen, som efter 11 år i Rederiet har valgt at søge tilbage til Singapore, hvor hun var udstationeret for NORDEN i årene

16 Øresund rundt på el-kraft NORD EL flot placeret i elbil-rally Team NORDEN Facility Management Assistant Willy Danielsen og piccolo Nicholai B. Güldner fik vist, hvordan en elbil skal køres, da de med NORDENs elbil deltog i dansk/svenske Oresund Electric Car Rally. Under det 2-dage lange løb handlede det ikke kun om at nå målstregen til tiden det handlede også om at køre langt på batteriet. Det var 2. gang, rallyet blev afviklet, og som i 2011 var formålet at brande elbilen en af tidens mest klimavenlige biler. Både firmaer, privatpersoner, amatører og professionelle motorkørere var linet op, da starten gik fra Frue Plads i København, hvor den danske klimaminister Martin Lidegaard ønskede alle en god tur. 49 ud af 50 elbiler nåede i mål i Malmö. Team NORDEN i NORD EL en Citroen C-zero kom ind på en 13. plads. Co-pilot, piccolo Nicholai B. Güldner, skulle undervejs holde styr på både kort og tiden. Målstregen blev nået efter en blæsende og regnfuld lørdag, hvor der på den 100 km lange strækning fra København til Helsingør skulle forbruges mindst mulig energi på de 2,5 timer, turen højst måtte vare, og efter en solskinssmuk søndag, hvor deltagerne på den 80 km lange strækning fra Helsingborg til Malmö først og fremmest skulle holde en gennemsnitsfart på 43 km/t og følge en nøje fastlagt rute. Willy Danielsen og Nicholai B. Güldner: Det var sjovt at deltage i løbet, men også langt mere udfordrende, end vi havde forestillet os. Vi skulle virkelig koncentrere os, især om søndagen. Belønningen kom så, da vi kørte ind i målområdet på Stortorget i Malmö, hvor vi blev modtaget af en masse mennesker. Det var stort. Men de to NORDEN-rallykørere kommer hjem ikke bare med en personlig sejr efter et udfordrende rally. NORD EL, som vi har på forsøgsbasis i 2 år, bruges i hverdagene til ærindekørsel. Rallyet har gjort os mere skarpe på, hvordan en elbil køres energimæssigt optimalt, og vi er blevet meget klogere på, hvad der findes af elbiler på markedet, og hvilke egenskaber de forskellige elbiler har, siger Willy Danielsen og Nicholai B. Güldner. NORD EL på 2. dagen af rallyet på vej fra Helsingborg til målet i Malmö. Undervejs skulle der holdes en gennemsnitsfart på 43 km/t, og deltagerne skulle følge en fastlagt rute. Foto: Timo Julku Første mål er nået færgehavnen i Helsingør. Pilot, Facility Management Assistant Willy Danielsen, og hovedpersonen NORD EL. Efter 2 dages strabadser endelig i mål på Stortorget i Malmö. Et tilfreds Team NORDEN: Pilot, Facility Management Assistant Willy Danielsen (til venstre), og co-pilot, piccolo Nicholai B. Güldner.

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014.

NEWS. Tørlast hyppigst i Panamakanalen. NORDEN bag ny global standard for leverandører. Tørlast satser mere på spotmarkedet. Forår 2014. NEWS Forår 2014 Tørlast hyppigst i Panamakanalen Side 9 Tørlast satser mere på spotmarkedet Side 10 og 11 NORDEN bag ny global standard for leverandører Side 12 og 13 2 NORDEN news forår 2014 2014 - et

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100

NEWS. NORDENs nye trio. NPP får ny deltager og flere skibe. Havnekaptajn bruger drone til inspektion. Den ene af NORDENs fædre fylder 100 NEWS EFTERÅR 2015 NORDENs nye trio For at effektivisere og forenkle virksomheden har NORDEN sammenlagt en række ledelsesfunktioner og reduceret direktionen fra 5 til 3 medlemmer Side 4, 5 og 6 NPP får

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI

på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI forår 2012 styrket fokus på VERDENS NÆSTSTØRSTE ØKONOMI Felix Ng skal sikre NORDEN de rigtige forretninger i Kina Side 4-5 BIOMASSE LIGE EFTER KUL I NORDENS LASTEBOG Side 3 FORTSAT FOKUS PÅ DEN LANGSIGTEDE

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug

Nye trainees på vej. strategi 2011-13 på rette spor. 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug efterår 2012 Nye trainees på vej Uddannelsen varer 2 år og lægger op til fastansættelse Side 10 og 11 strategi 2011-13 på rette spor Side 3 2 nye produkttankskibe med 25% lavere brændstofforbrug Side 6,7

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system

Chile NEWS. Næste stop: NORDENs nye mand på broen. Tankflåden godt positioneret til opsvinget. Rensning af skibssider sat i system NEWS Sommer 2015 Næste stop: Chile Efter sommerferien åbner NORDEN sit 7. oversøiske tørlastkontor. Det skal øge forretningen på Sydamerikas vestkyst Side 4, 5, 6, 7, 8 og 9 NORDENs nye mand på broen Side

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2013 Bering ID Hellerup, april 2014 Efter restrukturering/bareboat salg af Bering ID har vi måtte slide i det for at få cash flow til at

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof

NEWS. Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed. safety first. safety first. Strategien tilpasset de dårlige tider. Sådan sparer NORDEN 2% brændstof NEWS Efterår 2014 safety first Tankchefens førsteprioritet: Sikkerhed NORDENs produkttankskibe er hele tiden til eksamen for at bevise, at skibene er sikre Side 4-8 safety first Strategien tilpasset de

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere